Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009"

Transcript

1 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη κερδοφορίας στο γ τρίμηνο Έσοδα από τόκους και προμήθειες 289 εκατ. (αύξηση 10% σε σύγκριση με το β τρίμηνο ) Κέρδη μετά τη φορολογία για την τριμηνία 117 εκατ. Θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές Κερδοφορία εννιαμήνου Κέρδη μετά τη φορολογία 265 εκατ. Επιτεύξιμοι οι στόχοι για το έτος Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με συνολικό δείκτη 12,9% Δείκτης Βασικών Πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 7,9% Δείκτης Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων 11,4% Προμέρισμα 0,08 κατά μετοχή Λευκωσία, 4 Νοεμβρίου Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 588 καταστημάτων, από τα οποία 221 λειτουργούν στη Ρωσία, 164 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 34 στην Ουκρανία, 10 στην Αυστραλία, 11 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 8 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε 37,19 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε 2,36 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος

2 A. Σύνοψη Αποτελεσμάτων Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το γ τρίμηνο με θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Τα αποτελέσματα του γ τριμήνου αναδεικνύουν την ισχυρή ευρωστία του Συγκροτήματος, την ικανότητά του να πετυχαίνει αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και να θωρακίζει τον ισολογισμό του παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον. Η βελτίωση στην κερδοφορία και οι επιδόσεις του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο βρίσκονται στα πλαίσια των αρχικών στόχων του Συγκροτήματος για το έτος. Παράλληλα οι επιδόσεις αυτές επαναβεβαιώνουν ότι το Συγκρότημα βρίσκεται σε ισχυρή θέση, έτοιμο να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Το συντηρητικό επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί το Συγκρότημα με τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας, την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και την πειθαρχημένη ανάπτυξη εργασιών υπήρξαν τα ερείσματα στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και αντικατοπτρίζονται στη συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεγεθών του Συγκροτήματος. Τα κέρδη του Συγκροτήματος πριν τις προβλέψεις για το γ τρίμηνο ανήλθαν σε 190 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με το β τρίμηνο ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το γ τρίμηνο ανήλθαν σε 117 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 38% έναντι του β τριμήνου. Τα κέρδη του Συγκροτήματος πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 446 εκατ. και 265 εκατ. αντίστοιχα. Παράλληλα με την αυξημένη κερδοφορία, το Συγκρότημα διατηρεί ισχυρά μεγέθη ισολογισμού έχοντας υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια (δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 7,9%), ισχυρή ρευστότητα (δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%) και ικανοποιητική ποιότητα χαρτοφυλακίου (ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 5,2%). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, την αναμενόμενη κερδοφορία για ολόκληρο το έτος, την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί το Συγκρότημα, αποφάσισε την καταβολή προμερίσματος 0,08 κατά μετοχή. Οι κύριες οικονομικές επιδόσεις και τα βασικά μεγέθη του Συγκροτήματος για το γ τρίμηνο και το εννιάμηνο παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες: Πίνακας 1 σε εκατ. Μεταβολή Γ Τρίμηνο Β Τρίμηνο Α Τρίμηνο Κέρδη πριν τις προβλέψεις +35% Κέρδη μετά τη φορολογία +38% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) +4,5 ε.μ.* 20,5% 16,0% 12,4% Συντελεστής αποτελεσματικότητας (C/I) -6,9 ε.μ.* 47,4% 54,3% 57,7% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο +19 μ.β.* 2,55% 2,36% 2,13% * ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 1 εκατοστιαία μονάδα = 1% * μ.β. = μονάδες βάσης, 100 μ.β. = 1 εκατοστιαία μονάδα (1%) 1

3 Πίνακας 2 σε εκατ. Μεταβολή 2008 Έτος 2008 Κέρδη πριν τις προβλέψεις -7% Κέρδη πριν τη φορολογία -33% Κέρδη μετά τη φορολογία -29% Κέρδη κατά μετοχή -20,5 σεντ 44,9 σεντ 65,4 σεντ 87,4 σεντ Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) -8,4 ε.μ.* 16,0% 24,4% 25,1% Συντελεστής αποτελεσματικότητας (C/I) +8,7 ε.μ.* 52,6% 43,9% 44,9% Ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων +1,8 ε.μ.* 5,2% 3,4% 3,8% Σύνολο δανείων ( δισ.) +9% 25,6 23,4 25,1 Σύνολο καταθέσεων ( δισ.) +5% 28,6 27,1 27,9 Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 1 +2,8 ε.μ.* 86,9% 84,1% 87,5% Η σημαντική βελτίωση των κερδών του Συγκροτήματος συνεχίστηκε και στο γ τρίμηνο όπου τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 117 εκατ. σε σχέση με 85 εκατ. το β τρίμηνο και 63 εκατ. το α τρίμηνο σημειώνοντας αύξηση 38% έναντι του β τριμήνου και 85% έναντι του α τριμήνου. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το γ τρίμηνο ανήλθαν σε 190 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με το β τρίμηνο. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 446 εκατ. και 265 εκατ. αντίστοιχα σε σχέση με 481 εκατ. και 375 εκατ. για το εννιάμηνο 2008 παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον και τον έντονο ανταγωνισμό. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του Συγκροτήματος τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα έσοδα από προμήθειες βελτιώθηκαν περαιτέρω το γ τρίμηνο και ανήλθαν σε 289 εκατ., επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του Συγκροτήματος να πετυχαίνει υψηλά επαναλαμβανόμενα έσοδα ακόμα και σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους που ανήλθαν σε 228 εκατ. το γ τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το β τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 616 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7%. Η σημαντική ανάκαμψη του καθαρού επικοκιακού περιθωρίου του Συγκροτήματος συνεχίστηκε και το γ τρίμηνο με τον δείκτη να αυξάνεται κατά 19 μονάδες βάσης και να ανέρχεται σε 2,55% έναντι 2,36% το β τρίμηνο και 2,13% το α τρίμηνο. Η ανάκαμψη του επιτοκιακού περιθωρίου στην Κύπρο και την Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξηθούν κατά 13% σε τριμηνιαία βάση το γ τρίμηνο στις χώρες αυτές. Τα κέρδη από διάθεση και μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων ύψους 41 εκατ. για το γ τρίμηνο αντιπροσωπεύουν κυρίως κέρδη από διάθεση ομολόγων. Το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση βελτιώνοντας οργανικά τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε 12,9% στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ανέρχεται σε 11,4% 2 και ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων σε 7,9%. 1 Δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις 2

4 Διατηρήθηκε η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%. Το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα στις δυο κύριες αγορές που λειτουργεί με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε Κύπρο και Ελλάδα να ανέρχεται στις 30 Σεπτεμβρίου σε 80% και 86% αντίστοιχα. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα (16,0%) σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον. Το Συγκρότημα διατήρησε την αποτελεσματικότητά του με τον δείκτη κόστος προς έσοδα για το εννιάμηνο να συγκρατείται στο 52,6% παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον και την επέκταση του δικτύου στη Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία και Ελλάδα κατά το Η αύξηση των εσόδων του Συγκροτήματος το γ τρίμηνο, σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη αύξηση εξόδων οδήγησε στη βελτίωση του δείκτη κόστος προς έσοδα κατά 6,9% ο οποίος ανήλθε σε 47,4% το γ τρίμηνο σε σχέση με 54,3% το β τρίμηνο. Θετική συνεισφορά στα κέρδη του Συγκροτήματος είχαν οι εργασίες των δυο κύριων αγορών που λειτουργεί το Συγκρότημα, της Κύπρου και της Ελλάδας όπου τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε 296 εκατ. και 89 εκατ. αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά τη φορολογία στην Κύπρο για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 226 εκατ., ενώ στην Ελλάδα τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 22 εκατ. Θετική συνεισφορά στα κέρδη είχαν και οι εργασίες του Συγκροτήματος σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία όπου τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 7 εκατ. και 2 εκατ. αντίστοιχα. Στη Ρουμανία και την Ουκρανία τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 8 εκατ. και 4 εκατ. αντίστοιχα. Σημαντική ανάκαμψη στην κερδοφορία είχαν οι εργασίες του Συγκροτήματος στη Ρωσία. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το γ τρίμηνο ανήλθαν σε 9 εκατ. ενώ τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε 14 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 78% σε σχέση με το β τρίμηνο. Το Συγκρότημα ακολουθώντας συντηρητική προσέγγιση τους προηγούμενους μήνες έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αφομοίωση της Uniastrum Bank και στην ενδυνάμωση της υποδομής της μετά και την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της με την Τράπεζα Κύπρου Ρωσίας. Το Συγκρότημα βρίσκεται τώρα σε θέση να επιταχύνει την ανάπτυξή του στη Ρωσία και το γ τρίμηνο σημείωσε αύξηση 5% στα δάνεια. Οι εργασίες του Συγκροτήματος στη Ρωσία το εννιάμηνο σημείωσαν κέρδη πριν τις προβλέψεις 26 εκατ. ενώ μετά τις αυξημένες προβλέψεις και τη φορολογία παρουσίασαν ζημιά 4 εκατ. Η συνετή πιστοδοτική πολιτική που ακολουθεί το Συγκρότημα λόγω των γενικότερων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στις αγορές όπου δραστηριοποιείται καθώς και η μειωμένη ζήτηση για δανεισμό, οδήγησαν σε περιορισμένη αύξηση σε δάνεια (2%) και καταθέσεις (2%) του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο σε σύγκριση με το τέλος του Το Συγκρότημα δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου διατήρησε την ποιότητα χαρτοφυλακίου σε υγιή επίπεδα. Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε με μειωμένο ρυθμό το γ τρίμηνο και ανήλθε σε 5,2% στις 30 Σεπτεμβρίου από 4,9% στις 30 Ιουνίου. Η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος οδήγησε στην αύξηση της χρέωσης για προβλέψεις για απομείωση δανείων για το εννιάμηνο σε 0,82% των συνολικών δανείων (σε ετήσια βάση), με σκοπό την περαιτέρω θωράκιση του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα διατήρησε το υψηλό ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις σε 59% στις 30 Σεπτεμβρίου. Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πλήρως καλυμμένο με εμπράγματες εξασφαλίσεις με το ποσοστό της κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων να ανέρχεται σε 126% (113% λαμβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης). 2 Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων υπολογίζεται βάσει του μέγιστου ποσοστού 35% του συνολικού πρωτοβάθμιου κεφαλαίου που μπορεί να προέρχεται από υβριδικό κεφάλαιο. 3

5 Το Συγκρότημα, αξιολογώντας τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη συνεργασία με τους ιδρυτικούς μετόχους της Uniastrum Bank κ.κ. Piskov και Zakaryan, υπέγραψε νέα πενταετή συμφωνία μετοχικής συνεργασίας με την οποία θα συνεχίσουν να ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα και θα παραμείνουν μέτοχοι στην Uniastrum Bank με ποσοστό 10% έκαστος. Το Συγκρότημα προτίθεται μεσοπρόθεσμα να προχωρήσει στην εισαγωγή της Uniastrum Bank σε ρωσικό χρηματιστήριο, η οποία υπολογίζεται να γίνει το Η μελλοντική εισαγωγή της Uniastrum Bank σε ρωσικό χρηματιστήριο θα της προσδώσει αυξημένη ορατότητα, πρόσβαση σε περαιτέρω κεφάλαια σε ρωσικά ρούβλια και εδραίωσή της ως μία από τις σημαντικές τραπεζικές παρουσίες στη ρωσική αγορά. Γράφημα 1 Ανάκαμψη κερδοφορίας Σύνολο εσόδων ( εκατ.) Κέρδη πριν τις προβλέψεις ( εκατ.) +10% -7% % % % +24% M08 9M09 1Q09 2Q09 3Q09 9M08 9M09 1Q09 2Q09 3Q09 B. Προοπτικές Με βάση τα αποτελέσματα του εννιαμήνου και τις επιδόσεις μέχρι σήμερα, το Συγκρότημα εκτιμά ότι το έτος θα επιτύχει ικανοποιητική κερδοφορία στα πλαίσια των εκτιμήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία για το αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 300 εκατ. και 400 εκατ. Το Συγκρότημα διαθέτοντας υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ισχυρή ρευστότητα, ικανοποιητική ποιότητα χαρτοφυλακίου και επιδόσεις κερδοφορίας βρίσκεται σε θέση να επωφεληθεί από ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν με την ανάκαμψη του οικονομικού περιβάλλοντος. Η επιλεκτική ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήματος στις νέες αγορές αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στην κερδοφορία και να αποφέρει σημαντικά οφέλη στα επόμενα έτη, τόσο από πλευράς ανάπτυξης του όγκου εργασιών, όσο και κερδοφορίας. 4

6 Γράφημα 2 Κύριοι δείκτες αποδοτικότητας Κόστος προς έσοδα (%) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%) 43,9 52,6 57,7 54,3 47,4 24,4 16,0 12,4 16,0 20,5 9M08 9M09 1Q09 2Q09 3Q09 9M08 9M09 1Q09 2Q09 3Q09 Γ. Οικονομικά Μεγέθη Πίνακας 3 Ανάλυση Οικονομικών Μεγεθών κατά Γεωγραφικό Τομέα σε εκατ. Συγκρότημα Κύπρος Ελλάδα Ρωσία Άλλες χώρες Δάνεια Συνεισφορά στο σύνολο 48% 38% 5% 9% Καταθέσεις Συνεισφορά στο σύνολο 52% 38% 4% 6% Γ.1 Δάνεια Συγκροτήματος Τα δάνεια του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 25,60 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9%. Η αύξηση των δανείων από το τέλος 2008 ανήλθε σε 2% λόγω της περιορισμένης ζήτησης για δανεισμό και της συνετής πιστοδοτικής πολιτικής και προσήλωσης στην ορθή διαχείριση κινδύνων που ακολουθεί το Συγκρότημα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Γ.1.1 Δάνεια στην Κύπρο Στις 30 Σεπτεμβρίου, το σύνολο των δανείων του Συγκροτήματος στην Κύπρο ανήλθε σε 12,39 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8% και αύξηση 3% από το τέλος του Τα δάνεια στην Κύπρο αντιπροσωπεύουν το 48% του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. 5

7 Το Συγκρότημα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (27,6% τον Αύγουστο ) επί των συνολικών δανείων των εμπορικών τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο. Η διατήρηση του ηγετικού μεριδίου αγοράς είναι αποτέλεσμα της αναγνωρισιμότητας της Τράπεζας Κύπρου, του εκτεταμένου δικτύου, καθώς και των αποτελεσματικών προωθητικών ενεργειών. Γ.1.2 Δάνεια στην Ελλάδα Στην Ελλάδα το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 9,62 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου και αντιπροσωπεύει το 38% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων το εννιάμηνο ανήλθε σε 2% ενώ το σύνολο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σημειώνοντας μικρή μείωση 0,5% από το τέλος του Τον Αύγουστο, το μερίδιο αγοράς δανείων του Συγκροτήματος στην Ελλάδα ανήλθε σε 3,7%. Γ.1.3 Δάνεια στη Ρωσία Στις 30 Σεπτεμβρίου, το σύνολο των δανείων του Συγκροτήματος στη Ρωσία μετά την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης των δραστηριοτήτων των δύο τραπεζών ανήλθε σε 1,20 δισ. και αποτελεί το 5% του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. Παρά το αρνητικό περιβάλλον και τη συνετή πιστοδοτική πολιτική που ακολουθεί το Συγκρότημα, τα δάνεια στη Ρωσία το γ τρίμηνο σημείωσαν αύξηση 5% αναδεικνύοντας την προοπτική ανάπτυξης του Συγκροτήματος στη χώρα με την ανάκαμψη του οικονομικού περιβάλλοντος. Γ.1.4 Δάνεια στις Άλλες Χώρες Στις 30 Σεπτεμβρίου, το σύνολο των δανείων του Συγκροτήματος στις άλλες χώρες ανήλθε σε 2,40 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 9% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, τα δάνεια του Συγκροτήματος: στη Ρουμανία ( 585 εκατ.) και την Ουκρανία ( 197 εκατ.), ανήλθαν συνολικά σε 782 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 3% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία ανήλθαν σε 1,05 δισ. και 572 εκατ. αντίστοιχα και αντιπροσωπεύουν το 6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Γ.1.5 Δάνεια κατά Πελατειακό Τομέα Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των δανείων κατά πελατειακό τομέα για το Συγκρότημα και για τις δυο κύριες αγορές της Κύπρου και Ελλάδας. Πίνακας 4 Ανάλυση Δανείων κατά Πελατειακό Τομέα Συγκρότημα Κύπρος Ελλάδα εκατ. % χαρτοφυλ. εκατ. % χαρτοφυλ. εκατ. % χαρτοφυλ. Μεγάλες επιχειρήσεις % % % Μικρομεσαίες επιχειρήσεις % % % Ιδιώτες - στεγαστικά - άλλα % 15% % 13% Σύνολο % % % 18% 16% 6

8 Γ.1.6 Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Παρόλο που οι δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον είχαν μια αναμενόμενη αρνητική επίδραση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, το Συγκρότημα δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου διατήρησε την ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων σε υγιή επίπεδα. Το ποσοστό των δανείων πελατών με καθυστερήσεις πέραν των τριών μηνών τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένα («μη εξυπηρετούμενα δάνεια») επί του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος ανήλθε στο 5,2% στις 30 Σεπτεμβρίου έναντι 3,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, και 3,8% στις 31 Δεκεμβρίου Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε με μειωμένους ρυθμούς το γ τρίμηνο και διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου για το χαρτοφυλάκιο δανείων στην Κύπρο σε 5,1% (30 Ιουνίου : 5,0% και 31 Δεκεμβρίου 2008: 4,2%) και για το χαρτοφυλάκιο δανείων στην Ελλάδα σε 5,4% (30 Ιουνίου : 5,0% και 31 Δεκεμβρίου 2008: 3,4%). Γ.2 Καταθέσεις Συγκροτήματος Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος ανήλθε στις 30 Σεπτεμβρίου σε 28,56 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5% και αύξηση 2% από το τέλος του Η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% καθώς και η περιορισμένη εξάρτηση του Συγκροτήματος (14%) στη χρηματοδότηση μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων, αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα στις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας που επικρατούν στις διεθνείς αγορές χρήματος. Παράλληλα το Συγκρότημα ολοκλήρωσε τιτλοποιήσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους 1,6 δισ., οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω τους δείκτες ρευστότητάς του και θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών του. Γ.2.1 Καταθέσεις στην Κύπρο Στην Κύπρο, το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος ανήλθε στις 30 Σεπτεμβρίου σε 14,93 δισ., σημειώνοντας μείωση 1% σε ετήσια βάση και από το τέλος του Το Συγκρότημα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις συνολικές καταθέσεις των εμπορικών τραπεζών και συνεργατικών ιδρυμάτων (28,3%). Το μερίδιο αγοράς του Συγκροτήματος στις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα μεταξύ των κυπριακών εμπορικών τραπεζών ανέρχεται σε 41,3% τον Αύγουστο. Γ.2.2 Καταθέσεις στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος ανήλθε στις 30 Σεπτεμβρίου σε 10,93 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6% και αύξηση 4% από το τέλος του 2008, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε σε 4,0% με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Ιούλιος ). Γ.2.3 Καταθέσεις στη Ρωσία Ιδιαίτερα θετικά εξελίσσονται οι καταθέσεις στη Ρωσία που ανήλθαν σε 1,00 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου σημειώνοντας αύξηση 11% από τις 31 Δεκεμβρίου Γ.2.4 Καταθέσεις στις Άλλες Χώρες Στις 30 Σεπτεμβρίου, το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος στις άλλες χώρες ανήλθε σε 1,70 δισ. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του Συγκροτήματος: στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία ανέρχονται σε 1,10 δισ. και 448 εκατ. αντίστοιχα 7

9 στη Ρουμανία και την Ουκρανία ανήλθαν σε 113 εκατ. και 34 εκατ. αντίστοιχα. Γ.3 Ίδια Κεφάλαια Στις 30 Σεπτεμβρίου, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε 2,36 δισ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με βάση τις αρχές τις Βασιλείας ΙΙ ανήλθε σε 12,9% ενώ ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 11,4% 3 και ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ανήλθε σε 7,9%. Σημειώνεται ότι το Συγκρότημα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου ύψους 645 εκατ. Το τελικό τίμημα της έκδοσης προήλθε από την καταβολή 527 εκατ. Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 και 118 εκατ. μετρητών. Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου φέρουν σταθερό επιτόκιο 5,50% για τα πρώτα 5 χρόνια και ακολούθως κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εξαμηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ (Euribor) πλέον 3,00%. Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου μπορούν κατ επιλογή του κατόχου τους να μετατραπούν σε μετοχές της Τράπεζας στις περιόδους μετατροπής, στην τιμή 5,50 κατά μετοχή. Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου είναι αόριστης διάρκειας. Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου μπορούν κατ επιλογή της Τράπεζας να εξαγοραστούν στο σύνολό τους στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2014 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Επίσης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις 27 Ιουλίου το Συγκρότημα υπέγραψε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας με τους ιδρυτικούς μετόχους της Uniastrum Bank. Με την πιο πάνω συμφωνία ακυρώθηκε η λογιστική αναγνώριση της συμφωνίας δικαιωμάτων αγοράς/πώλησης (call/put arrangement) ως υποχρέωση και αναγνωρίστηκαν δικαιώματα μειοψηφίας με αποτέλεσμα να επηρεαστεί θετικά η κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήματος. Δ. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου Δ.1 Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το γ τρίμηνο ανήλθαν σε 228 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το β τρίμηνο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 616 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7% παρά τον έντονο ανταγωνισμό που σημειώθηκε στην αρχή του έτους ιδιαίτερα στις καταθέσεις. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος σημείωσε σημαντική αύξηση 19 μονάδων βάσης στο γ τρίμηνο και ανήλθε σε 2,55% έναντι 2,36% το β τρίμηνο και 2,13% το α τρίμηνο. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου του Συγκροτήματος οφείλεται κυρίως στην αποκλιμάκωση του ανταγωνισμού που παρατηρήθηκε κατά το β και γ τρίμηνο ιδιαίτερα στο κόστος των καταθέσεων στις κύριες αγορές του Συγκροτήματος, Κύπρο και Ελλάδα. Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο διαμορφώθηκε σε 2,35% σε σχέση με 2,52% για το εννιάμηνο Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Κύπρο για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 324 εκατ. ενώ για το γ τρίμηνο ανήλθαν σε 121 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το β τρίμηνο. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των εργασιών στην Κύπρο συνέχισε τη σημαντική πορεία ανάκαμψης που σημειώσε στο β τρίμηνο και ανήλθε σε 2,21% το γ τρίμηνο από 2,02% το β τρίμηνο και 1,87% το α τρίμηνο (2,04% το εννιάμηνο ). Αξιοσημείωτη είναι η συνεχιζόμενη αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα τα οποία ανήλθαν σε 69 εκατ. για το γ τρίμηνο σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το β τρίμηνο πέραν της αύξησης του 25% που σημειώθηκε το β τρίμηνο σε σχέση με το α τρίμηνο 3 Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων υπολογίζεται βάσει του μέγιστου ποσοστού 35% του συνολικού πρωτοβάθμιου κεφαλαίου που μπορεί να προέρχεται από υβριδικό κεφάλαιο. 8

10 . Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 178 εκατ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος στην Ελλάδα σημείωσε περαιτέρω βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 2,01% για το γ τρίμηνο του σε σχέση με 1,93% το β τρίμηνο και 1,54% για το α τρίμηνο του (1,81% για το εννιάμηνο ). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος στις άλλες χώρες (εκτός Κύπρου και Ελλάδας) ανέρχεται σε 3,35% για το εννιάμηνο, το οποίο περιλαμβάνει και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στις νέες αγορές (Ρωσία, Ρουμανία και Ουκρανία) που ανέρχεται σε 4,57% για το εννιάμηνο. Το Συγκρότημα στοχεύει στην πειθαρχημένη αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων στις νέες αγορές με σημαντικά υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του συνολικού καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου του Συγκροτήματος. Γράφημα 3 Καθαρά έσοδα από τόκους και Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Συγκροτήματος Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 Καθαρά έσοδα από τόκους ( εκατ.) Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (μ.β.) Δ.2 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες και από διαπραγμάτευση συναλλάγματος Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες σημείωσαν ικανοποιητική ετήσια αύξηση (11%) και ανήλθαν σε 172 εκατ. για το εννιάμηνο σε σχέση με 154 εκατ. για το εννιάμηνο Τα έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 38 εκατ. σε σχέση με 51 εκατ. για το εννιάμηνο Τα έσοδα του εννιάμηνου 2008 συμπεριλαμβάνουν σημαντικά κέρδη από συναλλαγές κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου. Δ.3 Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Εργασιών Συγκροτήματος Τα συνολικά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 46 εκατ. Τα κέρδη πριν τη φορολογία των ασφαλιστικών εργασιών ανήλθαν σε 31 εκατ. συνεισφέροντας 10% στα κέρδη του Συγκροτήματος. Δ.4 Έξοδα Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο ανήλθαν σε 495 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 32% κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων προσωπικού και λειτουργικών εξόδων από την επέκταση του 9

11 δικτύου στην Ελλάδα και στις νέες αγορές. Συγκεκριμένα το Συγκρότημα έχει αυξήσει το δίκτυο καταστημάτων του από 346 το εννιάμηνο 2008 σε 588 το εννιάμηνο και το προσωπικό αυξήθηκε από σε άτομα για τις αντίστοιχες περιόδους. Η αύξηση των εξόδων σε ετήσια βάση εξαιρουμένης της Uniastrum ανέρχεται σε 11%. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το εννιάμηνο συγκρατήθηκε στο 52,6% σε σύγκριση με 43,9% για το εννιάμηνο 2008 παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον και την επέκταση του δικτύου στη Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία και Ελλάδα που έγινε κατά το Ο δείκτης κόστος προς έσοδα εξαιρουμένης της Uniastrum Bank για το εννιάμηνο διαμορφώνεται σε 49,1%. Το εκτεταμένο και νεαρό δίκτυο καταστημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στα επόμενα έτη, τόσο από πλευράς ανάπτυξης του όγκου εργασιών όσο και κερδοφορίας. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του δικτύου καταστημάτων και του προσωπικού του Συγκροτήματος. Πίνακας 5 Ανάλυση Καταστημάτων και Ανθρωπίνου Δυναμικού 2008 Μεταβολή Καταστήματα Κύπρος Ελλάδα Ρωσία Άλλες χώρες Ανθρώπινο Δυναμικό Κύπρος Ελλάδα Ρωσία Άλλες χώρες Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε 307 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 31%, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών στη Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία και Ελλάδα. Το κόστος προσωπικού για το εννιάμηνο συμπεριλαμβάνει και το κόστος προσωπικού της Uniastrum Bank και της Τράπεζας Κύπρου Ουκρανίας για ολόκληρο το εννιάμηνο σε αντίθεση με το εννιάμηνο Το κόστος προσωπικού στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6% ετησίως κυρίως λόγω της στελέχωσης των 14 καινούργιων καταστημάτων που άρχισαν τη λειτουργία τους μετά το εννιάμηνο Τα άλλα λειτουργικά έξοδα (εκτός κόστους προσωπικού) του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών του εξόδων για την επέκταση των δραστηριοτήτων του, αυξήθηκαν κατά 32% ετησίως σε 188 εκατ. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα των εργασιών του Συγκροτήματος στην Κύπρο διαμορφώθηκε σε 44,2% για το εννιάμηνο. Στην Ελλάδα, ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 61,7%, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά χαμηλό επίπεδο ωρίμανσης του δικτύου καταστημάτων, το κόστος πρώτης λειτουργίας νέων καταστημάτων και τον έντονο ανταγωνισμό. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα το γ τρίμηνο ανέρχεται σε 38,7% και 59,5% αντίστοιχα σε Κύπρο και Ελλάδα. 10

12 Δ.5 Χρέωση για Προβλέψεις για Απομείωση Δανείων Το Συγκρότημα αύξησε σημαντικά τη χρέωση για προβλέψεις για το εννιάμηνο λαμβάνοντας υπόψη τη χειροτέρευση του οικονομικού περιβάλλοντος και τη μερική επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Παρά την εν λόγω αύξηση, η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση δανείων του Συγκροτήματος ( 156 εκατ.) συγκρατήθηκε στο 0,82% (2008: 0,41%) των συνολικών δανείων (σε ετήσια βάση), αντικατοπτρίζοντας τόσο την υψηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος, όσο και το πολύ ικανοποιητικό επίπεδο των σωρευμένων προβλέψεων, το οποίο περιλαμβάνει σωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση σε συλλογική βάση της τάξης του 1% των συνολικών δανείων. Παράλληλα το Συγκρότημα διατήρησε το υψηλό ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις σε 59% στις 30 Σεπτεμβρίου. Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πλήρως καλυμμένο με εμπράγματες εξασφαλίσεις με το ποσοστό της κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων να ανέρχεται σε 126% (113% λαμβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης). 11

13 Πίνακας 6 Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος και Άλλες Οικονομικές Πληροφορίες Σε εκατ. +% % Γ Τρίμηνο Β Τρίμηνο Α Τρίμηνο Καθαρά έσοδα από τόκους +7% % Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες +11% % Έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος -25% % Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διάθεση, μεταβολή στην εύλογη αξία και απομείωση επενδύσεων και παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων % (2) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες Εταιρίας ** Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων -4% % Λοιπά έσοδα -61% % Σύνολο εσόδων +10% % Κόστος προσωπικού +31% (307) (234) +3% (106) (103) (98) Άλλα λειτουργικά έξοδα +32% (188) (142) +1% (65) (65) (58) Σύνολο εξόδων +32% (495) (376) +2% (171) (168) (156) Κέρδη πριν τις προβλέψεις -7% % Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων +287% (156) (40) -1% (60) (61) (35) Κέρδη/(ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενή εταιρία - 2 (8) +30% Κέρδη πριν τη φορολογία -33% % Φορολογία -54% (27) (58) -572% (14) 3 (16) (Ζημιά)/κέρδη που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας** - (0) (0) - (0) (0) 0 Κέρδη μετά τη φορολογία -29% % Αριθμός προσωπικού +56% % Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο -17 μ.β.* 2,35% 2,52% +19 μ.β* 2,55% 2,36% 2,13% Κόστος/Έσοδα +8,7 ε.μ.* 52,6% 43,9% -6,9 ε.μ.* 47,4% 54,3% 57,7% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων -8,4 ε.μ.* 16,0% 24,4% +4,5 ε.μ.* 20,5% 16,0% 12,4% * μ.β. = μονάδες βάσης, 100 μ.β. = 1 εκατοστιαία μονάδα (1%) **Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης τα καθαρά κέρδη ή ζημιές από διάθεση, μεταβολή στην εύλογη αξία και απομείωση επενδύσεων και παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων έχουν υπολογιστεί μετά την αφαίρεση του κέρδους/ζημιάς που αναλογεί σε δικαιώματα μειοψηφίας θυγατρικής επενδυτικής εταιρίας του Συγκροτήματος. 12

14 Πίνακας 7 Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Άλλων Μεγεθών κατά Γεωγραφικό Τομέα σε εκατ. Κύπρος Ελλάδα Άλλες χώρες +% % % 2008 Καθαρά έσοδα από τόκους -1% % % Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες -8% % % Έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος -46% % % 12 2 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διάθεση, μεταβολή στην εύλογη αξία και απομείωση επενδύσεων και παράγωγων χρηματοοικονομικών +1039% % 6 (4) μέσων που αναλογούν στους ιδιοκτήτες Εταιρίας ** Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων -6% % Λοιπά έσοδα -81% % % 4 0 Σύνολο εσόδων -2% % % Κόστος προσωπικού +22% (166) (136) +6% (81) (76) +180% (60) (22) Άλλα λειτουργικά έξοδα +3% (69) (67) +7% (62) (58) +222% (57) (17) Σύνολο εξόδων +16% (235) (203) +6% (143) (134) +199% (117) (39) Κέρδη πριν τις προβλέψεις -12% % % Συνεισφορά στο σύνολο 66% 70% 20% 26% 14% 4% Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων +1474% (64) (4) +62% (55) (34) +1627% (37) (2) Κέρδη/(ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενή εταιρία -126% 2 (8) Κέρδη πριν τη φορολογία -28% % % Συνεισφορά στο σύνολο 80% 75% 12% 21% 8% 4% Φορολογία -79% (8) (38) -33% (12) (18) +186% (7) (2) Κέρδη που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας** Κέρδη μετά τη φορολογία -22% % % Συνεισφορά στο σύνολο 86% 77% 8% 19% 6% 4% Αριθμός προσωπικού +0,2% % Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο -25 μ.β.* 2,04% 2,29% -62 μ.β.* 1,81% 2,43% +1,4 ε.μ.* 3,35% 1,94% Κόστος/Έσοδα +6,7 ε.μ.* 44,2% 37,5% +9,9 ε.μ.* 61,7% 51,8% -2,9 ε.μ.* 65,9% 68,8% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων -11,5 ε.μ.* 30,4% 41,9% -11,6 ε.μ.* 4,5% 16,1% -3,0 ε.μ* 9,1% 12,1% * μ.β. = μονάδες βάσης, 100 μ.β. = 1 εκατοστιαία μονάδα (1%) ** Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης τα καθαρά κέρδη ή ζημιές από διάθεση, μεταβολή στην εύλογη αξία και απομείωση επενδύσεων και παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων έχουν υπολογιστεί μετά την αφαίρεση του κέρδους/ζημιάς που αναλογεί σε δικαιώματα μειοψηφίας θυγατρικής επενδυτικής εταιρίας του Συγκροτήματος. 13

15 Πίνακας 8 Σύνοψη Ισολογισμού σε εκατ. +% Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες +31% Τοποθετήσεις σε τράπεζες και συμφωνίες επαναπώλησης -20% Ομόλογα, κρατικά αξιόγραφα και μετοχές +45% Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες +9% Λοιπά περιουσιακά στοιχεία +25% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων +9% Καταθέσεις από τράπεζες και συμφωνίες επαναγοράς +175% Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών +5% Ομολογιακά δάνεια -60% Άλλες υποχρεώσεις +11% Δανειακό κεφάλαιο -16% Δικαιώματα μειοψηφίας +144% Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας +11% Σημειώσεις: 1. Όλες οι αναλύσεις κατά γεωγραφικό τομέα έχουν γίνει αφού το κεφάλαιο του κάθε τομέα αναπροσαρμόστηκε για να βρίσκεται στην ίδια βάση ως ποσοστό των σταθμισμένων περιουσιακών του στοιχείων. 2. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου είναι διαθέσιμη στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος, ως ακολούθως: Εγγεγραμμένο Γραφείο Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: , Τέλεφαξ: Ιστοσελίδα (Σχ. Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία) 3. Η εκτενής παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννιάμηνο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (Σχ. Επενδυτών / Παρουσιάσεις). 14

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Για την εξαμηνια που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY.LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΊΊΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΤΤΟΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Correction To:0002/00000612 0002/00000620/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

(Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

(Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 25 Ιουνίου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα