Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: Οδηγίες χρήσεως. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637. Οδηγίες χρήσεως. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr"

Transcript

1 Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: Οδηγίες χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ

2 ΓΕΝΙΚΑ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την καλύτερη λειτουργία και συντήρηση της χλοοκοπτικής µηχανής. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σέρβις της µηχανής είναι απαραίτητο να έχετε σηµειώσει τον αριθµό µοντέλου και τον αριθµό σειράς. εικόνα 1 1. Αριθµός µοντέλου και αριθµός σειράς. Γράψτε το µοντέλο (Model No.) και τον αριθµό σειράς (Serial Number) του προϊόντος στον πίνακα παρακάτω. Εκπαίδευση ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Εξικοιωθήτε µε την λειτουργία και τη σωστή χρήση της µηχανής. Μην αφήνετε παιδιά ή άτοµα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες, να χρησιµοποιήσουν τη µηχανή. Βενζίνη Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. Να αποθηκεύετε το καύσιµο σε ειδικό δοχείο γι αυτό το σκοπό. Να γεµίζετε το δοχείο της χλοοκοπτικής µηχανής σε ανοικτό χώρο και µην καπνίζετε. Προσθέστε καύσιµο πριν ξεκινήσετε τη µηχανή. Ποτέ µην ανοίγετε την τάπα του δοχείου βενζίνης και µην συµπληρώσετε βενζίνη όταν η µηχανή είναι σε λειτουργία ή είναι ακόµα ζεστή. Εάν η βενζίνη ξεχειλίσει, µην επιχειρήσετε να βάλετε µπροστά τη µηχανή. Μετακινήστε τη ποιό πέρα για να αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης µέχρι η βενζίνη να εξατµισθεί. Κλείστε το τεπόζιτο και το δοχείο βενζίνης. Προετοιµασία Κατά τη διάρκεια του κουρέµατος να είστε ντυµένοι κατάλληλα. Μην κουρεύετε ξυπόλητοι ή µε σανδάλια. Ελέξτε τη περιοχή που θα κουρέψετε και αφαιρέστε όλα τα πετραδάκια, ξυλαράκια καλώδια και άλλα αντικείµενα που τυχόν υπάρχουν στο χώρο. Πριν ξεκινήσετε το κούρεµα ελέγξτε τις λεπίδες, τις βίδες, το κοπτικό στοιχείο για τυχόν φθορές. Εάν έχουν φθαρεί πρέπει να τα αντικαταστήσετε. Εκκίνηση Πριν ξεκινήσετε τη µηχανή, βάλτε στη νεκρά τους µοχλούς του µαχαιριού και της προώθησης. Μη γέρνετε τη µηχανή κατά την εκκίνηση εκτός και άν είναι αναγκαίο. Σε αυτή την περίπτωση γύρετε την πλευρά που είναι αντίθετα από τον χρήστη. Ξεκινήστε τη µηχανή σύµφωνα µε τις οδηγίες, προσέξτε τα πόδια σας να είναι µακριά από το µαχαίρι και όχι µπροστά από τη χοάνη εναπόθεσης του χόρτου (Discharge chute). Λειτουργία Μην κουρεύετε όταν υπάρχει κοντά κόσµος και ειδικότερα παιδιά ή ζώα. Κουρέψτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή µε καλό τεχνητό φωτισµό. Μη βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούµενα µέρη. Να είναι πάντοτε καθαρό το άνοιγµα της χοάνης εναπόθεσης του χόρτου. Μη σηκώνετε ή µεταφέρετε τη µηχανή όταν είναι σε λειτουργία. Οταν κουρεύετε ή περπατάτε µε γρήγορο βηµατισµό και να µην τρέχετε. Πλαγιές 2

3 o Μην κουρεύετε υπερβολικά απότοµες πλαγιές. o Να είστε πολύ προσεκτικοί. o Στις πλαγιές µην κουρεύετε ποτέ πάνω κάτω. Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση. Σταµατήστε τη λειτουργία του µαχαιριού, σε περίπτωση που πρέπει να µεταφέρετε τη µηχανή από και προς άλλη περιοχή για κούρεµα. Λόγω των αναθυµιάσεων µην βάζετε σε λειτουργία τη µηχανή όταν είναι σε κλειστό χώρο. Σταµατήστε τη µηχανή: o όταν αφήνετε τη µηχανή χωρίς επίβλεψη. o o Πριν γεµίσετε το τεπόζιτο Πριν αφαιρέσετε το καδο συλλογής χόρτου. o Πριν τη ρύθµιση του ύψους κοπής εκτός και εάν η ρύθµιση µπορεί να γίνει από τη θέση του χειριστή. Σταµατήστε τη µηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο από το µπουζί: - πριν καθαρίσετε τη χοάνη - πριν ελέγξετε, καθαρίσετε ή φιάξετε τη µηχανή. - Αφού αφαιρέσετε κάποιο ξένο αντικείµενο, ελέγξτε τη µηχανή για τυχόν ζηµιές και επισκευάστε την πριν ξεκινήσετε ξανά το κούρεµα. - Εάν η χλοοκοπτική µηχανή αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα (ελέγξτε αµέσως). Συντήρηση και Αποθήκευση Για την ασφαλή χρήση της µηχανής να ελέγχετε πάντα να είναι καλά σφιγµένες οι βίδες και τα παξιµάδια. Μη χρησιµοποιείτε πιεστικό µηχάνηµα για να καθαρίσετε τη µηχανή. Μην αποθηκεύετε τη µηχανή σε κλειστό χώρο, µε βενζίνη στο τεπόζιτο. Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. Αντικαταστήστε φθαρµένα ή κατεστραµένα µέρη της µηχανής µε καινούργια. Το άδειασµα του δοχείου βενζίνης πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο. Μην αλλάζετε τις ρυθµίσεις της µηχανής. Να είστε προσεκτικοί κατά τη συναρµολόγηση της µηχανής προς αποφυγή τραυµατισµού. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ιαδικασία 1. Απασφαλίστε τις ασφάλειες της χειρολαβής, µετακινήστε τη πτυσσόµενη χειρολαβή σε θέση λειτουργίας, και κλειδώστε τις ασφάλειες (Εικόνα 2). Εικόνα 2 2. Απασφαλίστε τις πάνω ασφάλειες, γυρίστε τη χειρολαβή προς τα πάνω και ασφαλείστε στο σηµείο που είναι καλύτερα για σας (εικόνα 3). 3

4 Εικόνα 3 1. Υψηλότερη θέση 2. Μεσαία θέση 3. Χαµηλότερη θέση Σηµείωση: Μπορείτε να ρυθµίσετε το πάνω µέρος της χειρολαβής από τη θέση 1 έως 3. Σηµείωση: Εάν χαλαρώσει κάποια ασφάλεια, ανοίξτε τον και γυρίστε τον δεξιόστροφα 1 ή 2 στροφές για να σφίξει, µετά ασφαλίστε ξανά. Εικόνα 5 2. Γεµίστε µε λάδι το δοχείο λαδιού. Μέχρι να φθάσει στην ένδειξη Full του δείκτη (Εικόνα 5). Προσοχή στη ποσότητα λαδιού. Μη γεµίζετε πάνω από την ένδειξη Full. (Μέγιστη πλήρωση: 0.59L, τύπος SAE 30) 3. Τοποθετείστε τον δείκτη στη θέση του. Σηµαντικό: Αλλάξτε τα λάδια µετά από τις 5 πρώτες ώρες λειτουργίας, κατόπιν η αλλαγή λαδιών θα γίνεται κάθε χρόνο. είτε: Αλλαγή λαδιού. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γέµισµα δοχείου βενζίνης ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΗ!! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚΡΗΞΗ Εικόνα 4 Γέµισµα δοχείου λαδιού Η χλοοκοπτική µηχανή δεν περιέχει λάδι. 1. Αφαιρέστε τον δείκτη λαδιού (Εικόνα 5) Πριν γεµίσετε µε βενζίνη το δοχείο η µηχανή δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω σε όχηµα ούτε σε κάποιο αντικείµενο. Πρέπει να είναι πάνω στο έδαφος. Γεµίζετε το ντεπόζιτο του χλοοκοπτικού σε εξωτερικό χώρο και όταν η µηχανή είναι κρύα. Σκουπίζετε εάν χυθεί βενζίνη. Μην καπνίζετε Αποθηκεύετε τη βενζίνη σε ειδικό δοχείο καυσίµου, µακριά από παιδιά. Γεµίστε το δοχείο βενζίνης µε καλής ποιότητας ΑΜΟΛΥΒ Η βενζίνη (Εικόνα 6). 4

5 Σηµαντικό: Για να µην έχετε προβλήµατα κατά την εκκίνηση της µηχανής, προσθέστε βελτιωτικό καυσίµου αναµιγνύοντας το µε τη βενζίνη. Ρυθµίστε και τους τέσσερις τροχούς στο ίδιο ύψος. Σηµείωση: Για να σηκώσετε τη µηχανή, µετακινήστε τους 2 µοχλούς ύψους κοπής προς τα εµπρός για να χαµηλώσετε τη µηχανή, µετακινήστε και τους δυο προς τα πίσω (Εικόνα 7) Εικόνα 6 Έλεγχος επιπέδου λαδιού Σέρβις: Μετά από κάθε χρήση ή καθηµερινά Ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού στη µηχανή. 1. Αφαιρέστε τον δείκτη λαδιού, σκουπίστε τον και τοποθετείστε τον ξανά στη θέση του (Εικόνα 5) 2. Αφαιρέστε τον δείκτη και ελέγξτε τη στάθµη λαδιού (Εικόνα 5). Εάν το επίπεδο λαδιού στον δείκτη είναι κάτω από την ένδειξη Add, γεµίστε µε λάδι το δοχείο µέχρι να φθάσει στην ένδειξη Full. Προσοχή στην ποσότητα λαδιού. Μη γεµίζετε περισσότερο από την ένδειξη Full. (Μέγιστη πλήρωση: 0.59L, τύπος SAE30) 3. Τοποθετείστε τον δείκτη στη θέση του. Ρύθµιση Ύψους Κοπής Ρυθµίζοντας το ύψος κοπής, µπορεί να έρθετε σε επαφή µε το µαχαίρι (λεπίδα) κοπής και αυτό µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε µέχρι να σταµατήστουν όλα τα κινούµενα µέρη. Μη βάζετε τα δάχτυλα σας κάτω από το προστατευτικό κάλυµµα κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του ύψους κοπής. Εικόνα 7 Εκκίνηση της Μηχανής 1. Πιέστε το primer (φούσκα) µε τον αντίχειρα κρατώντας κάθε φορά για ένα δευτερόλεπτο πριν το αφήσετε (Εικόνα 8) Εικόνα 8 Σηµείωση: Εάν η θερµοκρασία αέρα είναι κάτω από 13 ºC, πιέστε σταθερά το primer 5 φορές. 2. Κρατήστε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού µαζί µε τη χειρολαβή (Εικόνα 9) Εάν η µηχανή δουλεύει το κάλυµµα της µηχανής είναι ζεστό και µπορεί να σας κάψει. Ρυθµίστε το ύψος κοπής όσο επιθυµείτε. Εικόνα 9 5

6 3. Τραβήξτε την κορδονιέρα (Εικόνα 10) Εικόνα Εάν η µηχανή δεν ξεκινήσει µε 1 ή 2 τραβήγµατα, πατήστε το primer (φούσκα) 1 ή 2 φορές και προσπαθήστε να την ξαναβάλετε µπροστά. δευτερόλεπτα θα πρέπει να έχουν σταµατήσει ο κινητήρας και το µαχαίρι. Εάν δεν γίνει αυτό, µη ξαναχρησιµοποιήσετε τη µηχανή. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. Ανακύκλωση του κοµµένου χόρτου Σηµείωση: Το καλάθι συλλογής χόρτου µπορεί να παραµείνει επάνω στη µηχανή κατά τη διάρκεια ανακύκλωσης του κοµµένου χόρτου. Για να ανακυκλώσετε το κοµµένο χόρτο µετακινήστε το µοχλό Recycling / Βagging στη θέση Recycling (Εικόνα 13) Σηµείωση: Εάν τελικά δεν ξεκινήσει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. Λειτουργία της αυτόµατης κίνησης Για να µπει σε λειτουργία η αυτόµατη κίνηση, κρατήστε µαζί τη χειρολαβή και τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού. Εικόνα Επιλογή ανακύκλωσης 2. Επιλογή συλλογής χόρτου Συλλογή χόρτου Χρησιµοποιήστε τον κάδο συλλογής όταν θέλετε να µαζέψετε το χόρτο και τα κοµµένα φύλλα από τον χλοοτάπητα. Εικόνα 11 ιακοπή λειτουργίας της µηχανής 1. Αφήστε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού (εικόνα 12) Εικόνα 12 Σηµαντικό: Όταν αφήσετε την µπάρα ελέγχου του µαχαιριού, µέσα σε 3 Μαζί µε το χόρτο συλλέγονται και πετραδάκια και άλλα παρόµοια σκουπίδια. Εάν ο κάδος συλλογής χόρτου είναι κατεσταµµένος µπορεί να πεταχτούν και να κτυπήσουν εσάς ή κάποιον παρευρισκόµενο. Να ελέγχετε τον κάδο συχνά για τυχόν φθορές. Εάν έχει φθαρεί αντικαταστήστε τον µε καινούργιο. Προσοχή στην επαφή µε το µαχαίρι µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. Για να συλλέξετε το κοµµένο χόρτο τοποθετείστε τον κάδο συλλογής (δείτε τοποθέτηση κάδου συλλογής χόρτου) και µετακινήστε το µοχλό στη θέση bagging (Εικόνα 13) 6

7 Τοποθέτηση κάδου συλλογής χόρτου Σηκώστε και κρατήστε ψηλά το πίσω κάλυµµα, τοποθετείστε τον κάδο. Χαµηλώστε το κάλυµµα (Εικόνα 14) Εικόνα 14 Αφαίρεση κάδου συλλογής χόρτου Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα αλλά µε αντίθετη φορά. Οπίσθια εναπόθεση του κοµµένου χόρτου Χρησιµοποιήστε την επιλογή της οπίσθιας εναπόθεσης του κοµµένου χόρτου, εάν το χόρτο είναι ψηλότερο από το κανονικό. Εάν το καλάθι συλλογής είναι τοποθετηµένο στη µηχανή αφαιρέστε το πριν τη λειτουργία (Εικόνα 15) Ο µοχλός θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση Bagging. Εικόνα 15 Προσοχή στην επαφή µε το µαχαίρι µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. Γενικές Συµβουλές κοπής του χλοοτάπητα Καθαρίστε την περιοχή από ξυλαράκια, πέτρες, καλώδια, κλαδιά στα οποία µπορεί να χτυπήσει το µαχαίρι. Μη χτυπήσετε το µαχαίρι πάνω σε σταθερά αντικείµενα. Μην κουρεύετε σκόπιµα πάνω από οποιοδήποτε αντικείµενο. Εάν η µηχανή χτυπήσει πάνω σε ένα σταθερό αντικείµενο ή αρχίσει να τρέµει, σταµατήστε αµέσως τη µηχανή, αποσυνδέστε το καλώδιο από το µπουζί και ελέγξτε τη µηχανή για οποιαδήποτε ζηµιά. Για την καλύτερη λειτουργία της µηχανής τοποθετείστε καινούργιο µαχαίρι πριν ξεκινήσει η εποχή κουρέµατος. Αντικαταστήστε το µαχαίρι (λεπίδα) µε γνήσιο µαχαίρι της TORO. Κοπή χόρτου Κουρεύετε µόνο στο 1/3 του µαχαιριού τη φορά. Μην κουρεύετε κάτω από τα 51mm εκτός και άν ο χλοοτάπητας είναι αραιός ή όταν είναι τέλος του φθινοπώρου που η ανάπτυξη του χλοοτάπητα µειώνεται. είτε: Ρύθµιση ύψους κοπής. Όταν ο χλοοτάπητας είναι πάνω από 15cm ψηλός, κουρέψτε στο ψηλότερο σηµείο κοπής και βαδίστε σιγότερα. Κουρέψτε ξανά ρυθµίζοντας το σηµείο κοπής χαµηλότερα για την καλύτερη εµφάνιση του χλοοτάπητα. Να κουρεύετε όταν ο χλοοτάπητας είναι στεγνός. Ο χλοοτάπητας κατά το κούρεµα όταν είναι υγρός σχηµατίζει µια συµπαγή µάζα και φράζει η µηχανή ή µπλοκάρει ο κινητήρας. Εάν το χόρτο ή τα φύλλα είναι βρεγµένα, µπορεί να προκληθεί ατύχηµα, σε περίπτωση που 7

8 γλιστρήσετε και ακουµπήσετε το µαχαίρι. Κουρεύετε µόνο όταν ο χλοοτάπητας είναι στεγνός. Να εναλάσσεται την κατεύθυνση κουρέµατος. Αυτό βοηθά στην καλύτερη λίπανση του χλοοτάπητα. Εάν κατά το τέλος της κοπής του χλοοτάπητα το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό τότε... - Αντικαταστήστε το µαχαίρι. - Το βήµα σας να είναι µικρότερο καθώς κουρεύετε. - Ανεβάστε το ύψος κοπής της µηχανής σας. - Κουρεύετε τον χλοοτάπητα συχνότερα. Συντήρηση Σηµείωση: Ορίστε την αριστερή και την δεξιά πλευρά της µηχανής από τη θέση λειτουργίας. Προτεινόµενο Προγραµµα Συντήρησης Εργασίες Μετά από τις 5 πρώτες ώρες Πριν από κάθε χρήση ή καθηµερινά ιαδικασία Συντήρησης Αλλαγή λαδιών Ελέγξτε το επίπεδο λαδιού. Να είστε βέβαιοι ότι η µηχανή έχει σταµατήσει µέσα σε 3 δευτερόλεπτα από τη στιγµή που αφήσατε τη µπάρα κίνησης του µαχαιριού. Καθαρίστε τη µηχανή. - Καθώς κουρεύετε αλληλοκαλύψτε τις λωρίδες κοπής αντί να καλύψετε µια λωρίδα σε κάθε πέρασµα. - Ρυθµίστε το ύψος κοπής στις µπροστινές ρόδες µια εγκοπή χαµηλότερα από τις πίσω. Παράδειγµα: Ρυθµίστε τις µπροστινές ρόδες στα 60mm και τις πίσω στα 70mm. Κάθε 25 ώρες Κάθε 50 ώρες Κάθε 100 ώρες Πριν την αποθήκευση Ετησίως Αντικαταστήστε το µαχαίρι ή ακονίστε το (συχνότερα αν η άκρη δεν είναι κοφτερή) Αλλαγή λαδιών Καθαρίστε το σύστηµα ψύξης. Αντικαταστήστε το µπουζί. Αδειάστε το καύσιµο πριν από οποιαδήποτε επισκευή και πριν την ετήσια αποθήκευση. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα Ελέγξτε το µπουζί Γρασάρετε τα γρανάζια των τροχών. 8

9 Προετοιµασία για Συντήρηση 1. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 2. Αποσυνδέστε το µπουζί (Εικόνα 16) πριν ξεκινήσετε την συντήρηση. Αντικατάσταση Φίλτρου Αέρα Η αντικατάσταση του φίλτρου αέρα να γίνεται ετησίως (ποιό συχνά εάν οι συνθήκες δεν είναι καλές πχ πολύ σκόνη). 1. είτε διαδικασία συντήρησης. 2. Ανοίξτε το κάλυµα του φίλτρου αέρα και αφαιρέστε το φίλτρο Εικόνα 17) Εικόνα Όταν τελειώσετε µε τη διαδικασία συντήρησης της µηχανής τοποθετείστε το µπουζί. Σηµαντικό: Πριν πλαγιάσετε τη µηχανή για να αλλάξετε τα λάδια ή να αντικαταστήσετε τη λεπίδα, πρέπει να έχετε αδειάσει πολύ καλά το δοχείο καυσίµου. Εάν χρειαστεί να γύρετε τη µηχανή χωρίς να αφαιρέσετε το καύσιµο, χρησιµοποιήστε µια αντλία καυσίµου για να αδειάσετε το τεπόζιτο. Πάντοτε να πλαγιάζετε τη µηχανή από την αντίθετη πλευρά έτσι ώστε το φίλτρο αέρα να είναι από την άλλη πλευρά. Πλαγιάζοντας τη µηχανή µπορεί να χυθεί καύσιµο. Η βενζίνη είναι εύλεκτη, και µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. Αφήστε τη µηχανή να δουλέψει µέχρι να τελειώσει η βενζίνη ή αφαιρέστε το καύσιµο µε µια αντλία χειρός. Ποτέ µη την αδειάζετε σε σιφόνι. Εικόνα Τοθετείστε καινούργιο φίλτρο και κλείστε το κάλυµα. Αλλαγή λαδιών Μετά από τις πρώτες 5 ώρες Κάθε 50 ώρες ουλέψτε τη µηχανή για λίγα λεπτά πριν αλλάξετε τα λάδια για να ζεσταθεί. Όταν ζεσταθεί το λάδι ρέει καλύτερα και παρασύρει µαζί του περισσότερα υπολείµµατα. 1. Ακολουθείστε τις διαδικασίες προετοιµασίας συντήρησης. 2. Αφαιρέστε τον κάδο συλλογής χόρτου. 3. Αδειάστε τη βενζίνη από το δοχείο καυσίµου. 4. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (Εικόνα 5) 5. Τοποθετείστε ένα δοχείο για να στραγγίσει το λάδι στην αριστερή πλευρά της µηχανής (Εικόνα 18) 9

10 Ρύθµιση της αυτοκίνησης Εάν η µηχανή δεν κινείται σωστά, ρυθµίστε το καλώδιο αυτοκίνησης. 1. Χαλαρώστε το παξιµάδι (Εικόνα 20) Εικόνα Αφού στραγγίσει το λάδι, σηκώστε τη µηχανή. 7. Γεµίστε µε λάδι το δοχείο λαδιού, µέχρι να φθάσει στην ένδειξη Full. Προσοχή στη ποσότητα λαδιού. Μη γεµίζετε παραπάνω από την ένδειξη Full (Μέγιστη πλήρωση: 0.59L, τύπος SAE 30) 8. Τοποθετείστε τον δείκτη στη θέση του. 9. Σκουπίστε εάν έχει χυθεί λάδι. 10. Πετάξτε το χρησιµοποιηµένο λάδι σε τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Τροχοί γρασάρισµα γραναζιών Εικόνα Παξιµάδι επάνω στη βάση του καλωδίου. 2. Τραβήξτε πλήρως την πάνω χειρολαβή προς τα πίσω (Εικόνα 21) Γρασάρετε ετησίως τα γρανάζια των τροχών. 1. Ξεβιδώστε τα παξιµάδια από τους πίσω τροχούς και αφαιρέστε τους. 2. Γρασάρετε (Εικόνα 19) Εικόνα Τραβήξτε το περίβληµα του καλωδίου προς τα κάτω µέχρι να απελευθερωθεί από τη βάση (Εικόνα 22) Εικόνα Τοποθετείστε ξανά τους πίσω τροχούς. 10

11 Εικόνα Εκτεθειµένο καλώδιο. 4. Σπρώξτε το κάλυµµα του καλωδίου προς τα πάνω 5mm (3/16). (Εικόνα 23) Εικόνα Κάλυµµα καλωδίου 5. Σφίξτε πολύ καλά το παξιµάδι. 6. Ξεκινήστε τη µηχανή για να ελέγξετε τη ρύθµιση. Σηµείωση: Εάν δεν έχει ρυθµιστεί σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία. Αντικατάσταση του Μαχαιριού (Λεπίδα) Αντικαταστήστε τη λεπίδα ή ακονίστε τη (συχνότερα εάν η άκρη δεν είναι κοφτερή). Εικόνα Βάση καλωδίου 2. Περίβληµα καλωδίου Σηµείωση: Με ένα χάρακα από την πάνω πλευρά της βάσης του καλωδίου, µπορείτε να µετρήσετε πόσο θα κινηθεί το πάνω µέρος του καλύµµατος του καλωδίου. Σηµείωση: Μετακινώντας το κάλυµµα του καλωδίου προς τα πάνω µειώνεται η ταχύτητα, µετακινώντας το κάλυµµα του καλωδίου προς τα κάτω αυξάνεται η ταχύτητα (Εικόνα 24). Σηµαντικό: Θα χρειαστείτε ένα γαλλικό κλειδί για να τοποθετήσετε το µαχαίρι (λεπίδα) σωστά. Εάν δεν µπορείτε να το αλλάξετε µόνοι σας επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. Να ελέγχετε το µαχαίρι κάθε φορά που τελειώνει η βενζίνη. Εάν το µαχαίρι είναι κατεστραµµένο ή ραγισµένο, αντικαταστήστε το αµέσως. Εάν η άκρη του µαχαιριού είναι θαµπή και δεν κόβει, να το ακονίσετε ή να το αντικαταστήσετε. Προσοχή στην επαφή µε το µαχαίρι είναι αιχµηρό. Μπορεί να τραυµατισθείτε. Κατά τη συντήρηση να φοράτε γάντια. 1. Αποσυνδέστε το µπουζί. 2. Πλαγιάστε τη µηχανή, έτσι ώστε το φίλτρο αέρα να είναι προς τα πάνω (Εικόνα 25) 11

12 6. Μη χρησιµοποιήτε πολύ αιχµηρά αντικείµενα. 7. Ψεκάστε την κάτω πλευρά της µηχανής µε νερό. 8. Γυρίστε τη µηχανή µετά τον καθαρισµό. Εικόνα Αφαιρέστε τη λεπίδα, φυλάξτε τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης. 4. Τοποθετείστε το καινούργιο µαχαίρι και τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης. Σηµαντικό: Τοποθετείστε την κυρτή µεριά της λεπίδας προς το περίβληµα της µηχανής. 5. Χρησιµοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί για να σφίξετε το παξιµάδι του µαχαιριού. Καθάρισµα χλοοκοπτικού Μετά από κάθε χρήση ή καθηµερινά. Πλαγιάζοντας τη χλοοκοπτική µηχανή µπορεί να τρέξει καύσιµο από το καρµπυρατέρ ή το τεπόζιτο καυσίµου. Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύλεκτη και µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. Αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία µέχρι να τελειώσει η βενζίνη ή αφαιρέστε το καύσιµο µε µια αντλία χειρός. Ποτέ µην την αδειάζετε σε σιφόνι. 1. Πρώτα ακολουθήστε τις διαδικασίες συντήρησης. 2. Αφαιρέστε τον κάδο συλλογής χόρτου 3. Αδειάστε το καύσιµο 4. Πλαγιάστε τη µηχανή έτσι ώστε το φίλτρο αέρα να είναι προς τα πάνω. 5. Αφαιρέστε τη βρωµιά και τα κοµµατάκια χόρτου µε µια ξύλινη ή πλαστική ξύστρα. Άδειασµα δοχείου καυσίµου 1. Σταµατείστε τη µηχανή και περιµένετε µέχρι να κρυώσει. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το µπουζί. 3. Αφαιρέστε την τάπα από το δοχείο καυσίµου. 4. Χρησιµοποιείστε αντλία χειρός και αδειάστε το καύσιµο σε ειδικό δοχείο. 5. Συνδέστε το µπουζί. 6. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε τη να δουλεύει µέχρι να σταµατήσει µόνη της. 7. Ξεκινήστε τη µηχανή ξανά για να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει βενζίνη στο καρµπυρατέρ. Αποθήκευση Αποθηκεύστε τη µηχανή σε καθαρό, δροσερό και στεγνό χώρο. Προετοιµασία χλοοκοπτικής µηχανής για αποθήκευση. Προσοχή!! Αναθυµιάσεις της µηχανής µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Μην αποθηκεύετε βενζίνη περισσότερο από 30 ηµέρες. Μην αποθηκεύετε τη µηχανή κοντά σε εστία φωτιάς. Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. 1. Κατά το τελευταίο ετήσιο γέµισµα µε βενζίνη, προσθέστε και βελτιωτικό στο καύσιµο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 2. ουλέψτε τη µηχανή µέχρι να τελειώσει η βενζίνη. 3. Βάλτε µπροστά τη µηχανή ξανά. 4. Αφήστε τη µηχανή να δουλέψει µέχρι να σταµατήσει από µόνη της. Όταν δεν µπορείτε πλέον να την ξαναβάλετε µπροστά, έχει τελειώσει η βενζίνη. 5. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το µπουζί. 6. Αφαιρέστε το µπουζί, προσθέστε 30ml λάδι στην οπή και τραβήξτε την κορδονιέρα αργά αρκετές φορές για να πάει το λάδι σε όλο 12

13 τον κύλινδρο έτσι ώστε να µην διαβρωθεί όσο καιρό δεν χρησιµοποιείται. 7. Τοποθετείστε το µπουζί. 8. Σφίξτε ότα τα παξιµάδια και τις βίδες. Μεταφορά µηχανής από το χώρο αποθήκευσης 1. Αφαιρέστε το µπουζί και γυρίστε τη µηχανή γρήγορα χρησιµοποιώντας τη κορδονιέρα για να φύγει το λάδι που περισσεύει από τον κύλινδρο. 2. Τοποθετείστε το µπουζί και σφίξτε το έως 20Nm 3. Συνδέστε το καλώδιο µε το µπουζί. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ

www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054

www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054 Οδηγίες Χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054 Προετοιµασία µηχανής Σηµαντικό: Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµα το οποίο καλύπτει τη µηχανή. Τοποθέτηση χειρολαβής εν απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. SCARIFIER SP36 Οδηγίες Χρήσης ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Ορισµός Συµβόλων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης της µηχανής και του σέρβις. Να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως Toro Recycler 50cm & 55 cm

Οδηγίες Χρήσεως Toro Recycler 50cm & 55 cm Οδηγίες Χρήσεως Tr Recycler 50cm & 55 cm Γεωµηχανική Αθηνών www.gemechaniki.gr inf@gemechaniki.gr Πριν από την εκκίνηση ΓΕΝΙΚΑ Το χλοοκοπτικό Recycler της TORO στηρίζεται σε µία επαναστατική τεχνική κοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ Τηλ Fax Οδηγίες χρήσεως

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ Τηλ Fax Οδηγίες χρήσεως ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ Τηλ. 210 9347564 Fax. 210-9350973 www.geomechaniki.gr Οδηγίες χρήσεως Περιγραφή 1. Μοχλός ελέγχου κίνησης 2. Μοχλός ύψους κοπής 1. Κάθισµα 2. Χειριστήρια ελέγχου 3. Μοχλός ύψους

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ Fax

Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ Fax Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 Fax 210 9350973 www.geomechaniki.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του µηχανήµατος (εικόνα 2) πρέπει πρώτα να εξοικειωθείτε µε τον χειρισµό

Διαβάστε περισσότερα

--ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ--

--ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-- KΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο # OR 9.20 OR 13.25 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΤ743 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το κιτ τραπεζοειδούς ιμάντα CT881K2 / CT881WP1 σε ένα Ford Fiesta V έτους κατασκευής 2004 (JH_JD_) 1,4 ltr.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή Αρ.μοντέλου ER-GC20 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή Panasonic. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ Fax Οδηγίες χρήσεως

Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ Fax Οδηγίες χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 Fax 210 9350973 www.geomechaniki.gr Οδηγίες χρήσεως Περιγραφή Προϊόντος 7. ιακόπτης ελέγχου λεπίδων (ΡΤΟ) 8. Ηχητικός συναγερµός 9. ιακόπτης επιλογής καυσίµου Ωρόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

W9791.

W9791. W9791 Οχηματάκι Κάθεται & Ταξινομεί Στράτα Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Για ηλικίες 9-36 μηνών και έως 20 κιλά. Απαιτείται συναρμολόγηση από

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΦΡΑΠΙΕΡΑ Με ρυθμιζόμενο ύψος Μοντέλο: CM-6058 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά Σημαντικές ειδοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κακή χρήση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης - 1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείται τις βασικές προφυλάξεις καθώς και να τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας KALIVIS KD-5130S Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης Οδηγίες Λειτουργίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 27 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Οδηγίες χειρισµού Μηχάνηµα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ A. Διακόπτης ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat Doblò Panel Van/Crewbus (263) 1.6 D Multijet Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο Πολυμηχάνημα LE DPS

Βενζινοκίνητο Πολυμηχάνημα LE DPS Οδηγίες Χρήσης Βενζινοκίνητο Πολυμηχάνημα LE 26326 DPS 1 MADE IN CHINA ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο σκοπό έχουν να προσελκύσουν την προσοχή σας σε πιθανούς κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V.

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V. . Ο δ η γ ί ε ς Χ ρ ή σ η ς Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά έτσι ώστε να εξοικoιωθείτε µε τις λειτουργίες,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Swivel Sweeper Max Το μυστικό; Swivel Sweeper Max Swivel Sweeper Max

Swivel Sweeper Max Το μυστικό; Swivel Sweeper Max Swivel Sweeper Max Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την Ασύρματη Swivel Sweeper Max, τη γρήγορη και ευέλικτη σκούπα που σας επιτρέπει να καθαρίσετε σκόνη και βρωμιά από χαλιά και πατώματα πιο γρήγορα και πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΟ ΗΓΙΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε τη µηχανή ακολουθήστε βασικά µέτρα ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Ο ΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΟ ΗΓΙΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε τη µηχανή ακολουθήστε βασικά µέτρα ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:- ιαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για προσεκτική συναρµολόγηση, έλεγχο και λειτουργία. -Μην λειτουργείτε τη µηχανή προτού εγκαταστήσετε το πλαστικό ακροφύσιο στη σηµείο εισόδου της σκόνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα SB-80 / SB-85C

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα SB-80 / SB-85C Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα SB-80 / SB-85C Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων Ενδεικτικές λυχνίες (κόκκινες) Εμπλοκή χαρτιού Ανοικτή θύρα Υπερθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SVC9702 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Σημάνσεις Ασφαλείας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά HDM 330 HDM 500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV135 GCV160 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα