ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΝΕΨΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ MERCURY K-45 / MERCURY K-90

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΝΕΨΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ MERCURY K-45 / MERCURY K-90"

Transcript

1 ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 123, 26335, ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΝΕΨΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ MERCURY K-45 / MERCURY K-90 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι η µηχανή που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εγγύησης είναι απαλλαγµένη από ελαττώµατα και ατέλειες που προέρχονται από υλικά και την παραγωγή. Ο κατασκευαστής εγγυάται τη µηχανή για 24 µήνες από την ηµεροµηνία της παράδοσης. Εντός αυτής της περιόδου η επιχείρηση αναλαµβάνει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει δωρεάν οποιαδήποτε µέρη µε παρούσες αναγνωρισµένες ατέλειες στην κατασκευή. Όλες οι δαπάνες για την εργασία και την επιθεώρηση είναι µε έξοδα του αγοραστή, όπως είναι οποιεσδήποτε δαπάνες που αναλαµβάνονται για την αποστολή των ανταλλακτικών. Όλα τα ανταλλακτικά που αλλάζονται υπό την εγγύηση πρέπει να σταλούν µε τα µεταφορικά πληρωµένα, στην έδρα του κατασκευαστή εντός µιας µέγιστης περιόδου 30 ηµερών, εντός του χρονικού ορίου εγγύησης. Οποιεσδήποτε επισκευές ή αντικαταστάσεις που πραγµατοποιούνται ή οποιοδήποτε παραποίηση της µηχανής κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου χωρίς την έγκριση των κατασκευαστών, καταστεί την εγγύηση άκυρη. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα µέρη που εξ αιτίας της φύσης ή του σκοπού τους υπόκεινται σε επιδείνωση και φυσιολογική φθορά, ή που έχουν υποστεί βλάβη λόγω ανεπαρκούς συντήρησης ή ανάρµοστης χρήσης. Αξιώσεις αποζηµίωσης αγοραστών για ζηµίες οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της χρήσης της µηχανής δεν γίνονται ποτέ δεκτές. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ Ο ψεκαστήρας πρέπει να ελεγχθεί αµέσως κατά παράδοση για να εξασφαλιστεί ότι είναι πλήρης µε όλα τα εξαρτήµατά της. Εάν αυτό δεν συµβαίνει, ο κατασκευαστής πρέπει να ενηµερωθεί αµέσως. Ο ψεκαστήρας παρέχεται σε ένα κιβώτιο χαρτονιού µε διαστάσεις 65x42x39 εκατ. Για την ευκολία της συσκευασίας, µερικά µέρη πρέπει να συναρµολογηθούν από τον αγοραστή όπως περιγράφεται παρακάτω: - Συνδέστε τη µονάδα εξαερισµού µε τον αυλό (11 - Σχέδιο 2) χρησιµοποιώντας την καµπύλη σύνδεσης (9 - Σχέδιο 2) και στερεώστε µε τους σφιγκτήρες ( Σχέδιο 2). - Τοποθετήστε τον σωλήνα υγρού (7 - Σχέδιο 2) στο δοχείο χηµικού. Σιγουρευτείτε ότι είναι σφικτά τοποθετηµένος για αποφυγή διαρροών. - Συνδέστε το µπεκ (15 - Σχέδιο 2) στον αυλό (11 - Σχέδιο 2) και στερεώστε µε το σφικτήρα (14 - Σχέδιο 2). Έπειτα, τοποθετήστε τον σωλήνα υγρού (13 - Σχέδιο 2). - Εγκαταστήστε τον ρυθµιστή γκαζιού µε το διακόπτη on/off (16 Σχέδιο 2) επάνω στα υποστηρίγµατα του πλαισίου, χρησιµοποιώντας τους πείρους τοποθέτησης και συγκράτησης. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣHΣ Οι µηχανοκίνητοι φορητοί ψεκαστήρες έχουν σχεδιαστεί για να ψεκάζουν οπουδήποτε και για οποιαδήποτε ανάγκη. Οι ψεκαστήρες είναι κατάλληλοι για χρήση σε φυτείες, χωράφια αλλά επίσης χρήσιµοι για χρήσεις απολυµάνσεως. Προειδοποίηση: Η ανάρµοστη χρήση ή οι χρήσεις διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται µπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζηµία ή ατυχήµατα σε ανθρώπους, ζώα και πράγµατα. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Απαγορεύεται η χρήση του ψεκαστήρα από ανθρώπους κάτω των δέκα έξι ετών οι οποίοι δεν είναι ικανοί σε χρήση της µηχανής. - Τα καύσιµα είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα και πρέπει να διατηρούνται στα ειδικά δοχεία τους. - Πάντα να γεµίζετε το δοχείο καυσίµων (12 Σχέδιο 2) στην ύπαιθρο. Μην καπνίζετε ποτέ κοντά στον ψεκαστήρα.. - Μην αφαιρέσετε ποτέ τις τάπες ή τα καλύµµατα ( Σχέδιο 2) των δοχείων εάν ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ακόµα ζεστός. - Εάν έχει υπάρξει οποιαδήποτε διαρροή καυσίµων, µην ξεκινήστε τον κινητήρα αλλά µεταφέρετέ τον σε περιοχή απαλλαγµένη από υγρά καύσιµα και αέρια και σκουπίστε τον επιµελώς µε νερό. - Μην χρησιµοποιείτε τον ψεκαστήρα σε εσωτερικούς χώρους. Τα αέρια εξάτµισης περιέχουν µονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι ένα άοσµο και θανάσιµο δηλητήριο. - Μην µεταφέρετε ποτέ τον ψεκαστήρα µε καύσιµα στο δοχείο. - Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον ψεκαστήρα χωρίς τον ησυχαστήρα. - Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον ψεκαστήρα εάν υπάρχουν σωροί χλόης, φύλλων ή άλλων εύφλεκτων υλικών κοντά στον ησυχαστήρα. - Όταν ο ψεκαστήρας χρησιµοποιείται δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι σε ακτίνα 20 µέτρων από την περιοχή εργασίας. - Αποτρέψτε το µη-θεληµένο άναµµα του ψεκαστήρα µε την αφαίρεση του µπουζί πριν πραγµατοποιήσετε εργασίες συντήρησης. - Τραβήξτε το σκοινί έναρξης (µανιβέλα) αργά έως ότου αισθανθείτε αντίσταση και κατόπιν τραβήξτε το σκοινί γρήγορα ώστε να αποφύγετε την οπισθοχώρηση και να αποτρέψετε τραυµατισµό στα χέρια και τα µπράτσα. - Χρησιµοποιήστε καινούργια καύσιµα. Η παλαιά βενζίνη µπορεί να προκαλέσει κατακάθια και διαρροές. - Ελέγξτε το σύστηµα τροφοδοσίας και τις διάφορες συνδέσεις συχνά για διαρροές ή ρωγµές. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε οποιαδήποτε χαλασµένα εξαρτήµατα. - Μην αποµακρύνετε ποτέ τις συσκευές και τα πλαίσια προστασίας ακόµη και για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ειδικότερα, το προστατευτικό πλέγµα στον ανεµιστήρα και το προστατευτικό περίβληµα του ησυχαστήρα δεν πρέπει να αφαιρεθούν ποτέ. - Πάντα να φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, ειδικά κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του προϊόντος, την επεξεργασία, τον καθαρισµό των µπεκ και φίλτρων, κατά την εκκένωση του δοχείου και κατά το πλύσιµο της µηχανής. - Μην εισπνέετε τις αναθυµιάσεις µέσα στα δοχεία ή τριγύρω. - Κατά τη χρήση του προϊόντος είναι ενδεδειγµένη η χρήση µάσκας και ακουστικών ή ωτοασπίδων. - Κατά την χρήση του προϊόντος οφείλετε να αποφύγετε την ρίψη χηµικών σε δηµόσια ή ιδιωτικά κτίρια, σε δρόµους, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πηγές, ποτάµια ή άλλες τοποθεσίες όπου συχνάζουν άνθρωποι. Η χρήση του προϊόντος σε αυτές τις περιοχές πρέπει να πραγµατοποιείται όταν δεν υπάρχει δυνατός αέρας και νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, και πάντα εκτός ορών κοινής ησυχίας. - Πριν φορέσετε τον ψεκαστήρα στην πλάτη σιγουρευτείτε ότι η λουρίδα είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει ξεφτίσει. Τυχόν σπάσιµο ή κόψιµο της λουρίδας θα έχει ως αποτέλεσµα την βίαιη πτώση του ψεκαστήρα στο έδαφος και τον τραυµατισµό του χρήστη. - Εάν οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ή εάν έχετε την οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς τον τρόπο µε τον οποίο να αντιδράσετε σε κάποιο απρόοπτο γεγονός, σβήστε την µηχανή (3 - Σχέδιο 9) αµέσως, - Προτού αποθηκεύετε τον ψεκαστήρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πλύνετε επιµελώς τα δοχεία υγρού και βενζίνης. Αυτό είναι απαραίτητο διότι µπορεί να σχηµατιστούν ή να απελευθερωθούν τοξικά αέρια στο δωµάτιο φύλαξης. - Πάντα να συµβουλεύεστε το εγχειρίδιο οδηγιών σε περίπτωση ανάγκης. 1

2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έναρξη λειτουργίας του προϊόντος ως ψεκαστήρα 1) Σιγουρευτείτε ότι η βαλβίδα διανοµής (1 - Σχέδιο 10) είναι κλειστή. 2) Γεµίστε το δοχείο µε το χηµικό που έχει προετοιµαστεί εκ των προτέρων, έως ότου φθάσει σε ένα ύψος περίπου 2 εκατ. κάτω από το κατώτατο σηµείο του σουρωτηριού (2 - Σχέδιο 2). Ο ψεκαστήρας πρέπει να στέκεται όρθιος σε οριζόντια επιφάνεια κατά το γέµισµα. 3) Εκκινήστε τον κινητήρα, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στο κεφάλαιο "Οδηγίες για τη χρήση του κινητήρα. 4) Φορέστε τον ψεκαστήρα στην πλάτη σας. Η θέση του ψεκαστήρα στους ώµους σας πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε το δοχείο να βρίσκεται σε µια µέγιστη απόσταση 3 4 εκατ. από τον αυχένα σας (Σχέδιο 8). Αυτή η ρύθµιση επιτυγχάνεται µε το τράβηγµα των λουριών των ώµων (1 - Σχέδιο 9). Η ανατοµική µορφή του πίσω µέρους έχει µελετηθεί ειδικά για να εξασφαλίζει ότι το κέντρο βάρους του ψεκαστήρα είναι όσο πιο κοντά στο κέντρο βάρους του χειριστή, εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια την καλύτερη ισορροπία και την ελάχιστη κούραση. 5) Αυξήστε τις στροφές της µηχανής µε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9). Κατά τις πρώτες 30 ώρες λειτουργίας µην υπερβείτε τα 3/4 του γκαζιού. ώστε χρόνο ώστε να στρώσει το µοτέρ. Ανοίξτε τη βαλβίδα διανοµής (1 Σχέδιο 10) που επιτρέπει την τέλεια ρύθµιση της ροής υγρών ανάλογα µε το πάχος των φυτών. Προειδοποίηση: Μην ψεκάζετε κάθετα στον αέρα. Ο σωλήνας εκτοξεύσεως πρέπει πάντα να έχει µία µικρή κλίση. Μην τον σηκώνετε πολύ ψηλά. Ρύθµιση του ψεκαστήρα Η σωστή ρύθµιση του ψεκαστήρα µπορεί να µειώσει την κατανάλωση του χηµικού, χωρίς µείωση της βιολογικής δράσης. Προειδοποίηση: Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στη γεωργία µπορούν να είναι επικίνδυνες. Είναι σηµαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να αποφευχθούν οι υπερβολικές δόσεις ή οι πολύ µικρές που θα προκαλούσαν ζηµία στο περιβάλλον, στη συγκοµιδή ή στην καλλιέργεια. Υπολογίζοντας την διανοµή χηµικού Για να εκτελεστεί ακριβής και αποτελεσµατικός ψεκασµός, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι διανέµεται η συνιστώµενη ποσότητα χηµικών ουσιών σε λίτρα ανά εκτάριο. Αυτή η ποσότητα αναγράφεται στις συσκευασίες των προϊόντων από τον κατασκευαστή. (1 εκτάριο = 10 στρέµµατα) Μπορεί να πραγµατοποιηθεί δοκιµή χρησιµοποιώντας σκέτο νερό, υπολογίζοντας το µέγεθος της επιφάνειας του ψεκασµού σε δεδοµένο χρόνο. Παραδείγµατος χάριν: Για ψεκασµό 60 λίτρα/ εκτάριο ξέροντας ότι η επιφάνεια ψεκασµού που καλύπτεται σε 1 λεπτό είναι 20µ x 5µ. Αυτό δίνει: - Η επιφάνεια που ψεκάζεται σε 1 λεπτό ισούται µε 20µ Χ 5µ = 100 m 2 - Ο χρόνος που χρειάζεται για τον ψεκασµό 1 εκταρίου ( m 2 ) ισούται µε m 2 : 100 m 2 = 100 λεπτά/ εκτάριο. - Η διανοµή του ψεκαστήρα σε λίτρα/ λεπτό ισούται µε 60 λίτρα/ εκτάριο : 100 λεπτά/ εκτάριο = 0,6 λίτρα/ λεπτό Συµπέρασµα: Για να ψεκαστεί µία περιοχή µε ρυθµό 60 λίτρα/ εκτάριο, ο χειριστής πρέπει να ρυθµίσει τη βαλβίδα διανοµής στη θέση 1, µε την οποία θα ορίσει µια διανοµή 0,6 λίτρα/ λεπτό και θα καλύψει, σε 1 λεπτό, ένα µήκος 20 µ και ένα τόξο 5 µ εύρος. Η διανοµή του υγρού µπορεί να ρυθµιστεί µε τη βοήθεια της βαλβίδας (1 - Σχέδιο 10), ανάλογα µε τη θέση που επιλέγεται, η οποία µπορεί να είναι από 0 έως 5: Θέση 0 = 0 λίτρα/ λεπτό Θέση 1 = 0,6 λίτρα/ λεπτό Θέση 2 = 1, 2 λίτρα/ λεπτό Θέση 3 = 1,8 λίτρα/ λεπτό Θέση 4 = 2,4 λίτρα/ λεπτό Θέση 5 = 3,0 λίτρα/ λεπτό Υπάρχουν ορισµένες βασικές αρχές κοινές για την πλειοψηφία των καταστάσεων που επιτρέπουν το καλύτερο δυνατό αποτελέσµατα χωρίς πρόκληση ζηµιάς στο χειριστή και το περιβάλλον. - ιαβάστε τις ετικέτες και ακολουθήστε τις οδηγίες ή ζητήστε συµβουλές για τις δόσεις, την τεχνική, την ένδυση, το σωστό χρόνο για τη χρήση και το διάστηµα ασφάλειας. - Εξετάστε τις καιρικές συνθήκες. Ειδικότερα: Ο αέρας µπορεί να προκαλέσει διασκορπισµό του χηµικού και µπορεί να καταστήσει το προϊόν ατελέσφορο, όπως επίσης να γίνει επικίνδυνο, εάν ο άνεµος φυσήξει το µείγµα πάνω στο χειριστή, σε άλλες καλλιέργειες, σε ποταµούς, ζώα ή σπίτια. οκιµαστική λειτουργία Πριν πραγµατοποιήσετε την πρώτη λειτουργία του ψεκαστήρα είναι ενδεδειγµένο να εκτελεσθεί µια δοκιµή µε σκέτο νερό: - για να ελέγξετε ότι η µηχανή λειτουργεί σωστά. - για να ελέγξετε τη σωστή ρύθµιση στα λίτρα ανά εκτάριο. - για να εξοικοιωθείτε µε το µηχάνηµα. Προετοιµασία των χηµικών ουσιών Προειδοποίηση: Κρατήστε τα χηµικά προϊόντα σε καλά αερισµένες εγκαταστάσεις κλειδωµένα, απρόσιτες σε παιδιά και σε αναρµόδια πρόσωπα. Τοποθετήστε προειδοποιητικές ταµπέλες. Πριν προετοιµάσετε το µείγµα που θα ψεκάσετε: 1) Υπολογίστε την ακριβή ποσότητα χηµικού προϊόντος που απαιτείται για την έκταση που θα ψεκάσετε. Τα χηµικά προϊόντα πρέπει να φυλάγονται στις αρχικές συσκευασίες τους, πάντα µε τις ετικέτες τους. 2) Ελέγξτε ότι ο ψεκαστήρας έχει συναρµολογηθεί και ρυθµιστεί σωστά. 3) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σχετικά µε: - τη χρήση του χηµικού προϊόντος, ειδικά όσον αφορά στον τρόπο χρήσης και της σωστής προετοιµασίας της δόσης όπως παρουσιάζεται στη συσκευασία. - την λειτουργία του ψεκαστήρα. Προειδοποίηση: Κατά την µίξη των αντιπαρασιτικών προϊόντων είναι πάντα απαραίτητο να ελεγχθεί ότι είναι φυσικά, χηµικά και βιολογικά συµβατά µε το ένα µε το άλλο. 4) Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του προϊόντος, εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν παιδιά ή αναρµόδια πρόσωπα στην γύρω περιοχή ή κάποιος χωρίς κατάλληλο ρουχισµό προστασίας. Να φοράτε πάντα προστατευτικό ρουχισµό, µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. 5) Μετά από χρήση χηµικών, να πλένετε προσεκτικά τα χέρια και το πρόσωπό σας. 6) Μόλις αδειάσουν οι συσκευασίες που περιεχουν τα αντιπαρασιτικά προϊόντα, θα πρέπει να πλυθούν και να ξεπλυθούν µε άφθονο νερό. 7) Οι κενές συσκευασίες πρέπει να κρατηθούν µέσα στους χώρους αποθήκευσης των χηµικών προϊόντων έως ότου µπορούν να παραδοθούν σε εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία συλλογής. 2

3 ιαδικασία µετατροπής του ψεκαστήρα σε θειωτήρα 1) Ξεβιδώστε το καπάκι από το δοχείο (1 - Σχέδιο 2) και αφαιρέστε το σουρωτήρι (2 - Σχέδιο 2), µε προσοχή ώστε να γλιστρήσει έξω ο πλαστικός σωλήνας (3 - Σχέδιο 2) του σουρωτηριού. 2) Ξεβιδώστε τα δύο παξιµάδια (4-5 - Σχέδιο 2) που είναι τοποθετηµένα στο κάτω σηµείο του δοχείου και αφαιρέστε τα δύο πλαστικά καπάκια. Σε ένα από τα δύο καπάκια υπάρχουν δύο µικροί λαστιχένιοι σωλήνες για την κάθοδο υγρού (7 - Σχέδιο 2) και για εισαγωγή αέρα στ δοχείο (6 - Σχέδιο 2). 3) Πάρτε το σωλήνα (1 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τον στο δοχείο, κρατώντας τον όπως δείχνει το σχέδιο, δίπλα στην αριστερή τρύπα εξαγωγής του δοχείου. 4) Τοποθετείστε τις λαστιχένιες ροδέλες (2-4 - Σχέδιο 3) επάνω στο σωλήνα (3 - Σχέδιο 3). 5) Πάρτε το σωλήνα (3 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τον στην τρύπα εξαγωγής. 6) Βιδώστε τα παξιµάδια (5 - Σχέδιο 3) και τα σφίξτε καλά. 7) Τοποθετείστε τον εύκαµπτο σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) στο σωλήνα (3 - Σχέδιο 3). 8) Τοποθετείστε το σφικτήρα (6 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 9) Τοποθετείστε το κάτω µέρος του σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) στη βαλβίδα (21 - Σχέδιο 3). 10) Τοποθετείστε το σφικτήρα (8 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 11) Τοποθετείστε τις λαστιχένιες ροδέλες ( Σχέδιο 3) στο σωλήνα (10 - Σχέδιο 3). 12) Πάρτε το σωλήνα (10 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τον στην δεξιά τρύπα του δοχείου. 13) Βιδώστε το παξιµάδι (12 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. Ι 4) Τοποθετείστε τον εύκαµπτο σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) στο σωλήνα (10 - Σχέδιο 3). 15) Τοποθετείστε το σφικτήρα (13 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 16) Τοποθετείστε το κάτω µέρος του σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) στη βαλβίδα (21 - Σχέδιο 3). 17) Τοποθετείστε το σφικτήρα (15 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 18) Πάρτε τον εύκαµπτο σωλήνα (19 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τη µία µεριά του επάνω στη βαλβίδα πεταλούδα. (21 - Σχέδιο 3) και την άλλη µεριά στην καµπύλη και σφίξτε καλά (17 - Σχέδιο 3). 19) Τοποθετείστε τους σφικτήρες ( Σχέδιο 3) στον εύκαµπτο σωλήνα και σφίξτε καλά. 20) Τοποθετείστε τον εύκαµπτο σωλήνα (23 - Σχέδιο 3) στη βαλβίδα (21 - Σχέδιο 3). 21) Τοποθετείστε το σφικτήρα (22 - Σχέδιο 3) στο τέλος του εύκαµπτου σωλήνα (23 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 22) Γεµίστε το δοχείο µε τη σκόνη, τοποθετείστε το καπάκι (1 - Σχέδιο 2) στο δοχείο και σφίξτε καλά. Προειδοποίηση: Το δοχείο µπορεί να γεµίσει µε την µηχανή σε λειτουργία. Η βαλβίδα διανοµής (1 - Σχέδιο 10) και η βαλβίδα πεταλούδας (1 - Σχέδιο 11) πρέπει να είναι κλειστές. Εκκίνηση του θειωτήρα 1) Σιγουρευτείτε ότι η βαλβίδα πεταλούδας (1 - Σχέδιο 11) είναι κλειστή. 2) Στεγνώστε το εσωτερικό του δοχείου, κατόπιν γεµίστε το µε τη σκόνη χωρίς να πιέζετε ώστε να γεµίσει περισσότερο. - Μην γεµίζετε το δοχείο περισσότερο από τα 3/4 της χωρητικότητας του. - Πριν γεµίσετε το δοχείο, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν µεγάλα κοµµάτια σκόνης σαν µπαλάκια ή ίχνη υγρασίας. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να τα κοσκινίσετε. 3) Εκκινήστε το κινητήρα, σύµφωνα µετά τις οδηγίες. 4) Φορέστε τον ψεκαστήρα στην πλάτη (Σχέδιο 8). 5) Αυξήστε τις στροφές της µηχανής µε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9). Κατά τις πρώτες 30 ώρες λειτουργίας µην υπερβείτε τα 3/4 του γκαζιού. ώστε χρόνο ώστε να στρώσει το µοτέρ. 6) Ανοίξτε τη βαλβίδα πεταλούδας (1 - Σχέδιο 11), που ρυθµίζει την ποσότητα σκόνης που διανέµεται. Ταιριάξτε την απόδοση σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. Οδηγίες για την οµαλή λειτουργία και τη καλή χρήση του ψεκαστήρα Ο δίχρονος κινητήρας λειτουργεί µε τη λίπανση που παρέχεται από το συνδυασµένο καύσιµο βενζίνης λαδιού. Το λάδι απαραίτητο για τη λειτουργία της µηχανής µεταφέρεται µε τη βενζίνη σε όλα τα σηµεία που απαιτούν λίπανση. Έτσι δεν συντρέχει λόγος για χωριστή λίπανση ή για λίπανση της µηχανής. Εντούτοις είναι πολύ σηµαντικό να σιγουρευτείτε ότι οι δόσεις του µίγµατος είναι σωστές. Ένα µίγµα που υπολείπεται σε λάδι µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµία στον κινητήρα, ενώ ένα µίγµα που είναι πάρα πολύ πλούσιο σε λάδι γρήγορα προκαλεί ένα σηµαντικό κατακάθι άνθρακα, που οδηγεί σε πτώση της απόδοσης της µηχανής. Συστήνουµε ένα µίγµα βενζίνης και 4% λαδιού. Παράδειγµα: Σε 1 λίτρο βενζίνης SUPER προσθέστε 40 κ.ε. λάδι. Σε 10 λίτρα βενζίνης SUPER προσθέστε 400 κ.ε. λάδι. Σε 25 λίτρα βενζίνης SUPER προσθέστε 1000 κ.ε. (1 λίτρο) λάδι. Σαν κάυσιµη ύλη να χρησιµοποιείτε µόνο βενζίνη SUPER και για λίπανση µόνο γνωστά εµπορικά προϊόντα ειδικά για δίχρονους κινητήρες. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί άλλος τύπος λαδιού όπως λάδι µηχανών ή λάδι κιβωτίου ταχυτήτων µε πολύ χαµηλό δείκτη προστασίας, διότι θα προκαλέσει γρήγορη βλάβη στον κινητήρα. Θέση για την έναρξη του κινητήρα 1) Τοποθετείστε τον ψεκαστήρα στο έδαφος ή σε µια επίπεδη επιφάνεια. 2) Κρατείστε γερά τον ψεκαστήρα στη θέση του µε ένα το χέρι και τραβήξτε την µανιβέλα µε το άλλο χέρι. Να είστε προσεκτικός και ποτέ µην τραβήξετε το σκοινί της µανιβέλας στο πλήρες µήκος του (1 - Σχέδιο 6), δεδοµένου ότι αυτό µπορεί βλάψει το ελατήριο αυτόµατης επαναφοράς της µανιβέλας. Μια καλή λύση είναι να κρατήσετε τον ψεκαστήρα σταθερά στο έδαφος τοποθετώντας το πόδι σας στο µεταλλικό πλαίσιο (2 - Σχέδιο 6). Εκκίνηση κρύας µηχανής 1) Ανοίξτε τον διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), µετατοπίζοντας τον µοχλό στην ανοικτή θέση "Α". 2) Γυρίστε το διακόπτη (3 - Σχέδιο 9) στην θέση ON. 3) Μετατοπίστε το διακόπτη του αέρα (1 - Σχέδιο 5) στην θέση κλειστό "C ''. 4) Ρυθµίστε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9) στο ένα τέταρτο ή ένα τρίτο µιας πλήρους περιστροφής. 5) Εκκινήστε τον κινητήρα. 6) Ρυθµίστε τον αριθµό στροφών µε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9). 7) Λειτουργήστε τη µηχανή µε µια σταθερή ταχύτητα για λίγα λεπτά για να ζεσταθεί. 8) Ρυθµίστε το γκάζι στο τέρµα έτσι ώστε ο διακόπτης αέρος να κάνει έναν ήχο «κλικ» (1 - Σχέδιο 5) και να κουµπώσει στην ανοικτή θέση "Α'', και έπειτα χαµηλώστε τον αριθµό στροφών σε κανονική ταχύτητα. Έναρξη ζεστής µηχανής 1) Ανοίξτε το διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), ρυθµίζοντας το µοχλό στην κάθετη θέση. 2) Γυρίστε το διακόπτη (3 - Σχέδιο 9) στην θέση ON. 3) Ρυθµίστε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9) στο µισό. 4) Εκκινήστε τον κινητήρα. 5) Ρυθµίστε τον αριθµό στροφών µε το γκάζι (2 -Σχέδιο 9). 3

4 Παύση της µηχανής Κλείστε το διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), ρυθµίζοντας το µοχλό στην οριζόντια θέση. Προειδοποίηση: Για να διευκολύνετε την επανεκκίνηση της µηχανής, συνιστάται να κλείνετε το διακόπτη καυσίµου και να αφήνετε τα καύσιµα να εξαντληθούν, κρατώντας τη µηχανή σε λειτουργία µέχρι να σταµατήσει από µόνη της λόγω έλλειψης καυσίµου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να σταµατήσετε άµεσα τη µηχανή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, γυρίστε το διακόπτη (3 -Σχέδιο 9) στην θέση OFF. ιαδικασία σε περίπτωση πληµµυρισµένης µε καύσιµα µηχανής Εάν η µηχανή είναι πληµµυρισµένη, ακολουθείστε της εξής διαδικασία: 1) Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης (3 - Σχέδιο 9) είναι στη θέση ON. 2) Κλείστε το διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), γυρίζοντας το µοχλό στην οριζόντια θέση "C". 3) Αφαιρέστε το µπουζί (Σχέδιο 12). 4) Ρυθµίστε το γκάζι στο τέρµα (2 - Σχέδιο 9). 5) Τραβήξτε το σκοινί έναρξης (µανιβέλα) (1 - Σχέδιο 6) για δεκαπέντε φορές. 6) Καθαρίστε το µπουζί (Σχέδιο 13) και βάλτε το ξανά στη θέση του (Σχέδιο 12). Έπειτα, ακολουθήστε την κανονική διαδικασία εκκίνησης. Ρύθµιση του ρελαντί Για να ρυθµίσετε το ρελαντί, γυρίστε τη βίδα στο καρµπυρατέρ (1 - Σχέδιο 7). Γυρίζοντας δεξιόστροφα αυξάνετε τον αριθµό στροφών. Το ρελαντί θα πρέπει να ρυθµίζεται στις περιστροφές / λεπτό (r.p.m.) περίπου. Εκποµπές θορύβου Λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο θορύβου που παράγεται από τη µηχανή, είναι υποχρεωτικό να χρησιµοποιούνται συσκευές µέσων προστασίας ακοής. Ανώτατο όριο συνεχούς ακουστικής πίεσης: MERCURY K db (A). - MERCURY K db (A). Ανώτατο όριο ακουστικής δύναµης παραχθέν: MERCURY K db (A). - MERCURY K db (A). ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κατά τη µεταφορά του ψεκαστήρα σε µικρές ή µεγάλες αποστάσεις είναι ενδεδειγµένο να στραγγίστε το δοχείο καυσίµων και το δοχείο χηµικών ουσιών ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο διαρροής. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ο ψεκαστήρας πρέπει πάντα να βρίσκεται σε όρθια θέση, δεδοµένου ότι πάντα θα υπάρχει κάποιο υπόλειµµα καυσίµων στη µηχανή που θα µπορούσε να διαρρεύσει έξω. Κατά την µετακίνηση του ψεκαστήρα, να φροντίζετε να τον ανυψώνετε πάντα από το λουρί ή τον µεταλλικό σκελετό. Αποφεύγετε να τον σηκώνετε κρατώντας τον από άλλα σηµεία όπως το δοχείο, ο κινητήρας ή οι σωλήνες, δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά. Προειδοποίηση: Πριν την µεταφορά του ψεκαστήρα, περιµένετε έως ότου έχει κρυώσει η µηχανή γιατί αλλιώς µπορεί να καείτε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι εργασίες συντήρησης ή οι επισκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο µετά από καλό πλύσιµο της µηχανής και του συστήµατος ψεκασµού. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τη µηχανή σβηστή. Χρησιµοποιείτε µόνο τα γνήσια ανταλλακτικά. - Κάθε 20 ώρες λειτουργίας ελέγξτε όλους τους σωλήνες υγρού και καυσίµου για να σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγµές και ότι οι σφικτήρες δεν έχουν χαλαρώσει. - Κάθε 30 ώρες λειτουργίας καθαρίστε το φίλτρο εισαγωγής αέρος µε πεπιεσµένο αέρα. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά υλικά γιατί µπορεί να είναι εύφλεκτα. - Κάθε 40 ώρες λειτουργίας καθαρίστε το καρµπυρατέρ και το µπουζί ελέγχοντας ότι η απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι µεταξύ 0,5-0,6 χιλιοστά του µέτρου (σχέδιο 13). - Όταν επανεκκινείτε ζεστή µηχανή, να είστε προσεκτικοί να µην αγγίξετε την µηχανή ή την εξάτµιση γιατί µπορεί να πάθετε έγκαυµα εξ αιτίας της υψηλής θερµοκρασίας. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Εάν ο ψεκαστήρας δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για ένα µακροχρόνιο διάστηµα ακολουθείστε την εξής διαδικασία: 1) Αφαιρέστε το καύσιµο από το δοχείο καυσίµου και από το καρµπυρατέρ. Πλύνετε το δοχείο καυσίµου καλά. 2) Καθαρίστε τον ψεκαστήρα εξωτερικά. 3) Αφαιρέστε το µπουζί. Ρίξτε λίγες σταγόνες λάδι στην τρύπα όπου µπαίνει το µπουζί. (Το ίδιο λάδι που χρησιµοποιείτε για το µείγµα καυσίµου). Τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης (µανιβέλα) δύο ή τρεις φορές και µετά τοποθετείστε το µπουζί πάλι στην θέση του. 4) Αποθηκεύστε τον ψεκαστήρα σε ένα δροσερό και ξηρό µέρος, κάπου που δεν µπορούν να τον βρουν µικρά παιδιά. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΑΘΩΝ Η µηχανή δεν παίρνει µπροστά Ο διακόπτης καυσίµου είναι κλειστός Ανοίξτε το διακόπτη καυσίµου Έχει τελειώσει το καύσιµο Γεµίστε το δοχείο καυσίµου Η τρύπα στο καπάκι του δοχείου είναι βουλωµένη Ανοίξτε την τρύπα µε µία βελόνα ή µικρή πρόκα Ο σωλήνας καυσίµου είναι βουλωµένος Καθαρίστε ή αλλάξτε το σωλήνα Τα φίλτρα βενζίνης είναι βουλωµένα Καθαρίστε τα φίλτρα Το µπεκ του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένο Καθαρίστε το µπεκ µε πεπιεσµένο αέρα Βρώµικο καρµπυρατέρ Καθαρίστε το επιµελώς και φυσήξτε το µε πεπιεσµένο αέρα Η βελόνα του φλοτέρ έχει φρακάρει Καθαρίστε την βελόνα Το σκοινί εκκίνησης βγήκε από την θέση του ή χάλασε Τοποθετείστε το σωστά ή αλλάξτε το Βρώµικο ή χαλασµένο µπουζί Καθαρίστε το επιµελώς και ελέγξτε ότι απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι µεταξύ 0,5-0,6 χιλιοστά του µέτρου. Αλλάξτε το αν είναι απαραίτητο. Το µπουζί πρέπει να είναι προδιαγραφής 175 έως 225 (προτείνουµε BOSCH 175 T1) Η µηχανή δεν δουλεύει σωστά ή σταµατάει Ο σωλήνας του καρµπυρατέρ είναι βρώµικος Καθαρίστε τον σωλήνα και τα φίλτρα βενζίνης Το µπεκ του καρµπυρατέρ είναι βρώµικο Καθαρίστε ή αλλάξτε µπεκ Το µπουζί δεν είναι καλά βιδωµένο Βιδώστε το καλά (όχι πάρα πολύ) και ελέγξτε το καπάκι Το µπουζί είναι λερωµένο Καθαρίστε ή αλλάξτε µπουζί Το σκοινί εκκίνησης βγήκε από την θέση του ή χάλασε Τοποθετείστε το σωστά ή αλλάξτε το 4

5 Ο κινητήρας λειτουργεί σε τέσσερις χρόνους Το µπεκ του καρµπυρατέρ είναι πολύ µεγάλο Αλλάξτε το µπεκ µε ένα στενότερο Το φλοτέρ του καρµπυρατέρ είναι χαλασµένο Αλλάξτε το Το σπογγώδες φίλτρο του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένο Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο Η απόδοση του κινητήρα είναι χαµηλή Το φίλτρο ή ο σωλήνας του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένος, υπάρχει ελαττωµατικός σωλήνας ή κάποια χαλαρή σύνδεση. Το σπογγώδες φίλτρο του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένο Το καρµπυρατέρ είναι βρώµικο Χαλαρές συνδέσεις έχουν προκαλέσει εισαγωγή αέρος στην κυλινδροκεφαλή, στην φλάντζα κυλίνδρου ή στην φλάντζα του καρµπυρατέρ. Υπολείµµατα άνθρακα από λάδι στην µηχανή ή την εξάτµιση Καθαρίστε και τοποθετείστε σφικτά τους σωλήνες. Αλλάξτε τους εάν διαπιστωθεί ρωγµή ή άλλο ελάττωµα Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο Λύστε και καθαρίστε το καρµπυρατέρ Αλλάξτε τις φλάντζες, σφίξτε τις βίδες και τα παξιµάδια Καθαρίστε τον κινητήρα, το καρµπυρατέρ και αλλάξτε την εξάτµιση Ο κινητήρας τρίζει ή χτυπάει το καρµπυρατέρ Το σύστηµα ανάφλεξης έχει πάθει κάποια ζηµιά Επιστρέψτε τον ψεκαστήρα για ρύθµιση ή επισκευή Στο µπουζί υπάρχει πολύ κάπνα µεταξύ των ηλεκτροδίων Καθαρίστε το επιµελώς και ελέγξτε ότι απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι µεταξύ 0,5-0,6 χιλιοστά του µέτρου. Το µπουζί είναι εκτός προδιαγραφών Το µπουζί πρέπει να είναι προδιαγραφής 175 έως 225 (προτείνουµε BOSCH 175 T1) Το καύσιµο δεν φτάνει ποτέ στον κινητήρα Ελέγξτε το καρµπυρατέρ και αλλάξτε το αν έχει χαλάσει. Καθαρίστε το µπεκ και αλλάξτε το µε ένα µεγαλύτερο αν κριθεί απαραίτητο. Ο κινητήρας υπερθερµαίνεται Το µείγµα καυσίµου είναι κακό λόγω έλλειψης λαδιού ή ακατάλληλου λαδιού Στραγγίστε το δοχείο καυσίµου και γεµίστε τη µε µείγµα µε αναλογία 4%. Να χρησιµοποιείτε µόνο επώνυµα λιπαντικά. Το µπεκ βενζίνης είναι στενό Αλλάξτε το µε ένα µεγαλύτερο Το σύστηµα ανάφλεξης απορυθµίστηκε Επιστρέψετε τον ψεκαστήρα για ρύθµιση Η εξάτµιση είναι βουλωµένη Καθαρίστε την εξάτµιση, όχι όµως µε χηµικά προϊόντα γιατί ενδέχεται να είναι εύφλεκτα. Η κυλινδροκεφαλή είναι βρώµικη Καθαρίστε την κυλινδροκεφαλή αλλά προσέξτε να συναρµολογήσετε τα πάντα σωστά Θόρυβος Ο κινητήρας χτυπάει όταν δουλεύει στο τέρµα Ακατάλληλο καύσιµο. Αλλάξτε το µε µείγµα µε αναλογία 4% και καθαρίστε καλά τα υπολείµµατα λαδιού στον κινητήρα. Εξαιρετικός θόρυβος Οι ελαστικές ροδέλες των πιστονιών είναι φραγµένες. Καθαρίστε τις, ή αλλάξτε τις και επίσης καθαρίστε τις θέσεις των πιστονιών. ΣΧΕ ΙΟ 2 ΣΧΕ ΙΟ 3 ΣΧΕ ΙΟ 4 5

6 ΣΧΕ ΙΟ 5 ΣΧΕ ΙΟ 6 ΣΧΕ ΙΟ 7 ΣΧΕ ΙΟ 8 ΣΧΕ ΙΟ 9 ΣΧΕ ΙΟ 10 ΣΧΕ ΙΟ 11 ΣΧΕ ΙΟ 12 ΣΧΕ ΙΟ 13 6

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV135 GCV160 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Diesel EGR 3-1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επαγγελματική χρήση Diesel EGR 3 Καθαρίζει το Σύστηµα Εισαγωγής Αέρα, τις Βαλβίδες Εισαγωγής, τον Αισθητήρα Ροής Αέρα, το EGR (σύστηµα επανακυκλοφορίας απαγόµενων καυσαερίων) και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις Εγχειρίδιο χρήσης διαγνωστικού Βλάβης P0217 P0335 P0120 Λίστα Κωδικού Βλαβών Synerject JOYRIDE 200 EVO(Διπλό φανάρι) από RFGLF18WY9Sxxxxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η-1501. Η-1501 rev1.0 www.ready.gr

Η-1501. Η-1501 rev1.0 www.ready.gr ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ Η-1501 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟ ΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος της. www.nrgline.eu. Εγχειρίδιο εγκατάστασης Καθαρού Υδρογόνου ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέλος της. www.nrgline.eu. Εγχειρίδιο εγκατάστασης Καθαρού Υδρογόνου ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ Μέλος της www.nrgline.eu Εγχειρίδιο εγκατάστασης Καθαρού Υδρογόνου ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις προφυλάξεις ασφάλειας για να αποφύγετε τους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000)

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Τι κάνετε με την άδεια συσκευασία του αγροχημικού όταν αδειάσει; Άσχετα με το ποιο τρόπο μια άδεια συσκευασία αγροχημικού θα αποσυρθεί, θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3GZ0M604 00X3G-Z0M-6040 Honda Motor Co., Ltd. 2008 1 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν κινητήρα Honda. Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-37086 10/09/14 15:51 Page1 K-37086/31407 - GREECE - (COVER) PAGE 1 - Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Φυλάσσεται κλειδωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

GCV160 GCV190 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV160 GCV190 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV160 GCV190 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

# 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44266

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ VEGA 2000 διπλής λειτουργίας

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ VEGA 2000 διπλής λειτουργίας 1 ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ VEGA 2000 διπλής λειτουργίας Τι περιλαμβάνει TO KIT TOY AΕΡΟΓΡΑΦΟΥ VEGA 2000: Toν αερογράφο (φέρει τη βελόνα Νο 5) Μεταλλικό δοχείο για τοποθέτηση χρώματος(μακιγιάζ προσώπου) Γυάλινο δοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης

Οδηγίες Συναρμολόγησης Οδηγίες Συναρμολόγησης Τα κρεβάτια έρχονται συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε η συναρμολόγηση να μπορεί να γίνει από ένα & μόνο άτομο. Αφαιρέστε προσεκτικά την ζελατίνα & το χαρτόνι συσκευασίας. Συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΒΗΤΡΟΥ GUARDIAN - 2

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΒΗΤΡΟΥ GUARDIAN - 2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΒΗΤΡΟΥ GUARDIAN - 2 Μετά το άνοιγµα της συσκευασίας, συναρµολογείστε την συσκευή όπως στην παρακάτω φωτογραφία 1. Φωτ.1 Έλκοντας προς τα έξω τον τηλεσκοπικό σωλήνα όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Με απλούς πρακτικούς τρόπους, µπορούµε όλοι µας να κάνουµε µία προσπάθεια ώστε να µειώσουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. ΤΡΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ FSA 560 ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 1 Ανάλυση ηλεκτρικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 12121212 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ΔΕΛΦΩΝ -182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: 2104178451,

Διαβάστε περισσότερα

Πιέζοντας τη σκανδάλη απελευθερώνεται ο αέρας και ψεκάζεται το χρώµα. Ψεκάστε για δοκιµή σε ένα φύλλο χαρτί.

Πιέζοντας τη σκανδάλη απελευθερώνεται ο αέρας και ψεκάζεται το χρώµα. Ψεκάστε για δοκιµή σε ένα φύλλο χαρτί. Κωδ: ΤΑΒΚ TATTOO ARTIST Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H ζωγραφική σώµατος είναι µια αρχαία τέχνη που εφαρµόζεται σε όλο τον κόσµο, ενώ η απήχησή της αυξάνεται κάθε µέρα. Η διακόσµηση του σώµατος είναι ένα αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα