Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr"

Transcript

1 Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

2 Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ UTP έναντι STP 5. Ζητήµατα Σχεδιασµού/Εγκατάστασης 6. Το ίκτυο του Παν/µίου Μακεδονίας 7. Ξενάγηση στους χώρους δικτύου (Video)

3 Slide 3 Τοπικά ίκτυα Η/Υ Οι Η/Υ έχουν αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις Το ίδιο µπορεί να λεχθεί πλέον για τα ίκτυα Η/Υ To τοπικό δίκτυο µίας επιχείρησης πρέπει να είναι σχεδιασµένο, ώστε να ικανοποιεί ορισµένες βασικές προϋποθέσεις

4 Slide 4 Βασικοί Στόχοι Σχεδιασµού ικτυακή υποδοµή που συνδέει απλούς Η/Υ και εξυπηρέτες (servers) Σύνδεση µε δηµόσιους εξυπηρέτες (π.χ. µέσω Internet) Υψηλός βαθµός αξιοπιστίας Ικανοποιητική ανεκτικότητα σε σφάλµατα δικτύου (π.χ. by-pass προβληµατικών περιοχών) Επεκτασιµότητα

5 Slide 5 Τοπικές ικτυακές Εφαρµογές Αρχικά Προσπέλαση Τερµατικών σε Η/Υ Σήµερα LAN προς Mainframe Client/Server, , Groupware Αύριο Ενοποίηση εδοµένων, Φωνής και Video Virtual Management

6 Slide 6 Απαιτούµενες Ταχύτητες Αρχικά η συνηθισµένη ταχύτητα σε περιβάλλον γραφείου ήταν 10 Mbps Ήδη υπάρχουσα τάση για ταχύτητα 100 Μbps Λόγω απαιτήσεων από αντίστοιχες υπηρεσίες (π.χ. Video-conferencing), σύντοµα 155 Mbps και άνω (π.χ. ATM, Gigabit Ethernet) - συνεχής εξέλιξη

7 Slide 7 Καλωδίωση Η καλωδίωση αποτελεί το πιο σηµαντικό τµήµα ενός δικτύου, αφού αποτελεί το θεµέλιο του δικτύου Η πολυπλοκότητα στον σχεδιασµό και εγκατάσταση της καλωδίωσης σε συνδυασµό µε την ανάγκη διαχείρισης έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση της δοµηµένης καλωδίωσης Ειδικότερα για δίκτυα γραφείου το διεθνές στάνταρ είναι το ΤΙΑ/ΕΙΑ-568Α

8 Slide 8 Ιστορία του EIA/TIA-568A H Έλλειψη Στάνταρ για οµηµένη Καλωδίωση οδήγησε την δηµιουργία του από την Εlectronics Industry Association (EIA) σαν EIA/TIA-568 Προσθήκες και αλλαγές οδήγησαν στο αναθεωρηµένο στάνταρ EIA/TIA-568A

9 Slide 9 ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α Κάθε Σύστηµα οµηµένης Καλωδίωσης χωρίζεται σε 6 Υποσυστήµατα: 1. Είσοδος Κτιρίου 2. ωµάτιο Συσκευών 3. Καλωδίωση Κορµού 4. Καµπίνα Τηλεπικοινωνιών 5. Οριζόντιο Σύστηµα Καλωδίωσης 6. Χώρος Εργασίας

10 Slide 10 Τα 6 Υποσυστήµατα

11 Slide Είσοδος Κτιρίου Το σηµείο στο οποίο διασυνδέονται εξωτερικές καλωδιώσεις µε την Καλωδίωση Κορµού του κτιρίου Οι φυσικές απαιτήσεις της διασύνδεσης αυτής περιγράφονται στο στάνταρ ΕΙΑ/ΤΙΑ-569

12 Slide ωµάτιο Συσκευών Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον σχεδιασµό ωµατίου Συσκευών περιγράφονται στο στάνταρ ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 Εδώ συνήθως στεγάζονται συσκευές υψηλότερου βαθµού πολυπλοκότητας από ό,τι σε Καµπίνες Τηλεπικοινωνιών Ένα ωµάτιο Συσκευών µπορεί να παράσχει µερικές ή και όλες τις λειτουργίες µίας Καµπίνας Τηλεπικοινωνιών

13 Slide Καλωδίωση Κορµού Η Καλωδίωση Κορµού παρέχει διασύνδεση µεταξύ Εισόδου Κτιρίου, Καµπινών Τηλεπικοινωνιών και ωµατίων Συσκευών Αποτελείται από: Καλώδια Κορµού Ενδιάµεσους και κύριους ιασυνδέτες Μηχανικούς Τερµατισµούς Patch-cords ή Jumpers για την διασύνδεση καλωδίωσης κορµού µε καλωδίωση κορµού

14 Slide Καλωδίωση Κορµού (2) Για την διασύνδεση επιµέρους Καλωδιώσεων Κορµού απαιτούνται: Κατακόρυφη σύνδεση µεταξύ ορόφων (Risers) Καλώδια µεταξύ Εισόδου Κτιρίου και ωµατίου Συσκευών

15 Slide Καλωδίωση Κορµού (3) Τύποι αναγνωρισµένων καλωδίων και µέγιστες αποστάσεις (ενδεικτικά): 100 Ohm UTP 800 m (Φωνή) 150 Οhm STP 90 m ( εδοµένα) Multimode Fiber 2 km 62,5-125 µm Single-mode Fiber 3 km 8,3-125 µm

16 Slide Καλωδίωση Κορµού (4) Άλλες απαιτήσεις σχεδιασµού: Τοπολογία Αστέρα Όχι περισσότερα από 2 ιεραρχικά επίπεδα από διασυνδέτες Κύρια και ενδιάµεσοι jumper διασύνδεσης ή patch-cords να µην ξεπερνούν τα 20 m Αποφυγή εγκατάστασης σε περιοχές µε πολύ υψηλή ραδιοµαγνητική ακτινοβολία Γείωση σύµφωνα µε το στάνταρ EIA/TIA- 607

17 Slide Καλωδίωση Κορµού (5)

18 Slide Καµπίνα Τηλεπικοινωνιών Ο χώρος που στεγάζει το καλωδιακό σύστηµα τηλεπικοινωνιών. Περιλαµβάνει τους µηχανικούς τερµατισµούς και/ή τους διασυνδέτες για τα οριζόντια και συστήµατα καλωδίωσης κορµού. Το στάνταρ EIA/TIA-569 αναλύει τις προδιαγραφές για την Καµπίνα Τηλεπικοινωνιών.

19 Slide Οριζόντιο Σύστηµα Καλωδίωσης Περιλαµβάνει: Οριζόντια Καλωδίωση Έξοδος (Outlet) Τηλεπικοινωνιών Τερµατισµοί Καλωδίων ιασυνδέσεις

20 Slide Οριζόντιο Σύστηµα Καλωδίωσης (2) Τρεις τύποι φυσικών µέσων: 4-ζευγο καλώδιο UTP 100 Ohm 2-ζευγο καλώδιο STP 150 Ohm Καλώδιο ζεύγους ινών 62,5/125 µm Αν και επί του παρόντος το οµοαξονικό καλώδιο 50 Ohm συµπεριλαµβάνεται στο στάνταρ, προτείνεται η αποφυγή χρήσης του Εκτός από τα 90 m, επιπλέον 10 m επιτρέπονται για patch-cables, κλπ.

21 Slide Οριζόντιο Σύστηµα Καλωδίωσης (3) Μέγιστες αποστάσεις οριζόντιας καλωδίωσης

22 Slide Οριζόντιο Σύστηµα Καλωδίωσης (4) Έξοδος Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications Outlet) Κάθε Χώρος Εργασίας πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο θύρες εξόδου πληροφοριών - µία για φωνή και µία για δεδοµένα Οι δυνατές επιλογές καλωδίωσης:

23 Slide Οριζόντιο Σύστηµα Καλωδίωσης (5) Η συνδεσµολογία των επιµέρους ζευγών ανά καλώδιο φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα για τετράζευγα καλώδια (1 φωνής - 1 δεδοµένων) για τύπους Α και Β.

24 Slide Χώρος Εργασίας Τα αποτελούντα στοιχεία επεκτείνονται από την έξοδο έως τον σταθµό τηλεπικοινωνιών. Είναι σχεδιασµένος ώστε να είναι σχετικά απλός στην διασύνδεση για προσθήκες, κλπ. Στοιχεία που τον αποτελούν: Σταθµός Τηλεπικοινωνιών (Η/Υ, τηλέφωνα, κλπ.) Patch Cables (modular cords, PC adapter cables, fiber jumpers, κλπ.)

25 Slide 25 Ιστορία του EIA/TIA-569 Το Στάνταρ αυτό ξεκίνησε το 1990 Αφορά ζητήµατα σχεδιασµού για: Οριζόντιες ιαδροµές (Pathways) Καµπίνα Τηλεπικοινωνιών ιαδροµές Κορµού ωµάτιο Εξοπλισµού

26 Slide 26 EIA/TIA-569 (2) Οριζόντια ιαδροµή: Αναφέρεται στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού καλωδίου από την Καµπίνα Τηλεπικοινωνιών ως την πρίζα στον Χώρο Εργασίας ιαδροµές Κορµού: ιαδροµές µέσα στο κτίριο και µεταξύ κτιρίων, περιλαµβάνοντας τις διαδροµές από χώρο εισόδου στην Καµπίνα Τηλεπικοινωνιών, κλπ.

27 Slide 27 EIA/TIA-569 (3) Χώρος Εργασίας: Αποτελείται από τον χώρο όπου ο ένοικος εργάζεται µε τις τηλεπικοινωνιακές συσκευές Πρίζες τηλεπικοινωνιών: Απαιτείται µία πρίζα ανά σταθµό εργασίας Τυπικά ένας σταθµός εργασίας ανά 10m 2

28 Slide 28 Καµπίνα Τηλεπικοινωνιών Τουλάχιστον 1 καµπίνα (closet) ανά όροφο Επιπρόσθετες καµπίνες για κάθε περιοχή έως 1000 m 2 όταν: α. Συνολικά Εξυπηρετούµενη περιοχή ξεπερνά τα 1000 m 2 β. Οριζόντια απόσταση ξεπερνά τα 90 m

29 Slide 29 Καµπίνα Τηλεπικοινωνιών (2) Συνιστώµενα µεγέθη Καµπίνας Τηλεπικοινωνιών (1 σταθµός εργασίας/10 m 2 ) Eξυπηρετούµενη Περιοχή Μέγεθος 1000 m 2 3 x 3,4 m 800 m 2 3 x 2,8 m 500 m 2 3 x 2,2 m

30 Slide 30 ωµάτιο Συσκευών Κεντρικός χώρος που στεγάζει µόνον συσκευές άµεσης σχέσης µε το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα και συστήµατα υποστήριξης περιβάλλοντος Εφόσον δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή η φύση και το µέγεθος των συσκευών, απαιτούνται τουλάχιστον 14 m 2 και οπωσδήποτε 0,07 m 2 ανά 10 m 2 σταθµού εργασίας

31 Slide 31 ωµάτιο Συσκευών (2) Για κτίρια ειδικής χρήσης τα µεγέθη πρέπει να ακολουθούν τον παρακάτω πίνακα Σταθµοί Εργασίας Εµβαδόν ωµ. Συσκ m m m m 2

32 Slide 32 Εξοπλισµός Εισόδου Αποτελείται από την είσοδο τηλεπικοινωνιών στο κτίριο, συµπεριλαµβανοµένου του σηµείου εισόδου διαµέσου του τοίχου και συνεχίζοντας στο δωµάτιο εισόδου και/ή χώρο εργασίας Μπορεί να περιέχει τις διαδροµές καλωδίωσης κορµού που οδηγούν σε άλλα κτίρια συγκροτήµατος κτιρίων (campus)

33 Slide 33 Καλώδια STP έναντι UTP Υπάρχει αρκετή φιλολογία σχετικά µε την πιθανολογούµενη υψηλότερη ποιότητα των καλωδίων τύπου STP και UTP Φαινοµενικά STP καλύτερο λόγω του επιπρόσθετου γειωµένου µεταλικού πλέγµατος που περιβάλλει τα υπόλοιπα καλώδια Πρόβληµα εάν υπάρχει ασυνέχεια στο πλέγµα

34 Slide 34 Καλώδια STP έναντι UTP (2) Οποιαδήποτε εξωτερική ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µετατρέπεται σε ρεύµα στο πλέγµα Λόγω επαγωγής, δηµιουργείται αντίθετο ρεύµα στα καλώδια που περιβάλλει Λόγω συµµετρίας τα δύο ρεύµατα αλληλοαναιρούνται Εάν ασυνέχεια στο πλέγµα, τότε δηµιουργείται θόρυβος στον παραλήπτη

35 Slide 35 Καλώδια STP έναντι UTP (3) Χρήση STP καλωδίου µε χονδρό πλέγµα είναι πιο δύσκολη και ακριβότερη UTP καλώδιο παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήµατα: Στηρίζεται σε τεχνικές εξισορρόπησης Ευκολότερο στην εγκατάσταση και εν γένει χρήση Ελαφρύτερο και εν γένει φθηνότερο

36 Slide 36 Καλώδια STP έναντι UTP (4) Σύµφωνα µε το ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α υπάρχουν τρεις κατηγορίες UTP: Κατηγορίας 3 Κατηγορίας 4 Κατηγορίας 5 (bandwidth έως 16 ΜΗz) (bandwidth έως 20 MHz) (bandwidth > 100 MHz) Συνεπώς καλύπτονται και υψηλότερες απαιτήσεις

37 Slide 37 Ζητήµατα Σχεδιασµού Καταγραφή απαιτήσεων για: 1. Πελάτη 2. Την Πρόταση 3. Τεστ 4. Τοποθέτηση Ετικετών (Labeling) 5. Τεκµηρίωση (Documentation)

38 Slide 38 Ζητήµατα Εγκατάστασης Ο Εγκαταστάτης πρέπει να σκεφθεί για: 1. Οργάνωση σειράς εργασιών σύµφωνα µε την τεκµηρίωση 2. Ασφάλεια 3. Επιλογή καλύτερης διαδροµής καλωδίων 4. Υπάρχουσα δοµή του κτιρίου 5. Χώρο Τερµατισµών 6. Ευχαρίστηση Πελάτη, Παραγωγικότητα, Ικανοποίηση Επιβλέποντος

39 Slide 39 οµή Κτιρίου Γνωριµία µε οµή Κτιρίου: 1. Πρίζες περιοχής εργασίας 2. Τρόπος κατασκευής τοίχων 3. Συστήµατα κορµού 4. Τηλεπικοινωνιακές Καµπίνες 5. ωµάτια Εξοπλισµού 6. Χώρος/Εξοπλισµός Εισόδου

40 Slide 40 Έλεγχος του Χώρου Γενικό Σχέδιο Κατασκευής Κτιρίου, π.χ.: 1. Η απόσταση ανάµεσα σε κολόνες µπορεί να δώσει εκτιµήσεις αποστάσεων 2. Οι διαδροµές καλωδίων πρέπει να είναι συναφείς µε τις γραµµές του κτιρίου 3. Προσοχή για µη προσβάσιµες περιοχές οροφής 4. Σχέδιο διαδροµών άλλων δικτύων κάτω από το πάτωµα (underfloor)

41 Slide 41 Έλεγχος του Χώρου (2) Επίσης άλλα στοιχεία έρευνας κατά τον έλεγχο: 1. Πρίζες σε χώρους εργασίας 2. Συστοιχίες από πρίζες τηλεπικοινωνιών πολλαπών χρηστών 3. Καµπίνες Τηλεπικοινωνιών 4. ωµάτια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού

42 Slide 42 Συµπεράσµατα / Περίληψη Εξοικείωση µε τους όρους Μελέτη της σειράς εργασιών Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην τεκµηρίωση και τις προδιαγραφές ταιριάζουν Κατανόηση της δοµής του κτιρίου Έλεγχος του χώρου

43 Slide 43 ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

44 Slide 44 ΥΠΑΡΧΟΝ ΙΚΤΥΟ Ε ΕΤ ( 2 Μbps - PCM ) FORTHNET ( 128 Kbps - HELLASCOM ) Θ Η Γ Α.Π.Θ. Ι Β Κ Ζ Ε Α ροµολογητής FDDI FDDI - Ηµιόροφος

45 Slide 45 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Ε ΕΤ - 2 Μbps (PCM) FORTHNET Kbps (HELLASCOM) 2 BRI - ISDN 16 x DIAL- UP 1 PRI - ISDN Α.Π.Θ. - Fiber

46 Slide 46 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α) ΙΚΤΥΟ Ενεργά Στοιχεία (routers, hubs, servers) Φυσικό Επίπεδο Παθητικά Στοιχεία (πρίζες, καλωδίωση) Subnets Λογικό Επίπεδο ιευθύνσεις IP Λογισµικό ιαχείρισης Ενεργών Στοιχείων (SunNet Manager, HP OpenView) Λογισµικό ιαχείρισης Παθητικών Στοιχείων και ιευθύνσεων IP (MS Access 7.0)

47 Slide 47 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Β)

48 Slide 48 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Γ)

49 Slide 49 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( )

50 Slide 50 Τοπολογία Τµηµάτων Ethernet και Fast Ethernet Switch 100 / 200 Mbps Switch 10 Mbps Hub Hub Switch Hub Cisco 7507 Wellfleet FDDI

51 Slide 51 Κάθετη Καλωδίωση Καµπίνα Κτιρίου Καµπίνα Ορόφου FDDI 5 Οπτικές Ινες και T5 (έως 10 Μbps + Φωνή) ΗΜ ΙΣ Τηλεφωνικό Κέντρο Ε + Α, Β Γ, Η, Θ Κ, Ζ + Ι

52 Slide 52 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ Οπτικό Patch-Panel 12 θέσεων ( 4 τερµατισµένες ίνες από κεντρικό κατανεµητή ) Patch-Panel 12 θυρών Κατακόρυφος Εύκαµπτος Σωλήνας Stackable Hubs ( 24 θυρών ) Patch-Panel για παροχές D i Οπτική Ινα Τ5 - Data T5 - Voice V i,d i Patch-Panel για παροχές V i Patch-Panel διανοµής Τηλεφωνικού ικτύου

53 Slide 53 Οπτικά Καλώδια Προς Ορόφους Risers Προς Ορόφους Κεντρικός Κατανεµητής Οπτικό Patch-Panel 12 θέσεων ( 6 x n + k τερµατισµένες ίνες, n = όροφοι ) Patch-Panel για διανοµή σε κατανεµητές ορόφων Router Κατακόρυφος Εύκαµπτος Σωλήνας Terminal Server 16 Modems Stackable Hubs ( 24 θυρών ) Patch-Panel για παροχές D i Οπτική Ινα Τ5 - Data T5 - Voice V i,d i Patch-Panel για παροχές V i Patch-Panel διανοµής Τηλεφωνικού ικτύου

54 Slide 54 Links στο Internet P.htm

55 Slide 55 ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ!

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ..

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. Εγκατάσταση, επέκταση και λειτουργία τοπικού δικτύου Σχολικής Μονάδας καθώς και διασύνδεσή του µε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο...4 Αρχιτεκτονική LAN Σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ασυρμάτων Δικτύων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ασυρμάτων Δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ασυρμάτων Δικτύων Λακαφώσης. Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: 29.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής, MSc Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL Επιβλέπων Καθηγητής: Τραχανάς Κωνσταντίνος Του σπουδαστή: Αλεξίου Αριστείδη Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία του σπουδαστή Στεφανουδάκη Μιχάλη Εισηγητής: Στρατάκης Δημήτριος Ηράκλειο, Μάιος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL»

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» Σπουδαστές: Κολιοφούκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Private Branch Exchanges (PBX s ) and the Implementation of Voice-related Services Φοιτήτρια: Κοροµηλά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διαδίκτυο Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 2 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Επικοινωνία (telecommunication) είναι η μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα