Η ΚΟΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ. Κριτήρια για τη στοιχειοθέτηση του διαλόγου για το κοινό καλό CSABA TÖRÖK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΚΟΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ. Κριτήρια για τη στοιχειοθέτηση του διαλόγου για το κοινό καλό CSABA TÖRÖK"

Transcript

1 INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.4. (Winter 2013/4) Η ΚΟΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ Κριτήρια για τη στοιχειοθέτηση του διαλόγου για το κοινό καλό CSABA TÖRÖK (Περίληψη) Οι οικονοµικές (και ταυτόχρονα κοινωνικές) κρίσεις των ηµερών µας έχουν για άλλη µια φορά επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι ο ορισµός του κοινού καλού έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ισορροπηµένη και ειρηνική συµβίωση των ανθρώπων. Στο παρόν δοκίµιο θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε ορισµένα ανοικτά ερωτήµατα µέσω της ανάλυσης της έννοιας του κοινού καλού. Επιπρόσθετα, θα θέλαµε να διευκρινίσουµε µέσα από το παράδειγµα της διδασκαλίας του Πάπα Φραγκίσκου ποια πορεία θα µπορούσε να ακολουθηθεί στο µέλλον, ποια στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και µέσω ποιων αρχών θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε έναν γόνιµο και αποτελεσµατικό κοινωνικό διάλογο µε θέµα το κοινό καλό. Λέξεις-Κλειδιά: κοινό καλό, πολιτισµός, κοινωνία, ηθική, διάλογος, θρησκεία, Πάπας Φραγκίσκος Περίγραµµα της µελέτης: - Κύριες αρχές και στόχοι (της έννοιας του κοινού καλού) - Το κοινό καλό και οι αξίες - Η πραγµάτωση της έννοιας του κοινού καλού - Το κοινό καλό και η κοινωνική δέσµευση - Οι σκέψεις του Πάπα Φραγκίσκου Η σηµερινή οικονοµική κρίση έχει επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι, από τη µια πλευρά, η άποψη πως η αγορά είναι εκ φύσεως αυτοσταθεροποιητική και αυτορρυθµιζόµενη, πως η αύξηση του κέρδους οδηγεί σε µεγαλύτερο βαθµό κοινωνικής ευηµερίας, δεν είναι βιώσιµη, και από την άλλη πλευρά ότι στις πλουραλιστικές κοινωνίες ο ορισµός του κοινού καλού δεν είναι τόσο απλός όσο πιστεύαµε. Κατά συνέπεια, είναι χρήσιµο αν όχι απαραίτητο να µελετήσουµε την έννοια του κοινού καλού και να προσπαθήσουµε να καταλάβουµε πλήρως πώς αυτό µπορεί να βοηθήσει στην καθιέρωση µιας δικαιότερης και άρα σταθερότερης τάξης πραγµάτων. Πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι, αν αποτύχει, τα ατοµικά ή οµαδικά συµφέροντα που θα αντικαταστήσουν το κοινό καλό θα προκαλέσουν αυξανόµενες εντάσεις µεταξύ ατόµων και µικρότερων κοινοτήτων. Το ζήτηµα αποκτά επίσης επείγοντα χαρακτήρα επειδή στην εποχή της παγκοσµιοποίησης καθίσταται ακόµα πιο σηµαντικό να ορίσουµε το συνολικό ανθρώπινο, παγκόσµιο κοινό καλό χωρίς την έννοια αυτή φαντάζει αναπόφευκτο να γίνουν συχνότερες οι διεθνείς συγκρούσεις µε καταστροφικές οικονοµικές, αλλά και επίσης πολιτικές και ηθικές συνέπειες. Αν δεν υπάρχει κάποια αρχή που να µας κάνει να σκεφτόµαστε τα κράτη ή τα έθνη, ή την ανθρωπότητα (της διεθνούς κοινωνίας) ως µια ενότητα, ο κόσµος καθίσταται ένα πεδίο µάχης αλληλοσυγκρουόµενων συµφερόντων. Σ' έναν τέτοιο κόσµο θα είναι ολοένα και πιο δύσκολο να παρέχονται ικανοποιητικές συνθήκες ζωής, ενώ η ευηµερία και η ασφάλεια θα είναι προνόµιο των λίγων (ή, θα µπορούσαµε να πούµε, µια λεία που εκλάπη από τους άλλους). *

2 1) Κύριες αρχές και στόχοι Ο άνθρωπος είναι από καταβολής του ζωόν πολιτικόν, ένα κοινωνικό όν. Αυτό σηµαίνει ότι η ανθρώπινη ύπαρξη µπορεί να νοηθεί µονάχα µέσα σε κάποιου είδους κοινωνικο-πολιτισµικό, θεσµοθετηµένο σύστηµα. Ο άνθρωπος ως άτοµο, ως µια ύπαρξη µε την ακραία ατοµικιστική σηµασία του όρου, δεν µπορεί να ξεδιπλώσει τα ταλέντα και τις δυνατότητές του από µόνος του. Εξαρτόµαστε ο ένας από τον άλλο και κατά συνέπεια, βάσει της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας µας, έχουµε ανάγκη την κοινωνική διάσταση της ύπαρξης. Αυτό το συµπέρασµα, ωστόσο, οδηγεί άµεσα στο εξής ερώτηµα: πώς µπορεί να γεννηθεί η ανθρώπινη κοινωνία, η οργανωµένη και θεσµοθετηµένη κοινωνική ζωή; Αν και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτή η διαδικασία βασίζεται καθαρά και αποκλειστικά στον βιολογικό και φυσικό ας προσδιορισµό και ανάγκες, η άποψή τους δεν φαντάζει βιώσιµη. Αυτό διότι οι κοινωνίες µας µέσα από την ιστορική τους πορεία παρουσιάζουν µια συγκεκριµένη κινητήριο δύναµη: έναν κοινωνικό στόχο που οργανώνει τα ατοµικά συµφέροντα και προωθεί τον σχηµατισµό οµάδων πρόκειται για στόχο τόσο βιολογικής όσο και πολιτισµικής φύσεως. Αφού έτσι έχουν τα πράγµατα, δεν είναι διόλου περίεργο το ότι το πραγµατικό νόηµα της έννοιας του κοινού καλού εξαρτάται από το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο. Σύµφωνα µε τον H. Marrou, µια κοινωνική οµάδα (µια θεσµοθετηµένη οµάδα ατόµων µε δεδοµένη τάξη και σύσταση) σχηµατίζει µια ενιαία πολιτισµική οντότητα αν τα µέλη της οµάδας έχουν κοινά ιδεώδη και σκέψεις για τον κύριο σκοπό του ανθρώπου και τα όργανα που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. Στην ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισµού αυτό το κοινό ιδανικό ή σκέψη καθοριζόταν για πολλά χρόνια από τη χριστιανική φιλοσοφία. Η έννοια του κοινού καλού απέκτησε το ιδιαίτερο νόηµά της κατά τον Μεσαίωνα και αποτέλεσε τη βάση για τη σύγχρονη σκέψη. «Η έννοια του λατινικού bonum commune από τη µία πλευρά αντιπροσωπεύει ένα καλό που από την άλλη πλευρά είναι καλό για όλους είναι ένα κοινό καλό για όλους, µια αξία, ένας πλούτος, µια ολοκλήρωση». Ο ορισµός αυτός προϋποθέτει κάποιου είδους ιδεολογική-ηθική τάξη (τουλάχιστον κατ' αρχήν, αν όχι σε κάθε λεπτοµέρεια) που διατηρείται ενεργά ή γίνεται αποδεκτή από κάθε µέλος της κοινότητας (κοινωνίας). Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, στην κλασική έννοια του κοινού καλού εµπεριέχεται η ανθρωπολογική οπτική, σύµφωνα µε την οποία οι αξίες (όχι µόνο από υλικής άποψης), όσο τέλεια και να ταιριάζουν στο άτοµο, εξαρτώνται τελικά όσον αφορά στην πραγµάτωσή τους από την κοινότητα στην οποία ανήκει το άτοµο. Το κοινό καλό, συνεπώς, µπορεί να ερµηνευθεί ως µια συγκεκριµένη πραγµάτωση των αξιών που είναι αδύνατον να λάβει χώρα έξω από µια οργανωµένη κοινωνία ή πολιτισµικό σύστηµα. Το άτοµο µπορεί να πραγµατώσει το προσωπικό του όφελος εντός του πλαισίου της κοινότητας. Όπως φαίνεται στην έρευνα για την ιστορία της φιλοσοφίας, οι έννοιες των res publica και salus publica επηρέασαν την οπτική αυτή. Η πρώτη επισηµαίνει την άποψη πως η ουσία της κοινωνίας (του κράτους) είναι µια κοινότητα ζητηµάτων ή πραγµάτων (res) τα οποία είναι δηµόσια/κοινά (publica), άρα απασχολούν κάθε πολίτη, ενώ η δεύτερη διάσταση εστιάζει στη σωτηρία (salus όχι µόνο µε τη θρησκευτική σηµασία), που µπορεί να αφορά στην ασφάλεια της ύπαρξης µε την έννοια της προστασίας ή στην ευηµερία, που πραγµατώνεται όχι σε ατοµικό, αλλά σε δηµόσιο/κοινό (publica), κοινοτικό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος που ο πλήρης προσδιορισµός του καλού µε τη σηµασία της κοινότητας (Gemeinschaftsgut), το κοινό καλό (Gemeinwohl), το δηµόσιο συµφέρον (Gemeinnutz, Gemeininteresse) µπορούν να εντοπιστούν ως όροι σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. Η οπτική αυτή έχει µια άρρητη αλλά απαραίτητη προϋπόθεση: θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ των µελών της κοινωνίας µια πραγµατική κοινότητα. Η κοινότητα ως κοινωνία, communio σηµαίνει ότι τα µέλη µοιράζονται, προσφέρουν και λαµβάνουν τόσο υλικά όσο και πνευµατικά-ηθικά αγαθά. Κάθε κοινότητα η οποία είτε εσωτερικά (σύστηµα των καστών, ελιτισµός, ευνοϊκή µεταχείριση των λίγων) είτε εξωτερικά (εθνικισµός, ρατσισµός) εµποδίζει τη λειτουργία της δυναµικής του communio, δηλαδή εµποδίζει τη συµµετοχή ορισµένων ατόµων ή οµάδων στη µοιρασιά ή στην επικοινωνία (µε την αρχική έννοια της λέξης), ουσιαστικά θίγει ή αποδυναµώνει επίσης την πραγµάτωση του κοινού καλού. 2) Το κοινό καλό και οι αξίες Η έννοια του κοινού καλού δεν αποτελεί µια αφηρηµένη, γενική πραγµατικότητα, δίχως συγκεκριµένο

3 περιεχόµενο ή αντίκτυπο. Αντιθέτως βασίζεται σε εδραιωµένες και αναγνωρίσιµες αξίες ή αξιακά συστήµατα που διαφέρουν ή αλλάζουν από πολιτισµό σε πολιτισµό. «Η βαρύτητα των αξιών στην κοινωνική δυναµική και στην πολιτισµική τάξη είναι τεραστίων διαστάσεων. Ό,τι σκέφτονται και δηµιουργούν οι άνθρωποι, τα εγχειρήµατά τους, τα καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά, θρησκευτικά τους έργα κ.τ.λ. εµπνέονται από τις αξίες». Αυτά τα έργα, είτε έµµεσα είτε άµεσα, εκφράζουν επίσης τις αντιλήψεις της εκάστοτε ανθρώπινης κοινότητας για το κοινό καλό. Ωστόσο, θα πρέπει να εδραιωθεί σ' αυτό το πεδίο µελέτης µια πολύ σηµαντική αρχή. Ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι πάντα το όφελος, το καλό της κοινότητας. Τα ατοµικά συµφέροντα ή το καλό των µελών της κοινότητας έρχονται σε δεύτερη µοίρα σε σχέση µε το γενικό καλό. Κατά συνέπεια, το κοινό καλό µε την κοινωνική σηµασία είναι ένας σκοπός ή αξία τον οποίο ο κάθε πολίτης υποχρεούται να επιτύχει. Η αρχή αυτή δεν είναι (απαραίτητα) ηθικής φύσεως, µπορεί να έχει πρακτική εφαρµογή (π.χ. δήµευση ιδιωτικής ιδιοκτησίας προς το συµφέρον της κοινότητας όταν µια φυσική καταστροφή µπορεί να αποφευχθεί µονάχα αν θυσιάσουµε ιδιωτική γη). Πίσω από το παράδειγµα αυτό βρίσκεται η άποψη ότι το άτοµο κατά τη διαδικασία της αυτοπραγµάτωσής του εξαρτάται από την καθολική τάξη πραγµάτων. Με άλλα λόγια, το µέρος ερµηνεύεται από την οπτική του όλου το όλον είναι πάντα περισσότερο από το απλό άθροισµα των µερών του (το όλον δεν καθορίζεται από το µέρος, συµβαίνει το αντίθετο). εν µπορούµε να αρνηθούµε ότι η προσέγγιση αυτή εµπεριέχει σηµαντικούς κινδύνους. Η εθνικοσοσιαλιστική δικτατορία διέπραξε µια από τις χειρότερες γενοκτονίες στην ιστορία στο όνοµα του γερµανικού εθνικού συµφέροντος και οφέλους, µε την υποστήριξη ποικίλων κοινωνικών οµάδων. Η κοµµουνιστική δικτατορία καταπάτησε ένα από τα αρχαιότερα ανθρώπινα δικαιώµατα, το δικαίωµα στην ιδιωτική ιδιοκτησία, προς όφελος της κοινότητας, διακηρύσσοντας την ιδέα (την ουτοπία) της δηµόσιας ιδιοκτησίας. Αποτελεί ειρωνεία της ιστορίας ότι στο «ανατολικό µπλοκ», έπειτα από µερικές δεκαετίες «φιλογένειας», οι θεωρητικοί των πανεπιστηµίων που ήταν ειδικοί στη δηµόσια ιδιοκτησία έγιναν οι καλύτεροι επαγγελµατίες ιδιωτικής ιδιοκτησίας µετά το ρεύµα των ιδιωτικοποιήσεων. Θα µπορούσαν να ακολουθήσουν ατελείωτα ιστορικά παραδείγµατα. Ένα είναι σίγουρο: αν αποδεχτούµε χωρίς περαιτέρω περιορισµούς πως το κοινό καλό που διακηρρύτεται σε κεντρικό, πολιτικό και νοµικό επίπεδο µπορεί να ξεπεράσει τα ατοµικά συµφέροντα, οφέλη ή δικαιώµατα χωρίς δυνατότητα έφεσης, τότε συνδέουµε ουσιαστικά το κοινό καλό µε την αρχή της δικτατορίας. Συνεπώς, κατέστη σηµαντικό από τον δέκατο όγδοο αιώνα να διατυπωθούν τα αναφαίρετα δικαιώµατα του ανθρώπου. Σήµερα, στην κοινή γνώµη και στη νοµοθεσία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα αντιπροσωπεύουν τα ηθικά κριτήρια που καθιστούν παραδεκτές ή απαράδεκτες τις απόψεις για το κοινό καλό. ιότι αν οι άνθρωποι ως άτοµα έχουν κάποια αναφαίρετα δικαιώµατα (π.χ. το δικαίωµα στην αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τον λόγο) που προκύπτουν από την ανθρώπινη ιδιοσυστασία, τότε αυτό σηµαίνει επίσης ότι το κοινό καλό (µε την έννοια του κρατικού συµφέροντος) περιορίζεται συνεχώς και άρρηκτα από αυτά τα δικαιώµατα. Εξάλλου, η ιδέα ενός κοινού καλού - λόγω των αρχών που αναφέρθηκαν στο τµήµα Κύριες αρχές και στόχοι δεν µπορεί ποτέ να σηµαίνει την καταστροφή της ζωής κάποιων ατόµων. Με άλλα λόγια, αν διατυπώσουµε το περιεχόµενο του κοινού καλού µε κάποια ηθική αξίωση, από την περιουσία του ατόµου, τότε πρέπει να πούµε τα εξής: α) Σε ιδανικές συνθήκες η περιουσία ή τα συµφέροντα του ατόµου και της κοινότητας µπορεί να συνάδουν. β) Ωστόσο, αν λόγω περιοριστικών συνθηκών και πόρων η ιδανική αυτή κατάσταση δεν υφίσταται πάντα, δεν θα είναι αποδεκτό να ορίσουµε το κοινό καλό προσπερνώντας τις ατοµικές περιουσίες και άλλες αξίες. Κατά συνέπεια, πρέπει να δεχτούµε τον ορισµό του O. von Nell-Breunig για το δηµόσιο καλό, που αποτελεί την πιο κοινώς αποδεκτή διατύπωση: «... [το δηµόσιο καλό είναι µια] συνοπτική περιγραφή του κάθε µέτρου που πρέπει ως προϋπόθεση να εφαρµοστεί σε µια κοινότητα, έτσι ώστε τα άτοµα να µπορούν να επιτύχουν το ατοµικό και κοινωνικό τους όφελος (το κοµµάτι του κοινού καλού που τους αναλογεί) µε τη χρήση των δικών τους πόρων». Για τον λόγο αυτό, αν και πρέπει να διατηρήσουµε την προτεραιότητα του κοινού καλού σε σχέση µε την ατοµική περιουσία, δεν µπορούµε παρόλ' αυτά να επιτύχουµε το πρώτο µε βίαιο τρόπο εις βάρος του δεύτερου.

4 3) Η πραγµάτωση της έννοιας του κοινού καλού Στον δυτικό κόσµο, που πλέον θεωρείται κοσµικός, στη διαβούλευση στο επίπεδο κράτους-κοινωνίας (ακριβώς λόγω του κοσµικού χαρακτήρα) προσεγγίζουµε ουσιαστικά την έννοια του κοινού καλού από την οπτική της οικονοµικής ευηµερίας. Πίσω από το γεγονός αυτό βρίσκεται η ιδέα που αναπτύχθηκε στις απαρχές του καπιταλισµού, ότι δηλαδή το δηµόσιο συµφέρον του κράτους δεν είναι τίποτα παραπάνω από τη µεγαλύτερη δυνατή ευηµερία για τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό πολιτών. Αλλά θα σήµαινε αυτό πως µια οικονοµικά, βιοµηχανικά και επιστηµονικά προηγµένη κοινωνία αυτοµάτως εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο κοινού καλού για την ανθρώπινη κοινότητα; Ας το θέσουµε µε ακόµα απλούστερο τρόπο το κοινό καλό δεν είναι τίποτα παραπάνω από οικονοµικό συµφέρον και όφελος; «υστυχώς είναι αλήθεια ότι ο σύγχρονος πολιτισµός, ιδιαίτερα στη ύση, λόγω της εκκοσµίκευσής του απασχολήθηκε κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά µε την ανάπτυξη της ευµάρειας σε εξαιρετικά επίπεδα αναφορικά µε τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά προκάλεσε ολοένα και πιο εκτεταµένη κοινωνική δυσφορία, δηµιουργώντας µια όλο και βαθύτερη κενότητα στην κοινωνική συνείδηση». Τι είναι αυτή η κενότητα στη συνείδηση; Ο διάσηµος Γερµανός στοχαστής, R. Guardini, αναλογιζόµενος τις φρικαλεότητες της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα, συµπεραίνει ότι «για φρικαλεότητες που διεπράχθησαν τόσο συνειδητοποιηµένα δεν µπορούµε να κατηγορήσουµε µόνο αρρωστηµένα µυαλά ή µικρές οµάδες αυτές προκύπτουν από την έλλειψη τάξης και από δηλητηριάσεις µυαλών που συντελούνται εδώ και πολύ καιρό. Ο νόµος της ηθικής, η υπευθυνότητα, ο σεβασµός, η συνείδηση δεν µπορούν να εκµηδενιστούν τόσο γρήγορα από την κοινωνική συµπεριφορά, εκτός και αν είχαν χάσει την αξία τους εκ των προτέρων. Όλα αυτά δεν θα είχαν συµβεί αν ο πολιτισµός είχε υπάρξει στο επίκεντρο της σύγχρονης εποχής». Πώς αντιµετώπισε η σύγχρονη εποχή τον πολιτισµό; Ως µια κάποια επιστηµονική πρόοδο, µια σειρά τεχνολογικών επιτευγµάτων, ουσιαστικά µια οικονοµική και υλική ανάπτυξη. Η ιδέα ότι οι πολιτισµοί είναι (αξιακά) ουδέτεροι συνάδει µε τα παραπάνω δηλαδή η ιδέα πως τα διαφορετικά συµβολικά, κοινωνικά συστήµατα δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Αλλά ακριβώς αυτά τα ιστορικά γεγονότα υποδεικνύουν ότι οι πολιτισµοί (ανεξάρτητα από τον βαθµό ανάπτυξης του τεχνολογικού τους πολιτισµού) κυριαρχούνται από έναν αριθµό ιδεών, αξιών, απόψεων µη υλικού χαρακτήρα, οι οποίοι µη υλικοί παράγοντες (τεχνολογικοί, επιστηµονικοί, βιοµηχανικοί, οικονοµικοί, ή ακόµα και ιδεολογικοί) επηρεάζουν ριζικά την ερµηνεία του κοινού καλού. Συνεπώς η ακόλουθη δήλωση φαίνεται ορθή: «Το οικονοµικό καλό αποτελεί προϋπόθεση για τη γενική και ανθρώπινη ολοκλήρωση όλων των µελών της κοινωνίας, και αυτή η ολοκλήρωση που µπορούν να επιτύχουν οι άνθρωποι (...) εµπεριέχει επίσης αξίες που δεν µπορούν να επιτευχθούν εκτός της κοινωνίας». Με άλλα λόγια, η εφαρµογή του κοινού καλού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την υλική ανάπτυξη, αλλά από την άλλη δεν είναι ταυτόσηµη µε τον υλικό πλούτο της κοινότητας, ούτε µπορεί να αποτελέσει τον έναν και µοναδικό στόχο. 4) Το κοινό καλό και η ηθική δέσµευση Πίσω από την ολοένα και καθαρότερη υλοποίηση της έννοιας του κοινού καλού είναι αισθητή η κλασική φιλοσοφική αρχή ότι το όλον καθορίζει το µέρος και το µέρος εξαρτάται για την αυτοπραγµάτωσή του ουσιαστικά από το όλον (δηλαδή ένας άνθρωπος ως άτοµο µπορεί να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του µόνο ως µέλος µιας κοινότητας). Η ακραία ατοµικιστική προσέγγιση τελικά συσκοτίζει την ολοκληρωµένη, απόλυτα λειτουργική όψη της κοινωνίας, του πολιτισµού, του κράτους. «Η κοινωνία ως µια ένωση τόσο πολλών ανθρώπων σε µια οντότητα υψηλότερου επιπέδου έχει αναµφίβολα τη δική της αξία, σηµασία και οµορφιά, και αυτός ο χαρακτήρας δεν µπορεί να θυσιαστεί χάριν µιας καθαρά χρησιµοθηρικής προσέγγισης». Η ερµηνεία του ατοµικού καλού ως βασικό υλικό συµφέρον δεν µας επιτρέπει να εξερευνήσουµε ικανοποιητικά την έννοια του καλού που µπορεί να πλησιαστεί ή να επιτευχθεί σε υψηλότερο επίπεδο. ιότι αν το άτοµο ικανοποιεί όλες του τις ανάγκες, επιθυµίες και όνειρα, δεν µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο συγκεκριµένος πολιτισµός έχει επιτύχει τον σκοπό του. Εξάλλου, «το άµεσο αντικείµενο του πολιτισµού (...) είναι οι άνθρωποι. Ο πολιτισµός επιχειρεί να ολοκληρώσει τους

5 ανθρώπους τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο» (η έµφαση του συγγραφέα). Ο άνθρωπος ως ζώον πολιτικόν, δίνοντας υπερβολική έµφαση (ή εστιάζοντας πλήρως) στο ατοµικό συµφέρον, δεν µπορεί ποτέ να επιτύχει το humanum, το οποίο είναι πάντοτε άρρηκτα συνδεδεµένο µε το sociale. Κατά συνέπεια η σχέση του µέρους µε το όλον, του ατόµου µε την κοινότητα είναι σε κάθε περίπτωση ηθικής φύσεως, άρα διέπεται από κανόνες και αρχές που ξεπερνούν την απλή αντιπαράθεση, το επίπεδο µιας απλής υλικής αλληλεπίδρασης µεταξύ του ατόµου και της οµάδας (τέτοιες ηθικές αρχές είναι, επί παραδείγµατι, η αυτοθυσία, η αλληλεγγύη, η δέσµευση, η αφοσίωση). Χωρίς αυτές δεν θα συζητούσαµε για τίποτα παραπάνω από την οργάνωση των ατοµικών συµφερόντων µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο, καθώς επίσης και για εγκράτεια προς όφελος των υπολοίπων. Έτσι, ακόµα και αν φροντίζαµε να έχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες το υψηλότατο επίπεδο υλικής ευηµερίας (πράγµα που αποτελεί τη σηµερινή πραγµατικότητα και δεδοµένης της φύσεως της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης φαντάζει πλέον ονειροπόληµα και οµιχλώδης ουτοπία), δεν θα µπορούσαµε να πούµε ότι επιτύχαµε το κοινό καλό. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται κάποιου είδους ηθική τάξη, η οποία θα είναι σε θέση να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο που από τη µια πλευρά ελέγχει τη σχέση του ατόµου µε την κοινότητα, ενώ από την άλλη παρέχει έναν ζωντανό ιστό στο εσωτερικό του οποίου θα µπορούσε να υλοποιηθεί ένα (όχι µόνο µε την υλική του σηµασία) κοινό καλό. Ωστόσο φτάνοντας στο επίπεδο της ηθικής καθίσταται σαφές ότι το κοινό καλό δεν αποτελεί µονάχα µια καθοδηγητική αρχή, µια ασαφή ιδέα, αλλά και ένα δυναµικό και πρακτικό σύστηµα προϋποθέσεων. Εξάλλου, το καλό από ηθικής άποψης δεν είναι ένα δώρο της φύσεως που ξαφνικά ανακαλύφθηκε, αλλά µια αρετή µε την κλασική έννοια της λέξης: κάτι για το οποίο παλεύουµε, που το µαθαίνουµε στην πράξη. Ο ενάρετος άνθρωπος δεν γεννιέται ενάρετος, αλλά αντιθέτως γίνεται ενάρετος. Ένας ενάρετος άνθρωπος θα χάσει την ηθική του αν δεν ασκεί ελεύθερα και συνειδητά τις αρετές που έχει αποκτήσει στην καθηµερινότητά του. Εδώ, φυσικά, προκύπτει και άλλο αντικείµενο έρευνας: ο όρος «κοινό καλό», µε τις ηθικές του συνέπειες (ειδικά λόγω της δικής του ηθικής φύσης, που δεν αφορά ποτέ απολύτως υλικούς παράγοντες και ανάγκες), εµπεριέχει τη δυνατότητα υπερβατικών προβληµατισµών. Είναι αλήθεια πως το άµεσο αντικείµενο του πολιτισµού (finis proximus) είναι ο άνθρωπος όµως µπορεί να ειπωθεί την ίδια στιγµή ότι ο άνθρωπος είναι επίσης ο προορισµός του πολιτισµού (finis ultimus); Αν η έννοια του κοινού καλού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ιδέα του ηθικού καλού, τότε πρέπει να σκεφτούµε τα εξής: α) Πόσο πιθανό είναι να κατανοήσουµε την έννοια του καλού όχι µόνο ως συµφέρον, όφελος ή προνόµιο (αν και εφόσον µπορεί να υπάρξει τέτοια κατανόηση διότι αν δεν υπάρχει, λόγω των προβληµατισµών που περιγράψαµε παραπάνω, καταλήγουµε προφανώς στην υλική κενότητα και γύµνια της έννοιας του κοινού καλού); β) Πόσο πιθανό είναι οι άνθρωποι να δρουν υπέρ του αναγνωρισµένου κοινού καλού, ακόµη και αν αυτό προκαλεί βλάβες βραχυπρόθεσµα; Με άλλα λόγια: Γιατί να υπηρετώ το καλό ακόµα και όταν αυτό δεν µε ωφελεί άµεσα, ή ίσως ακόµη και µακροπρόθεσµα µου επιφέρει µειονεκτήµατα (το προφανέστερο παράδειγµα είναι η αυτοθυσία για να σωθεί η ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου η πράξη αυτή είναι το κατεξοχήν επίτευγµα του καλού, δεν εµπεριέχει καµία δυνατότητα άµεσης ή έµµεσης, βραχυπρόθεσµης ή µακροπρόθεσµης ωφέλειας, καθώς µε την ηθική πράξη ο δρών χάνει την ύπαρξή του); Κατά τη µελέτη των σύγχρονων ιδεών για τα ζητήµατα του κοινού καλού, παρατηρούνται τρία διαφορετικά επίπεδα, και στο εσωτερικό του καθενός µπορεί να αξιωθεί ο διπλός προβληµατισµός που περιγράφηκε παραπάνω ως εξής: - Με κοινωνική σηµασία: το κοινό καλό ως ο αντίπαλος πόλος του ατοµικού συµφέροντος στην κοινωνική ζωή - Με πολιτική σηµασία: το κοινό καλό ως το κοινωνικό αντίβαρο των κοµµατικών συµφερόντων - Στο πλαίσιο της θεωρίας του κράτους: το οµαδικό συµφέρον θα πρέπει να υπολείπεται του κοινού καλού (κοινού συµφέροντος) όπως αυτό καθορίζεται από το κράτος. Όπως προαναφέρθηκε, προκύπτουν τα ίδια ερωτήµατα και στα τρία επίπεδα: Για ποιον λόγο υποθέτουµε ότι υπάρχει ένα απτό και δυνατό να οριστεί (κοινό) καλό; Γιατί πιστεύουµε ότι η εφαρµογή του είναι καλύτερη από την απόρριψή του; Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε τα τρία προαναφερθέντα

6 ζητήµατα: Γιατί είναι καλύτερο να κάνω κάτι προς όφελος της κοινωνίας, παρά για το δικό µου καλό; Γιατί θα πρέπει τα συµφέροντα της οµάδας µου (της ιδεολογίας µου, της θρησκείας µου) να υπολείπονται του καλού του συνόλου το οποίο (ως όραµα, ως κοσµοθεωρία) µπορεί να είναι ξένο προς εµένα; Γιατί θεωρείται αξία η τοποθέτηση του συµφέροντος µιας µικρότερης (αλλά ταυτόχρονα πιο άµεσης και προσωπικής) οµάδας σε δεύτερη µοίρα προς όφελος µιας µεγαλύτερης (αλλά συνεπώς πιο απρόσωπης και άγνωστης) οµάδας; Υπάρχουν ποικίλα κοινωνικά φαινόµενα που αποδεικνύουν ότι αντιµετωπίζουµε σηµαντικά προβλήµατα σ' αυτόν τον τοµέα. Παραδείγµατα αποτελούν η διάδοση της αδικίας και της κοινωνικής αδιαφορίας, η έλλειψη συνεπειών, η ελάχιστη θέληση για εθελοντισµό, η τρωτότητα των δηµόσιων κοινωνικών θέσεων ως προς τα ηθικά ζητήµατα, η αβεβαιότητα και η σύγχυση σχετικά µε τον ηθικό σκοπό των κοινοτήτων. Όλα αυτά τα ζητήµατα επισηµαίνουν πως η µελέτη των ηθικών διαστάσεων του ζητήµατος του κοινού καλού απαιτεί πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια από τη δική µας πλευρά. 5) Οι σκέψεις του Πάπα Φραγκίσκου Στις µέρες µας έχει καταστεί σαφές ότι τα θεωρητικά και ηθικά ζητήµατα που προκύπτουν αναφορικά µε την έννοια του κοινού καλού απαιτούν τον ταυτόχρονο στοχασµό για τις σηµαντικές εκφάνσεις του δεδοµένου πολιτισµού. Το κοσµικό κράτος πρέπει επίσης να αναγνωρίσει τη βαρύτητα των αποφάσεων που λαµβάνουν οι θρησκευόµενοι άνθρωποι βάσει της συνείδησής τους, ιδιαίτερα επειδή στην πράξη αυτές έχουν επίσης αντίκτυπο στο κράτος και στη λειτουργία της κοινωνίας. Η διπλή διάλεξη του J. Habermas και του Καρδινάλιου J. Ratzinger που οργανώθηκε από τη Βαυαρική Ακαδηµία Επιστηµών και Ανθρωπιστικών Σπουδών αποτέλεσε µια προσπάθεια για αυτό το κοινό ταξίδι. Ο Επιµελητής του Εκκλησιάσµατος για το όγµα της Πίστεως ανέλαβε λίγο αργότερα τη θέση του στον παπικό θρόνο ως Βενέδικτος ΙΣΤ, και ως κεφαλή της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας συνέγραψε µια εγκύκλιο για την παγκόσµια οικονοµική κρίση ξεκινώντας µε τις λέξεις Caritas in veritate, στην οποία ορίζει το κοινό καλό µε τον εξής τρόπο: «Το να αγαπάς κάποιον σηµαίνει να επιθυµείς το καλό αυτού του προσώπου και να προσπαθείς να το εξασφαλίσεις. Πέραν του καλού του ατόµου, υπάρχει ένα καλό που συνδέεται µε τη ζωή στην κοινωνία: το κοινό καλό. Είναι το καλό «όλων µας», των ατόµων, των οικογενειών και των ενδιάµεσων οµάδων που συνολικά αποτελούν την κοινωνία. Είναι ένα καλό που αναζητείται όχι ως αυτοσκοπός, αλλά για τους ανθρώπους που ανήκουν στην κοινωνία και που µπορούν να επιδιώξουν αληθινά και αποτελεσµατικά το καλό τους στο εσωτερικό της. Η επιθυµία για το κοινό καλό και η προσπάθεια για την επίτευξή του αποτελούν προϋποθέσεις για τη δικαιοσύνη και τη φιλανθρωπία. Το να παλεύεις για το κοινό καλό εµπεριέχει από τη µία να φροντίζεις µε εµβρίθεια για, και από την άλλη να ωφελείσαι ο ίδιος από το σύµπλεγµα εκείνο των θεσµών που προσφέρουν δοµή στη ζωή της κοινωνίας, δικαστικά, πολιτειακά, πολιτικά και πολιτισµικά, κάνοντάς την πόλις, ή "πόλη"» (no. 7). Το παραπάνω χωρίο δείχνει ότι ο Πάπας λειτουργεί στο πλαίσιο του κλασικού φιλοσοφικού στοχασµού, ότι ακολουθεί την ευρωπαϊκή παράδοση. Ωστόσο, πρέπει επίσης να κατανοήσουµε πως η προσέγγιση αυτή (ακριβώς λόγω της παράδοσης που τη διέπει) δεν προσθέτει ουσιαστικά κάποιο νέο στοιχείο στην ανάλυση, δεν αποτελεί µεγάλη έµπνευση για την πορεία της έρευνας στο µέλλον. Μάλιστα µπορεί να θεωρηθεί µια σύνοψη, ένας συνθετικός ορισµός. Η πρώτη αποστολική προτροπή του Πάπα Φραγκίσκου (Evangelii gaudium) προσφέρει µια αρχή µε νέα οπτική, διευρυµένο όραµα και ανανεωµένη ώθηση στο συγκεκριµένο πεδίο. Το τρίτο υποκεφάλαιο του τετάρτου κεφαλαίου αυτού του δοκιµίου τιτλοφορείται «Το κοινό καλό και η ειρήνη στην κοινωνία» (no ). Όπως υπονοεί ο σύντοµος αυτός τίτλος, το κοινό καλό δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως αυτοσκοπός, αλλά στο πλαίσιο της εσωτερικής ειρήνης της κοινωνίας, επιτρέποντας έναν περιγραφικό ορισµό, ο οποίος προετοιµάζει τον δρόµο για νέες προσεγγίσεις: «Η ειρήνη στην κοινωνία δεν µπορεί να γίνεται αντιληπτή ως κατευνασµός ή απλή έλλειψη βίας που προκύπτει από την κυριαρχία ενός µέρους µιας κοινωνίας στους υπολοίπους. Ούτε αποτελεί η ειρήνη ένα πρόσχηµα για να δικαιολογηθεί µια κοινωνική δοµή που φιµώνει ή κατευνάζει τους φτωχούς, έτσι ώστε οι πιο εύποροι να µπορούν να υποστηρίζουν ανενόχλητα τον τρόπο ζωής τους ενώ οι άλλοι πρέπει να ζουν µε

7 ό,τι είναι διαθέσιµο. Τα αιτήµατα για διανοµή του πλούτου, οι ανησυχίες για τους φτωχούς και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, δεν γίνεται να καταστέλλονται υπό το πρόσχηµα ότι πρέπει να υπάρξει συναίνεση στα χαρτιά ή µια παροδική ειρήνη για µια ευχαριστηµένη µειονότητα. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και το κοινό καλό είναι σηµαντικότερα από την άνεση εκείνων που αρνούνται να παραιτηθούν των προνοµίων τους. Όταν απειλούνται αυτές οι αξίες, πρέπει να µιλήσει µια προφητική φωνή» (no. 218). Η ανάλυση του Πάπα για την κατάσταση είναι σαφής: σήµερα η έννοια του κοινού καλού έχει καταντήσει ένα πολιτικό και ιδεολογικό παιχνίδι που χρησιµοποιείται µόνο για να υποστηρίξει τον πλούσιο και προνοµιούχο τρόπο ζωής και, όσο το δυνατόν, για να φιµώνει τις µάζες που δεν επωφελούνται επαρκώς από τα οικονοµικά και κοινωνικά αγαθά. Με άλλα λόγια, όταν στις µέρες µας ακούµε τη φράση κοινό καλό από το στόµα των ατόµων που λαµβάνουν αποφάσεις, πρέπει να λαµβάνουµε επίσης υπόψη ότι µπορεί να γίνουµε θύµατα περισπασµού, χειραγώγησης και εκµετάλλευσης. Έχουµε αναφέρει τους κινδύνους αυτούς παραπάνω. Τι είναι αυτή η «προφητική φωνή», το µήνυµα που µεταφέρει η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία σε αυτό το πεδίο; Πώς µπορεί µια θρησκευτική κοινότητα να συνεισφέρει στο όφελος και τη γενική ευηµερία της κοσµικής κοινωνίας; Ο Πάπας Φραγκίσκος επισηµαίνει τέσσερα χαρακτηριστικά, αρχές προς εφαρµογή: - Ο χρόνος είναι σηµαντικότερος από τον χώρο (no ). Πρώτον, πρέπει να λάβουµε υπόψη δύο βασικές έννοιες: την πληρότητα και τον περιορισµό. Ενώ ο περιορισµός εµφανίζεται πάντα στον χώρο, η πληρότητα ξεδιπλώνεται στον χρόνο ως διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, για την προώθηση του κοινού καλού είναι απαραίτητη µια προσέγγιση που χρησιµοποιεί µοντέλα που κινούνται µπροστά και υλοποιούνται βήµα βήµα σε βάθος χρόνου, αντί να δηµιουργούµε ιδεολογίες πάνω σε περιορισµούς που υφίστανται στο παρόν. «Το να δίνουµε προτεραιότητα στον χρόνο σηµαίνει να ενδιαφερόµαστε να ξεκινήσουµε διαδικασίες αντί να καταλάβουµε χώρο. Ο χρόνος κυριαρχεί στους χώρους, τους φωτίζει και τους κάνει συνδετικούς κρίκους σε µια συνεχώς επεκτεινόµενη αλυσίδα, χωρίς δυνατότητα επιστροφής. Αυτό που είθισται να κάνουµε, λοιπόν, είναι να δώσουµε προτεραιότητα στις πράξεις οι οποίες δηµιουργούν νέες διαδικασίες στην κοινωνία και απασχολούν άτοµα και οµάδες που µπορούν να τις αναπτύξουν µέχρι αυτές να παίξουν σηµαντικό ρόλο σε νευραλγικά ιστορικά γεγονότα» (no. 223). Η ενότητα νικά τη σύγκρουση (no ). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αν το κοινό καλό ερµηνευτεί ως αντίπαλα συµφέροντα, αργά η γρήγορα θα προκύψουν αναπόφευκτα συγκρούσεις συµφερόντων. Στο σηµείο αυτό, αν η αξίωση της µονάδας (της οµάδας, ενός εσωτερικού κύκλου) έχει προτεραιότητα, θα λάβει χώρα µια πικρή µάχη που θα καταστρέψει τα καλά της ανθρωπότητας. Ωστόσο, αν το άτοµο (η οµάδα, ένας εσωτερικός κύκλος) είναι ικανό να θέτει σε δεύτερη µοίρα την αξίωσή του χάριν κάποιας άλλης ή της ουσιώδους κοινωνικής ανάγκης της αλληλεγγύης, τότε υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει λύση που θα προωθεί το κοινό καλό. «Η αλληλεγγύη, στη βαθύτερη και πιο σηµαντική της έννοια, καθίσταται λοιπόν ένας τρόπος να γραφτεί ιστορία σε µια κατάσταση ζωής όπου οι συγκρούσεις, οι εντάσεις και οι αντιπαλότητες µπορούν να οδηγήσουν σε µια πολυποίκιλη και ζωτική ενότητα. Αυτό δεν σηµαίνει να στοχεύουµε σε κάποιο είδος συγκρητισµού, ή στην απορρόφηση του ενός από τον άλλο, αλλά αντιθέτως για µια λύση που λαµβάνει χώρα σ' ένα υψηλότερο επίπεδο και διατηρεί ό,τι έγκυρο και χρήσιµο από κάθε πλευρά» (no. 228). Η πραγµατικότητα είναι πιο σηµαντική από τις ιδέες (no ). Αυτή είναι µια αρχή εύκολα κατανοητή σε όλους. Όλοι µας έχουµε αισθανθεί ότι σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχει κίνδυνος να βασιζόµαστε υπερβολικά στη θεωρία: στις προσωπικές σχέσεις (αναφορά σε συναισθήµατα και ιδέες χωρίς παροχή συγκεκριµένης βοήθειας) αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο (πολιτικά σλόγκαν και προγράµµατα που αγνοούν την πραγµατικότητα, ανάγοντας µάλιστα αυτή τους τη στάση σε ιδεολογία και αναπτύσσοντας την «αφοσίωση στην ιδέα» που ενίοτε δεν αποδίδει καρπούς). Προφανώς, το πρόβληµα δεν είναι οι σκέψεις ή οι ιδέες αλλά η διακήρυξη και χρήση τους µε τρόπο αποκοµµένο από την πραγµατικότητα πληγώνοντας ανθρώπους µε κενά σλόγκαν όπως «αφοσίωση στην ιδέα».«οι ιδέες εννοιολογικοί συλλογισµοί βρίσκονται στην υπηρεσία της επικοινωνίας, της κατανόησης και της πράξης. Οι ιδέες που είναι αποσυνδεδεµένες από την πραγµατικότητα προωθούν αναποτελεσµατικές µορφές ιδεαλισµού και νοµιναλισµού, ικανές το πολύ για ταξινοµήσεις και ορισµούς, αλλά οπωσδήποτε όχι για περαιτέρω δράση. Αυτό που οδηγεί στη δράση είναι η πραγµατικότητα υπό το φως της λογικής. Ο επίσηµος νοµιναλισµός πρέπει να παραµεριστεί χάριν της αρµονικής αντικειµενικότητας» (no. 232.). Πρέπει να

8 οµολογήσουµε πως η αρχή αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους θρησκευόµενους, διότι η εκλεπτυσµένη µορφή της πίστης λησµονεί συχνά ότι ο στόχος της πρέπει να είναι η πρακτική ενασχόληση. Το όλον είναι σηµαντικότερο του µέρους (no ). Εστιάσαµε πολλές φορές και από ποικίλες πτυχές την προσοχή στη βαρύτητα της αρχής αυτής σε σχέση µε την έννοια του κοινού καλού. Το όλον, ο πολιτισµός, η κοινωνία, διαθέτουν πάντα κάποιο πλεόνασµα συγκριτικά µε το µαθηµατικό άθροισµα των µερών, των µελών, των πολιτών και αυτό το πρόσθετο στοιχείο είναι κοµβικής σηµασίας στον ορισµό του κοινού καλού. «Το όλον είναι σηµαντικότερο του µέρους, αλλά είναι επίσης σηµαντικότερο του αθροίσµατος των µερών του. εν υπάρχει συνεπώς ανάγκη να επιµένουµε υπερβολικά σε περιορισµένα και συγκεκριµένα ερωτήµατα» (no. 235.). Με άλλα λόγια, πρέπει να µάθουµε να σκεφτόµαστε µε σηµείο αναφοράς το όλον. Ωστόσο, αυτό δεν µπορεί να σηµαίνει την επιφανειακή γενίκευση ή τη µη κριτική προβολή λεπτοµερειών πάνω στο όλον. Ο Πάπας Φραγκίσκος παρέχει µια εκφραστική µεταφορά για να ορίσει τη φύση αυτής της αρχής: «Εδώ το µοντέλο µας δεν είναι η σφαίρα, που δεν είναι µεγαλύτερη των µερών της, όπου κάθε σηµείο έχει ίδια απόσταση από το κέντρο, και δεν διαφέρουν σε τίποτα µεταξύ τους. Αντιθέτως, µιλάµε για ένα πολύεδρο, που αντανακλά τη σύγκλιση όλων των µερών του, εκ των οποίων το καθένα διατηρεί τη διαφορετικότητά του» (no. 236.). Η πρακτική εφαρµογή των αρχών αυτών έχει συνέπειες για την κοινωνία. Αυτές οι πρακτικές πτυχές είναι ουσιαστικές για την αυθεντική επίτευξη του κοινού καλού. Ο αριθµός τους µπορεί να είναι ίσος µε αυτόν όλων των διαφορετικών καταστάσεων που αντιµετωπίζουµε στην καθηµερινή µας ζωή. Το Evangelii gaudium επισηµαίνει µόνο λίγες που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τους χριστιανούς και από την οπτική πλευρά της Εκκλησίας (ωστόσο έχουν αντίκτυπο για την πραγµάτωση του κοινού καλού και εκτός της Εκκλησίας): Να φροντίζουµε, να αποδεχόµαστε και να αποκρινόµαστε στους φτωχούς και τους περιθωριοποιηµένους ο απαραίτητος χαρακτήρας της εύρεσης λύσεων και ρεαλιστικών απαντήσεων σε πραγµατική προβλήµατα να λαµβάνουµε σοβαρά την αδυναµία, την απελπισία, την τρωτότητα η ανάγκη να ακούµε και να φροντίζουµε τους άλλους (no ). Έναρξη ενός διαλόγου σ' επίπεδο κοινωνίας, εµβάθυνση του διαλόγου πίστης-επιστήµης, πολιτισµικές διαστάσεις των κοινωνικών οµάδων, ενίσχυση οικουµενικού, διαθρησκευτικού, µη εξοµολογητικού διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης στο εσωτερικό της κοινωνίας (No ). * Translated by Angela Nevsechirlioglou Author: Csaba Török, Ph.D. (*1979) He started his philosophical and theological studies in Esztergom and continued in Budapest. Later graduated at the Pontifical Gregorian University in Rome with a specialization in fundamental theology. He is a priest of the Archdiocese of Esztergom-Budapest and teaches fundamental theology and philosophical subjects at the Esztergom Theological College; is a lecturer at the Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology, and also a board member of the Christian-Jewish Society. He is the TV rapporteur of The Hungarian Catholic Bishops' Conference. His doctoral research field was the relationship between faith and culture; he is currently working on a habilitation analyzing the interpretation of the relationship between the Holy Scripture and Catholic Tradition. In addition to his educational works, he regularly publishes studies in the journals entitled Teológia, Ökumené, Vigilia and Communio. Contact: DKE 2014 Csaba Török: The Common Weal and Morality. Criteria for conceptualizing the dialogue on common good. (Translated by Angela Nevsechirlioglou ) International Relations Quarterly, Vol. 4. No.4. (Winter 2013) 8 p.

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων)

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) Edward de Bono s Six Thinking Hats Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) ρ. Αικατερίνη Πουστουρλή, για το ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 19-01- Dr.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΑ 1. Περιεχόμενο ΜΟΝΑΔΕΣ μονάδες 15 2. Δομή μονάδες 15 3 Έκφραση μονάδες 15 4. Ορθογραφία μονάδες 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 5. (Β 1) μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! Μάτα Χαροκόπου Ανδρέας Καλλιβωκάς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Οι συνεργασίες αποτελούν την πεμπτουσία της ανάπτυξης, του διαχρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX 1.7 διαταξεις (σελ. 17) Παράδειγµα 1 Θα πρέπει να κάνουµε σαφές ότι η επιλογή των λέξεων «προηγείται» και «έπεται» δεν έγινε απλώς για λόγους αφαίρεσης. Μπορούµε δηλαδή να ϐρούµε διάφορα παραδείγµατα στα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ Α. Ο συγγραφέας στο απόσπασµα αυτό αναφέρεται στη διαφήµιση. Στην αρχή πιστοποιεί την κυριαρχία της σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και ο Ρόλος του Πανεπιστημίου

Ποιότητα και ο Ρόλος του Πανεπιστημίου Ποιότητα και ο Ρόλος του Πανεπιστημίου Εναρκτήρια Ομιλία του Προέδρου του Συνεδρίου, Κυρίου Λεωνίδα-Φοίβου Κόσκου 2 ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα την Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων 12 Οκτωβρίου 2007 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων.

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων. 1 Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Θέμα ημερίδας: Χρόνος ημερίδας: Σπάνια νοσήματα και Ε.Σ.Υ. 21-6-09, ώρα 09:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ. Β ΚΥΚΛΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ. Β ΚΥΚΛΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ. Β ΚΥΚΛΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το έτος 2001είχε οριστεί από τον ΟΗΕ «Διεθνές Έτος Εθελοντών». Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί στην αρχή ενός νέου αιώνα τεχνοκρατικού, με τα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια, Ιδιωτικά & κοινά

Δημόσια, Ιδιωτικά & κοινά Δημόσια, Ιδιωτικά & κοινά Π. Κουτρολίκου Ξανακερδίζοντας της πόλη μας / Reclaiming the city Δημόσια Σφαίρα Δήμος Δημόσιος Χώρος Ο ορισμός του δήμου αποτελεί μια συνεχιζόμενη πάλη ανάμεσα σε πολιτικές «από

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 1 Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 Κυρίες και Κύριοι, Η διαδρομή μου λίγο πολύ γνωστή. Εκτός από την επιχειρηματική μου δραστηριότητα ανέλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για τους νέους Εισαγωγή Ζούµε σε µία πολύ σηµαντική εποχή, όπου βρίσκοµαστε αντιµέτωποι µε την πρόκληση να προστατεύσουµε τη Γη. Επειδή όλοι οι λαοί και οι πολιτισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη συσκευασία Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων

Έξυπνη συσκευασία Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων Επιστημονική τεκμηρίωση Αντικειμενική πληροφόρηση Δυναμική παρέμβαση Έξυπνη συσκευασία Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων Εσπερίδα ΕΜΠ-ΕΚΠΟΙΖΩ, Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η φιλοσοφία; Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Τι είναι η φιλοσοφία; Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Τι είναι η φιλοσοφία; Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Μια απόπειρα ορισµού Έντονη, εσωτερικήδιάθεσηγιαέρευνα, γνώση, µάθηση. ΗΦιλοσοφίαδεµένειστοεπίπεδοτης απλής εµπειρίας ή περιέργειας αλλά γίνεται σοβαρή, µεθοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λυγερός: Εκφάνσεις του βιογραφικού της ανθρωπότητας...

Νίκος Λυγερός: Εκφάνσεις του βιογραφικού της ανθρωπότητας... Νίκος Λυγερός: Εκφάνσεις του βιογραφικού της ανθρωπότητας... ευτέρα, 26 Μαΐου 2014 14:20 Ο δρ. Νίκος Λυγερός είναι ο Έλληνας µε τον υψηλότερο δείκτη νοηµοσύνης (189 στην κλίµακα Standford- Binet) και ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα