Το µ µέτωπο έτωπο ακό ακόµη ανοικτό ανοικτό και και εµείς είς ετοι ετοιµοπόλε οπόλεµοι οι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το µ µέτωπο έτωπο ακό ακόµη ανοικτό ανοικτό και και εµείς είς ετοι ετοιµοπόλε οπόλεµοι οι."

Transcript

1

2 Αγαπητοί συνάδελφοι, Άλλη µια χρονιά πέρασε γεµάτη εξελίξεις και ουσιαστι- κές συνδικαλιστικές διεκδικήσεις από τον Σύλλογό µας, ώστε σήµερα να βρισκόµαστε εδώ για να σας καλωσορί- σουµε και στη φετινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. Θα θέλαµε εκ βαθέως να σάς ευχαριστήσουµε για την παρουσία σας και τη συµµετοχή σας σε αυτή. Η χρονιά που πέρασε σηµαδεύτηκε από πολυσήµαντες εξελίξεις σε µία σωρεία φλεγόντων ζητηµάτων για την Τρά- πεζα. Από ζητήµατα που αγγίζουν την καθηµερινότητα του συναδέλφου έως και ζητήµατα καθοριστικής σηµασίας για την πορεία της Τράπεζας. Η αρχή µας πάντα, της οποίας µένουµε αταλάντευτα πιστοί, είναι να µιλούν για εµάς τα έργα µας. Να αποτυπώνουµε τις προτάσεις, απόψεις µας µε επιχειρήµατα και να αντικρούουµε ακόµη και τις ύβρεις µε τεκµηριωµένο λόγο. Άλλωστε όταν παράγεις έργο, µεγάλης εµβέλειας και µε βάθος, δεν έχεις χρόνο να καταφεύγεις ούτε σε βωµο- λοχίες αλλά ούτε και σε απολογισµούς δράσης χωρίς αναφορά σε «δράση». Θέσφατο για εµάς είναι το συµφέρον του εργαζόµενου και αυτό έρχεται να αποδείξει ο παρακά- τω απολογισµός. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. ΣΑΛΕΜΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΕΦΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Π. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι. ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ»» Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ»» Β. ΤΣΕΤΣΟΣ»» Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

3 Ο αγώνας µας για την πιο συµφέρουσα επιλογή για τον εργαζόµενο, όσον αφορά το ασφαλι- στήριο συµβόλαιο, είναι µακρύς και σίγουρα όχι στρωµένος µε ροδοπέταλα. Άλλωστε το µαρτυρεί και το µελάνι που χύθηκε στην πλειάδα των ανα- κοινώσεων που έχουµε εκδώσει. Κατόπιν µίας εκτεταµένης και σε βάθος κι- νητοποίησης του Συλλόγου µας, η κατάρτιση ασφαλιστικής σύµβασης µε συγκεκριµένη εται- ρεία ακυρώθηκε µε τα γεγονότα να δικαιώνουν τη φωνή µας. Του λόγου το αληθές, οι εφηµερίδες Καθηµερινή και Ναυτεµπορική σε εκτενή ειδησε- ογραφία τους επιβεβαίωναν όλους τους φόβους που µας διακατείχαν ως προς την συγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρεία. Ο αγώνας µας όµως είναι µαραθώνιος, απ ό,τι φαίνεται, και όχι κατοστάρι. Συγκεκριµένα, εξ όσων τυχαία µάθαµε στη συνέχεια, ανατέθηκε σε εταιρεία να γνωµοδοτή- σει για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας, χωρίς ο Σύλλογός µας να ενηµερωθεί για την εξέλιξη αυτή, δηµιουργώντας εύλογα ερωτηµατικά. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου του Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµή, µε τον κ. Γ. Κωνσταντινόπουλο, ο πρώτος µετέφερε τις ενστάσεις του σχετικώς, ενώ ο δεύτε- ρος, προβληµατισµένος όντας, δεσµεύτηκε να εισηγηθεί την περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. Δεσµεύτηκε δε ακόµη να ενηµερώνει τον Πρόεδρο του Συλλόγου µας προσωπικά αναφορικά µε το φλέγον αυτό ζήτηµα. Τα κακώς κείµενα όµως αντί να συρρικνώνονται πλήθαιναν... Η εταιρεία για την οποία επεφύλασσε η March θετική γνωµοδότηση, ας υπογραµµίσουµε πως δεν είχε συµπεριληφθεί καν στον αρχικό κατάλογο των υποψήφιων προς κατάρτιση ασφαλι- στικής σύµβασης εταιρειών, καθώς υστερούσε σε επίπεδο παροχών και service ενώ ήταν σαφώς ακριβότερη των υπολοίπων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η φωνή µας έβαινε κλιµακούµενη, µετατρεπόµενη σε κραυγή. Ο Σύλλογος µας έχει ξεκαθαρίσει πλειστάκις πως άποψη για το κόστος δεν εκφέ- ρει. Αυτό ας το συνυπολογίσει η Διοίκηση και σε συνεργασία µε την Credit Agricole ας αποφασίσουν, καθώς µην ξεχνάµε πως η Credit Agricole είναι µία Τράπεζα που δρα- /σελ. 3

4 στηριοποιείται στην παγκόσµια αγορά και δεν θα σταθούµε εµείς εµπόδιο σε όποια απόφασή της στηριζόµενη σε πολιτική ή επιχειρηµατική στρατηγική που δεν γνωρί- ζουµε ούτε πρέπει εξ ιδιότητας να γνωρίζουµε. Η οικονοµική έκφανση εποµένως του ζητήµατος δεν συγκαταλέγεται στις διεκδικήσεις µας. Αυτό όµως που δεν απεµπο- λούµε και περιφρουρούµε µε νύχια και µε δόντια είναι οι παροχές του ασφαλιστηρίου συµβολαίου καθώς και το service. Για τις µεν παροχές, κατόπιν γραπτής επικοινωνίας µας µε τις υπόλοιπες υποψή- φιες εταιρείες, ενηµερωθήκαµε πως το πακέτο παροχών είναι µακράν ελκυστικότερο της πρώτης και απ ό,τι µας µεταφέρουν δεν τηρήθηκαν οι θεσπισµένες διαδικασίες, όσον αφορά δε το service δεν έχουµε να πούµε κάτι... µεταφέραµε στον Διευθύνοντα Σύµβουλο πως αρκεί - για να πειστεί - να διενεργήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο και η απάντηση θα του δοθεί αυτοµάτως. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να αναφερθούµε στο συ- νάδελφο Αντώνη Κυνηγαλάκη που όλοι του ευχόµαστε το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη να είναι η τελευ- ταία περιπέτεια υγείας που βιώνει. Ας σηµειώσουµε πως µετά από δύο χρόνια αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµα- τα, µη δυνάµενος να κινηθεί χωρίς βοήθεια, και σωρεία άλλων παρεπόµενων προβληµάτων που δεν µπορούν να γραφτούν µε µελάνι. Και φυσικά δεν αναφερόµαστε στους πρώτους µήνες αυτού του γολγοθά που όλοι - και ιδιαίτερα οι φίλοι του - θυµόµαστε αλλά θέλουµε να ξε- χάσουµε. Μόνο κάποιος που έχει βιώσει τέτοιου είδους καταστάσεις µπορεί να αντιληφθεί τις πραγµατικές τους διαστάσεις... άλλο πράγµα να στα αφηγούνται και άλλο να τα βιώνεις. Συν τοις άλλοις όµως ο συνάδελφος και η οικογένειά του είχαν να αντιµετωπίσουν και την Groupama η οποία, παρόλο που οι Υγειονοµικές Επιτροπές του αναγνώριζαν 80% αναπηρία, και όχι µόνο 67% που απαιτείται για να είναι δικαιούχος αποζηµίωσης, εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να µην του καταβάλλει την προσήκουσα αποζηµίωση ως παθών εν υπηρεσία. Το ζήτηµα θα αχθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και εκεί δε χωρούν νοµικά τερτίπια και τεχνάσµατα. Χωρίς καµία αµφιβολία ο συνάδελ- φος θα δικαιωθεί, ύστερα όµως µετά από πολλά χρόνια. Στη διάθεση του οιουδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση στην αλληλογραφία, τα παραστατικά και αποδεικτικά του συ- ναδέλφου που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, καθώς και την απάντηση της Groupama. Το µέτωπο ακόµη ανοικτό και εµείς ετοιµοπόλεµοι. /σελ. 4

5 Σε καθηµερινή βάση γινόµαστε ποµποί και δέκτες µηνυµάτων σε σχέση µε την κα- θιερωµένη ως «ατζέντα» των προβληµάτων που ταλανίζουν την Τράπεζα. Ζητήµατα που έχουν αξιολογηθεί ως βαρύνουσας ση- µασίας για την καλή πορεία της Τράπεζας και πρέπει να τύχουν άµεσης και προσήκουσας λύσης. Αναντίρρητα για τα θεµελι- ώδη αυτά θέµατα θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις και µάλιστα σε εύλογο χρονικό διά- στηµα, πριν η καµπάνα χτυπήσει πένθιµα. Τί γίνεται όµως µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας; Δυστυχώς τόσο η Διοίκη- ση όσο και οι συνδικαλιστές θεωρούµε πως η επίλυση των «µεγάλων» προβληµάτων συνιστά πανάκεια για την ανόρθωση της πορείας της Εµπορικής και ξεχνάµε πως η Εµπορική είναι το δυναµικό της και λησµονούµε πως οι άνθρωποι αυτοί έρχονται αντιµέτωποι µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας, προβλήµατα που επιζητούν εναγωνίως λύση. Ωστόσο, θεωρώντας πως αυτά αφορούν έναν ή ορισµένους συναδέλ- φους, καταλήγουµε λανθασµένα στο συµπέρασµα ότι δεν είναι άξια της ενασχόλησής µας. Και όταν οι συνδικαλιστές τα θέσουµε υπόψη των αρµοδίων στελεχών της Εµπορικής, τότε είτε µας στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα, µε αποτέλεσµα να µη συν- δράµουν ουσιαστικά και να γυρίζουν την πλάτη στα θέµατα της καθηµερινότητας είτε η απάντηση είναι πως έχουν σοβαρότερα θέµατα να επιλύσουν. Απόρροια όλων αυτών; Τα προβλήµατα αυτά που ταλανίζουν καθηµερινά τους συναδέλφους χρονίζουν, διογκώνονται και πλέον έχουν «επάξια» να ανταγωνιστούν σε έκταση και βάθος εκείνα που περιλαµβάνονται στην ατζέντα των σοβαρών µεγά- λων προβληµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό γιατί εµείς, ως Σύλ- λογος, θεωρούµε πως τα προβλήµατα της καθηµερινότητας πρέπει να τύχουν ίδιας προσοχής και αντιµετώπισης µε τα µεγάλα προβλήµατα, όπως εκείνο του Ασφαλιστι- κού και του Κανονισµού Λειτουργίας, τα οποία ούτως ή άλλως περιλαµβάνονται στο πλέγµα των διεκδικήσεων όχι µόνο των πρωτοβάθµιων σωµατείων αλλά και των δευ- τεροβάθµιων οµοσπονδιακών οργάνων φθάνοντας ακόµη και στα τριτοβάθµια όπως η Γ.Σ.Ε.Ε. Ενδεικτικά αναφέρουµε την κινητοποίηση του Συλλόγου µας ως προς το ζήτηµα του Καταστήµατος της Κοζάνης. Το θέµα αυτό ήρθε να µας αποδείξει για πολλοστή φορά πως η ολιγωρία στην επίλυση ενός προβλήµατος καθηµερινότητας τό γιγαντώνει και τό εξοµοιώνει από άποψη σηµασίας και αξίας προσοχής µε το «µεγάλο» πρό- βληµα, πόσο µάλλον δε αν αναλογιστεί κανείς πως µία µεγάλη µερίδα συναδέλφων έρχονται αντιµέτωποι, τόσο ατοµικά όσο και σε συλλογικότερο επίπεδο, µε τέτοιου είδους προβλήµατα καθηµερινότητας. Στο συγκεκριµένο µάλιστα ζήτηµα ας σηµειώσουµε πως, αποβαίνοντας άκαρπες οι προσπάθειές µας για επίλυση του θέµατος από τους αρµοδίους, αναγκαστήκαµε να απευθυνθούµε κατευθείαν στον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Εντούτοις δεν είναι δυνατόν να επιλύονται όλα τα ζητήµατα αυτά καθηµερινότητας των συναδέλφων από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της Τράπεζας παρά µόνο να επιλαµβάνεται των ζητηµάτων εκείνων στα οποία δεν µπορούν να δώσουν λύσεις οι αρµόδιοι. /σελ. 5

6 Γι αυτό λοιπόν το λόγο προτείναµε στον Διευθύνοντα Σύµβουλο τη σύσταση ενός Γραφείου Υποδοχής και Επίλυσης αιτηµάτων - προβληµάτων των συναδέλφων για τα ζητήµατα που τους ταλανίζουν στην καθηµερινότητά τους, ώστε να βρίσκονται λύσεις και να εξοµαλύνονται οι εργασιακές σχέσεις και γενικότερα το εργασιακό περιβάλ- λον. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν οι ασφαλιστικές αυτές δικλείδες για δίκαιη και άµεση αντιµετώπιση των όσων αιτούνται οι συνάδελφοι στο Γραφείο αυτό, ώστε ακό- µη και στην περίπτωση που απορριφθούν τα αιτήµατά τους, η απόρριψη αυτή να συ- νοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση, για να µην καταλαµβάνονται οι συνάδελφοι από το αίσθηµα της αδικίας. Ακόµη και τα κεκτηµένα του συνδικαλιστικού κινήµατος τίθενται εν αµφιβόλω, υπό το πρίσµα της διεθνούς και εθνικής κρίσης. Δυστυχώς από τα «σηµάδια αυτά της εποχής µας» δεν ξεφεύγει και το ζήτηµα του ασφαλιστικού. Οι δύσκολες αυτές συνθήκες όµως µας θωρακίζουν σε συνδικαλιστικό επί- πεδο και µας καθιστούν περισσότερο µάχιµους από ποτέ, συµβάλλοντας µε κάθε τρόπο στον αγώνα της ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ που αποτυπώνεται λ.χ. σε κινητο- ποιήσεις και δικαστικούς αγώνες. Η Εµπορική έχει αρχίσει να εισέρχεται σε τροχιά διαφάνειας και αξιοκρατίας, αλλά σίγουρα βρίσκεται µακριά ακόµη από το στόχο. Αυτό το µαρ- τυρούν η διαδικασία και το σύστηµα προαγωγών, παραπόνων και τοποθετήσεων. Ο υφιστάµενος κανονισµός και σύστηµα προαγωγών, για να µιλούµε συγκεκριµένα, βρίθει κε- νών και ασαφειών που επιτρέπουν τη δηµιουργία στρεβλώσεων τόσο σε επίπεδο επιλογής προσώπων όσο και επιλογής χρονικού σηµείου κοινοποίησης των προαγωγών. Απόρροια αυτών των «κενών» η αδικία όσων δεν έχουν εγκολπωθεί σε παρατάξεις, παρέες και κλίκες είτε µε την µη προαγωγή τους είτε µε την προαγωγή κάποιων κου- µπάρων εις βάρος τους... ίδιο νόµισµα µε δύο όψεις. Ο Σύλλογος µας φυσικά και δε θα µπορούσε να δεχθεί παθητικά τη νοσούσα αυτή κατάσταση και για το λόγο αυτό εισηγήθηκε µε ανακοίνωσή του την υιοθέτηση ενός µοντέλου συστήµατος προαγωγών που εδράζεται στις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, προβαίνοντας σε διεξοδική ανάλυση της φιλοσοφίας, δοµής και λειτουρ- γίας του. Επιγραµµατικά προτείναµε πως σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί το και- νούριο σύστηµα αξιολόγησης. Ακολούθως δε να ανατεθεί στους άξιους συναδέλφους της Διεύθυνσης Πληροφορικής η δόµηση προγράµµατος προαγωγών, του οποίου η παραµετροποίηση θα γίνει µε γνώµονα τις παραπάνω αρχές, ενώ υπό την αίρεση υι- οθέτησης των ανωτέρω πλέον θα παρέλκει η συνέχιση της υπόστασης της Επιτροπής Παραπόνων µε την παλαιότερη λειτουργία της. Συνελόντι ειπείν, η Επιτροπή Παρα- πόνων δε θα πάψει να υφίσταται, όµως πλέον θα έχει διαφοροποιηθεί ο ρόλος της. /σελ. 6

7 Η µη υιοθέτηση µίας προτεινόµενης διαδικασίας απολύτως διαφανούς δηµιουργεί την εύλογη απορία µας... γιατί άραγε; Δεν πρέπει να υφίσταται µία διαδικασία προ- αγωγών, κατά τέτοιο τρόπο δοµηµένη και παραµετροποιηµένη που να µπορεί κατ ελάχιστον να δύναται να αποµονώσει τους συναδέλφους µε τα πλαστά πτυχία ανωτέ- ρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και µε πλαστά πτυχία, ακόµη και επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, στις οποίες δεν µπορούν να αρθρώσουν ούτε µία λέξη; Ανθοφορία δεν νοείται χωρίς καρπό και ο καρπός είναι οι άξιοι συνάδελφοι που το µόνο εργαλείο που χρειάζονται είναι το κίνητρο για το αυτονόητο... την επιβράβευση των αξίων µέσω διαδικασιών των οποίων οι δικλείδες ασφάλειας και αξιοκρατίας θα έχουν τεθεί εκ των προτέρων. Ο δικαιολογηµένα απογοητευµένος άξιος συνάδελφος ρουφιάνος και κλικαδόρος δε µπορεί να γίνει, µπορεί όµως να προστατεύσει µε νύχια και µε δόντια το συµφέρον το δικό του και του παιδιού του. Κατόπιν όλων αυτών, µε- ταφέραµε στον κ. Strub πως ο άξιος συνάδελφος προσµένει από εκείνον να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ενεργήσει σχετικά χωρίς φόβο αλλά µε πάθος... το πά- θος για ανανέωση, για πάταξη κάθε κακώς κειµένου και αναχρονιστικής αντίληψης. Κατ επανάληψη όµως έχουµε επισηµάνει πως η κατάσταση βαλτώνει όλο και πιο πολύ. Προσπαθούµε να καταπολεµήσουµε τη βασική γενεσιουργό αιτία... εκείνη της κοµµατικής αντίληψης, η οποία όσο δεν πατάσσεται ολοσχερώς τόσο γιγαντώνεται και δηµιουργεί προβλήµατα που αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο. Ο αγώνας µας κατά ορισµένων καιροσκόπων συνδικαλιστών Μαυρογιαλούρων συνεχίζεται ακάθε- κτος. Όσον αφορά τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, του έχουµε επισηµάνει µε κάθε ευκαιρία, προφορικώς και γραπτώς, πως δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα λάθη. Μία λάθος επιλογή σήµερα υποθηκεύει την Τράπεζα αύριο. Συγκεκριµένα, όπως έχει καταδείξει το πρόσφατο παρελθόν, αλιεύονται από την αγορά στελέχη κατά πολύ υποδεέστερα από τους ανθρώπους που ανήκουν στους κόλπους της Τράπεζας. Τα στελέχη αυτά αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, οι απολαβές τους ωστόσο αλλά και η αποζηµίωσή τους, κατά την αποχώρησή τους, ανέρχεται σε µεγάλο ύψος,, δυσα- νάλογο της απόδοσής τους. Συν τοις άλλοις συνεχίζουν και χρεώνουν την Τράπεζα και µετά την αποχώρησή τους, καθώς έχουν εµφυσήσει στην οµάδα που αφήνουν πίσω τους φιλοσοφίες και αντιλήψεις που συνιστούν τροχοπέδη για τη θετική πορεία της Τράπεζας Με άλλα λόγια φτάνουµε να βρισκόµαστε µεταξύ Σκύλας (στελέχη έξωθεν) και Χάρυβδης (κλικαρία αυτών των στελεχών), χωρίς ειλικρινά να µπορούµε να επιλέξουµε ποιοι είναι χειρότεροι για την Τράπεζα και τον Όµιλο. Πρέπει επιτέλους να περιφράξουν το ξέφραγο αµπέλι! Το οργανόγραµµα τύποις ολοκληρώθηκε. Ποιο νόηµα έχει όµως η υποστήριξη ότι περαιώθηκε µία διαδικασία, όταν χρήζει τόσων πολλών τροποποιήσεων; Το οργανόγραµµα χρειάζε- ται να υποστεί τόσες πολλές αλλαγές, που εάν και όταν αυτές υλοποιηθούν, θα µιλάµε για ένα νέο οργανόγραµµα. /σελ. 7

8 l l l l l l l l l l l l Νέο αξιοκρατικό σύστηµα προαγωγών, καθώς η επετηρίδα τα τελευταία 25 χρόνια έχει παραβιαστεί επανειληµµένα και προ- κλητικά. Παύση αναζήτησης στελεχών από την αγορά, καθώς η Τράπε- ζα διαθέτει άξια και ικανά στελέχη. Ολοκλήρωση του καταλόγου πρόσληψης τέκνων θανόντων συναδέλφων και πολυτέκνων. Κατάρτιση ενιαίου τύπου σύµβασης εργασίας για τους νεοπρο- σλαµβανόµενους. Τήρηση του Οργανισµού Προσωπικού και άµεση ένταξη των νέων συναδέλφων. Οι προαγωγές µεγαλοβάθµων έγιναν µε χρονικό διάστηµα αναφοράς το Τι γίνεται όµως µε το 2006, 2007, 2008 και 2009; Διότι η νοµοθεσία παρέχει την διακριτική ευχέρεια για το πότε θα υλοποιηθούν και όχι για το να µην πραγµατοποιη- θούν ποτέ για κάποια χρόνια. Βελτίωση του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Άµεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών µε διαφανείς διαδικασίες. Τήρηση του ωραρίου εργασίας και πληρωµή των υπερωριών. Πλήρης εφαρµογή των προβλεποµένων από τον Οργανισµό και τις Σ.Σ.Ε. Οργανόγραµµα. Παύση του καθεστώτος των αναπληρώσεων µε άµεση κατα- βολή των αντίστοιχων επιδοµάτων και αντικατάστασή του µε εκείνο των µόνιµων τοποθετήσεων. Άµεση εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφά- λεια στους χώρους εργασίας. /σελ. 8

9 1. Καταβολή εφάπαξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη Από το 1990 ως και το Δεκέµβριο του 2002, ο ΣΕΠΕΜΠΤΕ, λειτουργώντας υπό το καθεστώς της αυτοδιαχείρισης, αποτελούσε τον αρµόδιο φορέα για την καταβολή της εφά- παξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη. Στη συνέχεια συστάθηκε το Ταµείο, των αρµοδιοτήτων του οποίου άπτονται τόσο η καταβολή της εφάπαξ παροχής στα συνταξιο- δοτούµενα µέλη όσο και η καταβολή για την παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 χορηγήθηκε στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας το ποσό των , Καταβολή βοηθήµατος στα µέλη µας για νοσοκοµειακή περίθαλψη Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 κατεβλήθη στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλψη το ποσό των /σελ. 9

10 ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: , , FAX: Αθήνα 17/04/2010 ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: , , FAX: Αθήνα 10/05/2010 Φυσικά δε θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε σε λίγες αράδες κειµένου το σύνολο των συνδικαλιστικών ενεργειών του Συλ- λόγου µας. Αυτές αποτυπώνονται στις ανακοινώσεις µας και η αναφορά που ακολουθεί είναι απολύτως ενδεικτική. Όλοι γνωρίζουν, ακόµη και όσοι εµφανίζουν έντονα συ- µπτώµατα στρουθοκαµηλισµού, τον αγώνα µας, λόγου χάρη, για την αύξηση του επιστηµονικού επιδόµατος στα τελευταία τρία συνέδρια της ΟΤΟΕ, ώστε να αποτελέσει αντικείµενο δια- πραγµατεύσεων στις Σ.Σ.Ε. Υπενθυµίζουµε ακόµη πως παλαι- ότερα στην Ο.Τ.Ο.Ε. καταθέσαµε µία πρωτοποριακή πρόταση, δηλαδή οι Λυκούργου 1(2ος όροφος), Αθήνα Τηλ.: , , Fax: Αθήνα 10/12/2010 απεργίες να µην είναι 24ωρες αλλά πολυήµερες και κάθε µέρα να απεργεί διαφορετική τράπεζα. Και ποια η αι- τιολογική βάση αυτής της πρότασης; Διότι η Εµπορική Τράπεζα, είτε λόγω κεκτηµένης ταχύτητας είτε ίσως λόγω µεγαλύτερης συνδικαλιστικής ελευ- θερίας των συναδέλφων, καθώς και η Εθνική, η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο εντέλει µόνο απεργούσαν και το αποτέλεσµα; Να βάζουµε βούτυρο στο ψωµί των υπόλοιπων ιδιωτικών τραπεζών, Λυκούργου 1(2ος όροφος), Αθήνα Τηλ.: , , Fax: Αθήνα 24/11/2010 οι οποίες όχι µόνον δεν απεργούσαν αλλά κατάρτιζαν και ειδικά σχέδια «εκµετάλλευσης», ώστε να αλιεύσουν εις βάρος µας πελατεία κατά τις ηµέ- ρες των κινητοποιήσεων. Δικαιολογηµένα αναρωτιόµαστε το λόγο που δεν υιοθετήθηκε η πρότασή µας αυτή. /σελ. 10

11 Ο Πρόεδρός µας, Σαλεµής Παναγιώτης, τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια έχει διέλθει από όλα τα αξιώµατα του Επιστηµονικού Συλλόγου, τα δε τελευταία εννέα (9) χρόνια είναι Πρόεδρος του Συλλόγου και έχει διατελέσει µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΤΟΕ. Είναι µέλος του Γενικού Συµβουλίου της ΟΤΟΕ τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια, ενώ συµµετέχει και στο ΕΚΑ. Την περασµένη τριετία του είχε ανατεθεί η Γραµµατεία Πολυεθνικών Τραπεζών της ΟΤΟΕ, ενώ πριν από δεκαπέντε (15) µήνες, µετά το πέρας του τελευταίου συνεδρίου, του ανετέθη η Γραµµατεία Υγιεινής και Ασφάλειας. /σελ. 11

12 Έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου µας και εξεδόθη ανακοίνωση για το πρό- γραµµα των εβδοµαδιαίων καλοκαιρινών διακοπών για τα µέλη µας, το οποίο και γνώρισε µεγάλη επιτυχία καθώς οι συνάδελφοι το τίµησαν λίαν δεόντως. Πρόσφατα στην κοπή της πίτας στο Κεντρικό Κατά- στηµα, παρουσία της διοίκησης και των εργαζοµένων, ο εκπρόσωπος του ΣΕΕΤ, γιατί δεν ήταν παρών ο Πρόεδρός τους, αναφέρθηκε µόνο στην κυβέρνηση και ως προς τη Διοίκηση σηµείωσε µόνον πως δε θα δεχθούν µείωση µισθών. Λίγα λεπτά πριν, ο Δ/νων Σύµβουλος, κ. Strub, είχε αναφέρει πως για πρώτη φορά το τελευταίο τρίµηνο η Εµπορική εµφάνιζε θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Μήπως ο εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Τ. έπαιζε εκ του ασφαλούς και γι αυτό υποστήρι- ζε «σθεναρά» την µη αποδοχή της µείωσης µισθών; Αντιθέτως ο Πρόεδρος του Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµής, έθεσε τα φλέγοντα ζητήµατα της Αξιοκρατίας και Διαφάνειας, µε ό,τι διαστάσεις τις συνοδεύουν επί του πρακτέου, οι οποίες έχουν βιαστεί κατ εξακολούθηση τα τελευταία 35 χρόνια, γεννώντας αναρίθ- µητα προβλήµατα στους εργαζοµένους και επηρεάζοντας αρνητικά την πο- ρεία της Τράπεζας. Εάν αυτά τα κακώς κείµενα περάσουν στο παρελθόν, δεν έχουµε κανένα ενδοιασµό να παραδώσουµε τα κλειδιά των γραφείων µας στη Διοίκηση, γιατί εκεί ανήκουν. Την δε περιουσία του Συλλόγου στα µέλη του και όλοι να εντα- χθούµε σε έναν νέο Σύλλογο Εργαζοµένων µε νέες ιδέες, νέες απόψεις και νέα συνδικαλιστική φιλοσοφία. Όµως ακόµη οι επιλογές µειοψηφίας εκπροσώπων του Σ.Ε.Ε.Τ. µας γεννά πολλούς προβληµατισµούς Η παιδική γιορτή πραγµατοποιήθηκε στο θέατρο Γκλόρια µε την παρακολούθηση του θεατρικού έργου Το χρυό κλειδί.. Η µεγάλη προσέλευση γονέων και τέκνων έστεψε την παιδική αυτή γιορτή µε µεγάλη επιτυχία. /σελ. 12

13 Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών δι- καιολογητικών του «Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπι- κού Εµπορικής Τράπεζας» βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισµού ( ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ) για τη χρονική περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2010 και ότι οι πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογι- σµού Αθήνα, Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ /σελ. 13

14 µ , ,22 600,00 294,93 µ µ , ,37 µ µ ,24 :... µ µ ,00 µ , ,28... µ 5.000, , ,00 µ , ,81 : - µ 2.000, ,20.. µ. (, ) 2.000, ,43.. µµ , , , ,00 : 2.000, ,79. µ µ 2.000, , ,00 µ.. - µ µ ,00 : , ,00 µ 196,00 : 4.000, , ,00 : , ,11 µ , ,03 µ µ ,00 o 300,00 "." ,00 µ 2.000, ,00 µ 1.000,00 µ , , , , , ,08 µ , ,00. µ µ ,00 /.. 116, , , , , , , , , , ,62 /σελ. 14

15 µ 16,22 16,22 16,22 16,22 16, , , , , , µ , , µ 161,60 161,60 161,60 161,60 161, , , , , , µ , , , , , , , , , , , , , , , : µ , , , , , µ , , REPOS / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , µ , , , , , , (...) , /12/ ,40 /σελ. 15

16 µ 9.952,88 600,00 µ µ ,00 µ µ ,00 : ,00... µ µ ,00 µ ,00... µ 5.000, ,00 µ ,00 : - µ 2.000,00.. µ. (, ) 2.000,00.. µµ , , ,00 : 2.000,00. µ µ 2.000, ,00 µ.. - µ µ ,00 : ,00 : 4.000,00 : ,00 µ ,00 µ µ ,00 o 300,00 " ,00 µ 2.000, ,00 µ 1.000,00 µ , , ,00 µ ,00. µ µ , , , , , ,88 /σελ. 16

17 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουµε και στην Γ.Σ. του Ταµείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας την ανάγκη ταυτόχρονα να σας ευχαριστήσουµε για την παρουσία και συµµετοχή σας σε αυτή. Εάν η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη εξαιτίας της διεθνούς κρίσης, η φετινή χρονιά ανέδειξε µε τον πιο περίτρανο τρόπο το αντίκτυπο της διεθνούς κρίσης σε εθνικό επί- πεδο, η οποία βαίνει προς το παρόν τουλάχιστον κλιµακούµενη. Ελπίζουµε η διάδοχος χρονιά να φέρει πιο αισιόδοξα µηνύµατα για τη χώρα µας, το τραπεζικό σύστηµα και δη για την Εµπορική Τράπεζα και προπάντων τους εργαζοµένους της. Όσον αφορά το Ταµείο τώρα, η δραστηριότητά του είναι διπολική, συνίσταται δηλαδή στην εφάπαξ παροχή στα συνταξιοδοτούµενα µέλη και στην παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Για την άντληση οικονοµικών πόρων, ώστε να είναι σε θέση το Τα- µείο να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του αυτές, έχει αναπτύξει µία εκτεταµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι συνυφασµένη εν µέρει και µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται από την Διοίκηση. Εποµένως η άτυπη εθελουσία, η οποία ενεργοποιήθηκε εκ µέρους της Διοίκησης, εµφάνισε το αντίκτυπό της και στο Ταµείο µας, µε την αύξηση λ.χ. του ετήσιου συλλογικού επιδόµατος εφάπαξ σε συνταξιοδοτηθέντες. Είναι αξιοπρόσεκτο πως έχει διαφοροποιηθεί η τάξη µεγεθών. Παλαιό- τερα προκαλούσε εντύπωση όταν το εν λόγω ποσό υπερέβαινε τις , ενώ για το χρονικό διάστηµα κατεβλήθη από το Ταµείο το ποσό των Για το 2010 δε το ποσό αυτό ανέρχεται στις περίπου. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ευρωστία του Ταµείου που µπόρεσε και ανταποκρίθηκε µέσα στις δυσχερέ- στατες οικονοµικά αυτές συνθήκες. Η διεθνής και εθνική κρίση όµως δηµιούργησε σκοπέλους και σε χρηµατιστηριακό επίπεδο αλλά και στην αγορά ακινήτων. Ελπίζουµε πως οι συνθήκες αυτές δεν θα αγγίξουν το Ταµείο και οι ελπίδες µας εδράζονται στο αµείωτο ενδιαφέρον για την αγο- ρά των ακινήτων µας. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα ακίνητά µας, αναφέρουµε: /σελ. 17

18 1. Επένδυση στη νήσο Τήνο Από τον Σεπτέµβριο του 2010 έχουµε στα χέρια µας την αναθεωρηµένη άδεια για τα τέσσερα (4) µερίδια, ενώ έχει γίνει και η πολεοδοµική τακτοποίηση των ηµιυπαίθρι- ων και βοηθητικών χώρων. 2. Επένδυση στη νήσο Σαντορίνη Προβήκαµε στην πώληση ενός οικοπέδου 265 τ.µ., ενώ αποµένουν άλλα οκτώ (8) οικόπεδα εντός σχεδίου από 250 τ.µ. έως 333 τ.µ. έκαστο και άλλα δύο (2) οικόπεδα συνολικής έκτασης 2.821,16 τ.µ., τα οποία θα µπορούν να τεµαχιστούν µε κάθετη ιδι- οκτησία σε οκτώ (8) οικόπεδα, µε το καθένα να έχει άδεια κατοικίας 100 τ.µ. κύριας κατοικίας. 3. Επένδυση σε άυλους τίτλους Το χαρτοφυλάκιό µας σε άυλους τίτλους ανέρχεται στο ποσό των ,36. Εδώ θα θέλαµε να τονίσουµε πως η διεθνής και εθνική κρίση χτύπησε και το χρηµατιστή- ριο και ο αντίκτυπος είναι φανερός και στο χαρτοφυλάκιό µας. 4. Παροχή εφάπαξ στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 χορηγήθηκε στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας το ποσό των , Παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 κατεβλήθη στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλψη το ποσό των Όπως µαρτυρούν τα παραπάνω, το Ταµείο µας ήταν συνεπέστατο προς τις υποχρεώσεις του και βγήκε αλώβητο από τις δύσκολες διεθνείς και εθνικές συγκυρίες. Ελπί- ζουµε σε καλύτερες µέρες! Σε απόσταση 4,5 χλµ. από το λιµάνι της Τήνου, στη θέση ΒΟΥ ΝΗ του Δήµου Εξωµβούργου, έχουν αποµείνει λίγα µερίδια προς πώ- ληση από τα 74 που αρχικά διέθετε το Ταµείο µας. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ηλεκτρο- δοτηθεί και ήδη κατοικούνται. Όλα έχουν θέα στη θάλασσα και βρίσκονται σε απόσταση 150 µε 200 µ. από την παραλία. Απέχουν από τον παραθεριστικό οικισµόκ Ο- Ν Α περίπου 2 χλµ. Οεκµπετόν αρµέ σκελετός των κατοικιών έχει ριφθεί και οι τιµές είναι προσιτές. Το Ταµείο µας έχει στην κυριότητά του και διαθέτει αµφιθεατρικά οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισµού στη θέση ΒΟΘΩΝΑ - ΜΕΣΑ Α τ.µ. ή µε κάθετες ιδιοκτησίες 750, 500 και 250 τ.µ. Οι αντίστοιχες δοµήσεις σε τ.µ. είναι 400, 300, 200 και 100 τ.µ. Όλα έχουν εξαιρετική θέα προς τη θά- λασσα λόγω της αµφιθεατρικής τους διάταξης. Επίσης, διατίθεται προς πώληση ένα (1) οικόπεδο τ.µ. και ένα (1) των τ.µ. εκτός οικισµού, άρτια και οικοδοµήσιµασύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης, ενώ έχουν εκδοθεί και οι οικοδο- µικές άδειες για καθένα χωριστά. /σελ. 18

19 Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών δικαιολογητικών του «Ταµείου Αλληλοβοηθείας των µελών Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε» βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισµού ( ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ) για τη χρονική περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2010 και ότι οι πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογισµού Αθήνα, Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /σελ. 19

20 µ , ,80 ) 1849,75 µ µ 5.000,00.. /. µ 5.000, , ,80µ µ µ 5.000, ,84 µ 5.000,00 ) µ ,00.. µ µ ,00 µ µ µ ,00 µ 5.000,00 / ,00 25, ,00 0, , ,85 ) ) 1342,09 µ µ µ µ 0,00 µ µ + 0,00 µ µ. 0,00 µ 0, ,00 0,00 0, , ,09 ) ) µ , ,00 µ.µ ,00 µ ,00 µ µ ,00 198,51 µ µ , , ,00 µ ,00 / 12, ,00 211,18 ) ) µ , ,00 µ µ , ,40 µ µ , , ,00 0,00 µ ,00 ) , ,40 µ ,00 µ , ,00 ) ,00 183,84 +.µ , , , , , ,25 µ , , , ,25 ( ) , ,64 ( ) , ,77 µ , , , ,98 µ ,00 µ , , , , ,75 /σελ. 20

21 µ , , , ,98 repos / , , , ,00 µ 2828,14 µ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00.µ µ µ (NEA) ,00 µ µ , , , , , , , , , , , , ,20 (NEA) , , , ,00 (NEA) , , , , , ,19 /σελ. 21

22 µ 1.912,98 ) µ µ µ 5.000,00.. /. µ 5.000, ,98 µ 5.000,00 µ µ 5.000,00 ) µ ,00 µ µ µ ,00 µ µ µ ,00 µ 5.000, , , ,00 ) ) µ µ µ µ 0,00 µ µ + 0,00 µ µ. 0,00 µ 0, ,00 0, ,00 ) ) µ ,20 µ.µ ,00 µ ,00 µ µ ,00 µ µ , ,20 µ , ,00 )..... ) µ , ,00 µ µ ,00 µ µ ,00 µ , , ,00 ) ) µ , , , ,00 µ ,00 µ , , ,00 ( ) ,18 ( ) ,00 µ , ,18 µ , ,18 /σελ. 22

, ,60 ΣΥΝΟΛΟ , ,75 υπόλοιπο εις νέα χρήση , ,85

, ,60 ΣΥΝΟΛΟ , ,75 υπόλοιπο εις νέα χρήση , ,85 24 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΥΠ ΑΠΟΛΟΓ Ε Ξ Ο Δ Α ΠΡΟΥΠ ΑΠΟΛΟΓ 2011 2011 2011 2011 υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 9.952,88 9.952,88 γραφική ύλη 600,00 113,69 συνδρομές μελών 70.000,00 54.623,24 δαπάνες ενημέρωσης μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σάς καλωσορίζουµε και φέτος ως Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού και του Τα- µείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας συγχρόνως την ανά- γκη να σάς ευχαριστήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Να είναι και να φαίνονται δίκαιες έναντι του συνόλου του προσωπικού.

Να είναι και να φαίνονται δίκαιες έναντι του συνόλου του προσωπικού. Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, Η Οργάνωσή µας έγινε τις τελευταίες µέρες δέκτης εκατοντάδων παραπόνων συναδέλφων που διαµαρτύρονται για τη µη συµπερίληψη τους, στο νέο Σχέδιο Bonus 2008, που σιωπηρά παραχώρησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Κύριε Πρόεδρε, Κύριε ντα Σύµβουλε, Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ Λ.Ε.Α.. ΧΑΝΙΩΝ Μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του Λ.Ε.Α. Ι. Χανίων, µε πνεύµα συνεννόησης και σύνεσης και µε γνώµονα την αλληλεγγύη και την ανταποδοτικότητα, ο Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

Emporiki Bank CREDIT AGRICOLE GROUP

Emporiki Bank CREDIT AGRICOLE GROUP 1 Συνάδελφοι, Σας είχαμε υποσχεθεί πως, μόλις συγκεντρώσουμε στοιχεία για το ζήτημα του κυλικείου στην Β. Ελλάδα, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Πιστοί στην υπόσχεσή μας, διενεργήσαμε έρευνα ως άλλοι ντέντεκτιβ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ Αγαπητοί συνάδελφοι, Νιώθουμε υποχρέωσή μας να σας παρουσιάζουμε βήμα-βήμα τις ενέργειες του Συλλόγου μας σχετικά με το πιο σημαντικό, πλέον, θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σύλλογός μας εδώ και πολύ καιρό, πριν προλάβει η κρίση να εκδηλώσει τα σημάδια της στην ελληνική πραγματικότητα, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου.

Ο Σύλλογός μας εδώ και πολύ καιρό, πριν προλάβει η κρίση να εκδηλώσει τα σημάδια της στην ελληνική πραγματικότητα, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου. 1 2 Αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω και ευχαριστήσω για την παρουσία σας και στη φετινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, ιδιαίτερα μεσούσης μίας περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. κ. Γεώργιο Καλκάνη στις 1/6/2013. Στη συνάντηση το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. έθεσε τα παρακάτω ζητήματα:

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. κ. Γεώργιο Καλκάνη στις 1/6/2013. Στη συνάντηση το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. έθεσε τα παρακάτω ζητήματα: Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. μετά τη συγκρότησή του σε σώμα στις 5/6/2013 και με γνώμονα το πλαίσιο αιτημάτων το οποίο ψηφίστηκε στη Γ.Σ. του σωματείου πραγματοποίησε στο προηγούμενο μήνα τις

Διαβάστε περισσότερα

ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), 105 51 ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: 210-3239.111, 3283.429, 3430 - FAX: 210-3239.112 Αθήνα 25/02/2010 Πάγια αρχή του Συλλόγου µας είναι αφετηρία και προορισµός για κάθε πράξη, ενέργεια, διάβηµά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αθήνα 25/7/2016 ΘΕΜΑ : Τρόπος φορολογίας και ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών ΣΤΕΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48Β & ΜΑΡΝΗ ( ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑ) Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Κ.Α. - Ο.Ι.Υ.Ε. www.steb.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ 29/9/2005 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888 Kαλλιθέα 27-01-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604518

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α Κοιν: Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Εσωτερικών Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ε.Κ...Α. Ε.Σ.., τµήµα σταδιοδροµίας αποφοίτων ιοικητικό Επιµελητήριο Οµοσπονδία Συλλόγων ΥΠ.ΕΣ...Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 63263/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-12-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 31-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 250 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση 1 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

Παρουσίαση 1 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Παρουσίαση ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Παρουσίαση η Κάθετες συνιστώσες διανύσµατος Παράδειγµα Θα αναλύσουµε το διάνυσµα v (, ) σε δύο κάθετες µεταξύ τους συνιστώσες από τις οποίες η µία να είναι παράλληλη στο α (3,) Πραγµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση µέχρι συνολικά µετοχών της εταιρίας µέσα σε χρονικό διάστηµα

ιάθεση µέχρι συνολικά µετοχών της εταιρίας µέσα σε χρονικό διάστηµα ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη 21 Ιουνίου 2010 Αρ.πρωτ ΠΡΟΣ: -κ. Γιάννη εκαβάλλα ήµαρχο Ερµούπολης - ηµοτικό Συµβούλιο Ερµούπολης. Κοινοποίηση: ως πίνακας αποδεκτών

Ερµούπολη 21 Ιουνίου 2010 Αρ.πρωτ ΠΡΟΣ: -κ. Γιάννη εκαβάλλα ήµαρχο Ερµούπολης - ηµοτικό Συµβούλιο Ερµούπολης. Κοινοποίηση: ως πίνακας αποδεκτών Ερµούπολη 21 Ιουνίου 2010 Αρ.πρωτ. 9251 ΠΡΟΣ: -κ. Γιάννη εκαβάλλα ήµαρχο Ερµούπολης - ηµοτικό Συµβούλιο Ερµούπολης Κοινοποίηση: ως πίνακας αποδεκτών Θέµα: Ερµούπολη 2010 - Κυκλοφοριακό Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Α Πρόσληψη και Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1. Σύστηµα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Α Πρόσληψη και Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1. Σύστηµα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Η φετινή σχολική χρονιά, όπως και οι προηγούµενες, ξεκίνησε µε πολλά προβλήµατα εξαιτίας των ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό. Στις 7 Οκτωβρίου βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε ανορθολογικές καταστάσεις και αδιέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η Aλήθεια. για το έργο. στον Οικισµό. της εγκατάστασης ανελκυστήρων. των Εργατικών Πολυκατοικιών Αµαρουσίου

Αυτή είναι η Aλήθεια. για το έργο. στον Οικισµό. της εγκατάστασης ανελκυστήρων. των Εργατικών Πολυκατοικιών Αµαρουσίου Αυτή είναι η Aλήθεια για το έργο της εγκατάστασης ανελκυστήρων στον Οικισµό των Εργατικών Πολυκατοικιών Αµαρουσίου 2 Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 6 Στη δεκαετία του 70, η ρίζα του προβλήµατος Το πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να σας καλωσορίσω στην 32 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Από: Γραφείο Τύπου Αθήνα: 19 Σεπ Αρ. Πρωτ: 382 Προς: Όλα τα Μέλη του Σωµατείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από: Γραφείο Τύπου Αθήνα: 19 Σεπ Αρ. Πρωτ: 382 Προς: Όλα τα Μέλη του Σωµατείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Από: Γραφείο Τύπου Αθήνα: 19 Σεπ. 2012 Αρ. Πρωτ: 382 Προς: Όλα τα Μέλη του Σωµατείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το απερχόµενο ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Κατασκευαστών-Συντηρητών και Έµπορων ειδών Πυρασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΠ1 ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ Λεωφ. Μακαρίου Γ 22, 5390 Σωτήρα Αμμοχώστου Τηλ: 23824444, Φαξ: 23825450 Εmail: municipality@sotira.org.cy www.sotira.org.cy SOTIRA MUNICIPALITY 22 Makariou III Avenue 5390 Sotira

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΣΠΕ Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΤΙΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΣΠΕ Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΤΙΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΣΠΕ Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΤΙΣ 9.9.2009, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Εγκριµένη οµόφωνα από το.σ. στην Συνεδρίαση του στις 7.9.2009 Γενικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

συµπεριλαµβάνεται στον υπολογισµό των ελάχιστων νόµιµων µικτών µηνιαίων αποδοχών και θα συµψηφίζεται µε τυχόν υπέρτερες των ελάχιστων νόµιµων αποδοχές

συµπεριλαµβάνεται στον υπολογισµό των ελάχιστων νόµιµων µικτών µηνιαίων αποδοχών και θα συµψηφίζεται µε τυχόν υπέρτερες των ελάχιστων νόµιµων αποδοχές ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σήµερα, την 23 Ιουλίου 2007, στα γραφεία της τράπεζας στο Μαρούσι Αττικής, οι υπογράφοντες α) Ευθύµιος Μπουλούτας, ιευθύνων Σύµβουλος και νόµιµος εκπρόσωπος της MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις,

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις. Γεώργιος Καλπακίδης, Προπτυχιακός φοιτήτης, Τµήµα Νοµικής, Ευρωπαϊκό Παν/µιο Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Αντωνοπούλου 66 Βόλος, T.K. 382 21 Τηλέφωνα: 24210)20483 (Κάθε Δευτέρα 19:00-21:00) 6936)584278 Fax: 24210)20483 e-mail: elme.mag@gmail.com Δευτέρα, 29

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Αρ.Πρωτ.1258 Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2012 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Τον Γ.Γ. ηµοσίων Έργων, κο Στράτο Σιµόπουλο Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Μανούσου Ξενάκη του Αλεξάνδρου, Προέδρου του Λ. Ε. Α.. Ηρακλείου. ΘΕΜΑ : Λ.Ε.Α.. Λ.Ε..Ε. αναγκαίοι φορείς Αλληλεγγύης για τους δικηγόρους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Μανούσου Ξενάκη του Αλεξάνδρου, Προέδρου του Λ. Ε. Α.. Ηρακλείου. ΘΕΜΑ : Λ.Ε.Α.. Λ.Ε..Ε. αναγκαίοι φορείς Αλληλεγγύης για τους δικηγόρους ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μανούσου Ξενάκη του Αλεξάνδρου, Προέδρου του Λ. Ε. Α.. Ηρακλείου. ΘΕΜΑ : Λ.Ε.Α.. Λ.Ε..Ε. αναγκαίοι φορείς Αλληλεγγύης για τους δικηγόρους Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι δικηγόροι πρωτοπορούν µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας,

του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:6/15.5.2013) Στην Αθήνα, σήµερα, την 14 Μαΐου 2013, στα γραφεία της Εµπορικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαΐου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 257 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ----------- Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ Β 1279 Αθήνα 20 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 23195 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε Πνοή στο Συνεταιρισμό μας! Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας

Δώστε Πνοή στο Συνεταιρισμό μας! Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας Δώστε Πνοή στο Συνεταιρισμό μας! Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ , fax ,

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ , fax , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙ ΗΣ ικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε..Ε. κ. Γρ. Γρηγορόπουλο Θεσσαλονίκη 6. 11.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/05.07.2016 Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: Φιλικής Εταιρείας 6 27200

Διαβάστε περισσότερα

παιδεία, μέσα του ξυπνάει η δύναμη και η θέληση να αναπτυχθεί και να γίνει το

παιδεία, μέσα του ξυπνάει η δύναμη και η θέληση να αναπτυχθεί και να γίνει το ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ο άνθρωπος λάβει την ορθή παιδεία, μέσα του ξυπνάει η δύναμη και η θέληση να αναπτυχθεί και να γίνει το θεϊκότερο και ημερότερο ζώο. Αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 16 Μαρτίου 2004 2 Συµφωνία για τη ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφυγή του Δ.Σ. της ΕΟΟ κατά του νέου φοροασφαλιστικού νόμου

Προσφυγή του Δ.Σ. της ΕΟΟ κατά του νέου φοροασφαλιστικού νόμου TEYXOΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 A. ΕΙΔΗΣΕΙΣ Προσφυγή του Δ.Σ. της ΕΟΟ κατά του νέου φοροασφαλιστικού νόμου Από το Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας εξεδόθη το απόγευμα της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το συνέδριο, µαζί µε το ετήσιο εξίσου επιτυχές διεθνές «South East Europe Energy Dialogue που κατά παράδοση γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο στη Θεσ

Αυτό το συνέδριο, µαζί µε το ετήσιο εξίσου επιτυχές διεθνές «South East Europe Energy Dialogue που κατά παράδοση γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο στη Θεσ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κύριε Υπουργέ, Κύριε Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Πρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤ - ΟΤΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε. Ημερολόγιο

ΠΕΤ - ΟΤΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε. Ημερολόγιο Ημερολόγιο Το δικό μας ημερολόγιο Η ΠΕΤ ΟΤΕ συνεχίζοντας την παράδοση να βγάζει κάθε χρόνο ημερολόγιο σας παραδίδει και φέτος τη δουλειά της με μια εντελώς ξεχωριστή θεματολογία. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ /16114/2015 Πληρ. κα Μαρία Γιαννακουλοπούλου

Αθήνα, 24 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ /16114/2015 Πληρ. κα Μαρία Γιαννακουλοπούλου Αθήνα, 24 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/16114/2015 Πληρ. κα Μαρία Γιαννακουλοπούλου Προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος Ενέργειας Γραφείο Υπουργού Αµαλιάδος 17 Αθήνα Αξιότιµε

Διαβάστε περισσότερα

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την Κεντρική Τράπεζα

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την Κεντρική Τράπεζα Σελίδα: 01,20,21 (1 από 6) Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την Κεντρική Τράπεζα ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21 Σελίδα: 01,20,21 (2 από 6) Εξαντλείται η υπομονή και επέρχονται δομικές αλλαγές στην ΚΤΚ Κατώτερη των περιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όµως αυτό που αξιοποιήσαµε από την περσινή οργάνωση ως µια πολύ χρήσιµη προσθήκη είναι η παρουσίαση επιστηµονικών ανακοινώσεων, βάσει της διαδικασίας

Όµως αυτό που αξιοποιήσαµε από την περσινή οργάνωση ως µια πολύ χρήσιµη προσθήκη είναι η παρουσίαση επιστηµονικών ανακοινώσεων, βάσει της διαδικασίας Εισαγωγικά Σχόλια του Κ. Ν. Σταµπολή Αντιπρόεδρου και Γενικού ιευθυντή του ΙΕΝΕ και Συντονιστή της Οργανωτικής Επιτροπής του «Ενέργεια &Ανάπτυξη 2011» στο16 0 Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005 Στην Αθήνα, σήμερα την 30 η Ιουνίου 2004, στα Γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κτίριο Μελά, οδός Αιόλου και Σοφοκλέους, οι υπογράφοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ «Το μετέωρο βήμα των Επιμελητηρίων» Προς: 1.Γραφείο Πρωθυπουργού 2.Υπουργού Ανάπτυξης κου Δένδια 3.Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Μηταράκη Υπόψιν: 1.Κ.Ε.Ε.Ε 2.Των κοινοβουλευτικών κομμάτων: ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/07-07-2004) Στην Αθήνα, σήµερα την 30η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα