ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝ. ΚΩΣΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝ. ΚΩΣΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝ. ΚΩΣΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ Iούλιος 2014

2 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: ΑΘΑΝΑΙΟ KΩΣΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φρόνος και τόπος γέννησης: , Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, Πατέρας τριών τέκνων Διεύθυνση κατοικίας: Γούρνες Σεμένους, Ηράκλειο Κρήτης Δ/νση εργασίας: Παθολογική- Ογκολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Σηλέφωνα: , εργασία , οικία Υαξ κινητό 2

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ... 4 ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ- ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ... 5 ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ... 6 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ... 7 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ... 8 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 8 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ/ΕΜΙΝΑΡΙΑ... 9 ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΡΙΒΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Α) ΤΓΓΡΑΥΗ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ B) ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΑΠΗΧΗΗ(IMPACT FACTOR) ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ Γ) ΕΡΓΑΙΕ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ Δ) ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Ε) ΕΡΓΑΙΕ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ ΟΜΙΛΙΕ Ε ΣΡΟΓΓΤΛΕ ΣΡΑΠΕΖΕ- ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΜΙΝΑΡΙΑ

4 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Πτυχίο Ιατρικής χολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Λίαν Καλώς) Σίτλος Ειδικότητος Παθολογικής Ογκολογίας Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική χολή Πανεπιστημίου Κρήτης Θέμα: Προοπτική μελέτη της δράσης αντινεοπλασματικών φαρμάκων στα Σ- λεμφοκύτταρα (Αριστα) ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Αγγλικά MEΛO ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ 1. Ιατρικός ύλλογος Ηρακλείου, Κρήτης 2. General Medical Council (UK) 3. ΕΟΠΕ (Εταιρεία Ογκολόγων- Παθολόγων Ελλάδας) 4. ΕΟΕΟ (Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα) 5. ASCO (American Society of Clinical Oncology) 6. EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) 7. ETOP (European Thoracic Oncology Platform) 4

5 ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ- ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος.( Αποφ 14202, Νομαρχία Αθηνών) Άδεια ασκήσεως Medical Practitioner (GENERAL MEDICAL COUNCIL, Αγγλίας) Τπηρεσία Τπαίθρου (Αγροτικό Ιατρείο Κοπανάκι Μεσσηνίας) Boηθός, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Παν/κό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Κρήτης (Απόσπαση από το Αγροτικό Ιατρείο) ( ) τρατιωτική Θητεία, (μηνίας Ιατρός) Εσωτερικός βοηθός, Β Παθολογική Κλινική, 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Επιστημονικός υνεργάτης, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ Ειδικευόμενος Ιατρός, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Φρόνος Παθολογίας) & Επιστημονικός υνεργάτης, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ Ειδικευόμενος Ιατρός, 3 η Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο ωτηρία (Φρόνος Αιματολογίας) ( ) Ειδικευόμενος Ιατρός, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική ΠαΓΝΗ, (Φρόνος Παθολογικής Ογκολογίας). Ειδικευόμενος Ιατρός, Ογκολογική Κλινική, Guy s Hospital London, UK (εκπαιδευτική αδεια του ΚΕΤ στο πλαίσιο της ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας) Επιστημονικός υνεργάτης Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής (συμβασιούχος ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης) με αντικείμενο τη διενέργεια Κλινικών Μελετών) Επιμελητής Β Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ Λέκτορας Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική χολή Πανεπιστημίου Κρήτης σήμερα Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική χολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 5

6 ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Masterclass in Clinical Oncology, European School of Oncology Research Fellow, University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), Department of Medical Oncology, Pittsburgh, Pennsylvania, USA (εκπαιδευτική άδεια) Research Fellow, UPMC, Department of Immune Monitoring and Cellular Processing Laboratory (IMCPL), Pittsburgh, Pennsylvania, USA ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ-ΔΙΑΚΡΙΕΙ 2008: Τποτροφία διάρκειας 1 έτους της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό (University of Pittsburgh Medical Center, Department of Medical Oncology, Pittsburgh, Pensylvania, USA) 2010: Τποτροφία διάρκειας 1 έτους της ΕΟΠΕ για ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό (University of Pittsburgh, Department of Immune Monitoring and Cellular Processing Laboratory (IMCPL), Pittsburgh, Pennsylvania, USA). 2011: 1 ο Βραβείο για την εργασία με τίτλο Clinical and immunologic response of patients with advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) vaccinated with an optimized cryptic htert peptide (Vx-001), Kotsakis A., Vetsika E.K., Agouraki D, et al., Advances and Perspectives in Thoracic and upper Aerodigestive Malignancies March 2011, Athens, Greece. 2011: 1 ο Βραβείο από την ΕΟΠΕ για την εργασία με τίτλο A phase II study of bortezomib in combination with doxorubicin in recurrent or metastatic adenoid cystic carcinoma of the head and neck, Kotsakis Α, Argiris Α. Forum of Clinical Oncology (issue 2, vol 2, June 2011). 6

7 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του μαθήματος «Κλινική άσκηση και Προπαιδευτική Κλινική» στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική (Τπεύθυνος Καθηγητής: Β. Γεωργούλιας) σήμερα Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του μαθήματος Παθολογία Α, Προπαιδευτική Κλινική, στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική (Τπεύθυνος Καθηγητής: Β. Γεωργούλιας) & σήμερα Εκπαίδευση των ειδικευόμενων Ιατρών στην κλινική και θεωρητική κατάρτισή τους στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.ΓΝΗ σήμερα υμμετοχή με ομιλίες σε σεμινάρια της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Πα.ΓΝΗ (Summer Schools, Μετεκπαιδευτικά υνέδρια Κλινικής Ογκολογίας) με επικέντρωση σε θέματα ανοσολογίαςανοσοθεραπείας του καρκίνου και σε θέματα έχοντα σχέση με νέους βιολογικούς παράγοντες στην θεραπεία του καρκίνου. 7

8 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ι. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ υντονισμός και παρακολούθηση της κλινικής μελέτης του «Κρυπτικού εμβολίου» σε πανελλήνιο επίπεδο. 09/ /2011 Κλινική Έρευνα (διεξαγωγή, παρακολούθηση, ανάλυση) σε ασθενείς με Καρκίνο του Πνεύμονα και Κεφαλής/Σραχήλου (Research Fellow) στο University of Pittsburgh Medical Center- Pennsylvania, USA. ΚΛΙΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ Α) ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΛΙΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ: 100 Β) INVESTIGATOR SPONSORED TRIALS: & 09/2011- σήμερα Τπεύθυνος οργάνωσης, διεξαγωγής και παρακολούθησης Διεθνών Πολυκεντρικών Κλινικών Μελετών της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ. ΙΙ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 09/2009-8/2011 Μελέτη μηχανισμών ανοσοκαταστολής σε ασθενείς με καρκίνο (Department of Immune Monitoring and Cellular Processing Laboratory- University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, Pennsylvania, USA). Ως κύριος ερευνητής (Principal- Investigator) Prospective study of the effects of chemoradiotherapy on regulatory T-cells (Tregs) in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck 09/2011- σήμερα Τπεύθυνος της Ομάδας Ανοσολογίας του Καρκίνου (Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρικό Σμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης). ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 09/ /2008 καί 09/2011- σήμερα Οργάνωση, συντονισμός, διεξαγωγή και παρακολούθηση του Προγράμματος Διεθνών Πολυκεντρικών Κλινικών Μελετών της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ. 09/ /2008 υντονισμός και παρακολούθηση της κλινικής μελέτης με τίτλο 8

9 «Πιλοτική μελέτη φάσης Ι χορήγησης Πεπτιδίων της Σελομεράσης σαν ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με χημειοανθεκτικά νεοπλάσματα» σε πανελλήνιο επίπεδο σήμερα Οργάνωση και Επιστημονική υπευθυνότητα του 5 ου (2012), 6 ου (2013) και 7 ου (2014) Θερινών χολείων (Summer Schools) Κλινικής Ογκολογίας ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ/ΕΜΙΝΑΡΙΑ 7-10 Νοε ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Κρήτης Οκτ ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Κρήτης Ιουλ o SUMMER SCHOOL Θεξηλά Μαζήκαηα Ογθνινγίαο, Γηαπαλεπηζηεκηαθή πλάληεζε,ηράκλειο Κρήτης 13 Οκτ Greek YoungOncologistsMeeting:Tumor Immunology for Medical Oncologists, Ledra Marriott Hotel, Athens, Greece 1-3 Νοε ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Κρήτης 7-10 Nov ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Κρήτης 4-10 Nov 2013 Πανελλαδική Υοιτητική Ογκολογική υνάντηση 2013, Ηράκλειο Κρήτης 4-6 Απρ nd International Symposium on Thoracic and Upper Aerodigestive Malignacies, Athens, Greece 28/2-1/ Best of World Conference on Lung Cancer (WCLC), Radisson Blu Park Hotel, Αθήνα 9-11 May 2014 Διημερίδα με θέμα «Μοριακή Αντιμετώπιση του καρκίνου: πολεμώντας την αντίσταση», Amalia Hotel, Ναύπλιο Nov 2014 Πανελλαδική Υοιτητική Ογκολογική υνάντηση 2014, Ηράκλειο Κρήτης 9

10 ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΡΙΒΩΝ Μέλος Σριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: Η επίδραση των αναστολέων του mtor στα κυκλοφορούντα καρκινικά και ανοσοκατασταλτικά κύτταρα σε ασθενείς με μεταστατικό HER2-αρνητικό καρκίνο του μαστού. (Τποψήφιος Διδάκτορας: Φ. Νικολάου: ε εξέλιξη) Επίδραση της χημειοθεραπείας με ή χωρίς τον αντι-αγγειογενετικό παράγοντα Bevacizumab στα ανοσοκατασταλτικά κύτταρα σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. (Τποψήφιος Διδάκτορας: Υ. Κοΐνης: ε εξέλιξη) Μέλος Επταμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Ανίχνευση μεταλλάξεων του EGFR και KRAS σε ασθενείς με ΜΜΚΠ και διερεύνηση της αξίας τους ως προβλεπτικό παράγοντα ανταπόκρισης στη θεραπεία. (Τποψήφια Διδάκτορας: Α. Καλυκάκη. ε εξέλιξη) 10

11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Α) ΤΓΓΡΑΥΗ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 1. Athanasios Kotsakis, Michael K. Gibson and Athanassios Argiris: Incorporating Novel Agents with Chemotherapy and Radiotherapy for the Treatment of Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. Multidisciplinary Management of Head and Neck Cancer. R. Haddad, Chapter 6, p , Athanassios Argiris and Athanasios Kotsakis: Update on Targeted Therapies for Recurrent or Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. ASCO Educational Book Manuscript, p , A. Kotsakis, E. Kontopodis, and V. Georgoulias: Pros and Cons of Maintenance Therapy for Advanced Non- Small Cell Lung Cancer. Emerging Cancer Therapeutics, 3:1, 27-44, A Kotsakis, N Kentepozidis and V Georgoulias. Metronomic Chemotherapy in Non-Small-Cell Lung Cancer. Metronomic Chemotherapy, 2014 (in press) B) ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, N. Androulakis, MA. Dimopoulos, E. Papadakis, Th. Kotsakis, N. Vardakis, K. Kalbakis, N. Merambeliotakis, D. Hatzidaki: Second-line treatment of advanced non-small cell lung cancer with Paclitaxel and Gemcitabine: A preliminary report on an active regimen. Semin Oncol 24(suppl 12): 61, V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, M-A. Dimopoulos, Ch. Papadimitriou, K. Hatzakis, P. Heras, K. Kalbakis, Th. Kotsakis, N. Vardakis, N. Merambeliotakis, D. Hatzidaki: Docetaxel (Taxotere) and Gemcitabine (Gemsar) in the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC): Preliminary results. Semin Oncol 24 (suppl 14): 22-25, S. Kakolyris, N. Androulakis, Ch. Kouroussis, A. Kotsakis, J. Souglakos, D. Hatzidaki, D. Beri, G. Samonis, V. Georgoulias: Vinorelbine and tamoxifen as first-and second-line treatment in elderly patients with advanced breast cancer: A preliminary analysis. J BUON 3: , M.I. Koukourakis, C. Kouroussis, M. Kamilakis, S. Koukouraki, A. Giatromanolaki, S. Kakolyris, A. Kotsakis, N. Androulakis, N. Bachlitzanakis, 11

12 V. Georgoulias: Weekly docetaxel and concomitant boost radiotherapy for nonsmall-cell lung cancer: A phase I/II dose escalation trial. Eur J Cancer 34 (6): , V. Georgoulias, N. Androulakis, D. Bouros, Ch. Kouroussis, K. Chatzakis, E. Papadakis, F. Apostolopoulou, Th. Georgopoulou, T. Kotsakis, J. Souglakos, D. Hatzidaki, J. Vlachonikolis, G. Panagos: Combination chemotherapy with docetaxel, vinorelbine and cisplatin as first-line treatment of advanced nonsmall cell lung cancer: A multicenter phase II study of the Greek Cooperative Group for Lung Cancer. Lung Cancer 21: , N. Androulakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, S. Tzannes, E. Papadakis, Ch. Papadimitriou, A. Geroyianni, Th. Georgopoulou., I. Dimopoulou, J. Souglakos, A. Kotsakis, N. Vardakis, D. Hadzidaki, V. Georgoulias: Salvage treatment with paclitaxel and gemcitabine for patients with non-small-cell lung cancer after cisplatin-or-docetaxel-based chemotherapy: A multicenter phase II study. Ann Oncol 9: , Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, J. Souglakos, T. Kotsakis, D. Mavroudis, K. Katsogridakis, N. Vardakis, D. Hatzidaki, G. Samonis, J. Vlachonikolis, V. Georgoulias: Dose-escalation study of docetaxel in combination with mitoxantrone as first line treatment in patients with metastatic breast cancer. J Clin Oncol 17 (3): , V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, AM. Dimopoulos, E. Papadakis, D. Bouros, F. Apostolopoulou, Ch. Papadimitriou, A. Agelidou, K. Hatzakis, K. Kalbakis, A. Kotsakis, N. Vardakis, J. Vlachonikolis: Front line treatment of advanced non-small cell lung cancer with docetaxel and gemcitabine: A multicenter phase II trial. J Clin Oncol 17 (3): , E. Sarra, A. Kotsakis, J. Souglakos, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, E. Mavromanolakis, J. Vlachonikolis, V. Georgoulias: Post-chemotherapy lymphopoiesis in patients with solid tumors is characterized by CD4 + cell proliferation. Anticancer Res 19: , A. Kotsakis, E. Sarra, M. Peraki, M. Koukourakis, S. Apostolaki, J. Souglakos, E. Mavromanolakis, J. Vlachonikolis, V. Georgoulias: Docetaxel-induced lymphopenia in patients with solid tumors: A prospective phenotypic analysis. Cancer 15(89): , Ch. Kouroussis, G. Samonis, N. Androulakis, J. Souglakos, A. Voloudaki, A.M. Dimopoulos, T. Kotsakis, S. Kakolyris, K. Kalbakis, V. Georgoulias: Successful conservative treatment of neutropenic enterocolitis complicating taxane based chemotherapy: a report of five cases. Am J Clin Oncol 23(3): , S. Kakolyris, J. Souglakos, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, D. Mavroudis, K. Kalbakis, A. Kotsakis, N. Vardakis, M. Koukourakis, J. Romanos, V. Georgoulias: A dose-finding study of irinotecan (CPT-11) plus 4-day continuous 5-fluorouracil (5-FU) infusion in advanced colorectal cancer. Oncology 60(3): , A.Stathopoulou, I. Vlachonikolis, D. Mavroudis, M. Perraki, Ch. Kouroussis, S. Apostolaki, N. Malamos, S. Kakolyris, A. Kotsakis, N. Xenidis, D. Reppa, V. 12

13 Georgoulias: Molecular Detection of Cytokeratin-19 positive cells in the peripheral blood of patients with operable breast cancer: Evaluation of their prognostic significance. J Clin Oncol 20 (16): , Souglakos J, Kotsakis A, Kouroussis C, Kakolyris S, Mavroudis D, Kalbakis K, Agelaki S, Vlachonikolis J, Georgoulias V, Samonis G. Nonneutropenic febrile episodes associated with docetaxel based chemotherapy in patientswith solid tumors. Cancer Sep 15;95(6): J. Souglakos, K. Syrigos, A. Potamianou, A. Polyzos, I. Boukovinas, N. Androulakis, Ch. Kouroussis, N. Vardakis, Ch. Christophilakis, A. Kotsakis, V. Georgoulias: Combination of irinotecan (CPT-11) plus Oxaliplatin (L-OHP) as first-line treatment in locally advanced or metastatic gastric cancer: A multicancer phase II trial. Ann Oncol 15: , A. Pallis, A. Agelidou, P. Papakotoulas, A. Tsaroucha, M. Agelidou, S. Agelaki, N. Androulakis, L. Vamvakas, A. Geroyianni, A. Kotsakis, N. Kentepozidis, V. Georgoulias: A multicentre phase II study of sequential vinorelbine and cipslain followed by docetaxel and gemcitabine in patients with advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer 52: , A. Ardavanis, D. Mavroudis, K. Kalbakis, N. Malamos, K. Syrigos, L. Vamvakas, A. Kotsakis, N. Kentepozidis, Ch. Kouroussis, S. Agelaki, V. Georgoulias : Pegylated liposomal doxorubicin in combination with vinorelbine as salvage treatment in pretreated patients with advanced breast cancer: A multicentre phase II study. Cancer Chem Pharm 58: , I. Boukovinas, N. Androulakis, L. Vamvakas, P. Papakotoulas, N. Ziras, A. Kalykaki, A. Kotsakis, I. Gioulmbasanis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Sequential gemcitabine and cisplatin followed by doxetaxel as first-line treatment of advance urothelial carcinoma: a multicentre phase II study of the Hellenic Oncology research Group (HORG). Ann Oncol 17: , G.P. Stathopoulos, K. Syrigos, G. Aravantinos, A. Polyzos, P. Papakotoulas, g. Fountzilas, A. Potamianou, N. Ziras, J Boukovinas, J. Varthalitis, N. Androulakis, A. Kotsakis, G. Samonis, V. Georgoulias: A multicenter phase III trial comparing irinotecan-gemcitabine (IG) with gemcitabine (G) monotherapy as first-line treatment in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer. Br J Cancer 95: , AG. Pallis, Ch. Christofillakis, E. Tselepatiotis, S. Agelaki, L. Vamvakas, J. Souglakos, N. Vardakis, A. Kalykaki, A. Kotsakis, A. Argiraki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Sequential administration of docetaxel followed by maintenance gefitinib, as salvage treatment in patients with advanced NSCLC: A multicenter phase II trial. Lung Cancer 55: , A. Kotsakis, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Agelaki, K. Kalbakis, L. Vamvakas, N. Vardakis, A. Kalykaki, A. Polyzos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: A Dose Escalation Study of Pegylated Liposomal Doxorubicin and Oxaliplatin in Patients with Advanced Solid Tumors. Oncology 71: ,

14 22. M. Ignatiadis, A. Polyzos, GP. Stathopoulos, E. Tselepatiotis, Ch. Christophylakis, K. Kalbakis, L. Vamvakas, A. Kotsakis, A. Potamianou, V. Georgoulias: A multicenter phase II study of docetaxel in combination with gefitinib in gemcitabine-pretreated patients with advanced/metastatic pancreatic cancer. Oncology 71: , Mavroudis D, Bolonakis I, Cornet S, Myllaki G, Kanellou P, Kotsakis A, Galanis A, Nikoloudi I, Spyropoulou M, Menez J, Miconnet I, Niniraki M, Cordopatis P, Kosmatopoulos K, Georgoulias V. A phase I study of the optimized cryptic peptide TERT(572y)in patients with advanced malignancies. Oncology. 2006; 70(4): J. Souglakos, A. Kalykaki, L. Vamvakas, N. Androulakis, K. Kalbakis, S. Agelaki, N. Vardakis, M. Tzardi, A. Kotsakis, J. Gioulbasanis, D. Tsetis, G. Sfakiotaki, D. Hatzidaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Phase II study Capecitabine and Oxaliplatin (CAPOX) plus Cetuximab is an effective treatment for patients with metastatic colorectal cancer who progressed after oxaliplatinbased chemotherapy. Ann Oncol 18: , S. Apostolaki, M. Perraki, A. Pallis, V. Bozionelou, S. Agelaki, P. Kanellou, A. Kotsakis, E. Politaki, K. Kalbakis, A. Kalykaki, L. Vamvakas, V. Georgoulias, D. Mavroudis: Circulating HER2 mrna-positive cells in the peripheral blood of patients with stage I and II breast cancer after the administration of adjuvant chemotherapy: evaluation of their clinical relevance. Ann Oncol 18: , E. Bolonaki, A. Kotsakis, E. Papadimitraki, D. Agouraki, G. Konsolakis, A. Vagia, Ch. Christophylakis, E. Nikoloudi, E. Magganas, A. Galanis, P. Cordopatis, K. Kosmatopoulos, V. Georgoulias, D. Mavroudis. Vaccination of patients with advanced non-small cell lung cancer with an optimized cryptic htert peptide (Vx-001) J Clin Oncol 25: , I. Gkioulbasanis, J. Souglakos, N. Vardakis, A. Kotsakis, Z. Saridaki, N. Kentepozidis, A. Polyzos, S. Giassas, M. Ignatiadis, V. Bozionelou, C. Christophylakis, V. Georgoulias Dose escalating clinical study of high dose infusional 5-fluorouracil and leukovorin (AIO regimen) plus alternate weekly administration of oxaliplatin and irinotecan in patients with advanced tumors of the gastrointestinal tract. J BUON 12: , Ch. Emmanouilides, G. Sfakiotaki, N. Androulakis, K. Kalbakis, Ch. Christophylakis, A. Kalykaki, L. Vamvakas, A. Kotsakis, S. Agelaki, E. Diamandidou, N. Touroutoglou, A. Chatzidakis, V. Georgoulias, D. Mavroudis, J.Souglakos: Front-line Bevacizumab in combination with Oxaliplatin, Leucovorin and 5-Fluorouracil (FOLFOX) in patients with metastatic colorectal cancer: A multicenter phase II study BMC 7: 91, Z. Saridaki, V. Bozionelou, N. Kentepozidis, A. Kotsakis, N. Vardakis, A. Kalykaki, I. Gioulbasanis, A. Karabeazis, L. Vamvakas, V. Georgoulias, D. Mavroudis: A dose escalation study of the biweekly administration of paclitaxel, oxaliplatin and capecitabine in patients with advanced solid tumors. Oncology 72: 45-50, V. Georgoulias, N. Androulakis, A. Kotsakis, D. Hatzidaki, K. Syrigos, A. 14

15 Polyzis, A. Agelidou, I. Varthalitis, N. Ziras, M. Agelidou, V. Chandrinos, I. Boukovinas, A. Geroyianni, L. Vamvakas, D. Mavroudis: Docetaxel versus docetaxel plus gemcitabine as front line treatment of patients with advanced non-small cell lung cancer: A randomized. Multicenter phase III trial. Lung Cancer 59: 57-63, A. Kalykaki, P. Papakotoulas, S. Tsousis, I. Boukovinas, L. Vamvakas, A. Kotsakis, N. Vardakis, P. Papadopoulou, V. Georgoulias, D. Mavroudis: Gemcitabine plus oxaliplatin (GEMOX) in pretreated patients with advanced ovarian cancer: A multicentr phase II study of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Anticancer Research 28: , A.G. Pallis, S. Agelaki, S. Kakolyris, A. Kotsakis, A. Kalykaki, N. Vardakis, P. Papakotoulas, A. Agelidou, A. Geroyianni, M. Agelidou, D. Hatzidaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Chemotherapy-induced neutropenia as a prognostic factor in patients with advanced non-small-cell lung cancer treated with frontline docetaxel-gemcitabine chemotherapy. Lung Cancer 62: , I. Boukovinas, J. Souglakos, D. Hatzidaki, S. Kakolyris, N. Ziras, L. Vamvakas, A. Polyzos, A. Gerogianni, A. Agelidou, S. Agelaki, K. Kalbakis, A. Kotsakis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Docetaxel plus gemcitabine as front-line chemotherapy in elderly patients with lung adenocarcinomas: A multicenter phase II study. Lung Cancer 63: 77-82, S. Apostolaki, M. Perraki, G. Kallergi, M. Kafousi, S. Papadopoulolos, A. Kotsakis, A. Pallis, N. Xenidis, L. Kalmanti, K. Kalbakis, S. Agelaki, S. A. Kalykaki, Ch. Stournaras, E. Stathopoulos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: Detection of occult HER2 mrna-positive tumor cells in the peripheral blood of patients with operable breast cancer: evaluation of their prognostic relevance. Breast Cancer Res Treat 117: , Z. Saridaki, P. Pappas, J. Souglakos, M. Nikolaidou, N. Vardakis, A. Kotsakis, M. Marselos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: A dose escalation and pharmacokinetic study of the biweekly administration of paclitaxel, gemcitabine and oxaliplatin in patients with advanced solid tumors. Cancer Chemoth Pharm 65: , Ch. Kouroussis, L. Vamvakas, N. Vardakis, A. Kotsakis, A. Kalykaki, K. Kalbakis, Z. Saridaki, N. Kentepozidis, S. Giassas, V. Georgoulias: Continuous administration of daily low dose of temozolomide in pre-treated patients with advanced non-small cell lung cancer: A phase II study Oncology 76: , S. Agelaki, D. Hatzidaki, A. Kotsakis, P. Papakotoulas, A. Polyzos, N. Ziras, I. Gioulbasanis, A. Karampeazis, A. Agelidou, X. Tsiafaki, V. Chandrinos, M. Lerikou, V. Georgoulias: Non-platinum-based first-line followed by platinumbased second line chemotherapy of the reverse sequence in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). A retrospective analysis by Lung Cancer Group of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Oncology 78: , N. Xenidis, A. Kotsakis, A. Kalykaki, C. Christophyllakis, S. Giassas, N. Kentepozidis, A. Polyzos, L. Chelis, N. Vardakis, L. Vamvakas, V. Georgoulias, 15

16 S. Kakolyris: Etoposide plus cisplatin followed by concurrent chemoradiotherapy and irinotecan plus cisplatin for patients with limited-stage small cell lung cancer: A multicenter phase II study. Lung Cancer 68: , A.Kotsakis, V. Georgoulias: Targeting epidermal growth factor receptor in the treatment of non-small cell lung cancer. Expert Opin Pharmacoth 11: 1-27, S. Baka, S. Agelaki, A. Kotsakis, M. Veslemes, P. Papakotoulas, M. Agelidou, A. Agelidou, E. Tsaroucha, G. Pavlakou, A. Gerogianni, N. Androulakis, L. Vamvakas, K. Kalbakis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Phase III study comparing sequential versus alternate administration of cisplatin-etoposide and topotecan as first-line treatment in small cell lung cancer. Anticancer Res 30: , A. Kotsakis, D. Hatzidaki, L. Vamvakas, N. Vardakis, A. Kalykaki, V. Bozionelou, N. Androulakis, K. Kalbakis, Z. Saridaki, V. Georgoulias, S. Agelaki: A Retrospective Analysis of Non-platinum-based First- and Second-line Chemotherapy in Patients with Advanced Non-small Cell Lung Cancer. Anticancer Res 30: , A. Kotsakis, S. Agelaki, N. Vardakis, G. Stathopoulos, L. Vamvakas, A. Kalykaki, N. Kentepozidis, E. Kontopodis, G. Sfakiotaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: A dose-escalation study of pemetrexed and docetaxel in nonsmall-cell lung cancer. Cancer Chemother Pharmacol 68: , AG. Pallis, S. Agelaki, A. Agelidou, I. Varthalitis, K. Syrigos, N. Kentepozidis, G. Pavlakou, A. Kotsakis, E. Kontopodis, V. Georgoulias: A randomized phase III study of the docetaxel/carboplatin combination versus docetaxel single-agent as second line treatment for patients with advanced/metastatic Non-Small Cell Lung Cancer. BMC Cancer 10: , Tarhini A, Kotsakis A, Gooding W, Shuai Y, Petro D, Friedland D, Belani CP, Dacic S, Argiris A. Phase II study of everolimus (RAD001) in previously treated small cell lung cancer. Clin Cancer Res Dec 1;16(23): A.G. Pallis, K. Syrigos, A. Kotsakis, N. Karachaliou, A. Polyzos, V. Chandrinos, I. Varthalitis, Ch. Christophyllakis, A. Ardavanis, L. Vamvakas, Ν. Vardakis, Z. Saridaki, G. Samonis, S. Giassas, V. Georgoulias, S. Agelaki: Second-line paclitaxel/carboplatin versus vinorelbine/carboplatin in patients with advanced non-small cell lung cancer pre-treated with non-platinum-based chemotherapy: A multicenter randomized phase II study Clinical Lung Cancer 12: , AG. Pallis, A. Karampeazis, L. Vamvakas, N. Vardakis, A. Kotsakis, V. Bozionelou, A. Kalykaki, D. Hatzidaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias. Efficacy and treatment tolerance in older patients with NSCLC: a meta-analysis of five phase III randomized trials conducted by the Hellenic Oncology Research Group. Ann Oncol Nov;22(11): EK. Vetsika, E. Papadimitraki, D. Aggouraki, G. Konsolakis, ME. Mela, A. Kotsakis, S. Christou, S. Patramani, M. Alefantinou, A. Kaskara, C. Christophyllakis, K. Kosmatopoulos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: Sequential 16

17 Administration of the Native TERT572 Cryptic Peptide Enhances the Immune Response Initiated by its Optimized Variant TERT572Y in Cancer Patients. J Immunother 34: , AG. Pallis, A. Voutsina, N. Kentepozidis, S. Giassas, P. Papakotoulas, S. Agelaki, K. Tryfonidis, A. Kotsakis, L. Vamvakas, N. Vardakis, V. Georgoulias: A Phase II Trial of Erlotinib As Front-Line Treatment in Clinically Selected Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer. Clin Lung Cancer Mar;13(2): Argiris A, Karamouzis MV, Smith R, Kotsakis A, Gibson MK, Lai SY, Kim S, Branstetter BF, Shuai Y, Romkes M, Wang L, Grandis JR, Ferris RL, Johnson JT, Heron DE. Phase I trial of pemetrexed in combination with cetuximab and concurrent radiotherapy in patients with head and neck cancer. Ann Oncol Nov;22(11): I. Boukovinas, N. Androulakis, N. Kentepozidis, A. Polyzos, P. Papakotoulas, N. Ziras, A. Kotsakis, N. Vardakis, A. Karampeazis, V. Markos, A. Kostakopoulos, CA. Constantinides, G. Samonis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Chemotherapy with gemcitabine, cisplatin, and docetaxel in the treatment for patients with muscle-invasive bladder cancer: a multicenter phase II study of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Cancer Chemother Pharmacol Feb;69(2): EK Vetsika, G. Konsolakis, D. Aggouraki, A. Kotsakis, E. Papadimitraki, S. Christou, J. Menez-Jamet, K. Kosmatopoulos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: Immunological responses in cancer patients after vaccination with the therapeutic telomerase-specific vaccine Vx-001. Cancer Immunol Immunother Feb;61(2): A. Kotsakis, EK. Vetsika, S. Christou, D. Hatzidaki, N. Vardakis, D. Aggouraki, G. Konsolakis, V. Georgoulias, C. Christophyllakis, P. Cordopatis, K. Kosmatopoulos, D. Mavroudis: Clinical outcome of patients with various advanced cancer types vaccinated with an optimized cryptic human telomerase reverse transcriptase (TERT) peptide: results of an expanded phase II study. Ann Oncol Feb;23(2): Mountzios G, Emmanouilidis C, Vardakis N, Kontopodis E, Hatzidaki D, Popis E, Karachaliou N, Kotsakis A, Agelidou M, Georgoulias V. Paclitaxel plus bevacizumab in patients with chemoresistant relapsed small cell lung cancer as salvage treatment: A phase II multicenter study of the Hellenic Oncology Research Group. Lung Cancer Jul;77(1): Kotsakis A, Harasymczuk M, Schilling B, Georgoulias V, Argiris A, Whiteside TL. Myeloid-derived suppressor cell measurements in fresh and cryopreserved blood samples. J Immunol Methods Jul 31;381(1-2): Kentepozidis N, Soultati A, Giassas S, Vardakis N, Kalykaki A, Kotsakis A, Papadimitraki E, Pantazopoulos N, Bozionellou V, Georgoulias V. Paclitaxel in combination with carboplatin as salvage treatment in patients with castrationresistant prostate cancer: a Hellenic oncology research group multicenter phase II study. Cancer Chemother Pharmacol Jul;70(1):

18 56. Argiris A, Kotsakis AP, Hoang T, Worden FP, Savvides P, Gibson MK, Gyanchandani R, Blumenschein GR Jr, Chen HX, Grandis JR, Harari PM, Kies MS, Kim S. Cetuximab and bevacizumab: preclinical data and phase II trial in recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. Ann Oncol Jan;24(1): Kentepozidis N, Kotsakis A, Soultati A, Agelaki S, Christophylakis Ch, Agelidou M, Chelis L, Papakotoulas P, Vamvakas L, Zafiriou Z, Samonis G, Georgoulias V. Docetaxel plus cisplatin and bevacizumab for untreated patients with advanced/metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer: a multicenter phase II study of the Hellenic Oncology Research Group. Cancer Chemother Pharmacol Mar;71(3): Huang D, Kim DW, Kotsakis A, Deng S, Lira P, Ho S, Lee NV, Vizcarra P, Cao JQ, Christensen JG, Kim TM, Sun JM, Ahn JS, Ahn MJ, Park K, Mao M. Multiplexed deep sequencing analysis of ALK kinase domain identifies resistance mutations in relapsed patients following crizotinib treatment. Genomics 2013 Sep;102(3): Agelaki S, Kontopodis E, Kotsakis A, Chandrinos V, Bompolaki I, Zafeiriou Z, Papadimitraki E, Stoltidis D, Kalbakis K, Georgoulias V. A phase I clinical trial of weekly oral topotecan for relapsed small cell lung cancer. Cancer Chemother Pharmacol Jul;72(1): Karampeazis A, Voutsina A, Souglakos J, Kentepozidis N, Giassas S, Christofillakis C, Kotsakis A, Papakotoulas P, Rapti A, Agelidou M, Agelaki S, Vamvakas L, Samonis G, Mavroudis D, Georgoulias V. Pemetrexed versus erlotinib in pretreated patients with advanced non-small cell lung cancer: A Hellenic Oncology Research Group (HORG) randomized phase 3 study. Cancer Aug 1;119(15): Ramalingam SS, Kotsakis A, Tarhini AA, Heron DE, Smith R, Friedland D, Petro DP, Raez LE, Brahmer JR, Greenberger JS, Dacic S, Hershberger P, Landreneau RJ, Luketich JD, Belani CP, Argiris A. A multicenter phase II study of cetuximab in combination with chest radiotherapy and consolidation chemotherapy in patients with stage III non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2013 Sep;81(3): Katopodis O, Souglakos J, Stathopoulos E, Christopoulou A, Kontopodis E,Kotsakis A, Kalbakis K, Kentepozidis N, Polyzos A, Hatzidaki D, Georgoulias V. Frontline treatment with gemcitabine, oxaliplatin and erlotinib for the treatment of advanced or metastatic pancreatic cancer: a multicenter phase II study of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Cancer Chemother Pharmacol Jun 15. [Epub ahead of print] 18

19 ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΑΠΗΧΗΗ(IMPACT FACTOR) ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ υνολικός υντελεστής Απήχησης Μέση τιμή υντελεστή Απήχησης h-index 17 *τοιχεία από έρευνα (2014) στο κάθε περιοδικό ξεχωριστά (impact factor- Journal- home page) Γ) ΕΡΓΑΙΕ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ 1. S. Papadaki, E. Sarra, Ch. Kouroussis, Th. Kotsakis, L. Vamvakas, E. Stefanaki, E. Mavromanolakis, J.Vlachonicolis, V.Georgoulias: Lymphocyte abnormalities during post-chemotherapy myelosupression and bone marrow renegeration in patients with solid tumors 7 th International Congress on anti-cancer treatement, Paris Febr Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, V. Papoutsakis, P. Herras, N. Vardakis, Α. Kotsakis, K. Kalbakis, N. Meramveliotakis, G. Fytrolakis, E. Stefanakis, D. Hadzidaki, G. Samonis, V. Georgoulias: PhaseI study of alternating docetaxel and mitoxantrone with G-CSF support in advanced breast cancer 33rd ASCO May 1997, Denver, USA 3. E. Papadakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, N. Androulakis, A. Dimopoulos, S. Tzannes, A. Kotsakis, N. Vardakis, K. Kalbakis, N. Meramveliotakis, D. Hadzidaki, V. Georgoulias: Second line treatment of anvanced NSCLC after cisplatin-based chemotherapy with paclitaxel and gemcitabine 8 th World Conference on Lung Cancer, August 1997, Dublin Ireland 4. Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, P. Herras, N. Vardakis, Ath. Kotsakis, K. Kalbakis, N. Meramveliotakis, D. Hadzidaki, G. Samonis, V. Georgoulias: Phase I/II study of alternative docetaxel and mitoxantrone with G-CSF support in advanced breast cancer ECCO 9 th, September 1997, Hamburg Germany 5. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, M. Dimopoulos, E. Papadakis, S. Tzannes, Th. Kotsakis, N. Vardakis, N. Meramveliotakis, K. Kalbakis, D. Hatzidaki, V. Georgoulias: Second line treatment of non small cell lung cancer with paclitaxel and gemcitabine ECCO 9 th, September 1997, Hamburg Germany 6. Ch. Kouroussis, N. Androulakis, J. Souglakos, S. Kakolyris, Ath. Kotsakis, A. Dimopoulos, K. Kalbakis, K. Katsogridakis, G. Prinianakis, G. Samonis, V. Georgoulias: Acute inflammatory abdominal events complicating taxane-based chemotherapy:a report of four cases 8 th International Congress on Anti-Cancer Treatment Febr,1998 Paris. France 19

20 7. D. Mavroudis, Ch. Kouroussis, N. Malamos, A. Potamianos, S. Kakolyris, N. Androulakis, E. Papadakis, K. Kalbakis, S. Aggelaki, Th. Kotsakis, J. Souglakos, V. Georgoulias: A phase II trial of docetaxel and gemcitabine as second line treatment in advanced breast cancer 8 th International Congress on Anti-Cancer Treatment Febr, 1998 Paris France 8. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, J. Souglakos, D. Mavroudis, K. Kalbakis, S. Aggelaki, Ath. Kotsakis, G. Prinianakis, N. Vardakis, V. Georgoulias : Phase I study of cisplatin and irinotecan(cpt-11) Combination in metastatic non-small cell lung cancer 8 th International Congress on Anti-Cancer Treatment Febr,1998 Paris, France 9. S.Kakolyris,Ch.Kouroussis,J.Souglakos,N.Androulakis, D.Mavroudis, K. Kalbakis, Ath.Kotsakis, E.Sarra, S.Aggelaki,G.Prinianakis,N.Vardakis G.Samonis,V.Georgoulias : Phase I study of CPT-11 and CDDP combination in metastatic NSCLC 34 rd ASCO, May 1998, (abs 1884) 10. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, A. Dimopoulos, E. Papadakis, Ch. Papadimitriou, K. Hatzakis, E. Bania, F. Apostolopoulou, Ch. Tsiafaki, A. Alexopoulos, J. Souglakos, Th. Kotsakis, J. Vlachonikolis, D. Hadzidaki: Front line treatment at NSCLC with docetaxel and gemcitabine 34 rd ASCO, May 1998, (abs.1819) 11. V. Georgoulias, N. Androulakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, E. Papadakis, M. Aggelidou, G. Blazoyannakis, A. Gerogiannis, M. Velsemes, A. Aggelidou, A. Dimopoulos, Th. Kotsakis, J. Souglakos, D. Hadzidaki: Second line treatment with paclitaxel and gemcitabine in patients with non-small cell lung cancer who failed cisplatin based chemotherapy 34 rd ASCO, May 1998, (abs.1800) 12. S. Kakolyris, N. Androulakis, J. Souglakos, Ch. Kouroussis, K. Kalbakis, Ath. Kotsakis, S. Aggelaki, D. Hadzidaki, G. Samonis, V. Georgoulias: Phase I study with irinotecan(cpt-11) plus 5-FU combination in advanced colon cancer 34 rd ASCO, May 1998, (abs.1070) 13. Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, E. Samelis, G. Aravantinos, A.M. Dimopoulos, Ch. Papadimitriou, D. Genatas, N. Tzavaris, S. Karambekios, G. Stathopoulos, Th. Kotsakis, J. Souglakos, G. Samonis, V. Georgoulias: Treatment of advanced pancreatic cancer(apc) with docetaxel. A multicenter phase IIstudy. Proccedings ASCO- The 34rd. Annual Meting, May 1998, Los Angeles (abs n.1021) 14. D. Mavroudis, Ch. Kouroussis, N. Malamos, A. Potamianou, S. Kakolyris, A. Alexopoulos, N. Androulakis, E. Papadakis, J. Vlachonikolis, K. Kalbakis, S. Aggelaki, Th. Kotsakis, E. Sarra, J. Souglakos, G. Samonis, V. Georgoulias: A phase II trial of docetaxel and gemcitabine as second line treatment in metastatic breast cancer Proccedings ASCO- The 34rd. Annual Meting, May 1998, Los Angeles (abs 20

21 n.607) 15. Malamos N, Alexopoulos A, Mavroudis D, Kouroussis Ch, Potamianou A, Kakolyris S, Androulakis N, Papadakis E, Vlachonikolis J, Kalbakis K, Agelaki S, Kotsakis Th, Sara E, Souglakos J, Samonis G, Georgoulias V: A phase ii trial of Docetaxel and Gemcitabine as second line treatment in metastatic Breast Cancer. 17th International Cancer Congress, August 23 28, 1998, Rio de Janeiro 16. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, M.A. Dimopoulos, E. Papadakis, D. Bouros, F. Apostolopoulou, Ch. Papadimitriou, A. Aggelidou, V. Tzianni, F. Apostolaki, K. Hatzakis, K. Kalbakis, Ath. Kotsakis, E. Sarra, N. Vardakis, J. Vlachonikolis: Front line treatment of advanced non small cell lung cancer with docetaxel and gemcitabine: A multicenter phase II trial 5 th Central European Lung Cancer Conference, Sept.1998, Prague 17. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, N. Androulakis, D. Mavroudis, K. Kalbakis, Ath. Kotsakis, E. Sarra, S. Aggelaki, G. Prinianakis, N. Vardakis, G. Samonis, V. Georgoulias: Phase I study of irinotecan(cpt-11) and Cisplatin (CDDP) combination in metastatic non small cell lung cancer 5 th Central European Lung Cancer Conference, Sept.1998, Prague 18. N. Androulakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, S. Tzannes, E. Papadakis, Ch. Papadimitriou, A. Gerogianni, Th. Georgopoulou, I. Dimopoulou, J. Souglakos, V. Tzianni, F. Apostolaki, Ath. Kotsakis, N. Vardakis, T. Kalikaki, D. Hadzidaki, V. Georgoulias: Salvage treatment with paclitaxel and gemcitabine for patients with non small lung cancer after Cisplatin or docetaxel-based chemotherapy. A multicenter phase II trial 5 th Central European Lung CancerConference, Sept.1998, Prague 19. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, M.A. Dimopoulos, E. Papadakis, D. Bouros, F. Apostolopoulou, Ch. Papadimitriou, A. Aggelidou, V. Tzianni, F. Apostolaki, K. Hatzakis, K. Kalbakis, Ath. Kotsakis, E. Sarra, N. Vardakis, J. Vlachonikolis: Front line treatment of advanced non small cell lung cancer with docetaxel and gemcitabine: A multicenter phase II trial 3 rd International Congress on Lung Cancer, October 1998,Rhodes 20. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, N. Androulakis, D. Mavroudis, K Kalbakis, Ath. Kotsakis, E. Sarra, S. Aggelaki, G. Prinianakis, N. Vardakis, G. Samonis, V. Georgoulias : Phase I study of irinotecan(cpt-11) and Cisplatin (CDDP) combination in metastatic non small cell lung cancer 3 rd International Congress on Lung Cancer,October 1998 Rhodes 21. N. Androulakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, S. Tzannes, E. Papadakis, Ch. Papadimitriou, A. Gerogianni, Th. Georgopoulou, I. Dimopoulou, J. Souglakos, V. Tzianni, F. Apostolaki, Ath. Kotsakis, N. Vardakis, T. Kalikaki, D. Hadzidaki,V. Georgoulias: Salvage treatment with paclitaxel and gemcitabine for patients with non small lung cancer after Cisplatin or docetaxel-based chemotherapy. A multicenter phase II trial 3 rd International Congress on Lung Cancer, October 1998 Rhodes 21

22 22. V. Georgoulias, S. Papadaki, E. Sarra, C. Kouroussis, T. Kotsakis, L. Vamvakas,, E. Stefanakis, E. Mavromanolakis, J. Vlachonicolis: Lymphocyte abnormalities during post-chemotherapy myelosuppression and bone marrow regeneration in patients with Solid Tumors. ECCO (European Conference on Clinical Oncology ), 6-10 Nov. 1998, Athens 23. S. Kakolyris, C. Kourousis, N. Androulakis, M. A. Dimopoulos, E. Papadakis, S. Tzannes, T. Kotsakis, N. Vardakis, N. Merambeliotakis, C. Kalbakis, D. Xatzidaki, V. Georgoulias: Second line treatment of Non - small cell lung cancer with paclitaxel and gemcitabine. ECCO (European Conference on Clinical Oncology ), 6-10 Nov. 1998, Athens 24. C.Kouroussis, N.Androulakis, S.Kakolyris, P.Heras, N.Vardakis, A.Kotsakis, C.Kalbakis, N.Meramveliotakis, D.Hatzidaki, G.Samonis and V.Georgoulias: phase I/II study of alternating docetaxel and mitoxantrone with g-csf support in advanced breast cancer (abc). ECCO (European Conference on Clinical Oncology ), 6-10 Nov. 1998, Athens 25. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, N. Androulakis, D. Mavroudis, K. Kalbakis, Ath. Kotsakis, E. Sarra, S. Aggelaki, G. Prinianakis, N. Vardakis, G. Samonis, V. Georgoulias: Phase I study of CPT-11 and CDDP combination in metastatic NSCLC 23 th ESMO Congress, 6 Nov-15 Nov 1998, Lugano 26. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, E. Papadakis, S. Kakolyris, M.A. Dimopoulos, F. Apostolopoulou, X. Tsiafaki, E. Bania, V. Tzianni, A. Kotsakis, E. Sarra, N. Vardakis: Efficacy of docetaxel/gemcitabine combination as first line treatment of non-smallcell lung cancer 9 th International Congress on anti-cancer treatment February 1999, Paris, France 27. J. Souglakos, A. Kotsakis, E. Sarra, S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, S. Aggelaki, N. Vardakis, K. Kalbakis, V. Georgoulias: Non neutropenic infections associated with docetaxel containing chemotherapy in patients with solid tumors ECCO (European Conference on Clinical Oncology )-10, Vienna Sept N. Androulakis, A. Kotsakis, N. Kentepozidis, Z. Saridaki, T. Kokkinakis, N. Katsougris, G. Milaki, L. Vamvakas, Ch. Kouroussis, V. Georgoulias: Phase I study of alternating Oxaliplatin (OXA) with Irinotecan (IRI) in combination with weekly Leucovorin (LV)-modulated continuous infusion 5-Fluorouracil (5-FU) in patients with gastrointestinal malignancies: Final results. 15 th International Congress on Anti-cancer Treatment Febr Paris- France 29. J. Souglakos, Z. Saridaki, A. Pallis, L. Vamvakas, K. Kalbakis, D. Mavroudis, G. Milaki, A. Kotsakis, M. Ignatiadis, V. Georgoulias: Combination of Irinotecan (CPT-11) and Gefinitib (zd1839) for patients with metastatic colorectal cancer (MCC) refractory to Irinotecan-based 1st line chemotherapy: A pilot phase II study GI, 2004, Barcelona 22

23 30. J. Souglakos, K. Syrigos, A. Potamianou, A. Polyzos, J. Boukovinas, N. Androulakis, Ch. Kouroussis, N. Vardakis, Ch. Christophilakis, Ath. Kotsakis, V. Georgoulias: Combination of Irinotecan (CPT-11) plus Oxaliplatin(L-OHP), as first line treatment in locally advanced or metastatic gastric cancer: A multicenter phase II trial 15 th International Congress on Anti-cancer Treatment Febr Paris- France 31. A. Potamianou, A. Polyzos, J. Boukovinas, Ch. Latoufis, N. Androulakis, S. Aggelaki, A. Kotsakis, S. Giassas, L. Vamvakas, J. Varthalitis: Sequential combination of paclitaxel-carboplatin and paclitaxel- liposomal doxorubicin as first line treatment in patients with ovarian cancer: A multicenter phase II clinical trial 40 th ASCO, June USA 32. A. Polyzos, D. Mavroudis, J. Boukovinas, E. Tsiakopoulos, N. Malamos, G. Milaki, C. Kouroussis, A. Kotsakis, A. Pallis, V. Georgoulias: For the Breast Cancer Working Group,of the Hellenic Oncology Research Group(HORG),Greece: A multicenter phase II study of docetaxel,gemcitabine and trastuzumab administration as first-line treatment in patients with advanced breast cancer(abc) over expressing HER th ASCO, June USA 33. N. Androulakis, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, L. Vamvakas, D. Mavroudis, N. kentepozidis, A. Kotsakis, L. Hellis, Ch. Mikropoulos, M. Ignatiadis, Ch. Fotiou, V. Georogulias: Irinotecan (CPT-11) plus weekly 5-Fluorouracil (5- FU) and Leukovorin (LV) as salvage treatment for patients with metastatic colorectal cancer (MCC): A phase II trial. Journal of BUON, October 2004, Belgrade 34. A. Athanasiadis, J. Souglakos, A. Polyzos, A. Ardavanis, A. Potamianou, E. Tselepatiotis, A. Kotsakis, N. Androulakis, A. Kalikaki: Preliminary results of phase II study with XELOX as salvage treatment for patients with metastatic colorectal cancer(mcc) pretreated with FOLFIRI 29 th ESMO Congress, 29 Oct-2 Nov 2004 Vienna, Austria 35. J. Boukovinas, N. Androulakis, A. Potamianou, N. Ziras, K. Kalbakis, P. Papakotoulas, T. Kalykaki, Ch. Kouroussis, A. Kotsakis, V. Bozionelou, M. Ignatiadis, V. Georgoulias: Sequential administration of Cisplatin+Gemcitabine and Docetaxel as first line treatment in patients with bladder cancer. A multicenter phase II trial 16 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 1-4 February 2005, Paris 36. V. Georgoulias, A. Ardavanis, M. Agelidou, A. Agelidou, J. Boukovinas, P. Papakotoulas, P. Ziotopoulos, M. Toubis, K. Syrigos, A. Polyzos, S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, A. Kotsakis, S. Agelaki, G. Samonis, D. Chatzidaki: Vinorelbine plus cisplatin versus docetaxel plus gemcitabine in advanced non-small cell lung cancer: A phase III randomized trial 16 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 1-5 February 2005, 23

24 Paris 37. Souglakos J, Androulakis N, Tzardi M, Kalikaki A, Argyraki A, Vardakis N, Sfakiotaki G, Kotsakis A, Mavroudis D, Georgoulias V: Dept of Medical Oncology, University General Hospital of Heraklion,Crete, Greece: Cetuximab plus capecitabine(cap)and oxaliplatin(l-ohp)(capox) in cancer(mcrc) who failed on oxiplatin-based chemotherapy. GI, June 2005 Barcelona, Spain 38. N. Kentepozidis, S. Aggelaki, L. Vamcakas, A. Kotsakis, Z. Saridaki, J. Gioulbasakis, A. Kalikaki, M. Ignatiadis, G. Sfakiotaki, D. Mavroudis: Dept of Medical Oncology, University General Hospitalof Heraklion,Greece : First line treatment with docetaxel and cisplatin in non-small cell lung cancer patients: A retrospective analysis IASLC, 11 th World Conference on Lung Cancer,3-6 July 2005, Barcelona, Spain 39. I. Boukovinas, N. Androulakis, A. Kalykaki, I. Souglakos, V. Bozionelou, A. Pallis, N. Vardakis, A. Kotsakis, S. Giassas, V. Georgoulias: A phase II study with docetaxel and gemcitabine in previously untreated patients with advanced lung adenocarcinomas. IASLC, 11 th World Conference on Lung Cancer,1-6 July 2005, Barcelona, Spain 40. I. Boukovinas, N. Ziras, A. Kalikaki, A. Ardavanis, A. Polyzos, C. Christophylakis, A. Pallis, A. Kotsakis, S. Giassas, V. Georgoulias: (HORG): The Lung Cancer Working Group. The Hellenic Oncology Research Group, Heraklion,Greece : A multicenter Phase II study with docetaxel plus gemcitabine in untreated patients with advanced lung adenocarcinomas ECCO (European Conference on Clinical Oncology ),30Oct-3 Nov 2005, Paris, France 41. D. Mavroudis, J. Souglakos, A. Kalikaki, N. Androulakis, S. Aggelaki, A. Kotsakis, N. Vardakis, K. Kalbakis, V. Georgoulias: University General Hospital, Dept of Medical Oncology, Heraklion, Greece : A phase I/II study of imatinib mesylate(glivec) in combination with irinotecan(cpt-11) in patients with relapsed or refractoty small cell lung cancer(sclc) ECCO (European Conference on Clinical Oncology ), 30 Oct-3 Nov 2005, Paris, France 42. A. Kalikaki, A. Potamianou, N. Malamos, K. Syrigos, K. Kalbakis, N. Androulakis, L. Vamvakas, V. Bozionelou, A. Kotsakis, D. Mavroudis; Breast Cancer Group,of the Hellenic Oncology Research Group(HORG) Heraklion,Greece: Gemcitabine(GEM) plus Oxaliplatin(LOHP) as salvage treatment in anthracycline and taxane pretreated patients with advanced breast cancer(abc) ECCO (European Conference on Clinical Oncology ), 30 Oct-3 Nov 2005,Paris, France 43. Souglakos J,Androulakis N, Tzardi M, Kalikaki A, Argyraki A, Vardakis N, Sfakiotaki G, Kotsakis A, Mavroudis D, Georgoulias V: Dept of Medical Oncology, University General Hospital of Heraklion,Crete, Greece: Cetuximab plus capecitabine(cap)and oxaliplatin(l-ohp)(capox) in 24

25 cancer(mcrc) who failed on oxiplatin-based chemotherapy. 17 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 30/1-4/2 2006, Paris, France 44. C. Emmanouilides, G. Sfakiotaki, J. Souglakos, D. Mavroudis, N. Androulakis, A. Kalykaki, A. Kotsakis, K. Kalbakis, E. Diamandidou, N. Touroutoglou, V. Georgoulias: Bevacizumab plus oxaliplatin (LOHP), leukovorin (LV)/5-fluorouracil (5-FU) (FOLFOX4) as first line treatment of patients with metastatic colorectal cancer (MCC). 17 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 30/1-4/2 2006, Paris, France 45. AG. Pallis, A. Agelidou, P. Papakotoulas, A. Tsaroucha, M. Agelidou, S. Agelaki, N. Androulakis, L. Vamvakas, A. Gerogianni, A. Kotsakis, N. Kentepozidis, V. Georgoulias: A Multicenter Phase II study of sequential Vinorelbine and Cisplatin followed by Docetaxel and Gemcitabine in patients with Advanced nonsmall Cell Lung Cancer 17 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 30/1-4/2 2006, Paris, France 46. Souglakos J, Androulakis N, Tzardi M, Kalikaki A, Argyraki A, Vardakis N, Sfakiotaki G, Kotsakis A, Mavroudis D, Georgoulias V: Dept of Medical Oncology, University General Hospital of Heraklion,Crete, Greece: Cetuximab plus capecitabine(cap)and oxaliplatin(l-ohp)(capox) in cancer(mcrc) who failed on oxiplatin-based chemotherapy. 42 nd ASCO-GI, 2-6 June 2006 Atlanta, USA 47. A. Kalikaki, S. Aggelaki, K. Kalbakis, A. Kotsakis, N. Kentebozidis, C. Christophylakis, S. Giassas, L. Vamvakas, N. Vardakis, D. Mavroudis: University General Hospital, Heraklion, Greece : Phase I study of gemcitabine(gem) and premetrexed(ptx) In the treatment of advanced solid tumors. 42 nd ASCO-GI, 2-6 June 2006 Atlanta, USA 48. K. Kosmatopoulos, E. Bolonaki, D. Aggouraki, E. Nikoloudi, P. Kannelou, E. Papadimitraki, A. Kotsakis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Vaxon Biotech,Evry Genopole,France; University General Hospital, Heraklion, Greece: Clinical efficacy and immunogenicity of optimized cryptic peptide TERT572 vaccine(vx-001) in patients with advanced non-small cell lung cancer(nsclc) 42 nd ASCO-GI, 2-6 June 2006 Atlanta, USA 49. A. G. Pallis, S. Agelaki, S. Kakolyris, A. Kotsakis, A. Kalykaki, N. Vardakis, P. Papakotoulas, A. Agelidou, A. Geroyianni, M. Agelidou, D. Hatzidaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Chemotherapy-induced neutropenia as a prognostic factor in patients with advanced non-small-cell lung cancer treated with front-line docetaxel-gemcitabine chemotherapy. 18 th International Congress on Anti-cancer Treatment, 6-13 February 2007, Paris, France 50. A. Kotsakis, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, J. Souglakos, K. Kalbakis, L. Vamvakas, N. Vardakis, A. Kalykaki, V. Markos, J. Gioulbasanis: A Dose 25

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σοφία Ιωάννου Αγγελάκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 Φεβρουαρίου 1967, Ηράκλειο Κρήτης ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο Ελένη Γαλάνη Πατρώνυμο Παναγιώτης Υπηκοότητα Ελληνική Διεύθυνση εργασίας Β Ογκολογική κλινική Νοσοκομείο METROPOLITAN Tel: 210 4809661-2 Mob: 6944172478

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA) Επίθετο: ΣΑΡΙΔΑΚΗ - ΖΩΡΑ Τίτλος: MD, PhD Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηµεροµηνία γέννησης: 18-07-1972 Τόπος γένησσης: Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Διεύθυνση εργασίας: Μάχης

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: E-MAIL: ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ pantkount@gmail.com pkountour@med.uoa.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 2 ΙΙ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Φοιτητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

NET MASTERCLASS. Γαστρεντερικοί Νευροενδοκρινικοί Όγκοι (GI-NETs): Πρόσφατες εξελίξεις και χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά

NET MASTERCLASS. Γαστρεντερικοί Νευροενδοκρινικοί Όγκοι (GI-NETs): Πρόσφατες εξελίξεις και χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά NET MASTERCLASS Γαστρεντερικοί Νευροενδοκρινικοί Όγκοι (GI-NETs): Πρόσφατες εξελίξεις και χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

N-Status and Number of Involved N-Zones

N-Status and Number of Involved N-Zones ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Ιωάννης Χ. Γκιόζος MD, FCCP Πνευμονολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία N-Descriptors N-Status

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα σε ηλικιωμένους ασθενείς

Θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα σε ηλικιωμένους ασθενείς 62 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα σε ηλικιωμένους ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική.

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική. Από τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Φυσιολογικά Ανθρώπινα Χαρακτηριστικά Ανταπόκριση στο Περιβάλλον Δέσποινα Σανούδου,, PhD FACMG Επίκουρη Καθηγήτρια Molecular Biology Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ. cure. ΠΡΟΣΤΑΤΗ Νεότερες Εξελίξεις Περισσότερα Διλήμματα. Health HOPE CARE. strength ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΝΕΟ. courage Treatment. Medicine.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ. cure. ΠΡΟΣΤΑΤΗ Νεότερες Εξελίξεις Περισσότερα Διλήμματα. Health HOPE CARE. strength ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΝΕΟ. courage Treatment. Medicine. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΝΕΟ cure Health Medicine CARE strength courage Treatment ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Νεότερες Εξελίξεις Περισσότερα Διλήμματα HOPE Ξενοδοχείο Makedonia Palace 12 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη τελικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Π. ΚΟΣΜΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Π. ΚΟΣΜΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Π. ΚΟΣΜΙΔΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 5 Φεβρουαρίου 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Ντιτρόιτ (Detroit) ΗΠΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : 6 χρόνια στο Δημοτικό σχολείο «Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εμπλουτίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου 1, MD, PhD

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου 1, MD, PhD 256 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007 ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου 1, MD, PhD Νέα μελών της ΕΟΠΕ ESMO Conference Lugano (ECLU) To καλοκαιρινό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

CD8 T-κυτταρολυτική απάντηση στον καρκίνο του πνεύμονα

CD8 T-κυτταρολυτική απάντηση στον καρκίνο του πνεύμονα CD8 T-κυτταρολυτική απάντηση στον καρκίνο του πνεύμονα Μαρία Ζαμανάκου Βιολόγος-Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Θεωρία ανοσοδιαμόρφωσης του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας στην ημερίδα μας θα είναι εποικοδομητική, σας καλωσορίζουμε και φέτος στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο.

Πρόσκληση. Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας στην ημερίδα μας θα είναι εποικοδομητική, σας καλωσορίζουμε και φέτος στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο. Πρόσκληση Μετά από την περσινή ανταπόκριση στην 1 η Επιστημονική Διημερίδα της Γ Μαιευτικήςκαι Γυναικολογικής Κλινικής, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην 2 η Επιστημονική Ημερίδα της Γ Μ & Γ της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγούνται 12 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χορηγούνται 12 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χορηγούνται 12 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 16:45-17:00 Εγγραφές - έναρξη Προεδρείο: Γ. Γκιόζος Κ. Συρίγος 17:00-18:15

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ]

[ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ] Iανουάριος 2011 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ K.N. ΣΥΡΙΓΟΣ Γ. ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Ε. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ [ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ] [Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

Επιστηµονικό Πρόγραµµα Επιστηµονικό Πρόγραµµα Χαιρετισµός ρ Αθανάσιος Αθανασιάδης Πρόεδρος της ΕΟΠΕ Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι ιευθυντές Σπουδών Επιστηµονικό Πρόγραµµα. ΑΛΙΑΝΗ, Α. ΜΠΑΜΙΑΣ Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ, Χ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

HPV παθήσεις στοματοφάρυγγα και ανώτερου αναπνευστικού. Α. Πρίντζα Επικ. Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ.

HPV παθήσεις στοματοφάρυγγα και ανώτερου αναπνευστικού. Α. Πρίντζα Επικ. Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ. HPV παθήσεις στοματοφάρυγγα και ανώτερου αναπνευστικού Α. Πρίντζα Επικ. Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ. Οι HPVs σχετίζονται με διάφορους καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του ανώτερου αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

11Οκτωβρίου ΘΈΜΑΤΑ ΑΙΧΜΉΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΎ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ DIVANI CARAVEL, ΑΘΉΝΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ FORUM

11Οκτωβρίου ΘΈΜΑΤΑ ΑΙΧΜΉΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΎ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ DIVANI CARAVEL, ΑΘΉΝΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ FORUM ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ FORUM ΘΈΜΑΤΑ ΑΙΧΜΉΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΎ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ DIVANI CARAVEL, ΑΘΉΝΑ Οργάνωση Θα δoθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME/CPD) 11Οκτωβρίου 2014 Γραμματεία Συνεδρίου Conference

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 4 December 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X How much

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματική Θεραπεία στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και του Ορθού

Συμπληρωματική Θεραπεία στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και του Ορθού Συμπληρωματική Θεραπεία στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και του Ορθού Καρκίνος π. εντέρου Prostate/ testis 5% Hemato logic 7% Female reprod 8% Head & neck 9% Bladder 3% Lung 13% Breast 10% Other 23% CRC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστές: Κ. Γεννατάς Δ. Ρούκος. Οι σημερινές δυνατότητες του Γενετικού ελέγχου. Καρκίνος Μαστού και Ωοθηκών. Ορθοκολικός καρκίνος

Συντονιστές: Κ. Γεννατάς Δ. Ρούκος. Οι σημερινές δυνατότητες του Γενετικού ελέγχου. Καρκίνος Μαστού και Ωοθηκών. Ορθοκολικός καρκίνος Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ Εισηγητής: Mohammed R. S. Keshtgar 09.00-13.00 Θεωρητικό μέρος 14.00 17.00 Πρακτική σε προσομοιωτές ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 105 (4 ος όροφος), 114 75, Αθήνα Τηλ. & Fax: 210 6457971 www.hesmo.gr hesmo@otenet.gr ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ Όνομα: Χαράλαμπος Π. Καλόφωνος Ημερομηνία Γέννησης: 17 Φεβρουαρίου 1953 Τόπος Γέννησης: Ζάκυνθος Εθνικότητα: Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά Διεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Π. Καβάφης: Ο Ποιητής και η Μούσα, 1903 (Από τα Αποκηρυγμένα )

Κ.Π. Καβάφης: Ο Ποιητής και η Μούσα, 1903 (Από τα Αποκηρυγμένα ) Χαιρετισµός Προέδρων Του θείου είσαι λειτουργός. Σοι έδωκε τον κλήρον του κάλλους και του έαρος. Μελίρρυτος αυδή ρέει από τα χείλη σου, και θησαυρείον μύρων είσαι - χρυσή υπόσχεσις και άνωθεν φωνή Κ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

2οForum. Επιστημονικό. στην ογκολογία. Από την έρευνα στην πράξη. 25-26 Απριλίου. St. George Lycabettus Boutique Hotel, Αθήνα. Θα δoθούν.

2οForum. Επιστημονικό. στην ογκολογία. Από την έρευνα στην πράξη. 25-26 Απριλίου. St. George Lycabettus Boutique Hotel, Αθήνα. Θα δoθούν. 2οForum Επιστημονικό Θα δoθούν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (C.M.E. Credits) Ά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα νέα φάρμακα στην ογκολογία Από την έρευνα στην πράξη St. George Lycabettus Boutique Hotel, Αθήνα 25-26 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-15 Αίθουσα Μικροσκοπίων Ά ορόφου (Νέο Κτήριο) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα Congresses & Events 5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα Υθινοπωρινέσ Ημέρεσ Ρευματολογίασ, ΕΡΕ Ελληνική Ρευματολογική

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. 1980 M.D., University of Athens School of Medicine, Athens, Greece

CURRICULUM VITAE. 1980 M.D., University of Athens School of Medicine, Athens, Greece CURRICULUM VITAE Christos N. Papandreou, M.D., Ph.D. Page 1 of 5 Name: Christos N. Papandreou, M.D., Ph.D. Present Title and Affiliation: a. Primary Appointment: Professor & Director Department of Medical

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον καρκίνο των ωοθηκών

Η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον καρκίνο των ωοθηκών Η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον καρκίνο των ωοθηκών 205 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον καρκίνο των ωοθηκών E. de Bree, Ι. Ρωμανός, Δ.Δ. Τσιφτσής 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Διονύσιος Ν. Μητρόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 Νοεμβρίου 1957 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πύλος Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα THE MET HOTEL

πρόγραμμα  THE MET HOTEL 8 ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο πρόγραμμα Καρκίνος του Μαστού 15-17 Ξενοδοχείο THE MET HOTEL Θεσσαλονίκη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ..Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts.. Albert Einstein ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ «Σταδιοποίηση και φυσική ιστορία (πρόγνωση) καρκίνου πνεύμονα»

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ Καρκίνος στην τρίτη ηλικία Η επίπτωση του καρκίνου στους ηλικιωμένους αυξάνει, σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Α. Φουρτούνας Ημερομηνία γέννησης: 14/08/1965 Τόπος γέννησης: Σουφλί Έβρου Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Εθνάρχου Μακαρίου 31, Νίκαια-Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Αέξάνδρα», Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Αέξάνδρα», Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Μιχάλης Λιόντος Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Αέξάνδρα», Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Μούντζιος Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 Μαΐου 2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 Μαΐου 2014 Πρόγραµµα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 Μαΐου 2014 15.00-16.00 Προσέλευση Εγγραφές 16.00-17.00 Στρογγυλό Τραπέζι: Όγκοι Εγκεφάλου Προεδρείο: Π. Μακραντωνάκης, Ε. Μαραγκουδάκης, Ι. Αδαμόπουλος 16.00-16.20 Μοριακή βάση καρκινογένεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΣΕΖΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλης, PhD Λάρισα, 2012 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Αποτελεί την πιο κοινή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Ανασκόπηση Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του : Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Κωνσταντίνα Σουλελέ 1, Ειρήνη Χριστοδούλου 1, Παναγιώτης Μαχαίρας 2 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Π. ΤΣΕΚΕΡΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπείας Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τυχαιοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Καλυβιανάκης Δημήτρης, Ουρολόγος Υπότροφος ΜΜΟΠ 27 30 Μαΐου 2010. Πορταριά Πήλιο Εισαγωγή (1) Λίγες

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ]

[ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ] Iανουάριος 2011 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ K.N. ΣΥΡΙΓΟΣ Γ. ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Ε. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ [ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ] [Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ 23/7/212 Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ Οφέλη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ετησίως για τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου

Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HPV (+) ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κίκα Πλοιαρχοπούλου. Παθολόγος Ογκολόγος

Κίκα Πλοιαρχοπούλου. Παθολόγος Ογκολόγος Κίκα Πλοιαρχοπούλου Παθολόγος Ογκολόγος Cancer statistics 2013 Cancer statistics 2013 Cancer statistics 2013 Κάπνισμα (87%) Eπαγγελματική έκθεση (αμίαντος, χρώμιο, νικέλιο, βινυλοχλωρίδιο κ.a.) Ιοντίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές. Επιτροπή Κρίσης Εργασιών. Οργανωτική Επιτροπή. Επιστημονική Επιτροπή. Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών

Επιτροπές. Επιτροπή Κρίσης Εργασιών. Οργανωτική Επιτροπή. Επιστημονική Επιτροπή. Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών Επιτροπές 4 Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Α. Αθανασιάδης Α. Αρδαβάνης Γεν. Γραμματέας: Ι. Μπουκοβίνας Ειδ. Γραμματέας: Ζ. Σαριδάκη Ταμίας: Ι. Μούντζιος Μέλη: Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδροι:

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ουρολογία Surgical Urology 14-15

Επεμβατική Ουρολογία Surgical Urology 14-15 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Επεμβατική Ουρολογία Educational Seminars on Surgical Urology Bladder Cancer Καρκίνος της ουροδόχου κύστης 14-15 Μαρτίου2014 March Αθήνα Athens Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κύργιας. Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος

Γιώργος Κύργιας. Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Γιώργος Κύργιας Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπείας Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Λάρισα, Σεπτέμβριος 2014 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 3 Vol. 4 September 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Practicing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα

Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα Στέλιος Βούλγαρης Χειρουργός Ουρολόγος Υπεύθυνος Κέντρου Βραχυθεραπείας Προστάτη Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκη LDR Βραχυθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος προστάτη. Οστική νόσος Φαρμακευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των οστικών συμβαμάτων

Καρκίνος προστάτη. Οστική νόσος Φαρμακευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των οστικών συμβαμάτων Καρκίνος προστάτη Οστική νόσος Φαρμακευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των οστικών συμβαμάτων Κλαμπάτσας Αθανάσιος Επιμελητής Α Ουρολόγος Ουρολογικής Κλινικής ΑΝΘ Θεαγένειο Με την ευγενική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος

Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος Οικογενής καρκίνος του μαστού σε Κύπριες ασθενείς Μοντέλο προοπτικού μαζικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική ακτινο-χημειο-θεραπεία του καρκίνου του ορθού

Προεγχειρητική ακτινο-χημειο-θεραπεία του καρκίνου του ορθού 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος «Διαβάζοντας τα Ίχνη των Καρκίνων του Πεπτικού» Προεγχειρητική ακτινο-χημειο-θεραπεία του καρκίνου του ορθού Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία

Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία Αναστάσιος Μόρτογλου, Ενδοκρινολόγος Διευθυντής τομέα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Ιατρικού Αθηνών 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Dr. Γιώργος ΜΙΧΑΗΛ BSCCP/RCOG DT Diploma in Colposcopy Ο Ο τραχηλικός καρκίνος αποτελεί μια πολύ σπάνια συνέπεια μιας ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρκόπουλος Χρήστος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρκόπουλος Χρήστος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Μαρκόπουλος Χρήστος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης: Καβάλα, 5/4/1955 Τόπος κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα