4. Πρόγραμμα Ενεργειακά Κτίριο Αναφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Πρόγραμμα Ενεργειακά Κτίριο Αναφοράς"

Transcript

1 4. Πρόγραμμα Ενεργειακά Κτίριο Αναφοράς Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 1

2 2 4Μ

3 4.1 Μεθοδολογικό Υπόβαθρο Για τη διενέργεια της μελέτης της ενεργειακής επιθεώρησης με βάση το κτίριο αναφοράς και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου χρησιμοποιείται η μέθοδος υπολογισμού ημισταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος. Στις επόμενες ενότητες γίνεται αναφορά στη μέθοδο υπολογισμού της ενεργειακής ζήτησης και κατανάλωσης κτιρίου για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης Μηνιαία μέθοδος Υπολογισμός Ζήτησης και Κατανάλωσης ενέργειας για Θέρμανση Χώρου. Στη μηνιαία μέθοδο υπολογίζονται, βάσει τις γεωμετρίας του κτιρίου, των υλικών του και των κλιματικών χαρακτηριστικών, η μεταφορά θερμότητας από μετάδοση και αερισμό (μετάβαση), με τη χρήση αντίστοιχων συντελεστών μεταφοράς θερμότητας. Η άθροιση αυτών των δύο δίνει τις απώλειες του κτιριακού κελύφους. Ομοίως υπολογίζονται τα θερμικά κέρδη (εσωτερικά και ηλιακά). Προκειμένου να ληφθούν υπ όψη δυναμικά φαινόμενα χρησιμοποιείται ο παράγοντας χρήσης κερδών, ο οποίος προκύπτει από την αναλογία κερδών απωλειών και από τη σταθερά χρόνου του κτιρίου. Βάσει αυτών υπολογίζεται η ενεργειακή ζήτηση για θέρμανση του κτιρίου. Γνωρίζοντας το σύστημα θέρμανσης και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο υπολογίζεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου για θέρμανση καθώς και οι αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Διάγραμμα υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση κτιρίου Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 3

4 Υπολογισμός ενεργειακής ζήτησης για συνθήκες συνεχούς θέρμανσης χώρου. Για κάθε ζώνη η ενεργειακή ζήτηση για θέρμανση χώρου, συνεχούς θέρμανσης, δίνεται από τη σχέση: H, nd = H, ht η H, gnh, gn H, nd [ΜJ], για συνθήκες H, ht ολική μεταφερόμενη θερμική ενέργεια, περίοδο θέρμανσης [ΜJ] H, gn ολικά θερμικά κέρδη, περίοδο θέρμανσης [ΜJ] η H,gn αδιάστατος παράγοντας χρήσης κερδών για θέρμανση Ολικές απώλειες από το κτιριακό κέλυφος Για κάθε ζώνη η ολική μεταφορά θερμότητας, θέρμανσης, δίνεται από τη σχέση: H, ht H, ht = H, tr + H, ve [ΜJ], για συνθήκες συνεχούς Όπου: H, tr ολική μεταφορά θερμότητας από μετάδοση για μήνες με θέρμανση [ΜJ] H, ve ολική μεταφορά θερμότητας από αερισμό για μήνες με θέρμανση [ΜJ] Μεταφορά θερμότητας από μετάδοση Η ολική μεταφορά θερμότητας από μετάδοση, H tr [MJ], δίνεται για κάθε μήνα και για κάθε ζώνη, z, από τη σχέση: H ( θ θ )t Όπου:, H, tr = H, tr, adj int, set, H e H H tr, adj, ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας της ζώνης για την περίοδο θέρμανσης, προσαρμοσμένος στη διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου [WK -1 ]. θ int,set,h θερμοκρασία αέρα ζώνης για θέρμανση [ C] θ e t θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος [ C] διάρκεια βήματος υπολογισμού [Ms] Μεταφορά θερμότητας από αερισμό Η ολική μεταφορά θερμότητας από την κίνηση μαζών αέρα H,ve, [MJ], που αναφέρεται στην κίνηση μάζας αέρα είτε λόγω αεροπερατότητας του κτιρίου, είτε λόγω αερισμού (τεχνητού και φυσικού) δίνεται για κάθε ζώνη z, από τη σχέση : H ( θ θ )t H, ve = H, ve, adj int, set, H, z e 4 4Μ

5 Όπου: H H ve, adj, ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από αερισμό για την περίοδο θέρμανσης, προσαρμοσμένος στη διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου [WK-1] θ int, set, H, z θερμοκρασία αέρα ζώνης για θέρμανση [ C] θ e t Θερμικά κέρδη θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος [ C] διάρκεια βήματος υπολογισμού [Ms], H gn Τα ολικά θερμικά κέρδη,, [MJ], της ζώνης του κτιρίου για συγκεκριμένο βήμα υπολογισμού για την περίοδο θέρμανσης δίνονται από τη σχέση: Όπου: H, gn = H,int + H, sol H,int ολικά εσωτερικά θερμικά κέρδη για την περίοδο θέρμανσης [MJ] H, sol ολικά ηλιακά κέρδη για την περίοδο θέρμανσης [MJ] Εσωτερικά θερμικά κέρδη Στα εσωτερικά κέρδη περιλαμβάνονται: Θερμότητα μεταβολισμού από τους ενοίκους Θερμότητα από ηλεκτρικές συσκευές Θερμότητα από το φωτισμό Θερμότητα από ή προς διεργασίες και αγαθά. Τα θερμικά κέρδη από εσωτερικές πηγές για κάθε ζώνη του κτιρίου για κάθε μήνα δίνονται από τη σχέση: Όπου: = Φ H,int, k t + k l ( b ) Φ t H, int 1 tr, l H,int, u, l H,int b tr, l Φ H, int,k Φ H,int, u, l θερμικά κέρδη από εσωτερικές πηγές κατά την περίοδο θέρμανσης [MJ] συντελεστής μείωσης για το διπλανό, μη κλιματιζόμενο χώρο με εσωτερική πηγή θερμότητας l. μέσος όρος ροής θερμότητας στο συγκεκριμένο χρόνο από την εσωτερική πηγή θερμότητας k για την περίοδο θέρμανσης [W] μέσος όρος ροής θερμότητας στο συγκεκριμένο χρόνο από την εσωτερική πηγή θερμότητας l στον παρακείμενο μη θερμαινόμενοκλιματιζόμενο χώρο για την περίοδο θέρμανσης [W] Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 5

6 t διάρκεια χρονικής περιόδου θέρμανσης [Ms] Σε περίπτωση γειτνίασης με παραπάνω από μία κλιματιζόμενες ζώνες, τα εσωτερικά Φ int,u,l κέρδη από τον μη κλιματιζόμενο χώρο με εσωτερική πηγή θερμότητας l μοιράζονται στις κλιματιζόμενες ζώνες με συντελεστή βαρύτητας σύμφωνα με την επιφάνεια του δαπέδου της κάθε ζώνης Ηλιακά κέρδη Το άθροισμα των ηλιακών κερδών την περίοδο θέρμανσης στην εξεταζόμενη ζώνη, H, sol Όπου: b tr, l Φ Φ t H, sol, k H, sol, u, l [MJ], υπολογίζεται ως εξής: = Φ H, sol, k t + k l ( b ) Φ t H, sol 1 tr, l H, sol, u, l συντελεστής μείωσης για το διπλανό, μη κλιματιζόμενο χώρο με εσωτερική πηγή θερμότητας l μέσος όρος ροής θερμότητας από την ηλιακή πηγή k, [W] μέσος όρος ροής θερμότητας από την ηλιακή πηγή l, στο διπλανό, μη θερμαινόμενο χώρο [W] διάρκεια χρονικής περιόδου μήνα [Ms] Σε περίπτωση γειτνίασης με παραπάνω από μία κλιματιζόμενες ζώνες, τα ηλιακά Φ H, sol, u, l κέρδη από το μη κλιματιζόμενο χώρο με ηλιακή πηγή θερμότητας l μοιράζονται στις κλιματιζόμενες ζώνες με συντελεστή βαρύτητας σύμφωνα με την επιφάνεια του δαπέδου της κάθε ζώνης. Φ Η ροή θερμότητας από ηλιακά κέρδη για κάθε στοιχείο του κτιρίου k, δίνεται από η σχέση: Όπου: Φ H, sol, k = F sh, ob. k AH, sol, k I sol, k Fr, kφ r, k H, sol, k [W], F sh ob. k, συντελεστής μείωσης λόγω σκίασης από εξωτερικά εμπόδια από την ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια της επιφάνειας k A H sol, k, ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια της επιφάνειας k, την περίοδο θέρμανσης, με συγκεκριμένο προσανατολισμό και γωνία κλίσης, στη συγκεκριμένη ζώνη ή χώρο [m²] Η ωφέλιμη ηλιακή επιφάνεια, ισούται με την επιφάνεια μέλανος σώματος που έχει τα ίδια ηλιακά κέρδη με τη θεωρούμενη επιφάνεια A sol I sol, k η μέση ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στο βήμα υπολογισμού, ανά τ.μ. της συλλεκτικής επιφάνειας k, με συγκεκριμένο προσανατολισμό και γωνία κλίσης, υπολογιζόμενη από την αντίστοιχη τιμή της ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο [Wm -2 ] 6 4Μ

7 Φ r,k ροή θερμότητας λόγω της θερμικής ακτινοβολίας στον ουρανό από το στοιχείο k, [W] Η ροή θερμότητας λόγω της θερμικής ακτινοβολίας στον ουρανό από το στοιχείο k δεν είναι στην πραγματικότητα ηλιακό κέρδος, αλλά περιλαμβάνεται στα ηλιακά κέρδη, για λόγους απλοποίησης διαδικασιών. F r, k συντελεστής θέασης μεταξύ του στοιχείου του κτιρίου και του F r, k = 1 F r, k = 0.5 ουρανού, ο οποίος είναι: για μη σκιαζόμενη οριζόντια οροφή για μη σκιαζόμενο κατακόρυφο τοίχο Ετήσια Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση κτιρίου Οι ετήσιες ανάγκες ενέργειας σε θέρμανση για τη ζώνη υπολογισμού του κτιρίου,, H, nd, an z [MJ], υπολογίζονται αθροίζοντας τις υπολογιζόμενες ενεργειακές ανάγκες ανά μήνα. H, nd, an, z = H, nd, i, z i Όπου: H nd, i, ενέργεια που απαιτείται για θέρμανση της ζώνης ανά βήμα υπολογισμού (μηνιαίο) [MJ]. Σε περίπτωση πολυζωνικού υπολογισμού, οι ετήσιες ανάγκες σε θέρμανση για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό συστημάτων θέρμανσης, που εξυπηρετούν τις διάφορες, H, nd, an z ζώνες, [MJ], υπολογίζονται ως το άθροισμα των ενεργειακών αναγκών στις ζώνες, z, που εξυπηρετούνται από τον ίδιο συνδυασμό συστημάτων, όπως δίνεται από τη σχέση: H, nd, an, zs = H, nd, an, z z Όπου: H nd, an, z, ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση της ζώνης z, που εξυπηρετείται από τα ίδια συστήματα [MJ] Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας για θέρμανση κτιρίου Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση κτιρίου, συστήματα θέρμανσης, δίνεται από τη σχέση: Όπου: H, con, an, zs = m H, η H nd, an, zs, sys H, con, an, zs [MJ], για διάφορα H,nd,an,zs η H,sys ετήσιες ανάγκες σε θέρμανση για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό συστημάτων θέρμανσης, m [MJ] Συντελεστής απόδοσης συστήματος θέρμανσης m. Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 7

8 Ετήσια εκπομπή αερίων ρύπων από θέρμανση κτιρίου, H, con, an zs Από την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση κτιρίου, υπολογίζονται οι εκπομπές αερίων ρύπων από τη θέρμανση του κτιρίου, και συγκεκριμένα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), διοξειδίου του θείου (SO 2 ), και οξειδίων του αζώτου (NO x ), Όπου: m H,em [kg], από τη σχέση: m H,em = H,con,an,zsFH,GE, sys m H,em παραγόμενη μάζα αέριου ρύπου [kg] H con, an, zs, ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση κτιρίου [MJ] F H GE, sys, συντελεστής εκπομπής αέριου ρύπου Καύσιμο Συντελεστής εκπομπής αέριων ρύπων από διάφορα καύσιμα Κατωτέρα θερμογόνος CO2 SO2 δύναμη (g/kwh) (g/kwh) (kwh/kg) NOx (g/kwh) Πετρέλαιο θέρμανσης 11,92 263,6 0,1 200,0 Υγραέριο 12,73 238,0 0,0 165,1 Φυσικό αέριο 13,83 196,3 0,0 152,0 Λιγνίτης 1320,0 1,2 1,0 Ηλεκτρισμός (περιοχές που είναι συνδεδεμένες στο ηπειρωτικό 850,0 15,5 1,2 ηλεκτρικό δίκτυο) Ηλεκτρισμός (Νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένο με το 1062,5 19,4 1,5 ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο) Θερμική ενέργεια από τηλεθέρμανση 346,6 1,5 0,6 Στην περίπτωση θέρμανσης από ηλεκτρικής ενέργεια, ο βαθμός απόδοσης των θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής λαμβάνεται ίσος με 33%. 8 4Μ

9 4.1.2 Μηνιαία μέθοδος Υπολογισμός Ζήτησης και Κατανάλωσης ενέργειας για Ψύξη Χώρου. Ομοίως με τη μηνιαία μέθοδο για θέρμανση, και στη μηνιαία μέθοδο για ψύξη υπολογίζονται, βάσει τις γεωμετρίας του κτιρίου, των υλικών του και των κλιματικών χαρακτηριστικών, η μεταφορά θερμότητας από μετάδοση και αερισμό, με τη χρήση αντίστοιχων συντελεστών μεταφοράς θερμότητας. Η άθροιση αυτών των δύο δίνει τις απώλειες του κτιριακού κελύφους. Ομοίως υπολογίζονται τα θερμικά κέρδη (εσωτερικά και ηλιακά). Προκειμένου να ληφθούν υπ όψη δυναμικά φαινόμενα χρησιμοποιείται ο παράγοντας χρήσης κερδών, ο οποίος προκύπτει από την αναλογία κερδών απωλειών κι από τη σταθερά χρόνου του κτιρίου. Βάσει αυτών υπολογίζεται η ενεργειακή ζήτηση για ψύξη του κτιρίου. Γνωρίζοντας το σύστημα ψύξης και τη χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας υπολογίζεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου για ψύξη καθώς και οι αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Γεωμετρίακαιυλικάκτιρίου: Όγκος ζώνης Εμβαδά επιφανειών (αδιαφανών και διαφανών) ανά διαστρωμάτωση και ανά προσανατολισμό Θερμική αγωγιμότητα υλικών κάθε διαστρωμάτωσης, Απορροφητικότητα και ικανότητα εκπομπής επιφανειών, Θερμικές ιδιότητες παραθύρων (Θερμοπερατότητα, διαπερατότητα ηλιακής ενέργειας) & συντελεστές σκίασης Πάχος κάθε υλικού διαστρωμάτωσης Θερμογέφυρες (πάχος, μήκος, υλικό) Σύστημα σκίασης ποσοστό σκιασμού Αεροστεγανότητας κατασκευής Χρήση κτιρίου Κλιματικά δεδομένα: Ηλιακή ακτινοβολία Θερμοκρασία αέρα Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου Περίοδος θέρμανσης Περίοδος ψύξης Συντελεστής θερμοπερατότητας κάθε δομικής διάταξης Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από μετάδοση Μεταφορά θερμότητας από μετάδοση Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας λόγω αεροπερατότητας Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από αερισμό Εσωτερικά θερμικά φορτία Σύστημα ψύξης Ηλιακά θερμικά φορτία Θερμικά φορτία Θερμοχωρ ητικότητα κτιρίου Σταθερά χρόνου, αριθμητικός παράγοντας Παράγοντας χρήσης απωλειών Ενεργειακή ζήτηση Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από μετάβαση Μεταφορά θερμότητας από μετάβαση Συνολικές απώλειες Αναλογία κερδών - απωλειών Ενεργειακή κατανάλωση CO 2 Διάγραμμα υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης για ψύξη κτιρίου Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 9

10 Υπολογισμός ενεργειακής ζήτησης για συνθήκες συνεχούς ψύξης χώρου Για κάθε ζώνη η ενεργειακή ζήτηση για ψύξη χώρου, συνεχούς ψύξης, δίνεται από τη σχέση: C, nd = C, gn ηc, IsC, ht C, nd [ΜJ], για συνθήκες C, ht ολική μεταφερόμενη θερμική ενέργεια, περίοδο ψύξης [ΜJ] C, gn ολικά θερμικά φορτία, περίοδο ψύξης [ΜJ] η C,ls αδιάστατος παράγοντας χρήσης απωλειών για ψύξη Ολικές απώλειες από το κτιριακό κέλυφος Για κάθε ζώνη η ολική μεταφορά θερμότητας, ψύξης, δίνεται από: C, ht C, ht = C, tr + C, ve [ΜJ], για συνθήκες συνεχούς Όπου: C, tr ολική μεταφορά θερμότητας από μετάδοση [ΜJ] C, ve ολική μεταφορά θερμότητας από αερισμό [ΜJ] Μεταφορά θερμότητας από μετάδοση Η ολική μεταφορά θερμότητας από μετάδοση, C tr [MJ], δίνεται για κάθε και για κάθε ζώνη, z, από: H ( θ θ )t Όπου:, C, tr = C, tr, adj int, set, C e H C tr, adj, ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας της ζώνης για την περίοδο ψύξης, προσαρμοσμένος στη διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου [WK -1 ] θ int,set,c θερμοκρασία αέρα ζώνης για ψύξη [ C] θ e t θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος [ C] διάρκεια βήματος υπολογισμού [Ms] Μεταφορά θερμότητας από αερισμό Η ολική μεταφορά θερμότητας από την κίνηση μαζών αέρα C,ve [MJ], που αναφέρεται στην κίνηση μάζας αέρα είτε λόγω αεροπερατότητας του κτιρίου, είτε λόγω αερισμού (τεχνητού και φυσικού) δίνεται για κάθε ζώνη z, από τη σχέση : H ( θ θ )t Όπου: C, ve = C, ve, adj int, set, C, z e 10 4Μ

11 H C ve, adj, ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από αερισμό για την περίοδο ψύξης, προσαρμοσμένος στη διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου [WK -1 ] θ int, set, C, z θερμοκρασία αέρα ζώνης για ψύξη [ C] θ e t Νυχτερινός αερισμός θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος [ C] διάρκεια βήματος υπολογισμού [Ms] Για την περίοδο ψύξης, στη μηνιαία μέθοδο, η επιπλέον μεταφορά θερμότητας από ve night τη ροή αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο από νυχτερινό αερισμό, [MJ], υπολογίζεται χωριστά, χρησιμοποιώντας τη μέση νυχτερινή εξωτερική θερμοκρασία και προσθέτοντας αυτό τον παράγοντα στη μεταφορά θερμότητας από αερισμό,, C ve :, C, ve = H C, ve, adj ( θint, set, C, z θ e ) t + ve, night Όπου: ve, night = ρ c b c f V& a a ve. k ve, eff, extra ve, t, extra ve, extra ( θint, set, H, z θ e, night )t Όπου: c ve eff, extra, συντελεστής προσαρμογής για τα δυναμικά (θερμική αδράνεια) c, eff, extra = 1 αποτελέσματα και αποτελεσματικότητα. Λαμβάνεται ve f ve t, extra &, κλάσμα του χρόνου της λειτουργίας του ελεύθερου δροσισμού ή νυχτερινού αερισμού, υπολογισμένο ως ο αριθμός των ωρών ανά ημέρα αυτής της λειτουργίας (για όλη τη μέρα: f ve, t, extra = 1 ) V ve, extra θ e,night Η & & V ve, extra V ve, extra = Aw, c Όπου: η παροχή αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο, λόγω του νυχτερινού αερισμού, κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας [m³s -1 ] μέση νυχτερινή θερμοκρασία περιβάλλοντος δίνεται από τη σχέση: v s A w, c v s Συνολικό εμβαδόν διαμπερών ανοιγμάτων κατά την προσήνεμη φορά του ανέμου [m²] Ταχύτητα ανέμου στο ύψος του ανοίγματος [ms -1 ] Η μέση νυχτερινή θερμοκρασία περιβάλλοντος, θ = e, night f nightθ e θ e, night, δίνεται από τη σχέση: Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 11

12 Όπου: f night συντελεστής διόρθωσης για τη θερμοκρασία της νύχτας Ο συντελεστής διόρθωσης για τη θερμοκρασία της νύχτας δίνεται από τον παρακάτω πίνακα για κάθε κλιματική ζώνη: Πίνακας. Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας νύχτας Μήνας Ζώνη Αύγουστο Οκτώβριο Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Σεπτέμβριος ς ς Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ Συνολικά θερμικά φορτία, C gn Τα συνολικά θερμικά φορτία, [MJ], της ζώνης του κτιρίου για συγκεκριμένο βήμα υπολογισμού για την περίοδο ψύξης δίνονται από: Όπου: C, gn = C,int + C, sol C,int ολικά εσωτερικά θερμικά φορτία για την περίοδο ψύξης [MJ] C, sol ολικά ηλιακά θερμικά φορτία για την περίοδο ψύξης [MJ] Ετήσια Ζήτηση Ενέργειας για ψύξη κτιρίου Οι ετήσιες ανάγκες ενέργειας σε ψύξη για τη ζώνη υπολογισμού του κτιρίου, C,nd,an,z [MJ], υπολογίζονται αθροίζοντας τις υπολογιζόμενες ενεργειακές ανάγκες ανά μήνα: Όπου: C,nd,i C =,nd,an,z i C,nd,i,z ενέργεια που απαιτείται για ψύξη της ζώνης ανά βήμα υπολογισμού (μηνιαίο) [MJ] Σε περίπτωση πολυζωνικού υπολογισμού, οι ετήσιες ανάγκες σε ψύξη για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό συστημάτων ψύξης, που εξυπηρετούν τις διάφορες ζώνες, C,nd,an,zs [MJ], υπολογίζονται ως το άθροισμα των ενεργειακών αναγκών στις ζώνες, z, που εξυπηρετούνται από τον ίδιο συνδυασμό συστημάτων, όπως δίνεται από τη σχέση: C =,nd,an,zs z C,nd,an,z C,nd,an,z ετήσια ενεργειακή ανάγκη για ψύξη της ζώνης z, που εξυπηρετείται από τα ίδια συστήματα [MJ]. 12 4Μ

13 Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας για ψύξη κτιρίου Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας για ψύξη κτιρίου, συστήματα ψύξης, δίνεται από τη σχέση: Όπου: C,con,an,zs = m η C,nd,an,zs C, sys C,con,an,zs [MJ], για διάφορα C,nd,an,zs ετήσιες ανάγκες σε ψύξη για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό συστημάτων ψύξης, m [MJ] η C,sys Συντελεστής απόδοσης συστήματος κλιματισμού m Ετήσια εκπομπή αερίων ρύπων από ψύξη κτιρίου C,con,an,zs Από την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για ψύξη κτιρίου, υπολογίζονται οι εκπομπές αερίων ρύπων από τη θέρμανση του κτιρίου, και συγκεκριμένα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), διοξειδίου του θείου (SO 2 ) και οξειδίων του αζώτου (NO x ), [kg], από τη σχέση: Όπου: m C,em = C,con,an,zsFC,GE, sys m C,em m C,em C,con,an,zs παραγόμενη μάζα αέριου ρύπου λόγω ψύξης κτιρίου [kg] ετήσια κατανάλωση ενέργειας για ψύξη κτιρίου [MJ] F C,GE,sys Καύσιμο συντελεστής εκπομπής αέριου ρύπου Συντελεστής εκπομπής αέριων ρύπων από διάφορα καύσιμα Κατωτέρα θερμογόνος CO2 SO2 δύναμη (g/kwh) (g/kwh) (kwh/kg) NOx (g/kwh) Πετρέλαιο θέρμανσης 11,92 263,6 0,1 200,0 Υγραέριο 12,73 238,0 0,0 165,1 Φυσικό αέριο 13,83 196,3 0,0 152,0 Λιγνίτης 1320,0 1,2 1,0 Ηλεκτρισμός (περιοχές που είναι συνδεδεμένες στο ηπειρωτικό 850,0 15,5 1,2 ηλεκτρικό δίκτυο) Ηλεκτρισμός (Νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένο με το 1062,5 19,4 1,5 ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο) Θερμική ενέργεια από τηλεθέρμανση 346,6 1,5 0,6 Στην περίπτωση θέρμανσης από ηλεκτρικής ενέργεια, ο βαθμός απόδοσης των θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής λαμβάνεται ίσος με 33%. Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 13

14 4.2 Περιγραφή Λειτουργίας του προγράμματος Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος για την ολοκλήρωση μιας ενεργειακής μελέτης και την εκτύπωση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα φιλικό στη χρήση του, ακολουθώντας τα γνωστά πρότυπα ευχρηστίας και αξιοπιστίας που έχει καθιερώσει η 4Μ στα πλαίσια της σειράς ADAPT αλλά και στο Τεχνικό Λογισμικό γενικότερα. Ανοίγοντας το πρόγραμμα εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τις ομάδες επιλογών «Αρχεία», «Στοιχεία», «Εμφάνιση», «Παράθυρα», «Βιβλιοθήκες» και «Βοήθεια" Αρχεία Η επιλογή "Αρχεία" περιλαμβάνει τις υποεπιλογές διαχείρισης των αρχείων. Ειδικότερα, οι εντολές και η λειτουργία τους είναι οι εξής: Nέα Μελέτη: Συμπληρώνεται στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, το όνομα της μελέτης που ο χρήστης επιθυμεί να δημιουργήσει (πχ. neameleti στο παράδειγμα του παρακάτω παραθύρου). Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα έναν φάκελο (folder) με το όνομα που πληκρολογεί ο χρήστης και επέκταση (extension).bld μέσα στον οποίο θα καταχωρούνται αυτόματα τα αρχεία της μελέτης αυτής. 14 4Μ

15 Επιλογή Μελέτης: Με την εντολή αυτή εμφανίζεται παράθυρο εντελώς ανάλογο με αυτό που περιγράφεται πιο πάνω, μέσα από το οποίο ο χρήστης επιλέγει το αρχείο της (υπάρχουσας) μελέτης που επιθυμεί να φορτώσει (για επεξεργασία ή απλή εποπτεία). Ισχύουν και εδώ γενικά όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Μία χρήσιμη δυνατότητα είναι αυτή του «φιλτραρίσματος» της λίστας των μελετών, μέσα από το πεδίο «τροποποίηση» που έχει αρχικά την ένδειξη «Όλες οι μελέτες». Συγκεκριμένα, ενεργοποιώντας την λίστα που εμφανίζεται πιέζοντας το κάτω-βέλος μπορούμε να επιλέξουμε μόνο τις μελέτες του τελευταίου έτους, μήνα, εβδομάδας, χθεσινές ή σημερινές. Τέλος, όπως περιγράφεται και πιο κάτω, στο κάτω μέρος της ομάδας επιλογών "Αρχεία" υπάρχει και η δυνατότητα απευθείας επιλογής των πιο πρόσφατων μελετών, όπως άλλωστε συνηθίζεται σε πολλές εφαρμογές των windows. Προσοχή! Εφόσον δεν οριστεί μια νέα Μελέτη ούτε επιλεγεί μια υπάρχουσα, τότε το πρόγραμμα θεωρεί αυτόματα ότι ο χρήστης εργάζεται στην μελέτη με ονομασία UNNAMED. Αν τυχόν έχει συμπληρώσει στοιχεία στην μελέτη UNNAMED και επιθυμεί να την αποθηκεύσει με άλλο όνομα, αυτό είναι δυνατό με την βοήθεια της επιλογής Αποθήκευση Ως (βλ. πιο κάτω), όπου θα ζητηθεί το όνομα με το οποίο επιθυμεί να ονομάσει την μελέτη. Εισαγωγή από Ενεργειακή Μελέτη: Ενημερώνονται τα φύλλα υπολογισμών της μελέτης με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα Ενεργειακή Μελέτη αν φυσικά έχει προηγηθεί της μελέτης του Κτιρίου Αναφοράς. Η εντολή αυτή θα αντικαταστήσει δεδομένα που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο φύλλο υπολογισμού. Εισαγωγή από Ενεργειακή Επιθεώρηση: Ενημερώνονται τα φύλλα υπολογισμών της μελέτης με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα Ενεργειακή Επιθεώρηση αν φυσικά έχει προηγηθεί της μελέτης του Κτιρίου Αναφοράς. Η εντολή αυτή θα αντικαταστήσει δεδομένα που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο φύλλο υπολογισμού. Ενημέρωση από Σχέδιο: Ενημερώνονται τα φύλλα υπολογισμών της μελέτης με τα γεωμετρικά (κυρίως) δεδομένα που έχουν αναγνωριστεί από το σχέδιο στην περίπτωση συνεργασίας με το σχεδιαστικό πακέτο. Η εντολή αυτή θα αντικαταστήσει δεδομένα που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο φύλλο υπολογισμού. Προσοχή! Εφόσον χρησιμοποιηθεί η επιλογή «Ενημέρωση από Σχέδιο» χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη και εισαγωγή χώρων στις κατόψεις του σχεδιαστικού πακέτου, τότε τα δεδομένα που τυχόν έχουν συμπληρωθεί στα φύλλα θα αντικατασταθούν με κενά. Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 15

16 Αποθήκευση Μελέτης (Save): Αποθηκεύεται η μελέτη που ο χρήστης επεξεργάζεται στον δίσκο (με το όνομα που της έχει δοθεί). Αποθήκευση Ως (Save as): Αποθηκεύεται η μελέτη που ο χρήστης επεξεργάζεται σε διαφορετικό αρχείο με το νέο όνομα που δίνει. Έξοδος σε αρχείο xml κτιρίου: Με την συγκεκριμένη επιλογή, δημιουργείται μέσα στο φάκελο της μελέτης ένα αρχείο με την κατάληξη.xml. Ανάκτηση Προτύπου: Εμφανίζεται στην οθόνη το πρότυπο που έχει καταχωρηθεί. Αποθήκευση Ως Πρότυπο: Ο χρήστης καταχωρεί δικό του Πρότυπο, αυτό που υπάρχει στην οθόνη του εκείνη την στιγμή. Εκτυπωτικά Πρότυπα: Ο χρήστης οδηγείται στο παράθυρο διαχείρισης προτύπων εκτύπωσης. Εκτύπωση: Εκτυπώνεται το τεύχος της μελέτης σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν γίνει στα "Περιεχόμενα Εκτύπωσης" και τις "Παραμέτρους Εκτύπωσης" και με το αποτέλεσμα (output) που παρουσιάζεται στην προεπισκόπηση. Περιεχόμενα Εκτύπωσης: Επιλέγονται τα περιεχόμενα της μελέτης που ο χρήστης επιθυμεί να εκτυπωθούν. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται ένα παράθυρο της ακόλουθης μορφής από το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εύκολα τι θέλει να εκτυπωθεί. Η επιλογή των περιεχομένων που θέλει ο χρήστης να εκτυπώσει γίνεται εύκολα με το ποντίκι, πιέζοντας το αντίστοιχο τετραγωνάκι που προηγείται από κάθε περιεχόμενο, ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη x (που σημαίνει ότι έχει επιλεγεί). Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης επιλέγει τα περιεχόμενα που θέλει. Τα κουτάκια που βρίσκονται πάνω αριστερά βοηθούν στο να επιλέξει ή να αποεπιλέξει αντίστοιχα όλα τα περιεχόμενα με μία κίνηση (και μετά αν θέλει να διαφοροποιήσει την λίστα ανάλογα). Με "ΟΚ" επικυρώνει τις επιλογές του και "φεύγει" από το παράθυρο, ενώ με "Άκυρο" φεύγει χωρίς να τις έχει επικυρώσει. Σημειώνεται τέλος, ότι και τα "περιεχόμενα εκτύπωσης" επηρεάζονται από την εντολή "Καταχώρηση ως Πρότυπο" που περιγράφηκε πιο πάνω, οπότε ο χρήστης μπορεί για κάθε εφαρμογή να ορίσει μία φορά τις προτιμήσεις του. 16 4Μ

17 Κάθε ένα από τα περιεχόμενα της εκτύπωσης αντιστοιχεί σε ένα είδος εκτυπωτικού. Ορισμένα από τα περιεχόμενα έχουν την ένδειξη «Εφαρμογής» στο είδος του εκτυπωτικού. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οριστεί και είναι standard μέσα στην εφαρμογή και ο χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να τα τροποποιήσει ή να τα διαγράψει (αυτό φαίνεται άλλωστε από το γεγονός ότι απενεργοποιούνται αυτόματα τα διπλανά εικονίδια της διαγραφής και της ενημέρωσης που βρίσκονται πάνω-δεξιά στο παράθυρο των περιεχομένων εκτύπωσης). Υπάρχουν όμως επίσης στα περιεχόμενα της εκτύπωσης και εκτυπωτικά με την ένδειξη «Χρήστη» στο είδος του εκτυπωτικού. Αυτά μπορούν να ορίζονται και να ενημερώνονται ελεύθερα από τον χρήστη. Στο ΚΕΝΑΚ περιλαμβάνονται κάποια έτοιμα εκτυπωτικά, αλλά ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ορίσει και δικά του. Ειδικότερα, εφόσον ο χρήστης μεταβεί σε ένα τέτοιο εκτυπωτικό με κλικ στο εικονίδιο «επεξεργασία» (αυτό με το σημειωματάριο), τότε μεταφέρεται μέσα στο αντίστοιχο εκτυπωτικό, δηλαδή στον επεξεργαστή κειμένου του προγράμματος, στο φύλλο του οποίου παρουσιάζεται το εκτυπωτικό που επιλέχθηκε με παραμετροποιημένη μορφή. Οι εμφανιζόμενες μεταβλητές (παράμετροι) θα πάρουν την πραγματική τους τιμή κατά την εκτύπωση του συγκεκριμένου εκτυπωτικού. Ουσιαστικά υπάρχει μία γεννήτρια εκτυπωτικών (report generator) με λειτουργίες στα πρότυπα των κειμενογράφων των windows (word, wordpad κλπ). Με βοήθεια των εικονιδίων που βρίσκονται πάνω-δεξιά στο παράθυρο των περιεχομένων εκτύπωσης, ο χρήστης μπορεί να δίνει τις ονομασίες που θέλει στα εκτυπωτικά του, να τα επεξεργάζεται, να τα διαγράφει, καθώς επίσης και να τους αλλάζει θέση στον κατάλογο, «ανεβοκατεβάζοντάς» τα με κλικ στα δύο εικονίδια «πάνω βέλος» και «κάτω βέλος» αντίστοιχα. Παράμετροι Εκτύπωσης: Η επιλογή αυτή οδηγεί σε παράθυρο ορισμού προδιαγραφών εκτύπωσης, όπου δίνεται η δυνατότητα ορισμού επικεφαλίδων, πλαισίων, αρίθμησης, γραμματοσειρών κλπ. Όπως φαίνεται και στο παράθυρο των Παραμέτρων Εκτύπωσης υπάρχουν μία σειρά από καρτέλες που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες και οι οποίες περιγράφονται στην συνέχεια. Κείμενα Πλαισίου: Ο χρήστης μπορεί να ορίσει κεφαλίδες και υποσέλιδα, καθώς και την αρίθμηση σελίδας, δηλαδή να τοποθετήσει στο φύλλο εκτύπωσης συγκεκριμένα λεκτικά (πχ. φίρμα, κωδ. εντύπου κ.α.), αριστερά ή δεξιά και στο πάνω ή το κάτω μέρος της σελίδας εκτύπωσης. Ειδικά για την αρίθμηση σελίδας θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε λεκτικό, αρκεί να δώσει τον κωδικό \b εκεί ακριβώς που επιθυμεί να τοποθετηθεί η αρίθμηση (μέσα στο κείμενο). Για παράδειγμα εάν δώσει Σελ. \b αυτό θα τυπώνεται Σελ. 1 για την πρώτη σελίδα, Σελ. 2 για την δεύτερη κ.ο.κ. Η θέση του κωδικού μπορεί να είναι οπουδήποτε μέσα στο κείμενο. Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 17

18 Σε κάθε Κεφαλίδα, Υποσέλιδο ή Αρίθμηση Σελίδας, ο χρήστης μπορεί να ορίσει την γραμματοσειρά και το μέγεθος που επιθυμεί. Αυτό γίνεται επιλέγοντας πρώτα την αντίστοιχη Κεφαλίδα, Υποσέλιδο ή Αρίθμηση και πιέζοντας στην συνέχεια το πλήκτρο "Γραμματοσειρά", οπότε εμφανίζεται το γνωστό παράθυρο ορισμού γραμματοσειράς. Προσοχή! Η γραμματοσειρά ή γραμματοσειρές που ορίζονται στο παράθυρο αυτό αφορούν μόνο τα κείμενα πλαισίου και όχι όλο το κείμενο εκτύπωσης. Πλαίσιο: Η καρτέλα αυτή δίνει την δυνατότητα για "Πλαισίωση σελίδας", "Υπογράμμιση Κεφαλίδων" και "Επιγράμμιση Υποσέλιδων". Εξάλλου, οι επιλογές "Χωρίσματα Κεφαλίδων" και "Υποσέλιδων" χρησιμεύουν για τον ορισμό κάθετων χωρισμάτων σε διάφορες θέσεις στα παραπάνω πλαίσια. Ένα παράδειγμα με πλαίσιο σελίδας, κεφαλίδων, υποκεφαλίδων και χωρίσματος Κεφαλίδας Κεντρικά, φαίνεται αμέσως πιο κάτω: 18 4Μ

19 Τέλος, ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις αποστάσεις του πλαισίου από τα όρια του χαρτιού, καθώς και το πάχος του πλαισίου μέσα από τις αντίστοιχες επιλογές που βρίσκονται στην δεξιά πλευρά της καρτέλας. Δεν είναι βέβαια δυνατόν να οριστούν αποστάσεις που θα βγάλουν το χαρτί έξω από την περιοχή της εκτύπωσης (printable area) που έχει ο συγκεκριμένος εκτυπωτής. Γι' αυτό, εάν ο χρήστης δώσει κάποια χαμηλή τιμή πχ. 0 θα διαπιστώσει ότι το πρόγραμμα την διορθώνει στην ελάχιστη επιτρεπόμενη. Οι εκτυπωτές δεν μπορούν να εκτυπώσουν στα όρια του χαρτιού. Σελιδοποίηση: Η καρτέλα αυτή δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να ορίζει από που θα ξεκινάει η αρίθμηση της σελίδας, καθώς και τα αντίστοιχα περιθώρια από τα άκρα της περιοχής εκτύπωσης (printable area) σε αντίθεση με το πλαίσιο που είναι στα όρια του χαρτιού. Για να ενημερωθεί όμως η αρίθμηση σελίδας θα πρέπει να έχει οριστεί και στα κείμενα πλαισίου Αρίθμηση Σελίδας. Πρότυπο: Η καρτέλα αυτή δίνει την δυνατότητα στο χρήστη είτε να εκτυπώσει με την τρέχουσα κατάσταση (πρότυπο οθόνης), είτε να επιλέξει κάποιο αποθηκευμένο πρότυπο εκτύπωσης. Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 19

20 Στην τελευταία περίπτωση επιλέγει το κουμπί Αποθηκευμένο Πρότυπο, οπότε εμφανίζεται η σχετική λίστα από την οποία επιλέγει το Πρότυπο Εκτύπωσης που επιθυμεί. Επιπλέον, στο δεξί μέρος της παραπάνω καρτέλας υπάρχει η επιλογή "Επιλογή Προτύπου RTF", η οποία δίνει την δυνατότητα επιλογής των κεφαλίδων/υποσέλιδων (headers/footers) στην περίπτωση της εξαγωγής της μελέτης σε αρχείο τύπου rtf. Τα δεξιά και αριστερά περιθώρια είναι αυτά που ορίζονται από τον χρήστη στην καρτέλα Σελιδοποίηση. Ανεξάρτητα από την καρτέλα που έχει επιλεγεί στο επάνω μέρος των Παραμέτρων Εκτύπωσης, στο κάτω μέρος υπάρχουν οι επιλογές Επιλογή Εκτυπωτή, Αποθήκευση, Ανάκτηση, καθώς και τα πλήκτρα ΟΚ και Ακύρωση για επικύρωση ή ακύρωση των επιλογών που έγιναν στις παραμέτρους εκτύπωσης. Επιλογή Εκτυπωτή: Επιλέγοντας το πλήκτρο αυτό ο χρήστης οδηγείται στο παράθυρο Print Setup των Windows, από το οποίο μπορεί να επιλέξει τους εκτυπωτές που είναι εγκαταστημένοι στο σύστημα, και να αλλάξει αν επιθυμεί κάποιες παραμέτρους τους (πχ. εκτύπωση portrait ή landscape). Εννοείται, ότι σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί, πριν την εκτύπωση, να δει το αποτέλεσμα των επιλογών του με την βοήθεια της επιλογής "Προεκτύπωση" που ακολουθεί. Προεκτύπωση: Η επιλογή "Προεκτύπωση", ακολουθώντας τα πρότυπα των Windows, εμφανίζει στην οθόνη το πλήρες τεύχος της μελέτης, όπως ακριβώς θα εκτυπωθεί, σελίδα-σελίδα. Με την βοήθεια των πλήκτρων <PgUp> και <PgDn> ή και των επιλογών "Προηγούμενη Σελίδα" - "Επόμενη Σελίδα" ο χρήστης μπορεί να μεταφέρεται σε προηγούμενες και επόμενες σελίδες, με την επιλογή "Μεγέθυνση" μεγεθύνεται η σελίδα (zoom), ενώ τέλος με την "Έξοδο" (ή και το πλήκτρο<esc>) ο χρήστης φεύγει από την προεπισκόπηση και επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Εξαγωγή σε αρχείο RTF: Δημιουργείται Αρχείο Rtf με τα περιεχόμενα της μελέτης (μέσα στο directory της μελέτης με ονομασία ΕΝΚΑ.RTF). Σύνδεση με WORD: Δημιουργείται Αρχείο Rtf με τα περιεχόμενα της μελέτης (μέσα στο directory της μελέτης με ονομασία ΕΝΚA.RTF). Παράλληλα, ενεργοποιείται το MS-Word (εφόσον είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Σύνδεση με 4Μ Editor: Δημιουργείται Αρχείο Rtf με τα περιεχόμενα της μελέτης (μέσα στο directory της μελέτης με ονομασία ΕΝΚΑ.RTF). Παράλληλα, ενεργοποιείται ο επεξεργαστής κειμένου της 4Μ για περαιτέρω επεξεργασία. Εξαγωγή σε αρχείο PDF: Δημιουργείται Αρχείο PDF με τα περιεχόμενα της μελέτης (μέσα στο directory της μελέτης με ονομασία ΕΝΚΑ.PDF). Έξοδος: Έξοδος από την εφαρμογή. 20 4Μ

21 Τέλος, θα ήταν εδώ χρήσιμο να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με ορισμένους βοηθητικούς συμβολισμούς που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στα φύλλα εισαγωγής δεδομένων του ΚΕΝΑΚ. Το κάτω βέλος σημαίνει ότι στο υπό συμπλήρωση πεδίο υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από εναλλακτικές τιμές, οπότε με κλικ πάνω στο βελάκι εμφανίζεται η σχετική λίστα για να επιλέξει ο χρήστης την επιθυμητή (πχ. σύστημα μονάδων). Το σύμβολο με τις τρεις τελείες σημαίνει ότι επίσης στο υπό συμπλήρωση πεδίο υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από εναλλακτικές τιμές, αλλά από κάποιον πίνακα. Οπότε, με κλικ πάνω στο σύμβολο αυτό ανοίγει το αντίστοιχο παραθυράκι-λίστα με τις εναλλακτικές επιλογές για να επιλέξει ο χρήστης την επιθυμητή (πχ. είδος σωλήνα). Το πάνω-κάτω βέλος χρησιμεύει για να αυξομειωθεί η τιμή κάποιας μεταβλητής με κάποιο βήμα (πχ. κατά 1) με κλικ στο πάνω ή κάτω βέλος για αύξηση ή μείωση αντίστοιχα (πχ. ο αριθμός των επιπέδων). Το δεξί βέλος σε κάποιο πεδίο σημαίνει ότι θα πρέπει να επιλεγεί από κάποιο menu που εμφανίζεται στην οθόνη με κλικ πάνω στο βέλος αυτό Στοιχεία Πρόκειται για τα βασικά δεδομένα της μελέτης και χωρίζονται στα γενικά στοιχεία (επικεφαλίδες της μελέτης), στους μήνες, στις εσωτερικές συνθήκες, στα στοιχεία κτιρίου, στα τυπικά στοιχεία, στα στοιχεία μη θερμαινόμενων χώρων του κτιρίου, στα διπλανά κτίρια, στα στοιχεία θερμοκηπίων, στα στοιχεία συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού- ζεστού νερού χρήσης και στα Στοιχεία συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού- Θερμότητας (Σ.Η.Θ.) Μελέτης Τα στοιχεία μελέτης αναφέρονται σε τίτλους και επικεφαλίδες, που αφορούν την ταυτότητα του έργου, (Εργοδότης, Έργο, Διεύθυνση κλπ) τα οποία ενημερώνουν αργότερα το εξώφυλλο της μελέτης Μήνες Εδώ, ο χρήστης συμπληρώνει την χρήση του συστήματος για κάθε μήνα, αν πρόκειται δηλαδή για σύστημα θέρμανσης ή ψύξης, θέρμανσης και ψύξης, ή αν βρίσκεται εκτός λειτουργίας το σύστημα για συγκεκριμένους μήνες. Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 21

22 Εσωτερικές συνθήκες Τόσο για την περίοδο θέρους, όσο και για αυτή του χειμώνα συμπληρώνονται η Επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία θέρμανσης και ψύξης: Πρόκειται για την θερμοκρασία (σε C) που ο χρήστης επιθυμεί να υπάρχει στους θερμαινόμενους ή κλιματιζόμενους χώρους. Με F11 ή πιέζοντας το πλήκτρο στο πεδίο, εμφανίζεται ο βοηθητικός πίνακας της βιβλιοθήκης, απ' όπου ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή περίπτωση, ή πληκτρολογεί απευθείας την επιθυμητή θερμοκρασία για τη θέρμανση και την ψύξη αντίστοιχα Στοιχεία κτιρίου Επιλέγοντας Στοιχεία κτιρίου εμφανίζεται παράθυρο με μια σειρά από μεγέθη που αφορούν το κτίριο και κάποια επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία. Τα μεγέθη αυτά και οι τιμές που θα πρέπει να δίνονται, επεξηγούνται αναλυτικά αμέσως παρακάτω, με τη σειρά που φαίνονται και στο αντίστοιχο παράθυρο. Πόλη: Επιλέγεται η πόλη που βρίσκεται το κτίριο από την βιβλιοθήκη του προγράμματος. Ταυτόχρονα, ανανεώνεται αυτόματα η ζώνη θερμομόνωσης ανάλογα με τα δεδομένα της βιβλιοθήκης κλιματολογικών στοιχείων. 22 4Μ

23 Αριθμός θερμικών ζωνών: Ορίζεται από τον χρήστη το πλήθος των θερμικών ζωνών που χαρακτηρίζουν το κτίριο. Αριθμός επιπέδων κτιρίου: Ο αριθμός των επιπέδων (ορόφων) του κτιρίου μπορεί να είναι μέχρι 15, ενώ κάθε επίπεδο έχει τη δυνατότητα να χωρέσει πρακτικά απεριόριστους χώρους. Αριθμός Συστημάτων: Ορίζεται από τον χρήστη το πλήθος των συστημάτων ενέργειας που χαρακτηρίζουν το κτίριο. Όπως περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενη ενότητα, κάθε ζώνη αντιστοιχίζεται σε ένα σύστημα ενέργειας το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης της ζώνης. Τυπικό ύψος επιπέδου: Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη τιμή που χαρακτηρίζει το ύψος των επιπέδων του κτιρίου, και που δίνεται σε μέτρα (m). Το ύψος που θα οριστεί εδώ θα ενημερώνει αυτόματα το ύψος των τοίχων που θα εισάγονται στα φύλλα υπολογισμών, με δυνατότητα τροποποίησης από τον χρήστη, όπου επιθυμεί. Κλιματική Ζώνη: Συμπληρώνεται η Κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει το κτίριο. Γωνία περιστροφής: Συμπληρώνεται η επιθυμητή γωνία περιστροφής του κτιρίου. Με αυτή την επιλογή ο χρήστης μπορεί να περιστρέψει το κτίριο κατά 45, 90, 135, 180, 225 ή 270 μοίρες. Την γωνία περιστροφής μπορεί να την τροποποιεί πιέζοντας το πλήκτρο που ενεργοποιείται παράλληλα με το Φύλλο Υπολογισμού. Κατηγορία εδάφους: Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τη μορφολογία του εδάφους που γίνεται η εγκατάσταση με τη βοήθεια του πίνακα που εμφανίζεται πιέζοντας το πλήκτρο με τις τρεις τελείες. Ανακλαστικότητα του εδάφους: Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το κατάλληλο συντελεστής ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας για διάφορα είδη επιφάνειας με τη βοήθεια του πίνακα που εμφανίζεται πιέζοντας το πλήκτρο με τις τρεις τελείες. Κλίση προσήνεμου πρανούς: Δίνεται η κλίση του προσήνεμου πρανούς, σύμφωνα με τη φορά του ανέμου με τη βοήθεια του πίνακα που εμφανίζεται πιέζοντας το πλήκτρο με τις τρεις τελείες. Παράγοντας s: Παράγοντας που δίνεται στην κλίμακα του μήκους του προσήνεμου ή του υπήνεμου πρανούς από τα σχετικά διαγράμματα που εμφανίζονται πιέζοντας το πλήκτρο με τις τρεις τελείες. Χρήση κτιρίου: Καθορίζεται από το χρήστη το είδος της χρήσης κτιρίου πχ γραφεία. Τύπος κατασκευής: Καθορίζεται ο τύπος κατασκευής κτιρίου με βάση τον παρακάτω πίνακα: Τύπος κατασκευής Πολύ ελαφριά κατασκευή Ελαφριά κατασκευή Μέση κατασκευή Βαριά κατασκευή Αντιστοιχία κατασκευής Ελαφριά κατασκευή ξύλινου σκελετού και ξύλινης πλήρωσης ή πλήρωσης από γυψοσανίδα με λίγα χωρίσματα Ξύλινες κατασκευές μεγάλου πάχους και τοίχους από γυψοσανίδα Πολύ μεγάλοι χώροι, με μοκέτες, χαλιά, ψευδοροφές, τοίχους από γυψοσανίδα, με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα Ο φέρον οργανισμός (συμπεριλαμβανομένων των πλακών) είναι από σκυρόδεμα και η τοιχοποιία από διάτρητους οπτόπλινθους. Συμπεριλαμβάνονται χώροι με ψευδοροφές, ξύλινα δάπεδα και μοκέτες Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 23

24 Τύπος κατασκευής Πολύ βαριά κατασκευή Αντιστοιχία κατασκευής Οι τοίχοι και η οροφή είναι από βαριά υλικά, από πέτρα, συμπαγείς οπτόπλινθους, ομόπλινθους ή σκυρόδεμα. Ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλά χωρίσματα, ενώ δεν υπάρχουν ψευδοροφές ή ξύλινα δάπεδα Επίπεδο στη στάθμη του εδάφους: Συμπληρώνεται ο αριθμός του επιπέδου που βρίσκεται στη στάθμη του εδάφους (πχ. 2ο επίπεδο) προκειμένου να υπολογιστούν αυτόματα τα ύψη των επιπέδων και συνεπώς και οι προσαυξήσεις χαραμάδων λόγω ύψους. Βάθος δαπέδου στο έδαφος: Η ροή θερμικών απωλειών διαμέσου δαπέδων ή τοίχων υπογείου, που έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με το έδαφος, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι το βάθος του δαπέδου του υπογείου σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους. Ο χρήστης συμπληρώνει το βάθος του δαπέδου στο έδαφος σε μέτρα (m). Εμβαδόν δαπέδου κτιρίου: Εμβαδόν του δομικού στοιχείου (k) που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος σε τετραγωνικά μέτρα (m²). Περίμετρος κτιρίου: Συμπληρώνεται η συνολική περίμετρος του κτιρίου σε μέτρα (m). Θερμική αγωγιμότητα εδάφους: Συμπληρώνεται από τον χρήστη η τιμή της θερμικής αγωγιμότητας λ του εδάφους που εδράζει το κτίριο με τη βοήθεια του πίνακα που εμφανίζεται πιέζοντας το πλήκτρο με τις τρεις τελείες. Νέο ή ριζικά ανακαινιζόμενο κτίριο: Ο χρήστης τσεκάρει το τετραγωνάκι αν το κτίριο είναι νέο ή ριζικά ανακαινιζόμενο κτίριο. Σε διαφορετική περίπτωση το αφήνει κενό. Υπολογισμός θερμικών γεφυρών: Ο χρήστης τσεκάρει το τετραγωνάκι αν επιθυμεί να συνυπολογιστούν οι θερμικές γέφυρες στις απώλειες του κτιρίου. Σε διαφορετική περίπτωση το αφήνει κενό. Υπολογισμός συστήματος θέρμανσης: Ο χρήστης επιλέγει αν θα χρησιμοποιήσει την προσεγγιστική μέθοδο των ΤΟΤΕΕ ή την αναλυτική μέθοδο σύμφωνα με το ΕΝ για να υπολογίσει τα συστήματα θέρμανσης του κτιρίου. Περίοδος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Ο χρήστης επιλέγει την αντίστοιχη περίοδο της έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Επιλέγει αν έχει γίνει πριν το 1979 (χωρίς κανονισμό θερμομόνωσης), αν έχει γίνει κατά την περίοδο εφαρμογής του κανονισμού θερμομόνωσης, ή αν γίνεται με την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ. Θερμομονωτική προστασία: Στο πεδίο αυτό ο χρήστης επιλέγει ανάμεσα στις τέσσερεις διαθέσιμες επιλογές ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το προς μελέτη κτίριο: Χωρίς θερμομονωτική προστασία, Μερική πρόνοια θερμικής προστασίας, Μετέπειτα επέμβαση σύμφωνα με Κ.Θ.Κ (Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων) ή Μετέπειτα επέμβαση σύμφωνα με ΚΕΝΑΚ. Στα περισσότερα πεδία υπάρχουν βοηθητικοί πίνακες οι οποίοι καλούνται από τον χρήστη πιέζοντας το πλήκτρο με τις τρεις τελείες. Επιλέγοντας κάποια τιμή από τον πίνακα, αυτή μεταφέρεται αυτόματα στο παράθυρο. Ο χρήστης όμως, μπορεί να πληκτρολογήσει οποιαδήποτε τιμή επιθυμεί Τυπικά Στοιχεία Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ορισμένους κοινούς τύπους δομικών στοιχείων του κτιρίου, οι οποίοι συνοψίζονται στο αντίστοιχο παράθυρο: 24 4Μ

25 Όπως φαίνεται και στο παράθυρο, ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ακόλουθες κατηγορίες δομικών στοιχείων: Εξωτερικοί Tοίχοι (Τ1, Τ2, κλπ): Επιλέγοντας δομικό στοιχείο από τη βιβλιοθήκη του προγράμματος ενημερώνονται αυτόματα ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας U, η απορροφητικότητα και η ικανότητα εκπομπής επιφάνειας του δομικού υλικού. Η λίστα αυτή δεν είναι παρά τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης εξωτερικών τοίχων, η οποία μπορεί να ενημερώνεται και από τον χρήστη μέσα από την αντίστοιχη υποεπιλογή της ομάδας επιλογών Βιβλιοθήκες. Η τελευταία στήλη που πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη, είναι ο Τύπος Τοίχου. Δίνονται 4 επιλογές: Απλός τοίχος, Τοίχος Trombe, Αεριζόμενο κέλυφος και Αδιαφανή στοιχεία με διαφανή θερμομόνωση. Αν η εξωτερική τοιχοποιία είναι Τοίχος Trombe ή Αεριζόμενο κέλυφος ή Αδιαφανή στοιχεία με διαφανή θερμομόνωση, με το πλήκτρο με τις τρεις τελείες δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει επιπλέον συντελεστές ανάλογα με τον τύπο που έχει επιλέξει. Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 25

26 Επεξεργασία Δομικών Στοιχείων Βιβλιοθήκης: Ο χρήστης εισάγει από την υφιστάμενη βιβλιοθήκη του προγράμματος ένα δομικό στοιχείο. Έχοντας φέρει στον κατάλογο της μελέτης ένα δομικό στοιχείο από την βιβλιοθήκη, μπορεί στην συνέχεια να το επεξεργαστεί και να το τροποποιήσει όπως επιθυμεί, χωρίς οι αλλαγές αυτές να επηρεάζουν τα στοιχεία των βιβλιοθηκών. Αυτή η ευκολία χρειάζεται διότι συνήθως τα πάχη των μονωτικών μπορούν να αλλάζουν από μελέτη σε μελέτη. Για να εμφανιστεί το φύλλο του δομικού στοιχείου που έχει επιλεγεί στην μελέτη, ο χρήστης θα πρέπει να μεταφερθεί επάνω του, να πιέσει το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και να επιλέξει Επεξεργασία Δομικού Στοιχείου ή να πιέσει το πλήκτρο F3. Όπως φαίνεται στο επάνω μέρος του φύλλου αυτού, κάθε δομικό στοιχείο χαρακτηρίζεται από την περιγραφή του, τον τύπο κατασκευής του (απλή περιγραφή) και το είδος του στοιχείου στο οποίο ανήκει. Οι δυνατές επιλογές σε ότι αφορά το είδος, είναι οκτώ: - Τοιχοποιία - Δάπεδο - Μπετόν - Οροφή - Συρόμενα - Πιλοτή - Στέγη - Τοίχος Διαχωρισμού Κάτω από την περιγραφή του δομικού στοιχείου υπάρχει πίνακας με τις στρώσεις των υλικών από τις οποίες συνίσταται. Κάθε στρώση αποτελεί γραμμή του πίνακα, αποτελούμενη από έξι στήλες: Η πρώτη αναφέρεται στον α/α του υλικού, η δεύτερη στην περιγραφή της στρώσης, η τρίτη στην πυκνότητα (προαιρετική συμπλήρωση), η τέταρτη στήλη στο πάχος, η πέμπτη στον συντελεστή λ, και η τελευταία στο συντελεστή R. 26 4Μ

27 Σε περίπτωση που το δομικό στοιχείο χαρακτηρίζεται με δύο διαφορετικές διατομές (πχ. πλάκα σάντουιτς, πλάκα zoellner κλπ) τότε η ενεργοποίηση του κουτιού (check box) Διπλό Πάχος στο πάνω μέρος, έχει σαν αποτέλεσμα την προσθήκη μίας πρόσθετης στήλης με την ένδειξη πάχος 2. Σε ότι αφορά την τροποποίηση υπαρχόντων δομικών στοιχείων ή την κατασκευή νέων, εκτός από την ενημέρωση των τιμών στις στήλες (πχ. αλλαγή τιμής πάχους) ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Προσθήκη κενής γραμμής: Με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού επιλέγει την γραμμή πάνω από την οποία επιθυμεί να παρεμβάλλει μια κενή γραμμή (πχ. για να παρεμβάλλει μία στρώση υλικού). Με το δεξί πλήκτρο εμφανίζεται μια ομάδα επιλογών, από την οποία επιλέγει ''Εισαγωγή γραμμής''. Διαγραφή γραμμής: Με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού επιλέγει την γραμμή την οποία επιθυμεί να διαγράψει. Με το δεξί πλήκτρο εμφανίζεται μια ομάδα επιλογών, από την οποία επιλέγει ''Διαγραφή γραμμής''. Επιλογή Υλικού: Με το πλήκτρο στα δεξιά του πεδίου και επιλέγοντας Επιλογή Υλικού, έρχεται η λίστα των στρώσεων από την βιβλιοθήκη υλικών, για να επιλέξει το υλικό που επιθυμεί (το πάχος το συμπληρώνει στην συνέχεια). Επιλογή στρώματος αέρα: Η επιλογή αυτή οδηγεί σε ένα παράθυρο απ όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και το πάχος της μια τιμή κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε αυτή. Αεριζόμενη στέγη: Όταν πρόκειται για αεριζόμενη στέγη, Η επιλογή αυτή οδηγεί σε ένα παράθυρο απ όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της στέγης μια τιμή κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε αυτή. Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 27

28 Εκτός από τις στρώσεις των υλικών με τα πάχη τους, θα πρέπει να συμπληρωθούν και οι αντιστάσεις θερμικής μετάβασης Rsi και Rse, που βρίσκονται στο κάτω μέρος του φύλλου (για ευκολία του χρήστη εμφανίζεται σχετικός βοηθητικός πίνακας από τον οποίο μπορεί με διπλό κλικ στο ποντίκι να επιλέξει κατευθείαν την αντίστοιχη περίπτωση). Τέλος, στο πάνω δεξιά μέρος του φύλλου δομικού στοιχείου σχηματίζεται σκαρίφημα της τομής του δομικού στοιχείου, όπου τα πάχη των στρώσεων σχεδιάζονται υπό κλίμακα, ενώ επίσης φαίνεται και η ονομασία τους. Το σκαρίφημα αυτό μπορεί να μεγεθυνθεί στην οθόνη μας κάνοντας διπλό κλικ με το ποντίκι μέσα στο πλαίσιο του σκαριφήματος, οπότε εμφανίζεται ένα παράθυρο σαν το παρακάτω: Σημείωση: Eφόσον στα πλαίσια μίας μελέτης γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο φύλλο δομικού στοιχείου που χρησιμοποιείται, με αποτέλεσμα την αλλαγή του συντελεστή U, η νέα τιμή του U θα ενημερώσει αυτόματα τα φύλλα των Υπολογισμών 28 4Μ

29 Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής Θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα Δομικό Στοιχείο Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές) Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα Δάπεδα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (pilotis) Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή με το έδαφος Ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες μπαλκονιών κα) Γυάλινες προσόψεις κτιρίων μη ανοιγόμενες και μερικώς ανοιγόμενες Σύμβολο Συντελεστής θερμοπερατότητας (W/(m2.K)) Κλιματική Ζώνη Α Β Γ Δ UV_D 0,50 0,45 0,40 0,35 UV-W 0,60 0,50 0,45 0,40 UV_DL 0,50 0,45 0,40 0,35 UV_G 1,20 0,90 0,75 0,70 UV_WΕ 1,50 1,00 0,80 0,70 UV_F 3,20 3,00 2,80 2,60 UV_GF 2,20 2,00 1,80 1,80 Εσωτερικοί Τοίχοι (Ε1, Ε2, κλπ): Συμπληρώνεται ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας U, η απορροφητικότητα και η ικανότητα εκπομπής επιφάνειας του δομικού υλικού όπως και για τους εξωτερικούς τοίχους. Με το πλήκτρο μέσα στο πεδίο εμφανίζεται και εδώ βοηθητικός πίνακας με τις εσωτερικές τοιχοποιίες της βιβλιοθήκης, απ' όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τοίχο. Επεξεργασία Δομικών Στοιχείων Βιβλιοθήκης: Ισχύει ότι παραπάνω για τους εξωτερικούς τοίχους. Δάπεδα (Δ1, Δ2 κλπ): Συμπληρώνεται ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας U, η απορροφητικότητα και η ικανότητα εκπομπής επιφάνειας του δομικού υλικού. Με το πλήκτρο μέσα στο πεδίο εμφανίζεται βοηθητικός πίνακας με δάπεδα της βιβλιοθήκης, απ' όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει. Επεξεργασία Δομικών Στοιχείων Βιβλιοθήκης: Ισχύει ότι παραπάνω για τους εσωτερικούς τοίχους. Οροφές (Ο1, Ο2 κλπ): Συμπληρώνεται ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας U, η απορροφητικότητα και η ικανότητα εκπομπής επιφάνειας του δομικού υλικού Πιέζοντας το πλήκτρο μέσα στο πεδίο εμφανίζεται βοηθητικός πίνακας με οροφές της βιβλιοθήκης, απ' όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει. Επεξεργασία Δομικών Στοιχείων Βιβλιοθήκης: Ισχύει ότι παραπάνω για τους εξωτερικούς τοίχους. Ανοίγματα (Α1, Α2 κλπ): Συμπληρώνονται οι διαστάσεις (πλάτος, ύψος) ο συντελεστή θερμικής διαπερατότητας U (με το πλήκτρο μέσα στο πεδίο εμφανίζεται ο βοηθητικός πίνακας της βιβλιοθήκης, απ' όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει απευθείας ένα άνοιγμα), ο συντελεστής θερμικών ηλιακών απολαβών του διαφανούς μέρους του στοιχείου (πιέζοντας το πλήκτρο μέσα στο πεδίο εμφανίζεται επίσης βοηθητικός πίνακας). Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 29

30 Όσα στοιχεία παραμείνουν κενά μπορούν να συμπληρωθούν αργότερα κατά περίπτωση, μέσα στο φύλλο υπολογισμού των απωλειών. Για παράδειγμα, εάν στο κτίριο υπάρχουν μπαλκονόπορτες ίδιου τύπου με κοινό ύψος 2.20 αλλά με διαφορετικά μήκη μπορεί να οριστεί ένα τυπικό άνοιγμα Α1 συμπληρώνοντας τιμές για όλα τα χαρακτηριστικά του πλην του μήκους του. Καλώντας το A1 μέσα στο φύλλο των υπολογισμών θα περνιούνται αυτόματα όλα τα στοιχεία του πλην του μήκους το οποίο συμπληρώνεται εκείνη την στιγμή. Σημείωση: Τροποποιώντας οποιαδήποτε τιμή μέσα στα Τυπικά Στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα όλα τα φύλλα των υπολογισμών με βάση τις τρέχουσες τιμές. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης διατηρεί σφαιρικό έλεγχο για τις παραμέτρους των δομικών στοιχείων, έχοντας την δυνατότητα να δει πώς επηρεάζονται οι συνολικές απώλειες του κτιρίου σε διάφορα σενάρια κατασκευής (πχ. διπλά παράθυρα, λιγότερη ή περισσότερη μόνωση κ.α.). Ο χρήστης μπορεί να εισάγει μέχρι 100 διαφορετικούς τύπους Εξωτερικών Τοίχων, Εσωτερικών, Δαπέδων, Οροφών και Ανοιγμάτων Μη θερμαινόμενοι Χώροι Μέσα από το παράθυρο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει τους μη θερμαινόμενους χώρους του κτιρίου του καθώς και ορισμένα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν. Με το πλήκτρο Προσθήκη μπορεί να εισάγει μια νέα γραμμή στη λίστα και να τη συμπληρώσει. Καλείται δηλαδή να δώσει το όνομα του χώρου και τον τύπο του χώρου πχ. μη θερμαινόμενο υπόγειο. Με το πλήκτρο Διαγραφή διαγράφεται η επιλεγμένη γραμμή. Για τον υπολογισμό του ολικού συντελεστή μεταφορά θερμότητας ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το χώρο στην αντίστοιχη καρτέλα που εμφανίζεται πιέζοντας το πλήκτρο με τις τρεις τελείες και που φαίνεται παρακάτω. Εισάγει δηλαδή τα δομικά στοιχεία του χώρου πχ τοίχους, ανοίγματα, τον προσανατολισμό τους, τα μήκη και πλάτη των στοιχείων. 30 4Μ

31 Διπλανά κτίρια Με την επιλογή αυτή γίνεται από το χρήστη ο καθορισμός των γειτονικών κτιρίων για κάθε προσανατολισμό. Συγκεκριμένα ο χρήστης πρέπει να δώσει την απόσταση του κάθε γειτονικού κτιρίου και το ύψος του Θερμοκήπια Τα θερμοκήπια θεωρούνται ως ηλιακοί συλλέκτες όπου το διάκενο μεταξύ του υαλοστασίου και της απορροφητικής επιφάνειας είναι αρκετά μεγάλο ώστε να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον χώρος διαβίωσης. Θεωρείται μη θερμαινόμενη ζώνη, με αυξημένα ηλιακά κέρδη. Με το πλήκτρο Προσθήκη ο χρήστης μπορεί να εισάγει μια νέα γραμμή στη λίστα και να τη συμπληρώσει. Καλείται δηλαδή να δώσει το όνομα του χώρου και τον συντελεστή θερμικών ηλιακών απολαβών (από τον πίνακα που εμφανίζεται πιέζοντας το πλήκτρο με τις τρεις τελείες). Με το πλήκτρο Διαγραφή διαγράφεται η επιλεγμένη γραμμή. Για τον υπολογισμό της τιμής του ολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας απαιτείται από τον χρήστη η εισαγωγή των δομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν το χώρο του θερμοκηπίου. Στοιχεία όπως το είδος της επιφάνειας (τοίχοι, ανοίγματα), ο προσανατολισμός, το μήκος και το πλάτος της επιφάνειας. Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 31

32 Σύστημα Θέρμανσης- Κλιματισμού - ΖΝΧ Το παράθυρο το οποίο εμφανίζεται, χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες όπου καταχωρούνται στοιχεία για κάθε σύστημα (Θέρμανσης Κλιματισμού Ζεστού νερού χρήσης. Στοιχεία Συστήματος Θέρμανσης Διέλευση Δικτύου Διανομής: Ο χρήστης επιλέγει ανάλογα με την διέλευση των σωληνώσεων μέσα από τις δύο επιλογές του πεδίου. Μόνωση δικτύου διανομής: Ο χρήστης επιλέγει την ανάλογη μόνωση από τις τρεις επιλογές του πεδίου. Θερμοκρασία θερμικού μέσου: Ο χρήστης επιλέγει υψηλή ή χαμηλή ανάλογα με την θερμοκρασία. Παράγοντας αποτελεσματικότητας ακτινοβολίας frad: Συντελεστής για το αποτέλεσμα της ακτινοβολίας (μόνο για θέρμανση μεγάλων εσωτερικών χώρων με ύψος μεγαλύτερο των 4m). Τιμές λαμβάνονται από τον αντίστοιχο πίνακα που εμφανίζεται πιέζοντας το πλήκτρο με τις τρεις τελείες. 32 4Μ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα 22/3/2011 Τι είναι η νέα ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ και ποια η σχέση με την παλιά θερμομόνωση Η ενεργειακή μελέτη κελύφους ΚΕΝΑΚ είναι μια εξελιγμένη μελέτη θερμομόνωσης, που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝ ISO 13790 Ημιστατική μέθοδος με μηνιαίο βήμα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων Προκειμένου οι χώρες της ΕΕ να ακολουθούν μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Πρόγραμμα θερμομόνωσης Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικό Ενεργειακής Μελέτης σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (πιστοποιημένο με την έγκριση 217/09-11-2011 του ΕΥΕΠΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

EYEManager ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

EYEManager ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ EYEManager ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ........ 3 2 ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ..... 3 3 ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ... 6 3.1 Θερµαινόµενο τµήµα.........6 3.2 άπεδο......11 3.3 Οροφή.........11 3.4 Εγκατάσταση θέρµανσης......

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε σταδιακά όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ξεκινώντας. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Δόμησης. Οδηγίες Χρήσης. έκδοση 2.x. Έντυπα Δόμησης. Αίτηση. pdf doc xls. Έγκριση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Μικρής Κλίμακας

Έντυπα Δόμησης. Οδηγίες Χρήσης. έκδοση 2.x. Έντυπα Δόμησης. Αίτηση. pdf doc xls. Έγκριση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Μικρής Κλίμακας Έντυπα Δόμησης Οδηγίες Χρήσης έκδοση 2.x Αίτηση pdf doc xls Έντυπα Δόμησης Έγκριση Μικρής Κλίμακας ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 TEE/TAK - «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 11-2010 «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών - Ενεργειακές μελέτες προ θεμελίων» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 1 Το Πρόγραµµα winπυρο που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (Κ.Εν.Α.Κ.) Σπουδαστής Επιβλέπων Καθηγητής ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας:

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Ανοίγοντας το πρόγραμμα καλείστε να επιλέξετε μία από τις τρείς επιλογές Δημιουργία από αποθηκευμένα, Δημιουργία Ανοιγόμενου, Δημιουργία Συρόμενου (εικόνα Νο1). (εικόνα Νο1)

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Μενέλαος Ξενάκης Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

3DR-ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο Χρήσης

3DR-ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο Χρήσης 3DR-ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο Χρήσης Σελίδα 1 Copyright 2011, 3DR ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Λ. Κηφισίας 340 15233 Χαλάνδρι τηλ: 211 7702197, fax: 211 7702198. Για πρόσθετες πληροφορίες και επισημάνσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα