Ανθρώπινη μακροβιότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθρώπινη μακροβιότητα"

Transcript

1 Ανθρώπινη μακροβιότητα Κίμων Γ. Βολίκας Ειδικός παθολόγος - Γηρίατρος Αναπλ. Δ/ντής Α' Παθολογικής Κλινικής 251 Γ. Ν. Αεροπορίας πό την αρχαιότητα απασχολεί τον άνθρωπο το μήκος της ζωής του. Ο Αριστοτέλης στο «Περί μακροβιότητας και βραχυβιότητας» κεφάλαιο, αναφέρει: «πρέπει νυν να εξετάσωμεν τας αιτίας διά τας οποίας άλλα μεν όντα είναι μακρόβια και άλλα βραχύβια και εν γένει τας αιτίας του μήκους και της βραχύτητας της ζωής» και θεωρεί ξεχωριστό ερώτημα το «αν είναι το αυτό ή είναι διάφορον το αίτιο εις τα φυτά και τα ζώα να είναι άλλα μεν μακρόβια, άλλα δε βραχύβια...» Δύο ερωτήματα τίθενται στο απόσπασμα: γιατί άλλα όντα ζουν περισσότερο και άλλα λιγότερο και γιατί σε όντα του ίδιου είδους υπάρχει διαφορά ως προς το μήκος της ζωής; Μία άλλη διαπίστωση, είναι αυτή που διατυπώνεται στο The Mount Sinai Journal of Medicine vol. 70 no 1 Jan.2003, «Φαίνεται πως ο μόνος διαθέσιμος τρόπος για να ζήσεις πολλά χρόνια είναι να γεράσεις». Η μελέτη της γήρανσης από βιολογικής πλευράς παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, λόγω της φύσης του αντικειμένου αλλά και εξαιτίας ορισμένων μεθοδολογικών προβλημάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο φαίνεται 25

2 ΚΟΙΝΩΝΊΑ & ΥΓΕΊΑ III χρησιμότερο να αποφευχθεί αρχικά ένας ορισμός της γήρανσης και να δοθεί στο τέλος, αφού προηγουμένως εξεταστούν οι προαναφερθείσες δυσκολίες. Από τη στιγμή της γονιμοποίησης ενός ωαρίου, σε όλους τους ανώτερους ζωντανούς οργανισμούς, αρχίζει μία διαδικασία μεταβολών, η οποία οδηγεί αρχικά στη σεξουαλική τους ανάπτυξη. Στη συνέχεια ακολουθεί μία φάση διεργασιών που χαρακτηρίζονται κυρίως από ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως ωρίμανση. Τέλος, οι διαδικασίες όχι μόνο δεν χαρακτηρίζονται από την περαιτέρω ανάπτυξη των υπαρχόντων δυνατοτήτων, αλλά μάλλον από μείωση ή εκφυλισμό της δραστηριότητας τους. Αυτό ονομάζεται γήρανση. Η προσέγγιση αυτή, αν και γενικά αποδεκτή, δεν αντικατοπτρίζει απόλυτα τα συμβάντα. Το φαινόμενο της γήρανσης δεν αρχίζει την ίδια χρονική στιγμή στα διάφορα όργανα και ιστούς. Σε μερικά είναι δυνατόν η ανατομική και λειτουργική έκπτωση να αρχίσει πριν ολοκληρωθεί η ωρίμανση άλλου μέρους του ίδιου οργανισμού. Η διαδικασία αυτή διαφέρει μεταξύ των ειδών αλλά και μεταξύ μελών του ίδιου είδους. Η γήρανση καθορίζεται μόνο συμβατικά από πλευράς χρονικής έναρξης, ενώ αποδεικνύεται πως πρόκειται για ετερογενή και πολύπλοκη διαδικασία. Παρά τις προαναφερθείσες δυσκολίες της μελέτης του φαινομένου, υπάρχουν μερικά κοινά γενικά χαρακτηριστικά της γήρανσης: Ι Η ετερογένεια Ι Η ελάττωση σε ανατομικές και λειτουργικές μονάδες Ι Η μειωμένη αντιδραστικότητα Ι Η μειωμένη ικανότητα ανάκαμψης-ανάρρωσης Ι Αυξημένη ευαισθησία στο ενδογενές και εξωγενές στρες Ι Διαταραχές ενδοκυτταρικής και εξωκυτταρικής ομοιοστασίας Ι Μείωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας Ι Αύξηση της πιθανότητας θανάτου με την πάροδο της ηλικίας 26

3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΜΑΚΡΟΒΙΌΤΗΤΑ Αν και επικρατεί η άποψη πως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί γερνούν, αξίζει να σημειωθεί πως η διαδικασία της γήρανσης έχει παρατηρηθεί μόνο στον άνθρωπο, στα οικιακά ζώα και σε ζώα υπό αιχμαλωσία, καθότι οι ασθένειες, η φόνευση από άλλα ζώα ή τον άνθρωπο και τυχαία γεγονότα στην άγρια κατάσταση, δεν έχουν επιτρέψει τη μελέτη της διαδικασίας γήρανσης σε πολλά είδη ζώων. Αξίζει να αναφερθεί πως μερικά είδη ζώων κατά τη διάρκεια της ζωής τους παρουσιάζουν διαρκή αύξηση του σώματος τους και δεν στάθηκε δυνατό να αποδειχθεί ότι γερνούν. Φαίνεται πως η γήρανση είναι η μείωση των ανατομικών και λειτουργικών μονάδων του οργανισμού και πρόκειται για ένα εξαιρετικά ετερογενές φαινόμενο, τόσο από άτομο σε άτομο όσο και από όργανο σε όργανο του ίδιου οργανισμού. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να επεξηγήσουν το φαινόμενο. Η γήρανση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι επιτρέπει στον μελετητή να εμβαθύνει στους παράγοντες που συμμετέχουν και εποπτεύουν τη διάρκεια της ζωής, αλλά και στις παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την αύξηση της ηλικίας, όπως ο καταρράκτης, η άνοια, οι όγκοι. Η πληθώρα των θεωριών ερμηνείας της γήρανσης χρήζει ταξινόμησης. ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Μεταξύ των πολλών θεωριών που αναπτύχθηκαν στην κατηγορία αυτή, επικρατέστερες είναι: Α. Η υπόθεση του Orgel ή η θεωρία του λάθους. Κατά τη θεωρία αυτή, η γήρανση είναι το αποτέλεσμα λαθών στη σύνθεση πρωτεϊνών, τόσο κατά τη φάση αντιγραφής (DNA-RNA) όσο και κατά τη φάση της μετάφρασης (RNA-πρωτεϊνών). Η πληροφορία που περιέχεται στο DNA θα μπορούσε να αλλοιωθεί από εξωγενείς παράγοντες, όπως ιονίζουσες ακτινοβολίες, χημικούς παράγοντες, μεταλλαξιογόνους παράγοντες, ελεύθερες ρίζες κ.λπ. Πολλά πειραματικά δεδομένα όμως δεν υποστηρίζουν την άποψη αυτή, δεδομένου ότι: 27

4 ΚΟΙΝΩΝΊΑ & ΥΓΕΊΑ III Ι Δεν υπάρχουν διαφορές στη σειρά των αμινοξέων στις ζωικές πρωτεΐνες μεταξύ νέων-γηρασμένων οργανισμών. Ι Δεν αποδείχθηκε έλλειψη ή περίσσεια RNA στις προχωρημένες ηλικίες. Ι Τόσο η αντιγραφή όσο και η μετάφραση του DNA φαίνεται πως συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικές ακόμα και σε προχωρημένες ηλικίες. Β. Η θεωρία της επιδιόρθωσης του DNA: Κατά τη θεωρία αυτή, το DNA είναι δυνατόν να πάθει 6λά6η από μία σειρά ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Τα κύτταρα διαθέτουν σειρά μηχανισμών για τη διόρθωση αυτών των 6λα6ών, προκειμένου να μην μετεγγραφούν στο RNA και μεταδοθούν στις πρωτεΐνες. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες, σε ορισμένα είδη θηλαστικών βρέθηκε θετική συσχέτιση της ικανότητας επιδιόρθωσης του DNA με τη μακροβιότητα. Αυτή η ικανότητα μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας οδηγώντας σε προοδευτική αύξηση του αριθμού των βλαβώνλαθών. Η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, αν και βάσιμη και φαίνεται ότι εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Γ. Η θεωρία των διασταυρούμενων δεσμών: Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, γήρανση και ασθένειες σχετιζόμενες με την ηλικία, είναι αποτέλεσμα διασταυρούμενων δεσμών μεταξύ πρωτεϊνών και άλλων κυτταρικών μεγαλομορίων. Η θεωρία αυτή θα μπορούσε να ερμηνεύσει μερικά φαινόμενα που συνοδεύουν τη γήρανση, όπως για παράδειγμα τη γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών. Ο διαδοχικός σχηματισμός διασταυρούμενων δεσμών θα μπορούσε να ευθύνεται για τη θόλωση του φακού του οφθαλμού και την ανάπτυξη καταρράκτη, ή για ανάλογο φαινόμενο ανάμεσα σε γλυκοζυλιωμένες ανοσοσφαιρίνες και πρωτεΐνες της βασικής μεμβράνης του σπειράματος. Δ. Η θεωρία των ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ΕΡΟ): Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, που είναι μόρια, τμήματα μορίων ή άτομα, παράγονται κατά τον φυσιολογικό μεταβολισμό του οξυγόνου. Είναι εξαιρετικά δραστικές και εξυπηρετούν διάφορους ρόλους: μεταβολισμό λιπιδίων, κυτταρική αναπνοή, παραγωγή προσταγλαδινών και λευκοτριενίων, φαγοκυττάρωση, ανοσολογική απάντηση. Υπό κανονικές συνθήκες παράγονται σε μικρές 28

5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΜΑΚΡΟΒΙΌΤΗΤΑ ποσότητες από το οξυγόνο που φτάνει στα κύπαρα. Είναι λοιπόν χρήσιμες στη φυσιολογική ωρίμανση και διαφοροποίηση των κυττάρων. Δυνητικά, όμως, ως εξαιρετικά δραστικές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στις κυτταρικές δομές, ιδίως αν υπερπαράγονται από πηγές είτε ενδογενείς (μιτοχόνδρια, ενδοπλασματικό δίκτυο, κυτταρόπλασμα, βιολογικές μεμβράνες, λευκοκύτταρα), είτε εξωγενείς (ιονίζουσα ακτινοβολία, φως, ατμοσφαιρικούς ρυπαντές). Μία άλλη ομάδα θεωριών, είναι οι γενετικές θεωρίες, ενώ προσπάθειες ερμηνείας του φαινομένου έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί και αφορούν εκτός από τα γονίδια, νευροενδοκρινικά αίτια, ανοσολογικά αίτια και άλλα, που οδηγούν στη γήρανση και τον θάνατο του κυττάρου. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '60 επικρατούσε η αντίληψη πως τα φυσιολογικά κύπαρα είναι δυνατόν να πολλαπλασιάζονται σε καλλιέργειες αιώνια και επομένως η γήρανση είναι διαδικασία που προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες και λίγο έχει να κάνει με ενδοκυπαρικά φαινόμενα (Kletsas, 2003). Στη δεκαετία του '60 ο Hiflick απέρριψε αυτή τη θεώρηση, δείχνοντας πως φυσιολογικοί ανθρώπινοι ινοβλάστες, έχουν περιορισμένη πολλαπλασιαστική ικανότητα (όριο Hiflick), πράγμα που επιβεβαιώθηκε και σε άλλα είδη κυπάρων. Ο σχεδόν σταθερός αριθμός μιτώσεων έδωσε την αίσθηση ύπαρξης ενός μιτωτικού «ρολογιού». Στη δεκαετία του '90 άρχισαν να πιστεύουν πως το φαινόμενο του περιορισμένου αριθμού πολλαπλασιασμών των κυπάρων, οφείλεται στο «μάζεμα» του τελικού τμήματος των χρωμοσωμάτων, που λέγονται τελομερή, πράγμα το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Τα τελομερή είναι DNA πρωτεϊνικές δομές στο τέλος των χρωμοσωμάτων, που περιέχουν χιλιάδες TTAGGG ακολουθίες (15-20kb, σε ανθρώπινα germ cells). Προστατεύουν ως διπλά «φρένα» το τέλος των χρωμοσωμάτων, από τελικοτελικά συγκολλητικά φαινόμενα μεταξύ τους. Από επίσημα επιβεβαιωμένα στοιχεία, φαίνεται πως το όριο της ανθρώπινης ζωής είναι γύρω στα 120 έτη. Αποδεδειγμένα έζησαν ένας Ιάπωνας 120, μία Γαλλίδα 122 και μία Αλβανίδα 120 έτη. 29

6 ΚΟΙΝΩΝΊΑ & ΥΓΕΊΑ III Στο σημείο αυτό, εντοπίζουμε δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το ότι τα ανώτερα θηλαστικά, ένα από τα οποία είναι ο άνθρωπος, ζουν επτά φορές την ηλικία ενηλικίωσης τους. Ως ηλικία ενηλικίωσης θεωρείται η ηλικία στην οποία το σπέρμα ενός όντος καθίσταται γόνιμο. Για παράδειγμα, το άλογο ενηλικιώνεται στα τρία περίπου χρόνια, επί επτά, ζει περίπου εικοσιένα χρόνια. Η δεύτερη παρατήρηση είναι πως στη Γένεση, στο έκτο κεφάλαιο, αναφέρεται «...έσονται δε αϊ ημέραι αυτών εκατόν και είκοσι έτη.» Το προσδόκιμο της διαβίωσης, δηλαδή το πόσο «προβλέπεται» να ζήσει κάποιος, διαφέρει κατά περιοχές της γης. Στην Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη είναι 80 έτη, στην Ιταλία, Αυστραλία, Καναδά, Ισλανδία, Σουηδία και Ελβετία είναι 79 έτη. Στις χώρες της Αφρικής είναι 45 έτη. Στις γυναίκες είναι μεγαλύτερο απ' ότι στους άντρες. Στις ανεπτυγμένες κοινωνίες ανέβηκε, δεδομένου ότι εξαφανίστηκαν οι μεγάλες επιδημίες, δεν υπάρχουν πόλεμοι με μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, προχώρησε η πρόληψη και γενικότερα βελτιώθηκε το υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο. Όπως προέκυψε από ένα συνέδριο, το οποίο πραγματοποίησε στην Πίζα της Ιταλίας ο Καθηγητής Senin στις 16/2/2001, το φαινόμενο της γήρανσης είναι έντονο και ταχύ κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η ομάδα ηλικιών διπλασιάστηκε τα τελευταία 50 χρόνια και οι άνω των 80 ετών τετραπλασιάστηκαν. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομάδα των ατόμων 95 ετών και πάνω, οι αιωνόβιοι και υπεραιωνόβιοι. Αυτοί, αποτελούν και το μοντέλο μελέτης της μακροβιότητας. Ο Καθηγητής Abate και οι συνεργάτες του, σε μελέτη που πραγματοποίησαν, έδειξαν πως οι αιωνόβιοι στις ανεπτυγμένες κοινωνίες φτάνουν τους ανά κατοίκους, εκ των οποίων 20% βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και 40% με προβλήματα μέτριας βαρύτητας. Μία άλλη παρατήρηση είναι πως, σημειώνεται μείωση της ταχύτητας θνητότητας στις προχωρημένες ηλικίες και σε αυτό δόθηκε η ερμηνεία πως σε «μικρότερες» ηλικίες αποχωρούν τα πιο εύθραυστα άτομα. 30

7 ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΜΑΚΡΟΒΙΌΤΗΤΑ Στα μακρόβια άτομα και τα άτομα εξαιρετικής μακροβιότητας, διαπιστώθηκε από μελέτες πως υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως η μείωση της παρουσίας ορισμένων γονιδίων και η αύξηση της παρουσίας ορισμένων άλλων. Για παράδειγμα, γενετικές μελέτες έδειξαν μείωση στις προχωρημένες ηλικίες του apoe ε-4 αλληλίου. Το ε-2 αλλήλιο αυξάνεται σε συχνότητα στα άτομα μεγάλης ηλικίας και ιδιαίτερα στα άτομα Καυκάσιας προέλευσης [J. Am. Ger. Soc. 50 (2002), ]. Η μελέτη αυτή έγινε σε άτομα ηλικίας 80 ετών και άτομα ηλικίας 100 ετών. Η μελέτη αυτή έδειξε επίσης μείωση της ταχύτητας του δείκτη θνητότητας ως τα 105 χρόνια στους άνδρες και τα 107 στις γυναίκες και ακόμη μεγαλύτερη μείωση ως τα 110 χρόνια. Άλλη μελέτη από την Italian Centenarian Study έδειξε εξαιρετικά χαμηλή συχνότητα του αντιγόνου ιστοσυμβατότητας (HLA)-DRw9 και αύξηση συχνότητας του DR1. Το ίδιο γενετικό προφίλ συνδυάζεται με αυτοάνοσα νοσήματα και νοσήματα ανοσοανεπάρκειας [J. Am. Ger. Soc. 50 (2002), ]. Άλλες μελέτες έδειξαν συσχετισμό της μακροβιότητας με μειωμένη πρόσληψη θερμίδων στη διατροφή, μειωμένη πρόσληψη κρέατος και υιοθέτηση του μεσογειακού διαιτολογίου. Εκτός της κληρονομικότητας και του διαιτολογίου, άλλα κοινά χαρακτηριστικά των μακρόβιων ατόμων φαίνεται πως είναι η ομάδα αίματος Ο, η χαμηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή HDL χοληστερόλη, η χαμηλή Lp(a), και το θηλυκό γένος. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η μακροβιότητα οφείλεται κατ' αρχήν σε κληρονομικά χαρακτηριστικά, όμως διάφοροι άλλοι παράγοντες φαίνεται πως παίζουν ρόλο, μερικοί από τους οποίους είναι δυνατόν, με αλλαγή του τρόπου ζωής, να συμβάλουν στο ποθητό αποτέλεσμα. «Το να είσαι γέρος σημαίνει πως γεννήθηκες πριν από πολύ καιρό. Το να είσαι γέρος σημαίνει πως έχεις ζήσει πολύ.όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα». 31

8 ΚΟΙΝΩΝΊΑ & ΥΓΕΊΑ III Εμείς με την ευκαιρία θα εκφράσουμε μόνο μία απορία. Πού θα φθάσουμε, ζώντας σε έναν κόσμο στον οποίο η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος προχωρούν ακάθεκτες, ενώ ταυτόχρονα ο άνθρωπος επιδίδεται σε οικολογικές και γενετικές παρεμβάσεις; 32

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας την µακροζωία

Αναζητώντας την µακροζωία Αναζητώντας την µακροζωία Βασίλης Παπαγεωργίου Τοµέας Χηµείας, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ερωτήµατα όπως: τι είναι γήρας; υπάρχει µέγιστο βιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Π. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ, Μ.Sc ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροζωία: ένα βιοχημικό μυστήριο

Μακροζωία: ένα βιοχημικό μυστήριο Μακροζωία: ένα βιοχημικό μυστήριο Δημήτρης Α. Κυριακίδης Καθηγητής Βιοχημείας, ΑΠ Θ Πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Χρήστος Β. Μπαμπάτσικος Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ αναζήτηση του ελιξηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒίΟΑΟΓΙΚΑ AlTIA ΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ" ΕΙΔΙΚΈ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ

Α ΒίΟΑΟΓΙΚΑ AlTIA ΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΕΙΔΙΚΈ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ Α ΒίΟΑΟΓΙΚΑ AlTIA ΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ" ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΈ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΑΡΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ»

«ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου.

ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Υπεύθυνες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη Παρέµβασης: «Σύγκριση του ρυθµού απώλειας βάρους ασθενών µε καρκίνο του µαστού σε σχέση µε φυσιολογικά άτοµα». ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο Επιπολασμός της Άνοιας στον Ορεινό Μυλοπόταμο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο Επιπολασμός της Άνοιας στον Ορεινό Μυλοπόταμο A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο Επιπολασμός της Άνοιας στον Ορεινό Μυλοπόταμο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Παττακού Βασιλική ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: Γαλουτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γήρανση Διατροφή: Τρόποι Αντιμετώπισης

Γήρανση Διατροφή: Τρόποι Αντιμετώπισης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας Γήρανση Διατροφή: Τρόποι Αντιμετώπισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη 2014 TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική στήριξη και ποιότητα ζωής σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών με ανεξάρτητη διαβίωση. Μελέτη σε χρήστες των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ηρακλείου».

«Κοινωνική στήριξη και ποιότητα ζωής σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών με ανεξάρτητη διαβίωση. Μελέτη σε χρήστες των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ηρακλείου». Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Κοινωνική στήριξη και ποιότητα ζωής σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών με ανεξάρτητη διαβίωση. Μελέτη σε χρήστες των Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η παχυσαρκία στην ηλικία 18 25και η σχέση της με τα ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες. ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης. Λύκουρα Βασιλική. Σεπτέμβριος 2004 - 1 -

Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης. Λύκουρα Βασιλική. Σεπτέμβριος 2004 - 1 - Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Λύκουρα Βασιλική Σεπτέμβριος 2004-1 - Κινητά τηλέφωνα και υγεία Λύκουρα Βασιλική Σεπτέμβριος 2004 Πτυχιακή εργασία μέρος των απαιτήσεων του τμήματος Τηλεπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ»

«ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ» ΜΙΧΑΕΛΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα

Κεφάλαιο 1 ο. Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα Κεφάλαιο 1 ο Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα Η βιοϊατρική τεχνολογία είναι μια επιστήμη με ιδιαίτερα ευρύ φάσμα εφαρμογών που επιδέχεται πληθώρα ορισμών. Τόσο στα ελληνικά, όσο και στη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΘΡΕΨΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΣΘΡΕΨΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΣΘΡΕΨΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Dr ΚΑΤΑΠΟΤΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΥΣΘΡΕΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO ΙΔΡΥΜA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO ΙΔΡΥΜA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO ΙΔΡΥΜA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ EIΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΙΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» 17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ Αγγελική Μελπίδου, Ανδριανή Γρηγοράτου Ευστάθιος Γκόνος: Aγγελική Μελπίδου: Φλώρα Κοντοπίδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ

ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ Υποβληθείσα στην καθηγήτρια Τσιρώζη Μαρία από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Παράγοντες που προκαλούν διαταραχές της ανάπτυξης

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Παράγοντες που προκαλούν διαταραχές της ανάπτυξης ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Παράγοντες που προκαλούν διαταραχές της ανάπτυξης Ιουλία Νησιώτου Μαντέλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 2014-2015 Εισαγωγή Το κοινωνικό στίγμα που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια και Επιγενετική

Γονίδια και Επιγενετική Μέχρι τώρα, μιλούσαμε για αλλαγές που συνέβησαν πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Τώρα θα εστιάσουμε σε πολύ μικρότερα χρονικά διαστήματα: στη ζωή σας κατά την κύηση και στη ζωή σας τώρα. Όταν κατανοήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΗΤΗ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2012 Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡHTHΣ Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας. Πτυχιακή εργασία:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡHTHΣ Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας. Πτυχιακή εργασία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡHTHΣ Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας Πτυχιακή εργασία: Θέµα: ιατροφική κατάσταση ατόµων Τρίτης Ηλικίας και συσχέτιση της µε τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα