Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: e - mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3463830 e - mail: kede@otenet."

Transcript

1 «Επισκευές Προσθήκες Ενισχύσεις» Βασικές απαιτήσεις του νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ 2008) Α. Η εφαρµογή του ΚΤΧ 2008 στα έργα. Β. Αυτοψίες και έλεγχοι ΧΟΣ υφιστάµενων κατασκευών Γ. οµικοί Χάλυβες (ΕΝ 10025). Χάλυβες Προέντασης (prεν 10138) Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: e - mail: Α. Η εφαρµογή του ΚΤΧ 2008 στα έργα 1. Έλεγχος αγοράς, απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις διάθεσης και διαµόρφωσης. Ο έλεγχος αγοράς γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ, και ξεκίνησε από το 2002 από 3µελείς επιτροπές του ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε και των Περιφερειών (ΦΕΚ 332, Τεύχος δεύτερο, 28/3/01). Η λειτουργία τους είναι ακόµη σε αρχικό στάδιο, µε αρκετά προβλήµατα. Αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο υπάρχει και στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το Ο επιβλέπων µηχανικός σε ηµόσιο ή Ιδιωτικό έργο πρέπει να έχει αντίστοιχες απαιτήσεις πριν και κατά την παραγγελία, κατά την εκτέλεση της και κατά την παραλαβή. α. ειγµατοληψίες Ελεγχοι και δοκιµές Λαµβάνονται 3 δείγµατα από 3 διαφορετικές ράβδους κάθε ελεγχόµενης παρτίδας (παρτίδα : ποσότητα ΧΟΣ της ίδιας διατοµής, από ίδια χύτευση που έχει παραχθεί από την ίδια µονάδα παραγωγής). Το µήκος του δείγµατος να είναι 1,5m (έτσι ώστε να περιέχεται και η σήµανση). Αν έστω και ένα δοκίµιο από τα 3 δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις, λαµβάνονται 10 επιπλέον δοκίµια από διαφορετικές ράβδους της παρτίδας. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται αφορούν τον προσδιορισµό του ορίου διαρροής, της εφελκυστικής αντοχής, της παραµόρφωσης θραύσης, της χηµικής σύστασης τη µέτρηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών - την συµπεριφορά σε αναδίπλωση καθώς και τη κατάσταση διάβρωσης. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές διεξάγονται στο ΚΕ Ε ή στα Περιφ. Εργαστήρια. Επίσης, στην ΕΒΕΤΑΜ, στο Κ ΕΠ και σε ορισµένα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα ιδιωτικά εργαστήρια είναι πολύ λίγα. β. Απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις διάθεσης (αποθήκες παραγωγών, εισαγωγέων, προµηθευτών.) Κατάλληλη ταξινόµηση χαλύβων στις αποθήκες κατά :Κατηγορία, προέλευση (χώρα και µονάδα παραγωγής), διάµετρο, ηµεροµηνία παραλαβής, µήκος ή βάρος

2 Σωστές συνθήκες αποθήκευσης :Κατάλληλα υποστηρίγµατα. Σε βιοµηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, κοντά σε λίµνες κλπ είναι αναγκαίοι στεγασµένοι χώροι αποθήκευσης. Σε αυτούς τους χώρους πρέπει να γίνονται οπτικοί έλεγχοι κάθε δύο (2) ή τρεις (3) µήνες, κατά περίπτωση. Μακροσκοπικός έλεγχος: Έλεγχος για τυχούσα ύπαρξη προϊόντων διάβρωσης, απολεπίσεων, αλλοιώσεων, αθέλητων παραµορφώσεων και πληγών. Απαραίτητα πιστοποιητικά: - Πιστοποιητικά Ποιότητας ή Πιστοποιητικά Ελέγχου. - Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής από το εργοστάσιο (MILL TEST CERTIFICATE). Περιλαµβάνει : εργοστάσιο παραγωγής, αριθµό χύτευσης, ηµεροµηνία παραγωγής, κατηγορία ποιότητας, αριθµό Πιστοποιητικού Ποιότητας ή Ελέγχου και µηχανικές και χηµικές ιδιότητες της χύτευσης, κατά δήλωση του εργοστασίου παραγωγής. Ύπαρξη πινακίδας που να είναι σταθερά συνδεδεµένη σε κάθε δέσµη ράβδων. Σ αυτήν πρέπει να αναφέρονται κατ ελάχιστον : χώρα και εργοστάσιο παραγωγής, κατηγορία, χρονολογία παραγωγής, αριθµός χύτευσης, περιγραφή προϊόντων (µορφή, ονοµαστική διάµετρος), σήµανση (για κατηγορία, χώρα και εργοστάσιο παραγωγής). Ύπαρξη παραστατικών που αφορούν τις παραγγελθείσες ποσότητες χαλύβων. ( ελτίο παραγγελίας, ελτίο αποστολής, Τεχνικό δελτίο παράδοσης) υνατότητα διασταύρωσης στοιχείων (Ιχνηλασιµότητα). Απαιτείται η σήµανση (µέσω των νευρώσεων στην επιφάνεια της ράβδου) να συµφωνεί µε τα στοιχεία της συνοδευτικής πινακίδας και να ταυτίζονται οι κοινές πληροφορίες των συνοδευτικών εγγράφων. γ. Απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις διαµόρφωσης (µάντρες, εργοστάσια προκατασκευής ΧΟΣ, εργοτάξια). Ισχύουν όλα τα προηγούµενα και επιπλέον : Έλεγχος εξοπλισµού και εκτέλεσης εργασιών κοπής απαραίτητη η ύπαρξη ψαλιδιού, δίσκου κοπής κλπ (απαγορεύεται η χρήση φλόγας για κοπή π.χ. οξυγονοκοπή). Έλεγχος εξοπλισµού και εκτέλεσης εργασιών κάµψης Απαραίτητη για την εκτέλεση κάµψης η ύπαρξη τυµπάνων κατάλληλης διαµέτρου, π.χ. 4D για Φ 18mm, 7D για Φ>18mm,. Οι σχετικές παραβάσεις µε χρήση τυµπάνων πολύ µικρής διαµέτρου είναι δυστυχώς ο κανόνας, µε καταστροφικές επιπτώσεις. Η κάµψη επίσης πρέπει να γίνεται µόνο µε µηχανικά µέσα, χωρίς χρήση φλόγας(βλ. 7 του παρόντος). Εάν τηρούνται τα προηγούµενα, τότε και η τυχούσα επανευθυγράµµιση, ιδίως αν είναι µερική, δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις µηχανικές ιδιότητες του χάλυβα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία «πληγών» κατά τις εργασίες κάµψης ή ανάκαµψης. Επισήµανση: απαγορεύεται η κάµψη σε ήδη συγκολληµένους χάλυβες, κοντά στη συγκόλληση (βλ. ΕΚΩΣ ). Έχει διαπιστωθεί ότι αυτό παραβλέπεται συστηµατικά στις κάµψεις των αναδιπλούµενων πλεγµάτων συνδετήρων, µε πρόκληση ρωγµών στη συγκόλληση και τελικά δηµιουργία πληγής στον συνδετήρα. Έλεγχος ορθής εκτέλεσης συγκολλήσεων: Οι επιτρεπόµενες µέθοδοι συγκόλλησης και λοιπές σχετικές οδηγίες αναφέρονται στo Κεφ.8 του ΚΤΧ Επίσης, απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση. Παρατήρηση: Αποτελούν πολύ σπουδαία αιτία για διενέργεια «εξαντλητικού» ελέγχου : Η θραύση κατά την κάµψη ή ανάκαµψη. Ο µεγάλος θόρυβος µε εκτίναξη τεµαχίου κατά την κοπή µε ψαλίδι. 2. Απαίτηση εφαρµογής από πρόσωπα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και προσόντα (εκπαιδευµένα, έµπειρα και ικανά)

3 Στα κέντρα διάθεσης του χάλυβα οπλισµού συνιστάται ο υπεύθυνος Τεχνικός να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Μέσης τεχνικής σχολής. Ειδικότερα όµως στις επιχειρήσεις διαµόρφωσης του οπλισµού απαιτείται η στελέχωση από απόφοιτο τουλάχιστον ΤΕΙ, ο οποίος θα µπορεί να κάνει: αναγνώριση, τήρηση αρχείου, εφαρµογή όλων των κατασκευαστικών λεπτοµερειών που αναφέρονται στους ξυλότυπους, επίβλεψη στην κοπή, κάµψη, διαµόρφωση, συγκόλληση κτλ όπως και συνεργασία µε τον επιβλέποντα Μηχανικό. 3. Απαίτηση ύπαρξης σήµανσης και Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης (ΧΟΣ Ελληνικοί ή Ε.Ε.) ή Πιστοποιητικού ελέγχου (ΧΟΣ από Τρίτες Χώρες). Για οποιαδήποτε αµφιβολία για τη σήµανση, θα πρέπει να επικοινωνήσει κανείς µε τον ΕΛΟΤ, το ΚΕ Ε ή το Περιφερειακό Εργαστήριο. Με τη σήµανση δηλώνεται : Η κατηγορία: µε τον διαφορετικό τρόπο διάταξης των νευρώσεων στην επιφάνεια της ράβδου (βλ. σελ 4). Η χώρα και η µονάδα παραγωγής : µε ενισχυµένες νευρώσεις που ανάµεσά τους έχουν κανονικές, πλάγιες νευρώσεις (βλ. Σελ. 4, πεδία Β, Γ αντίστοιχα). Η απουσία σήµανσης ή και πιστοποιητικών, και ιδίως η µη αντιστοίχιση µεταξύ τους, αποτελεί αιτία µη αποδοχής. Συµβολισµός πεδίου Β: Το πεδίο Β δηλώνει τη χώρα προέλευσης που είναι: Ελλάδα Ιταλία B=8 B=4 Τουρκία B=9 κλπ

4 Σήµανση δηλωτική της κατηγορίας S500s A B = 4 Γ = = 16 (α) Συµβολισµός πεδίου Α: µία κανονική νεύρωση ανάµεσα σε δύο ενισχυµένες Α Β = 4 Γ = =16 (β) Εναλλακτικός συµβολισµός πεδίου Α: δύο διαδοχικές ενισχυµένες πλάγιες νευρώσεις Χώρα παραγωγής Ιταλία Β=4. Μονάδα παραγωγής Γ=10+6=16 4. Απαίτηση γεωµετρικών χαρακτηριστικών. α. Έλεγχος ιαµέτρου Ράβδων σε παλαιές και νέες κατασκευές. Η χρήση του παχύµετρου οδηγεί κάποιες φορές σε λάθη. Σε παλαιές κατασκευές ο υπολογισµός της διαµέτρου γίνεται έµµεσα µε τον τύπο: A s 127, 4 M =, όπου A s :η πραγµατική διατοµή σε mm 2, l M: η µάζα σε gr, l : το µήκος σε mm. Σε νέες κατασκευές ο έλεγχος γίνεται µε µέτρηση µάζας και µήκους συγκεκριµένου τεµαχίου και στη συνέχεια µε χρήση του πίνακα 3.1 του ΚΤΧ β. Γεωµετρία νευρώσεων h = ύψος πλάγιων νευρώσεων 0,05 d εώς 0,10 d b = πλάτος (περίπου) 0,10 d ιαµήκεις νευρώσεις (ύψος) 0,15 d max b α τοµή A-A h Γωνία κλίσης α, ύψος h και πλάτος b, A A πλάγιας πλευράς

5 5. Απαίτηση µηχανικών χαρακτηριστικών Η Ελληνική Νοµοθεσία έως και τον Ιαν. του 2007 απαιτούσε την κυκλοφορία των χαλύβων που ανήκουν στις κατηγορίες του παρακάτω πίνακα. H κατηγορία S500s είναι από άποψη ολκιµότητας όπως η κατηγορία Β500Α, δηλ. µε χαµηλά χαρακτηριστικά ολκιµότητας f t / f y 1,05 κλπ. Ο χρήστης µπορούσε να ζητήσει χάλυβες αυξηµένης ολκιµότητας κατά ΕΚΩΣ 2000, f t / f y 1,10. Ο ΟΑΣΠ το 2002 εισηγήθηκε τη καθιέρωση νέας ποιότητας ΧΟΣ ειδικών (υψηλών) απαιτήσεων ολκιµότητας, για κατασκευές πλαστιµότητας µεταξύ µέσης(μ) και υψηλής(υ) κατά τον Ευρωκώδικα 8. Έτσι, η επιτροπή ΤΕ49-ΕΛΟΤ διαµόρφωσε το νέο πρότυπο 1421 για κατηγορία που έχει την ονοµασία Β500C, µε χαρακτηριστικά ολκιµότητας,1,35 f t / f y 1,15, ε u,κ 7.5% Η καθιέρωση στην Ελλάδα χαλύβων τύπου C καθυστέρησε επειδή υπήρχε απαγόρευση από την ΕΕ (καθεστώς stand still) οποιασδήποτε αλλαγής εθνικών προτύπων, µέχρι την οριστική αποδοχή - συµφωνία τελικού ευρωπαϊκού προτύπου. Όµως µετά από 20 χρόνια(!) συζητήσεων µεταξύ των χαλυβουργιών, ακόµη δεν έχουν καταλήξει. Η Ελλάδα λοιπόν ζήτησε και πήρε έγκριση για κατ εξαίρεση έκδοση προτύπων. Έτσι τέθηκαν σε εφαρµογή τον Φεβρουάριο 2005, τα πρότυπα ΕΛΟΤ και το ΕΛΟΤ ΕΝ αντί του Στη συνέχεια ετοιµάσθηκε η προσαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας του ΥΠ.ΑΝ που εφαρµόζεται πλήρως από τον Ιαν υστυχώς για πολλά χρόνια χρησιµοποιήθηκαν χάλυβες τύπου Α (S500s) ή χάλυβες µεταξύ Α Β (S400), που ήταν χαµηλής έως µέτριας ολκιµότητας, για λόγους ποικίλων και προφανών συµφερόντων των εταιριών παραγωγής ή εισαγωγής ΧΟΣ (βλ. Παράρτηµα 7 ΚΤΧ 2008). Μηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων Μέγεθος Κατηγορίες από 1993 έως Ιαν.2007 Κατηγορίες µετά Ιαν.2007 S220 S400 S500 S400s S500s B500A Β500C Όριο διαρροής, f y (MPa) Εφελκυστική αντοχή, f t (MPa) Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, f t /f y - 1,05 1,05 1,05 1, ,15-1,35 Επιµήκυνση µετά τη θραύση, ε 5 (%) ε u 2,50% ε u 7,50% Σηµείωση: Κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971 οι τιµές των f y,f t υπολογίζονται µε βάση την πραγµατική διατοµή. Ειδικές απαιτήσεις χαλύβων για λόγους αυξηµένης πλαστιµότητας Μέγεθος Κατασκευές κατηγορίας πλαστιµότητας Μ (µέση) ENV 1998: 1994 (Ευρωκώδικας 8) Κατασκευές κατηγορίας πλαστιµότητας Υ (υψηλή) Ε.Κ.Ω.Σ (2) Πρόταση ΟΑΣΠ 2002 (1) ΕΛΟΤ ΕΝ10080 ΕΛΟΤ ,ΚΤΧ 2008 Επρόκειτο για σύσταση. Η αγορά διέθετε µόνο S500S Χάλυβας κατηγορίας C Νέα κατηγορία Β500C (5) από Ιαν.2007 f t /f y 1,15 (3) 1,35 (3) 1,20 (3) 1,35 (3) 1,10 (4) 1,15 (4) 1,35 (4) 1,35 (4) ε u,k (Αgt) (%) 6,0 9,0 7,0 (4) 7,5 (4) f y,act /f y,nom 1,25 1,20 1,30 (4) 1,25 (4) (1) Επί των τιµών αυτών υπάρχει σύµφωνία µε το ΕΛΟΤ EN10080 και µε τον Ευρωκώδικα 8, πρόκειται για κατασκευές ενδιάµεσης κατηγορίας πλαστιµότητας µεταξύ της µέσης (Μ) και της υψηλής(υ). (2) Οι τιµές αυτές µπορούσαν να θεωρηθούν απαιτητές στη µεταβατική περίοδο, µέχρι τη µετατροπή του ENV 1998 (Ευρωκώδικας 8) ή του EN10080 σε Πρότυπα ΕΝ καθώς και κυρίως έως την έκδοση του νέου προτύπου του ΕΛΟΤ. (3) Μέσες τιµές. (4) Χαρακτηριστικές τιµές που αντιστοιχούν σε ποσοστηµόριο p=90% εκτιµώµενο µε πιθανότητα α=90% (5) Χαρακτηριστική τιµή που αντιστοιχεί σε ποσοστηµόριο p=95% εκτιµώµενο µε πιθανότητα α=90% Σηµείωση: Οι τιµές των f y, f y,act, f t υπολογίζονται µε βάση την ονοµαστική διατοµή

6 6. Απαιτήσεις Χηµικών Χαρακτηριστικών ΧΟΣ. Για τους συγκολλήσιµους χάλυβες S400s-S500s-B500Α-B500C, ισχύει ο παρακάτω πίνακας (βλέπε σχετικά την του νέου ΚΤΧ 2008). Μέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα (% κ.β.) σε C, S, P, N, Cu καθώς και µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή C eq για συγκολλήσιµους χάλυβες κατά ΕΛΟΤ (ΚΤΧ2008) Άνθρακας C% max Θείο S% max Φωσφόρος P% max Άζωτο N% max Χαλκός Cu% max Ισοδύναµο άνθρακα C eq % max Ανάλυση ρευστού χάλυβα κατά τη χύτευση 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50 Ανάλυση τελικού προϊόντος 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52 Τυπικές χηµικές συνθέσεις, τρόποι παραγωγής και χρονική περίοδος χρήσης διαφόρων κατηγοριών Χ.Ο.Σ. (παράρτηµα 7 του ΚΤΧ2008) Κατηγορία Χάλυβα Τυπική χηµική σύνθεση C% Mn% Si% V% Τρόπος παραγωγής Περίοδος χρήσης ( εκαετίες) St I ή S 220 (1) 0,08-0,12 0,50 0,10 - Θ.Ε.-Χ. Έως 70 St III ή S 400 (1) 0,30-0,40 0,80-1,00 0,20-0,30 - Θ.Ε.-Χ. 60 έως 90 St III ή S400s 0,15 0,60-1,00 0,15-0,30 - Θ.Ε.-Θ. αρχές '90 St III ελικ/βας 0,10-0,15 0,50 0,10 - Θ.Ε. & Ψ.Κ. 60 & 70 St IV ή S 500 0,35-0,40 1,00-1,20 0,20-0,30 0,02-0,03 Θ.Ε.-Χ. αρχές 90 St IV ή S 500 0,40-0,45 1,20 0,20-0,30 - Θ.Ε.-Χ. αρχές 90 St IV ή S 500s 0,18-0,20 1,00-1,20 0,20-0,30 0,04-0,09 Θ.Ε.-Χ. αρχές 90 St IV ή S 500s (1) 0,15-0,20 0,60-1,00 0,15-0,30 - Θ.Ε.-Θ. B500C-B500A (1) 0,15-0,20 0,60-1,00 0,15-0,30 - Θ.Ε.-Θ. Θ.Ε.-Χ. Θ.Ε.-Θ. Θερµή έλαση (π.χ. S220,S400), χωρίς θερµική κατεργασία Θερµή έλαση µε εν σειρά θερµική κατεργασία π.χ. temp core S500s αρχές 90 έως 01/2007 από 01/2007 έως σήµερα Ψ.Κ. (Ψ.Κ.-Ο.ή Ψ.Κ.-Σ.) Ψυχρή κατεργασία µε ολκή (π.χ. stretching) ή µε στρέψη (1) Αυτές οι ποιότητες συναντώνται, κυρίως, στις υφιστάµενες κατασκευές. Οι υπόλοιπες κυκλοφόρησαν σε πολύ µικρές ποσότητες

7 7. Απαίτηση ελέγχου της συγκολλησιµότητας, για τους συγκολλήσιµους υπό προϋποθέσεις χάλυβες (S400, S500, S220) σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Απαιτείται πιστή εφαρµογή των Κεφ8.6 KTX2008 (είδος και διάµετρος ηλεκτροδίου) και Κεφ.8.5 KTX 2008 (δηλ. µηχανικές δοκιµές συγκολληµένου δοκιµίου εφελκυσµός κάµψη κλπ.). Κατά τις επισκευές και ενισχύσεις των κτιρίων (ηλικίας πριν το 1993) και για τον σχεδιασµό των εργασιών συγκόλλησης των χαλύβων (ποιότητας S220,S400), είναι απόλυτα αναγκαίο να πραγµατοποιούνται χηµικές αναλύσεις, διότι: Α) Αν προκύψει 0.25<C<0.45%, C eq >0.70% o χάλυβας είναι συγκολλήσιµος υπό προϋποθέσεις. Β) Αν προκύψει C>0.45% και C eq >0.70%, ο χάλυβας δεν επιτρέπεται να συγκολληθεί. Οι οδηγίες προετοιµασίας (π.χ. προθέρµανση) και εκτέλεσης τέτοιων συγκολλήσεων, περιγράφονται αναλυτικά στον ΚΤΧ Εξετάζονται επίσης σε βάθος στην διδακτορική διατριβή (2004) - εργαστήριο συγκολλήσεων του ΕΜΠ του κ.γ. Νικολάου. Η χηµική ανάλυση, δίνει επίσης κάποια δυνατότητα έµµεσης εκτίµησης ακόµη και των µηχανικών χαρακτηριστικών του ΧΟΣ. Είναι επιτρεπτή η µετωπική συγκόλληση και η συγκόλληση µε λωρίδες (βλέπε Κεφ.8 ΚΤΧ 2008 από όπου ελήφθησαν τα παρακάτω σχήµατα)

8 8. Συµπεριφορά ΧΟΣ σε ακραίες θερµοκρασίες. Υπάρχουν απαιτήσεις προσδιορισµού της πιθανής µεταβολής των µηχανικών ιδιοτήτων ΧΟΣ κατά και µετά την έκθεση τόσο σε υψηλές θερµοκρασίες (π.χ. θέρµανση από πυρκαγιά ή οξυγονοκοπή), όσο και σε χαµηλές (Κεφ. 3.6 ΚΤΧ 2008). εν νοείται επισκευή ιδίως µετά από πυρκαϊά χωρίς να εκτελούνται δοκιµές για αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης (σκυροδέµατος και χάλυβα). Η Πυροσβεστική δυστυχώς δεν ενηµερώνει (µή υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου) το τµήµα επικινδύνων της Πολεοδοµίας και έτσι πολλές σχετικές επισκευές είναι αυθαίρετες και χωρίς οποιαδήποτε µελέτη - έλεγχο των βλαβών. Πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα κυρίως από την περιοχή του έργου που εκτιµάται ότι έχει επηρεασθεί καθώς και δείγµατα «µάρτυρες» και θα δοκιµάζονται από άποψη µηχανικών ιδιοτήτων. Επίσης µε µακροσκοπική και µικροσκοπική εξέταση σε ειδικό εργαστήριο, µπορούν να εξαχθούν άλλα χρήσιµα συµπεράσµατα για αλλοίωση της δοµής κτλ. των ΧΟΣ. Χρήσιµα επίσης είναι τα αναφερόµενα στην 3.6 του νέου ΚΤΧ 2008: «Συµπεριφορά σε ακραίες θερµοκρασίες». Συγκεκριµένα: Σε πυρκαγιά οι ΧΟΣ S220, S400, S500 καθώς και οι S500s που περιέχουν βανάδιο (V), δεν παρουσιάζουν τελικά αξιοσηµείωτες µεταβολές µηχανικών ιδιοτήτων, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία που απέκτησαν οι ΧΟΣ. Για θερµοκρασίες ΧΟΣ µεγαλύτερες από 500 ο C και χρόνους έκθεσης άνω της 1h, οι κατηγορίες S500s και B500C της µεθόδου tempcore (ΘΕ-Θ), λόγω του µεταλλουργικού µετασχηµατισµού που υφίσταται ο µαρτενσίτης, «µαλακώνουν». Παρουσιάζουν τελικά µείωση της αντοχής τους έως και 50% (!!!), αναλόγως των µεγεθών θερµοκρασίας ΧΟΣ -χρόνου. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται σχηµατικά (και τελείως ενδεικτικά) οι διάφορες µεταβολές του ορίου διαρροής: Ποιότητα Αρχική ονοµαστική αντοχή (N/mm 2 ) Κατα τη διάρκεια της φωτιάς (N/mm 2 ) Μετά το σβήσιµο της φωτιάς (N/mm 2 ) S (-60%) 220 S (-60%) 400 S500s- Β500C Μαρτενσίτης ς Μπαινίτης Φερίτης - Περλίτης Κάθετη στο διαµήκη άξονα τοµή ράβδου χάλυβα µετά από εµβάπτιση σε Nital (µέθοδος παραγωγής χάλυβα: tempcore, S500S-B500C) (-80%) 250 (-50%) Χάλυβες ψυχρής κατεργασίας µε ολκή (ΨΚ-Ο) µε βαθµό παραµόρφωσης n µε 2<n<12%, που έχουν θερµανθεί στους 550 ο C, ακόµη και για χρόνους µερικών δευτερολέπτων, θα έχουν πολύ χειρότερες µηχανικές ιδιότητες, δηλ. µειωµένη αντοχή και αυξηµένη ψαθυρότητα (η περίπτωση αυτή αφορά και αστοχίες περιπτώσεων ΧΟΣ πλέγµατος για προκατασκευασµένους κλωβούς συνδετήρων από χάλυβες ΨΚ-Ο)

9 9. Ραδιενέργεια Στον ΚΤΧ2008 αναφέρονται στα σχόλια κάποια όρια. Γενικά µπορεί ο χρήστης να ζητάει σχετικό πιστοποιητικό. Η απαίτηση για την (µη) ύπαρξη ραδιενεργών υλικών αφορά,µε βάση την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία,µόνο την πρώτη ύλη (δηλ. τα παλιοσίδερα). Υπάρχουν δηλαδή στις πύλες όλων των Ελληνικών Εργοστασίων και στα περισσότερα τελωνεία ειδικές µετρητικές διατάξεις, που µετρούν τη ραδιενέργεια στα παλιοσίδερα και στις µπιγέτες, και χορηγείται εργοστασιακό πιστοποιητικό (εφόσον ζητηθεί). Το ζήτηµα του ελέγχου του τελικού προϊόντος είναι σε εκκρεµότητα, γιατί δεν έχουν καθιερωθεί όρια από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), και την Ε.Ε. Για εισαγόµενο χάλυβα πρέπεί να ζητηθεί από τον εισαγωγέα το σχετικό πιστοποιητικό ραδιενέργειας της Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας της χώρας προέλευσης. Όποιος ενδιαφέρεται µπορεί πάντως να στείλει δείγµατα για έλεγχο στην ΕΕΑΕ. 10. Απαίτηση λήψης µέτρων για την αποφυγή της διάβρωσης Οι ΧΟΣ πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από εµφανείς παραµορφώσεις ή πληγές. απολεπίσεις, αλλοιώσεις, αθέλητες Όσον αφορά τις αλλοιώσεις από διάβρωση, απαιτείται έλεγχος µέτρηση της ποσότητας των οξειδίων σιδήρου (max 300 gr/m 2, βλ & 10.2 ΚΤΧ 2008). Ποσότητα οξειδίων έως 300gr/m 2, θεωρείται ότι είναι δυνατόν κατά την σκυροδέτηση να αντιδράσει χηµικά µε το νωπό σκυρόδεµα και τελικά να αφοµοιωθεί. Μεγαλύτερη πάντως ποσότητα οξειδίων µειώνει τη συνάφεια κλπ και αποτελεί λόγο απόρριψης εφ όσον υπάρχουν και κρατήρες pitting βάθους πέραν ορισµένων ορίων. Για διάβρωση µε βελονισµούς (pitting), ο έλεγχος γίνεται σύµφωνα µε την 10.3 του ΚΤΧ2008. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται το σκυρόδεµα να καταστεί ακόµα µικρότερου πορώδους( άυξηση τσιµέντου κτλ.). Συνιστάται η αποθήκευση σε στεγασµένους χώρους και µάλιστα κατά τρόπο που να υπάρχει αερισµός µεταξύ των ράβδων. Για συνθήκες περιβάλλοντος κατηγορίας 3 και 4 κατά ΕΚΩΣ επιβάλλεται µε τον ΚΤΧ 2008 η αποθήκευση σε στεγασµένους χώρους. Η εµπειρία µας δείχνει ότι: Χάλυβας σε «µάντρα» µε αρκετή οξείδωση, σηµαίνει ότι διατίθεται σιγά σιγά και ότι υπάρχει «λόγος σοβαρός», ως προς τη ποιότητα του, έτσι «ξέµεινε» και οξειδώθηκε. Στα µεγάλα έργα γίνονται πολλές φορές αγορές, για οικονοµικούς (κυρίως) λόγους, πολύ µεγάλων ποσοτήτων χάλυβα. Έτσι πιθανές απρόβλεπτες καθυστερήσεις των σκυροδετήσεων, µπορεί να οδηγήσουν σε οξείδωση αυτές τις µεγάλες ποσότητες χαλύβων που βρίσκονται σε «αναµονή», συνήθως εκτός στεγασµένου χώρου. Τα προβλήµατα είναι περισσότερα σε (συχνές) περιπτώσεις κοντά σε λίµνες, θάλασσα καθώς και σε ζεστά υγρά µέρη(κατηγορία περιβάλλοντος ΙΙΙ κατά ΕΚΩΣ). Αντίθετα σε µεγάλο υψόµετρο ψυχρό κλίµα ο ρυθµός οξείδωσης είναι µικρότερος. Να σηµειωθεί ότι οι χάλυβες S500s και κατόπιν B500C της µεθόδου tempcore, που σχεδόν αποκλειστικά συναντά κανείς από το 1993 περίπου έως σήµερα έχουν µεγάλη τάση προς διάβρωση (σε σύγκριση π.χ. µε S220, S400 ή τα S500s µε (V) βανάδιο). Σε έργα υπό ακραίες συνθήκες (π.χ. σε περιβάλλον µε πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες ή σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον) χρειάζεται να γίνει ειδική µελέτη, ώστε να ληφθούν υπόψη πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις (π.χ. µεγαλύτερο πάχος επικάλυψης) ή επιλογές (π.χ. µερική χρήση ανοξείδωτου χάλυβα µε νευρώσεις ή ράβδων τιτανίου µε σπείρωµα κ.λ.π.). 11. Έλεγχος και παραλαβή οπλισµού στο έργο. Ο επιβλέπων µηχανικός ελέγχει εάν οι παραλαµβανόµενοι χάλυβες καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις προέλευσης, ποιότητας και διαµόρφωσης που έχουν τεθεί στο δελτίο παραγγελίας. Σε περίπτωση ασυµφωνίας απαγορεύεται η ενσωµάτωση τους στο έργο (βλ 6.7 και παράρτηµα 6 στον ΚΤΧ2008)

10 12. ιαµόρφωση οπλισµού στο εργοτάξιο. Ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για εξοπλισµό- αποθήκευση όπως ακριβώς και στις επιχειρήσεις διαµόρφωσης οπλισµού. Υπεύθυνος για την επάρκεια και καταλληλότητα του εξοπλισµού διαµόρφωσης, καθώς και την ορθότητα του (προς παράδοση) προϊόντος είναι ο αρµόδιος εργολάβος ή υπεργολάβος. 13. Τοποθέτηση οπλισµών. Συναρµολόγηση - ευστάθεια οπλισµού Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις όλο και περισσότερο εφαρµόζονται για τη συγκράτηση σε ορισµένη θέση των συνδετήρων κλπ. (µε µη φέρουσες ηλεκτροσυγκόλλησεις µεγαλύτερες όµως των 6mm και αποφυγή εκτέλεσης τους σε καµπυλωµένη περιοχή του συνδετήρα) Επικάλυψη οπλισµών Απαιτούνται τα προβλεπόµενα στους αντίστοιχους κανονισµούς: ωπλισµένου σκυροδέµατος και πυροπροστασίας. Χρήση αποστατήρων ( 7.2 και Παράρτηµα 5 του νέου ΚΤΧ 2008) Η χρήση κατάλληλων αποστατήρων σε σχήµα, και επαρκών σε πλήθος και αντοχή είναι απαραίτητη: - για το αναγκαίο πάχος επικάλυψης. - για την αποτροπή µετατοπίσεων. - για την ακρίβεια της θέσεως της τοποθέτησης των οπλισµών. - για την αποφυγή διάβρωσης του οπλισµού στο µέλλον. 14. Συγκολλήσεις-Ένωση υπάρχοντος οπλισµού µε νέο. Οι γενικοί κανόνες της τεχνικής των συγκολλήσεων, (βλ. ΚΤΧ2008) πρέπει να τηρούνται καθώς επίσης και η διαπίστωση της επάρκειας του ηλεκτροσυγκολλητή. Θα ήταν πολύ χρήσιµη η επικοινωνία µε το εργαστήριο µετάλλων του ΚΕ Ε για περισσότερες πληροφορίες. 15. Οι αναµονές. Η προστασία τους από τσακίσµατα ( 6.5 ΚΤΧ2008) Απαιτείται να παραµένουν ευθύγραµµες. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει κάµψη, θα πρέπει να κάµπτονται µε τύµπανο της απαιτούµενης από τη µελέτη ακτίνας καµπυλότητας π.χ. τουλάχιστον 7D για Φ>18 και 4D για Φ 18. Η επανευθυγράµµιση µιας αναµονής απαγορεύεται γενικά από τον ΚΤΧ2008. Για όλες τις κατηγορίες όµως, όπως έχει παρατηρηθεί σε σειρά δοκιµών, εάν έχει υποστεί κάµψη σε κατάλληλο τύµπανο δεν θα επηρεασθεί το όριο διαρροής και η εφελκυστική αντοχή σε τυχούσα επανευθυγράµµιση, η παραµόρφωση θραύσης θα µειωθεί. Θα ήταν ιδανικό η κάµψη να έχει γίνει εκ των προτέρων στο εργοτάξιο (όπου η εργασία είναι ευκολότερη και πιο ακριβής), πριν τη τοποθέτηση του οπλισµού. Να αποφεύγεται γενικά η θέρµανση µε φλόγα για επανευθυγράµµιση (απαγορεύεται για τα Β500C και τα παλιότερα S500s). Για τα S220 και S400 επιτρέπεται, αρκεί να γίνονται σχετικές δοκιµές για επιβεβαίωση (Κεφ 8.6 του ΚΤΧ2008). Προστασία από διάβρωση 10.4 Κ.Τ.Χ Αν πρόκειται να παραµείνουν εκτεθειµένες οι αναµονές για διάστηµα ικανό να προκαλέσει σηµαντικές αλλοιώσεις π.χ. για διάστηµα περισσότερο από 6 µήνες απαιτείται καθαρισµός και επικάλυψη των ράβδων µε ασφαλτικό γαλάκτωµα. Αν έχει δηµιουργηθεί µάζα οξειδίων µεγαλύτερη από 300gr/m 2 προηγείται καθαρισµός όχι µε χτυπήµατα αλλά π.χ. µε συρµατόβουρτσα, υδροβολή ή αµµοβολή, δηλαδή κατεργασίες που δεν προκαλούν «πληγές» και που δεν επηρεάζουν τελικά τις µηχανικές ιδιότητες του χάλυβα. Ακολουθεί επικάλυψη των ράβδων µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ή και κατάλληλος εγκιβωτισµός σε σκυρόδεµα µειωµένου πορώδους. Υπενθυµίζεται η απαίτηση απουσίας pitting

11 Κοντές αναµονές (παλιές) S220, S400, S500. (Προέκταση τους µε συγκόλληση για αποκατάσταση του αναγκαίου µήκους τους.) Μία σύνδεση - προέκταση κοντής (παλιάς) αναµονής µε χρήση π.χ. µήκος 1µ από χάλυβα Β500C, θα πρέπει να γίνει µε συγκόλληση είτε µε λωρίδες (βλ. Ευρωκώδικα), είτε µετωπικά. Αµέσως πρίν τη συγκόλληση, γίνεται κατάλληλη (προ)θέρµανση της κοντής αναµονής S220,S400,S500, βλ. 7 του παρόντος και νέο ΚΤΧ 2008 κεφ. 8.6 Η προέκταση σε κοντές(νέες) αναµονές που είναι από υλικό ποιότητας S500s-Β500C, είναι σχετικά πιο απλή εργασία και περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 του νέου ΚΤΧ Κακοτεχνίες Έχουµε διαπιστώσει κακοτεχνίες σε ότι αφορά συγκολλήσεις: 1. συγκολλήσεις ελικοειδών συνδετήρων S220 ή S400s σε πασσάλους S400, xωρίς προθέρµανση. 2. συγκολλήσεις σε αναµονές S400, xωρίς προθέρµανση. 3. συγκολλήσεις σε συνδετήρες S400, xωρίς προθέρµανση. 4. πρόχειρες σηµειακές συγκολλήσεις για συγκράτηση πασσάλων. 5. πρόχειρες σηµειακές συγκολλήσεις για αναδιπλούµενα πλέγµατα συνδετήρων. 6. απότοµη ψύξη της συγκόλλησης µε νερό (!). 7. συγκόλληση µε οξυγονοκόλληση. 8. συγκόλληση και από τις δύο πλευρές των ράβδων, σε µήκη πολύ µεγαλύτερα. 9. ελαττωµατικά «κορδόνια» από άποψη εκτέλεσης και διαστάσεων. Άλλες κακοτεχνίες που συχνά διαπιστώνονται είναι: 10. σε αναδιπλούµενα πλέγµατα συνδετήρων, η κάµψη πολύ κοντά στη σύνδεση της αυτογενούς συγκόλλησης, έχει αποτέλεσµα τη θραύση αποκόλληση της σύνδεσης αυτής και τη δηµιουργία πληγής τελικά στο συνδετήρα, 11. δηµιουργία πληγών σε χάλυβα αναµονών κατά τη καθαίρεση σκυροδέµατος προστασίας αναµονών (π.χ. πασσάλους), 12. δηµιουργία πληγών και σε γειτονικούς χάλυβες κατά την οξυγονοκοπή (η οποία απαγορεύεται), 13. κατά καιρούς υπήρξε εκτεταµένη χρήση χαλύβων ψυχρής διαµόρφωσης µε µεγάλοάγνωστο βαθµό παραµόρφωσης σε πλέγµατα προκατασκευασµένων κλωβών συνδετήρων. 14. στις µάντρες εκτελούνται κάµψεις µε χρήση τυµπάνων πολύ µικρότερων διαµέτρων από τις προβλεπόµενες, µε επιπτώσεις τη δηµιουργία ρωγµών. 15. χρήση συνδέσµων τύπου «µούφας», χωρίς έλεγχο του συστήµατος ή και σχετικές δοκιµές. 16. θέρµανση για καµπύλωση ευθυγράµµου ή για ευθυγράµµιση καµπυλωµένου για χάλυβες ΘΕΘ. 17. Χρησιµοποίηση διαφορετικής κατηγορίας χάλυβα π.χ. S500s αντί S400 της µελέτης, την περίοδο , όπου συνυπήρχαν στην αγορά και οι δύο αυτές ποιότητες. Κλείνοντας την ενότητα αυτή τονίζεται ότι: Η βασικότερη απαίτηση είναι να µελετήσουµε καταρχήν τον ΚΤΧ και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, όλοι οι εµπλεκόµενοι µηχανικοί, τεχνικοί, κατασκευαστές αλλά και µε ένα τρόπο οι σπουδαστές, τεχνίτες κλπ. Ιδιαίτερα χρήσιµη θα είναι επίσης η µελέτη: των Πρακτικών των 13 ου,14 ου,15 ου Συνεδρίων Σκυροδέµατος. καθώς και των σχετικών ηµερίδων του ΤΕΕ

12 Β. Αυτοψίες και έλεγχοι ΧΟΣ υφισταµένων κατασκευών 1. Γενικά Έχει τεθεί µε µεγάλη ένταση το µείζον κοινωνικό και οικονοµικό θέµα της βελτιώσεως της σεισµικής συµπεριφοράς των υφισταµένων κτιρίων κυρίως έναντι µελλοντικών σεισµών. Πλευρά του ζητήµατος αυτού αποτελεί και ο προσεισµικός έλεγχος για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης σ ότι αφορά τον χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος (ακόµα και αν υπήρχε οικοδοµική άδεια). Η ακριβέστερη δυνατή αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης των Χ.Ο.Σ. πρέπει να γίνεται µε επιτόπιους ελέγχους τοµές και µε τη λήψη δειγµάτων για εργαστηριακές δοκιµές. Για τις υφιστάµενες κατασκευές απαιτείται η καλή γνώση της γενικότερης «ιστορίας» της µεταλλουργικής παραγωγής των Χ.Ο.Σ., καθώς και της τότε τεχνικής της όπλισης. 2. Έλεγχοι και αποτύπωση λεπτοµερειών όπλισης (διαµήκεις οπλισµοί, συνδετήρες δοκών-στύλων κτλ.) Αποκαλύψεις µε την αφαίρεση της επικαλύψεως (τοπικά «χαντρώµατα» σε στοιχεία ή σε κόµβους), δηλαδή µε τοµές Μαγνητοµετρήσεις µε ειδική, σχετικά απλή και φθηνή συσκευή που η λειτουργία της στηρίζεται στη µεταβολή του µαγνητικού πεδίου που παρατηρείται: α) σε θέσεις πύκνωσης και αραίωσης συνδετήρων β) σε αλλαγή της διαµέτρου του διαµήκους οπλισµού. γ) σε διαφορετικό πάχος της επικάλυψης. δ) σε κόµβους (εδώ υπάρχει δυσκολία). Βλέπε το BS1881:Part 204:1988. Πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από την προηγούµενη µέθοδο, µας δίνει ο ραδιογραφικός έλεγχος, που πραγµατοποιεί το εργαστήριο Κινητής Ραδιογραφίας του Ινστιτούτου Επιστήµης Υλικών του ΕΚΕΦΕ ηµόκριτος. Επιτυγχάνεται έτσι µέτρηση βάθους επικάλυψης διαµέτρου οπλισµού µε αρκετά ακριβή τρόπο (ακόµη και σε κόµβους). Έρευνα για ύπαρξη κακοτεχνιών σε τυχόν υπάρχουσες συγκολλήσεις και σχετική εξέταση µεθόδων και λεπτοµερειών εκτέλεσης τους. Έλεγχος ύπαρξης και (καταλλήλου) µήκους αναµονών σε υποστυλώµατα ενδιάµεσων ορόφων. Αυτό γίνεται επίσης, µε τοµές ή µε µαγνητοµετρήσεις, στην περιοχή της βάσης των υποστυλωµάτων. Η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το ιστορικό της κατασκευής (τόσο κατά την περίοδο της ανέγερσης όσο και κατά την περίοδο χρήσης), είναι επίσης πολύ χρήσιµη ιδίως σε περιπτώσεις: Εκδήλωσης σεισµού λίγες ώρες µετά το πέρας της σκυροδέτησης (π.χ. 4 εώς 12 ώρες). Κακοτεχνιών που είχαν παρατηρηθεί γενικότερα στις µεθόδους κατασκευής την εποχή της ανέγερσης, Πυρκαγιάς (βλ. σχετικό υποκεφάλαιο) Βλαβών από σεισµό και τρόπου επισκευής σεισµόπληκτων. Είναι επιβεβληµένη η συλλογή σχετικών πληροφοριών από ΤΑΣ - ΓΑΣ

13 3. Επιτόπου έρευνα, µετρήσεις και εργαστηριακές δοκιµές για ΧΟΣ. α) Οπτικός έλεγχος και αναγνώριση των χαλύβων. Η γεωµετρία και το σχήµα των νευρώσεων δίνουν πληροφορίες για προέλευση, εργοστάσιο, χώρα παραγωγής, για µηχανικά και χηµικά χαρακτηριστικά (βλ. Παράρτηµα 7 του νέου ΚΤΧ 2000) β) Λήψη δειγµάτων για εργαστηριακές δοκιµές (πλήθος: 3 δείγµατα ανά κατηγορία, διάµετρο και εργοστάσιο παραγωγής) για έλεγχο µηχανικών ιδιοτήτων, γεωµετρίας κλπ. Το απαιτούµενο µήκος αδιατάρακτου δείγµατος είναι 65cm για διαµήκη οπλισµό και 40cm για εγκάρσιο οπλισµό. Η δειγµατοληψία του διαµήκη οπλισµού προτείνεται να γίνεται µε αποκοπή αρχικά των συνδετήρων (µε τοµές παράλληλες στον διαµήκη οπλισµό) και αποκοπή του δείγµατος εφόσον µπορεί να απεγκλωβιστεί από το σκυρόδεµα, αλλιώς αποκοπή και του σκυροδέµατος µε τοµές παράλληλες στον διαµήκη οπλισµό) και τέλος αποκοπή και απεγκλωβισµός του δείγµατος. Ανάγκη φυσικά για άµεση αποκατάσταση µε συγκόλληση. για έλεγχο χηµικής σύστασης. Απαιτούµενο µήκος δείγµατος 3 έως 4cm (διαπίστωση µεταξύ των άλλων της συγκόλλησιµότητας αλλά και ενδείξεις για τις τιµές των µηχανικών χαρακτηριστικών). για δοκιµές κάµψης (90 ο ) ανάκαµψης (20 ο ) ή αναδίπλωσης (180 ο ), που πρέπει να γίνουν, εφόσον φυσικά υπάρχει επαρκής αριθµός δειγµάτων. Οι εργαστηριακες δοκιµές εκτελούνται µε βάση το Παραρτ.7 του ΚΤΧ γ) ιερεύνηση του φακέλου της κατασκευής για τυχούσα ύπαρξη πιστοποιητικών ελέγχων υλικών. δ) Συνήθεις κακοτεχνίες που έχουν συνήθως εντοπισθεί είναι: Την περίοδο συνυπήρχαν οι ποιότητες S400 και S500s. Συχνά συνέβαινε η ταυτόχρονη χρησιµοποίηση των δύο αυτών διαφορετικών κατηγοριών στο ίδιο έργο, ή και η τοποθέτηση S500s αντί για S400. Tην περίοδο από το 1994 και µετά πολλοί µελετητές µη γνωρίζοντας την αποκλειστική ύπαρξη του S500s στην αγορά και ενώ στις παραδοχές της µελέτης αναγραφόταν S400, στην πράξη όπλιζαν µε S500s. Οι αυθαίρετες συγκολλήσεις (S400 µε S400, S400 µε S500s) που ήταν συχνές και καταστροφικές.(προκατασκευασµένοι κλωβοί πασσάλων, κοντές αναµονές στύλων, προκατασκευή µανδυών συνδετήρων κτλ.) Κακή εκτέλεση κάµψεων, µε τύµπανο αρκετά µικρότερης διαµέτρου από την απαιτούµενη. Τοποθέτηση εξ αρχής οξειδωµένου χάλυβα. 4. Έλεγχος διάβρωσης (ή οι χειρότερες διαβρώσεις είναι αυτές που δεν «βλέπουµε») α. Απαιτείται ιδιαίτερος οπτικός έλεγχος σε υποστυλώµατα, δοκούς ή µπαλκόνια, όπου έχουν τοποθετηθεί στηρίγµατα για υδρορροές, καµινάδες, κάγκελα, ζαρντινιέρες, καλώδια ( ΕΗ, ΟΤΕ), διότι προκαλούνται ρωγµές στο σκυρόδεµα από τον λαθεµένο τρόπο τοποθέτησης (µε ισχυρή διάτρηση - κρούση) των στηριγµάτων αυτών. Λόγω των ρωγµών αυτών διευκολύνεται η διείσδυση οξυγόνου υγρασίας - CO 2 και η δηµιουργία οξειδίων του σιδήρου, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω διάβρωση του χάλυβα. Η διάβρωση παράγει οξείδια σιδήρου που δηµιουργούν στις ράβδους διόγκωση, η οποία και προκαλεί ρωγµές στο σκυρόδεµα. Οι ρωγµές αυτές είναι παράλληλες προς τις ράβδους που οξειδώνονται. Με τοµές θα εκτιµηθεί η έκταση της διάβρωσης. Πάχη οξειδίων για (ακραίο) παράδειγµα µεγαλύτερα του 1mm ή απώλεια διατοµής>20%, προκαλούν εκτεταµένη µείωση της συνάφειας µεταξύ του οπλισµού και του σκυροδέµατος και συχνά λόγω διόγκωσης εκτίναξη της επικάλυψης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο οπλισµός δεν λειτουργεί και απαιτείται (π.χ. για

14 επισκευή µε την µέθοδο ίσης διατοµής) τοποθέτηση µε συγκόλληση νέας ράβδου(σαν νάρθηκα) στην περιοχή της ράβδου που έχει φθαρεί. Στο παράρτηµα 7 του ΚΤΧ 2008 γίνεται γενική προσέγγιση του θέµατος, µε αποφυγή λεπτµερέστερων οδηγιών και συγκεκρµένα: «Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι η µείωση της διατοµής κατά 5% ή της διαµέτρου κατά 0.5mm θα µπορούσε να οδηγήσει ενδεχοµένως σε επέµβαση». β. Έλεγχος της απαιτούµενης επικάλυψης των οπλισµών ιδίως στις πλάκες και στους συνδετήρες των δοκών και των υποστυλωµάτων. Είναι πολύ συνηθισµένη η απουσία αποστατήρων και επικάλυψης, σε συνδυασµό µε µεγάλο πάχος σοβάδων ή/και την ισχυρή στεγανοποιητική βαφή τους. Εγκλωβίζεται τότε υγρασία και δηµιουργείται µεγάλη (κρυφή) διάβρωση η οποία προκαλεί «διόγκωση» των οπλισµών και αποκόλληση σκυροδέµατος, και συχνά πτώση εκτεταµένη σοβάδων ή/και σκυροδέµατος. γ. Η µη εξασφάλιση αποµάκρυνσης υδάτων που λιµνάζουν σε κατασκευές που έχουν διακοπεί οι εργασίες στη φάση της σκυροδετήσεως (π.χ. σε πλάκες, προβόλους που δεν έχουν επαρκείς ρήσεις), είναι δυνατόν να προκαλέσει εκτεταµένη διάβρωση. δ. Έλεγχος των αναµονών από πλευρά διάβρωσης και ιδίως στην τριεπιφάνεια της βάσης τους (αέρας σκυρόδεµα χάλυβας), καθώς και στην περίπτωση που έχουν περάσει χρόνια για την ανέγερση από ορόφου σε όροφο. Τονίζεται γενικά ότι 6 µήνες έκθεσης είναι δυνατό να προκαλέσουν µη ανεκτή διάβρωση (βλ. ΚΤΧ 2008) ε. Να εξετασθεί η περίπτωση να είχε χρησιµοποιηθεί αρχικά, ήδη έντονα οξειδωµένος χάλυβας (σε περιοχές κοντά σε θάλασσα, ποτάµια, λίµνες κλπ.) στ. Η τάση προς οξείδωση είναι αυξανόµενη κατά την σειρά: S220, S400, S500s (βανάδιο), S500s (Tempcore), Β500C. ζ. Ζήτηµα υπάρχει για το θέµα καθαρισµού αό σκουριές, θαασσινό νερό. Συνιστάται η αµµοβολή. 5. Πρακτικές συστάσεις για την εκτίµηση της αντοχής των ΧΟΣ µετά από πυρκαγιά. Με αφορµή τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, το ΤΕΕ εξέδωσε ένα χρήσιµο οδηγό για την εκτίµηση βλαβών που έγραψαν οι Θ.Τάσιος και Μ.Χρονόπουλος. εν προβλέπεται σε κανονισµούς ή προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ Ε διαδικασία ελέγχων σε κτίρια από σκυρόδεµα τα οποία έχουν πληγεί από πυρκαγιά. Α. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι για την αξιολόγηση κατασκευών από σκυρόδεµα που έχουν υποστεί βλάβη από πυρκαγιά µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορες τεχνικές όπως: οπτικοί έλεγχοι-παρατηρήσεις (διαπίστωση ρηγµατώσεων, αποφλοιώσεων, παραµορφώσεων κλπ.), δοκιµές µε κρουσίµετρο (προκειµένου να διαφοροποιηθούν οι περιοχές όπου το σκυρόδεµα υπέστη την έντονη δράση της φωτιάς από τις περιοχές όπου το σκυρόδεµα δεν εκτέθηκε σε υψηλές θερµοκρασίες ), ταχύτητα υπερήχων, εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής σε δείγµατα σκυροδέµατος και χάλυβα οπλισµού και µεταλλουργικής δοµής, πετρογραφικές αναλύσεις στο σκυρόδεµα που υπέστη πυρκαγιά. H τεχνική ή ο συνδυασµός τεχνικών που θα ακολουθηθούν εξαρτάται από την ένταση και τη διάρκεια της φωτιάς, την ηλικία της κατασκευής, τη σπουδαιότητα του στοιχείου που υπέστη βλάβη και πρέπει να αποφασίζεται από έµπειρο σε αυτά τα θέµατα Μηχανικό. Β. Όσον αφορά µεµονωµένους ελέγχους, στην ελληνική νοµοθεσία αναφέρονται τα εξής: Σκυρόδεµα Στην Εγκύκλιο Ε7, παράγραφοι 3.6 & 3.7 του ΥΠΕΧΩ Ε αναφέρεται η περίπτωση που ζητείται η αντοχή του σκυροδέµατος σε µια µικρή περιοχή όπου το σκυρόδεµα παρουσιάζει ελαττώµατα από

15 εξωτερικά αίτια (πχ. πυρκαγιά) οπότε πρέπει να γίνεται λήψη πυρήνων και έλεγχος της αντοχής τους σε θλίψη. Στον οδηγό Τάσιου-Χρονόπουλου δε συνιστάται (αλλά και δεν απαγορεύεται) να λαµβάνονται πυρήνες. Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΧΟΣ) Θα λαµβάνονται δείγµατα χάλυβα κυρίως από την περιοχή που εκτιµάται ότι έχει επηρεασθεί από τη φωτιά (για υποστυλώµατα να λαµβάνεται δείγµα σε ύψος 2 m και εώς τον κόµβο) καθώς και από την «υγιή περιοχή», και θα δοκιµάζονται από άποψη µηχανικών ιδιοτήτων, σε συνδυασµό µε µακροσκοπική και µικροσκοπική εξέταση, σε σχέση και µε την παρακάτω εικόνα. Χρήσιµα επίσης, για τυχόν πιο περίπλοκη περίπτωση, είναι τα αναφερόµενα στην 3.6 του ΚΤΧ2008: «Συµπεριφορά σε υψηλές θερµοκρασίες». Συγκεκριµένα: Σε πυρκαγιά οι ΧΟΣ S220, S400, S500 καθώς και οι S500s που περιέχουν βανάδιο (V), δεν παρουσιάζουν τελικά αξιοσηµείωτες µεταβολές µηχανικών ιδιοτήτων. Για θερµοκρασίες ΧΟΣ µεγαλύτερες από 500 ο C και χρόνους έκθεσης άνω της 1h, οι κατηγορίες S400s,S500s, B500C της µεθόδου tempcore (ΘΕ-Θ), λόγω του µεταλλουργικού µετασχηµατισµού ( είδος ανόπτησης) που υφίσταται ο µαρτενσίτης, «µαλακώνουν» και παρουσιάζουν µείωση της αντοχής τους έως και 50% µετά το σβήσιµο της φωτιάς. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται σχηµατικά (και τελείως ενδεικτικά) οι µέγιστες µεταβολές του ορίου διαρροής. Ποιότητα Μαρτενσίτης Μπαινίτης Φερίτης - Περλίτης Κάθετη στο διαµήκη άξονα τοµή ράβδου χάλυβα µετά από εµβάπτιση σε Nital (µέθοδος παραγωγής χάλυβα: tempcore) Αρχική ονοµαστική αντοχή (N/mm 2 ) Κατα τη διάρκεια της φωτιάς (N/mm 2 ) Μετά το σβήσιµο της φωτιάς (N/mm 2 ) S (-60%) 220 S (-60%) 400 S500s/B500C (-80%) 250 (-50%)

16 Γ. οµικοί Χάλυβες (ΕΝ 10025) Έλεγχος σε δοµικούς χάλυβες ( π.χ. γωνιές, ταύ, διπλά ταύ, λάµες, κοιλοδοκούς κλπ. ) Πριν προχωρήσουµε στην επόµενη ενότητα αναφέροµαι συνοπτικά στους ελέγχους δοµικών χαλύβων (οι οποίοι ως γνωστόν) δεν περιλαµβάνονται στο ΚΤΧ αλλά είναι καλό να ελέγχονται. Συγκεκριµένα γίνονται στο εργαστήριο µας, οι παρακάτω έλεγχοι: Χηµική ανάλυση σε δείγµα 2.0x2.0 cm ανεξαρτήτως πάχους. οκιµές αντοχής σε δείγµα 4x30cm κοµµένο µε δίσκο κοπής µετάλλου. Κατά τη λήψη των δειγµάτων απαγορεύεται η χρήση οξυγόνου. Τονίζεται ότι για να καταταγεί ένας χάλυβας σε κατηγορία π.χ. St37 (S235), απαιτείται µεταξύ των άλλων η µέτρηση της αντοχής του και της χηµικής σύνθεσης. Οι έλεγχοι και η κατάταξη των δοµικών χαλύβων αναφέρονται αναλυτικά στο Πρότυπο ΕΝ Χάλυβες Προέντασης (prεν Παράρτηµα 8 ΚΤΧ2008) Έλεγχος σε χάλυβες προέντασης (π.χ. 7 κλωνο Φ15, 2mm, µονόκλωνο Φ8mm ή Φ10mm ή Φ12mm). Λόγω ιδιαίτερων δυσκολιών που συναντούσαµε µε συµβατικό εξοπλισµό και κλασικές µεθόδους, κάναµε ανανέωση του εξοπλισµού µας και πλεόν οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε απόλυτη επιτυχία το Η Χηµική ανάλυση (προαιρετική στους σχετικούς κανονισµούς) είναι επίσης δυνατή

Βασικές απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων(ΚΤΧ)

Βασικές απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων(ΚΤΧ) Βασικές απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων(ΚΤΧ) Α. Η εφαρµογή του ΚΤΧ στα έργα. Β. Αυτοψίες και έλεγχοι ΧΟΣ υφιστάµενων κατασκευών (µε ή χωρίς προβλήµατα) Γ. οµικοί Χάλυβες (ΕΝ 10025). Χάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα νέα Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος: ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και

Εισαγωγή στα νέα Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος: ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και Εισαγωγή στα νέα Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος: ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και 1421-3 Αθήνα 23-1-2008 Γεωργία Αγναντιάρη Χηµικός Μηχανικός Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε 1. Ιστορική αναδροµή

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ )

Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ ) Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-1, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3) Γεωργία Αγναντιάρη Χηµικός Μηανικός Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε Το Φεβρουάριο του 2005

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Θ. ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Χ.Ο.Σ.

Σ.Θ. ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Χ.Ο.Σ. ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Χ.Ο.Σ. 1. Συγκολλήσεις ελικοειδών συνδετήρων πασσάλων µε διαµήκεις οπλισµούς S400, χωρίς προθέρµανση. Συνέβαινε στο παρελθόν. Για τη συγκράτηση του κλωβού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Κ.Γ. Τρέζος, Θ. Βασιλόπουλος, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π Σ. Μουγιάκος, Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του εργαστηρίου μετάλλων και επέκταση ελέγχων εκτός εργαστηρίου

Δραστηριότητες του εργαστηρίου μετάλλων και επέκταση ελέγχων εκτός εργαστηρίου Δραστηριότητες του εργαστηρίου μετάλλων και επέκταση ελέγχων εκτός εργαστηρίου Ημερίδα ΤΕΕ:» Ο ρόλος των κρατικών εργαστηρίων στην επιδίωξη ποιότητας υλικών και έργων» Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Παναγιώτης Μαυροειδής, Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ Σε µια χώρα µε έντονη σεισµική δραστηριότητα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακοί και άλλοι έλεγχοι για την εφαρμογή των Κανονισμών και Προτύπων, κατά την παραλαβή χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος σε τεχνικά έργα

Εργαστηριακοί και άλλοι έλεγχοι για την εφαρμογή των Κανονισμών και Προτύπων, κατά την παραλαβή χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος σε τεχνικά έργα Εργαστηριακοί και άλλοι έλεγχοι για την εφαρμογή των Κανονισμών και Προτύπων, κατά την παραλαβή χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος σε τεχνικά έργα Κ.Ν. Μπροκαλάκης Πολιτικός Μηχανικός. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ MΕΡΟΣ Γ. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ MΕΡΟΣ Γ. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ MΕΡΟΣ Γ. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα- Καραντώνη Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα- Καραντώνη 2 Δομικά Υλικά-Χάλυβας και άλλα μέταλλα-μέρος 3 Καραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 01 Κατασκευές από Σκυρόδεµα 02 Σιδηροί Οπλισµοί Σκυροδεµάτων 01 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 00 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Τροποποιήσεις του ΚΤΧ-2000

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Τροποποιήσεις του ΚΤΧ-2000 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Τροποποιήσεις του ΚΤΧ-2000 1. Ιστορική ανασκόπηση η εξέλιξη Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός Μηχανικός 1.1 Ο Κανονισµός Σκυροδέµατος του 1954. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής ιευθυντής Ποιότητας

Αναπληρωτής ιευθυντής Ποιότητας Έλεγχος Ποιότητας στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Ιωάννης Νικολάου Αναπληρωτής ιευθυντής Ποιότητας Ποιότητα : Επενδύσεις Εξοπλισµός Έλεγχος ιεργασιών Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕ Ε) ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ. Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος Νέα Πρότυπα 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ACROPOL

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ. Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος Νέα Πρότυπα 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ACROPOL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος Νέα Πρότυπα 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ACROPOL Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2007 (Σχέδιο, για δηµόσια κρίση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2007 (Σχέδιο, για δηµόσια κρίση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2007 (Σχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ Η Χαλυβουργική Α.Ε. με μια σειρά νέων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμές για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου ΧΟΣ & Προϊόντων Μεταποίησης

Εργαστηριακές Δοκιμές για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου ΧΟΣ & Προϊόντων Μεταποίησης ΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εργαστηριακές Δοκιμές για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου ΟΣ & Προϊόντων Μεταποίησης Ημερίδα ΤΕΕ 23 Ιανουαρίου 2008 Παντελής Πολατίδης Μεταλλουργός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εισήγηση του Θόδωρου Πάνου* (Α-Μ, ΕΜΠ) Ισχύς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS)

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS) Προκατασκευασμένες πλάκες Οι προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (Hollow Core Slab HCS) είναι βιομηχανικώς παραγώμενα δομικά στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις Διαμορφώσεις Σχήμα 1 Στην κατεργασία μετάλλου υπάρχουν δύο κατηγορίες διαμορφώσεων, κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και μηχανικής διαμόρφωσης χωρίς αφαίρεση υλικού 1. Ποια η διαφορά των μηχανικών διαμορφώσεων/κατεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 09 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Γενικά (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Καρδίτσα, 3 Μαΐου 2010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Β. Γρίβα 11, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Μαντάνης, Καθηγητής τηλ. 6947 300585 fax 24410 79220 email: mantanis@teilar.gr URL: www.teilar.gr/~mantanis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΧΟΣ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΧΟΣ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις από τους χάλυβες και επιπτώσεις στις μηχανικές ιδιότητες

Απαιτήσεις από τους χάλυβες και επιπτώσεις στις μηχανικές ιδιότητες ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απαιτήσεις από τους χάλυβες και επιπτώσεις στις μηχανικές ιδιότητες Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Βόλος, 24 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 08 Έλεγχος Συγκολλήσεων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεόδωρος Λούτας Δρ Χρήστος Κατσιρόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία

Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία Α. Οικονόµου Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.,Msc Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. Σ. Μουγιάκος Μηχανικός µεταλλείων-μεταλλουργός.κ.ε..ε. ΥΠΕΧΩ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων Ποιότητα συγκολλήσεων Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού Νοε-14 Γ.Βοσνιάκος Στοιχεία συγκολλήσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αναστασιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός - MBA 9 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη Τόµος Α 2.2 Τα καλούπια Τα στοιχεία των καλουπιών για την κατασκευή δοµικών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 1. Επιφανειακά στοιχεία ή πετσώµατα 2. Οριζόντια φέροντα

Διαβάστε περισσότερα

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εισαγωγή στη Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκίμιο στερεωμένο ακλόνητα

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1»

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» «Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» 1. Εισαγωγή Νικ.Μαρσέλλος Πολιτ.Μηχανικού Ε.Μ.Π. Ποια είναι τα κύρια σηµεία που συντελούν στην διασφάλιση της ποιότητος και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Νίκος Λίτινας Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάπτυξη της αποκτηθείσας εµπειρίας από

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Νέα πειραµατικά στοιχεία

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Νέα πειραµατικά στοιχεία Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Νέα πειραµατικά στοιχεία Περιεχόµενα παρουσίασης των νέων δοκιµών πυρκαγιάς οκιµές πραγµατικής κλίµακας στα πλαίσια των FRACOF ( οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛ: 210-966928 Fax: 210-28117 Θεσσαλονίκη 20/1/2016 Αρ. πρωτ.: 1487 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος I. Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Ε. Μπούριθης ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ...

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαμορφωμένες Ταινίες Στεγανοποίησης Μέρος του Συστήματος Sikadur -Combiflex

Προδιαμορφωμένες Ταινίες Στεγανοποίησης Μέρος του Συστήματος Sikadur -Combiflex Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/11/2009 Κωδικός: 02.04.040 Construction Sikadur -Combiflex Tape and Sikadur -Hypalon Strip Προδιαμορφωμένες Ταινίες Στεγανοποίησης Μέρος του Συστήματος Sikadur -Combiflex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα