Δράσεις και αποτελέσματα του έργου BUS-GR (μέχρι σήμερα) Στόχος της 1 ης Συνεδρίας Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράσεις και αποτελέσματα του έργου BUS-GR (μέχρι σήμερα) Στόχος της 1 ης Συνεδρίας Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ"

Transcript

1 Δράσεις και αποτελέσματα του έργου (μέχρι σήμερα) Στόχος της 1 ης Συνεδρίας Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου, 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 Πλήρης τίτλος του έργου: BUILD UP Skills - Greece Ακρωνύμιο: Αρ. Συμβολαίου: /SI Διάρκεια: 18 μήνες Έναρξη: 08/06/2012 Πέρας: 07/12/2013, 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 1

2 Εταιρικό σχήμα του έργου BUILD UP Skills Greece, 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills H Πρωτοβουλία BUILD UP Skills έχει δύο κύριους πυλώνες: I. Εθνικές πλατφόρμες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020, και II. Σχήματα πιστοποίησης προσόντων και κατάρτισης (άλλες προθεσμίες και φόρμες, άλλοι κανόνες,...). Επικεντρώνει στη συνεχιζόμενη ή περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση των εργατοτεχνιτών ( blue collar workers) του τομέα της οικοδομής (οικοδόμοι, εργάτες αποπεράτωσης κτιρίων, εγκαταστάτες συστημάτων, κλπ.), για την ενίσχυση των προσόντων τους μετά την αρχική, υποχρεωτική εκπαίδευση ή και κατάρτισή τους ή μετά την έναρξη του επαγγελματικού τους βίου. Μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν η κατάρτιση και τα προσόντα για τους προσωρινά ανέργους., 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 2

3 , 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 Στόχοι του 1 ου πυλώνα, με τίτλο Εθνικές πλατφόρμες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020 Ανάπτυξη ενός εθνικού οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση της κατάρτισης σχετικά με τις ευφυείς ενεργειακές λύσεις για τα κτίρια στα καθιερωμένα προγράμματα σπουδών και τις πρακτικές των επαγγελματιών του οικοδομικού τομέα στους οποίους στοχεύει η Πρωτοβουλία. Βασιζόμενος στην ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο, οοδικόςχάρτηςθαπρέπειναλάβειυπόψητην αναμενόμενη συνεισφορά του κτιριακού τομέα στους εθνικούς στόχους για το 2020 και τις απαιτήσεις για «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» κτίρια (ΝΖΕΒ). Πρέπει να επικεντρωθεί στην κατάρτιση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού (συνεχιζόμενη κατάρτιση), αλλά μπορεί επίσης να εξεταστεί και η αρχική εκπαίδευση Θα μπορούσε να εξετασθεί ένας επιλεγμένος αριθμός τεχνών και επαγγελμάτων., 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 Στόχοι του 1 ου πυλώνα, με τίτλο Εθνικές πλατφόρμες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020 Σύσταση «εθνικήςπλατφόρμαςεπαγγελματικώνπροσόντων», με σκοπό την εκκίνηση μίας πειστικής και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας διαβούλευσης, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων στους τομείς τόσο των κτιρίων και της ενέργειας, όσο και της εκπαίδευσης / κατάρτισης: εκπρόσωποι των σχετικών τεχνών / επαγγελμάτων, βιομηχανικές ενώσεις (κατασκευαστές των υλικών / συστημάτων), ινστιτούτα/φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, και αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο εθνικός οδικός χάρτης θα πρέπει να γίνει ευρέως αποδεκτός από τις αρμόδιες αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με τη δέσμευση να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν την προτεινόμενη στρατηγική (endorsement procedure). 3

4 Αποτελέσματα των δράσεων του πυλώνα Εθνικές πλατφόρμες προσόντων & οδικοί χάρτες έως το 2020 Ανάλυση της παρούσας κατάστασης: καθορισμός αλλά και ποσοτικοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για την ύπαρξη ικανού αριθμού εργατικού δυναμικού καταρτισμένου στην ενεργειακή αποδοτικότητα (ΕνΑ) και τις ΑΠΕ μέχρι το Διεξαγωγή εθνικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των άμεσα εμπλεκόμενων μερών στα θέματα της κατάρτισης και των προσόντων του εργατικού δυναμικού του οικοδομικού τομέα στην ΕνΑ και τις ΑΠΕ (σύσταση «ΕθνικήςΠλατφόρμαςΕπαγγελματικών Προσόντων»). Ανάπτυξη και αποδοχή του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων, σε σχέση με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων - του εργατικού δυναμικού του κλάδου των κατασκευών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής για το 2020., 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 Δομή του προγράμματος εργασιών του έργου, 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 4

5 Χρονοδιάγραμμα των δράσεων του έργου, 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 Project phase / Duration of the project (in months) Work package 1: Management Work package 2: Analysis of the national status quo Task 2.1 Situation for Continuing Education and Buildings Task 2.2 Mapping of national policies & strategies Task 2.3 Needs analysis for 2020 Task 2.4 Compilation of the Report Work package 3: Setting up & activating the NQ Platform Task 3.1 Establishment of the NQP Task 3.2 Establishment of the Consultation Process Task 3.3 Sustainability plan for the NQP Work package 4: Consultation on the national priorities Task 4.1 Study of building workforce qualifications Task 4.2 Priorities for training in RES and EE Task 4.3 Identification of certification requirements Task 4.4 Organisation of the Consultation Meetings Work package 5: Elaboration of the NQ Roadmap Task 5.1 Development of Strategic Plan Task 5.2 Composition of the Roadmap Task 5.3 Publication and dissemination of the Roadmap Work package 6: Endorsement activities Task 6.1 Development of endorsement plan Task 6.2 Platform for the consultation process Task 6.3 Focused actions on stakeholders engagement Task 6.4 Accomplishment of the endorsement statements Work package 7: EU Exchange Activities Διαδικασία διαβούλευσης (μέλη της ΕΠΕΠ) Θεματολογία διαβούλευσης (Συνεδριών της ΕΠΕΠ): 1. Mapping of the building workforce qualifications related to RES and EE (Χαρτογράφηση των απαιτούμενων προσόντων / δεξιοτήτων των επαγγελματιών της οικοδομής σε σχέση με τις ΑΠΕ και την ΕνΑ) 8 ος Μήνας του έργου (Ιανουάριος 2013), 2. Definition of the national priorities for the building workforce training in RES and EE (Καθορισμός εθνικών προτεραιοτήτων για την κατάρτιση των επαγγελματιών της οικοδομής στα θέματα των ΑΠΕ και της ΕνΑ) 10 ος Μήνας του έργου (Μάρτιος 2013), 3. Identification of certification requirements and rules for the building workforce (Προσδιορισμός των απαιτήσεων και των κανόνων πιστοποίησης για το εργατικό δυναμικό του οικοδομικού κλάδου) 12 ος Μήνας του έργου (Μάιος 2013)., 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 5

6 Διαδικασία διαβούλευσης (μέλη της ΕΠΕΠ), 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 Θεματολογία διαβούλευσης (Συνεδριών της ΕΠΕΠ): 4. Διαβούλευση περί του σχεδίου (draft) του Οδικού Χάρτη, που θα είναι διαθέσιμος μέχρι τότε (πριν λάβει την τελική του μορφή) 14 ος Μήνας του έργου (Ιούλιος 2013). Θεματολογία 1 ης Συνεδρίας Διαβούλευσης (της ΕΠΕΠ): Σχόλια για τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν, σε σχέση με τον κλάδο που εκπροσωπείται. Πιθανά εμπόδια για την επίτευξη των στόχων του Kενά δεξιοτήτων και ανάγκες κατάρτισης του κλάδου. Υποστήριξη / συμβολή των συλλογικών οργάνων στην καταγραφή των απαιτούμενων προσόντων και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Προτάσεις για δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης του πλάνου. ΚΑΠΕ Χαράλαμπος Μαλαματένιος , 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013 6

7 Μελέτη Υφιστάµενης Κατάστασης: 1. Εθνική Πολιτική & Στρατηγική(ές ές) για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων του 2020 στον κτιριακό τοµέα Γεωργία Βεζυργιάννη - MSc. Φυσικός Περιβάλλοντος Τµήµα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Εθνική ενεργειακή πολιτική και στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του 2020 (µε( την προβλεπόµενη συµβολή του κτιριακού τοµέα) Οδηγία 2006/32/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου της 5 ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τη διαδικασία ενεργειακών υπηρεσιών (ESD) ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ για ΕΞΕ!!! Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) & η «αναθεώρηση» (ή αναδιατύπωση αυτής) Πολύ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ!! 1 ο Εθνικό Σχέδιο ράσης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ ΕΑ): 9% =18,6 TWh (µέχρι το 2016): Οικιακός 5,5 TWh, Τριτογενής 5,7 TWh, Βιοµηχανικός 0,7 TWh Μεταφορές 6,7 TWh Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

8 Όλα τα φωτιστικά σώµατα στα δηµόσια κτίρια οφείλουν να κατατάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία Β όσον αφορά στην ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Ο στόχος είναι δεσµευτικός βάσει νόµου και αναµένεται να εξοικονοµήσει 0,3 TWh µέχρι το Νοµικά δεσµευτικοί στόχοι για τα νέα κτίρια: τα νέα δηµόσια κτίρια από το 2014, όλα τα νέα κτίρια από το 2019, να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους σε πρωτογενή ενέργεια µε τη χρήση ΑΠΕ, συστηµάτων συµπαραγωγής, τηλεθέρµανσης ή αντλιών θερµότητας υψηλής απόδοσης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανάπτυξη των µηχανισµών της αγοράς (εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ - ESCO) για την προώθηση των υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας)!!! Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να κάνουν αναφορά στο στόχο της ΕΑ για το 2020 στα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ), τα οποία υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε 3 χρόνια. ΕΠΜ: τι κάνει κάθε χώρα για την αντιµετώπιση των κοινών στόχων της Ε.Ε. για το 2020 σύµφωνα µε την Ατζέντα της Λισσαβόνας, και οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής 20:20:20 είναι ένα µέρος αυτής. Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Ελλάδα (τελευταίο): Αναφέρεται στόχος βελτίωσης κατά 15% στην πρωτογενή ενεργειακή απόδοση µέχρι το Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

9 Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Επιδιωκόµενη εγκατεστηµένη ισχύς ΑΠΕ µέχρι τα έτη 2014 και 2020 (σύµφωνα µε την ΥΑ...) Υδροηλεκτρικά Μικρά (0-15 MW) Μεγάλα (> 15 MW) Φωτοβολταϊκά Εγκαταστάσεις από επαγγελµατίες αγρότες της περίπτωσης (β) της παρ. 6 τουάρθ. 15 τουν. 3851/2010 Λοιπές εγκαταστάσεις Ηλιοθερµικά Αιολικά (περιλαµβανοµένων των θαλασσίων) Βιοµάζα (περιλαµβανοµένου του βιοαερίου) Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

10 Εκτιµώµενο µερίδιο των ΑΠΕ στον κτιριακό τοµέα (σύµφωνα µε το 1 ο Σ ΑΕΠ,, 2011) Τοµέας Οικιακός 15% 17% 22% 27% Εµπορικός 10% 14% 27% 39% ΣΥΝΟΛΟ 14% 16% 24% 30% Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Οι σχετικές εθνικές προδιαγραφές/κανονισµοί για τα κτίρια, και οι υποχρεώσεις για τις ΑΠΕ στα κτίρια Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (οι βασικότεροι Νόµοι!!!!) για την εισαγωγή της ΕΑ/ΟΧΕ, & για την αύξηση του µεριδίου από ΑΠΕ στον κτιριακό τοµέα:! "Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις" (Ν. 3661/2008)! "Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων" (ΚΥΑ 6/Β/οικ.5825/ ): τα νέα ή ανακαινισµένα κτίρια να καλύπτουν το 60% των αναγκών τους για ζεστό νερό µέσω θερµικών ηλιακών συστηµάτων.! "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ (Ν. 3851/2010)! "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις" (Ν. 3855/2010), και ιδίως το Άρθρο 8 για τα µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στο δηµόσιο τοµέα και το Άρθρο 16 σχετικά µε το πλαίσιο των Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

11 Κίνητρα: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (βάσει Ν.3943/ ΦΕΚ Σειρά I, αριθ. 66, 2011) έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα του 20% των δαπανών για ποσά έως 3000 και του 10% των δαπανών για ποσά µεταξύ 3001 και 6000 : για παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης που περιλαµβάνονται σε έργα στο πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ ή για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης σε ακίνητα, οι οποίες µπορεί να απαιτούνται µετά από µια ενεργειακή επιθεώρηση Αστικό κίνητρο : σύµφωνα µε τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (ΓΟΚ), για κτίρια µε µέγιστο ύψος 8,50 µ. και για βιοκλιµατικά κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος, δίνεται µια επιπλέον αύξηση του επιτρεπόµενου συντελεστή όγκου, εάν µια ενεργειακή µελέτη προβλέπει µια τέτοια ανάγκη. Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Κίνητρα (συνέχεια): Οι ενεργειακά αποδοτικές προωθούνται µέσω: τεχνολογίες ΑΠΕ σε κτίρια Φοροαπαλλαγής (Ν /2006): όλα τα µικρά οικιακά συστήµατα ΑΠΕ είναι κατάλληλα για έκπτωση φόρου 20% ( ( 700 ανά σύστηµα). Των απαιτήσεων του προγράµµατος για την ανάπτυξη των Φ/Β στις στέγες κτιρίων (ΚΥΑ ΦΕΚ B1079/ ) Στο Πρόγραµµα Εξοικονόµηση κατ οίκον, µέσω της επιδότησης της εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ και της υλοποίησης µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών. Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

12 Προγραµµατισµένες δράσεις σε σχέση µε την εφαρµογή της αναδιατυπωµένης EPBD και της RESD Το πρόγραµµα Εξοικονόµηση κατ οίκον : για τη µόνωση των τοίχων και των οροφών, την αντικατάσταση των παραθυρών/πορτών (πλαίσια/υαλοπίνακες) την αναβάθµιση των συστηµάτων θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού. Το πρόγραµµα «EΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (πρώην ΥΠΑΝ ): για δήµους (περισσότεροι από πολίτες) εφαρµογή δράσεων/αποδεδειγµένων καλών πρακτικών για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, δίνοντας έµφαση στο τοµέα των κατασκευών (δηµοτικά κτίρια) και την αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τοµέα των δηµοτικών και ιδιωτικών µεταφορών και της ενέργειας που καταναλώνουν οι δηµοτικές εγκαταστάσεις, µέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεµβάσεων και δράσεων για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων. Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Άλλες χρηµατοδοτούµενες δράσεις από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 "Προστασία του Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - ΑΠΕ" του "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη": Εγκατάσταση µονάδων ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, σε συνδυασµό µε συστήµατα ψύξης ΦΑ σε νοσοκοµεία, µε προϋπολογισµό Επιδεικτικά έργα για την χρήση ΑΠΕ και µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα κτίρια σχολείων Α βάθµιας και Β βάθµιας εκπαίδευσης, µε προϋπολογισµό Πρότυπα έργα επίδειξης για τη χρήση των ΑΠΕ και την εξοικονόµηση ενέργειας σε δηµόσια κτίρια, µε προϋπολογισµό Το επιδεικτικό έργο "Πράσινη Γειτονιά", µε προϋπολογισµό , που αφορά την ενεργειακή αναβάθµιση 4 πολυκατοικιών σε κτίρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τη βελτιστοποίηση του τοπικού µικροκλίµατος. Το έργο είναι σε φάση εφαρµογής και περιλαµβάνει την ενσωµάτωση σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας και των ΑΠΕ για να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό όφελος µε το ελάχιστο κόστος. Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

13 «Χτίζοντας το Μέλλον» - ΥΠΕΚΑ/ΚΑΠΕ ξεκίνησε το 2011 και θα διαρκέσει µέχρι το 2020, προβλέπει ενεργειακές παρεµβάσεις στον κτιριακό τοµέα αναπτύσσεται σε τρία (3) επίπεδα, που αποτελούν το καθένα, ένα αυτόνοµο Πρόγραµµα Στόχοι για την επόµενη δεκαετία : Η σηµαντική µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των ελληνικών νοικοκυριών και των εµπορικών κτηρίων Η ταυτόχρονη µείωση του ενεργειακού τους κόστους Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η µείωση του κόστους διαβίωσης Η αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας στον κατασκευαστικό τοµέα Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κατασκευαστικής βιοµηχανίας Η δηµιουργία µεγάλου αριθµού νέων θέσεων εργασίας Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση προηγμένης και ώριμης τεχνολογίας στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος της χώρας ενεργειακές παρεμβάσεις σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια Διάρκεια 2 χρόνια Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

14 Επτά (7) δράσεις µαζικής επέµβασης σε κατοικίες (νοικοκυριά) Πέντε (5) δράσεις µαζικής επέµβασης σε επαγγελµατικά κτίρια Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Εθνικές πολιτικές και στρατηγικές στο πεδίο της συνεχιζόµενης ΕΕΚ Η εθνική πολιτική και η στρατηγική προσέγγιση σχετικά µε τα πράσινα επαγγέλµατα και τις πράσινες δεξιότητες Στην Ελλάδα, η συζήτηση περί «πράσινης ανάπτυξης» («πράσινης οικονοµίας», «πράσινης επιχειρηµατικότητας», «πράσινης ενέργειας», «πράσινης απασχόλησης» και «πράσινων θέσεων εργασίας/ επαγγελµάτων») ουσιαστικά ξεκίνησε το 2009! Το ΥΠΕΚΑ συνέταξε ένα Πρόγραµµα Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων (ΠΑΠ) για την περίοδο 2010 έως 2015: εφαρµογή µίας βιώσιµης αντιµετώπισης των προκλήσεων σε περιβαλλοντικό, ενεργειακό και χωροταξικό επίπεδο, και σε επίπεδο εξασφάλισης της µακροπρόθεσµης οικονοµικής ανάπτυξης της και της εξόδου της από την οικονοµική κρίση, θέτοντας γερά θεµέλια για τις επόµενες γενιές. Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

15 Βασικά χαρακτηριστικά του ΠΑΠ: Προσέλκυση και πραγµατοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων µε συνολικό προϋπολογισµό 44,4 δις έως το ηµιουργία άνω των νέων θέσεων εργασίας, Τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας σε µερικούς από τους σηµαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας, Μεταφορά σηµαντικής τεχνογνωσίας µέσω της δηµιουργίας νέων κλάδων, ειδικοτήτων & προϊόντων. Αναβάθµιση υπαρχουσών δεξιοτήτων του εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού Συγκράτηση της αύξησης της ανεργίας και επίτευξη πρόσθετου δηµοσιονοµικού οφέλους µέσω της µείωσης των δαπανών σε επιδόµατα ανεργίας και κίνητρα απασχόλησης, αύξηση των εισφορών προς τους ασφαλιστικούς φορείς και τόνωση της ζήτησης µέσω της δηµιουργίας νέων εισοδηµάτων. Αξιοποίηση της δυναµικής του ιδιωτικού τοµέα για τη διασφάλιση των στόχων του προγράµµατος. Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Οι βασικοί Πυλώνες του ΠΑΠ: 1) Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µεταβαίνοντας σε µία ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλής κατανάλωσης σε άνθρακα: συνολικός προϋπολογισµός επενδύσεων 31,8 δις, δηµιουργία άνω των θέσεων εργασίας. 2) Αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων: συνολικός προϋπολογισµός 2,3 δις, δηµιουργία άνω των θέσεων εργασίας. 3) Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, µε σεβασµό στο περιβάλλον: συνολικός προϋπολογισµός 9,5 δις, δηµιουργία περίπου θέσεων εργασίας. 4) Ενίσχυση των µηχανισµών και θεσµών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης συνολικός προϋπολογισµός 846,7 εκ, δηµιουργία άνω των θέσεων εργασίας. Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

16 Με το Ν.3889/2010 «Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» το «Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων» (ΕΤΕΡΠΣ) µετονοµάστηκε σε: «Πράσινο Ταµείο», µε στόχο την καθιέρωση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος χρηµατοδότησης περιβαλλοντικών παρεµβάσεων. Ενδεικτικοί άξονες για τις δράσεις χρηµατοδότησης του Πράσινου Ταµείου: η βιοποικιλότητα, οι δασικές εκτάσεις, η προστασία υδάτων εδάφους, η αντιµετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων, η πρόληψη, προστασία και ρύθµιση του χωρικού σχεδιασµού, η αστική αναζωογόνηση, η ενίσχυση των ΑΠΕ & η εξοικονόµηση ενέργειας κ.ά. Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού » του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει προκηρυχθεί ένα πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε πράσινα επαγγέλµατα 293 προγράµµατα ΣΕΚ, άνεργοι. Τα προγράµµατα θα υλοποιηθούν σταδιακά ανά περιοχή από τον Οκτώβριο 2011 έως και το τέλος του Πρόκειται για προγράµµατα κατάρτισης σε επαγγέλµατα της "πράσινης οικονοµίας" που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον. Η κατάρτιση θα συνδεθεί µε την πρακτική άσκηση των καταρτιζοµένων στον τοµέα της πράσινης ανάπτυξης σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ενώ περιλαµβάνει και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές µε το αντικείµενο κατάρτισης. Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

17 Μελέτη Υφιστάµενης Κατάστασης Κτιριακό απόθεµα. Κατασκευαστικός κλάδος. Συνεχιζόµενη κατάρτιση εργατικού δυναµικού στα κτίρια. Σταυρούλα Τουρνάκη, Χηµ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc ρ. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, Φυσικός 1 η Συνεδρία ιαβούλευσης - ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦOΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΓΣΕΒΕΕ, Περιοχές διερεύνησης Στατιστικά στοιχεία για τον κτιριακό τοµέα (κτιριακό απόθεµα, νέες οικοδοµές και ανακαινίσεις) την ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων και διείσδυση εφαρµογών ΑΠΕ σε κτίρια Υφιστάµενα κτίρια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ανακαινίσεις µε στόχο την αύξηση ενεργειακής απόδοσης Εργατικό δυναµικό στον κατασκευαστικό κλάδο Εθνικό σύστηµα για επαγγελµατική κατάρτιση των τεχνιτών και εργατών στα κτίρια, αρµόδιες αρχές, φορείς διαπίστευσης και πιστοποίησης, πάροχοι κατάρτισης, συστήµατα παρακολούθησης αναγκών και εξελίξεων Προγράµµατα κατάρτισης του κοινού-στόχος για ενεργειακή αποδοτικότητα καιαπεστακτίρια Σχετικές πρωτοβουλίες µε την υποστήριξη της Ευρ.Ένωσης Ανταπόκριση υπάρχουσας κατάστασης στις σηµερινές απαιτήσεις δεξιοτήτων 2

18 ΕπαγγέλµαταΣτόχος, ενδεικτικά Τεχνίτες: Οικοδόµοι, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτεςκατασκευήςστεγών, σοβατζήδες, τζαµάδες, εργάτεςσκυροδέµατος, εργάτεςχάλυβα Υπεύθυνους εργοταξίου σε: θεµελίωση, τοίχους, στέγες, παράθυρα, πόρτες, καµινάδες, θέρµανσηκ.α. συστήµατακλιµατισµού, φωτισµού, διαχείρισηςαέρα Εγκαταστάτες συστηµάτων ΑΠΕ: Εγκαταστάτεςφωτοβολταϊκών, θερµικώνηλιακών, αντλιώνθερµότητας, συστηµάτων βιοµαζας > Εξειδικευµένουςεργαζόµενουςπουεπιλέγουν/διαστασιολογούν, ελέγχουν/επιθεωρούν εγκαταστάσεις: Λέβηταφυσικούαερίου, λέβηταπετρελαίου, καυστήραστερεώνκαυσίµων, ενδοδαπέδιαςθέρµανσης, καλοριφέρ, µονάδεςψύξης / κλιµατισµού 3 Μεθοδολογία Βιβλιογραφική έρευνα (σχετικές µελέτες / αναφορές) Επίσηµα δηµοσιευµένα στατιστκά στοιχεία ιαθέσιµαστοιχείααπόεπαγγελµατικέςενώσεις, σωµατεία, τριτοβάθµιες οργανώσεις Συνεργασία µε εµπλεκόµενους φορείς 4

19 Συνοπτικά Κτίρια, 70% κατασκευάστηκαν πριν το 1980, ενεργοβόρα, µόνο 30% θερµικά µονωµένα, έλλειψη περιβαλλοντικού σχεδιασµού 49% αύξηση κατανάλωσης ενέργειας το Μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατοικία υψηλότερη κατά 17% του ΜΟΕΕ27 Ενεργειακή αποδοτικότητα, στόχοι 2020, Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κατασκευαστικόςκλάδος, σηµαντικόςπυλώναςτηςοικονοµίας (9%ΑΕΠ, 8% απασχόληση, το 2006, µόλις 3,75% το 2012 (1 ο τριµ) θέσεις εργασίας χάθηκαν την περίοδο Ετήσιος ρυθµός µείωσης οικοδοµικών αδειών για νέα κτίρια 20% από το Συνοπτικά Μη ύπαρξη επαγγελµατικών περιγραµµάτων για τις περισσότερες ειδικότητες (9), ανάγκη επικαιροποίησης - Καθόλου ή ανεπαρκής αναφορά σε «πράσινες δεξιότητες» Χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, εµπειρικοί /έλλειψη εξειδίκευσης Λίγες ευκαιρίες/κενό στη σχετική επαγγελµατική κατάρτιση (µη συστηµατικά προγράµµατα, στόχευση, υποδοµές) Kενό στην συνεχιζόµενη κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες Θεσµικόπλαίσιο, πιστοποίησηπροσόντων, ΝQF EQF Kρίση στον κλάδο, ευκαιρίες 6

20 Kτίρια και Kατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα 7 Στατιστικά στοιχεία για τα κτίρια Πληθυσµός Αρ. Νοικοκυριών: Κτιριακόαπόθεµα: (49% σεαστικέςπεριοχές) 77% των κτιρίων είναι κατοικίες, (52% των κατοικιών σε αστικές περιοχές) 69,4% των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν το 1980, οπότε και τέθηκε σε εφαρµογή ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κύριαδοµικάυλικά: σκυρόδεµα 49%, τούβλα/τσιµεντόλιθοι 28%, πέτρα: 22% 58% µεεπικλινήστέγη, 42% ταράτσα 82% των επικλινών στεγών µε επικάλυψη κεραµίδια Aπογραφή 2001, Απογραφή κτιρίων 2000 Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, µόνο το 30% των κτιρίων είναι θερµικά µονωµένο, ενώ η ηλικία τους σε συνδυασµό µε την έλλειψη περιβαλλοντικού σχεδιασµού, τα κατατάσσουν µεταξύ των λιγότερο αποδοτικών κτιρίων στην Ευρώπη. 8

21 Χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέµατος Κτίρια, ανάπερίοδοκατασκευής, ΑπογραφήΚτιρίων 2000,Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 9 Χαρακτηριστικά κτιριακού αποθέµατος Χρήσεις του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος, Απογραφή Κτιρίων Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 10

22 Χαρακτηριστικά κτιριακού αποθέµατος οµικάυλικάκτιρίων, Απογραφή Κτιρίων 2000 Τύποςστέγηςκτιρίων, Απογραφή Κτιρίων 2000 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 11 Κατασκευαστικός κλάδος Σηµαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονοµία Από τους κλάδους που πλήτονται περισσότερο από την κρίση : 7% στοαεπ, 8% στησυνολικήαπασχόληση. Συνεχήαύξησηωςτο 2006, µεκορύφωσητο 4 ο τρίµηνοτου 2006: 8,8% τουαεπ απότο 4 ο τρίµηνοτου 2006 παρατηρείταιταχείακαισυνεχήςπτώση, φτάνονταςτο 3,75% τουαεπτο 1 ο τρίµηνοτου Το 2007 απασχολούσε το 9% του συνολικού εργατικού δυναµικού, απο τότε η απασχόλησηστονκλάδοµειώνεταισυνεχώς (το 3 ο τρίµηνοτου 2012 κατεγράφητο χαµηλότερο σηµείο, 5,6% για τα 15 τελευταία έτη) 12

23 Συµβολή κατασκευαστικού κλάδου στο ΑΕΠ UNECE, United Nations Economic Commission for Europe- Eurostat 13 Συµβολή κατασκευαστικού κλάδου στην απασχόληση Πηγή: ΠανελλήνιοςΣύνδεσµοςΤεχνικώνΕταιριών (ΣΑΤΕ), Α 2012, τεύχος 7 -Οκτώβριος

24 Οικοδοµική δραστηριότητα Συνεχής αύξηση , Συνεχής πτώση (-20% µέση ετήσια µείωση στην έκδοση οικοδοµικών αδειών). Νέεςοικοδοµικέςάδειες ( ), Πηγή:ΕΛ. ΣΤΑΤ 15 Eργατικό δυναµικό στον κατασκευαστικό κλάδο θέσειςεργασίαςχάθηκαντηνπερίοδο (2 ο τρίµηνο, ΣΑΤΕ) Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), "Εξελίξεις στην ελληνική κλάδο των κατασκευών" Α 2012, ΕξαµηνιαίαΈκθεσηΠροόδου, τεύχος 7 -Οκτώβριος

25 Κατηγορίες εργαζοµένων µε κύρια απασχόληση στην κατασκευή κτιρίων Κατηγορία Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δοµικών έργων Χύτεςµετάλλων, συγκολλητές, ελασµατουργοί, τεχνίτεςµεταλλικών δοµικών κατασκευών, σιδηρουργοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Μηχανικοί, εφαρµοστές και συντηρητές µηχανών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού Πηγή: Γνώµη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. «ΟΙ δραστηριότητες της κατασκευαστικής και οικοδοµικής δραστηριότητας ως συνιστώσες της οικονοµικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων της οικονοµικής ύφεσης σε αυτές. 17 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια Πηγή: 2ο Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Ενεργειακή Απόδοση , σύµφωνα µε την οδηγία 2006/32/ΕΚ,

26 Κατανάλωση και χρήση ενέργειας στις κατοικίες Mtoe έναντι 3.1 Mtoe το 1990 (48.6% αύξηση) κυρίως από 33% αύξηση και διπλασιασµό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Η διείσδυση του φυσικού αερίου ξεκίνησε το 1998, 5,5% συµµετοχή στην τελική κατανάλωση το % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά αφορά θέρµανση χώρων -ΜΟ κατανάλωσηςγιαθέρµανσηανά m kwhτο 1997 και 132 kwhτο % των ελληνικών νοικοκυριών χρησιµοποιούν ως κύριο µέσο θέρµανσης την κεντρική θέρµανση Ηκατανάλωσηγιαφωτισµόκαιηλεκτρικέςσυσκευές (kwh/κατοικία) παρουσιάζει 39% αύξησητηνπερίοδο ΗκατανάλωσητελικήςενέργειαςαπόΑΠΕαυξήθηκεµόνοκατά 1% τατελευταία 20 χρόνια. Για την περίοδο η µέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατοικία στηνελλάδαήτανυψηλότερηκατάπερίπου 17% απότομοτηςεε 27, ενώη κατανάλωσηενέργειαςγιαθέρµανσηήτανπερίπου 20% χαµηλότερη. 19 Κατανάλωση και χρήση ενέργειας στις κατοικίες Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιµο στα νοικοκυριά ( ) Πηγή:Energy Efficiency Indicators in Europe, ODYSSEE MURE - IEE Programme, 20

27 Κατανάλωση και χρήση ενέργειας στις κατοικίες Τελική χρήση ενέργειας στα νοικοκυριά ( ) Πηγή: Energy Efficiency Indicators in Europe, ODYSSEE MURE - IEE Programme, 21 Ενεργειακή απόδοση κτιρίων ΚανονισµόςΕνεργειακήςΑπόδοσηςτωνΚτιρίων KENAKσεισχύαπό ενεργειακέςεπιθεωρήσεις (69% διαµερίσµατα, 12% µονοκατοικίες, 8% καταστήµατα. 54% τωνκτιρίωνπουεπιθεωρήθηκανέχουνκτιστείµετάτο 1980 το 79% έχει ενεργειακή κλάση κατώτερη από D Πηγή: Στατιστικά στοιχεία αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων , 22

28 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στα κτίρια - Φωτοβολταϊκά atistics/pv-stats_greece_2012.pdf 23 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στα κτίρια - Φωτοβολταϊκά ΤαΦ/Βσεστέγεςως 10 kwp έλαβαν από το 2009 υψηλή εγγυηµένη σταθερή τιµή (Feed-in-Tariff). Τοµερίδιο τους αυξήθηκε από 4% το 2010 σε 19,4% το atistics/pv-stats_greece_2012.pdf 24

29 Θερµικά ηλιακά συστήµατα kw th εγκαταστάθηκαντο αύξηση 7,5% σεσύγκρισηµετο 2010 Θερµικά ηλιακά συστήµατα στην Ελλάδα - εγκατεστηµένοι καλυµένοι συλλέκτες Πηγή: ESTIF Solar Thermal markets in Europe, Trends and market statistics 2011, June Άλλα συστήµατα ΑΠΕ σε κτίρια Γεωθερµικά συστήµατα: Περιορισµένη εφαρµογή κυρίως σε ξενοδοχεία, σχολικά κτίρια ΣυστήµαταΗλιακήςΨύξης: ενείναιδιαδεδοµένα, λίγεςεφαρµογέςσεξενοδοχεία, αποθήκες, κτίρια γραφείων, επιδεικτικό έργο στο ΚΑΠΕ Συστήµαταβιοµάζας: Κατανάλωσηθερµότηταςαπόξηρήβιοµάζα: 2009: 0,797ΜΤΙΠ, 2010: 0,812ΜΤΙΠ* (Solid Biomass Barometer Eurobserv er November 2011) Συνολική κατανάλωση pellets: περίπου τόνοι το 2008 (1 kg ανά κάτοικο από τα χαµηλότερα στην Ευρώπη) Aναµένεται αύξηση κατανάλωσης των pellet βιοµάζας στα οικιακά συστήµατα θέρµανσης λόγω της άρσης απαγόρευσης χρήσης καυστήρων βιοµάζας στα µεγάλα αστικά κέντρα, που ισχύει τα τελευταία 18 χρόνια Τηλεθέρµανση: 4 σταθµοί, Κοζάνη, Πτολεµαϊδα, Αµύνταιο, Μεγαλόπολη, συνολική ισχύς 4.108ΜW. Yπο κατασκευή 2 ακόµα σε Φλώρινα (70MW), Πιερία (2ΜW). Mη διαδεδοµένη τεχνολογία λόγω ήπιου κλίµατος 26

30 Μέτρα για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις στον οικιακό τοµέα Έχουν υποβληθεί αιτήσεις(*) Περιοχή Προϋπολογι % ανά Αριθµός σµός (%) περιφέρεια Πελοπόννησος % Κεντρική Μακεδονία % Θεσσαλία % Αττική % Αν. Μακεδονία & Θράκη % Κεντρική Ελλάδα % υτική Ελλάδα % Ήπειρος % Βόρειο Αιγαίο % Νότιο Αιγαίο % Κρήτη % υτική Μακεδονία % Ιονίων νήσων % ΣΥΝΟΛΟ % Αριθµός των εγκεκριµένων αιτήσεων για το πρόγραµµα Εξοικονόµηση κατ' οίκον Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2012 Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας για ΟΤΑ υποβολή 191 προτάσεων, 106 αξιολογήθηκαν θετικά (προϋπολογισµός 83,4 εκατ. ) 27 Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση(ΕΕΚ) για το εργατικό δυναµικό στα κτίρια 28

31 Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα Επαγγελµατική εκπαίδευση Σχηµατική απλοποιηµένη απεικόνιση του εκπαιδευτικού συστήµατος Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) Συσχετίζει όλες τις µορφές τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης όλων των βαθµίδων ώστε τα αποτελέσµατά τους να αναγνωρίζονται και να κατατάσσονται σε επίπεδα σύµφωνα µε τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Βοηθά εκπαιδευόµενους και εργαζόµενους να µετακινηθούν από χώρα σε χώρα ή να αλλάξουν θέση εργασίας ή να αλλάξουν µαθησιακή διαδροµή. 8 επίπεδααναφοράςπουβασίζονταισεµαθησιακάαποτελέσµατα (τιγνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανό να κάνει κάποιος µετά την ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας). Η πιστοποίηση των προσόντων διευκολύνει την πρόσβαση στη ΒΜ και υποστηρίζει τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 30

32 Θεσµικό Πλαίσιο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης / Κατάρτισης Ν.3191/2003 (ΦΕΚ 258 A / ): θεσπίζεται το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση Ν.3369/2005 (ΦΕΚ 171 A'/ ): συµπληρώνεται ο Ν.3191/2003 και ορίζεται το πλαίσιο που διέπει την ΒΜ Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 A'/ ): ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη ΒΜ πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και τα θέµατα που αφορούν τις δράσεις ΒΜ των φορέων του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος Υπουργική απόφαση /Η (ΦΕΚ 2351 B / ) για την συγχώνευση του ΕΚΕΠΙΣ(*), του ΕΚΕΠ(**) και του ΕΟΠΠ(***), στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 122 A'/ ) Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ηµοσιονοµικής Στρατηγικής µε αλλαγές στο πλαίσιο της ΒΜ Ν.4115/2013 (ΦΕΚ A 24/ ) για λειτουργία του Ιδρύµατος Νεολαίας και ια βίου Μάθησης (ΙΝΕ ΙΒΙΜ) όπως µετονοµάστηκε το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας µετά τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Νεολαίας και του Ινστιτούτου ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (*) Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (**)Εθνικό Κέντρο για τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό (***)Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Προσόντων 31 Πρόσφατες αλλαγές Ν.4093/2012 (Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ηµοσιονοµικής Στρατηγικής) εισάγει αλλαγές, ιδιαίτερα σε σχέση µε την χορήγησης άδειας στους φορείς παροχής ΒΜ: Χορήγηση άδειας σε ιδιωτικά ΙΕΚ: µε απόφαση Υπουργού Παιδείας, αντί ΕΟΠΠΕΠ (πλέον συµβουλευτικό ρόλο) Τα KEK µετονοµάζονται σε Κέντρα ΒΜ Επιπέδου II (Κ ΒΜ Επιπέδου II) και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών σε Κέντρα ΒΜ Επιπέδου Ι (Κ ΒΜ Επιπέδου I), και εξουσιοδοτούνται απότο ιοικητικόσυµβούλιοτουεοππεπ (διάκρισηβάσηυποδοµών). "ανεξάρτητεςσπουδές» Κ ΒΜΕπιπέδου I, "Επαγγελµατική Κατάρτιση" Κ ΒΜ Επιπέδου II Από τις , η οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων ΙΕΚ µετατίθεται στις Περιφέρειες. παρακολουθείται από τις Περιφέρειες. Η ρύθµιση και παρακολούθηση του εκπαιδευτικούπλαισίουείναιυπότηναρµοδιότητατηςγγ ΒΜ. Επί του παρόντος, ο ΕΟΠΠΕΠ χορηγεί άδεια στα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (IIEK), και διαπιστεύει τα Κ ΒΜ Επιπέδου ΙΙ (πρώην KEK). 32

33 Yφιστάµενα επαγγελµατικά περιγράµµατα για εργατικό δυναµικό σε κτίρια 202 πιστοποιηµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα-µόνο 9 σχετίζονται µε τον κατασκευαστικό κλάδο και τις εφαρµογές ΑΠΕ/ΕΕ Εγκαταστάτης Συντηρητής καυστήρα Επιθεωρητής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τεχνικός ιαχείρισης και Αξιοποίησης Βιοµάζας Τεχνικός κατασκευής εφαρµογών ηλιακής ενέργειας Τεχνικός µόνωσης Μονωτής Τεχνικός Ψυκτικός Τεχνίτης Αερίων Καυσίµων Τεχνίτης επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων Αλουµινοσιδηροκατασκευαστής 33 Aρµόδιοι Φορείς ΓενικήΓραµµατεία ιαβίουµάθησης (ΓΓ ΒΜ): Εποπτεύει και διαχειρίζεται τα συστήµατα της ΑΕΚ(*) και ΣΕΚ(**) και διαµορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιο των µονάδων ΑΕΚ και ΣΕΚ και γενικότερα της µη τυπικής εκπαίδευσης Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) Πιστοποιεί/αδειοδοτείφορείςµη-τυπικήςεκπαίδευσης (ΕργαστήριαΕλευθέρωνΣπουδών, ΙδιωτικάΙΕΚ, Κέντρα ΒΜΕπιπέδουΙΙ (πρώηνκεκ) Πιστοποιεί Επαγγελµατικά Περιγράµµατα Αναπτύσσει και εφαρµόζει το ΕΠΠ και προωθεί την αντιστοίχισή του µε το EQF Ίδρυµα Νεολαίας και ια βίου Μάθησης (ΙΝΕ ΙΒΙΜ) Μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων (*) ΑΕΚ: Αρχική επαγγελµατική κατάρτιση (**) ΣΕΚ: Συνεχιζόµενηεπαγγελµατικήκατάρτιση 34

34 Aρµόδιοι Φορείς 2 ΟργανισµόςΑπασχόλησηςΕργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) Έχει υπό την εποπτεία του Κέντρα ΒΜ Επιπέδου ΙΙ (πρώην KEK), και υλοποιεί ΣΕΚ µε στόχο: Την ένταξη των ανέργων καταρτιζοµένων στην αγορά εργασίας Την συνεχιζόµενη κατάρτιση υπαλλήλων Την εφαρµογή/υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων κινητικότητας συµβουλευτική δράση για επιχειρήσεις και ιδιώτες παροχή τεχνικής υποστήριξης για υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα. 35 Πάροχοι Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΣεσχεσηµεκατάρτισηεργατικούδυναµικούστακτίριασεΑΠΕκαιΕΕ Α.ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) δηµόσια / ιδιωτικά Άλλες δηµόσιες και ιδιωτικές επαγγελµατικές σχολές (κολέγια, σχολές ελευθέρων σπουδών) Β. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Κέντρα ΒΜ επιπέδου ΙΙ (πρώην ΚΕΚ) Πάροχοι ΒΜαπότριτοβάθµιασυνδικαλιστικάόργανα (π.χ. ΓΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ) Οργανισµοί και κέντρα εκπαίδευσης (κυρίως ΚΕΚ) που έχουν συσταθεί από επαγγελµατικές ενώσεις/σωµατεία/συλλόγους και επιµελητήρια που παρέχουν µη τυπική εκπαίδευση στα µέλη τους µέσω σεµιναρίων επιµόρφωσης Άλλοιφορείςάτυπηςµάθησης (π.χ. µουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιµορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς 36

35 Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Σχετικές ειδικότητες 393 ΕΠΑΛ ( ), 33 ειδικότητες- 4 σχετικές Ειδικότητες (3 η τάξη) Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιµατισµού Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σχεδιαστών οµικών έργων ΕΠΑΣ Τεχνικός θερµικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων Τεχνικός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Τεχνικός κτιριακών έργων ΕΠΑΣ (εποπτευόµενα από ΟΑΕ ) Εγκαταστάτης Ψυκτικών και Κλιµατιστικών Τεχνικός Κτιριακών Έργων Ξυλουργοί/ Επιπλοποιοί Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Τεχνικός Μεταλλικών Κατασκευών Εγκαταστάτης Ψυκτικών και Κλιµατιστικών 37 Σχετικές Ειδικότητες IEK Για αποφοίτους γυµνασίου Τοµέας οµικών και Συναφών Κατασκευών Εφαρµοσµένες Τέχνες Μηχανολογία Ειδικότητες Γυψαδόρος/Σοβατζής (επίπεδο 1) Ελαιοχρωµατιστής(επίπεδο 1) Κτίστης/Οικοδόµος (επίπεδο 1) Τεχνικός κατασκευών αλουµινίου και σιδηροκατασκευών Τεχνίτης Μωσαϊκών Πλακοστρώσεων Ξυλουργός Τεχνικός Θερµικών Εγκαταστάσεων Για αποφοίτους λυκείου Τοµέας οµικών και Συναφών Κατασκευών Ηλεκτρολογίας Μηχανολογίας Ειδικότητες Τεχνικός οµικών έργων Τεχνικός Επισκευής & Συντήρησης ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιρίων Τεχνικός Αυτοµατισµών Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισµού και Κλιµατισµού Τεχνικών Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 38

36 Κέντρα Κατάρτισης ια βίου Μάθησης (Κ ΒΜ Επίπεδο II) 516 πιστοποιηµένα Κ ΒΜ Επιπέδου II (δηµόσια και ιδιωτικά) 39 Ενδεικτικά Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Επαγγελµατική οµάδα Πεδίο Κατάρτισης Hλεκτρολόγοι Υδραυλικοί/ψυκτικοί Φ/Β, Αιολικά, Ενεργειακήαπόδοσηκτηρίων, φυσικός φωτισµός, διαχείρισησυστηµάτωνφυσικούαερίου, γεωθερµικέςεγκαταστάσεις, αυτοµατισµοί Συντήρησησυστηµάτωνεσωτερικήςκαύσης (λέβητες, καυστήρες), θέρµανσηκτηρίων (κεντρική, ενδοδαπέδια), βιολογικοίκαθαρισµοί, διαχείρισηκλιµατιστικών, τηλεθέρµανση, πισίνες, ηλεκτροσυγκολλήσεις, ηλεκτρουδραυλικοι αυτοµατισµοί Κτίστες Μηχανικοί Αναστήλωσηµνηµείωνπολιτιστικήςκληρονοµιάς, επεξεργασία πέτρας Ενεργειακή απόδοση κτηρίων 40

37 ράση «Πράσινα Επαγγέλµατα», ΕΣΠΑ, δικαιούχοι ως 3/2013 Σύνολο: 0 Σύνολο: 150 Σύνολο: 0 Σύνολο: 150 Σύνολο: 125 Σύνολο: 175 Σύνολο: 125 Σύνολο: Σύνολο: 0 Σύνολο: 294 Σύνολο: 150 Σύνολο: 0 Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Θεσσαλίας Ιόνιοι Νήσοι υτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Σύνολο: 25 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) µέλη µέλη εκπαιδεύτηκαν σε θέµατα ΑΠΕ το Πανελλήνια Οµοσπονδία Ηλεκτρολόγων περίπου µέλη. υπάρχει ζήτηση από τα µέλη για σεµινάρια κατάρτισης σε ΑΠΕ Πανελλήνια Οµοσπονδία κατασκευαστών κτιρίων και συναφή επαγγέλµατα το 2005, µέλη. Τον Ιανουάριο του 2012, σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ οι εργαζόµενοι στον τοµέα της οικοδοµής µειώθηκαν σε άτοµα. Σεµινάρια σε ΑΠΕ δεν έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα. Πανελλήνια Οµοσπονδία µηχανικών και οδηγών γεωτρήσεων περίπου µέλη. 42

38 Σχετικές πρωτοβουλίες µε την υποστήριξη της ΕΕ AIDA, Affirmative Integrated Energy Design Action, PVTRIN, Training of Photovoltaic Installers in Europe, IEE project (www.pvtrin.eu), Install+RES, Training for installers of small-scale RES systems in buildings, IEE project Qualicert: Common quality certification and accreditation for installers of small-scale renewable energy systems, IEE project (http://www.qualicert-project.eu/), SOLCO, Solar cooling technology across southern European islands, EMTEU, Energy Management Technician in EU - pilot project, Leonardo da Vinci project BEST RESULT, Building and Energy Systems and Technologies in Renewable Energy Sources Update and Linked Training, IEE project, EARTH, Extend Accredited Renewables Training for Heating, IEE project, BUILD ENV - Buildings and Environment : new Skills in the Field of Construction. Leonardo da Vinci, 1997 SOLWIN - Vocational training for electricians in solar and wind energy systems Leonardo da Vinci,,1999 VENT DISCOURSE, Development of Distance Learning Vocational Training Material for the Promotion of Best Practice Ventilation Energy Performance in Buildings, IEE project,

39 Towards a skilled building workforce Ευχαριστούµε για την προσοχή σας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 46

40 BUILD UP Skills Greece ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Κενά Εργατικού Δυναμικού μεταξύ της Υφιστάμενης Κατάστασης και των Αναγκών για το 2020 Χάρης Δούκας Λευτέρης Σίσκος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου Ηλίας Παπασταματίου Γιάννης Ψαρράς 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ BUILD UP Skills Greece Στόχος Προσδιορισμός κατηγοριών εργατοτεχνιτών που αφορούν στην ανακαίνιση - κατασκευή ενεργειακά βιώσιμων κτιρίων Εγκαταστάσεις Ηλεκτροτεχνίτες - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ηλιακοί συλλέκτες, Φ/Β, βιώσιμος φωτισμός, ποιότητα ισχύος, ηλεκτρική παρακολούθηση κτιρίων). Μηχανολογικές εγκαταστάσεις (συστήματα θέρμανσης, συστήματα κλιματισμού, αντλίες θερμότητας, παραγωγή ενέργειας (βιομάζα - ήλιος), συστήματα εξαερισμού, θερμική παρακολούθηση κτιρίων). Τεχνίτες σκεπών (ηλιακοί συλλέκτες, Φ/Β, αιολική ενέργεια). Κατασκευές Χτίστες - Οικοδόμοι - Σοβατζήδες (εργασίες μόνωσης, εργασίες προστασίας από την υγρασία). Ξυλουργοί (ξυλουργικές κατασκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης πατωμάτων, προσόψεων, στεγών, παραθύρων, πορτών). Τεχνίτες σκεπών (μόνωση σκεπών). Τζαμάδες (εγκατάσταση υαλοπινάκων σε παράθυρα, πόρτες και πλαίσια Σημείωση: στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστές και εγκαταστάτες κουφωμάτων). 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

41 Σημείο Εκκίνησης (1/2) BUILD UP Skills Greece Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων κατά τριψήφιο ISCO Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων κατά τετραψήφιο ISCO Κτίστες Οικοδόμοι και συναφή επαγγέλματα Λιθοδόμοι, πετράδες, θραύστες και χαράκτες Μπετατζήδες και συναφή επαγγέλματα Ξυλουργοί και μαραγκοί Κτίστες κτιριακού σκελετού και ασκούντες συναφή επαγγέλματα που δεν κατατάσσονται αλλού Τεχνίτες σκεπών Τεχνίτες πατωμάτων και πλακάδες Σοβατζήδες Τεχνίτες μονώσεων Τζαμάδες Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων Τεχνικοί κλιματισμού και ψυκτικοί Ηλεκτροτεχνίτες κτιρίων και συναφείς ηλεκτρολόγοι Απόλυτος αριθμός απασχολουμένων Ετήσια εισροή νέων ατόμων στο επάγγελμα Αμελητέα Σύνολο Αριθμός εργαζομένων εμπλεκόμενων στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην εγκατάσταση ΑΠΕ στα κτίρια, και ετήσια εισροή τους στο επάγγελμα, κατά κατηγοριοποίηση ISCO-08 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Σημείο Εκκίνησης (2/2) BUILD UP Skills Greece Επικοινωνία με αντίστοιχες ομοσπονδίες, εύρεση αριθμών τους ανά 4-ψήφια κατηγορία ISCO: Οι υδραυλικοί, τεχνίτες καυστήρων και εγκαταστάτες σωληνώσεων (κατηγορία 7126) ανέρχονται σήμερα στους , με ετήσια εισροή στο επάγγελμα ατόμων. Οι τεχνίτες κλιματισμού και οι ψυκτικοί της κατηγορίας 7127 ανέρχονται στους με ετήσια εισροή 500 νέων επαγγελματιών στο χώρο. Οι τζαμάδες της κατηγορίας 7125 αντιστοιχούν σε , ενώ κάθε χρόνο εισέρχονται στον κλάδο νέοι επαγγελματίες. Σε ότι αφορά τις κατηγορίες 7121, 7122, 7123 και 7124, δενβρέθηκανεπιμέρουςαναλυτικά στατιστικά στοιχεία του ακριβή αριθμού τους λόγω του ότι πρόκειται για συναφή επαγγέλματα και καθένα άτομο μπορεί να ασκεί περισσότερα του ενός εξ αυτών. Παρόλα αυτά, και σύμφωνα με προσεγγιστικά στοιχεία των αντίστοιχων ομοσπονδιών, εκτιμώνται συνολικά στους Οι σχετιζόμενοι με το BUS GR απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο ανέρχονται σήμερα στους και αποτελούν το 53% του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο. 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

42 BUILD UP Skills Greece Μεθοδολογική προσέγγιση εκτίμησης απαιτούμενου εργατικού δυναμικού για το 2020 Καταγραφή των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και διείσδυσης των ΑΠΕ στα κτίρια. Εκτίμηση της μελλοντικής πορείας του οικοδομοτεχνικού κλάδου. Υπολογισμός των επεμβάσεων ανακαίνισης στο υπάρχον κτιριακό απόθεμα της χώρας για την κάλυψη των στόχων. Προσομοίωση τριών μελλοντικών σεναρίων για την εξέλιξη του κλάδου. Εκτίμηση των ειδικευμένων τεχνιτών που θα απαιτηθούν σε ορίζοντα 7ετίας για ανακαινίσεις. Πρόβλεψη του ελάχιστου και μέγιστου αριθμού εργατών που απαιτείται να εισέλθουν στον κλάδο μέχρι το η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ BUILD UP Skills Greece Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (1/8) Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών μελετών Greenpeace, «Πράσινη Ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας», Μάιος WWF Ελλάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Πράσινα μέτρα στην Ελλάδα: αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας». Επιστημονική έκθεση. Αθήνα: Ιούνιος η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

43 BUILD UP Skills Greece Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (2/8) Προσδιορισμός του απαιτούμενου αριθμού τεχνιτών για τον οικιακό τομέα Πρόβλεψη ποσοστού διείσδυσης των πράσινων τεχνολογιών στα κτίρια από τη μελέτη «Χτίζοντας το μέλλον», η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013 GWh/y Αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανά τεχνολογία (GWh) στον οικιακό τομέα μέχρι το 2016 Τεχνολογίες Ανακατασκευής Κτιρίων Εξοικονόμηση Ενέργειας (GWh) Αντικατάσταση 668,2 υαλοστασίων/κουφωμάτων Θερμομόνωση προσόψεων 1.115,7 Θερμομόνωση οροφής 223,1 Αντικατάσταση συστημάτων 307,8 θέρμανσης Σύνολο 2.314,8 BUILD UP Skills Greece Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (3/8) Προσδιορισμός του απαιτούμενου αριθμού τεχνιτών για τον οικιακό τομέα Οι GWh (πλην των συστημάτων θέρμανσης) που προκύπτουν αποτελούν το 63,8% της αναμενόμενης εξοικονόμησης από θέρμανση μέσω δράσεων βελτίωσης του κτιριακού κελύφους, και είναι συναφές με το 60% που προδιαγράφει το 1 ο ΣΔΕΑ 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

44 BUILD UP Skills Greece Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (4/8) Προσδιορισμός του απαιτούμενου αριθμού τεχνιτών για τον οικιακό τομέα Εκτίμηση ανθρωποετών εργασίας εξειδικευμένων τεχνιτών για εργασίες ΕΞΕΝ μέχρι το 2016 στον οικιακό τομέα Εργασίες Ανακατασκευής Κτιρίων Αντικατάσταση υαλοστασίων Θερμομόνωση προσόψεων Ανθρωποέτη εργασίας Εκτίμηση Ανάγκης Εξειδικευμένων Τεχνιτών το 2016 Μέσες χρονικές απαιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού για την εγκατάσταση των τεχνολογιών ανά τετραγωνικό μέτρο ή MWh. Προσεγγίσεις για την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας από την κάθε μια από αυτές τις εργασίες ανακατασκευής των κτιρίων. Πλήθος δράσεων Θερμομόνωση οροφής Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης Σύνολο Στην περίοδο δε θα χρειαστούν επιπρόσθετοι τεχνίτες 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ Προσδιορισμός του απαιτούμενου αριθμού τεχνιτών για τον τριτογενή τομέα Αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανά τεχνολογία (GWh) στον τριτογενή τομέα μέχρι το 2016 Τεχνολογίες Βελτίωσης Κτιριακού Κελύφους Εξοικονόμηση Ενέργειας (GWh) Αντικατάσταση υαλοστασίων / 240,0 κουφωμάτων Θερμομόνωση προσόψεων 300,0 Θερμομόνωση οροφής 60,0 Σύνολο 600,0 BUILD UP Skills Greece Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (5/8) Η αντικατάσταση υαλοστασίων/κουφωμάτων συμμετέχει κατά 40% στους στόχους ΕΞΕΝ από βελτιώσεις κτιριακού κελύφους Οι θερμομονώσεις πλευρικών επιφανειών κατά 50% Οι θερμομονώσεις οροφής κατά 10% 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

45 BUILD UP Skills Greece Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (6/8) Προσδιορισμός του απαιτούμενου αριθμού τεχνιτών για τον τριτογενή τομέα Εκτίμηση ανθρωποετών εργασίας εξειδικευμένων τεχνιτών για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων του τριτογενή τομέα μέχρι το 2016 Εργασίες Ανακατασκευής Κτιρίων Ανθρωποέτη εργασίας Εκτίμηση Ανάγκης Εξειδικευμένων Τεχνιτών το 2016 Πλήθος δράσεων Αντικατάσταση υαλοστασίων Θερμομόνωση προσόψεων Θερμομόνωση οροφής Αντλίες θερμότητας Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης Σύνολο η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ BUILD UP Skills Greece Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (7/8) Αναμενόμενη διείσδυση αντλιών θερμότητας (εγκατεστημένη ισχύς σε MW) έως το 2020 Είδος αντλίας Αεροθερμικές ,206 1,531 1,728 1,891 1,960 2,656 Γεωθερμικές Αναμενόμενη διείσδυση αντλιών θερμότητας (εγκατεστημένη ισχύς σε MW) τις περιόδους και Είδος αντλίας Πλήθος Συστημάτων Εξοικονόμηση Ενέργειας (GWh) Αεροθερμικές Γεωθερμικές Αναμενόμενη απασχόληση τεχνιτών τις περιόδους και Είδος αντλίας Ανθρωποέτη Ετήσιος Αριθμός Απαιτούμενων Τεχνιτών Αεροθερμικές 1, Γεωθερμικές η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

46 BUILD UP Skills Greece Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (8/8) Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Εκτίμηση εξειδικευμένων τεχνιτών για ενεργειακές αναβαθμίσεις υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος μέχρι το 2020 Εργασίες Ανακατασκευής Κτιρίων Εκτίμηση Ανάγκης Εξειδικευμένων Τεχνιτών σε ετήσια βάση έως το 2020 Αντικατάσταση υαλοστασίων Θερμομόνωση προσόψεων Θερμομόνωση οροφής Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης Ηλιακοί Συλλέκτες 605 Φ/Β συστήματα 500 Σύνολο η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/ BUILD UP Skills Greece Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για νέα κτίρια (1/3) Κρίθηκε σημαντική η μοντελοποίηση ενός αισιόδοξου και ενός απαισιόδοξου σεναρίου τα οποία θα πλαισιώσουν το μέγιστο και το ελάχιστο δυνατό όριο κίνησης της οικοδομικής δραστηριότητας μέχρι το Εκτίμηση μεταβολής του πληθυσμού της Ελλάδας ανά περιφέρεια [Eurostat, 2010] Επιπλέον, δημιουργήθηκε και ένα ουδέτερο - μετριοπαθές σενάριο το οποίο θεωρείται ως πιο ρεαλιστικό και πιθανότερο να επαληθευτεί μελλοντικά. Διάγραμμα εξέλιξης μέσου μεγέθους νοικοκυριών στην Ελλάδα [Eurostat, 2010] 1 η Συνεδρία Διαβούλευσης ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκηση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Build Up Skills (1/3)

Build Up Skills (1/3) «ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» 1 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ BUILD UP SKILLS GREECE Παρουσίαση: Καθ. Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης ΣχολήΗλεκτρολόγωνΜηχ. & Μηχ. ΗΥ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Αναπτυξιακό Συνέδριο ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Αναπτυξιακό Συνέδριο ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός ΤΕΕ/ΤΚΜ: Αναπτυξιακό Συνέδριο ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Δυνατότητες ανάπτυξης σε θέματα ενέργειας μέσα από το πλαίσιο των υποχρεώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org XX www.facebook.com/groupenergyconservation Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece BUS-GR IEE/12/BWI/430

BUILD UP Skills Greece BUS-GR IEE/12/BWI/430 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων οµή Μεθοδολογία ανάπτυξης- Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Χάρης Δούκας Ελευθέριος Σίσκος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Κλάδος

Εκπαιδευτικός Κλάδος Εκπαιδευτικός Κλάδος B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Οι στόχοι «20-20-20» & τα κτίρια Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια (στόχοι «20-20-20»),

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Χτίζοντας το Μέλλον Το Χτίζοντας το Μέλλον είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Οκτώβριος 2012 «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Τετάρτη 22 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης.

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr XX www.facebook.com/groupenergyconservation

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικού Σχολείου Λεχόβου

Δημοτικού Σχολείου Λεχόβου Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου: Δημοτικού Σχολείου Λεχόβου ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 1 O κανονισμός θερμομόνωσης και η ανάγκη αντικατάστασής του O μέχρι πρόσφατα ισχύων κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων, που

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Παραδοτέο D8.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN

Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN Kατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φ/Β Συστημάτων στην Ευρώπη Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN Toυρνάκη Σταυρούλα Senior Advisor PVTRIN project manager IEE/09/928/SI2.558379, 1/05/2010-30/4/2013 To Eυρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα

Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα Μελλοντικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την Ενέργεια και την Κλιματική αλλαγή: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα Μαργαρίτα Καραβασίλη Πρόεδρος CISD τ. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο

Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΧ Εθνικό Σημείο Επαφής Διαχειριστής Προγράμματος Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (XM- EOX) 2009-14 Πρόγραμμα GR-03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΘΗΝΑ, 31 Μαίου 2006 Στόχοι της Πολιτικής της Ε Ε για τη Ενέργεια και το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΤΙΡΙΑΚΟΣΤΟΜΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας& Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης- Υφυπουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Φεβρουάριος 2011 1 Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Ενεργειακός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Αναγκαιότητα λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 1. Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ]

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Βουγιουκλάκης Γιάννης Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD Υπευθ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 18 Φεβρουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα