Το µ µέτωπο έτωπο ακό ακόµη ανοικτό ανοικτό και και εµείς είς ετοι ετοιµοπόλε οπόλεµοι οι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το µ µέτωπο έτωπο ακό ακόµη ανοικτό ανοικτό και και εµείς είς ετοι ετοιµοπόλε οπόλεµοι οι."

Transcript

1

2 Αγαπητοί συνάδελφοι, Άλλη µια χρονιά πέρασε γεµάτη εξελίξεις και ουσιαστι- κές συνδικαλιστικές διεκδικήσεις από τον Σύλλογό µας, ώστε σήµερα να βρισκόµαστε εδώ για να σας καλωσορί- σουµε και στη φετινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. Θα θέλαµε εκ βαθέως να σάς ευχαριστήσουµε για την παρουσία σας και τη συµµετοχή σας σε αυτή. Η χρονιά που πέρασε σηµαδεύτηκε από πολυσήµαντες εξελίξεις σε µία σωρεία φλεγόντων ζητηµάτων για την Τρά- πεζα. Από ζητήµατα που αγγίζουν την καθηµερινότητα του συναδέλφου έως και ζητήµατα καθοριστικής σηµασίας για την πορεία της Τράπεζας. Η αρχή µας πάντα, της οποίας µένουµε αταλάντευτα πιστοί, είναι να µιλούν για εµάς τα έργα µας. Να αποτυπώνουµε τις προτάσεις, απόψεις µας µε επιχειρήµατα και να αντικρούουµε ακόµη και τις ύβρεις µε τεκµηριωµένο λόγο. Άλλωστε όταν παράγεις έργο, µεγάλης εµβέλειας και µε βάθος, δεν έχεις χρόνο να καταφεύγεις ούτε σε βωµο- λοχίες αλλά ούτε και σε απολογισµούς δράσης χωρίς αναφορά σε «δράση». Θέσφατο για εµάς είναι το συµφέρον του εργαζόµενου και αυτό έρχεται να αποδείξει ο παρακά- τω απολογισµός. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. ΣΑΛΕΜΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΕΦΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Π. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι. ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ»» Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ»» Β. ΤΣΕΤΣΟΣ»» Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

3 Ο αγώνας µας για την πιο συµφέρουσα επιλογή για τον εργαζόµενο, όσον αφορά το ασφαλι- στήριο συµβόλαιο, είναι µακρύς και σίγουρα όχι στρωµένος µε ροδοπέταλα. Άλλωστε το µαρτυρεί και το µελάνι που χύθηκε στην πλειάδα των ανα- κοινώσεων που έχουµε εκδώσει. Κατόπιν µίας εκτεταµένης και σε βάθος κι- νητοποίησης του Συλλόγου µας, η κατάρτιση ασφαλιστικής σύµβασης µε συγκεκριµένη εται- ρεία ακυρώθηκε µε τα γεγονότα να δικαιώνουν τη φωνή µας. Του λόγου το αληθές, οι εφηµερίδες Καθηµερινή και Ναυτεµπορική σε εκτενή ειδησε- ογραφία τους επιβεβαίωναν όλους τους φόβους που µας διακατείχαν ως προς την συγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρεία. Ο αγώνας µας όµως είναι µαραθώνιος, απ ό,τι φαίνεται, και όχι κατοστάρι. Συγκεκριµένα, εξ όσων τυχαία µάθαµε στη συνέχεια, ανατέθηκε σε εταιρεία να γνωµοδοτή- σει για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας, χωρίς ο Σύλλογός µας να ενηµερωθεί για την εξέλιξη αυτή, δηµιουργώντας εύλογα ερωτηµατικά. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου του Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµή, µε τον κ. Γ. Κωνσταντινόπουλο, ο πρώτος µετέφερε τις ενστάσεις του σχετικώς, ενώ ο δεύτε- ρος, προβληµατισµένος όντας, δεσµεύτηκε να εισηγηθεί την περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. Δεσµεύτηκε δε ακόµη να ενηµερώνει τον Πρόεδρο του Συλλόγου µας προσωπικά αναφορικά µε το φλέγον αυτό ζήτηµα. Τα κακώς κείµενα όµως αντί να συρρικνώνονται πλήθαιναν... Η εταιρεία για την οποία επεφύλασσε η March θετική γνωµοδότηση, ας υπογραµµίσουµε πως δεν είχε συµπεριληφθεί καν στον αρχικό κατάλογο των υποψήφιων προς κατάρτιση ασφαλι- στικής σύµβασης εταιρειών, καθώς υστερούσε σε επίπεδο παροχών και service ενώ ήταν σαφώς ακριβότερη των υπολοίπων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η φωνή µας έβαινε κλιµακούµενη, µετατρεπόµενη σε κραυγή. Ο Σύλλογος µας έχει ξεκαθαρίσει πλειστάκις πως άποψη για το κόστος δεν εκφέ- ρει. Αυτό ας το συνυπολογίσει η Διοίκηση και σε συνεργασία µε την Credit Agricole ας αποφασίσουν, καθώς µην ξεχνάµε πως η Credit Agricole είναι µία Τράπεζα που δρα- /σελ. 3

4 στηριοποιείται στην παγκόσµια αγορά και δεν θα σταθούµε εµείς εµπόδιο σε όποια απόφασή της στηριζόµενη σε πολιτική ή επιχειρηµατική στρατηγική που δεν γνωρί- ζουµε ούτε πρέπει εξ ιδιότητας να γνωρίζουµε. Η οικονοµική έκφανση εποµένως του ζητήµατος δεν συγκαταλέγεται στις διεκδικήσεις µας. Αυτό όµως που δεν απεµπο- λούµε και περιφρουρούµε µε νύχια και µε δόντια είναι οι παροχές του ασφαλιστηρίου συµβολαίου καθώς και το service. Για τις µεν παροχές, κατόπιν γραπτής επικοινωνίας µας µε τις υπόλοιπες υποψή- φιες εταιρείες, ενηµερωθήκαµε πως το πακέτο παροχών είναι µακράν ελκυστικότερο της πρώτης και απ ό,τι µας µεταφέρουν δεν τηρήθηκαν οι θεσπισµένες διαδικασίες, όσον αφορά δε το service δεν έχουµε να πούµε κάτι... µεταφέραµε στον Διευθύνοντα Σύµβουλο πως αρκεί - για να πειστεί - να διενεργήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο και η απάντηση θα του δοθεί αυτοµάτως. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να αναφερθούµε στο συ- νάδελφο Αντώνη Κυνηγαλάκη που όλοι του ευχόµαστε το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη να είναι η τελευ- ταία περιπέτεια υγείας που βιώνει. Ας σηµειώσουµε πως µετά από δύο χρόνια αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµα- τα, µη δυνάµενος να κινηθεί χωρίς βοήθεια, και σωρεία άλλων παρεπόµενων προβληµάτων που δεν µπορούν να γραφτούν µε µελάνι. Και φυσικά δεν αναφερόµαστε στους πρώτους µήνες αυτού του γολγοθά που όλοι - και ιδιαίτερα οι φίλοι του - θυµόµαστε αλλά θέλουµε να ξε- χάσουµε. Μόνο κάποιος που έχει βιώσει τέτοιου είδους καταστάσεις µπορεί να αντιληφθεί τις πραγµατικές τους διαστάσεις... άλλο πράγµα να στα αφηγούνται και άλλο να τα βιώνεις. Συν τοις άλλοις όµως ο συνάδελφος και η οικογένειά του είχαν να αντιµετωπίσουν και την Groupama η οποία, παρόλο που οι Υγειονοµικές Επιτροπές του αναγνώριζαν 80% αναπηρία, και όχι µόνο 67% που απαιτείται για να είναι δικαιούχος αποζηµίωσης, εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να µην του καταβάλλει την προσήκουσα αποζηµίωση ως παθών εν υπηρεσία. Το ζήτηµα θα αχθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και εκεί δε χωρούν νοµικά τερτίπια και τεχνάσµατα. Χωρίς καµία αµφιβολία ο συνάδελ- φος θα δικαιωθεί, ύστερα όµως µετά από πολλά χρόνια. Στη διάθεση του οιουδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση στην αλληλογραφία, τα παραστατικά και αποδεικτικά του συ- ναδέλφου που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, καθώς και την απάντηση της Groupama. Το µέτωπο ακόµη ανοικτό και εµείς ετοιµοπόλεµοι. /σελ. 4

5 Σε καθηµερινή βάση γινόµαστε ποµποί και δέκτες µηνυµάτων σε σχέση µε την κα- θιερωµένη ως «ατζέντα» των προβληµάτων που ταλανίζουν την Τράπεζα. Ζητήµατα που έχουν αξιολογηθεί ως βαρύνουσας ση- µασίας για την καλή πορεία της Τράπεζας και πρέπει να τύχουν άµεσης και προσήκουσας λύσης. Αναντίρρητα για τα θεµελι- ώδη αυτά θέµατα θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις και µάλιστα σε εύλογο χρονικό διά- στηµα, πριν η καµπάνα χτυπήσει πένθιµα. Τί γίνεται όµως µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας; Δυστυχώς τόσο η Διοίκη- ση όσο και οι συνδικαλιστές θεωρούµε πως η επίλυση των «µεγάλων» προβληµάτων συνιστά πανάκεια για την ανόρθωση της πορείας της Εµπορικής και ξεχνάµε πως η Εµπορική είναι το δυναµικό της και λησµονούµε πως οι άνθρωποι αυτοί έρχονται αντιµέτωποι µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας, προβλήµατα που επιζητούν εναγωνίως λύση. Ωστόσο, θεωρώντας πως αυτά αφορούν έναν ή ορισµένους συναδέλ- φους, καταλήγουµε λανθασµένα στο συµπέρασµα ότι δεν είναι άξια της ενασχόλησής µας. Και όταν οι συνδικαλιστές τα θέσουµε υπόψη των αρµοδίων στελεχών της Εµπορικής, τότε είτε µας στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα, µε αποτέλεσµα να µη συν- δράµουν ουσιαστικά και να γυρίζουν την πλάτη στα θέµατα της καθηµερινότητας είτε η απάντηση είναι πως έχουν σοβαρότερα θέµατα να επιλύσουν. Απόρροια όλων αυτών; Τα προβλήµατα αυτά που ταλανίζουν καθηµερινά τους συναδέλφους χρονίζουν, διογκώνονται και πλέον έχουν «επάξια» να ανταγωνιστούν σε έκταση και βάθος εκείνα που περιλαµβάνονται στην ατζέντα των σοβαρών µεγά- λων προβληµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό γιατί εµείς, ως Σύλ- λογος, θεωρούµε πως τα προβλήµατα της καθηµερινότητας πρέπει να τύχουν ίδιας προσοχής και αντιµετώπισης µε τα µεγάλα προβλήµατα, όπως εκείνο του Ασφαλιστι- κού και του Κανονισµού Λειτουργίας, τα οποία ούτως ή άλλως περιλαµβάνονται στο πλέγµα των διεκδικήσεων όχι µόνο των πρωτοβάθµιων σωµατείων αλλά και των δευ- τεροβάθµιων οµοσπονδιακών οργάνων φθάνοντας ακόµη και στα τριτοβάθµια όπως η Γ.Σ.Ε.Ε. Ενδεικτικά αναφέρουµε την κινητοποίηση του Συλλόγου µας ως προς το ζήτηµα του Καταστήµατος της Κοζάνης. Το θέµα αυτό ήρθε να µας αποδείξει για πολλοστή φορά πως η ολιγωρία στην επίλυση ενός προβλήµατος καθηµερινότητας τό γιγαντώνει και τό εξοµοιώνει από άποψη σηµασίας και αξίας προσοχής µε το «µεγάλο» πρό- βληµα, πόσο µάλλον δε αν αναλογιστεί κανείς πως µία µεγάλη µερίδα συναδέλφων έρχονται αντιµέτωποι, τόσο ατοµικά όσο και σε συλλογικότερο επίπεδο, µε τέτοιου είδους προβλήµατα καθηµερινότητας. Στο συγκεκριµένο µάλιστα ζήτηµα ας σηµειώσουµε πως, αποβαίνοντας άκαρπες οι προσπάθειές µας για επίλυση του θέµατος από τους αρµοδίους, αναγκαστήκαµε να απευθυνθούµε κατευθείαν στον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Εντούτοις δεν είναι δυνατόν να επιλύονται όλα τα ζητήµατα αυτά καθηµερινότητας των συναδέλφων από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της Τράπεζας παρά µόνο να επιλαµβάνεται των ζητηµάτων εκείνων στα οποία δεν µπορούν να δώσουν λύσεις οι αρµόδιοι. /σελ. 5

6 Γι αυτό λοιπόν το λόγο προτείναµε στον Διευθύνοντα Σύµβουλο τη σύσταση ενός Γραφείου Υποδοχής και Επίλυσης αιτηµάτων - προβληµάτων των συναδέλφων για τα ζητήµατα που τους ταλανίζουν στην καθηµερινότητά τους, ώστε να βρίσκονται λύσεις και να εξοµαλύνονται οι εργασιακές σχέσεις και γενικότερα το εργασιακό περιβάλ- λον. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν οι ασφαλιστικές αυτές δικλείδες για δίκαιη και άµεση αντιµετώπιση των όσων αιτούνται οι συνάδελφοι στο Γραφείο αυτό, ώστε ακό- µη και στην περίπτωση που απορριφθούν τα αιτήµατά τους, η απόρριψη αυτή να συ- νοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση, για να µην καταλαµβάνονται οι συνάδελφοι από το αίσθηµα της αδικίας. Ακόµη και τα κεκτηµένα του συνδικαλιστικού κινήµατος τίθενται εν αµφιβόλω, υπό το πρίσµα της διεθνούς και εθνικής κρίσης. Δυστυχώς από τα «σηµάδια αυτά της εποχής µας» δεν ξεφεύγει και το ζήτηµα του ασφαλιστικού. Οι δύσκολες αυτές συνθήκες όµως µας θωρακίζουν σε συνδικαλιστικό επί- πεδο και µας καθιστούν περισσότερο µάχιµους από ποτέ, συµβάλλοντας µε κάθε τρόπο στον αγώνα της ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ που αποτυπώνεται λ.χ. σε κινητο- ποιήσεις και δικαστικούς αγώνες. Η Εµπορική έχει αρχίσει να εισέρχεται σε τροχιά διαφάνειας και αξιοκρατίας, αλλά σίγουρα βρίσκεται µακριά ακόµη από το στόχο. Αυτό το µαρ- τυρούν η διαδικασία και το σύστηµα προαγωγών, παραπόνων και τοποθετήσεων. Ο υφιστάµενος κανονισµός και σύστηµα προαγωγών, για να µιλούµε συγκεκριµένα, βρίθει κε- νών και ασαφειών που επιτρέπουν τη δηµιουργία στρεβλώσεων τόσο σε επίπεδο επιλογής προσώπων όσο και επιλογής χρονικού σηµείου κοινοποίησης των προαγωγών. Απόρροια αυτών των «κενών» η αδικία όσων δεν έχουν εγκολπωθεί σε παρατάξεις, παρέες και κλίκες είτε µε την µη προαγωγή τους είτε µε την προαγωγή κάποιων κου- µπάρων εις βάρος τους... ίδιο νόµισµα µε δύο όψεις. Ο Σύλλογος µας φυσικά και δε θα µπορούσε να δεχθεί παθητικά τη νοσούσα αυτή κατάσταση και για το λόγο αυτό εισηγήθηκε µε ανακοίνωσή του την υιοθέτηση ενός µοντέλου συστήµατος προαγωγών που εδράζεται στις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, προβαίνοντας σε διεξοδική ανάλυση της φιλοσοφίας, δοµής και λειτουρ- γίας του. Επιγραµµατικά προτείναµε πως σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί το και- νούριο σύστηµα αξιολόγησης. Ακολούθως δε να ανατεθεί στους άξιους συναδέλφους της Διεύθυνσης Πληροφορικής η δόµηση προγράµµατος προαγωγών, του οποίου η παραµετροποίηση θα γίνει µε γνώµονα τις παραπάνω αρχές, ενώ υπό την αίρεση υι- οθέτησης των ανωτέρω πλέον θα παρέλκει η συνέχιση της υπόστασης της Επιτροπής Παραπόνων µε την παλαιότερη λειτουργία της. Συνελόντι ειπείν, η Επιτροπή Παρα- πόνων δε θα πάψει να υφίσταται, όµως πλέον θα έχει διαφοροποιηθεί ο ρόλος της. /σελ. 6

7 Η µη υιοθέτηση µίας προτεινόµενης διαδικασίας απολύτως διαφανούς δηµιουργεί την εύλογη απορία µας... γιατί άραγε; Δεν πρέπει να υφίσταται µία διαδικασία προ- αγωγών, κατά τέτοιο τρόπο δοµηµένη και παραµετροποιηµένη που να µπορεί κατ ελάχιστον να δύναται να αποµονώσει τους συναδέλφους µε τα πλαστά πτυχία ανωτέ- ρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και µε πλαστά πτυχία, ακόµη και επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, στις οποίες δεν µπορούν να αρθρώσουν ούτε µία λέξη; Ανθοφορία δεν νοείται χωρίς καρπό και ο καρπός είναι οι άξιοι συνάδελφοι που το µόνο εργαλείο που χρειάζονται είναι το κίνητρο για το αυτονόητο... την επιβράβευση των αξίων µέσω διαδικασιών των οποίων οι δικλείδες ασφάλειας και αξιοκρατίας θα έχουν τεθεί εκ των προτέρων. Ο δικαιολογηµένα απογοητευµένος άξιος συνάδελφος ρουφιάνος και κλικαδόρος δε µπορεί να γίνει, µπορεί όµως να προστατεύσει µε νύχια και µε δόντια το συµφέρον το δικό του και του παιδιού του. Κατόπιν όλων αυτών, µε- ταφέραµε στον κ. Strub πως ο άξιος συνάδελφος προσµένει από εκείνον να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ενεργήσει σχετικά χωρίς φόβο αλλά µε πάθος... το πά- θος για ανανέωση, για πάταξη κάθε κακώς κειµένου και αναχρονιστικής αντίληψης. Κατ επανάληψη όµως έχουµε επισηµάνει πως η κατάσταση βαλτώνει όλο και πιο πολύ. Προσπαθούµε να καταπολεµήσουµε τη βασική γενεσιουργό αιτία... εκείνη της κοµµατικής αντίληψης, η οποία όσο δεν πατάσσεται ολοσχερώς τόσο γιγαντώνεται και δηµιουργεί προβλήµατα που αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο. Ο αγώνας µας κατά ορισµένων καιροσκόπων συνδικαλιστών Μαυρογιαλούρων συνεχίζεται ακάθε- κτος. Όσον αφορά τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, του έχουµε επισηµάνει µε κάθε ευκαιρία, προφορικώς και γραπτώς, πως δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα λάθη. Μία λάθος επιλογή σήµερα υποθηκεύει την Τράπεζα αύριο. Συγκεκριµένα, όπως έχει καταδείξει το πρόσφατο παρελθόν, αλιεύονται από την αγορά στελέχη κατά πολύ υποδεέστερα από τους ανθρώπους που ανήκουν στους κόλπους της Τράπεζας. Τα στελέχη αυτά αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, οι απολαβές τους ωστόσο αλλά και η αποζηµίωσή τους, κατά την αποχώρησή τους, ανέρχεται σε µεγάλο ύψος,, δυσα- νάλογο της απόδοσής τους. Συν τοις άλλοις συνεχίζουν και χρεώνουν την Τράπεζα και µετά την αποχώρησή τους, καθώς έχουν εµφυσήσει στην οµάδα που αφήνουν πίσω τους φιλοσοφίες και αντιλήψεις που συνιστούν τροχοπέδη για τη θετική πορεία της Τράπεζας Με άλλα λόγια φτάνουµε να βρισκόµαστε µεταξύ Σκύλας (στελέχη έξωθεν) και Χάρυβδης (κλικαρία αυτών των στελεχών), χωρίς ειλικρινά να µπορούµε να επιλέξουµε ποιοι είναι χειρότεροι για την Τράπεζα και τον Όµιλο. Πρέπει επιτέλους να περιφράξουν το ξέφραγο αµπέλι! Το οργανόγραµµα τύποις ολοκληρώθηκε. Ποιο νόηµα έχει όµως η υποστήριξη ότι περαιώθηκε µία διαδικασία, όταν χρήζει τόσων πολλών τροποποιήσεων; Το οργανόγραµµα χρειάζε- ται να υποστεί τόσες πολλές αλλαγές, που εάν και όταν αυτές υλοποιηθούν, θα µιλάµε για ένα νέο οργανόγραµµα. /σελ. 7

8 l l l l l l l l l l l l Νέο αξιοκρατικό σύστηµα προαγωγών, καθώς η επετηρίδα τα τελευταία 25 χρόνια έχει παραβιαστεί επανειληµµένα και προ- κλητικά. Παύση αναζήτησης στελεχών από την αγορά, καθώς η Τράπε- ζα διαθέτει άξια και ικανά στελέχη. Ολοκλήρωση του καταλόγου πρόσληψης τέκνων θανόντων συναδέλφων και πολυτέκνων. Κατάρτιση ενιαίου τύπου σύµβασης εργασίας για τους νεοπρο- σλαµβανόµενους. Τήρηση του Οργανισµού Προσωπικού και άµεση ένταξη των νέων συναδέλφων. Οι προαγωγές µεγαλοβάθµων έγιναν µε χρονικό διάστηµα αναφοράς το Τι γίνεται όµως µε το 2006, 2007, 2008 και 2009; Διότι η νοµοθεσία παρέχει την διακριτική ευχέρεια για το πότε θα υλοποιηθούν και όχι για το να µην πραγµατοποιη- θούν ποτέ για κάποια χρόνια. Βελτίωση του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Άµεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών µε διαφανείς διαδικασίες. Τήρηση του ωραρίου εργασίας και πληρωµή των υπερωριών. Πλήρης εφαρµογή των προβλεποµένων από τον Οργανισµό και τις Σ.Σ.Ε. Οργανόγραµµα. Παύση του καθεστώτος των αναπληρώσεων µε άµεση κατα- βολή των αντίστοιχων επιδοµάτων και αντικατάστασή του µε εκείνο των µόνιµων τοποθετήσεων. Άµεση εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφά- λεια στους χώρους εργασίας. /σελ. 8

9 1. Καταβολή εφάπαξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη Από το 1990 ως και το Δεκέµβριο του 2002, ο ΣΕΠΕΜΠΤΕ, λειτουργώντας υπό το καθεστώς της αυτοδιαχείρισης, αποτελούσε τον αρµόδιο φορέα για την καταβολή της εφά- παξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη. Στη συνέχεια συστάθηκε το Ταµείο, των αρµοδιοτήτων του οποίου άπτονται τόσο η καταβολή της εφάπαξ παροχής στα συνταξιο- δοτούµενα µέλη όσο και η καταβολή για την παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 χορηγήθηκε στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας το ποσό των , Καταβολή βοηθήµατος στα µέλη µας για νοσοκοµειακή περίθαλψη Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 κατεβλήθη στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλψη το ποσό των /σελ. 9

10 ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: , , FAX: Αθήνα 17/04/2010 ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: , , FAX: Αθήνα 10/05/2010 Φυσικά δε θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε σε λίγες αράδες κειµένου το σύνολο των συνδικαλιστικών ενεργειών του Συλ- λόγου µας. Αυτές αποτυπώνονται στις ανακοινώσεις µας και η αναφορά που ακολουθεί είναι απολύτως ενδεικτική. Όλοι γνωρίζουν, ακόµη και όσοι εµφανίζουν έντονα συ- µπτώµατα στρουθοκαµηλισµού, τον αγώνα µας, λόγου χάρη, για την αύξηση του επιστηµονικού επιδόµατος στα τελευταία τρία συνέδρια της ΟΤΟΕ, ώστε να αποτελέσει αντικείµενο δια- πραγµατεύσεων στις Σ.Σ.Ε. Υπενθυµίζουµε ακόµη πως παλαι- ότερα στην Ο.Τ.Ο.Ε. καταθέσαµε µία πρωτοποριακή πρόταση, δηλαδή οι Λυκούργου 1(2ος όροφος), Αθήνα Τηλ.: , , Fax: Αθήνα 10/12/2010 απεργίες να µην είναι 24ωρες αλλά πολυήµερες και κάθε µέρα να απεργεί διαφορετική τράπεζα. Και ποια η αι- τιολογική βάση αυτής της πρότασης; Διότι η Εµπορική Τράπεζα, είτε λόγω κεκτηµένης ταχύτητας είτε ίσως λόγω µεγαλύτερης συνδικαλιστικής ελευ- θερίας των συναδέλφων, καθώς και η Εθνική, η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο εντέλει µόνο απεργούσαν και το αποτέλεσµα; Να βάζουµε βούτυρο στο ψωµί των υπόλοιπων ιδιωτικών τραπεζών, Λυκούργου 1(2ος όροφος), Αθήνα Τηλ.: , , Fax: Αθήνα 24/11/2010 οι οποίες όχι µόνον δεν απεργούσαν αλλά κατάρτιζαν και ειδικά σχέδια «εκµετάλλευσης», ώστε να αλιεύσουν εις βάρος µας πελατεία κατά τις ηµέ- ρες των κινητοποιήσεων. Δικαιολογηµένα αναρωτιόµαστε το λόγο που δεν υιοθετήθηκε η πρότασή µας αυτή. /σελ. 10

11 Ο Πρόεδρός µας, Σαλεµής Παναγιώτης, τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια έχει διέλθει από όλα τα αξιώµατα του Επιστηµονικού Συλλόγου, τα δε τελευταία εννέα (9) χρόνια είναι Πρόεδρος του Συλλόγου και έχει διατελέσει µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΤΟΕ. Είναι µέλος του Γενικού Συµβουλίου της ΟΤΟΕ τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια, ενώ συµµετέχει και στο ΕΚΑ. Την περασµένη τριετία του είχε ανατεθεί η Γραµµατεία Πολυεθνικών Τραπεζών της ΟΤΟΕ, ενώ πριν από δεκαπέντε (15) µήνες, µετά το πέρας του τελευταίου συνεδρίου, του ανετέθη η Γραµµατεία Υγιεινής και Ασφάλειας. /σελ. 11

12 Έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου µας και εξεδόθη ανακοίνωση για το πρό- γραµµα των εβδοµαδιαίων καλοκαιρινών διακοπών για τα µέλη µας, το οποίο και γνώρισε µεγάλη επιτυχία καθώς οι συνάδελφοι το τίµησαν λίαν δεόντως. Πρόσφατα στην κοπή της πίτας στο Κεντρικό Κατά- στηµα, παρουσία της διοίκησης και των εργαζοµένων, ο εκπρόσωπος του ΣΕΕΤ, γιατί δεν ήταν παρών ο Πρόεδρός τους, αναφέρθηκε µόνο στην κυβέρνηση και ως προς τη Διοίκηση σηµείωσε µόνον πως δε θα δεχθούν µείωση µισθών. Λίγα λεπτά πριν, ο Δ/νων Σύµβουλος, κ. Strub, είχε αναφέρει πως για πρώτη φορά το τελευταίο τρίµηνο η Εµπορική εµφάνιζε θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Μήπως ο εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Τ. έπαιζε εκ του ασφαλούς και γι αυτό υποστήρι- ζε «σθεναρά» την µη αποδοχή της µείωσης µισθών; Αντιθέτως ο Πρόεδρος του Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµής, έθεσε τα φλέγοντα ζητήµατα της Αξιοκρατίας και Διαφάνειας, µε ό,τι διαστάσεις τις συνοδεύουν επί του πρακτέου, οι οποίες έχουν βιαστεί κατ εξακολούθηση τα τελευταία 35 χρόνια, γεννώντας αναρίθ- µητα προβλήµατα στους εργαζοµένους και επηρεάζοντας αρνητικά την πο- ρεία της Τράπεζας. Εάν αυτά τα κακώς κείµενα περάσουν στο παρελθόν, δεν έχουµε κανένα ενδοιασµό να παραδώσουµε τα κλειδιά των γραφείων µας στη Διοίκηση, γιατί εκεί ανήκουν. Την δε περιουσία του Συλλόγου στα µέλη του και όλοι να εντα- χθούµε σε έναν νέο Σύλλογο Εργαζοµένων µε νέες ιδέες, νέες απόψεις και νέα συνδικαλιστική φιλοσοφία. Όµως ακόµη οι επιλογές µειοψηφίας εκπροσώπων του Σ.Ε.Ε.Τ. µας γεννά πολλούς προβληµατισµούς Η παιδική γιορτή πραγµατοποιήθηκε στο θέατρο Γκλόρια µε την παρακολούθηση του θεατρικού έργου Το χρυό κλειδί.. Η µεγάλη προσέλευση γονέων και τέκνων έστεψε την παιδική αυτή γιορτή µε µεγάλη επιτυχία. /σελ. 12

13 Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών δι- καιολογητικών του «Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπι- κού Εµπορικής Τράπεζας» βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισµού ( ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ) για τη χρονική περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2010 και ότι οι πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογι- σµού Αθήνα, Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ /σελ. 13

14 µ , ,22 600,00 294,93 µ µ , ,37 µ µ ,24 :... µ µ ,00 µ , ,28... µ 5.000, , ,00 µ , ,81 : - µ 2.000, ,20.. µ. (, ) 2.000, ,43.. µµ , , , ,00 : 2.000, ,79. µ µ 2.000, , ,00 µ.. - µ µ ,00 : , ,00 µ 196,00 : 4.000, , ,00 : , ,11 µ , ,03 µ µ ,00 o 300,00 "." ,00 µ 2.000, ,00 µ 1.000,00 µ , , , , , ,08 µ , ,00. µ µ ,00 /.. 116, , , , , , , , , , ,62 /σελ. 14

15 µ 16,22 16,22 16,22 16,22 16, , , , , , µ , , µ 161,60 161,60 161,60 161,60 161, , , , , , µ , , , , , , , , , , , , , , , : µ , , , , , µ , , REPOS / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , µ , , , , , , (...) , /12/ ,40 /σελ. 15

16 µ 9.952,88 600,00 µ µ ,00 µ µ ,00 : ,00... µ µ ,00 µ ,00... µ 5.000, ,00 µ ,00 : - µ 2.000,00.. µ. (, ) 2.000,00.. µµ , , ,00 : 2.000,00. µ µ 2.000, ,00 µ.. - µ µ ,00 : ,00 : 4.000,00 : ,00 µ ,00 µ µ ,00 o 300,00 " ,00 µ 2.000, ,00 µ 1.000,00 µ , , ,00 µ ,00. µ µ , , , , , ,88 /σελ. 16

17 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουµε και στην Γ.Σ. του Ταµείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας την ανάγκη ταυτόχρονα να σας ευχαριστήσουµε για την παρουσία και συµµετοχή σας σε αυτή. Εάν η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη εξαιτίας της διεθνούς κρίσης, η φετινή χρονιά ανέδειξε µε τον πιο περίτρανο τρόπο το αντίκτυπο της διεθνούς κρίσης σε εθνικό επί- πεδο, η οποία βαίνει προς το παρόν τουλάχιστον κλιµακούµενη. Ελπίζουµε η διάδοχος χρονιά να φέρει πιο αισιόδοξα µηνύµατα για τη χώρα µας, το τραπεζικό σύστηµα και δη για την Εµπορική Τράπεζα και προπάντων τους εργαζοµένους της. Όσον αφορά το Ταµείο τώρα, η δραστηριότητά του είναι διπολική, συνίσταται δηλαδή στην εφάπαξ παροχή στα συνταξιοδοτούµενα µέλη και στην παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Για την άντληση οικονοµικών πόρων, ώστε να είναι σε θέση το Τα- µείο να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του αυτές, έχει αναπτύξει µία εκτεταµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι συνυφασµένη εν µέρει και µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται από την Διοίκηση. Εποµένως η άτυπη εθελουσία, η οποία ενεργοποιήθηκε εκ µέρους της Διοίκησης, εµφάνισε το αντίκτυπό της και στο Ταµείο µας, µε την αύξηση λ.χ. του ετήσιου συλλογικού επιδόµατος εφάπαξ σε συνταξιοδοτηθέντες. Είναι αξιοπρόσεκτο πως έχει διαφοροποιηθεί η τάξη µεγεθών. Παλαιό- τερα προκαλούσε εντύπωση όταν το εν λόγω ποσό υπερέβαινε τις , ενώ για το χρονικό διάστηµα κατεβλήθη από το Ταµείο το ποσό των Για το 2010 δε το ποσό αυτό ανέρχεται στις περίπου. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ευρωστία του Ταµείου που µπόρεσε και ανταποκρίθηκε µέσα στις δυσχερέ- στατες οικονοµικά αυτές συνθήκες. Η διεθνής και εθνική κρίση όµως δηµιούργησε σκοπέλους και σε χρηµατιστηριακό επίπεδο αλλά και στην αγορά ακινήτων. Ελπίζουµε πως οι συνθήκες αυτές δεν θα αγγίξουν το Ταµείο και οι ελπίδες µας εδράζονται στο αµείωτο ενδιαφέρον για την αγο- ρά των ακινήτων µας. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα ακίνητά µας, αναφέρουµε: /σελ. 17

18 1. Επένδυση στη νήσο Τήνο Από τον Σεπτέµβριο του 2010 έχουµε στα χέρια µας την αναθεωρηµένη άδεια για τα τέσσερα (4) µερίδια, ενώ έχει γίνει και η πολεοδοµική τακτοποίηση των ηµιυπαίθρι- ων και βοηθητικών χώρων. 2. Επένδυση στη νήσο Σαντορίνη Προβήκαµε στην πώληση ενός οικοπέδου 265 τ.µ., ενώ αποµένουν άλλα οκτώ (8) οικόπεδα εντός σχεδίου από 250 τ.µ. έως 333 τ.µ. έκαστο και άλλα δύο (2) οικόπεδα συνολικής έκτασης 2.821,16 τ.µ., τα οποία θα µπορούν να τεµαχιστούν µε κάθετη ιδι- οκτησία σε οκτώ (8) οικόπεδα, µε το καθένα να έχει άδεια κατοικίας 100 τ.µ. κύριας κατοικίας. 3. Επένδυση σε άυλους τίτλους Το χαρτοφυλάκιό µας σε άυλους τίτλους ανέρχεται στο ποσό των ,36. Εδώ θα θέλαµε να τονίσουµε πως η διεθνής και εθνική κρίση χτύπησε και το χρηµατιστή- ριο και ο αντίκτυπος είναι φανερός και στο χαρτοφυλάκιό µας. 4. Παροχή εφάπαξ στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 χορηγήθηκε στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας το ποσό των , Παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 κατεβλήθη στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλψη το ποσό των Όπως µαρτυρούν τα παραπάνω, το Ταµείο µας ήταν συνεπέστατο προς τις υποχρεώσεις του και βγήκε αλώβητο από τις δύσκολες διεθνείς και εθνικές συγκυρίες. Ελπί- ζουµε σε καλύτερες µέρες! Σε απόσταση 4,5 χλµ. από το λιµάνι της Τήνου, στη θέση ΒΟΥ ΝΗ του Δήµου Εξωµβούργου, έχουν αποµείνει λίγα µερίδια προς πώ- ληση από τα 74 που αρχικά διέθετε το Ταµείο µας. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ηλεκτρο- δοτηθεί και ήδη κατοικούνται. Όλα έχουν θέα στη θάλασσα και βρίσκονται σε απόσταση 150 µε 200 µ. από την παραλία. Απέχουν από τον παραθεριστικό οικισµόκ Ο- Ν Α περίπου 2 χλµ. Οεκµπετόν αρµέ σκελετός των κατοικιών έχει ριφθεί και οι τιµές είναι προσιτές. Το Ταµείο µας έχει στην κυριότητά του και διαθέτει αµφιθεατρικά οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισµού στη θέση ΒΟΘΩΝΑ - ΜΕΣΑ Α τ.µ. ή µε κάθετες ιδιοκτησίες 750, 500 και 250 τ.µ. Οι αντίστοιχες δοµήσεις σε τ.µ. είναι 400, 300, 200 και 100 τ.µ. Όλα έχουν εξαιρετική θέα προς τη θά- λασσα λόγω της αµφιθεατρικής τους διάταξης. Επίσης, διατίθεται προς πώληση ένα (1) οικόπεδο τ.µ. και ένα (1) των τ.µ. εκτός οικισµού, άρτια και οικοδοµήσιµασύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης, ενώ έχουν εκδοθεί και οι οικοδο- µικές άδειες για καθένα χωριστά. /σελ. 18

19 Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών δικαιολογητικών του «Ταµείου Αλληλοβοηθείας των µελών Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε» βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισµού ( ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ) για τη χρονική περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2010 και ότι οι πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογισµού Αθήνα, Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /σελ. 19

20 µ , ,80 ) 1849,75 µ µ 5.000,00.. /. µ 5.000, , ,80µ µ µ 5.000, ,84 µ 5.000,00 ) µ ,00.. µ µ ,00 µ µ µ ,00 µ 5.000,00 / ,00 25, ,00 0, , ,85 ) ) 1342,09 µ µ µ µ 0,00 µ µ + 0,00 µ µ. 0,00 µ 0, ,00 0,00 0, , ,09 ) ) µ , ,00 µ.µ ,00 µ ,00 µ µ ,00 198,51 µ µ , , ,00 µ ,00 / 12, ,00 211,18 ) ) µ , ,00 µ µ , ,40 µ µ , , ,00 0,00 µ ,00 ) , ,40 µ ,00 µ , ,00 ) ,00 183,84 +.µ , , , , , ,25 µ , , , ,25 ( ) , ,64 ( ) , ,77 µ , , , ,98 µ ,00 µ , , , , ,75 /σελ. 20

21 µ , , , ,98 repos / , , , ,00 µ 2828,14 µ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00.µ µ µ (NEA) ,00 µ µ , , , , , , , , , , , , ,20 (NEA) , , , ,00 (NEA) , , , , , ,19 /σελ. 21

22 µ 1.912,98 ) µ µ µ 5.000,00.. /. µ 5.000, ,98 µ 5.000,00 µ µ 5.000,00 ) µ ,00 µ µ µ ,00 µ µ µ ,00 µ 5.000, , , ,00 ) ) µ µ µ µ 0,00 µ µ + 0,00 µ µ. 0,00 µ 0, ,00 0, ,00 ) ) µ ,20 µ.µ ,00 µ ,00 µ µ ,00 µ µ , ,20 µ , ,00 )..... ) µ , ,00 µ µ ,00 µ µ ,00 µ , , ,00 ) ) µ , , , ,00 µ ,00 µ , , ,00 ( ) ,18 ( ) ,00 µ , ,18 µ , ,18 /σελ. 22

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σάς καλωσορίζουµε και φέτος ως Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού και του Τα- µείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας συγχρόνως την ανά- γκη να σάς ευχαριστήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σύλλογός μας εδώ και πολύ καιρό, πριν προλάβει η κρίση να εκδηλώσει τα σημάδια της στην ελληνική πραγματικότητα, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου.

Ο Σύλλογός μας εδώ και πολύ καιρό, πριν προλάβει η κρίση να εκδηλώσει τα σημάδια της στην ελληνική πραγματικότητα, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου. 1 2 Αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω και ευχαριστήσω για την παρουσία σας και στη φετινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, ιδιαίτερα μεσούσης μίας περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Emporiki Bank CREDIT AGRICOLE GROUP

Emporiki Bank CREDIT AGRICOLE GROUP 1 Συνάδελφοι, Σας είχαμε υποσχεθεί πως, μόλις συγκεντρώσουμε στοιχεία για το ζήτημα του κυλικείου στην Β. Ελλάδα, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Πιστοί στην υπόσχεσή μας, διενεργήσαμε έρευνα ως άλλοι ντέντεκτιβ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), 105 51 ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: 210-3239.111, 3283.429, 3430 - FAX: 210-3239.112 Αθήνα 25/02/2010 Πάγια αρχή του Συλλόγου µας είναι αφετηρία και προορισµός για κάθε πράξη, ενέργεια, διάβηµά

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. κ. Γεώργιο Καλκάνη στις 1/6/2013. Στη συνάντηση το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. έθεσε τα παρακάτω ζητήματα:

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. κ. Γεώργιο Καλκάνη στις 1/6/2013. Στη συνάντηση το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. έθεσε τα παρακάτω ζητήματα: Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. μετά τη συγκρότησή του σε σώμα στις 5/6/2013 και με γνώμονα το πλαίσιο αιτημάτων το οποίο ψηφίστηκε στη Γ.Σ. του σωματείου πραγματοποίησε στο προηγούμενο μήνα τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών ΣΤΕΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48Β & ΜΑΡΝΗ ( ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑ) Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Κ.Α. - Ο.Ι.Υ.Ε. www.steb.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ 29/9/2005 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Αρ.Πρωτ.1258 Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2012 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Τον Γ.Γ. ηµοσίων Έργων, κο Στράτο Σιµόπουλο Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Μανούσου Ξενάκη του Αλεξάνδρου, Προέδρου του Λ. Ε. Α.. Ηρακλείου. ΘΕΜΑ : Λ.Ε.Α.. Λ.Ε..Ε. αναγκαίοι φορείς Αλληλεγγύης για τους δικηγόρους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Μανούσου Ξενάκη του Αλεξάνδρου, Προέδρου του Λ. Ε. Α.. Ηρακλείου. ΘΕΜΑ : Λ.Ε.Α.. Λ.Ε..Ε. αναγκαίοι φορείς Αλληλεγγύης για τους δικηγόρους ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μανούσου Ξενάκη του Αλεξάνδρου, Προέδρου του Λ. Ε. Α.. Ηρακλείου. ΘΕΜΑ : Λ.Ε.Α.. Λ.Ε..Ε. αναγκαίοι φορείς Αλληλεγγύης για τους δικηγόρους Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι δικηγόροι πρωτοπορούν µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤ - ΟΤΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε. Ημερολόγιο

ΠΕΤ - ΟΤΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε. Ημερολόγιο Ημερολόγιο Το δικό μας ημερολόγιο Η ΠΕΤ ΟΤΕ συνεχίζοντας την παράδοση να βγάζει κάθε χρόνο ημερολόγιο σας παραδίδει και φέτος τη δουλειά της με μια εντελώς ξεχωριστή θεματολογία. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ! Σεπτέµβριος 2005 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ (.Σ.28/7/2005): 35.188, ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ:12.734, ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

À ƒπ ƒ π À ª ƒ ø π À ª ª ƒπ ø À ƒπ ø ƒ ø

À ƒπ ƒ π À ª ƒ ø π À ª ª ƒπ ø À ƒπ ø ƒ ø À. Àªµ À ªø ƒ ø 05-05-07 00:26 Page 1 À ƒπ ƒ π À ª ƒ ø π À ª ª ƒπ ø À ƒπ ø ƒ ø À ƒ º À π Àªµ À ø À ªø ƒ ø π π À π ø À ªø π π À Μέσα στα πλαίσια των επιδιώξεων της Οργάνωσής µας για ένταξη του συνόλου των

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας,

του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:6/15.5.2013) Στην Αθήνα, σήµερα, την 14 Μαΐου 2013, στα γραφεία της Εµπορικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των εργαζοµένων του κλάδου µας. Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/07-07-2004) Στην Αθήνα, σήµερα την 30η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με υπευθυνότητα, σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα υποβλήθηκαν τα αιτήματά μας στον ΚΕΣΤ Υποβλήθηκε και ο «Μακρύς» Κατάλογος των ανταιτημάτων Ο Πρόεδρος της Οργάνωσής μας συν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕλΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΒΟΛΟΣ 1998 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

À À. ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΥΚ συν. ΛΟΪΖΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «STOCKWATCH»

À À. ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΥΚ συν. ΛΟΪΖΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «STOCKWATCH» À À ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΥΚ συν. ΛΟΪΖΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «STOCKWATCH» «ª ƒπ π º π π π ƒ ª ø À π ƒ Ã À ªπ π µ À ƒ π ª ª ƒ µ π Àƒ π» Μέσα στα πλαίσια της ενηµέρωσης των συναδέλφων πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ. (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ. (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. μετά από συζήτηση της πρότασης του Δ.Σ. διαμόρφωσε και ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ Β 1279 Αθήνα 20 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 23195 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ---------------------------------- 12/02/2015 UΣυνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών Αγαπητοί Δανειολήπτες, Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 25/28.5.2002) Στην Αθήνα, σήµερα την 23 η Μαΐου 2002, στα Γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013 Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013 Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε όσους συνεργάτες μας, πέτυχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα Από τα πρακτικά της 5 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Àª π ªπ ƒπ. Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ

Àª π ªπ ƒπ. Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ƒ À ƒ À - π ƒπ π ªπ ƒπ 02-03-07 05:33 Page 1 Àª π ªπ ƒπ Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ÛˆÛÙ Î È Â Ú ıìë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıâûìô ÂÈ Ó appleúôûê ÚÂÈ ıâùèî ÛÙÔÈ Â Û fiïô Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα

Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα Στη ΓΓΠΣ και όχι στην εφορία τα µισθωτήρια συµβόλαια. Οι απαντήσεις σε όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι φορολογούµενοι. Πότε υποβάλλεται η δήλωση, ποιες οι υποχρεώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Αθήνα 20 Μαίου 2007 Το Σωµατείο Ερµηνευτών Διαφηµιστικών κειµένων,αφού πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τα Δ.Σ της Ε.Δ.Ε.Ε και της ΠΑ.Κ.Τ, διαµόρφωσε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NEΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντώνης Τουµαζής Ζαννέτος Λουκαϊδης Στέλιος Ελευθερίου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται: το σκεπτικό

Διαβάστε περισσότερα