Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς"

Transcript

1

2 Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται. Γι αυτό υλοποιούμε ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει ότι όλα τα μελλοντικά μας προϊόντα και υπηρεσίες ενσωματώνουν τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής. Ενώ, μέσω ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών καταργούμε τις αποστάσεις μεταξύ των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε. Πέραν της επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων, θέτουμε την τεχνολογία και στην υπηρεσία της κοινωνικής δράσης του Συγκροτήματος. Στην τεχνολογία στηρίζεται το πρόγραμμα Οίκαδε, ενώ η ενέργεια μας φέτος, για πρώτη φορά, να κυκλοφορήσουμε την ετήσια έκθεση της Τράπεζας μόνο ηλεκτρονικά, εντάσσεται στην περαιτέρω συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος. Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

3 περιεχόμενα σελ. Εταιρικό Προφίλ 3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 4 Στρατηγική και Προτεραιότητες 6 Όραμα και Αποστολή 8 Διοικητικό Συμβούλιο και Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση 9 Δηλώσεις Προέδρου 10 Δηλώσεις Διευθύνοντα Συμβούλου 13 2 Δηλώση Αντιπροέδρου 15 Πληροφορίες Μετόχων 16 Εργασίες Συγκροτήματος 20 Eισαγωγή στην Aνάλυση Eργασιών 21 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 43 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 56 Οικονομική Ανασκόπηση 66 Οικονομικές Καταστάσεις 72 Άλλες Πληροφορίες 178 Κάντε κλικ στο θέμα που σας ενδιαφέρει

4 εταιρικό προφίλ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 595 καταστημάτων, από τα οποία 211 λειτουργούν στη Ρωσία, 185 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 27 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 12 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 9 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Σερβία και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί άτομα διεθνώς. 3 Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το σύνολο περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε 42,64 δισ. και τα ίδια κεφάλαια του σε 2,83 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόσφατες βραβεύσεις Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2009, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2010, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, για υπηρεσίες συναλλάγματος για το 2010, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2011, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, για υπηρεσίες συναλλάγματος για το 2011, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερη Επιχείρηση στην κατηγορία των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και η Καλύτερη Επιχείρηση Παγκυπρίως για το 2010 από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Τράπεζα της Χρονιάς στην Κύπρο για το 2009 από το περιοδικό The Banker. Διάκριση στον τομέα διεύθυνσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με το διεθνές πρότυπο Investors in People. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο για το 2010, από το περιοδικό Euromoney

5 βασικά οικονομικά μεγέθη δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ( εκατ.) καταθέσεις πελατών ( εκατ.) κέρδη πριν τις προβλέψεις ( εκατ.) κέρδη μετά τη φορολογία και τα δικαιώματα μειοψηφίας ( εκατ.) 45,8 52,4 50,0 60% 50% 25,1 14,0 11,9 30% 20% 40% 10% 0% 0% κόστος / έσοδα απόδοση ιδίων κεφαλαίων

6 βασικά οικονομικά μεγέθη βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων ( εκατ.) καθαρά έσοδα από τόκους κέρδη πριν τις προβλέψεις κέρδη μετά τη φορολογία και τα δικαιώματα μειοψηφίας βασικά μεγέθη ισολογισμού ( εκατ.) 5 σύνολο περιουσιακών στοιχείων ίδια κεφάλαια δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες καταθέσεις πελατών μεγέθη κατά μετοχή (σεντ) κέρδη κατά μετοχή (βασικά) 40,5 45,0 74,2 μέρισμα κατά μετοχή (προμέρισμα και τελικό) 9,0 * 16,0 27,0 κεφαλαιακή επάρκεια δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 11,0% 8,8% 7,2% συνολικός δείκτης 11,9% 11,7% 11,2% αριθμός προσωπικού κόστος/έσοδα 50,0% 52,4% 45,8% απόδοση ιδίων κεφαλαίων 11,9% 14,0% 25,1% * Το τελικό μέρισμα για το 2010 είναι προτεινόμενο για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 24 Μαΐου 2011.

7 στρατηγική και προτεραιότητες Συγκρότημα Κατά την επόμενη τριετία, το Συγκρότημα θα συνεχίσει να επικεντρώνει τις στρατηγικές του ενέργειες στους εξής άξονες: Υψηλή ρευστότητα προερχόμενη από πελατειακές καταθέσεις. Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. Υγιής επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Ικανοποιητική γεωγραφική διασπορά εργασιών. Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. 6 Οι επιμέρους στρατηγικές κατευθύνσεις του Συγκροτήματος, κατά χώρα λειτουργίας του, αναλύονται πιο κάτω: Κύπρος Ορθολογιστική διαχείριση τιμολόγησης και ρυθμού αύξησης δανείων και καταθέσεων με βάση τις συνθήκες αγοράς (ρευστότητα και οικονομική ανάπτυξη). Αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκράτηση εξόδων και αύξηση παραγωγικότητας. Διατήρηση ηγετικής θέσης στον τομέα των διεθνών τραπεζικών υπηρεσιών και αξιοποίηση συνεργιών μεταξύ του τομέα και των άλλων μονάδων του Συγκροτήματος. Ενίσχυση των υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων. Ελλάδα Αύξηση μεριδίου αγοράς στις καταθέσεις. Ορθολογιστική διαχείριση τιμολόγησης δανείων και καταθέσεων. Έμφαση στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκράτηση εξόδων και αύξηση παραγωγικότητας. Σταδιακή επέκταση του δικτύου καταστημάτων για ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Ρωσία Αύξηση αποδοτικότητας, με ανάλογη βελτίωση στην κερδοφορία. Αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο στις καταθέσεις όσο και στα δάνεια (ιδιαίτερα προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων και συστημάτων ελέγχου. Βελτίωση των συστημάτων και διαδικασιών, των αυτοματοποιήσεων και περαιτέρω κεντρικοποιήσεων. Αξιοποίηση συνεργιών με άλλες μονάδες του Συγκροτήματος.

8 στρατηγική και προτεραιότητες Οι επιμέρους στρατηγικές κατευθύνσεις του Συγκροτήματος, κατά χώρα λειτουργίας του (συνέχεια): Ουκρανία Αύξηση του μεριδίου αγοράς, ιδιαίτερα στις καταθέσεις μέσω αύξησης πωλησιακών ικανοτήτων δικτύου. Επέκταση δικτύου καταστημάτων για ευρύτερη κάλυψη της χώρας. Αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου. Αξιοποίηση συνεργιών με άλλες μονάδες του Συγκροτήματος. Βελτίωση των συστημάτων, μεθόδων και αυτοματοποιήσεων. 7 Ρουμανία Ισοζυγισμένη ανάπτυξη δανείων και καταθέσεων. Αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου. Ηνωμένο Βασίλειο Βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις, με ικανοποιητική τιμολόγηση. Αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου. Αξιοποίηση συνεργιών με τις υπόλοιπες μονάδες του Συγκροτήματος. Αυστραλία Βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις, με ικανοποιητική τιμολόγηση. Αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Μικρή σταδιακή επέκταση του δικτύου καταστημάτων. Αξιοποίηση συνεργιών με τις υπόλοιπες μονάδες του Συγκροτήματος, ιδιαίτερα με την Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας.

9 όραμα και αποστολή Όραμα Να είμαστε επιλογή ποιότητας, ξεχωρίζοντας για το δυναμισμό μας, την πρωτοπόρο, δημιουργική και καινοτόμο προσέγγισή μας, την εμπιστοσύνη που εμπνέουμε στους πελάτες μας, το υψηλό αίσθημα περηφάνιας που αναπτύσσουμε στο προσωπικό μας, τις σταθερά ψηλές αποδόσεις που προσφέρουμε στους μετόχους μας και την ουσιαστική συνεισφορά μας στην κοινωνία, και να καταστούμε περιφερειακή τραπεζική δύναμη με άξονα τις χώρες όπου έχουμε ζωτική παρουσία. Αποστολή 8 Να προσφέρουμε στους πελάτες μας άριστες και καινοτόμες τραπεζικές υπηρεσίες και να δημιουργούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης. Να δημιουργούμε προοπτική στο ανθρώπινο δυναμικό μας εμπνέοντάς το να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. Να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας. Να εξασφαλίζουμε την εκτίμηση και το σεβασμό της ευρύτερης κοινωνίας.

10 διοικητικό συμβούλιο και ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση Διοικητικό Συμβούλιο Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Θεόδωρος Αριστοδήμου ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Αρτέμης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Γ. Ρολόγης Κώστας Ζ. Σεβέρης Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης Ευδόκιμος Ξενοφώντος Άννα Διογένους Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης Χρίστος Μουσκής Μάνθος Μαυρομμάτης Ανδρέας Ηλιάδης Γιάννης Πεχλιβανίδης Γιάννης Κυπρή Κώστας Χατζήπαπας Νικόλαος Π. Τσάκος Σταύρος Ι. Κωνσταντινίδης 9 Γραμματέας Γιάννης Κυπρή Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση Συγκροτήματος Ανδρέας Ηλιάδης ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Πεχλιβανίδης ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Κυπρή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Βάσος Σιαρλή ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Χρίστης Χατζημιτσής ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Νικόλας Καρυδάς ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Νομικοί Σύμβουλοι Χρυσαφίνης & Πολυβίου Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Ernst & Young Cyprus Ltd

11 δηλώσεις προέδρου Μετά την πρωτοφανή παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση της περασμένης τριετίας, το 2010 παρατηρήθηκε μια τάση ανάκαμψης των δεικτών της πραγματικής οικονομίας σε πολλές χώρες, η πορεία, όμως, της παγκόσμιας οικονομίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και η χρηματοοικονομική σταθερότητα στο διεθνές περιβάλλον παραμένει ρευστή και εύθραυστη. Μια από τις ανησυχίες επικεντρώνεται και στις μεγάλες δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει αριθμός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ. Η χρονιά αυτή ήταν ακόμη μια δύσκολη χρονιά τόσο για την ελληνική όσο και την κυπριακή οικονομία. Συνεπακόλουθο ήταν και ο τραπεζικός τομέας να μην μείνει ανεπηρέαστος. 10 Στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων της χώρας, ολόκληρο το σύστημα βίωσε έντονους κλυδωνισμούς που οδήγησαν στη λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων με στόχο τη σταδιακή επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας και των διαρθρωτικών αδυναμιών, την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και την ανάπτυξή της στα χρόνια που έρχονται πάνω σε υγιή βάση. Στην Κύπρο, παρά την οριακή ανάκαμψη της οικονομίας, το 2010 αποτέλεσε μία ακόμα χρονιά γεμάτη από προκλήσεις και δύο από τους κυριότερους τομείς της, ο τουριστικός και ιδιαίτερα ο κατασκευαστικός, συνέχισαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε ορίζοντα πενταετίας ( ), εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα παραμείνει στα επίπεδα του 5%-6% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να αναρριχηθεί σε 72,5% του ΑΕΠ μέχρι το Επισημαίνεται η υπέρμετρη αύξηση των κρατικών δαπανών. Είναι επίτευγμα και ευτυχώς που στην Κύπρο ο τραπεζικός τομέας λειτουργεί ορθά και αποτελεσματικά. Το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο, κάτω από το οποίο λειτουργεί ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο, συνέβαλε στην υγιή ανάπτυξή του. Σε αντίθεση με τράπεζες άλλων χωρών, οι κυπριακές τράπεζες όχι μόνο δεν χρειάστηκαν κρατική ενίσχυση αλλά και συνεισέφεραν στην οικονομία ποικιλοτρόπως. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η προσέλκυση ξένων καταθέσεων στην Κύπρο, η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, η εργοδότηση χιλιάδων ατόμων στηρίζοντας κατ επέκτασην χιλιάδες νοικοκυριά, η σημαντική συνεισφορά στα έσοδα του κράτους και στο ΑΕΠ. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η μακροχρόνια ευημερία της Κύπρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχιση της ανάπτυξής της ως επιχειρηματικού και οικονομικού κέντρου, στηριγμένη σε υγιείς δημοσιονομικές βάσεις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου συμπλήρωσε φέτος 111 χρόνια επιτυχημένης ιστορίας και, παρά το αρνητικό περιβάλλον και τις προκλήσεις, συνέχισε την κερδοφόρα πορεία του, βασισμένο σε ένα συντηρητικό επιχειρηματικό μοντέλο με έμφαση στη διατήρηση υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και περιορισμό εξόδων, στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ Πρόεδρος Συγκροτήματος Κατά το 2010 το Συγκρότημα σημείωσε ικανοποιητική κερδοφορία, έχοντας αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε 725 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 18% σε σχέση με το Παρά τη σημαντική αύξηση της προ-προβλέψεων κερδοφορίας, η συντηρητική πολιτική του Συγκροτήματος όσον αφορά τις προβλέψεις, είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 να ανέλθουν σε 306 εκατ. έναντι 313 εκατ. το Θεωρώ σημαντικό ότι, παρά τις προκλήσεις και το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, καταφέραμε για μια ακόμα φορά να πετύχουμε το φιλόδοξο στόχο κερδοφορίας που είχαμε θέσει για το Συγκρότημα στην αρχή του χρόνου. Το γεγονός ότι οι εργασίες όλων των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα είχαν θετική συνεισφορά στα κέρδη, αποδεικνύει την ορθότητα της στρατηγικής μας για επέκταση στις νέες αγορές πέραν από την ανάπτυξη των εργασιών μας στις παραδοσιακές αγορές. Στις δυο κύριες αγορές που λειτουργεί το Συγκρότημα, της Κύπρου και της Ελλάδας, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 437 εκατ. και 194 εκατ. αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά τη φορολογία στην Κύπρο και στην Ελλάδα για το 2010 ανήλθαν σε 256 εκατ. και 11 εκατ. αντίστοιχα.

12 δηλώσεις προέδρου Στη Ρωσία τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 46 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν σε 16 εκατ. έναντι 7 εκατ. το Στις άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα (Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ρουμανία) τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν σε 23 εκατ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, τις συστάσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για διαφύλαξη των κεφαλαίων μας, το στόχο διατήρησης ισχυρής κεφαλαιακής βάσης καθώς και γενικότερα θέματα, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων μειωμένο μέρισμα 0,03 κατά μετοχή σε μετρητά. Το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος σε μετρητά μαζί με το προμέρισμα 0,06 κατά μετοχή που πληρώθηκε τον Νοέμβριο 2010 ανέρχεται σε 0,09 κατά μετοχή. Τον Οκτώβριο 2010 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους ύψους 345 εκατ., ενισχύοντας προληπτικά την κεφαλαιακή της βάση με υψηλής ποιότητας κεφάλαιο. Τον Ιούλιο 2010 η Τράπεζα Κύπρου υποβλήθηκε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία διενεργήθηκε υπό τον συντονισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας («CEBS») σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την οποία πέρασε με επιτυχία, επαναβεβαιώνοντας την εύρωστη χρηματοοικονομική της θέση και διατηρώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, ακόμα και υπό ακραία αρνητικά σενάρια. Θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά την τελευταία πενταετία το Συγκρότημα έχει κάνει μεγάλα βήματα στην πορεία διεθνοποίησής του και αναγνώρισής του ως μιας ισχυρής τραπεζικής περιφερειακής δύναμης. Μέσα σε μια πενταετία το Συγκρότημα αναπτύχθηκε σε μια περιφερειακή τραπεζική δύναμη, ενισχύοντας την ηγετική του παρουσία στην Κύπρο, ισχυροποιώντας τη θέση του στην Ελλάδα, διατηρώντας την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία και δημιουργώντας παρουσία στις νέες αγορές της Ρωσίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας. Εντός του 2010 αποφασίστηκε η ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία και η δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο του Ντουμπάι και προωθούνται ήδη οι διαδικασίες για υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Παράλληλα, τον Ιανουάριο 2011 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την China Development Bank Corporation. Κατά το 2010 η Τράπεζα Κύπρου απέσπασε πληθώρα βραβεύσεων από διεθνείς οργανισμούς εγνωσμένου κύρους. Πέραν των επιδόσεων μας στην κερδοφορία και των βραβεύσεων που αποσπάσαμε, η Τράπεζα Κύπρου, με ιδιαίτερη ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες σε σημαντικούς τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος. Συνοπτικά αναφέρω ότι μέχρι το 2009 η Τράπεζα Κύπρου είχε καταβάλει περίπου 27 εκατ. για την ανέγερση, εξοπλισμό, αναβάθμιση και λειτουργία του για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και επιπρόσθετα προχώρησε στην έγκριση κονδυλίου ύψους περίπου 12 εκατ. το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο εγγύς μέλλον για συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και για νέο εξοπλισμό. Εντός του 2010, πέραν του πιο πάνω, πιστή στη δέσμευσή της για συνεισφορά στον τομέα της υγείας και βελτίωση του επιπέδου ζωής των ασθενών, η Τράπεζα προχώρησε στην προσφορά του ποσού των 2 εκατ. προς το Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών, ένα σύγχρονο, βιοϊατρικό ερευνητικό κέντρο, το οποίο θα εστιάσει τις δραστηριότητές του στη μελέτη των αιματολογικών κακοηθειών και θα συμβάλει στη σφαιρική, εξειδικευμένη εργαστηριακή υποστήριξη σε ασθενείς με αιματολογικές παθήσεις. Εντός του 2010, επίσης, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής του συνείδησης, προχώρησε στην ανακοίνωση οκτώ συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν χρηματικές εισφορές, στήριξη περιβαλλοντικών ενεργειών και εθελοντική συνεισφορά για ένα καθαρότερο και πιο ασφαλές περιβάλλον. Το 2011 αναμένεται να είναι μια ακόμα χρονιά προκλήσεων τόσο για την κυπριακή όσο και για την ελληνική οικονομία και κατ επέκταση για τον τραπεζικό τομέα. Το Συγκρότημα συνεχίζει την ανάπτυξή του, ισχυρό, παρά το συνεχιζόμενο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον σε κάποιες από τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η συνέπεια, η ευελιξία, η συνετή πολιτική διαχείρισης κινδύνων, η υγιής ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή θέση, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων του Συγκροτήματος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ως ευκαιριών. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος για το 2011 επικεντρώνονται στη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και περιορισμό εξόδων, και στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα το Συγκρότημα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, εκτιμούμε ότι τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη πριν τη φορολογία για το 2011 θα είναι αυξημένα έναντι του 2010, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2011 αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 2010, με θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ύπαρξης υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας για συνέχιση της ανάπτυξης του Συγκροτήματος, το διεθνώς αυστηρότερο εποπτικό περιβάλλον για κεφάλαια και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσής τους ενόψει και των προτεινόμενων αρχών της Βασιλείας ΙΙΙ, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 11

13 δηλώσεις προέδρου την Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους μέχρι εκατ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2011 ενέκρινε την εν λόγω έκδοση. Τον Απρίλιο 2010, στα πλαίσια της υλοποίησης της προσπάθειας για ενίσχυση της Διοικητικής ομάδας του Συγκροτήματος, αποφασίσαμε, μεταξύ άλλων, τον διορισμό του κ. Γιάννη Πεχλιβανίδη στη θέση του Πρώτου Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου με κύρια ευθύνη τις εργασίες Ελλάδας και Βαλκανίων και παράλληλα τον διορισμό του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο 2010, αποφασίστηκε ο διορισμός του κ. Σταύρου Ι. Κωνσταντινίδη ως Μη Eκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, έλαβε σοβαρά υπόψη την ανάγκη διορισμού Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών του. Η καθ όλα άψογη συνεργασία και συναντίληψη του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εκτελεστική Διεύθυνση του Συγκροτήματος, η από κοινού παρακολούθηση των εξελίξεων και αξιολόγηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν οδηγεί στα μέτρα που θα περιορίσουν όσο το δυνατόν τυχόν αρνητικές επιδράσεις από αυτούς. αισθανόμενοι το βάρος των ευθυνών μας, θα συνεχίσουμε την πορεία μας σταθερά, με συνετή πολιτική και σοβαρότητα, διασφαλίζοντας ότι το Συγκρότημα διοικείται τίμια, δίκαια, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας πάντα στη δημιουργία πρόσθετου οφέλους για τους μετόχους, τους πελάτες, το προσωπικό του Συγκροτήματος και την κοινωνία. Εργαζόμενοι συλλογικά και υπεύθυνα, πιστεύουμε ότι και στη φετινή δύσκολη χρονιά θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. Θεόδωρος Αριστοδήμου Πρόεδρος 12 Η συνεργασία που υπήρξε τη χρονιά που μας πέρασε τόσο μέσα στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης υπήρξε άψογη. Γι αυτό και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο, κ. Ανδρέα Αρτέμη, και τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη βοήθεια και τη στήριξή τους. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον κ. Ανδρέα Ηλιάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συγκροτήματος, τον κ. Γιάννη Πεχλιβανίδη, Πρώτο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Γιάννη Κυπρή, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους συνεργάτες τους και όλο το προσωπικό του Συγκροτήματος, για την αγάπη, την αφοσίωση, τη συνεχή προσφορά και τη συμβολή τους στα επιτυχή αποτελέσματά μας. Παρά τις δυσκολίες που επικρατούν θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Συγκρότημά μας πατά σε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρες στρατηγικές κατευθύνσεις, όραμα, προγραμματισμό και σκληρή δουλειά θα συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία. Νοιαζόμαστε για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας, το προσωπικό μας και για την οικονομία του τόπου μας στο σύνολό της. Χρηματοδοτούμε αναπτυξιακά έργα και αιμοδοτούμε την κυπριακή οικονομία. Θέλουμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο και σε ότι εξαρτάται από εμάς να κρατήσουμε την αξιοπιστία του Συγκροτήματος. Κλείνοντας, ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους πελάτες μας για τη συνεχή στήριξή τους και την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια και τους διαβεβαιώνω ότι,

14 δηλώσεις διευθύνοντος συμβούλου Η τριετία υπήρξε μια δύσκολη περίοδος, στη διάρκεια της οποίας τόσο η Κύπρος όσο και οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες λειτουργεί το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου βίωσαν τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η ισχυρή ανάπτυξη που παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπως την βιώνουμε και από την παρουσία μας και τις σχέσεις τις οποίες συνεχώς ενισχύουμε, αρχίζει να δίνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης και για τη διεθνή οικονομία. Μέσα σε αυτές τις συγκυρίες, η Τράπεζα Κύπρου κατάφερε να αντεπεξέλθει με επιτυχία και να βλέπει μπροστά με αυτοπεποίθηση. Η επίτευξη των στόχων που έθεσε το Συγκρότημά μας σε μια δύσκολη περίοδο καταδεικνύει την ορθότητα των στρατηγικών μας επιλογών. Διατηρήσαμε υγιή επίπεδα κερδοφορίας, με θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και ενισχύσαμε περαιτέρω τα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού του Συγκροτήματος. 13 Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 725 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 18% έναντι του 2009, θωρακίζοντας το Συγκρότημα και ισχυροποιώντας το για να μπορεί να απορροφά τους κραδασμούς της κρίσης. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν στα 306 εκατ., επιτρέποντας στο Συγκρότημα να παραχωρεί μέρισμα στους μετόχους του ακόμα και μέσα στις δύσκολες αυτές συνθήκες και να ενισχύει την εμπιστοσύνη με την οποία το περιβάλλουν. Μέσα σε αυτή την τριετία τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος ανήλθαν σε 1,1 δισ. και στην πλειονότητά τους επανεπενδύθηκαν στο Συγκρότημα αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των μετόχων. Τα κέρδη αυτά ενίσχυσαν και θωράκισαν περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση. Το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας μας και η εμπιστοσύνη των πελατών μας ανέδειξαν την ισχυρή πελατειακή καταθετική μας βάση η οποία μας επιτρέπει, χωρίς εξάρτηση από τις αγορές, να διατηρούμε έναν υγιέστατο δείκτη δανείων προς καταθέσεις που ανέρχεται στο 84%. Τα ρευστά διαθέσιμα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ξεπερνούν τα 13 δίσ. και αποτελούν το 40% περίπου της καταθετικής του βάσης που είναι και η κύρια πηγή άντλησης ρευστότητας. Παράλληλα, πετύχαμε πολύ ικανοποιητική πορεία στα μεγέθη μας με τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 15% και τα δάνεια κατά 9%. Η κατάταξη του Συγκροτήματος στις κορυφαίες επιλογές των πλείστων αναλυτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται ακριβώς στους ισχυρούς δείκτες και επιδόσεις του Συγκροτήματος. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το 2010 όλες οι αγορές στις οποίες λειτουργούμε είχαν θετική συνεισφορά στην κερδοφορία του Συγκροτήματος, γεγονός που αποτελεί εχέγγυο για να συνεχίσουμε σταθερά τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος Στην Ελλάδα, συνεχίζεται η ανάπτυξή μας με προσεκτικά βήματα ακολουθώντας αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης, διατηρώντας την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας σε καλύτερο επίπεδο από το μέσο όρο του συστήματος, και βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να βελτιώνεται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στο 51%. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος το Συγκρότημα συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, στη διάρκεια των οποίων ακολούθησε αδιάλειπτα, κάθε χρόνο, κερδοφόρο πορεία. Η επέκταση στις νέες αγορές γίνεται μετά από ενδελεχή μελέτη και στηρίζεται στις σχέσεις που υπάρχουν με τις χώρες αυτές. Επιτυγχάνεται έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα για το Συγκρότημα και επιπλέον δημιουργούνται οφέλη για την κυπριακή οικονομία ως σύνολο. Η επέκταση αυτή προσφέρει στο Συγκρότημα το πλεονέκτημα της γεωγραφικής διασποράς, με ισορροπημένη παρουσία σε διάφορες οικονομίες και τραπεζικά δεδομένα με διαφορετική δυναμική. Σ αυτό το πλαίσιο, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου προχώρησε στις πρώτες ενέργειες ανάπτυξής του σε στρατηγικά σημαντικές χώρες, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία των αναπτυσσόμενων αγορών. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας

15 δηλώσεις διευθύνοντος συμβούλου με την China Development Bank Corporation αξιοποιώντας την υποσχόμενη αγορά της Κίνας. Προχωρούμε με όλες τις ενέργειες για έναρξη λειτουργίας γραφείου αντιπροσωπείας στην Ινδία. Διευρύναμε την παρουσία μας στον τομέα του Wealth Management και Private Banking και προχωρούμε με τη δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. και κοινωνία ως αναπόσπαστο κομμάτι της σε όλες τις χώρες που λειτουργούμε. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναδεικνύεται ως ο Οργανισμός που παρέχει ασφάλεια για το σήμερα και αισιοδοξία για το αύριο. Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής μας βάσης, το Συγκρότημα ενεργεί προνοητικά, και προχωρεί με την έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου, σύμφωνα και με τους νέους διεθνείς εποπτικούς κανονισμούς, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα του κεφαλαίου του, και θωρακίζοντας τον οργανισμό τόσο προς όφελος των μετόχων του όσο και των πελατών του. ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος 14 Η έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες υλοποίησης των αναπτυξιακών μας προγραμμάτων, ενώ θα δώσει και τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που θα παρουσιαστούν. Το 2011, εκτιμώντας ότι η διεθνής αβεβαιότητα θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα σε ορισμένες αγορές, ενώ παράλληλα η πορεία άλλων αγορών αναμένεται ν ακολουθήσει ισχυρή ανάπτυξη, θέτουμε ως στόχους: τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, την ανάπτυξη των μεγεθών και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται το Συγκρότημα εκμεταλλευόμενο τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, την επίτευξη υγιούς κερδοφορίας, και τον περιορισμό εξόδων και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων μέσω σωστής οργάνωσης και επενδύσεων σε τεχνολογία. Εκτιμούμε ότι το 2011 τα λειτουργικά κέρδη θα είναι αυξημένα έναντι του 2010, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα. Η συνεισφορά από όλες τις αγορές θα παραμείνει θετική και ειδικότερα για τη Ρωσία αναμένεται συνεχής βελτίωση της κερδοφορίας με αυξημένη συμβολή στα μεγέθη του Συγκροτήματος. Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και ιεραρχούμε τις προτεραιότητές μας για το 2011 με απόλυτη αίσθηση της ευθύνης μας για έμπρακτη συμβολή στην ανάκαμψη της οικονομίας. Σ ένα κόσμο που διέρχεται σημαντικές αλλαγές, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει να εξελίσσει την πορεία του με σύνεση και σταθερότητα, καταδεικνύοντας ότι διαχειρίζεται υπεύθυνα την εμπιστοσύνη των μετόχων του, αποτελεί σταθερό στήριγμα για τους πελάτες του, εμπνέει το ανθρώπινο δυναμικό του για να επιτύχει το καλύτερο και προσφέρει στην οικονομία

16 δήλωση αντιπροέδρου Κατά το 2010, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου πέτυχε μια πολύ ικανοποιητική κερδοφορία παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και το ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον στις κύριες αγορές στις οποίες λειτουργεί, της Κύπρου και της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, πέτυχε και τους υπόλοιπους στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί, τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ύψους 306 εκατ. κρίνονται ιδιαιτέρα ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της οικονομικής κρίσης. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 σημείωσαν αύξηση 18% έναντι του 2009 και ανήλθαν σε 725 εκατ., αποδεικνύοντας για μια ακόμη χρονιά την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Στο τέλος του 2010 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 11,9%, ενώ μετά την επικείμενη έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου αναμένεται να διαμορφωθεί στο πολύ ικανοποιητικό 14%. Παρά την επιδείνωση, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρέμεινε σε αποδεκτά επίπεδα με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να ανέρχεται στο 7,3%, ενώ η ρευστότητα του Συγκροτήματος βελτιώθηκε με τοv δείκτη δανείων προς καταθέσεις να είναι από τους χαμηλότερους μεταξύ των ευρωπαϊκών εμπορικών τραπεζών, στο 84%. 15 Οι επιδόσεις αυτές καθώς και τα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού επιβεβαιώνουν ότι το Συγκρότημα βρίσκεται σε ισχυρή θέση, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2011 το οποίο προβλέπεται να είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά. Είμαστε βέβαιοι ότι με τις συντονισμένες προσπάθειες όλων και με την εμπειρία που αποκομίσαμε τα τελευταία χρόνια θα διαχειριστούμε τις εξελίξεις με επιτυχία. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ Αντιπρόεδρος Ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους πελάτες μας για την αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη τους προς το Συγκρότημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω επίσης στην Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση, στα στελέχη και σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Συγκροτήματος για το ζήλο και την αφοσίωσή τους στην επίτευξη των στόχων μας.

17 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων 31 Δεκεμβρίου 2010 Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο Αριθμός εγκεκριμένων μετοχών Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο Αριθμός εκδομένων μετοχών Κεφαλαιοποίηση αγοράς Τιμή μετοχής 2,61 Στάθμιση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 44,90% Στάθμιση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 4,71% Στάθμιση στο FTSE 20 - XA 8,06% Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Μετοχή της Τράπεζας Κύπρου το 2010 Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών (ΧΑΚ/XA) / Μέγιστη τιμή μετοχής 4,12 Ελάχιστη τιμή μετοχής 2,24 Τιμή κλεισίματος μετοχής (ΧΑΚ/XA) 2,61/ 2,58 Μέρισμα κατά μετοχή (προμέρισμα και προτεινόμενο τελικό για το 2010) 0,09 Σύμβολο (ΧΑΚ/ΧΑ) BOCY/ΚΥΠΡ ISIN CY Επίδοση Μετοχής Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν σηματοδοτηθεί από πρωτοφανή αστάθεια στις τιμές των μετοχών, λόγω του δύσκολου κλίματος στις χρηματαγορές και της συνεχιζόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου επηρεάστηκε από το δύσκολο αυτό περιβάλλον και από την αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 31% το Η μείωση στην τιμή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου το 2010 ήταν μικρότερη από τη μείωση κατά 53% του FTSE ATHEX BANKS INDEX για την αντίστοιχη περίοδο, αντανακλώντας τα καλά οικονομικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές προοπτικές του Συγκροτήματος. Επίδοση μετοχής Τράπεζας Κύπρου έναντι δεικτών MSCI σεντ Τράπεζα Κύπρου MSCI Χρηματοοικονομικός τομέας Ελλάδας MSCI Ευρωπαϊκές τράπεζες Δεκ 05 Απρ 06 Αυγ 06 Δεκ 06 Απρ 07 Αυγ 07 Δεκ 07 Απρ 08 Αυγ 08 Δεκ 08 Απρ 09 Αυγ 09 Δεκ 09 Απρ 10 Αυγ 10 Δεκ 10

18 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές ενίσχυσαν τη συμμετοχή τους στο Συγκρότημα, από 17,4% στις αρχές του 2009, σε 21,7% στο τέλος του Ο αριθμός των ξένων θεσμικών επενδυτών σημείωσε ακόμη πιο εντυπωσιακή αύξηση, φτάνοντας τους 935 στο τέλος του 2010, σε σύγκριση με ένα χαμηλό αριθμό της τάξης του 287 στην αρχή του Αυτό επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη διοίκηση του Συγκροτήματος, στο αποδεδειγμένο επιχειρηματικό του μοντέλο και στις προοπτικές του. Η πίστη και η εμπιστοσύνη των μετόχων στο Συγκρότημα αποδεικνύεται επίσης από το υψηλό ποσοστό μερισμάτων που επανεπενδύονται. Βασικά Στοιχεία Μετόχων Αριθμός μετόχων Κατά τύπο επενδυτή - Ιδιώτες Θεσμικοί Σύνολο Κατά γεωγραφικό τομέα - Κύπρος Ελλάδα Άλλες χώρες Σύνολο Αριθμός μετοχών 2009 % 2010 % Κατά τύπο επενδυτή - Ιδιώτες , ,76 - Θεσμικοί , ,24 Σύνολο , ,00 Κατά γεωγραφικό τομέα - Κύπρος , ,75 - Ελλάδα , ,22 - Άλλες χώρες , ,03 Σύνολο , ,00

19 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων Μέρισμα Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι η συνεπής καταβολή μερισμάτων στους μετόχους της, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις και την κεφαλαιακή της κατάσταση. Η Τράπεζα είναι μία από τις λίγες τράπεζες στην Ευρώπη που συνέχισε να καταβάλλει μέρισμα σε μετρητά καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης. σεντ % Μέρισμα κατά μετοχή 50 53% 52% 51% % 40% 41% 31% 25 31% % 30% % * 24% Προμέρισμα/μετοχή Τελικό μέρισμα/μετοχή Ποσοστό επανεπένδυσης μερισμάτων Ποσοστό διανομής μερίσματος *Δεν συμπεριλαμβάνεται το τελικό μέρισμα 0,03 κατά μετοχή για το έτος 2010 το οποίο είναι προτεινόμενο για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 24 Μαϊου 2011 Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σύμφωνα με το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων (το Σχέδιο ), οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επανεπενδύουν με έκπτωση όλο ή μέρος του μερίσματος το οποίο εκάστοτε θα τους καταβάλλεται σε επιπρόσθετες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. Με βάση την παραχωρούμενη έκπτωση (10%), η τιμή επανεπένδυσης για το προτεινόμενο τελικό μέρισμα του 2010, θα είναι το 90% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής, όπως αυτή θα διαμορφωθεί στο XAK και στο XA τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ποσοστό της έκπτωσης. Η συμμετοχή στο Σχέδιο είναι προαιρετική και οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στο Σχέδιο ή να αποσυρθούν από αυτό όποτε επιθυμούν, ειδοποιώντας γραπτώς την Τράπεζα Κύπρου. Η συμμετοχή ισχύει για όλα τα μελλοντικά μερίσματα εκτός εάν ανακληθεί από τον μέτοχο, ή εάν το Σχέδιο διακοπεί ή ανασταλεί από την Τράπεζα. Παράλληλη Διαπραγμάτευση και Μεταφορά Μετοχών μεταξύ Χρηματιστηρίων Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου διαπραγματεύονται παράλληλα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το 53,89% του συνόλου μετοχών της Τράπεζας Κύπρου ήταν καταχωρημένο στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ, ενώ το υπόλοιπο 46,11% ήταν καταχωρημένο στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων. Οι μέτοχοι μπορούν να μεταφέρουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους από το ΧΑΚ στο ΣΑΤ στην Ελλάδα και να τις διαπραγματευτούν στο ΧΑ. Αντίθετα, μπορούν να μεταφέρουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους από το ΣΑΤ στο ΧΑΚ στην Κύπρο για να τις διαπραγματευτούν στο ΧΑΚ. Για να γίνουν οι πιο πάνω μεταφορές, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πλήρης εκκαθάριση των μεταφερόμενων μετοχών (ημέρα συναλλαγής + τρεις εργάσιμες μέρες) και οι μετοχές να είναι ελεύθερες από κάθε βάρος ή υποχρέωση προς τρίτους. Η μεταφορά πλήρως εκκαθαρισμένων μετοχών ολοκληρώνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος μεταφοράς από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ή το ΧΑΚ (νοουμένου ότι έχουν δηλωθεί ορθά από τον επενδυτή τα απαιτούμενα στοιχεία για την καταχώρηση των μετοχών στο ΣΑΤ ή στο ΧΑΚ).

20 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων Πιστοληπτική Αξιολόγηση Στη διάρκεια της συνεχιζόμενης χρηματοοικονομικής κρίσης, οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης αναθεώρησαν και προσάρμοσαν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας όλων των σημαντικών τραπεζών παγκόσμια. Η Τράπεζα Κύπρου, χάρη στο εύρωστο επιχειρηματικό της μοντέλο, συνεχίζει να διατηρεί υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση από τις άλλες ελληνικές και κυπριακές τράπεζες. Οργανισμός Μακροπρόθεσμα Βραχυπρόθεσμα Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης Moody s Βαα2 (σταθερή προοπτική) P-2 2 Μαρτίου 2011 Fitch BBB+ (αρνητική προοπτική) F2 5 Ιανουαρίου 2011 Σχέσεις με Επενδυτές Το 2010, η Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση για πληροφορίες που προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης. 19 Πρόθεση του Συγκροτήματος είναι η συνεχής επικοινωνία με τους επενδυτές αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών της Τράπεζας, τις επιδόσεις, τη στρατηγική και τις προοπτικές της. Για το σκοπό αυτό, το 2010 η Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων συμμετείχε σε πολυάριθμες συζητήσεις με επενδυτές σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις και σε διεθνή συνέδρια, συχνά με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του Συγκροτήματος. Επιπλέον, διοργανώθηκαν συζητήσεις μέσω τηλεφωνικών διασκέψεων και συναντήσεις με αναλυτές.

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010.

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010 Σελίδα 1 Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας βοηθάει να αντεπεξέλθουμε την κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009 2009 Eτήσια Έκθεση Oυκρανία Pωσία Το δέντρο μεγαλώνει οργανικά. Από μέσα προς τα έξω. Απλώνει τα κλαδιά του και τροφοδοτείται από τις ρίζες του. Όσο μεγάλο και να γίνει ένα δέντρο, παραμένει πιστό στον

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη κερδοφορίας στο γ τρίμηνο Έσοδα από τόκους και προμήθειες 289 εκατ. (αύξηση 10% σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Προτείναμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2011

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 2011 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για τη Σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.050.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.050.000 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ( η Επιτροπή ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, ολοκλήρωσε τη διερεύνηση σχετικά με την επένδυση των εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι Πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, oι ραγδαίες εξελίξεις και οι συχνές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και ανατροπές σε παγκόσμιο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 12μηνο 2008 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 σε εκατ. 12μηνο 2008 12μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank * Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα