Το µ µέτωπο έτωπο ακό ακόµη ανοικτό ανοικτό και και εµείς είς ετοι ετοιµοπόλε οπόλεµοι οι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το µ µέτωπο έτωπο ακό ακόµη ανοικτό ανοικτό και και εµείς είς ετοι ετοιµοπόλε οπόλεµοι οι."

Transcript

1

2 Αγαπητοί συνάδελφοι, Άλλη µια χρονιά πέρασε γεµάτη εξελίξεις και ουσιαστι- κές συνδικαλιστικές διεκδικήσεις από τον Σύλλογό µας, ώστε σήµερα να βρισκόµαστε εδώ για να σας καλωσορί- σουµε και στη φετινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. Θα θέλαµε εκ βαθέως να σάς ευχαριστήσουµε για την παρουσία σας και τη συµµετοχή σας σε αυτή. Η χρονιά που πέρασε σηµαδεύτηκε από πολυσήµαντες εξελίξεις σε µία σωρεία φλεγόντων ζητηµάτων για την Τρά- πεζα. Από ζητήµατα που αγγίζουν την καθηµερινότητα του συναδέλφου έως και ζητήµατα καθοριστικής σηµασίας για την πορεία της Τράπεζας. Η αρχή µας πάντα, της οποίας µένουµε αταλάντευτα πιστοί, είναι να µιλούν για εµάς τα έργα µας. Να αποτυπώνουµε τις προτάσεις, απόψεις µας µε επιχειρήµατα και να αντικρούουµε ακόµη και τις ύβρεις µε τεκµηριωµένο λόγο. Άλλωστε όταν παράγεις έργο, µεγάλης εµβέλειας και µε βάθος, δεν έχεις χρόνο να καταφεύγεις ούτε σε βωµο- λοχίες αλλά ούτε και σε απολογισµούς δράσης χωρίς αναφορά σε «δράση». Θέσφατο για εµάς είναι το συµφέρον του εργαζόµενου και αυτό έρχεται να αποδείξει ο παρακά- τω απολογισµός. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. ΣΑΛΕΜΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΕΦΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Π. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι. ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ»» Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ»» Β. ΤΣΕΤΣΟΣ»» Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

3 Ο αγώνας µας για την πιο συµφέρουσα επιλογή για τον εργαζόµενο, όσον αφορά το ασφαλι- στήριο συµβόλαιο, είναι µακρύς και σίγουρα όχι στρωµένος µε ροδοπέταλα. Άλλωστε το µαρτυρεί και το µελάνι που χύθηκε στην πλειάδα των ανα- κοινώσεων που έχουµε εκδώσει. Κατόπιν µίας εκτεταµένης και σε βάθος κι- νητοποίησης του Συλλόγου µας, η κατάρτιση ασφαλιστικής σύµβασης µε συγκεκριµένη εται- ρεία ακυρώθηκε µε τα γεγονότα να δικαιώνουν τη φωνή µας. Του λόγου το αληθές, οι εφηµερίδες Καθηµερινή και Ναυτεµπορική σε εκτενή ειδησε- ογραφία τους επιβεβαίωναν όλους τους φόβους που µας διακατείχαν ως προς την συγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρεία. Ο αγώνας µας όµως είναι µαραθώνιος, απ ό,τι φαίνεται, και όχι κατοστάρι. Συγκεκριµένα, εξ όσων τυχαία µάθαµε στη συνέχεια, ανατέθηκε σε εταιρεία να γνωµοδοτή- σει για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας, χωρίς ο Σύλλογός µας να ενηµερωθεί για την εξέλιξη αυτή, δηµιουργώντας εύλογα ερωτηµατικά. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου του Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµή, µε τον κ. Γ. Κωνσταντινόπουλο, ο πρώτος µετέφερε τις ενστάσεις του σχετικώς, ενώ ο δεύτε- ρος, προβληµατισµένος όντας, δεσµεύτηκε να εισηγηθεί την περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. Δεσµεύτηκε δε ακόµη να ενηµερώνει τον Πρόεδρο του Συλλόγου µας προσωπικά αναφορικά µε το φλέγον αυτό ζήτηµα. Τα κακώς κείµενα όµως αντί να συρρικνώνονται πλήθαιναν... Η εταιρεία για την οποία επεφύλασσε η March θετική γνωµοδότηση, ας υπογραµµίσουµε πως δεν είχε συµπεριληφθεί καν στον αρχικό κατάλογο των υποψήφιων προς κατάρτιση ασφαλι- στικής σύµβασης εταιρειών, καθώς υστερούσε σε επίπεδο παροχών και service ενώ ήταν σαφώς ακριβότερη των υπολοίπων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η φωνή µας έβαινε κλιµακούµενη, µετατρεπόµενη σε κραυγή. Ο Σύλλογος µας έχει ξεκαθαρίσει πλειστάκις πως άποψη για το κόστος δεν εκφέ- ρει. Αυτό ας το συνυπολογίσει η Διοίκηση και σε συνεργασία µε την Credit Agricole ας αποφασίσουν, καθώς µην ξεχνάµε πως η Credit Agricole είναι µία Τράπεζα που δρα- /σελ. 3

4 στηριοποιείται στην παγκόσµια αγορά και δεν θα σταθούµε εµείς εµπόδιο σε όποια απόφασή της στηριζόµενη σε πολιτική ή επιχειρηµατική στρατηγική που δεν γνωρί- ζουµε ούτε πρέπει εξ ιδιότητας να γνωρίζουµε. Η οικονοµική έκφανση εποµένως του ζητήµατος δεν συγκαταλέγεται στις διεκδικήσεις µας. Αυτό όµως που δεν απεµπο- λούµε και περιφρουρούµε µε νύχια και µε δόντια είναι οι παροχές του ασφαλιστηρίου συµβολαίου καθώς και το service. Για τις µεν παροχές, κατόπιν γραπτής επικοινωνίας µας µε τις υπόλοιπες υποψή- φιες εταιρείες, ενηµερωθήκαµε πως το πακέτο παροχών είναι µακράν ελκυστικότερο της πρώτης και απ ό,τι µας µεταφέρουν δεν τηρήθηκαν οι θεσπισµένες διαδικασίες, όσον αφορά δε το service δεν έχουµε να πούµε κάτι... µεταφέραµε στον Διευθύνοντα Σύµβουλο πως αρκεί - για να πειστεί - να διενεργήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο και η απάντηση θα του δοθεί αυτοµάτως. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να αναφερθούµε στο συ- νάδελφο Αντώνη Κυνηγαλάκη που όλοι του ευχόµαστε το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη να είναι η τελευ- ταία περιπέτεια υγείας που βιώνει. Ας σηµειώσουµε πως µετά από δύο χρόνια αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµα- τα, µη δυνάµενος να κινηθεί χωρίς βοήθεια, και σωρεία άλλων παρεπόµενων προβληµάτων που δεν µπορούν να γραφτούν µε µελάνι. Και φυσικά δεν αναφερόµαστε στους πρώτους µήνες αυτού του γολγοθά που όλοι - και ιδιαίτερα οι φίλοι του - θυµόµαστε αλλά θέλουµε να ξε- χάσουµε. Μόνο κάποιος που έχει βιώσει τέτοιου είδους καταστάσεις µπορεί να αντιληφθεί τις πραγµατικές τους διαστάσεις... άλλο πράγµα να στα αφηγούνται και άλλο να τα βιώνεις. Συν τοις άλλοις όµως ο συνάδελφος και η οικογένειά του είχαν να αντιµετωπίσουν και την Groupama η οποία, παρόλο που οι Υγειονοµικές Επιτροπές του αναγνώριζαν 80% αναπηρία, και όχι µόνο 67% που απαιτείται για να είναι δικαιούχος αποζηµίωσης, εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να µην του καταβάλλει την προσήκουσα αποζηµίωση ως παθών εν υπηρεσία. Το ζήτηµα θα αχθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και εκεί δε χωρούν νοµικά τερτίπια και τεχνάσµατα. Χωρίς καµία αµφιβολία ο συνάδελ- φος θα δικαιωθεί, ύστερα όµως µετά από πολλά χρόνια. Στη διάθεση του οιουδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση στην αλληλογραφία, τα παραστατικά και αποδεικτικά του συ- ναδέλφου που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, καθώς και την απάντηση της Groupama. Το µέτωπο ακόµη ανοικτό και εµείς ετοιµοπόλεµοι. /σελ. 4

5 Σε καθηµερινή βάση γινόµαστε ποµποί και δέκτες µηνυµάτων σε σχέση µε την κα- θιερωµένη ως «ατζέντα» των προβληµάτων που ταλανίζουν την Τράπεζα. Ζητήµατα που έχουν αξιολογηθεί ως βαρύνουσας ση- µασίας για την καλή πορεία της Τράπεζας και πρέπει να τύχουν άµεσης και προσήκουσας λύσης. Αναντίρρητα για τα θεµελι- ώδη αυτά θέµατα θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις και µάλιστα σε εύλογο χρονικό διά- στηµα, πριν η καµπάνα χτυπήσει πένθιµα. Τί γίνεται όµως µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας; Δυστυχώς τόσο η Διοίκη- ση όσο και οι συνδικαλιστές θεωρούµε πως η επίλυση των «µεγάλων» προβληµάτων συνιστά πανάκεια για την ανόρθωση της πορείας της Εµπορικής και ξεχνάµε πως η Εµπορική είναι το δυναµικό της και λησµονούµε πως οι άνθρωποι αυτοί έρχονται αντιµέτωποι µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας, προβλήµατα που επιζητούν εναγωνίως λύση. Ωστόσο, θεωρώντας πως αυτά αφορούν έναν ή ορισµένους συναδέλ- φους, καταλήγουµε λανθασµένα στο συµπέρασµα ότι δεν είναι άξια της ενασχόλησής µας. Και όταν οι συνδικαλιστές τα θέσουµε υπόψη των αρµοδίων στελεχών της Εµπορικής, τότε είτε µας στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα, µε αποτέλεσµα να µη συν- δράµουν ουσιαστικά και να γυρίζουν την πλάτη στα θέµατα της καθηµερινότητας είτε η απάντηση είναι πως έχουν σοβαρότερα θέµατα να επιλύσουν. Απόρροια όλων αυτών; Τα προβλήµατα αυτά που ταλανίζουν καθηµερινά τους συναδέλφους χρονίζουν, διογκώνονται και πλέον έχουν «επάξια» να ανταγωνιστούν σε έκταση και βάθος εκείνα που περιλαµβάνονται στην ατζέντα των σοβαρών µεγά- λων προβληµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό γιατί εµείς, ως Σύλ- λογος, θεωρούµε πως τα προβλήµατα της καθηµερινότητας πρέπει να τύχουν ίδιας προσοχής και αντιµετώπισης µε τα µεγάλα προβλήµατα, όπως εκείνο του Ασφαλιστι- κού και του Κανονισµού Λειτουργίας, τα οποία ούτως ή άλλως περιλαµβάνονται στο πλέγµα των διεκδικήσεων όχι µόνο των πρωτοβάθµιων σωµατείων αλλά και των δευ- τεροβάθµιων οµοσπονδιακών οργάνων φθάνοντας ακόµη και στα τριτοβάθµια όπως η Γ.Σ.Ε.Ε. Ενδεικτικά αναφέρουµε την κινητοποίηση του Συλλόγου µας ως προς το ζήτηµα του Καταστήµατος της Κοζάνης. Το θέµα αυτό ήρθε να µας αποδείξει για πολλοστή φορά πως η ολιγωρία στην επίλυση ενός προβλήµατος καθηµερινότητας τό γιγαντώνει και τό εξοµοιώνει από άποψη σηµασίας και αξίας προσοχής µε το «µεγάλο» πρό- βληµα, πόσο µάλλον δε αν αναλογιστεί κανείς πως µία µεγάλη µερίδα συναδέλφων έρχονται αντιµέτωποι, τόσο ατοµικά όσο και σε συλλογικότερο επίπεδο, µε τέτοιου είδους προβλήµατα καθηµερινότητας. Στο συγκεκριµένο µάλιστα ζήτηµα ας σηµειώσουµε πως, αποβαίνοντας άκαρπες οι προσπάθειές µας για επίλυση του θέµατος από τους αρµοδίους, αναγκαστήκαµε να απευθυνθούµε κατευθείαν στον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Εντούτοις δεν είναι δυνατόν να επιλύονται όλα τα ζητήµατα αυτά καθηµερινότητας των συναδέλφων από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της Τράπεζας παρά µόνο να επιλαµβάνεται των ζητηµάτων εκείνων στα οποία δεν µπορούν να δώσουν λύσεις οι αρµόδιοι. /σελ. 5

6 Γι αυτό λοιπόν το λόγο προτείναµε στον Διευθύνοντα Σύµβουλο τη σύσταση ενός Γραφείου Υποδοχής και Επίλυσης αιτηµάτων - προβληµάτων των συναδέλφων για τα ζητήµατα που τους ταλανίζουν στην καθηµερινότητά τους, ώστε να βρίσκονται λύσεις και να εξοµαλύνονται οι εργασιακές σχέσεις και γενικότερα το εργασιακό περιβάλ- λον. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν οι ασφαλιστικές αυτές δικλείδες για δίκαιη και άµεση αντιµετώπιση των όσων αιτούνται οι συνάδελφοι στο Γραφείο αυτό, ώστε ακό- µη και στην περίπτωση που απορριφθούν τα αιτήµατά τους, η απόρριψη αυτή να συ- νοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση, για να µην καταλαµβάνονται οι συνάδελφοι από το αίσθηµα της αδικίας. Ακόµη και τα κεκτηµένα του συνδικαλιστικού κινήµατος τίθενται εν αµφιβόλω, υπό το πρίσµα της διεθνούς και εθνικής κρίσης. Δυστυχώς από τα «σηµάδια αυτά της εποχής µας» δεν ξεφεύγει και το ζήτηµα του ασφαλιστικού. Οι δύσκολες αυτές συνθήκες όµως µας θωρακίζουν σε συνδικαλιστικό επί- πεδο και µας καθιστούν περισσότερο µάχιµους από ποτέ, συµβάλλοντας µε κάθε τρόπο στον αγώνα της ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ που αποτυπώνεται λ.χ. σε κινητο- ποιήσεις και δικαστικούς αγώνες. Η Εµπορική έχει αρχίσει να εισέρχεται σε τροχιά διαφάνειας και αξιοκρατίας, αλλά σίγουρα βρίσκεται µακριά ακόµη από το στόχο. Αυτό το µαρ- τυρούν η διαδικασία και το σύστηµα προαγωγών, παραπόνων και τοποθετήσεων. Ο υφιστάµενος κανονισµός και σύστηµα προαγωγών, για να µιλούµε συγκεκριµένα, βρίθει κε- νών και ασαφειών που επιτρέπουν τη δηµιουργία στρεβλώσεων τόσο σε επίπεδο επιλογής προσώπων όσο και επιλογής χρονικού σηµείου κοινοποίησης των προαγωγών. Απόρροια αυτών των «κενών» η αδικία όσων δεν έχουν εγκολπωθεί σε παρατάξεις, παρέες και κλίκες είτε µε την µη προαγωγή τους είτε µε την προαγωγή κάποιων κου- µπάρων εις βάρος τους... ίδιο νόµισµα µε δύο όψεις. Ο Σύλλογος µας φυσικά και δε θα µπορούσε να δεχθεί παθητικά τη νοσούσα αυτή κατάσταση και για το λόγο αυτό εισηγήθηκε µε ανακοίνωσή του την υιοθέτηση ενός µοντέλου συστήµατος προαγωγών που εδράζεται στις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, προβαίνοντας σε διεξοδική ανάλυση της φιλοσοφίας, δοµής και λειτουρ- γίας του. Επιγραµµατικά προτείναµε πως σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί το και- νούριο σύστηµα αξιολόγησης. Ακολούθως δε να ανατεθεί στους άξιους συναδέλφους της Διεύθυνσης Πληροφορικής η δόµηση προγράµµατος προαγωγών, του οποίου η παραµετροποίηση θα γίνει µε γνώµονα τις παραπάνω αρχές, ενώ υπό την αίρεση υι- οθέτησης των ανωτέρω πλέον θα παρέλκει η συνέχιση της υπόστασης της Επιτροπής Παραπόνων µε την παλαιότερη λειτουργία της. Συνελόντι ειπείν, η Επιτροπή Παρα- πόνων δε θα πάψει να υφίσταται, όµως πλέον θα έχει διαφοροποιηθεί ο ρόλος της. /σελ. 6

7 Η µη υιοθέτηση µίας προτεινόµενης διαδικασίας απολύτως διαφανούς δηµιουργεί την εύλογη απορία µας... γιατί άραγε; Δεν πρέπει να υφίσταται µία διαδικασία προ- αγωγών, κατά τέτοιο τρόπο δοµηµένη και παραµετροποιηµένη που να µπορεί κατ ελάχιστον να δύναται να αποµονώσει τους συναδέλφους µε τα πλαστά πτυχία ανωτέ- ρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και µε πλαστά πτυχία, ακόµη και επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, στις οποίες δεν µπορούν να αρθρώσουν ούτε µία λέξη; Ανθοφορία δεν νοείται χωρίς καρπό και ο καρπός είναι οι άξιοι συνάδελφοι που το µόνο εργαλείο που χρειάζονται είναι το κίνητρο για το αυτονόητο... την επιβράβευση των αξίων µέσω διαδικασιών των οποίων οι δικλείδες ασφάλειας και αξιοκρατίας θα έχουν τεθεί εκ των προτέρων. Ο δικαιολογηµένα απογοητευµένος άξιος συνάδελφος ρουφιάνος και κλικαδόρος δε µπορεί να γίνει, µπορεί όµως να προστατεύσει µε νύχια και µε δόντια το συµφέρον το δικό του και του παιδιού του. Κατόπιν όλων αυτών, µε- ταφέραµε στον κ. Strub πως ο άξιος συνάδελφος προσµένει από εκείνον να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ενεργήσει σχετικά χωρίς φόβο αλλά µε πάθος... το πά- θος για ανανέωση, για πάταξη κάθε κακώς κειµένου και αναχρονιστικής αντίληψης. Κατ επανάληψη όµως έχουµε επισηµάνει πως η κατάσταση βαλτώνει όλο και πιο πολύ. Προσπαθούµε να καταπολεµήσουµε τη βασική γενεσιουργό αιτία... εκείνη της κοµµατικής αντίληψης, η οποία όσο δεν πατάσσεται ολοσχερώς τόσο γιγαντώνεται και δηµιουργεί προβλήµατα που αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο. Ο αγώνας µας κατά ορισµένων καιροσκόπων συνδικαλιστών Μαυρογιαλούρων συνεχίζεται ακάθε- κτος. Όσον αφορά τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, του έχουµε επισηµάνει µε κάθε ευκαιρία, προφορικώς και γραπτώς, πως δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα λάθη. Μία λάθος επιλογή σήµερα υποθηκεύει την Τράπεζα αύριο. Συγκεκριµένα, όπως έχει καταδείξει το πρόσφατο παρελθόν, αλιεύονται από την αγορά στελέχη κατά πολύ υποδεέστερα από τους ανθρώπους που ανήκουν στους κόλπους της Τράπεζας. Τα στελέχη αυτά αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, οι απολαβές τους ωστόσο αλλά και η αποζηµίωσή τους, κατά την αποχώρησή τους, ανέρχεται σε µεγάλο ύψος,, δυσα- νάλογο της απόδοσής τους. Συν τοις άλλοις συνεχίζουν και χρεώνουν την Τράπεζα και µετά την αποχώρησή τους, καθώς έχουν εµφυσήσει στην οµάδα που αφήνουν πίσω τους φιλοσοφίες και αντιλήψεις που συνιστούν τροχοπέδη για τη θετική πορεία της Τράπεζας Με άλλα λόγια φτάνουµε να βρισκόµαστε µεταξύ Σκύλας (στελέχη έξωθεν) και Χάρυβδης (κλικαρία αυτών των στελεχών), χωρίς ειλικρινά να µπορούµε να επιλέξουµε ποιοι είναι χειρότεροι για την Τράπεζα και τον Όµιλο. Πρέπει επιτέλους να περιφράξουν το ξέφραγο αµπέλι! Το οργανόγραµµα τύποις ολοκληρώθηκε. Ποιο νόηµα έχει όµως η υποστήριξη ότι περαιώθηκε µία διαδικασία, όταν χρήζει τόσων πολλών τροποποιήσεων; Το οργανόγραµµα χρειάζε- ται να υποστεί τόσες πολλές αλλαγές, που εάν και όταν αυτές υλοποιηθούν, θα µιλάµε για ένα νέο οργανόγραµµα. /σελ. 7

8 l l l l l l l l l l l l Νέο αξιοκρατικό σύστηµα προαγωγών, καθώς η επετηρίδα τα τελευταία 25 χρόνια έχει παραβιαστεί επανειληµµένα και προ- κλητικά. Παύση αναζήτησης στελεχών από την αγορά, καθώς η Τράπε- ζα διαθέτει άξια και ικανά στελέχη. Ολοκλήρωση του καταλόγου πρόσληψης τέκνων θανόντων συναδέλφων και πολυτέκνων. Κατάρτιση ενιαίου τύπου σύµβασης εργασίας για τους νεοπρο- σλαµβανόµενους. Τήρηση του Οργανισµού Προσωπικού και άµεση ένταξη των νέων συναδέλφων. Οι προαγωγές µεγαλοβάθµων έγιναν µε χρονικό διάστηµα αναφοράς το Τι γίνεται όµως µε το 2006, 2007, 2008 και 2009; Διότι η νοµοθεσία παρέχει την διακριτική ευχέρεια για το πότε θα υλοποιηθούν και όχι για το να µην πραγµατοποιη- θούν ποτέ για κάποια χρόνια. Βελτίωση του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Άµεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών µε διαφανείς διαδικασίες. Τήρηση του ωραρίου εργασίας και πληρωµή των υπερωριών. Πλήρης εφαρµογή των προβλεποµένων από τον Οργανισµό και τις Σ.Σ.Ε. Οργανόγραµµα. Παύση του καθεστώτος των αναπληρώσεων µε άµεση κατα- βολή των αντίστοιχων επιδοµάτων και αντικατάστασή του µε εκείνο των µόνιµων τοποθετήσεων. Άµεση εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφά- λεια στους χώρους εργασίας. /σελ. 8

9 1. Καταβολή εφάπαξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη Από το 1990 ως και το Δεκέµβριο του 2002, ο ΣΕΠΕΜΠΤΕ, λειτουργώντας υπό το καθεστώς της αυτοδιαχείρισης, αποτελούσε τον αρµόδιο φορέα για την καταβολή της εφά- παξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη. Στη συνέχεια συστάθηκε το Ταµείο, των αρµοδιοτήτων του οποίου άπτονται τόσο η καταβολή της εφάπαξ παροχής στα συνταξιο- δοτούµενα µέλη όσο και η καταβολή για την παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 χορηγήθηκε στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας το ποσό των , Καταβολή βοηθήµατος στα µέλη µας για νοσοκοµειακή περίθαλψη Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 κατεβλήθη στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλψη το ποσό των /σελ. 9

10 ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: , , FAX: Αθήνα 17/04/2010 ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: , , FAX: Αθήνα 10/05/2010 Φυσικά δε θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε σε λίγες αράδες κειµένου το σύνολο των συνδικαλιστικών ενεργειών του Συλ- λόγου µας. Αυτές αποτυπώνονται στις ανακοινώσεις µας και η αναφορά που ακολουθεί είναι απολύτως ενδεικτική. Όλοι γνωρίζουν, ακόµη και όσοι εµφανίζουν έντονα συ- µπτώµατα στρουθοκαµηλισµού, τον αγώνα µας, λόγου χάρη, για την αύξηση του επιστηµονικού επιδόµατος στα τελευταία τρία συνέδρια της ΟΤΟΕ, ώστε να αποτελέσει αντικείµενο δια- πραγµατεύσεων στις Σ.Σ.Ε. Υπενθυµίζουµε ακόµη πως παλαι- ότερα στην Ο.Τ.Ο.Ε. καταθέσαµε µία πρωτοποριακή πρόταση, δηλαδή οι Λυκούργου 1(2ος όροφος), Αθήνα Τηλ.: , , Fax: Αθήνα 10/12/2010 απεργίες να µην είναι 24ωρες αλλά πολυήµερες και κάθε µέρα να απεργεί διαφορετική τράπεζα. Και ποια η αι- τιολογική βάση αυτής της πρότασης; Διότι η Εµπορική Τράπεζα, είτε λόγω κεκτηµένης ταχύτητας είτε ίσως λόγω µεγαλύτερης συνδικαλιστικής ελευ- θερίας των συναδέλφων, καθώς και η Εθνική, η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο εντέλει µόνο απεργούσαν και το αποτέλεσµα; Να βάζουµε βούτυρο στο ψωµί των υπόλοιπων ιδιωτικών τραπεζών, Λυκούργου 1(2ος όροφος), Αθήνα Τηλ.: , , Fax: Αθήνα 24/11/2010 οι οποίες όχι µόνον δεν απεργούσαν αλλά κατάρτιζαν και ειδικά σχέδια «εκµετάλλευσης», ώστε να αλιεύσουν εις βάρος µας πελατεία κατά τις ηµέ- ρες των κινητοποιήσεων. Δικαιολογηµένα αναρωτιόµαστε το λόγο που δεν υιοθετήθηκε η πρότασή µας αυτή. /σελ. 10

11 Ο Πρόεδρός µας, Σαλεµής Παναγιώτης, τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια έχει διέλθει από όλα τα αξιώµατα του Επιστηµονικού Συλλόγου, τα δε τελευταία εννέα (9) χρόνια είναι Πρόεδρος του Συλλόγου και έχει διατελέσει µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΤΟΕ. Είναι µέλος του Γενικού Συµβουλίου της ΟΤΟΕ τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια, ενώ συµµετέχει και στο ΕΚΑ. Την περασµένη τριετία του είχε ανατεθεί η Γραµµατεία Πολυεθνικών Τραπεζών της ΟΤΟΕ, ενώ πριν από δεκαπέντε (15) µήνες, µετά το πέρας του τελευταίου συνεδρίου, του ανετέθη η Γραµµατεία Υγιεινής και Ασφάλειας. /σελ. 11

12 Έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου µας και εξεδόθη ανακοίνωση για το πρό- γραµµα των εβδοµαδιαίων καλοκαιρινών διακοπών για τα µέλη µας, το οποίο και γνώρισε µεγάλη επιτυχία καθώς οι συνάδελφοι το τίµησαν λίαν δεόντως. Πρόσφατα στην κοπή της πίτας στο Κεντρικό Κατά- στηµα, παρουσία της διοίκησης και των εργαζοµένων, ο εκπρόσωπος του ΣΕΕΤ, γιατί δεν ήταν παρών ο Πρόεδρός τους, αναφέρθηκε µόνο στην κυβέρνηση και ως προς τη Διοίκηση σηµείωσε µόνον πως δε θα δεχθούν µείωση µισθών. Λίγα λεπτά πριν, ο Δ/νων Σύµβουλος, κ. Strub, είχε αναφέρει πως για πρώτη φορά το τελευταίο τρίµηνο η Εµπορική εµφάνιζε θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Μήπως ο εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Τ. έπαιζε εκ του ασφαλούς και γι αυτό υποστήρι- ζε «σθεναρά» την µη αποδοχή της µείωσης µισθών; Αντιθέτως ο Πρόεδρος του Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµής, έθεσε τα φλέγοντα ζητήµατα της Αξιοκρατίας και Διαφάνειας, µε ό,τι διαστάσεις τις συνοδεύουν επί του πρακτέου, οι οποίες έχουν βιαστεί κατ εξακολούθηση τα τελευταία 35 χρόνια, γεννώντας αναρίθ- µητα προβλήµατα στους εργαζοµένους και επηρεάζοντας αρνητικά την πο- ρεία της Τράπεζας. Εάν αυτά τα κακώς κείµενα περάσουν στο παρελθόν, δεν έχουµε κανένα ενδοιασµό να παραδώσουµε τα κλειδιά των γραφείων µας στη Διοίκηση, γιατί εκεί ανήκουν. Την δε περιουσία του Συλλόγου στα µέλη του και όλοι να εντα- χθούµε σε έναν νέο Σύλλογο Εργαζοµένων µε νέες ιδέες, νέες απόψεις και νέα συνδικαλιστική φιλοσοφία. Όµως ακόµη οι επιλογές µειοψηφίας εκπροσώπων του Σ.Ε.Ε.Τ. µας γεννά πολλούς προβληµατισµούς Η παιδική γιορτή πραγµατοποιήθηκε στο θέατρο Γκλόρια µε την παρακολούθηση του θεατρικού έργου Το χρυό κλειδί.. Η µεγάλη προσέλευση γονέων και τέκνων έστεψε την παιδική αυτή γιορτή µε µεγάλη επιτυχία. /σελ. 12

13 Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών δι- καιολογητικών του «Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπι- κού Εµπορικής Τράπεζας» βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισµού ( ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ) για τη χρονική περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2010 και ότι οι πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογι- σµού Αθήνα, Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ /σελ. 13

14 µ , ,22 600,00 294,93 µ µ , ,37 µ µ ,24 :... µ µ ,00 µ , ,28... µ 5.000, , ,00 µ , ,81 : - µ 2.000, ,20.. µ. (, ) 2.000, ,43.. µµ , , , ,00 : 2.000, ,79. µ µ 2.000, , ,00 µ.. - µ µ ,00 : , ,00 µ 196,00 : 4.000, , ,00 : , ,11 µ , ,03 µ µ ,00 o 300,00 "." ,00 µ 2.000, ,00 µ 1.000,00 µ , , , , , ,08 µ , ,00. µ µ ,00 /.. 116, , , , , , , , , , ,62 /σελ. 14

15 µ 16,22 16,22 16,22 16,22 16, , , , , , µ , , µ 161,60 161,60 161,60 161,60 161, , , , , , µ , , , , , , , , , , , , , , , : µ , , , , , µ , , REPOS / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , µ , , , , , , (...) , /12/ ,40 /σελ. 15

16 µ 9.952,88 600,00 µ µ ,00 µ µ ,00 : ,00... µ µ ,00 µ ,00... µ 5.000, ,00 µ ,00 : - µ 2.000,00.. µ. (, ) 2.000,00.. µµ , , ,00 : 2.000,00. µ µ 2.000, ,00 µ.. - µ µ ,00 : ,00 : 4.000,00 : ,00 µ ,00 µ µ ,00 o 300,00 " ,00 µ 2.000, ,00 µ 1.000,00 µ , , ,00 µ ,00. µ µ , , , , , ,88 /σελ. 16

17 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουµε και στην Γ.Σ. του Ταµείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας την ανάγκη ταυτόχρονα να σας ευχαριστήσουµε για την παρουσία και συµµετοχή σας σε αυτή. Εάν η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη εξαιτίας της διεθνούς κρίσης, η φετινή χρονιά ανέδειξε µε τον πιο περίτρανο τρόπο το αντίκτυπο της διεθνούς κρίσης σε εθνικό επί- πεδο, η οποία βαίνει προς το παρόν τουλάχιστον κλιµακούµενη. Ελπίζουµε η διάδοχος χρονιά να φέρει πιο αισιόδοξα µηνύµατα για τη χώρα µας, το τραπεζικό σύστηµα και δη για την Εµπορική Τράπεζα και προπάντων τους εργαζοµένους της. Όσον αφορά το Ταµείο τώρα, η δραστηριότητά του είναι διπολική, συνίσταται δηλαδή στην εφάπαξ παροχή στα συνταξιοδοτούµενα µέλη και στην παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Για την άντληση οικονοµικών πόρων, ώστε να είναι σε θέση το Τα- µείο να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του αυτές, έχει αναπτύξει µία εκτεταµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι συνυφασµένη εν µέρει και µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται από την Διοίκηση. Εποµένως η άτυπη εθελουσία, η οποία ενεργοποιήθηκε εκ µέρους της Διοίκησης, εµφάνισε το αντίκτυπό της και στο Ταµείο µας, µε την αύξηση λ.χ. του ετήσιου συλλογικού επιδόµατος εφάπαξ σε συνταξιοδοτηθέντες. Είναι αξιοπρόσεκτο πως έχει διαφοροποιηθεί η τάξη µεγεθών. Παλαιό- τερα προκαλούσε εντύπωση όταν το εν λόγω ποσό υπερέβαινε τις , ενώ για το χρονικό διάστηµα κατεβλήθη από το Ταµείο το ποσό των Για το 2010 δε το ποσό αυτό ανέρχεται στις περίπου. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ευρωστία του Ταµείου που µπόρεσε και ανταποκρίθηκε µέσα στις δυσχερέ- στατες οικονοµικά αυτές συνθήκες. Η διεθνής και εθνική κρίση όµως δηµιούργησε σκοπέλους και σε χρηµατιστηριακό επίπεδο αλλά και στην αγορά ακινήτων. Ελπίζουµε πως οι συνθήκες αυτές δεν θα αγγίξουν το Ταµείο και οι ελπίδες µας εδράζονται στο αµείωτο ενδιαφέρον για την αγο- ρά των ακινήτων µας. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα ακίνητά µας, αναφέρουµε: /σελ. 17

18 1. Επένδυση στη νήσο Τήνο Από τον Σεπτέµβριο του 2010 έχουµε στα χέρια µας την αναθεωρηµένη άδεια για τα τέσσερα (4) µερίδια, ενώ έχει γίνει και η πολεοδοµική τακτοποίηση των ηµιυπαίθρι- ων και βοηθητικών χώρων. 2. Επένδυση στη νήσο Σαντορίνη Προβήκαµε στην πώληση ενός οικοπέδου 265 τ.µ., ενώ αποµένουν άλλα οκτώ (8) οικόπεδα εντός σχεδίου από 250 τ.µ. έως 333 τ.µ. έκαστο και άλλα δύο (2) οικόπεδα συνολικής έκτασης 2.821,16 τ.µ., τα οποία θα µπορούν να τεµαχιστούν µε κάθετη ιδι- οκτησία σε οκτώ (8) οικόπεδα, µε το καθένα να έχει άδεια κατοικίας 100 τ.µ. κύριας κατοικίας. 3. Επένδυση σε άυλους τίτλους Το χαρτοφυλάκιό µας σε άυλους τίτλους ανέρχεται στο ποσό των ,36. Εδώ θα θέλαµε να τονίσουµε πως η διεθνής και εθνική κρίση χτύπησε και το χρηµατιστή- ριο και ο αντίκτυπος είναι φανερός και στο χαρτοφυλάκιό µας. 4. Παροχή εφάπαξ στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 χορηγήθηκε στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας το ποσό των , Παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 κατεβλήθη στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλψη το ποσό των Όπως µαρτυρούν τα παραπάνω, το Ταµείο µας ήταν συνεπέστατο προς τις υποχρεώσεις του και βγήκε αλώβητο από τις δύσκολες διεθνείς και εθνικές συγκυρίες. Ελπί- ζουµε σε καλύτερες µέρες! Σε απόσταση 4,5 χλµ. από το λιµάνι της Τήνου, στη θέση ΒΟΥ ΝΗ του Δήµου Εξωµβούργου, έχουν αποµείνει λίγα µερίδια προς πώ- ληση από τα 74 που αρχικά διέθετε το Ταµείο µας. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ηλεκτρο- δοτηθεί και ήδη κατοικούνται. Όλα έχουν θέα στη θάλασσα και βρίσκονται σε απόσταση 150 µε 200 µ. από την παραλία. Απέχουν από τον παραθεριστικό οικισµόκ Ο- Ν Α περίπου 2 χλµ. Οεκµπετόν αρµέ σκελετός των κατοικιών έχει ριφθεί και οι τιµές είναι προσιτές. Το Ταµείο µας έχει στην κυριότητά του και διαθέτει αµφιθεατρικά οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισµού στη θέση ΒΟΘΩΝΑ - ΜΕΣΑ Α τ.µ. ή µε κάθετες ιδιοκτησίες 750, 500 και 250 τ.µ. Οι αντίστοιχες δοµήσεις σε τ.µ. είναι 400, 300, 200 και 100 τ.µ. Όλα έχουν εξαιρετική θέα προς τη θά- λασσα λόγω της αµφιθεατρικής τους διάταξης. Επίσης, διατίθεται προς πώληση ένα (1) οικόπεδο τ.µ. και ένα (1) των τ.µ. εκτός οικισµού, άρτια και οικοδοµήσιµασύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης, ενώ έχουν εκδοθεί και οι οικοδο- µικές άδειες για καθένα χωριστά. /σελ. 18

19 Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών δικαιολογητικών του «Ταµείου Αλληλοβοηθείας των µελών Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε» βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισµού ( ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ) για τη χρονική περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2010 και ότι οι πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογισµού Αθήνα, Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /σελ. 19

20 µ , ,80 ) 1849,75 µ µ 5.000,00.. /. µ 5.000, , ,80µ µ µ 5.000, ,84 µ 5.000,00 ) µ ,00.. µ µ ,00 µ µ µ ,00 µ 5.000,00 / ,00 25, ,00 0, , ,85 ) ) 1342,09 µ µ µ µ 0,00 µ µ + 0,00 µ µ. 0,00 µ 0, ,00 0,00 0, , ,09 ) ) µ , ,00 µ.µ ,00 µ ,00 µ µ ,00 198,51 µ µ , , ,00 µ ,00 / 12, ,00 211,18 ) ) µ , ,00 µ µ , ,40 µ µ , , ,00 0,00 µ ,00 ) , ,40 µ ,00 µ , ,00 ) ,00 183,84 +.µ , , , , , ,25 µ , , , ,25 ( ) , ,64 ( ) , ,77 µ , , , ,98 µ ,00 µ , , , , ,75 /σελ. 20

21 µ , , , ,98 repos / , , , ,00 µ 2828,14 µ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00.µ µ µ (NEA) ,00 µ µ , , , , , , , , , , , , ,20 (NEA) , , , ,00 (NEA) , , , , , ,19 /σελ. 21

22 µ 1.912,98 ) µ µ µ 5.000,00.. /. µ 5.000, ,98 µ 5.000,00 µ µ 5.000,00 ) µ ,00 µ µ µ ,00 µ µ µ ,00 µ 5.000, , , ,00 ) ) µ µ µ µ 0,00 µ µ + 0,00 µ µ. 0,00 µ 0, ,00 0, ,00 ) ) µ ,20 µ.µ ,00 µ ,00 µ µ ,00 µ µ , ,20 µ , ,00 )..... ) µ , ,00 µ µ ,00 µ µ ,00 µ , , ,00 ) ) µ , , , ,00 µ ,00 µ , , ,00 ( ) ,18 ( ) ,00 µ , ,18 µ , ,18 /σελ. 22

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σάς καλωσορίζουµε και φέτος ως Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού και του Τα- µείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας συγχρόνως την ανά- γκη να σάς ευχαριστήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Emporiki Bank CREDIT AGRICOLE GROUP

Emporiki Bank CREDIT AGRICOLE GROUP 1 Συνάδελφοι, Σας είχαμε υποσχεθεί πως, μόλις συγκεντρώσουμε στοιχεία για το ζήτημα του κυλικείου στην Β. Ελλάδα, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Πιστοί στην υπόσχεσή μας, διενεργήσαμε έρευνα ως άλλοι ντέντεκτιβ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σύλλογός μας εδώ και πολύ καιρό, πριν προλάβει η κρίση να εκδηλώσει τα σημάδια της στην ελληνική πραγματικότητα, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου.

Ο Σύλλογός μας εδώ και πολύ καιρό, πριν προλάβει η κρίση να εκδηλώσει τα σημάδια της στην ελληνική πραγματικότητα, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου. 1 2 Αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω και ευχαριστήσω για την παρουσία σας και στη φετινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, ιδιαίτερα μεσούσης μίας περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤ - ΟΤΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε. Ημερολόγιο

ΠΕΤ - ΟΤΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε. Ημερολόγιο Ημερολόγιο Το δικό μας ημερολόγιο Η ΠΕΤ ΟΤΕ συνεχίζοντας την παράδοση να βγάζει κάθε χρόνο ημερολόγιο σας παραδίδει και φέτος τη δουλειά της με μια εντελώς ξεχωριστή θεματολογία. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των εργαζοµένων του κλάδου µας. Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ! Σεπτέµβριος 2005 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ (.Σ.28/7/2005): 35.188, ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ:12.734, ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με υπευθυνότητα, σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα υποβλήθηκαν τα αιτήματά μας στον ΚΕΣΤ Υποβλήθηκε και ο «Μακρύς» Κατάλογος των ανταιτημάτων Ο Πρόεδρος της Οργάνωσής μας συν.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναθεωρημένη έκδοση / Ιούλιος 2014 Έκθεση Αυτοαξιολόγησης ΑΠΘ Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 452/2009 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 500/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά την αναπροσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η διατήρηση της καρέκλας προδιαγράφει, όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα, τις κινήσεις του ΣΕΕΤ. Και να είστε σίγουροι, συνάδελφοι, πως δεν μας απασχολεί

Η διατήρηση της καρέκλας προδιαγράφει, όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα, τις κινήσεις του ΣΕΕΤ. Και να είστε σίγουροι, συνάδελφοι, πως δεν μας απασχολεί 1 Συνάδελφοι, Εν πρώτοις, οι εκλογές στους κόλπους ενός συνδικαλιστικού οργάνου δεν μπορούν να αποτελέσουν θεματική προς σχολιασμό ή άσκηση κριτικής από ένα άλλο συνδικαλιστικό όργανο, καθότι συνιστά εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 24/8/2010 Αρ. Πρωτ. Προς: Τα µέλη του Συλλόγου

Βόλος 24/8/2010 Αρ. Πρωτ. Προς: Τα µέλη του Συλλόγου Βόλος 24/8/2010 Αρ. Πρωτ. Προς: Τα µέλη του Συλλόγου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2010-2011 ΘΕΜΑ 1 ο : Χαιρετισµός Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες Το.Σ. του συλλόγου µας σας απευθύνει θερµό αγωνιστικό χαιρετισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-3820077, Fax: 210-3820076, e-mail: sepox@tee.gr. Θέσεις Σ.Ε.Π.Ο.Χ επι του ΣΧ-Ν «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις

Τηλ: 210-3820077, Fax: 210-3820076, e-mail: sepox@tee.gr. Θέσεις Σ.Ε.Π.Ο.Χ επι του ΣΧ-Ν «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2003 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Γαµβέττα 6, 106 78 Αθήνα. Τηλ: 210-3820077, Fax: 210-3820076, e-mail: sepox@tee.gr Προς την Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα

Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα Στη ΓΓΠΣ και όχι στην εφορία τα µισθωτήρια συµβόλαια. Οι απαντήσεις σε όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι φορολογούµενοι. Πότε υποβάλλεται η δήλωση, ποιες οι υποχρεώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» Βόλος 2-9 - 2014 Μαγνήτων 221, Βόλος Τηλ. Fax : 0421 58244 ΠΡΟΣ: Όλες τις σχολικές µονάδες του Ν. Μαγνησίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1 2014-2015 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Οκτώβριος 2006 Αριθµός φύλλου 631 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Π ΕΡ Ι Ε Χ Ο Μ ΕΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π UNIVERSAL LIFE 12-11-07 22:26 Page 1 UNIVERSAL LIFE ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007 ƒ π µ ƒ, π π π π Μετά από πολύµηνες και επίπονες προσπάθειες, οι διαπραγµατευτικές οµάδες της ΕΤΥΚ και της Universal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος Προς Υπουργείο Εξωτερικών Ε3 /νση ιοικητικών και ικαστικών Υποθέσεων Ακαδηµίας 3, 6 ος Όροφος 106 71 ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Φωτεινή Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου Ηµαθία: Η κατάσταση τρία χρόνια µετά Χ. Κουτόβα Ξεκινώντας θα ήθελα ν αναφερθώ στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είχαν το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, να φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 11/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2170 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑ Π ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΛΑΡΙΣΑ 29-6-2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑ Π ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΛΑΡΙΣΑ 29-6-2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑ Π ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΛΑΡΙΣΑ 29-6-2012 ΘΕΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΛΕΑ. Τα αποθεµατικά των ΛΕΑ, αποτελούν αφ ενός µεν τα θεµέλια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

γραφεία των Μονάδων Υγείας που έχουν οριστεί να διαχειρίζονται τα κρεβάτια.

γραφεία των Μονάδων Υγείας που έχουν οριστεί να διαχειρίζονται τα κρεβάτια. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 03 / 10 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41501/2012 ΠΡΟΣ:Α) ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ:.ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα