Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα"

Transcript

1 Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Θεωρία Επειδή οι δυνατότητες διδασκαλίας του λεξιλογίου στην τάξη είναι χρονικά περιορισμένες, οι διδάσκοντες, πέρα από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ίδιοι κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, πρέπει να ασκούν τους μαθητές στη χρήση και ειδικών στρατηγικών, που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν μόνοι τους την εκμάθηση και χρήση νέων λέξεων κατά την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Βέβαια, οι στρατηγικές εκμάθησης του λεξιλογίου είναι πάρα πολλές και οι απόπειρες κατηγοριοποίησής τους από τους ειδικούς ποικίλες (Cross, 1992: 5-15 Doff, 1990: 1-4 McCarthy & O Dell, 2002: 6-7 Nation, 2001: Γούτσος, 2005: 52-64). Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εξαρχής καλές ή κακές, αφού καμιά στρατηγική από μόνη της δεν οδηγεί στην κατάκτηση του λεξιλογίου αλλά, σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ο κατάλληλος συνδυασμός τους, για να οδηγηθούμε ταχύτερα και ασφαλέστερα στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Ειδικά δε για τις εξετάσεις αναγκαίες κρίνονται εκείνες οι στρατηγικές που θα βοηθήσουν τους μαθητές στη διάρκεια των εξετάσεων, όταν συναντήσουν μια λέξη που δεν την ξέρουν και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν σε εξεταστικό ερώτημα. Μία σχετικά πρόσφατη ταξινόμηση των στρατηγικών διδασκαλίας λεξιλογίου που μας αφορά άμεσα ως διδάσκοντες είναι εκείνη του Nation (2001: ), σύμφωνα με την οποία μπορούμε να εντοπίσουμε τις εξής τάξεις στρατηγικών: 1. Η πρώτη σχετίζεται με το σχεδιασμό και εστιάζεται στην ομάδα των λέξεων που πρόκειται να διδαχθούν: σε ποιες λέξεις θα εστιαστεί η διδασκαλία, 2. Η δεύτερη αφορά τον εντοπισμό των πηγών: από πού θα αντλήσουμε πληροφορίες για τις λέξεις (στην περίπτωσή μας ανάλυση της λέξης και αξιοποίηση των συμφραζομένων) 3. Η τρίτη δίνει έμφαση στις διαδικασίες: πώς θα εδραιώσουμε τη γνώση του λεξιλογίου που διδάχθηκε (με έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου). Στις τρεις αυτές τάξεις δομείται η παρούσα διδακτική πρόταση. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες μορφές με τις οποίες υλοποιούνται συνήθως οι στρατηγικές διδασκαλίας του λεξιλογίου στην τάξη (και οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται στην πράξη είτε ανεξάρτητες είτε συνδυαστικά είτε ακόμη και εν μέρει) είναι, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες (Ιακώβου κ.ά., 2003: 9-10 Κατσιμαλή, 2001: Μπαμπινιώτης, 2000 Schmitt & McCarthy, 1997: ): Γραφή της λέξης σε πίνακα και τετράδια, για ανάγνωση και σχολιασμό. Καταγραφή των νέων λέξεων σε σημειωματάριο για απομνημόνευση. Χρήση καρτέλας, στην οποία αναγράφεται η λέξη. 1

2 Συνδυασμός της λέξης με αντίστοιχο σκίτσο, εικόνα, φωτογραφία. Συνδυασμός της λέξης με αντίστοιχο αντικείμενο. Χρήση μιμικής, χειρονομίας, κίνησης ή έκφρασης προσώπου για την απόδοση της σημασίας των λέξεων. Απόδοση της σημασίας των λέξεων με μεταφραστικά ισοδύναμα από τη μητρική γλώσσα του μαθητή (ή από άλλη γλώσσα που ο ίδιος γνωρίζει). Καταγραφή βασικής ή βασικών λέξεων σε κατάλογο και ανάρτησή τους στον τοίχο ή σε ειδικό πίνακα. Παρουσίαση λέξης με ορισμό. Παιχνίδια λέξεων (σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, παζλ κτλ.). Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων. Ομαδοποίηση λέξεων κατά θεματικό κύκλο. Χρήση πίνακα σημασιολογικών χαρακτηριστικών. Χρήση συνώνυμων, αντώνυμων και υπερώνυμων λέξεων. Περιγραφή των μερών ενός αντικειμένου (π.χ. μέρη του σώματος, μέρη ή χώροι του σπιτιού κτλ.). Σύνδεση ιδιωτισμών με τις αντίστοιχες σημασίες μέσω κατάλληλων κειμένων, εικόνων ή άλλων μέσων. Χρήση ποικίλων ασκήσεων για εμπέδωση της σημασίας νέων λέξεων, όπως π.χ. συμπλήρωση κενών σε προτάσεις ή κείμενα, τοποθέτηση λέξεων σε σωστή σειρά, ώστε να προκύπτει νόημα, αντικατάσταση λέξης με άλλη λέξη ή φράση χωρίς να μεταβάλλεται το νόημα κτλ. Βέβαια, η καλύτερη άσκηση που προτείνεται για την εκμάθηση είναι η πολλαπλής επιλογής, δύσκολο να γίνει αλλά αρκετά αποτελεσματική Άντληση πληροφοριών για κατανόηση της σημασίας άγνωστων λέξεων από το γλωσσικό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον. Μάθηση λέξεων με τυχαίο, ασυνείδητο και έμμεσο τρόπο μέσω της γλωσσικής χρήσης και ιδίως μέσω της ακρόασης, της προσεκτικής ανάγνωσης και της συμμετοχής σε συζητήσεις. Σύνδεση ειδικών περιστάσεων επικοινωνίας με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων ή φράσεων (π.χ. συλλυπητήρια, συγγνώμη κτλ.). Σκόπιμη επανάληψη της χρήσης ορισμένων σημαντικών λέξεων για περαιτέρω κατάκτηση και σταθεροποίησή τους στη μνήμη του μαθητή. Εκμάθηση ή σταθεροποίηση της γνώσης νέων λέξεων με τη διαδικασία «επίλυσης προβλήματος». Όταν μάλιστα διδάσκουμε σε μικρές ηλικίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουμε υπόψη μας τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν την ξένη/δεύτερη τα παιδιά και ανάλογα να προσαρμόζουμε τις στρατηγικές που υιοθετούμε. Στόχος δραστηριότητας: Παραγωγή γραπτού λόγου σχετικού με τη Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να μάθουν να γράφουν γράμμα χρησιμοποιώντας παράλληλα λεξιλόγιο σχετικό με τη σχολική πραγματικότητα. Επιμέρους σκοπός είναι να κάνοντας παράλληλα χρήση κατάλληλων στρατηγικών. Είναι το πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλία Γ2, εφόσον περιέχει παραγωγή γραπτού λόγου σε 2

3 σχολική πραγματικότητα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του εξεταζόμενου με τον μικρόκοσμο που τον περιβάλλει: σχολείο Περίσταση: Επίπεδο: Σύνταξη γράμματος σε φίλο/-η με θέμα την περιγραφή του σχολείου μου Α2 με έμφαση σε μικρές ηλικίες Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: λεπτά (ανάλογα με την ανταπόκριση των παιδιών στις δραστηριότητες) Για τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση χρειαζόμαστε: μια φωτογραφία/εικόνα/σκίτσο από ένα σχολείο που δείχνουμε στην τάξη μας ως αφόρμηση το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Ο πιο καλός ο μαθητής» (μπορείτε εύκολα να κατεβάσετε από το youtube), το οποίο διανέμουμε και σε φωτοτυπία στους μαθητές μας, για να εξασκηθούν και στην ορθογραφία των λέξεων (κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου): Έναν καιρό που μ έστελνε η μάνα μου σχολείο ο δάσκαλος μου μ έβαζε στο πρώτο το Θρανίο. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη Κι οι δάσκαλοι μου μ είχανε μη βρέξει και μη στάξει Πάντοτε στο τετράδιο βαθμό έπαιρνα δέκα Κι αν στη ζωή πήρα μηδέν τα φταίει μια γυναίκα Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη Κι οι δάσκαλοι μου μ είχανε μη βρέξει και μη στάξει Στον έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιοτάτη Κι όμως οι συναναστροφές όλες αυτές Μανόλη μου, Μου βγάλανε το μάτι Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη Κι οι δάσκαλοι μου μ είχανε μη βρέξει και μη στάξει «Το σχολείο των Στρουμφ» videoclip με πλούσιο λεξιλόγιο από τη σχολική πραγματικότητα HIiYsg&feature=related Στάδια: Στάδιο 1 ο : Προακουστικές δραστηριότητες Συνδυασμός της λέξης με αντίστοιχο σκίτσο, εικόνα, φωτογραφία Ζητάμε από τους μαθητές να κοιτάξουν τη φωτογραφία μετά τους κάνουμε ερωτήσεις του τύπου «Τι είναι αυτό που βλέπετε;», «Πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά;» με στόχο την ανάκληση προγενέστερης γνώσης και την ομαλή ένταξη των μαθητών στο νέο γνωστικό αντικείμενο. 3

4 Στάδιο 2 ο : Ακρόαση τραγουδιού Δραστηριότητες κατανόησης και διδασκαλίας νέου λεξιλογίου Μάθηση λέξεων με έμμεσο τρόπο μέσω της ακρόασης, της προσεκτικής ανάγνωσης και της συμμετοχής σε συζήτηση. Στόχος μας τώρα είναι η εμπέδωση και επέκταση του λεξιλογίου του τραγουδιού με παράλληλη εφαρμογή της δεύτερης τάξης στρατηγικών. Υποθέτουμε ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά ηλικίας έως 12 ετών. Ακούμε, λοιπόν, το τραγούδι μία ή δύο φορές (η δεύτερη μπορεί να γίνεται με σιωπηρή ανάγνωση από τους μαθητές) και προχωράμε στην κατανόηση του σχετικού με το σχολείο λεξιλογίου. Στηριζόμαστε στα συμφραζόμενα και προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε από αυτά το περιεχόμενο των λέξεων που μας ενδιαφέρουν και ενδεχομένως δε γνωρίζουν τα παιδιά. Γράφουμε στον πίνακα τις σχετικές με το θεματικό άξονα του μαθήματός μας λέξεις: σχολείο, μαθητής, τάξη, δάσκαλος, θρανίο, τετράδιο, διαγωγή, έλεγχος. Γενικά στόχος μας είναι η χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων στρατηγικών διδασκαλίας λεξιλογίου Ακολουθεί η παρακολούθηση 5λεπτου videoclip με τίτλο «Τα στουμφάκια στο σχολείο» για να εμπλουτίσουμε του νέο λεξιλόγιο. Ζητάμε από τα παιδιά, καθώς παρακολουθούν τα στρουμφ και ακούν το τραγούδι, να καταγράφουν τις λέξεις που γνωρίζουν ή νομίζουν ότι σχετίζονται με το σχολείο: βιβλία, μάθημα, εργασία, 1 η /2 η /3 η ώρα ανάγνωση, αριθμητική, πίνακας, διαβάζω Στη συνέχεια τις γράφουμε και αυτές στον πίνακα και συμπληρώνουμε όσες λέξεις δεν έχουν καταλάβει τα παιδιά. Με αφορμή τις λέξεις ανάγνωση και αριθμητική που μαθαίνουν, διδάσκουμε τα υπόλοιπα μαθήματα (π.χ. ιστορία, γεωγραφία, καλλιτεχνικά) Στάδιο 3 ο : Δραστηριότητες εμπέδωσης νέου λεξιλογίου Χρήση ποικίλων ασκήσεων για εμπέδωση της σημασίας νέων λέξεων Στάδιο 4 ο : Διδασκαλία νέου κειμενικού είδους Περιγραφικό γράμμα σε φίλο Εκμάθηση ή σταθεροποίηση της γνώσης νέων λέξεων με τη διαδικασία «επίλυσης προβλήματος» Τονίζουμε στα παιδιά ότι: Η σωστή περιγραφή ξεκινά από μια προσεκτική παρατήρηση και εξέταση αυτού που περιγράφουμε. Δίνουμε πρώτα τη γενική του εικόνα και μετά τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, που το ξεχωρίζουν από τ ' άλλα. Συνδέουμε την περιγραφή με τις κρίσεις, τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά μας. Φροντίζουμε να είναι η περιγραφή μας ζωντανή 4

5 χωρίς σπάνιες εκφράσεις και λογοτεχνικό ύφος. Παράλληλα, για να μάθουμε στα παιδιά να γράφουν γράμμα συζητάμε μαζί τους τα παρακάτω βήματα (τα διανέμουμε σε φωτοτυπία) Τα μέρη μιας επιστολής: 1. Ο τόπος και η ημερομηνία που γράφουμε το γράμμα): Τα γράφουμε στο πάνω δεξιό άκρο π.χ. Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου Η προσφώνηση: Π.χ. Αγαπημένη μου μητέρα, Αγαπητέ Αντρέα, Μαρία μου, 3. Το περιεχόμενο της επιστολής Πρόλογος: Γράφουμε την αφορμή για να γράψουμε το γράμμα και το στόχο μας (τι θέλουμε να πετύχουμε και γράφουμε το γράμμα) Κύριο Μέρος: Περιγραφή του σχολείου Επίλογος 4. Η επιφώνηση: (ανάλογη με την προσφώνηση) Π.χ. Με αγάπη / με πολλή αγάπη Φιλικά Με φιλικούς χαιρετισμούς 5. Η υπογραφή Στάδιο 5 ο : Δραστηριότητες παραγωγής νέου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο Προτεινόμενα εποπτικά μέσα: Τραγούδια και video clips με θέμα το σχολείο. Διαφημίσεις για σχολικά είδη με φωτογραφικό υλικό. Οδηγίες σύνταξης περιγραφικού κειμένου και επιστολής (http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/nea_elli nika/gymn/ekpaideftiko-yliko/epistoli_c_gym.pdf Όλα αυτά βρίσκονται πολύ εύκολα στο διαδίκτυο. (α) Εξηγούμε την περίσταση επικοινωνίας (π.χ. Γράφεις ένα γράμμα σε ένα φίλο σου και του περιγράφεις το σχολείο και την τάξη σου. ΑΦΟΡΜΗΣΗ Βλέπουμε τη φωτογραφία που έχουμε φέρει στην τάξη και πριν προχωρήσουμε στην κύρια δραστηριότητα, 5

6 (β) γίνεται μια εισαγωγική συζήτηση με ερωτήσεις του τύπου: Όταν μιλάμε για σχολείο ποιες λέξεις σας έρχονται στο μυαλό; Σε τι κείμενο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το λεξιλόγιο; Πχ. Γράμμα, περιγραφή, Αν δεν ήσουν μαθητής, με ποια άλλη ιδιότητα θα μιλούσες για το σχολείο; π.χ. δάσκαλος, διευθυντής διαφημιστής Με την πρακτική αυτή προσπαθούμε παράλληλα να ανατρέξουμε στην προγενέστερη γνώση των και να την ανιχνεύσουμε Ακούμε το τραγούδι και παρακολουθούμε το βιντεάκι. Σ αυτό το στάδιο: εισάγουμε το νέο λεξιλόγιο που θα χρειαστεί για τη δραστηριότητα (π.χ. ανάγνωση, έλεγχος, διαγωγή) διδάσκουμε το βασικό λεξιλόγιο και τη δομή ενός φιλικού γράμματος Τι πρέπει να προσέξουν οι διδάσκοντες/διδάσ κουσες: Παραλλαγή/ές: Σύντομη δραστηριότητα: Εργασία στο σπίτι: Απευθυνόμαστε σε μικρά παιδιά. Το υλικό μας θα πρέπει να είναι ποικίλο, εμπλουτισμένο με οπτικοακουστικά μέσα, εναλλασσόμενο, Η δραστηριότητα μπορεί να έχει διάφορες παραλλαγές, π.χ. να ανατρέξουμε με τους μαθητές μας στο διαδίκτυο και να βρούμε διαφημίσεις για πώληση σχολικών ειδών, να καταγράψουμε τις λέξεις και να μάθουμε το νέο λεξιλόγιο. Μια πιο σύντομη δραστηριότητα είναι να καταγράψουμε όσα αντικείμενα υπάρχουν στην τάξη μας και να ζητήσουμε από τους μαθητές να κάνουν από μια πρόταση για καθεμιά από αυτές τις λέξεις Εργασία στο σπίτι Στέλνετε ένα γράμμα σε φίλο τους και του περιγράφετε την τάξη σας και τα μαθήματα που παρακολουθείτε Παράδειγμα: Στάδιο 3 ο Ξεκινούμε με ασκήσεις εμπέδωσης του νέου λεξιλογίου Άντληση πληροφοριών για κατανόηση της σημασίας άγνωστων λέξεων από το γλωσσικό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον. Άσκηση Ακούω ξανά το τραγούδι και προσπαθώ να θυμηθώ ποιες από τις λέξεις ή τις φράσεις του τραγουδιού έχουν σχέση με 6

7 το «σχολείο». Π.χ. ο δάσκαλος, ο μαθητής, η τάξη Συνδυασμός της λέξης με αντίστοιχο σκίτσο, εικόνα, φωτογραφία. Άσκηση: Πώς λέω στα ελληνικά τα παρακάτω; 7

8 Ομαδοποίηση λέξεων κατά θεματικό κύκλο. Άσκηση Να συμπληρώσεις τον πίνακα που σου δίνεται με όσες περισσότερες λέξεις γνωρίζεις από κάθε ομάδα λέξεων Τάξη Χώροι σχολείου Μάθημα Θρανίο Αυλή Ιστορία Χρήση ασκήσεων για εμπέδωση της σημασίας νέων λέξεων: συμπλήρωση κενών σε προτάσεις Άσκηση: Τώρα χρησιμοποιώ τις λέξεις της προηγούμενης δραστηριότητας μαζί με άλλες που γνωρίζω και συμπληρώνω τις προτάσεις. Η δασκάλα κάθεται στην., ενώ οι μαθητές στα.. Δώσε μου την., για να ξύσω τα μου. Όταν χτυπάει το.., κάνουμε διάλειμμα και πάμε στο για να φάμε κάτι. Δεν έχω..για να γράψω στον.. Όταν έχει καλό καιρό, στα διαλείμματα βγαίνουμε έξω στο. Το σχολείο μας έχει δέκα μεγάλες.με πολλά παράθυρα. Η. μου είναι πολύ βαριά σήμερα γιατί είναι γεμάτη βιβλία. Το αγαπημένο μου μάθημα είναι η. γιατί μου αρέσουν οι αριθμοί 8

9 Παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεχές κείμενο Σε λίγες μέρες θα έρθει στην πόλη σου ο/-η φίλος/ή σου και θα παρουσιάσει με τους συμμαθητές του ένα θέατρο στην αυλή του σχολείου σου. Σου ζητά να του περιγράψεις το χώρο του σχολείου. Του απαντάς Εναλλακτικά για πιο χαμηλό επίπεδο ελληνομάθειας Την ώρα που φεύγεις για το σχολείο θυμάσαι ότι πρέπει να αγοράσεις ορισμένα πράγματα που ζήτησε ο δάσκαλος/δασκάλα σου για την επόμενη μέρα. Γράφεις ένα σημείωμα στη μαμά σου και της ζητάς να σου αγοράσει ό,τι χρειάζεσαι. Να χρησιμοποιήσεις το λεξιλόγιο που μόλις διδάχτηκες. Βιβλιογραφία Γούτσος, Δ. (2005). Ανάπτυξη λεξιλογίου - Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο. Στο: Coady, J. Huckin, Th. (1997). Second language vocabulary acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. Cross, D. (1992). A practical handbook of language teaching. London: Prentice Hall. Doff, A. (1990). Teach English. Teacher s workbook. Cambridge: Cambridge University Press. Gairns, R. Redman, S. (1995).Working with words. Cambridge: Cambridge University Press. Hatch, E. Brown, Ch. (1995). Vocabulary, semantics and language education. Cambridge: Cambridge University Press. Ιακώβου,Μ. Μαρκόπουλος, Γ. Μικρός, Γ. (2003). Θεματοποιημένο βασικό λεξιλόγιο μέσω ΗΣΚ: πρακτική εφαρμογή στη διδασκαλία της ΝΕ ως ΞΓ. Στο: Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας,Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σεπτεμβρίου Δημοσίευση σε CD-ROM. Κατσιμαλή, Γ. (2001). Λεξιλόγιο σε μαθητές ελληνικών στο εξωτερικό. Στο: Βάμβουκας, Μ. Δαμανάκης, Μ. Κατσιμαλή, Γ. (εκδ.), Παιδεία Ομογενών, Προλεγόμενα αναλυτικού προγράμματος για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., σελ Lewis, M. Hill, J. (1992), Practical techniques for language teaching. London: LTP. Μήτσης,Ν. (1998). Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg. McCarthy,M. O Dell, F. (2002). English vocabulary in use-advanced. Cambridge: Cambridge University Press. Nation, I.S.P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: CambridgeUniversity Press. Oxford, R.L. (2003). Language Learning Styles and Strategies: An Overview. Gala, pp Schmitt, N. McCarthy, M. (eds) (1997). Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press. 9

10 10

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 12 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Τα μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας «με βάση το περιεχόμενο» και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας»

Άρθρο «Τα μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας «με βάση το περιεχόμενο» και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Τα μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας «με βάση το περιεχόμενο» και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές προτάσεις. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας

Πρακτικές προτάσεις. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Πρακτικές προτάσεις «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας Βασιλική Μάρκου 1 Σχεδιασμός μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση του λεξιλογίου της ΝΕ ως δεύτερης / ξένης γλώσσας: άμεση και έμμεση διδασκαλία στρατηγικές κατάκτησης. Μαρία Αντωνίου

Εκμάθηση του λεξιλογίου της ΝΕ ως δεύτερης / ξένης γλώσσας: άμεση και έμμεση διδασκαλία στρατηγικές κατάκτησης. Μαρία Αντωνίου Εκμάθηση του λεξιλογίου της ΝΕ ως δεύτερης / ξένης γλώσσας: άμεση και έμμεση διδασκαλία στρατηγικές κατάκτησης Μαρία Αντωνίου 1. Άμεση και έμμεση διδασκαλία του λεξιλογίου Ως μαθητές ξένων γλωσσών όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014 για την απόκτηση Επάρκειας και Ετοιμότητας στη Διδακτική και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του Το Πρώτο μου λεξικό για το δημοτικό ως εργαλείο διδασκαλίας της ελληνικής σε αλλόγλωσσους Αγγελική Ευθυμίου Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ?

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? 2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? Ομάδα - στόχος Επίπεδο Διδακτικοί Στόχοι Παλιννοστούντες Έλληνες, νεότερες γενιές απόδημων Ελλήνων και ξένοι που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά,ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Αγγελική Ευθυμίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΜΙΛΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Σχέδιο διδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α δημοτικού Ενότητα 5 η -Κεφάλαιο 33 ο : «Οργάνωση συλλογών-αριθμοί μέχρι το 50» Παναγιώτα Καβούρη Σχολική Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Nεοελληνική Γλώσσα στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Nεοελληνική Γλώσσα στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Nεοελληνική Γλώσσα στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Άννα Ιορδανίδου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τύπας Γεώργιος Σύμβουλος του Π.Ι. Γενικά Το ακόλουθο επιμορφωτικό υλικό περιλαμβάνει: α) συνοπτικά τη φιλοσοφία των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Σουζάνα Παντελιάδου - Αντωνία Πατσιοδήμου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Σουζάνα Παντελιάδου - Αντωνία Πατσιοδήμου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Σουζάνα Παντελιάδου - Αντωνία Πατσιοδήμου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Βόλος 2007 Τίτλος: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ» Βόλος, 2007 ISBN 978-960-89818-3-6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Περιεχόμενα Πηγές... 3 Πρόσθετες πηγές (προαιρετικά)... 3

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ: ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ

1 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ: ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ 1 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ: ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ Ομάδα - στόχος Παλιννοστούντες Έλληνες, νεότερες γενιές απόδημων Ελλήνων και ξένοι που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα ματιά στο μαθηματικό πρόβλημα: Σχέδιο μαθήματος από το βιβλίο των Μαθηματικών της Δ Δημοτικού Ξένια Βαμβακούση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μια νέα ματιά στο μαθηματικό πρόβλημα: Σχέδιο μαθήματος από το βιβλίο των Μαθηματικών της Δ Δημοτικού Ξένια Βαμβακούση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Μια νέα ματιά στο μαθηματικό πρόβλημα: Σχέδιο μαθήματος από το βιβλίο των Μαθηματικών της Δ Δημοτικού Ξένια Βαμβακούση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Στα πλαίσια του καινούριου Α.Π.Σ. για τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ

ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΣΕΙΡΆ «Πράγματα και Γράμματα» ΒΉΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΆ 1 Δοκιμαστική Εφαρμογή ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ιούλιος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή. 2. Αποδέκτες του υλικού. Σκοποί και στόχοι. 3. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Πηγές: Ελληνικά με την Παρέα μου 2, (ΟΕΔΒ, κεφ. 7: «Τότε και Τώρα», σσ. 76-83) Ελληνικά από κοντά. 20 (γλωσσικά) μυστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης του προφορικού λόγου Η κατανόηση του προφορικού λόγου αποτελεί µια δεξιότητα κατά την οποία αναµειγνύονται τόσο φυσικές/σωµατικές όσο και διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς»

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» «Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» Η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στο δημόσιο Γυμνάσιο. Τυπολογία ασκήσεων και διδακτική προσέγγιση για την παραγωγή του γραπτού λόγου. ΡΕΒΒΕΚΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ, Med, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης

Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης Ιωάννου Άντρια Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιερωνυμίδη Στάλω Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Στη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη 1 Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν. Αντωνοπούλου Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα