Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ"

Transcript

1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Papalia Eleni Αποστολή: Πέµπτη, 15 Ιανουαρίου :50 µµ Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέµα: Ρ\"]: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Συνηµµένα: GR ΟΕΥ SOFIA - JANUARY ΝΕ 1ΕΤΤΕ.ρ; ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ.dοc From : OFFE IC FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS 5π1: Thursday, ]αηυαη 15, :35 ΡΜ Το: OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Subject: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ : ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY Ο}' GREECE ΙΝ SOFIA OFFICE ΙΟΙ{ ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Εν1οgί Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel: (+3592) , , fax: (+3592) ecocoιrι-sofia aιmfa.gr web: httρ://αgοrα.ητfα.gr/bg60 Παρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο ενηµερωτικό και διαβιβαστικό. ι

2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΟΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (0) , , Fax: (0) mfa.gr Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Θεολογ ία Βούλγαρη, Γραµµατέας ΟΕΥ Α' Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β" ΕΝΗΜΡΤ ΛΤ Ο 1Ι2015 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

3 ΕΝΗΙΙΙΕΡΩ ΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟ ΥΑΡΙΟ Υ Ζ015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε_ΕΛΙ=Η ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 2 - ιαµόρφωση βασικών οικονοµικών µεγεθών 2 - Ειδική διαδικασία ελέγχού «προϊόντων υψηλού δηµοσιονοµικού κινδύνου» 3 - Αύξηση κατώτατου µισθού και φόρου καταθέσεων στη Βουλγαρία 4 - Ποσοστό φτώχειας στη Βουλγαρία 5 ΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 6 - Απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων περιόδου ΙΙΙ. ΚΛΑ ΙΚΑ 7 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7 - Μείωση συνολικού όγκου τραπεζικών καταθέσεων στη Βουλγαρία 7 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 - ιακοπή λειτουργίας θερµοηλεκτρικού εργοστασίου 8 ΤΡΟΦΙΜΑ/ ΠΟΤΑ 8 - Κατανάλωση 100 εκατ. λίτρων οίνου στη Βουλγαρία το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 - Επίπεδο διείσδυσης ΤΠ και ΤΠΕ στη Βουλγαρία 8 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 15 - Εργο συνδυασµένων µεταφορών Seα2Seα 15 Ιν. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 16 - Πρόγραµµα ιεθνών Εκθέσεων 2015 υ 11 Βουλγαρία 16 Παρακαλούµε σε περίπτωση αναδηfιοσίενσης να αναφέρεται η πηγή Εάν δεν επτθιηιείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το παρόν δελτίο, µπορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώοτε να σας αφατρέσου}ιε από τη λίστα αποδεκτών 1

4 ΕΝΗΜΕΡΩ ΤΙΚβ ΕΑ ΤΙβ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ιαµόρφωση βασικών οικονοµικών µεγεθών ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιµές ( δισεκ.) 38,5 40,9 41,1 ΑΕΠ κατά κεφαλή σε είκτης µεταβολής (volume ίndex) ΑΕΠ (%) +1,8 +ρ,6 +0,9 Ιδιωτική κατανάλωση (µεταβολή %) +1,7 +3,2-2,3 2014* 41, ,5 (+1,5 το γ' τρίµηνο) 0,7-1,3 Ανεργία (%) 11,4 12,4 13,0 Πληθωρισµός (%, σε ετήσια βάση) 4,2 3,0 0,9 ηµοσιονοµικό Ισοζύγιο (% επί ΑΕΠ) -2,0-0,5-1,2 Ισοζύγιο τρεχ. συναλιγών (% επί ΑΕΠ) +ρ,1-0,8 +2,0 Εµπορικό Ισοζύγιο (% επί ΑΕΠ) -6,7-8,7-5,7 Άµεσες Ξένες Επενδύσεις ( δισεκ.) 1,32' 1,48 1,22 11,0-12,0 (+10,8 το γ ' τρίµηνο) -0,2--1,0 (-1,5 στο ενδεκάµηνο) -4,0 (-2,2 στο δεκάµηνο) -0,5-0,5 (+0,9 στο δεκάµηνο) -6,5--7,5 (-5,8 στο δεκάµηνο) 1,3-1,5 (0,8 στο δεκάµηνο) ι Γραφείο Κρατικό Χρέος (% επί ΑΕΠ) 15,7 18,0 18,3 Εξωτερικό χρέος (% επί ΑΕΠ) 94,1, 94,9 91,4 /ο ηµόσιος τοµέας 7,7 8,5 8,0 - ιδιωτικός τοµέας 86,4 86,4 83,4 (*) Επεξεργασία από Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Σόφιας εκτιµήσεων βουλγαρικού Υπουργείου Οικονοµικών, διεθνών οικονοµικών οργανισµών & χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων νια το σύνολο του έτους - σε παρένθεση τα πιο πρόσφατα οριστικά στοιχεία για το Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας (ΒΝΒ) - Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ν81) - Υπουργε ίο Οικονοµικών Βουλγαρίας Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 2 ι 23,0-25,0 23,0% στο δεκά νο (96,1% στο δεκάµηνο

5 ΣΙΥΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ειδική διαδικασία ελέγχου «προτόντων υψηλού δηµοσιονοµικού κινδύνου» Σε πλήρη εφαρµογή έχουν τεθεί τροποποιήσεις του βουλγαρικού Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας, που ψηφίστηκαν το 2014 και σύµφωνα µε τις οποίες Θεσπίζεται ειδική διαδικασία ελέγχου «αγαθών υψηλού δηµοσιονοµικού κινδύνου» (high fiscal τ181 goods). Οι κατάλογοι µε τα εν λόγω προϊόντα διαµορφώνονται από το Υπουργείο Οικονοµικών Βουλγαρίας και, αυτήν τη στιγµή, περιλαµβάνουν 71 κωδικούς, αποκλειστικά τρόφιµα: κρέας αλόγου και κουνελιού, βόειο και χοιρινό κρέας, κρέας πουλερικών, σφάγια αρνιού, συµπυκνωµένο γάλα και κρέµα γάλακτος, ζάχαρη, άλευρα, διάφορα φρούτα και λαχανικά, ελιές ελαιόλαδο, ακατέργαστο ηλιέλαιο, διάφορα ψάρια και θαλασσινά - βλ. τους πλήρεις καταλόγους στις ηλ. διευθύνσεις: αι'ινω.tίtα.bg/downloadsjedition J pdf (κατάλογος από ) και / PDF (κατάλογος από ). Εξαιρούνται των ελέγχων τα προϊόντα που τελούν «υπό τελωνειακό καθεστώς». Με τις νέες διατάξεις του ΚΦ, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων, κατά τις περιπτώσεις που ως άνω προϊόντα διακινούνται είτε εντός της χώρας είτε προς άλλο κράτος-µέλος. Σύµφωνα µε τον ΚΦ, στόχος των νέων διαδικασιών είναι η αποτροπή της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης. Συγκροτείται δε ηλεκτρονικό µητρώο «ηµοσιονοµικού Ελέγχου», όπου καταγράφονται τόσο πληροφορίες αναφορικά µε την κίνηση των εν λόγω αγαθών όσο και µε τις ενέργειες των οργάνων επιθεώρησης. Μεταξύ άλλων, τα ελεγκτικά κλιµάκια µπορούν να τοποθετούν στο µεταφορικό όχηµα τεχνικά µέσα ελέγχου και να επιθέτουν σφραγίδα αναγράφουσα «υψηλός δηµοσιονοµικός κίνδυνος» επί των µεταφορικών εγγράφων, όπου αναφέρεται το είδος της συναλλαγής. Επιµέρους διαφοροποιήσεις ως προς την ένδειξη της σφραγίδας προβλέπονται σε περίπτωση ενδοκοινοτικής συναλλαγής ή διακίνησης των αγαθών εντός της χώρας. Κατά των ενεργειών και αποφάσεων των ελεγκτικών οργάνων (π.χ. κατά του συντασσόµενου πρωτοκόλλου) προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής από τον ελεγχόµενο, η οποία, όµως, δεν επιφέρει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε άλλη διάταξη, κατά τη διάρκεια ελέγχου αγαθών υψηλού δηµοσιονοµικού κινδύνου, το αρµόδιο όργανο της βουλγαρικής Υπηρεσίας Εσόδων µπορεί υπό προϋποθέσεις να λάβει, κατά περίπτωση είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν εγκρίσεως άλλου αρµοδίου οργάνου, ασφαλιστικά µέτρα µε στόχο την εξασφάλιση της καταβολής οφειλόµενων φόρων. Τα εν λόγω ασφαλιστικά µέτρα συνίστανται: α) στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης στην περιουσία Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 3

6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 του παραλήπτη των αγαθών σε ύψος όχι κατώτερο του 30% της εµπορικής αξίας των ελεγχόµενων προϊόντων, β) στη δέσµευση των προϊόντων για 72 ώρες και την αποδέσµευσή τους µόνον εφόσον εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος κατατεθεί χρηµατική ασφάλεια σε µετρητά ή µε «άνευ όρων και αµετάκλητη» τραπεζική εγγύηση διάρκειας 6 µηνών και ύψούς 30% της εµπορικής αξίας των ελεγχόµενων προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί έγκαιρα η ως άνω χρηµατική ασφάλεια (το χρονικό διάστηµα των 72 ωρών µειώνεται στις 24 ώρες για ευαίσθητα αγαθά), το δεσµευµένο προϊόν Θεωρείται ως οριστικά εγκαταλειφθέν υπέρ του κράτους (σχετική αναφορά πρέπει να γίνεται στο συντασσόµενο πρωτόκολλο και το προ αναφερθέν ηλεκτρονικό µητρώο). Τα ως άνω συντηρητικά / ασφαλιστικά µέτρα δύναται να επιβληθούν υπό προϋποθέσεις και, συγκεκριµένα, εφόσον οι εµπλεκόµενοι στη µεταφορά των αγαθών υποπέσουν σε ορισµένες παραβάσεις / παρατυπίες (π.χ. παραβιαστεί η ακεραιότητα των τεθέντων τεχνικών µέσων ελέγχου ή διατεθούν καθ' οιοδήποτε τρόπο τα µεταφερόµενα προϊόντα προ της οριζόµενης παράδοσής τους και χωρίς την προηγούµενη καταβολή εγγύησης 30%) ή εφόσον το αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας Εσόδων κρίνει ότι «λόγω επικείµενης διάθεσης των αγαθών, η συλλογή των οφειλόµενων φόρων θα καταστεί αδύνατη ή Θα δυσχερανθεί σηµαντικά». Τα σηµεία ελέγχου προσδιορίζονται µε απόφαση της Υπηρεσίας Εσόδων και δύναται να ευρίσκόνται επί του οδικού δικτύου, καθώς και σε καθορισµένα σηµεία του σιδηροδροµικού δικτύου, των αεροδροµίων και των λιµένων. Οι έλεγχοι µπορούν να λαµβάνουν χώρα καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ οι επιθεωρητές Θα πρέπει να φέρουν ειδικά διακριτικά και στολές. Καταρχήν οι έλεγχοι αφορούν σε οχήµατα άνω των 3 τόνων, αλλά επιθεωρήσεις δύναται να διεξαχθούν και σε µικρότερα οχήµατα, εφόσον υπάρχουν σοβαρές υποψίες φοροδιαφυγής. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο ά εξάµηνο 2014, στο πλαίσιο της ως άνω ειδικής διαδικασίας, έλαβαν χώρα έλεγχοι εντός της βουλγαρικής επικράτειας, ενώ σε οχήµατα ετέθησαν οι ειδικές σφραγίδες / τεχνικά µέτρα ελέγχου Αύξηση κατώτατου µισθού και φόρου καταθέσεων στη Βουλγαρία Από 1η Ιανουαρίου 2015 ο κατώτατος µηνιαίος µισθός στη Βουλγαρία διαµορφώνεται στα BGN 360 λέβα (περίπου 185), σηµειώνοντας αύξηση BGN 20. Ο κατώτατος µηνιαίος µισθός αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω στα BGN 380 από 1η Ιουλίου Προβλέπεται επίσης, από την ίδια ηµεροµηνία, µικρή Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 4

7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΙ'ΙΟΥ20Ι S αύξηση της κατώτατης σύνταξης βάσει του κανόνα για την τιµαριθµική αναπροσαρµογή (Swiss indexation rule). Η τιµαριθµική προσαρµογή είναι της τάξης του 1,9% µε αποτέλεσµα σύνταξη π.χ. των BGN 200 λέβα να αυξάνεται κατά περίπου BGN 4. Οι φορολογικοί συντελεστές Θα παραµείνουν αµετάβλητοι εκτός από την φορολογία επί των τόκων των τραπεζικών καταθέσεων. Εφεξής ο εν λόγω φόρος 8% Θα επιβάλλεται σε όλες τις καταθέσεις και όχι µόνο στις προθεσµιακές καταθέσεις όπως ίσχυε έως το Ποσοστό cφώχειας στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, το 2013 ο µέσος µηνιαίος δείκτης φτώχειας στη χώρα ανά πολίτη κυµάνθηκε στα ΒΟΝ 285,92 (περίπου 146 ευρώ). Συνολικά 1,527 εκατ. Βούλγαροι, ήτοι το 21% τον βουλγαρικού πληθυσµού, ζουν κάτω από το ανωτέρω όριο φτώχειας. Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, σε κίνδυνο φτώχειας βρίσκεται το 28,4% των παιδιών (ηλικίας 0-17), το 17,1% των ενηλίκων (18-64) και το 27,9% των ηλικιωµένων (65+). Τα χαµηλότερα όρια φτώχειας το 2013 παρατηρήθηκαν στο Pazardzhik (BGN 185) και στο Kardzhali (ΒGΝ 189), ενώ τα υψηλοτέρα ο ιιην περιοχή Σόφιας (BGN 448) και Pernίk (ΒΟΝ 388). 'Οπως προκύπτει από την ανακοίνωση, από πτωχοποίηση κινδυνεύουν περισσότερο οι πολύτεκνες οικογένειες (κατά 68.1%). Αναφέρεται επίσης ότι 64% των βουλγαρικών νοικοκυριών δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν έκτακτα έξοδα (όπως π.χ. ξαφνική ασθένεια, βλάβη αυτοκινήτου, αντικατάσταση πλυντηρίου κ.ο.κ.), ενώ 51,1% αδυνατεί να έχει κάθε δεύτερη ηµέρα γεύµα µε κρέας, πουλερικό ή ψάρι. Ποσοστό 36,1% των βουλγαρικών νοικοκυριών δυσκολεύεται να πληρώσει τους οικιακούς λογαριασµούς, ενώ 45% αδυνατεί να ζεστάνει επαρκώς τις κατοικίες. Συνολικά, σύµφωνα µε το Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας, το 2013 ποσοστό 43% τον πληθυσµού διαβίωσε υπό συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης, ωστόσο το ανωτέρω ποσοστό σηµείωσε µείωση 1,1% σε ετήσια βάση. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, η Βουλγαρία το 2013 βρέθηκε στην πρώτη Θέση της φτώχειας το 2013 στην Ε.Ε, µε ποσοστό 48% τον πληθυσµού της στα όρια της φτώχειας. Σύµφωνα µε τη Eurostat, άτοµα κοντά στο όριο της φτώχειας Θεωρούνται εκείνα που ζουν σε νοικοκυριά µε διαθέσιµο εισόδηµα κάτω τον 60% του εθνικού µέσον διαθέσιµου εισοδήµατος (µετά τις µεταβιβάσεις των κοινωνικών επιδοµάτων), ή που αδυνατούν να καλύψουν σηµαντικά αγαθά, Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 5 ι

8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΑΤΙΟ ΙΑιΥΟΥΑΡΙΟΥ201; ή που ζουν σε νοικοκυριά χαµηλής εντάσεως εργασίας. Ακολουθούν η Ρουµανία (40%), η Ελλάδα (35,7%) και η Λετονία (35%) ΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ - Απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων περιόδου Σύµφωνα µε επίσηµη ενηµέρωση από τη βουλγαρική κυβέρνηση, έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους περίπου BGN 16,5 δισεκ. από τα κονδύλια, που αναλογούν στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου Σηµειώνεται ότι το 2015 είναι το καταληκτικό έτος απορρόφησης κονδυλίων της εν λόγω προγραµµατικής περιόδου. Αναλυτικότερα, έχουν απορροφηθεί BGN 11,8 δισεκ. προερχόµενα από συγχρηµατοδοτήσεις των διαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής (76,7% τον αρχικού προϋπολογισµού) και BGN 4,7 δισεκ., στο πλαίσιο των προγραµµάτων «Αλιεία» και «Αγροτική Ανάπτυξη». Για αναλυτικότερα στοιχεία, βλ. το κατωτέρω διάγραµµα αλλά και την ηλ. διεύθυνση http: J J umίspublίcgovernment.bg J opoperειtionalprograιnιns.aspx: Απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων ανά ΕΠ (ο/ο, εκέµβριος 2014) ΕΠ ' Περιβάλλον" ΕΠ "Μεταφορές" ΕΠ "Περιψ. Ανάπτυξη" ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα" Επ "Τεχν. Υποστήριξη" ΕΠ "Αν. Ανθρ. υναµικού" ΕΠ " οικ. Ικανότητα" Σύνολο ως άνω ΕΠ ΕΠ "Αγροτική Ανάπτυξη" Καταβληθέντα ποσά ΙΙ Συµβασιοποιηθέντα ποσά Γραφεία Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 6

9 ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΑΤ1σ ΙΑΝΟ ΥΑ ΡΙΟ Υ 2015 Πηγή: Informatίon management and monitorίng system ο EU structural ίnstruments ί η Bulgarίa (url: - στοιχεία έως ) Ιστοσελίδα ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη» (http:ifprsr.povernment.bq/αdmίπ/υρ1οαd/medίa file bq χ15 - στοιχεία έως ) Σύµφωνα µε την κυβερνητική ανακοίνωση, ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων έχει περιοριστεί σηµαντικά, ενώ το τελευταίο δίµηνο του 2014 καταβλήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες για την κάλυψη των καθυστερήσεων λόγω της προηγηθείσης αναστολής χρηµατοδοτήσεων, που είχε επιβληθεί εντός του 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τα ΕΠ «Περιφερειακή Ανάπτυξη» και «Περιβάλλον». Παρά την επανάληψη των χρηµατοδοτήσεων στο πλαίσιο των ως άνω ΕΠ, εκκρεµεί το τελικό ποσό των δηµοσιονοµικών διορθώσεων, που Θα επιβληθεί στη Βουλγαρία, το οποίο εκτιµάται ότι θα καθοριστεί το δεύτερο τρίµηνο του Σύµφωνα, µε την εφηµερίδα SEGA, το 2015 η Βουλγαρία καλείται να απορροφήσει, συνολικά, 2,5 δισεκ., ενώ το ΕΠ «Περιβάλλον» είναι το µόνο ΕΠ, όπου παρατηρούνται σοβαροί κίνδυνοι για απώλεια χρηµατοδοτήσεων. Η εφηµερίδα, πάντως, εκτιµά τις απώλειες αυτές σε µόλις 22 εκατ. Πρόσθετες απώλειας 64 εκατ. προβλέπεται ότι Θα προκύψουν από τα προγράµµατα «Αγροτική Ανάπτυξη» και «Αλιεία». Σε ό,τι, αφορά ειδικά το ΕΠ «Περιφερειακή Ανάπτυξη» (αναφορικά µε το οποίο είχαν προηγηθεί δηµοσιεύµατα, που έκαναν λόγο για απώλειες της τάξης των 106 εκατ.), η εκτίµηση του αρµόδιου Υπουργείου είναι ότι δεν Θα υπάρξουν τελικά απώλειες, καθώς έχουν τηρηθεί πλήρως οι προβλέψεις του κοινοτικού κανόνα των «αυτόµατων αποδεσµεύσεων» (automatic decommitments) ΙΙΙ. ΚΛΑ ΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Μείωση συνολικού όγκου τραπεζικών καταθέσεων στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Βουλγαρίας, ο συνολικός όγκος των τραπεζικών καταθέσεων στη Βουλγαρία εµφανίστηκε το Νοέµβριο τον 2014 µειωµένος κατά BGN 5,381 δισεκ. και διαµορφώθηκε σε BGN 53,567 δισεκ. Η πτώση αποδίδεται στη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της Corporate Commercial Βαrιk, της οποίας πλέον οι τραπεζικές καταθέσεις δεν συνυπολογίζονται. Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Ταµείου Εγγυήσεως Καταθέσεων µέχρι συνολικά BGN 3,016 δισεκ. των εγγυηµένων καταθέσεων αποδύθηκαν στους καταθέτες της Corporate Commercial Βarilc. Τέλος, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Κεντρικής Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 7

10 ΕΝΙiΝ1ΕΡΩ ΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ι Τράπεζας, οι τραπεζικές καταθέσεις των νοικοκυριών στη Βουλγαρία το ενδεκάµηνο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2012 ανήλθαν σε BGN 35,544 δισεκ., σηµειώνοντας αύξηση BGN 1,599 δισεκ. σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιακοπή λειτουργίας θερµοηλεκτρικού εργοστασίου Το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο της Βάρνας, ιδιοκτησίας CEZ, (εταιρείας διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία) διέκοψε τη λειτουργία και αποσυνδέθηκε από το ενεργειακό σύστηµα της Βουλγαρίας, καθώς δεν πληρούσε τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται από το κοινοτικό κεκτηµένο. Από την 1η Ιανουαρίου απολύθηκε το 90% των εργαζοµένων στο εργοστάσιο (226 άτοµα). Σύµφωνα µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση βλαβών ή κατά τη διάρκεια των δυσµενών χειµερινών συνθηκών ενδέχεται να σηµειωθεί πτώση της τάσης και περιοδικές διακοπές ρεύµατος, καθώς το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο Βάρνας παρείχε ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της βορειοανατολικής Βουλγαρίας, λειτουργώντας ως ρυθµιστής τάσης. ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ Κατανάλωση 100 εκατ. λίτρων οίνου στη Βουλγαρία το 2014 Σύµφωνα µε δηλώσεις του χ. Krasimir Κοeν, ιευθυντή της βουλγαρικής Εκτελεστικής Υπηρεσίας για Αµπελώνες και Οίνούς, το 2014 στη Βουλγαρία καταναλώθηκαν περισσότερα από 100 εκατ. λίτρα οίνου. Η ετήσια κατανάλωση οίνου στη Βουλγαρία κυµαίνεται µεταξύ εκατ. λίτρων. Ακόµα, σύµφωνα µε τον κ. Κ. Κοeν - παρά το γεγονός ότι λόγω καιρικών συνθηκών το 2014 ήταν το χειρότερο έτος της τελευταίας τριακονταετίας για την παραγωγή βουλγαρικού οίνου - στο πρώτο εωιάµηνο του 2014 πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές 45 εκατ. λίτρων οίνον. Βασικοί εξαγωγικοί προορισµοί ήταν η Ρωσία, η Γερµανία και οι ασιατικές αγορές της Κίνας, της Ιαπωνίας και του Βιετνάµ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Επίπεδο διείσδυσης ΤΗ και ΤΠΕ στη Βουλγαρία Γραφείο Οικονοµικών δι Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 3 ι

11 ΕΝΙΙτ11ΕΡΩΤΙΚΟ Ει1ΤΙΟ ΙΑΝέ)ΥΑΡΙΟΥ2015 ι Η επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων στη Βουλγαρία είναι µεν ικανοποιητική στα αστικά κέντρα, αλλά πολύ περιορισµένη στις αγροτικές περιοχές µε εµφανείς τις κοινωνικές ανισότητες. Σύµφωνα δε µε τα στοιχεία της EUROSTAT και µε εξειδικευµένη µελέτη του βουλγαρικού Στατιστικού Ινσιιτούτου, έχει συνολικά ανέλθει από 10% το 2006 σε 57% το 2014, ποσοστό που παραµένει, όµως, το χαµηλότερο υ ιιίν ΕΕ (το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας µας είναι 65%, µεγαλύτερο µόνο σε σχέση µε τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία βλ. σχετικά κατωτέρω διαγράµµατα). ά Χρήση διαδικτύου (γαλάζια στήλη) και ευρυζωνικών συνδέσεων (κόκκινη γραµµή) ανά νοικοκυριό στη Βουλγαρία ( /ο, ) t ϋ14 Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http:l/ωωω.nsi.bglsitesldefauit/filesifιles/pressreleases/ict hh2014 en GLINCXB.pdf) Χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων ανά νοικοκυριό στην ΕΕ (%ο, 2014) ι t3 Ο z3 z3 ο Φ Ύ Υ ω < 0 Ο ω εξ > η 3 α Φ ευ Πηγή: EUrostat (http://ec.europa.eu/eurastatltqm/table.do?tab=table&έnit=1&lanquage=en&pcode=tέn00073&ριυgέη=1) Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 9

12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ένδειξη των γεωγραφικών ανισορροπιών αποτελεί το ότι το µεγαλύτερο ποσοστό ευρυζωνικών συνδέσεων (64,3%) εντοπίζεται στη νοτιοδυτική Βουλγαρία (γεωγραφική ζώνη, που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη Σόφια και το Blagoevgrad), ενώ το χαµηλότερο ποσοστό (42,8%) στο βορειοδυτικό κοµµάτι της χώρας. Το παρακάτω διάγραµµα αναδεικνύει τις ηλικιακές διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση τον διαδικτύον στη Βουλγαρία, µε προφανή την υπεροχή ως προς τη συχνότητα χρήσης των νεότερων ηλικιακών οµάδων: Ποσοστό τακτικής χρήσης του διαδικτύου ανά ηλικιακή οµάδα στη Βουλγαρία το 2014 (%ο, ηλικίες 16 έως 74) π Σ Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (hrtp;//ωωω.ηsί.ια/sites/defaultifileslfileslpressreieases/ict hh2014 en GLINCXB.pdf) Ενδιαφέρον έχει και το ποσοστό χρήσης οικιακών/ατοµικών υπηρεσιών cloud (απευθείας - στο «σύννεφο» - αποθήκευσης αρχείων και δεδοµένων - file hostirιg), το οποίο καταγράφεται στη Βουλγαρία για πρώτη φορά το 2014 και ανέρχεται σε 21%. Το νέο αυτό πραγµατικό και στατιστικό δεδοµένο οροσηµαίνει και στη Βουλγαρία το πέρασµα από τους κλασικούς / συµβατικούς τρόπους αποθήκευσης δεδοµένων σε νέες διαδικτυακές και πολντροπικές µεθόδους διασφάλισης αρχείων και δεδοµένων, µε τα πλεονεκτήµατα (διαρκής πολυµεσυcή πρόσβαση, πολυεπίπεδο back υρ µε συνδυαστικά αντίγραφα ασφαλείας) και τα µειονεκτήµατα (πιθανά κενά ασφαλείας, ερωτήµατα ως προς τη διαχείριση των δεδοµένων αυτών από τις πολυεθνικές εταιρείες παροχής ονυ υιµάτων διαδικτυακής αποθήκευσης) που οι εν λόγω µέθοδοι /συσπjµατα ενέχουν. Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα είδη αρχείων, που οι ιδιώτες χρήστες τον ιντερνέτ χρησιµοποιούν για διαδικτυακή αποθήκευση δεδοµένων: Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 10

13 ΕΝΗ 'ΙΕΡΩΤΙΚQ ΕΛ ΤΖΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201 Τύποι αρχείων χρησιµοποιούµενοι από χρήστες ιντερνέτ για διαδικτυακή αποθήκευση, κοινή χρήση / διαµοίραση, ανάγνωση ή εκτέλεση (%, 2014, ηλικίες 16 έως 74) τ ~ιιrω~ιω 10 2ρ /Q Φωταγραφικ[c αρχεία ρ Αρχεία κειµένων Μουσικά αρχεία Ο Βίντεο ρ Ηλεκτρονικά βιβλία καιπεριο8ικά Ο Λσιπα`ι Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://ωνυω.ηsi.bq/sίtes/defaultifilesifiles(pressreleasesllct hh2014 8η GLINCXB.pdf) Σε ό,τι αφορά τη διάδραση κυβερνητικών φορέων και πολιτών, καταγράφηκε το 2014 ένα ποσοστό 21% Βούλγάρων, που αξιοποίησαν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από τις υπηρεσίες αυτές, ξεχωρίζουν η διαδικτυακή άντληση πληροφοριών (σε ποσοστό 19,5%σ), το κατέβασµα/ ιατοθήκευση διαδικτυακά διαθέσιµων εντύπων / προτύπων αιτήσεων (13$%ο) και η από µέρους των πολιτών διαδικτυακή αποστολή συµπληρωµένων εντύπων (7,4%). Τέλος, ποσοστό 17% των πολιτών (αυξηµένο κατά 4,5%σ σε σχέση µε το 2013) αξιοποίησαν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου το 2014, κυρίως για αγορές ρούχων και αθλητικών προϊόντων (72,5%), για εντολές σχετικές µε οικιακά αγαθά (31,3%) και για κρατήσεις εισιτηρίων και δωµατίων ξενοδοχείων (28%). Πάντως, η µεγάλη πλειοψηφία των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου προτίµησαν για τις καταχωρηµένες εντολές τους µεθόδούς πληρωµής εκτός διαδικτνον (60,2%), δείγµα της καχυποψία που συνεχίζει να επικρατεί αναφορικά µε τις online πληρωµές. Σε διαδικτυακή χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας προχώρησε το 33,4%, υπηρεσίες προπληρωµένων λογαριασµών (π.χ. Ραγρα1) αξιοποίησε το 23,7%, ενώ το e- bαηkίηg επέλεξε µόλις το 7,9%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πορίσµατα αντίστοιχης έρευνας του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου αναφορικά µε τις εταιρείες στη Βουλγαρία και τη χρήση από αυτές των Τ11Ε (ICT). Σύµφωνα µε την εν λόγω µελέτη, το 91% των βουλγαρικών εταιρειών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (2,3% ετήσια αύξηση), αν και το 55% αυτών προτιµούν το κινητό ιντερνέτ, το οποίο, όπως Ι'ρttφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 11

14 ΕΝΗttΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2015 προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα, φαίνεται να κερδίζει έδαφος τα τελευταία έτη έναντι τον ευρυζωνικού. Χρήση διαδικτύου (γαλάζια στήλη), σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων (κόκκινη γραµµή) και κινητού ιντερνέτ (πράσινη γραµµή) από τις βουλγαρικές εταιρείες (ο/ο, 2014) AQ 7Λ 60 5Ο Σ ()07 2Ε ϋ Λ14 Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://ωωω.ηsί.bρ/sites/default/fiees/files/pressreleases/ict ent2014 en GLINCXB.pdf) Το 54% των εταιρειών µε πρόσβαση στο διαδίκτυο διατηρούν δική τους ιστοσελίδα / πύλη. Ανά κλάδο, το µεγαλύτερο ποσοστό των εν λόγω εταιρειών προέρχονται από των κλάδο των ΤΗ (ΙΤ, 81%) και το µικρότερο από τον κλάδο των µεταφορών / αποθηκευτixών υπηρεσιών (µόλις 37%ο). Το 28% των απασχολούµενων χρησιµοποίησαν έστω µια φορά την εβδοµάδα υπολογιστή (και το 24% το διαδίκτυο) για την επιτέλεση των καθηκόντων τους το 2014, µε τις µικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζοµένους) να υπερέχουν, εν προκειµένω, έναντι των µεσαίων και µεγάλων. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενίσχυση της θέσεώς τους στην τοπική αγορά αξιοποίησε το 2014 το 30% των βουλγαρικών εταιρειών, µε το 29% να διατηρούν προφίλ σε κάποιο διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο (π.χ. Facebook). Εν προκειµένω, τον πρώτο λόγο έχουν οι µεγάλες εταιρείες (άνω των 250 απασχολούµενων), οι οποίες διαθέτουν σε ποσοστό 34% προφίλ σε διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο και σε ποσοστό 11% πολνµέσα ανταλλαγής περιεχοµένου ιστοσελίδων. Πάντως, η χρήση blog και εργαλείων ωίkί (εργαλείων, δηλαδή, διασποράς της γνώσης µε ανοιχτή βάση / ανοιχτών δεδοµένων - αποθετηρίων) είναι εξαιρετικά περιορισµένη (3,9% και 2,8% αντίστοιχα). Ερχόµενοι στα συστήµατα (επί πληρωµή) εταιρικού cloud computίng - τα οποία διαφέρουν από τις υπηρεσίες διαδικτυακής αποθήκευσης για ιδιώτες, που εξετάσαµε ανωτέρω, για τις οποίες επικρατεί στην αγγλική ο όρος 1ί1 hosting Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 12

15 ΕΝΗΜΕΡΩ ΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟ ΥΑΡ1 ΟΥ 2015 serνίces Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το σχετικό ποσοστό αξιοποίησής τους από τις βουλγαρικές εταιρείες παραµένει εξαιρετικά χαµηλό (8,5% - παρόµοιο µε αυτό της Ελλάδος). su.._._ Χρήση συστηµάτων cloud computing στην ΕΕ το 2014 (%) 3{i 2{t 1β 0 ει Ι ΒΕ flκ Νο ΝΕ ΙΕ υκ 22 ευ-28 19% _ λ5 ά-1~α ~ήτς η f 1β [Ι Ί Fr r rr ί 11 Π ΗΕ 3Κ ΜΤ' Si CZ ΕΕ Ε ΕΤ FΤ LU ΕΚ ΜΚ ΑΤ ΟΕ CΥ HU ΒG ΕΕ ΡΕ ΕΝ Rο 1, Πηγή: Eurostat (httρ://ec.eurορa.eufeurostat/dacuments/ ! / αρ- EN.pdfl627ddf4f-730α-46ca-856b-32532d8325c5 & hitρ:/lec.eurορa.eu/eιι rοstat/statisticsexρlai ηedfindex.ρhρ/gloud cοmputinq - 11ι5 οη #1θ use by enterprises) Εταιρείες µε υψηλό ποσοστό εξάρτησης από συστήµατα cloud computing (πράσινη στήλη) στην ΕΕ το 2014 (%) ο ΣU-2819% Ell-28 2*ά Ε1 ΊS ΙΤ 3Σ CΚ ΝG ΝΙ ':Ε υκ BR οε 5Κ t%άτ 5i cz ΕΕ :Ε5 L7 ΡΤ LU fr ίκ ΑΤ ΙλΕ GΥ HU 3G ΕΕ ΡΕ ΕΝ RQ υ loud mmputng high level ~- υ ιαυd εοmρυtηg - ΕΙ]-28 0 Ι1 lavel Πηγή: Eurostat (http:/lec.eurορα.eu/eurοstαtlstatistics-exρlainediindex.ρhp/cloud camρutinq - statistics οη the use by enterprises) Από δε τον παρακάτω πίνακα, προκύπτει ότι και όσες εταιρείες αξιοποιούν το «σύννεφο», περιορίζονται, ως επί το πλείστον, σε «παραδοσιακές» λειτουργίες (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, λογισµικό γραφείου) και λιγότερο σε Γραφείο Οικονοµικών ό µπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 13 ι

16 ΕΝΙΙΝΙΕΡΙ2 ΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 καινοτόµες λειτουργίες / δράσεις, που Θα µπορούσαν, πραγµατικά, να οδηγήσούν σε ουσιαστικά οικονοµικά οφέλη (π.χ. υπολογιστική ισχύ, (]Μ). Ποσοστό βουλγαρικών επιχειρήσεων που αξιοποιούν υπηρεσίες «στο σύννεφο» ανά σκοπό (%, 2014) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 74% Λογισµικό γραφείο Υποδοχή βάσεων δεδοµένων Αποθήκευση αρχείων Λογισµικές εφαρµογές λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης % 50% Εφαρµοyές και λογισµικό CRM 24 Υπολογιστική ισχύ 1 0β6 10% 20%ο 30% 40%ο 50 χ, 60%ο 70%ο 80% Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://vuωω.nsi.bq/sites/defaultlfileslflles/pressreleases/ict en GLINCXB.pdf) Ενδιαφέρον έχει η άποψη των ίδιων των εταιρειών, που εφάρµοσαν cloud εφαρµογές, ως προς την παρατηρούµενη περιορισµένη διάδοση των εν λόγω υπηρεσιών: το 36,5% αυτών αναφέρθηκε στον κίνδυνο κενών ασφαλείας, το 35,2% στο υψηλό κόστος, το 30,8% στην έλλειψη εξειδικευµένων γνώσεων, το 24,1% σε προβλήµατα πρόσβασης στα δεδοµένα του λογισµικού, το 20,3% στην ανασφάλεια αναφορικά µε την «τοποθεσία» των δεδοµένων, το 19,8% στην ανασφάλεια ως προς το εφαρµοστέα νοµοθεσία και το 15,4% στις δυσκολίες απεγγραφής. Από τις εταιρείες που δε χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες cloud, το µεγαλύτερο ποσοστό εστιάζουν τους ενδοιασµούς τους στην ελλιπή γνώση των καινοτόµων αυτών µεθόδων ενδοεταιρtκής διάρθρωσης µε χρήση εξειδικευµένου λογισµικού. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο, το 2014 το 9,5% των βουλγαρικών εταιρειών έλαβαν εντολές µέσω διαδικτύον (αύξηση 1,5% σε ετήσια βάση), ενώ το 11,8% των τοπικών επιχειρήσεων προχώρησαν σε online αγορές (αύξηση 5% σε ετήσια βάση), µε τις µεγάλες επιχειρήσεις να είναι σαφώς πιο δραστήριες συγκριτικά µε τις µικρές και µεσαίες. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 14

17 ΕΝΙΙΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των ΤΙ 1Ε από τις βουλγαρικές επιχειρήσεις µπορούν να αντληθούν και µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: / υ' & ti.nsi.bg/en/cοntent/6132/ict-usage-enterprises. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 'Εργο συνδυασµένων µεταφορών Sea2Sea Στην επικαιρότητα τόσο τον βουλγαρικού (πρακτορείο ΝΟVΙΝΙΤΕ) όσο και του ελληνικού (εφηµερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ) τύπου επανήλθε το σχέδιο συνδυασµένων / πολυτροπικών µεταφορών Sea25ea, που φιλοδοξεί να συνδέει µελλοντικά τα λιµάνια της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης από πλευράς Ελλάδας και του Βυrgαs, της Varna και του παραδουνάβιου λιµανιού τον Russe, από πλευράς Βουλγαρίας, λειτουργώντας ως εναλλακτική διαδροµή για τη σύνδεση τον Αιγαίου µε τη Μαύρη Θάλασσα, έναντι της διάσχισης των στενών του Βοσπόρου. Υπενθυµίζεται ότι τον Οκτώβριο 2012 είχε εγκριθεί, στο πλαίσιο του προγράµµατος διενρωπάίκών δικτύων ΤΕΝ-Τ, χρηµατοδότηση µελέτης διάρκειας περίπου δύο ετών και προϋπολογισµού 1,5 εκατ., µε Θέµα την αξιολόγηση του εν λόγω έργου και την κατάστρωση της πορείας υλοποίησής του. Ο αρχικός σχεδιασµός για το ιάδροµο 5ι28& προέβλεπε τρία τµήµατα: Τµήµα θαλάσσιας µεταφοράς από τις κύριες ρότες της Μεσογείου στα λιµάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Τµήµα σιδηροδροµικής µεταφοράς από τα δύο ελληνικά λιµάνια στα λιµάνια Burgas και Varna και από εκεί στο λιµάνι τον Russe στο ούναβη. τµήµα θαλάσσιας µεταφοράς από τα δύο βουλγαρικά λιµάνια προς τα λιµάνια της βόρειας και ανατολικής Μαύρης Θάλασσας. Σύµφωνα µε τα ως άνω πρόσφατα δηµοσιεύµατα, και µετά την ολοκλήρωση της ως άνω µελέτης, Ελλάδα και Βουλγαρία προωθούν κοινή πρόταση χρηµατοδότησης τον, κυρίως πλέον, έργού από την ΕΕ. 'Οπως επισηµαίνεται σχετικά, ο νέος διάδροµος συνδυασµένων µεταφορών αναµένεται να υλοποιηθεί σε τέσσερα στάδια και να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της διασύνδεσης µεταξύ σηµαντικών κόµβων µεταφορών στη Βορειοανατολική Ευρώπη, στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου και στη Μεσόγειο. Ως αποτέλεσµα του σχεδίου 5&2ι, οι εντασσόµενοι λιµένες Θα εξελιχθούν σε πλατφόρµες εµπορευµατικών µεταφορών, συµβάλλοντας, κατ' αυτό τον τρόπο, στην οικονοµική ανάκαµψη της Νοτίου Ευρώπης, η οποία υφίσταται τις συνέπειες της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 15 ι

18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ως κύριο τµήµα του έργου (Στάδιο 1) ορίζεται η σιδηροδροµική σύνδεση µεταξύ Αλεξανδρούπολης και Φιλιππούπολης και στο τµήµα αυτή δίδεται αρχικώς έµφαση. Στο δεύτερο στάδιο εντάσσεται στο το Burgas, ενώ έπονται η ένταξη των λιµένων Βάρνας (Στάδιο 3) και Russe (Στάδιο 4). Ιν. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Πρόγραµµα ιεθνών Εκθέσεων 2015 στη Βουλγαρία Στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας υ ιη διαδικτυακή πύλη AGORA έχει αναρτηθεί αρχείο µε το πρόγραµµα διεθνών εκθέσεων (στη βουλγαρική και στην αγγλική γλώσσα) που Θα πραγµατοποιηθούν το 2015 στη Βουλγαρία. Το πρόγραµµα εκπονήθηκε από το Βουλγαρικό Επιµελητηρίου Εµπορίου και Βιοµηχανίας (Bulgarίan Chamber ο1 Commerce αηd Industry). Παράλληλα, αναρτήθηκε και αρχείο µε το πρόγραµµα διεθνών εκθέσεων που Θα πραγµατοποιηθούν το 2015 στη Φιλιππούπολη. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν απευθείας µε τους υπευθύνους του εκθεσιακού φορέα International Faίr Ρ1ονdίν: http: / / ωωωι(ιτ.1αιr.bg/ en/ c.antactus.htm. Εντός τον επόµενου διαστήµατος, θα αναρτήσουµε, επιπροσθέτως, στην ιστοσελίδα µας επικαιροποιηµένο κατάλογο µε τις σηµαντικότερες διεθνείς εκθέσεις, που Θα πραγµατοποιηθούν στη Βουλγαρία το 2015, ο οποίος Θα είναι επιµεληµένος από το Γραφείο µας και Θα περιέχει και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τη διετία Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδα ς AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν µέσω e-mαίι εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: h ttq: //agora.mfa. gr/frοntoffίce/portαl. αsq?cgage=nodε&cnode=23& uι1=%2ffro ntoffίce%2fportal.αsp%3fcpαge%3dnode%26cnode%3db3 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: httq://agora.mfa.gr/bg60 Ι 'ραφείο Οικονοµικών &. Ευπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελ ίδα 16

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ΚΟΙΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Σόφια, 15 Ιανουαρίου 2015 Τηλ.: , Α.Π. Φ.ΟΕΥ 2785/3/ΑΣ 143 ΡΑΧ: Ε-πι&ί1: ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ε : Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια ΘΕΜΑ: Αποστολή ενηµερωτικού δελτίου Ιανουαρίου 2015 Σας αποστέλλουµε συνηµµένα ενηµερωτικό δελτίο του Γραφείου µας για τις πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία. Το ενηµερωτικό δελτίο αποστέλλεται επίσης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στη Βουλγαρία και στους επαγγελµατικούς και επιµελητηριακούς φορείς στην Ελλάδα για χρήση των µελών Τους. Ο Προϊστάµενος Γεώργιος Κουτσοδήµος Γενικός Σύµβουλος ΟΕΥ Α' Σύν. Συνηµ. Σελ.: 17 ΟΕΥ 2785/3/ΑΣ 143 ΚΟΙΝΟ Σελίδα 1 από 2

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Υπουργείο Εξωτερικών (µ.η. ηλεκτρονικά) -.Γ. κ. Υπουργού -.Γ. Υφυπουργού, κ.. Κούρκονλα - Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα ΟΣ & ΑΣ - Γραφείο κας Αν. Γεν. Γραµµ. ΟΣ & ΑΣ - Γραφείο κ. Ειδ. Γραµµατέα Αξιοποίησης ιεθνών Προγραµµάτων - Γραφείο κ. Α' Γεν. /ντή - Γραφείο κ. Β' Γεν. /ντή - Γραφείο κ. Γ' Γεν. /ντή - Α3, Β1, Β2, Β7, Β8, Γ1, Γ3 /νσεις - Γενικό Προξενείο Φιλιππούπολης - Γραφείο ΟΕΥ Βορείου Ελλάδος Υπουργείο Οικονοµικών (µ.η. ηλεκτρονικά) - Γραφείο κ. Υπουργού Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων (µ.η. ηλεκτρονικά) - Γραφείο κ. Υπουργού - Γραφείο Υφυπουργού, κ. Ν. Μηταράκη - Γραµµατεία Συµβουλίου Εξαγωγών Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (µ.η. ηλεκτρονικά) - Γραφείο κ. Υπουργού Υπουργείο Α.Α. & Τροφίµων (µ.η. ηλεκτρονικά) - Γραφείο κ. Υπουργού - /νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκµηρίωσης Υπουργείο Τουρισµού (µ.η. ηλεκτρονικά) - Γραφείο κας Υπουργού - ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού Τµήµα ιεθνών Σχέσεων και ΕΕ Enterprίse Greece (µ.η. ηλεκτρονικά) - Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου Τράπεζα Ελλάδος (µ.η. ηλεκτρονικά) - ιεύθυνση Μελετών 'Ενωση Ελληνικών Τραπεζών (µ.η. ηλεκτρονικά) Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (µ.η.) Επιµελητήρια, Σύνδεσµοι στην Ελλάδα (µ.η. ηλεκτρονικά) Ελληνικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο στη Βουλγαρία (µ.η. ηλεκτρονικά) Επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων στη Βουλγαρία (µ.η. ηλεκτρονικά) ΟΕΥ 2785/3/ΑΣ 143 ΚΟΙΝΟ Σελίδα 2 από 2

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 Ε-mail: ecοccsnτ-soiiαgmfα.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριθ. Πρωτ.

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 Ε-mail: ecοccsnτ-soiiαgmfα.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: GrEmSo, Co [ecocom-sofia@mfa.gr] Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014 4:30 µµ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ IOYNfOY 2014 clip_image002.jpg; ί3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν Τ Κ ΗΣ Αριθ. Πρωτ.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν Τ Κ ΗΣ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Embαssy ο - Office ο Econ. & Com. Affairs Αποστολή: Πέµπτη, 10 Ιουλίου 2014 4:36 µµ Προς: 'Embαssy ο - Ο8 of Econ. & Com. Affairs' Θέµα: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης: «ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης: «ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

αρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο ενηµερωτικό και διαβιβαστικό.

αρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο ενηµερωτικό και διαβιβαστικό. :ι ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: GrEmSo, ECO [ecocom-sofia@mfa.gr] Αποστολή: Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 12:02 µµ Προς: Θέµα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Συνηµµένα: clip_image002.jpg;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Από: Εcοnοmic & ί ΟΓπηθΓι ί Ι Sectiοn - Greek ΕπιΙ5γ in Sωeden Αποστολή: Πέµπτη, 9 Ιουλίου 2015 4:44 µµ Προς: ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Θέµα: Ενηµερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία )

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ( Προσωρινά στοιχεία ) Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2013 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ : 2013 Στο παρόν ελτίου Τύπου παράλληλα µε τα στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 176 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος για. παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος για. παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ, 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Νοεµβρίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ 215 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 17 Μαρτίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 43 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 /νση Κοιν.: ΥΠΕΞ -. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. ούκα - Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. /νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας : 101 76 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης 1 Ένα σύντομο ιστορικό Ελλάδα : 1ηχώρα στην Ευρώπη στην επιβατηγό ακτοπλοία - στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ.

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ. Παρλ ή φθηκε Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ΜΕΡ. L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Ειοποπις & ςοπ- ηθτςι3ι 58ς11οΠ - Greek Επ1γ in Sωeden ευτέρα, 3

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Δεκεμβρίου 2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα