ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 24-07-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Τηλ.: , ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, την ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.15μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 1492 έως 1556, έτους 2015: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής για ένα έτος Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη της εκτέλεσης των υπηρεσιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015 στην ένωση «ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «INSECO» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς και λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της από υπεύθυνης δήλωσής της Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης ποσού 4.350, ,00 για την επιστροφή προστίμου, με βάση την απόφαση 8977/2014 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ,97 σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3881/31/03/15 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας ,00 πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής με τις νόμιμες διαδικασίες Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών για πέντε (5) δικαιούχους συνολικού ύψους 693, Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συντήρηση της συσκευής αδιαλείπτου παροχής ισχύος 1500 ΑΔΑ 6ΙΘΡ7Λ7-Μ0Ω 7ΩΕΘ7Λ7-ΠΤΟ 6ΧΝΜ7Λ7-Δ0Υ ΩΤΖ57Λ7-Ξ4Θ ΩΒΨ07Λ7-ΠΧΖ 7ΥΨΖ7Λ7-Φ57 6ΡΣ07Λ7-ΜΣΣ 63ΩΦ7Λ7-ΧΘΟ 7ΨΨ07Λ7-1Υ3

2 (UPS,) της Αίθουσας Θεωρητικών Εξετάσεων ποψηφίων οδηγών, της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 1.230,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Έγκριση του υπ αρίθμ. 38/2015 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια μελανιών, toner και drum για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax) για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, μέχρι την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού, προϋπολογισμού ,00, συμπ. ΦΠΑ 23% Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2015 για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων συνολικού ποσού 3.475,00 έτους 2015 Δ/νσεων αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2015, για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών, συνολικού ποσού 5.017,14, για επιδόσεις έτους των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Υγείας & Κοιν. Μέριμνας & της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, για δαπάνη επίδοσης εγγράφων που αφορούν την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, ποσού 1.913,80 ( χιλίων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, για δαπάνη επίδοσης εγγράφων που αφορούν την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, ποσού 465,92 ( τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια δέκα (10) ψηφιακών θερμομέτρων της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 565,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την αγορά 79 (εβδομήντα εννέα) πυροσβεστήρων για το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών επί της οδού Μεσογείων 448 στην Αγία Παρασκευή, έως του 1508 ΩΠΣΘ7Λ7-3ΕΡ ΩΝ797Λ7-Κ27 7ΖΒΦ7Λ7-Ι63 6ΑΗΓ7Λ7-7Σ4 68Π77Λ7-ΠΩΔ 7Χ0Ζ7Λ7-Ν3Σ 7ΜΧΔ7Λ7-Ο0Θ ΒΜ1Α7Λ7-Ξ5Ψ

3 ποσού των 3.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων Ορισμός νέου τακτικού μέλους της Τριμελούς επιτροπής παραλαβής της Π.Ε.Α.Α. έτους ,00 για επιστροφή ποσών αχρεωστήτων εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων ) έτους 2015 από την Π.Ε.Α.Α ,57 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση εννέα (9) αποφάσεων Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων Α)Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Αντικαταστάσεις Μετατοπίσεις Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παιανίας», προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), Β). Κατακύρωση του διαγωνισμού και Γ. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης Α) Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», με προϋπολογισμό ,00 (με Φ.Π.Α.), Β) Την κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη και την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου και Γ) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης Α) Ακύρωση διεξαγωγής διαγωνισμού, Β) Η έγκριση 1) Νέου Σχεδίου Διακήρυξης 2) Νέου Σχεδίου περίληψης διακήρυξης 3) Αποστολή της νέας περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις Εφημερίδες 4)Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών του Δήμου Καισαριανής», προϋπολογισμού ,00 Ευρώ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αγωγός ομβρίων υδάτων οδού Καλπακίου, δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού» (Κύρια και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών), αναδόχου εταιρείας ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου νήσου Κυθήρων», προϋπολογισμού ,00, αναδόχου Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Τσαουσίδη Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ», προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ Τροποποίηση/Μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τη δημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1519 ΩΟΓ97Λ7-9ΙΥ 700Χ7Λ7-ΞΦ7 6Ω7Λ7Λ7-Ε9Φ ΩΟΣ17Λ7-ΠΛΟ 7ΒΤΨ7Λ7-ΞΕΣ 675Σ7Λ7-10Ο 7Τ0Η7Λ7-2Τ5 6Υ0Π7Λ7-ΝΕΓ 7ΖΦ97Λ7-8ΟΟ 7ΧΠΚ7Λ7-ΧΑ9 76Ε77Λ7-ΜΝΙ

4 ,49 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Λήψη απόφασης και έγκριση όρων Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης ενός ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών. Το θέμα αποσύρθηκε Λήψη απόφασης και έγκριση όρων Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης ενός ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Το θέμα αποσύρθηκε Λήψη απόφασης και έγκριση όρων Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης ενός ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Α Αθήνας, Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και προσχολικής Αγωγής Αττικής και ΚΕΔΔΥ Α Αθήνας. Το θέμα αποσύρθηκε Εισήγηση για αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την Πράξη: «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και της 6ΙΚΠ7Λ7-61Ω Προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ. Επ. ) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» και ειδικότερα για την υλοποίηση της δράσης Γ Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "ΣΟ-04/13: Συντήρηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας 7ΖΖΟ7Λ7-ΡΩΘ ΔΚΕΣΟ", προϋπολογισμού ,00 ευρώ, αναδόχου "LM CONSTRUCTION AKTE" 1521 Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τα εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, που βρίσκονται σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), & Δ/νσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ), για χρονικό διάστημα ενός έτους Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Συγκρότηση Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων/προσφυγών του π.δ.118/2007 & του Ν. 3886/2010 για τα εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, που βρίσκονται σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.), Δ/νσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.), Δ/νση Υδραυλικών Έργων (Δ10) & Δ/νση Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (Δ.Κ.Υ.Ε.), για χρονικό διάστημα ενός έτους και συγκρότηση της Επιτροπής αυτής Έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης, β) Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης γ) Έγκριση αποστολής της Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, δ)σύσταση Επιτροπής 1524 ΩΝΖΓ7Λ7-ΔΒΗ 78Β77Λ7-Θ78 Ψ7ΤΓ7Λ7-ΝΙΠ

5 Διαγωνισμού, ε) Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ΑΝΤ14», προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για εκπαιδευτική ανάγκη του τεχνικού ελεγκτικού προσωπικού με κωδικό αριθμό ελεγκτή Κ.Τ.Ε.Ο Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας την Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. για την προμήθεια εκατόν τριάντα (130) φορητών υπολογιστών τύπου tablet για την εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη λειτουργία του Π.Σ. και της Ο.Ε Διάθεση πίστωσης και έγκριση για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σύμφωνα με την 250/15 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (Τμήμα Ε ) επ ονόματι του Δήμου Αθηναίων ποσού 230, Διάθεση πίστωσης και έγκριση για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σύμφωνα με την 4292/14 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (Τμήμα Ε ) επ ονόματι του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας Αττικής ποσού 168, Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού 1.060,73 για την πληρωμή του δικαστικού επιμελητή κ. Χρυσαβαλάντη Παπαδόπουλου Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 6.000,00, για δαπάνες μετακίνησης της Δ/νσης Τουρισμού για το χρονικό διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης συνολικού ποσού 1.902,00 λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους Επιστροφή ποσού 200,00 ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, από παράβολα της Δ/νσης Ανάπτυξης Ορισμός νέας ημερομηνίας απόδοσης του υπ αρ. 539/2015 ΧΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Χατζηπέρου Αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Λιανικό Εμπόριο από Καταστήματα stock & outlet» αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου έτους 2015 και χειμερινής περιόδου έτους για χειριστές οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 3.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης Οικ / ) και τη διαβίβασή της στη Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. για αξιολόγηση Έγκριση πρακτικών της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Υ7Λ7-2ΑΦ Ω6ΚΤ7Λ7-0Ω9 6Μ3Ο7Λ7-Γ5Λ 6ΘΖΜ7Λ7-4ΥΞ ΒΧΕ87Λ7-Υ1Ρ 6Γ3Χ7Λ7-84Χ ΩΡΜΒ7Λ7-2Ο3 63ΟΘ7Λ7-ΠΟ5 614Ψ7Λ7-ΧΨΩ ΒΜΔΙ7Λ7-ΣΛΧ 6ΛΨΙ7Λ7-ΩΓΜ Ψ9ΦΕ7Λ7-ΓΣΝ

6 Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 8.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης Οικ / ) για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών. Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου για εκτυπώσεις για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δ/νση Ανάπτυξης & Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας), προϋπολογισμού 9.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης Οικ / ), και κατακύρωση αποτελέσματος στον μειοδότη ,88 σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 253/02/03/15 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών Ακύρωση της υπ αριθ. 1358/2015 (ΑΔΑ: 6ΛΩ77Λ7-ΙΞ6) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ,67, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1497/2015 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήματος Ε ) που εκδόθηκε επί έφεσης της Χατζοπούλου Ιωάννας κατά της 2760/06 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη συμμετοχή της Π.Ε.Α.Α. στη συνδιοργάνωση με το Δήμο Ωρωπού εκδηλώσεων έτους 2015 στο χώρο των παλιών φυλακών Ωρωπού. Λήψη απόφασης περί κατάργησης των α/α 42 & 76 δρομολογίων του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος (Διακήρυξη 4/2015) Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και ΚΕΔΔΥ Δυτικής Αττικής Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθήκης υλικών Δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής Εισήγηση περί εγκρίσεως της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης του άρθρου 48 ν 2190/1920 (εκουσία δικαιοδοσία) ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, περί λύσεως της ανώνυμης εταιρείας με Ψ2Ι7Λ7-4Σ7 ΩΧΚΨ7Λ7-Δ1Ο 6ΥΧΛ7Λ7-ΨΜ6 ΩΔΓΥ7Λ7-ΓΨΩ Το θέμα αποσύρθηκε 7ΦΧ87Λ7-8ΑΚ ΩΙ0Π7Λ7-31Α 7Ε0Θ7Λ7-Μ6Λ 6ΩΚ57Λ7-ΛΜΠ

7 την επωνυμία FINA SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ και δ.τ. FINA SERVICE Α.Ε. με αριθμό μητρώου 67015/01ΔΤ/Β/08/57. Άσκηση ενδίκου μέσου κατά απόφασης με αριθμό 336/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου (Τμήμα Μισθώσεων) ΤΖΙΒΟΥΤΖΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜονΕΠΕ μισθώτρια καφετέριας- αναψυκτηρίου υπό την επωνυμία «ΥΑΔΕΣ» στο Αττικό Άλσος Έγκριση των όρων της υπ αριθμ. 10/2015 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για παροχή σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής» συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Έγκριση όρων της υπ αριθμόν 11/2015 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ για την τοποθέτηση απομάκρυνση παροχή υπηρεσίας με κινητές χημικές τουαλέτες στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, Προϋπολογισμού ,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (με δικαίωμα προαίρεσης 20% ήτοι ,64 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 430,50 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια κλιματιστικού στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη συντήρηση των συστημάτων πυρασφάλειας και συναγερμού των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής Έγκριση πρακτικών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για το έτος 2015, προϋπολογισμού ,24 (Διακήρυξη 1/2015) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ «TOTAL GREEN»- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Έγκριση του υπ αριθμ.23 /2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ αριθμ / ΩΗΤ47Λ7-ΙΧΛ ΨΨΥΩ7Λ7-ΞΗΜ 69Ξ47Λ7-Φ74 Ω8ΗΙ7Λ7-3ΚΔ 74ΤΡ7Λ7-ΒΝΚ 7ΘΛΧ7Λ7-ΞΨΜ 7ΖΛ47Λ7-ΧΜ8

8 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλεμμένου και κατεστραμμένου εξοπλισμού αναφορικά με το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην περιοχή ΝΑ Ανατολικής Αττικής». Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθμ. 26 / 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., ανάδειξης μειοδοτών και προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη νήσων κ. Χατζηπέρου Συζήτηση και Λήψη Απόφασης επί της από 14/07/2015 Αίτησης της εταιρείας «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Α.Ε. αναφορικά με την παραλαβή του ακινήτου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Α) Αναβολή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου «Έργα στοιχειώδους συντήρησης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και Β) Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Δ9 για τον καθορισμό της νέας ημερομηνίας δημοπράτησης Έγκριση πρακτικών όλων των γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών (πλην της επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής) για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής), για το σχολικό έτος , συνολικού προϋπολογισμού ,68 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έως και 20% του προϋπολογισμού (ήτοι ,05 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Γ487Λ7-94Γ 7ΗΛΟ7Λ7-ΖΝΞ Ω2Β67Λ7-ΔΞΒ 7ΞΔΕ7Λ7-ΤΗΤ 6Η6Φ7Λ7-ΡΨΜ Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Αττικής O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Καραμάνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20-12-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20-12-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20-12-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 127700 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 55102 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 52220 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-01- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 16912 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 58012 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 07-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 3072 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 09-02-2015 /νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 06-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 06-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 27840 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-02 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 30496 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 9 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 0 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 9/12/2013 Αρ. Πρωτ : 85232/28049 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην

Διαβάστε περισσότερα