ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΕ - 23/10/2002. Στέφανος Α. Κώνστας ρ. Χηµικός Μελετητής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΕ - 23/10/2002. Στέφανος Α. Κώνστας ρ. Χηµικός Μελετητής"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΕ - 23/10/2002 Στέφανος Α. Κώνστας ρ. Χηµικός Μελετητής ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΧΑΡΤΟΙΙΟΙΕΙΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτική παρουσίαση της µελέτης "Εξέταση των τεχνολογιών πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης των ελληνικών βιοµηχανιών χαρτοπολτού, χάρτου και χαρτονιού, βαφείων-φινιριστηρίων και δέψης δερµάτων, σε εφαρµογή της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, που ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. στα συµπράττοντα γραφεία ΚΩΝΣΤΑΣ Ε.Π.Ε και Γ.ΒΑΒΙΖΟΣ, Κ. ΖΑΝΝΑΚΗ,. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ & Σία Α.Ε. στις 12 Μαρτίου Στην µελέτη παρουσιάζονται οι Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές (Β Τ) πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης των ακόλουθων βιοµηχανικών κλάδων: 1. Η βιοµηχανία χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού 2. Τα βαφεία - φινιριστήρια - λευκαντήρια - βιοµηχανικά πλυντήρια υφαντουργικών προϊόντων 3. Τα εργοστάσια επεξεργασίας δερµάτων, εφ όσον στην παραγωγική διαδικασία τους περιλαµβάνεται και η διαδικασία της δέψης (βυρσοδεψεία) Τα αναφερόµενα στοιχεία των κλάδων προέρχονται από την περίοδο εκπόνησης της µελέτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Στην Ελλάδα λειτουργούν 18 χαρτοβιοµηχανίες, από τις οποίες 17 ανήκουν στην Α Κατηγορία της Οδηγίας 96/61/ΕΚ και µία παράγει και χαρτοπολτό. Όλες οι µονάδες είναι σύγχρονες και εφαρµόζουν σε προωθηµένο βαθµό τις Β Τ. Μόνο µία δεν διαθέτει καθαρισµό αποβλήτων. ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Από τις 220 µονάδες, µόνο 17 ανήκουν στην Α Κατηγορία. Ο κλάδος παρουσιάζει τάσεις συρρίκνωσης, κυρίως στον αριθµό των µικρών µονάδων. Σοβαρά προβλήµατα εντοπίσθηκαν σε πολλές εγκαταστάσεις καθαρισµού των αποβλήτων. ιαπιστώθηκαν σηµαντικά περιθώρια εκσυγχρονισµού και εφαρµογής των Β Τ. ΒΥΡΣΟ ΕΨΙΑ Από τις 150 µονάδες, µόνο µία εµπίπτει στην Α Κατηγορία, λειτουργεί µε σύγχρονη τεχνολογία και διαθέτει βιολογικό καθαρισµό. Οι µικρές µονάδες αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα περιβαλλοντικής ρύπανσης και κοινωνικής αποδοχής, ενώ έχουν περιορισµένες δυνατότητες εκσυγχρονισµού και εφαρµογής των Β Τ. Έχουν γίνει προσπάθειες συγκέντρωσης των µικρών εγκαταστάσεων σε «βυρσοδεψικά πάρκα», αλλά µόνο για την περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει προχωρήσει η αναγκαία υποδοµή.

2 ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η κατάσταση του κλάδου το 1998 Σύµφωνα µε µελέτη του Ι.Ο.Β.Ε (1996), ο κλάδος αυτός θεωρείται ένας από τους υγιείς κλάδους της ελληνικής βιοµηχανίας και εµφανίζει αξιόλογη επενδυτική δραστηριότητα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Υπάρχει µία (1) µόνο µονάδα παραγωγής χαρτοπολτού (ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. - ΡΑΜΑ), ενώ δέκα τέσσερις (14) εταιρείες, σε δέκα επτά (17) διαφορετικές µονάδες παραγωγής, παράγουν διαφόρους τύπους χαρτιού και χαρτονιού. Η γεωγραφική κατανοµή των µονάδων στη χώρα, κατά περιφέρεια, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (συµπεριλαµβάνεται και το εργοστάσιο παραγωγής χαρτοπολτού): ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Περιφέρεια Aριθµός υναµικό (tn/d) % Γεωγραφική κατανοµή Aττικής 4 458,5 25,1 Στερεά Ελλάδα πλην Αττικής ,4 Πελοπόννησος ,8 υτική Ελλάδα Θεσσαλία ,3 Κεντρική Μακεδονία ,0 υτ. Μακεδονία Ανατ. Μακεδονία Θράκη ,4 Kρήτη Βόρειο Aιγαίο ΣΥΝΟΛΟΝ ,5 100 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΝΑΜΙΚ. ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α >20 Mg/d µε βιολογικό καθαρισµό αποβλήτων Β <20 Mg/d 1 Αντιµετωπίζεται ως Α κατηγορίας Οι βασικές αρχές που διέπουν τον σχηµατισµό του χαρτιού είναι κοινές για όλες τις διαφορετικές ποιότητες που κυκλοφορούν στην αγορά και σχεδόν για όλους τους τύπους των χαρτοποιητικών µηχανών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του. H ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. στην ράµα παράγει µηχανικό χαρτοπολτό χρησιµοποιώντας ως πρώτη ύλη ξυλεία λεύκας Οι λοιπές χαρτοβιοµηχανίες χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη έτοιµη χαρτόµαζα και ανακυκλούµενα παλιόχαρτα, παρασκευάζοντας σχεδόν κάθε είδους χαρτί. 2

3 Τυπικό διάγραµµα λειτουργίας παραγωγής χαρτιού Τεµαχισµός ξύλου Λειοτρίβηση Παλιό χαρτί Επεξεργασία Προκατεργασία πολτού ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ Πολτοποίηση Οµογενοποίηση ιαλογή Σχηµατισµός πολτού ιάσπαση συσσωµατωµάτων ινών Άλεση Καθαρισµός Σχηµατισµός υγρού φύλλου Αφυδάτωση Αφύγρανση Στέγνωµα Μορφοποίηση ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σηµαντικό ρόλο ως πρώτη ύλη της χαρτοβιοµηχανίας έχει το ανακυκλούµενο χαρτί, δεδοµένου ότι έχουν επιτευχθεί και στην Ελλάδα αρκετά σηµαντικά ποσοστά ανάκτησης. Σε όλες τις µονάδες εφαρµόζεται σε σηµαντική έκταση η επαναχρησιµοποίηση-ανακύκλωση των νερών επεξεργασίας, µε ενδιάµεσους καθαρισµούς, πριν αυτά καταλήξουν στην έξοδο του εργοστασίου και οδηγηθούν στην µονάδα καθαρισµού. Αυτά τα συστήµατα ενδιάµεσου καθαρισµού, που αποτελούν σήµερα βασικό συντελεστή της επιτυχίας των µέτρων µείωσης της κατανάλωσης και της ρύπανσης του νερού, σε µερικές µονάδες εµφανίζουν µη ικανοποιητικές αποδόσεις και έχουν ανάγκη επανεξέτασης για την διαπίστωση των αιτίων της ανεπάρκειας. 3

4 Η εξέλιξη της παραγωγής της Ελληνικής Χαρτοβιοµηχανίας σε τόννους/έτος Υγείας Εκτυπώσεως Χαρτόνια Σύνολο Χαρτοκιβωτίων Συσκευασίας ιάφορα Τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα Πρόβληµα Κατανάλωση νερού Καθαρισµός υγρών αποβλήτων ιάθεση ιλύων καθαρισµού αποβλήτων ιάθεση άλλων στερεών αποβλήτων Αέρια ρύπανση Εξοικονόµηση ενέργειας Βαρύτητα Πολύ σηµαντική Πολύ σηµαντική Περιορισµένη Περιορισµένη Περιορισµένη Σηµαντική Η κατανάλωση νερού κυµαίνεται από 6 ως 25 m 3 /tn προϊόντος, µε µέσο όρο 13,5 m 3 /tn. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο παρθένο χαρτί κυµαίνεται από kwh/tn, ενώ στο ανακυκλωµένο από kwh/tn. Η κατανάλωση καυσίµων εµφανίζεται µε 0,18-0,33 tn µαζούτ/tn παρθένου χαρτιού από χαρτοπολτό και τους 0,9-0,125 για το ανακυκλωµένο χαρτί Τα στερεά απορρίµµατα διατίθενται µαζί µε τα αστικά ή µε άλλους, όχι πάντα εγκεκριµένους, τρόπους. Αέριοι ρύποι προέρχονται, κυρίως από τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. 4

5 Κύριες δράσεις πρόληψης της ρύπανσης Ο βασικοί ρυπαντές είναι τα υγρά απόβλητα και τα στερεά απορρίµµατα και κυρίως τα ένυδρα ιζήµατα από τον καθαρισµό των νερών. Από άποψη τεχνολογίας δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις καθαρισµού και προβλήµατα προς επίλυση Μερικές φορές όµως παρατηρούνται προβλήµατα µειωµένων αποδόσεων, που οφείλονται σε πληµµελή παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Τα στερεά απόβλητα της χαρτοβιοµηχανίας, απαιτούν ειδική διαχείριση. Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος διαχείρισης είναι η αποτέφρωση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η τελική διάθεση σε οργανωµένους χώρους υποδοχής στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων. ιαθέσιµες Τεχνολογίες 1./ Μείωση της κατανάλωσης νερού και υγρών αποβλήτων Οι Β Τ στη χαρτοβιοµηχανία έχουν ως κύριο στόχο την µείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας και περιορισµό των ρύπων. εδοµένου ότι η Ελληνική χαρτοβιοµηχανία έχει ήδη εφαρµόσει σε σηµαντική έκταση τις γενικά αποδεκτές καθαρές τεχνολογίες, η σηµαντικότερη απαιτούµενη παρέµβαση είναι Εφαρµογή αντιρροής στις διεργασίες πλύσης. Βελτιστοποίηση των διεργασιών µε αυτοµατισµούς. Ανακύκλωση των αποβλήτων ορισµένων διεργασιών. Εφαρµογή λιγότερο υδροβόρων µεθόδων. Χρήση εναλλακτικών χηµικών ουσιών, µε µικρότερο οργανικό φορτίο. Ανάκτηση ουσιών από τα απόβλητα. Αποφυγή των τοξικών χρωµάτων και προσθέτων. 2./ Μείωση της των στερεών αποβλήτων Βελτίωση της ποιότητας των ιζηµάτων από τον καθαρισµό των αποβλήτων, µε χρήση χηµικών και χρωµάτων φιλικών προς το περιβάλλον. 3./ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας Η ανάκτηση θερµικής ενέργειας µε εναλλαγές θερµότητας είναι εφικτή σε πολλές διεργασίες, ιδίως µάλιστα συνεχούς λειτουργίας. Συνολικά είναι ρεαλιστικό να περιµένει κανείς ότι η µείωση στην κατανάλωση ενέργειας θα είναι της τάξης του 25-30%, που είναι πολύ αξιόλογη, δεδοµένης της σηµαντικής συµµετοχής του κόστους της ενέργειας στο συνολικό κόστος επεξεργασίας. 5

6 Σύνοψη Β..Τ. στον κλάδο παραγωγής χαρτοµάζας και χαρτιού Σκοπός Εξοικονόµηση ύδατος και µείωση των υγρών αποβλήτων Μείωση πρώτων και βοηθητικών υλών Περιορισµός των ρύπων Εξοικονόµηση ενέργειας Περιγραφή Τεχνικής Τακτική συντήρηση του µηχανικού εξοπλισµού και των υδραυλικών εγκαταστάσεων Επανάχρηση των αποβλήτων από την άλεση και παραγωγή θερµοµηχανικού πολτού και από την παραγωγή χαρτιού στις πλύσεις τεµαχιδίων ξύλου Επανάχρηση υγρών αποβλήτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας Προστασία των υδάτων των ψυκτικών κυκλωµάτων από διαφυγές λιπαντικών Συλλογή, αποµάκρυνση ή επαναφορά στην παραγωγή των εσχαρωµάτων από τα απόβλητα που ανακυκλώνονται στην παραγωγή. Κροκίδωση των υγρών αποβλήτων που ανακυκλώνονται στην παραγωγή σε διατάξεις κροκίδωσης ταχείας ανάδευσης και συσσωµάτωσης σε συνθήκες αργής ανάδευσης. ιαύγαση των υγρών αποβλήτων που ανακυκλώνονται στην παραγωγή σε στατικές συνθήκες (δεξαµενές διαύγασης), αντί των διατάξεων επίπλευσης Χρησιµοποίηση υδάτων χαµηλής σκληρότητας για τον περιορισµό της κατανάλωσης υλικών αποσκλήρυνσης Συγκράτηση των ινών που διαφεύγουν στα υγρά απόβλητα σε διατάξεις διήθησης και διαύγασης και επαναφορά τους στις διεργασίες Αξιοποίηση µέρους του πλεονάσµατος βιοµάζας που δηµιουργείται στις διατάξεις βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της χαρτοβιοµηχανίας Περιορισµός της χρήσης κόλλας κολοφωνίου µε την προσθήκη διαλύµατος Al 2 (SO 4 ) 3 σε ποσότητες που εξαρτώνται από τη θερµοκρασία, τη σκληρότητα και το ph. Μείωση στην κατανάλωση καολίνη µε την προσθήκη µακροµορίων αµύλου. Μείωση της κατανάλωσης χαρτοπολτού µε χρήση υλικών συγκράτησης των ινών. Μείωση της κατανάλωσης αµύλου µε περιορισµό των προσδόσεων στη χαρτοποίηση και την αύξηση των προσδόσεων στην επιφανειακή επίστρωση. Αντικατάσταση υλικών που δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον, όπως χρωµάτων ανιλίνης, οπτικών λευκαντικών, βελτιωτικών υδροαντοχής, βιοκτόνων. Ειδική αντιµετώπιση, µε ξεχωριστή συλλογή και χηµική εξουδετέρωση των υγρών απόβλητων που προέρχονται από τα τµήµατα παραγωγής επιχρισµένου χαρτονιού, λόγω της επιβάρυνσής τους µε οργανικούς διαλύτες και ανόργανες προσµείξεις. Τα υδραυλικά δίκτυα να λειτουργούν κατά το δυνατόν µε βαρύτητα. Αξιοποίηση των υδρατµών που εκλύονται από τις διατάξεις άλεσης για προθερµάνσεις. Παραγωγή ενέργειας από την καύση των παραπροϊόντων ξύλου και φλοιών που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή χαρτοµάζας. Μονώσεις των δικτύων θερµού νερού και ατµού Ανάκτηση της θερµότητας από τον ατµό που διαφεύγει από τα στεγνωτικά τµήµατα Αύξηση της συµπίεσης από 300 σε kn/m στη µηχανική αφυδάτωση του χαρτιού στην παραγωγή χαρτιών µεγάλου βάρους, όπως χαρτιά συσκευασίας και χαρτόνια, αλλά και χαρτιών γραφής-εκτύπωσης. ιαχείριση υγρών αποβλήτων Περιορισµός αέριων εκποµπών ιαχείριση στερεών αποβλήτων Βελτίωση της απόδοσης των συστηµάτων καθαρισµού τόσο µέσα στην παραγωγική διαδικασία, όσο και µετά την έξοδό από τους χώρους παραγωγής. Επιλογή χρήσης καθαρών καυσίµων στους λέβητες όπως αέριο, πετρέλαιο χαµηλής περ. σε θείο και τακτική συντήρηση λεβήτων για υψηλή απόδοση ιάθεση των ιζηµάτων από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και της στάχτης σε χώρους υποδοχής στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων 6

7 ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Κατάσταση του κλάδου το 1998 Από τις περίπου 220 µονάδες διαφόρων µεγεθών του κλάδου, το 75% αποτελείται από οικογενειακές επιχειρήσεις µε λιγότερους από 10 απασχολούµενους. Πολλές µονάδες λειτουργούν, σε σηµαντικό ποσοστό της δυναµικότητάς τους µε την µέθοδο φασόν για λογαριασµό τρίτων. Άλλες πάλι έχουν καθετοποιηθεί φθάνοντας στην παραγωγή έτοιµων προϊόντων, έχοντας έτσι πλήρη έλεγχο σε όλη την σειρά παραγωγής. Η υφαντουργική βιοµηχανία αποτελεί την σηµαντικότερη βιοµηχανική δραστηριότητα της Χώρας µε απασχολούµενους και συµβάλλει κατά 15% στο εθνικό προϊόν, παράγοντας το 25% σε αξία των βιοµηχανικών προϊόντων. Η κύρια πρώτη ύλη της υφαντουργικής βιοµηχανίας είναι βαµβάκι εγχώριας προέλευσης. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Περιοχή Μονάδες (%) Αττική 33,9 Κεντρ. Μακεδονία 46,7 υτ. Ελλάδα 9,7 Θεσσαλία 3,9 Κεντρ. Ελλάδα 3,0 Υπόλοιπο χώρας 2,8 Σύνολο Μονάδων ~220 Παραγωγή σε tn/a Ετήσια επεξεργασία σε τόννους Βαµβακερά Μαλλί Συνθετικά Σύνολο

8 Αριθµός εργαζοµένων και ύψος αµοιβών σε χιλ. δρχ Εργαζόµενοι Αµοιβές χιλ.δρχ χιλ. δρχ/εργαζόµενο ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 1. Μειώνεται ο αριθµός των µικρών µονάδων. 2. Οι µεγάλες µονάδες που επενδύουν σε σύγχρονο εξοπλισµό και τεχνολογία δείχνουν µία συνεχή βελτίωση, ενώ όσες διατηρούν ξεπερασµένες εγκαταστάσεις φθίνουν συνεχώς. 3. Σηµαντικό µέρος φασόν ανατίθεται στις γειτονικές βαλκανικές χώρες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΝΑΜΙΚ. ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α >10 Mg/d 17 Όλες µε βιολ.καθαρισµό Β <10 Mg/d ~200 Ανεπαρκής επεξεργασία αποβλήτων ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ Τυπικό διάγραµµα λειτουργίας εν είναι δυνατόν να παρουσιασθεί, λόγω της µεγάλης διαφοροποίησης ανά πρώτη ύλη και προϊόν. 8

9 Τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα Πρόβληµα Κατανάλωση νερού Καθαρισµός υγρών αποβλήτων ιάθεση ιλύων καθαρισµού αποβλήτων ιάθεση άλλων στερεών αποβλήτων Αέρια ρύπανση Εξοικονόµηση ενέργειας Βαρύτητα Σηµαντική Πολύ σηµαντική Πολύ σηµαντική Περιορισµένη Περιορισµένη Σηµαντική Τα βιοµηχανικά απόβλητα περιέχουν τρεις κύριες κατηγορίες ρύπων: 1. Ακαθαρσίες φυσικής προέλευσης, άλατα, λίπη και έλαια στο βαµβάκι και το µαλλί. 2. Χηµικές ουσίες που προστίθενται ή αφαιρούνται κατά τις διάφορες διεργασίες. 3. Ίνες που αποσπώνται µε χηµικό ή µηχανικό τρόπο. Οι καταναλώσεις νερού ποικίλλουν συνεπώς από την µία µονάδα στην άλλη. Η σύνθεση των αποβλήτων παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις, ανάλογα µε το υλικό, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία, τις βοηθητικές ύλες και την εµπειρία του προσωπικού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως προέκυψε από την έρευνα, εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται ουσίες που είναι απαγορευµένες ως τοξικές και επικίνδυνες, όπως τα χρώµατα ανιλίνης. Οι ποσότητες στερεών αποβλήτων των παραγωγικών διαδικασιών είναι σχετικά µικρές, αποτελούµενες από υφάσµατα και ίνες, υλικά συσκευασίας και υπολείµµατα βοηθητικών υλών. Τα σοβαρότερα προβλήµατα δηµιουργούν τα ένυδρα ιζήµατα των µονάδων καθαρισµού των αποβλήτων, επειδή περιέχουν τοξικά κατάλοιπα που επιβάλλουν την διάθεση σε οργανωµένους χώρους υποδοχής στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων, που, προς το παρόν, δεν υπάρχουν. Οι αέριες εκποµπές είναι δευτερεύουσας σηµασίας για τον κλάδο και δεν παρουσιάζουν προβλήµατα στην αντιµετώπισή τους Η ενέργεια που καταναλώνεται είναι κυρίως (80-90%) θερµική (µαζούτ) για την λειτουργία των ατµολεβήτων και την θέρµανση και ηλεκτρική που κυµαίνεται από kwh/kg πρώτης ύλης. Κύριες δράσεις πρόληψης της ρύπανσης 1. Χρήση χηµικών ουσιών φιλικών προς το περιβάλλον και επιλογή λιγότερο ρυπαινουσών διαδικασιών. 2. Μείωση της κατανάλωσης του νερού µε ανακύκλωση ή επαναχρησιµοποίηση των διαλυµάτων, ή µε σωστότερη ρύθµιση των ποσοτήτων µε την χρήση αυτοµατισµών. 3. Μείωση της κατανάλωσης καυσίµων µε ανάκτηση θερµότητας από τα απόβλητα, εγκατάσταση εξοικονοµητών ατµού, αξιοποίηση θερµών απαερίων κλπ. 4. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µε την χρήση εξοπλισµού µε καλύτερο βαθµό απόδοσης. 9

10 ιαθέσιµες Τεχνολογίες 1./ Μείωση της κατανάλωσης νερού και υγρών αποβλήτων Εφαρµογή αντιρροής στις διεργασίες πλύσης. Βελτιστοποίηση των διεργασιών µε αυτοµατισµούς. Ανακύκλωση των αποβλήτων ορισµένων διεργασιών. Εφαρµογή λιγότερο υδροβόρων µεθόδων. Χρήση εναλλακτικών χηµικών ουσιών, µε µικρότερο οργανικό φορτίο. Ανάκτηση ουσιών από τα απόβλητα. Αποφυγή των τοξικών χρωµάτων και προσθέτων. 2./ Μείωση της των στερεών αποβλήτων Βελτίωση της ποιότητας των ιζηµάτων από τον καθαρισµό των αποβλήτων, µε χρήση χηµικών και χρωµάτων φιλικών προς το περιβάλλον. 3./ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας Η ανάκτηση θερµικής ενέργειας µε εναλλαγές θερµότητας είναι εφικτή σε πολλές διεργασίες, ιδίως µάλιστα συνεχούς λειτουργίας. Συνολικά είναι ρεαλιστικό να περιµένει κανείς ότι η µείωση στην κατανάλωση ενέργειας θα είναι της τάξης του 25-30%, που είναι πολύ αξιόλογη, δεδοµένης της σηµαντικής συµµετοχής του κόστους της ενέργειας στο συνολικό κόστος επεξεργασίας. 10

11 Σύνοψη Β Τ στον κλάδο των βαφείων - φινιριστηρίων Σκοπός Περιγραφή Τεχνικής Εξοικονόµηση νερού και Τακτική συντήρηση του µηχανικού εξοπλισµού και των υδραυλικών εγκαταστάσεων µείωση υγρών αποβλήτων Εγκατάσταση σύγχρονων µηχανών βαφής µε µικρό λόγο λουτρού προς προϊόν 6-8 : 1 και αυτόµατη τροφοδοσία νερού και χηµικών. Εγκατάσταση πλυντηρίων υψηλής απόδοσης και εφαρµογή αποδοτικών τεχνικών ξεπλύµατος (πχ. πλύσιµο κατ αντιρροή, ή σε παρτίδες) Εφαρµογή ανακύκλωσης απόνερων µεταξύ διαφόρων παραγωγικών σταδίων Περιορισµός των ρύπων Αντικατάσταση κοινών σαπουνιών και κατιονικών απορρυπαντικών µε βιοδιασπάσιµα µη ιονικά απορρυπαντικά Αντικατάσταση αµύλου στο κολλάρισµα µε συνθετικά υλικά κολλαρίσµατος Κατά το κολλάρισµα αµύλου να εφαρµόζεται ενζυµικό αποκολλάρισµα ή αποκολλάρισµα µε H 2 O 2 Χρήση χρωµάτων µε υψηλή απορροφητικότητα από το ύφασµα και εφαρµογή τεχνικών βαφής υψηλής απόδοσης (πχ. βαφές υψηλής θερµοκρασίας και πίεσης, βαφή ενός σταδίου στα σύµµεικτα) Αντικατάσταση οξικού οξέος µε ανθρακικό νάτριο ή µυρµηκικό οξύ Αντικατάσταση φυσικών ελαίων µε συνθετικά ορυκτά έλαια Χρήση πηκτικών τυποβαφής πολυµερούς βάσης αντί υδρογονανθράκων Ανακύκλωση καυστικής σόδας από τα λουτρά του µερσερισµού Ανάκτηση συνθετικής κόλλας από λουτρά αποκολλαρίσµατος Κατάργηση τοξικών & επικίνδυνων χρωµάτων όπως χρώµατα χρωµίου, βενζιδίνης, ναφθόλης και αζω χρωµάτων που ανάγονται σε καρκινογόνες αρωµατικές αµίνες Περιορισµός χρωµάτων θείου:χρήση υδατοδιαλυτών χρωµάτων θείου ή αντικατάσταση θειούχου νατρίου Αντικατάσταση διχρωµικού καλίου µε H 2 O 2 ή αερισµό Κατάργηση οργανοχλωριωµένων φορέων βαφής Αντικατάσταση χρωµάτων βαφής και παστών τυποβαφής µε βάση διαλύτες µε υδατικά χρώµατα και πάστες Κατάργηση διαλυτών κατά το πλύσιµο µαλλιού Αποφυγή χρήση ενώσεων του χλωρίου στη λεύκανση-αντικατάσταση µε H 2 O 2 Αντικατάσταση φορµαλδεΰδης, οργανοχλωριωµένων βιοκτόνων και κατιονικών µαλακωτικών µε λιγότερο επικίνδυνα υποκατάστατα Εφαρµογή τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας Περιορισµός αέριων εκποµπών ιαχείριση στερεών Ανάκτηση θερµότητας από τα θερµά λουτρά Ανάκτηση θερµότητας από τα θερµά αέρια των στεγνωτηρίων-θερµοφιξαριστικών µηχανών Ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση των συκπυκνωµάτων ατµού Βελτίωση απόδοσης λειτουργίας ατµολεβήτων Ανάκτηση θερµότητας από θερµά απαέρια ατµολεβήτων Θερµοµόνωση όλων των θερµών επιφανειών Επιλογή χρήσης καθαρών καυσίµων στους λέβητες όπως αέριο, πετρέλαιο χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο, τακτική συντήρηση λεβήτων για υψηλή απόδοση Μείωση των εκποµπών VOC µε χρήση φίλτρου ενεργού άνθρακα ή µε καύση ή βιολογικό φίλτρο Μείωση των ινών, σωµατιδίων και σκόνης µε χρήση σακκόφιλτρων Χωριστή συλλογή και διάθεση των υπολειµµάτων χρωµάτων και παστών τυποβαφής 11

12 ΒΥΡΣΟ ΕΨΕΙΑ Η κατάσταση του κλάδου το 1998 Τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των Ελληνικών βυρσοδεψείων σηµειώνει µία συνεχή κάµψη. Από 374 µονάδες το 1984 µε συνολικό προσωπικό 2.350, το 1995 υπήρχαν 155 µονάδες µε απασχολούµενους. Η τάση συρρίκνωσης συνεχίζεται επηρεάζοντας ακόµη και τις µεγαλύτερες µονάδες. Η γεωγραφική κατανοµή των µονάδων και της παραγωγής στην χώρα είναι η ακόλουθη: Περιφέρεια Aριθµός µονάδων % Aριθµός απασχολούµενων Aττική Στερεά Ελλάδα 6 3,4 Πελοπόννησος 1 0,5 υτική Ελλάδα 3 1,7 Θεσσαλία 2 1,1 Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία 2 1,1 Ανατολική Μακεδονία & 1 0,5 Θράκη Kρήτη Βόρειο Aιγαίο 2 1,1 ΣΥΝΟΛΟΝ Πηγή: Πρόσφατα στοιχεία απογραφής βυρσοδεψικών µονάδων ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΝΑΜΙΚ. ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α >12 Mg/d 1 (*) Με βιολ. καθαρισµό Β <12 Mg/d ~170 (**) Με ανεπαρκή επεξεργασία αποβλήτων (*)Πρόκειται για µία εγκατάσταση σύγχρονης τεχνολογίας και τα στοιχεία καταναλώσεων νερού και ενέργειας καθώς και τα φορτία των αποβλήτων είναι χαµηλότερα από τους διεθνώς αποδεκτούς δείκτες κατανάλωσης. (**)Τα µικρά βυρσοδεψεία είναι συγκεντρωµένα στην Αττική, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη. Το προσωπικό τους κυµαίνεται από 2-50 άτοµα, µε µία µόνο βυρσοδεψική µονάδα να υπερβαίνει τους 50 απασχολούµενους. Είναι εύλογο ότι το τεχνολογικό επίπεδο των µικρών κυρίως µονάδων είναι σχετικά χαµηλό. Καταβάλλονται προσπάθειες να ιδρυθούν δύο βιοµηχανικά πάρκα ειδικά για βυρσοδεψεία, στην ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης και στην Βοιωτία, για να εκσυγχρονισθούν οι µονάδες και να διευκολυνθεί ο περιβαλλοντικός τους έλεγχος. Η µείωση παραγωγής δερµάτων βοοειδών και αιγοειδών, τη δεκαετία , παρουσιάζεται και στα διαγράµµατα που ακολουθούν. Η µείωση, σε τετραγωνικά µέτρα, έφθασε τη δεκαετία αυτή το 25%. 12

13 έρµατα αιγοειδών σε εκατοµ. τετρ. µέτρα 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 ETOIMA & CRUST WET-BLUE ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΓΟΕΙ ΩΝ 0,2 0 έρµατα βοοειδών σε εκατ. τετρ. µέτρα 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 ΕΠΑΝΩ ΕΡΜΑΤΑ ΣΟΛΟ ΕΡΜΑΤΑ 0,

14 Τυπικό διάγραµµα Λειτουργίας Βυρσοδεψείου Παραλαβή ακατέργαστων Καθάρισµα Ψυγείο Μαλάκωµα Βοοειδή Αιγοειδή Προβατο-ειδή έρµατα Γουνοδέρµατα Αποτρίχωση Πλύση Μαλλίου Αποκρεάτωση Αποµάλλωση Απασβέστωση- Ενζυµάτωση Ξεζούµισµα Πικλάρισµα Πικλάρισµα Στέγνωµα Απολίπανση Απολίπανση έψη χρωµίου έψη Λάδωµα Εξουδετέρωση Στέγνωµα Μετάδεψη Τράβηγµα Λίπανση Βαφή Φινίρισµα 'Όπως δείχνει το διάγραµµα, η παραγωγή δέρµατος από τις δορές είναι µία σύνθετη διαδικασία αποτελούµενη από µία αλληλουχία διεργασιών, που εξαρτώνται από: το είδος και την προέλευση της πρώτης ύλης, το επιδιωκόµενο προϊόν το είδος της εφαρµοζόµενης επεξεργασίας 14

15 Τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα Πρόβληµα Κατανάλωση νερού Καθαρισµός υγρών αποβλήτων ιάθεση ιλύων καθαρισµού αποβλήτων ιάθεση άλλων στερεών αποβλήτων Αέρια ρύπανση Εξοικονόµηση ενέργειας Βαρύτητα Πολύ σηµαντική Πολύ σηµαντική Πολύ σηµαντική Σηµαντική Περιορισµένη-οσµές Περιορισµένη Κύριες δράσεις πρόληψης της ρύπανσης Τα µέτρα πρόληψης στα βυρσοδεψεία ανήκουν στις εξής κύριες οµάδες: Μείωση της κατανάλωσης νερού Μείωση των ρύπων στα υγρά απόβλητα Μείωση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας των στερεών απορριµµάτων. ιαθέσιµες Τεχνολογίες 1./ Μείωση της κατανάλωσης νερού και υγρών αποβλήτων Υπάρχουν ορισµένα περιθώρια για εφαρµογή αντιρροής και ανακύκλωση των αποβλήτων, αλλά η σηµαντικότερη εξοικονόµηση επιτυγχάνεται µε συστηµατική και νοικοκυρεµένη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Υπάρχουν πολύ σηµαντικά περιθώρια µείωσης των ρύπων στα απόβλητα, µε την σωστή επιλογή και δοσολογία των διεργασιών και των χηµικών ουσιών, καθώς και εφαρµογή τεχνικών όπως η ανάκτηση της τρίχας. 2./ Μείωση της των στερεών αποβλήτων Τα κύρια στερεά απορρίµµατα είναι: λέσια, ξελουρίδια, ασβεστίσια, σκεφίδια και Ιζήµατα από την επεξεργασία των αποβλήτων. Στα υγρά απόβλητα ή σε στερεά µορφή αποµακρύνονται παραπροϊόντα της επεξεργασίας, όπως πρωτεΐνες, λίπη, τρίχες, αποκόµµατα κλπ. Το σύνολο των στερεών απορριµµάτων κατεργασίας, από ακατέργαστη δορά ως το τελικό προϊόν κυµαίνεται από 500 ως 800 kg/tn. Στις ποσότητες αυτές πρέπει να προστεθούν τα ιζήµατα από τις διεργασίες καθαρισµού των υγρών αποβλήτων. Κατά κανόνα η τελική τους διάθεση απαιτεί οργανωµένους χώρους υποδοχής στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων. για την διευκόλυνση της διάθεσης των ιζηµάτων να υποβάλλονται σε χωριστή προεπεξεργασία τα χρωµιούχα απόβλητα. 3./ Μείωση των αέριων εκποµπών Οι αέριες εκποµπές είναι δευτερεύουσας σηµασίας και αποτελούνται, εκτός από τα καυσαέρια των λεβήτων, από διαλύτες των χρωµάτων, καθώς και περιορισµένες εκποµπές υδροθείου από τα υγρά απόβλητα. 4./ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας Η κατανάλωση ενέργειας συµµετέχει ελάχιστα στο κόστος παραγωγής. Η θερµική ενέργεια αποτελεί το 80-90% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ το υπόλοιπο είναι ηλεκτρική για την κίνηση και τον φωτισµό. Κυµαίνεται από 2 kw/m 2 για τα σολοδέρµατα µέχρι 11 kw/m 2 για άλλα προϊόντα. Λόγω της ασυνεχούς εξέλιξης των διεργασιών, τα περιθώρια εξοικονόµησης είναι ελάχιστα. 15

16 Σκοπός Εξοικονόµηση νερού Περιορισµός ρύπων ιαχείριση υγρών αποβλήτων ιαχείριση στερεών αποβλήτων Περιορισµός αέριων εκποµπών Σύνοψη Β..Τ. στον κλάδο της βυρσοδεψίας Περιγραφή τεχνικής Εφαρµογή λουτρών µικρού όγκου, Εκπλύσεις σε παρτίδες Ανακύκλωση λουτρών Επαναχρησιµοποίηση απορροών βιολογικού Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού Μηχανική αποµάκρυνση µη στερεωµένου άλατος Μειωµένη προσθήκη άλατος στις υγράλατες βύρσες, ή προµήθεια φρέσκων βυρσών Αποθήκευση ακατέργαστων σε ψυγεία Χρήση µη τοξικών βιοκτόνων και αντισηπτικών Αποτρίχωση χωρίς υδράσβεστο ιάσωση και ανάκτηση της τρίχας Ενζυµατική αποτρίχωση χωρίς θειούχα ή µε οργανικά µέσα αποτρίχωσης Ασβέστωµα Αποτρίχωση χωρίς χρήση αµµωνιακών αλάτων (οργανικά µέσα, άλατα Mg) Απολίπανση χωρίς διαλύτες µε χρήση ενζύµων ή γαλακτωµατοποιητών ιαχωρισµός πικλαρίσµατος και δέψης Οξίνιση χωρίς χλωριούχο νάτριο έψη υψηλής εξάντλησης χρωµίου Εφαρµογή πρόδεψης Σχίσιµο ασβεστίσια και ωµά Χρήση υδατοδιαλυτών βαφών- ελεγχόµενη στερέωση χρωµάτων Χρήση τυπωτικών µηχανών και υδατικών συστηµάτων καλλωπισµού Αντικατάσταση τοξικών και επικίνδυνων υλικών καλλωπισµού και περιορισµός οργανικών διαλυτών Χωριστή προεπεξεργασία των χρωµιούχων αποβλήτων, ώστε να µην περιέχουν χρώµιο τα άλλα ιζήµατα της µονάδας καθαρισµού αποβλήτων Αναγέννηση δεψικού χυµού από χρωµιούχα ιζήµατα µε οξίνιση. Ανάκτηση τρίχας και µαλλιού από απόβλητα αποτρίχωσης-αποµάλλωσης Ανάκτηση λίπους από λέσια και κολλαγόνου από αποκόµµατα Αναερόβια επεξεργασία για παραγωγή βιοαερίου και σταθεροποιηµένου υπολείµµατος ιάθεση στερεών αποβλήτων σε χώρους αποδοχής βιοµηχανικών αποβλήτων Επιλογή χρήσης καθαρών καυσίµων στους λέβητες Μείωση εκποµπών υδροθείου µε διοχέτευση των αερίων από τις βαρέλες προς υγρούς καθαριστές αλκαλικού διαλύµατος Μείωση εκποµπών VOC µε χρήση φίλτρου µε προσροφητικό υλικό ή µε καύση ή µε βιολογικό φίλτρο Μείωση σκόνης και αιωρ. σωµατιδίων στα στάδια λαδωµάτων-καλλωπισµού µε χρήση φίλτρων ή υγρούς/ ξηρούς καθαριστές 16

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Ένα από τα µεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βιοµηχανίες σχετίζεται µε το κόστος απόρριψης εξαντληµένων διαλυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης καθαρότερης παραγωγής πραγµατοποιήθηκε σε Γαλακτοκοµείο των Κάτω Χωρών. Παρουσιάζει ένα παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

η εξοικονόµηση ενέργειας

η εξοικονόµηση ενέργειας η εξοικονόµηση ενέργειας ως παράµετρος σχεδιασµού και λειτουργίας συστηµάτων αντιρρύπανσης Γιάννης. Κάργας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σηµερινή Εικόνα - Σχεδιασµός - Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΩΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΟΜΑΔΑ: ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΩΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΟΜΑΔΑ: ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΩΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΟΜΑΔΑ: ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΩΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours Σύµπηκτα βιοµάζας (pellets) Ένα νέο καύσιµο στην Ελλάδα Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ Τι είναι τα σύµπηκτα ξύλου (pellets) Πρώτη ύλη: ξερό ξύλο, υπολείµµατα επεξεργασίας ξύλου (αγροτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΗΓΙΑ 96/61/EΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC) ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η Ο ΗΓΙΑ 96/61/EΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC) ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος /νση Ε.Α.Ρ.Θ. Τµήµα Βιοµηχανιών Η Ο ΗΓΙΑ 96/61/EΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Περιεχόμενα Πηγές Συλλογή & Αποθήκευση Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων. 13. Μελέτη Περίπτωσης VIII: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Χαρτιού

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων. 13. Μελέτη Περίπτωσης VIII: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Χαρτιού 10.1 ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 13. Μελέτη Περίπτωσης VIII: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Χαρτιού Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ.

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην κοινωνία της Ανακύκλωσης Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, Μάιος 2006 Εκτίµηση Παραγωγής Απορ/µάτων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ Τεχνική επισκόπηση Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net Η βιοµάζα ως καύσιµο Τύποι Κατεργασία Μέγεθος: σκίσιµο, θρυµµατισµός Ξήρανση: αέρας, φούρνος...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 (Υπάρχει και σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία που μπορεί να διατεθεί) Επιβλέπων: I Zιώμας (Τηλ. 210-7722358, Email: ziomas@chemeng.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Υποχλωριώδους νατρίου14,5% σε ενεργό χλώριο α) για τη χλωρίωση του πόσιµου νερού, β) για τη χλωρίωση του επεξεργασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου.

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε Βιοµηχανία Μεταλλικών Προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

The fresher company. Andreas Thiel

The fresher company. Andreas Thiel 1 Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού, φιλική προς το περιβάλλον Σεµινάριο για τα πλυντήρια του 2 Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού, φιλική προς το περιβάλλον Σεµινάριο για τα πλυντήρια Μέρος 1ο: Σεµινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Οδηγίας 96/61/ΕΕ (IPPC)

Παρουσίαση της Οδηγίας 96/61/ΕΕ (IPPC) Παρουσίαση της Οδηγίας 96/61/ΕΕ (IPPC) Νίκος Γκάργκουλας, Χηµικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Υπεύθυνος του Τοµέα Αντιµετώπισης Βιοµηχανικής και Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης Ε.ΠΕ.Μ., Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σ. Χ. ΜΠΙΚΟΣ, Θ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Τµήµα Marketing & Υποστήριξης Πωλήσεων ΕΠΑ Α.Ε. Κύρια Σηµεία Συνοπτικά στοιχεία χρήσης ΦΑ Ανάλυση βιοµηχανικής χρήσης ΦΑ ύσκολες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 1 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Δημ. Χατζηδάκης Δρ Χημικός Μηχανικός Μέλος της ΜΕΠΑΑ του ΤΕΕ Η εισήγησή μου για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Χυµού Φρούτων Εισαγωγή Αναφερόµαστε κυρίως σε εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεµόνια, κίτρο), σε πυρηνόκαρπα (βερίκοκα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, αχλάδια) και µήλα.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Συνθήκες Προϊόν υγρό/ Χρήση αέριο/ στερεό wt%

Είδος Συνθήκες Προϊόν υγρό/ Χρήση αέριο/ στερεό wt% ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Πυρόλυση Βιόµαζας Είναι η θερµική διάσπαση της κυτταρίνης (240 350 ο C), τηςηµι-κυτταρίνης (200 260 ο C) και τηςλιγνίνης (280 500 ο C) πουπεριέχονταιστη πρώτη ύλη σε ουδέτερο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Επιχείρηση αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1.1. Γενικά Εξαιτίας της διαµόρφωσης της αναγκαιότητας επεξεργασίας της παραγόµενης ιλύος, σαν αποτέλεσµα των εκτεταµένων αποχετευτικών δικτύων, της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων και της αναβάθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα