ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΩΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τίτλος έρευνας Οικογένεια, φύλο και ηλικία στην κοινωνία των Τσιγγάνων Υπεύθυνος προγράμματος: Καθηγητής Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου Υπεύθυνος Συντονιστής της Περφέρειας Θεσσαλίας: Καθηγητής Ευάγγελος Αυδίκος Ερευνήτρια: Αλεξάνδρα Σιώτου Απρίλιος 2004 ΒΟΛΟΣ

2 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυδίκος Ευάγγελος. Ερευνήτρια: Σιώτου Αλεξάνδρα Προς τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος «Ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», ΥΠEΠΘ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ανθρωπολογική έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος «Ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» και που εστίασε το ενδιαφέρον της σε καίρια ζητήματα της κοινωνίας των Τσιγγάνων, όπως η οικογένεια, οι έμφυλες σχέσεις, ο ρόλος της γυναίκας και η κοινωνική ηλικία, με σκοπό να ανιχνεύσει την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα που βιώνουν οι Τσιγγάνοι, στα πλαίσια της οποίας κατασκευάζουν και αναπτύσσουν την ρητορική τους σε σχέση με την εκπαιδευτική δραστηριότητα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στην συνέχεια ακολουθεί μια σχετική αναφορά, που παρουσιάζει τον τρόπο εργασίας, στην ουσία την ερευνητική διαδικασία, και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια της επιτόπιας έρευνας. Επίσης επισυνάπτουμε τον οδηγό ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκε για τις συνεντεύξεις, τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων, καθώς και ένα κείμενο, που παρουσιάζει τις πληροφορίες που αντλήσαμε από συζητήσεις μας με τσιγγάνους και τσιγγάνες, οι οποίες όμως δεν ηχογραφήθηκαν. Τέλος, σας παραδίδουμε και τις μαγνητοφωνημένες κασέτες για περαιτέρω μελέτη. Σ αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετέχω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και για την συνεργασία μας. Ελπίζω οι πληροφορίες που προέκυψαν από την συγκεκριμένη έρευνα και που σκοπό είχαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του Τσιγγάνου και να μας γνωστοποιήσουν τις κοινωνικές και πολιτισμικές του προσλαμβάνουσες, να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις συνθήκες της ζωής των Τσιγγάνων, προκειμένου να εμπνευστούμε τα καταλληλότερα εκπαιδευτικά μέτρα, που θα ευνοήσουν την ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στην εκπαίδευση. Σιώτου Αλεξάνδρα 2 2

3 Οικογένεια, φύλο και ηλικία στην κοινωνία των Τσιγγάνων Ερευνητική διαδικασία Η έρευνα έλαβε χώρα στον συνοικισμό των Τσιγγάνων στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας και διήρκεσε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του Καθώς το ζητούμενο αυτής της έρευνας ήταν να καταγραφεί ο λόγος των ίδιων των Τσιγγάνων και να περιγραφεί όσο το δυνατόν καλύτερα η κοινωνική πραγματικότητα, την οποία βιώνουν, επιλέχτηκαν ως μεθοδολογικά εργαλεία κυρίως η συμμετοχική παρατήρηση και η συλλογή ατομικών ή ομαδικών συνεντεύξεων. Η συμμετοχική παρατήρηση επιτρέπει στον ερευνητή να διεισδύσει στην κοινωνική πραγματικότητα, την οποία μελετά, εφόσον συμμετέχοντας έχει την δυνατότητα να παρατηρήσει πως η ταυτότητα, οι έμφυλες σχέσεις, οι πολιτισμικές αξίες εγγράφονται στον χώρο, στον λόγο και κυρίως στις καθημερινές πρακτικές. Ενώ οι συνεντεύξεις εξασφαλίζουν να μεταφερθεί ο δικός τους λόγος, οι δικές τους ερμηνείες, οι δικές τους αντιλήψεις, καθιστώντας τους ίδιους τους Τσιγγάνους πρωταγωνιστές σε αυτήν την απόπειρα προσέγγισης του κοινωνικού γίγνεσθαι, το οποίο οι ίδιοι διαμορφώνουν. Κατά την διάρκεια λοιπόν της έρευνας επισκεφτήκαμε πολλές φορές τον συνοικισμό, συζητήσαμε με τους Τσιγγάνους, παρακολουθήσαμε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που απευθύνονταν σε μαθητές γυμνασίου και λάμβαναν χώρα στις λυόμενες εγκαταστάσεις του Δ.Ο.Κ.Π.Υ, που βρίσκονται εντός του συνοικισμού, ενώ συζητήσαμε και με τις υπεύθυνες που εργάζονται στα γραφεία του εν λόγω οργανισμού στον συνοικισμό. Προσπαθήσαμε μ αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα για την ταυτότητα του ίδιου του Τσιγγάνου, αλλά και να διαπιστώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι διαμορφώνουν, αλλά και διαχειρίζονται την πραγματικότητα που βιώνουν. Αυτό μας αποκαλύπτεται ιδιαίτερα μέσα από τον ίδιο τους τον λόγο, ο οποίος καταγράφτηκε μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων. Οι περισσότερες από τις συνεντεύξεις που ηχογραφήθηκαν συνολικά οχτώ- είναι ομαδικές. Αν και ο στόχος μας ήταν να έχουμε ατομικές συνεντεύξεις, ωστόσο δεν κατέστη εφικτό, εφόσον την κοινωνία των Τσιγγάνων την χαρακτηρίζει η ομαδικότητα και η έλλειψη διάκρισης δημόσιου και ιδιωτικού, γεγονός που αποτυπώνεται και στο κατοικείν τους, δηλαδή στην αρχιτεκτονική των σπιτιών τους. Έτσι ενώ η επιδίωξη μας ήταν να συζητήσουμε 3 3

4 μεμονωμένα με διαφορετικά άτομα, ο τρόπος ζωής των τσιγγάνων, η απουσία ύπαρξης ενός ιδιωτικού χώρου και η ανάγκη ομαδοποίησης που τους διακρίνει μας ανάγκασε να καταφύγουμε σε ομαδικές συζητήσεις, οι οποίες ήταν όμως αποκαλυπτικές, μιας και η διαφορετικότητα ή η σύγκλιση των απόψεων που εκφράστηκαν συνέβαλαν στην καλύτερη προσέγγιση του ζητήματος. Σ αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι οι συνεντεύξεις που συλλέξαμε είναι ενδεικτικές και κατά κάποιον τρόπο αντιπροσωπευτικές. Συνολικά συζητήσαμε με 40 άτομα, που ανήκαν σε διαφορετικό φύλο και διαφορετικές ηλικίες. Εκ των πραγμάτων όλες αυτές οι συζητήσεις δεν μπορούσαν να μαγνητοφωνηθούν. Άλλωστε πολλές φορές οι συνθήκες, υπό τις οποίες έγιναν οι συζητήσεις, δεν ευνοούσαν την ηχογράφηση τους. Γι αυτόν τον λόγο άλλωστε παρέχουμε ένα σχετικό κείμενο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι σημαντικές πληροφορίες που συλλέξαμε κατά την διάρκεια της παραμονής στο συνοικισμό και της κοινωνικής συνάντησης με τους Τσιγγάνους. Οι πληροφορητές ήταν κυρίως γυναίκες, οι οποίες προέρχονταν από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, είχαν διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, διαφορετικές ηλικίες. Έτσι συναντήσαμε και συζητήσαμε με νεαρές γυναίκες που παρακολουθούν τα μαθήματα της Ν.Ε.Λ.Ε., με σκοπό να αποκτήσουν το απολυτήριο δημοτικού, με ηλικιωμένες γυναίκες που δεν είχαν βιώσει την σχολική εμπειρία, με την οικογένεια μιας Τσιγγάνας που εργάζεται σε μια δημόσια υπηρεσία, με Τσιγγάνες, οι οποίες διαμένουν στο άστυ, εκτός συνοικισμού, αλλά και με νεαρά αγόρια που δεν διέκοψαν το σχολείο, αφού πήραν το απολυτήριο δημοτικού. Η σύνθεση αυτή του δείγματος μας επιτρέπει μέσα από την διαφορετικότητα των εμπειριών να αναγνώσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι Τσιγγάνοι στην συγχρονία την εκπαιδευτική δραστηριότητα και να αντιληφθούμε πως εμπλέκεται το σχολείο στον τρόπο που διαμορφώνουν τον βίο τους και τι σημασιοδοτήσεις φέρει. Γι αυτόν τον λόγο και ο οδηγός ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με καίρια ζητήματα της κοινωνίας των Τσιγγάνων, όπως η εργασιακή τους απασχόληση, το κατοικείν τους, η οικογενειακή δομή, και έχουν σκοπό να καταδείξουν πως το αξιακό σύστημα των Τσιγγάνων, οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες, ο πολιτισμός τους, αλλά και οι σχέσεις τους με την περιρρέουσα κοινωνία επηρεάζει την οπτική τους, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και προσλαμβάνουν τον θεσμό του σχολείου και κατ επέκταση ορίζουν την σχολική τους συμπεριφορά. 4 4

5 Σ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ωστόσο ότι τροχοπέδη στο όλο εγχείρημα στάθηκε ο περιορισμένος χρόνος της επιτόπιας έρευνας, που δεν μας επέτρεψε να εξετάσουμε το συγκεκριμένο θέμα διεξοδικά και να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια, τις δυσκολίες που έθετε η συγκεκριμένη φύση του θέματος, μιας και πρόκειται για ένα ζήτημα που σχετίζεται με έναν κρατικό θεσμό, με μια εξουσία, τα αποτελέσματα της έρευνας απευθύνονται και προορίζονται για έναν άλλο κρατικό οργανισμό, με αποτέλεσμα πολλές φορές τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι Τσιγγάνοι είτε να είναι ωραιοποιημένα και προσαρμοσμένα σ αυτό που νομίζουν ότι θα ήθελε να ακούσει η κοινωνία των μη Τσιγγάνων, είτε να περιορίζονται σε μια αναφορά παραπόνων. Ωστόσο νομίζω ότι το γεγονός ότι οι Τσιγγάνοι του Αλιβερίου είχαν εξοικειωθεί με την παρουσία μου εντός του συνοικισμού και πολλοί από αυτούς με γνώριζαν προσωπικά λόγω της προηγούμενης έρευνάς μου συνέβαλε θετικά στην διεξαγωγή αυτής της έρευνας. 5 5

6 ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Ηλικία Οικογενειακή κατάσταση Επαγγελματική απασχόληση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πότε και που γεννηθήκατε; 2. Πόσα χρόνια ζήσατε, παραμείνατε στην πρώτη σας κατοικία; 3. Αλλάξατε κατοικία; 4. Για ποιο λόγο αλλάξατε κατοικία; Σε ποια ηλικία και πως αντιδράσατε σε αυτή την αλλαγή; 5. Περιγραφή σπιτιού (-ιων); 6. Έμεναν και άλλα μέλη της οικογένειας σας μαζί; Ποια; Με ποιον τρόπο συνέβαλαν στην οικογένεια; 7. Οι γονείς δούλευαν; Σε ποιους τομείς; Ωράριο- αναφορά σε εργασιακό χρόνο. Εργάζονταν και γυναίκες και άνδρες; Αν ναι, ποιος (σε μεγάλωνε) ήταν υπεύθυνος για την ανατροφή σου; 8. Ο μισθός κάλυπτε τις βασικές ανάγκες; (ποιες θεωρούνται τέτοιες;) 9. Ποιες εικόνες σου έρχονται από την παιδική σου ηλικία; 10. Αναφορά σε παιχνίδια, φίλους (μπαλαμούς ή ρομά). 11. Εσύ βοηθούσες στις δουλειές του σπιτιού ή εκτός σπιτιού; 12. Πήγατε σχολείο; Που; Για πόσο χρονικό διάστημα; 13. Τι θυμάστε από το σχολείο; Περιγραφή. 14. Τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε; 15. Αναφορά σε δυσκολίες και προβλήματα. 16. Αναφορά στις σχολικές παρέες. 17. Τι σου δίδαξε το σχολείο; 18. Πως αντιμετωπίζει η οικογένειά το σχολείο; Ενθαρρύνει τα παιδιά; Δίνει λεφτά; Αγωνιά για την επίδοση τους; 6 6

7 19. Ποια η αντιμετώπιση των δασκάλων και των μπαλαμών συμμαθητών; 20. Πότε τελείωσες το σχολείο; Για ποιο λόγο; 21. Ποια ήταν τα όνειρά σου μετά το σχολείο; 22. Με τι ασχολήθηκες μετά; 23. Ποιο επάγγελμα ακολούθησες; Για ποιο λόγο; 24. Γάμος. Σε ποια ηλικία; Το επεδίωξε ο ίδιος; Ποια η αντιμετώπιση των γονέων; Ποιος ο λόγος της κοινωνίας; 25. Ποιος ο λόγος της κοινωνίας για το σχολείο, τη γνώση; Θεωρείς σημαντικό να μάθεις να γράφεις ή να διαβάζεις; 26. Πως διασκεδάζεις; Πως περνάς τον ελεύθερό σου χρόνο; (τηλεόραση). 27. Αντιμετώπισες ποτέ δυσκολία, επειδή δεν ήξερες γράμματα; Σε ποια περίπτωση; Πως ένιωσες; 28. Αναφορά στα μαθήματα της Ν. Ε. Λ. Ε. Επεδίωξες να παρακολουθήσεις; Για ποιο λόγο ναι; Για ποιο λόγο όχι; Άντρες ή γυναίκες παρακολουθούν; Σε ωφέλησαν; Πως; 29. Πως θα ήθελες να είναι το σχολείο; Σήμερα ή στο παρελθόν. Περιγραφή χώρου, δασκάλων, με μπαλαμούς ή όχι; Άποψη για το σχολικό σύστημα. 30. Πως θα ήθελες να είναι η ζωή σου; Ή τι θα άλλαζες; 7 7

8 Συμπεράσματα έρευνας Η κοινωνία των Τσιγγάνων στο Αλιβέρι είναι μια κοινωνία που ζει με τις αντιφάσεις της. Η συναναστροφή με τους Τσιγγάνους, οι πολυάριθμες συζητήσεις μαζί τους μας επιβεβαίωσαν ότι επιδιώκουν μια αλλαγή εντός ορίων, των ορίων που επιβάλουν οι παραδοσιακές αξίες αλλά και ο φόβος για τις συνέπειες της υιοθέτησης ρόλων, νοοτροπιών και συμπεριφορών, που δεν αρμόζουν, δεν συμβαδίζουν με τις κοινωνικές και πολιτισμικές τους προσλαμβάνουσες. Αυτό διαφαίνεται και στην περίπτωση της μόρφωσης και συγκεκριμένα της ένταξης των Τσιγγανοπαίδων στην εκπαίδευση. Οι Τσιγγάνοι στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ένθερμα ότι θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να παρακολουθούν τα μαθήματα ανελλιπώς, χωρίς να σημειώνονται οι διαρροές που παρακολουθούμε, με σκοπό να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, συνειδητοποιώντας πλήρως την χρησιμότητα των «γραμμάτων» και συγκεκριμένα της γραφής και της ανάγνωσης. Ωστόσο ελάχιστοι από αυτούς με τους οποίους μιλήσαμε εφαρμόζουν στην πράξη αυτά που υποστηρίζουν. Και οι ίδιοι, και τα παιδιά τους έχουν διακόψει το σχολείο, στο οποίο παρακολούθησαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο λόγος που τους αναγκάζει αργά ή γρήγορα να απομακρυνθούν από το σχολείο, έτσι όπως οι ίδιοι μας αναφέρουν, είναι η εργασιακή τους απασχόληση. Το γυρολογικό εμπόριο, που αποτελεί την βασική τους εργασία, απαιτεί συνεχή μετακίνηση. Σ αυτήν την περίπτωση το Αλιβέρι αποτελεί την έδρα των Τσιγγάνων, το σημείο εκκίνησης και επιστροφής, και μέρος διαμονής την περίοδο των μεγάλων χριστιανικών γιορτών -σε μερικές περιπτώσεις παραμένουν και τον χειμώναπροκειμένου να «σμίξουν» οι συγγενείς και να τελεστούν οι τσιγγάνικοι γάμοι. Αν κρίνουμε απ αυτό που ένας πληροφορητής δήλωσε, ότι σε ένα μήνα γυρίζουν όλη την Ελλάδα πουλώντας την πραμάτεια τους, εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κάρτα του μετακινούμενου μαθητή δεν αποτελεί την κατάλληλη λύση για τους Τσιγγάνους. Δεν πρόκειται για μια απλή αλλαγή κατοικίας, ούτε για μια ημι-μόνιμη εγκατάσταση, αλλά για συνεχόμενη εναλλαγή χώρων, τοποθεσιών, πόλεων. Σε αυτήν την περίπτωση το φορτηγό, το μέσο μετακίνησης για τους Τσιγγάνους, μετατρέπεται σε ένα «κινούμενο σπίτι».τα τσιγγανόπαιδα συνοδεύουν τους γονείς τους, εφόσον δεν έχουν την δυνατότητα να φιλοξενηθούν από κάποιον άλλον συγγενή τους στην έδρα τους, στον συνοικισμό, ούτως ώστε να μην διακόψουν 8 8

9 το σχολείο τους, μιας και όλοι οι Τσιγγάνοι ταξιδεύουν, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους και να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Τα παιδιά, τα οποία βιώνουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία τι σημαίνει γυρολογικό εμπόριο, που συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, γίνονται αποδέκτες συγκεκριμένων νοοτροπιών, υιοθετούν μια συγκεκριμένη πολιτισμική ταυτότητα και κατ επέκταση μαθαίνουν να ιεραρχούν τις αξίες. Έτσι κατά την διάρκεια των ταξιδιών αλλά και της παραμονής του στον συνοικισμό τα παιδιά θα λέγε κανείς ότι μαθητεύονται στην γύρα, με σκοπό να γίνουν καλοί έμποροι. Χαρακτηριστικά αναφέρω ένα περιστατικό, όπου ένα μικρό αγόρι αναφερόταν με λύπη στο γεγονός, ότι το αυτοκίνητο του παππού του είχε χαλάσει και με ιδιαίτερο ζήλο και καμάρι στο γεγονός ότι θα αγόραζαν ένα καινούριο. Το εμπόριο, που καθορίζει και τον τρόπο ζωής τους, μονοπωλεί το ενδιαφέρον των Τσιγγάνων. Άλλωστε είναι ενδεικτικό ότι σε ερώτηση που σχετιζόταν με συμβουλές που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, δεν υπήρχαν αναφορές σχετικά με το σχολείο. Δεν συμβουλεύουν τα παιδιά τους να είναι καλοί μαθητές, να διαβάζουν, να παρακολουθούν το σχολείο. Αντίθετα οι συμβουλές που δίνονται στα κορίτσια σχετίζονται με τον ιδιωτικό χώρο, τον χώρο του σπιτιού και τις έμφυλες σχέσεις, και στην περίπτωση των αγοριών με τον δημόσιο χώρο, δηλαδή με τον εργασιακό χώρο. Μ αυτόν τον τρόπο τα κορίτσια προσανατολίζονται στο να υιοθετήσουν ως σημαντικότερη αξία την τέλεση ενός γάμου, την δημιουργία οικογένειας, ενώ τα αγόρια την εργασία, δηλαδή την γύρα. Η μάθηση που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του οίκου μας αποκαλύπτει στοιχεία χρήσιμα για την μεταφορά και την υιοθέτηση των πολιτισμικών αξιών των Τσιγγάνων και μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι θεωρούν και τι αποτελεί για τους ίδιους τους Τσιγγάνους κοινωνικό κεφάλαιο. Η αξία της οικογένειας, η αξία της εργασίας, οι διαφορετικοί ρόλοι της γυναίκας και του άνδρα, τα «πρέπει» και τα «μη» που επιβάλλονται κοινωνικά, γνωστοποιούνται και μεταφέρονται στα παιδιά μέσα από παιχνίδια, από παραμύθια, από εξιστορήσεις και διαμορφώνουν συμπεριφορές, δημιουργούν ανάγκες και όνειρα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το κορίτσι διακόπτει το σχολείο, όταν πλησιάζει σε ηλικία γάμου και πρέπει να δημιουργήσει την δική της οικογένεια και καλείται να προετοιμαστεί γι αυτό. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους το σχολείο πρακτικά δεν πρόκειται να της προσφέρει κάτι, εφόσον ο ρόλος της είναι προδιαγεγραμμένος. Άλλωστε στην κοινωνία των Τσιγγάνων δεν συναντάμε τον ρόλο του μαθητή. 9 9

10 Αντίθετα επικρατούν οι ρόλοι της καλής νοικοκυράς, συζύγου και μητέρας και ο ρόλος του καλού έμπορα. Όπως μου ανέφερε ένας πληροφορητής μου, όταν κάποιος Τσιγγάνος φτάσει στην ηλικία των δώδεκα, διακόπτει το σχολείο, γιατί πρέπει να δουλέψει. Αυτό φυσικά δεν μας διευκρινίζει, αν υπάρχει πρακτικά ανάγκη εργασίας ή εάν επιβάλλεται κοινωνικά και πολιτισμικά. Σ αυτό το σημείο λοιπόν προκύπτει το ζήτημα της κοινωνικής ηλικίας. Αν ένας Τσιγγάνος στην ηλικία των δώδεκα χρονών παντρεύεται ή εργάζεται, τότε πότε ακριβώς σημειώνεται αυτή η μετάβαση από την παιδικότητα στην ενηλικίωση; Είναι προφανές ότι η εφηβεία δεν συνυπολογίζεται για τους τσιγγάνους. Η μετάβαση από την παιδικότητα στην φάση της ενηλικίωσης, όπου χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση συγκεκριμένων ρόλων και την ανάληψη ευθυνών, από την μητρότητα για τις γυναίκες και την επαγγελματική απασχόληση των ανδρών, θα τολμούσε να πει κανείς ότι γίνεται με ένα βίαιο τρόπο. Αυτό καταμαρτυρεί άλλωστε και η αρπαγή της κούκλας από τα χέρια των μικρών κοριτσιών, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι ο κύκλος της παιδικής αφέλειας έχει κλείσει, αλλά και το γεγονός ότι πολλές γυναίκες που παντρεύτηκαν σε ηλικία δώδεκα χρονών, δηλώνουν ότι δεν το επιθυμούσαν, αντιδρούσαν και ομολογούν πως δεν ήξεραν πως θα συμπεριφερθούν. Ωστόσο οι Τσιγγάνες στα δώδεκά τους χρόνια θεωρείται οτι είναι ικανές να «κρατήσουν» ένα νοικοκυριό, να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά, -άλλωστε οι μεγαλύτερες στην οικογένεια αναλαμβάνουν τον ρόλο της μητέρας στα μικρότερα τους αδέλφια- να διαχειριστούν την γυναικεία τους ταυτότητα. Το σχολείο όχι μόνο μπορεί να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην πραγματοποίηση του ονείρου, με το οποίο έχουν γαλουχηθεί, αλλά δεν συμβαδίζει με την κοινωνική τους ηλικία και με τους ρόλους που της αναλογούν. Το σχολείο αρμόζει στα παιδιά. Πολλές φορές η διάθεση για μάθηση προσλαμβάνεται ως ένα «καπρίτσιο», θεωρείται χάσιμο χρόνου και όχι ως μια αξιόλογη δραστηριότητα. Ένας πληροφορητής, που εξακολουθεί και πηγαίνει στο σχολείο, ακούει διάφορα αρνητικά σχόλια από την κοινωνία των Τσιγγάνων. Πολλοί τον κατηγορούν, γιατί αν και είναι ολόκληρος άνδρας, εξακολουθεί να πηγαίνει σχολείο, αντί να δουλεύει. Σ αυτό το σχόλιο φανερώνονται οι ρόλοι που αντιστοιχούν στις κοινωνικές ηλικίες και το γεγονός ότι ο εν λόγω νέος δεν αντιλαμβάνεται σε ποια ηλικία ανήκει. Σ αυτό το σημείο θα έπρεπε να σημειώσουμε ότι σε όλον τον συνοικισμό του Αλιβερίου μόνο δυο αγόρια έχουν συνεχίσει το σχολείο πέρα από το δημοτικό. Δεν είναι τυχαίο πρώτον ότι αυτά τα παιδιά προέρχονται από σχετικά ευκατάστατες οικογένειες και είχαν την συμπαράσταση της οικογένειας τους, και δεύτερον ότι δεν 10 10

11 συναντήσαμε κάποια κοπέλα να κάνει το αντίστοιχο. Το γεγονός αυτό καταμαρτυρεί πόσο περιχαρακωμένες είναι οι γυναίκες στην κοινωνία των τσιγγάνων, η οποία επιβάλλοντας «πρέπει» και «μη» καθορίζει την θέση της και περιορίζει τις αντιστάσεις της. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα κι από το γεγονός ότι ενώ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους, οι κόρες τους θέλουν να παρακολουθήσουν το σχολείο, προκειμένου να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο, εντούτοις δέχονται να διακόψουν την φοίτηση τους μπροστά σε ένα ενδεχόμενο ενός καλού γάμου. Κάπως έτσι καταγράφεται η κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι Τσιγγάνοι και η οποία με την σειρά της καθορίζει την σχέση που αναπτύσσουν με τον θεσμό του σχολείου και επηρεάζει την σχολική τους συμπεριφορά. Το ζητούμενο είναι όμως πως οι ίδιοι την διαχειρίζονται κι εδώ προκύπτει το θέμα των αντιφάσεων. Οι Τσιγγάνοι αν και θεωρούν τα γράμματα σημαντικά, ωστόσο δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο ακόμα κι όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Ίσως λοιπόν να πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε και να αναζητήσουμε, γιατί θεωρούν ότι τα γράμματα είναι σημαντικά. Σ αυτήν την περίπτωση θεωρώ, ότι υιοθετούν τον λόγο της περιρρέουσας κοινωνίας, για την οποία η γνώση αποτελεί κοινωνικό κεφάλαιο. Αυτό αποδεικνύεται κι από το γεγονός, ότι ενώ δηλώνουν με ενθουσιασμό ότι τους αρέσει το σχολείο, ωστόσο αδυνατούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς τους αρέσει. Δεν αποτελεί δηλαδή αξία, ωστόσο όμως αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα και της αναγκαιότητα της ανάγνωσης και της γραφής, επειδή αντιμετωπίζουν δυσκολίες αντικειμενικές στην καθημερινότητα τους. Έτσι θα λέγαμε πως υπάρχουν οι Τσιγγάνοι που θεωρούν σημαντικά τα γράμματα, γιατί διαπιστώνουν την χρησιμότητα τους και αναζητούν από την σχολική διαδικασία να μάθουν κυρίως ανάγνωση και γραφή, και υπάρχουν και οι Τσιγγάνοι οι οποίοι θεωρούν το σχολείο ως το μέσο που θα τους φέρει, θα συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου ζωής των Τσιγγάνων, στην βελτίωση της. Στην πρώτη περίπτωση είναι προφανές οτι δεν επιθυμούν και δεν επιδιώκουν να επαναδιαπραγματευτούν τις αξίες τους. Φυσικά υπάρχουν κι αυτοί οι τσιγγάνοι που φαίνεται να διακωμωδούν και να «χλευάζουν» τις προσπάθειες κάποιων να μορφωθούν, από τους οποίους όπως ήταν αναμενόμενο δεν έτυχε να συναντήσω κανέναν. Ωστόσο άκουσα αρκετές φορές τσιγγάνους να αναπτύσσουν μια ρητορική σε σχέση με το σχολείο, η οποία μεταβίβαζε το κέντρο βάρους της συζήτησης από την κοινωνία των Τσιγγάνων στην κοινωνία των μη Τσιγγάνων. Καταρχήν παρουσίαζαν το σχολείο ως έναν χώρο στον οποίο ελλοχεύουν κίνδυνοι, οι οποίοι απειλούσαν τους Τσιγγάνους. οπότε το να μην επιτρέψουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία υποδήλωνε 11 11

12 την προσπάθεια τους και την ανάγκη τους να τα προστατεύσουν. Ενώ το γεγονός ότι πολλοί μη Τσιγγάνοι, οι οποίοι είχαν σπουδάσει, παραμένουν άνεργοι αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα για τους ίδιους, για να επιδιώξουν κάτι παρόμοιο. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι γενικότερα οι τσιγγάνοι απαξιώνουν και τον τρόπο εργασίας και ζωής των μη Τσιγγάνων. Αν ωστόσο επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι εκφράστηκε η συνολική ανάγκη από μέρος των Τσιγγάνων να ενταχθούν στην εκπαίδευση, στην σχολική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, κυρίως τον τρόπο ζωής τους και την ρητορική που έχουν αναπτύξει, η επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών μέτρων θα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ίσως γι αυτόν τον λόγο και οι ίδιοι υποστηρίζουν πως αυτό που θα διευκόλυνε και θα καθιστούσε εφικτή την ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, θα ήταν η αλλαγή του τρόπου εργασίας, δηλαδή η εύρεση μιας σταθερής εργασίας στην πόλη που αποτελεί την έδρα τους, ή η προσφορά σεμιναρίων στις γυναίκες, ουτώς ώστε να μπορούν να παραμένουν στον συνοικισμό και να στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο, γεγονός που δηλώνει ότι οι ίδιοι έχουν συνηδειτοποιήσει τον ουσιαστικό ρόλο που έχει η μητέρα, η γυναίκα στην σχολική διαδικασία. Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει ένας πληροφορητής: «Σταθερή δουλειά σημαίνει σταθερό σχολείο». Άλλωστε θεωρούμε οτι ο ίδιος ο λόγος των Τσιγγάνων, γυναικών και ανδρών, έτσι όπως καταγράφτηκε μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων, είναι ο πλέον κατάλληλος, για να μας παρουσιάσει την κοινωνική πραγματικότητα, έτσι όπως οι ίδιοι την βιώνουν, την διαπραγματεύονται, την σχολιάζουν, αλλά και αυτήν την οριοθετημένη αλλαγή που διεκδικούν

13 Συμπληρωματικά στοιχεία Κατά την διάρκεια της επιτόπιας έρευνας συλλέχθηκαν πληροφορίες από διάφορες συζητήσεις που δεν μαγνητοφωνήθηκαν. Σ αυτό το σημείο λοιπόν θα παραθέσουμε βασικά στοιχεία, που κρίνουμε απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση του ζητήματος που μας απασχολεί. Παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά που παρακολουθούν το σχολείο προέρχονται από σχετικά ευκατάστατες οικογένειες και συνήθως η μητέρα παραμένει στον συνοικισμό και φροντίζει τα παιδιά της. Συνήθως πρόκειται για «προοδευτικές» γυναίκες που επιθυμούν την αλλαγή. Συγκεκριμένα η Ειρήνη, μητέρα τεσσάρων παιδιών που παρακολουθούν το σχολείο, αναφέρει ότι θα ήθελε τα παιδιά του παιδιού της να είναι ανώτερα από την ίδια και την γενιά της. Η Φανή αναφέρει ότι δεν έστειλε κανένα από τα παιδιά της σχολείο, γιατί δεν είχε σπίτι. Το ίδιο μας επιβεβαιώνει μέσα από τα λεγόμενα της και η Λουκία, 53 ετών, η οποία ασχολείται με την συλλογή παλιοσίδερων. Η ίδια έμενε σε τσαντίρια και κατάφερε κι έστειλε σχολείο τον γιο της μόνο, γιατί βρισκόταν στα Τρίκαλα και είχε δημιουργηθεί ένα σχολείο ειδικά για τους τσιγγάνους. Η Μαρία που είναι 21 χρονών κι έχει δυο παιδιά τολμά να πει ότι θα ήθελε να αλλάξει την ζωή της σαν μπαλαμή και ομολογεί ότι χωρίς γράμματα νιώθει σαν τυφλή. Η Μαγδαληνή μου λέει πόσο δυσκολεύεται, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, εφόσον δεν μπορεί να διαβάσει τις τιμές και να τις υπολογίσει. Η συμβουλή που δίνει στην κόρη της είναι να μην γίνει περπατάρα, δηλαδή να μην είναι προκλητική και να μην βγαίνει πολύ εκτός σπιτιού. Δεν την στέλνει σχολείο, γιατί δεν συμφέρει οικονομικά στην οικογένεια της να συντηρεί δυο σπίτια. Η Αναστασία, δώδεκα χρονών, μου λέει, πως όταν πήγαινε σχολείο τις άρεσαν οι ζωγραφιές, τα παιχνίδια, τα τραγούδια, το παραμύθι του Αλί Μπαμπά. Το διέκοψε όμως, γιατί δεν της άρεσε να ξυπνάει το πρωί. Οι γονείς της δεν την παρότρυναν να συνεχίσει. Θέλει να παντρευτεί. Ο Παναγιώτης, 7 χρονών, πάει σχολείο. Στην τάξη του είναι μόνο τσιγγάνοι και δεν του αρέσει, νιώθει πως είναι άρρωστοι. Οι μη τσιγγάνοι τον φωνάζουν «γύφτο». Ο ίδιος πηγαίνει στις λαϊκές και βοηθάει. Δεν γνωρίζει, αν συνεχίσει στο γυμνάσιο, γιατί ο πατέρας του φοβάται τις κακές παρέες. Ο Γιάννης είναι σήμερα 13 χρονών και πάει 1 η γυμνασίου. Ο πατέρας του ασχολείται με το εμπόριο χαλιών και διατηρούν κατάστημα στον συνοικισμό. Ο ίδιος θέλει, αν το καταφέρει, να σπουδάσει λογιστική και να εργαστεί στον πατέρα του. Η 13 13

14 οικογένεια του τον παροτρύνει να συνεχίσει το σχολείο. Ο ίδιος κάνει ιδιαίτερα μαθήματα και μαθαίνει αγγλικά. Η Ειρήνη και Ο Γιώργος μου αναφέρουν πως θα στείλουν στο σχολείο μόνο τον γιο τους, μιας και την κόρη τους έχουν σκοπό να την παντρέψουν, ενώ το αγόρι, που πρόκειται να ασχοληθεί με το εμπόριο, οι γνώσεις θα του είναι πιο χρήσιμες. Τέλος παρατηρούμε ότι οι Τσιγγάνοι που διαμένουν στο άστυ επί το πλείστον ολοκληρώνουν το δημοτικό και συνήθως συνεχίζουν και στο γυμνάσιο. Όπως η Διονυσία, η οποία έχει απολυτήριο λυκείου. Παρακολουθούσε νυχτερινό σχολείο, προκειμένου να δουλεύει στις λαϊκές, που της άρεσε. Η ίδια θέλει να ασχοληθεί με το εμπόριο, προκειμένου να βοηθάει τον άνδρα της. Ενώ η Κωνσταντίνα, γιαγιά, καμαρώνει για τα εγγόνια της που πηγαίνουν σχολείο και «θα γίνουν κάτι» και θα ήθελε να τους προσφέρει τα καλύτερα, όπως βιβλιοθήκη και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνειδητοποιούμε λοιπόν μέσα από αυτήν την αναφορά διαφορετικών περιπτώσεων ότι η διαφορά είναι αισθητή ανάμεσα σ αυτούς που μένουν στο άστυ και έχουν μια σταθερή εργασία και στους Τσιγγάνους που μένουν στον συνοικισμό και ασχολούνται με την γύρα. Επίσης διαπιστώνουμε τα πρότυπα που προβάλλονται, του ρόλους που υιοθετούνται, αλλά και τις παρεκκλίσεις, αν και περιορισμένες, που παρουσιάζονται

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Άννα: Όχι, δεν είχαμε σπίτι. Είχαμε παράγκα, λαθραία απάνω σε οικόπεδο. Γυναίκα: δεν μας τα κανε το κράτος. Όλου για ψέματα είναι.

Άννα: Όχι, δεν είχαμε σπίτι. Είχαμε παράγκα, λαθραία απάνω σε οικόπεδο. Γυναίκα: δεν μας τα κανε το κράτος. Όλου για ψέματα είναι. Άννα Αλεξάνδρα: Μου είπες ότι σε λένε Άννα. Άννα: Ναι. Αλεξάνδρα: Πόσο χρονών είσαι Άννα; Άννα: 23. και έχω δυο παιδιά. Αλεξάνδρα.: Άννα, το επίθετο σου; Άννα: Τάσιος. Αλεξάνδρα: και μου είπες ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) ΕΡΕΥΝΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αυτό το άρθρο σκοπό έχει, να προβάλει τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Ακάσης Κωνσταντίνος 1, Αντωνιάδης Χρυσόστομος 2, Αργυράκης Παναγιώτης 3, Αρτοπούλου Αναστασία 4, Βάγγου Χαρά 5, Βερβερίδου Δέσποινα 6, Γιαννούδης

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: -Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Σχολική χρονιά 2015-2016 Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ #6005 ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη σας συγκέντρωση των Ανώνυμων Οικογενειών! Δείξατε ότι έχετε πολύ θάρρος και ότι στα αλήθεια νοιάζεστε με το να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 0 Αύξων Αριθμός Ερωτηματολογίου: Δήμος/Κοινότητα: _ Κωδικός Δήμου/Κοινότητας: Ενορία: Κωδικός Ενορίας: Κωδικός Απογραφικού Τμήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (ΜΕ Α ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης 1 ετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Παρασκευή, 22 Μα ου 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Πως ξεκινήσαμε Κοινή ιδέα που μας ενθουσίασε! Την αγκαλιάσαμε, την προχωρήσαμε Την σχεδιάσαμε, την υλοποιήσαμε Φθινόπωρο 2012, focusonline Confirmit Η ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ 1438 / Διάγραμμα 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κάποιες φορές ακούμε να γίνεται συζήτηση για τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά*

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Διαβάζουμε το κείμενο. Το αληθινό παραμύθι της βίας Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα

Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα Η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ActionAid.

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

THOMAS VOGEL Το τελευταίο παραµύθι του Μιγκέλ Τόρρες ντα Σίλβα (ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ)

THOMAS VOGEL Το τελευταίο παραµύθι του Μιγκέλ Τόρρες ντα Σίλβα (ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ) THOMAS VOGEL Το τελευταίο παραµύθι του Μιγκέλ Τόρρες ντα Σίλβα (ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ) Μετάφραση: ΛΙΝΑ ΣΙΠΙΤΑΝΟΥ Εκδόσεις Κριτική 2003 Παρουσίαση του βιβλίου: Ευαγγελία Τατάγια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το µυθιστόρηµα ξετυλίγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα