Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: e - mail:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3463830 e - mail: kede@otenet."

Transcript

1 «Επισκευές Προσθήκες Ενισχύσεις» Βασικές απαιτήσεις του νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ 2008) Α. Η εφαρµογή του ΚΤΧ 2008 στα έργα. Β. Αυτοψίες και έλεγχοι ΧΟΣ υφιστάµενων κατασκευών Γ. οµικοί Χάλυβες (ΕΝ 10025). Χάλυβες Προέντασης (prεν 10138) Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: e - mail: Α. Η εφαρµογή του ΚΤΧ 2008 στα έργα 1. Έλεγχος αγοράς, απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις διάθεσης και διαµόρφωσης. Ο έλεγχος αγοράς γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ, και ξεκίνησε από το 2002 από 3µελείς επιτροπές του ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε και των Περιφερειών (ΦΕΚ 332, Τεύχος δεύτερο, 28/3/01). Η λειτουργία τους είναι ακόµη σε αρχικό στάδιο, µε αρκετά προβλήµατα. Αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο υπάρχει και στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το Ο επιβλέπων µηχανικός σε ηµόσιο ή Ιδιωτικό έργο πρέπει να έχει αντίστοιχες απαιτήσεις πριν και κατά την παραγγελία, κατά την εκτέλεση της και κατά την παραλαβή. α. ειγµατοληψίες Ελεγχοι και δοκιµές Λαµβάνονται 3 δείγµατα από 3 διαφορετικές ράβδους κάθε ελεγχόµενης παρτίδας (παρτίδα : ποσότητα ΧΟΣ της ίδιας διατοµής, από ίδια χύτευση που έχει παραχθεί από την ίδια µονάδα παραγωγής). Το µήκος του δείγµατος να είναι 1,5m (έτσι ώστε να περιέχεται και η σήµανση). Αν έστω και ένα δοκίµιο από τα 3 δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις, λαµβάνονται 10 επιπλέον δοκίµια από διαφορετικές ράβδους της παρτίδας. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται αφορούν τον προσδιορισµό του ορίου διαρροής, της εφελκυστικής αντοχής, της παραµόρφωσης θραύσης, της χηµικής σύστασης τη µέτρηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών - την συµπεριφορά σε αναδίπλωση καθώς και τη κατάσταση διάβρωσης. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές διεξάγονται στο ΚΕ Ε ή στα Περιφ. Εργαστήρια. Επίσης, στην ΕΒΕΤΑΜ, στο Κ ΕΠ και σε ορισµένα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα ιδιωτικά εργαστήρια είναι πολύ λίγα. β. Απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις διάθεσης (αποθήκες παραγωγών, εισαγωγέων, προµηθευτών.) Κατάλληλη ταξινόµηση χαλύβων στις αποθήκες κατά :Κατηγορία, προέλευση (χώρα και µονάδα παραγωγής), διάµετρο, ηµεροµηνία παραλαβής, µήκος ή βάρος

2 Σωστές συνθήκες αποθήκευσης :Κατάλληλα υποστηρίγµατα. Σε βιοµηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, κοντά σε λίµνες κλπ είναι αναγκαίοι στεγασµένοι χώροι αποθήκευσης. Σε αυτούς τους χώρους πρέπει να γίνονται οπτικοί έλεγχοι κάθε δύο (2) ή τρεις (3) µήνες, κατά περίπτωση. Μακροσκοπικός έλεγχος: Έλεγχος για τυχούσα ύπαρξη προϊόντων διάβρωσης, απολεπίσεων, αλλοιώσεων, αθέλητων παραµορφώσεων και πληγών. Απαραίτητα πιστοποιητικά: - Πιστοποιητικά Ποιότητας ή Πιστοποιητικά Ελέγχου. - Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής από το εργοστάσιο (MILL TEST CERTIFICATE). Περιλαµβάνει : εργοστάσιο παραγωγής, αριθµό χύτευσης, ηµεροµηνία παραγωγής, κατηγορία ποιότητας, αριθµό Πιστοποιητικού Ποιότητας ή Ελέγχου και µηχανικές και χηµικές ιδιότητες της χύτευσης, κατά δήλωση του εργοστασίου παραγωγής. Ύπαρξη πινακίδας που να είναι σταθερά συνδεδεµένη σε κάθε δέσµη ράβδων. Σ αυτήν πρέπει να αναφέρονται κατ ελάχιστον : χώρα και εργοστάσιο παραγωγής, κατηγορία, χρονολογία παραγωγής, αριθµός χύτευσης, περιγραφή προϊόντων (µορφή, ονοµαστική διάµετρος), σήµανση (για κατηγορία, χώρα και εργοστάσιο παραγωγής). Ύπαρξη παραστατικών που αφορούν τις παραγγελθείσες ποσότητες χαλύβων. ( ελτίο παραγγελίας, ελτίο αποστολής, Τεχνικό δελτίο παράδοσης) υνατότητα διασταύρωσης στοιχείων (Ιχνηλασιµότητα). Απαιτείται η σήµανση (µέσω των νευρώσεων στην επιφάνεια της ράβδου) να συµφωνεί µε τα στοιχεία της συνοδευτικής πινακίδας και να ταυτίζονται οι κοινές πληροφορίες των συνοδευτικών εγγράφων. γ. Απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις διαµόρφωσης (µάντρες, εργοστάσια προκατασκευής ΧΟΣ, εργοτάξια). Ισχύουν όλα τα προηγούµενα και επιπλέον : Έλεγχος εξοπλισµού και εκτέλεσης εργασιών κοπής απαραίτητη η ύπαρξη ψαλιδιού, δίσκου κοπής κλπ (απαγορεύεται η χρήση φλόγας για κοπή π.χ. οξυγονοκοπή). Έλεγχος εξοπλισµού και εκτέλεσης εργασιών κάµψης Απαραίτητη για την εκτέλεση κάµψης η ύπαρξη τυµπάνων κατάλληλης διαµέτρου, π.χ. 4D για Φ 18mm, 7D για Φ>18mm,. Οι σχετικές παραβάσεις µε χρήση τυµπάνων πολύ µικρής διαµέτρου είναι δυστυχώς ο κανόνας, µε καταστροφικές επιπτώσεις. Η κάµψη επίσης πρέπει να γίνεται µόνο µε µηχανικά µέσα, χωρίς χρήση φλόγας(βλ. 7 του παρόντος). Εάν τηρούνται τα προηγούµενα, τότε και η τυχούσα επανευθυγράµµιση, ιδίως αν είναι µερική, δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις µηχανικές ιδιότητες του χάλυβα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία «πληγών» κατά τις εργασίες κάµψης ή ανάκαµψης. Επισήµανση: απαγορεύεται η κάµψη σε ήδη συγκολληµένους χάλυβες, κοντά στη συγκόλληση (βλ. ΕΚΩΣ ). Έχει διαπιστωθεί ότι αυτό παραβλέπεται συστηµατικά στις κάµψεις των αναδιπλούµενων πλεγµάτων συνδετήρων, µε πρόκληση ρωγµών στη συγκόλληση και τελικά δηµιουργία πληγής στον συνδετήρα. Έλεγχος ορθής εκτέλεσης συγκολλήσεων: Οι επιτρεπόµενες µέθοδοι συγκόλλησης και λοιπές σχετικές οδηγίες αναφέρονται στo Κεφ.8 του ΚΤΧ Επίσης, απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση. Παρατήρηση: Αποτελούν πολύ σπουδαία αιτία για διενέργεια «εξαντλητικού» ελέγχου : Η θραύση κατά την κάµψη ή ανάκαµψη. Ο µεγάλος θόρυβος µε εκτίναξη τεµαχίου κατά την κοπή µε ψαλίδι. 2. Απαίτηση εφαρµογής από πρόσωπα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και προσόντα (εκπαιδευµένα, έµπειρα και ικανά)

3 Στα κέντρα διάθεσης του χάλυβα οπλισµού συνιστάται ο υπεύθυνος Τεχνικός να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Μέσης τεχνικής σχολής. Ειδικότερα όµως στις επιχειρήσεις διαµόρφωσης του οπλισµού απαιτείται η στελέχωση από απόφοιτο τουλάχιστον ΤΕΙ, ο οποίος θα µπορεί να κάνει: αναγνώριση, τήρηση αρχείου, εφαρµογή όλων των κατασκευαστικών λεπτοµερειών που αναφέρονται στους ξυλότυπους, επίβλεψη στην κοπή, κάµψη, διαµόρφωση, συγκόλληση κτλ όπως και συνεργασία µε τον επιβλέποντα Μηχανικό. 3. Απαίτηση ύπαρξης σήµανσης και Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης (ΧΟΣ Ελληνικοί ή Ε.Ε.) ή Πιστοποιητικού ελέγχου (ΧΟΣ από Τρίτες Χώρες). Για οποιαδήποτε αµφιβολία για τη σήµανση, θα πρέπει να επικοινωνήσει κανείς µε τον ΕΛΟΤ, το ΚΕ Ε ή το Περιφερειακό Εργαστήριο. Με τη σήµανση δηλώνεται : Η κατηγορία: µε τον διαφορετικό τρόπο διάταξης των νευρώσεων στην επιφάνεια της ράβδου (βλ. σελ 4). Η χώρα και η µονάδα παραγωγής : µε ενισχυµένες νευρώσεις που ανάµεσά τους έχουν κανονικές, πλάγιες νευρώσεις (βλ. Σελ. 4, πεδία Β, Γ αντίστοιχα). Η απουσία σήµανσης ή και πιστοποιητικών, και ιδίως η µη αντιστοίχιση µεταξύ τους, αποτελεί αιτία µη αποδοχής. Συµβολισµός πεδίου Β: Το πεδίο Β δηλώνει τη χώρα προέλευσης που είναι: Ελλάδα Ιταλία B=8 B=4 Τουρκία B=9 κλπ

4 Σήµανση δηλωτική της κατηγορίας S500s A B = 4 Γ = = 16 (α) Συµβολισµός πεδίου Α: µία κανονική νεύρωση ανάµεσα σε δύο ενισχυµένες Α Β = 4 Γ = =16 (β) Εναλλακτικός συµβολισµός πεδίου Α: δύο διαδοχικές ενισχυµένες πλάγιες νευρώσεις Χώρα παραγωγής Ιταλία Β=4. Μονάδα παραγωγής Γ=10+6=16 4. Απαίτηση γεωµετρικών χαρακτηριστικών. α. Έλεγχος ιαµέτρου Ράβδων σε παλαιές και νέες κατασκευές. Η χρήση του παχύµετρου οδηγεί κάποιες φορές σε λάθη. Σε παλαιές κατασκευές ο υπολογισµός της διαµέτρου γίνεται έµµεσα µε τον τύπο: A s 127, 4 M =, όπου A s :η πραγµατική διατοµή σε mm 2, l M: η µάζα σε gr, l : το µήκος σε mm. Σε νέες κατασκευές ο έλεγχος γίνεται µε µέτρηση µάζας και µήκους συγκεκριµένου τεµαχίου και στη συνέχεια µε χρήση του πίνακα 3.1 του ΚΤΧ β. Γεωµετρία νευρώσεων h = ύψος πλάγιων νευρώσεων 0,05 d εώς 0,10 d b = πλάτος (περίπου) 0,10 d ιαµήκεις νευρώσεις (ύψος) 0,15 d max b α τοµή A-A h Γωνία κλίσης α, ύψος h και πλάτος b, A A πλάγιας πλευράς

5 5. Απαίτηση µηχανικών χαρακτηριστικών Η Ελληνική Νοµοθεσία έως και τον Ιαν. του 2007 απαιτούσε την κυκλοφορία των χαλύβων που ανήκουν στις κατηγορίες του παρακάτω πίνακα. H κατηγορία S500s είναι από άποψη ολκιµότητας όπως η κατηγορία Β500Α, δηλ. µε χαµηλά χαρακτηριστικά ολκιµότητας f t / f y 1,05 κλπ. Ο χρήστης µπορούσε να ζητήσει χάλυβες αυξηµένης ολκιµότητας κατά ΕΚΩΣ 2000, f t / f y 1,10. Ο ΟΑΣΠ το 2002 εισηγήθηκε τη καθιέρωση νέας ποιότητας ΧΟΣ ειδικών (υψηλών) απαιτήσεων ολκιµότητας, για κατασκευές πλαστιµότητας µεταξύ µέσης(μ) και υψηλής(υ) κατά τον Ευρωκώδικα 8. Έτσι, η επιτροπή ΤΕ49-ΕΛΟΤ διαµόρφωσε το νέο πρότυπο 1421 για κατηγορία που έχει την ονοµασία Β500C, µε χαρακτηριστικά ολκιµότητας,1,35 f t / f y 1,15, ε u,κ 7.5% Η καθιέρωση στην Ελλάδα χαλύβων τύπου C καθυστέρησε επειδή υπήρχε απαγόρευση από την ΕΕ (καθεστώς stand still) οποιασδήποτε αλλαγής εθνικών προτύπων, µέχρι την οριστική αποδοχή - συµφωνία τελικού ευρωπαϊκού προτύπου. Όµως µετά από 20 χρόνια(!) συζητήσεων µεταξύ των χαλυβουργιών, ακόµη δεν έχουν καταλήξει. Η Ελλάδα λοιπόν ζήτησε και πήρε έγκριση για κατ εξαίρεση έκδοση προτύπων. Έτσι τέθηκαν σε εφαρµογή τον Φεβρουάριο 2005, τα πρότυπα ΕΛΟΤ και το ΕΛΟΤ ΕΝ αντί του Στη συνέχεια ετοιµάσθηκε η προσαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας του ΥΠ.ΑΝ που εφαρµόζεται πλήρως από τον Ιαν υστυχώς για πολλά χρόνια χρησιµοποιήθηκαν χάλυβες τύπου Α (S500s) ή χάλυβες µεταξύ Α Β (S400), που ήταν χαµηλής έως µέτριας ολκιµότητας, για λόγους ποικίλων και προφανών συµφερόντων των εταιριών παραγωγής ή εισαγωγής ΧΟΣ (βλ. Παράρτηµα 7 ΚΤΧ 2008). Μηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων Μέγεθος Κατηγορίες από 1993 έως Ιαν.2007 Κατηγορίες µετά Ιαν.2007 S220 S400 S500 S400s S500s B500A Β500C Όριο διαρροής, f y (MPa) Εφελκυστική αντοχή, f t (MPa) Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, f t /f y - 1,05 1,05 1,05 1, ,15-1,35 Επιµήκυνση µετά τη θραύση, ε 5 (%) ε u 2,50% ε u 7,50% Σηµείωση: Κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971 οι τιµές των f y,f t υπολογίζονται µε βάση την πραγµατική διατοµή. Ειδικές απαιτήσεις χαλύβων για λόγους αυξηµένης πλαστιµότητας Μέγεθος Κατασκευές κατηγορίας πλαστιµότητας Μ (µέση) ENV 1998: 1994 (Ευρωκώδικας 8) Κατασκευές κατηγορίας πλαστιµότητας Υ (υψηλή) Ε.Κ.Ω.Σ (2) Πρόταση ΟΑΣΠ 2002 (1) ΕΛΟΤ ΕΝ10080 ΕΛΟΤ ,ΚΤΧ 2008 Επρόκειτο για σύσταση. Η αγορά διέθετε µόνο S500S Χάλυβας κατηγορίας C Νέα κατηγορία Β500C (5) από Ιαν.2007 f t /f y 1,15 (3) 1,35 (3) 1,20 (3) 1,35 (3) 1,10 (4) 1,15 (4) 1,35 (4) 1,35 (4) ε u,k (Αgt) (%) 6,0 9,0 7,0 (4) 7,5 (4) f y,act /f y,nom 1,25 1,20 1,30 (4) 1,25 (4) (1) Επί των τιµών αυτών υπάρχει σύµφωνία µε το ΕΛΟΤ EN10080 και µε τον Ευρωκώδικα 8, πρόκειται για κατασκευές ενδιάµεσης κατηγορίας πλαστιµότητας µεταξύ της µέσης (Μ) και της υψηλής(υ). (2) Οι τιµές αυτές µπορούσαν να θεωρηθούν απαιτητές στη µεταβατική περίοδο, µέχρι τη µετατροπή του ENV 1998 (Ευρωκώδικας 8) ή του EN10080 σε Πρότυπα ΕΝ καθώς και κυρίως έως την έκδοση του νέου προτύπου του ΕΛΟΤ. (3) Μέσες τιµές. (4) Χαρακτηριστικές τιµές που αντιστοιχούν σε ποσοστηµόριο p=90% εκτιµώµενο µε πιθανότητα α=90% (5) Χαρακτηριστική τιµή που αντιστοιχεί σε ποσοστηµόριο p=95% εκτιµώµενο µε πιθανότητα α=90% Σηµείωση: Οι τιµές των f y, f y,act, f t υπολογίζονται µε βάση την ονοµαστική διατοµή

6 6. Απαιτήσεις Χηµικών Χαρακτηριστικών ΧΟΣ. Για τους συγκολλήσιµους χάλυβες S400s-S500s-B500Α-B500C, ισχύει ο παρακάτω πίνακας (βλέπε σχετικά την του νέου ΚΤΧ 2008). Μέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα (% κ.β.) σε C, S, P, N, Cu καθώς και µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή C eq για συγκολλήσιµους χάλυβες κατά ΕΛΟΤ (ΚΤΧ2008) Άνθρακας C% max Θείο S% max Φωσφόρος P% max Άζωτο N% max Χαλκός Cu% max Ισοδύναµο άνθρακα C eq % max Ανάλυση ρευστού χάλυβα κατά τη χύτευση 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50 Ανάλυση τελικού προϊόντος 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52 Τυπικές χηµικές συνθέσεις, τρόποι παραγωγής και χρονική περίοδος χρήσης διαφόρων κατηγοριών Χ.Ο.Σ. (παράρτηµα 7 του ΚΤΧ2008) Κατηγορία Χάλυβα Τυπική χηµική σύνθεση C% Mn% Si% V% Τρόπος παραγωγής Περίοδος χρήσης ( εκαετίες) St I ή S 220 (1) 0,08-0,12 0,50 0,10 - Θ.Ε.-Χ. Έως 70 St III ή S 400 (1) 0,30-0,40 0,80-1,00 0,20-0,30 - Θ.Ε.-Χ. 60 έως 90 St III ή S400s 0,15 0,60-1,00 0,15-0,30 - Θ.Ε.-Θ. αρχές '90 St III ελικ/βας 0,10-0,15 0,50 0,10 - Θ.Ε. & Ψ.Κ. 60 & 70 St IV ή S 500 0,35-0,40 1,00-1,20 0,20-0,30 0,02-0,03 Θ.Ε.-Χ. αρχές 90 St IV ή S 500 0,40-0,45 1,20 0,20-0,30 - Θ.Ε.-Χ. αρχές 90 St IV ή S 500s 0,18-0,20 1,00-1,20 0,20-0,30 0,04-0,09 Θ.Ε.-Χ. αρχές 90 St IV ή S 500s (1) 0,15-0,20 0,60-1,00 0,15-0,30 - Θ.Ε.-Θ. B500C-B500A (1) 0,15-0,20 0,60-1,00 0,15-0,30 - Θ.Ε.-Θ. Θ.Ε.-Χ. Θ.Ε.-Θ. Θερµή έλαση (π.χ. S220,S400), χωρίς θερµική κατεργασία Θερµή έλαση µε εν σειρά θερµική κατεργασία π.χ. temp core S500s αρχές 90 έως 01/2007 από 01/2007 έως σήµερα Ψ.Κ. (Ψ.Κ.-Ο.ή Ψ.Κ.-Σ.) Ψυχρή κατεργασία µε ολκή (π.χ. stretching) ή µε στρέψη (1) Αυτές οι ποιότητες συναντώνται, κυρίως, στις υφιστάµενες κατασκευές. Οι υπόλοιπες κυκλοφόρησαν σε πολύ µικρές ποσότητες

7 7. Απαίτηση ελέγχου της συγκολλησιµότητας, για τους συγκολλήσιµους υπό προϋποθέσεις χάλυβες (S400, S500, S220) σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Απαιτείται πιστή εφαρµογή των Κεφ8.6 KTX2008 (είδος και διάµετρος ηλεκτροδίου) και Κεφ.8.5 KTX 2008 (δηλ. µηχανικές δοκιµές συγκολληµένου δοκιµίου εφελκυσµός κάµψη κλπ.). Κατά τις επισκευές και ενισχύσεις των κτιρίων (ηλικίας πριν το 1993) και για τον σχεδιασµό των εργασιών συγκόλλησης των χαλύβων (ποιότητας S220,S400), είναι απόλυτα αναγκαίο να πραγµατοποιούνται χηµικές αναλύσεις, διότι: Α) Αν προκύψει 0.25<C<0.45%, C eq >0.70% o χάλυβας είναι συγκολλήσιµος υπό προϋποθέσεις. Β) Αν προκύψει C>0.45% και C eq >0.70%, ο χάλυβας δεν επιτρέπεται να συγκολληθεί. Οι οδηγίες προετοιµασίας (π.χ. προθέρµανση) και εκτέλεσης τέτοιων συγκολλήσεων, περιγράφονται αναλυτικά στον ΚΤΧ Εξετάζονται επίσης σε βάθος στην διδακτορική διατριβή (2004) - εργαστήριο συγκολλήσεων του ΕΜΠ του κ.γ. Νικολάου. Η χηµική ανάλυση, δίνει επίσης κάποια δυνατότητα έµµεσης εκτίµησης ακόµη και των µηχανικών χαρακτηριστικών του ΧΟΣ. Είναι επιτρεπτή η µετωπική συγκόλληση και η συγκόλληση µε λωρίδες (βλέπε Κεφ.8 ΚΤΧ 2008 από όπου ελήφθησαν τα παρακάτω σχήµατα)

8 8. Συµπεριφορά ΧΟΣ σε ακραίες θερµοκρασίες. Υπάρχουν απαιτήσεις προσδιορισµού της πιθανής µεταβολής των µηχανικών ιδιοτήτων ΧΟΣ κατά και µετά την έκθεση τόσο σε υψηλές θερµοκρασίες (π.χ. θέρµανση από πυρκαγιά ή οξυγονοκοπή), όσο και σε χαµηλές (Κεφ. 3.6 ΚΤΧ 2008). εν νοείται επισκευή ιδίως µετά από πυρκαϊά χωρίς να εκτελούνται δοκιµές για αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης (σκυροδέµατος και χάλυβα). Η Πυροσβεστική δυστυχώς δεν ενηµερώνει (µή υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου) το τµήµα επικινδύνων της Πολεοδοµίας και έτσι πολλές σχετικές επισκευές είναι αυθαίρετες και χωρίς οποιαδήποτε µελέτη - έλεγχο των βλαβών. Πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα κυρίως από την περιοχή του έργου που εκτιµάται ότι έχει επηρεασθεί καθώς και δείγµατα «µάρτυρες» και θα δοκιµάζονται από άποψη µηχανικών ιδιοτήτων. Επίσης µε µακροσκοπική και µικροσκοπική εξέταση σε ειδικό εργαστήριο, µπορούν να εξαχθούν άλλα χρήσιµα συµπεράσµατα για αλλοίωση της δοµής κτλ. των ΧΟΣ. Χρήσιµα επίσης είναι τα αναφερόµενα στην 3.6 του νέου ΚΤΧ 2008: «Συµπεριφορά σε ακραίες θερµοκρασίες». Συγκεκριµένα: Σε πυρκαγιά οι ΧΟΣ S220, S400, S500 καθώς και οι S500s που περιέχουν βανάδιο (V), δεν παρουσιάζουν τελικά αξιοσηµείωτες µεταβολές µηχανικών ιδιοτήτων, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία που απέκτησαν οι ΧΟΣ. Για θερµοκρασίες ΧΟΣ µεγαλύτερες από 500 ο C και χρόνους έκθεσης άνω της 1h, οι κατηγορίες S500s και B500C της µεθόδου tempcore (ΘΕ-Θ), λόγω του µεταλλουργικού µετασχηµατισµού που υφίσταται ο µαρτενσίτης, «µαλακώνουν». Παρουσιάζουν τελικά µείωση της αντοχής τους έως και 50% (!!!), αναλόγως των µεγεθών θερµοκρασίας ΧΟΣ -χρόνου. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται σχηµατικά (και τελείως ενδεικτικά) οι διάφορες µεταβολές του ορίου διαρροής: Ποιότητα Αρχική ονοµαστική αντοχή (N/mm 2 ) Κατα τη διάρκεια της φωτιάς (N/mm 2 ) Μετά το σβήσιµο της φωτιάς (N/mm 2 ) S (-60%) 220 S (-60%) 400 S500s- Β500C Μαρτενσίτης ς Μπαινίτης Φερίτης - Περλίτης Κάθετη στο διαµήκη άξονα τοµή ράβδου χάλυβα µετά από εµβάπτιση σε Nital (µέθοδος παραγωγής χάλυβα: tempcore, S500S-B500C) (-80%) 250 (-50%) Χάλυβες ψυχρής κατεργασίας µε ολκή (ΨΚ-Ο) µε βαθµό παραµόρφωσης n µε 2<n<12%, που έχουν θερµανθεί στους 550 ο C, ακόµη και για χρόνους µερικών δευτερολέπτων, θα έχουν πολύ χειρότερες µηχανικές ιδιότητες, δηλ. µειωµένη αντοχή και αυξηµένη ψαθυρότητα (η περίπτωση αυτή αφορά και αστοχίες περιπτώσεων ΧΟΣ πλέγµατος για προκατασκευασµένους κλωβούς συνδετήρων από χάλυβες ΨΚ-Ο)

9 9. Ραδιενέργεια Στον ΚΤΧ2008 αναφέρονται στα σχόλια κάποια όρια. Γενικά µπορεί ο χρήστης να ζητάει σχετικό πιστοποιητικό. Η απαίτηση για την (µη) ύπαρξη ραδιενεργών υλικών αφορά,µε βάση την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία,µόνο την πρώτη ύλη (δηλ. τα παλιοσίδερα). Υπάρχουν δηλαδή στις πύλες όλων των Ελληνικών Εργοστασίων και στα περισσότερα τελωνεία ειδικές µετρητικές διατάξεις, που µετρούν τη ραδιενέργεια στα παλιοσίδερα και στις µπιγέτες, και χορηγείται εργοστασιακό πιστοποιητικό (εφόσον ζητηθεί). Το ζήτηµα του ελέγχου του τελικού προϊόντος είναι σε εκκρεµότητα, γιατί δεν έχουν καθιερωθεί όρια από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), και την Ε.Ε. Για εισαγόµενο χάλυβα πρέπεί να ζητηθεί από τον εισαγωγέα το σχετικό πιστοποιητικό ραδιενέργειας της Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας της χώρας προέλευσης. Όποιος ενδιαφέρεται µπορεί πάντως να στείλει δείγµατα για έλεγχο στην ΕΕΑΕ. 10. Απαίτηση λήψης µέτρων για την αποφυγή της διάβρωσης Οι ΧΟΣ πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από εµφανείς παραµορφώσεις ή πληγές. απολεπίσεις, αλλοιώσεις, αθέλητες Όσον αφορά τις αλλοιώσεις από διάβρωση, απαιτείται έλεγχος µέτρηση της ποσότητας των οξειδίων σιδήρου (max 300 gr/m 2, βλ & 10.2 ΚΤΧ 2008). Ποσότητα οξειδίων έως 300gr/m 2, θεωρείται ότι είναι δυνατόν κατά την σκυροδέτηση να αντιδράσει χηµικά µε το νωπό σκυρόδεµα και τελικά να αφοµοιωθεί. Μεγαλύτερη πάντως ποσότητα οξειδίων µειώνει τη συνάφεια κλπ και αποτελεί λόγο απόρριψης εφ όσον υπάρχουν και κρατήρες pitting βάθους πέραν ορισµένων ορίων. Για διάβρωση µε βελονισµούς (pitting), ο έλεγχος γίνεται σύµφωνα µε την 10.3 του ΚΤΧ2008. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται το σκυρόδεµα να καταστεί ακόµα µικρότερου πορώδους( άυξηση τσιµέντου κτλ.). Συνιστάται η αποθήκευση σε στεγασµένους χώρους και µάλιστα κατά τρόπο που να υπάρχει αερισµός µεταξύ των ράβδων. Για συνθήκες περιβάλλοντος κατηγορίας 3 και 4 κατά ΕΚΩΣ επιβάλλεται µε τον ΚΤΧ 2008 η αποθήκευση σε στεγασµένους χώρους. Η εµπειρία µας δείχνει ότι: Χάλυβας σε «µάντρα» µε αρκετή οξείδωση, σηµαίνει ότι διατίθεται σιγά σιγά και ότι υπάρχει «λόγος σοβαρός», ως προς τη ποιότητα του, έτσι «ξέµεινε» και οξειδώθηκε. Στα µεγάλα έργα γίνονται πολλές φορές αγορές, για οικονοµικούς (κυρίως) λόγους, πολύ µεγάλων ποσοτήτων χάλυβα. Έτσι πιθανές απρόβλεπτες καθυστερήσεις των σκυροδετήσεων, µπορεί να οδηγήσουν σε οξείδωση αυτές τις µεγάλες ποσότητες χαλύβων που βρίσκονται σε «αναµονή», συνήθως εκτός στεγασµένου χώρου. Τα προβλήµατα είναι περισσότερα σε (συχνές) περιπτώσεις κοντά σε λίµνες, θάλασσα καθώς και σε ζεστά υγρά µέρη(κατηγορία περιβάλλοντος ΙΙΙ κατά ΕΚΩΣ). Αντίθετα σε µεγάλο υψόµετρο ψυχρό κλίµα ο ρυθµός οξείδωσης είναι µικρότερος. Να σηµειωθεί ότι οι χάλυβες S500s και κατόπιν B500C της µεθόδου tempcore, που σχεδόν αποκλειστικά συναντά κανείς από το 1993 περίπου έως σήµερα έχουν µεγάλη τάση προς διάβρωση (σε σύγκριση π.χ. µε S220, S400 ή τα S500s µε (V) βανάδιο). Σε έργα υπό ακραίες συνθήκες (π.χ. σε περιβάλλον µε πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες ή σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον) χρειάζεται να γίνει ειδική µελέτη, ώστε να ληφθούν υπόψη πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις (π.χ. µεγαλύτερο πάχος επικάλυψης) ή επιλογές (π.χ. µερική χρήση ανοξείδωτου χάλυβα µε νευρώσεις ή ράβδων τιτανίου µε σπείρωµα κ.λ.π.). 11. Έλεγχος και παραλαβή οπλισµού στο έργο. Ο επιβλέπων µηχανικός ελέγχει εάν οι παραλαµβανόµενοι χάλυβες καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις προέλευσης, ποιότητας και διαµόρφωσης που έχουν τεθεί στο δελτίο παραγγελίας. Σε περίπτωση ασυµφωνίας απαγορεύεται η ενσωµάτωση τους στο έργο (βλ 6.7 και παράρτηµα 6 στον ΚΤΧ2008)

10 12. ιαµόρφωση οπλισµού στο εργοτάξιο. Ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για εξοπλισµό- αποθήκευση όπως ακριβώς και στις επιχειρήσεις διαµόρφωσης οπλισµού. Υπεύθυνος για την επάρκεια και καταλληλότητα του εξοπλισµού διαµόρφωσης, καθώς και την ορθότητα του (προς παράδοση) προϊόντος είναι ο αρµόδιος εργολάβος ή υπεργολάβος. 13. Τοποθέτηση οπλισµών. Συναρµολόγηση - ευστάθεια οπλισµού Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις όλο και περισσότερο εφαρµόζονται για τη συγκράτηση σε ορισµένη θέση των συνδετήρων κλπ. (µε µη φέρουσες ηλεκτροσυγκόλλησεις µεγαλύτερες όµως των 6mm και αποφυγή εκτέλεσης τους σε καµπυλωµένη περιοχή του συνδετήρα) Επικάλυψη οπλισµών Απαιτούνται τα προβλεπόµενα στους αντίστοιχους κανονισµούς: ωπλισµένου σκυροδέµατος και πυροπροστασίας. Χρήση αποστατήρων ( 7.2 και Παράρτηµα 5 του νέου ΚΤΧ 2008) Η χρήση κατάλληλων αποστατήρων σε σχήµα, και επαρκών σε πλήθος και αντοχή είναι απαραίτητη: - για το αναγκαίο πάχος επικάλυψης. - για την αποτροπή µετατοπίσεων. - για την ακρίβεια της θέσεως της τοποθέτησης των οπλισµών. - για την αποφυγή διάβρωσης του οπλισµού στο µέλλον. 14. Συγκολλήσεις-Ένωση υπάρχοντος οπλισµού µε νέο. Οι γενικοί κανόνες της τεχνικής των συγκολλήσεων, (βλ. ΚΤΧ2008) πρέπει να τηρούνται καθώς επίσης και η διαπίστωση της επάρκειας του ηλεκτροσυγκολλητή. Θα ήταν πολύ χρήσιµη η επικοινωνία µε το εργαστήριο µετάλλων του ΚΕ Ε για περισσότερες πληροφορίες. 15. Οι αναµονές. Η προστασία τους από τσακίσµατα ( 6.5 ΚΤΧ2008) Απαιτείται να παραµένουν ευθύγραµµες. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει κάµψη, θα πρέπει να κάµπτονται µε τύµπανο της απαιτούµενης από τη µελέτη ακτίνας καµπυλότητας π.χ. τουλάχιστον 7D για Φ>18 και 4D για Φ 18. Η επανευθυγράµµιση µιας αναµονής απαγορεύεται γενικά από τον ΚΤΧ2008. Για όλες τις κατηγορίες όµως, όπως έχει παρατηρηθεί σε σειρά δοκιµών, εάν έχει υποστεί κάµψη σε κατάλληλο τύµπανο δεν θα επηρεασθεί το όριο διαρροής και η εφελκυστική αντοχή σε τυχούσα επανευθυγράµµιση, η παραµόρφωση θραύσης θα µειωθεί. Θα ήταν ιδανικό η κάµψη να έχει γίνει εκ των προτέρων στο εργοτάξιο (όπου η εργασία είναι ευκολότερη και πιο ακριβής), πριν τη τοποθέτηση του οπλισµού. Να αποφεύγεται γενικά η θέρµανση µε φλόγα για επανευθυγράµµιση (απαγορεύεται για τα Β500C και τα παλιότερα S500s). Για τα S220 και S400 επιτρέπεται, αρκεί να γίνονται σχετικές δοκιµές για επιβεβαίωση (Κεφ 8.6 του ΚΤΧ2008). Προστασία από διάβρωση 10.4 Κ.Τ.Χ Αν πρόκειται να παραµείνουν εκτεθειµένες οι αναµονές για διάστηµα ικανό να προκαλέσει σηµαντικές αλλοιώσεις π.χ. για διάστηµα περισσότερο από 6 µήνες απαιτείται καθαρισµός και επικάλυψη των ράβδων µε ασφαλτικό γαλάκτωµα. Αν έχει δηµιουργηθεί µάζα οξειδίων µεγαλύτερη από 300gr/m 2 προηγείται καθαρισµός όχι µε χτυπήµατα αλλά π.χ. µε συρµατόβουρτσα, υδροβολή ή αµµοβολή, δηλαδή κατεργασίες που δεν προκαλούν «πληγές» και που δεν επηρεάζουν τελικά τις µηχανικές ιδιότητες του χάλυβα. Ακολουθεί επικάλυψη των ράβδων µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ή και κατάλληλος εγκιβωτισµός σε σκυρόδεµα µειωµένου πορώδους. Υπενθυµίζεται η απαίτηση απουσίας pitting

11 Κοντές αναµονές (παλιές) S220, S400, S500. (Προέκταση τους µε συγκόλληση για αποκατάσταση του αναγκαίου µήκους τους.) Μία σύνδεση - προέκταση κοντής (παλιάς) αναµονής µε χρήση π.χ. µήκος 1µ από χάλυβα Β500C, θα πρέπει να γίνει µε συγκόλληση είτε µε λωρίδες (βλ. Ευρωκώδικα), είτε µετωπικά. Αµέσως πρίν τη συγκόλληση, γίνεται κατάλληλη (προ)θέρµανση της κοντής αναµονής S220,S400,S500, βλ. 7 του παρόντος και νέο ΚΤΧ 2008 κεφ. 8.6 Η προέκταση σε κοντές(νέες) αναµονές που είναι από υλικό ποιότητας S500s-Β500C, είναι σχετικά πιο απλή εργασία και περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 του νέου ΚΤΧ Κακοτεχνίες Έχουµε διαπιστώσει κακοτεχνίες σε ότι αφορά συγκολλήσεις: 1. συγκολλήσεις ελικοειδών συνδετήρων S220 ή S400s σε πασσάλους S400, xωρίς προθέρµανση. 2. συγκολλήσεις σε αναµονές S400, xωρίς προθέρµανση. 3. συγκολλήσεις σε συνδετήρες S400, xωρίς προθέρµανση. 4. πρόχειρες σηµειακές συγκολλήσεις για συγκράτηση πασσάλων. 5. πρόχειρες σηµειακές συγκολλήσεις για αναδιπλούµενα πλέγµατα συνδετήρων. 6. απότοµη ψύξη της συγκόλλησης µε νερό (!). 7. συγκόλληση µε οξυγονοκόλληση. 8. συγκόλληση και από τις δύο πλευρές των ράβδων, σε µήκη πολύ µεγαλύτερα. 9. ελαττωµατικά «κορδόνια» από άποψη εκτέλεσης και διαστάσεων. Άλλες κακοτεχνίες που συχνά διαπιστώνονται είναι: 10. σε αναδιπλούµενα πλέγµατα συνδετήρων, η κάµψη πολύ κοντά στη σύνδεση της αυτογενούς συγκόλλησης, έχει αποτέλεσµα τη θραύση αποκόλληση της σύνδεσης αυτής και τη δηµιουργία πληγής τελικά στο συνδετήρα, 11. δηµιουργία πληγών σε χάλυβα αναµονών κατά τη καθαίρεση σκυροδέµατος προστασίας αναµονών (π.χ. πασσάλους), 12. δηµιουργία πληγών και σε γειτονικούς χάλυβες κατά την οξυγονοκοπή (η οποία απαγορεύεται), 13. κατά καιρούς υπήρξε εκτεταµένη χρήση χαλύβων ψυχρής διαµόρφωσης µε µεγάλοάγνωστο βαθµό παραµόρφωσης σε πλέγµατα προκατασκευασµένων κλωβών συνδετήρων. 14. στις µάντρες εκτελούνται κάµψεις µε χρήση τυµπάνων πολύ µικρότερων διαµέτρων από τις προβλεπόµενες, µε επιπτώσεις τη δηµιουργία ρωγµών. 15. χρήση συνδέσµων τύπου «µούφας», χωρίς έλεγχο του συστήµατος ή και σχετικές δοκιµές. 16. θέρµανση για καµπύλωση ευθυγράµµου ή για ευθυγράµµιση καµπυλωµένου για χάλυβες ΘΕΘ. 17. Χρησιµοποίηση διαφορετικής κατηγορίας χάλυβα π.χ. S500s αντί S400 της µελέτης, την περίοδο , όπου συνυπήρχαν στην αγορά και οι δύο αυτές ποιότητες. Κλείνοντας την ενότητα αυτή τονίζεται ότι: Η βασικότερη απαίτηση είναι να µελετήσουµε καταρχήν τον ΚΤΧ και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, όλοι οι εµπλεκόµενοι µηχανικοί, τεχνικοί, κατασκευαστές αλλά και µε ένα τρόπο οι σπουδαστές, τεχνίτες κλπ. Ιδιαίτερα χρήσιµη θα είναι επίσης η µελέτη: των Πρακτικών των 13 ου,14 ου,15 ου Συνεδρίων Σκυροδέµατος. καθώς και των σχετικών ηµερίδων του ΤΕΕ

12 Β. Αυτοψίες και έλεγχοι ΧΟΣ υφισταµένων κατασκευών 1. Γενικά Έχει τεθεί µε µεγάλη ένταση το µείζον κοινωνικό και οικονοµικό θέµα της βελτιώσεως της σεισµικής συµπεριφοράς των υφισταµένων κτιρίων κυρίως έναντι µελλοντικών σεισµών. Πλευρά του ζητήµατος αυτού αποτελεί και ο προσεισµικός έλεγχος για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης σ ότι αφορά τον χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος (ακόµα και αν υπήρχε οικοδοµική άδεια). Η ακριβέστερη δυνατή αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης των Χ.Ο.Σ. πρέπει να γίνεται µε επιτόπιους ελέγχους τοµές και µε τη λήψη δειγµάτων για εργαστηριακές δοκιµές. Για τις υφιστάµενες κατασκευές απαιτείται η καλή γνώση της γενικότερης «ιστορίας» της µεταλλουργικής παραγωγής των Χ.Ο.Σ., καθώς και της τότε τεχνικής της όπλισης. 2. Έλεγχοι και αποτύπωση λεπτοµερειών όπλισης (διαµήκεις οπλισµοί, συνδετήρες δοκών-στύλων κτλ.) Αποκαλύψεις µε την αφαίρεση της επικαλύψεως (τοπικά «χαντρώµατα» σε στοιχεία ή σε κόµβους), δηλαδή µε τοµές Μαγνητοµετρήσεις µε ειδική, σχετικά απλή και φθηνή συσκευή που η λειτουργία της στηρίζεται στη µεταβολή του µαγνητικού πεδίου που παρατηρείται: α) σε θέσεις πύκνωσης και αραίωσης συνδετήρων β) σε αλλαγή της διαµέτρου του διαµήκους οπλισµού. γ) σε διαφορετικό πάχος της επικάλυψης. δ) σε κόµβους (εδώ υπάρχει δυσκολία). Βλέπε το BS1881:Part 204:1988. Πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από την προηγούµενη µέθοδο, µας δίνει ο ραδιογραφικός έλεγχος, που πραγµατοποιεί το εργαστήριο Κινητής Ραδιογραφίας του Ινστιτούτου Επιστήµης Υλικών του ΕΚΕΦΕ ηµόκριτος. Επιτυγχάνεται έτσι µέτρηση βάθους επικάλυψης διαµέτρου οπλισµού µε αρκετά ακριβή τρόπο (ακόµη και σε κόµβους). Έρευνα για ύπαρξη κακοτεχνιών σε τυχόν υπάρχουσες συγκολλήσεις και σχετική εξέταση µεθόδων και λεπτοµερειών εκτέλεσης τους. Έλεγχος ύπαρξης και (καταλλήλου) µήκους αναµονών σε υποστυλώµατα ενδιάµεσων ορόφων. Αυτό γίνεται επίσης, µε τοµές ή µε µαγνητοµετρήσεις, στην περιοχή της βάσης των υποστυλωµάτων. Η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το ιστορικό της κατασκευής (τόσο κατά την περίοδο της ανέγερσης όσο και κατά την περίοδο χρήσης), είναι επίσης πολύ χρήσιµη ιδίως σε περιπτώσεις: Εκδήλωσης σεισµού λίγες ώρες µετά το πέρας της σκυροδέτησης (π.χ. 4 εώς 12 ώρες). Κακοτεχνιών που είχαν παρατηρηθεί γενικότερα στις µεθόδους κατασκευής την εποχή της ανέγερσης, Πυρκαγιάς (βλ. σχετικό υποκεφάλαιο) Βλαβών από σεισµό και τρόπου επισκευής σεισµόπληκτων. Είναι επιβεβληµένη η συλλογή σχετικών πληροφοριών από ΤΑΣ - ΓΑΣ

13 3. Επιτόπου έρευνα, µετρήσεις και εργαστηριακές δοκιµές για ΧΟΣ. α) Οπτικός έλεγχος και αναγνώριση των χαλύβων. Η γεωµετρία και το σχήµα των νευρώσεων δίνουν πληροφορίες για προέλευση, εργοστάσιο, χώρα παραγωγής, για µηχανικά και χηµικά χαρακτηριστικά (βλ. Παράρτηµα 7 του νέου ΚΤΧ 2000) β) Λήψη δειγµάτων για εργαστηριακές δοκιµές (πλήθος: 3 δείγµατα ανά κατηγορία, διάµετρο και εργοστάσιο παραγωγής) για έλεγχο µηχανικών ιδιοτήτων, γεωµετρίας κλπ. Το απαιτούµενο µήκος αδιατάρακτου δείγµατος είναι 65cm για διαµήκη οπλισµό και 40cm για εγκάρσιο οπλισµό. Η δειγµατοληψία του διαµήκη οπλισµού προτείνεται να γίνεται µε αποκοπή αρχικά των συνδετήρων (µε τοµές παράλληλες στον διαµήκη οπλισµό) και αποκοπή του δείγµατος εφόσον µπορεί να απεγκλωβιστεί από το σκυρόδεµα, αλλιώς αποκοπή και του σκυροδέµατος µε τοµές παράλληλες στον διαµήκη οπλισµό) και τέλος αποκοπή και απεγκλωβισµός του δείγµατος. Ανάγκη φυσικά για άµεση αποκατάσταση µε συγκόλληση. για έλεγχο χηµικής σύστασης. Απαιτούµενο µήκος δείγµατος 3 έως 4cm (διαπίστωση µεταξύ των άλλων της συγκόλλησιµότητας αλλά και ενδείξεις για τις τιµές των µηχανικών χαρακτηριστικών). για δοκιµές κάµψης (90 ο ) ανάκαµψης (20 ο ) ή αναδίπλωσης (180 ο ), που πρέπει να γίνουν, εφόσον φυσικά υπάρχει επαρκής αριθµός δειγµάτων. Οι εργαστηριακες δοκιµές εκτελούνται µε βάση το Παραρτ.7 του ΚΤΧ γ) ιερεύνηση του φακέλου της κατασκευής για τυχούσα ύπαρξη πιστοποιητικών ελέγχων υλικών. δ) Συνήθεις κακοτεχνίες που έχουν συνήθως εντοπισθεί είναι: Την περίοδο συνυπήρχαν οι ποιότητες S400 και S500s. Συχνά συνέβαινε η ταυτόχρονη χρησιµοποίηση των δύο αυτών διαφορετικών κατηγοριών στο ίδιο έργο, ή και η τοποθέτηση S500s αντί για S400. Tην περίοδο από το 1994 και µετά πολλοί µελετητές µη γνωρίζοντας την αποκλειστική ύπαρξη του S500s στην αγορά και ενώ στις παραδοχές της µελέτης αναγραφόταν S400, στην πράξη όπλιζαν µε S500s. Οι αυθαίρετες συγκολλήσεις (S400 µε S400, S400 µε S500s) που ήταν συχνές και καταστροφικές.(προκατασκευασµένοι κλωβοί πασσάλων, κοντές αναµονές στύλων, προκατασκευή µανδυών συνδετήρων κτλ.) Κακή εκτέλεση κάµψεων, µε τύµπανο αρκετά µικρότερης διαµέτρου από την απαιτούµενη. Τοποθέτηση εξ αρχής οξειδωµένου χάλυβα. 4. Έλεγχος διάβρωσης (ή οι χειρότερες διαβρώσεις είναι αυτές που δεν «βλέπουµε») α. Απαιτείται ιδιαίτερος οπτικός έλεγχος σε υποστυλώµατα, δοκούς ή µπαλκόνια, όπου έχουν τοποθετηθεί στηρίγµατα για υδρορροές, καµινάδες, κάγκελα, ζαρντινιέρες, καλώδια ( ΕΗ, ΟΤΕ), διότι προκαλούνται ρωγµές στο σκυρόδεµα από τον λαθεµένο τρόπο τοποθέτησης (µε ισχυρή διάτρηση - κρούση) των στηριγµάτων αυτών. Λόγω των ρωγµών αυτών διευκολύνεται η διείσδυση οξυγόνου υγρασίας - CO 2 και η δηµιουργία οξειδίων του σιδήρου, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω διάβρωση του χάλυβα. Η διάβρωση παράγει οξείδια σιδήρου που δηµιουργούν στις ράβδους διόγκωση, η οποία και προκαλεί ρωγµές στο σκυρόδεµα. Οι ρωγµές αυτές είναι παράλληλες προς τις ράβδους που οξειδώνονται. Με τοµές θα εκτιµηθεί η έκταση της διάβρωσης. Πάχη οξειδίων για (ακραίο) παράδειγµα µεγαλύτερα του 1mm ή απώλεια διατοµής>20%, προκαλούν εκτεταµένη µείωση της συνάφειας µεταξύ του οπλισµού και του σκυροδέµατος και συχνά λόγω διόγκωσης εκτίναξη της επικάλυψης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο οπλισµός δεν λειτουργεί και απαιτείται (π.χ. για

14 επισκευή µε την µέθοδο ίσης διατοµής) τοποθέτηση µε συγκόλληση νέας ράβδου(σαν νάρθηκα) στην περιοχή της ράβδου που έχει φθαρεί. Στο παράρτηµα 7 του ΚΤΧ 2008 γίνεται γενική προσέγγιση του θέµατος, µε αποφυγή λεπτµερέστερων οδηγιών και συγκεκρµένα: «Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι η µείωση της διατοµής κατά 5% ή της διαµέτρου κατά 0.5mm θα µπορούσε να οδηγήσει ενδεχοµένως σε επέµβαση». β. Έλεγχος της απαιτούµενης επικάλυψης των οπλισµών ιδίως στις πλάκες και στους συνδετήρες των δοκών και των υποστυλωµάτων. Είναι πολύ συνηθισµένη η απουσία αποστατήρων και επικάλυψης, σε συνδυασµό µε µεγάλο πάχος σοβάδων ή/και την ισχυρή στεγανοποιητική βαφή τους. Εγκλωβίζεται τότε υγρασία και δηµιουργείται µεγάλη (κρυφή) διάβρωση η οποία προκαλεί «διόγκωση» των οπλισµών και αποκόλληση σκυροδέµατος, και συχνά πτώση εκτεταµένη σοβάδων ή/και σκυροδέµατος. γ. Η µη εξασφάλιση αποµάκρυνσης υδάτων που λιµνάζουν σε κατασκευές που έχουν διακοπεί οι εργασίες στη φάση της σκυροδετήσεως (π.χ. σε πλάκες, προβόλους που δεν έχουν επαρκείς ρήσεις), είναι δυνατόν να προκαλέσει εκτεταµένη διάβρωση. δ. Έλεγχος των αναµονών από πλευρά διάβρωσης και ιδίως στην τριεπιφάνεια της βάσης τους (αέρας σκυρόδεµα χάλυβας), καθώς και στην περίπτωση που έχουν περάσει χρόνια για την ανέγερση από ορόφου σε όροφο. Τονίζεται γενικά ότι 6 µήνες έκθεσης είναι δυνατό να προκαλέσουν µη ανεκτή διάβρωση (βλ. ΚΤΧ 2008) ε. Να εξετασθεί η περίπτωση να είχε χρησιµοποιηθεί αρχικά, ήδη έντονα οξειδωµένος χάλυβας (σε περιοχές κοντά σε θάλασσα, ποτάµια, λίµνες κλπ.) στ. Η τάση προς οξείδωση είναι αυξανόµενη κατά την σειρά: S220, S400, S500s (βανάδιο), S500s (Tempcore), Β500C. ζ. Ζήτηµα υπάρχει για το θέµα καθαρισµού αό σκουριές, θαασσινό νερό. Συνιστάται η αµµοβολή. 5. Πρακτικές συστάσεις για την εκτίµηση της αντοχής των ΧΟΣ µετά από πυρκαγιά. Με αφορµή τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, το ΤΕΕ εξέδωσε ένα χρήσιµο οδηγό για την εκτίµηση βλαβών που έγραψαν οι Θ.Τάσιος και Μ.Χρονόπουλος. εν προβλέπεται σε κανονισµούς ή προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ Ε διαδικασία ελέγχων σε κτίρια από σκυρόδεµα τα οποία έχουν πληγεί από πυρκαγιά. Α. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι για την αξιολόγηση κατασκευών από σκυρόδεµα που έχουν υποστεί βλάβη από πυρκαγιά µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορες τεχνικές όπως: οπτικοί έλεγχοι-παρατηρήσεις (διαπίστωση ρηγµατώσεων, αποφλοιώσεων, παραµορφώσεων κλπ.), δοκιµές µε κρουσίµετρο (προκειµένου να διαφοροποιηθούν οι περιοχές όπου το σκυρόδεµα υπέστη την έντονη δράση της φωτιάς από τις περιοχές όπου το σκυρόδεµα δεν εκτέθηκε σε υψηλές θερµοκρασίες ), ταχύτητα υπερήχων, εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής σε δείγµατα σκυροδέµατος και χάλυβα οπλισµού και µεταλλουργικής δοµής, πετρογραφικές αναλύσεις στο σκυρόδεµα που υπέστη πυρκαγιά. H τεχνική ή ο συνδυασµός τεχνικών που θα ακολουθηθούν εξαρτάται από την ένταση και τη διάρκεια της φωτιάς, την ηλικία της κατασκευής, τη σπουδαιότητα του στοιχείου που υπέστη βλάβη και πρέπει να αποφασίζεται από έµπειρο σε αυτά τα θέµατα Μηχανικό. Β. Όσον αφορά µεµονωµένους ελέγχους, στην ελληνική νοµοθεσία αναφέρονται τα εξής: Σκυρόδεµα Στην Εγκύκλιο Ε7, παράγραφοι 3.6 & 3.7 του ΥΠΕΧΩ Ε αναφέρεται η περίπτωση που ζητείται η αντοχή του σκυροδέµατος σε µια µικρή περιοχή όπου το σκυρόδεµα παρουσιάζει ελαττώµατα από

15 εξωτερικά αίτια (πχ. πυρκαγιά) οπότε πρέπει να γίνεται λήψη πυρήνων και έλεγχος της αντοχής τους σε θλίψη. Στον οδηγό Τάσιου-Χρονόπουλου δε συνιστάται (αλλά και δεν απαγορεύεται) να λαµβάνονται πυρήνες. Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΧΟΣ) Θα λαµβάνονται δείγµατα χάλυβα κυρίως από την περιοχή που εκτιµάται ότι έχει επηρεασθεί από τη φωτιά (για υποστυλώµατα να λαµβάνεται δείγµα σε ύψος 2 m και εώς τον κόµβο) καθώς και από την «υγιή περιοχή», και θα δοκιµάζονται από άποψη µηχανικών ιδιοτήτων, σε συνδυασµό µε µακροσκοπική και µικροσκοπική εξέταση, σε σχέση και µε την παρακάτω εικόνα. Χρήσιµα επίσης, για τυχόν πιο περίπλοκη περίπτωση, είναι τα αναφερόµενα στην 3.6 του ΚΤΧ2008: «Συµπεριφορά σε υψηλές θερµοκρασίες». Συγκεκριµένα: Σε πυρκαγιά οι ΧΟΣ S220, S400, S500 καθώς και οι S500s που περιέχουν βανάδιο (V), δεν παρουσιάζουν τελικά αξιοσηµείωτες µεταβολές µηχανικών ιδιοτήτων. Για θερµοκρασίες ΧΟΣ µεγαλύτερες από 500 ο C και χρόνους έκθεσης άνω της 1h, οι κατηγορίες S400s,S500s, B500C της µεθόδου tempcore (ΘΕ-Θ), λόγω του µεταλλουργικού µετασχηµατισµού ( είδος ανόπτησης) που υφίσταται ο µαρτενσίτης, «µαλακώνουν» και παρουσιάζουν µείωση της αντοχής τους έως και 50% µετά το σβήσιµο της φωτιάς. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται σχηµατικά (και τελείως ενδεικτικά) οι µέγιστες µεταβολές του ορίου διαρροής. Ποιότητα Μαρτενσίτης Μπαινίτης Φερίτης - Περλίτης Κάθετη στο διαµήκη άξονα τοµή ράβδου χάλυβα µετά από εµβάπτιση σε Nital (µέθοδος παραγωγής χάλυβα: tempcore) Αρχική ονοµαστική αντοχή (N/mm 2 ) Κατα τη διάρκεια της φωτιάς (N/mm 2 ) Μετά το σβήσιµο της φωτιάς (N/mm 2 ) S (-60%) 220 S (-60%) 400 S500s/B500C (-80%) 250 (-50%)

16 Γ. οµικοί Χάλυβες (ΕΝ 10025) Έλεγχος σε δοµικούς χάλυβες ( π.χ. γωνιές, ταύ, διπλά ταύ, λάµες, κοιλοδοκούς κλπ. ) Πριν προχωρήσουµε στην επόµενη ενότητα αναφέροµαι συνοπτικά στους ελέγχους δοµικών χαλύβων (οι οποίοι ως γνωστόν) δεν περιλαµβάνονται στο ΚΤΧ αλλά είναι καλό να ελέγχονται. Συγκεκριµένα γίνονται στο εργαστήριο µας, οι παρακάτω έλεγχοι: Χηµική ανάλυση σε δείγµα 2.0x2.0 cm ανεξαρτήτως πάχους. οκιµές αντοχής σε δείγµα 4x30cm κοµµένο µε δίσκο κοπής µετάλλου. Κατά τη λήψη των δειγµάτων απαγορεύεται η χρήση οξυγόνου. Τονίζεται ότι για να καταταγεί ένας χάλυβας σε κατηγορία π.χ. St37 (S235), απαιτείται µεταξύ των άλλων η µέτρηση της αντοχής του και της χηµικής σύνθεσης. Οι έλεγχοι και η κατάταξη των δοµικών χαλύβων αναφέρονται αναλυτικά στο Πρότυπο ΕΝ Χάλυβες Προέντασης (prεν Παράρτηµα 8 ΚΤΧ2008) Έλεγχος σε χάλυβες προέντασης (π.χ. 7 κλωνο Φ15, 2mm, µονόκλωνο Φ8mm ή Φ10mm ή Φ12mm). Λόγω ιδιαίτερων δυσκολιών που συναντούσαµε µε συµβατικό εξοπλισµό και κλασικές µεθόδους, κάναµε ανανέωση του εξοπλισµού µας και πλεόν οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε απόλυτη επιτυχία το Η Χηµική ανάλυση (προαιρετική στους σχετικούς κανονισµούς) είναι επίσης δυνατή

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας...

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 1 - Ν ο ε μ β ρ ι ο ς 2 0 0 6 «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Του Γιώργου Βαρουφάκη,

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτέλεση επί τόπου εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών διερεύνησης

«Εκτέλεση επί τόπου εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών διερεύνησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ταχ. /νση : Λυκούργου 12, 105 51 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γκιόκας Παναγιώτης Τηλέφωνο : 2131500117 Fax : 2103251019

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

REACH: Θετική πρόκληση για τη χαλυβουργία

REACH: Θετική πρόκληση για τη χαλυβουργία Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 5 ο - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 REACH: Θετική πρόκληση για τη χαλυβουργία Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός RE ACH

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ:

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. Νο 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: Μονωτήρες κανονικού τύπου 16 τον για ΓΜ 400kV ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ FAX: 210 5192326

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε 18.02.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 07-10-2008 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Η Οδηγία τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα