ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Τηλέφ ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/Ε ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ Φ.956.2/15/ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (10) -1ο -2o-3o-4ο Σ ΟΣΜΑΕΣ (8.200 αντίτυπα) Αθήνα, 4 Μαϊ 2011 Δημητρίου Σούτσου 40 Συνημμένα: Δεκαεννέα (19) Τ.Κ , Αθήνα φύλλα ΕΑΑΣ(150 αντίτυπα) Χαρ. Τρικούπη 18 Α Τ.Κ , Αθήνα ΘΕΜΑ: Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξκών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) ΣΧΕΤ : α. Φ.127/1/1030/Σ.368/18 Απρ 2011/ΟΣΜΑΕΣ β. Φ.900/18/1029/Σ.367/18 Απρ 2011/ΟΣΜΑΕΣ 1. Σας αποστέλλουμε, κατόπιν του (β) σχετικού, το (α) όμοιο, που αφορά στην παροχή πληροφοριακών στοιχείων επί των παρακάτω θεμάτων: α. Της δραστηριότητας του ΟΣΜΑΕΣ και τις προοπτικές εξέλιξης των προγραμμάτων Μαλεσίνας, Καρύστου και Τρίτου Προγράμματος των μη εξυπηρετηθέντων μελών. β. Τις οικονομικές υποχρεώσεις των συνεταίρων, εξυπηρετηθέντων και μη, από τα προγράμματα του Συνεταιρισμού γ. Του Προϋπολογισμού του ΟΣΜΑΕΣ, οικονομικού έτους 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Συνεταίρων του ΟΣΜΑΕΣ, ως ακολούθως: α. Τα εν ενεργεία στελέχη, συνέταιροι του ΟΣΜΑΕΣ, με ενυπόγραφη γνώση της παρούσας, με μέριμνα Μονάδων Υπηρεσιών που ανήκουν. β. Τα εν αποστρατεία στελέχη, συνέταιροι του ΟΣΜΑΕΣ, με αποστολή της παρούσας σ αυτά, με μέριμνα του Συνεταιρισμού. 3. Η ΕΑΑΣ παρακαλείται για την αποστολή αντιτύπων της παρούσας στα κατά τόπους Παραρτήματά της, για ενημέρωση των μελών της../.

2 -2-4. Το ΤΥΕΣ, να μεριμνήσει για την κατά προτεραιότητα εκτύπωση της παρούσας. Οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της εκτύπωσης, να ρυθμιστούν με απευθείας συνεργασία του ΤΥΕΣ με τη ΔΟΙ/ΓΕΣ. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Δημήτριος Λυμπέρης ΓΕΠΣ Β Υπαρχηγός Υπλγός (Ο) Μιχαήλ Αλεξιάδης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

3 ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) ΚΟΙΝ.: ΟΣΜΑΕΣ/Γεν. Γραμματέας Φ.127/1/1030 Σ. 368 Αθήνα, 18 Απρ 2011 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Συνεταίρων Έτους 2010 ΣΧΕΤ : Φ /7/858641/Σ.897/17 Φεβ 2010/ΓΕΣ/ΔΟΙ 1γ Προς ενημέρωση των συνεταίρων για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) συγκροτήθηκε με τον ΑΝ 564/68, όπως αυτός τροποποιήθηκε στη συνέχεια, και αποτελεί ΝΠΙΔ περιορισμένης ευθύνης και απεριορίστου διαρκείας, υπαγόμενο στην εποπτεία και τον έλεγχο του ΥΕΘΑ (ΓΕΣ). Όργανα του ΟΣΜΑΕΣ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ), ενώ το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑνΣΣ) βασικής συνθέσεως υπέχει θέση Γενικής Συνέλευσης. Το αξίωμα των μελών του ΔΣ και του ΕΣ είναι τιμητικό και άμισθο. 2. Οι πόροι του ΟΣΜΑΕΣ καλύπτουν το σύνολο των εξόδων του, λειτουργικών και κατασκευαστικών, και προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών του και τους τόκους των καταθέσεων του αποθεματικού του. Επιπλέον έσοδα προέρχονται από την διαχείριση της ύδρευσης στη Μαλεσίνα και την τυχόν πώληση περιουσιακών στοιχείων του. 3. Οι δραστηριότητες του ΟΣΜΑΕΣ επικεντρώνονται στην εξέλιξη και λειτουργία των παρακάτω προγραμμάτων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 4. Πρόοδος Εργασιών (4.018 οικόπεδα) Έγιναν τα παρακάτω: α. Η εκποίηση 1 αγροτεμαχίου εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ιδιοκτησίας ΟΣΜΑΕΣ συνολικής αξίας ,00. β. Ανακοινώθηκε η: (1) Επανεκποίηση σαν ενιαίο σύνολο των με αριθμό 2 και 3 αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 4.798,70 τ.μ. που ευρίσκονται εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού στην θέση «Βλιχάδα»../.

4 -2- (2) Εκποίηση σαν ενιαίο σύνολο των με αριθμό 220, 221 και 223 αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης τ.μ. που ευρίσκονται εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού στην θέση «Βλιχάδα». γ. Οι αναγκαίες συντηρήσεις στα έργα υποδομής και επεμβάσεις - βελτιώσεις στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. δ. Η τοποθέτηση ασύρματου δικτύου ελέγχου λειτουργίας, των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων - πλήρωσης δεξαμενών ύδρευσης. 5. Οικονομικές υποχρεώσεις Συνεταίρων α. Ετήσια εισφορά (1) Το ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ αποφάσισε και το ΑΣΣ έχει εγκρίνει (Απόσπασμα 58 Πρακτικού της 3 ης /2011 Συνεδρίασης), την καταβολή των κάτωθι ποσών για το έτος 2011 που πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ μέχρι Συγκεκριμένα: (α). Οικοπεδούχοι 60,00 επί το ποσοστό ιδιοκτησίας τους στο οικόπεδο τους. (β). Οικιστές (οι έχοντες υδρόμετρο) επιβαρύνονται έκαστος, πλέον της απλής εισφοράς των 60,00, με επιπλέον τίμημα 0,40. Το ποσό αυτό θα καλύψει την διαφορά των 454,64 που προέκυψε από τα έξοδα για την πληρωμή της ΔΕΗ έτους 2009 που ήταν ,00 και τα έσοδα από κατανάλωση νερού που ήταν ,36 και κατανέμεται σε κάθε οικιστή ξεχωριστά (δηλαδή στους συνεταίρους που διαθέτουν υδρομετρητή). (2) Από τα τηρούμενα αρχεία του ΟΣΜΑΕΣ προκύπτει ότι σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών οικοπέδων και οικιών δεν έχει εξοφλήσει παλαιότερες εισφορές τους. Αυτονόητο είναι ότι το ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά των παλαιοτέρων ετών. Για τα οικόπεδα τα οποία έχουν οφειλές δεν θα χορηγείται βεβαίωση μη οφειλής (για μεταβιβάσεις) αλλά και άδεια σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, εάν αυτές δεν εξοφληθούν μαζί με την επιβάρυνση των νόμιμων τόκων υπερημερίας. β. Λογαριασμοί Ύδρευσης (1) Όπως είναι γνωστό με τα ποσά που εισπράττονται από τους λογαριασμούς ύδρευσης πραγματοποιείται η συντήρηση του υδραυλικού δικτύου, και η αποκατάσταση των βλαβών, χωρίς την οποία, το δίκτυο θα απαξιωθεί και δεν θα δύναται να εξυπηρετεί τους συνεταίρους../.

5 -3- (2) Παρά τα παραπάνω ένας σεβαστός αριθμός οικιστών, κατόχων υδρομετρητών δεν καταβάλλει το αντίτιμο του νερού που καταναλώνει, αν και λαμβάνει τους λογαριασμούς που εκδίδονται. Οι διαφορές ή αμφισβητήσεις που προβάλλονται, αβάσιμες ως επί το πλείστον, δεν τους νομιμοποιούν στην άρνηση πληρωμής. Ο ΟΣΜΑΕΣ προβαίνει ήδη σε διακοπές νερού μέχρι εξοφλήσεως των οφειλομένων με επιβάρυνση τελών επανασύνδεσης (36,90 ). Σε περίπτωση που το υδρόμετρο έχει καταστραφεί, επιπλέον 46,00 με επιφύλαξη πιθανής αύξησης για το (3) Αποφασίστηκε από το ΔΣ αναπροσαρμογή του πάγιου κατανάλωσης νερού (όχι των κλιμάκων) από το Α Τρίμηνο του 2011 και καθορίστηκε στα 11 (αύξηση 1 ), λόγω της αύξησης χρέωσης του ρεύματος από την λειτουργία του έργου Μαρτίνου. 6. Υποχρεώσεις Συνεταίρων ως προς την Ύδρευση α. Κάθε ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση: (1) Να διατηρεί το φρεάτιο ύδρευσης ελεύθερο και καθαρό για ανεμπόδιστη λήψη των ενδείξεων του μετρητή του. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΟΣΜΑΕΣ θα εκδίδει λογαριασμό με τεκμαρτή κατανάλωση αξίας 200,00 η οποία στο επόμενο τρίμηνο θα διπλασιάζεται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκ νέου θα ακολουθεί διακοπή υδροδοτήσεως η οποία θα αποκαθίσταται μόνο με την εξόφληση των παραπάνω ποσών συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επανασύνδεσης 36,90 ) και της αντίστοιχης δαπάνης αποκάλυψης του φρεατίου. (2) Να παρακολουθεί τον υδρομετρητή του για τυχόν διαρροές της εσωτερικής εγκατάστασης, για την οποία ο ΟΣΜΑΕΣ ουδεμία ευθύνη φέρει. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής. (3) Να αναφέρει άμεσα είτε στον ΟΣΜΑΕΣ (Πρόγραμμα Μαλεσίνας: τηλ , ύδρευση: τηλ ) είτε στον υπεύθυνο συντήρησης του υδραυλικού δικτύου (κ. Δαρσινός Παναγιώτη τηλ ) οποιαδήποτε διαρροή υποπέσει στην αντίληψή του. β. Με απόφαση του ΔΣ η τοποθέτηση νέων παροχών υδρεύσεως και υδρομετρητών στα οικόπεδα γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις: (1) Αίτηση συνεταίρου με συνημμένο αντίγραφο συμβολαίου αγοράς. (2) Υπογραφή συμβάσεως υδροδότησης../.

6 -4- (3) Κατασκευή φρεατίου (εφόσον δεν υπάρχει) με μέριμνα του ιδιοκτήτη. (4) Αποδοχή και πληρωμή εξόδων αρχικής συνδέσεως 442,61 (36,90 καταβάλλονται στον υδραυλικό από τον ΟΣΜΑΕΣ για την εργασία, τα 48,71 για την αγορά του υδρομέτρου και τα υπόλοιπα 357 θα καταχωρούνται στο λογαριασμό 21565). (5) Εξόφληση παλαιών οφειλών. γ. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη κατανάλωση νερού από μέρος των οικιστών επιβαρύνει όλο το σύστημα υδροδότησης και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού κυρίως τους θερινούς μήνες. Ο συχνός έλεγχος για τυχόν βλάβες του εσωτερικού δικτύου των οικιών καθώς και η χρησιμοποίηση του νερού ως ένα πολύτιμο αγαθό το οποίο υπάρχει στον οικισμό με πολύ κόπο και έξοδα θα βοηθήσει στην μείωση της κατανάλωσης. δ. Το πρόβλημα υποκλοπής του νερού από παρακείμενα οικόπεδα συνεχίζεται. Το φαινόμενο αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα και ήδη περιπτώσεις κλοπής νερού έχουν παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη. Για τον λόγο αυτόν ο ΟΣΜΑΕΣ απευθύνει έκκληση προς τους οικιστές να καταγγέλλουν τυχόν πράξεις υποκλοπής νερού για την άμεση αντιμετώπιση και καταστολή τους με νομικές διαδικασίες προς εξάλειψη του φαινομένου. Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται εξίσου σε οικιστές που διαθέτουν ήδη υδρόμετρο να δίνουν νερό σε παρακείμενα οικόπεδα ή οικίες 7. Κυριότητα Οικοπέδων Οικιών α. Για κάθε αλλαγή κυριότητας (πχ λόγω πωλήσεων, λόγω δωρεάς εν ζωή, γονική παροχή) τόσο των οικοπέδων όσο και των κατοικιών θα πρέπει : (1) Πριν την μεταβίβαση να ζητείται από τον ΟΣΜΑΕΣ βεβαίωση ότι δεν υπάρχει οφειλή του οικοπέδου ή του ιδιοκτήτου κατοικίας. (2) Ο Συμβολαιογράφος να συμπεριλάβει στη συμβολαιογραφική πράξη τον παρακάτω όρο: «Ο νέος αγοραστής ή δωρεοδόχος, αναλαμβάνει την ρητή υποχρέωση να καταβάλλει στον ΟΣΜΑΕΣ, όλες τις εισφορές και δαπάνες συμπληρώσεως και συντηρήσεως των έργων υποδομής και των κοινόχρηστων χώρων που προγραμματίζονται κατ έτος από το ΔΣ του Συνεταιρισμού και εγκρίνονται από το ΑνΣΣ όπως καθορίζεται από το καταστατικό του ΟΣΜΑΕΣ» Μόνο εφόσον περιληφθεί στο συμβόλαιο η παραπάνω Ρήτρα απαλλάσσεται βάσει του καταστατικού ο παλαιός ιδιοκτήτης, των οικονομικών υποχρεώσεων που έχει ως συνεταίρος του ΟΣΜΑΕΣ, διαφορετικά παραμένει οικονομικά υπόχρεος../.

7 -5- (3) Να ενημερώνεται ο ΟΣΜΑΕΣ με την υποβολή ενός φωτοαντιγράφου (όχι επικυρωμένου), του Συμβολαίου Μεταβίβασης που συντάσσεται. β. Οι κληρονόμοι θανόντος ιδιοκτήτου πρέπει να δηλώνουν τούτο στον ΟΣΜΑΕΣ, με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να γίνει η αναγνώριση τους ως συνεταίρους με απόφαση του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ. όπως προβλέπεται στο καταστατικό του. 8. Ειδικές Επισημάνσεις α. Η καθαριότητα ή εμφάνιση και η ευταξία του οικισμού δεν είναι η καλύτερη ούτε η επιβαλλόμενη από τους όρους υγιεινής και καλής διαβιώσεως. Η ευθύνη κυρίως ορισμένων οικιστών είναι προφανής. Επισημαίνεται η υποχρέωση και ευθύνη των ιδιοκτητών οικοπέδων, ως αναφορά την αποψίλωση και καθαρισμό του οικοπέδου των, προς αποφυγή πυρκαϊών σύμφωνα με τη Πυροσβεστική Διάταξη Υπ αριθ. 4 ΦΕΚ 724/Β/ Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 433 του ποινικού κώδικα. β. Πέραν των ανωτέρων τον τελευταίο καιρό έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις αποθέσεως μπαζών από νέες ανεγειρόμενες κατοικίες. Αυτό εκτός από την κακή εικόνα και την αλλοίωση του περιβάλλοντος, πράγμα που έχουμε όλοι υποχρέωση να διατηρούμε και βελτιώνουμε, αντίκειται σε ισχύουσες διατάξεις νόμων. Είναι αδιανόητο ένα τόσο όμορφο φυσικό περιβάλλον, να αλλοιώνεται κατά τρόπο βάναυσο, για να προσποριστούν ορισμένοι κάποια οικονομικά οφέλη. Όλοι πρέπει να μεριμνήσουν για την διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, αποτρέποντας τους κακότροπους με κάθε νόμιμο τρόπο. Είναι καθήκον κάθε οικοπεδούχου να επιβάλει στον εργολάβο κατασκευής της οικίας του να μεταφέρει τα προϊόντα εκσκαφής σε συγκεκριμένους χώρους του Δήμου και να μην τα αποθέτει οπουδήποτε. γ. Αυτονόητο είναι ότι τα πεζοδρόμια ή το οδόστρωμα κάθε οδού δεν αποτελεί προέκταση των οικοπέδων και δεν πρέπει να καταλαμβάνονται από κανέναν για κανένα λόγο. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 9. Πρόοδος Εργασιών α. Έγινε η αποκατάσταση όλων των καθιζήσεων στους δρόμους του Οικισμού και τοποθετήθηκαν σχάρες απορροής όμβριων υδάτων. β. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων και του κεντρικού αντλιοστασίου με σταθμό Μέσης Τάσης. Ευρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος λειτουργίας του Κεντρικού αντλιοστασίου, των αντλιών γεωτρήσεων, άντληση και έλεγχος της./.

8 -6- καταλληλότητας του νερού και προώθηση στις δεξαμενές και στο δίκτυο μόνο εφόσον κριθεί κατάλληλο για χρήση. γ. Έγινε επανοριοθέτηση το 2010 σε 115 οικόπεδα από τη ΓΥΣ. Συνολικά έχουν επανοριοθετηθεί από τη ΓΥΣ και ιδιώτη Τοπογράφο Μηχανικό οικόπεδα. 10. Προγραμματισμός Νέων Εργασιών α. Συνεχής παρακολούθηση και συντήρηση της ηλεκτροδότησης των γεωτρήσεων και του αντλιοστασίου. Έλεγχος της καλής λειτουργίας του δικτύου υδροδότησης, της καλής ποιότητας του νερού και προώθηση των διαδικασιών για την διαχείριση του δικτύου ύδρευσης. β. Προετοιμασία για αποκατάσταση των καθιζήσεων και των καταστροφών που προέκυψαν κατά τη χειμερινή περίοδο. 11. Οικονομικές Υποχρεώσεις Συνεταίρων (Καρύστου) α. Από τα τηρούμενα οικονομικά στοιχεία του ΟΣΜΑΕΣ προκύπτει, ότι: (1) Ορισμένοι συνέταιροι δεν έχουν προβεί στην σύνταξη του συμβολαίου μεταβιβάσεως κυριότητος και δεν έχουν εξοφλήσει παλαιότερες εισφορές τους. Το ΔΣ απεφάσισε την εφαρμογή του άρθρου 11 του καταστατικού σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η διαγραφή συνεταίρων οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει τις αναλογούσες εισφορές τους, χάνοντας κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί του δικαιούμενου οικοπέδου καθώς και της επιστροφής της καταβληθείσης προκαταβολής και δόσεων που διέθεσαν. (2) Μικρό ποσοστό των οικοπεδούχων δεν πλήρωσε την εισφορά για τα έτη 2009 και Σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει, ο ΟΣΜΑΕΣ δύναται να προβεί σε προσημειώσεις επί των οικόπεδά τους με επιβάρυνση δικαστικών εξόδων και τόκους καθυστέρησης. (3) Επισημαίνεται ότι για να γίνει η παραχώρηση των οικοπέδων στους συνεταίρους ή νομίμους κληρονόμους με συμβολαιογραφική πράξη, επιβάλλεται να έχουν καταβληθεί όλες οι εισφορές για την αποπεράτωση των έργων υποδομής του οικισμού. Ο συνέταιρος 2 ημέρες πριν την σύνταξη του συμβολαίου μεταβίβασης να αιτείται σχετική βεβαίωση μη οφειλής από ΟΣΜΑΕΣ. β. Ετήσια Εισφορά (1) Το ΔΣ εισηγήθηκε και το ΑΣΣ ενέκρινε την είσπραξη του ποσού των ,00 το οποίο θα κατανεμηθεί στους συνεταίρους ανάλογα με τον συντελεστή αξίας εκάστου οικοπέδου και σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο:./.

9 -7- ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Απαιτούμενο ποσό δαπανών έτους 2011: ,00 Συνολικό άθροισμα συντελεστών αξίας 3.375,60 Χ Συντελεστή αξίας εκάστου οικοπέδου (2) Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι οι ετήσιες εισφορές των συνεταίρων για το έτος 2011 κλιμακώνονται από 62,00 ελάχιστο μέχρι 94,00 μέγιστο, ανάλογα με τον συντελεστή αξίας εκάστου οικοπέδου. Ο ΟΣΜΑΕΣ θα ενημερώσει κάθε συνέταιρο για το αναλογούν ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι Οι κάτοχοι δύο (2) οικοπέδων θα καταβάλλουν τις αναλογούσες εισφορές και για τα δύο (2) οικόπεδα. Επισημαίνεται και πάλι ότι για να πραγματοποιηθεί η υπογραφή συμβολαίων οι συνέταιροι πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις αναλογούσες εισφορές τους προ της υπογραφής των συμβολαίων. γ. Το ΤΑΠ για το 2011 πληρώνεται στο Δήμο Καρύστου με μέριμνά των ιδιοκτητών. 12. Ειδικές Επισημάνσεις α. Η μεταβίβαση (γονική παροχή) των οικοπέδων, από τους εν ζωή συνεταίρους στα παιδιά τους είναι άμεσα δυνατή μετά την υπογραφή των συμβολαίων. Όσο αφορά την πώληση, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες έχουν την κυριότητα για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια από την υπογραφή συμβολαίου, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, αφέκτου ανάγκης και μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ (άρθρο 8 παράγραφος δ του καταστατικού). β. Όσοι εκ των συνεταίρων έχουν υπογράψει συμβόλαιο και δεν έχουν στείλει φωτοαντίγραφο (χωρίς χαρτόσημα) του συμβολαίου μετά του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικοπέδου τους στο υποθηκοφυλάκειο Καρύστου να τα αποστείλουν στον ΟΣΜΑΕΣ για ενημέρωση του φακέλου τους και του αρχείου μας. γ. Ενημερώνουμε όσους επιθυμούν την δενδροφύτευση των οικοπέδου τους, ότι έχει συνταχθεί σχετική μελέτη δενδροφύτευσης με μέριμνα του συλλόγου οικοπεδούχων Καρύστου και στην οποία προτείνονται δένδρα και θάμνοι τα οποία είναι κατάλληλα και ανθεκτικά στις κατά τόπους καιρικές συνθήκες. Προς αποφυγή παρερμηνείας του θέματος τονίζεται ότι οι εργασίες δενδροφύτευσης είναι προαιρετικές και γίνονται με μέριμνα και ευθύνη των οικοπεδούχων. δ. Οι επαναοριοθετήσεις των οικοπέδων ολοκληρώθηκαν εντός του 2010 και ακολούθως οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από ιδιωτικά συνεργεία με μέριμνα των οικοπεδούχων../.

10 -8- ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Μη Εξυπηρετηθέντων Συνεταίρων) 13. Τα μέλη του Τρίτου Προγράμματος ανέρχονται σε μέχρι Αναμένεται η έκδοση βεβαίωσης από το ΥΠΕΚΑ ότι η περιοχή Μπούκα Μεσσηνίας είναι ενταγμένη για οικιστική χρήση στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μεσσήνης προκειμένου να ακολουθήσουν από τον συνεταιρισμό οι διαδικασίες διερεύνησης καταλληλότητας αγοράς και πολεοδόμησης της περιοχής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15. Για την πλήρη ενημέρωση των συνεταίρων ως προς την οικονομική κατάσταση του ΟΣΜΑΕΣ (έσοδα έξοδα και κατανομή αυτών), επισυνάπτονται στα Παραρτήματα Α έως και ΣΤ συγκεντρωτικά στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2011 που εγκρίθηκαν από το ΑΣΣ. 16. Οι Λογιστικές Καταστάσεις που αφορούν την χρήση του 2009 (Ισολογισμός - Απολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης) θα σας κοινοποιηθούν με νεότερη διαταγή καθόσον καθόσον αποφασίστηκε αλλαγή του τρόπου σύνταξης και η εναρμόνιση τους με την ισχύουσα νομοθεσία (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σύστημα ΠΔ 205/98). 17. Επιπλέον θέματα που αφορούν οικονομικές - διοικητικές δραστηριότητες του Συνεταιρισμού είναι προσβάσιμες σε όλους μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 18. Στην Γενική Τράπεζα υφίστανται οι παρακάτω λογαριασμοί, που αφορούν συνολικά στον ΟΣΜΑΕΣ. α. Ο υπ αριθμόν , μόνο για κατόχους υδρομέτρων και αφορά την πληρωμή της τριμηνιαίας κατανάλωσης νερού. Μαλεσίνας. Καρύστου. β. Ο υπ αριθμόν , για το πρόγραμμα γ. Ο υπ αριθμόν , για το πρόγραμμα δ. Ο υπ αριθμόν , για το Τρίτο (Γ) Πρόγραμμα (μη εξυπηρετηθέντων μελών). 19. Επισημαίνεται ότι όλες οι εισφορές κατατίθενται στη Γενική Τράπεζα, όπως ρητά καθορίζεται από το Καταστατικό. Πρέπει να αποφεύγεται η αποστολή χρημάτων μέσω άλλης οδού (π.χ. κατάθεση υπέρ ΟΣΜΑΕΣ σε υποκατάστημα άλλης Τράπεζας, ταχυδρομική επιταγή μέσω./.

11 -9- ΕΛ.ΤΑ., διαδικτυακή συναλλαγή μέσω WEB-BANKING ή DIAS TRANSFER κλπ), διότι σε περίπτωση τυχόν δυσχερειών κατά τη διαδικασία μεταφοράς χρημάτων από τρίτο φορέα προς το λογαριασμό του ΟΣΜΑΕΣ στη Γενική Τράπεζα, δεν είναι δυνατή η αναζήτηση και ταυτοποίηση της κατάθεσης από μέρους μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ευθύνη για την τύχη των χρημάτων και η συνακόλουθη ταλαιπωρία αναζήτησής τους βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο τον καταθέτη. 20. Κατά την κατάθεση των οφειλών εφιστάται η προσοχή των συνεταίρων, ώστε στα γραμμάτια είσπραξης να πληκτρολογούνται από τον ταμία της τράπεζας, υποχρεωτικά, τα στοιχεία συνεταίρου ή ιδιοκτήτη, ήτοι ονοματεπώνυμο και Αριθμός Γενικού Μητρώου Οικοπέδου (ΑΓΜ) καθώς και ο Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου και Οικοπέδου (ΟΤ & ΑΟ), ώστε να διευκολύνεται η πιστή και ακριβής ενημέρωση των αρχείων μας. Σε οικόπεδα, που υπάρχουν πλέον του ενός (1) ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταθέτει το ποσό που του αναλογεί και αναγράφεται στην ειδοποίηση που λαμβάνει από τον ΟΣΜΑΕΣ. Δεν είναι απαραίτητη η αποστολή από τους συνεταίρους, όταν καταθέτουν τις εισφορές οφειλές, φωτοαντίγραφου του δελτίου κατάθεσης, στον ΟΣΜΑΕΣ. 21. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. β και γ, του ισχύοντος Καταστατικού μας οι συνέταιροι έχουν υποχρέωση να πληρώνουν τις συνδρομές τους και τις δαπάνες που αφορούν στην εκπλήρωση του σκοπού του Συνεταιρισμού, να συμμορφώνονται με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Διοικήσεως συμβάλλοντας στην προώθηση και υλοποίηση του έργου του. Αυτονόητο είναι ότι οι παραπάνω εισφορές αποτελούν τα μοναδικά έσοδα του Συνεταιρισμού με τα οποία καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του (ενοίκιο, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες γραφικής ύλης, δαπάνες τηλεφώνων κ.λ.π) και αντιμετωπίζονται οι δαπάνες συντήρησης των έργων υφιστάμενων έργων υποδομής. Για όλες τις οφειλές παρελθόντων ετών (ετήσιες συνδρομές έργα μεταφοράς νερού χρεώσεις νερού) οι οποίες δεν εξοφλήθηκαν ο ΟΣΜΑΕΣ προβαίνει σε διακοπές υδροδοτήσεως (Μαλεσίνα) και σε αγωγές για τις εισπράξεις των οφειλών για λόγους δικαίου προς τους υπόλοιπους συνεταίρους. 22. Όσον αφορά το Τ.Α.Π., όπως έχει αποφανθεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την με αριθμό 394/1997 γνωμοδότησή του, δεν προκύπτει από την διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 ότι ο Δήμος ή η Κοινότητα οφείλουν να διαθέσουν το αντίστοιχο ποσό που εισέπραξαν για Τ.Α.Π. από τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού για έργα αποκλειστικά στην έκταση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, αλλά δύνανται να διαθέσουν τα ποσά αυτά για εκτέλεση τέτοιων έργων σε οποιοδήποτε σημείο των ορίων τους. Κατόπιν τούτου υπάρχει προφανώς δυσχέρεια στον Συνεταιρισμό μας να επιβάλλει στον Δήμο Μαλεσίνας την υποχρέωση όπως τα εισπραττόμενα τέλη του Τ.Α.Π. από τους συνεταίρους να διατίθενται για την συντήρηση των έργων υποδομής αποκλειστικά στην έκταση του Συνεταιρισμού μας../.

12 Παρακαλούνται τα μέλη του ΟΣΜΑΕΣ, καθώς και όποιοι άλλοι συνέταιροι αλλάζουν διεύθυνση κατοικίας να γνωρίζουν στο Συνεταιρισμό έγκαιρα τη νέα τους διεύθυνση στην οποία θα τους αποστέλλονται τα διάφορα ενημερωτικά έγγραφα. Επίσης να μας γνωρίζεται έγκαιρα στο FAX: οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθμό τηλεφώνου σας για έγκαιρη και γρήγορη επικοινωνία. 24. Τα γραφεία του ΟΣΜΑΕΣ ευρίσκονται στην οδό Δημ. Σούτσου 40 Αμπελόκηποι Αθήνα ΤΚ (5 ος Όροφος). 25. Διευκρινίζεται ότι τυχόν σφάλματα που παρουσιάζονται στις δοσοληψίες των συνεταίρων με τον ΟΣΜΑΕΣ δεν είναι εσκεμμένα ούτε αποβλέπουν σε πρόκληση ζημιάς κανενός. Η κατανόηση των συνεταίρων είναι απαραίτητη η δε επίλυση όποιων προβλημάτων θα πρέπει να γίνεται με καλή διάθεση και γνώμονα την εκπλήρωση ενός κοινού σκοπού. Τα τηλέφωνα των γραφείων του ΟΣΜΑΕΣ για ενημέρωση και πληροφόρηση των συνεταίρων (το λογιστήριο απαντά από έως καθημερινά), κατά περίπτωση είναι: α. Πρόεδρος ΔΣ β. Γραμματεία FAX: γ. Γεν. Γραμματέας δ. Ταμείο ε. Λογιστήριο στ. Υπεύθυνος Προγράμματος Μαλεσίνας Μεταβιβάσεις Ύδρευση ζ. Υπεύθυνος Προγράμματος Καρύστου (Μεταβιβάσεις - Εγγραφοδιαγραφές κλπ) η. Υπεύθυνος Γ Προγράμματος -Εγγραφοδιαγραφές κλπ) θ. Πρόεδρος επιτροπής Αξιολόγησης ι. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): (1). Λογιστήριο: (2). Γραμματεία: Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Αλκιβιάδης Καράκωστας Πρόεδρος Δ.Σ./ΟΣΜΑΕΣ Σχης (ΜΧ) Βούλγαρης Πέτρος Γ. Γραμματέας

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Προϋπολογισμός Έτους 2011 Αναλυτικός Πίνακας Εσόδων Οικιστικού Προγράμματος Μαλεσίνας «Β» Προϋπολογισμός Έτους 2011 Αναλυτικός Πίνακας Εξόδων Οικιστικού Προγράμματος Μαλεσίνας «Γ» Προϋπολογισμός Έτους 2011 Αναλυτικός Πίνακας Εσόδων Οικιστικού Προγράμματος Καρύστου «Δ» Προϋπολογισμός Έτους 2011 Αναλυτικός Πίνακας Εξόδων Οικιστικού Προγράμματος Καρύστου «Ε» Προϋπολογισμός Έτους 2011 Αναλυτικός Πίνακας Εσόδων Γ Οικιστικού Προγράμματος «ΣΤ» Προϋπολογισμός Έτους 2011 Αναλυτικός Πίνακας Εξόδων Γ Οικιστικού Προγράμματος

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.127/1/1030/Σ.368 ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας 18 Απρ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Εισφορά Συνεταίρων Έτους 2011 (*) ,64 (*)Το ποσό αφορά τις εισφορές ,00 έτους 2011 από τους συνεταίρους οικισμού Μαλεσίνας. 2 Έσοδα από Κατανάλωση Νερού (2011 και Χρεώστες Ύδρευσης Παρελθόντων Ετών) 3 Χρεώστες Προγράμματος Παρελθόντων Ετών ,00 4 Προθεσμιακή Κατάθεση ,00 5 Καταθέσεις Όψεως Λογ/σμου ,00 6 Καταθέσεις Όψεως Λογ/σμου (Ύδρευση) 7 Τόκοι Πιστωτικοί Λογ/σμου Όψεως Τόκοι Πιστωτικοί Προθεσμιακών Καταθέσεων 9 Έσοδα από Εκποίηση Οικοπέδων Εκτός Σχεδίου ,00 500, , ,00 Από τα ,64 : α. Τα ,00 προορίζο-νται να καλύψουν μέρος των συνολικών εξόδων του Π/Υ 2011 Προγράμματος Μαλεσίνας και κατανέμονται ισομερώς στα οικόπεδα, δηλαδή 60 ανά οικόπεδο. β. Τα 454,64 αφορούν την διαφορά από τα έξοδα για την πληρωμή της ΔΕΗ του έτους 2009 που ήταν ,00 και τα έσοδα από κατανάλωση νερού που ήταν ,36. Αυτά κατανέμονται ισομερώς στους οικιστές (δηλαδή στους συνεταίρους που διαθέτουν υδρομετρητή), και αυξάνουν την εισφορά τους κατά 0,40. ΣΥΝΟΛΟ ,64 Εισφορά Οικοπεδούχων για το έτος 2011: 60 επί το ποσοστό ιδιοκτησίας στο οικόπεδό τους και οικιστές (οι έχοντες υδρόμετρο ) 60,40 έκαστος. Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Αλκιβιάδης Καράκωστας Πρόεδρος Δ.Σ./ΟΣΜΑΕΣ Υπλγος (Ο) Γκόγκος Περικλής Ταμίας ΟΣΜΑΕΣ

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.127/1/1030/Σ.368 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας 18 Απρ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΔΕΗ Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης ,00 2 Αγορά Υλικών Χλωρίωσης και Έξοδα καταμέτρησης -Ελέγχου υδρομετρητών Νερού Δικτύου Ύδρευσης 3 Αμοιβή Εργολάβου Συντήρησης Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης 4 Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης-Δεξαμενών-Αντλιοστασίων 5 Επισκευή Τμημάτων Εσωτερικού - Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης , , , ,00 6 Αποψιλώσεις Οδών και Πεζοδρόμων ,00 7 Συντήρηση - Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου ,00 8 Προμήθεια - Τοποθέτηση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας και Πινακίδων Σημάνσεως Των Οδών Του Οικισμού 9 Αμοιβή Εξωτερικού Επιστημονικού Συμβούλου- Συνεργάτη 10 Διαμόρφωση Κοινόχρηστων- Κοινωφελών Χώρων Οικισμού, περίφραξη και αμοιβή τοπογραφικών 11 Συντήρηση Εγκαταστάσεων & Προμήθεια Συναφών Υλικών (Αναλώσιμα και μη ) 12 Περίφραξη Γεωτρήσεων & Οικοπέδων Ιδιοκτησίας ΟΣΜΑΕΣ (εντός και εκτός σχεδίου) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , ,00 13 Αμοιβή Νομικού Συμβούλου ,00 14 Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Εισφορές Δικηγόρων 15 Μισθοδοσία Φύλακα στα εκτός σχεδίου οικόπεδα 2.938, ,32 16 Μισθοδοσία Υδραυλικού - Φύλακα ,00 17 Εισφορά Υπέρ ΙΚΑ 8.613,95

16 18 Προμήθεια Η/Υ, Προγραμμάτων, Μηχανογραφική Υποστήριξη, Ιντερνετ (e- Banking), Τέλη Κινητής Τηλεφωνίας 5.000,00 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 19 Ενοίκιο Γραφείων ,34 20 Γραφική Ύλη 5.000,00 21 Ταχυδρομικά Έξοδα ,00 22 Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Καθαρισμού Γραφείων ΟΣΜΑΕΣ 2.169,60 23 Απρόβλεπτα Έξοδα 5.000,00 24 Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Συντήρησης & Εξοπλισμού Γραφείων ΟΣΜΑΕΣ 2.500,00 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 25 Έξοδα Κίνησης Προσωπικού 2.000,00 26 Αντίτιμο Καυσίμων Κίνησης Υδραυλικού 1.200,00 27 Φόρος Τόκων Καταθέσεων 1.200,00 28 Δικαστικά Έξοδα 5.000,00 29 Επιστροφές Ποσών Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 30 Τοπογραφικές Εργασίες στα Eκτός Σχεδίου Οικόπεδα 5.000, ,00 31 Έξοδα Κτηματολογίου 5.000,00 32 Έξοδα Δημοσιεύσεων 1.000,00 33 Ενιαίο Τέλος Ακινήτων - ΦΜΑΠ έτους 2011 (*) ,00 34 Λοιπές Αποζημιώσεις προσωπικού και δικαστικές αποφάσεις 35 Ασφάλεια εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων Μαλεσίνας , ,00 36 Μηχανοργάνωση -μηχανογράφιση του ταμείου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,61 38 Πλεόνασμα Χρήσεως (**) ,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,64 (*) Το ποσό αφορά ΦΜΑΠ για τις εκτάσεις του οικισμού που παραμένουν στην ιδιοκτησία του ΟΣΜΑΕΣ και συνεπώς βαρύνουν αυτόν. (**) Το Πλεόνασμα Χρήσης θα προκύψει εφόσον υλοποιηθούν τα Έσοδα και τα Έξοδα του Π/Υ. Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Αλκιβιάδης Καράκωστας Πρόεδρος Δ.Σ./ΟΣΜΑΕΣ Υπλγος (Ο) Γκόγκος Περικλής Ταμίας ΟΣΜΑΕΣ

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.127/1/1030/Σ.368 ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας 18 Απρ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 2 Εισφορά Συνεταίρων Προγράμματος (*) Χρεώστες Προγράμματος Παρελθόντων Ετών , ,00 (*) Το ποσό αφορά την εισφορά έτους 2011 και προορίζεται να καλύψει 3 μέρος των συνολικών Ενιαίο Τέλος Ακινήτων έτους ή ΦΑΠ 4.784,08 εξόδων του Π/Υ 2011 του 2010(**) Προγράμματος. 4 Προθεσμιακή Κατάθεση ,00 5 Τόκοι Πιστωτικοί Προθεσμιακών Καταθέσεων 7.000,00 6 Καταθέσεις Όψεως Λογ/σμου Όψεως ,00 7 Τόκοι Πιστωτικοί Λογ/σμου Όψεως ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,08 (**) Το ποσό εισπράχθηκε από τον ΟΣΜΑΕΣ και αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ή ΦΑΠ έτους 2010 για οικόπεδα για τα οποία συντάχθηκε συμβόλαιο έως την 1η Ιανουαρίου Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Αλκιβιάδης Καράκωστας Πρόεδρος Δ.Σ./ΟΣΜΑΕΣ Υπλγος (Ο) Γκόγκος Περικλής Ταμίας ΟΣΜΑΕΣ

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.127/1/1030/Σ.368 ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας 18 Απρ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΔΕΗ Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης ,00 2 Αμοιβή Εργολάβου Συντήρησης Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης 3 Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης - Δεξαμενών -Αντλιοστασίων 4 Επισκευή Τμημάτων Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης 5 Αγορά Υλικών Χλωρίωσης και Έξοδα Ελέγχου Νερού Δικτύου Ύδρευσης 6 Αμοιβή για Εργασίες Σύνδεσης Αντλιοστασίων, Γεωτρήσεων, Δεξαμενών με Δίκτυο ΔΕΗ - Τοποθέτηση Μετρητών 7 Αμοιβή Τεχνικού Γραφείου για Εκπόνηση Μελέτης για Αποκατάσταση Καταστροφών 8 Αποκατάσταση Καταστροφών στις Οδούς - Πεζόδρομους του Οικισμού 9 Αποπληρωμή Κρατήσεων Εξωτ. Υδραγωγείου 10 Αμοιβή Εξωτερικού Επιστημονικού Συμβούλου- Συνεργάτη 11 Συντήρηση Οδών Από Μικρές Καταστροφές & Καθαριότητα φρεατίων - οδών 12 Συντήρηση Εγκαταστάσεων & Προμήθεια Συναφών Υλικών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , , , , , , ,00 13 Αμοιβή Νομικού Συμβούλου ,00 14 Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Εισφορές Δικηγόρου 4.000,00 15 Μισθοδοσία Φύλακα ,00 16 Εισφορά Υπέρ ΙΚΑ 4.800,00 (*) Το Πλεόνασμα Χρήσης θα προκύψει εφόσον υλοποιηθούν τα Έσοδα και τα Έξοδα του Π/Υ.

19 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 17 Προμήθεια Η/Υ, Προγραμμάτων, Μηχανογραφική Υποστήριξη, Ιντερνετ (e- Banking), Τέλη Κινητής Τηλεφωνίας ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 18 Ενοίκιο Γραφείων ,00 19 Γραφική Ύλη 2.100,00 20 Ταχυδρομικά Έξοδα 5.000,00 21 Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Καθαρισμού Γραφείων ΟΣΜΑΕΣ 1.000,00 22 Απρόβλεπτα Έξοδα 5.000,00 23 Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Συντήρησης & Εξοπλισμού Γραφείων ΟΣΜΑΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 24 Έξοδα Κίνησης Προσωπικού 2.500,00 25 Αντίτιμο Καυσίμων Κίνησης Φύλακα 1.100,00 26 Φόρος Τόκων Καταθέσεων 1.000,00 27 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους ,00 28 Ενιαίο Τέλος Ακινήτων - ΦΜΑΠ έτους ,00 29 Δικαστικά Έξοδα 1.000,00 30 Έξοδα Δημοσιεύσεων 500,00 31 Δικαιώματα Ταμείου Νομικών, Ταμείου Συνεργασίας & Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τη Σύνταξη και Υπογραφή Συμβολαίων Μεταβίβασης Οικοπέδων 5.000,00 32 Τοπογραφικές Εργασίες στον οικισμό 5.000,00 33 Επιστροφές Ποσών Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 34 Πλεόνασμα Χρήσεως (*) ,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,08 Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Αλκιβιάδης Καράκωστας Πρόεδρος Δ.Σ./ΟΣΜΑΕΣ Υπλγος (Ο) Γκόγκος Περικλής Ταμίας ΟΣΜΑΕΣ

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.127/1/1030/Σ.368 ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας 18 Απρ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Προθεσμιακή Κατάθεση ,00 2 Καταθέσεις Όψεως Λογ/σμου ,00 3 Τόκοι Πιστωτικοί Προθεσμιακών Καταθέσεων 9.000,00 4 Τόκοι Πιστωτικοί Λογ/σμου Όψεως ,00 5 Συνδρομές 7,00 6 Δικαιώματα Εγγραφής 1,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Αλκιβιάδης Καράκωστας Πρόεδρος Δ.Σ./ΟΣΜΑΕΣ Υπλγος (Ο) Γκόγκος Περικλής Ταμίας ΟΣΜΑΕΣ

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.127/1/1030/Σ.368 ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας 18 Απρ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ Γ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Επιστροφές Ποσών Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 2 Ενοίκιο Γραφείων 3.350,00 3 Προμήθεια Η/Υ, Προγραμμάτων, Μηχανογραφική Υποστήριξη, Ιντερνετ (e-banking), Τέλη Κινητής Τηλεφωνίας 4 Γραφική Ύλη 700,00 5 Ταχυδρομικά Έξοδα 1.500,00 6 Έξοδα Κίνησης Προσωπικού 3.000,00 7 Φόρος Τόκων Καταθέσεων 2.400,00 8 Απρόβλεπτα Έξοδα 100,00 9 Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Καθαρισμού Γραφείων ΟΣΜΑΕΣ 10 Αμοιβή Εξωτερικού Επιστημονικού Συμβούλου- Συνεργάτη 11 Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Συντήρησης & Εξοπλισμού Γραφείων ΟΣΜΑΕΣ 2.000,00 (*) Το Πλεόνασμα Χρήσης θα προκύψει εφόσον υλοποιηθούν τα Έσοδα και τα Έξοδα του Π/Υ. 500,00 500, ,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 12 Πλεόνασμα Χρήσεως (*) ,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,80 Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Αλκιβιάδης Καράκωστας Πρόεδρος Δ.Σ./ΟΣΜΑΕΣ Υπλγος (Ο) Γκόγκος Περικλής Ταμίας ΟΣΜΑΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011. Προς ενημέρωση των συνεταίρων για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011. Προς ενημέρωση των συνεταίρων για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/91/1719/Σ.514 ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας 19 Οκτ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Προς ενημέρωση των συνεταίρων για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013. Προς ενημέρωση των συνεταίρων για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013. Προς ενημέρωση των συνεταίρων για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/44/1825/Σ.377 ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας 7 Ιουλ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 Προς ενημέρωση των συνεταίρων για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180. Page 1 of 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Εισφορά Συνεταίρων Έτους 007 (*) Έσοδα από Κατανάλωση Νερού Χρεώστες Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ. Οικ. ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ (2) -1o-2o-3o- 4ο-5 ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1 γ Τηλέφ.210-6552403

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Η παροχή νερού για άρδευση στη κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Η συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, ανακαίνιση των υπαρχόντων αρδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου Τηλ:210 8629944, 8647420 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 Νομικό πλαίσιο 4 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 4 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4 1.1 Παροχή νερού 4 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ανώνυμος Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε.), ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στο site του ΕΛΤΑ www.elta.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ..

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ.. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 07/11/2014 06/11/2015, /2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 22/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Αριθμός Διακήρυξης: 620/6/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2122/100/17-7-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 23/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:1322/67/12-09-2013 Αρ.Αποφ.:1862/85/31-03-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 23/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:1322/67/12-09-2013 Αρ.Αποφ.:1862/85/31-03-2014 AΔΑ: 65Θ946ΨΖΣΠ-6ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2014-30/09/2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα