ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι:"

Transcript

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ.Κηφισίας αρ. 66 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δαμιανό Χαραλαμπίδη, Γενικό Εμπορικό Διευθυντή, β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδ. Τζαβέλλα αρ. 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, Γενικό Διευθυντή Εμπορικού και Τεχνολογικού Τομέα, γ) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ.Κηφισίας αρ. 44 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.ζαχαρία Πιπερίδη, Γενικό Εμπορικό Διευθυντή, δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Στον «Κώδικα Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανηλίκων χρηστών», ο οποίος υπογράφηκε από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στις 15/05/2006, προστίθεται Παράρτημα Α το οποίο έχει επί λέξει ως εξής:

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μνημόνιο για την ασφαλέστερη χρήση του κινητού τηλεφώνου από παιδιά και νέους εφήβους Οι Ευρωπαίοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και πάροχοι περιεχομένου έχουν αναπτύξει εθνικές και συλλογικές πρωτοβουλίες με σκοπό την εξασφάλιση της ασφαλέστερης χρήσης του κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένης της χρήσης από παιδιά και νέους εφήβους. Στο πλαίσιο αυτό Ευρωπαίοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, με την υποστήριξη παρόχων περιεχομένου, υπέγραψαν το από Φεβρουαρίου 2007 Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για την ασφαλέστερη χρήση κινητού από παιδιά και νέους εφήβους, για να παρουσιάσουν τα πεπραγμένα και να ενθαρρύνουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώσεις και επιχειρήσεις, να στηρίξουν την ασφαλέστερη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Ήδη σήμερα και με το παρόν, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, υιοθετούν το ως άνω Μνημόνιο, ενσωματώνοντάς το ως Παράρτημα Α στον από 2006 «Κώδικα Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών» ως ακολούθως: Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα αναγνωρίζουμε: Ότι το κινητό τηλέφωνο αποτελεί έναν επιπλέον τρόπο παροχής περιεχομένου (εικόνες και βίντεο, μουσική, chat, κλπ) το οποίο ήδη προσφέρεται με άλλους τρόπους συνήθως από τους ίδιους παρόχους. Τη σημασία της γονικής επίβλεψης: επομένως, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες να παρέχουν στους γονείς εργαλεία και πληροφορίες για τη διευκόλυνση του έργου τους. Ότι οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες ταξινόμησης περιεχομένου πρέπει να βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τα κοινωνικά πρότυπα ευπρέπειας και καταλληλότητας. Ότι στα πλαίσια του ραγδαία αναπτυσσόμενου τεχνολογικά περιβάλλοντος της κινητής τηλεφωνίας, η αυτορρύθμιση του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας μέσω πλαισίων/μνημονίων, είναι εκείνη που θα διασφαλίσει αποτελεσματικά την ασφαλέστερη χρήση του κινητού τηλεφώνου από παιδιά και νέους εφήβους.

3 Πάροχοι Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Μια υπεύθυνη προσέγγιση Σημειώνεται ότι: Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ελέγχουν μόνο το εμπορικό περιεχόμενο που οι ίδιοι παράγουν ή προμηθεύονται από τρίτους επαγγελματίες παρόχους περιεχομένου. Ασκούν έμμεσο και εκ των υστέρων έλεγχο σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει συμβατική σχέση με επαγγελματίες τρίτους. Δεν είναι σε θέση να ελέγχουν περιεχόμενο που είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω Διαδικτύου, εφόσον δεν υφίσταται σχέση μεταξύ του παρόχου κινητής τηλεφωνίας και του παρόχου περιεχομένου. Ωστόσο, ως υπεύθυνες εταιρείες, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας αναγνωρίζουν την ανάγκη να εργαστούν από κοινού με πελάτες, γονείς και άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών για την προστασία των παιδιών, με σκοπό να προάγουν την ασφάλεια των παιδιών και νέων εφήβων που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας προσφέρονται στους συνδρομητές με διαφόρους τρόπους χρέωσης (προπληρωμένες κάρτες prepaid, συμβόλαιο/συνδρομές ή άλλες υβριδικές προσεγγίσεις). Η ασφαλέστερη χρήση του κινητού από παιδιά και νέους εφήβους πρέπει να εξασφαλίζεται ανεξαρτήτως του τρόπου χρέωσης των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Συστάσεις για την ασφαλέστερη χρήση του κινητού τηλεφώνου Μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης 1. Το εμπορικό περιεχόμενο υπό το σήμα του παρόχου κινητής τηλεφωνίας (own - branded content), στις περιπτώσεις που αυτό θα κατατασσόταν στην κατηγορία του κατάλληλου μόνο για ενήλικες σε ισοδύναμα μέσα, δεν πρέπει να διατίθεται χωρίς να προσφέρονται ταυτόχρονα στους γονείς και κηδεμόνες κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης.

4 2. Το εμπορικό περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους επαγγελματίες παρόχους περιεχομένου, συμβατικά συνδεδεμένους με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, στις περιπτώσεις που αυτό θα κατατασσόταν στην κατηγορία του κατάλληλου μόνο για ενήλικες σε ισοδύναμα μέσα, δεν πρέπει να διατίθεται χωρίς να προσφέρονται ταυτόχρονα στους γονείς και κηδεμόνες κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης. 3. Κάθε πάροχος κινητής τηλεφωνίας συμπληρωματικά, πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες παροχής μηχανισμών, που μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους γονείς, για να διαμορφώνουν την πρόσβαση των παιδιών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προφέρονται μέσω κινητού τηλεφώνου, όπως ενδεικτικά: εξειδικευμένες υπηρεσίες ή/και τηλέφωνα, φραγή, χρήση φίλτρων, ή/και μηχανισμούς ελέγχου χρεώσεων. Ευαισθητοποίηση και Επιμόρφωση 4. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας πρέπει να παρέχουν συμβουλές και αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες για τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από τους γονείς, προκειμένου οι τελευταίοι να εξασφαλίσουν ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά τους. 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας πρέπει να ενθαρρύνουν τους γονείς να συζητήσουν με τα παιδιά τους τρόπους ασφαλέστερης χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 6. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας πρέπει να εξασφαλίσουν την ύπαρξη διαθέσιμων στους πελάτες τους μηχανισμών για αναφορές και καταγγελίες σχετικά με θέματα ασφαλείας περιεχομένου. 7. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας πρέπει να υποστηρίζουν εκστρατείες ενημέρωσης σχεδιασμένες μέσω οργανισμών, όπως το δίκτυο INSAFE 1, για να βελτιώσουν τις σχετικές γνώσεις των πελατών τους. 1 Ο INSAFE είναι ένα δίκτυο εθνικών κόμβων που συντονίζουν την επίγνωση της ασφάλειας στο Διαδίκτυο στην Ευρώπη.

5 8. Προκειμένου αυτά τα μέτρα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς πρέπει να επιστρατευτούν ώστε να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των παιδιών μέσω αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού υλικού και άλλων μεθόδων, όπως, ενδεικτικά, κατάλληλη και εύληπτη πληροφόρηση προς τους γονείς και τα παιδιά αναφορικά με την ασφαλέστερη χρήση του κινητού τηλεφώνου και του Διαδικτύου. Κατηγοριοποίηση εμπορικού περιεχομένου 9. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να εντάξουν το εμπορικό περιεχόμενο σε κατηγορίες, με βάση τα νομοθετικά και κοινωνικά πρότυπα ευπρέπειας και καταλληλότητας και τα κοινώς αποδεκτά σε ισοδύναμα μέσα διάθεσής του. Οι κατηγορίες πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο: περιεχόμενο κατάλληλο μόνο για ενήλικες και άλλο περιεχόμενο. 10. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το εμπορικό περιεχόμενο που φέρει το δικό τους σήμα είναι κατάλληλα κατηγοριοποιημένο κατά τα άνω. 11. Μέσω των συμβατικών σχέσεών τους με τρίτους επαγγελματίες παρόχους περιεχομένου, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας πρέπει να εξασφαλίσουν, κατόπιν διαβουλεύσεως, ότι οι εν λόγω πάροχοι θα κατατάσσουν το εμπορικό τους περιεχόμενο με βάση την ίδια ως άνω προσέγγιση κατηγοριοποίησης. 12. Προκειμένου αυτά τα μέτρα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί, πολιτικοί, εμπορικοί και άλλοι φορείς, πρέπει να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες των παρόχων κινητής τηλεφωνίας για να εξασφαλιστεί η κατά τα άνω κατηγοριοποίηση του περιεχομένου από τους τρίτους παρόχους περιεχομένου. Παράνομο περιεχόμενο σε προϊόντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ή/και στο Διαδίκτυο 13. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες Αρχές για την εκτέλεση των εκ του νόμου υποχρεώσεών τους αναφορικά με το παράνομο περιεχόμενο.

6 14. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα υποστηρίζουν τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές στην αντιμετώπιση παράνομων απεικονίσεων παιδιών και θα διευκολύνουν την αναφορά τέτοιου είδους περιεχομένου, όταν αυτό εντοπίζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και στο Διαδίκτυο, μέσω δικτύων υποστήριξης (hotline), όπως η INHOPE 2, ή μέσω αντίστοιχων μεθόδων. 15. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα υποστηρίξουν τη δημιουργία κατάλληλων νομίμων διαδικασιών απόσυρσης τέτοιου παράνομου περιεχομένου, δεσμευόμενοι να συνεργάζονται με τις Εθνικές Αρχές, όπου αυτό επιβάλλεται. 16. Προκειμένου αυτά τα μέτρα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά πρέπει να ορίζεται στο νόμο με σαφήνεια και πληρότητα η έννοια και η φύση του παράνομου περιεχομένου, ώστε οι αρμόδιες Αρχές και φορείς να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν εάν τυχόν συγκεκριμένα στοιχεία περιεχομένου είναι παράνομα. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, επιβάλλεται να δοθεί προτεραιότητα και να διατεθούν οι ανάλογοι πόροι. Η κυβερνητική υποστήριξη στην περίπτωση αυτή είναι ζωτικής σημασίας. Εφαρμογή, Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και Επανεκτίμηση 17. Οι υπογράφοντες πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα εργαστούν προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του παρόντος. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα προβαίνουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε επανεκτίμηση των μέτρων προστασίας του παιδιού, ώστε αυτά να προσαρμόζονται στην αναπτυσσόμενη τεχνολογία και τα εκάστοτε κοινωνικά πρότυπα, συνεργαζόμενοι με ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και έλαβε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος από ένα πρωτότυπο. 2 O INHOPE είναι ο Διεθνής Οργανισμός των Γραμμών (hotlines) Διαδικτύου.

7 ΤΑ ΜΕΡΗ 1) Για τη «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» Δαμιανός Χαραλαμπίδης Γενικός Εμπορικός Διευθυντής 2) Για τη «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» Χαράλαμπος Μαζαράκης Γενικός Διευθυντής Εμπορικού και Τεχνολογικού Τομέα 3) Για την «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» Ζαχαρίας Πιπερίδης Γενικός Εμπορικός Διευθυντής

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα