ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΝΕΨΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ MERCURY K-45 / MERCURY K-90

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΝΕΨΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ MERCURY K-45 / MERCURY K-90"

Transcript

1 ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 123, 26335, ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΝΕΨΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ MERCURY K-45 / MERCURY K-90 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι η µηχανή που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εγγύησης είναι απαλλαγµένη από ελαττώµατα και ατέλειες που προέρχονται από υλικά και την παραγωγή. Ο κατασκευαστής εγγυάται τη µηχανή για 24 µήνες από την ηµεροµηνία της παράδοσης. Εντός αυτής της περιόδου η επιχείρηση αναλαµβάνει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει δωρεάν οποιαδήποτε µέρη µε παρούσες αναγνωρισµένες ατέλειες στην κατασκευή. Όλες οι δαπάνες για την εργασία και την επιθεώρηση είναι µε έξοδα του αγοραστή, όπως είναι οποιεσδήποτε δαπάνες που αναλαµβάνονται για την αποστολή των ανταλλακτικών. Όλα τα ανταλλακτικά που αλλάζονται υπό την εγγύηση πρέπει να σταλούν µε τα µεταφορικά πληρωµένα, στην έδρα του κατασκευαστή εντός µιας µέγιστης περιόδου 30 ηµερών, εντός του χρονικού ορίου εγγύησης. Οποιεσδήποτε επισκευές ή αντικαταστάσεις που πραγµατοποιούνται ή οποιοδήποτε παραποίηση της µηχανής κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου χωρίς την έγκριση των κατασκευαστών, καταστεί την εγγύηση άκυρη. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα µέρη που εξ αιτίας της φύσης ή του σκοπού τους υπόκεινται σε επιδείνωση και φυσιολογική φθορά, ή που έχουν υποστεί βλάβη λόγω ανεπαρκούς συντήρησης ή ανάρµοστης χρήσης. Αξιώσεις αποζηµίωσης αγοραστών για ζηµίες οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της χρήσης της µηχανής δεν γίνονται ποτέ δεκτές. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ Ο ψεκαστήρας πρέπει να ελεγχθεί αµέσως κατά παράδοση για να εξασφαλιστεί ότι είναι πλήρης µε όλα τα εξαρτήµατά της. Εάν αυτό δεν συµβαίνει, ο κατασκευαστής πρέπει να ενηµερωθεί αµέσως. Ο ψεκαστήρας παρέχεται σε ένα κιβώτιο χαρτονιού µε διαστάσεις 65x42x39 εκατ. Για την ευκολία της συσκευασίας, µερικά µέρη πρέπει να συναρµολογηθούν από τον αγοραστή όπως περιγράφεται παρακάτω: - Συνδέστε τη µονάδα εξαερισµού µε τον αυλό (11 - Σχέδιο 2) χρησιµοποιώντας την καµπύλη σύνδεσης (9 - Σχέδιο 2) και στερεώστε µε τους σφιγκτήρες ( Σχέδιο 2). - Τοποθετήστε τον σωλήνα υγρού (7 - Σχέδιο 2) στο δοχείο χηµικού. Σιγουρευτείτε ότι είναι σφικτά τοποθετηµένος για αποφυγή διαρροών. - Συνδέστε το µπεκ (15 - Σχέδιο 2) στον αυλό (11 - Σχέδιο 2) και στερεώστε µε το σφικτήρα (14 - Σχέδιο 2). Έπειτα, τοποθετήστε τον σωλήνα υγρού (13 - Σχέδιο 2). - Εγκαταστήστε τον ρυθµιστή γκαζιού µε το διακόπτη on/off (16 Σχέδιο 2) επάνω στα υποστηρίγµατα του πλαισίου, χρησιµοποιώντας τους πείρους τοποθέτησης και συγκράτησης. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣHΣ Οι µηχανοκίνητοι φορητοί ψεκαστήρες έχουν σχεδιαστεί για να ψεκάζουν οπουδήποτε και για οποιαδήποτε ανάγκη. Οι ψεκαστήρες είναι κατάλληλοι για χρήση σε φυτείες, χωράφια αλλά επίσης χρήσιµοι για χρήσεις απολυµάνσεως. Προειδοποίηση: Η ανάρµοστη χρήση ή οι χρήσεις διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται µπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζηµία ή ατυχήµατα σε ανθρώπους, ζώα και πράγµατα. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Απαγορεύεται η χρήση του ψεκαστήρα από ανθρώπους κάτω των δέκα έξι ετών οι οποίοι δεν είναι ικανοί σε χρήση της µηχανής. - Τα καύσιµα είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα και πρέπει να διατηρούνται στα ειδικά δοχεία τους. - Πάντα να γεµίζετε το δοχείο καυσίµων (12 Σχέδιο 2) στην ύπαιθρο. Μην καπνίζετε ποτέ κοντά στον ψεκαστήρα.. - Μην αφαιρέσετε ποτέ τις τάπες ή τα καλύµµατα ( Σχέδιο 2) των δοχείων εάν ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ακόµα ζεστός. - Εάν έχει υπάρξει οποιαδήποτε διαρροή καυσίµων, µην ξεκινήστε τον κινητήρα αλλά µεταφέρετέ τον σε περιοχή απαλλαγµένη από υγρά καύσιµα και αέρια και σκουπίστε τον επιµελώς µε νερό. - Μην χρησιµοποιείτε τον ψεκαστήρα σε εσωτερικούς χώρους. Τα αέρια εξάτµισης περιέχουν µονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι ένα άοσµο και θανάσιµο δηλητήριο. - Μην µεταφέρετε ποτέ τον ψεκαστήρα µε καύσιµα στο δοχείο. - Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον ψεκαστήρα χωρίς τον ησυχαστήρα. - Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον ψεκαστήρα εάν υπάρχουν σωροί χλόης, φύλλων ή άλλων εύφλεκτων υλικών κοντά στον ησυχαστήρα. - Όταν ο ψεκαστήρας χρησιµοποιείται δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι σε ακτίνα 20 µέτρων από την περιοχή εργασίας. - Αποτρέψτε το µη-θεληµένο άναµµα του ψεκαστήρα µε την αφαίρεση του µπουζί πριν πραγµατοποιήσετε εργασίες συντήρησης. - Τραβήξτε το σκοινί έναρξης (µανιβέλα) αργά έως ότου αισθανθείτε αντίσταση και κατόπιν τραβήξτε το σκοινί γρήγορα ώστε να αποφύγετε την οπισθοχώρηση και να αποτρέψετε τραυµατισµό στα χέρια και τα µπράτσα. - Χρησιµοποιήστε καινούργια καύσιµα. Η παλαιά βενζίνη µπορεί να προκαλέσει κατακάθια και διαρροές. - Ελέγξτε το σύστηµα τροφοδοσίας και τις διάφορες συνδέσεις συχνά για διαρροές ή ρωγµές. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε οποιαδήποτε χαλασµένα εξαρτήµατα. - Μην αποµακρύνετε ποτέ τις συσκευές και τα πλαίσια προστασίας ακόµη και για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ειδικότερα, το προστατευτικό πλέγµα στον ανεµιστήρα και το προστατευτικό περίβληµα του ησυχαστήρα δεν πρέπει να αφαιρεθούν ποτέ. - Πάντα να φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, ειδικά κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του προϊόντος, την επεξεργασία, τον καθαρισµό των µπεκ και φίλτρων, κατά την εκκένωση του δοχείου και κατά το πλύσιµο της µηχανής. - Μην εισπνέετε τις αναθυµιάσεις µέσα στα δοχεία ή τριγύρω. - Κατά τη χρήση του προϊόντος είναι ενδεδειγµένη η χρήση µάσκας και ακουστικών ή ωτοασπίδων. - Κατά την χρήση του προϊόντος οφείλετε να αποφύγετε την ρίψη χηµικών σε δηµόσια ή ιδιωτικά κτίρια, σε δρόµους, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πηγές, ποτάµια ή άλλες τοποθεσίες όπου συχνάζουν άνθρωποι. Η χρήση του προϊόντος σε αυτές τις περιοχές πρέπει να πραγµατοποιείται όταν δεν υπάρχει δυνατός αέρας και νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, και πάντα εκτός ορών κοινής ησυχίας. - Πριν φορέσετε τον ψεκαστήρα στην πλάτη σιγουρευτείτε ότι η λουρίδα είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει ξεφτίσει. Τυχόν σπάσιµο ή κόψιµο της λουρίδας θα έχει ως αποτέλεσµα την βίαιη πτώση του ψεκαστήρα στο έδαφος και τον τραυµατισµό του χρήστη. - Εάν οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ή εάν έχετε την οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς τον τρόπο µε τον οποίο να αντιδράσετε σε κάποιο απρόοπτο γεγονός, σβήστε την µηχανή (3 - Σχέδιο 9) αµέσως, - Προτού αποθηκεύετε τον ψεκαστήρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πλύνετε επιµελώς τα δοχεία υγρού και βενζίνης. Αυτό είναι απαραίτητο διότι µπορεί να σχηµατιστούν ή να απελευθερωθούν τοξικά αέρια στο δωµάτιο φύλαξης. - Πάντα να συµβουλεύεστε το εγχειρίδιο οδηγιών σε περίπτωση ανάγκης. 1

2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έναρξη λειτουργίας του προϊόντος ως ψεκαστήρα 1) Σιγουρευτείτε ότι η βαλβίδα διανοµής (1 - Σχέδιο 10) είναι κλειστή. 2) Γεµίστε το δοχείο µε το χηµικό που έχει προετοιµαστεί εκ των προτέρων, έως ότου φθάσει σε ένα ύψος περίπου 2 εκατ. κάτω από το κατώτατο σηµείο του σουρωτηριού (2 - Σχέδιο 2). Ο ψεκαστήρας πρέπει να στέκεται όρθιος σε οριζόντια επιφάνεια κατά το γέµισµα. 3) Εκκινήστε τον κινητήρα, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στο κεφάλαιο "Οδηγίες για τη χρήση του κινητήρα. 4) Φορέστε τον ψεκαστήρα στην πλάτη σας. Η θέση του ψεκαστήρα στους ώµους σας πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε το δοχείο να βρίσκεται σε µια µέγιστη απόσταση 3 4 εκατ. από τον αυχένα σας (Σχέδιο 8). Αυτή η ρύθµιση επιτυγχάνεται µε το τράβηγµα των λουριών των ώµων (1 - Σχέδιο 9). Η ανατοµική µορφή του πίσω µέρους έχει µελετηθεί ειδικά για να εξασφαλίζει ότι το κέντρο βάρους του ψεκαστήρα είναι όσο πιο κοντά στο κέντρο βάρους του χειριστή, εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια την καλύτερη ισορροπία και την ελάχιστη κούραση. 5) Αυξήστε τις στροφές της µηχανής µε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9). Κατά τις πρώτες 30 ώρες λειτουργίας µην υπερβείτε τα 3/4 του γκαζιού. ώστε χρόνο ώστε να στρώσει το µοτέρ. Ανοίξτε τη βαλβίδα διανοµής (1 Σχέδιο 10) που επιτρέπει την τέλεια ρύθµιση της ροής υγρών ανάλογα µε το πάχος των φυτών. Προειδοποίηση: Μην ψεκάζετε κάθετα στον αέρα. Ο σωλήνας εκτοξεύσεως πρέπει πάντα να έχει µία µικρή κλίση. Μην τον σηκώνετε πολύ ψηλά. Ρύθµιση του ψεκαστήρα Η σωστή ρύθµιση του ψεκαστήρα µπορεί να µειώσει την κατανάλωση του χηµικού, χωρίς µείωση της βιολογικής δράσης. Προειδοποίηση: Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στη γεωργία µπορούν να είναι επικίνδυνες. Είναι σηµαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να αποφευχθούν οι υπερβολικές δόσεις ή οι πολύ µικρές που θα προκαλούσαν ζηµία στο περιβάλλον, στη συγκοµιδή ή στην καλλιέργεια. Υπολογίζοντας την διανοµή χηµικού Για να εκτελεστεί ακριβής και αποτελεσµατικός ψεκασµός, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι διανέµεται η συνιστώµενη ποσότητα χηµικών ουσιών σε λίτρα ανά εκτάριο. Αυτή η ποσότητα αναγράφεται στις συσκευασίες των προϊόντων από τον κατασκευαστή. (1 εκτάριο = 10 στρέµµατα) Μπορεί να πραγµατοποιηθεί δοκιµή χρησιµοποιώντας σκέτο νερό, υπολογίζοντας το µέγεθος της επιφάνειας του ψεκασµού σε δεδοµένο χρόνο. Παραδείγµατος χάριν: Για ψεκασµό 60 λίτρα/ εκτάριο ξέροντας ότι η επιφάνεια ψεκασµού που καλύπτεται σε 1 λεπτό είναι 20µ x 5µ. Αυτό δίνει: - Η επιφάνεια που ψεκάζεται σε 1 λεπτό ισούται µε 20µ Χ 5µ = 100 m 2 - Ο χρόνος που χρειάζεται για τον ψεκασµό 1 εκταρίου ( m 2 ) ισούται µε m 2 : 100 m 2 = 100 λεπτά/ εκτάριο. - Η διανοµή του ψεκαστήρα σε λίτρα/ λεπτό ισούται µε 60 λίτρα/ εκτάριο : 100 λεπτά/ εκτάριο = 0,6 λίτρα/ λεπτό Συµπέρασµα: Για να ψεκαστεί µία περιοχή µε ρυθµό 60 λίτρα/ εκτάριο, ο χειριστής πρέπει να ρυθµίσει τη βαλβίδα διανοµής στη θέση 1, µε την οποία θα ορίσει µια διανοµή 0,6 λίτρα/ λεπτό και θα καλύψει, σε 1 λεπτό, ένα µήκος 20 µ και ένα τόξο 5 µ εύρος. Η διανοµή του υγρού µπορεί να ρυθµιστεί µε τη βοήθεια της βαλβίδας (1 - Σχέδιο 10), ανάλογα µε τη θέση που επιλέγεται, η οποία µπορεί να είναι από 0 έως 5: Θέση 0 = 0 λίτρα/ λεπτό Θέση 1 = 0,6 λίτρα/ λεπτό Θέση 2 = 1, 2 λίτρα/ λεπτό Θέση 3 = 1,8 λίτρα/ λεπτό Θέση 4 = 2,4 λίτρα/ λεπτό Θέση 5 = 3,0 λίτρα/ λεπτό Υπάρχουν ορισµένες βασικές αρχές κοινές για την πλειοψηφία των καταστάσεων που επιτρέπουν το καλύτερο δυνατό αποτελέσµατα χωρίς πρόκληση ζηµιάς στο χειριστή και το περιβάλλον. - ιαβάστε τις ετικέτες και ακολουθήστε τις οδηγίες ή ζητήστε συµβουλές για τις δόσεις, την τεχνική, την ένδυση, το σωστό χρόνο για τη χρήση και το διάστηµα ασφάλειας. - Εξετάστε τις καιρικές συνθήκες. Ειδικότερα: Ο αέρας µπορεί να προκαλέσει διασκορπισµό του χηµικού και µπορεί να καταστήσει το προϊόν ατελέσφορο, όπως επίσης να γίνει επικίνδυνο, εάν ο άνεµος φυσήξει το µείγµα πάνω στο χειριστή, σε άλλες καλλιέργειες, σε ποταµούς, ζώα ή σπίτια. οκιµαστική λειτουργία Πριν πραγµατοποιήσετε την πρώτη λειτουργία του ψεκαστήρα είναι ενδεδειγµένο να εκτελεσθεί µια δοκιµή µε σκέτο νερό: - για να ελέγξετε ότι η µηχανή λειτουργεί σωστά. - για να ελέγξετε τη σωστή ρύθµιση στα λίτρα ανά εκτάριο. - για να εξοικοιωθείτε µε το µηχάνηµα. Προετοιµασία των χηµικών ουσιών Προειδοποίηση: Κρατήστε τα χηµικά προϊόντα σε καλά αερισµένες εγκαταστάσεις κλειδωµένα, απρόσιτες σε παιδιά και σε αναρµόδια πρόσωπα. Τοποθετήστε προειδοποιητικές ταµπέλες. Πριν προετοιµάσετε το µείγµα που θα ψεκάσετε: 1) Υπολογίστε την ακριβή ποσότητα χηµικού προϊόντος που απαιτείται για την έκταση που θα ψεκάσετε. Τα χηµικά προϊόντα πρέπει να φυλάγονται στις αρχικές συσκευασίες τους, πάντα µε τις ετικέτες τους. 2) Ελέγξτε ότι ο ψεκαστήρας έχει συναρµολογηθεί και ρυθµιστεί σωστά. 3) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σχετικά µε: - τη χρήση του χηµικού προϊόντος, ειδικά όσον αφορά στον τρόπο χρήσης και της σωστής προετοιµασίας της δόσης όπως παρουσιάζεται στη συσκευασία. - την λειτουργία του ψεκαστήρα. Προειδοποίηση: Κατά την µίξη των αντιπαρασιτικών προϊόντων είναι πάντα απαραίτητο να ελεγχθεί ότι είναι φυσικά, χηµικά και βιολογικά συµβατά µε το ένα µε το άλλο. 4) Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του προϊόντος, εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν παιδιά ή αναρµόδια πρόσωπα στην γύρω περιοχή ή κάποιος χωρίς κατάλληλο ρουχισµό προστασίας. Να φοράτε πάντα προστατευτικό ρουχισµό, µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. 5) Μετά από χρήση χηµικών, να πλένετε προσεκτικά τα χέρια και το πρόσωπό σας. 6) Μόλις αδειάσουν οι συσκευασίες που περιεχουν τα αντιπαρασιτικά προϊόντα, θα πρέπει να πλυθούν και να ξεπλυθούν µε άφθονο νερό. 7) Οι κενές συσκευασίες πρέπει να κρατηθούν µέσα στους χώρους αποθήκευσης των χηµικών προϊόντων έως ότου µπορούν να παραδοθούν σε εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία συλλογής. 2

3 ιαδικασία µετατροπής του ψεκαστήρα σε θειωτήρα 1) Ξεβιδώστε το καπάκι από το δοχείο (1 - Σχέδιο 2) και αφαιρέστε το σουρωτήρι (2 - Σχέδιο 2), µε προσοχή ώστε να γλιστρήσει έξω ο πλαστικός σωλήνας (3 - Σχέδιο 2) του σουρωτηριού. 2) Ξεβιδώστε τα δύο παξιµάδια (4-5 - Σχέδιο 2) που είναι τοποθετηµένα στο κάτω σηµείο του δοχείου και αφαιρέστε τα δύο πλαστικά καπάκια. Σε ένα από τα δύο καπάκια υπάρχουν δύο µικροί λαστιχένιοι σωλήνες για την κάθοδο υγρού (7 - Σχέδιο 2) και για εισαγωγή αέρα στ δοχείο (6 - Σχέδιο 2). 3) Πάρτε το σωλήνα (1 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τον στο δοχείο, κρατώντας τον όπως δείχνει το σχέδιο, δίπλα στην αριστερή τρύπα εξαγωγής του δοχείου. 4) Τοποθετείστε τις λαστιχένιες ροδέλες (2-4 - Σχέδιο 3) επάνω στο σωλήνα (3 - Σχέδιο 3). 5) Πάρτε το σωλήνα (3 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τον στην τρύπα εξαγωγής. 6) Βιδώστε τα παξιµάδια (5 - Σχέδιο 3) και τα σφίξτε καλά. 7) Τοποθετείστε τον εύκαµπτο σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) στο σωλήνα (3 - Σχέδιο 3). 8) Τοποθετείστε το σφικτήρα (6 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 9) Τοποθετείστε το κάτω µέρος του σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) στη βαλβίδα (21 - Σχέδιο 3). 10) Τοποθετείστε το σφικτήρα (8 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 11) Τοποθετείστε τις λαστιχένιες ροδέλες ( Σχέδιο 3) στο σωλήνα (10 - Σχέδιο 3). 12) Πάρτε το σωλήνα (10 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τον στην δεξιά τρύπα του δοχείου. 13) Βιδώστε το παξιµάδι (12 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. Ι 4) Τοποθετείστε τον εύκαµπτο σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) στο σωλήνα (10 - Σχέδιο 3). 15) Τοποθετείστε το σφικτήρα (13 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 16) Τοποθετείστε το κάτω µέρος του σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) στη βαλβίδα (21 - Σχέδιο 3). 17) Τοποθετείστε το σφικτήρα (15 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 18) Πάρτε τον εύκαµπτο σωλήνα (19 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τη µία µεριά του επάνω στη βαλβίδα πεταλούδα. (21 - Σχέδιο 3) και την άλλη µεριά στην καµπύλη και σφίξτε καλά (17 - Σχέδιο 3). 19) Τοποθετείστε τους σφικτήρες ( Σχέδιο 3) στον εύκαµπτο σωλήνα και σφίξτε καλά. 20) Τοποθετείστε τον εύκαµπτο σωλήνα (23 - Σχέδιο 3) στη βαλβίδα (21 - Σχέδιο 3). 21) Τοποθετείστε το σφικτήρα (22 - Σχέδιο 3) στο τέλος του εύκαµπτου σωλήνα (23 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 22) Γεµίστε το δοχείο µε τη σκόνη, τοποθετείστε το καπάκι (1 - Σχέδιο 2) στο δοχείο και σφίξτε καλά. Προειδοποίηση: Το δοχείο µπορεί να γεµίσει µε την µηχανή σε λειτουργία. Η βαλβίδα διανοµής (1 - Σχέδιο 10) και η βαλβίδα πεταλούδας (1 - Σχέδιο 11) πρέπει να είναι κλειστές. Εκκίνηση του θειωτήρα 1) Σιγουρευτείτε ότι η βαλβίδα πεταλούδας (1 - Σχέδιο 11) είναι κλειστή. 2) Στεγνώστε το εσωτερικό του δοχείου, κατόπιν γεµίστε το µε τη σκόνη χωρίς να πιέζετε ώστε να γεµίσει περισσότερο. - Μην γεµίζετε το δοχείο περισσότερο από τα 3/4 της χωρητικότητας του. - Πριν γεµίσετε το δοχείο, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν µεγάλα κοµµάτια σκόνης σαν µπαλάκια ή ίχνη υγρασίας. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να τα κοσκινίσετε. 3) Εκκινήστε το κινητήρα, σύµφωνα µετά τις οδηγίες. 4) Φορέστε τον ψεκαστήρα στην πλάτη (Σχέδιο 8). 5) Αυξήστε τις στροφές της µηχανής µε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9). Κατά τις πρώτες 30 ώρες λειτουργίας µην υπερβείτε τα 3/4 του γκαζιού. ώστε χρόνο ώστε να στρώσει το µοτέρ. 6) Ανοίξτε τη βαλβίδα πεταλούδας (1 - Σχέδιο 11), που ρυθµίζει την ποσότητα σκόνης που διανέµεται. Ταιριάξτε την απόδοση σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. Οδηγίες για την οµαλή λειτουργία και τη καλή χρήση του ψεκαστήρα Ο δίχρονος κινητήρας λειτουργεί µε τη λίπανση που παρέχεται από το συνδυασµένο καύσιµο βενζίνης λαδιού. Το λάδι απαραίτητο για τη λειτουργία της µηχανής µεταφέρεται µε τη βενζίνη σε όλα τα σηµεία που απαιτούν λίπανση. Έτσι δεν συντρέχει λόγος για χωριστή λίπανση ή για λίπανση της µηχανής. Εντούτοις είναι πολύ σηµαντικό να σιγουρευτείτε ότι οι δόσεις του µίγµατος είναι σωστές. Ένα µίγµα που υπολείπεται σε λάδι µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµία στον κινητήρα, ενώ ένα µίγµα που είναι πάρα πολύ πλούσιο σε λάδι γρήγορα προκαλεί ένα σηµαντικό κατακάθι άνθρακα, που οδηγεί σε πτώση της απόδοσης της µηχανής. Συστήνουµε ένα µίγµα βενζίνης και 4% λαδιού. Παράδειγµα: Σε 1 λίτρο βενζίνης SUPER προσθέστε 40 κ.ε. λάδι. Σε 10 λίτρα βενζίνης SUPER προσθέστε 400 κ.ε. λάδι. Σε 25 λίτρα βενζίνης SUPER προσθέστε 1000 κ.ε. (1 λίτρο) λάδι. Σαν κάυσιµη ύλη να χρησιµοποιείτε µόνο βενζίνη SUPER και για λίπανση µόνο γνωστά εµπορικά προϊόντα ειδικά για δίχρονους κινητήρες. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί άλλος τύπος λαδιού όπως λάδι µηχανών ή λάδι κιβωτίου ταχυτήτων µε πολύ χαµηλό δείκτη προστασίας, διότι θα προκαλέσει γρήγορη βλάβη στον κινητήρα. Θέση για την έναρξη του κινητήρα 1) Τοποθετείστε τον ψεκαστήρα στο έδαφος ή σε µια επίπεδη επιφάνεια. 2) Κρατείστε γερά τον ψεκαστήρα στη θέση του µε ένα το χέρι και τραβήξτε την µανιβέλα µε το άλλο χέρι. Να είστε προσεκτικός και ποτέ µην τραβήξετε το σκοινί της µανιβέλας στο πλήρες µήκος του (1 - Σχέδιο 6), δεδοµένου ότι αυτό µπορεί βλάψει το ελατήριο αυτόµατης επαναφοράς της µανιβέλας. Μια καλή λύση είναι να κρατήσετε τον ψεκαστήρα σταθερά στο έδαφος τοποθετώντας το πόδι σας στο µεταλλικό πλαίσιο (2 - Σχέδιο 6). Εκκίνηση κρύας µηχανής 1) Ανοίξτε τον διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), µετατοπίζοντας τον µοχλό στην ανοικτή θέση "Α". 2) Γυρίστε το διακόπτη (3 - Σχέδιο 9) στην θέση ON. 3) Μετατοπίστε το διακόπτη του αέρα (1 - Σχέδιο 5) στην θέση κλειστό "C ''. 4) Ρυθµίστε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9) στο ένα τέταρτο ή ένα τρίτο µιας πλήρους περιστροφής. 5) Εκκινήστε τον κινητήρα. 6) Ρυθµίστε τον αριθµό στροφών µε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9). 7) Λειτουργήστε τη µηχανή µε µια σταθερή ταχύτητα για λίγα λεπτά για να ζεσταθεί. 8) Ρυθµίστε το γκάζι στο τέρµα έτσι ώστε ο διακόπτης αέρος να κάνει έναν ήχο «κλικ» (1 - Σχέδιο 5) και να κουµπώσει στην ανοικτή θέση "Α'', και έπειτα χαµηλώστε τον αριθµό στροφών σε κανονική ταχύτητα. Έναρξη ζεστής µηχανής 1) Ανοίξτε το διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), ρυθµίζοντας το µοχλό στην κάθετη θέση. 2) Γυρίστε το διακόπτη (3 - Σχέδιο 9) στην θέση ON. 3) Ρυθµίστε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9) στο µισό. 4) Εκκινήστε τον κινητήρα. 5) Ρυθµίστε τον αριθµό στροφών µε το γκάζι (2 -Σχέδιο 9). 3

4 Παύση της µηχανής Κλείστε το διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), ρυθµίζοντας το µοχλό στην οριζόντια θέση. Προειδοποίηση: Για να διευκολύνετε την επανεκκίνηση της µηχανής, συνιστάται να κλείνετε το διακόπτη καυσίµου και να αφήνετε τα καύσιµα να εξαντληθούν, κρατώντας τη µηχανή σε λειτουργία µέχρι να σταµατήσει από µόνη της λόγω έλλειψης καυσίµου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να σταµατήσετε άµεσα τη µηχανή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, γυρίστε το διακόπτη (3 -Σχέδιο 9) στην θέση OFF. ιαδικασία σε περίπτωση πληµµυρισµένης µε καύσιµα µηχανής Εάν η µηχανή είναι πληµµυρισµένη, ακολουθείστε της εξής διαδικασία: 1) Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης (3 - Σχέδιο 9) είναι στη θέση ON. 2) Κλείστε το διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), γυρίζοντας το µοχλό στην οριζόντια θέση "C". 3) Αφαιρέστε το µπουζί (Σχέδιο 12). 4) Ρυθµίστε το γκάζι στο τέρµα (2 - Σχέδιο 9). 5) Τραβήξτε το σκοινί έναρξης (µανιβέλα) (1 - Σχέδιο 6) για δεκαπέντε φορές. 6) Καθαρίστε το µπουζί (Σχέδιο 13) και βάλτε το ξανά στη θέση του (Σχέδιο 12). Έπειτα, ακολουθήστε την κανονική διαδικασία εκκίνησης. Ρύθµιση του ρελαντί Για να ρυθµίσετε το ρελαντί, γυρίστε τη βίδα στο καρµπυρατέρ (1 - Σχέδιο 7). Γυρίζοντας δεξιόστροφα αυξάνετε τον αριθµό στροφών. Το ρελαντί θα πρέπει να ρυθµίζεται στις περιστροφές / λεπτό (r.p.m.) περίπου. Εκποµπές θορύβου Λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο θορύβου που παράγεται από τη µηχανή, είναι υποχρεωτικό να χρησιµοποιούνται συσκευές µέσων προστασίας ακοής. Ανώτατο όριο συνεχούς ακουστικής πίεσης: MERCURY K db (A). - MERCURY K db (A). Ανώτατο όριο ακουστικής δύναµης παραχθέν: MERCURY K db (A). - MERCURY K db (A). ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κατά τη µεταφορά του ψεκαστήρα σε µικρές ή µεγάλες αποστάσεις είναι ενδεδειγµένο να στραγγίστε το δοχείο καυσίµων και το δοχείο χηµικών ουσιών ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο διαρροής. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ο ψεκαστήρας πρέπει πάντα να βρίσκεται σε όρθια θέση, δεδοµένου ότι πάντα θα υπάρχει κάποιο υπόλειµµα καυσίµων στη µηχανή που θα µπορούσε να διαρρεύσει έξω. Κατά την µετακίνηση του ψεκαστήρα, να φροντίζετε να τον ανυψώνετε πάντα από το λουρί ή τον µεταλλικό σκελετό. Αποφεύγετε να τον σηκώνετε κρατώντας τον από άλλα σηµεία όπως το δοχείο, ο κινητήρας ή οι σωλήνες, δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά. Προειδοποίηση: Πριν την µεταφορά του ψεκαστήρα, περιµένετε έως ότου έχει κρυώσει η µηχανή γιατί αλλιώς µπορεί να καείτε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι εργασίες συντήρησης ή οι επισκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο µετά από καλό πλύσιµο της µηχανής και του συστήµατος ψεκασµού. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τη µηχανή σβηστή. Χρησιµοποιείτε µόνο τα γνήσια ανταλλακτικά. - Κάθε 20 ώρες λειτουργίας ελέγξτε όλους τους σωλήνες υγρού και καυσίµου για να σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγµές και ότι οι σφικτήρες δεν έχουν χαλαρώσει. - Κάθε 30 ώρες λειτουργίας καθαρίστε το φίλτρο εισαγωγής αέρος µε πεπιεσµένο αέρα. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά υλικά γιατί µπορεί να είναι εύφλεκτα. - Κάθε 40 ώρες λειτουργίας καθαρίστε το καρµπυρατέρ και το µπουζί ελέγχοντας ότι η απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι µεταξύ 0,5-0,6 χιλιοστά του µέτρου (σχέδιο 13). - Όταν επανεκκινείτε ζεστή µηχανή, να είστε προσεκτικοί να µην αγγίξετε την µηχανή ή την εξάτµιση γιατί µπορεί να πάθετε έγκαυµα εξ αιτίας της υψηλής θερµοκρασίας. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Εάν ο ψεκαστήρας δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για ένα µακροχρόνιο διάστηµα ακολουθείστε την εξής διαδικασία: 1) Αφαιρέστε το καύσιµο από το δοχείο καυσίµου και από το καρµπυρατέρ. Πλύνετε το δοχείο καυσίµου καλά. 2) Καθαρίστε τον ψεκαστήρα εξωτερικά. 3) Αφαιρέστε το µπουζί. Ρίξτε λίγες σταγόνες λάδι στην τρύπα όπου µπαίνει το µπουζί. (Το ίδιο λάδι που χρησιµοποιείτε για το µείγµα καυσίµου). Τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης (µανιβέλα) δύο ή τρεις φορές και µετά τοποθετείστε το µπουζί πάλι στην θέση του. 4) Αποθηκεύστε τον ψεκαστήρα σε ένα δροσερό και ξηρό µέρος, κάπου που δεν µπορούν να τον βρουν µικρά παιδιά. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΑΘΩΝ Η µηχανή δεν παίρνει µπροστά Ο διακόπτης καυσίµου είναι κλειστός Ανοίξτε το διακόπτη καυσίµου Έχει τελειώσει το καύσιµο Γεµίστε το δοχείο καυσίµου Η τρύπα στο καπάκι του δοχείου είναι βουλωµένη Ανοίξτε την τρύπα µε µία βελόνα ή µικρή πρόκα Ο σωλήνας καυσίµου είναι βουλωµένος Καθαρίστε ή αλλάξτε το σωλήνα Τα φίλτρα βενζίνης είναι βουλωµένα Καθαρίστε τα φίλτρα Το µπεκ του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένο Καθαρίστε το µπεκ µε πεπιεσµένο αέρα Βρώµικο καρµπυρατέρ Καθαρίστε το επιµελώς και φυσήξτε το µε πεπιεσµένο αέρα Η βελόνα του φλοτέρ έχει φρακάρει Καθαρίστε την βελόνα Το σκοινί εκκίνησης βγήκε από την θέση του ή χάλασε Τοποθετείστε το σωστά ή αλλάξτε το Βρώµικο ή χαλασµένο µπουζί Καθαρίστε το επιµελώς και ελέγξτε ότι απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι µεταξύ 0,5-0,6 χιλιοστά του µέτρου. Αλλάξτε το αν είναι απαραίτητο. Το µπουζί πρέπει να είναι προδιαγραφής 175 έως 225 (προτείνουµε BOSCH 175 T1) Η µηχανή δεν δουλεύει σωστά ή σταµατάει Ο σωλήνας του καρµπυρατέρ είναι βρώµικος Καθαρίστε τον σωλήνα και τα φίλτρα βενζίνης Το µπεκ του καρµπυρατέρ είναι βρώµικο Καθαρίστε ή αλλάξτε µπεκ Το µπουζί δεν είναι καλά βιδωµένο Βιδώστε το καλά (όχι πάρα πολύ) και ελέγξτε το καπάκι Το µπουζί είναι λερωµένο Καθαρίστε ή αλλάξτε µπουζί Το σκοινί εκκίνησης βγήκε από την θέση του ή χάλασε Τοποθετείστε το σωστά ή αλλάξτε το 4

5 Ο κινητήρας λειτουργεί σε τέσσερις χρόνους Το µπεκ του καρµπυρατέρ είναι πολύ µεγάλο Αλλάξτε το µπεκ µε ένα στενότερο Το φλοτέρ του καρµπυρατέρ είναι χαλασµένο Αλλάξτε το Το σπογγώδες φίλτρο του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένο Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο Η απόδοση του κινητήρα είναι χαµηλή Το φίλτρο ή ο σωλήνας του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένος, υπάρχει ελαττωµατικός σωλήνας ή κάποια χαλαρή σύνδεση. Το σπογγώδες φίλτρο του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένο Το καρµπυρατέρ είναι βρώµικο Χαλαρές συνδέσεις έχουν προκαλέσει εισαγωγή αέρος στην κυλινδροκεφαλή, στην φλάντζα κυλίνδρου ή στην φλάντζα του καρµπυρατέρ. Υπολείµµατα άνθρακα από λάδι στην µηχανή ή την εξάτµιση Καθαρίστε και τοποθετείστε σφικτά τους σωλήνες. Αλλάξτε τους εάν διαπιστωθεί ρωγµή ή άλλο ελάττωµα Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο Λύστε και καθαρίστε το καρµπυρατέρ Αλλάξτε τις φλάντζες, σφίξτε τις βίδες και τα παξιµάδια Καθαρίστε τον κινητήρα, το καρµπυρατέρ και αλλάξτε την εξάτµιση Ο κινητήρας τρίζει ή χτυπάει το καρµπυρατέρ Το σύστηµα ανάφλεξης έχει πάθει κάποια ζηµιά Επιστρέψτε τον ψεκαστήρα για ρύθµιση ή επισκευή Στο µπουζί υπάρχει πολύ κάπνα µεταξύ των ηλεκτροδίων Καθαρίστε το επιµελώς και ελέγξτε ότι απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι µεταξύ 0,5-0,6 χιλιοστά του µέτρου. Το µπουζί είναι εκτός προδιαγραφών Το µπουζί πρέπει να είναι προδιαγραφής 175 έως 225 (προτείνουµε BOSCH 175 T1) Το καύσιµο δεν φτάνει ποτέ στον κινητήρα Ελέγξτε το καρµπυρατέρ και αλλάξτε το αν έχει χαλάσει. Καθαρίστε το µπεκ και αλλάξτε το µε ένα µεγαλύτερο αν κριθεί απαραίτητο. Ο κινητήρας υπερθερµαίνεται Το µείγµα καυσίµου είναι κακό λόγω έλλειψης λαδιού ή ακατάλληλου λαδιού Στραγγίστε το δοχείο καυσίµου και γεµίστε τη µε µείγµα µε αναλογία 4%. Να χρησιµοποιείτε µόνο επώνυµα λιπαντικά. Το µπεκ βενζίνης είναι στενό Αλλάξτε το µε ένα µεγαλύτερο Το σύστηµα ανάφλεξης απορυθµίστηκε Επιστρέψετε τον ψεκαστήρα για ρύθµιση Η εξάτµιση είναι βουλωµένη Καθαρίστε την εξάτµιση, όχι όµως µε χηµικά προϊόντα γιατί ενδέχεται να είναι εύφλεκτα. Η κυλινδροκεφαλή είναι βρώµικη Καθαρίστε την κυλινδροκεφαλή αλλά προσέξτε να συναρµολογήσετε τα πάντα σωστά Θόρυβος Ο κινητήρας χτυπάει όταν δουλεύει στο τέρµα Ακατάλληλο καύσιµο. Αλλάξτε το µε µείγµα µε αναλογία 4% και καθαρίστε καλά τα υπολείµµατα λαδιού στον κινητήρα. Εξαιρετικός θόρυβος Οι ελαστικές ροδέλες των πιστονιών είναι φραγµένες. Καθαρίστε τις, ή αλλάξτε τις και επίσης καθαρίστε τις θέσεις των πιστονιών. ΣΧΕ ΙΟ 2 ΣΧΕ ΙΟ 3 ΣΧΕ ΙΟ 4 5

6 ΣΧΕ ΙΟ 5 ΣΧΕ ΙΟ 6 ΣΧΕ ΙΟ 7 ΣΧΕ ΙΟ 8 ΣΧΕ ΙΟ 9 ΣΧΕ ΙΟ 10 ΣΧΕ ΙΟ 11 ΣΧΕ ΙΟ 12 ΣΧΕ ΙΟ 13 6

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1.4 ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ...3 1.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71 Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 170BT ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: 60200101 και άνω Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Αγαπητέ πελάτη, θέλουμε καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που δείξατε στα προϊόντα μας και ευχόμαστε η χρήση του νέου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE.

Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE. Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Ψεκαστήρες Μεγάλων Φωτόπουλος 3 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση του μηχανήματος με τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201 ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσεως. Διατηρείστε το σε καλή κατάσταση. ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ! Όσες οδηγίες περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ JP EN US FR DE NL ES IT PT GR NO SE FI DK RU PL CN AR

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ JP EN US FR DE NL ES IT PT GR NO SE FI DK RU PL CN AR ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του κινητήρα ROBIN. Ο κινητήρα ROBIN σας είναι σε θέση να παράγει την ισχύ για την λειτουργία διαφόρων τύπων μηχανών και συσκευών. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδευτικά εργαλεία μηχανήματα Φωτόπουλος Σαράντης & Υιοί. Κλαδευτικό αέρος. 3

Κλαδευτικά εργαλεία μηχανήματα Φωτόπουλος Σαράντης & Υιοί. Κλαδευτικό αέρος. 3 Κλαδευτικά εργαλεία μηχανήματα Φωτόπουλος Σαράντης & Υιοί. Κλαδευτικό αέρος. 3 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση του μηχανήματος με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων Εγχειρίδιο Χρήστη Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Περιεχόμενα Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Θέμα Σελίδα 1 Κανονισμοί ασφαλείας... 3 2 Περιγραφή λειτουργιών... 6 3 Προφυλάξεις πριν από την εκκίνηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτό το αλυσοπρίονο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από έμπειρους χειριστές εργασιών σε δέντρα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης!

: Αυτό το αλυσοπρίονο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από έμπειρους χειριστές εργασιών σε δέντρα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης! ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο κατόχου/χειριστή έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξοικειώσει το χειριστή με τις διάφορες λειτουργίες και τα εξαρτήματα του εξοπλισμού και να σας βοηθήσει κατά τη λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 12 AFS110-3GKWWH00.book Page 1 Friday, December 23, 2011 7:05 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (EVOMITS) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EVO-SYSTEM

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (EVOMITS) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EVO-SYSTEM CZ DA DE EL ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Εγγεγραμμένος σχεδιασμός. Εν αναμονή ευρεσιτεχνίας 1101605.2 ES ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (EVOMITS) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EVO-SYSTEM ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ * Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7

Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7 Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7 Σας ευχαριστούμε για την επιλογή ενός από τα προϊόντα μας. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

SR 50. use+maintenancebook

SR 50. use+maintenancebook SR 50 820238 use+maintenancebook 2003 aprilia s.p.a. - Noale (VE) Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2003 Επανατύπωση: Παραγωγή και εκτύπωση: DECA s.r.l. Via Risorgimento, 23/ - Lugo (RA) - Italia Tel. +39-0545 35235

Διαβάστε περισσότερα

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS 33019216 Edition 3 2010-09

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Cyclone. Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες. 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά. Printed in USA MODEL: 56380676

Nilfisk Cyclone. Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες. 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά. Printed in USA MODEL: 56380676 Nilfisk Cyclone Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες MODEL: 56380676 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά Printed in USA 2 / Ελληvıκά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Σύμβολα προφυλάξεων και προειδοποιήσεων... 3 Συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ιταλικό καυστήρα πέλλετ ADGREEN, που εισάγει κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα η εταιρία ΑDTHERM - Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

CS2138. Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού

CS2138. Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού R CS2138 Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού Italiano Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare la motosega. Nederlands Lees deze handleiding

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης - ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Σύµβολα Στο µηχάνηµα και σε αυτές τις οδηγίες χρήσης χρησιµοποιούνται τα παρακάτω σύµβολα: Πριν από την έναρξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 13 MSX125-32K26B000.book Page 1 Tuesday, February 12, 2013 12:29 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα