ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝ. ΚΩΣΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝ. ΚΩΣΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝ. ΚΩΣΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ Iούλιος 2014

2 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: ΑΘΑΝΑΙΟ KΩΣΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φρόνος και τόπος γέννησης: , Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, Πατέρας τριών τέκνων Διεύθυνση κατοικίας: Γούρνες Σεμένους, Ηράκλειο Κρήτης Δ/νση εργασίας: Παθολογική- Ογκολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Σηλέφωνα: , εργασία , οικία Υαξ κινητό 2

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ... 4 ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ- ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ... 5 ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ... 6 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ... 7 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ... 8 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 8 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ/ΕΜΙΝΑΡΙΑ... 9 ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΡΙΒΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Α) ΤΓΓΡΑΥΗ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ B) ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΑΠΗΧΗΗ(IMPACT FACTOR) ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ Γ) ΕΡΓΑΙΕ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ Δ) ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Ε) ΕΡΓΑΙΕ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ ΟΜΙΛΙΕ Ε ΣΡΟΓΓΤΛΕ ΣΡΑΠΕΖΕ- ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΜΙΝΑΡΙΑ

4 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Πτυχίο Ιατρικής χολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Λίαν Καλώς) Σίτλος Ειδικότητος Παθολογικής Ογκολογίας Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική χολή Πανεπιστημίου Κρήτης Θέμα: Προοπτική μελέτη της δράσης αντινεοπλασματικών φαρμάκων στα Σ- λεμφοκύτταρα (Αριστα) ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Αγγλικά MEΛO ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ 1. Ιατρικός ύλλογος Ηρακλείου, Κρήτης 2. General Medical Council (UK) 3. ΕΟΠΕ (Εταιρεία Ογκολόγων- Παθολόγων Ελλάδας) 4. ΕΟΕΟ (Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα) 5. ASCO (American Society of Clinical Oncology) 6. EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) 7. ETOP (European Thoracic Oncology Platform) 4

5 ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ- ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος.( Αποφ 14202, Νομαρχία Αθηνών) Άδεια ασκήσεως Medical Practitioner (GENERAL MEDICAL COUNCIL, Αγγλίας) Τπηρεσία Τπαίθρου (Αγροτικό Ιατρείο Κοπανάκι Μεσσηνίας) Boηθός, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Παν/κό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Κρήτης (Απόσπαση από το Αγροτικό Ιατρείο) ( ) τρατιωτική Θητεία, (μηνίας Ιατρός) Εσωτερικός βοηθός, Β Παθολογική Κλινική, 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Επιστημονικός υνεργάτης, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ Ειδικευόμενος Ιατρός, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Φρόνος Παθολογίας) & Επιστημονικός υνεργάτης, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ Ειδικευόμενος Ιατρός, 3 η Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο ωτηρία (Φρόνος Αιματολογίας) ( ) Ειδικευόμενος Ιατρός, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική ΠαΓΝΗ, (Φρόνος Παθολογικής Ογκολογίας). Ειδικευόμενος Ιατρός, Ογκολογική Κλινική, Guy s Hospital London, UK (εκπαιδευτική αδεια του ΚΕΤ στο πλαίσιο της ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας) Επιστημονικός υνεργάτης Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής (συμβασιούχος ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης) με αντικείμενο τη διενέργεια Κλινικών Μελετών) Επιμελητής Β Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ Λέκτορας Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική χολή Πανεπιστημίου Κρήτης σήμερα Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική χολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 5

6 ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Masterclass in Clinical Oncology, European School of Oncology Research Fellow, University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), Department of Medical Oncology, Pittsburgh, Pennsylvania, USA (εκπαιδευτική άδεια) Research Fellow, UPMC, Department of Immune Monitoring and Cellular Processing Laboratory (IMCPL), Pittsburgh, Pennsylvania, USA ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ-ΔΙΑΚΡΙΕΙ 2008: Τποτροφία διάρκειας 1 έτους της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό (University of Pittsburgh Medical Center, Department of Medical Oncology, Pittsburgh, Pensylvania, USA) 2010: Τποτροφία διάρκειας 1 έτους της ΕΟΠΕ για ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό (University of Pittsburgh, Department of Immune Monitoring and Cellular Processing Laboratory (IMCPL), Pittsburgh, Pennsylvania, USA). 2011: 1 ο Βραβείο για την εργασία με τίτλο Clinical and immunologic response of patients with advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) vaccinated with an optimized cryptic htert peptide (Vx-001), Kotsakis A., Vetsika E.K., Agouraki D, et al., Advances and Perspectives in Thoracic and upper Aerodigestive Malignancies March 2011, Athens, Greece. 2011: 1 ο Βραβείο από την ΕΟΠΕ για την εργασία με τίτλο A phase II study of bortezomib in combination with doxorubicin in recurrent or metastatic adenoid cystic carcinoma of the head and neck, Kotsakis Α, Argiris Α. Forum of Clinical Oncology (issue 2, vol 2, June 2011). 6

7 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του μαθήματος «Κλινική άσκηση και Προπαιδευτική Κλινική» στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική (Τπεύθυνος Καθηγητής: Β. Γεωργούλιας) σήμερα Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του μαθήματος Παθολογία Α, Προπαιδευτική Κλινική, στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική (Τπεύθυνος Καθηγητής: Β. Γεωργούλιας) & σήμερα Εκπαίδευση των ειδικευόμενων Ιατρών στην κλινική και θεωρητική κατάρτισή τους στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.ΓΝΗ σήμερα υμμετοχή με ομιλίες σε σεμινάρια της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Πα.ΓΝΗ (Summer Schools, Μετεκπαιδευτικά υνέδρια Κλινικής Ογκολογίας) με επικέντρωση σε θέματα ανοσολογίαςανοσοθεραπείας του καρκίνου και σε θέματα έχοντα σχέση με νέους βιολογικούς παράγοντες στην θεραπεία του καρκίνου. 7

8 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ι. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ υντονισμός και παρακολούθηση της κλινικής μελέτης του «Κρυπτικού εμβολίου» σε πανελλήνιο επίπεδο. 09/ /2011 Κλινική Έρευνα (διεξαγωγή, παρακολούθηση, ανάλυση) σε ασθενείς με Καρκίνο του Πνεύμονα και Κεφαλής/Σραχήλου (Research Fellow) στο University of Pittsburgh Medical Center- Pennsylvania, USA. ΚΛΙΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ Α) ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΛΙΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ: 100 Β) INVESTIGATOR SPONSORED TRIALS: & 09/2011- σήμερα Τπεύθυνος οργάνωσης, διεξαγωγής και παρακολούθησης Διεθνών Πολυκεντρικών Κλινικών Μελετών της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ. ΙΙ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 09/2009-8/2011 Μελέτη μηχανισμών ανοσοκαταστολής σε ασθενείς με καρκίνο (Department of Immune Monitoring and Cellular Processing Laboratory- University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, Pennsylvania, USA). Ως κύριος ερευνητής (Principal- Investigator) Prospective study of the effects of chemoradiotherapy on regulatory T-cells (Tregs) in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck 09/2011- σήμερα Τπεύθυνος της Ομάδας Ανοσολογίας του Καρκίνου (Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρικό Σμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης). ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 09/ /2008 καί 09/2011- σήμερα Οργάνωση, συντονισμός, διεξαγωγή και παρακολούθηση του Προγράμματος Διεθνών Πολυκεντρικών Κλινικών Μελετών της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ. 09/ /2008 υντονισμός και παρακολούθηση της κλινικής μελέτης με τίτλο 8

9 «Πιλοτική μελέτη φάσης Ι χορήγησης Πεπτιδίων της Σελομεράσης σαν ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με χημειοανθεκτικά νεοπλάσματα» σε πανελλήνιο επίπεδο σήμερα Οργάνωση και Επιστημονική υπευθυνότητα του 5 ου (2012), 6 ου (2013) και 7 ου (2014) Θερινών χολείων (Summer Schools) Κλινικής Ογκολογίας ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ/ΕΜΙΝΑΡΙΑ 7-10 Νοε ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Κρήτης Οκτ ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Κρήτης Ιουλ o SUMMER SCHOOL Θεξηλά Μαζήκαηα Ογθνινγίαο, Γηαπαλεπηζηεκηαθή πλάληεζε,ηράκλειο Κρήτης 13 Οκτ Greek YoungOncologistsMeeting:Tumor Immunology for Medical Oncologists, Ledra Marriott Hotel, Athens, Greece 1-3 Νοε ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Κρήτης 7-10 Nov ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Κρήτης 4-10 Nov 2013 Πανελλαδική Υοιτητική Ογκολογική υνάντηση 2013, Ηράκλειο Κρήτης 4-6 Απρ nd International Symposium on Thoracic and Upper Aerodigestive Malignacies, Athens, Greece 28/2-1/ Best of World Conference on Lung Cancer (WCLC), Radisson Blu Park Hotel, Αθήνα 9-11 May 2014 Διημερίδα με θέμα «Μοριακή Αντιμετώπιση του καρκίνου: πολεμώντας την αντίσταση», Amalia Hotel, Ναύπλιο Nov 2014 Πανελλαδική Υοιτητική Ογκολογική υνάντηση 2014, Ηράκλειο Κρήτης 9

10 ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΡΙΒΩΝ Μέλος Σριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: Η επίδραση των αναστολέων του mtor στα κυκλοφορούντα καρκινικά και ανοσοκατασταλτικά κύτταρα σε ασθενείς με μεταστατικό HER2-αρνητικό καρκίνο του μαστού. (Τποψήφιος Διδάκτορας: Φ. Νικολάου: ε εξέλιξη) Επίδραση της χημειοθεραπείας με ή χωρίς τον αντι-αγγειογενετικό παράγοντα Bevacizumab στα ανοσοκατασταλτικά κύτταρα σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. (Τποψήφιος Διδάκτορας: Υ. Κοΐνης: ε εξέλιξη) Μέλος Επταμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Ανίχνευση μεταλλάξεων του EGFR και KRAS σε ασθενείς με ΜΜΚΠ και διερεύνηση της αξίας τους ως προβλεπτικό παράγοντα ανταπόκρισης στη θεραπεία. (Τποψήφια Διδάκτορας: Α. Καλυκάκη. ε εξέλιξη) 10

11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Α) ΤΓΓΡΑΥΗ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 1. Athanasios Kotsakis, Michael K. Gibson and Athanassios Argiris: Incorporating Novel Agents with Chemotherapy and Radiotherapy for the Treatment of Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. Multidisciplinary Management of Head and Neck Cancer. R. Haddad, Chapter 6, p , Athanassios Argiris and Athanasios Kotsakis: Update on Targeted Therapies for Recurrent or Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. ASCO Educational Book Manuscript, p , A. Kotsakis, E. Kontopodis, and V. Georgoulias: Pros and Cons of Maintenance Therapy for Advanced Non- Small Cell Lung Cancer. Emerging Cancer Therapeutics, 3:1, 27-44, A Kotsakis, N Kentepozidis and V Georgoulias. Metronomic Chemotherapy in Non-Small-Cell Lung Cancer. Metronomic Chemotherapy, 2014 (in press) B) ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, N. Androulakis, MA. Dimopoulos, E. Papadakis, Th. Kotsakis, N. Vardakis, K. Kalbakis, N. Merambeliotakis, D. Hatzidaki: Second-line treatment of advanced non-small cell lung cancer with Paclitaxel and Gemcitabine: A preliminary report on an active regimen. Semin Oncol 24(suppl 12): 61, V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, M-A. Dimopoulos, Ch. Papadimitriou, K. Hatzakis, P. Heras, K. Kalbakis, Th. Kotsakis, N. Vardakis, N. Merambeliotakis, D. Hatzidaki: Docetaxel (Taxotere) and Gemcitabine (Gemsar) in the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC): Preliminary results. Semin Oncol 24 (suppl 14): 22-25, S. Kakolyris, N. Androulakis, Ch. Kouroussis, A. Kotsakis, J. Souglakos, D. Hatzidaki, D. Beri, G. Samonis, V. Georgoulias: Vinorelbine and tamoxifen as first-and second-line treatment in elderly patients with advanced breast cancer: A preliminary analysis. J BUON 3: , M.I. Koukourakis, C. Kouroussis, M. Kamilakis, S. Koukouraki, A. Giatromanolaki, S. Kakolyris, A. Kotsakis, N. Androulakis, N. Bachlitzanakis, 11

12 V. Georgoulias: Weekly docetaxel and concomitant boost radiotherapy for nonsmall-cell lung cancer: A phase I/II dose escalation trial. Eur J Cancer 34 (6): , V. Georgoulias, N. Androulakis, D. Bouros, Ch. Kouroussis, K. Chatzakis, E. Papadakis, F. Apostolopoulou, Th. Georgopoulou, T. Kotsakis, J. Souglakos, D. Hatzidaki, J. Vlachonikolis, G. Panagos: Combination chemotherapy with docetaxel, vinorelbine and cisplatin as first-line treatment of advanced nonsmall cell lung cancer: A multicenter phase II study of the Greek Cooperative Group for Lung Cancer. Lung Cancer 21: , N. Androulakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, S. Tzannes, E. Papadakis, Ch. Papadimitriou, A. Geroyianni, Th. Georgopoulou., I. Dimopoulou, J. Souglakos, A. Kotsakis, N. Vardakis, D. Hadzidaki, V. Georgoulias: Salvage treatment with paclitaxel and gemcitabine for patients with non-small-cell lung cancer after cisplatin-or-docetaxel-based chemotherapy: A multicenter phase II study. Ann Oncol 9: , Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, J. Souglakos, T. Kotsakis, D. Mavroudis, K. Katsogridakis, N. Vardakis, D. Hatzidaki, G. Samonis, J. Vlachonikolis, V. Georgoulias: Dose-escalation study of docetaxel in combination with mitoxantrone as first line treatment in patients with metastatic breast cancer. J Clin Oncol 17 (3): , V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, AM. Dimopoulos, E. Papadakis, D. Bouros, F. Apostolopoulou, Ch. Papadimitriou, A. Agelidou, K. Hatzakis, K. Kalbakis, A. Kotsakis, N. Vardakis, J. Vlachonikolis: Front line treatment of advanced non-small cell lung cancer with docetaxel and gemcitabine: A multicenter phase II trial. J Clin Oncol 17 (3): , E. Sarra, A. Kotsakis, J. Souglakos, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, E. Mavromanolakis, J. Vlachonikolis, V. Georgoulias: Post-chemotherapy lymphopoiesis in patients with solid tumors is characterized by CD4 + cell proliferation. Anticancer Res 19: , A. Kotsakis, E. Sarra, M. Peraki, M. Koukourakis, S. Apostolaki, J. Souglakos, E. Mavromanolakis, J. Vlachonikolis, V. Georgoulias: Docetaxel-induced lymphopenia in patients with solid tumors: A prospective phenotypic analysis. Cancer 15(89): , Ch. Kouroussis, G. Samonis, N. Androulakis, J. Souglakos, A. Voloudaki, A.M. Dimopoulos, T. Kotsakis, S. Kakolyris, K. Kalbakis, V. Georgoulias: Successful conservative treatment of neutropenic enterocolitis complicating taxane based chemotherapy: a report of five cases. Am J Clin Oncol 23(3): , S. Kakolyris, J. Souglakos, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, D. Mavroudis, K. Kalbakis, A. Kotsakis, N. Vardakis, M. Koukourakis, J. Romanos, V. Georgoulias: A dose-finding study of irinotecan (CPT-11) plus 4-day continuous 5-fluorouracil (5-FU) infusion in advanced colorectal cancer. Oncology 60(3): , A.Stathopoulou, I. Vlachonikolis, D. Mavroudis, M. Perraki, Ch. Kouroussis, S. Apostolaki, N. Malamos, S. Kakolyris, A. Kotsakis, N. Xenidis, D. Reppa, V. 12

13 Georgoulias: Molecular Detection of Cytokeratin-19 positive cells in the peripheral blood of patients with operable breast cancer: Evaluation of their prognostic significance. J Clin Oncol 20 (16): , Souglakos J, Kotsakis A, Kouroussis C, Kakolyris S, Mavroudis D, Kalbakis K, Agelaki S, Vlachonikolis J, Georgoulias V, Samonis G. Nonneutropenic febrile episodes associated with docetaxel based chemotherapy in patientswith solid tumors. Cancer Sep 15;95(6): J. Souglakos, K. Syrigos, A. Potamianou, A. Polyzos, I. Boukovinas, N. Androulakis, Ch. Kouroussis, N. Vardakis, Ch. Christophilakis, A. Kotsakis, V. Georgoulias: Combination of irinotecan (CPT-11) plus Oxaliplatin (L-OHP) as first-line treatment in locally advanced or metastatic gastric cancer: A multicancer phase II trial. Ann Oncol 15: , A. Pallis, A. Agelidou, P. Papakotoulas, A. Tsaroucha, M. Agelidou, S. Agelaki, N. Androulakis, L. Vamvakas, A. Geroyianni, A. Kotsakis, N. Kentepozidis, V. Georgoulias: A multicentre phase II study of sequential vinorelbine and cipslain followed by docetaxel and gemcitabine in patients with advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer 52: , A. Ardavanis, D. Mavroudis, K. Kalbakis, N. Malamos, K. Syrigos, L. Vamvakas, A. Kotsakis, N. Kentepozidis, Ch. Kouroussis, S. Agelaki, V. Georgoulias : Pegylated liposomal doxorubicin in combination with vinorelbine as salvage treatment in pretreated patients with advanced breast cancer: A multicentre phase II study. Cancer Chem Pharm 58: , I. Boukovinas, N. Androulakis, L. Vamvakas, P. Papakotoulas, N. Ziras, A. Kalykaki, A. Kotsakis, I. Gioulmbasanis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Sequential gemcitabine and cisplatin followed by doxetaxel as first-line treatment of advance urothelial carcinoma: a multicentre phase II study of the Hellenic Oncology research Group (HORG). Ann Oncol 17: , G.P. Stathopoulos, K. Syrigos, G. Aravantinos, A. Polyzos, P. Papakotoulas, g. Fountzilas, A. Potamianou, N. Ziras, J Boukovinas, J. Varthalitis, N. Androulakis, A. Kotsakis, G. Samonis, V. Georgoulias: A multicenter phase III trial comparing irinotecan-gemcitabine (IG) with gemcitabine (G) monotherapy as first-line treatment in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer. Br J Cancer 95: , AG. Pallis, Ch. Christofillakis, E. Tselepatiotis, S. Agelaki, L. Vamvakas, J. Souglakos, N. Vardakis, A. Kalykaki, A. Kotsakis, A. Argiraki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Sequential administration of docetaxel followed by maintenance gefitinib, as salvage treatment in patients with advanced NSCLC: A multicenter phase II trial. Lung Cancer 55: , A. Kotsakis, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Agelaki, K. Kalbakis, L. Vamvakas, N. Vardakis, A. Kalykaki, A. Polyzos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: A Dose Escalation Study of Pegylated Liposomal Doxorubicin and Oxaliplatin in Patients with Advanced Solid Tumors. Oncology 71: ,

14 22. M. Ignatiadis, A. Polyzos, GP. Stathopoulos, E. Tselepatiotis, Ch. Christophylakis, K. Kalbakis, L. Vamvakas, A. Kotsakis, A. Potamianou, V. Georgoulias: A multicenter phase II study of docetaxel in combination with gefitinib in gemcitabine-pretreated patients with advanced/metastatic pancreatic cancer. Oncology 71: , Mavroudis D, Bolonakis I, Cornet S, Myllaki G, Kanellou P, Kotsakis A, Galanis A, Nikoloudi I, Spyropoulou M, Menez J, Miconnet I, Niniraki M, Cordopatis P, Kosmatopoulos K, Georgoulias V. A phase I study of the optimized cryptic peptide TERT(572y)in patients with advanced malignancies. Oncology. 2006; 70(4): J. Souglakos, A. Kalykaki, L. Vamvakas, N. Androulakis, K. Kalbakis, S. Agelaki, N. Vardakis, M. Tzardi, A. Kotsakis, J. Gioulbasanis, D. Tsetis, G. Sfakiotaki, D. Hatzidaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Phase II study Capecitabine and Oxaliplatin (CAPOX) plus Cetuximab is an effective treatment for patients with metastatic colorectal cancer who progressed after oxaliplatinbased chemotherapy. Ann Oncol 18: , S. Apostolaki, M. Perraki, A. Pallis, V. Bozionelou, S. Agelaki, P. Kanellou, A. Kotsakis, E. Politaki, K. Kalbakis, A. Kalykaki, L. Vamvakas, V. Georgoulias, D. Mavroudis: Circulating HER2 mrna-positive cells in the peripheral blood of patients with stage I and II breast cancer after the administration of adjuvant chemotherapy: evaluation of their clinical relevance. Ann Oncol 18: , E. Bolonaki, A. Kotsakis, E. Papadimitraki, D. Agouraki, G. Konsolakis, A. Vagia, Ch. Christophylakis, E. Nikoloudi, E. Magganas, A. Galanis, P. Cordopatis, K. Kosmatopoulos, V. Georgoulias, D. Mavroudis. Vaccination of patients with advanced non-small cell lung cancer with an optimized cryptic htert peptide (Vx-001) J Clin Oncol 25: , I. Gkioulbasanis, J. Souglakos, N. Vardakis, A. Kotsakis, Z. Saridaki, N. Kentepozidis, A. Polyzos, S. Giassas, M. Ignatiadis, V. Bozionelou, C. Christophylakis, V. Georgoulias Dose escalating clinical study of high dose infusional 5-fluorouracil and leukovorin (AIO regimen) plus alternate weekly administration of oxaliplatin and irinotecan in patients with advanced tumors of the gastrointestinal tract. J BUON 12: , Ch. Emmanouilides, G. Sfakiotaki, N. Androulakis, K. Kalbakis, Ch. Christophylakis, A. Kalykaki, L. Vamvakas, A. Kotsakis, S. Agelaki, E. Diamandidou, N. Touroutoglou, A. Chatzidakis, V. Georgoulias, D. Mavroudis, J.Souglakos: Front-line Bevacizumab in combination with Oxaliplatin, Leucovorin and 5-Fluorouracil (FOLFOX) in patients with metastatic colorectal cancer: A multicenter phase II study BMC 7: 91, Z. Saridaki, V. Bozionelou, N. Kentepozidis, A. Kotsakis, N. Vardakis, A. Kalykaki, I. Gioulbasanis, A. Karabeazis, L. Vamvakas, V. Georgoulias, D. Mavroudis: A dose escalation study of the biweekly administration of paclitaxel, oxaliplatin and capecitabine in patients with advanced solid tumors. Oncology 72: 45-50, V. Georgoulias, N. Androulakis, A. Kotsakis, D. Hatzidaki, K. Syrigos, A. 14

15 Polyzis, A. Agelidou, I. Varthalitis, N. Ziras, M. Agelidou, V. Chandrinos, I. Boukovinas, A. Geroyianni, L. Vamvakas, D. Mavroudis: Docetaxel versus docetaxel plus gemcitabine as front line treatment of patients with advanced non-small cell lung cancer: A randomized. Multicenter phase III trial. Lung Cancer 59: 57-63, A. Kalykaki, P. Papakotoulas, S. Tsousis, I. Boukovinas, L. Vamvakas, A. Kotsakis, N. Vardakis, P. Papadopoulou, V. Georgoulias, D. Mavroudis: Gemcitabine plus oxaliplatin (GEMOX) in pretreated patients with advanced ovarian cancer: A multicentr phase II study of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Anticancer Research 28: , A.G. Pallis, S. Agelaki, S. Kakolyris, A. Kotsakis, A. Kalykaki, N. Vardakis, P. Papakotoulas, A. Agelidou, A. Geroyianni, M. Agelidou, D. Hatzidaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Chemotherapy-induced neutropenia as a prognostic factor in patients with advanced non-small-cell lung cancer treated with frontline docetaxel-gemcitabine chemotherapy. Lung Cancer 62: , I. Boukovinas, J. Souglakos, D. Hatzidaki, S. Kakolyris, N. Ziras, L. Vamvakas, A. Polyzos, A. Gerogianni, A. Agelidou, S. Agelaki, K. Kalbakis, A. Kotsakis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Docetaxel plus gemcitabine as front-line chemotherapy in elderly patients with lung adenocarcinomas: A multicenter phase II study. Lung Cancer 63: 77-82, S. Apostolaki, M. Perraki, G. Kallergi, M. Kafousi, S. Papadopoulolos, A. Kotsakis, A. Pallis, N. Xenidis, L. Kalmanti, K. Kalbakis, S. Agelaki, S. A. Kalykaki, Ch. Stournaras, E. Stathopoulos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: Detection of occult HER2 mrna-positive tumor cells in the peripheral blood of patients with operable breast cancer: evaluation of their prognostic relevance. Breast Cancer Res Treat 117: , Z. Saridaki, P. Pappas, J. Souglakos, M. Nikolaidou, N. Vardakis, A. Kotsakis, M. Marselos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: A dose escalation and pharmacokinetic study of the biweekly administration of paclitaxel, gemcitabine and oxaliplatin in patients with advanced solid tumors. Cancer Chemoth Pharm 65: , Ch. Kouroussis, L. Vamvakas, N. Vardakis, A. Kotsakis, A. Kalykaki, K. Kalbakis, Z. Saridaki, N. Kentepozidis, S. Giassas, V. Georgoulias: Continuous administration of daily low dose of temozolomide in pre-treated patients with advanced non-small cell lung cancer: A phase II study Oncology 76: , S. Agelaki, D. Hatzidaki, A. Kotsakis, P. Papakotoulas, A. Polyzos, N. Ziras, I. Gioulbasanis, A. Karampeazis, A. Agelidou, X. Tsiafaki, V. Chandrinos, M. Lerikou, V. Georgoulias: Non-platinum-based first-line followed by platinumbased second line chemotherapy of the reverse sequence in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). A retrospective analysis by Lung Cancer Group of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Oncology 78: , N. Xenidis, A. Kotsakis, A. Kalykaki, C. Christophyllakis, S. Giassas, N. Kentepozidis, A. Polyzos, L. Chelis, N. Vardakis, L. Vamvakas, V. Georgoulias, 15

16 S. Kakolyris: Etoposide plus cisplatin followed by concurrent chemoradiotherapy and irinotecan plus cisplatin for patients with limited-stage small cell lung cancer: A multicenter phase II study. Lung Cancer 68: , A.Kotsakis, V. Georgoulias: Targeting epidermal growth factor receptor in the treatment of non-small cell lung cancer. Expert Opin Pharmacoth 11: 1-27, S. Baka, S. Agelaki, A. Kotsakis, M. Veslemes, P. Papakotoulas, M. Agelidou, A. Agelidou, E. Tsaroucha, G. Pavlakou, A. Gerogianni, N. Androulakis, L. Vamvakas, K. Kalbakis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Phase III study comparing sequential versus alternate administration of cisplatin-etoposide and topotecan as first-line treatment in small cell lung cancer. Anticancer Res 30: , A. Kotsakis, D. Hatzidaki, L. Vamvakas, N. Vardakis, A. Kalykaki, V. Bozionelou, N. Androulakis, K. Kalbakis, Z. Saridaki, V. Georgoulias, S. Agelaki: A Retrospective Analysis of Non-platinum-based First- and Second-line Chemotherapy in Patients with Advanced Non-small Cell Lung Cancer. Anticancer Res 30: , A. Kotsakis, S. Agelaki, N. Vardakis, G. Stathopoulos, L. Vamvakas, A. Kalykaki, N. Kentepozidis, E. Kontopodis, G. Sfakiotaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: A dose-escalation study of pemetrexed and docetaxel in nonsmall-cell lung cancer. Cancer Chemother Pharmacol 68: , AG. Pallis, S. Agelaki, A. Agelidou, I. Varthalitis, K. Syrigos, N. Kentepozidis, G. Pavlakou, A. Kotsakis, E. Kontopodis, V. Georgoulias: A randomized phase III study of the docetaxel/carboplatin combination versus docetaxel single-agent as second line treatment for patients with advanced/metastatic Non-Small Cell Lung Cancer. BMC Cancer 10: , Tarhini A, Kotsakis A, Gooding W, Shuai Y, Petro D, Friedland D, Belani CP, Dacic S, Argiris A. Phase II study of everolimus (RAD001) in previously treated small cell lung cancer. Clin Cancer Res Dec 1;16(23): A.G. Pallis, K. Syrigos, A. Kotsakis, N. Karachaliou, A. Polyzos, V. Chandrinos, I. Varthalitis, Ch. Christophyllakis, A. Ardavanis, L. Vamvakas, Ν. Vardakis, Z. Saridaki, G. Samonis, S. Giassas, V. Georgoulias, S. Agelaki: Second-line paclitaxel/carboplatin versus vinorelbine/carboplatin in patients with advanced non-small cell lung cancer pre-treated with non-platinum-based chemotherapy: A multicenter randomized phase II study Clinical Lung Cancer 12: , AG. Pallis, A. Karampeazis, L. Vamvakas, N. Vardakis, A. Kotsakis, V. Bozionelou, A. Kalykaki, D. Hatzidaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias. Efficacy and treatment tolerance in older patients with NSCLC: a meta-analysis of five phase III randomized trials conducted by the Hellenic Oncology Research Group. Ann Oncol Nov;22(11): EK. Vetsika, E. Papadimitraki, D. Aggouraki, G. Konsolakis, ME. Mela, A. Kotsakis, S. Christou, S. Patramani, M. Alefantinou, A. Kaskara, C. Christophyllakis, K. Kosmatopoulos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: Sequential 16

17 Administration of the Native TERT572 Cryptic Peptide Enhances the Immune Response Initiated by its Optimized Variant TERT572Y in Cancer Patients. J Immunother 34: , AG. Pallis, A. Voutsina, N. Kentepozidis, S. Giassas, P. Papakotoulas, S. Agelaki, K. Tryfonidis, A. Kotsakis, L. Vamvakas, N. Vardakis, V. Georgoulias: A Phase II Trial of Erlotinib As Front-Line Treatment in Clinically Selected Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer. Clin Lung Cancer Mar;13(2): Argiris A, Karamouzis MV, Smith R, Kotsakis A, Gibson MK, Lai SY, Kim S, Branstetter BF, Shuai Y, Romkes M, Wang L, Grandis JR, Ferris RL, Johnson JT, Heron DE. Phase I trial of pemetrexed in combination with cetuximab and concurrent radiotherapy in patients with head and neck cancer. Ann Oncol Nov;22(11): I. Boukovinas, N. Androulakis, N. Kentepozidis, A. Polyzos, P. Papakotoulas, N. Ziras, A. Kotsakis, N. Vardakis, A. Karampeazis, V. Markos, A. Kostakopoulos, CA. Constantinides, G. Samonis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Chemotherapy with gemcitabine, cisplatin, and docetaxel in the treatment for patients with muscle-invasive bladder cancer: a multicenter phase II study of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Cancer Chemother Pharmacol Feb;69(2): EK Vetsika, G. Konsolakis, D. Aggouraki, A. Kotsakis, E. Papadimitraki, S. Christou, J. Menez-Jamet, K. Kosmatopoulos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: Immunological responses in cancer patients after vaccination with the therapeutic telomerase-specific vaccine Vx-001. Cancer Immunol Immunother Feb;61(2): A. Kotsakis, EK. Vetsika, S. Christou, D. Hatzidaki, N. Vardakis, D. Aggouraki, G. Konsolakis, V. Georgoulias, C. Christophyllakis, P. Cordopatis, K. Kosmatopoulos, D. Mavroudis: Clinical outcome of patients with various advanced cancer types vaccinated with an optimized cryptic human telomerase reverse transcriptase (TERT) peptide: results of an expanded phase II study. Ann Oncol Feb;23(2): Mountzios G, Emmanouilidis C, Vardakis N, Kontopodis E, Hatzidaki D, Popis E, Karachaliou N, Kotsakis A, Agelidou M, Georgoulias V. Paclitaxel plus bevacizumab in patients with chemoresistant relapsed small cell lung cancer as salvage treatment: A phase II multicenter study of the Hellenic Oncology Research Group. Lung Cancer Jul;77(1): Kotsakis A, Harasymczuk M, Schilling B, Georgoulias V, Argiris A, Whiteside TL. Myeloid-derived suppressor cell measurements in fresh and cryopreserved blood samples. J Immunol Methods Jul 31;381(1-2): Kentepozidis N, Soultati A, Giassas S, Vardakis N, Kalykaki A, Kotsakis A, Papadimitraki E, Pantazopoulos N, Bozionellou V, Georgoulias V. Paclitaxel in combination with carboplatin as salvage treatment in patients with castrationresistant prostate cancer: a Hellenic oncology research group multicenter phase II study. Cancer Chemother Pharmacol Jul;70(1):

18 56. Argiris A, Kotsakis AP, Hoang T, Worden FP, Savvides P, Gibson MK, Gyanchandani R, Blumenschein GR Jr, Chen HX, Grandis JR, Harari PM, Kies MS, Kim S. Cetuximab and bevacizumab: preclinical data and phase II trial in recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. Ann Oncol Jan;24(1): Kentepozidis N, Kotsakis A, Soultati A, Agelaki S, Christophylakis Ch, Agelidou M, Chelis L, Papakotoulas P, Vamvakas L, Zafiriou Z, Samonis G, Georgoulias V. Docetaxel plus cisplatin and bevacizumab for untreated patients with advanced/metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer: a multicenter phase II study of the Hellenic Oncology Research Group. Cancer Chemother Pharmacol Mar;71(3): Huang D, Kim DW, Kotsakis A, Deng S, Lira P, Ho S, Lee NV, Vizcarra P, Cao JQ, Christensen JG, Kim TM, Sun JM, Ahn JS, Ahn MJ, Park K, Mao M. Multiplexed deep sequencing analysis of ALK kinase domain identifies resistance mutations in relapsed patients following crizotinib treatment. Genomics 2013 Sep;102(3): Agelaki S, Kontopodis E, Kotsakis A, Chandrinos V, Bompolaki I, Zafeiriou Z, Papadimitraki E, Stoltidis D, Kalbakis K, Georgoulias V. A phase I clinical trial of weekly oral topotecan for relapsed small cell lung cancer. Cancer Chemother Pharmacol Jul;72(1): Karampeazis A, Voutsina A, Souglakos J, Kentepozidis N, Giassas S, Christofillakis C, Kotsakis A, Papakotoulas P, Rapti A, Agelidou M, Agelaki S, Vamvakas L, Samonis G, Mavroudis D, Georgoulias V. Pemetrexed versus erlotinib in pretreated patients with advanced non-small cell lung cancer: A Hellenic Oncology Research Group (HORG) randomized phase 3 study. Cancer Aug 1;119(15): Ramalingam SS, Kotsakis A, Tarhini AA, Heron DE, Smith R, Friedland D, Petro DP, Raez LE, Brahmer JR, Greenberger JS, Dacic S, Hershberger P, Landreneau RJ, Luketich JD, Belani CP, Argiris A. A multicenter phase II study of cetuximab in combination with chest radiotherapy and consolidation chemotherapy in patients with stage III non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2013 Sep;81(3): Katopodis O, Souglakos J, Stathopoulos E, Christopoulou A, Kontopodis E,Kotsakis A, Kalbakis K, Kentepozidis N, Polyzos A, Hatzidaki D, Georgoulias V. Frontline treatment with gemcitabine, oxaliplatin and erlotinib for the treatment of advanced or metastatic pancreatic cancer: a multicenter phase II study of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Cancer Chemother Pharmacol Jun 15. [Epub ahead of print] 18

19 ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΑΠΗΧΗΗ(IMPACT FACTOR) ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ υνολικός υντελεστής Απήχησης Μέση τιμή υντελεστή Απήχησης h-index 17 *τοιχεία από έρευνα (2014) στο κάθε περιοδικό ξεχωριστά (impact factor- Journal- home page) Γ) ΕΡΓΑΙΕ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ 1. S. Papadaki, E. Sarra, Ch. Kouroussis, Th. Kotsakis, L. Vamvakas, E. Stefanaki, E. Mavromanolakis, J.Vlachonicolis, V.Georgoulias: Lymphocyte abnormalities during post-chemotherapy myelosupression and bone marrow renegeration in patients with solid tumors 7 th International Congress on anti-cancer treatement, Paris Febr Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, V. Papoutsakis, P. Herras, N. Vardakis, Α. Kotsakis, K. Kalbakis, N. Meramveliotakis, G. Fytrolakis, E. Stefanakis, D. Hadzidaki, G. Samonis, V. Georgoulias: PhaseI study of alternating docetaxel and mitoxantrone with G-CSF support in advanced breast cancer 33rd ASCO May 1997, Denver, USA 3. E. Papadakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, N. Androulakis, A. Dimopoulos, S. Tzannes, A. Kotsakis, N. Vardakis, K. Kalbakis, N. Meramveliotakis, D. Hadzidaki, V. Georgoulias: Second line treatment of anvanced NSCLC after cisplatin-based chemotherapy with paclitaxel and gemcitabine 8 th World Conference on Lung Cancer, August 1997, Dublin Ireland 4. Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, P. Herras, N. Vardakis, Ath. Kotsakis, K. Kalbakis, N. Meramveliotakis, D. Hadzidaki, G. Samonis, V. Georgoulias: Phase I/II study of alternative docetaxel and mitoxantrone with G-CSF support in advanced breast cancer ECCO 9 th, September 1997, Hamburg Germany 5. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, M. Dimopoulos, E. Papadakis, S. Tzannes, Th. Kotsakis, N. Vardakis, N. Meramveliotakis, K. Kalbakis, D. Hatzidaki, V. Georgoulias: Second line treatment of non small cell lung cancer with paclitaxel and gemcitabine ECCO 9 th, September 1997, Hamburg Germany 6. Ch. Kouroussis, N. Androulakis, J. Souglakos, S. Kakolyris, Ath. Kotsakis, A. Dimopoulos, K. Kalbakis, K. Katsogridakis, G. Prinianakis, G. Samonis, V. Georgoulias: Acute inflammatory abdominal events complicating taxane-based chemotherapy:a report of four cases 8 th International Congress on Anti-Cancer Treatment Febr,1998 Paris. France 19

20 7. D. Mavroudis, Ch. Kouroussis, N. Malamos, A. Potamianos, S. Kakolyris, N. Androulakis, E. Papadakis, K. Kalbakis, S. Aggelaki, Th. Kotsakis, J. Souglakos, V. Georgoulias: A phase II trial of docetaxel and gemcitabine as second line treatment in advanced breast cancer 8 th International Congress on Anti-Cancer Treatment Febr, 1998 Paris France 8. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, J. Souglakos, D. Mavroudis, K. Kalbakis, S. Aggelaki, Ath. Kotsakis, G. Prinianakis, N. Vardakis, V. Georgoulias : Phase I study of cisplatin and irinotecan(cpt-11) Combination in metastatic non-small cell lung cancer 8 th International Congress on Anti-Cancer Treatment Febr,1998 Paris, France 9. S.Kakolyris,Ch.Kouroussis,J.Souglakos,N.Androulakis, D.Mavroudis, K. Kalbakis, Ath.Kotsakis, E.Sarra, S.Aggelaki,G.Prinianakis,N.Vardakis G.Samonis,V.Georgoulias : Phase I study of CPT-11 and CDDP combination in metastatic NSCLC 34 rd ASCO, May 1998, (abs 1884) 10. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, A. Dimopoulos, E. Papadakis, Ch. Papadimitriou, K. Hatzakis, E. Bania, F. Apostolopoulou, Ch. Tsiafaki, A. Alexopoulos, J. Souglakos, Th. Kotsakis, J. Vlachonikolis, D. Hadzidaki: Front line treatment at NSCLC with docetaxel and gemcitabine 34 rd ASCO, May 1998, (abs.1819) 11. V. Georgoulias, N. Androulakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, E. Papadakis, M. Aggelidou, G. Blazoyannakis, A. Gerogiannis, M. Velsemes, A. Aggelidou, A. Dimopoulos, Th. Kotsakis, J. Souglakos, D. Hadzidaki: Second line treatment with paclitaxel and gemcitabine in patients with non-small cell lung cancer who failed cisplatin based chemotherapy 34 rd ASCO, May 1998, (abs.1800) 12. S. Kakolyris, N. Androulakis, J. Souglakos, Ch. Kouroussis, K. Kalbakis, Ath. Kotsakis, S. Aggelaki, D. Hadzidaki, G. Samonis, V. Georgoulias: Phase I study with irinotecan(cpt-11) plus 5-FU combination in advanced colon cancer 34 rd ASCO, May 1998, (abs.1070) 13. Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, E. Samelis, G. Aravantinos, A.M. Dimopoulos, Ch. Papadimitriou, D. Genatas, N. Tzavaris, S. Karambekios, G. Stathopoulos, Th. Kotsakis, J. Souglakos, G. Samonis, V. Georgoulias: Treatment of advanced pancreatic cancer(apc) with docetaxel. A multicenter phase IIstudy. Proccedings ASCO- The 34rd. Annual Meting, May 1998, Los Angeles (abs n.1021) 14. D. Mavroudis, Ch. Kouroussis, N. Malamos, A. Potamianou, S. Kakolyris, A. Alexopoulos, N. Androulakis, E. Papadakis, J. Vlachonikolis, K. Kalbakis, S. Aggelaki, Th. Kotsakis, E. Sarra, J. Souglakos, G. Samonis, V. Georgoulias: A phase II trial of docetaxel and gemcitabine as second line treatment in metastatic breast cancer Proccedings ASCO- The 34rd. Annual Meting, May 1998, Los Angeles (abs 20

21 n.607) 15. Malamos N, Alexopoulos A, Mavroudis D, Kouroussis Ch, Potamianou A, Kakolyris S, Androulakis N, Papadakis E, Vlachonikolis J, Kalbakis K, Agelaki S, Kotsakis Th, Sara E, Souglakos J, Samonis G, Georgoulias V: A phase ii trial of Docetaxel and Gemcitabine as second line treatment in metastatic Breast Cancer. 17th International Cancer Congress, August 23 28, 1998, Rio de Janeiro 16. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, M.A. Dimopoulos, E. Papadakis, D. Bouros, F. Apostolopoulou, Ch. Papadimitriou, A. Aggelidou, V. Tzianni, F. Apostolaki, K. Hatzakis, K. Kalbakis, Ath. Kotsakis, E. Sarra, N. Vardakis, J. Vlachonikolis: Front line treatment of advanced non small cell lung cancer with docetaxel and gemcitabine: A multicenter phase II trial 5 th Central European Lung Cancer Conference, Sept.1998, Prague 17. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, N. Androulakis, D. Mavroudis, K. Kalbakis, Ath. Kotsakis, E. Sarra, S. Aggelaki, G. Prinianakis, N. Vardakis, G. Samonis, V. Georgoulias: Phase I study of irinotecan(cpt-11) and Cisplatin (CDDP) combination in metastatic non small cell lung cancer 5 th Central European Lung Cancer Conference, Sept.1998, Prague 18. N. Androulakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, S. Tzannes, E. Papadakis, Ch. Papadimitriou, A. Gerogianni, Th. Georgopoulou, I. Dimopoulou, J. Souglakos, V. Tzianni, F. Apostolaki, Ath. Kotsakis, N. Vardakis, T. Kalikaki, D. Hadzidaki, V. Georgoulias: Salvage treatment with paclitaxel and gemcitabine for patients with non small lung cancer after Cisplatin or docetaxel-based chemotherapy. A multicenter phase II trial 5 th Central European Lung CancerConference, Sept.1998, Prague 19. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, M.A. Dimopoulos, E. Papadakis, D. Bouros, F. Apostolopoulou, Ch. Papadimitriou, A. Aggelidou, V. Tzianni, F. Apostolaki, K. Hatzakis, K. Kalbakis, Ath. Kotsakis, E. Sarra, N. Vardakis, J. Vlachonikolis: Front line treatment of advanced non small cell lung cancer with docetaxel and gemcitabine: A multicenter phase II trial 3 rd International Congress on Lung Cancer, October 1998,Rhodes 20. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, N. Androulakis, D. Mavroudis, K Kalbakis, Ath. Kotsakis, E. Sarra, S. Aggelaki, G. Prinianakis, N. Vardakis, G. Samonis, V. Georgoulias : Phase I study of irinotecan(cpt-11) and Cisplatin (CDDP) combination in metastatic non small cell lung cancer 3 rd International Congress on Lung Cancer,October 1998 Rhodes 21. N. Androulakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, S. Tzannes, E. Papadakis, Ch. Papadimitriou, A. Gerogianni, Th. Georgopoulou, I. Dimopoulou, J. Souglakos, V. Tzianni, F. Apostolaki, Ath. Kotsakis, N. Vardakis, T. Kalikaki, D. Hadzidaki,V. Georgoulias: Salvage treatment with paclitaxel and gemcitabine for patients with non small lung cancer after Cisplatin or docetaxel-based chemotherapy. A multicenter phase II trial 3 rd International Congress on Lung Cancer, October 1998 Rhodes 21

22 22. V. Georgoulias, S. Papadaki, E. Sarra, C. Kouroussis, T. Kotsakis, L. Vamvakas,, E. Stefanakis, E. Mavromanolakis, J. Vlachonicolis: Lymphocyte abnormalities during post-chemotherapy myelosuppression and bone marrow regeneration in patients with Solid Tumors. ECCO (European Conference on Clinical Oncology ), 6-10 Nov. 1998, Athens 23. S. Kakolyris, C. Kourousis, N. Androulakis, M. A. Dimopoulos, E. Papadakis, S. Tzannes, T. Kotsakis, N. Vardakis, N. Merambeliotakis, C. Kalbakis, D. Xatzidaki, V. Georgoulias: Second line treatment of Non - small cell lung cancer with paclitaxel and gemcitabine. ECCO (European Conference on Clinical Oncology ), 6-10 Nov. 1998, Athens 24. C.Kouroussis, N.Androulakis, S.Kakolyris, P.Heras, N.Vardakis, A.Kotsakis, C.Kalbakis, N.Meramveliotakis, D.Hatzidaki, G.Samonis and V.Georgoulias: phase I/II study of alternating docetaxel and mitoxantrone with g-csf support in advanced breast cancer (abc). ECCO (European Conference on Clinical Oncology ), 6-10 Nov. 1998, Athens 25. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, N. Androulakis, D. Mavroudis, K. Kalbakis, Ath. Kotsakis, E. Sarra, S. Aggelaki, G. Prinianakis, N. Vardakis, G. Samonis, V. Georgoulias: Phase I study of CPT-11 and CDDP combination in metastatic NSCLC 23 th ESMO Congress, 6 Nov-15 Nov 1998, Lugano 26. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, E. Papadakis, S. Kakolyris, M.A. Dimopoulos, F. Apostolopoulou, X. Tsiafaki, E. Bania, V. Tzianni, A. Kotsakis, E. Sarra, N. Vardakis: Efficacy of docetaxel/gemcitabine combination as first line treatment of non-smallcell lung cancer 9 th International Congress on anti-cancer treatment February 1999, Paris, France 27. J. Souglakos, A. Kotsakis, E. Sarra, S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, S. Aggelaki, N. Vardakis, K. Kalbakis, V. Georgoulias: Non neutropenic infections associated with docetaxel containing chemotherapy in patients with solid tumors ECCO (European Conference on Clinical Oncology )-10, Vienna Sept N. Androulakis, A. Kotsakis, N. Kentepozidis, Z. Saridaki, T. Kokkinakis, N. Katsougris, G. Milaki, L. Vamvakas, Ch. Kouroussis, V. Georgoulias: Phase I study of alternating Oxaliplatin (OXA) with Irinotecan (IRI) in combination with weekly Leucovorin (LV)-modulated continuous infusion 5-Fluorouracil (5-FU) in patients with gastrointestinal malignancies: Final results. 15 th International Congress on Anti-cancer Treatment Febr Paris- France 29. J. Souglakos, Z. Saridaki, A. Pallis, L. Vamvakas, K. Kalbakis, D. Mavroudis, G. Milaki, A. Kotsakis, M. Ignatiadis, V. Georgoulias: Combination of Irinotecan (CPT-11) and Gefinitib (zd1839) for patients with metastatic colorectal cancer (MCC) refractory to Irinotecan-based 1st line chemotherapy: A pilot phase II study GI, 2004, Barcelona 22

23 30. J. Souglakos, K. Syrigos, A. Potamianou, A. Polyzos, J. Boukovinas, N. Androulakis, Ch. Kouroussis, N. Vardakis, Ch. Christophilakis, Ath. Kotsakis, V. Georgoulias: Combination of Irinotecan (CPT-11) plus Oxaliplatin(L-OHP), as first line treatment in locally advanced or metastatic gastric cancer: A multicenter phase II trial 15 th International Congress on Anti-cancer Treatment Febr Paris- France 31. A. Potamianou, A. Polyzos, J. Boukovinas, Ch. Latoufis, N. Androulakis, S. Aggelaki, A. Kotsakis, S. Giassas, L. Vamvakas, J. Varthalitis: Sequential combination of paclitaxel-carboplatin and paclitaxel- liposomal doxorubicin as first line treatment in patients with ovarian cancer: A multicenter phase II clinical trial 40 th ASCO, June USA 32. A. Polyzos, D. Mavroudis, J. Boukovinas, E. Tsiakopoulos, N. Malamos, G. Milaki, C. Kouroussis, A. Kotsakis, A. Pallis, V. Georgoulias: For the Breast Cancer Working Group,of the Hellenic Oncology Research Group(HORG),Greece: A multicenter phase II study of docetaxel,gemcitabine and trastuzumab administration as first-line treatment in patients with advanced breast cancer(abc) over expressing HER th ASCO, June USA 33. N. Androulakis, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, L. Vamvakas, D. Mavroudis, N. kentepozidis, A. Kotsakis, L. Hellis, Ch. Mikropoulos, M. Ignatiadis, Ch. Fotiou, V. Georogulias: Irinotecan (CPT-11) plus weekly 5-Fluorouracil (5- FU) and Leukovorin (LV) as salvage treatment for patients with metastatic colorectal cancer (MCC): A phase II trial. Journal of BUON, October 2004, Belgrade 34. A. Athanasiadis, J. Souglakos, A. Polyzos, A. Ardavanis, A. Potamianou, E. Tselepatiotis, A. Kotsakis, N. Androulakis, A. Kalikaki: Preliminary results of phase II study with XELOX as salvage treatment for patients with metastatic colorectal cancer(mcc) pretreated with FOLFIRI 29 th ESMO Congress, 29 Oct-2 Nov 2004 Vienna, Austria 35. J. Boukovinas, N. Androulakis, A. Potamianou, N. Ziras, K. Kalbakis, P. Papakotoulas, T. Kalykaki, Ch. Kouroussis, A. Kotsakis, V. Bozionelou, M. Ignatiadis, V. Georgoulias: Sequential administration of Cisplatin+Gemcitabine and Docetaxel as first line treatment in patients with bladder cancer. A multicenter phase II trial 16 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 1-4 February 2005, Paris 36. V. Georgoulias, A. Ardavanis, M. Agelidou, A. Agelidou, J. Boukovinas, P. Papakotoulas, P. Ziotopoulos, M. Toubis, K. Syrigos, A. Polyzos, S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, A. Kotsakis, S. Agelaki, G. Samonis, D. Chatzidaki: Vinorelbine plus cisplatin versus docetaxel plus gemcitabine in advanced non-small cell lung cancer: A phase III randomized trial 16 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 1-5 February 2005, 23

24 Paris 37. Souglakos J, Androulakis N, Tzardi M, Kalikaki A, Argyraki A, Vardakis N, Sfakiotaki G, Kotsakis A, Mavroudis D, Georgoulias V: Dept of Medical Oncology, University General Hospital of Heraklion,Crete, Greece: Cetuximab plus capecitabine(cap)and oxaliplatin(l-ohp)(capox) in cancer(mcrc) who failed on oxiplatin-based chemotherapy. GI, June 2005 Barcelona, Spain 38. N. Kentepozidis, S. Aggelaki, L. Vamcakas, A. Kotsakis, Z. Saridaki, J. Gioulbasakis, A. Kalikaki, M. Ignatiadis, G. Sfakiotaki, D. Mavroudis: Dept of Medical Oncology, University General Hospitalof Heraklion,Greece : First line treatment with docetaxel and cisplatin in non-small cell lung cancer patients: A retrospective analysis IASLC, 11 th World Conference on Lung Cancer,3-6 July 2005, Barcelona, Spain 39. I. Boukovinas, N. Androulakis, A. Kalykaki, I. Souglakos, V. Bozionelou, A. Pallis, N. Vardakis, A. Kotsakis, S. Giassas, V. Georgoulias: A phase II study with docetaxel and gemcitabine in previously untreated patients with advanced lung adenocarcinomas. IASLC, 11 th World Conference on Lung Cancer,1-6 July 2005, Barcelona, Spain 40. I. Boukovinas, N. Ziras, A. Kalikaki, A. Ardavanis, A. Polyzos, C. Christophylakis, A. Pallis, A. Kotsakis, S. Giassas, V. Georgoulias: (HORG): The Lung Cancer Working Group. The Hellenic Oncology Research Group, Heraklion,Greece : A multicenter Phase II study with docetaxel plus gemcitabine in untreated patients with advanced lung adenocarcinomas ECCO (European Conference on Clinical Oncology ),30Oct-3 Nov 2005, Paris, France 41. D. Mavroudis, J. Souglakos, A. Kalikaki, N. Androulakis, S. Aggelaki, A. Kotsakis, N. Vardakis, K. Kalbakis, V. Georgoulias: University General Hospital, Dept of Medical Oncology, Heraklion, Greece : A phase I/II study of imatinib mesylate(glivec) in combination with irinotecan(cpt-11) in patients with relapsed or refractoty small cell lung cancer(sclc) ECCO (European Conference on Clinical Oncology ), 30 Oct-3 Nov 2005, Paris, France 42. A. Kalikaki, A. Potamianou, N. Malamos, K. Syrigos, K. Kalbakis, N. Androulakis, L. Vamvakas, V. Bozionelou, A. Kotsakis, D. Mavroudis; Breast Cancer Group,of the Hellenic Oncology Research Group(HORG) Heraklion,Greece: Gemcitabine(GEM) plus Oxaliplatin(LOHP) as salvage treatment in anthracycline and taxane pretreated patients with advanced breast cancer(abc) ECCO (European Conference on Clinical Oncology ), 30 Oct-3 Nov 2005,Paris, France 43. Souglakos J,Androulakis N, Tzardi M, Kalikaki A, Argyraki A, Vardakis N, Sfakiotaki G, Kotsakis A, Mavroudis D, Georgoulias V: Dept of Medical Oncology, University General Hospital of Heraklion,Crete, Greece: Cetuximab plus capecitabine(cap)and oxaliplatin(l-ohp)(capox) in 24

25 cancer(mcrc) who failed on oxiplatin-based chemotherapy. 17 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 30/1-4/2 2006, Paris, France 44. C. Emmanouilides, G. Sfakiotaki, J. Souglakos, D. Mavroudis, N. Androulakis, A. Kalykaki, A. Kotsakis, K. Kalbakis, E. Diamandidou, N. Touroutoglou, V. Georgoulias: Bevacizumab plus oxaliplatin (LOHP), leukovorin (LV)/5-fluorouracil (5-FU) (FOLFOX4) as first line treatment of patients with metastatic colorectal cancer (MCC). 17 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 30/1-4/2 2006, Paris, France 45. AG. Pallis, A. Agelidou, P. Papakotoulas, A. Tsaroucha, M. Agelidou, S. Agelaki, N. Androulakis, L. Vamvakas, A. Gerogianni, A. Kotsakis, N. Kentepozidis, V. Georgoulias: A Multicenter Phase II study of sequential Vinorelbine and Cisplatin followed by Docetaxel and Gemcitabine in patients with Advanced nonsmall Cell Lung Cancer 17 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 30/1-4/2 2006, Paris, France 46. Souglakos J, Androulakis N, Tzardi M, Kalikaki A, Argyraki A, Vardakis N, Sfakiotaki G, Kotsakis A, Mavroudis D, Georgoulias V: Dept of Medical Oncology, University General Hospital of Heraklion,Crete, Greece: Cetuximab plus capecitabine(cap)and oxaliplatin(l-ohp)(capox) in cancer(mcrc) who failed on oxiplatin-based chemotherapy. 42 nd ASCO-GI, 2-6 June 2006 Atlanta, USA 47. A. Kalikaki, S. Aggelaki, K. Kalbakis, A. Kotsakis, N. Kentebozidis, C. Christophylakis, S. Giassas, L. Vamvakas, N. Vardakis, D. Mavroudis: University General Hospital, Heraklion, Greece : Phase I study of gemcitabine(gem) and premetrexed(ptx) In the treatment of advanced solid tumors. 42 nd ASCO-GI, 2-6 June 2006 Atlanta, USA 48. K. Kosmatopoulos, E. Bolonaki, D. Aggouraki, E. Nikoloudi, P. Kannelou, E. Papadimitraki, A. Kotsakis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Vaxon Biotech,Evry Genopole,France; University General Hospital, Heraklion, Greece: Clinical efficacy and immunogenicity of optimized cryptic peptide TERT572 vaccine(vx-001) in patients with advanced non-small cell lung cancer(nsclc) 42 nd ASCO-GI, 2-6 June 2006 Atlanta, USA 49. A. G. Pallis, S. Agelaki, S. Kakolyris, A. Kotsakis, A. Kalykaki, N. Vardakis, P. Papakotoulas, A. Agelidou, A. Geroyianni, M. Agelidou, D. Hatzidaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Chemotherapy-induced neutropenia as a prognostic factor in patients with advanced non-small-cell lung cancer treated with front-line docetaxel-gemcitabine chemotherapy. 18 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 6-13 February 2007, Paris, France 50. A. Kotsakis, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, J. Souglakos, K. Kalbakis, L. Vamvakas, N. Vardakis, A. Kalykaki, V. Markos, J. Gioulbasanis: A Dose 25

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σοφία Ιωάννου Αγγελάκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 Φεβρουαρίου 1967, Ηράκλειο Κρήτης ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σοφία Αγγελάκη του Ιωάννου Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30) 2810 394712 γραφείο FAX: (+30) 2810 392802

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο Ελένη Γαλάνη Πατρώνυμο Παναγιώτης Υπηκοότητα Ελληνική Διεύθυνση εργασίας Β Ογκολογική κλινική Νοσοκομείο METROPOLITAN Tel: 210 4809661-2 Mob: 6944172478

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Οδοντιατρικής Σχολής Αθήνας, Αθήνα 11 Μαΐου 2015, Διάλεξη με θέμα: Παθοβιολογία της Οστικής Μετάστασης.

Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Οδοντιατρικής Σχολής Αθήνας, Αθήνα 11 Μαΐου 2015, Διάλεξη με θέμα: Παθοβιολογία της Οστικής Μετάστασης. Ομιλίες σε Συνέδρια Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου του μαστού. Από την θεωρία στην πράξη, διοργανώθηκε από την "Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρία Καρκίνου Μαστού. Σάββατο και Κυριακή 18-19 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Διευκυντισ: τυλιανόσ Κακολφρθσ, Κακθγθτισ Πακολογικισ Ογκολογίασ Ειδικευμζνοι

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ

Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ Φαρμακογενωμική Κλϊδοσ τησ γενετικόσ Προβλϋπει την ανταπόκριςη του αςθενό ςε φαρμακευτικϋσ αγωγϋσ μελετώντασ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA) Επίθετο: ΣΑΡΙΔΑΚΗ - ΖΩΡΑ Τίτλος: MD, PhD Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηµεροµηνία γέννησης: 18-07-1972 Τόπος γένησσης: Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Διεύθυνση εργασίας: Μάχης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Φοιτητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Ημερομηνία γεννήσεως : 18/4/1961 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Έχω δυο γιούς Σπουδές : Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015

ΠΑΘΟΛΟΓΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 1 ΠΑΘΟΛΟΓΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 2 1. ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Φρίστος Α. Παπαδημητρίου Ημερομηνία γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης;

Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης; Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης; Καμπέρης Ευστάθιος Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 6 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: E-MAIL: ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ pantkount@gmail.com pkountour@med.uoa.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 2 ΙΙ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NET MASTERCLASS. Γαστρεντερικοί Νευροενδοκρινικοί Όγκοι (GI-NETs): Πρόσφατες εξελίξεις και χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά

NET MASTERCLASS. Γαστρεντερικοί Νευροενδοκρινικοί Όγκοι (GI-NETs): Πρόσφατες εξελίξεις και χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά NET MASTERCLASS Γαστρεντερικοί Νευροενδοκρινικοί Όγκοι (GI-NETs): Πρόσφατες εξελίξεις και χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές χημειοθεραπείας στην θεραπεία του NSCLC και του SCLC

Αρχές χημειοθεραπείας στην θεραπεία του NSCLC και του SCLC Αρχές χημειοθεραπείας στην θεραπεία του NSCLC και του SCLC Καραχάλιος Δημήτριος Ογκολόγος Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, 424 ΓΣΝΕ Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος Κλινική «Ευαγγελισμός», Θεσσαλονίκη NSCLC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα Χαιρετισμός Aγαπητοί Συνάδελφοι Εκφράζοντας το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ σας καλωσορίζω στο 6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του 4ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ΕΟΠΕ), που

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΥΠΡΟΥ 9, ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Λεμονιά Σκούρα Ημερομηνία γέννησης: 2/1/1969 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Κεραμοπούλου 11, 551 33, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

N-Status and Number of Involved N-Zones

N-Status and Number of Involved N-Zones ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Ιωάννης Χ. Γκιόζος MD, FCCP Πνευμονολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία N-Descriptors N-Status

Διαβάστε περισσότερα

H θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς της τρίτης ηλικίας Κυριακοπούλου Ουρανία Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠατρών 23-10-2010 Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια συνεχώς αυξανόμενη ηλικιακή ομάδα Βελτίωση βιοτικού επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα σε ηλικιωμένους ασθενείς

Θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα σε ηλικιωμένους ασθενείς 62 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα σε ηλικιωμένους ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24/02/1972 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ. ΚΙΝ: 6944270423 ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζουμε στην Ημερίδα της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) με θέμα «Βιοπληροφορική και Ογκολογία: από την Έρευνα στην Κλινική Πράξη».

Σας καλωσορίζουμε στην Ημερίδα της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) με θέμα «Βιοπληροφορική και Ογκολογία: από την Έρευνα στην Κλινική Πράξη». Πρόσκληση Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Σας καλωσορίζουμε στην Ημερίδα της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) με θέμα «Βιοπληροφορική και Ογκολογία: από την Έρευνα στην Κλινική Πράξη». Ο συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (Small-cell Lung Cancer, SCLC)

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (Small-cell Lung Cancer, SCLC) ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (Small-cell Lung Cancer, SCLC) Aνδριανή Γ. Χαρπίδου Πνευμονολόγος SCLC Αντιπροσωπεύει το 1/3 των κακοηθειών του πνεύμονα Σχέση με κάπνισμα Το 1/3 αναφέρονται ως Περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ. cure. ΠΡΟΣΤΑΤΗ Νεότερες Εξελίξεις Περισσότερα Διλήμματα. Health HOPE CARE. strength ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΝΕΟ. courage Treatment. Medicine.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ. cure. ΠΡΟΣΤΑΤΗ Νεότερες Εξελίξεις Περισσότερα Διλήμματα. Health HOPE CARE. strength ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΝΕΟ. courage Treatment. Medicine. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΝΕΟ cure Health Medicine CARE strength courage Treatment ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Νεότερες Εξελίξεις Περισσότερα Διλήμματα HOPE Ξενοδοχείο Makedonia Palace 12 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη τελικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Masterclass on. Immuno Oncology. June Golden Age Hotel Athens. organized by

Masterclass on. Immuno Oncology. June Golden Age Hotel Athens. organized by Masterclass on Immuno Oncology June 24-25 2016 Golden Age Hotel Athens organized by Χαιρετισμός Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, Περισσότερο από ένα αιώνα είναι γνωστό ότι το ανοσοποιητικό σύστημα διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία

Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία Καμπέρης Ευστάθιος Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος 13 Ιουνίου 2015 Δηλώνω ότι δεν έχω καμία διένεξη συμφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική.

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική. Από τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Φυσιολογικά Ανθρώπινα Χαρακτηριστικά Ανταπόκριση στο Περιβάλλον Δέσποινα Σανούδου,, PhD FACMG Επίκουρη Καθηγήτρια Molecular Biology Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Blood May 16;121(20): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Blood May 16;121(20): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ MYC/BCL2 protein co-expression contributes to the inferior survival of activated B-cell subtype of diffuse large B-cell lymphoma and demonstrates high-risk gene expression signatures: a report from The

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΣΠΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ή ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ιοργάνωσης: Scientific Cultural Events and Publications SCEP Γραµµατεία Συνεδρίου. e-mail: scepmail@gmail.com

Γραφείο ιοργάνωσης: Scientific Cultural Events and Publications SCEP Γραµµατεία Συνεδρίου. e-mail: scepmail@gmail.com ιοργανώνεται από: Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας Με τη συνεργασία: της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας της Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας Ελλάδας της Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας. Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας. Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010 Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010 Το πεδίο αλλάζει Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως Καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Δρ Αθανάσιος Αθανασιάδης. Αγαπητές, αγαπητοί Συνάδελφοι. Πρόεδρος της ΕΟΠΕ

Χαιρετισμός. Δρ Αθανάσιος Αθανασιάδης. Αγαπητές, αγαπητοί Συνάδελφοι. Πρόεδρος της ΕΟΠΕ Χαιρετισμός Αγαπητές, αγαπητοί Συνάδελφοι Σας καλωσορίζω στο 2ο Σεμινάριο του 4ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας με θέμα «Νεοπλάσματα Θώρακα & Μεσοθωρακίου, Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου».

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου // // Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου Γεννήθηκε στην Γουμένισσα, αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου και την στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστική σημασία mrna δεικτών ανοσολογικής απάντησης στον καρκίνο παχέος εντέρου σταδίου II III

Προγνωστική σημασία mrna δεικτών ανοσολογικής απάντησης στον καρκίνο παχέος εντέρου σταδίου II III Διοργανώνεται από: Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας Με τη συνεργασία: της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας της Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας Ελλάδας της Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D.

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Αναλυτικό Βιογραφικό σημέιωμα 04/06 - σήμερα Ιδιώτης αναισθησιολόγος Αθήνα, Ελλάδα. Εργασία 10/07 - σήμερα Αναισθησιολόγος/ εντατικολόγος (έμμισθη θέση) Johns Hopkins Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires

Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires Aldo Decio Pourchet To cite this version: Aldo Decio Pourchet. Développement

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Ιωάννης-Ισίδωρος Βαρθαλίτης Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. Αγαπητοί Συνάδελφοι

Χαιρετισμός. Ιωάννης-Ισίδωρος Βαρθαλίτης Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. Αγαπητοί Συνάδελφοι Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του 4ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ΕΟΠΕ), με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

11-12. event in Greece. Elite City Resort. Καλαμάτα. Σεπτεμβρίου 2015. www.horg.gr/boagr15.php. A program licensed by

11-12. event in Greece. Elite City Resort. Καλαμάτα. Σεπτεμβρίου 2015. www.horg.gr/boagr15.php. A program licensed by event in Greece A program licensed by the American Society of Clinical Oncology 11-12 Σεπτεμβρίου 2015 Elite City Resort Καλαμάτα www.horg.gr/boagr15.php Υπό την Αιγίδα των ΕΟΠΕ Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανδηµική γρίπη A(H1N1) 2009 και η σηµασία του εµβολιασµού στη συλλογική ανοσία. Συλλογική ανοσία. (herd immunity) ιασπορά της µόλυνσης: όλοι επίνοσοι

Πανδηµική γρίπη A(H1N1) 2009 και η σηµασία του εµβολιασµού στη συλλογική ανοσία. Συλλογική ανοσία. (herd immunity) ιασπορά της µόλυνσης: όλοι επίνοσοι Πανδηµική γρίπη A(H1N1) 2009 και η σηµασία του εµβολιασµού στη συλλογική ανοσία 2o Συµπόσιο Πρωτοπαθείς ανοσοανεπαρκειες, Παιδιατρική ανοσολογία Αθήνα, 29-30 Απριλίου 2010 Τ. Παναγιωτόπουλος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ-ΕΥΝΟΥΧΟΑΝΤΟΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΜΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ-ΕΥΝΟΥΧΟΑΝΤΟΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ-ΕΥΝΟΥΧΟΑΝΤΟΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Χρήστος Αθ. Καλαϊτζής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1 Non-metastatic castration-resistant prostate cancer (CPRCM0),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Κασαράκης Δηµήτριος Επιµελητής Α Επιστηµονικά Υπεύθυνος του ογκολογικού τµήµατος Νοσοκοµείου Καβάλας Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας στην ημερίδα μας θα είναι εποικοδομητική, σας καλωσορίζουμε και φέτος στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο.

Πρόσκληση. Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας στην ημερίδα μας θα είναι εποικοδομητική, σας καλωσορίζουμε και φέτος στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο. Πρόσκληση Μετά από την περσινή ανταπόκριση στην 1 η Επιστημονική Διημερίδα της Γ Μαιευτικήςκαι Γυναικολογικής Κλινικής, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην 2 η Επιστημονική Ημερίδα της Γ Μ & Γ της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλιου Σαββούλα, MD, Phd, Ειδικός Παθολόγος Ογκολόγος - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Πέμπτη, 03 Μάρτιος :54

Μάλλιου Σαββούλα, MD, Phd, Ειδικός Παθολόγος Ογκολόγος - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Πέμπτη, 03 Μάρτιος :54 Μάλλιου Σαββούλα, MD, Phd Ειδικός Παθολόγος Ογκολόγος Βιογραφικό - Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. - Αναπληρώτρια Διευθύντρια Παθολογικής-Ογκολογικής κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

Επιστηµονικό Πρόγραµµα Επιστηµονικό Πρόγραµµα Χαιρετισµός ρ Αθανάσιος Αθανασιάδης Πρόεδρος της ΕΟΠΕ Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι ιευθυντές Σπουδών Επιστηµονικό Πρόγραµµα. ΑΛΙΑΝΗ, Α. ΜΠΑΜΙΑΣ Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ, Χ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL LUNG CANCER SEMINAR

INTERNATIONAL LUNG CANCER SEMINAR ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, διοργανώνει το «4 th INTERNATIONAL LUNG CANCER SEMINAR», το οποίο, φέτος, θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Π. ΚΟΣΜΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Π. ΚΟΣΜΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Π. ΚΟΣΜΙΔΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 5 Φεβρουαρίου 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Ντιτρόιτ (Detroit) ΗΠΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : 6 χρόνια στο Δημοτικό σχολείο «Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΑΣΤΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος Γ. Μάντζαρης, Ε. Αρχαύλης, Π. Χριστοφορίδης, Π. Αμπεριάδης, Ν. Φλωράκης, Κ. Πετράκη, Γ. Hellenic Journal of Gastroenterology,

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 Οκτωβρίου 2014. Σεμινάριο: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 Οκτωβρίου 2014. Σεμινάριο: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 Οκτωβρίου 2014 Σεμινάριο: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 10:00-11:15 Session 1: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Προεδρείο: Α. Μαχαίρας, Ε. Χατζηθεόκλητος Τσιαούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Απόφοιτοσ Ιπποκράτειου χολήσ τμήμα Υυςικοθεραπείασ το έτοσ 1993, με βαθμό πτυχίου 19 9/12.

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Απόφοιτοσ Ιπποκράτειου χολήσ τμήμα Υυςικοθεραπείασ το έτοσ 1993, με βαθμό πτυχίου 19 9/12. ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ: Απόφοιτοσ Ιπποκράτειου χολήσ τμήμα Υυςικοθεραπείασ το έτοσ 1993, με βαθμό πτυχίου 19 9/12. Απόφοιτοσ ΣΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΠ τμήμα Υυςικοθεραπείασ το έτοσ 2005 με βαθμό πτυχίου 8, 43/100

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

CD8 T-κυτταρολυτική απάντηση στον καρκίνο του πνεύμονα

CD8 T-κυτταρολυτική απάντηση στον καρκίνο του πνεύμονα CD8 T-κυτταρολυτική απάντηση στον καρκίνο του πνεύμονα Μαρία Ζαμανάκου Βιολόγος-Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Θεωρία ανοσοδιαμόρφωσης του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Χαιρετισμός Οι Πρόεδροι: Ιωάννης Γκιόζος, Δήμητρα Γράψα, Ανδριανή Χαρπίδου

Χαιρετισμός. Χαιρετισμός Οι Πρόεδροι: Ιωάννης Γκιόζος, Δήμητρα Γράψα, Ανδριανή Χαρπίδου Χαιρετισμός Χαιρετισμός Οι Πρόεδροι: Ιωάννης Γκιόζος, Δήμητρα Γράψα, Ανδριανή Χαρπίδου Εισαγωγή: Το πρόγραμμα MATCH (Multidisciplinary Approach of Tumors of the Chest) είναι μια πρωτότυπη διεθνής, διαδραστική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 8 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του 4 ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ΕΟΠΕ). Το παρόν Σεμι

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εμπλουτίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Επώνυμο: Σπανός Όνομα: Αθανάσιος Όνομα πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινολογική Εκτίμηση Ανταπόκρισης Νόσου στη Θεραπεία: RECIST Κριτήρια

Ακτινολογική Εκτίμηση Ανταπόκρισης Νόσου στη Θεραπεία: RECIST Κριτήρια Ακτινολογική Εκτίμηση Ανταπόκρισης Νόσου στη Θεραπεία: RECIST Κριτήρια Η απεικόνιση αποτελεί σημαντικό βιολογικό δείκτη ανταπόκρισης στη θεραπεία, είτε στα πλαίσια της καθημερινής κλινικής πράξης είτε

Διαβάστε περισσότερα

Β Π Μ Hρεμία. Αναστροφή. Οστεόλυση. Οστεοπαραγωγή

Β Π Μ Hρεμία. Αναστροφή. Οστεόλυση. Οστεοπαραγωγή Β Π Μ Hρεμία Αναστροφή Οστεόλυση Οστεοπαραγωγή Β Π Μ Hρεμία Αναστροφή Αύξηση αριθμού οστεοκλαστών Αύξηση Μείωση διάρκειας του δράσης χρόνου για τους ασβεστοποίηση του οστού Αύξηση ενεργοποιημένων μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Επιµελητής Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Το Cetuximab στα υποτροπιάζοντα ή/και μεταστατικά καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου

Το Cetuximab στα υποτροπιάζοντα ή/και μεταστατικά καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου Το Cetuximab στα υποτροπιάζοντα ή/και μεταστατικά καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου 27 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Το Cetuximab στα υποτροπιάζοντα ή/και μεταστατικά καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου Mιχάλης Β. Καραμούζης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου 1, MD, PhD

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου 1, MD, PhD 256 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007 ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου 1, MD, PhD Νέα μελών της ΕΟΠΕ ESMO Conference Lugano (ECLU) To καλοκαιρινό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές. Οργανωτική Επιτροπή. Πρόεδρος: Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη. Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Σαμέλης. Γεν. Γραμματέας: Βασιλική Κίτρα-Ρούσσου

Επιτροπές. Οργανωτική Επιτροπή. Πρόεδρος: Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη. Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Σαμέλης. Γεν. Γραμματέας: Βασιλική Κίτρα-Ρούσσου Επιτροπές Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Σαμέλης Γεν. Γραμματέας: Βασιλική Κίτρα-Ρούσσου Ταμίας: Ερωφίλη Παπαδοπούλου Μέλη: Γρηγόριος Γεωργακόπουλος Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδοκούμε μία ζωντανή και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών σε εποχές που απαιτούν καινοτομία και προσαρμοστικότητα.

Προσδοκούμε μία ζωντανή και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών σε εποχές που απαιτούν καινοτομία και προσαρμοστικότητα. Χαιρετισµός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Συνέδριο Ουρολογικού Καρκίνου που διοργανώνεται από την Ογκολογική Μονάδα της Βʹ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και τα Βʹ και Γʹ Τμήματα Παθολογίας Ογκολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία

Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 10 Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία Ελένη Παπαδοπούλου Μαρίνα Οικονόμου Εισαγωγή Η α-μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

Overview. Θεωρία και πράξη. για τον καρκίνο. στις νέες θεραπείες. Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2016 ΑΜΑLIA Hotel Ναύπλιο.

Overview. Θεωρία και πράξη. για τον καρκίνο. στις νέες θεραπείες. Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2016 ΑΜΑLIA Hotel Ναύπλιο. Overview στις νέες θεραπείες για τον καρκίνο 20-21 Μαΐου 2016 ΑΜΑLIA Hotel Ναύπλιο Θεωρία και πράξη Οργάνωση ΕΟΕΟ Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από τον

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός» Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός» H μέθοδος εφαρμόζεται ευρέος τα τελευταία χρόνια στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα και ιδιαίτερα στην επιλογή μεταξύ χειρουργήσιμου ή δυνητικά

Διαβάστε περισσότερα