ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η σηµασία της Οπτικής Επικοινωνίας στον Τουρισµό στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα Επιβλέπουσα: Παναγιώτα Διονυσοπούλου Σπουδάστρια: Αρετή-Ευαγγελία Πρίντεζη ΑΘΗΝΑ

2 Θέµα: Η σηµασία της οπτικής επικοινωνίας στον τουρισµό στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα 2

3 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την καθηγήτριά µου κα. Παναγιώτα Διονυσοπούλου για τη συνεργασία της, την πολύτιµη καθοδήγησή της και πάνω από όλα για τις γνώσεις που µου προσέφερε, προκειµένου να έρθει εις πέρας η εν λόγω τελική εργασία. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Καπέτα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων της Δ/νσης Εξωτερικού του ΕΟΤ, καθώς και όλους τους υπαλλήλους του Γραφείου Πληροφοριών του ΕΟΤ (Λεωφ. Αµαλίας 26Α - Σύνταγµα) για την πολύτιµη βοήθειά τους στην πρωτογενή έρευνα στους τουρίστες της χώρας µας. Αρετή-Ευαγγελία Πρίντεζη 3

4 "Δεν έχει σηµασία τι µέσο χρησιµοποιούµε, αυτό που είναι σηµαντικό είναι να είµαστε σε θέση να επικοινωνούµε µε σαφήνεια και ακρίβεια και είναι πιο πιθανό αυτό να επιτευχθεί µόνο όταν θα έχουµε µία σαφή και ολοκληρωµένη επίγνωση του χαρακτήρα του µέσου 1." Η ευχέρεια να διαθέτει κανείς σε κάθε περίπτωση εύχρηστα µέσα πειθούς Αριστοτέλης -Τέχνη Ρητορική 1 Μετάφραση από το αγγλικό κείµενο: "No matter what medium we use, it is important that we be able to communicate clearly and precisely, and we are more likely to do so when we are explicitly aware of the character of the medium." Robinson, Arthur H. and Barbara Bartz Petchenik (1976) The Nature of Maps: Essays Towards Understanding Maps and Mapping, Chicago: University of Chicago Press, σελ.vii 4

5 Περίληψη Η παρούσα διπλωµατική εργασία διερευνά τη σχέση µεταξύ του Τουρισµού και της Οπτικής Επικοινωνίας, ως µέσο αλληλεπίδρασης τόσο µε τις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία) όσο και µε τους τουρίστες/καταναλωτές. Η εργασία αποσκοπεί σε δύο στόχους: ο πρώτος στόχος είναι η καταγραφή των τάσεων στις προτιµήσεις της τουριστικής ζήτησης και του προφίλ του σύγχρονου τουρίστα, όσο αφορά στη χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων, µε ιδιαίτερη έµφαση στο διαδίκτυο. Ο δεύτερος στόχος αφορά στη τουριστική προσφορά και συγκεκριµένα επιχειρείται η σκιαγράφηση των ενεργειών που χρησιµοποιούνται από τις τουριστικές επιχειρήσεις για να επικοινωνήσουν µε τους υποψήφιους πελάτες/τουρίστες. Στις σελίδες που ακολουθούν µελετάται η σηµασία της Οπτικής Επικοινωνίας ως έναν από τους κύριους παράγοντες της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας, µε σκοπό την επιρροή των µελλοντικών τουριστών και την προώθηση και ανάδειξη της Αθήνας, ως ελκυστικό τουριστικό προορισµό. Τα συµπεράσµατα τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς έρευνας αποτυπώνουν τη συµβολή της Οπτικής Επικοινωνίας στον τουρισµό, καθώς και την ανάγκη επαναπροσδιορισµού των σχέσεων και του τρόπου επικοινωνίας µεταξύ επιχειρήσεων και τουριστών, σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις και την εξελικτική διαδικασία του τουριστικού φαινοµένου. Λέξεις-κλειδιά: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τουρισµός, Συµπεριφορά Καταναλωτή, Οπτική Επικοινωνία, Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικός Τουρισµός, Εικονική Πραγµατικότητα» 5

6 Abstract This thesis explores the relationship between Tourism and Visual Communication as a mean of interaction with both tourism businesses (hotels and travel agencies) and the tourists/consumers. The assignment aims at two objectives: the first objective is to record the trends of tourist demand preferences and the profile of the modern tourist, with regard to the use of media (print and electronic), with particular emphasis on the Internet. The second objective relates to tourism supply and specifically seeks to outline the activities used by tourism businesses in order to communicate with potential customers/tourists. In the ensuing pages is intended to examine the importance of Visual Communication as one of the main factors of Greek Tourism Industry, in order to influence future tourists and to promote the city of Athens as an attractive tourist destination. The conclusions of both the primary and secondary research illustrate the contribution of Visual Communication in tourism and the need to redefine the relationships and the ways of communication between businesses and tourists, according to new requirements and the evolutionary development of the tourism phenomenon. Keywords: «Information and Communications Technologies, Tourism, Consumer Behavior, Visual Communication, Internet, e-tourism, Virtual Reality» 6

7 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόµενα 7 Λίστα Εικόνων 10 Λίστα Σχεδιαγραµµάτων 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Εννοιολογικές προσεγγίσεις της έννοιας του τουρισµού Η έννοια του τουρίστα Η ανάπτυξη του τουριστικού φαινοµένου Εννοιολογικές οριοθετήσεις του σύγχρονου τουρισµού Το τουριστικό προϊόν Οι ιδιοµορφίες και τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος Οι ιδιαιτερότητες της τουριστικής υπηρεσίας Τρόποι προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ Τα κίνητρα, οι ανάγκες και οι επιθυµίες του τουρίστα-καταναλωτή Το προφίλ του σύγχρονου τουρίστα-καταναλωτή Ο ρόλος της οπτικής επικοινωνίας στη διαδικασία λήψης απόφασης των τουριστών Η έννοια της επικοινωνίας Βασικές αρχές της οπτικής επικοινωνίας Η φύση του φωτογραφικού σηµείου Ο βαθµός επίδρασης της οπτικής επικοινωνίας στη διαδικασία λήψης απόφασης των τουριστών 35 7

8 ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Εµπειρική προσέγγιση Dolores M.Frias, Miguel A. Rodriguez J., Alberto Castaneda (2007) Kuo-Ching Wang, Shu-Hui Chou, Che-Jen Su, Hsin-Yi Tsai (2005) Hyounggon Kim & Sarah L. Richardson (2003) Pikkemaat B. & Weiermair K. (2003) Bonn M., Furr L. & Susskind M. (1999) Wen-Bin Chiou, Chin-Sheng Wan & Hsin-Yi Lee (2008) 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Καθορισµός ερευνητικού σκοπού Καθορισµός ερευνητικών στόχων Δηµιουργία ερευνητικών ερωτηµάτων Επιλογή δείγµατος Σχεδιασµός ερωτηµατολογίων Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Περιορισµοί έρευνας Ανάλυση δεδοµένων 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ Εισαγωγή Δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτηθέντων Τρόποι ταξιδιού και επιλογή της Αθήνας ως τουριστικό προορισµό Στοιχεία σχετικά µε την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος Αξιολόγηση εµπειρίας και µελλοντικά σχέδια 72 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία και στοιχεία της επιχείρησης Προφίλ τουριστικής αγοράς Έρευνα αγοράς και marketing Μέσα προώθησης πωλήσεων και διαφήµιση Χρήση του διαδικτύου από την επιχείρηση 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Συµπεράσµατα Προτάσεις για µία αποτελεσµατική οπτική επικοινωνιακή πολιτική Δυνατότητα προώθησης της Ελλάδας µέσα από διαδραστικά παιχνίδια Παρουσίαση του παιχνιδιού δράσης µε τίτλο «Visit Greece» Παραδείγµατα χρήσης των εργαλείων της Οπτικής Επικοινωνίας Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 124 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 125 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 127 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 141 9

10 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1.1: Διαφορές µεταξύ µεταποιητικής βιοµηχανίας και υπηρεσιών 23 Εικόνα 2.1: Η επικοινωνιακή διαδικασία 31 Εικόνα 2.2: Η Ρητορική Ενέργεια 33 Εικόνα 2.3: Η διαµόρφωση της εικόνας του προορισµού 38 Εικόνα 2.4: Διαµόρφωση της συµπεριφοράς του τουρίστα µε επικοινωνιακές διαδικασίες 39 Εικόνα 2.5: Η προσδοκία του δέκτη για ικανοποίηση των αναγκών του 41 Εικόνα 3.1: Η αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης 46 Εικόνα 7.1: Παράγοντες επιλογής προορισµού 97 Εικόνα 7.2: Δηµογραφικές αλλαγές 101 Εικόνα 7.3: Αύξηση των online/virtual tour operators 106 Εικόνα 7.4: Το αστέρι του marketing για το διαδίκτυο 110 Εικόνα 7.5: Βασική οθόνη παιχνιδιού 115 Εικόνα 7.6: Το ταξίδι στην ηπειρωτική Ελλάδα 115 Εικόνα 7.7: Το ταξίδι στα ελληνικά νησιά 116 Εικόνα 7.8: Τέλος παιχνιδιού και του ταξιδιού των τουριστών 116 Εικόνα 7.9: 117 Εικόνα 7.10: 118 Εικόνα 7.11: 119 Εικόνα 7.12: 119 Εικόνα 7.13α: 120 Εικόνα 7.13β: 121 Εικόνα 7.13γ: 121 Εικόνα 7.14α: 122 Εικόνα 7.14β:

11 ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σχεδιάγραµµα 5.1: Φύλο ερωτώµενων10 58 Σχεδιάγραµµα 5.2: Ηλικία ερωτώµενων10 58 Σχεδιάγραµµα 5.3: Εθνικότητα ερωτώµενων 59 Σχεδιάγραµµα 5.4: Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώµενων 60 Σχεδιάγραµµα 5.5: Συχνότητα ταξιδιών ανά έτος 60 Σχεδιάγραµµα 5.6: Επιλογή ταξιδιού 61 Σχεδιάγραµµα 5.7: Λόγοι επίσκεψης στην Αθήνα 63 Σχεδιάγραµµα 5.8: Αριθµός επισκέψεων στην Αθήνα 63 Σχεδιάγραµµα 5.9: Αριθµός επισκέψεων στην Ελλάδα 64 Σχεδιάγραµµα 5.10: Λόγοι µη επίσκεψης στην Αθήνα (1) 65 Σχεδιάγραµµα 5.11: Λόγοι µη επίσκεψης στην Αθήνα (2) 65 Σχεδιάγραµµα 5.12: Επιλογή της Αθήνας ως τουριστικό προορισµό 66 Σχεδιάγραµµα 5.13: Τρόπος κράτησης των διακοπών 67 Σχεδιάγραµµα 5.14: Εικόνα της Αθήνας (1) 67 Σχεδιάγραµµα 5.15: Εικόνα της Αθήνας (2) 68 Σχεδιάγραµµα 5.16: Εικόνα του ξενοδοχείου 69 Σχεδιάγραµµα 5.17: Διανοµή φυλλαδίων 70 Σχεδιάγραµµα 5.18: Διαδικτυακές υπηρεσίες 71 Σχεδιάγραµµα 5.19: Αξιολόγηση εµπειρίας διακοπών 72 Σχεδιάγραµµα 5.20: Επιθυµία επίσκεψης στην Ελλάδα τα επόµενα 2 χρόνια 73 Σχεδιάγραµµα 5.21: Λόγοι µη επίσκεψης στην Ελλάδα τα επόµενα 2 χρόνια 74 Σχεδιάγραµµα 5.22: Σύσταση της Αθήνας σε φίλους 74 Σχεδιάγραµµα 5.23: Λόγοι µη σύστασης της Αθήνας σε φίλους 75 Σχεδιάγραµµα 6.1: Κατηγορία επιχείρησης 77 Σχεδιάγραµµα 6.2: Κατηγορία ξενοδοχείου 77 Σχεδιάγραµµα 6.3: Αριθµός κλινών των ξενοδοχείων 78 Σχεδιάγραµµα 6.4: Περιοχή που βρίσκεται η επιχείρηση 79 Σχεδιάγραµµα 6.5: Ετήσια περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης 79 Σχεδιάγραµµα 6.6: Είδος επιχείρησης 80 Σχεδιάγραµµα 6.7: Εποχή µε την µεγαλύτερη αύξηση του τουρισµού στην πόλη 80 Σχεδιάγραµµα 6.8: Πελατεία επιχείρησης 81 Σχεδιάγραµµα 6.9: Ηλικία της πελατείας 81 Σχεδιάγραµµα 6.10: Εθνικότητα της πελατείας 82 Σχεδιάγραµµα 6.11: Ποσοστό επαναλαµβανόµενων πελατών 82 Σχεδιάγραµµα 6.12: Έρευνα αγοράς 83 11

12 Σχεδιάγραµµα 6.13: Τµήµα Πωλήσεων και Δηµοσίων Σχέσεων 83 Σχεδιάγραµµα 6.14: Προσέλκυση συγκεκριµένης τουριστικής αγοράς 84 Σχεδιάγραµµα 6.15: Εργαλεία επικοινωνίας 84 Σχεδιάγραµµα 6.16: Καταµερισµός marketing / κατανοµή δαπάνης 85 Σχεδιάγραµµα 6.17: Μέσα προώθησης 86 Σχεδιάγραµµα 6.18: Διαφηµιστικά µέσα 86 Σχεδιάγραµµα 6.19: Αποτελεσµατικότητα διαφήµισης 87 Σχεδιάγραµµα 6.20: Παρακολούθηση ανταγωνιστικών προσφορών 87 Σχεδιάγραµµα 6.21: Ύπαρξη ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 88 Σχεδιάγραµµα 6.22: Λόγοι µη ύπαρξης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 88 Σχεδιάγραµµα 6.23: Γλώσσες που είναι διαθέσιµο το ενηµερωτικό υλικό 89 Σχεδιάγραµµα 6.24: Ποσοστό πελατών από το διαδίκτυο 90 Σχεδιάγραµµα 6.25: Στοιχεία που περιλαµβάνουν οι ιστοσελίδες 91 Σχεδιάγραµµα 6.26: Άλλα στοιχεία που περιλαµβάνουν οι ιστοσελίδες 92 Σχεδιάγραµµα 6.27: Προγραµµατισµός νέας παρουσίασης 92 Σχεδιάγραµµα 6.28: Συνεργασία µε διαφηµιστική εταιρία/γραφίστα 93 Σχεδιάγραµµα 6.29: Συχνότητα ενηµέρωσης της ιστοσελίδας 93 Σχεδιάγραµµα 6.30: Προσδοκίες επιχείρησης από τη χρήση του διαδικτύου 94 12

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τουρισµός έχει εξελιχθεί παγκοσµίως σε µία από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες, κυρίως µετά τη λήξη του Β Παγκόσµιου Πολέµου, όπου µαζικοποιείται και ανάγεται σε κύριο κοινωνικο-οικονοµικό φαινόµενο της εποχής. Άλλωστε, ο 20 ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «αιώνας του τουρισµού». Με την εντεινόµενη παγκοσµιοποίηση, όχι µόνο στις διασυνοριακές διακινήσεις αγαθών και κεφαλαίων αλλά και στις µετακινήσεις ατόµων, σε συνδυασµό µε την αλµατώδη τεχνολογική εξέλιξη, την ποιοτική αναβάθµιση της ζωής των κατοίκων που ζουν στα µεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τη θεσµοθέτηση πληρωµένων διακοπών των εργαζοµένων, ο τουρισµός αποτελεί πλέον ένα παγκόσµιο φαινόµενο µε κοινωνικοοικονοµικές διαστάσεις σε πολλές περιφέρειες του πλανήτη. Στη σηµερινή εποχή, οι σηµαντικές µεταβολές και η εξέλιξη του τουριστικού φαινοµένου µπορούν να ερµηνευτούν σύµφωνα µε τους όρους της επικοινωνιακής τεχνολογίας. Η ευρεία διάδοση των νέων µέσων επικοινωνίας και κυρίως του διαδικτύου έθεσαν νέους όρους στην διαδικασία της πληροφόρησης και της επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων παραγόντων τουριστικής ζήτησης και προσφοράς. Δεδοµένου ότι η έννοια της επικοινωνίας 2 είναι σύµφυτη µε την έννοια του ανθρώπου, την εξέλιξή του και την ανάγκη του για επαφή µε άλλα άτοµα, η οπτική επικοινωνία 3, υπεύθυνη για τη µεταφορά πληροφοριών, ιδεών, µηνυµάτων ή συναισθηµάτων, διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε µία πληθώρα τουριστικών δραστηριοτήτων. 2 Σύµφωνα µε τον Gerbner (1967), ο όρος επικοινωνία αναφέρεται ως η κοινωνική αλληλεπίδραση διαµέσου των µηνυµάτων και προσδιορίζει την αποδοχή ή τη λήψη ενός νοήµατος στη διαδικασία της αποστολής και πρόσληψης των µηνυµάτων αυτών. Mc Quail, Εισαγωγή στη Θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1994, σελ.37 3 Με τον όρο οπτική επικοινωνία, εννοούµε εκείνη την επικοινωνία που πραγµατοποιείται µε οπτικά µηνύµατα, τα οποία απευθύνονται στην αίσθηση της όρασης του δέκτη, στα µάτια και στο οπτικό νευρικό του σύστηµα, µε σκοπό να φτάσουν στον εγκέφαλο και εκεί να αναλυθούν και να γίνουν κατανοητά. Σύµφωνα µε τον ορισµό, το µήνυµα που προορίζεται να µεταδοθεί κατά την οπτική επικοινωνία πρέπει να σχεδιαστεί, να οργανωθεί και να µεταδοθεί µε την κατάλληλη µορφή και τα κατάλληλα µέσα, ώστε να είναι δυνατή η λήψη του από το οπτικό νευρικό σύστηµα του δέκτη. Βιθυνός Μ., Δασκαλοθανάσης Ν., Λυκούδης Μ., Λυµπεράκης Α., Η Τέχνη και η Επικοινωνία στις Γραφικές Τέχνες, Οπτική Επικοινωνία, τόµος Β, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002, σελ

14 Άλλωστε, είναι πλέον προφανές, ότι ζούµε στην εποχή των εικόνων 4. Η διαπίστωση αυτή, δε χρειάζεται ιδιαίτερα στατιστικά δεδοµένα ή συνεχής παρατήρηση, αλλά πηγάζει κυρίως από την καθηµερινή εµπειρία για να µας οδηγήσει στην παραδοχή, ότι τα οπτικά ερεθίσµατα που δεχόµαστε υπερτερούν όλων των άλλων ερεθισµάτων που απευθύνονται στις υπόλοιπες αισθήσεις µας. Ζούµε σε µία κοινωνία έντονης επικοινωνίας, όπου τα µαζικά µέσα διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο για την λειτουργία και την εξέλιξη της κοινωνίας γενικότερα. Ως εκ τούτου, η εικόνα έχει γίνει ένα στρατηγικό όπλο και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον τοµέα του τουρισµού, διαδραµατίζοντας καίριο ρόλο για την περιγραφή, την προώθηση και την πώληση τουριστικών προϊόντων 5. Μέσα από τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, ο σηµερινός τουρίστας βοµβαρδίζεται µε πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα καλείται να επιλέξει τον τόπο και χρόνο των διακοπών του, καθώς και το είδος της ψυχαγωγίας του ανάλογα µε τις ανάγκες του, τα δηµογραφικά του χαρακτηριστικά, την κοινωνική και οικονοµική του κατάσταση και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτει. Παράλληλα, οι τουριστικές επιχειρήσεις καλούνται να εξυπηρετήσουν την παγκόσµια τουριστική αγορά άµεσα και να προσφέρουν επικαιροποιηµένη, ποιοτική αλλά και διαδραστική πληροφόρηση, σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις και ανάγκες του σύγχρονου τουρίστα µέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές στις τάσεις της τουριστικής ζήτησης και από την είσοδο νέων τουριστικών προορισµών στον παγκόσµιο χάρτη. 4 Ο McLuhan εκτιµάει την µετάβαση του πολιτισµού από την ακουστική λήψη της πληροφορίας στην οπτική λήψη της πληροφορίας. Marshall McLuhan, Media research, technology, art, communication, 1997, σελ Pikkemaat Birgit, The measurement of destination image: the case of Austria, Volume 4, The University of Innsbruck, Austria, 2004, σελ.1 14

15 ΜΕΡΟΣ Α 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 1.1 Εννοιολογικές προσεγγίσεις της έννοιας του τουρισµού Πολλές είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει για να δoθεί ένας επακριβής ορισµός του τουριστικού φαινοµένου. Μία από τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν για να οριστεί όσο το δυνατό ακριβέστερα, ήταν αυτή των καθηγητών Hunziker και Krapf του Πανεπιστηµίου της Βέρνης το 1941, οι οποίοι υποστήριξαν την άποψη ότι ο τουρισµός έπρεπε να οριστεί σαν το σύνολο των φαινοµένων και σχέσεων που προκύπτουν από την πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού και την διαµονή σε αυτόν µη µόνιµων κατοίκων του, εφόσον αυτά δεν οδηγούν σε µόνιµη διαµονή και δεν συνδέονται µε καµιά κερδοσκοπική δραστηριότητα 6. Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, ο τουρισµός περιλαµβάνει τις «δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τα άτοµα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους και της διαµονής τους σε χώρους που βρίσκονται εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους για µια συνεχή περίοδο, η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος, για λόγους αναψυχής, επαγγελµατικούς ή άλλους». H θεωρία προσφέρει εναλλακτικούς ορισµούς για την ερµηνεία του όρου «τουρισµός». Ωστόσο, δεν υπάρχει κοινός αποδεκτός ορισµός. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (World Tourism Organization-WTO) διευκρινίζει ότι προκειµένου να συµπεριλαµβάνεται µια δραστηριότητα στην κατηγορία τουρισµός/ταξίδι, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Η δραστηριότητα του επισκέπτη να αφορά µόνο στους τοµείς της καθηµερινότητας που δεν σχετίζονται µε την εργασία και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, και µακριά από το χώρο που πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες που αφορούν στην «εργασία» και στις «κοινωνικές 6 Stephen Williams, Tourism: The nature and structure of tourism, Routledge, New York, 2004, σελ

17 υποχρεώσεις». Η δραστηριότητα να συµπεριλαµβάνει το ταξίδι και, σε κάθε περίπτωση, κάποια µορφή µετακίνησης στον προορισµό. Ο προορισµός να είναι το επίκεντρο µιας σειράς δραστηριοτήτων αλλά και παροχών που είναι απαραίτητες γαι την στήριξη αυτών των δραστηριοτήτων. Συνεπώς, ο τουρισµός αποτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει µία τουριστική ή ταξιδιωτική εµπειρία, σε µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες ατόµων που φεύγουν προσωρινά από τον τόπο της µόνιµης διαµονής τους και ταξιδεύουν προς κάποιο τουριστικό προορισµό της επιλογής τους µε σκοπό την ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών και επιθυµιών. 1.2 Η έννοια του τουρίστα Ανάλογες ήταν και οι προσπάθειες όσον αφορά στον ορισµό του τουρίστα/ ταξιδιώτη. Το 1937 η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Κοινωνίας των Εθνών συνέστησε στις χώρες-µέλη της να υιοθετήσουν έναν ορισµό που χαρακτήριζε τον τουρίστα σαν ένα άτοµο που ταξιδεύει για ένα χρονικό διάστηµα 24 ωρών ή περισσότερο σε µια χώρα διαφορετική από εκείνη που διαµένει µόνιµα 7. Δυόµιση δεκαετίες αργότερα, το 1963 η Διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για Διεθνή Ταξίδια και Τουρισµό, που πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη, συµφώνησε ο όρος επισκέπτης να περιγράφει κάθε άτοµο που επισκέπτεται µία χώρα διαφορετική από εκίνη που διαµένει µόνιµα, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από εκείνο της άσκησης ενός επαγγέλµατος για το οποίο να αµείβεται µε χρηµατικούς πόρους της χώρας την οποία επισκέπτεται 8. Ο ορισµός αυτό καλύπτει δύο κατηγορίες επισκεπτών: Τους τουρίστες: άτοµα που επισκέπτονται µια χώρα και διαµένουν σε αυτήν τουλάχιστον επί ένα 24ωρο και των οποίων οι λόγοι επίσκεψης είναι τις περισσότερες φορές διακοπές, επαγγελµατικοί, υγείας, σπουδές, συµµετοχή σε 7 Τσάρτας Π., Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισµό, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα, 1996, σελ Ντούβας Λουκάς, Τουριστική Οικονοµία & Επιχειρηµατικό Σχέδιο, Εκπαιδευτικό υλικό της ΕΣΔΔ, Αθήνα, 2009, σελ

18 αποστολή ή σύσκεψη ή συνέδριο, επίσκεψη φίλων ή συγγενών, θρησκευτικοί και άθληση. Τους εκδροµείς: άτοµα που επισκέπτονται µια χώρα και διαµένουν σε αυτή λιγότερο από ένα 24ωρο (προσωρινοί επισκέπτες). Σε αυτούς περιλαµβάνονται οι επιβάτες κρουαζιεροπλοίων, οι επισκέπτες που έρχονται και φεύγουν την ίδια µέρα χωρίς να διανυκτερεύσουν, καθώς επίσης και τα πληρώµατα πλοίων, αεροπλάνων κλπ. 1.3 Η ανάπτυξη του τουριστικού φαινοµένου Ο τουρισµός και τα ταξίδια ξεκίνησαν την πορεία τους από τους αρχαίους χρόνους ως µία ανθρώπινη δραστηριότητα, βασιζόµενη στην ανθρώπινη περιέργεια, το ενδιαφέρον για το άγνωστο και τη χαρά της ανακάλυψης νέων τόπων, παραδόσεων και εθίµων, για να φτάσει στη µορφή που τον γνωρίζουµε ιδιαίτερα µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν στην µεταβολή του από προνόµιο των αριστοκρατικών τάξεων και των επιστηµόνων στον σύγχρονο µαζικό τουρισµό είναι οι εξής 9 : Η µείωση των ωρών εργασίας και η αύξηση του ελεύθερου χρόνου Η καθιέρωση της πληρωµένης άδειας Η αστικοποίηση πολλών περιοχών Η οικονοµική ευηµερία Η ανάγκη για ανάπαυση και αναψυχή Η τεχνολογική εξέλιξη των µέσων µεταφοράς Η παγκοσµιοποίηση, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των διαπεριφερειακών ταξιδιών. Η εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης, κυρίως από τη δεκαετία του 60, είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη των οργανωµένων τουριστικών ταξιδιών. Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν οι tour operators και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι οποίοι, µε την 9 Παυλίδης, Π., Ξενοδοχειακό µάρκετινγκ, Εκδ. Καλαµάς, Αθήνα, 1993, σελ

19 προβολή και πώληση «πακέτων» τουριστικών υπηρεσιών, µείωσαν το κόστος των ταξιδιών και παράλληλα διευκόλυναν τους τουρίστες στην προετοιµασία και οργάνωση των ταξιδιών τους 10. Αυτό σήµανε ουσιαστικά τη «βιοµηχανοποίηση» του τουρισµού µέσα από µεθόδους τυποποίησης των προσφερόµενων υπηρεσιών και, κατ επέκταση, τη µετατροπή του σε ένα καταναλωτικό προϊόν των ανεπτυγµένων κοινωνιών µε χαρακτηριστικά και ιδιότητες κοινές µε πολλά άλλα καταναλωτικά αγαθά. Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν επίσης, τα νέα καταναλωτικά πρότυπα, τα οποία συνδέονται άµεσα µε το φαινόµενο της µαζικοποίησης και κατευθύνουν τις επιλογές των καταναλωτών, καθώς επίσης και η ευρεία διάδοση των µέσων επικοινωνίας (ραδιόφωνο, κινηµατογράφος, έντυπα, διαδίκτυο, κλπ), απαραίτητα εργαλεία για την ανταλλαγή πλήθος πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων παραγόντων τουριστικής ζήτησης και προσφοράς. Παράλληλα, πλήθος τουριστικών καταλυµάτων κατασκευάστηκαν (ξενοδοχεία, ξενώνες, κάµπινγκ, ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, κλπ), τουριστικά γραφεία, πρακτορεία τουρισµού, διεθνείς εταιρίες παραγωγής και πώλησης οργανωµένων ταξιδιών άρχισαν να λειτουργούν και να προσφέρουν τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες στους υποψήφιους τουρίστες σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ ένας πολύ µεγάλος αριθµός διεθνών ιδιωτικών εταιριών σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό. Η µαζικοποίηση του τουρισµού στηρίχτηκε και ενισχύθηκε απο την τεχνολογική εξέλιξη και βελτίωση των µέσων µεταφοράς. Παράλληλα, µε την αύξηση του εισοδήµατος στα νοικοκυριά και τη θεσµική κατοχύρωση της άδειας µετ αποδοχών ως µία από τις κατακτήσεις του σύγχρονου κοινωνικού κράτους, ο τουρισµός ανάγεται σε ένα «σύγχρονο κοινωνικό αγαθό». Η αποδοχή του τουρισµού ως κοινωνικό αγαθό για τις αναπτυγµένες χώρες, αλλά και ως µια µορφή δαπάνης µε σταθερή παρουσία στον οικογενειακό προϋπολογισµό ευρύτατων κοινωνικών στρωµάτων 11 οδήγησε στην διαπίστωση ότι ο τουρισµός χωρίς αµφιβολία, είναι ένα σηµαντικό 10 Τσάρτας Π., Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισµό, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα, 1996, σελ Κοκκώσης, Χ. & Τσάρτας, Π., Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2001, σελ.22 19

20 κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο έχει γνωρίσει, στις µέρες µας, πολύ µεγάλη ανάπτυξη Εννοιολογικές οριοθετήσεις του σύγχρονου τουρισµού Έπειτα από µία σειρά συνεχών µεταλλαγών και διαµορφώσεων, είναι αδιαµβισβήτητο γεγονός ότι ο σύγχρονος τουρισµός εξακολουθεί να είναι ένα από τα σηµαντικότερα οικονοµικά και κοινωνικά φαινόµενα της εποχής µας 13. Σήµερα, ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους και ταχύτατα αναπτυσσόµενους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας, ενώ ως παραγωγική δραστηριότητα συµβάλλει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη κάθε τόπου. Διαθέτει τα δικά του χαρακτηριστικά και κατέχει πλέον µια εξέχουσα θέση τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεδοµένου ότι αποτελεί το αντικείµενο αναλύσεων, προβλέψεων, πολιτικών και στρατηγικών των Διεθνών Οργανισµών. Η αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και η ανάπτυξη του διαδικτύου δεν θα µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο ούτε τον τουρισµό. Τα νέα τεχνολογικά δεδοµένα και οι τροµαχτικές προοπτικές και δυνατότητες που επέφεραν, έστρεψαν το ενδιαφέρον τόσο των µεγάλων όσο και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της µηχανοργάνωσης τους, αλλά κυρίως έθεσαν νέες προοπτικές στη διαδικασία της επικοινωνίας τους µε τους καταναλωτές. Η εισαγωγή και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στον τουριστικό τοµέα συνδέεται άµεσα µε την παγκοσµιοποίηση και το οξυµένο ανταγωνιστικό κλίµα, καθώς νέοι ανταγωνιστές, σε επίπεδο προορισµών και εταιριών, εµφανίζονται στον τουριστικό ορίζοντα, τα κίνητρα και οι επιθυµίες των τουριστών συνεχώς µεταβάλλονται ενώ η τουριστική προσφορά καλείται κάθε φορά να αναδιοργανωθεί ώστε να ανταποκριθεί στις νέες προσδοκίες. Η αλληλεξάρτηση του τουρισµού µε το οικονοµικό, το 12 Gartner W., Τουριστική Ανάπτυξη: Αρχές, διαδικασίες και πολιτικές, Εκδ. Έλλην, Αθήνα, 2001, σελ.9 13 William F. Theobald, Global tourism, Butterworth-Heinemann, Elsevier publications, Burlington, 2005, σελ

21 κοινωνικό, το πολιτικό και το τεχνολογικό περιβάλλον 14 έχει ως αποτέλεσµα την ευρεία παραδοχή ότι ο τουρισµός είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τοµέας, ευπαθής σε γεγονότα και συγκεκριµένους παράγοντες, όπως είναι οι δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες, οι αναταράξεις λόγω πολιτικών γεγονότων, οι αυξοµειώσεις της τιµής του πετρελαίου, τα κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστών, κλπ. 1.5 Το τουριστικό προϊόν Όµως, και ο τουρισµός εµφανίζει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα, η τουριστική προσφορά για να ικανοποιήσει µία σειρά αναγκών των τουριστών προσφέρει ένα σύνολο τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών που καλείται τουριστικό προϊόν 15. Στην απλούστερη µορφή του, το τουριστικό προϊόν περιλαµβάνει έναν τουριστικό προορισµό, µεταταφορικό µέσο, διαµονή σε κατάλυµα, διατροφή, τουριστικούς χάρτες 16, κλπ. Το τουριστικό προϊόν εκ φύσεως θεωρείται ετερογενές και αδιαµβισβήτητα διαφέρει σηµαντικά έναντι των άλλων καταναλωτικών αγαθών. Αυτό σηµαίνει ότι το τουριστικό προϊόν δεν είναι a priori διακριτό και ορίζεται από την καταναλωτική συµπεριφορά των ίδιων των τουριστών. Συνεπώς, ο τουρίστας ανάγεται στον κύριο διαµορφωτή του τουριστικού προϊόντος. Η στάση και η συµπεριφορά του είναι εκείνη που µετατρέπει οποιοδήποτε προϊόν σε τουριστικό Οι ιδιοµορφίες και τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος Το τουριστικό προϊόν εντάσσεται στο marketing υπηρεσιών και έχει υψηλό δείκτη ευαισθησίας, γιατί στην αλυσίδα των προσφεροµένων υπηρεσιών ή όσων θα επηρεάσουν τις εντυπώσεις του τουρίστα συµµετέχουν παρά πολλοί, επαγγελµατίες και 14 Eric Laws, Improving tourism and hospitality services, Cabi Publishing, Cambridge, USA, 2004, σελ «Το τουριστικό αγαθό πρέπει να εκλαµβάνεται ως ένα σύνθετο προϊόν, το οποίο αποτελεί συνδυασµό υλικών αγαθών και άϋλων υπηρεσιών», Middleton Victor T.C., Marketing in Travel and Tourism, 3th ed., Butterworth Heinemann, Oxford, 2001, σελ Jafari J., Encyclopedia of tourism, Routledge, London, 2000, σελ

22 µη 17. Αυτή η ιδιοµορφία οδηγεί σε µία σειρά χαρακτηριστικών: α. Η παραγωγή και η κατανάλωση του τουριστικού προϊόντος πραγµατοποιείται ταυτόχρονα και στον χώρο παραγωγής. Το τουριστικό προϊόν δεν µεταφέρεται στον τόπο προέλευσης του τουρίστα για να καταναλωθεί εκεί. Απαιτεί τη µετακίνηση του τουρίστα από τον τόπο µόνιµης παραµονής του στον τόπο υποδοχής, για να καταναλώσει τα τουριστικά προϊόντα επιτόπου. Αυτό σηµαίνει ότι οι τουριστικές υπηρεσίες δεν µπορούν να παραχθούν µαζικά και να αποθηκευτούν, αλλά καταναλώνονται στο σηµείο παραγωγής τους. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον επαγγελµατία να ελέγχει κάθετα και να είναι αυτός υπεύθυνος για ότι προσφέρει. β. Η αδυναµία αποθήκευσης του τουριστικού προϊόντος. Το τουριστικό προϊόν, στο σύνολό του, χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση χώρου, ήλιου, τουριστικών καταλυµάτων, υπηρεσιών, αναµνηστικών δώρων, κλπ. Συνεπώς, το τουριστικό προϊόν παράγεται και καταναλώνεται µέσα από τη ζήτηση που δηµιουργεί η ίδια η παρουσία του πελάτη-τουρίστα. γ. Η κατανάλωση των τουριστικών προϊόντων επιφέρει την καταστροφή τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των τουριστικών προϊόντων είναι ότι έχουν την ιδιαιτερότητα να λήγουν τη στιγµή που καταναλώνονται. Για αυτό και θεωρούνται από τα πιο ευπαθή, αφού συνοδεύονται από διαρκή ηµεροµηνία άµεσης λήξης. δ. Η ανελαστικότητα του τουριστικού προϊόντος. Μία αύξηση της τουριστικής ζήτησης ή µία άνοδος των τιµών των τουριστικών υπηρεσιών δε συνεπάγεται παράλληλη αναλογική αύξησή τους. Αυτές είναι περιορισµένες και εξαρτώνται από την ικανότητα υποδοχής του τόπου, τον αριθµό των καταλυµάτων, τη µεταφορική ικανότητα των µεταφορικών µέσων, κλπ. Για παράδειγµα, η ζήτηση επιπλέον κλινών ή εξειδικευµένου προσωπικού για συγκεκριµένη χρονική περίοδο δε συνεπάγεται την επιπλέον παραγωγή τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών τη στιγµή που ζητούνται. Απαιτούνται επενδύσεις, οι οποίες 17 Μiddleton G. & Hawkins R., Τουριστικό Μάρκετινγκ, Εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2004, σελ.40 22

23 µόνο σε µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα µπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της τουριστικής ζήτησης. ε. Η αδυναµία οριοθέτησης της ποιότητας των τουριστικών προϊόντων. Μια άλλη ιδιαίτερης φύσης ευπάθεια των τουριστικών προϊόντων είναι ότι η ποιότητα τους δεν είναι ίδια µε την ποιότητα ενός καταναλωτικού προϊόντος. Η ποιότητα του τελευταίου, µε την τυποποίηση και τον έλεγχο της παραγωγής, εξασφαλίζεται σχετικά εύκολα, όµως στον τουρισµό, πρόκειται για υπηρεσίες που διαµορφώνονται διαφορετικά κάθε µέρα Οι ιδιαιτερότητες της τουριστικής υπηρεσίας Σηµαντικές παρουσιάζονται και οι διαφορές ανάµεσα σε αγαθά και υπηρεσίες (Πίνακας 1.1). Συγκεκριµένα, η τουριστική υπηρεσία µπορεί να θεωρηθεί ως µία ιδιαίτερη µορφή τουριστικού προϊόντος. Εικόνα 1.1: Διαφορές µεταξύ µεταποιητικής βιοµηχανίας και υπηρεσιών Πηγή: Baker, Michael J., Marketing: An Introductory Text, 5 th ed., Basingstoke: Macmillan, 1991, σελ

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εισαγωγή Ο τουρισμός παγκοσμίως θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΒΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΒΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 είναι τα πολυμέσα; Το να μιλάει κανείς ςγια τα πολυμέσα είναι σαν να μιλάει για την αγάπη. (διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ψηφιακός χάρτης; H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Τι είναι ψηφιακός χάρτης; H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ Πρωτοβουλι α για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του Νοµού Κεφαλονιάς και Ιθά κ ης. 16 Ιουνι ο υ 2007 Ξενοδοχει ο Mediterranee Λα σση - Αργοστόλι Τι είναι ψηφιακός χάρτης; H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διαχωρίζεται σε δύο (2) μέρη: 1) Η Έννοια του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 108/Β. Επιβλέπουσα: ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΡΒΑ

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 108/Β. Επιβλέπουσα: ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΡΒΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Σκοπός του project Να προσδιορίσει το ρόλο των DMO, στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 10 η : Τεχνικές Προώθησης Υπηρεσιών και Προϊόντων. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 10 η : Τεχνικές Προώθησης Υπηρεσιών και Προϊόντων. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 10 η : Τεχνικές Προώθησης Υπηρεσιών και Προϊόντων Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. ΔΙΑΜΟΝΗ

ΜΑΘΗΜΑ 9 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 9 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι είδος προϊόντος πρέπει να παραχθεί για να ικανοποιηθεί η εκάστοτε τουριστική ζήτηση; Με ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σκοπός του Μαθήματος Τα τουριστικά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη διοίκηση και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Φ. Ματσατσίνης Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.) Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ CONSUMER BEHAVIOUR Καταναλωτική Συμπεριφορά : Διεπιστημονικό Πεδίο Βασικά περιλαμβάνεται στο επιστημονικό πεδίο του MARKETING! Βασική επιδίωξη του Marketing είναι η αύξηση της ζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λόγοι µελέτης τουρισµού από κοινωνιολογικής άποψης Η ποσοτική αύξηση των τουριστών τις τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κυρίες και Κύριοι, Αναμφίβολα ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές σύγχρονου τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Θεωρητική προσέγγιση Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing (IMC), είναι μια διαδικασία προγραμματισμού με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16» Οι τάσεις για το 2016/2017 είναι μοναδικές και φαίνεται να διαφοροποιούνται από τις καθαρά vintage γραμμές που μας επηρέασαν τις προηγούμενες χρονιές.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία επικοινωνίας. Μείγµα επικοινωνίας. Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας. Πηγή. Μήνυµα. έκτης

Η διαδικασία επικοινωνίας. Μείγµα επικοινωνίας. Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας. Πηγή. Μήνυµα. έκτης Η διαδικασία επικοινωνίας Μείγµα επικοινωνίας Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας Η διαδικασία επικοινωνίας Πηγή Μήνυµα Επεξεργασία της πληροφορίας έκτης Επεξεργασία της πληροφορίας έκθεση Αντίληψη και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE TECHNOLOGIES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΟΥΣΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ: Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΟΥΣΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ: Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΟΥΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ,ΝΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα