2 η Έρευνα Ικανοποίησης Μελών ΕΙΕΕ (αφορά τη χρονιά 2014)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 η Έρευνα Ικανοποίησης Μελών ΕΙΕΕ (αφορά τη χρονιά 2014)"

Transcript

1 2 η Έρευνα Ικανοποίησης Μελών ΕΙΕΕ (αφορά τη χρονιά 2014) 27 Απριλίου 2015 Παναγιώτης Βαλαντάσης, Μέλος ΔΣ, Έφορος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

2 Σύντομο Ιστορικό Η έρευνα τρέχει στο Survey Monkey από (πέρσι διεξάχθηκε μεταξύ ) Αφορά υπηρεσίες του ΕΙΕΕ κατά το 2014 (πέρσι η έρευνα αφορούσε το 2013) 162 μέλη του ΕΙΕΕ απαντούν (πέρσι 196) Τα αποτελέσματα σταχυολογούνται και υποβάλλονται εν όψη της συνεδρίασης του ΔΣ την 1 η Απριλίου 2014

3 Χαρακτηριστικά Ερωτηματολογίου Για σκοπούς συγκρισιμότητας διατηρήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο 4 Ομάδες Ερωτήσεων Ικανοποίησης Μελών Σκοποί και υπηρεσίες σύμφωνα με το καταστατικό (2) Επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται (2) Συνολικά 64 υπο-ερωτήσεις Εξετάζεται το επίπεδο σημαντικότητας και το επίπεδο υλοποίησης Πολλαπλών Επιλογών 2 Ανοικτές Ερωτήσεις 3 Δημογραφικές Ερωτήσεις

4 Σταχυολόγηση Αποτελεσμάτων Δεν εξετάζεται μόνο ο βαθμός υλοποίησης/συμβολής/ικανοποίησης Οι μετρήσεις της συμβολής, παρόλο που είναι από μόνες τους χρήσιμες έχουν κριθεί ως μονοδιάστατες και δύσκολες να ερμηνευθούν για τη λήψη ενεργειών. Εξετάζεται η διαφορά μεταξύ σημαντικότητας και ικανοποίησης (service quality gap) όπως έγινε πέρσι

5 Αποτελέσματα Έρευνας

6 Γενικό Συμπέρασμα Παρά το ότι η αντίληψη για την σημαντικότητα του σκοπού, των στόχων και των υπηρεσιών αυξήθηκε, από την άλλη αυξήθηκε και η αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση καταλήγοντας έτσι στη διψήφια μείωση του κενού ικανοποίησης

7 Q1: Σκοποί - σημαντικότητα, ικανοποίηση Answer Options Response Count Σημ ( x) Συμ Διαφορά Φέτος Σημαντικότη τα ( x) Συμβολή Διαφορά Πέρυσι 1. Η προαγωγή του και η επαγγελματική ανύψωση του επαγγέλματος των Εσωτερικών Ελεγκτών. 2. Η βελτίωση των όρων ασκήσεως του επαγγέλματος καθώς και η προστασία αυτού. 3. Η συνεργασία με οργανώσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα οι οποίοι επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς. 4. Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού οι οποίοι επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς. 5. Η εμπέδωση επιστημονικών γνώσεων 6. Η γνωριμία και η εν γένει ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του ΕΙΕΕ 7. Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών του ΕΙΕΕ 8. Οι αρχές (principles) και τα πρότυπα (standards) που προάγουν τον Εσωτερικό Έλεγχο, 161 4,72 3,66 1,06 4,68 3,45 1, ,61 3,42 1,19 4,63 3,14 1, ,18 3,39 0,80 4,09 3,37 0, ,24 3,42 0,82 4,16 3,25 0, ,58 3,87 0,71 4,43 3,58 0, ,24 3,65 0,59 4,08 3,38 0, ,27 3,56 0,71 4,18 3,26 0, ,57 4,08 0,48 4,34 3,89 0,45 9. Η χορήγηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, τα οποία θα βεβαιώνουν, ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του εσωτερικού ελέγχου 161 4,44 4,03 0,41 4,39 3,82 0,56 4,39 3,68 0,71 4,29 3,46 0,83

8 Q1: Σκοποί - σημαντικότητα, ικανοποίηση (συνέχεια του πίνακα ανάλυσης αποτελεσμάτων)

9 Q2: Υπηρεσίες - σημαντικότητα, ικανοποίηση

10 Q3: Υποστήριξη - σημαντικότητα, ικανοποίηση

11 Q4: Εστιασμένες Ερωτήσεις

12 Περιοχές προτεραιότητας

13 Φετινή Σταχυολόγηση Αποτελεσμάτων Επειδή με τη μεθοδολογία service quality gap δεν αναγνωρίζεται η σημαντικότητα των ερωτημάτων, δηλαδή των περιοχών εκείνων που θεωρούνται σημαντικές υπάρχει κίνδυνος μη ορθολογικής χρήσης των περιορισμένων πόρων του ΕΙΕΕ Φέτος συνδυάζεται η σημαντικότητα με τη συμβολή με τη χρήση σχεδιαγραμμάτων δράσης πίνακες διπλής εισόδου, που στη βιβλιογραφία αναφέρονται είτε ως Διαγράμματα Δράσης (action diagrams) (Grigoroudis & Siskos, 2002), είτε ως Διαγράμματα Ανάλυσης Σημαντικότητας Απόδοσης (Importance Performance Analysis) (Martilla & James, 1977)

14 Διάγραμμα Δράσης

15 Q1: Σκοποί - σημαντικότητα, ικανοποίηση 5,00 4,850 ανύψωση του επαγγέλματος όροι άασκησης του επαγγέλματος εμπέδωση επιστημονικών γνώσεων αρχές και πρότυπα 3,00 4,425 Η χορήγηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών Συνεργασία με φορείς του εξωτερικού Συνεργασία με συναφείς οργανώσεις ανταλλαγή εμπειριών γνωριμία μεταξύ των μελών του ΕΙΕΕ 1,00 1,00 3,00 5,00 Σε κλίμακα 1-5 όλα φαίνονται πολύ καλά, αφού όλες οι απαντήσει πέφτουν στο Α Τεταρτημόριο, όμως 4,000 3,300 3,725 4,150 μία μεγέθυνση του Α Τερτατημορίου δείχνει που πρέπει να δοθούν οι προτεραιότητες Πηγή: Lewis, R. (2004). Importance-Performance Analysis. Australian J. of Engng. Educ., online publication, 02, 1-8.

16 Q1: Σκοποί - σημαντικότητα, ικανοποίηση (Μεγέθυνση του 1 ου Τεταρτημορίου) 4,850 ανύψωση του επαγγέλματος όροι άασκησης του επαγγέλματος εμπέδωση επιστημονικών γνώσεων αρχές και πρότυπα 4,425 Η χορήγηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών Συνεργασία με φορείς του εξωτερικού ανταλλαγή εμπειριών γνωριμία μεταξύ των μελών του ΕΙΕΕ Συνεργασία με συναφείς οργανώσεις 4,000 3,300 3,725 4,150

17 Q1: Σταχυολόγηση σχολίων (όλα από CAEs) «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Σεμινάρια και συναντήσεις στην επαρχία δεν βλέπω να γίνονται» «Νομίζω ότι ένα ηλεκτρονικό newsletter και ένα forum μεταξύ των μελών θα μας κρατούσε ενήμερους, ενώ παράλληλα θα επέτρεπε περισσότερο networking» «Συμπληρωματικά θεωρώ αναγκαία και τα εξής: Την αναγνώριση της ισοτιμίας τού τίτλου CIA- Την διερεύνηση όλων σχετικών Τμημάτων των ΑΕΙ- ΤΕΙ»

18 Q2: Υπηρεσίες - σημαντικότητα, ικανοποίηση. 4,60 επιμορφωτικά σεμινάρια διαφώτιση των μελών /προβλήματα κλάδου κατάλληλα μέτρα / επίλυση προβλημάτων / συνεργασία με αρχή διαμόρφωση κανόνων δεοντολογίας ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, εμπειριών με διαλέξεις σεμιν;aria επιμορφώσεως στελεχών 4,10 διάθεση εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή διάθεση εντύπων σε έντυπη μορφή 3,60 3,10 3,60 4,10

19 Q2: Σταχυολόγηση σχολίων (CAEs) «Θα επιθυμούσα το ελληνικό ηλεκτρονικό έντυπο να έχει μια "επιστημονική στήλη" η οποία ν' ασχολείται αποκλειστικά με επαγγελματικά - τεχνικά θέματα» «Σχεδόν ανύπαρκτη βιβλιογραφία στα Ελληνικά. Ότι μας σερβίρουν σε περιοδικά και βιβλία οι φίλοι μας οι Αμερικανοί» «Τα σεμινάρια που διεξάγονται διενεργούνται από τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους και το επίπεδο είναι πεπερασμένο. Καλό θα ήταν να προσκαλέσετε και κανένα ομιλητή από το εξωτερικό»

20 Q2: Σταχυολόγηση σχολίων (μέλη) «Θεωρώ ότι, θα πρέπει, όλα τα μέλη CIAs να παραλαμβάνουν τα ΙΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ, και να υπογράφουν για την υποχρέωση τήρησης της σχετικής δεοντολογίας» «Μόνο μια φόρα θυμάμαι το Ινστιτούτο να μας έχει δωρίσει τα μεταφρασμένα standards και όχι σε όλα τα μέλη... Θα μπορούσε να μας διανείμει δωρεάν κάποιο υλικό...»

21 Q3: Υποστήριξη - σημαντικότητα, ικανοποίηση 4,60 Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις Αίτηση λήψης επαγγελματικής πιστοποίησης Λήψη CPE s Ενημέρωση για μελλοντικά σεμινάρια Ενημέρωση για μελλοντικές διαλέξεις / εκδηλώσεις 4,10 Η παρακολούθηση των CPE s Αίτηση εγγραφής Τακτική & Εγκαιρη Διάθεση Ενημ. Φυλ. Τακτική & Εγκαιρη Διάθεση Internal Auditor 3,60 3,20 3,70 4,20

22 CAEs Q3: Σταχυολόγηση σχολίων «Εάν δεν ξέρεις η δεν θέλεις να μάθεις Αγγλικά δεν γίνεται να πάρεις πιστοποιητικό εσωτερικού ελεγκτή. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε Αφρικανικές Χώρες ούτε καν στην γειτονική μας Βουλγαρία. Ότι μας δώσουν από Αμερική είναι πρότυπο για εμάς. Καμία πρωτοβουλία. Καμία προσπάθεια» «Η παραλαβή τού περιοδικού τού ΙΙΑ έπρεπε να είναι υποχρεωτική για τους CIAs, και όχι προαιρετική»

23 CAEs Q3: Σταχυολόγηση σχολίων (CAEs) «Η συνεργασία μου με το Ινστιτούτο προς το παρόν αφορά την πιστοποίηση CIA. Δεν έχω μείνει καθόλου ευχαριστημένη με την ενημέρωση και την καθοδήγηση αλλά ούτε με την εξυπηρέτηση σε διάφορα θέματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας» «Μεγάλες καθυστερήσεις και έλλειψη συντονισμού καθ'όλη τη διάρκεια των αιτήσεων για εγγραφή, εξέταση και λήψη πιστοποίησης. Απαιτείται μεγάλη πίεση από τον κάθε μέλος προς τη γραμματεία για να προχωρήσει η κάθε αίτηση» Μέλη «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

24 Σταχυολόγηση Γενικών Σχολίων (θετικά) «Αποτελεί έναν ινστιτούτο που φαίνεται ότι ενδιαφέρεται να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Ακόμα έχει πολύ δρόμο στο να πετύχει να είναι αναγνωρίσιμο στην αγορά και να στηρίζει τα μέλη του αλλά έχει κάνει σημαντικά βήματα βελτίωσης τους τελευταίους χρόνους» «Βελτιώνεται σταθερά, αλλά έχει ακόμα δρόμο να διανύσει για να γίνει υψηλού επιπέδου επαγγελματικός φορέας» «Εξαιρετική προσπάθεια των τελευταίων ετών, εν μέσω αντίξοων συνθηκών, με σημαντική πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν και διάθεση για ουσιαστική προσφορά υπηρεσιών και στήριξης στα μέλη» «Θα πρέπει να αναζητηθούν περαιτέρω γέφυρες με τον επιχειρηματικό κόσμο για εκπαιδευτικές χορηγίες και εντατική ενημέρωσή τους για την κρισιμότητα του ρόλου των εσωτερικών ελεγκτών»

25 Σταχυολόγηση Γενικών Σχολίων (αρνητικά) «Προωθούνται προσωπικά συμφέροντα μίας ομάδας μελών. το πρόγραμμα σεμιναρίων δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές επιχειρήσεις. το προσωπικό του ινστιτούτου δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά μου» «Δεν είναι γρήγορο στις απαιτήσεις των μελών» «Απαιτείται πολύ δουλειά στην οργάνωση του ινστιτούτου» «Ελάχιστη η συμβολή για προβολή και κατοχύρωση του επαγγέλματος με θεσμικούς φορείς» «Ακριβή συνδρομή. Ανακύκλωση ίδιων εκπαιδευτών. Καλές ορισμένες θεματικές βραδιές, σε δύσκολο γεωγραφικά σημείο όμως» «Κατευθυνόμενο και ελεγχόμενο»

26 Σταχυολόγηση Προτάσεων (1/3) 1. «οι εξελίξεις απαιτούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε θέματα προώθησης του επαγγέλματος, διαφάνειας, και τολμηρών ενεργειών» 2. «Θα ήταν σημαντικό να υπήρχε η δυνατότητα μέλη του Ινστιτούτου που δεν μπορούν να παρευρεθούν στην Αθήνα ή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, να μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια μέσω πλατφόρμας distance learning έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα ανελλιπούς εκπαίδευσης από όλους τους ενδιαφερόμενους» 3. «Πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερο ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (εβδομαδιαία άρθρα, βιβλία κτλ), ταχύτερη διάθεση των περιοδικών του ΙΙΑ ή ηλεκτρονική διάθεσή τους και διατήρηση/πολλαπλασιασμός των ημερίδων»

27 Σταχυολόγηση Προτάσεων (2/3) 4. «Καινούργιες συνεργασίες με πανεπιστήμια και πιστοποίηση μέσω πανεπιστήμιου ταυτόχρονα με IIA» 5. «Περισσότερη ενασχόληση με υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα» 6. «Να επικοινωνηθεί ακόμη περισσότερο προς τις επιχειρήσεις, η σημασία να έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους στελέχη-μέλη του ΕΙΕΕ» 7. «Με το να δημιουργηθεί μια βοήθεια ευρέσεως εργασίας για τα μέλη» 8. «Εντατικοποίηση των προωθητικών ενεργειών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κοινές ενέργειες και δραστηριότητες (π.χ. ΣΕΒ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ) σε μεγαλύτερη συχνότητα από μια φορά το χρόνο μέσω του Συνεδρίου»

28 Σταχυολόγηση Προτάσεων (3/3) 9. «Θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία αρχικά με τις Τράπεζες και να εντάξει (κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης) όλους τους auditors των ιδρυμάτων στα μητρώα μελών του.. Αντίστοιχες κινήσεις οφείλουν να γίνουν και προς την κατεύθυνση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (είναι ανεπίτρεπτο να μην είναι όλοι πιστοποιημένοι)» 10. «Ίσως η πρόσληψη ενός ακόμη ατόμου να βοηθούσε»

Περιεχόμενα. Τεύχος 20 - ΜΑΪΟΣ 2015. Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ,

Περιεχόμενα. Τεύχος 20 - ΜΑΪΟΣ 2015. Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ, Τεύχος 20 - ΜΑΪΟΣ 2015 Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου ΕΙΕΕ... 1 Συνέντευξη... 2 Compliance Hub... 4 Διαβάσαμε... 6 Εκπαίδευση... 7 Εκδηλώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Περιεχόμενα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι του ΕΙΕΕ,

Newsletter. Περιεχόμενα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι του ΕΙΕΕ, Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 17 - NOΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου ΕΙΕΕ... 1 Συνέντευξη... 2 Ετήσιο Συνέδριο ΕΙΕΕ 2014... 5 Compliance Hub...

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Περιεχόμενα. Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 14 - ΜΑΪΟΣ 2014. Μήνυμα Αντιπροέδρου ΕΙΕΕ...

Newsletter. Περιεχόμενα. Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 14 - ΜΑΪΟΣ 2014. Μήνυμα Αντιπροέδρου ΕΙΕΕ... Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 14 - ΜΑΪΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Αντιπροέδρου ΕΙΕΕ... 1 Συνέντευξη... 2 Article Survey... 4 Διαβάσαμε... 7 Audit Committee

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Περιεχόμενα

Newsletter. Περιεχόμενα Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 15 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Γ. Κεραμμύδα-Μέλους Δ.Σ... 1 Συνέντευξη... 2 Άρθρο... 4 Audit Committee Hub... 5 Θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Εσωτερικός Έλεγχος και η σημασία του στη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Μια εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι του ΕΙΕΕ, Περιεχόμενα

Newsletter. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι του ΕΙΕΕ, Περιεχόμενα Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 13 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Γεν. Γραμματέα... 1 Συνέντευξη... 2 Άρθρο... 4 Διαβάσαμε... 6 Audit Committee Hub...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ «Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά και Εφαρμογές σε Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα» Επιβλέπων Καθηγητής Λεμονάκης Χρήστος Φοιτήτριες

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) Ομάδες έργου Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα «Food Industry: Entrepreneurial Intelligence and Change Management» στοχεύει σε μια συνδυαστική μορφή γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης τόσο με την υψηλού επιπέδου επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης.

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα εναλλακτικό σχέδιο. Πάτρα, 2013 1 Περιεχόμενα Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης Εισαγωγή Ι. Η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης Σύντομη περιγραφή των εγγράφων που εξετάστηκαν, της επιτόπιας επίσκεψης, των

Διαβάστε περισσότερα