Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ"

Transcript

1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Papalia Eleni Αποστολή: Πέµπτη, 15 Ιανουαρίου :50 µµ Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέµα: Ρ\"]: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Συνηµµένα: GR ΟΕΥ SOFIA - JANUARY ΝΕ 1ΕΤΤΕ.ρ; ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ.dοc From : OFFE IC FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS 5π1: Thursday, ]αηυαη 15, :35 ΡΜ Το: OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Subject: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ : ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY Ο}' GREECE ΙΝ SOFIA OFFICE ΙΟΙ{ ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Εν1οgί Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel: (+3592) , , fax: (+3592) ecocoιrι-sofia aιmfa.gr web: httρ://αgοrα.ητfα.gr/bg60 Παρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο ενηµερωτικό και διαβιβαστικό. ι

2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΟΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (0) , , Fax: (0) mfa.gr Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Θεολογ ία Βούλγαρη, Γραµµατέας ΟΕΥ Α' Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β" ΕΝΗΜΡΤ ΛΤ Ο 1Ι2015 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

3 ΕΝΗΙΙΙΕΡΩ ΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟ ΥΑΡΙΟ Υ Ζ015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε_ΕΛΙ=Η ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 2 - ιαµόρφωση βασικών οικονοµικών µεγεθών 2 - Ειδική διαδικασία ελέγχού «προϊόντων υψηλού δηµοσιονοµικού κινδύνου» 3 - Αύξηση κατώτατου µισθού και φόρου καταθέσεων στη Βουλγαρία 4 - Ποσοστό φτώχειας στη Βουλγαρία 5 ΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 6 - Απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων περιόδου ΙΙΙ. ΚΛΑ ΙΚΑ 7 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7 - Μείωση συνολικού όγκου τραπεζικών καταθέσεων στη Βουλγαρία 7 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 - ιακοπή λειτουργίας θερµοηλεκτρικού εργοστασίου 8 ΤΡΟΦΙΜΑ/ ΠΟΤΑ 8 - Κατανάλωση 100 εκατ. λίτρων οίνου στη Βουλγαρία το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 - Επίπεδο διείσδυσης ΤΠ και ΤΠΕ στη Βουλγαρία 8 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 15 - Εργο συνδυασµένων µεταφορών Seα2Seα 15 Ιν. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 16 - Πρόγραµµα ιεθνών Εκθέσεων 2015 υ 11 Βουλγαρία 16 Παρακαλούµε σε περίπτωση αναδηfιοσίενσης να αναφέρεται η πηγή Εάν δεν επτθιηιείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το παρόν δελτίο, µπορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώοτε να σας αφατρέσου}ιε από τη λίστα αποδεκτών 1

4 ΕΝΗΜΕΡΩ ΤΙΚβ ΕΑ ΤΙβ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ιαµόρφωση βασικών οικονοµικών µεγεθών ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιµές ( δισεκ.) 38,5 40,9 41,1 ΑΕΠ κατά κεφαλή σε είκτης µεταβολής (volume ίndex) ΑΕΠ (%) +1,8 +ρ,6 +0,9 Ιδιωτική κατανάλωση (µεταβολή %) +1,7 +3,2-2,3 2014* 41, ,5 (+1,5 το γ' τρίµηνο) 0,7-1,3 Ανεργία (%) 11,4 12,4 13,0 Πληθωρισµός (%, σε ετήσια βάση) 4,2 3,0 0,9 ηµοσιονοµικό Ισοζύγιο (% επί ΑΕΠ) -2,0-0,5-1,2 Ισοζύγιο τρεχ. συναλιγών (% επί ΑΕΠ) +ρ,1-0,8 +2,0 Εµπορικό Ισοζύγιο (% επί ΑΕΠ) -6,7-8,7-5,7 Άµεσες Ξένες Επενδύσεις ( δισεκ.) 1,32' 1,48 1,22 11,0-12,0 (+10,8 το γ ' τρίµηνο) -0,2--1,0 (-1,5 στο ενδεκάµηνο) -4,0 (-2,2 στο δεκάµηνο) -0,5-0,5 (+0,9 στο δεκάµηνο) -6,5--7,5 (-5,8 στο δεκάµηνο) 1,3-1,5 (0,8 στο δεκάµηνο) ι Γραφείο Κρατικό Χρέος (% επί ΑΕΠ) 15,7 18,0 18,3 Εξωτερικό χρέος (% επί ΑΕΠ) 94,1, 94,9 91,4 /ο ηµόσιος τοµέας 7,7 8,5 8,0 - ιδιωτικός τοµέας 86,4 86,4 83,4 (*) Επεξεργασία από Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Σόφιας εκτιµήσεων βουλγαρικού Υπουργείου Οικονοµικών, διεθνών οικονοµικών οργανισµών & χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων νια το σύνολο του έτους - σε παρένθεση τα πιο πρόσφατα οριστικά στοιχεία για το Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας (ΒΝΒ) - Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ν81) - Υπουργε ίο Οικονοµικών Βουλγαρίας Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 2 ι 23,0-25,0 23,0% στο δεκά νο (96,1% στο δεκάµηνο

5 ΣΙΥΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ειδική διαδικασία ελέγχου «προτόντων υψηλού δηµοσιονοµικού κινδύνου» Σε πλήρη εφαρµογή έχουν τεθεί τροποποιήσεις του βουλγαρικού Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας, που ψηφίστηκαν το 2014 και σύµφωνα µε τις οποίες Θεσπίζεται ειδική διαδικασία ελέγχου «αγαθών υψηλού δηµοσιονοµικού κινδύνου» (high fiscal τ181 goods). Οι κατάλογοι µε τα εν λόγω προϊόντα διαµορφώνονται από το Υπουργείο Οικονοµικών Βουλγαρίας και, αυτήν τη στιγµή, περιλαµβάνουν 71 κωδικούς, αποκλειστικά τρόφιµα: κρέας αλόγου και κουνελιού, βόειο και χοιρινό κρέας, κρέας πουλερικών, σφάγια αρνιού, συµπυκνωµένο γάλα και κρέµα γάλακτος, ζάχαρη, άλευρα, διάφορα φρούτα και λαχανικά, ελιές ελαιόλαδο, ακατέργαστο ηλιέλαιο, διάφορα ψάρια και θαλασσινά - βλ. τους πλήρεις καταλόγους στις ηλ. διευθύνσεις: αι'ινω.tίtα.bg/downloadsjedition J pdf (κατάλογος από ) και / PDF (κατάλογος από ). Εξαιρούνται των ελέγχων τα προϊόντα που τελούν «υπό τελωνειακό καθεστώς». Με τις νέες διατάξεις του ΚΦ, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων, κατά τις περιπτώσεις που ως άνω προϊόντα διακινούνται είτε εντός της χώρας είτε προς άλλο κράτος-µέλος. Σύµφωνα µε τον ΚΦ, στόχος των νέων διαδικασιών είναι η αποτροπή της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης. Συγκροτείται δε ηλεκτρονικό µητρώο «ηµοσιονοµικού Ελέγχου», όπου καταγράφονται τόσο πληροφορίες αναφορικά µε την κίνηση των εν λόγω αγαθών όσο και µε τις ενέργειες των οργάνων επιθεώρησης. Μεταξύ άλλων, τα ελεγκτικά κλιµάκια µπορούν να τοποθετούν στο µεταφορικό όχηµα τεχνικά µέσα ελέγχου και να επιθέτουν σφραγίδα αναγράφουσα «υψηλός δηµοσιονοµικός κίνδυνος» επί των µεταφορικών εγγράφων, όπου αναφέρεται το είδος της συναλλαγής. Επιµέρους διαφοροποιήσεις ως προς την ένδειξη της σφραγίδας προβλέπονται σε περίπτωση ενδοκοινοτικής συναλλαγής ή διακίνησης των αγαθών εντός της χώρας. Κατά των ενεργειών και αποφάσεων των ελεγκτικών οργάνων (π.χ. κατά του συντασσόµενου πρωτοκόλλου) προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής από τον ελεγχόµενο, η οποία, όµως, δεν επιφέρει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε άλλη διάταξη, κατά τη διάρκεια ελέγχου αγαθών υψηλού δηµοσιονοµικού κινδύνου, το αρµόδιο όργανο της βουλγαρικής Υπηρεσίας Εσόδων µπορεί υπό προϋποθέσεις να λάβει, κατά περίπτωση είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν εγκρίσεως άλλου αρµοδίου οργάνου, ασφαλιστικά µέτρα µε στόχο την εξασφάλιση της καταβολής οφειλόµενων φόρων. Τα εν λόγω ασφαλιστικά µέτρα συνίστανται: α) στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης στην περιουσία Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 3

6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 του παραλήπτη των αγαθών σε ύψος όχι κατώτερο του 30% της εµπορικής αξίας των ελεγχόµενων προϊόντων, β) στη δέσµευση των προϊόντων για 72 ώρες και την αποδέσµευσή τους µόνον εφόσον εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος κατατεθεί χρηµατική ασφάλεια σε µετρητά ή µε «άνευ όρων και αµετάκλητη» τραπεζική εγγύηση διάρκειας 6 µηνών και ύψούς 30% της εµπορικής αξίας των ελεγχόµενων προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί έγκαιρα η ως άνω χρηµατική ασφάλεια (το χρονικό διάστηµα των 72 ωρών µειώνεται στις 24 ώρες για ευαίσθητα αγαθά), το δεσµευµένο προϊόν Θεωρείται ως οριστικά εγκαταλειφθέν υπέρ του κράτους (σχετική αναφορά πρέπει να γίνεται στο συντασσόµενο πρωτόκολλο και το προ αναφερθέν ηλεκτρονικό µητρώο). Τα ως άνω συντηρητικά / ασφαλιστικά µέτρα δύναται να επιβληθούν υπό προϋποθέσεις και, συγκεκριµένα, εφόσον οι εµπλεκόµενοι στη µεταφορά των αγαθών υποπέσουν σε ορισµένες παραβάσεις / παρατυπίες (π.χ. παραβιαστεί η ακεραιότητα των τεθέντων τεχνικών µέσων ελέγχου ή διατεθούν καθ' οιοδήποτε τρόπο τα µεταφερόµενα προϊόντα προ της οριζόµενης παράδοσής τους και χωρίς την προηγούµενη καταβολή εγγύησης 30%) ή εφόσον το αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας Εσόδων κρίνει ότι «λόγω επικείµενης διάθεσης των αγαθών, η συλλογή των οφειλόµενων φόρων θα καταστεί αδύνατη ή Θα δυσχερανθεί σηµαντικά». Τα σηµεία ελέγχου προσδιορίζονται µε απόφαση της Υπηρεσίας Εσόδων και δύναται να ευρίσκόνται επί του οδικού δικτύου, καθώς και σε καθορισµένα σηµεία του σιδηροδροµικού δικτύου, των αεροδροµίων και των λιµένων. Οι έλεγχοι µπορούν να λαµβάνουν χώρα καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ οι επιθεωρητές Θα πρέπει να φέρουν ειδικά διακριτικά και στολές. Καταρχήν οι έλεγχοι αφορούν σε οχήµατα άνω των 3 τόνων, αλλά επιθεωρήσεις δύναται να διεξαχθούν και σε µικρότερα οχήµατα, εφόσον υπάρχουν σοβαρές υποψίες φοροδιαφυγής. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο ά εξάµηνο 2014, στο πλαίσιο της ως άνω ειδικής διαδικασίας, έλαβαν χώρα έλεγχοι εντός της βουλγαρικής επικράτειας, ενώ σε οχήµατα ετέθησαν οι ειδικές σφραγίδες / τεχνικά µέτρα ελέγχου Αύξηση κατώτατου µισθού και φόρου καταθέσεων στη Βουλγαρία Από 1η Ιανουαρίου 2015 ο κατώτατος µηνιαίος µισθός στη Βουλγαρία διαµορφώνεται στα BGN 360 λέβα (περίπου 185), σηµειώνοντας αύξηση BGN 20. Ο κατώτατος µηνιαίος µισθός αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω στα BGN 380 από 1η Ιουλίου Προβλέπεται επίσης, από την ίδια ηµεροµηνία, µικρή Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 4

7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΙ'ΙΟΥ20Ι S αύξηση της κατώτατης σύνταξης βάσει του κανόνα για την τιµαριθµική αναπροσαρµογή (Swiss indexation rule). Η τιµαριθµική προσαρµογή είναι της τάξης του 1,9% µε αποτέλεσµα σύνταξη π.χ. των BGN 200 λέβα να αυξάνεται κατά περίπου BGN 4. Οι φορολογικοί συντελεστές Θα παραµείνουν αµετάβλητοι εκτός από την φορολογία επί των τόκων των τραπεζικών καταθέσεων. Εφεξής ο εν λόγω φόρος 8% Θα επιβάλλεται σε όλες τις καταθέσεις και όχι µόνο στις προθεσµιακές καταθέσεις όπως ίσχυε έως το Ποσοστό cφώχειας στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, το 2013 ο µέσος µηνιαίος δείκτης φτώχειας στη χώρα ανά πολίτη κυµάνθηκε στα ΒΟΝ 285,92 (περίπου 146 ευρώ). Συνολικά 1,527 εκατ. Βούλγαροι, ήτοι το 21% τον βουλγαρικού πληθυσµού, ζουν κάτω από το ανωτέρω όριο φτώχειας. Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, σε κίνδυνο φτώχειας βρίσκεται το 28,4% των παιδιών (ηλικίας 0-17), το 17,1% των ενηλίκων (18-64) και το 27,9% των ηλικιωµένων (65+). Τα χαµηλότερα όρια φτώχειας το 2013 παρατηρήθηκαν στο Pazardzhik (BGN 185) και στο Kardzhali (ΒGΝ 189), ενώ τα υψηλοτέρα ο ιιην περιοχή Σόφιας (BGN 448) και Pernίk (ΒΟΝ 388). 'Οπως προκύπτει από την ανακοίνωση, από πτωχοποίηση κινδυνεύουν περισσότερο οι πολύτεκνες οικογένειες (κατά 68.1%). Αναφέρεται επίσης ότι 64% των βουλγαρικών νοικοκυριών δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν έκτακτα έξοδα (όπως π.χ. ξαφνική ασθένεια, βλάβη αυτοκινήτου, αντικατάσταση πλυντηρίου κ.ο.κ.), ενώ 51,1% αδυνατεί να έχει κάθε δεύτερη ηµέρα γεύµα µε κρέας, πουλερικό ή ψάρι. Ποσοστό 36,1% των βουλγαρικών νοικοκυριών δυσκολεύεται να πληρώσει τους οικιακούς λογαριασµούς, ενώ 45% αδυνατεί να ζεστάνει επαρκώς τις κατοικίες. Συνολικά, σύµφωνα µε το Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας, το 2013 ποσοστό 43% τον πληθυσµού διαβίωσε υπό συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης, ωστόσο το ανωτέρω ποσοστό σηµείωσε µείωση 1,1% σε ετήσια βάση. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, η Βουλγαρία το 2013 βρέθηκε στην πρώτη Θέση της φτώχειας το 2013 στην Ε.Ε, µε ποσοστό 48% τον πληθυσµού της στα όρια της φτώχειας. Σύµφωνα µε τη Eurostat, άτοµα κοντά στο όριο της φτώχειας Θεωρούνται εκείνα που ζουν σε νοικοκυριά µε διαθέσιµο εισόδηµα κάτω τον 60% του εθνικού µέσον διαθέσιµου εισοδήµατος (µετά τις µεταβιβάσεις των κοινωνικών επιδοµάτων), ή που αδυνατούν να καλύψουν σηµαντικά αγαθά, Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 5 ι

8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΑΤΙΟ ΙΑιΥΟΥΑΡΙΟΥ201; ή που ζουν σε νοικοκυριά χαµηλής εντάσεως εργασίας. Ακολουθούν η Ρουµανία (40%), η Ελλάδα (35,7%) και η Λετονία (35%) ΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ - Απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων περιόδου Σύµφωνα µε επίσηµη ενηµέρωση από τη βουλγαρική κυβέρνηση, έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους περίπου BGN 16,5 δισεκ. από τα κονδύλια, που αναλογούν στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου Σηµειώνεται ότι το 2015 είναι το καταληκτικό έτος απορρόφησης κονδυλίων της εν λόγω προγραµµατικής περιόδου. Αναλυτικότερα, έχουν απορροφηθεί BGN 11,8 δισεκ. προερχόµενα από συγχρηµατοδοτήσεις των διαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής (76,7% τον αρχικού προϋπολογισµού) και BGN 4,7 δισεκ., στο πλαίσιο των προγραµµάτων «Αλιεία» και «Αγροτική Ανάπτυξη». Για αναλυτικότερα στοιχεία, βλ. το κατωτέρω διάγραµµα αλλά και την ηλ. διεύθυνση http: J J umίspublίcgovernment.bg J opoperειtionalprograιnιns.aspx: Απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων ανά ΕΠ (ο/ο, εκέµβριος 2014) ΕΠ ' Περιβάλλον" ΕΠ "Μεταφορές" ΕΠ "Περιψ. Ανάπτυξη" ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα" Επ "Τεχν. Υποστήριξη" ΕΠ "Αν. Ανθρ. υναµικού" ΕΠ " οικ. Ικανότητα" Σύνολο ως άνω ΕΠ ΕΠ "Αγροτική Ανάπτυξη" Καταβληθέντα ποσά ΙΙ Συµβασιοποιηθέντα ποσά Γραφεία Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 6

9 ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΑΤ1σ ΙΑΝΟ ΥΑ ΡΙΟ Υ 2015 Πηγή: Informatίon management and monitorίng system ο EU structural ίnstruments ί η Bulgarίa (url: - στοιχεία έως ) Ιστοσελίδα ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη» (http:ifprsr.povernment.bq/αdmίπ/υρ1οαd/medίa file bq χ15 - στοιχεία έως ) Σύµφωνα µε την κυβερνητική ανακοίνωση, ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων έχει περιοριστεί σηµαντικά, ενώ το τελευταίο δίµηνο του 2014 καταβλήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες για την κάλυψη των καθυστερήσεων λόγω της προηγηθείσης αναστολής χρηµατοδοτήσεων, που είχε επιβληθεί εντός του 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τα ΕΠ «Περιφερειακή Ανάπτυξη» και «Περιβάλλον». Παρά την επανάληψη των χρηµατοδοτήσεων στο πλαίσιο των ως άνω ΕΠ, εκκρεµεί το τελικό ποσό των δηµοσιονοµικών διορθώσεων, που Θα επιβληθεί στη Βουλγαρία, το οποίο εκτιµάται ότι θα καθοριστεί το δεύτερο τρίµηνο του Σύµφωνα, µε την εφηµερίδα SEGA, το 2015 η Βουλγαρία καλείται να απορροφήσει, συνολικά, 2,5 δισεκ., ενώ το ΕΠ «Περιβάλλον» είναι το µόνο ΕΠ, όπου παρατηρούνται σοβαροί κίνδυνοι για απώλεια χρηµατοδοτήσεων. Η εφηµερίδα, πάντως, εκτιµά τις απώλειες αυτές σε µόλις 22 εκατ. Πρόσθετες απώλειας 64 εκατ. προβλέπεται ότι Θα προκύψουν από τα προγράµµατα «Αγροτική Ανάπτυξη» και «Αλιεία». Σε ό,τι, αφορά ειδικά το ΕΠ «Περιφερειακή Ανάπτυξη» (αναφορικά µε το οποίο είχαν προηγηθεί δηµοσιεύµατα, που έκαναν λόγο για απώλειες της τάξης των 106 εκατ.), η εκτίµηση του αρµόδιου Υπουργείου είναι ότι δεν Θα υπάρξουν τελικά απώλειες, καθώς έχουν τηρηθεί πλήρως οι προβλέψεις του κοινοτικού κανόνα των «αυτόµατων αποδεσµεύσεων» (automatic decommitments) ΙΙΙ. ΚΛΑ ΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Μείωση συνολικού όγκου τραπεζικών καταθέσεων στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Βουλγαρίας, ο συνολικός όγκος των τραπεζικών καταθέσεων στη Βουλγαρία εµφανίστηκε το Νοέµβριο τον 2014 µειωµένος κατά BGN 5,381 δισεκ. και διαµορφώθηκε σε BGN 53,567 δισεκ. Η πτώση αποδίδεται στη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της Corporate Commercial Βαrιk, της οποίας πλέον οι τραπεζικές καταθέσεις δεν συνυπολογίζονται. Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Ταµείου Εγγυήσεως Καταθέσεων µέχρι συνολικά BGN 3,016 δισεκ. των εγγυηµένων καταθέσεων αποδύθηκαν στους καταθέτες της Corporate Commercial Βarilc. Τέλος, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Κεντρικής Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 7

10 ΕΝΙiΝ1ΕΡΩ ΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ι Τράπεζας, οι τραπεζικές καταθέσεις των νοικοκυριών στη Βουλγαρία το ενδεκάµηνο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2012 ανήλθαν σε BGN 35,544 δισεκ., σηµειώνοντας αύξηση BGN 1,599 δισεκ. σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιακοπή λειτουργίας θερµοηλεκτρικού εργοστασίου Το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο της Βάρνας, ιδιοκτησίας CEZ, (εταιρείας διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία) διέκοψε τη λειτουργία και αποσυνδέθηκε από το ενεργειακό σύστηµα της Βουλγαρίας, καθώς δεν πληρούσε τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται από το κοινοτικό κεκτηµένο. Από την 1η Ιανουαρίου απολύθηκε το 90% των εργαζοµένων στο εργοστάσιο (226 άτοµα). Σύµφωνα µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση βλαβών ή κατά τη διάρκεια των δυσµενών χειµερινών συνθηκών ενδέχεται να σηµειωθεί πτώση της τάσης και περιοδικές διακοπές ρεύµατος, καθώς το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο Βάρνας παρείχε ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της βορειοανατολικής Βουλγαρίας, λειτουργώντας ως ρυθµιστής τάσης. ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ Κατανάλωση 100 εκατ. λίτρων οίνου στη Βουλγαρία το 2014 Σύµφωνα µε δηλώσεις του χ. Krasimir Κοeν, ιευθυντή της βουλγαρικής Εκτελεστικής Υπηρεσίας για Αµπελώνες και Οίνούς, το 2014 στη Βουλγαρία καταναλώθηκαν περισσότερα από 100 εκατ. λίτρα οίνου. Η ετήσια κατανάλωση οίνου στη Βουλγαρία κυµαίνεται µεταξύ εκατ. λίτρων. Ακόµα, σύµφωνα µε τον κ. Κ. Κοeν - παρά το γεγονός ότι λόγω καιρικών συνθηκών το 2014 ήταν το χειρότερο έτος της τελευταίας τριακονταετίας για την παραγωγή βουλγαρικού οίνου - στο πρώτο εωιάµηνο του 2014 πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές 45 εκατ. λίτρων οίνον. Βασικοί εξαγωγικοί προορισµοί ήταν η Ρωσία, η Γερµανία και οι ασιατικές αγορές της Κίνας, της Ιαπωνίας και του Βιετνάµ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Επίπεδο διείσδυσης ΤΗ και ΤΠΕ στη Βουλγαρία Γραφείο Οικονοµικών δι Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 3 ι

11 ΕΝΙΙτ11ΕΡΩΤΙΚΟ Ει1ΤΙΟ ΙΑΝέ)ΥΑΡΙΟΥ2015 ι Η επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων στη Βουλγαρία είναι µεν ικανοποιητική στα αστικά κέντρα, αλλά πολύ περιορισµένη στις αγροτικές περιοχές µε εµφανείς τις κοινωνικές ανισότητες. Σύµφωνα δε µε τα στοιχεία της EUROSTAT και µε εξειδικευµένη µελέτη του βουλγαρικού Στατιστικού Ινσιιτούτου, έχει συνολικά ανέλθει από 10% το 2006 σε 57% το 2014, ποσοστό που παραµένει, όµως, το χαµηλότερο υ ιιίν ΕΕ (το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας µας είναι 65%, µεγαλύτερο µόνο σε σχέση µε τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία βλ. σχετικά κατωτέρω διαγράµµατα). ά Χρήση διαδικτύου (γαλάζια στήλη) και ευρυζωνικών συνδέσεων (κόκκινη γραµµή) ανά νοικοκυριό στη Βουλγαρία ( /ο, ) t ϋ14 Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http:l/ωωω.nsi.bglsitesldefauit/filesifιles/pressreleases/ict hh2014 en GLINCXB.pdf) Χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων ανά νοικοκυριό στην ΕΕ (%ο, 2014) ι t3 Ο z3 z3 ο Φ Ύ Υ ω < 0 Ο ω εξ > η 3 α Φ ευ Πηγή: EUrostat (http://ec.europa.eu/eurastatltqm/table.do?tab=table&έnit=1&lanquage=en&pcode=tέn00073&ριυgέη=1) Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 9

12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ένδειξη των γεωγραφικών ανισορροπιών αποτελεί το ότι το µεγαλύτερο ποσοστό ευρυζωνικών συνδέσεων (64,3%) εντοπίζεται στη νοτιοδυτική Βουλγαρία (γεωγραφική ζώνη, που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη Σόφια και το Blagoevgrad), ενώ το χαµηλότερο ποσοστό (42,8%) στο βορειοδυτικό κοµµάτι της χώρας. Το παρακάτω διάγραµµα αναδεικνύει τις ηλικιακές διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση τον διαδικτύον στη Βουλγαρία, µε προφανή την υπεροχή ως προς τη συχνότητα χρήσης των νεότερων ηλικιακών οµάδων: Ποσοστό τακτικής χρήσης του διαδικτύου ανά ηλικιακή οµάδα στη Βουλγαρία το 2014 (%ο, ηλικίες 16 έως 74) π Σ Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (hrtp;//ωωω.ηsί.ια/sites/defaultifileslfileslpressreieases/ict hh2014 en GLINCXB.pdf) Ενδιαφέρον έχει και το ποσοστό χρήσης οικιακών/ατοµικών υπηρεσιών cloud (απευθείας - στο «σύννεφο» - αποθήκευσης αρχείων και δεδοµένων - file hostirιg), το οποίο καταγράφεται στη Βουλγαρία για πρώτη φορά το 2014 και ανέρχεται σε 21%. Το νέο αυτό πραγµατικό και στατιστικό δεδοµένο οροσηµαίνει και στη Βουλγαρία το πέρασµα από τους κλασικούς / συµβατικούς τρόπους αποθήκευσης δεδοµένων σε νέες διαδικτυακές και πολντροπικές µεθόδους διασφάλισης αρχείων και δεδοµένων, µε τα πλεονεκτήµατα (διαρκής πολυµεσυcή πρόσβαση, πολυεπίπεδο back υρ µε συνδυαστικά αντίγραφα ασφαλείας) και τα µειονεκτήµατα (πιθανά κενά ασφαλείας, ερωτήµατα ως προς τη διαχείριση των δεδοµένων αυτών από τις πολυεθνικές εταιρείες παροχής ονυ υιµάτων διαδικτυακής αποθήκευσης) που οι εν λόγω µέθοδοι /συσπjµατα ενέχουν. Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα είδη αρχείων, που οι ιδιώτες χρήστες τον ιντερνέτ χρησιµοποιούν για διαδικτυακή αποθήκευση δεδοµένων: Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 10

13 ΕΝΗ 'ΙΕΡΩΤΙΚQ ΕΛ ΤΖΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201 Τύποι αρχείων χρησιµοποιούµενοι από χρήστες ιντερνέτ για διαδικτυακή αποθήκευση, κοινή χρήση / διαµοίραση, ανάγνωση ή εκτέλεση (%, 2014, ηλικίες 16 έως 74) τ ~ιιrω~ιω 10 2ρ /Q Φωταγραφικ[c αρχεία ρ Αρχεία κειµένων Μουσικά αρχεία Ο Βίντεο ρ Ηλεκτρονικά βιβλία καιπεριο8ικά Ο Λσιπα`ι Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://ωνυω.ηsi.bq/sίtes/defaultifilesifiles(pressreleasesllct hh2014 8η GLINCXB.pdf) Σε ό,τι αφορά τη διάδραση κυβερνητικών φορέων και πολιτών, καταγράφηκε το 2014 ένα ποσοστό 21% Βούλγάρων, που αξιοποίησαν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από τις υπηρεσίες αυτές, ξεχωρίζουν η διαδικτυακή άντληση πληροφοριών (σε ποσοστό 19,5%σ), το κατέβασµα/ ιατοθήκευση διαδικτυακά διαθέσιµων εντύπων / προτύπων αιτήσεων (13$%ο) και η από µέρους των πολιτών διαδικτυακή αποστολή συµπληρωµένων εντύπων (7,4%). Τέλος, ποσοστό 17% των πολιτών (αυξηµένο κατά 4,5%σ σε σχέση µε το 2013) αξιοποίησαν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου το 2014, κυρίως για αγορές ρούχων και αθλητικών προϊόντων (72,5%), για εντολές σχετικές µε οικιακά αγαθά (31,3%) και για κρατήσεις εισιτηρίων και δωµατίων ξενοδοχείων (28%). Πάντως, η µεγάλη πλειοψηφία των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου προτίµησαν για τις καταχωρηµένες εντολές τους µεθόδούς πληρωµής εκτός διαδικτνον (60,2%), δείγµα της καχυποψία που συνεχίζει να επικρατεί αναφορικά µε τις online πληρωµές. Σε διαδικτυακή χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας προχώρησε το 33,4%, υπηρεσίες προπληρωµένων λογαριασµών (π.χ. Ραγρα1) αξιοποίησε το 23,7%, ενώ το e- bαηkίηg επέλεξε µόλις το 7,9%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πορίσµατα αντίστοιχης έρευνας του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου αναφορικά µε τις εταιρείες στη Βουλγαρία και τη χρήση από αυτές των Τ11Ε (ICT). Σύµφωνα µε την εν λόγω µελέτη, το 91% των βουλγαρικών εταιρειών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (2,3% ετήσια αύξηση), αν και το 55% αυτών προτιµούν το κινητό ιντερνέτ, το οποίο, όπως Ι'ρttφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 11

14 ΕΝΗttΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2015 προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα, φαίνεται να κερδίζει έδαφος τα τελευταία έτη έναντι τον ευρυζωνικού. Χρήση διαδικτύου (γαλάζια στήλη), σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων (κόκκινη γραµµή) και κινητού ιντερνέτ (πράσινη γραµµή) από τις βουλγαρικές εταιρείες (ο/ο, 2014) AQ 7Λ 60 5Ο Σ ()07 2Ε ϋ Λ14 Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://ωωω.ηsί.bρ/sites/default/fiees/files/pressreleases/ict ent2014 en GLINCXB.pdf) Το 54% των εταιρειών µε πρόσβαση στο διαδίκτυο διατηρούν δική τους ιστοσελίδα / πύλη. Ανά κλάδο, το µεγαλύτερο ποσοστό των εν λόγω εταιρειών προέρχονται από των κλάδο των ΤΗ (ΙΤ, 81%) και το µικρότερο από τον κλάδο των µεταφορών / αποθηκευτixών υπηρεσιών (µόλις 37%ο). Το 28% των απασχολούµενων χρησιµοποίησαν έστω µια φορά την εβδοµάδα υπολογιστή (και το 24% το διαδίκτυο) για την επιτέλεση των καθηκόντων τους το 2014, µε τις µικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζοµένους) να υπερέχουν, εν προκειµένω, έναντι των µεσαίων και µεγάλων. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενίσχυση της θέσεώς τους στην τοπική αγορά αξιοποίησε το 2014 το 30% των βουλγαρικών εταιρειών, µε το 29% να διατηρούν προφίλ σε κάποιο διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο (π.χ. Facebook). Εν προκειµένω, τον πρώτο λόγο έχουν οι µεγάλες εταιρείες (άνω των 250 απασχολούµενων), οι οποίες διαθέτουν σε ποσοστό 34% προφίλ σε διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο και σε ποσοστό 11% πολνµέσα ανταλλαγής περιεχοµένου ιστοσελίδων. Πάντως, η χρήση blog και εργαλείων ωίkί (εργαλείων, δηλαδή, διασποράς της γνώσης µε ανοιχτή βάση / ανοιχτών δεδοµένων - αποθετηρίων) είναι εξαιρετικά περιορισµένη (3,9% και 2,8% αντίστοιχα). Ερχόµενοι στα συστήµατα (επί πληρωµή) εταιρικού cloud computίng - τα οποία διαφέρουν από τις υπηρεσίες διαδικτυακής αποθήκευσης για ιδιώτες, που εξετάσαµε ανωτέρω, για τις οποίες επικρατεί στην αγγλική ο όρος 1ί1 hosting Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 12

15 ΕΝΗΜΕΡΩ ΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟ ΥΑΡ1 ΟΥ 2015 serνίces Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το σχετικό ποσοστό αξιοποίησής τους από τις βουλγαρικές εταιρείες παραµένει εξαιρετικά χαµηλό (8,5% - παρόµοιο µε αυτό της Ελλάδος). su.._._ Χρήση συστηµάτων cloud computing στην ΕΕ το 2014 (%) 3{i 2{t 1β 0 ει Ι ΒΕ flκ Νο ΝΕ ΙΕ υκ 22 ευ-28 19% _ λ5 ά-1~α ~ήτς η f 1β [Ι Ί Fr r rr ί 11 Π ΗΕ 3Κ ΜΤ' Si CZ ΕΕ Ε ΕΤ FΤ LU ΕΚ ΜΚ ΑΤ ΟΕ CΥ HU ΒG ΕΕ ΡΕ ΕΝ Rο 1, Πηγή: Eurostat (httρ://ec.eurορa.eufeurostat/dacuments/ ! / αρ- EN.pdfl627ddf4f-730α-46ca-856b-32532d8325c5 & hitρ:/lec.eurορa.eu/eιι rοstat/statisticsexρlai ηedfindex.ρhρ/gloud cοmputinq - 11ι5 οη #1θ use by enterprises) Εταιρείες µε υψηλό ποσοστό εξάρτησης από συστήµατα cloud computing (πράσινη στήλη) στην ΕΕ το 2014 (%) ο ΣU-2819% Ell-28 2*ά Ε1 ΊS ΙΤ 3Σ CΚ ΝG ΝΙ ':Ε υκ BR οε 5Κ t%άτ 5i cz ΕΕ :Ε5 L7 ΡΤ LU fr ίκ ΑΤ ΙλΕ GΥ HU 3G ΕΕ ΡΕ ΕΝ RQ υ loud mmputng high level ~- υ ιαυd εοmρυtηg - ΕΙ]-28 0 Ι1 lavel Πηγή: Eurostat (http:/lec.eurορα.eu/eurοstαtlstatistics-exρlainediindex.ρhp/cloud camρutinq - statistics οη the use by enterprises) Από δε τον παρακάτω πίνακα, προκύπτει ότι και όσες εταιρείες αξιοποιούν το «σύννεφο», περιορίζονται, ως επί το πλείστον, σε «παραδοσιακές» λειτουργίες (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, λογισµικό γραφείου) και λιγότερο σε Γραφείο Οικονοµικών ό µπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 13 ι

16 ΕΝΙΙΝΙΕΡΙ2 ΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 καινοτόµες λειτουργίες / δράσεις, που Θα µπορούσαν, πραγµατικά, να οδηγήσούν σε ουσιαστικά οικονοµικά οφέλη (π.χ. υπολογιστική ισχύ, (]Μ). Ποσοστό βουλγαρικών επιχειρήσεων που αξιοποιούν υπηρεσίες «στο σύννεφο» ανά σκοπό (%, 2014) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 74% Λογισµικό γραφείο Υποδοχή βάσεων δεδοµένων Αποθήκευση αρχείων Λογισµικές εφαρµογές λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης % 50% Εφαρµοyές και λογισµικό CRM 24 Υπολογιστική ισχύ 1 0β6 10% 20%ο 30% 40%ο 50 χ, 60%ο 70%ο 80% Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://vuωω.nsi.bq/sites/defaultlfileslflles/pressreleases/ict en GLINCXB.pdf) Ενδιαφέρον έχει η άποψη των ίδιων των εταιρειών, που εφάρµοσαν cloud εφαρµογές, ως προς την παρατηρούµενη περιορισµένη διάδοση των εν λόγω υπηρεσιών: το 36,5% αυτών αναφέρθηκε στον κίνδυνο κενών ασφαλείας, το 35,2% στο υψηλό κόστος, το 30,8% στην έλλειψη εξειδικευµένων γνώσεων, το 24,1% σε προβλήµατα πρόσβασης στα δεδοµένα του λογισµικού, το 20,3% στην ανασφάλεια αναφορικά µε την «τοποθεσία» των δεδοµένων, το 19,8% στην ανασφάλεια ως προς το εφαρµοστέα νοµοθεσία και το 15,4% στις δυσκολίες απεγγραφής. Από τις εταιρείες που δε χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες cloud, το µεγαλύτερο ποσοστό εστιάζουν τους ενδοιασµούς τους στην ελλιπή γνώση των καινοτόµων αυτών µεθόδων ενδοεταιρtκής διάρθρωσης µε χρήση εξειδικευµένου λογισµικού. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο, το 2014 το 9,5% των βουλγαρικών εταιρειών έλαβαν εντολές µέσω διαδικτύον (αύξηση 1,5% σε ετήσια βάση), ενώ το 11,8% των τοπικών επιχειρήσεων προχώρησαν σε online αγορές (αύξηση 5% σε ετήσια βάση), µε τις µεγάλες επιχειρήσεις να είναι σαφώς πιο δραστήριες συγκριτικά µε τις µικρές και µεσαίες. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 14

17 ΕΝΙΙΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των ΤΙ 1Ε από τις βουλγαρικές επιχειρήσεις µπορούν να αντληθούν και µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: / υ' & ti.nsi.bg/en/cοntent/6132/ict-usage-enterprises. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 'Εργο συνδυασµένων µεταφορών Sea2Sea Στην επικαιρότητα τόσο τον βουλγαρικού (πρακτορείο ΝΟVΙΝΙΤΕ) όσο και του ελληνικού (εφηµερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ) τύπου επανήλθε το σχέδιο συνδυασµένων / πολυτροπικών µεταφορών Sea25ea, που φιλοδοξεί να συνδέει µελλοντικά τα λιµάνια της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης από πλευράς Ελλάδας και του Βυrgαs, της Varna και του παραδουνάβιου λιµανιού τον Russe, από πλευράς Βουλγαρίας, λειτουργώντας ως εναλλακτική διαδροµή για τη σύνδεση τον Αιγαίου µε τη Μαύρη Θάλασσα, έναντι της διάσχισης των στενών του Βοσπόρου. Υπενθυµίζεται ότι τον Οκτώβριο 2012 είχε εγκριθεί, στο πλαίσιο του προγράµµατος διενρωπάίκών δικτύων ΤΕΝ-Τ, χρηµατοδότηση µελέτης διάρκειας περίπου δύο ετών και προϋπολογισµού 1,5 εκατ., µε Θέµα την αξιολόγηση του εν λόγω έργου και την κατάστρωση της πορείας υλοποίησής του. Ο αρχικός σχεδιασµός για το ιάδροµο 5ι28& προέβλεπε τρία τµήµατα: Τµήµα θαλάσσιας µεταφοράς από τις κύριες ρότες της Μεσογείου στα λιµάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Τµήµα σιδηροδροµικής µεταφοράς από τα δύο ελληνικά λιµάνια στα λιµάνια Burgas και Varna και από εκεί στο λιµάνι τον Russe στο ούναβη. τµήµα θαλάσσιας µεταφοράς από τα δύο βουλγαρικά λιµάνια προς τα λιµάνια της βόρειας και ανατολικής Μαύρης Θάλασσας. Σύµφωνα µε τα ως άνω πρόσφατα δηµοσιεύµατα, και µετά την ολοκλήρωση της ως άνω µελέτης, Ελλάδα και Βουλγαρία προωθούν κοινή πρόταση χρηµατοδότησης τον, κυρίως πλέον, έργού από την ΕΕ. 'Οπως επισηµαίνεται σχετικά, ο νέος διάδροµος συνδυασµένων µεταφορών αναµένεται να υλοποιηθεί σε τέσσερα στάδια και να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της διασύνδεσης µεταξύ σηµαντικών κόµβων µεταφορών στη Βορειοανατολική Ευρώπη, στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου και στη Μεσόγειο. Ως αποτέλεσµα του σχεδίου 5&2ι, οι εντασσόµενοι λιµένες Θα εξελιχθούν σε πλατφόρµες εµπορευµατικών µεταφορών, συµβάλλοντας, κατ' αυτό τον τρόπο, στην οικονοµική ανάκαµψη της Νοτίου Ευρώπης, η οποία υφίσταται τις συνέπειες της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 15 ι

18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ως κύριο τµήµα του έργου (Στάδιο 1) ορίζεται η σιδηροδροµική σύνδεση µεταξύ Αλεξανδρούπολης και Φιλιππούπολης και στο τµήµα αυτή δίδεται αρχικώς έµφαση. Στο δεύτερο στάδιο εντάσσεται στο το Burgas, ενώ έπονται η ένταξη των λιµένων Βάρνας (Στάδιο 3) και Russe (Στάδιο 4). Ιν. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Πρόγραµµα ιεθνών Εκθέσεων 2015 στη Βουλγαρία Στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας υ ιη διαδικτυακή πύλη AGORA έχει αναρτηθεί αρχείο µε το πρόγραµµα διεθνών εκθέσεων (στη βουλγαρική και στην αγγλική γλώσσα) που Θα πραγµατοποιηθούν το 2015 στη Βουλγαρία. Το πρόγραµµα εκπονήθηκε από το Βουλγαρικό Επιµελητηρίου Εµπορίου και Βιοµηχανίας (Bulgarίan Chamber ο1 Commerce αηd Industry). Παράλληλα, αναρτήθηκε και αρχείο µε το πρόγραµµα διεθνών εκθέσεων που Θα πραγµατοποιηθούν το 2015 στη Φιλιππούπολη. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν απευθείας µε τους υπευθύνους του εκθεσιακού φορέα International Faίr Ρ1ονdίν: http: / / ωωωι(ιτ.1αιr.bg/ en/ c.antactus.htm. Εντός τον επόµενου διαστήµατος, θα αναρτήσουµε, επιπροσθέτως, στην ιστοσελίδα µας επικαιροποιηµένο κατάλογο µε τις σηµαντικότερες διεθνείς εκθέσεις, που Θα πραγµατοποιηθούν στη Βουλγαρία το 2015, ο οποίος Θα είναι επιµεληµένος από το Γραφείο µας και Θα περιέχει και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τη διετία Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδα ς AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν µέσω e-mαίι εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: h ttq: //agora.mfa. gr/frοntoffίce/portαl. αsq?cgage=nodε&cnode=23& uι1=%2ffro ntoffίce%2fportal.αsp%3fcpαge%3dnode%26cnode%3db3 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: httq://agora.mfa.gr/bg60 Ι 'ραφείο Οικονοµικών &. Ευπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελ ίδα 16

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα