ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΝΕΨΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ MERCURY K-45 / MERCURY K-90

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΝΕΨΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ MERCURY K-45 / MERCURY K-90"

Transcript

1 ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 123, 26335, ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΝΕΨΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ MERCURY K-45 / MERCURY K-90 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι η µηχανή που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εγγύησης είναι απαλλαγµένη από ελαττώµατα και ατέλειες που προέρχονται από υλικά και την παραγωγή. Ο κατασκευαστής εγγυάται τη µηχανή για 24 µήνες από την ηµεροµηνία της παράδοσης. Εντός αυτής της περιόδου η επιχείρηση αναλαµβάνει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει δωρεάν οποιαδήποτε µέρη µε παρούσες αναγνωρισµένες ατέλειες στην κατασκευή. Όλες οι δαπάνες για την εργασία και την επιθεώρηση είναι µε έξοδα του αγοραστή, όπως είναι οποιεσδήποτε δαπάνες που αναλαµβάνονται για την αποστολή των ανταλλακτικών. Όλα τα ανταλλακτικά που αλλάζονται υπό την εγγύηση πρέπει να σταλούν µε τα µεταφορικά πληρωµένα, στην έδρα του κατασκευαστή εντός µιας µέγιστης περιόδου 30 ηµερών, εντός του χρονικού ορίου εγγύησης. Οποιεσδήποτε επισκευές ή αντικαταστάσεις που πραγµατοποιούνται ή οποιοδήποτε παραποίηση της µηχανής κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου χωρίς την έγκριση των κατασκευαστών, καταστεί την εγγύηση άκυρη. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα µέρη που εξ αιτίας της φύσης ή του σκοπού τους υπόκεινται σε επιδείνωση και φυσιολογική φθορά, ή που έχουν υποστεί βλάβη λόγω ανεπαρκούς συντήρησης ή ανάρµοστης χρήσης. Αξιώσεις αποζηµίωσης αγοραστών για ζηµίες οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της χρήσης της µηχανής δεν γίνονται ποτέ δεκτές. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ Ο ψεκαστήρας πρέπει να ελεγχθεί αµέσως κατά παράδοση για να εξασφαλιστεί ότι είναι πλήρης µε όλα τα εξαρτήµατά της. Εάν αυτό δεν συµβαίνει, ο κατασκευαστής πρέπει να ενηµερωθεί αµέσως. Ο ψεκαστήρας παρέχεται σε ένα κιβώτιο χαρτονιού µε διαστάσεις 65x42x39 εκατ. Για την ευκολία της συσκευασίας, µερικά µέρη πρέπει να συναρµολογηθούν από τον αγοραστή όπως περιγράφεται παρακάτω: - Συνδέστε τη µονάδα εξαερισµού µε τον αυλό (11 - Σχέδιο 2) χρησιµοποιώντας την καµπύλη σύνδεσης (9 - Σχέδιο 2) και στερεώστε µε τους σφιγκτήρες ( Σχέδιο 2). - Τοποθετήστε τον σωλήνα υγρού (7 - Σχέδιο 2) στο δοχείο χηµικού. Σιγουρευτείτε ότι είναι σφικτά τοποθετηµένος για αποφυγή διαρροών. - Συνδέστε το µπεκ (15 - Σχέδιο 2) στον αυλό (11 - Σχέδιο 2) και στερεώστε µε το σφικτήρα (14 - Σχέδιο 2). Έπειτα, τοποθετήστε τον σωλήνα υγρού (13 - Σχέδιο 2). - Εγκαταστήστε τον ρυθµιστή γκαζιού µε το διακόπτη on/off (16 Σχέδιο 2) επάνω στα υποστηρίγµατα του πλαισίου, χρησιµοποιώντας τους πείρους τοποθέτησης και συγκράτησης. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣHΣ Οι µηχανοκίνητοι φορητοί ψεκαστήρες έχουν σχεδιαστεί για να ψεκάζουν οπουδήποτε και για οποιαδήποτε ανάγκη. Οι ψεκαστήρες είναι κατάλληλοι για χρήση σε φυτείες, χωράφια αλλά επίσης χρήσιµοι για χρήσεις απολυµάνσεως. Προειδοποίηση: Η ανάρµοστη χρήση ή οι χρήσεις διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται µπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζηµία ή ατυχήµατα σε ανθρώπους, ζώα και πράγµατα. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Απαγορεύεται η χρήση του ψεκαστήρα από ανθρώπους κάτω των δέκα έξι ετών οι οποίοι δεν είναι ικανοί σε χρήση της µηχανής. - Τα καύσιµα είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα και πρέπει να διατηρούνται στα ειδικά δοχεία τους. - Πάντα να γεµίζετε το δοχείο καυσίµων (12 Σχέδιο 2) στην ύπαιθρο. Μην καπνίζετε ποτέ κοντά στον ψεκαστήρα.. - Μην αφαιρέσετε ποτέ τις τάπες ή τα καλύµµατα ( Σχέδιο 2) των δοχείων εάν ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ακόµα ζεστός. - Εάν έχει υπάρξει οποιαδήποτε διαρροή καυσίµων, µην ξεκινήστε τον κινητήρα αλλά µεταφέρετέ τον σε περιοχή απαλλαγµένη από υγρά καύσιµα και αέρια και σκουπίστε τον επιµελώς µε νερό. - Μην χρησιµοποιείτε τον ψεκαστήρα σε εσωτερικούς χώρους. Τα αέρια εξάτµισης περιέχουν µονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι ένα άοσµο και θανάσιµο δηλητήριο. - Μην µεταφέρετε ποτέ τον ψεκαστήρα µε καύσιµα στο δοχείο. - Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον ψεκαστήρα χωρίς τον ησυχαστήρα. - Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον ψεκαστήρα εάν υπάρχουν σωροί χλόης, φύλλων ή άλλων εύφλεκτων υλικών κοντά στον ησυχαστήρα. - Όταν ο ψεκαστήρας χρησιµοποιείται δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι σε ακτίνα 20 µέτρων από την περιοχή εργασίας. - Αποτρέψτε το µη-θεληµένο άναµµα του ψεκαστήρα µε την αφαίρεση του µπουζί πριν πραγµατοποιήσετε εργασίες συντήρησης. - Τραβήξτε το σκοινί έναρξης (µανιβέλα) αργά έως ότου αισθανθείτε αντίσταση και κατόπιν τραβήξτε το σκοινί γρήγορα ώστε να αποφύγετε την οπισθοχώρηση και να αποτρέψετε τραυµατισµό στα χέρια και τα µπράτσα. - Χρησιµοποιήστε καινούργια καύσιµα. Η παλαιά βενζίνη µπορεί να προκαλέσει κατακάθια και διαρροές. - Ελέγξτε το σύστηµα τροφοδοσίας και τις διάφορες συνδέσεις συχνά για διαρροές ή ρωγµές. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε οποιαδήποτε χαλασµένα εξαρτήµατα. - Μην αποµακρύνετε ποτέ τις συσκευές και τα πλαίσια προστασίας ακόµη και για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ειδικότερα, το προστατευτικό πλέγµα στον ανεµιστήρα και το προστατευτικό περίβληµα του ησυχαστήρα δεν πρέπει να αφαιρεθούν ποτέ. - Πάντα να φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, ειδικά κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του προϊόντος, την επεξεργασία, τον καθαρισµό των µπεκ και φίλτρων, κατά την εκκένωση του δοχείου και κατά το πλύσιµο της µηχανής. - Μην εισπνέετε τις αναθυµιάσεις µέσα στα δοχεία ή τριγύρω. - Κατά τη χρήση του προϊόντος είναι ενδεδειγµένη η χρήση µάσκας και ακουστικών ή ωτοασπίδων. - Κατά την χρήση του προϊόντος οφείλετε να αποφύγετε την ρίψη χηµικών σε δηµόσια ή ιδιωτικά κτίρια, σε δρόµους, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πηγές, ποτάµια ή άλλες τοποθεσίες όπου συχνάζουν άνθρωποι. Η χρήση του προϊόντος σε αυτές τις περιοχές πρέπει να πραγµατοποιείται όταν δεν υπάρχει δυνατός αέρας και νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, και πάντα εκτός ορών κοινής ησυχίας. - Πριν φορέσετε τον ψεκαστήρα στην πλάτη σιγουρευτείτε ότι η λουρίδα είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει ξεφτίσει. Τυχόν σπάσιµο ή κόψιµο της λουρίδας θα έχει ως αποτέλεσµα την βίαιη πτώση του ψεκαστήρα στο έδαφος και τον τραυµατισµό του χρήστη. - Εάν οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ή εάν έχετε την οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς τον τρόπο µε τον οποίο να αντιδράσετε σε κάποιο απρόοπτο γεγονός, σβήστε την µηχανή (3 - Σχέδιο 9) αµέσως, - Προτού αποθηκεύετε τον ψεκαστήρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πλύνετε επιµελώς τα δοχεία υγρού και βενζίνης. Αυτό είναι απαραίτητο διότι µπορεί να σχηµατιστούν ή να απελευθερωθούν τοξικά αέρια στο δωµάτιο φύλαξης. - Πάντα να συµβουλεύεστε το εγχειρίδιο οδηγιών σε περίπτωση ανάγκης. 1

2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έναρξη λειτουργίας του προϊόντος ως ψεκαστήρα 1) Σιγουρευτείτε ότι η βαλβίδα διανοµής (1 - Σχέδιο 10) είναι κλειστή. 2) Γεµίστε το δοχείο µε το χηµικό που έχει προετοιµαστεί εκ των προτέρων, έως ότου φθάσει σε ένα ύψος περίπου 2 εκατ. κάτω από το κατώτατο σηµείο του σουρωτηριού (2 - Σχέδιο 2). Ο ψεκαστήρας πρέπει να στέκεται όρθιος σε οριζόντια επιφάνεια κατά το γέµισµα. 3) Εκκινήστε τον κινητήρα, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στο κεφάλαιο "Οδηγίες για τη χρήση του κινητήρα. 4) Φορέστε τον ψεκαστήρα στην πλάτη σας. Η θέση του ψεκαστήρα στους ώµους σας πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε το δοχείο να βρίσκεται σε µια µέγιστη απόσταση 3 4 εκατ. από τον αυχένα σας (Σχέδιο 8). Αυτή η ρύθµιση επιτυγχάνεται µε το τράβηγµα των λουριών των ώµων (1 - Σχέδιο 9). Η ανατοµική µορφή του πίσω µέρους έχει µελετηθεί ειδικά για να εξασφαλίζει ότι το κέντρο βάρους του ψεκαστήρα είναι όσο πιο κοντά στο κέντρο βάρους του χειριστή, εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια την καλύτερη ισορροπία και την ελάχιστη κούραση. 5) Αυξήστε τις στροφές της µηχανής µε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9). Κατά τις πρώτες 30 ώρες λειτουργίας µην υπερβείτε τα 3/4 του γκαζιού. ώστε χρόνο ώστε να στρώσει το µοτέρ. Ανοίξτε τη βαλβίδα διανοµής (1 Σχέδιο 10) που επιτρέπει την τέλεια ρύθµιση της ροής υγρών ανάλογα µε το πάχος των φυτών. Προειδοποίηση: Μην ψεκάζετε κάθετα στον αέρα. Ο σωλήνας εκτοξεύσεως πρέπει πάντα να έχει µία µικρή κλίση. Μην τον σηκώνετε πολύ ψηλά. Ρύθµιση του ψεκαστήρα Η σωστή ρύθµιση του ψεκαστήρα µπορεί να µειώσει την κατανάλωση του χηµικού, χωρίς µείωση της βιολογικής δράσης. Προειδοποίηση: Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στη γεωργία µπορούν να είναι επικίνδυνες. Είναι σηµαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να αποφευχθούν οι υπερβολικές δόσεις ή οι πολύ µικρές που θα προκαλούσαν ζηµία στο περιβάλλον, στη συγκοµιδή ή στην καλλιέργεια. Υπολογίζοντας την διανοµή χηµικού Για να εκτελεστεί ακριβής και αποτελεσµατικός ψεκασµός, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι διανέµεται η συνιστώµενη ποσότητα χηµικών ουσιών σε λίτρα ανά εκτάριο. Αυτή η ποσότητα αναγράφεται στις συσκευασίες των προϊόντων από τον κατασκευαστή. (1 εκτάριο = 10 στρέµµατα) Μπορεί να πραγµατοποιηθεί δοκιµή χρησιµοποιώντας σκέτο νερό, υπολογίζοντας το µέγεθος της επιφάνειας του ψεκασµού σε δεδοµένο χρόνο. Παραδείγµατος χάριν: Για ψεκασµό 60 λίτρα/ εκτάριο ξέροντας ότι η επιφάνεια ψεκασµού που καλύπτεται σε 1 λεπτό είναι 20µ x 5µ. Αυτό δίνει: - Η επιφάνεια που ψεκάζεται σε 1 λεπτό ισούται µε 20µ Χ 5µ = 100 m 2 - Ο χρόνος που χρειάζεται για τον ψεκασµό 1 εκταρίου ( m 2 ) ισούται µε m 2 : 100 m 2 = 100 λεπτά/ εκτάριο. - Η διανοµή του ψεκαστήρα σε λίτρα/ λεπτό ισούται µε 60 λίτρα/ εκτάριο : 100 λεπτά/ εκτάριο = 0,6 λίτρα/ λεπτό Συµπέρασµα: Για να ψεκαστεί µία περιοχή µε ρυθµό 60 λίτρα/ εκτάριο, ο χειριστής πρέπει να ρυθµίσει τη βαλβίδα διανοµής στη θέση 1, µε την οποία θα ορίσει µια διανοµή 0,6 λίτρα/ λεπτό και θα καλύψει, σε 1 λεπτό, ένα µήκος 20 µ και ένα τόξο 5 µ εύρος. Η διανοµή του υγρού µπορεί να ρυθµιστεί µε τη βοήθεια της βαλβίδας (1 - Σχέδιο 10), ανάλογα µε τη θέση που επιλέγεται, η οποία µπορεί να είναι από 0 έως 5: Θέση 0 = 0 λίτρα/ λεπτό Θέση 1 = 0,6 λίτρα/ λεπτό Θέση 2 = 1, 2 λίτρα/ λεπτό Θέση 3 = 1,8 λίτρα/ λεπτό Θέση 4 = 2,4 λίτρα/ λεπτό Θέση 5 = 3,0 λίτρα/ λεπτό Υπάρχουν ορισµένες βασικές αρχές κοινές για την πλειοψηφία των καταστάσεων που επιτρέπουν το καλύτερο δυνατό αποτελέσµατα χωρίς πρόκληση ζηµιάς στο χειριστή και το περιβάλλον. - ιαβάστε τις ετικέτες και ακολουθήστε τις οδηγίες ή ζητήστε συµβουλές για τις δόσεις, την τεχνική, την ένδυση, το σωστό χρόνο για τη χρήση και το διάστηµα ασφάλειας. - Εξετάστε τις καιρικές συνθήκες. Ειδικότερα: Ο αέρας µπορεί να προκαλέσει διασκορπισµό του χηµικού και µπορεί να καταστήσει το προϊόν ατελέσφορο, όπως επίσης να γίνει επικίνδυνο, εάν ο άνεµος φυσήξει το µείγµα πάνω στο χειριστή, σε άλλες καλλιέργειες, σε ποταµούς, ζώα ή σπίτια. οκιµαστική λειτουργία Πριν πραγµατοποιήσετε την πρώτη λειτουργία του ψεκαστήρα είναι ενδεδειγµένο να εκτελεσθεί µια δοκιµή µε σκέτο νερό: - για να ελέγξετε ότι η µηχανή λειτουργεί σωστά. - για να ελέγξετε τη σωστή ρύθµιση στα λίτρα ανά εκτάριο. - για να εξοικοιωθείτε µε το µηχάνηµα. Προετοιµασία των χηµικών ουσιών Προειδοποίηση: Κρατήστε τα χηµικά προϊόντα σε καλά αερισµένες εγκαταστάσεις κλειδωµένα, απρόσιτες σε παιδιά και σε αναρµόδια πρόσωπα. Τοποθετήστε προειδοποιητικές ταµπέλες. Πριν προετοιµάσετε το µείγµα που θα ψεκάσετε: 1) Υπολογίστε την ακριβή ποσότητα χηµικού προϊόντος που απαιτείται για την έκταση που θα ψεκάσετε. Τα χηµικά προϊόντα πρέπει να φυλάγονται στις αρχικές συσκευασίες τους, πάντα µε τις ετικέτες τους. 2) Ελέγξτε ότι ο ψεκαστήρας έχει συναρµολογηθεί και ρυθµιστεί σωστά. 3) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σχετικά µε: - τη χρήση του χηµικού προϊόντος, ειδικά όσον αφορά στον τρόπο χρήσης και της σωστής προετοιµασίας της δόσης όπως παρουσιάζεται στη συσκευασία. - την λειτουργία του ψεκαστήρα. Προειδοποίηση: Κατά την µίξη των αντιπαρασιτικών προϊόντων είναι πάντα απαραίτητο να ελεγχθεί ότι είναι φυσικά, χηµικά και βιολογικά συµβατά µε το ένα µε το άλλο. 4) Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του προϊόντος, εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν παιδιά ή αναρµόδια πρόσωπα στην γύρω περιοχή ή κάποιος χωρίς κατάλληλο ρουχισµό προστασίας. Να φοράτε πάντα προστατευτικό ρουχισµό, µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. 5) Μετά από χρήση χηµικών, να πλένετε προσεκτικά τα χέρια και το πρόσωπό σας. 6) Μόλις αδειάσουν οι συσκευασίες που περιεχουν τα αντιπαρασιτικά προϊόντα, θα πρέπει να πλυθούν και να ξεπλυθούν µε άφθονο νερό. 7) Οι κενές συσκευασίες πρέπει να κρατηθούν µέσα στους χώρους αποθήκευσης των χηµικών προϊόντων έως ότου µπορούν να παραδοθούν σε εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία συλλογής. 2

3 ιαδικασία µετατροπής του ψεκαστήρα σε θειωτήρα 1) Ξεβιδώστε το καπάκι από το δοχείο (1 - Σχέδιο 2) και αφαιρέστε το σουρωτήρι (2 - Σχέδιο 2), µε προσοχή ώστε να γλιστρήσει έξω ο πλαστικός σωλήνας (3 - Σχέδιο 2) του σουρωτηριού. 2) Ξεβιδώστε τα δύο παξιµάδια (4-5 - Σχέδιο 2) που είναι τοποθετηµένα στο κάτω σηµείο του δοχείου και αφαιρέστε τα δύο πλαστικά καπάκια. Σε ένα από τα δύο καπάκια υπάρχουν δύο µικροί λαστιχένιοι σωλήνες για την κάθοδο υγρού (7 - Σχέδιο 2) και για εισαγωγή αέρα στ δοχείο (6 - Σχέδιο 2). 3) Πάρτε το σωλήνα (1 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τον στο δοχείο, κρατώντας τον όπως δείχνει το σχέδιο, δίπλα στην αριστερή τρύπα εξαγωγής του δοχείου. 4) Τοποθετείστε τις λαστιχένιες ροδέλες (2-4 - Σχέδιο 3) επάνω στο σωλήνα (3 - Σχέδιο 3). 5) Πάρτε το σωλήνα (3 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τον στην τρύπα εξαγωγής. 6) Βιδώστε τα παξιµάδια (5 - Σχέδιο 3) και τα σφίξτε καλά. 7) Τοποθετείστε τον εύκαµπτο σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) στο σωλήνα (3 - Σχέδιο 3). 8) Τοποθετείστε το σφικτήρα (6 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 9) Τοποθετείστε το κάτω µέρος του σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) στη βαλβίδα (21 - Σχέδιο 3). 10) Τοποθετείστε το σφικτήρα (8 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (7 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 11) Τοποθετείστε τις λαστιχένιες ροδέλες ( Σχέδιο 3) στο σωλήνα (10 - Σχέδιο 3). 12) Πάρτε το σωλήνα (10 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τον στην δεξιά τρύπα του δοχείου. 13) Βιδώστε το παξιµάδι (12 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. Ι 4) Τοποθετείστε τον εύκαµπτο σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) στο σωλήνα (10 - Σχέδιο 3). 15) Τοποθετείστε το σφικτήρα (13 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 16) Τοποθετείστε το κάτω µέρος του σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) στη βαλβίδα (21 - Σχέδιο 3). 17) Τοποθετείστε το σφικτήρα (15 - Σχέδιο 3) στο τέλος του σωλήνα (14 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 18) Πάρτε τον εύκαµπτο σωλήνα (19 - Σχέδιο 3) και τοποθετείστε τη µία µεριά του επάνω στη βαλβίδα πεταλούδα. (21 - Σχέδιο 3) και την άλλη µεριά στην καµπύλη και σφίξτε καλά (17 - Σχέδιο 3). 19) Τοποθετείστε τους σφικτήρες ( Σχέδιο 3) στον εύκαµπτο σωλήνα και σφίξτε καλά. 20) Τοποθετείστε τον εύκαµπτο σωλήνα (23 - Σχέδιο 3) στη βαλβίδα (21 - Σχέδιο 3). 21) Τοποθετείστε το σφικτήρα (22 - Σχέδιο 3) στο τέλος του εύκαµπτου σωλήνα (23 - Σχέδιο 3) και σφίξτε καλά. 22) Γεµίστε το δοχείο µε τη σκόνη, τοποθετείστε το καπάκι (1 - Σχέδιο 2) στο δοχείο και σφίξτε καλά. Προειδοποίηση: Το δοχείο µπορεί να γεµίσει µε την µηχανή σε λειτουργία. Η βαλβίδα διανοµής (1 - Σχέδιο 10) και η βαλβίδα πεταλούδας (1 - Σχέδιο 11) πρέπει να είναι κλειστές. Εκκίνηση του θειωτήρα 1) Σιγουρευτείτε ότι η βαλβίδα πεταλούδας (1 - Σχέδιο 11) είναι κλειστή. 2) Στεγνώστε το εσωτερικό του δοχείου, κατόπιν γεµίστε το µε τη σκόνη χωρίς να πιέζετε ώστε να γεµίσει περισσότερο. - Μην γεµίζετε το δοχείο περισσότερο από τα 3/4 της χωρητικότητας του. - Πριν γεµίσετε το δοχείο, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν µεγάλα κοµµάτια σκόνης σαν µπαλάκια ή ίχνη υγρασίας. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να τα κοσκινίσετε. 3) Εκκινήστε το κινητήρα, σύµφωνα µετά τις οδηγίες. 4) Φορέστε τον ψεκαστήρα στην πλάτη (Σχέδιο 8). 5) Αυξήστε τις στροφές της µηχανής µε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9). Κατά τις πρώτες 30 ώρες λειτουργίας µην υπερβείτε τα 3/4 του γκαζιού. ώστε χρόνο ώστε να στρώσει το µοτέρ. 6) Ανοίξτε τη βαλβίδα πεταλούδας (1 - Σχέδιο 11), που ρυθµίζει την ποσότητα σκόνης που διανέµεται. Ταιριάξτε την απόδοση σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. Οδηγίες για την οµαλή λειτουργία και τη καλή χρήση του ψεκαστήρα Ο δίχρονος κινητήρας λειτουργεί µε τη λίπανση που παρέχεται από το συνδυασµένο καύσιµο βενζίνης λαδιού. Το λάδι απαραίτητο για τη λειτουργία της µηχανής µεταφέρεται µε τη βενζίνη σε όλα τα σηµεία που απαιτούν λίπανση. Έτσι δεν συντρέχει λόγος για χωριστή λίπανση ή για λίπανση της µηχανής. Εντούτοις είναι πολύ σηµαντικό να σιγουρευτείτε ότι οι δόσεις του µίγµατος είναι σωστές. Ένα µίγµα που υπολείπεται σε λάδι µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµία στον κινητήρα, ενώ ένα µίγµα που είναι πάρα πολύ πλούσιο σε λάδι γρήγορα προκαλεί ένα σηµαντικό κατακάθι άνθρακα, που οδηγεί σε πτώση της απόδοσης της µηχανής. Συστήνουµε ένα µίγµα βενζίνης και 4% λαδιού. Παράδειγµα: Σε 1 λίτρο βενζίνης SUPER προσθέστε 40 κ.ε. λάδι. Σε 10 λίτρα βενζίνης SUPER προσθέστε 400 κ.ε. λάδι. Σε 25 λίτρα βενζίνης SUPER προσθέστε 1000 κ.ε. (1 λίτρο) λάδι. Σαν κάυσιµη ύλη να χρησιµοποιείτε µόνο βενζίνη SUPER και για λίπανση µόνο γνωστά εµπορικά προϊόντα ειδικά για δίχρονους κινητήρες. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί άλλος τύπος λαδιού όπως λάδι µηχανών ή λάδι κιβωτίου ταχυτήτων µε πολύ χαµηλό δείκτη προστασίας, διότι θα προκαλέσει γρήγορη βλάβη στον κινητήρα. Θέση για την έναρξη του κινητήρα 1) Τοποθετείστε τον ψεκαστήρα στο έδαφος ή σε µια επίπεδη επιφάνεια. 2) Κρατείστε γερά τον ψεκαστήρα στη θέση του µε ένα το χέρι και τραβήξτε την µανιβέλα µε το άλλο χέρι. Να είστε προσεκτικός και ποτέ µην τραβήξετε το σκοινί της µανιβέλας στο πλήρες µήκος του (1 - Σχέδιο 6), δεδοµένου ότι αυτό µπορεί βλάψει το ελατήριο αυτόµατης επαναφοράς της µανιβέλας. Μια καλή λύση είναι να κρατήσετε τον ψεκαστήρα σταθερά στο έδαφος τοποθετώντας το πόδι σας στο µεταλλικό πλαίσιο (2 - Σχέδιο 6). Εκκίνηση κρύας µηχανής 1) Ανοίξτε τον διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), µετατοπίζοντας τον µοχλό στην ανοικτή θέση "Α". 2) Γυρίστε το διακόπτη (3 - Σχέδιο 9) στην θέση ON. 3) Μετατοπίστε το διακόπτη του αέρα (1 - Σχέδιο 5) στην θέση κλειστό "C ''. 4) Ρυθµίστε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9) στο ένα τέταρτο ή ένα τρίτο µιας πλήρους περιστροφής. 5) Εκκινήστε τον κινητήρα. 6) Ρυθµίστε τον αριθµό στροφών µε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9). 7) Λειτουργήστε τη µηχανή µε µια σταθερή ταχύτητα για λίγα λεπτά για να ζεσταθεί. 8) Ρυθµίστε το γκάζι στο τέρµα έτσι ώστε ο διακόπτης αέρος να κάνει έναν ήχο «κλικ» (1 - Σχέδιο 5) και να κουµπώσει στην ανοικτή θέση "Α'', και έπειτα χαµηλώστε τον αριθµό στροφών σε κανονική ταχύτητα. Έναρξη ζεστής µηχανής 1) Ανοίξτε το διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), ρυθµίζοντας το µοχλό στην κάθετη θέση. 2) Γυρίστε το διακόπτη (3 - Σχέδιο 9) στην θέση ON. 3) Ρυθµίστε το γκάζι (2 - Σχέδιο 9) στο µισό. 4) Εκκινήστε τον κινητήρα. 5) Ρυθµίστε τον αριθµό στροφών µε το γκάζι (2 -Σχέδιο 9). 3

4 Παύση της µηχανής Κλείστε το διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), ρυθµίζοντας το µοχλό στην οριζόντια θέση. Προειδοποίηση: Για να διευκολύνετε την επανεκκίνηση της µηχανής, συνιστάται να κλείνετε το διακόπτη καυσίµου και να αφήνετε τα καύσιµα να εξαντληθούν, κρατώντας τη µηχανή σε λειτουργία µέχρι να σταµατήσει από µόνη της λόγω έλλειψης καυσίµου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να σταµατήσετε άµεσα τη µηχανή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, γυρίστε το διακόπτη (3 -Σχέδιο 9) στην θέση OFF. ιαδικασία σε περίπτωση πληµµυρισµένης µε καύσιµα µηχανής Εάν η µηχανή είναι πληµµυρισµένη, ακολουθείστε της εξής διαδικασία: 1) Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης (3 - Σχέδιο 9) είναι στη θέση ON. 2) Κλείστε το διακόπτη καυσίµου (1 - Σχέδιο 4), γυρίζοντας το µοχλό στην οριζόντια θέση "C". 3) Αφαιρέστε το µπουζί (Σχέδιο 12). 4) Ρυθµίστε το γκάζι στο τέρµα (2 - Σχέδιο 9). 5) Τραβήξτε το σκοινί έναρξης (µανιβέλα) (1 - Σχέδιο 6) για δεκαπέντε φορές. 6) Καθαρίστε το µπουζί (Σχέδιο 13) και βάλτε το ξανά στη θέση του (Σχέδιο 12). Έπειτα, ακολουθήστε την κανονική διαδικασία εκκίνησης. Ρύθµιση του ρελαντί Για να ρυθµίσετε το ρελαντί, γυρίστε τη βίδα στο καρµπυρατέρ (1 - Σχέδιο 7). Γυρίζοντας δεξιόστροφα αυξάνετε τον αριθµό στροφών. Το ρελαντί θα πρέπει να ρυθµίζεται στις περιστροφές / λεπτό (r.p.m.) περίπου. Εκποµπές θορύβου Λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο θορύβου που παράγεται από τη µηχανή, είναι υποχρεωτικό να χρησιµοποιούνται συσκευές µέσων προστασίας ακοής. Ανώτατο όριο συνεχούς ακουστικής πίεσης: MERCURY K db (A). - MERCURY K db (A). Ανώτατο όριο ακουστικής δύναµης παραχθέν: MERCURY K db (A). - MERCURY K db (A). ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κατά τη µεταφορά του ψεκαστήρα σε µικρές ή µεγάλες αποστάσεις είναι ενδεδειγµένο να στραγγίστε το δοχείο καυσίµων και το δοχείο χηµικών ουσιών ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο διαρροής. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ο ψεκαστήρας πρέπει πάντα να βρίσκεται σε όρθια θέση, δεδοµένου ότι πάντα θα υπάρχει κάποιο υπόλειµµα καυσίµων στη µηχανή που θα µπορούσε να διαρρεύσει έξω. Κατά την µετακίνηση του ψεκαστήρα, να φροντίζετε να τον ανυψώνετε πάντα από το λουρί ή τον µεταλλικό σκελετό. Αποφεύγετε να τον σηκώνετε κρατώντας τον από άλλα σηµεία όπως το δοχείο, ο κινητήρας ή οι σωλήνες, δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά. Προειδοποίηση: Πριν την µεταφορά του ψεκαστήρα, περιµένετε έως ότου έχει κρυώσει η µηχανή γιατί αλλιώς µπορεί να καείτε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι εργασίες συντήρησης ή οι επισκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο µετά από καλό πλύσιµο της µηχανής και του συστήµατος ψεκασµού. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τη µηχανή σβηστή. Χρησιµοποιείτε µόνο τα γνήσια ανταλλακτικά. - Κάθε 20 ώρες λειτουργίας ελέγξτε όλους τους σωλήνες υγρού και καυσίµου για να σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγµές και ότι οι σφικτήρες δεν έχουν χαλαρώσει. - Κάθε 30 ώρες λειτουργίας καθαρίστε το φίλτρο εισαγωγής αέρος µε πεπιεσµένο αέρα. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά υλικά γιατί µπορεί να είναι εύφλεκτα. - Κάθε 40 ώρες λειτουργίας καθαρίστε το καρµπυρατέρ και το µπουζί ελέγχοντας ότι η απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι µεταξύ 0,5-0,6 χιλιοστά του µέτρου (σχέδιο 13). - Όταν επανεκκινείτε ζεστή µηχανή, να είστε προσεκτικοί να µην αγγίξετε την µηχανή ή την εξάτµιση γιατί µπορεί να πάθετε έγκαυµα εξ αιτίας της υψηλής θερµοκρασίας. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Εάν ο ψεκαστήρας δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για ένα µακροχρόνιο διάστηµα ακολουθείστε την εξής διαδικασία: 1) Αφαιρέστε το καύσιµο από το δοχείο καυσίµου και από το καρµπυρατέρ. Πλύνετε το δοχείο καυσίµου καλά. 2) Καθαρίστε τον ψεκαστήρα εξωτερικά. 3) Αφαιρέστε το µπουζί. Ρίξτε λίγες σταγόνες λάδι στην τρύπα όπου µπαίνει το µπουζί. (Το ίδιο λάδι που χρησιµοποιείτε για το µείγµα καυσίµου). Τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης (µανιβέλα) δύο ή τρεις φορές και µετά τοποθετείστε το µπουζί πάλι στην θέση του. 4) Αποθηκεύστε τον ψεκαστήρα σε ένα δροσερό και ξηρό µέρος, κάπου που δεν µπορούν να τον βρουν µικρά παιδιά. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΑΘΩΝ Η µηχανή δεν παίρνει µπροστά Ο διακόπτης καυσίµου είναι κλειστός Ανοίξτε το διακόπτη καυσίµου Έχει τελειώσει το καύσιµο Γεµίστε το δοχείο καυσίµου Η τρύπα στο καπάκι του δοχείου είναι βουλωµένη Ανοίξτε την τρύπα µε µία βελόνα ή µικρή πρόκα Ο σωλήνας καυσίµου είναι βουλωµένος Καθαρίστε ή αλλάξτε το σωλήνα Τα φίλτρα βενζίνης είναι βουλωµένα Καθαρίστε τα φίλτρα Το µπεκ του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένο Καθαρίστε το µπεκ µε πεπιεσµένο αέρα Βρώµικο καρµπυρατέρ Καθαρίστε το επιµελώς και φυσήξτε το µε πεπιεσµένο αέρα Η βελόνα του φλοτέρ έχει φρακάρει Καθαρίστε την βελόνα Το σκοινί εκκίνησης βγήκε από την θέση του ή χάλασε Τοποθετείστε το σωστά ή αλλάξτε το Βρώµικο ή χαλασµένο µπουζί Καθαρίστε το επιµελώς και ελέγξτε ότι απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι µεταξύ 0,5-0,6 χιλιοστά του µέτρου. Αλλάξτε το αν είναι απαραίτητο. Το µπουζί πρέπει να είναι προδιαγραφής 175 έως 225 (προτείνουµε BOSCH 175 T1) Η µηχανή δεν δουλεύει σωστά ή σταµατάει Ο σωλήνας του καρµπυρατέρ είναι βρώµικος Καθαρίστε τον σωλήνα και τα φίλτρα βενζίνης Το µπεκ του καρµπυρατέρ είναι βρώµικο Καθαρίστε ή αλλάξτε µπεκ Το µπουζί δεν είναι καλά βιδωµένο Βιδώστε το καλά (όχι πάρα πολύ) και ελέγξτε το καπάκι Το µπουζί είναι λερωµένο Καθαρίστε ή αλλάξτε µπουζί Το σκοινί εκκίνησης βγήκε από την θέση του ή χάλασε Τοποθετείστε το σωστά ή αλλάξτε το 4

5 Ο κινητήρας λειτουργεί σε τέσσερις χρόνους Το µπεκ του καρµπυρατέρ είναι πολύ µεγάλο Αλλάξτε το µπεκ µε ένα στενότερο Το φλοτέρ του καρµπυρατέρ είναι χαλασµένο Αλλάξτε το Το σπογγώδες φίλτρο του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένο Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο Η απόδοση του κινητήρα είναι χαµηλή Το φίλτρο ή ο σωλήνας του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένος, υπάρχει ελαττωµατικός σωλήνας ή κάποια χαλαρή σύνδεση. Το σπογγώδες φίλτρο του καρµπυρατέρ είναι βουλωµένο Το καρµπυρατέρ είναι βρώµικο Χαλαρές συνδέσεις έχουν προκαλέσει εισαγωγή αέρος στην κυλινδροκεφαλή, στην φλάντζα κυλίνδρου ή στην φλάντζα του καρµπυρατέρ. Υπολείµµατα άνθρακα από λάδι στην µηχανή ή την εξάτµιση Καθαρίστε και τοποθετείστε σφικτά τους σωλήνες. Αλλάξτε τους εάν διαπιστωθεί ρωγµή ή άλλο ελάττωµα Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο Λύστε και καθαρίστε το καρµπυρατέρ Αλλάξτε τις φλάντζες, σφίξτε τις βίδες και τα παξιµάδια Καθαρίστε τον κινητήρα, το καρµπυρατέρ και αλλάξτε την εξάτµιση Ο κινητήρας τρίζει ή χτυπάει το καρµπυρατέρ Το σύστηµα ανάφλεξης έχει πάθει κάποια ζηµιά Επιστρέψτε τον ψεκαστήρα για ρύθµιση ή επισκευή Στο µπουζί υπάρχει πολύ κάπνα µεταξύ των ηλεκτροδίων Καθαρίστε το επιµελώς και ελέγξτε ότι απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι µεταξύ 0,5-0,6 χιλιοστά του µέτρου. Το µπουζί είναι εκτός προδιαγραφών Το µπουζί πρέπει να είναι προδιαγραφής 175 έως 225 (προτείνουµε BOSCH 175 T1) Το καύσιµο δεν φτάνει ποτέ στον κινητήρα Ελέγξτε το καρµπυρατέρ και αλλάξτε το αν έχει χαλάσει. Καθαρίστε το µπεκ και αλλάξτε το µε ένα µεγαλύτερο αν κριθεί απαραίτητο. Ο κινητήρας υπερθερµαίνεται Το µείγµα καυσίµου είναι κακό λόγω έλλειψης λαδιού ή ακατάλληλου λαδιού Στραγγίστε το δοχείο καυσίµου και γεµίστε τη µε µείγµα µε αναλογία 4%. Να χρησιµοποιείτε µόνο επώνυµα λιπαντικά. Το µπεκ βενζίνης είναι στενό Αλλάξτε το µε ένα µεγαλύτερο Το σύστηµα ανάφλεξης απορυθµίστηκε Επιστρέψετε τον ψεκαστήρα για ρύθµιση Η εξάτµιση είναι βουλωµένη Καθαρίστε την εξάτµιση, όχι όµως µε χηµικά προϊόντα γιατί ενδέχεται να είναι εύφλεκτα. Η κυλινδροκεφαλή είναι βρώµικη Καθαρίστε την κυλινδροκεφαλή αλλά προσέξτε να συναρµολογήσετε τα πάντα σωστά Θόρυβος Ο κινητήρας χτυπάει όταν δουλεύει στο τέρµα Ακατάλληλο καύσιµο. Αλλάξτε το µε µείγµα µε αναλογία 4% και καθαρίστε καλά τα υπολείµµατα λαδιού στον κινητήρα. Εξαιρετικός θόρυβος Οι ελαστικές ροδέλες των πιστονιών είναι φραγµένες. Καθαρίστε τις, ή αλλάξτε τις και επίσης καθαρίστε τις θέσεις των πιστονιών. ΣΧΕ ΙΟ 2 ΣΧΕ ΙΟ 3 ΣΧΕ ΙΟ 4 5

6 ΣΧΕ ΙΟ 5 ΣΧΕ ΙΟ 6 ΣΧΕ ΙΟ 7 ΣΧΕ ΙΟ 8 ΣΧΕ ΙΟ 9 ΣΧΕ ΙΟ 10 ΣΧΕ ΙΟ 11 ΣΧΕ ΙΟ 12 ΣΧΕ ΙΟ 13 6

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ GAE SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ GAE SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ GAE SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 Ασφάλεια... 2 Έλεγχος πριν την λειτουργία... 3 Εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας... κινητήρα 5 Συντήρηση... 6 Αντιμετώπιση προβλημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. SCARIFIER SP36 Οδηγίες Χρήσης ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Ορισµός Συµβόλων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης της µηχανής και του σέρβις. Να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Αεροφυλάκιο 2 Ηλεκτροκινητήρας 3 Κεφαλή 4 Βάση 5 Τροχαλία 6 Ιμάντας 7 Προστατευτικό κάλυμμα 11 Πιεσοστάτης 13 Μανόμετρο 14 Βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Απαντήσεις στα Θέματα των πανελληνίων 2013 στο μάθημα ΜΕΚ ΙΙ Θέμα Α Α1 α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Σωστό β) Για να περιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης

Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η ψησταριά είναι σε χρήση, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη. Μαγειρεύετε πάντα με πολύ προσοχή. Να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση ατυχημάτων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637. Οδηγίες χρήσεως. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr

Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637. Οδηγίες χρήσεως. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637 Οδηγίες χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr ΓΕΝΙΚΑ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την καλύτερη λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος

SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος Οδηγίες χρήσεως Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον δονητή αµαλγάµατος διπλής τάσης, ο οποίος έχει ένα χρονόµετρο υψηλής ακρίβειας που ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405 Οδηγίες Χρήσης Αρ.είδους 27 070 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l Αρ.είδους 27 070 890 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l 04 573 A 405 Περιεχόμενα 1. Γενικά στοιχεία 2 1.1. Προορισμός σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201 ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσεως. Διατηρείστε το σε καλή κατάσταση. ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ! Όσες οδηγίες περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr MEAT&DORIA Περιγραφή Φωτογραφία Γενικό καθαριστικό 500ml Μ 1 Για µετρητές µάζας αέρος, βαλβίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Diesel EGR 3-1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επαγγελματική χρήση Diesel EGR 3 Καθαρίζει το Σύστηµα Εισαγωγής Αέρα, τις Βαλβίδες Εισαγωγής, τον Αισθητήρα Ροής Αέρα, το EGR (σύστηµα επανακυκλοφορίας απαγόµενων καυσαερίων) και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV135 GCV160 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή εστία γκαζιού Εγχειρίδιο χρήσης

Φορητή εστία γκαζιού Εγχειρίδιο χρήσης Φορητή εστία γκαζιού Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλο: PGC-2324 Διαβάστε και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2X2.3KW(166g/h) Σύστημα πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης Βαλβίδα χαμηλής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμονόμηση μπάρας ψεκαστήρα (αροτραίες καλλιέργειες)

Βαθμονόμηση μπάρας ψεκαστήρα (αροτραίες καλλιέργειες) (αροτραίες καλλιέργειες) ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΗ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΥΘΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ταχύτητα ροής : 1000Ι/h Ελάχιστη/μέγιστη πίεση: 1-8 bar Ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία τροφοδοσίας : 4 o C-15 o C ΣΧΕΔΙΑ 1 & 2 A: Σωλήνας εισόδου Β: Σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το κιτ τραπεζοειδούς ιμάντα CT881K2 / CT881WP1 σε ένα Ford Fiesta V έτους κατασκευής 2004 (JH_JD_) 1,4 ltr.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο Πολυμηχάνημα LE DPS

Βενζινοκίνητο Πολυμηχάνημα LE DPS Οδηγίες Χρήσης Βενζινοκίνητο Πολυμηχάνημα LE 26326 DPS 1 MADE IN CHINA ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο σκοπό έχουν να προσελκύσουν την προσοχή σας σε πιθανούς κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΟ ΗΓΙΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε τη µηχανή ακολουθήστε βασικά µέτρα ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Ο ΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΟ ΗΓΙΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε τη µηχανή ακολουθήστε βασικά µέτρα ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:- ιαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για προσεκτική συναρµολόγηση, έλεγχο και λειτουργία. -Μην λειτουργείτε τη µηχανή προτού εγκαταστήσετε το πλαστικό ακροφύσιο στη σηµείο εισόδου της σκόνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. Περιγραφή 1.1. Ανάγνωση Ετικέτας Διαβάζετε πάντα την ετικέτα του σκευάσματος και ακολουθείτε τις οδηγίες κατά τη χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ειδικά τις συστάσεις ασφάλειας. Κάθε συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 1. Συναρμολογήστε το μηχάνημα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa ΠΡΟΕΙΔΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Β-3

ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Β-3 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Β-3 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΖΟΥΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙ ΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Manual ALPINE FITNESS ΠΑΓΚΟΣ B-3 2 Συγχαρητήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πηγή του νερού θα πρέπει να είναι τρεχούμενο νερό πόλης, που ελέγχεται από τις Δημοτικές Αρχές. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054

www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054 Οδηγίες Χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054 Προετοιµασία µηχανής Σηµαντικό: Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµα το οποίο καλύπτει τη µηχανή. Τοποθέτηση χειρολαβής εν απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή. ενός υδραυλικού συστήµατος διεύθυνσης

Ανακατασκευή. ενός υδραυλικού συστήµατος διεύθυνσης Ανακατασκευή ενός υδραυλικού συστήµατος διεύθυνσης Φωτογραφίες: EMMETEC s database Kείµενο: Carlos Panzieri Απίστευτο κι όµως αληθινό... Ένα παλαιό ανταλλακτικό µπορεί να µεταµορφωθεί µε λίγες τσιµούχες

Διαβάστε περισσότερα