ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΩΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τίτλος έρευνας Οικογένεια, φύλο και ηλικία στην κοινωνία των Τσιγγάνων Υπεύθυνος προγράμματος: Καθηγητής Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου Υπεύθυνος Συντονιστής της Περφέρειας Θεσσαλίας: Καθηγητής Ευάγγελος Αυδίκος Ερευνήτρια: Αλεξάνδρα Σιώτου Απρίλιος 2004 ΒΟΛΟΣ

2 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυδίκος Ευάγγελος. Ερευνήτρια: Σιώτου Αλεξάνδρα Προς τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος «Ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», ΥΠEΠΘ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ανθρωπολογική έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος «Ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» και που εστίασε το ενδιαφέρον της σε καίρια ζητήματα της κοινωνίας των Τσιγγάνων, όπως η οικογένεια, οι έμφυλες σχέσεις, ο ρόλος της γυναίκας και η κοινωνική ηλικία, με σκοπό να ανιχνεύσει την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα που βιώνουν οι Τσιγγάνοι, στα πλαίσια της οποίας κατασκευάζουν και αναπτύσσουν την ρητορική τους σε σχέση με την εκπαιδευτική δραστηριότητα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στην συνέχεια ακολουθεί μια σχετική αναφορά, που παρουσιάζει τον τρόπο εργασίας, στην ουσία την ερευνητική διαδικασία, και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια της επιτόπιας έρευνας. Επίσης επισυνάπτουμε τον οδηγό ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκε για τις συνεντεύξεις, τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων, καθώς και ένα κείμενο, που παρουσιάζει τις πληροφορίες που αντλήσαμε από συζητήσεις μας με τσιγγάνους και τσιγγάνες, οι οποίες όμως δεν ηχογραφήθηκαν. Τέλος, σας παραδίδουμε και τις μαγνητοφωνημένες κασέτες για περαιτέρω μελέτη. Σ αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετέχω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και για την συνεργασία μας. Ελπίζω οι πληροφορίες που προέκυψαν από την συγκεκριμένη έρευνα και που σκοπό είχαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του Τσιγγάνου και να μας γνωστοποιήσουν τις κοινωνικές και πολιτισμικές του προσλαμβάνουσες, να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις συνθήκες της ζωής των Τσιγγάνων, προκειμένου να εμπνευστούμε τα καταλληλότερα εκπαιδευτικά μέτρα, που θα ευνοήσουν την ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στην εκπαίδευση. Σιώτου Αλεξάνδρα 2 2

3 Οικογένεια, φύλο και ηλικία στην κοινωνία των Τσιγγάνων Ερευνητική διαδικασία Η έρευνα έλαβε χώρα στον συνοικισμό των Τσιγγάνων στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας και διήρκεσε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του Καθώς το ζητούμενο αυτής της έρευνας ήταν να καταγραφεί ο λόγος των ίδιων των Τσιγγάνων και να περιγραφεί όσο το δυνατόν καλύτερα η κοινωνική πραγματικότητα, την οποία βιώνουν, επιλέχτηκαν ως μεθοδολογικά εργαλεία κυρίως η συμμετοχική παρατήρηση και η συλλογή ατομικών ή ομαδικών συνεντεύξεων. Η συμμετοχική παρατήρηση επιτρέπει στον ερευνητή να διεισδύσει στην κοινωνική πραγματικότητα, την οποία μελετά, εφόσον συμμετέχοντας έχει την δυνατότητα να παρατηρήσει πως η ταυτότητα, οι έμφυλες σχέσεις, οι πολιτισμικές αξίες εγγράφονται στον χώρο, στον λόγο και κυρίως στις καθημερινές πρακτικές. Ενώ οι συνεντεύξεις εξασφαλίζουν να μεταφερθεί ο δικός τους λόγος, οι δικές τους ερμηνείες, οι δικές τους αντιλήψεις, καθιστώντας τους ίδιους τους Τσιγγάνους πρωταγωνιστές σε αυτήν την απόπειρα προσέγγισης του κοινωνικού γίγνεσθαι, το οποίο οι ίδιοι διαμορφώνουν. Κατά την διάρκεια λοιπόν της έρευνας επισκεφτήκαμε πολλές φορές τον συνοικισμό, συζητήσαμε με τους Τσιγγάνους, παρακολουθήσαμε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που απευθύνονταν σε μαθητές γυμνασίου και λάμβαναν χώρα στις λυόμενες εγκαταστάσεις του Δ.Ο.Κ.Π.Υ, που βρίσκονται εντός του συνοικισμού, ενώ συζητήσαμε και με τις υπεύθυνες που εργάζονται στα γραφεία του εν λόγω οργανισμού στον συνοικισμό. Προσπαθήσαμε μ αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα για την ταυτότητα του ίδιου του Τσιγγάνου, αλλά και να διαπιστώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι διαμορφώνουν, αλλά και διαχειρίζονται την πραγματικότητα που βιώνουν. Αυτό μας αποκαλύπτεται ιδιαίτερα μέσα από τον ίδιο τους τον λόγο, ο οποίος καταγράφτηκε μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων. Οι περισσότερες από τις συνεντεύξεις που ηχογραφήθηκαν συνολικά οχτώ- είναι ομαδικές. Αν και ο στόχος μας ήταν να έχουμε ατομικές συνεντεύξεις, ωστόσο δεν κατέστη εφικτό, εφόσον την κοινωνία των Τσιγγάνων την χαρακτηρίζει η ομαδικότητα και η έλλειψη διάκρισης δημόσιου και ιδιωτικού, γεγονός που αποτυπώνεται και στο κατοικείν τους, δηλαδή στην αρχιτεκτονική των σπιτιών τους. Έτσι ενώ η επιδίωξη μας ήταν να συζητήσουμε 3 3

4 μεμονωμένα με διαφορετικά άτομα, ο τρόπος ζωής των τσιγγάνων, η απουσία ύπαρξης ενός ιδιωτικού χώρου και η ανάγκη ομαδοποίησης που τους διακρίνει μας ανάγκασε να καταφύγουμε σε ομαδικές συζητήσεις, οι οποίες ήταν όμως αποκαλυπτικές, μιας και η διαφορετικότητα ή η σύγκλιση των απόψεων που εκφράστηκαν συνέβαλαν στην καλύτερη προσέγγιση του ζητήματος. Σ αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι οι συνεντεύξεις που συλλέξαμε είναι ενδεικτικές και κατά κάποιον τρόπο αντιπροσωπευτικές. Συνολικά συζητήσαμε με 40 άτομα, που ανήκαν σε διαφορετικό φύλο και διαφορετικές ηλικίες. Εκ των πραγμάτων όλες αυτές οι συζητήσεις δεν μπορούσαν να μαγνητοφωνηθούν. Άλλωστε πολλές φορές οι συνθήκες, υπό τις οποίες έγιναν οι συζητήσεις, δεν ευνοούσαν την ηχογράφηση τους. Γι αυτόν τον λόγο άλλωστε παρέχουμε ένα σχετικό κείμενο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι σημαντικές πληροφορίες που συλλέξαμε κατά την διάρκεια της παραμονής στο συνοικισμό και της κοινωνικής συνάντησης με τους Τσιγγάνους. Οι πληροφορητές ήταν κυρίως γυναίκες, οι οποίες προέρχονταν από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, είχαν διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, διαφορετικές ηλικίες. Έτσι συναντήσαμε και συζητήσαμε με νεαρές γυναίκες που παρακολουθούν τα μαθήματα της Ν.Ε.Λ.Ε., με σκοπό να αποκτήσουν το απολυτήριο δημοτικού, με ηλικιωμένες γυναίκες που δεν είχαν βιώσει την σχολική εμπειρία, με την οικογένεια μιας Τσιγγάνας που εργάζεται σε μια δημόσια υπηρεσία, με Τσιγγάνες, οι οποίες διαμένουν στο άστυ, εκτός συνοικισμού, αλλά και με νεαρά αγόρια που δεν διέκοψαν το σχολείο, αφού πήραν το απολυτήριο δημοτικού. Η σύνθεση αυτή του δείγματος μας επιτρέπει μέσα από την διαφορετικότητα των εμπειριών να αναγνώσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι Τσιγγάνοι στην συγχρονία την εκπαιδευτική δραστηριότητα και να αντιληφθούμε πως εμπλέκεται το σχολείο στον τρόπο που διαμορφώνουν τον βίο τους και τι σημασιοδοτήσεις φέρει. Γι αυτόν τον λόγο και ο οδηγός ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με καίρια ζητήματα της κοινωνίας των Τσιγγάνων, όπως η εργασιακή τους απασχόληση, το κατοικείν τους, η οικογενειακή δομή, και έχουν σκοπό να καταδείξουν πως το αξιακό σύστημα των Τσιγγάνων, οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες, ο πολιτισμός τους, αλλά και οι σχέσεις τους με την περιρρέουσα κοινωνία επηρεάζει την οπτική τους, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και προσλαμβάνουν τον θεσμό του σχολείου και κατ επέκταση ορίζουν την σχολική τους συμπεριφορά. 4 4

5 Σ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ωστόσο ότι τροχοπέδη στο όλο εγχείρημα στάθηκε ο περιορισμένος χρόνος της επιτόπιας έρευνας, που δεν μας επέτρεψε να εξετάσουμε το συγκεκριμένο θέμα διεξοδικά και να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια, τις δυσκολίες που έθετε η συγκεκριμένη φύση του θέματος, μιας και πρόκειται για ένα ζήτημα που σχετίζεται με έναν κρατικό θεσμό, με μια εξουσία, τα αποτελέσματα της έρευνας απευθύνονται και προορίζονται για έναν άλλο κρατικό οργανισμό, με αποτέλεσμα πολλές φορές τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι Τσιγγάνοι είτε να είναι ωραιοποιημένα και προσαρμοσμένα σ αυτό που νομίζουν ότι θα ήθελε να ακούσει η κοινωνία των μη Τσιγγάνων, είτε να περιορίζονται σε μια αναφορά παραπόνων. Ωστόσο νομίζω ότι το γεγονός ότι οι Τσιγγάνοι του Αλιβερίου είχαν εξοικειωθεί με την παρουσία μου εντός του συνοικισμού και πολλοί από αυτούς με γνώριζαν προσωπικά λόγω της προηγούμενης έρευνάς μου συνέβαλε θετικά στην διεξαγωγή αυτής της έρευνας. 5 5

6 ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Ηλικία Οικογενειακή κατάσταση Επαγγελματική απασχόληση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πότε και που γεννηθήκατε; 2. Πόσα χρόνια ζήσατε, παραμείνατε στην πρώτη σας κατοικία; 3. Αλλάξατε κατοικία; 4. Για ποιο λόγο αλλάξατε κατοικία; Σε ποια ηλικία και πως αντιδράσατε σε αυτή την αλλαγή; 5. Περιγραφή σπιτιού (-ιων); 6. Έμεναν και άλλα μέλη της οικογένειας σας μαζί; Ποια; Με ποιον τρόπο συνέβαλαν στην οικογένεια; 7. Οι γονείς δούλευαν; Σε ποιους τομείς; Ωράριο- αναφορά σε εργασιακό χρόνο. Εργάζονταν και γυναίκες και άνδρες; Αν ναι, ποιος (σε μεγάλωνε) ήταν υπεύθυνος για την ανατροφή σου; 8. Ο μισθός κάλυπτε τις βασικές ανάγκες; (ποιες θεωρούνται τέτοιες;) 9. Ποιες εικόνες σου έρχονται από την παιδική σου ηλικία; 10. Αναφορά σε παιχνίδια, φίλους (μπαλαμούς ή ρομά). 11. Εσύ βοηθούσες στις δουλειές του σπιτιού ή εκτός σπιτιού; 12. Πήγατε σχολείο; Που; Για πόσο χρονικό διάστημα; 13. Τι θυμάστε από το σχολείο; Περιγραφή. 14. Τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε; 15. Αναφορά σε δυσκολίες και προβλήματα. 16. Αναφορά στις σχολικές παρέες. 17. Τι σου δίδαξε το σχολείο; 18. Πως αντιμετωπίζει η οικογένειά το σχολείο; Ενθαρρύνει τα παιδιά; Δίνει λεφτά; Αγωνιά για την επίδοση τους; 6 6

7 19. Ποια η αντιμετώπιση των δασκάλων και των μπαλαμών συμμαθητών; 20. Πότε τελείωσες το σχολείο; Για ποιο λόγο; 21. Ποια ήταν τα όνειρά σου μετά το σχολείο; 22. Με τι ασχολήθηκες μετά; 23. Ποιο επάγγελμα ακολούθησες; Για ποιο λόγο; 24. Γάμος. Σε ποια ηλικία; Το επεδίωξε ο ίδιος; Ποια η αντιμετώπιση των γονέων; Ποιος ο λόγος της κοινωνίας; 25. Ποιος ο λόγος της κοινωνίας για το σχολείο, τη γνώση; Θεωρείς σημαντικό να μάθεις να γράφεις ή να διαβάζεις; 26. Πως διασκεδάζεις; Πως περνάς τον ελεύθερό σου χρόνο; (τηλεόραση). 27. Αντιμετώπισες ποτέ δυσκολία, επειδή δεν ήξερες γράμματα; Σε ποια περίπτωση; Πως ένιωσες; 28. Αναφορά στα μαθήματα της Ν. Ε. Λ. Ε. Επεδίωξες να παρακολουθήσεις; Για ποιο λόγο ναι; Για ποιο λόγο όχι; Άντρες ή γυναίκες παρακολουθούν; Σε ωφέλησαν; Πως; 29. Πως θα ήθελες να είναι το σχολείο; Σήμερα ή στο παρελθόν. Περιγραφή χώρου, δασκάλων, με μπαλαμούς ή όχι; Άποψη για το σχολικό σύστημα. 30. Πως θα ήθελες να είναι η ζωή σου; Ή τι θα άλλαζες; 7 7

8 Συμπεράσματα έρευνας Η κοινωνία των Τσιγγάνων στο Αλιβέρι είναι μια κοινωνία που ζει με τις αντιφάσεις της. Η συναναστροφή με τους Τσιγγάνους, οι πολυάριθμες συζητήσεις μαζί τους μας επιβεβαίωσαν ότι επιδιώκουν μια αλλαγή εντός ορίων, των ορίων που επιβάλουν οι παραδοσιακές αξίες αλλά και ο φόβος για τις συνέπειες της υιοθέτησης ρόλων, νοοτροπιών και συμπεριφορών, που δεν αρμόζουν, δεν συμβαδίζουν με τις κοινωνικές και πολιτισμικές τους προσλαμβάνουσες. Αυτό διαφαίνεται και στην περίπτωση της μόρφωσης και συγκεκριμένα της ένταξης των Τσιγγανοπαίδων στην εκπαίδευση. Οι Τσιγγάνοι στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ένθερμα ότι θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να παρακολουθούν τα μαθήματα ανελλιπώς, χωρίς να σημειώνονται οι διαρροές που παρακολουθούμε, με σκοπό να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, συνειδητοποιώντας πλήρως την χρησιμότητα των «γραμμάτων» και συγκεκριμένα της γραφής και της ανάγνωσης. Ωστόσο ελάχιστοι από αυτούς με τους οποίους μιλήσαμε εφαρμόζουν στην πράξη αυτά που υποστηρίζουν. Και οι ίδιοι, και τα παιδιά τους έχουν διακόψει το σχολείο, στο οποίο παρακολούθησαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο λόγος που τους αναγκάζει αργά ή γρήγορα να απομακρυνθούν από το σχολείο, έτσι όπως οι ίδιοι μας αναφέρουν, είναι η εργασιακή τους απασχόληση. Το γυρολογικό εμπόριο, που αποτελεί την βασική τους εργασία, απαιτεί συνεχή μετακίνηση. Σ αυτήν την περίπτωση το Αλιβέρι αποτελεί την έδρα των Τσιγγάνων, το σημείο εκκίνησης και επιστροφής, και μέρος διαμονής την περίοδο των μεγάλων χριστιανικών γιορτών -σε μερικές περιπτώσεις παραμένουν και τον χειμώναπροκειμένου να «σμίξουν» οι συγγενείς και να τελεστούν οι τσιγγάνικοι γάμοι. Αν κρίνουμε απ αυτό που ένας πληροφορητής δήλωσε, ότι σε ένα μήνα γυρίζουν όλη την Ελλάδα πουλώντας την πραμάτεια τους, εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κάρτα του μετακινούμενου μαθητή δεν αποτελεί την κατάλληλη λύση για τους Τσιγγάνους. Δεν πρόκειται για μια απλή αλλαγή κατοικίας, ούτε για μια ημι-μόνιμη εγκατάσταση, αλλά για συνεχόμενη εναλλαγή χώρων, τοποθεσιών, πόλεων. Σε αυτήν την περίπτωση το φορτηγό, το μέσο μετακίνησης για τους Τσιγγάνους, μετατρέπεται σε ένα «κινούμενο σπίτι».τα τσιγγανόπαιδα συνοδεύουν τους γονείς τους, εφόσον δεν έχουν την δυνατότητα να φιλοξενηθούν από κάποιον άλλον συγγενή τους στην έδρα τους, στον συνοικισμό, ούτως ώστε να μην διακόψουν 8 8

9 το σχολείο τους, μιας και όλοι οι Τσιγγάνοι ταξιδεύουν, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους και να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Τα παιδιά, τα οποία βιώνουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία τι σημαίνει γυρολογικό εμπόριο, που συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, γίνονται αποδέκτες συγκεκριμένων νοοτροπιών, υιοθετούν μια συγκεκριμένη πολιτισμική ταυτότητα και κατ επέκταση μαθαίνουν να ιεραρχούν τις αξίες. Έτσι κατά την διάρκεια των ταξιδιών αλλά και της παραμονής του στον συνοικισμό τα παιδιά θα λέγε κανείς ότι μαθητεύονται στην γύρα, με σκοπό να γίνουν καλοί έμποροι. Χαρακτηριστικά αναφέρω ένα περιστατικό, όπου ένα μικρό αγόρι αναφερόταν με λύπη στο γεγονός, ότι το αυτοκίνητο του παππού του είχε χαλάσει και με ιδιαίτερο ζήλο και καμάρι στο γεγονός ότι θα αγόραζαν ένα καινούριο. Το εμπόριο, που καθορίζει και τον τρόπο ζωής τους, μονοπωλεί το ενδιαφέρον των Τσιγγάνων. Άλλωστε είναι ενδεικτικό ότι σε ερώτηση που σχετιζόταν με συμβουλές που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, δεν υπήρχαν αναφορές σχετικά με το σχολείο. Δεν συμβουλεύουν τα παιδιά τους να είναι καλοί μαθητές, να διαβάζουν, να παρακολουθούν το σχολείο. Αντίθετα οι συμβουλές που δίνονται στα κορίτσια σχετίζονται με τον ιδιωτικό χώρο, τον χώρο του σπιτιού και τις έμφυλες σχέσεις, και στην περίπτωση των αγοριών με τον δημόσιο χώρο, δηλαδή με τον εργασιακό χώρο. Μ αυτόν τον τρόπο τα κορίτσια προσανατολίζονται στο να υιοθετήσουν ως σημαντικότερη αξία την τέλεση ενός γάμου, την δημιουργία οικογένειας, ενώ τα αγόρια την εργασία, δηλαδή την γύρα. Η μάθηση που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του οίκου μας αποκαλύπτει στοιχεία χρήσιμα για την μεταφορά και την υιοθέτηση των πολιτισμικών αξιών των Τσιγγάνων και μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι θεωρούν και τι αποτελεί για τους ίδιους τους Τσιγγάνους κοινωνικό κεφάλαιο. Η αξία της οικογένειας, η αξία της εργασίας, οι διαφορετικοί ρόλοι της γυναίκας και του άνδρα, τα «πρέπει» και τα «μη» που επιβάλλονται κοινωνικά, γνωστοποιούνται και μεταφέρονται στα παιδιά μέσα από παιχνίδια, από παραμύθια, από εξιστορήσεις και διαμορφώνουν συμπεριφορές, δημιουργούν ανάγκες και όνειρα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το κορίτσι διακόπτει το σχολείο, όταν πλησιάζει σε ηλικία γάμου και πρέπει να δημιουργήσει την δική της οικογένεια και καλείται να προετοιμαστεί γι αυτό. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους το σχολείο πρακτικά δεν πρόκειται να της προσφέρει κάτι, εφόσον ο ρόλος της είναι προδιαγεγραμμένος. Άλλωστε στην κοινωνία των Τσιγγάνων δεν συναντάμε τον ρόλο του μαθητή. 9 9

10 Αντίθετα επικρατούν οι ρόλοι της καλής νοικοκυράς, συζύγου και μητέρας και ο ρόλος του καλού έμπορα. Όπως μου ανέφερε ένας πληροφορητής μου, όταν κάποιος Τσιγγάνος φτάσει στην ηλικία των δώδεκα, διακόπτει το σχολείο, γιατί πρέπει να δουλέψει. Αυτό φυσικά δεν μας διευκρινίζει, αν υπάρχει πρακτικά ανάγκη εργασίας ή εάν επιβάλλεται κοινωνικά και πολιτισμικά. Σ αυτό το σημείο λοιπόν προκύπτει το ζήτημα της κοινωνικής ηλικίας. Αν ένας Τσιγγάνος στην ηλικία των δώδεκα χρονών παντρεύεται ή εργάζεται, τότε πότε ακριβώς σημειώνεται αυτή η μετάβαση από την παιδικότητα στην ενηλικίωση; Είναι προφανές ότι η εφηβεία δεν συνυπολογίζεται για τους τσιγγάνους. Η μετάβαση από την παιδικότητα στην φάση της ενηλικίωσης, όπου χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση συγκεκριμένων ρόλων και την ανάληψη ευθυνών, από την μητρότητα για τις γυναίκες και την επαγγελματική απασχόληση των ανδρών, θα τολμούσε να πει κανείς ότι γίνεται με ένα βίαιο τρόπο. Αυτό καταμαρτυρεί άλλωστε και η αρπαγή της κούκλας από τα χέρια των μικρών κοριτσιών, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι ο κύκλος της παιδικής αφέλειας έχει κλείσει, αλλά και το γεγονός ότι πολλές γυναίκες που παντρεύτηκαν σε ηλικία δώδεκα χρονών, δηλώνουν ότι δεν το επιθυμούσαν, αντιδρούσαν και ομολογούν πως δεν ήξεραν πως θα συμπεριφερθούν. Ωστόσο οι Τσιγγάνες στα δώδεκά τους χρόνια θεωρείται οτι είναι ικανές να «κρατήσουν» ένα νοικοκυριό, να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά, -άλλωστε οι μεγαλύτερες στην οικογένεια αναλαμβάνουν τον ρόλο της μητέρας στα μικρότερα τους αδέλφια- να διαχειριστούν την γυναικεία τους ταυτότητα. Το σχολείο όχι μόνο μπορεί να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην πραγματοποίηση του ονείρου, με το οποίο έχουν γαλουχηθεί, αλλά δεν συμβαδίζει με την κοινωνική τους ηλικία και με τους ρόλους που της αναλογούν. Το σχολείο αρμόζει στα παιδιά. Πολλές φορές η διάθεση για μάθηση προσλαμβάνεται ως ένα «καπρίτσιο», θεωρείται χάσιμο χρόνου και όχι ως μια αξιόλογη δραστηριότητα. Ένας πληροφορητής, που εξακολουθεί και πηγαίνει στο σχολείο, ακούει διάφορα αρνητικά σχόλια από την κοινωνία των Τσιγγάνων. Πολλοί τον κατηγορούν, γιατί αν και είναι ολόκληρος άνδρας, εξακολουθεί να πηγαίνει σχολείο, αντί να δουλεύει. Σ αυτό το σχόλιο φανερώνονται οι ρόλοι που αντιστοιχούν στις κοινωνικές ηλικίες και το γεγονός ότι ο εν λόγω νέος δεν αντιλαμβάνεται σε ποια ηλικία ανήκει. Σ αυτό το σημείο θα έπρεπε να σημειώσουμε ότι σε όλον τον συνοικισμό του Αλιβερίου μόνο δυο αγόρια έχουν συνεχίσει το σχολείο πέρα από το δημοτικό. Δεν είναι τυχαίο πρώτον ότι αυτά τα παιδιά προέρχονται από σχετικά ευκατάστατες οικογένειες και είχαν την συμπαράσταση της οικογένειας τους, και δεύτερον ότι δεν 10 10

11 συναντήσαμε κάποια κοπέλα να κάνει το αντίστοιχο. Το γεγονός αυτό καταμαρτυρεί πόσο περιχαρακωμένες είναι οι γυναίκες στην κοινωνία των τσιγγάνων, η οποία επιβάλλοντας «πρέπει» και «μη» καθορίζει την θέση της και περιορίζει τις αντιστάσεις της. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα κι από το γεγονός ότι ενώ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους, οι κόρες τους θέλουν να παρακολουθήσουν το σχολείο, προκειμένου να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο, εντούτοις δέχονται να διακόψουν την φοίτηση τους μπροστά σε ένα ενδεχόμενο ενός καλού γάμου. Κάπως έτσι καταγράφεται η κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι Τσιγγάνοι και η οποία με την σειρά της καθορίζει την σχέση που αναπτύσσουν με τον θεσμό του σχολείου και επηρεάζει την σχολική τους συμπεριφορά. Το ζητούμενο είναι όμως πως οι ίδιοι την διαχειρίζονται κι εδώ προκύπτει το θέμα των αντιφάσεων. Οι Τσιγγάνοι αν και θεωρούν τα γράμματα σημαντικά, ωστόσο δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο ακόμα κι όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Ίσως λοιπόν να πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε και να αναζητήσουμε, γιατί θεωρούν ότι τα γράμματα είναι σημαντικά. Σ αυτήν την περίπτωση θεωρώ, ότι υιοθετούν τον λόγο της περιρρέουσας κοινωνίας, για την οποία η γνώση αποτελεί κοινωνικό κεφάλαιο. Αυτό αποδεικνύεται κι από το γεγονός, ότι ενώ δηλώνουν με ενθουσιασμό ότι τους αρέσει το σχολείο, ωστόσο αδυνατούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς τους αρέσει. Δεν αποτελεί δηλαδή αξία, ωστόσο όμως αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα και της αναγκαιότητα της ανάγνωσης και της γραφής, επειδή αντιμετωπίζουν δυσκολίες αντικειμενικές στην καθημερινότητα τους. Έτσι θα λέγαμε πως υπάρχουν οι Τσιγγάνοι που θεωρούν σημαντικά τα γράμματα, γιατί διαπιστώνουν την χρησιμότητα τους και αναζητούν από την σχολική διαδικασία να μάθουν κυρίως ανάγνωση και γραφή, και υπάρχουν και οι Τσιγγάνοι οι οποίοι θεωρούν το σχολείο ως το μέσο που θα τους φέρει, θα συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου ζωής των Τσιγγάνων, στην βελτίωση της. Στην πρώτη περίπτωση είναι προφανές οτι δεν επιθυμούν και δεν επιδιώκουν να επαναδιαπραγματευτούν τις αξίες τους. Φυσικά υπάρχουν κι αυτοί οι τσιγγάνοι που φαίνεται να διακωμωδούν και να «χλευάζουν» τις προσπάθειες κάποιων να μορφωθούν, από τους οποίους όπως ήταν αναμενόμενο δεν έτυχε να συναντήσω κανέναν. Ωστόσο άκουσα αρκετές φορές τσιγγάνους να αναπτύσσουν μια ρητορική σε σχέση με το σχολείο, η οποία μεταβίβαζε το κέντρο βάρους της συζήτησης από την κοινωνία των Τσιγγάνων στην κοινωνία των μη Τσιγγάνων. Καταρχήν παρουσίαζαν το σχολείο ως έναν χώρο στον οποίο ελλοχεύουν κίνδυνοι, οι οποίοι απειλούσαν τους Τσιγγάνους. οπότε το να μην επιτρέψουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία υποδήλωνε 11 11

12 την προσπάθεια τους και την ανάγκη τους να τα προστατεύσουν. Ενώ το γεγονός ότι πολλοί μη Τσιγγάνοι, οι οποίοι είχαν σπουδάσει, παραμένουν άνεργοι αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα για τους ίδιους, για να επιδιώξουν κάτι παρόμοιο. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι γενικότερα οι τσιγγάνοι απαξιώνουν και τον τρόπο εργασίας και ζωής των μη Τσιγγάνων. Αν ωστόσο επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι εκφράστηκε η συνολική ανάγκη από μέρος των Τσιγγάνων να ενταχθούν στην εκπαίδευση, στην σχολική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, κυρίως τον τρόπο ζωής τους και την ρητορική που έχουν αναπτύξει, η επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών μέτρων θα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ίσως γι αυτόν τον λόγο και οι ίδιοι υποστηρίζουν πως αυτό που θα διευκόλυνε και θα καθιστούσε εφικτή την ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, θα ήταν η αλλαγή του τρόπου εργασίας, δηλαδή η εύρεση μιας σταθερής εργασίας στην πόλη που αποτελεί την έδρα τους, ή η προσφορά σεμιναρίων στις γυναίκες, ουτώς ώστε να μπορούν να παραμένουν στον συνοικισμό και να στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο, γεγονός που δηλώνει ότι οι ίδιοι έχουν συνηδειτοποιήσει τον ουσιαστικό ρόλο που έχει η μητέρα, η γυναίκα στην σχολική διαδικασία. Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει ένας πληροφορητής: «Σταθερή δουλειά σημαίνει σταθερό σχολείο». Άλλωστε θεωρούμε οτι ο ίδιος ο λόγος των Τσιγγάνων, γυναικών και ανδρών, έτσι όπως καταγράφτηκε μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων, είναι ο πλέον κατάλληλος, για να μας παρουσιάσει την κοινωνική πραγματικότητα, έτσι όπως οι ίδιοι την βιώνουν, την διαπραγματεύονται, την σχολιάζουν, αλλά και αυτήν την οριοθετημένη αλλαγή που διεκδικούν

13 Συμπληρωματικά στοιχεία Κατά την διάρκεια της επιτόπιας έρευνας συλλέχθηκαν πληροφορίες από διάφορες συζητήσεις που δεν μαγνητοφωνήθηκαν. Σ αυτό το σημείο λοιπόν θα παραθέσουμε βασικά στοιχεία, που κρίνουμε απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση του ζητήματος που μας απασχολεί. Παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά που παρακολουθούν το σχολείο προέρχονται από σχετικά ευκατάστατες οικογένειες και συνήθως η μητέρα παραμένει στον συνοικισμό και φροντίζει τα παιδιά της. Συνήθως πρόκειται για «προοδευτικές» γυναίκες που επιθυμούν την αλλαγή. Συγκεκριμένα η Ειρήνη, μητέρα τεσσάρων παιδιών που παρακολουθούν το σχολείο, αναφέρει ότι θα ήθελε τα παιδιά του παιδιού της να είναι ανώτερα από την ίδια και την γενιά της. Η Φανή αναφέρει ότι δεν έστειλε κανένα από τα παιδιά της σχολείο, γιατί δεν είχε σπίτι. Το ίδιο μας επιβεβαιώνει μέσα από τα λεγόμενα της και η Λουκία, 53 ετών, η οποία ασχολείται με την συλλογή παλιοσίδερων. Η ίδια έμενε σε τσαντίρια και κατάφερε κι έστειλε σχολείο τον γιο της μόνο, γιατί βρισκόταν στα Τρίκαλα και είχε δημιουργηθεί ένα σχολείο ειδικά για τους τσιγγάνους. Η Μαρία που είναι 21 χρονών κι έχει δυο παιδιά τολμά να πει ότι θα ήθελε να αλλάξει την ζωή της σαν μπαλαμή και ομολογεί ότι χωρίς γράμματα νιώθει σαν τυφλή. Η Μαγδαληνή μου λέει πόσο δυσκολεύεται, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, εφόσον δεν μπορεί να διαβάσει τις τιμές και να τις υπολογίσει. Η συμβουλή που δίνει στην κόρη της είναι να μην γίνει περπατάρα, δηλαδή να μην είναι προκλητική και να μην βγαίνει πολύ εκτός σπιτιού. Δεν την στέλνει σχολείο, γιατί δεν συμφέρει οικονομικά στην οικογένεια της να συντηρεί δυο σπίτια. Η Αναστασία, δώδεκα χρονών, μου λέει, πως όταν πήγαινε σχολείο τις άρεσαν οι ζωγραφιές, τα παιχνίδια, τα τραγούδια, το παραμύθι του Αλί Μπαμπά. Το διέκοψε όμως, γιατί δεν της άρεσε να ξυπνάει το πρωί. Οι γονείς της δεν την παρότρυναν να συνεχίσει. Θέλει να παντρευτεί. Ο Παναγιώτης, 7 χρονών, πάει σχολείο. Στην τάξη του είναι μόνο τσιγγάνοι και δεν του αρέσει, νιώθει πως είναι άρρωστοι. Οι μη τσιγγάνοι τον φωνάζουν «γύφτο». Ο ίδιος πηγαίνει στις λαϊκές και βοηθάει. Δεν γνωρίζει, αν συνεχίσει στο γυμνάσιο, γιατί ο πατέρας του φοβάται τις κακές παρέες. Ο Γιάννης είναι σήμερα 13 χρονών και πάει 1 η γυμνασίου. Ο πατέρας του ασχολείται με το εμπόριο χαλιών και διατηρούν κατάστημα στον συνοικισμό. Ο ίδιος θέλει, αν το καταφέρει, να σπουδάσει λογιστική και να εργαστεί στον πατέρα του. Η 13 13

14 οικογένεια του τον παροτρύνει να συνεχίσει το σχολείο. Ο ίδιος κάνει ιδιαίτερα μαθήματα και μαθαίνει αγγλικά. Η Ειρήνη και Ο Γιώργος μου αναφέρουν πως θα στείλουν στο σχολείο μόνο τον γιο τους, μιας και την κόρη τους έχουν σκοπό να την παντρέψουν, ενώ το αγόρι, που πρόκειται να ασχοληθεί με το εμπόριο, οι γνώσεις θα του είναι πιο χρήσιμες. Τέλος παρατηρούμε ότι οι Τσιγγάνοι που διαμένουν στο άστυ επί το πλείστον ολοκληρώνουν το δημοτικό και συνήθως συνεχίζουν και στο γυμνάσιο. Όπως η Διονυσία, η οποία έχει απολυτήριο λυκείου. Παρακολουθούσε νυχτερινό σχολείο, προκειμένου να δουλεύει στις λαϊκές, που της άρεσε. Η ίδια θέλει να ασχοληθεί με το εμπόριο, προκειμένου να βοηθάει τον άνδρα της. Ενώ η Κωνσταντίνα, γιαγιά, καμαρώνει για τα εγγόνια της που πηγαίνουν σχολείο και «θα γίνουν κάτι» και θα ήθελε να τους προσφέρει τα καλύτερα, όπως βιβλιοθήκη και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνειδητοποιούμε λοιπόν μέσα από αυτήν την αναφορά διαφορετικών περιπτώσεων ότι η διαφορά είναι αισθητή ανάμεσα σ αυτούς που μένουν στο άστυ και έχουν μια σταθερή εργασία και στους Τσιγγάνους που μένουν στον συνοικισμό και ασχολούνται με την γύρα. Επίσης διαπιστώνουμε τα πρότυπα που προβάλλονται, του ρόλους που υιοθετούνται, αλλά και τις παρεκκλίσεις, αν και περιορισμένες, που παρουσιάζονται

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Στην περιοχή της Μαγνησίας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 δεν υπήρχαν µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων»

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων» Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια.

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/ Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. Έχω άλλα τέσσερα αδέλφια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) ΕΡΕΥΝΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αυτό το άρθρο σκοπό έχει, να προβάλει τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Π ΤΕΛΕΣΜ Σ ΑΤ Α Α Τ Α ΤΗΣ Η Σ ΕΡΕ Ρ ΥΝΑ Ν Σ Α

Α Ο Π ΤΕΛΕΣΜ Σ ΑΤ Α Α Τ Α ΤΗΣ Η Σ ΕΡΕ Ρ ΥΝΑ Ν Σ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Λυκειο Παλαιομετόχου Υπεύθυνη Καθηγήτρια Παναγιώτα Αποστόλου Αυγουστή Μαθητές που εργάστηκαν Α6 Χριστίνα Αντρέου Γιώργος Μαρκου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Ακάσης Κωνσταντίνος 1, Αντωνιάδης Χρυσόστομος 2, Αργυράκης Παναγιώτης 3, Αρτοπούλου Αναστασία 4, Βάγγου Χαρά 5, Βερβερίδου Δέσποινα 6, Γιαννούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Σχολική χρονιά 2015-2016 Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Τίτλος: «Ο Ρόλος των Πατέρων στην Εξισορρόπηση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής/Προσωπικής Ζωής» Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου!!

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου!! JOSTEIN GAARDER «Αφότου γεννήθηκες, ανυπομονώ να σου διηγηθώ την ιστορία του κοριτσιού με τα πορτοκάλια. Σήμερα - δηλαδή τώρα που σου γράφω- είσαι ακόμα πολύ μικρός για να την καταλάβεις. Γι αυτό θα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Άννα: Όχι, δεν είχαμε σπίτι. Είχαμε παράγκα, λαθραία απάνω σε οικόπεδο. Γυναίκα: δεν μας τα κανε το κράτος. Όλου για ψέματα είναι.

Άννα: Όχι, δεν είχαμε σπίτι. Είχαμε παράγκα, λαθραία απάνω σε οικόπεδο. Γυναίκα: δεν μας τα κανε το κράτος. Όλου για ψέματα είναι. Άννα Αλεξάνδρα: Μου είπες ότι σε λένε Άννα. Άννα: Ναι. Αλεξάνδρα: Πόσο χρονών είσαι Άννα; Άννα: 23. και έχω δυο παιδιά. Αλεξάνδρα.: Άννα, το επίθετο σου; Άννα: Τάσιος. Αλεξάνδρα: και μου είπες ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση

Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Τότε και Τώρα (Βιβλίο Ελληνικά με την παρέα μου 2) ΜΑΘΗΜΑ 1 Πώς ήσασταν έτσι; ΣΚΟΠΟΣ Προχωρημένοι Να μπορούν να αφηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΑΤΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΑΤΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΑΤΙΑ Οι μαθητές της ΣΤ Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής έγραψαν για το ρόλο της οικογένειας σε ό,τι αφορά τις συναισθηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ»

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» ΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ? ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!! Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» Αυτοεκτίμηση είναι η θετική εικόνα που

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών. Τμήμα Έρευνας

Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών. Τμήμα Έρευνας Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών Τμήμα Έρευνας Επιδημιολογικά Στοιχεία Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση, περισσότεροι από 150 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το 3% του συνολικού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες

Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες Θεματική ενότητα: Εκπαίδευση Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες Στόχος: Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικό υλικό από την Κένυα και να εντοπίσουν ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 5 ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα