Οδηγίες λειτουργίας *D V001* SpaltFix S-360 D V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας *D1170473-V001* SpaltFix S-360 D1170473 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h."

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας SpaltFix S-360 D V00 *D70473-V00* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Τηλέφωνο: +43 (0) 345/8954 Φαξ: +43 (0) 345/ Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία οπωσδήποτε πριν από τη θέση σε λειτουργία, καθώς έτσι θα έχετε στα χέρια σας ένα χαρακτηριστικό έγγραφο της μηχανής σας, που σε περίπτωση ερωτήσεων θα παρέχει ξεκάθαρες πληροφορίες. Αριθμός μηχανής:... Αριθμός σειράς:... POSCH Αυστρία: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, Τηλέφωνο: +43 (0) 345/8954, Φαξ: +43 (0) 345/ , POSCH Γερμανία: 8449 Velden/Vils, Preysingallee 9, Τηλέφωνο: +49 (0) 874/08, Φαξ: +49 (0) 874/083,

3 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 5. Εγγύηση 5.3 Δήλωση επιφύλαξης 5.4 Όροι 5.5 Οδηγίες λειτουργίας 6 Υποδείξεις ασφαλείας 7. Επεξήγηση συμβόλων 7. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας 8.3 Υποδείξεις ασφαλείας για τον σχίστη κοπής 9.4 Υποδείξεις ασφαλείας για τους μεταφορικούς ιμάντες 9.5 Υπόδειξη θορύβου 0.6 Υπολειπόμενοι κίνδυνοι 0.7 Προδιαγραφόμενη χρήση 0.8 Μη ενδεδειγμένη χρήση 0 3 Γενικά 3. Περιοχή ισχύος 3. Περιγραφή 3.3 Τα κυριότερα εξαρτήματα της μηχανής 3.4 Αυτοκόλλητα και η σημασία τους 3 4 Τοποθέτηση 6 4. Ξεδίπλωμα τροφοδοσίας 6 4. Θέση εργασίας μεταφορικής ταινίας 6 5 Θέση σε λειτουργία 7 5. Κίνηση μέσω ηλεκτροκινητήρα (Τύπος E) 7 5. Κίνηση από ελκυστήρα μέσω αρθρωτού άξονα (Τύπος PZG) 8 6 Χειρισμός 0 6. Διαδικασία εργασίας 0 6. Τροφοδοσία 6.3 Σχιστήρι 3 7 Απενεργοποίηση της μηχανής 5 8 Μεταφορά 6 8. Μεταφορά στο μηχανισμό προσάρτησης τριών σημείων του ελκυστήρα 6 8. Ανύψωση με γερανό 7 3

4 Πίνακας περιεχομένων 9 Έλεγχοι 8 9. Προστατευτικές διατάξεις 8 9. Βιδωτές συνδέσεις Ηλεκτρική καλωδίωση Υδραυλικοί αγωγοί Οδοντωτή λάμα Τάνυση των τραπεζοειδών ιμάντων Στάθμη λαδιού 9 0 Συντήρηση 3 0. Λίπανση 3 0. Αλλαγή λαδιού Οδοντωτή λάμα Αντικατάσταση των τραπεζοειδών ιμάντων Λειτουργία σχίστη Οριακός διακόπτης Ιμάντας τροφοδοσίας Καθαρισμός 4 Ειδικός εξοπλισμός 43. Μεταφορικός ιμάντας 43. "VolumeControl" 46.3 Ψυγείο λαδιού 55.4 Μηχανισμός ανύψωσης 55 Πρόσθετος εξοπλισμός 57. Παραλλαγές σχιστηρίου 57. Προέκταση τροφοδοσίας 57.3 "SawControl" 58.4 Σύνδεση αναρρόφησης ροκανιδιών 6.5 Επιμήκης μεταφορέας 6.6 Εγκάρσιος μεταφορέας 63 3 Αντιμετώπιση βλαβών 66 4 Τεχνικά στοιχεία 68 5 Σέρβις 69 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 70 4

5 Πρόλογος Πρόλογος Ευχαριστούμε πολύ για την αγορά ενός από τα προϊόντα μας. Η παρούσα μηχανή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. Οι οδηγίες λειτουργίας παρέχουν πληροφορίες για την ασφαλή και ενδεδειγμένη εργασία και συντήρηση. Κάθε άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη μεταφορά, την τοποθέτηση, τη θέση σε λειτουργία, το χειρισμό και τη συντήρηση της μηχανής πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει: τις οδηγίες λειτουργίας τους κανονισμούς ασφαλείας τις υποδείξεις ασφαλείας των επιμέρους κεφαλαίων. Για την αποφυγή σφαλμάτων κατά το χειρισμό και τη διασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, πρέπει οι οδηγίες λειτουργίας να βρίσκονται συνεχώς στη διάθεση του προσωπικού χειρισμού.. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Όλα τα έγγραφα προστατεύονται στα πλαίσια των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η μεταβίβαση και η αντιγραφή, μερική ή ολική, των εγγράφων καθώς και η δημοσίευση του περιεχομένου, χωρίς ρητή έγκριση.. Εγγύηση Πριν από τη θέση σε λειτουργία της μηχανής διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας! Για βλάβες και σφάλματα, που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη. Αξιώσεις εγγύησης πρέπει να αναφέρονται αμέσως μετά τη διαπίστωση των ελαττωμάτων. Οι αξιώσεις εκπίπτουν π.χ. στις παρακάτω περιπτώσεις: μη ενδεδειγμένη χρήση, λανθασμένοι τρόποι σύνδεσης και μετάδοσης κίνησης, που δεν περιλαμβάνονται κατά την παράδοση, μη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και γνήσιων εξαρτημάτων, μετατροπές, εφόσον δεν έχει προηγηθεί έγγραφη συνεννόηση μαζί μας. Τα αναλώσιμα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση..3 Δήλωση επιφύλαξης Τα στοιχεία που αναφέρονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, απεικονίσεις της μηχανής καθώς και τα τεχνικά πρότυπα ασφαλείας υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση και συνεπώς δεν είναι οπωσδήποτε δεσμευτικές για την παράδοση. Με την επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών..4 Όροι Ιδιοκτήτης 5

6 Πρόλογος Ιδιοκτήτες θεωρείται το άτομο, που λειτουργεί τη μηχανή και τη χρησιμοποιεί με τον προβλεπόμενο τρόπο ή αναθέτει το χειρισμό της σε κατάλληλα και εκπαιδευμένα άτομα. Προσωπικό χειρισμού Προσωπικό χειρισμού (χειριστές) θεωρούνται τα άτομα, στα οποία έχει ανατεθεί από τον ιδιοκτήτη της μηχανής ο χειρισμός. Τεχνικό προσωπικό Τεχνικό προσωπικό θεωρούνται τα άτομα, στα οποία έχουν ανατεθεί από τον ιδιοκτήτη της μηχανής ειδικές εργασίες όπως η τοποθέτηση, ο εξοπλισμός, η συντήρηση και η αποκατάσταση σφαλμάτων. Ηλεκτρολογικό προσωπικό Ηλεκτρολογικό προσωπικό θεωρούνται τα άτομα, που βάσει της τεχνικής τους εκπαίδευσης διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα πρότυπα και τους κανονισμούς, ώστε να μπορούν να προβλέψουν και να αποτρέψουν πιθανούς κινδύνους. Μηχανή Ο όρος μηχανή υποκαθιστά την εμπορική ονομασία του αντικειμένου, στο οποίο αναφέρονται οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας (βλέπε εξώφυλλο)..5 Οδηγίες λειτουργίας Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας είναι μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών λειτουργίας 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας. Επεξήγηση συμβόλων Τα παρακάτω σύμβολα και υποδείξεις στις παρούσες οδηγίες προειδοποιούν για πιθανές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές ή σας παρέχουν βοήθεια για την εργασία. Προειδοποίηση για σημεία κινδύνου Υπόδειξη για την ασφάλεια εργασίας, που σε περίπτωση μη τήρησής της υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και θανάτου ατόμων. Τηρείτε πάντοτε αυτές τις υποδείξεις και ενεργείτε με ιδιαίτερη προσοχή και επιφύλαξη. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Η επαφή με μέρη που βρίσκονται υπό τάση μπορεί να οδηγήσει σε ακαριαίο θάνατο. Τα καλύμματα και οι προστατευτικές διατάξεις των ηλεκτρικών μερών επιτρέπεται να ανοίγονται μόνο από ηλεκτρολόγους αφού προηγουμένως έχει απενεργοποιηθεί η τάση λειτουργίας. Ακτινοβολία λέιζερ - κατηγορία (EN 6085-) Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών αν κοιτάξετε απευθείας την ακτίνα λέιζερ. Προειδοποίηση για σύνθλιψη Κίνδυνος τραυματισμού από σύνθλιψη των άνω άκρων. Προειδοποίηση για τραυματισμό από κόψιμο Κίνδυνος τραυματισμού από κόψιμο των άκρων. Υπόδειξη Σύμβολο για τον προσήκοντα χειρισμό της μηχανής. Η μη τήρηση της υπόδειξης μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα ή βλάβες της μηχανής. 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας Υπόδειξη θορύβου Σύμβολο για μια περιοχή όπου παρουσιάζονται υψηλές στάθμες θορύβου - > 85 db (A). Η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ή βλάβες της ακοής. Περισσότερες πληροφορίες Σύμβολο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα πρόσθετο εξάρτημα. Πληροφορίες Πληροφορίες που σχετίζονται με το χειρισμό.. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Η μηχανή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα εξοικειωμένα με τη λειτουργία και τους κινδύνους της, καθώς και με τις οδηγίες λειτουργίας. Ο ιδιοκτήτης ευθύνεται για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού. Άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, λοιπών παραισθησιογόνων ή φαρμάκων τα οποία επηρεάζουν τα αντανακλαστικά, δεν επιτρέπεται να χειρίζονται ή να συντηρούν τη μηχανή. Ο χειρισμός της μηχανής επιτρέπεται μόνο εφόσον βρίσκεται σε τεχνικά άψογη κατάσταση. Θέτετε τη μηχανή σε λειτουργία μόνο όταν αυτή είναι σταθερά τοποθετημένη. Ελάχιστη ηλικία του χειριστή: 8 ετών. Στη μηχανή επιτρέπεται να εργάζεται πάντοτε ένα μόνο άτομο! Κάνετε τακτικά διάλειμμα ώστε να επιτευχθεί η συγκέντρωση κατά την εργασία. Φροντίστε ο χώρος εργασίας να φωτίζεται επαρκώς, διότι ο κακός φωτισμός μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού! Ποτέ μην εργάζεστε χωρίς τις προστατευτικές διατάξεις. Οι εργασίες επισκευής, ρύθμισης, συντήρησης και καθαρισμού πρέπει να εκτελούνται μόνο με απενεργοποιημένο μηχανισμό κίνησης και ακινητοποιημένο εργαλείο! Εάν διατίθεται δυναμοδότης, αφαιρέστε τον αρθρωτό άξονα από τον ελκυστήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας. Ποτέ μην αφήνετε τη μηχανή σε λειτουργία χωρίς να επιτηρείται. Κατά τις εργασίες μετατροπής πρέπει να απενεργοποιείται ο μηχανισμός κίνησης της μηχανής. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά - POSCH -. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή παρέμβαση στη μηχανή! Οι εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τεχνικούς ηλεκτρολόγους! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά καλώδια σύνδεσης. Οι μηχανές με ηλεκτρικό μηχανισμό κίνησης δεν πρέπει να τίθενται σε λειτουργία όταν βρέχει, διότι ενδέχεται να υποστεί βλάβη ο διακόπτης ή ο ηλεκτροκινητήρας! Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ! Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συνοδευτικές οδηγίες λειτουργίας του αισθητήρα λέιζερ. 8

9 Υποδείξεις ασφαλείας.3 Υποδείξεις ασφαλείας για τον σχίστη κοπής Κατά το πριόνισμα, μην κρατάτε το ξύλο με τα χέρια. Μην απομακρύνετε από την περιοχή κοπής κομμάτια ή άλλα μέρη του επεξεργαζόμενου τεμαχίου όταν η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία! Μη βάζετε τα χέρια σας φορώντας γάντια κοντά στην περιστρεφόμενη οδοντωτή λάμα! Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο σε εξωτερικούς χώρους! Εάν παρόλα αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή σε κλειστό χώρο, απαιτείται επί τόπου αναρρόφηση (συλλογή στην πηγή)! Η μηχανή πρέπει πάντοτε να συντηρείται καλά και να μην έχει σκουπίδια όπως π.χ. ροκανίδια και κομμένα κομμάτια ξύλου! Χρησιμοποιείτε κατά την εργασία συσκευή προστασίας ματιών ή προσώπου! Χρησιμοποιείτε μέσο προστασίας της αναπνοής για να περιορίσετε τον κίνδυνο εισπνοής βλαβερής σκόνης. Κατά το πριόνισμα φοράτε προστατευτικά υποδήματα και εφαρμοστή ενδυμασία! Χρησιμοποιείτε μόνο οδοντωτές λάμες που είναι κατασκευασμένες για τη μείωση του παραγόμενου θορύβου! Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένες ή παραμορφωμένες οδοντωτές λάμες! Ελάχιστη διάμετρος οδοντωτής λάμας Μέγιστη διάμετρος οδοντωτής λάμας Οπή 890 mm 900 mm 40 mm Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οδοντωτές λάμες σύμφωνα με το πρότυπο EN 847-! Κατά την απενεργοποίηση της μηχανής προσέχετε πάντοτε την κίνηση εξ αδρανείας των εργαλείων μέχρι να ακινητοποιηθούν! Η πίεση λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος πρέπει να ανέρχεται το μέγιστο σε 30 bar!.4 Υποδείξεις ασφαλείας για τους μεταφορικούς ιμάντες Απαγορεύεται η παραμονή ατόμων στην περιοχή κινδύνου. Λάβετε υπόψη σας ότι τμήματα του υλικού εκσφενδονίζονται σε κάθε σημείο σε αυτήν την περιοχή! Μην πλησιάζετε ποτέ τα χέρια σας στη χοάνη ή στο μεταφορικό ιμάντα ενώ η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία! Πριν από την απομάκρυνση σφηνωμένων τεμαχίων ξύλου, απενεργοποιήστε το μηχανισμό κίνησης. Η μηχανή δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία χωρίς μεταφορικό ιμάντα (πρέπει να είναι τοποθετημένος) ως διαχωριστική προστατευτική διάταξη προς την περιοχή σχισίματος (κατά EN ISO 3857-)! Κατά το πριόνισμα φοράτε προστατευτικά υποδήματα και εφαρμοστή ενδυμασία! Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο σε εξωτερικούς χώρους! 9

10 Υποδείξεις ασφαλείας Φοράτε προστατευτικά γάvτια! Η πίεση λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος πρέπει να ανέρχεται το μέγιστο σε 30 bar!.5 Υπόδειξη θορύβου Η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης στο χώρο εργασίας ανέρχεται σε 87 db(a) στο ρελαντί ή 94 db(a) στην κοπή, μετρημένη κοντά στο αυτί του χειριστή. Σε μηχανές με δυναμοδότη (PTO) η τιμή θορύβου εξαρτάται από τον ελκυστήρα. Συνεπώς επιβάλλεται η χρήση ωτασπίδων. Οι τιμές που δίνονται είναι τιμές παραγωγής και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα ασφαλείς τιμές χώρου εργασίας. Αν και υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ στάθμης παραγωγής και όχλησης, δεν μπορεί κανείς να συμπεράνει με ασφάλεια εάν είναι απαραίτητα πρόσθετα μέτρα προστασίας ή όχι. Οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την τρέχουσα στάθμη όχλησης στο χώρο εργασίας, περιλαμβάνουν την ιδιαιτερότητα του χώρου εργασίας, άλλες πηγές θορύβου, π.χ. τον αριθμό των μηχανών, και άλλες γειτονικές εργασίες. Οι επιτρεπόμενες τιμές στο χώρο εργασίας ενδέχεται επίσης να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι πληροφορίες αυτές ωστόσο έχουν στόχο να δώσουν στο χρήση τη δυνατότητα καλύτερης εκτίμησης της επικινδυνότητας..6 Υπολειπόμενοι κίνδυνοι Ακόμα και όταν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας και η μηχανή χρησιμοποιείται με τον προβλεπόμενο τρόπο, υφίστανται υπολειπόμενοι κίνδυνοι: Επαφή με περιστρεφόμενα μέρη ή εργαλεία. Τραυματισμός από διάσπαρτα προς επεξεργασία τεμάχια ή κομμάτια αυτών. Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ανεπαρκούς αερισμού του κινητήρα. Επηρεασμός της ακοής κατά την εργασία χωρίς ωτοασπίδες. Ανθρώπινο λάθος (π.χ. υπερβολική σωματική καταπόνηση, πνευματική επιβάρυνση...) Κάθε μηχανή παρουσιάζει υπολειπόμενους κινδύνους, συνεπώς κατά την εκτέλεση εργασιών επιβάλλεται συνεχώς μεγάλη προσοχή. Η ασφαλής εργασία εξαρτάται από το προσωπικό χειρισμού!.7 Προδιαγραφόμενη χρήση Η μηχανή - Spaltfix S είναι μία μηχανή κοπής και σχισίματος για ξύλο διαμέτρου 7-35 cm. Η χρήση προσχισμένων ξύλων μπορεί να οδηγήσει σε κατώτερη ποιότητα σχισμένων ξύλων ή χαμηλότερη απόδοση της μηχανής. Η μηχανή σχίζει ξύλο με δύναμη σχισίματος t σε, 4, 6 ή 8 κομμάτια, όπου το μήκος κοπής 0-50 cm είναι ρυθμιζόμενο. Η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για την επεξεργασία καυσόξυλου!.8 Μη ενδεδειγμένη χρήση Απαγορεύεται ρητά κάθε μη ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση διαφορετική από εκείνη που ορίζεται στην ενότητα "Προδιαγραφόμενη χρήση"! 0

11 Γενικά 3 Γενικά 3. Περιοχή ισχύος Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για τις ακόλουθες μηχανές: Τύποι μηχανών Αρ. είδους * Χαρακτηρισμός - Τύπος Μηχανισμός κίνησης M3857 Spaltfix S Z Δυναμοδότης M3877 Spaltfix S ZED Δυναμοδότης/ Ηλεκτροκινητήρας *...ο αριθμός είδους είναι χαραγμένος στην πινακίδα τύπου της μηχανής. Εκδόσεις Ειδικός εξοπλισμός...c...f5...kf4...kf5 SO577 με ψυγείο λαδιού Μεταφορικός ιμάντας,5 m, υδραυλική μετάδοση κίνησης Σπαστός μεταφορικός ιμάντας 4 m, υδραυλική μετάδοση κίνησης Σπαστός μεταφορικός ιμάντας 5 m, υδραυλική μετάδοση κίνησης VolumeControl Πρόσθετος εξοπλισμός F F00095 F F F00086 F00083 F F0005 F00094 Επιμήκης μεταφορέας Εγκάρσιος μεταφορέας Προέκταση τροφοδοσίας Σύνδεση αναρρόφησης ροκανιδιών 00 mm Θέρμανση δεξαμενής SawControl Σχιστήρι 6πλό Σχιστήρι 8πλό Μονάδα λυχνίας Μετρητής ωρών για μηχανές με μηχανισμό κίνησης με δυναμοδότη Βάση τοποθέτησης ξύλων με μηχανισμό ανύψωσης διατίθεται σε μήκος, 3 και 4 m διατίθεται σε μήκος, / 3, και 4, m - με έως 4 αλυσίδες 3. Περιγραφή Η μηχανή - Spaltfix S είναι μια μηχανή επεξεργασίας καυσόξυλου, με την οποία το καυσόξυλο μπορεί να κοπεί και κατόπιν να σχιστεί. Το ξύλο κόβεται σε οριζόντια θέση και συγκρατείται από την αρπάγη κατά τη διαδικασία κοπής. Στη συνέχεια, το ξύλο κόβεται με την υδραυλικά προωθούμενη οδοντωτή λάμα. Όταν κοπεί το ξύλο, πέφτει μέσα στην αύλακα σχισίματος. Το στοιχείο πίεσης του υδραυλικού σχίστη εκτείνεται και πιέζει το ξύλο πάνω στο σχιστήρι.

12 Γενικά Με το υδραυλικό σχιστήρι ρυθμιζόμενου ύψους μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη ρύθμιση σε όλες τις συνθήκες εργασίας. Η μεταφορά του σχισμένου υλικού πραγματοποιείται κατ' επιλογή, π.χ. μέσω μιας μεταφορικής ταινίας. Η μετάδοση κίνησης στο εργαλείο κοπής και σχισίματος γίνεται υδραυλικά. Η μετάδοση κίνησης στη μηχανή πραγματοποιείται μέσω ηλεκτροκινητήρα ή δυναμοδότη. 3.3 Τα κυριότερα εξαρτήματα της μηχανής Συγκρατητήρας Τροφοδοσία Σχίστης Χειρισμός σχίστη 3 Μονάδα λάμας 3 Προστατευτικό έλασμα εμπρός 4 Πινακίδα τύπου 4 Πλαίσιο 5 Προστατευτική θύρα πίσω 5 Δεξαμενή υδραυλικού υγρού 6 Καπάκι τραπεζοειδών ιμάντων 6 Κιβώτιο χειρισμού 7 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης δυναμοδότη 7 Χειρισμός 8 Διακόπτης/βύσμα 8 Προστατευτική θύρα 9 Μηχανισμός προσάρτησης τριών σημείων 0 Ηλεκτροκινητήρας 9 Σχιστήρι

13 Γενικά 3.4 Αυτοκόλλητα και η σημασία τους 3 4 Z Θέτετε τη μηχανή σε λειτουργία μόνο εφόσον διατίθενται όλες οι προστατευτικές διατάξεις! Μην ανοίγετε ή απομακρύνετε τις προστατευτικές διατάξεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας! Προσοχή, το εργαλείο εξακολουθεί να κινείται! 3 Οι εργασίες επισκευής, ρύθμισης, συντήρησης και καθαρισμού πρέπει να εκτελούνται μόνο με απενεργοποιημένο μηχανισμό κίνησης και ακινητοποιημένο εργαλείο! 4 Φοράτε προστατευτικά γάντια! 5 Φοράτε προστατευτικά υποδήματα! 6 Φοράτε προστατευτικό ματιών και ωτασπίδες! 7 Προσοχή, κινούμενα εργαλεία! 8 Εργάζεστε πάντοτε μόνοι σας! 9 Πριν από τη θέση σε λειτουργία της μηχανής διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας! Ακτινοβολία λέιζερ μην κοιτάτε μέσα στη δέσμη! Z0070 Προσοχή, προσέξτε τη φορά περιστροφής του κινητήρα, η εσφαλμένη φορά περιστροφής οδηγεί σε θραύση της αντλίας! Προσοχή, το εργαλείο εξακολουθεί να κινείται! Ανυψώνετε από εδώ! Z00084 Το υδραυλικό σύστημα διαθέτει πλήρωση με: Σύνδεση: Μεταφορική ταινία Z0099 Σύνδεση: Εγκάρσιος μεταφορέας Z00 0 Σημείο μέτρησης πίεσης bar Z004 3

14 Γενικά Φορά περιστροφής κινητήρα Z000 Φορά περιστροφής δυναμοδότη (PTO) Z000 Φορά περιστροφής οδοντωτής λάμας Z000 Αριθμός στροφών δυναμοδότη (PTO) Σημείο ανύψωσης για περονοφόρο ανυψωτικό όχημα Z00 3 Στάθμη λαδιού Z00360 max 900 mm min 890 mm 40 mm Μέγιστη διάμετρος οδοντωτής λάμας Z00394 Σημείο λίπανσης Z Αυτοκόλλητα - χειρισμός Διακοπή (ακινητοποίηση) Z00405 Τροφοδοσία (μπροστά) Τροφοδοσία (πίσω) 3 Πριόνισμα 4 Σχίσιμο 5 Σχιστήρι (επάνω - κάτω) 6 Εγκάρσιος μεταφορέας (μπροστά / πίσω) 7 Μεταφορικός ιμάντας (μπροστά / πίσω) Σχίσιμο Z

15 Γενικά Αυτοκόλλητο στη μεταφορική ταινία Z00 6 Περιοχή κινδύνου 5 m Μέγιστη γωνία (στο μεταφορικό ιμάντα) max. 35 Z0006 Σημείο λίπανσης Z Αυτοκόλλητο στον επιμήκη μεταφορέα Z00 6 Περιοχή κινδύνου 5 m Προσοχή, κινούμενα εργαλεία! Σημείο λίπανσης Z Αυτοκόλλητο στον εγκάρσιο μεταφορέα Z00 6 Περιοχή κινδύνου 5 m Z0004 Μέγιστο φορτίο βάρους max.,5 t m Σημείο λίπανσης Z

16 Τοποθέτηση 4 Τοποθέτηση Θέτετε τη μηχανή σε λειτουργία μόνο όταν αυτή είναι σταθερά τοποθετημένη! Η μηχανή πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια, επίπεδη, σταθερή και ελεύθερη επιφάνεια εργασίας. Η μηχανή πρέπει να τοποθετείται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Δεν πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες, ελάσματα κτλ. κάτω από τη μηχανή. 4. Ξεδίπλωμα τροφοδοσίας Ανατρέξτε σε... Τροφοδοσία [ ] 4. Θέση εργασίας μεταφορικής ταινίας Ανατρέξτε σε... Μεταφορικός ιμάντας [ 43] 6

17 Θέση σε λειτουργία 5 Θέση σε λειτουργία Πριν από τη θέση σε λειτουργία ελέγξτε τη λειτουργία των διατάξεων προστασίας και ασφαλείας, τους εύκαμπτους σωλήνες και τη στάθμη λαδιού! Πριν από κάθε έναρξη λειτουργίας πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση της ηλεκτρικής καλωδίωσης! Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία ελέγξτε τη σταθερή έδραση της οδοντωτής λάμας! Αν κατά τη λειτουργία παρουσιαστεί βλάβη, η μηχανή πρέπει να τεθεί αμέσως εκτός λειτουργίας! 5. Κίνηση μέσω ηλεκτροκινητήρα (Τύπος E) 5.. Μηχανές με κινητήρα 400 V Η μηχανή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε ηλεκτρικά κυκλώματα με αυτόματο διακόπτη διαρροής (RCD) 30mA ή σε έναν κινητό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD). Οι εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τεχνικούς ηλεκτρολόγους! Τύπος E Συνδέστε τη μηχανή στο ηλεκτρικό δίκτυο: Τάση δικτύου 400 V (50 Hz) Διακόπτης προστασίας ισχύος 3 A (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης C) Για την τροφοδοσία πρέπει να χρησιμοποιηθεί διατομή καλωδίου τουλάχιστον 0 mm². Αυτή η διατομή καλωδίου αποτελεί ελάχιστη απαίτηση, αν το μήκος του αγωγού τροφοδοσίας είναι μεγάλο η διατομή θα πρέπει να ορισθεί από ηλεκτρολόγο. Στρέψτε το διακόπτη στη θέση ON. Θέση μηδέν Θέση on Προσέξτε τη φορά περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα (βλέπε βέλος στον κινητήρα). Σε περίπτωση εσφαλμένης φοράς περιστροφής του κινητήρα: Στο βύσμα υπάρχει ένας αναστροφέας φάσεων, με τον οποίο μπορείτε να αντιστρέψετε τη φορά περιστροφής του κινητήρα (πιέστε τον δίσκο εντός του βύσματος με ένα κατσαβίδι και περιστρέψτε κατά 80 ). 7

18 Θέση σε λειτουργία Ένας σφιχτός σύνδεσμος μπορεί να προκαλέσει βίαιη αποκοπή του βύσματος CEE από το κουτί του διακόπτη. Λύση αποτελούν τα επώνυμα βύσματα και η χρήση σπρέι σιλικόνης. Για τέτοιου είδους ζημιές στο διακόπτη δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη. 5.. Κιβώτιο χειρισμού 5... Λειτουργίες στο κιβώτιο χειρισμού Πλήκτρο (πράσινο) Εκκίνηση συστήματος Πλήκτρο (κόκκινο) Διακοπή συστήματος Στο κιβώτιο χειρισμού υπάρχουν δύο πλήκτρα. Θέση σε λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος: Πατήστε το πράσινο πλήκτρο (εκκίνηση συστήματος). Θέση εκτός λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος: Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο (διακοπή συστήματος). 5. Κίνηση από ελκυστήρα μέσω αρθρωτού άξονα (Τύπος PZG) Προσαρτήστε τη μηχανή στο μηχανισμό προσάρτησης τριών σημείων του ελκυστήρα. Εφαρμόστε τον αρθρωτό άξονα και ασφαλίστε τον με την αλυσίδα ασφαλείας. 8

19 Θέση σε λειτουργία Η φορά περιστροφής δυναμοδότη (PTO) του ελκυστήρα είναι δεξιόστροφη. Ρυθμίστε το χειροκίνητο γκάζι του ελκυστήρα στο ελάχιστο. Συνδέστε προσεκτικά το δυναμοδότη (PTO) του ελκυστήρα και εκκινήστε τη μηχανή. Ρυθμίστε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών του δυναμοδότη (PTO) μέσω του χειροκίνητου γκαζιού. Μέγιστος αριθμός στροφών δυναμοδότη (PTO): 480 σ.α.λ. Ο μέγιστος αριθμός στροφών του δυναμοδότη (PTO) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπεραστεί, διαφορετικά σημειώνεται υπερθέρμανση του λαδιού. Αυτό οδηγεί στην πρόωρη φθορά και σε έλλειψη στεγανότητας σε αντλία, κύλινδρο και υδραυλικούς αγωγούς. Προτού αποσυνδέσετε ξανά τον αρθρωτό άξονα, πρέπει το χειροκίνητο γκάζι του ελκυστήρα να ρυθμιστεί στο ελάχιστο. Ο αρθρωτός άξονας πρέπει να τοποθετηθεί αναρτημένος στη διάταξη ανάρτησης αρθρωτού άξονα. 5.. Σύνδεση τάσης τροφοδοσίας Εάν στη μηχανή σας με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης Z χρησιμοποιείτε ένα ψυγείο λαδιού, ένα VolumeControl ή SawControl, χρειάζεται μια πρόσθετη τροφοδοσία τάσης. Τοποθετήστε το τριπολικό βύσμα συνεχούς ρεύματος στο έλκον όχημα. Τάση σύνδεσης V 6 A Συνεχές ρεύμα Μην ξεχάσετε στο τέλος της εργασίας να τραβήξετε το βύσμα συνεχούς ρεύματος, διαφορετικά μπορεί να εκκενωθεί η μπαταρία του έλκοντος οχήματος! Εάν το έλκον όχημα δεν διαθέτει τριπολική σύνδεση συνεχούς ρεύματος, εναλλακτικά μπορείτε να συνδέσετε το 7πολικό βύσμα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία (καφέ+ στο 58L μπλε - στο 3). Ανατρέξτε σε.. Οδηγίες συναρμολόγησης (D400070) Κατά τη διαδικασία αυτή προσέξτε, ώστε τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά απόδοσης να είναι διαθέσιμα, διαφορετικά ενδέχεται να προκύψουν λειτουργικές βλάβες. 9

20 Χειρισμός 6 Χειρισμός Σε εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω από 0 C, αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει περ. πέντε λεπτά στο ρελαντί, ώστε το υδραυλικό σύστημα να φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας του (οι υδραυλικοί αγωγοί είναι χλιαροί). 6. Διαδικασία εργασίας Στη μηχανή επιτρέπεται να εργάζεται πάντοτε ένα μόνο άτομο! Προσέξτε να μην υπάρχουν άλλα άτομα στην περιοχή της μηχανής. Θέστε τη μηχανή σε λειτουργία. Ανατρέξτε σε.. Θέση σε λειτουργία [ 7] Τοποθετήστε το ξύλο πάνω στην τροφοδοσία. 6.. Χειρισμός τροφοδοσίας, πριονιού και σχίστη 4 Σχίσιμο 3 Πριόνισμα Τροφοδοσία πίσω 4 Τροφοδοσία εμπρός 3 Με το μοχλό χειρισμού (τροφοδοσία εμπρός) μεταφέρετε το ξύλο μέχρι τον αναστολέα ξύλου. Τραβήξτε προς τα εμπρός το μοχλό χειρισμού (πριόνισμα) και πριονίστε το ξύλο. Κρατήστε το μοχλό πιεσμένο μπροστά, μέχρι να κοπεί πλήρως το ξύλο. Με το μοχλό χειρισμού (σχίσιμο) πραγματοποιήστε μια διαδρομή σχισίματος (πιέστε το μοχλό στιγμιαία προς τα πίσω). Το σχιστήρι είναι ρυθμίσιμο (για τη ρύθμιση του κέντρου σχισίματος). Σχιστήρι πάνω Σχιστήρι κάτω Ρυθμίστε το κέντρο του σχιστηρίου με το μοχλό χειρισμού (σχιστήρι πάνω / κάτω). 0

21 Χειρισμός 6... Υπόδειξη πριονίσματος Κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενου μπλοκαρίσματος ο μηχανισμός κίνησης πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείται! 6... Υπόδειξη για τη διαδικασία σχισίματος Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλο διαμέτρου 7-35 cm. Τα τεμάχια ξύλου πρέπει να πιέζονται κατά μήκος πάνω στο σχιστήρι. Εφόσον απαιτείται, διορθώστε πρώτα τη θέση και ύστερα συνεχίστε τη διαδικασία σχισίματος. Ελευθερώστε το σφηνωμένο ξύλο με ένα κρουστικό εργαλείο από το σχιστήρι. 6.. Λειτουργία παύσης Αν κατά την εργασία ανοίξει η προστατευτική θύρα, το σχιστήρι ακινητοποιείται και το πριόνι επιστρέφει στην αρχική του θέση. Μετά το κλείσιμο της προστατευτικής θύρας συνεχίζεται η διαδικασία σχισίματος που είχε διακοπεί Ρύθμιση του μήκους κοπής ξύλου 4 3 Κοχλίας στερέωσης 3 Υποδοχή αναστολέα Αναστολέας 4 Κοχλιοτομημένη οπή Το μήκος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του αναστολέα στα μήκη 0, 5, 30, 33, 40, 45 και 50 cm.. Χαλαρώστε τον κοχλία στερέωσης και αφαιρέστε τον αναστολέα. Στην υποδοχή αναστολέα υπάρχουν κοχλιοτομημένες οπές για τη ρύθμιση του επιθυμητού μήκους αποκοπής.. Επιλέξτε το επιθυμητό μήκος και σφίξτε ξανά τον κοχλία σύσφιξης.

22 Χειρισμός 6. Τροφοδοσία Ασφάλεια 4 Μπουλόνι Πέλμα στήριξης 5 Τροφοδοσία 3 Υποδοχή στήριξης Θέση εργασίας: Ανοίξτε την ασφάλεια μέσω περιστροφής. Απασφαλίστε και αφαιρέστε το μπουλόνι. Ξεδιπλώστε την τροφοδοσία. Προσέξτε το πέλμα στήριξης να ταιριάζει στην υποδοχή πέλματος στήριξης. Προσέξτε οπωσδήποτε ο ιμάντας τροφοδοσίας να είναι κεντραρισμένος, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στον ιμάντα. Τραβήξτε έξω την προέκταση τροφοδοσίας (προαιρετικά). Θέση μεταφοράς: Κατ αναλογία ενεργήστε με την αντίθετη σειρά που περιγράφεται παραπάνω.

23 Χειρισμός 6.3 Σχιστήρι 6.3. Αντικατάσταση σχιστηρίου 3 Αυτασφαλιζόμενος κοχλίας 3 Σχιστήρι Πείρος σχιστηρίου Αποσυναρμολόγηση: Τραβήξτε έξω τον αυτασφαλιζόμενο κοχλία. Υποστηρίξτε το σχιστήρι, για να αποτρέψετε τυχόν πτώση. Τραβήξτε έξω τον πείρο σχιστηρίου. Αφαιρέστε το σχιστήρι τραβώντας το προς τα πάνω. Τοποθέτηση: Κατ αναλογία ενεργήστε με την αντίθετη σειρά που περιγράφεται παραπάνω. Πριν από την τοποθέτηση, λιπάνετε το σχιστήρι! 3

24 Χειρισμός 6.3. Στήριξη σχιστηρίου Εξαγωνικός κοχλίας Στήριξη σχιστηρίου Αποσυναρμολόγηση: Χαλαρώστε τους τέσσερις εξαγωνικούς κοχλίες. Γείρετε τη στήριξη σχιστηρίου προς τα εμπρός και αφαιρέστε την προς τα επάνω. Τοποθέτηση: Κατ αναλογία ενεργήστε με την αντίθετη σειρά που περιγράφεται παραπάνω. 4

25 Απενεργοποίηση της μηχανής 7 Απενεργοποίηση της μηχανής Πριν την απενεργοποίηση της μηχανής θέστε όλες τις υδραυλικές λειτουργίες εκτός πίεσης. Για το σκοπό αυτόν, ρυθμίστε όλους τους βραχίονες χειρισμού σε ουδέτερη θέση. Κίνηση μέσω ηλεκτροκινητήρα (Τύπος E) Θέστε το διακόπτη στη θέση 0. Κίνηση από ελκυστήρα μέσω αρθρωτού άξονα (Τύπος PZG) Αποσυνδέστε τον αρθρωτό άξονα από τον ελκυστήρα. Πριν από την αποσύνδεση, ρυθμίστε το χειροκίνητο γκάζι του ελκυστήρα στο ελάχιστο. 5

26 Μεταφορά 8 Μεταφορά Πριν από τη μεταφορά απενεργοποιήστε οπωσδήποτε το μηχανισμό κίνησης! Αποσυνδέστε τη μηχανή από το ηλεκτρικό δίκτυο! Για το σκοπό αυτό αποσυνδέστε τη φίσα συσκευής. Αποσυνδέστε τον αρθρωτό άξονα από τον ελκυστήρα. Πριν από την αποσύνδεση, ρυθμίστε το χειροκίνητο γκάζι του ελκυστήρα στο ελάχιστο. Κατά την απενεργοποίηση της μηχανής προσέχετε πάντοτε την κίνηση εξ αδρανείας της οδοντωτής λάμας μέχρι να ακινητοποιηθεί! 8. Μεταφορά στο μηχανισμό προσάρτησης τριών σημείων του ελκυστήρα Προσαρτήστε τη μηχανή στο μηχανισμό προσάρτησης τριών σημείων και ανασηκώστε τη μέσω του υδραυλικού συστήματος ελκυστήρα. Εάν ο πίσω φωτισμός του ελκυστήρα είναι καλυμμένος, πρέπει να τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά της μηχανής μία λυχνία ειδοποίησης (π.χ. μαγνητικό στήριγμα, προσαρμοζόμενη λυχνία,...). Λόγω του βάρους της μηχανής, ο συνδυασμός ελκυστήρα-μηχανής μπορεί να χάσει την ευστάθειά του. Για να ελεγχθεί η συνολική ευστάθεια, μπορεί να εφαρμοστεί ο παρακάτω τύπος για τον υπολογισμό του ελάχιστου μπροστινού αντίβαρου I F,min σε ελάχιστο φορτίο μπροστινού άξονα 0% του απόβαρου του ελκυστήρα: ( I F,min = I R x ( c + d)) - ( T F x b ) + ( 0, x T E x b ) a + b I F T F T E T R I R T E (kg) Απόβαρο του ελκυστήρα * T F (kg) Φορτίο μπροστινού άξονα του κενού ελκυστήρα * T R (kg) Φορτίο πίσω άξονα του κενού ελκυστήρα * I R (kg) Συνολικό βάρος της μηχανής ** I F (kg) Συνολικό βάρος μπροστινού αντίβαρου α (m) Απόσταση μεταξύ κέντρου βάρους μπροστινού αντίβαρου και κέντρου μπροστινού άξονα β (m) Μεταξόνιο του ελκυστήρα *** *** 6

27 Μεταφορά γ (m) Απόσταση μεταξύ κέντρου πίσω άξονα και κέντρου σφαιρικών συνδέσμων κάτω βραχιόνων δ (m) Απόσταση μεταξύ κέντρου σφαιρικών συνδέσμων κάτω βραχιόνων και κέντρου βάρους μηχανής *** *** *.. βλέπε οδηγίες λειτουργίας του ελκυστήρα **.. βλέπε "Τεχνικά στοιχεία" (λάβετε οπωσδήποτε υπόψη το βάρος του πιθανού πρόσθετου εξοπλισμού στη μηχανή) ***.. να μετρηθεί Κατά τη μεταφορά σε δημόσιες οδούς πρέπει να τηρείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς: 5 Km/h Όταν η μηχανή ελευθερώνεται από τον ελκυστήρα, πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 8. Ανύψωση με γερανό Ανυψωτικό μηχάνημα Κρίκος ανύψωσης Η μηχανή μπορεί να ανυψωθεί με το γερανό μόνο από τους κρίκους ανύψωσης! Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ανυψωτικά μηχανήματα με την απαιτούμενη ανυψωτική ικανότητα! 7

28 Έλεγχοι 9 Έλεγχοι Πριν από την εκτέλεση εργασιών ελέγχου στη μηχανή, απενεργοποιήστε οπωσδήποτε το μηχανισμό κίνησης! Αποσυνδέστε τη μηχανή από το ηλεκτρικό δίκτυο! Για το σκοπό αυτό αποσυνδέστε τη φίσα συσκευής. Αποσυνδέστε τον αρθρωτό άξονα από τον ελκυστήρα. Πριν από την αποσύνδεση, ρυθμίστε το χειροκίνητο γκάζι του ελκυστήρα στο ελάχιστο. Αφαιρέστε τον αρθρωτό άξονα από τον ελκυστήρα. Κατά την απενεργοποίηση της μηχανής προσέχετε πάντοτε την κίνηση εξ αδρανείας της οδοντωτής λάμας μέχρι να ακινητοποιηθεί! 9. Προστατευτικές διατάξεις Πρέπει να διατίθενται πάντα όλες οι προστατευτικές διατάξεις (καλύμματα, προστατευτικό πλέγμα...) στη μηχανή! 9. Βιδωτές συνδέσεις Μετά την πρώτη ώρα λειτουργίας, σφίξτε όλους τους κοχλίες και τα περικόχλια. Ανά 00 ώρες λειτουργίας, σφίγγετε τους κοχλίες και τα περικόχλια. Αντικαταστήστε τους χαμένους κοχλίες και τα περικόχλια. 9.3 Ηλεκτρική καλωδίωση Πριν από κάθε έναρξη λειτουργίας πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση της ηλεκτρικής καλωδίωσης! Οι φθαρμένες καλωδιώσεις πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως! Οι εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τεχνικούς ηλεκτρολόγους! 9.4 Υδραυλικοί αγωγοί Μετά την πρώτη ώρα λειτουργίας, ελέγξτε τη στεγανότητα και τη σταθερή έδραση όλων των υδραυλικών αγωγών. Ανά 00 ώρες λειτουργίας, ελέγχετε τη στεγανότητα και τη σταθερή έδραση όλων των υδραυλικών αγωγών. Οι φθαρμένοι υδραυλικοί αγωγοί πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως! 9.5 Οδοντωτή λάμα Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία ελέγξτε τη σταθερή έδραση της οδοντωτής λάμας! Επίσης, πριν από κάθε θέση σε λειτουργία ελέγξτε την οδοντωτή λάμα για φθορά και βλάβες και, εάν απαιτείται, ακονίστε ή αντικαταστήστε την. 8

29 Έλεγχοι 9.6 Τάνυση των τραπεζοειδών ιμάντων Η αρχική σύσφιξη των τραπεζοειδών ιμάντων πρέπει να έχει εκτελεστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε πιέζοντάς τους στη μέση με τον αντίχειρα να υποχωρούν κατά περ. 8 mm. Ανατρέξτε σε... Αντικατάσταση των τραπεζοειδών ιμάντων [ 36] 9.7 Στάθμη λαδιού Για να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού, τοποθετήστε τη μηχανή σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια. Η στάθμη λαδιού πρέπει να ελεγχθεί με ανασυρμένο το τεμάχιο πίεσης Στάθμη υδραυλικού λαδιού Όταν η στάθμη του διάφανου σωλήνα ελέγχου λαδιού φτάνει μέχρι πάνω από τη μέση, αυτό αντιστοιχεί στη μέγιστη στάθμη λαδιού. Όταν η στάθμη λαδιού βρίσκεται στην κάτω περιοχή του διάφανου σωλήνα ελέγχου λαδιού, αυτό αντιστοιχεί στην ελάχιστη στάθμη λαδιού. 3 Κοχλίας πλήρωσης λαδιού 3 Διαφανής σωλήνας ελέγχου λαδιού Κοχλίας αποστράγγισης Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί αμέσως υδραυλικό λάδι. Ανατρέξτε σε... Αλλαγή υδραυλικoύ λαδιού [ 3] Έλεγχος του φίλτρου λαδιού απαιτείται μόνο κατά την αλλαγή λαδιού Στάθμη λαδιού κιβωτίου μετάδοσης κίνησης 3 9

30 Έλεγχοι Κοχλίας πλήρωσης λαδιού 3 Κοχλίας αποστράγγισης λαδιού Κοχλίας στάθμης λαδιού Εάν το λάδι σε οριζόντια θέση εξέρχεται από την οπή του κοχλία στάθμης λαδιού, αυτό αντιστοιχεί στη μέγιστη στάθμη λαδιού. Όταν το λάδι βρίσκεται κάτω από την οπή, αυτό αντιστοιχεί στην ελάχιστη στάθμη λαδιού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί αμέσως λάδι κιβωτίου μετάδοσης κίνησης. Ανατρέξτε σε... Αλλαγή λαδιού κιβωτίου μετάδοσης κίνησης [ 33] 30

31 Συντήρηση 0 Συντήρηση Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στη μηχανή, απενεργοποιήστε οπωσδήποτε το μηχανισμό κίνησης! Αποσυνδέστε τη μηχανή από το ηλεκτρικό δίκτυο! Για το σκοπό αυτό αποσυνδέστε τη φίσα συσκευής. Αποσυνδέστε τον αρθρωτό άξονα από τον ελκυστήρα. Πριν από την αποσύνδεση, ρυθμίστε το χειροκίνητο γκάζι του ελκυστήρα στο ελάχιστο. Αφαιρέστε τον αρθρωτό άξονα από τον ελκυστήρα. Οι εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τεχνικούς ηλεκτρολόγους! Ποτέ μην εργάζεστε χωρίς τις προστατευτικές διατάξεις. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά - POSCH Λίπανση Απορρίπτετε τα εξαρτήματα που φέρουν λάδια και γράσα, καθώς και τα παλιά λάδια, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις. 0.. Σχέδιο λίπανσης Διάστημα λίπανσης Θέση Τι / Σημείο κάθε εβδομάδα (κάθε 40 ώρες λειτουργίας - ανάλογα με τη χρήση και συχνότερα) μηνιαία (κάθε 60 ώρες λειτουργίας - ανάλογα με τη χρήση και συχνότερα Στην κεντρική ράβδο λίπανσης πίσω - για τον άξονα πριονιού Στην μεταφορική ταινία άνω έδρανα περιβλήματος Τα σημεία λίπανσης επισημαίνονται με το σύμβολο λίπανσης. Συνιστώμενα λιπαντικά γράσα: Κατασκευαστής Τύπος Genol Γράσο γενικής χρήσης Fuchs Γράσο γενικής χρήσης Αλλαγή λαδιού Το αλλαγμένο λάδι πρέπει να απορρίπτεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Πληροφορηθείτε για τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές του λαδιού. 3

32 Συντήρηση 0.. Αλλαγή υδραυλικoύ λαδιού Η πρώτη αλλαγή λαδιού πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από 500 ώρες λειτουργίας, όλες οι επόμενες μετά από 000 ώρες λειτουργίας ή μία φορά ετησίως. 3 Κοχλίας πλήρωσης λαδιού 3 Διαφανής σωλήνας ελέγχου λαδιού Κοχλίας αποστράγγισης Πριν την αλλαγή λαδιού ανασύρετε το τεμάχιο πίεσης. Ξεβιδώστε τον κοχλία πλήρωσης. Ανοίξτε τον κοχλία αποστράγγισης λαδιού. Ο κοχλίας αποστράγγισης λαδιού βρίσκεται στον πυθμένα της δεξαμενής λαδιού. Ρίξτε το παλιό υδραυλικό λάδι σε μία δεξαμενή συλλογής. Βιδώστε ξανά τον κοχλία αποστράγγισης λαδιού στη δεξαμενή και συμπληρώστε καινούριο υδραυλικό λάδι μέσω του ανοίγματος στον κοχλία πλήρωσης. Βιδώστε τον κοχλία πλήρωσης στη δεξαμενή. Ενεργοποιήστε τη μηχανή και αφήστε τη για λίγο σε λειτουργία. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και αν χρειαστεί συμπληρώστε υδραυλικό λάδι. Συνολική ποσότητα πλήρωσης του υδραυλικού συστήματος: Ποσότητα 60 λίτρα Το υδραυλικό μας σύστημα έχει πληρωθεί με το υψηλής ποιότητας λάδι μετάδοσης OMV ATF II. Το συγκεκριμένο λάδι διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό δείκτη ιξώδους, παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά γήρανσης και αφρίσματος, έχει άριστες ιδιότητες ροής σε χαμηλές θερμοκρασίες και προσφέρει αξιόπιστη προστασία από φθορά και διάβρωση. Κατηγορία ιξώδους ISO VG 46. Το υψηλής ποιότητας αυτό λάδι συνιστάται ανεπιφύλακτα κατά την αλλαγή λαδιού. Η ανάμιξη με ίδιας ποιότητας προϊόντα δεν αποτελεί πρόβλημα Συνιστώμενα υδραυλικά λάδια Κατασκευαστής OMV SHELL Τύπος λαδιού ATF II Donax TA 3

33 Συντήρηση Κατασκευαστής Τύπος λαδιού ELF Hydrelf DS 46 ESSO Univis N46 CASTROL Hyspin AWH-M 46 ARAL Vitam VF46 GENOL Υδραυλικό λάδι 50 FUCHS Plantohyd 3S * / Renolin B46 HVI *...βιολογικά υδραυλικά λάδια 0.. Φίλτρο λαδιού Καπάκι φίλτρου Στοιχείο φίλτρου Το στοιχείο φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται σε κάθε αλλαγή λαδιού. Ενδεχομένως υπάρχοντα ρινίσματα αλουμινίου δεν αποτελούν κίνδυνο, διότι σχηματίζονται κατά την εκκίνηση της αντλίας. Μην πλένετε το στοιχείο φίλτρου με βενζίνη ή πετρέλαιο γιατί καταστρέφεται Αλλαγή λαδιού κιβωτίου μετάδοσης κίνησης Η πρώτη αλλαγή λαδιού πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από 00 ώρες λειτουργίας, όλες οι επόμενες μετά από 500 ώρες λειτουργίας ή μία φορά ετησίως. 3 Κοχλίας πλήρωσης λαδιού 3 Κοχλίας αποστράγγισης λαδιού Κοχλίας στάθμης λαδιού Ξεβιδώστε τον κοχλία πλήρωσης και τον κοχλία αποστράγγισης λαδιού. Αποστραγγίστε το παλιό λάδι και τοποθετήστε ξανά τον κοχλία αποστράγγισης λαδιού. Πληρώστε με καινούριο λάδι κιβωτίου μετάδοσης. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και αν χρειαστεί συμπληρώστε λάδι κιβωτίου μετάδοσης. 33

34 Συντήρηση Τοποθετήστε ξανά τον κοχλία πλήρωσης λαδιού. Συνολική ποσότητα πλήρωσης 0,8 λίτρα Συνιστώμενα λάδια κιβωτίου μετάδοσης Κατασκευαστής Τύπος λαδιού OMV Gear Oil MP SAE 85W-90 GENOL Λάδι κιβωτίου μετάδοσης MP 90 FUCHS Titan Gear Hypoid SAE 90 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο λάδι κιβωτίου μετάδοσης με κατηγορία ιξώδους SAE Οδοντωτή λάμα Κατά την εργασία με τις οδοντωτές λάμες φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια! Χρησιμοποιείτε μόνο οδοντωτές λάμες POSCH στην ενισχυμένη έκδοση, δεδομένου ότι οι στάνταρ οδοντωτές λάμες δεν είναι πολύ ανθεκτικές και εγκυμονούν κίνδυνο για την ασφάλεια! Τηρείτε το μέγιστο αριθμό στροφών της οδοντωτής λάμας που προβλέπεται από τον κατασκευαστή! 0.3. Αλλαγή οδοντωτής λάμας Εξαγωνικός κοχλίας 5 Περικόχλιο συγκράτησης Προστατευτική θύρα πίσω 6 Φλάντζα σύσφιξης 3 Ξύλινο ένθετο 7 Οδοντωτή λάμα 4 Κλειδί δισκοπρίονου 8 Οριακός διακόπτης Ξεβιδώστε τους εξαγωνικούς κοχλίες της προστατευτικής θύρας και ανοίξτε την. Συγκρατήστε τον άξονα του δισκοπρίονου με το κλειδί φλάντζας σύσφιξης και χαλαρώστε το περικόχλιο συγκράτησης με το κλειδί δισκοπρίονου. Αφαιρέστε τη φλάντζα σύσφιξης και την οδοντωτή λάμα. 34

35 Συντήρηση Τοποθετήστε την καινούργια οδοντωτή λάμα και ασφαλίστε την. Το περικόχλιο συγκράτησης πρέπει να βιδωθεί ξανά όπως ήταν πριν. Τοποθετήστε την οδοντωτή λάμα έτσι, ώστε η οδόντωση της λάμας να είναι στραμμένη προς τη φορά περιστροφής (βλέπε βέλος). Στερεώστε το ξύλινο ένθετο σε απόσταση περ. mm από την οδοντωτή λάμα. Κλείστε ξανά την προστατευτική θύρα και στερεώστε την. Προηγουμένως απομακρύνετε οπωσδήποτε τα ροκανίδια στην περιοχή του οριακού διακόπτη. Η επαφή του οριακού διακόπτη πρέπει κατά το κλείσιμο να ταιριάζει απόλυτα μέσα στον οριακό διακόπτη! Συνιστώμενη οδοντωτή λάμα Αρ. είδoυς Διάμετρος Οπή Δόντια Τύπoς Z mm 40 mm 96 Σκληρό μέταλλο (Widia) Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οδοντωτές λάμες σύμφωνα με το πρότυπο EN 847-! Ασφάλιση της οδοντωτής λάμας Κατά συμμόρφωση με το πρότυπο - EN η οδοντωτή λάμα ασφαλίζεται με Αλουμινένια ένθετα. Αυτά τα ένθετα είναι φθειρόμενα εξαρτήματα και θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως μόλις φθαρούν Ακόνισμα της οδοντωτής λάμας Οι οδοντωτές λάμες θα πρέπει να ακονίζονται μόνο από τεχνικό, για να επιτευχθεί η βέλτιστη αιχμηρότητα. Οδοντωτή λάμα από σκληρό μέταλλο Υποδείξεις χρήσης για οδοντωτές λάμες από σκληρό μέταλλο Οι κυκλικές οδοντωτές λάμες από σκληρό μέταλλο χαρακτηρίζονται από μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτές οι κυκλικές οδοντωτές λάμες είναι υψηλής ποιότητας εργαλεία μηχανής, επομένως απαιτείται πάντα σωστός χειρισμός. Ο εξοπλισμός σκληρού μετάλλου πρέπει να προστατεύεται από ρήξεις λόγω της ιδιαίτερης σκληρότητας. Η εσφαλμένη έδραση μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση ζημιάς στις αιχμές των δοντιών. Εναποθέστε την κυκλική οδοντωτή λάμα σε σπογγώδες καουτσούκ ή παρεμφερές υλικό. Μην κόβετε καρφιά, μεταλλικούς συνδετήρες και παρεμφερή στοιχεία που μπορεί να βρίσκονται στο ξύλο. Η κυκλική οδοντωτή λάμα δεν επιτρέπεται να υφίσταται καταπόνηση εξαιτίας πρόσκρουσης και κραδασμών. Ελέγξτε τη σωστή φορά περιστροφής και την ελεύθερη κίνηση ακριβείας της κυκλικής οδοντωτής λάμας πριν από την ενεργοποίηση του κινητήρα. Δεν επιτρέπεται η πέδηση μέσω εξωτερικής επίδρασης σε κυκλικές οδοντωτές λάμες που έχουν απενεργοποιηθεί και κινούνται λόγω αδράνειας. Η πρόωση του εργαλείου πρέπει πάντα να πραγματοποιείται προσεκτικά και συνεχώς, δηλαδή πρέπει να αποφεύγονται οι απότομες κινήσεις κοπής. Καθαρίζετε τις κυκλικές οδοντωτές λάμες ανά τακτά διαστήματα με μέσο αφαίρεσης ρητίνης. 35

36 Συντήρηση Στο ρελαντί, η λειτουργία της κυκλικής οδοντωτής λάμας σκληρού μετάλλου πραγματοποιείται με μειωμένο θόρυβο. Κατά την κοπή, ωστόσο, ο θόρυβος εξαρτάται από το είδος ξύλου που χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού, η εγγύηση ακυρώνεται. Επίσης εξαιρούνται της εγγύησης για αντικατάσταση οι οδοντωτές λάμες που παρουσιάζουν εναποθέσεις ρητίνης! 0.4 Αντικατάσταση των τραπεζοειδών ιμάντων 0.4. Υποδείξεις για την αντικατάσταση τραπεζοειδών ιμάντων Κατά την αντικατάσταση τραπεζοειδών ιμάντων πρέπει να αντικαθίστανται πάντα όλοι οι τραπεζοειδείς ιμάντες! Οι τραπεζοειδείς ιμάντες πρέπει να τοποθετηθούν χαλαροί. Αν τοποθετηθούν πολύ σφιχτά πάνω στις τροχαλίες, υπάρχει κίνδυνος να φθαρούν και να κοπούν μετά από λίγο καιρό. Η αρχική σύσφιξη των τραπεζοειδών ιμάντων πρέπει να έχει εκτελεστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε αν πιεστούν στη μέση με τον αντίχειρα να υποχωρούν κατά περ. 8 mm Τύποι τραπεζοειδών ιμάντων Τύποι μηχανών Ιμάντας Ποσότητα (τεμ.) Αριθμός είδους Z XPA 85 Lw 4 Z ZED XPA 85 Lw 4 Z Αντικατάσταση τραπεζοειδών ιμάντων σε μηχανισμό κίνησης με δυναμοδότη 3 Κόντρα παξιμάδι 3 Ελατήριο τάσης Εντατήρας Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. Χαλαρώστε πλήρως τα δύο ελατήρια του παλινδρομικού πριονιού. 36

37 Συντήρηση Καπάκι τραπεζοειδών ιμάντων 4 Πλάκα ρύθμισης Προστατευτικό δυναμοδότη 5 Κόντρα παξιμάδι - εντατήρας 3 Εξαγωνική βίδα - πλάκα ρύθμισης 6 Εντατήρας Αφαιρέστε το καπάκι των τραπεζοειδών ιμάντων και το προστατευτικό του δυναμοδότη. Χαλαρώστε τους τέσσερις εξαγωνικούς κοχλίες της πλάκας ρύθμισης. Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων, ώστε να χαμηλώσει η πλάκα ρύθμισης. Προστατευτικό άξονα Τραπεζοειδής ιμάντας Αποσυναρμολογήστε το προστατευτικό στοιχείο άξονα. Αφαιρέστε τους παλιούς τραπεζοειδείς ιμάντες. Αφαιρέστε τον τραπεζοειδή ιμάντα από την οπή. Τοποθετήστε τους νέους τραπεζοειδείς ιμάντες. Συναρμολογήστε το προστατευτικό στοιχείο άξονα. Τεντώστε τους τραπεζοειδείς ιμάντες. Ασφαλίστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. Σφίξτε τους τέσσερις εξαγωνικούς κοχλίες της πλάκας ρύθμισης. Τανύστε τα δύο ελατήρια τάσης του παλινδρομικού πριονιού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να φτάσουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν τη χαλάρωση. Ασφαλίστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. Τοποθετήστε το καπάκι των τραπεζοειδών ιμάντων και το προστατευτικό του δυναμοδότη. Πριν από τη θέση σε λειτουργία πρέπει να τοποθετηθούν ξανά στη μηχανή όλες οι προστατευτικές διατάξεις. 37

38 Συντήρηση Αντικατάσταση τραπεζοειδών ιμάντων σε μηχανισμό μετάδοσης κίνησης τύπου ZE 3 Κόντρα παξιμάδι 3 Ελατήριο τάσης Εντατήρας Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. Χαλαρώστε πλήρως τα δύο ελατήρια του παλινδρομικού πριονιού Καπάκι τραπεζοειδών ιμάντων 4 Πλάκα ρύθμισης Προστατευτικό δυναμοδότη 5 Κόντρα παξιμάδι - εντατήρας 3 Εξαγωνική βίδα - πλάκα ρύθμισης 6 Εντατήρας Αφαιρέστε το καπάκι των τραπεζοειδών ιμάντων και το προστατευτικό του δυναμοδότη. Χαλαρώστε τους τέσσερις εξαγωνικούς κοχλίες της πλάκας ρύθμισης. Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων, ώστε να χαμηλώσει η πλάκα ρύθμισης. 38

39 Συντήρηση Προστατευτικό έλασμα 6 Σφήνα Κοχλίας Allen 7 Ακέφαλη βίδα 3 Θηλυκός σύνδεσμος ηλεκτροκινητήρας 8 Εξαγωνικό περικόχλιο 4 Ένθεμα συνδέσμου 9 Φλάντζα εδράνου 5 Θηλυκός σύνδεσμος - κιβώτιο μετάδοσης κίνησης Χαλαρώστε τους εξαγωνικούς κοχλίες του προστατευτικού ελάσματος και αφαιρέστε το προστατευτικό έλασμα. Χαλαρώστε τους κοχλίες Allen των θηλυκών συνδέσμων. Αφαιρέστε τον θηλυκό σύνδεσμο από τον ηλεκτροκινητήρα. Αφαιρέστε το ένθεμα συνδέσμου. Αφαιρέστε τον θηλυκό σύνδεσμο από το κιβώτιο ταχυτήτων. Αφαιρέστε τις σφήνες. Ξεβιδώστε τις δύο ακέφαλες βίδες από το έδρανο μεταλλικής φλάντζας. Χαλαρώστε τα εξαγωνικά περικόχλια από τη φλάντζα εδράνου και αφαιρέστε τη φλάντζα εδράνου. Αφαιρέστε τους παλιούς τραπεζοειδείς ιμάντες. Αφαιρέστε τον τραπεζοειδή ιμάντα από την οπή. Τοποθετήστε τους νέους τραπεζοειδείς ιμάντες. Τοποθετήστε τη φλάντζα εδράνου. Βιδώστε και ασφαλίστε τις δύο ακέφαλες βίδες από το έδρανο μεταλλικής φλάντζας (ασφάλιση σπειρωμάτων Loctite 4). Τοποθετήστε τις σφήνες. Τοποθετήστε και τους δύο θηλυκούς συνδέσμους μαζί με το ένθεμα. Ροπή σύσφιξης των κοχλιών Allen: 70 Nm Τοποθετήστε το προστατευτικό έλασμα. Τεντώστε τους τραπεζοειδείς ιμάντες. Ασφαλίστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. Σφίξτε τους τέσσερις εξαγωνικούς κοχλίες της πλάκας ρύθμισης. Τανύστε τα δύο ελατήρια τάσης του παλινδρομικού πριονιού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να φτάσουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν τη χαλάρωση. Ασφαλίστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. Τοποθετήστε το καπάκι των τραπεζοειδών ιμάντων και το προστατευτικό του δυναμοδότη. Πριν από τη θέση σε λειτουργία πρέπει να τοποθετηθούν ξανά στη μηχανή όλες οι προστατευτικές διατάξεις. 39

40 Συντήρηση 0.5 Λειτουργία σχίστη 3 Κόντρα παξιμάδι 3 Ράβδος απενεργοποίησης βαλβίδας Ράβδος απενεργοποίησης Εάν το εξάρτημα πίεσης σχίστη δεν επανέλθει αυτόματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Αφαιρέστε το ταμπλό ελέγχου και το προστατευτικό έλασμα μπροστά. Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια και περιστρέψτε τα ελαφρά προς τα μέσα - η ράβδος απενεργοποίησης γίνεται έτσι λίγο κοντύτερη. Στη νέα αυτή θέση ασφαλίστε ξανά τα περικόχλια. Φροντίστε να υπάρχει διάκενο περ. - mm ανάμεσα στα περικόχλια και τη ράβδο απενεργοποίησης βαλβίδας (3). Ενεργοποιήστε τη μηχανή και εκτελέστε έναν κύκλο εργασίας (χωρίς ξύλο). Ενεργοποιήστε τη μηχανή και εκτελέστε έναν κύκλο εργασίας (χωρίς ξύλο). Επαναλάβετε τα σημεία - 4, έως ότου διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του σχίστη. 0.6 Οριακός διακόπτης Όταν σε μηχανές με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης τύπου ZE δεν εκκινεί ο ηλεκτροκινητήρας, ο οριακός διακόπτης ενδέχεται να είναι ακάθαρτος, λάθος ρυθμισμένος ή ελαττωματικός. Οριακοί διακόπτες ακάθαρτοι: Απομακρύνετε όλους τους ρύπους από τους οριακούς διακόπτες (ενδεχ. με πεπιεσμένο αέρα). Οριακοί διακόπτες λάθος ρυθμισμένοι: Ρυθμίστε τους οριακούς διακόπτες ή την επαφή των οριακών διακοπτών. Οριακοί διακόπτες ελαττωματικοί: Αντικαταστήστε τους οριακούς διακόπτες. 40

41 Συντήρηση 0.7 Ιμάντας τροφοδοσίας 0.7. Υπόδειξη για το μεταφορικό ιμάντα Ελέγξτε την κεντρική κίνηση του μεταφορικού ιμάντα - δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με κανένα σημείο. Αν έρχεται σε επαφή ο ιμάντας, πρέπει να τον κεντράρετε ρυθμίζοντας το μηχανισμό κίνησης ή τον κύλινδρο αναστροφής. Απομακρύνετε κατά καιρούς το υλικό που συσσωρεύεται κάτω από το μεταφορικό ιμάντα, διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά ο μεταφορικός ιμάντας Ρύθμιση κεντραρισμένης λειτουργίας μεταφορικού ιμάντα 4 3 Μεταφορικός ιμάντας 3 Εντατήρας Κύλινδρος αναστροφής 4 Κόντρα παξιμάδι Αν ο μεταφορικός ιμάντας δεν κινείται κεντρικά πάνω στο τύμπανο οδήγησης ή αναστροφής, τότε μπορεί να ρυθμιστεί η κατεύθυνση κίνησης. Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. Ευθυγραμμίστε τον κύλινδρο αναστροφής περιστρέφοντας τους δύο εντατήρες. Ασφαλίστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων Τάνυση του μεταφορικού ιμάντα Με την πάροδο του χρόνου, η μεταφορική ταινία ενδέχεται να χαλαρώσει λόγω της καταπόνησης. Στην περίπτωση αυτή, η ταινία πρέπει να τεντωθεί κι άλλο. Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. Τεντώστε το μεταφορικό ιμάντα περιστρέφοντας ομοιόμορφα τους δύο εντατήρες. Τεντώστε επαρκώς το μεταφορικό ιμάντα (ο ιμάντας δεν πρέπει να είναι χαλαρός στην κάτω πλευρά). Ασφαλίστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. 0.8 Καθαρισμός Πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού στη μηχανή απενεργοποιήστε οπωσδήποτε το μηχανισμό κίνησης! Αποσυνδέστε τη μηχανή από το ηλεκτρικό δίκτυο! Για το σκοπό αυτό αποσυνδέστε τη φίσα συσκευής. Αποσυνδέστε τον αρθρωτό άξονα από τον ελκυστήρα. Πριν από την αποσύνδεση, ρυθμίστε το χειροκίνητο γκάζι του ελκυστήρα στο ελάχιστο. Αφαιρέστε τον αρθρωτό άξονα από τον ελκυστήρα. 4

42 Συντήρηση Καθαρίζετε τη μηχανή ανά τακτά διαστήματα, για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργικότητά της. Η καινούργια μηχανή (πρώτοι 3 μήνες) πρέπει να καθαρίζεται μόνο με σφουγγάρι! Το χρονικό αυτό διάστημα δεν έχει σκληρύνει ακόμα πλήρως το βερνίκι, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος φθοράς του βερνικιού κατά τον καθαρισμό με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης. 4

43 Ειδικός εξοπλισμός Ειδικός εξοπλισμός. Μεταφορικός ιμάντας.. Τύποι μεταφορικού ιμάντα Τύπος μεταφορικού ιμάντα Μήκος μεταφορικού ιμάντα Ύψος ανύψωσης Πλάτος ταινίας F5 50 cm 00 cm 30 cm KF4 400 cm 50 cm 30 cm KF5 500 cm 300 cm 30 cm.. Τοποθέτηση μεταφορικού ιμάντα Κοπίλια με σχισμή 4 Γλωττίδα Βαρούλκο 5 Διάταξη ασφάλισης έκκεντρου 3 Άγκιστρο ασφαλείας Θέση εργασίας: Τραβήξτε έξω την κοπίλια με σχισμή. Με το βαρούλκο τανύστε ελαφρώς, ώστε το άγκιστρο ασφαλείας να μπορεί να τραβηχτεί έξω από τη γλωττίδα. Με το βαρούλκο ανοίξτε πλήρως το μεταφορικό ιμάντα, μέχρι να χαλαρώσει το σχοινί και ο ιμάντας να τεντωθεί. Με την έκκεντρη ασφάλεια στερεώστε τα μέρη του μεταφορικού ιμάντα πάνω και κάτω. 43

44 Ειδικός εξοπλισμός Ρύθμιση γωνίας μεταφορικού ιμάντα: Μετακινήστε το μεταφορικό ιμάντα με τη βοήθεια του βαρούλκου στο επιθυμητό ύψος μεταφοράς. Αναρτήστε την αλυσίδα και στις δύο πλευρές σε αυτήν τη θέση. Η μικρότερη γωνία επιτυγχάνεται με το πλήρες μήκος αλυσίδας. Μια πιο απότομη γωνία επιτυγχάνεται με κοντύτερη ανάρτηση της αλυσίδας στο άγκιστρο στερέωσης. Προσέξτε οπωσδήποτε τη σωστή ανάρτηση στο άγκιστρο! Αποφύγετε οπωσδήποτε την ανάρτηση στη μύτη του άγκιστρου! Χαλαρώστε ξανά το σχοινί, ώστε να αποφορτιστεί. Η γωνία του μεταφορικού ιμάντα μπορεί να είναι έως 35, διαφορετικά ο ιμάντας καταστρέφεται κατά το σχίσιμο! max. 35 Θέση μεταφοράς: Κατ αναλογία ενεργήστε με την αντίθετη σειρά που περιγράφεται παραπάνω...3 Σύνδεση μεταφορικής ταινίας Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες της μεταφορικής ταινίας στη μηχανή. Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες με τις μούφες του υδραυλικού συστήματος. Προσέξτε το σωστό χρώμα, τα μπλε καπάκια σκόνης (εισροή) ταιριάζουν πάνω στα κίτρινα καπάκια σκόνης (επιστροφή). Όταν η μεταφορική ταινία δεν είναι συνδεδεμένη, πρέπει να τοποθετηθούν τα καπάκια σκόνης πάνω στους συνδετήρες και τις μούφες, για να τα προστατέψουν από τη σκόνη!..4 Χειρισμός μεταφoρικής ταινίας Μεταφορικός ιμάντας εμπρός Μεταφορικός ιμάντας - επιστροφή Με το μοχλό χειρισμού (μεταφορικός ιμάντας - είσοδος) ενεργοποιήστε το μεταφορικό ιμάντα. 44

45 Ειδικός εξοπλισμός..5 Συντήρηση μεταφορικού ιμάντα..5. Υποδείξεις για τη μεταφορική ταινία Ελέγξτε αν ο μεταφορικός ιμάντας κινείται κεντραρισμένα. Οι σύνδεσμοι του μεταφορικού ιμάντα δεν πρέπει δεν πρέπει να κινούνται. Αν έρχεται σε επαφή ο ιμάντας, πρέπει να τον κεντράρετε ρυθμίζοντας το μηχανισμό κίνησης ή τον κύλινδρο αναστροφής. Απομακρύνετε κατά καιρούς το υλικό που συσσωρεύεται κάτω από τη μεταφορική ταινία, διαφορετικά μπορεί να υποστούν ζημιά οι σύνδεσμοι του μεταφορικού ιμάντα...5. Ρύθμιση κεντραρισμένης λειτουργίας μεταφορικής ταινίας Κοχλίας στερέωσης 3 Εντατήρας Κόντρα παξιμάδι 3 Αν ο μεταφορικός ιμάντας δεν κινείται κεντρικά πάνω στο τύμπανο οδήγησης ή αναστροφής, τότε μπορεί να ρυθμιστεί η κατεύθυνση κίνησης. Χαλαρώστε ελαφρώς τους κοχλίες στερέωσης στις δύο πλευρές του μεταφορικού ιμάντα. Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. Ευθυγραμμίστε τον κύλινδρο αναστροφής περιστρέφοντας τους δύο εντατήρες. Σφίξτε ξανά τα κόντρα παξιμάδια. Σφίξτε ξανά τους κοχλίες στερέωσης και στις δύο πλευρές τάνυση της μεταφορικής ταινίας Με την πάροδο του χρόνου, η μεταφορική ταινία ενδέχεται να χαλαρώσει λόγω της καταπόνησης. Στην περίπτωση αυτή, η ταινία πρέπει να τεντωθεί κι άλλο. Φέρτε το μεταφορικό ιμάντα σε θέση εργασίας. Χαλαρώστε ελαφρώς τους κοχλίες στερέωσης στις δύο πλευρές του μεταφορικού ιμάντα. Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια των δύο εντατήρων. Τεντώστε το άνω τμήμα του μεταφορικού ιμάντα περιστρέφοντας ομοιόμορφα τους δύο εντατήρες. Όταν ο μεταφορικός ιμάντας τεντωθεί επαρκώς, ασφαλίστε ξανά τους εντατήρες με τη βοήθεια των κόντρα παξιμαδιών. Σφίξτε ξανά τους κοχλίες στερέωσης και στις δύο πλευρές. 45

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας SplitMaster 20 D1170422 - V001 *D1170422-V001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170394-1001* Μηχανή σχισίματος 8 D1170394 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170394-1001* Μηχανή σχισίματος 8 D1170394 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας Μηχανή σχισίματος 8 D1170394 - - 1001 *D1170394-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζι µε παλινδροµικό πριόνι και δισκοπρίονο µε ταλαντευόµενο στήριγµα. D117 0003 - Έκδοση 2003/07

Τραπέζι µε παλινδροµικό πριόνι και δισκοπρίονο µε ταλαντευόµενο στήριγµα. D117 0003 - Έκδοση 2003/07 Τραπέζι µε παλινδροµικό πριόνι και δισκοπρίονο µε ταλαντευόµενο στήριγµα D117 0003 - Έκδοση 2003/07 Περιεχόµενα Γενικά... 2 Κατασκευαστής... 2 Ισχύς... 2 Προδιαγραφόµενη χρήση... 2 Τα κυριότερα εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή οριζόντιου σχισίµατος RuckZuck Plus. D117 0159 - Έκδοση 2006/15

Μηχανή οριζόντιου σχισίµατος RuckZuck Plus. D117 0159 - Έκδοση 2006/15 Μηχανή οριζόντιου σχισίµατος RuckZuck Plus D117 0159 - Έκδοση 2006/15 Περιεχόµενα Γενικά... 2 Κατασκευαστής... 2 Περιοχή ισχύος... 2 Προδιαγραφόµενη χρήση... 2 Περιγραφή... 2 Τα κυριότερα εξαρτήµατα του

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Μηχανή κοπής χόρτου με δίσκο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.GR.80I.

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Μηχανή κοπής χόρτου με δίσκο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.GR.80I. 99 375..80I.0 NOVACAT 266 F (Τύπος PSM 375 : +.. 01001) NOVACAT 306 F (Τύπος PSM 376 : +.. 01001) NOVACAT 356 F (Τύπος PSM 381 : +.. 01001) Μηχανή κοπής χόρτου με δίσκο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ σκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας KM 170/600 R LPG 59641340 03/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. "Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης"

Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. "Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης" Nr. 99 1612..80K.0 FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 KM 90/60 R LPG Adv www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις........ EL.. 1 Προστασία περιβάλλοντος EL.. 1 Εγγύηση............ EL.. 1 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08 ESE 530 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50460702 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637740 03/12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε

Διαβάστε περισσότερα

FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001)

FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001) 99 1612..80I.0 FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001) FARO 6300 L (τύπος 1616 : +.. 01001) FARO 8000 L (τύπος 1618 :

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 KM 130/300 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. Περιστρεφόμενο άροτρο 99 981.GR.80H.1. (τύπος +.. 01001)

SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. Περιστρεφόμενο άροτρο 99 981.GR.80H.1. (τύπος +.. 01001) 99 981..80H.1 SERVO 35 (τύπος +.. 01001) SERVO 35 PLUS (τύπος +.. 01001) SERVO 35 NOVA (τύπος +.. 01001) SERVO 35 NOVA PLUS (τύπος +.. 01001) Περιστρεφόμενο άροτρο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Διαβάστε περισσότερα