EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (UNDERSTANDING MOTIVATION AND EFFORT IN COMMUNITY-BASED WLANS ) ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 26

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ Τα Ασύρματα Κοινοτικά Δίκτυα (Community-based WLANs ή Wireless Communities όπως είναι η πιο συχνή ορολογία στην ξένη βιβλιογραφία) αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε πολλές αστικές περιοχές σε όλον τον κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να τραβήξουν την προσοχή τόσο της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και της πολιτείας και των ρυθμιστικών οργάνων της. Παράλληλα, μια σειρά δημοσιεύσεων στον τύπο έφεραν αναγνώριση στις ασύρματες κοινότητες και βοήθησαν στο να καλλιεργηθεί η ιδέα μιας κίνησης πολιτών με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ασύρματη τεχνολογία πέρα από τις δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι τηλεπικοινωνιακές εταιρίες. Αν και η επισκόπηση ασύρματων κοινοτήτων ανά τον κόσμο δείχνει ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους που αφορούν τον τρόπο ανάπτυξης των δικτύων τους αλλά και τους σκοπούς που αυτές επιτελούν, το κοινό στοιχείο μεταξύ τους είναι η συμμετοχή και εθελοντική συνεισφορά πολιτών στη δημιουργία και λειτουργία της δικτυακής υποδομής. Με βάση αυτή την παρατήρηση και τη διαπίστωση του κεντρικού ρόλου που παίζουν τα μέλη ή χρήστες μιας ασύρματης κοινότητας στη δημιουργία, εξέλιξη και βιωσιμότητα της, σκοπός της έρευνας για τα Κίνητρα Συμμετοχής σε μια Ασύρματη Κοινότητα είναι η χαρτογράφηση όλων των πιθανών λόγων που ωθούν ή απωθούν τη συμμετοχή στην κοινότητα καθώς και η ιεράρχηση τους ως προς τη σημαντικότητα τους. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας σκιαγραφούν το προφίλ των συμμετεχόντων και των ενδιαφερόμενων για τις ασύρματες κοινότητες. Επίσης, περιγράφουν λεπτομερώς τα αποκομιζόμενα ή προσδοκώμενα οφέλη από τη συμμετοχή καθώς και το βαθμό και το είδος της προσπάθειας που καταβάλλει κάποιος για να συνδεθεί με το κοινοτικό δίκτυο. Τέλος, είναι δυνατό από τα αποτελέσματα να διατυπωθούν συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των ασύρματων κοινοτήτων και τις προοπτικές βιωσιμότητας τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 25. Για την υλοποίηση της, σχεδιάστηκε ένα web-based ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν, μέσω ειδικής πρόσκλησης που στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όλοι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι γύρω από τις ασύρματες κοινότητες: Μέλη ασύρματων κοινοτικών δικτύων στην Ελλάδα. Για τον εντοπισμό τους στηριχθήκαμε στην παρουσία site στο Internet και στους σχετικούς καταλόγους ασύρματων κοινοτήτων όπως αυτοί διατίθενται σε σχετικά sites (π.χ. sites άλλων 2

3 κοινοτήτων, Ιδιαίτερα για τις ασύρματες κοινότητες, ζητήθηκε η ανάρτηση της πρόσκλησης συμμετοχής στο site ή το ηλεκτρονικό forum συζητήσεων. Θετική ανταπόκριση, είτε με απάντηση στο σχετικό είτε με ανακοίνωση στο Internet ή και τα δύο, πήραμε από τις παρακάτω κοινότητες: o Athens Wireless Metropolitan Network o Thessaloniki Wireless Metropolitan Network o Γουάιρλες/ΘΕΣΣ o Karditsa Wireless Metropolitan Network o Kozani Wireless Network o SerresWireless Παρολ αυτά δεν αποκλείεται η απόκριση στην έρευνα και από μέλη άλλων κοινοτήτων χωρίς να γνωστοποιηθεί σε εμάς. Μέλη ακαδημαϊκών εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων, ομάδων συζητήσεων και διαβουλεύσεων όπως είναι το ebusiness Forum που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις ασύρματες κοινότητες. Τελικά, συγκεντρώθηκαν 384 απαντήσεις. Από αυτές, οι 11 αντιστοιχούν σε άτομα που δε γνωρίζουν την ύπαρξη ασύρματων κοινοτήτων και δεν προχώρησαν στην απάντηση του ερωτηματολογίου. Έχοντας ως κριτήριο το βαθμό ολοκλήρωσης των ερωτημάτων της έρευνας, οι τελικές, χρήσιμες για την έρευνα μας (usable) απαντήσεις είναι 17 και κατανέμονται ως εξής: Are you currently a member of a specific wireless community network? Yes, I am a node (I have at least one backbone link and/or operate an Access Point) Yes, I am a client (I connect to others Access Points) No, but I occasionally participate in activities such as community meetings, forum, etc. frequency % 63 37, , ,6 No, but I am interested in joining one in the near future 42 24,71 No, and I am not interested in joining one for the time being 1 5,88 Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων ανάλογα με το είδος συμμετοχής σε ασύρματη κοινότητα Παρατηρούμε ότι πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα είναι ήδη μέλη μιας ασύρματης κοινότητας (16), και μάλιστα κόμβοι του ασύρματου δικτύου (63), ενώ το 1/4 αυτών (42) ενδιαφέρεται να γίνει μέλος. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό (γύρω στο 6%) που δεν 3

4 παρουσιάζει ενδιαφέρον συμμετοχής σε ασύρματη κοινότητα (αντιστοιχεί σε 1 άτομα). Οι σχετικές απαντήσεις δε θα χρησιμοποιηθούν στη στατιστική ανάλυση. Συνεπώς, ο τελικός αριθμός των χρήσιμων απαντήσεων είναι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας καθώς αποτυπώνουν το προφίλ των συμμετεχόντων και των ενδιαφερόμενων για τις ασύρματες κοινότητες ως προς το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική απασχόληση. Gender frequency % Male ,6 Female 5 3,1 Age < , , , , ,3 > 65 Education Elementary School 1,6 Junior High/Middle School 2 1,3 High School 19 11,9 Vocational/Trade School 2 12,5 Bachelor s degree 59 36,9 Master s degree (MSc, MA, MBA) 47 29,4 Doctorate Degree (Ph.D) 1 6,3 Occupation Student 47 29,4 Civil Servant 7 4,4 Company Employee 47 29,4 Self-employed 3 18,8 Company Owner 4 2,5 Teacher 7 4,4 Retired, Unemployed 6 3,8 Other 1 6,3 Πίνακας 2: Δημογραφικά Στοιχεία 4

5 Το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα που προκύπτει από τον πίνακα είναι η σχεδόν καθολική πλειοψηφία των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες καθώς μόνο 5 γυναίκες δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται (3) ή είναι μέλη (2) μιας ασύρματης κοινότητας. Επίσης, πάνω από τους μισούς (52,5%) είναι σχετικά νέοι καθώς ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-34, με τους νεότερους μεταξύ να έρχονται δεύτεροι (31,9%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (πάνω από 6%) έχει πανεπιστημιακή ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική απασχόληση των συμμετεχόντων στην έρευνα, μοιράζονται ισόποσα σε φοιτητές και ιδιωτικούς υπαλλήλους (σχεδόν 3%) ενώ στο υπόλοιπο 4% την πλειοψηφία αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι το δημογραφικό προφίλ αντιστοιχεί σε αυτό ενός νέου άνδρα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που είτε βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των σπουδών του είτε έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία ως ιδιωτικός υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία διακρίνοντας τις απαντήσεις μεταξύ μελών (nodes και clients) και μη μελών (όλοι οι υπόλοιποι) ασύρματων κοινοτήτων όπου παρατηρούμε ότι διατηρούνται οι ίδιες σχεδόν αναλογίες μεταξύ των δημογραφικών κατηγοριών. Φύλο ,2 94,4 8 6 Male Female 4 2 Members 1,9 Non-Members 5,6 Σχήμα 1: Φύλο και Συμμετοχή σε Ασύρματη Κοινότητα 5

6 Ηλικία 6 55,6 5 5, ,6 < ,3 11,1,9,9 1,9 1,9 Members Non-Members Σχήμα 2: Ηλικία και Συμμετοχή σε Ασύρματη Κοινότητα Εκπαίδευση , ,2 3 29, ,2 26,4 14,8 Elementary School Junior High/Middle School High School Vocational/Trade School Bachelor s degree Master s degree (MSc, MA, MBA) Doctorate Degree (Ph.D) 11,3 1 7,4 9,3 5,9 Members 4,7 1,9 1,9 Non-Members Σχήμα 3: Εκπαίδευση και Συμμετοχή σε Ασύρματη Κοινότητα 6

7 Επάγγελμα ,1 35, ,4 17,9 24,1 2,4 Student Civil Servant Company Employee Self-employed Company Owner Teacher Retired Unemployed Other 1 5,7 6,6 5,6 5,6 5,6 5 2,8 3,8 2,8 1,9 1,9 Members Non-Members Σχήμα 4: Επάγγελμα και Συμμετοχή σε Ασύρματη Κοινότητα 3. ΜΕΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σε αυτή την έρευνα ορίζουμε ως μέλη ασύρματων κοινοτήτων όσους απάντησαν ότι είναι είτε κόμβοι (nodes) είτε πελάτες (clients) ενός ασύρματου κοινοτικού δικτύου (63 και 43 απαντήσεις αντίστοιχα). Αν και στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν και όσοι περιστασιακά συμμετέχουν σε δραστηριότητες της κοινότητας, όπως είναι το forum συζητήσεων ή συναντήσεις, είναι προτιμότερο στην κατηγορία αυτή να περιληφθούν μόνο όσοι συνεισφέρουν για τη δημιουργία και λειτουργία της κοινοτικής δικτυακή υποδομής. Δραστηριότητα στην Ασύρματη Κοινότητα Σκοπός των παρακάτω ερωτήσεων είναι η χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων των μελών μιας ασύρματης κοινότητας ως προς το βάθος χρόνου ενασχόλησης με την κοινότητα, τη συχνότητα και το είδος της συμμετοχής σε αυτή. 7

8 How long have you been involved with a wireless community network? frequency % Less than 3 months 1 5,88 Between 3 and 6 months 1,59 Between 6 and 12 months 11 6,47 More than 1 year 3 17,65 More than 2 years 54 31,76 Πίνακας 3: Χρόνος Ενασχόλησης με την Ασύρματη Κοινότητα Please, indicate how often you perform each of the following activities: (1 seldom, 7 very often) Mean S.D. Using the network s communication services (e.g. VoIP, IRC) 5,67 1,758 Using the network s file sharing services 5,99 1,418 Using network management services 4,87 1,913 Using gaming, multimedia and/or other web services available on the network 4,66 1,856 Uploading content onto the network 5,8 1,757 Creating content for the network 4,6 2,65 Reading comments that others have posted on the community s forum 6,27 1,219 Posting comments on the community s forum 5,8 1,784 Participating in physical meetings with other community members 4,51 1,892 Offering technical assistance to other community members 5,21 1,572 Actively supporting the community with actions such as forum moderation, website maintenance and update, etc. 3,49 2,29 Πίνακας 4: Δραστηριότητες στην Ασύρματη Κοινότητα (mean = μέση τιμή της συχνότητας απασχόλησης με τη δραστηριότητα με μέγιστο το 7 πολύ συχνά, S.D. = τυπική απόκλιση) Do you host services on the community network (e.g file sharing, gaming, telephony, web services, etc)? Πίνακας 5: Φιλοξενία (hosting) υπηρεσιών frequency % YES NO 23 21,69 Do you provide Internet access to community members? frequency % YES NO 71 66,98 Πίνακας 6: Παροχή πρόσβασης στο Internet 8

9 Από τους παραπάνω πίνακες, ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών μιας ασύρματης κοινότητας ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα για περισσότερο από δύο χρόνια, δηλαδή, σχεδόν από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν ασύρματες κοινότητες στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια του δικτύου και της κοινότητας, η πιο δημοφιλής ενασχόληση είναι η παρακολούθηση των συζητήσεων στο forum της κοινότητας (μ.ό. 6,27) παρολ αυτά η ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις δεν είναι το ίδιο δημοφιλής (μ.ό. 5,8). Άλλες δραστηριότητες που ακολουθούνται από τα μέλη με σχετικά υψηλή συχνότητα είναι η χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας με άλλα μέλη (μ.ό. 5,67), οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων (μ.ό. 5,99) αλλά και η παροχή τεχνικής βοήθειας μεταξύ των μελών (μ.ό. 5,21). Η δραστηριότητα με τη χαμηλότερη συχνότητα είναι η παροχή υποστήριξης στις λειτουργίες της κοινότητας όπως είναι η διαχείριση του site και του forum συζητήσεων. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών παρέχει υπηρεσίες στο κοινοτικό δίκτυο συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην αναβάθμιση της αξίας που αυτό έχει για τα μέλη του, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την παροχή Internet όπου τα ποσοστά μεταξύ του Ναι και του Όχι αντιστρέφονται. Φυσικά, η παροχή Internet δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τις ασύρματες κοινότητες ενώ και το σχετικό νομικό πλαίσιο είναι ακόμα αρκετά θολό. Μια πιο προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω πινάκων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα μέλη των ασύρματων κοινοτήτων δεν «καταναλώνουν» μόνο τις υπηρεσίες που διατίθενται πάνω από το κοινοτικό δίκτυο αλλά συνεισφέρουν ενεργά για την παροχή τους (8 στους 1 φιλοξενούν υπηρεσίες στους δικτυακούς υπολογιστές τους). Συνεπώς, τα μέλη των ασύρματων κοινοτήτων όχι μόνο βρίσκουν αξία στις δικτυακές υπηρεσίες (π.χ υπηρεσίες επικοινωνίας ή ανταλλαγής αρχείων) αλλά συνεισφέρουν με τη σειρά τους σε αυτές ώστε να συνεχίσει το ασύρματο δίκτυο να είναι χρηστικό για τα υπόλοιπα μέλη του. Μάλιστα, η διατήρηση θετικού συνολικού ισοζυγίου μεταξύ συνεισφοράς και κατανάλωσης, ώστε η κατανάλωση των πόρων του δικτύου να ισοσκελίζεται από αντίστοιχη προσφορά, είναι αυτή που εξασφαλίζει τόσο την παρούσα όσο και τη μελλοντική αξία και συνεπώς βιωσιμότητα του κοινοτικού δικτύου. Μια καλύτερη εικόνα σχετικά με τη συμπεριφορά των μελών σε σχέση με τις κοινοτικές δραστηριότητες προκύπτει συνδυάζοντας τα στοιχεία του Πίνακα 4 με αυτά του Πίνακα 3, δηλαδή, με το χρόνο ενασχόλησης και παρουσίας στο κοινοτικό δίκτυο (δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία between 3 and 6 months που έχει μόνο μία απάντηση) ώστε να δούμε αν είναι τα παλιά ή τα νέα μέλη αυτά που ασχολούνται περισσότερο με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Όλα τα σχετικά γραφήματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα ενώ παρακάτω παρατίθενται μόνο τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά. 9

10 using file sharing services 7, 6, 5, % 4, 3, Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years 2, 1,, Never Sometimes Very Often Σχήμα 5: Υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων using gaming, multimedia, web services % 2 15 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years 1 5 Never Sometimes Very Often Σχήμα 6: Υπηρεσίες gaming, multimedia, web 1

11 Παρατηρούμε ότι οι νεότεροι στην ασύρματη κοινότητα (και ιδιαίτερα όσοι ασχολήθηκαν για πρώτη φορά τους 3 τελευταίους μήνες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας) βρίσκουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις υπηρεσίες gaming, multimedia και web που προσφέρονται πάνω από το ασύρματο δίκτυο (ειδικά, για τους νεότερους με λιγότερο από 3 μήνες συμμετοχής και οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς). Επίσης, και οι παλιότεροι στο δίκτυο (με περισσότερα από 2 χρόνια ενασχόλησης στην κοινότητα) εμφανίζονται να χρησιμοποιούν τις ίδιες υπηρεσίες. Και οι δύο τάσεις επιβεβαιώνουν ότι ένας από τους ισχυρότερους λόγους συμμετοχής στην ασύρματη κοινότητα είναι η αξία των υπηρεσιών που προσφέρονται στο ασύρματο δίκτυο, ενώ η δυνατότητα για ασύρματες υπηρεσίες gaming, multimedia, web υψηλών ταχυτήτων χωρίς σύνδεση σε εμπορικό δίκτυο Internet αποτελούν βασικό κίνητρο προσέλκυσης νέων συμμετεχόντων. Μάλιστα, η τελευταία παρατήρηση διατυπώθηκε και στις συζητήσεις μας με μέλη ασύρματων κοινοτήτων. reading comments on the forum % 5 4 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years Never Sometimes Very Often Σχήμα 7: Παρακολούθηση σχολίων στο forum συζητήσεων 11

12 posting comments on the forum % 2 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years Never Sometimes Very Often Σχήμα 8: Συμμετοχή στο forum συζητήσεων Ένας ιδιαίτερος μηχανισμός επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων για πληθώρα θεμάτων που αφορούν την εξέλιξη και την πορεία μιας ασύρματης κοινότητας είναι τα fora συζητήσεων τα οποία είναι προσβάσιμα τόσο μέσω Internet όσο και από το ασύρματο δίκτυο. Σύμφωνα με τα παραπάνω γραφήματα, η παρακολούθηση των συζητήσεων είναι μια δημοφιλής δραστηριότητα για όλα τα μέλη (παλιά και νέα), ενώ, αντίθετα, η ενεργή συμμετοχή σε αυτές αφορά περισσότερο τους παλιότερους. Παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει και για τη συμμετοχή στις συναντήσεις μελών της κοινότητας όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα. 12

13 participating in meetings % 2 15 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years 1 5 Never Sometimes Very Often Σχήμα 9: Συμμετοχή σε συναντήσεις Κίνητρα Συμμετοχής στην Ασύρματη Κοινότητα Υπάρχουν πολλοί λόγοι συμμετοχής σε μια ασύρματη κοινότητα που είναι δυνατό να διαφέρουν ανάλογα με τους σκοπούς, τις επιδιώξεις αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, αναζητήσαμε πιθανά κίνητρα συμμετοχής σε μια ασύρματη κοινότητα τόσο μέσα από επισκόπηση σχετικών θεωριών κινητοποίησης και εφαρμογών τους σε διάφορα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας (με έμφαση σε δραστηριότητες που διευκολύνονται ή έχουν ως άξονα αναφοράς την τεχνολογία όπως είναι οι κοινότητες δημιουργών κώδικα ανοικτού λογισμικού) όσο και σε ενδείξεις που καταγράφηκαν σε συνεντεύξεις συζητήσεις με μέλη ασύρματων κοινοτήτων. Αποτέλεσμα των προηγούμενων δράσεων ήταν η καταγραφή μιας σειράς κινήτρων υπό τη μορφή προτάσεων οι οποίες τέθηκαν στην κρίση των συμμετεχόντων στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν το βαθμό που αυτές ανταποκρίνονται στην αλήθεια σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ενασχόληση με την ασύρματη κοινότητα χρησιμοποιώντας μία κλίμακα από το 1 ως το 7 με το 1 να είναι πιο μακριά από την αλήθεια και το 7 πιο κοντά. Τα αποτελέσματα της έρευνας 13

14 καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα όπου φαίνεται η μέση τιμή (mean) και η τυπική απόκλιση (S.D.) των απαντήσεων με φθίνουσα σειρά. Motives Mean S.D. I participate in the wireless community because I want to. 6,74,56 I enjoy my involvement in the wireless 6,61,7 I have been able to learn new, interesting skills through my involvement in the wireless 6,51,75 I would describe participating in the wireless community as very interesting. 6,13,113 I consider my participation in the wireless community to be fun. 6,4,113 I can learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement in the wireless 6,1,114 I am free to express my ideas and opinions within the wireless 5,98,126 I believe I have some choice about what I do within the wireless 5,91,123 I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless 5,83,131 I am glad to be a wireless community enthusiast. 5,82,122 Participating in the wireless community allows me to experience the community spirit of sharing. 5,78,12 I have been helped by other people in the wireless community, so I desire to help back. 5,73,14 Other people in the wireless community are friendly towards me. 5,68,123 I know that other people in the wireless community will help me, so it s only fair to help them. 5,63,148 Having broadband connectivity through the community network is useful to me. 5,62,167 I think I am pretty good at what I do within the wireless 5,61,117 I see myself as a wireless community enthusiast. 5,61,14 Participating in the wireless community gives me the satisfaction of seeing the results of my actions. 5,58,127 Participating in the wireless community allows me to find ways to adapt a new technology (WiFi) to my own needs. 5,56,142 I feel a sense of accomplishment through my involvement in the wireless 5,48,126 I wish to promote the use of WiFi through my involvement in the wireless 5,46,167 My participation in the wireless community allows me to explore my capabilities. 5,45,153 I feel like I can pretty much be myself in what I do within the wireless 5,4,145 I feel like I could trust other people in the wireless 5,33,121 I really like the people in the wireless 5,26,127 The more I participate in the wireless community, the more competent I feel I become. 5,21,154 I identify with wireless community enthusiasts. 5,16,147 Participating in the wireless community allows me to do something for a cause 5,11,153 14

15 that is important to me. I am satisfied with my performance within the wireless 5,9,143 I feel close to the people involved in the wireless 4,93,141 I believe that wireless communities are a promising alternative to commercial broadband networks. 4,91,191 My participation in the wireless community can help me learn how to work within a group of people. 4,84,18 I would like a chance to interact with other people in the wireless community more often. 4,76,158 When I contribute to the wireless community, I expect that others will contribute too in the future. 4,76,177 I think I do well compared to others in what I do within the wireless 4,71,155 My involvement in the wireless community provides me with a way to make new friends. 4,61,18 Being appreciated by other people in the wireless community is important to me. 4,61,185 My participation in the wireless community makes me feel better about myself. 4,54,24 I can make new contacts that might help my career through my involvement in the wireless 4,49,18 The social opportunities provided by the wireless community are important to me. 4,33,179 Participating in the wireless community will look good on my resume. 4,22,188 It would have been inconvenient for me to be considered by others in the wireless community as a person who is not actively involved. 4,6,2 My involvement in the wireless community can help me explore different career options. 4,5,23 My participation in the wireless community makes me feel needed. 3,93,19 My participation in the wireless community enhances my status among my colleagues. 3,74,188 Joining the wireless community is something that I am supposed to do. 2,4,184 Joining the wireless community is required by my job. 1,73,155 I receive some form of explicit compensation (e.g salary) for my participation in the wireless 1,71,147 I believe that it is important to receive some sort of payment for participating in the wireless 1,69,152 Πίνακας 7: Κίνητρα Συμμετοχής σε Ασύρματες Κοινότητες Από τον πίνακα βλέπουμε ότι τα κίνητρα με τους υψηλότερους μέσους όρους (>6) περιγράφουν τη συμμετοχή στην ασύρματη κοινότητα ως μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα στην οποία εμπλέκεται κάποιος με τη θέληση του γιατί του δίνεται η δυνατότητα μάθησης και απόκτησης ή καλλιέργειας νέων ικανοτήτων. Τέτοια κίνητρα δημιουργούνται εσωτερικά στον άνθρωπο όταν μια δραστηριότητα διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που την κάνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και προκλητική ως προς τις ικανότητες που απαιτούνται ή καλλιεργούνται κατά 15

16 την πραγματοποίηση της. Παράλληλα, η διαδικασία της ενασχόλησης γεμίζει το άτομο με ικανοποίηση καθώς βιώνει αισθήματα ικανότητας, αξιοσύνης, και αυτονομίας. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα κίνητρα που σχετίζουν τη συμμετοχή σε μια ασύρματη κοινότητα με πράξεις αλτρουισμού όπως είναι η βοήθεια και ο διαμοιρασμός πόρων στο δίκτυο αλλά και το κοινοτικό πνεύμα ανταλλαγής και αμοιβαίας συνεργασίας (σημειωμένα με μπλε στον πίνακα). Επίσης, για τους περισσότερους ερωτηθέντες η συμμετοχή στην κοινότητα διαμορφώνει μια κοινή ταυτότητα την οποία και υιοθετούν για να διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους (wireless community enthusiasts στον πίνακα). Άλλα σημαντικά κίνητρα είναι οι ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, η δυνατότητα προσαρμογής της τεχνολογίας στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χρήστη, η προώθηση της ιδέας των ασύρματων κοινοτήτων αλλά και η ίδια η χρησιμότητα του δικτύου στην παροχή ασύρματης ευρυζωνικής διασυνδεσιμότητας (σημειωμένα με πράσινο στον πίνακα). Ιδιαίτερα χαμηλά στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων είναι τα κίνητρα που σχετίζουν τη συμμετοχή σε μια ασύρματη κοινότητα με την προσδοκία απτής ανταμοιβής όπως είναι δυνατότητες επαγγελματικής προώθησης, αναγνώρισης από τα υπόλοιπα μέλη, φίλους ή συναδέρφους αλλά και η προοπτική χρηματικής αποζημίωσης. Συνεπώς, η συμμετοχή στην ασύρματη κοινότητα δεν είναι αποτέλεσμα υπολογισμού πρακτικών ωφελειών αλλά έχει περισσότερο το χαρακτήρα μιας εθελοντικής δραστηριότητας που γεμίζει όσους την επιλέγουν με ψυχική ικανοποίηση ενώ ταυτόχρονα είναι μια λύση σε πρακτικές ανάγκες πρόσβασης σε χρήσιμες υπηρεσίες. Εκτός όμως από τα κίνητρα συμμετοχής, υπάρχουν και ορισμένοι παράγοντες που λειτουργούν ως αντικίνητρα καθώς η ενασχόληση με την ασύρματη κοινότητα και το δίκτυο απαιτεί τη δέσμευση προσωπικών πόρων όπως είναι ο χρόνος αλλά και το κόστος αγοράς και συντήρησης εξοπλισμού. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το ισχυρότερο εμπόδιο για την ενασχόληση είναι το κόστος σε χρόνο: έλλειψη χρόνου αλλά, κυρίως, το λεγόμενο κόστος ευκαιρίας (opportunity cost) αφού η απασχόληση στην κοινότητα μπορεί να αντικατασταθεί από άλλες δραστηριότητες πιθανώς εξ ίσου ικανοποιητικές. 16

17 Costs Mean S.D I consider the money I have spent for my involvement in the wireless community well spent. 5,76,153 I think I could do more important things with my time than participating in the wireless 2,71,145 I cannot always find the time to contribute to the wireless 4,65,173 I consider the effort for participating in the wireless community (e.g. money, time) to be high for me. 3,51,167 I did not put a lot of effort (e.g. money, time) when I first joined the wireless 3,6,23 Πίνακας 8: Κόστη Συμμεταοχής σε Ασύρματες Κοινότητες Και στην περίπτωση των κινήτρων συμμετοχής είναι ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα παλιά και τα νεότερα μέλη ως προς την ιεράρχηση της σημαντικότητας τους. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα 1 πιο σημαντικά κίνητρα για μέλη που ασχολούνται με την κοινότητα για λιγότερο από 1 χρόνο, λιγότερο από 2 χρόνια και περισσότερο από 2 χρόνια ενώ οι αναλυτικοί πίνακες για όλα τα κίνητρα συμμετοχής εμφανίζονται στο Παράρτημα. Less than 12 months of involvement with the wireless community Mean S.D. I participate in the wireless community because I want to. 6,59,666 I enjoy my involvement in the wireless 6,45,858 I have been able to learn new, interesting skills through my involvement in the wireless 6,32,894 I would describe participating in the wireless community as very interesting. 6,5 1,29 I am free to express my ideas and opinions within the wireless 6,5 1,9 I know that other people in the wireless community will help me, so it s only fair to help them. 5,95 1,9 I can learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement in the wireless 5,91 1,342 Other people in the wireless community are friendly towards me. 5,86 1,167 Participating in the wireless community allows me to experience the community spirit of sharing. 5,82 1,259 Having broadband connectivity through the community network is useful to me. 5,82 1,78 I have been helped by other people in the wireless community, so I desire to help back. 5,77 1,27 Πίνακας 9: Κίνητρα Συμμετοχής σε Ασύρματες Κοινότητες για λιγότερο από 1 χρόνο ενασχόλησης 17

18 Less than 2 years of involvement with the wireless community Mean S.D. I participate in the wireless community because I want to. 6,79,412 I enjoy my involvement in the wireless 6,73,583 I have been able to learn new, interesting skills through my involvement in the wireless 6,53,681 I would describe participating in the wireless community as very interesting. 6,31,93 I can learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement in the wireless 6,17,928 I consider my participation in the wireless community to be fun. 6,1 1,62 I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless 6,1 1,29 I am glad to be a wireless community enthusiast. 6, 1,23 I believe I have some choice about what I do within the wireless 5,83 1,315 I am free to express my ideas and opinions within the wireless 5,73 1,388 I see myself as a wireless community enthusiast. 5,7 1,579 Πίνακας 1: Κίνητρα Συμμετοχής σε Ασύρματες Κοινότητες για λιγότερο από 2 χρόνια ενασχόλησης More than 2 years of involvement with the wireless community Mean S.D. I believe I have some choice about what I do within the wireless 6,78,64 I participate in the wireless community because I want to. 6,61,738 I am glad to be a wireless community enthusiast. 6,57,767 I have been able to learn new, interesting skills through my involvement in the wireless 6,22 1,58 I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless 6,15 1,123 Other people in the wireless community are friendly towards me. 6,9 1,336 Having broadband connectivity through the community network is useful to me. 6,8 1,27 I enjoy my involvement in the wireless 5,98 1,73 I think I do well compared to others in what I do within the wireless 5,96 1,213 I feel close to the people involved in the wireless 5,85 1,199 Participating in the wireless community allows me to do something for a cause that is important to me. 5,85 1,336 Πίνακας 11: Κίνητρα Συμμετοχής σε Ασύρματες Κοινότητες για περισσότερο από 2 χρόνια ενασχόλησης 18

19 Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφορές, ως προς το είδος και τη βαρύτητα των κινήτρων αναφορικά με το χρόνο ενασχόλησης με την ασύρματη κοινότητα. Ιδιαίτερα για όσους δραστηριοποιούνται για περισσότερο από 2 χρόνια, αλλάζει και η σειρά ιεράρχησης των κινήτρων σε σχέση με τους νεότερους π.χ. βιώνουν πιο έντονα την ταυτότητα του wireless community enthusiast ενώ η ευχαρίστηση από την ενασχόληση πηγάζει περισσότερο από αισθήματα προσφοράς παρά από την ίδια τη δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της επίδρασης που μπορεί να έχει η διαδικασία της συμμετοχής στην κοινότητα στους λόγους που ενισχύουν, διατηρούν, ή αποθαρρύνουν την περαιτέρω ενασχόληση με αυτή. Προοπτικές Ενασχόλησης με την Ασύρματη Κοινότητα Εκτός, όμως, από τα κίνητρα που ωθούν στη συμμετοχή σε μια ασύρματη κοινότητα, η μελλοντική επιβίωση και βιωσιμότητα της εξαρτάται από το κατά πόσον επιτυγχάνει να ικανοποιήσει τις προσδοκίες για οφέλη που έχουν τα μέλη της. Είναι λογικό να περιμένουμε ότι όσοι θεωρούν ότι κέρδισαν περισσότερα από όσα χρειάστηκε να καταβάλλουν στην προσπάθεια τους να συνδεθούν και να συμμετάσχουν στο κοινοτικό δίκτυο θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτό και στο μέλλον. Η αποτίμηση της προσωπικής πορείας των ερωτηθέντων στην ασύρματη κοινότητα και οι προοπτικές μελλοντικής ενασχόλησης τους αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες όπου φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει θετική εμπειρία από τη συμμετοχή στην ασύρματη κοινότητα ενώ 2 στους 3 θα αυξήσουν το βαθμό ενασχόλησης τους: Overall, how do you perceive the balance of benefits against costs from your participation in the wireless community? frequency % Positive the benefits are higher than the costs 88 84,62 Negative the costs are higher than the benefits 2 1,92 Balanced costs and benefits are about the same 14 13,46 Πίνακας 12: Εμπειρία από τη Συμμετοχή σε μια Ασύρματη Κοινότητα How do you imagine your future participation in the wireless community? frequency % I will become more involved with the wireless community 66 63,46 I will become less involved with the wireless community 4 3,85 I will be more or less involved to the same extent 34 32,69 Πίνακας 13: Μελλοντική Ενασχόληση με την Ασύρματη Κοινότητα 19

20 Τέλος, συνδυάζοντας τα στοιχεία του τελευταίου πίνακα (Πίνακας 13) με το χρόνο ενασχόλησης με την ασύρματη κοινότητα μπορούμε να μάθουμε αν τα καινούρια μέλη της κοινότητας θα αυξήσουν το βαθμό συμμετοχής της ώστε να τροφοδοτήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της. Τα αποτελέσματα είναι θετικά και παρουσιάζονται στο επόμενο γράφημα % 5 4 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years I will become more involved with the wireless I will become less involved with the wireless I will be more or less involved to the same extent. Σχήμα 1: Τωρινή και Μελλοντική Ενασχόληση με την Ασύρματη Κοινότητα 4. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ως ενδιαφερόμενους για τις ασύρματες κοινότητες ορίζουμε όλους όσους απάντησαν ότι είτε συμμετέχουν περιστασιακά στις δραστηριότητες μιας ασύρματης κοινότητας (π.χ. σε συναντήσεις) είτε ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη στο προσεχές μέλλον (12 και 42 απαντήσεις αντίστοιχα). Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι ρωτήθηκαν σχετικά με το λόγο για τον οποίο δεν έχουν ήδη γίνει μέλη μιας ασύρματης κοινότητας όπου χρειάστηκε να επιλέξουν ανάμεσα σε μια σειρά διαθέσιμων απαντήσεων. Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι ο σημαντικότερος περιορισμός είναι η έλλειψη χρόνου (οι μισοί από τους ερωτηθέντες επιλέγουν αυτή την απάντηση) ενώ ένα 2

21 σημαντικό ποσοστό (περισσότερο από 25%) αντιμετωπίζει πρακτικά εμπόδια μιας και δε βρίσκεται στην εμβέλεια κάποιου κοινοτικού ασύρματου δικτύου. From the options below, which explains best why you are not a wireless community member? I don t have the time to get involved with a wireless community network I don t think I have the necessary skills for becoming involved with a wireless community network frequency % 32 5, 9 14,6 I am not located nearby a wireless community network 17 26,56 I don t think I would benefit in any way from becoming a wireless community member Πίνακας 14: Λόγοι Μη Συμμετοχής σε μια Ασύρματη Κοινότητα 6 9,38 Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποτιμήσουν το βαθμό αλήθειας μιας σειράς προτάσεων σχετικά με τα πιθανά κίνητρα συμμετοχής σε μια ασύρματη κοινότητα (τους δόθηκε, δηλαδή, η ίδια λίστα κινήτρων που δόθηκε και στα μέλη με μόνη διαφορά τη διατύπωση των προτάσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν πιθανή, μελλοντική και όχι υπάρχουσα συμμετοχή). Τα αποτελέσματα καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα με φθίνουσα σειρά. Motives Mean S.D. I expect to participate in the wireless community on my own will. 5,81 1,239 I would be able to learn new, interesting skills through my involvement in the wireless 5,79 1,194 If had been helped by people in the wireless community, I would desire to help back. 5,73 1,428 I could learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement in the wireless 5,72 1,119 I think that participating in the wireless community would be very interesting. 5,55 1,246 I would expect other people in the wireless community to help me, so it would be fair to help them. 5,53 1,388 I would enjoy my involvement in the wireless 5,44 1,424 I imagine I would be free to express my ideas and opinions within the wireless 5,44 1,446 I imagine my participation in the wireless community would be fun. 5,41 1,269 I would enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless 5,4 1,324 Having broadband connectivity through the community network would be useful to me. 5,4 1,397 I believe that wireless communities are a promising alternative to commercial 5,38 1,686 21

22 broadband networks. I expect that the more I would participate in the wireless community, the more competent I would become. 5,31 1,592 Participating in the wireless community would allow me to find ways to adapt a new technology (WiFi) to my own needs. 5,2 1,471 I would like a chance to interact with people in the wireless 5,14 1,457 I believe I would have some choice about what I do within the wireless 5,13 1,464 I expect that I could pretty much be myself in what I would do within the wireless 5,13 1,475 I wish to promote the use of WiFi through participating in the wireless 5,11 1,595 My participation in the wireless community would allow me to explore my capabilities. 5,1 1,364 Participating in the wireless community would give me the satisfaction of seeing the results of my actions. 5,9 1,342 Participating in the wireless community would allow me to experience the community spirit of sharing. 5,8 1,44 I think I would be pretty good at what I would do within the wireless 5,6 1,344 If I contributed to the wireless community, I would expect that others would contribute too. 5,2 1,454 I expect people in the wireless community to be friendly towards me. 4,98 1,42 I expect to be satisfied with my performance within the wireless 4,97 1,195 Participating in the wireless community would allow me to do something for a cause that is important to me. 4,92 1,542 I would feel a sense of accomplishment through my involvement in the wireless 4,89 1,554 I expect to like the people in the wireless 4,56 1,562 I would participate in a wireless community if I couldn t find the things I find in the community network (e.g. content, services)anywhere else. 4,56 1,622 I would be glad to be considered as a wireless community enthusiast. 4,52 1,615 I feel like I could trust people in the wireless 4,47 1,51 I expect to feel close to the people involved in the wireless 4,31 1,457 I could make new contacts that might help my career through my involvement in the wireless 4,3 1,572 My participation in the wireless community would help me learn how to work within a group of people. 4,25 1,513 Participating in the wireless community would look good on my resume. 4,24 1,422 I think I would do well compared to others in what I would do within the wireless 4,23 1,366 The social opportunities provided by the wireless community would be important to me. 4,16 1,516 I identify with wireless community enthusiasts. 4,13 1,718 I consider myself a wireless community enthusiast. 4,1 1,847 22

23 Being appreciated by people in the wireless community would be important to me. 3,94 1,754 It would have been inconvenient for me to be considered by others in the wireless community as a person who is not actively involved. 3,94 1,572 My involvement in the wireless community could help me explore different career options. 3,92 1,462 Becoming involved in the wireless community would provide me a way to make new friends. 3,85 1,535 My participation in the wireless community would make me feel better about myself. 3,7 1,823 My participation in the wireless community would make me feel needed. 3,53 1,834 I don t expect to find many people in the wireless community to whom I would be close. 3,47 1,63 My participation in the wireless community would enhance my status among my colleagues. 3,41 1,775 There would not be much opportunity for me to decide for myself how to act within the wireless 3,25 1,481 I feel like people in the wireless community would not be trustworthy. 2,95 1,527 Πίνακας 15: Πιθανά Κίνητρα Συμμετοχής σε μια Ασύρματη Κοινότητα Δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα αφορούν το βαθμό σημαντικότητας των κινήτρων, που εμφανίζεται χαμηλότερος σε σχέση τον αντίστοιχο πίνακα για τα μέλη (η υψηλότερη μέση τιμή είναι χαμηλότερη από 6), και την ιεράρχηση τους, που εμφανίζει ορισμένες διαφορές (η δυνατότητα μάθησης και απόκτησης ικανοτήτων θεωρείται πιο σημαντική από την προοπτική ενασχόλησης με μια ενδιαφέρουσα και ευχάριστη δραστηριότητα). 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι ασύρματες κοινότητες, με το να προωθούν την ενεργή συμμετοχή πολιτών στη δημιουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών, προτείνουν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης δικτύων επικοινωνίας και παροχής πρόσβασης σε αυτά. Ακολουθούν έναν οργανικό τρόπο ανάπτυξης που στηρίζεται στην αυτοδιάθεση, την αυτοδιαχείριση και την εθελοντική συνεισφορά ιδιωτικών πόρων των μελών τους. Αυτή η οργανωσιακή μοναδικότητα των ασύρματων κοινοτήτων και το υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα των προσπαθειών των μελών τους στηρίζεται στην ύπαρξη κινητοποιημένων ατόμων που αναλαμβάνουν τη δημιουργία, ανάπτυξη και υποστήριξη του ασύρματου κοινοτικού δικτύου και των υπηρεσιών που παρέχονται πάνω από αυτό. Στόχος της έρευνας ήταν η λεπτομερής χαρτογράφηση των κινήτρων συμμετοχής σε μια ασύρματη 23

24 κοινότητα αλλά και η αποτύπωση της τρέχουσας και μελλοντικής συμπεριφοράς μέσα στο κοινοτικό δίκτυο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μέλη των ασύρματων κοινοτήτων κινητοποιούνται από μια πληθώρα λόγων που έχουν να κάνουν τόσο με τα απτά ανταλλάγματα που τους προσφέρει η συμμετοχή στην κοινότητα (όπως είναι η ευρυζωνική πρόσβαση σε ενδιαφέρον περιεχόμενο και υπηρεσίες αλλά και οι προοπτικές καριέρας) όσο και με ικανοποίηση αναγκών για μάθηση, προσφορά, αυτονομία και κοινωνικότητα. Μάλιστα, τα τελευταία κίνητρα είναι και τα πιο σημαντικά. Επίσης, ο σημαντικότερος λόγος που εμποδίζει ή περιορίζει την ενασχόληση με το κοινοτικό δίκτυο είναι η έλλειψη χρόνου ιδιαίτερα αν η δραστηριότητα αυτή συγκριθεί με άλλες δραστηριότητες του ατόμου που συναγωνίζονται για το ίδιο χρονικό περιθώριο. Παρολ αυτά, η εμπειρία της συμμετοχής σε μια ασύρματη κοινότητα είναι ιδιαίτερα θετική και τα μέλη χρησιμοποιούν αλλά, ταυτόχρονα, συνεισφέρουν πόρους στο δίκτυο. Οι μελλοντικές προοπτικές είναι αρκετά ευοίωνες καθώς η πλειοψηφία των ενεργών μελών σκοπεύει να αυξήσει το βαθμό συμμετοχής της ενώ νέα μέλη προστίθενται ή αναμένεται να προστεθούν. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα αντανακλά το ελληνικό τοπίο στις ασύρματες κοινότητες, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών αλλά και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής νοοτροπίας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας από τρίτες χώρες (Αυστραλία, ΗΠΑ) ώστε να διατυπωθεί μια πιο γενική πρόταση σχετικά με τις ασύρματες κοινότητες, τα μέλη και τις προοπτικές τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και τα αποτελέσματα της μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Μ. Μπίνα αλλά και στο site της ερευνητικής ομάδας ELTRUN/Wireless Research Center (http://www.mobiforum.org ή 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δραστηριότητες και χρόνος ενασχόλησης με την ασύρματη κοινότητα using communication services 7, 6, 5, % 4, 3, Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years 2, 1,, Never Sometimes Very Often 25

26 using file sharing services 7, 6, 5, % 4, 3, Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years 2, 1,, Never Sometimes Very Often using network management services % Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years Never Sometimes Very Often 26

27 using gaming, multimedia, web services % 2 15 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years 1 5 Never Sometimes Very Often uploading content % 3 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years 2 1 Never Sometimes Very Often 27

28 creating content % 25 2 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years Never Sometimes Very Often reading comments on the forum % 5 4 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years Never Sometimes Very Often 28

29 posting comments on the forum % 2 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years Never Sometimes Very Often participating in meetings % 2 15 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years 1 5 Never Sometimes Very Often 29

30 offering technical assistance % 2 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years Never Sometimes Very Often actively supporting the community % 3 Less than 3 months Between 6 and 12 months More than 1 year More than 2 years 2 1 Never Sometimes Very Often 3

31 Κίνητρα και χρόνος ενασχόλησης με την ασύρματη κοινότητα Less than 12 months of involvement with the wireless community Motives Mean S.D. I participate in the wireless community because I want to. 6,59,666 I enjoy my involvement in the wireless 6,45,858 I have been able to learn new, interesting skills through my involvement in the wireless 6,32,894 I would describe participating in the wireless community as very interesting. 6,5 1,29 I am free to express my ideas and opinions within the wireless 6,5 1,9 I know that other people in the wireless community will help me, so it s only fair to help them. 5,95 1,9 I can learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement in the wireless 5,91 1,342 Other people in the wireless community are friendly towards me. 5,86 1,167 Participating in the wireless community allows me to experience the community spirit of sharing. 5,82 1,259 Having broadband connectivity through the community network is useful to me. 5,82 1,78 I have been helped by other people in the wireless community, so I desire to help back. 5,77 1,27 I am glad to be a wireless community enthusiast. 5,73 1,77 I consider my participation in the wireless community to be fun. 5,68 1,359 I really like the people in the wireless 5,59 1,98 Participating in the wireless community allows me to find ways to adapt a new technology (WiFi) to my own needs. 5,55 1,371 I feel like I could trust other people in the wireless 5,41 1,182 I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless 5,41 1,652 I feel like I can pretty much be myself in what I do within the wireless 5,36 1,56 I feel a sense of accomplishment through my involvement in the wireless 5,32 1,46 I see myself as a wireless community enthusiast. 5,27 1,279 I believe I have some choice about what I do within the wireless 5,23 1,412 My participation in the wireless community makes me feel better about myself. 5,14 1,67 Participating in the wireless community gives me the satisfaction of seeing the results of my actions. 5,9 1,342 My participation in the wireless community allows me to explore my capabilities. 5,9 1,9 I wish to promote the use of WiFi through my involvement in the wireless 5, 1,826 Being appreciated by other people in the wireless community is important to me. 4,95 1,29 I think I am pretty good at what I do within the wireless 4,95 1,362 I believe that wireless communities are a promising alternative to commercial broadband networks. 4,95 2,11 31

32 I would like a chance to interact with other people in the wireless community more often. 4,86 1,356 When I contribute to the wireless community, I expect that others will contribute too in the future. 4,82 1,651 I identify with wireless community enthusiasts. 4,82 1,563 The more I participate in the wireless community, the more competent I feel I become. 4,64 1,733 I am satisfied with my performance within the wireless 4,5 1,371 I can make new contacts that might help my career through my involvement in the wireless 4,5 1,845 Participating in the wireless community allows me to do something for a cause that is important to me. 4,45 1,792 It would have been inconvenient for me to be considered by others in the wireless community as a person who is not actively involved. 4,45 1,845 I feel close to the people involved in the wireless 4,41 1,51 My involvement in the wireless community can help me explore different career options. 4,41 2,85 My participation in the wireless community can help me learn how to work within a group of people. 4,36 1,84 My involvement in the wireless community provides me with a way to make new friends. 4,27 1,856 I cannot find the things I find in the community network (e.g. content, services) anywhere else. 4,23 1,998 My participation in the wireless community enhances my status among my colleagues. 4,14 1,87 I think I do well compared to others in what I do within the wireless 4,5 1,9 The social opportunities provided by the wireless community are important to me. 4,5 1,838 My participation in the wireless community makes me feel needed. 4,5 1,838 There are not many people in the wireless community I am close to. 3,77 1,926 Participating in the wireless community will look good on my resume. 3,73 1,778 There is not much opportunity for me to decide for myself how to act within the wireless 3, 1,92 Participating in the wireless community is an activity I can t do very well. 2,86 1,859 Friends and family do not think very positively about my involvement in the wireless 2,64 1,891 I feel like other people in the wireless community are not trustworthy. 2,59 1,563 Joining the wireless community is something that I am supposed to do. 2,36 1,941 I receive some form of explicit compensation (e.g salary) for my participation in the wireless 2,9 1,925 Joining the wireless community is required by my job. 2,5 1,838 I doubt if I will learn anything new or valuable from my involvement in the wireless 2, 1,447 I believe that it is important to receive some sort of payment for participating in 1,86 1,49 32

33 the wireless I think that being involved in the wireless community is boring. 1,68 1,249 Less than 2 years of involvement with the wireless community Motives Mean S.D. I participate in the wireless community because I want to. 6,79,412 I enjoy my involvement in the wireless 6,73,583 I have been able to learn new, interesting skills through my involvement in the wireless 6,53,681 I would describe participating in the wireless community as very interesting. 6,31,93 I can learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement in the wireless 6,17,928 I consider my participation in the wireless community to be fun. 6,1 1,62 I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless 6,1 1,29 I am glad to be a wireless community enthusiast. 6, 1,23 I believe I have some choice about what I do within the wireless 5,83 1,315 I am free to express my ideas and opinions within the wireless 5,73 1,388 I see myself as a wireless community enthusiast. 5,7 1,579 My participation in the wireless community allows me to explore my capabilities. 5,67 1,348 I feel a sense of accomplishment through my involvement in the wireless 5,66 1,45 Participating in the wireless community allows me to experience the community spirit of sharing. 5,63 1,299 Other people in the wireless community are friendly towards me. 5,63,89 I have been helped by other people in the wireless community, so I desire to help back. 5,63 1,42 I know that other people in the wireless community will help me, so it s only fair to help them. 5,6 1,329 Having broadband connectivity through the community network is useful to me. 5,57 1,675 Participating in the wireless community gives me the satisfaction of seeing the results of my actions. 5,57 1,194 I think I am pretty good at what I do within the wireless 5,43 1,14 I feel like I can pretty much be myself in what I do within the wireless 5,33 1,184 I wish to promote the use of WiFi through my involvement in the wireless 5,31 1,755 I feel like I could trust other people in the wireless 5,28 1,162 I identify with wireless community enthusiasts. 5,27 1,363 I am satisfied with my performance within the wireless 5,23 1,223 The more I participate in the wireless community, the more competent I feel I become. 5,2 1,324 Participating in the wireless community allows me to find ways to adapt a new 5,2 1,88 33

34 technology (WiFi) to my own needs. I really like the people in the wireless 5,1 1,47 Participating in the wireless community allows me to do something for a cause that is important to me. 5,3 1,377 I believe that wireless communities are a promising alternative to commercial broadband networks. 4,97 1,93 I feel close to the people involved in the wireless 4,93 1,285 My participation in the wireless community can help me learn how to work within a group of people. 4,86 1,684 Participating in the wireless community will look good on my resume. 4,73 1,71 My participation in the wireless community makes me feel better about myself. 4,68 2,195 My involvement in the wireless community provides me with a way to make new friends. 4,59 1,722 I would like a chance to interact with other people in the wireless community more often. 4,57 1,46 When I contribute to the wireless community, I expect that others will contribute too in the future. 4,47 2,3 I can make new contacts that might help my career through my involvement in the wireless 4,4 1,886 I think I do well compared to others in what I do within the wireless 4,37 1,42 Being appreciated by other people in the wireless community is important to me. 4,33 1,881 The social opportunities provided by the wireless community are important to me. 4,1 1,668 My involvement in the wireless community can help me explore different career options. 3,93 2,34 My participation in the wireless community makes me feel needed. 3,68 1,847 It would have been inconvenient for me to be considered by others in the wireless community as a person who is not actively involved. 3,57 2,8 I cannot find the things I find in the community network (e.g. content, services) anywhere else. 3,4 1,868 There are not many people in the wireless community I am close to. 3,37 1,65 My participation in the wireless community enhances my status among my colleagues. 3,14 1,671 I feel like other people in the wireless community are not trustworthy. 2,7 1,535 Friends and family do not think very positively about my involvement in the wireless 2,64 2,4 There is not much opportunity for me to decide for myself how to act within the wireless 2,37 1,189 Joining the wireless community is something that I am supposed to do. 2, 1,587 Participating in the wireless community is an activity I can t do very well. 1,83 1,234 I believe that it is important to receive some sort of payment for participating in the wireless 1,57 1,51 Joining the wireless community is required by my job. 1,5 1,478 I think that being involved in the wireless community is boring. 1,37,964 34

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ισορροπίες στην Αγορά Εργασίας. 10 Απριλίου, 2013

Νέες Ισορροπίες στην Αγορά Εργασίας. 10 Απριλίου, 2013 Νέες Ισορροπίες στην Αγορά Εργασίας 10 Απριλίου, 2013 Παρουσίαση της KPMG Η KPMG Διεθνώς Παγκόσμιο δίκτυο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών Παρουσία σε 146 χώρες, 140 000 στελέχη 40 χρόνια παρουσίας στην

Διαβάστε περισσότερα

an opportunity for youth unemployment

an opportunity for youth unemployment an opportunity for youth unemployment : GR-12-69-2011-R4 This project has been funded with support from the European Commission. This publication re- flects the views only of the author, and the Commission

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Help us beat cancer. Βοηθήστε μας να νικήσουμε τον καρκίνο. Register to join a research study today! Συμμετάσχετε σε ερευνητική μελέτη σήμερα!

Help us beat cancer. Βοηθήστε μας να νικήσουμε τον καρκίνο. Register to join a research study today! Συμμετάσχετε σε ερευνητική μελέτη σήμερα! Translation Βοηθήστε μας να νικήσουμε τον καρκίνο Συμμετάσχετε σε ερευνητική μελέτη σήμερα! Το Αντικαρκινικό Συμβούλιο και άλλοι ακαδημαϊκοί φορείς εκπονούν ερευνητικές μελέτες σχετικές με τον καρκίνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Listening to the customers voice through social network analytics

Listening to the customers voice through social network analytics Listening to the customers voice through social network analytics Χρήστος Κουνάβης & Δρ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος 15 ο Συνέδριο InfoCom World 30/10/2013 The services Social Network Analytics Listen to the

Διαβάστε περισσότερα

Is it a social media. Game of Thrones?

Is it a social media. Game of Thrones? Is it a social media Game of Thrones? Τι θα δούμε μαζί Going back in Τime Χρήση Social Media Δραστηριότητες στα Social Μedia Τυπολογίες Το μέλλον? going back in time 1997 New York 1 st Social Network

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

APOSTOLIS AIVALIS. Innovation & Strategy Mentor. facebook.com/tolisaivalis. linkedin.com/in/aivalis. twitter.com/aivalis (@aivalis) about.

APOSTOLIS AIVALIS. Innovation & Strategy Mentor. facebook.com/tolisaivalis. linkedin.com/in/aivalis. twitter.com/aivalis (@aivalis) about. APOSTOLIS AIVALIS Innovation & Strategy Mentor facebook.com/tolisaivalis linkedin.com/in/aivalis twitter.com/aivalis (@aivalis) about.me/αivalis STRATEGY Online Marketing & Communication REALITY Σιγά

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

σε αριθμούς Έναρξη 2007 30 εξειδικευμένες υπηρεσίες 34.000 εγγεγραμμένοι πελάτες/χρήστες σε περισσότερες από 40 χώρες >150.000.

σε αριθμούς Έναρξη 2007 30 εξειδικευμένες υπηρεσίες 34.000 εγγεγραμμένοι πελάτες/χρήστες σε περισσότερες από 40 χώρες >150.000. σε αριθμούς Έναρξη 2007 30 εξειδικευμένες υπηρεσίες 34.000 εγγεγραμμένοι πελάτες/χρήστες σε περισσότερες από 40 χώρες >150.000.000 SMS 24/7/365 δραστηριότητα 7 χρόνια B2B δραστηριότητα Mobile Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα κοινοτικά δίκτυα Sarantaporo.gr Σύγχρονες υποδομές από πολίτες για πολίτες. 21 Ιουλίου 2013 Παντελοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Σαρανταπόρου

Ασύρματα κοινοτικά δίκτυα Sarantaporo.gr Σύγχρονες υποδομές από πολίτες για πολίτες. 21 Ιουλίου 2013 Παντελοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Σαρανταπόρου Ασύρματα κοινοτικά δίκτυα Sarantaporo.gr Σύγχρονες υποδομές από πολίτες για πολίτες 21 Ιουλίου 2013 Παντελοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Σαρανταπόρου Ποιοι είμαστε Μια ομάδα ανθρώπων με καταγωγή από το Σαραντάπορο.

Διαβάστε περισσότερα

AWMN. «Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών : Η ευρυζωνικότητα δημιούργημα των χρηστών της»

AWMN. «Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών : Η ευρυζωνικότητα δημιούργημα των χρηστών της» AWMN «Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών : Η ευρυζωνικότητα δημιούργημα των χρηστών της» Περικλής Τζιάρας Ταμίας Δ.Σ. Συλλόγου Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου Αθηνών - ΑΜΔΑ Agenda Από την Σκοπιά του

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

3 o Infocom Security. Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης. Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά

3 o Infocom Security. Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης. Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά 3 o Infocom Security Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά 10 Απριλίου 2013 KPMG has been awarded with the Europe Awards as the information security consultancy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤO ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ WINDOWS Το ασύρματο δίκτυο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου CUTedu ασφαλίζεται

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας;

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) Ελληνικά / Greek Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία μακράς διαρκείας νευρολογική πάθηση η οποία επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Presents. Σκληρότερα Ασύρματο Εργασίας

Presents. Σκληρότερα Ασύρματο Εργασίας Presents Σκληρότερα Ασύρματο Εργασίας Get more from your guest WiFi Provide free guest WiFi with social login for a simple user experience Gain customer insights like never before Boost social media profile

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 Olympic Day Schedules

LESSON 5 Olympic Day Schedules OLYMPIC DAY GREEK RESOURCES LESSON 5 Olympic Day Schedules DESCRIPTION: In this lesson, students review their planning and organising for Olympic Day. They explore and develop a range of schedules including

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com Innovative Web Startups @doxaras doxaras@gmail.com Inspiration Startup Lifetime Circle Idea Actual Needs Product Business PLan Funding Startup Time Incubation Buy Out Introduction to Entrepreneurship in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 ESDY. ασύρματο δίκτυο. Οδηγός Σύνδεσης. www.esdy.edu.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 ESDY. ασύρματο δίκτυο. Οδηγός Σύνδεσης. www.esdy.edu.gr Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 99-99 ασύρματο δίκτυο Οδηγός Σύνδεσης www.esdy.edu.gr Οδηγός Σύνδεσης στο Ασύρματο Δίκτυο της ΕΣΔΥ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας παρέχει δωρεάν στους

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου

Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου ηµήτρης Γεωργόπουλος Γενικός Εµπορικός ιευθυντής Ο Μύθος... και η Αλήθεια Οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία έναντι Διοίκησης. Τ. Ζερβακάκης Regional Managing Director, Wyeth

Ηγεσία έναντι Διοίκησης. Τ. Ζερβακάκης Regional Managing Director, Wyeth Ηγεσία έναντι Διοίκησης Τ. Ζερβακάκης Regional Managing Director, Wyeth 1 2 In principle... Hγεσίαγεσία : Αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης Διοίκηση : Διαχείρηση της υπάρχουσας κατάστασης 3 Leader vs. Manager

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα