Ησηµερινή. πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ησηµερινή. πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 Ησηµερινή πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (Σ.Ο.Ε.Β.Ε.).)

2 ΕνεργειακέςπαρεµβάσειςσεΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ Η Η ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ εφαρµογή εξηλασµένης αντί διογκούµενης πολυστερίνης (ή/και αντιστοίχων ιδιοτήτων υλικών) µεγαλύτερου πάχους µονωτικά υλικά εφαρµογήσεόλουςτουςβοηθητικούςχώρους (ηµιυπαίθριοι, θέσειςστάθµευσης, τοιχία υπογείων) ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ πρόβλεψη υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για ηλιακό θερµοσίφωνα στις µελέτες υδραυλικών των αδειών προκατασκευή των βάσεων τους µε καλαίσθητα και ανθεκτικά υλικά (αλουµίνιο) πρόβλεψη ειδικού χώρου σε δώµατα και κεραµοσκεπές στον κανονισµό πολυκατοικίας για εγκατάσταση ηλιακών θερµοσιφώνων

3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (κοινόχρηστο ηλεκτρικό ρεύµα από ηλιακό φώς) Στέγη (τµήµα ή ολόκληρη) Αίθρια Πέργκολες Σκίαστρα Κατακόρυφα Τµήµατα όψεων ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ κοινόχρηστη θέρµανση και ψύξη από αβαθή γεωθερµία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Βελτιστοποίηση φυσικού φωτισµού Προσανατολισµός κτιρίου και θέσεις ανοιγµάτων Σκίαστρα Φυσικός δροσισµός (κυκλοφορία αέρα µέσω κοινόχρηστων χώρων)

4 ΕνεργειακέςπαρεµβάσειςσεΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Οι δυνατότητες παρεµβάσεων σε παλαιότερα κτίρια είναι µεταξύ άλλων Θερµοµόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας Σύγχρονα κουφώµατα Ηλιακοί Θερµοσίφωνες Καύσιµο αέριο Καυστήρες νέας τεχνολογίας Θερµοστάτες και αυτονοµίες κατανάλωσης Για να εκλείψουν οι απώλειες θερµότητας λόγω παλαιότητας απαιτούνται ποσά από µέχρι Ευρώ για µία µέση κατοικία. Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω βελτιώσεις πρέπει να υπάρξει επιδότηση µεγαλύτερη του 35% και απαλλαγή φορολόγησης των ενοικίων για µια πενταετία για τα ενοικιασµένα και φοροαπαλλαγή εισοδήµατος για την ιδιοκατοίκηση

5 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ οι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ στην Ελληνική τους έκδοση και όσον αφορά παλαιά µεγάλα κτίρια στο κέντρο µεγαλουπόλεων θα αντιµετωπίσει την παρακάτω πορεία, Τα κτίρια αυτά έχουν πολλούς συνιδιοκτήτες και µικρή ιδιοκατοίκηση, οι ένοικοι έχουν ήδη προλάβει να διαπληκτιστούν µεταξύ για θέµατα δαπανών αλλά και να αρνηθούν την εφαρµογή παρόµοιων διατάξεων που αφορούν µάλιστα την ασφάλεια τους (κανονισµός ανελκυστήρων, στατική επάρκεια κτιρίου) Μια µικρή οµάδα υπεύθυνων και µε οικονοµική ευεξία ιδιοκτητών θα ακολουθήσει προσφέροντας πρόσκαιρη άνθιση κάποιων επαγγελµάτων, Στην συνέχεια και όσον αφορά την πλειοψηφία θα υπάρξει αδυναµία εφαρµογής του νόµου, καταστρατήγηση, αδράνεια.

6 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟκτιριακόςτοµέαςστηνΕλλάδακαλύπτειτι 40% τηςαπαιτούµενηςενέργειας. Παράλληλα την πενταετία οι κατοικίες στην Ελλάδα αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 24% Οι µελέτες θερµοµόνωσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, φωτισµού που γίνονται και εγκρίνονται από την πολεοδοµία, αφορούν τα επιτρεπόµενα στοιχεία δόµησης. Στήν πραγµατικότητα και σε µεγάλο ποσοστό των σηµερινών νέων οικοδοµών, είτε ανεγείρονται από επαγγελµατίες είτε από ιδιώτες, τα εγκεκριµένα σχέδια των αρχιτεκτονικών κατόψεων δεν ακολουθούνται κατά γράµµα. Υπόγεια, σοφίτες, θέσεις στάθµευσης, ηµιυπαίθριοι δεν έχουν µελετηθεί ούτε για θερµοµόνωση, ούτε για θέρµανση, ούτε για φωτισµό. Χρησιµοποιούνται όµως σε κάποιες περιπτώσεις σαν χώροι κύριας χρήσης. Πολλαπλά χειρότερη είναι η κατάσταση στα συγκροτήµατα στην εκτός σχεδίου δόµηση. Γίνεται έτσι κατανοητό, ότι σε µεγάλο ποσοστό των νέων κατοικιών, οι µελέτες που αφορούν την ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων είναι ανεφάρµοστες. Παράλληλα στο στάδιο της κατασκευής δεν γίνεται επίβλεψη από τον επιβλέποντα µηχανικό, όπωςγίνεταιγιαταστατικά. Αυτόαπόµόνοτουδενθα ήτανεπιβαρυντικόάν τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµόζονταν από τους υπεργολάβους που εκτελούν τις επιµέρους εργασίες, πράγµα το οποίο δεν γίνεται. Το αποτέλεσµα ανήκει στην θεωρία των πολύπλοκων συστηµάτων. Υπερδιαστασιολόγιση, φιλότιµο και ερασιτεχνισµός µαζί.

7 Όσον αφορά την βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, τα προβλήµατα αξιοποίησης της είναι πολλά. Μικρόπρόσωποοικοπέδουκαιανάγκηοικατοικίεςναµην «κοιτάνε»στηνπρασιά. Τοπρόσωποτώρατουοικοπέδουµόνοστο 25% τωννέωνοικοδοµώνθαείναι νότιο. Ηπολυκατοικίασυνήθωςθαεφάπτεταιδεξιάκαιαριστεράσεάλληοικοδοµή, µειώνοντας τις δυνατότητες φυσικού φωτισµού και σχεδόν αφαιρώντας τη δυνατότητα φυσικού αερισµού. Τα αίθρια πρέπει να έχουν συγκεκριµένες διαστάσεις, µετρούν στην κάλυψη του οικοπέδου, κοστίζουν και γίνονται αποκλειστικά για φωτισµό των τυφλών κλιµακοστασίων. Πώςθαεφαρµοστείβιοκλιµατικόςσχεδιασµόςσεοικόπεδοµεσυντελεστή 1, µέγιστο ύψος 7,5µ, 60% κάλυψη και πρόσωπο 15µ. Ένα τέτοιο οικόπεδο κτίζεται σε δύο και τρείς σειρές κολληµένων µεταξύ τους κατοικιώνπουκάθεσειράθα «κοιτάει»τοεπόµενητης.

8

9 Στην εκτός σχεδίου ιδιωτική δόµηση (στις βίλες), όπου θα βρείτε και τα περισσότερα Ελληνικά παραδείγµατα ενεργειακών παρεµβάσεων και βιοκλιµατικού σχεδιασµού, το παράδοξο είναι ότι κτίζονται µε άδειες που εκδίδονται για το σύνολο των επιτρεποµένων όρων δόµησης. Στις κατοικίες αυτέςθακατοικίσειµίαήτοπολύδύοοικογένειεςσεένασύνολοχώρων κύριας χρήσης που υπερβαίνει τα 400τµ καθαρά. Η ενεργειακή πραγµατικότητα µιας τέτοιας κατοικίας, όσες παρεµβάσεις και ναγίνουνκαιόσαχρήµατακαιναξοδευτούν, θαείναισαφώςχειρότερηαπό έναµεγάλοκαιπολυτελέςδιαµέρισµασεπολυκατοικία (χωρίςπαρεµβάσεις), ιδωµένο σύµφωνα µε το συντελεστή κατανάλωση ενέργειας / ένοικο.

10 Τα θετικά µηνύµατα και µια πρόταση Για να µην αδικούµε τους επαγγελµατίες του κλάδου πρέπει να επισηµάνουµε και τα παρακάτω. Οιεργολάβοιέχουναναβαθµίσεισεµεγάλοβαθµότηνποιότητατωνκατασκευώντους, σαν αποτέλεσµα του ανταγωνισµού και της δυνατότητας να µετακυλύουν την επιπλέον επιβάρυνσηστηντιµήτωνακινήτων, πουήτανδιαρκώςανοδικήταπερασµέναχρόνια. Έτσι σταδιακά είδαµε (και χωρίς να απαιτείται από τη νοµοθεσία) να θερµοµονώνεται ο σκελετός της οικοδοµής ναχρησιµοποιείταιεξηλασµένηπολυστερίνηστιςεξωτερικέςτοιχοποιίες, σταδώµατα, στις πυλωτές και στα περιµετρικά τοιχία των υπογείων να χρησιµοποιούνται θερµοµονωτικοί πλίνθοι να χρησιµοποιούνται θερµοµονωτικά κουφώµατα µε θερµοδιακοπή και άριστη εφαρµογή να χρησιµοποιούνται ατοµικές θερµάνσεις αλλά και αυτονοµίες θερµιδοµέτρησης µε θερµοστάτες νέας τεχνολογίας να κατασκευάζονται κεραµοσκεπές αντί ταρατσών να κατασκευάζονται οι υδραυλικές και ηλεκτρικές παροχές για ηλιακό θερµοσίφωνα να χρησιµοποιείται το φυσικό αέριο όπου υπάρχει

11 Τέλος µία πρόταση µε δυνατότητα υλοποίησης είναι, Οι µελλοντικές εντάξεις στα σχέδια πόλεων, κυρίως γύρω από τα µεγάλα αστικά κέντρα να υπόκεινται σε υποχρεωτικούς ειδικούς όρους εξοικονόµησης ενέργειας και να διέπονται σε ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις όσον αφορά την δυνατότητα σχεδιασµού τουςµεστοιχείαβιοκλιµατικήςαρχιτεκτονικής (σκίαστρα, πέργολες, πρόστεγα, αίθρια, τζαµαρίες και βέβαια ανοχή στις διαστάσεις του κελύφους για όψεις µε φωτοβολταικά στοιχεία) που δεν θα περιλαµβάνονται στην δόµηση και στην κάλυψη του οικοπέδου. Έτσι αυτό το «δώρο» που δίδεται στις τοπικές κοινωνίες να γίνονται οι αγροί οικόπεδα και να προκύπτουν µεγάλες υπεραξίες κοντά στις µεγαλουπόλεις, ας αποτελέσει την έναρξη µαζικής κατασκευής ενεργειακών κτιρίων που θα προσελκύσουν και το αντίστοιχοευαισθητοποιηµένοαγοραστικόκοινό.

12 Ένα παράδειγµα οικοδοµής σε οικόπεδο 1000τµ µε 650τµ τµσε χώρους κύριας χρήσης και 8 κατοικίες

13 ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΕ Α - ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΣΩΠΟΡΤΕΣ-ΚΟΥΖΙΝΕΣ-ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΕΞΟ Α Α ΕΙΑΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΞΟ Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΦΟΡΟΙ ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΦΠΑ (~50%) % 14% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 0% -3% ΣΥΝΟΛΟ %

14 Βλέπουµε αµέσως ότιτο το 50% περίπου του κόστους είναιηαξία αξίαγής, το 15% ο σκελετός της οικοδοµήςκαι 5% το κόστος ασφάλισης των οικοδοµοτεχνιτών, σε σύνολο περίπου 70%. Το γεγονός αυτό έχει σχέση µετην πραγµατικότητα ότι είµαστε σεισµογενής χώρα µε ιδιαίτερα απαιτητικούς αντισεισµικούς κανονισµούς µετην ιδιαιτερότητα ότιοι περισσότερες εργασίες γίνονται όχιµε σύγχρονα υλικά και µεθόδους µε υπερβολές των ιδιοκτητών γής για µεγάλες υπεραξίες Ηβελτίωση της ενεργειακής πραγµατικότητας των οικοδοµών θά έλθει κυρίως µέσα από την αναβάθµιση του ίδιου του αντικειµένου εργασίας των οικοδοµικών επιχειρήσεων και όχι απαραίτητα µετην εφαρµογή νέων νοµοθετικών διατάξεων. Ηµείωση των τιµών των ακινήτων (έστω και 5%-10%) που παρατηρείται σήµερα, χωρίς µείωση του κόστους κατασκευής κάνει τους κατασκευαστές επιφυλακτικούς σε νοµοθετικές παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης και µάλιστα για τις οποίες δεν έχει ζητηθεί ηάποψη τους.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Φεβρουάριος 2009 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Η διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα