Samuel Hassid, Technion, Israel Inst. Of Technology

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Samuel Hassid, Technion, Israel Inst. Of Technology"

Transcript

1 Πράσινες Γειτονιές: Αγία Βαρβάρα Samuel Hassid, Technion, Israel Inst. Of Technology Αικατερίνη Σφακιανάκη, Ιφιγένεια Φάρρου, Μαρία Σαλιάρη, Ματθαίος Σανταµούρης, Γιάννης Παναγιωτόπουλος Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας Περίληψη Η "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά" στοχεύει στην δηµιουργία µιας αστικής οικιστικής ενότητας σχεδόν µηδενικού ισοζυγίου ενέργειας. Η επιλεγείσα γειτονιά τεσσάρων πολυκατοικιών στην Αγία Βαρβάρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο 1965, Η παλαιότητα των κτηρίων αυτών σε συνδυασµό µε την κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύεται λόγω του ότι τα κτήρια αποτελούν κατοικίες αποτέλεσαν τους κύριους λόγους επιλογής της γειτονιάς στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος συµπληρώθηκαν ερωτηµατολόγια για την ενεργειακή κατανάλωση µε την υφισταµένη κατάσταση από τους κατοίκους των κτηρίων. Από το ερωτηµατολόγια και άλλα στοιχεία συµπεραίνεται πως η θέρµανση αποτελεί την κυρία ενεργειακή δαπάνη στα κτήρια αυτά. Η θέρµανση είναι κεντρική στο ένα κτήριο, ενώ στα άλλα κτήρια είναι αυτόνοµη µε διάφορα καύσιµα. Ο µέσος όρος της κατανάλωσης πετρελαίου είναι περίπου 100 kwh/m 2 στα σπίτια που θερµαίνονται µε αυτό το καύσιµο, µε ανάλογες καταναλώσεις στα διαµερίσµατα που θερµαίνονται µε φυσικό αέριο και υγραέριο. Η µέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου 60 kwh/m 2, και περιλαµβάνει σε µεγάλο ποσοστό κλιµατιστικά τύπου σπλιτ που χρησιµοποιούνται το καλοκαίρι και µόνο σπάνια για θέρµανση τον χειµώνα. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές (της τάξεως ±50 %) στην κατανάλωση όλων των µορφών ενέργειας ανάµεσα στα διάφορα διαµερίσµατα. Η εργασία αυτή επίσης περιλαµβάνει προσοµοιώσεις της θεωρητικής ενεργειακής αποδοτικότητας µε βάση τρία προγράµµατα: το TRNSYS και τις δύο απλοποιηµένες µεθόδους του Προτύπου την ηµι-σταθερή (quasi-steady-state) και την απλουστευµένη ωριαία (simplified hourly). Από αυτές τις προσοµοιώσεις συµπεραίνεται πως µε την χρησιµοποίηση µόνωσης και διπλών υαλοπινάκων επιτυγχάνεται µείωση της ενέργειας θέρµανσης κατά 75 % και την µείωση της ενέργειας δροσισµού κατά 35 % (σύµφωνα µε τον TRNSYS αλλά σε πολύ µικρότερο ποσοστό και πολλές φορές αρνητική επίδραση µε τις δύο απλοποιηµένες µεθόδους του Προτύπου 13790) αν δεν ληφθεί υπόψη η χρησιµοποίηση σκιασµού από την ηλιακή ακτινοβολία και για ορισµένο καιρό νυκτερινό δροσισµό. Επισηµαίνονται διαφορές στα αποτελέσµατα των υπολογισµών ανάλογα µε την υπολογιστική µέθοδο αλλά και ανάλογα µε το κλιµατικό αρχείο που χρησιµοποιείται.

2 Εισαγωγή Η "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά" στοχεύει στην δηµιουργία µιας αστικής οικιστικής ενότητας σχεδόν µηδενικού ισοζυγίου ενέργειας. Αποτελεί µία καινοτόµο δράση για τα ελληνικά δεδοµένα και φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρότυπο για άλλες τέτοιες δράσεις από πλευράς τεχνογνωσίας και σχεδιασµού. Το έργο στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική κυβέρνηση καθώς εντάσσεται στα πλαίσια της νοµοθεσίας για τα σχεδόν µηδενικού ισοζυγίου ενέργειας κτήρια και έρχεται ως απάντηση στους βασικούς άξονες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Η επιλεγείσα γειτονιά τεσσάρων πολυκατοικιών στην Αγία Βαρβάρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο 1965, Η παλαιότητα και η όχι τόσο καλή ποιότητα κατασκευής των κτηρίων αυτών σε συνδυασµό µε την ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύεται λόγω του ότι τα κτήρια αποτελούν κοινωνικές κατοικίες αποτέλεσαν τους κύριους λόγους επιλογής της γειτονιάς στην Αγία Βαρβάρα. Οι επιτόπου επισκέψεις, η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων σε συνδυασµό µε την αλληλεπίδραση µε τους κατοίκους καθώς και η συλλογή στοιχείων από ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού επιβεβαίωσαν την ανάγκη για επέµβαση στα κτήρια σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στο κέλυφος µε προσθήκη θερµοµόνωσης, αντικατάσταση των υαλοστασίων µε διπλά, χαµηλής εκπεµπτικότητας, αντικατάσταση των σκιάστρων και χρήση ψυχρών βαφών. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αντικατάσταση των όποιων συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης µε ένα ενεργειακά αποδοτικό κεντρικό σύστηµα. Τέλος η εξασφάλιση του ζεστού νερού χρήσης µέσω ενός κεντρικού ηλιακού συστήµατος αποτελεί τον τρίτο άξονα επεµβάσεων. Στόχο του προγράµµατος αποτελεί η µέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα για τη γειτονία, η επίτευξη θερµικής άνεσης για τους κατοίκους, η σηµαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους σε συνδυασµό πάντα µε το µικρότερο έως µηδενικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Περιγραφή του Οικοδοµικού Τετράγωνου Το Ο.Τ. 513 βρίσκεται στον δήµο της Αγ. Βαρβάρας και περικλείεται από τις οδούς Σίφνου, Κολοκυθά, Βουτένης, και Σµύρνης. Στο συγκεκριµένο τετράγωνο υπάρχουν 4 πολυκατοικίες αντιπροσωπευτικές της τυπολογίας κοινωνικής κατοικίας της χρονικής περιόδου : το κτήριο I (επί της οδού Σίφνου µε διεύθυνση Βουτένης 22), το κτήριο ΙΙ (επί της οδού Βουτένης µε διεύθυνση Κολοκυθά 23Α και 23Β), το κτήριο ΙΙΙ (επί της οδού Κολοκυθά µε διεύθυνση Κολοκυθά 21) και το κτήριο IV (επί της οδού Σµύρνης µε διεύθυνση Σίφνου και Σµύρνης 24Α και 24Β). Οι πολυκατοικίες περιβάλλουν υπαίθριο χώρο-πλατεία ο οποίος χρησιµοποιείται ως χώρος αναψυχής. Στο τοπογραφικό εµφανίζεται η ακριβής θέση των κτηρίων. Η διάταξή τους και η µεταξύ τους απόσταση (µεγαλύτερη των 10µ.) δεν δηµιουργεί εµπόδια στην πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας ή στην ροή του αέρα. Τα γειτονικά κτήρια είναι ισοϋψή και δεν σκιάζουν αισθητά τα 4 κτήρια του Ο.Τ Όπως εµφανίζεται στο τοπογραφικό, το κτήριο Ι βρίσκεται βόρεια (Β-ΒΑ) του Ο.Τ., το κτήριο ΙΙ ανατολικά (ΝΑ), το κτήριο ΙΙΙ νότια (Ν ) και το κτήριο IV δυτικά (Β )..

3 Τα κτήρια ΙΙ και ΙΙΙ χτίσθηκαν το ενώ τα κτήρια Ι και IV χτίσθηκαν το Η κατασκευή τους είναι ίδια: Εξωτερική τοιχοποιία: οπτοπλινθοδοµή χωρίς θερµοµόνωση Φέρων οργανισµός: µπετόν χωρίς θερµοµόνωση Οροφή: πλάκα µπετόν χωρίς θερµοµόνωση Πλάκα ισογείου προς µη θερµαινόµενο χώρο (υπόγειο): πλάκα µπετόν χωρίς θερµοµόνωση. Κουφώµατα κοινοχρήστων: Ανά πολυκατοικία σε σύνολο είναι έξι ίδια παράθυρα, (τρία ανά τµήµα πολυκατοικίας) και είναι σχεδιασµένα πάνω από την πόρτα της εισόδου σε κάθε τµήµα. Είναι ξύλινα σε κακή κατάσταση. Μόνο οι πόρτες εισόδου κάθε πολυκατοικίας έχουν κουφώµατα αλουµινίου. Τα τζάµια όλων των κοινόχρηστων ανοιγµάτων (παραθύρων και πόρτας) είναι µονά και σε κάποια παράθυρα το τζάµι είναι σπασµένο. Κουφώµατα διαµερισµάτων: ιαφέρουν ανά διαµέρισµα. Τα υαλοστάσια στην πλειοψηφία τους είναι µονά εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Αναλυτικά στοιχεία των ανοιγµάτων ανά διαµέρισµα δίνονται σε επόµενες παραγράφους, στην περιγραφή κάθε πολυκατοικίας χωριστά. Στοιχεία σκίασης: Σε όλες τις πολυκατοικίες χρησιµοποιούνται τέντες ή µεταλλικά ρολά. Στην πλειοψηφία τους είναι σε κακή κατάσταση, οι τέντες παρουσιάζουν σκισµένο ύφασµα, και τα ρολά είναι σκουριασµένα και κάποια από αυτά σε αχρηστία.. Εικόνα 1. Τοπογραφικό περιοχής

4 Εικόνα 2. Κάτοψη και όψεις των κτηρίων (για Κτήριο Ι, Βορειοανατολική και Νοτιοδυτική) Μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασία στοιχείων Η συλλογή στοιχείων έγινε µε επιτόπου επισκέψεις και τη συµπλήρωση ενός "ερωτηµατολόγιου ενεργειακών καταγραφών" που συντάχθηκε για τον σκοπό της συγκεκριµένης εργασίας. Σκοπός του ερωτηµατολογίου είναι η αποτύπωση της παρούσας ενεργειακής κατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. Οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν αφορούν τόσο στα οικοδοµικά / µηχανολογικά χαρακτηριστικά (δοµικά στοιχεία κελύφους, στοιχεία σκίασης, συστήµατα θέρµανσης και ψύξης, κλπ) των τεσσάρων πολυκατοικιών, όσο και στην ενεργειακή κατανάλωση στην παρούσα φάση του συγκροτήµατος των κτηρίων.

5 Αναλυτικά το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε 2 µέρη: Μέρος α: Καταγραφή των γενικών στοιχείων (οικοδοµικών και µηχανολογικών) των πολυκατοικιών (χρονολογία κατασκευής, περιγραφή κτηριακού κελύφους δοµικά υλικά, στοιχεία σκίασης, κεντρικά στοιχεία θέρµανσης / ψύξης). Μέρος β: Καταγραφή στοιχείων των επί µέρους διαµερισµάτων (στοιχεία επικοινωνίας κατοίκων, αριθµός ατόµων ανά διαµέρισµα, ανακαινίσεις, διπλά / µονά υαλοστάσια / κουφώµατα, καταγραφή συστηµάτων θέρµανσης / ψύξης και ΖΝΧ, καταγραφή φωτιστικών). Κατά την διάρκεια των επί τόπου επισκέψεων το ερωτηµατολόγιο χρειάστηκε να ανασυνταχθεί προκειµένου να καλύψει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και των κατοίκων. Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην τελική του µορφή και που περαιτέρω επεξεργάστηκε παρατίθεται στο παράρτηµα. Σηµειώνεται πως δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε όλα τα διαµερίσµατα. Κάποια από αυτά είναι ακατοίκητα τα τελευταία χρόνια (17% επί του συνόλου των διαµερισµάτων). Επίσης ένα ποσοστό των κατοίκων απουσίαζε λόγω καλοκαιρινών διακοπών ή λόγω εργασίας (15%). Για τις παραπάνω περιπτώσεις τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τους ιδιοκτήτες, καθώς και µε πληροφορίες που συλλέχτηκαν µετά από εξωτερική παρατήρηση των κτηρίων στις επιτόπιες επισκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν (υλικό κουφωµάτων, συστήµατα σκίασης). Σε συνέχεια των επιτόπου επισκέψεων, πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία των στοιχείων και η αποτύπωση του ενεργειακού προφίλ των κτηρίων. Σχετικά µε τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων σηµειώνονται τα εξής: α. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις των εβδοµήντα δύο στο σύνολο τους διαµερισµάτων καθώς και των κοινόχρηστων χώρων των κτηρίων ζητήθηκαν από τη ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ( ΕΗ), δεδοµένου ότι οι περισσότεροι ένοικοι δεν διέθεταν επαρκές πλήθος λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, ούτως ώστε να µπορεί να προκύψει η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του εκάστοτε διαµερίσµατος. β. σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση µόνο τα κτήρια Ι και IV διαθέτουν συστήµατα κεντρικής θέρµανσης. Ωστόσο µόνο το σύστηµα του κτηρίου Ι λειτουργεί, στο κτήριο ΙV η κεντρική θέρµανση δεν λειτουργεί τα τελευταία 5 χρόνια. Στην περίπτωση του κτηρίου Ι, δεν υπήρχαν διαθέσιµοι λογαριασµοί του πετρελαίου, αλλά η διαχειρίστρια του κτηρίου έδωσε πληροφορίες για το συνολικό ετήσιο ποσό σε ευρώ και έγινε η αντίστοιχη αναγωγή. Επίσης σε κάποια διαµερίσµατα των κτηρίων (συµπεριλαµβανοµένου και του κτηρίου Ι) έχει γίνει εγκατάσταση αυτόνοµης θέρµανσης (πετρελαίου ή φυσικού αερίου). Στην περίπτωση αυτή, ήταν διαθέσιµοι λογαριασµοί από 2 διαµερίσµατα. Για την ευκρινέστερη αποτύπωση της παρούσας ενεργειακής κατάστασης, η συλλογή των στοιχείων από τα "ερωτηµατολόγια ενεργειακών καταγραφών" εµπλουτίστηκε µε φωτογραφικό υλικό και µε την αποτύπωση των κατόψεων τυπικών διαµερισµάτων και των 4 πολυκατοικιών, δεδοµένου ότι δεν υπήρχαν διαθέσιµα αρχιτεκτονικά σχέδια για καµία από τις πολυκατοικίες. Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία για τη συλλογή πληροφοριών µέσω ερωτηµατολογίων και για τα τέσσερα κτήρια.

6 Ενεργειακή κατανάλωση Λόγω της απουσίας ενός κεντρικού συστήµατος θέρµανσης/ψύξης στα τρία κτήρια και της ανεπάρκειας του υπάρχοντος συστήµατος θέρµανσης σε ένα, οι κάτοικοι αναζήτησαν µεµονωµένα λύσεις για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε συνάρτηση πάντα µε την οικονοµική τους δυνατότητα. Κατά συνέπεια οι καταναλώσεις σε κάθε περίπτωση παρουσιάζουν µεγάλο εύρος τιµών και ανά διαµέρισµα στο ίδιο κτήριο και ανά κτήριο. Παρακάτω δίνονται οι καταναλώσεις ανά καύσιµο (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο) για τα τέσσερα κτήρια. Οι καταναλώσεις δίνονται σε kwh/m 2 και καλύπτουν την περίοδο 1 έτους.

7 Ηλεκτρική ενέργεια Στον πίνακα 1 εµφανίζονται συγκεντρωτικά οι καταναλώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας των διαµερισµάτων όλων των κτηρίων. Πίνακας 1 Ηλεκτρική ενέργεια (kwh/m 2 ) των διαµερισµάτων Ηλεκτρική ενέργεια (kwh/m 2 ) - ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟ Ι Περίοδος καταµέτρησης 18/12/2009 µε 21/12/2010 (6 διαµερίσµατα) 17/12/2008 µε 18/12/2009 (12 διαµερίσµατα) Ελάχιστη κατανάλωση Μέγιστη κατανάλωση Μέση κατανάλωση Περίοδος καταµέτρησης 19/08/2009 µε 19/08/2010 (7 διαµερίσµατα) Ελάχιστη κατανάλωση 28 Μέγιστη κατανάλωση /08/2009 µε 22/08/2008 (1 διαµέρισµα) Μέση κατανάλωση ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Περίοδος καταµέτρησης 18/12/2009 µε 21/12/2010 (17 διαµερίσµατα) 17/12/2008 µε 18/12/2009 (17 διαµερίσµατα) Ελάχιστη κατανάλωση Μέγιστη κατανάλωση Μέση κατανάλωση ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΙ Περίοδος καταµέτρησης 18/12/2009 µε 21/12/2010 (11 διαµερίσµατα) 17/12/2008 µε 18/12/2009 (12 διαµερίσµατα) Ελάχιστη κατανάλωση Μέγιστη κατανάλωση Μέση κατανάλωση ΚΤΙΡΙΟ ΙV Περίοδος καταµέτρησης 18/12/2009 µε 21/12/2010 (14 διαµερίσµατα) 17/12/2008 µε 18/12/2009 (15 διαµερίσµατα) Ελάχιστη κατανάλωση Μέγιστη κατανάλωση Μέση κατανάλωση Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η µικρή κατανάλωση (της τάξης των 2 kwh/m 2 ετησίως) στους κοινόχρηστους χώρους.

8 Πετρέλαιο Στον πίνακα 2 εµφανίζονται συγκεντρωτικά οι καταναλώσεις σε πετρέλαιο όλων των κτηρίων. Πίνακας 1 Κατανάλωση σε πετρέλαιο των διαµερισµάτων όλων των κτηρίων Ενεργειακή κατανάλωση σε πετρέλαιο (kwh/m 2 ) Χειµερινή Περίοδος ΚΤΙΡΙΟ Ι (8 διαµερίσµατα) Ελάχιστη κατανάλωση 81 Μέγιστη κατανάλωση 160 Μέση κατανάλωση 91 ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ (9 διαµερίσµατα) Ελάχιστη κατανάλωση 60 Μέγιστη κατανάλωση 239 Μέση κατανάλωση 100 ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΙ (4 διαµερίσµατα) Ελάχιστη κατανάλωση 49 Μέγιστη κατανάλωση 73 Μέση κατανάλωση 64 ΚΤΙΡΙΟ IV Kατανάλωση - Φυσικό αέριο Στον πίνακα 3 εµφανίζονται συγκεντρωτικά οι καταναλώσεις σε φυσικό αέριο όλων των κτηρίων Πίνακας 3 Κατανάλωση σε φυσικό αέριο των διαµερισµάτων όλων των κτηρίων Ενεργειακή κατανάλωση σε φυσικό αέριο (kwh/m 2 ) Περίοδος Ιαν Ιαν ΚΤΙΡΙΟ Ι (2 διαµερίσµατα) Ελάχιστη κατανάλωση 70 Μέγιστη κατανάλωση 82 Μέση κατανάλωση 77 ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ (9 διαµερίσµατα) Κατανάλωση - ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΙ (4 διαµερίσµατα) Κατανάλωση - ΚΤΙΡΙΟ IV Kατανάλωση -

9 Υγραέριο Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται συγκεντρωτικά οι καταναλώσεις σε υγραέριο όλων των κτιρίων. Πίνακας 2 Κατανάλωση σε υγραέριο των διαµερισµάτων όλων των κτιρίων Ενεργειακή κατανάλωση σε υγραέριο (kwh/m 2 ) Περίοδος Ιαν Ιαν ΚΤΙΡΙΟ Ι Κατανάλωση - ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ (1 διαµέρισµα) Κατανάλωση 103 ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΙ (1 διαµέρισµα) Κατανάλωση 142 ΚΤΙΡΙΟ IV Kατανάλωση - Συµπεράσµατα από την ενεργειακή καταγραφή Στις προηγούµενες παραγράφους παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ενεργειακής καταγραφής των τεσσάρων πολυκατοικιών στον δήµο της Αγίας Βαρβάρας στο Ο.Τ Η ενεργειακή καταγραφή πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και τον προσδιορισµό των παρεµβάσεων που θα οδηγήσουν σε µια οικιστική ενότητα µηδενικού ισοζυγίου ενέργειας. Λόγω της παλαιότητας των κτηρίων η θερµοµόνωση του κτηριακού κελύφους θα οδηγήσει στην ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών και στην σηµαντικότατη εξοικονόµηση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη Η αντικατάσταση των υαλοστασίων από νέας τεχνολογίας υαλοστάσια µε διπλά τζάµια και θερµοδιακοπτόµενα πλαίσια αλουµινίου θα συµβάλουν σε περαιτέρω εξοικονόµηση ενέργειας. Η εγκατάσταση ενός ενεργειακά αποδοτικού κεντρικού συστήµατος θέρµανσης µε δυνατότητα αυτονόµησης ανά διαµέρισµα που συµµορφώνεται µε τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού και παράλληλα θα βελτιώσει τις συνθήκες θερµικής άνεσης χωρίς να επιβαρύνει οικονοµικά τους κατοίκους θα δώσει λύση στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι λόγω είτε απουσίας συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης είτε λόγω του δυσβάσταχτου οικονοµικού κόστους που αυτά συνεπάγονται. Η αντικατάσταση και σωστή τοποθέτηση των σκιάστρων θα οδηγήσει στον έλεγχο των ηλιακών κερδών στο εσωτερικό του κτηρίου που θα έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της χρήσης του κλιµατισµού. Η εγκατάσταση ενός κεντρικού ηλιακού συστήµατος το οποίο θα εξοικονοµεί ενέργεια και δεν θα επιβαρύνει οικονοµικά τους κατοίκους θα αποτελέσει τη λύση για την κακή κατάσταση αλλά και την απουσία ηλιακών συλλεκτών που οδηγεί σε ευρεία χρήση ηλεκτρικού θερµοσίφωνα για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης. Από τα παραπάνω είναι εµφανής η υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων η οποία οφείλεται στα µη αποδεκτά επίπεδα θερµικής άνεσης, στην φθορά του κτηριακού κελύφους και στο δυσανάλογα υψηλό κόστος προκειµένου να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. Η αναβάθµιση του κτηριακού κελύφους (εγκατάσταση θερµοµόνωσης, αντικατάσταση υαλοπινάκων, χρήση ειδικών επιχρισµάτων, εξωτερική σκίαση) σε

10 συνδυασµό µε την εγκατάσταση αποδοτικά ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης θα βελτιώσει σηµαντικά τις συνθήκες διαβίωσης τους. Επίσης σε συνδυασµό µε την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα εξασφαλιστεί το σχεδόν µηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο το οποίο θα συµβάλει στην βελτίωση της οικονοµικής τους κατάστασης και της ποιότητας της ζωής τους. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται και µε την εκπαίδευση των κατοίκων στη ορθή χρήση των τεχνολογιών και των τεχνικών που θα εφαρµοστούν καθώς η διαπροσωπική επαφή µε τους κατοίκους έδειξε την απουσία τέτοιων γνώσεων. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των κατοίκων η ορθή χρήση θα πρέπει να προσεγγίζεται όχι µόνο σε όρους ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά να ποσοτικοποιείται και µε βάση το χρηµατικό ποσό που εξοικονοµείται καθώς το µέγεθος αυτό είναι καλύτερο αντιληπτό από τους κατοίκους. Υπολογισµοί της Θερµικής Αποδοτικότητας των κτηρίων και των βελτιώσεων στο κέλυφος Έγιναν δύο ειδών υπολογισµοί. 1. Με βάση το Πρόγραµµα Θερµικών Υπολογισµών σε Κτήρια TRNSYS 2. Με βάση την µεθοδολογία του ISO (2008) βασισµένη πάνω στην µηνιαία ηµι-σταθερή µεθοδολογία (monthly quasi-state method) 3. Mε την απλουστευµένη ωριαία µέθοδο (simplified hourly method) του ιδίου Προτύπου (όπου όλη η θερµική µάζα συγκεντρώνεται σε ένα σηµείο) Περιγραφή του κτηρίου στις προσοµοιώσεις Το κτήριο είναι βασισµένο σε ένα από τα 4 κτήρια στο τετράγωνο µεταξύ των οδών Σίφνου, Σµύρνης, Κολοκυθά και Βουτένης, στην διασταύρωση των οδών Βουτένης και Σίφνου. (Κτήριο Ι). Η περιγραφή των κτηρίων είναι στο πρώτο µέρος αυτής της εργασίας ενώ εδώ θα δοθούν τα απλοποιηµένα κτήρια που χρησιµοποιήθηαν στις προσοµοιώσεις. Είναι παραλληλόγραµµο 10µx32µ µε τέσσερα πατώµατα. Σε κάθε πάτωµα υπάρχουν 4 διαµερίσµατα διαµπερή. Στην βασική τους µορφή έχουν σχήµα παραλληλόγραµµο (περίπου). και εµβαδό 69.16µ 2. Έχει δύο προσόψεις, η µία προς την κεντρικό δηµόσιο κήπο και η άλλη προς τους γύρο δρόµους (οδοί Σίφνου, Σµύρνης κλπ). Στην προσοµοίωση κάθε διαµέρισµα διαιρείται σε δύο περιοχές, 37.55µ2 και 31.6µ 2 αντίστοιχα, πλάι στην µπροστινή πρόσοψη (προς τον κήπο) και προς στον δρόµο αντίστοιχα. Οι δύο αυτές περιοχές έχουν υαλοπίνακες συνολικού εµβαδού 6.2µ 2 και 4.56 µ 2 αντίστοιχα. Τα διαµερίσµατα έχουν έναν άνθρωπο µεταξύ 8πµ και 5µµ και την υπόλοιπη ώρα δύο ανθρώπους. Επίσης η προς τον κήπο περιοχή έχει φωτισµό 13 W/µ 2 µεταξύ 8µµ και 11µµ. Συνολικά τα εσωτερικά φορτία είναι 3.8 kwh ηµερησίως. Ανάµεσα στα διαµερίσµατα υπάρχουν δύο κλιµακοστάσια που στρέφονται στον κήπο το εµβαδό καθενός τους 17.4 µ 2 και το καθένα έχει παράθυρα µε εµβαδό µ 2. Κάτω από τα διαµερίσµατα υπάρχει υπόγειο που οι τοίχοι του και το πάτωµά του συνορεύουν µε το έδαφος, του οποίου η θερµοκρασία χρησιµοποιείται σαν οριακή συνθήκη. Η διείσδυση αέρα είναι 1 ωριαία εναλλαγή στα διαµερίσµατα και 2 ωριαίες εναλλαγές στο κλιµακοστάσιο.

11 Εναλλαγές που εξετάσθηκαν Εξετάσθηκαν 8 εναλλαγές όσον αφορά τα µέτρα εξοικονόµησης ενεργείας στο κέλυφος. 1. Η βασική κατάσταση στην οποία οι τοίχοι εθεωρήθησαν κατά 70 % από διπλή τοιχοδοµία µε τούβλα και 30 % θερµογέφυρες (U=2.25W/m 2 K) και 30 % από σκυρόδεµα πάχους 22εκ. (U=3.01 W/m 2 K). Η ταράτσα είναι 20 εκ. σκυρόδεµα και 10 εκ. ελαφρό σκυρόδεµα (U=1.87W/m 2 K). Οι υαλοπίνακες είναι µονοί (U=5.68 W/m 2 K g= % πλαίσιο) 2. Με διπλούς υαλοπίνακες στα διαµερίσµατα (U=2.83 W/m 2 K g=0.755) παραµένουν µονοί οι υαλοπίνακες στα κλιµακοστάσια. 3. Με βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες στα διαµερίσµατα (U=1.40 W/m 2 K g=0.589) παραµένουν µονοί οι υαλοπίνακες στα κλιµακοστάσια. 4.. Με µόνωση πολυστυρένης στους τοίχους (5 εκ στην τοιχοδοµία και 3 στο σκυρόδεµα) και στη ταράτσα (7 εκ. στη θέση του ελαφρού µπετόν)., που µειώνει τους συντελεστές θερµοπερατότητας σε U=0.46 W/m 2 K στην τοιχοδοµία, U=0.73 W/m 2 K στις θερµογέφυρες και 0.37 W/m 2 K στην σκεπή. 5. Με ενισχυµένη µόνωση πολυστυρένης στους τοίχους (13 εκ στην τοιχοδοµία και 10 στο σκυρόδεµα) και στη ταράτσα (15 εκ. στη θέση του ελαφρού µπετόν)., που µειώνει τους συντελεστές θερµοπερατότητας σε U=0.2 W/m 2 K, U=0.34 W/m 2 K και 0.18 W/m 2 K αντίστοιχα). Το επίπεδο µόνωσης είναι υπερβολικό. 6. Με µόνωση ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες στα διαµερίσµατα. 7. Με ενισχυµένη µόνωση ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες στα διαµερίσµατα. 8. Με ενισχυµένη µόνωση ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες στα διαµερίσµατα. Κάθε µία από τις παραπάνω εναλλαγές εξετάσθηκε µε 4 διαφορετικούς προσανατολισµούς µε την κύρια πρόσοψη 21 ο, 111 ο,-159 ο και -69 ο δυτικά από το νότο και υπολογίσθηκε ο µέσος όρος των 4 προσανατολισµών. Για όλους τους υπολογισµούς θεωρήθηκε πως την περίοδο θέρµανση η είναι 24 ώρες την ηµέρα σε ελάχιστη θερµοκρασία είναι 19 ο C και πως την περίοδο ψύξης (Μάιος-Σεπτέµβριος) η µέγιστη θερµοκρασία είναι 25.5 ο C. Τα κλιµακοστάσια και το υπόγειο ήταν χωρίς θέρµανση/δροσισµό. Κλιµατικά αρχεία Χρησιµοποιήθηκαν δύο αρχεία για τα κλιµατικά δεδοµένα της Αθήνας: 1. ATHENS 2 2. ATHENS HOUR (ATHENS HELLENIKON) Για την θερµοκρασία εδάφους χρησιµοποιήθηκαν αριθµοί που ήταν προσαρτηµένοι στο αρχείο ATHENS2. Η διαφορά ανάµεσα στα αρχεία είναι µικρή αλλά υπαρκτή. Η θερµοκρασία του αρχείου του ATHENS HOUR (Ελληνικό) είναι περίπου 1 βαθµό Κελσίου ανώτερη τόσο το χειµώνα όσο και το καλοκαίρι έχοντας σαν αποτέλεσµα χαµηλότερα φορτία θέρµανσης το χειµώνα αλλά αντίστοιχα µεγαλύτερα ψυκτικά φορτία το καλοκαίρι. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι µεγαλύτερη στο αρχείο ΑΤΗΕΝS 2 και συγχρόνως έχει σχετικά µικρότερη ηλιακή διάχυτη ακτινοβολία. Σύγκριση των κυριότερων κλιµατικών δεδοµένων (θερµοκρασία, οριζόντια ολική και οριζόντια διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία) γίνεται στα Σχήµατα 1-3.

12 Mean Monthly Temperature, oc 30 Mean Monthly Temperature, oc TMY2 HELLINIKON ATHENS2 0 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL MONTH Σχήµα 1. Μέση Μηνιαία Θερµοκρασία την Αθήνα σύµφωνα µε τρία κλιµατικά αρχεία. AUG SEP OCT NOV DEC MEAN MONTHLY TOTAL HORIZONTAL SOLAR RADIATION,kWh/m2 250 TMY2 Solar Radiation, kwh/m HELLINIKON ATHENS2 0 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MEAN MONTH Σχήµα 2. Μηνιαία Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία σε Οριζόντιο Επίπεδο σύµφωνα µε τρία κλιµατικά αρχεία για την Αθήνα

13 MONTHLY DIFFUSE HORIZONTAL SOLAR RADIATION,kWh/m2 120 Solar Radiation, kwh/m TMY2 HELLINIKON ATHENS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG MONTH Σχήµα 3. Μηνιαία ιάχυτη Ηλιακή Ακτινοβολία σε Οριζόντιο Επίπεδο σύµφωνα µε τρία κλιµατικά αρχεία για την Αθήνα SEP OCT NOV DEC MEAN Αποτελέσµατα (σύµφωνα µε το TRNSYS) Στο Σχήµα 4 εµφανίζεται η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά καθαρό τετραγωνικό µέτρο (συνολική εσωτερική επιφάνεια διαµερισµάτων: 1106 µ2) όπως υπολογίσθηκε µε το πρόγραµµα TRNSYS µε το κλιµατικό αρχείο ATHENS HOUR (HELLENIKON) που είναι ενσωµατωµένα στο πρόγραµµα αυτό. Από το Σχήµα 4 βλέπουµε πως η βελτίωση του κελύφους έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση των αναγκών θέρµανσης κατά 71 % και των αναγκών δροσισµού 43 %. Στις ανάγκες θέρµανσης καθοριστικό ρόλο παίζει η µόνωση που έχει σαν αποτέλεσµα την κατά 54 % περίπου µείωση της ενέργειας θέρµανσης, ενώ στην ενέργεια δροσισµού η πολύ µικρότερη µείωση οφείλεται εξ ίσου στην µόνωση και την χρησιµοποίηση διπλών υαλοπινάκων. Παρατηρήσεις στο σχήµα (και τα άλλα παρόµοια σχήµατα) ζώνες συµπεριλαµβανοµένων υπογείου και κλιµακοστασίου (χωρίς θέρµανση και δροσισµό). 2. ιπλοί υαλοπίνακες όχι στα κλιµακοστάσια 3. Θέρµανση δροσισµός 24 ώρες το 24ωρο 4. Μόνωση εξωτερική στους τοίχους και σκελετό µπετόν. εν λαµβάνονται υπόψη οι θερµογέφυρες µε δισδιάστατο τρόπο. 5. Ελάχιστη εσωτερική θερµοκρασία 19 o C και µέγιστη 25.5 o C.

14 Σχήµα 4. Ενεργειακή Κατανάλωση ανά µ 2 στα 16 διαµερίσµατα Σίφνου και Σµύρνης TRNSYS Κλιµατικά ATHENS HELLENIKON Θέρµανση (kwh/m2) Κλιµατικό ATHENS HELLENIKON Με µόνωση 13εκ ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 5εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Μ Α Β Ν Με µόνωση 13 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 10 εκ. στις θερµογέφυρες και 15 εκ. στη σκεπή Με µόνωση 5 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 3 εκ. στις θερµογέφυρες και 7 εκ. στη σκεπή Με βελτιωµένους διπλούς Υαλοπίνακες Με διπλούς Υαλοπίνακες Σηµερινή Κατάσταση Ψύξη (kwh/m2) Κλιµατικό ATHENS HELLENIKON Με µόνωση 13εκ ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 5εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Μ Α Β Ν Με µόνωση 13 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 10 εκ. στις θερµογέφυρες και 15 εκ. στη σκεπή Με µόνωση 5 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 3 εκ. στις θερµογέφυρες και 7 εκ. στη σκεπή Με βελτιωµένους διπλούς Υαλοπίνακες Με διπλούς Υαλοπίνακες Σηµερινή Κατάσταση

15 Αποτελέσµατα (σύµφωνα µε το ΙSΟ ηµι-σταθερή µέθοδος) Οι ίδιοι υπολογισµοί έγιναν µε τα ίδια κλιµατικά αρχεία χρησιµοποιώντας την ηµι-σταθερή µέθοδο του ISO πάνω στο οποίο είναι βασισµένο και το ελληνικό πρότυπο υπολογισµού ενεργειακής κατανάλωσης. Η παραπάνω µεθοδολογία είναι βασισµένη για µεν την περίοδο θέρµανσης στις θερµικές απώλειες µέσω του κελύφους από τις οποίες αφαιρούνται τα ηλιακά και εσωτερικά κέρδη πολλαπλασιαζόµενα επί ένα συντελεστή αποδοτικότητας (efficiency), ενώ για την περίοδο δροσισµού από τα ηλιακά και εσωτερικά κέρδη αφαιρούνται/προστίθενται οι θερµικές απώλειες/κέρδη µέσω του κελύφους πολλαπλασιαζόµενα µε συντελεστή αποδοτικότητας. Τα αποτελέσµατα όσον αφορά την περίοδο θέρµανσης είναι εντός 2-10 % των αντιστοίχων µε το TRNSYS, ενώ η µείωση αναγκών θέρµανσης είναι 80 % και των αντιστοίχων αναγκών δροσισµού 25%.`Για την περίοδο δροσισµού η µείωση είναι σαφώς µικρότερη από την ανάλογη που υπολογίζεται µε το πρόγραµµα TRNSYS. Η γνώµη µας είναι πως οι προβλέψεις της ηµι-σταθερής µεθόδου για την περίοδο δροσισµού δεν αντικατοπτρίζουν καλά την πραγµατικότητα για το κλίµα της Αθήνας τα θερµικά κέρδη/απώλειες υπολογισµένα µε βάση τη µέση τιµή εξωτερικής θερµοκρασίας ΕΝ αντιπροσωπεύουν καλά τα θερµικά κέρδη/απώλειες επειδή η διαφορά από τη µέγιστη επιτρεπόµενη εσωτερική θερµοκρασία είναι πολύ µικρή.

16 Σχήµα 5 Ενεργειακή Κατανάλωση ανά µ 2 στα 16 διαµερίσµατα Σίφνου και Σµύρνης Ηµι-σταθερή Μέθοδος Προτύπου Κλιµατικά ATHENS HELLENIKON Θέρµανση (kwh/m2) Κλιµατικό ATHENS HELLENIKON Με µόνωση 13εκ ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 5εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Μ Α Β Ν Με µόνωση 13 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 10 εκ. στις θερµογέφυρες και 15 εκ. στη σκεπή Με µόνωση 5 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 3 εκ. στις θερµογέφυρες και 7 εκ. στη σκεπή Με βελτιωµένους διπλούς Υαλοπίνακες Με διπλούς Υαλοπίνακες Σηµερινή Κατάσταση Ψύξη (kwh/m2) Κλιµατικό ATHENS HELLENIKON Με µόνωση 13εκ ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 5εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Μ Α Β Ν Με µόνωση 13 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 10 εκ. στις θερµογέφυρες και 15 εκ. στη σκεπή Με µόνωση 5 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 3 εκ. στις θερµογέφυρες και 7 εκ. στη σκεπή Με βελτιωµένους διπλούς Υαλοπίνακες Με διπλούς Υαλοπίνακες Σηµερινή Κατάσταση

17 Αποτελέσµατα µε τα κλιµατικά αρχεία ΑΤΗΕΝS2 Στο Σχήµα 6 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών µε το κλιµατικό αρχείο ΑΤΗΕΝS2.ΤΧΤ υπολογισµένα µε το πρόγραµµα TRNSYS. Σχήµα 6. Ενεργειακή Κατανάλωση ανά µ 2 στα 16 διαµερίσµατα Σίφνου και Σµύρνης TRNSYS Κλιµατικά ATHENS2 Με µόνωση 13εκ ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 5εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 10 εκ. στις θερµογέφυρες και 15 εκ. στη σκεπή Θέρµανση (kwh/m2) Κλιµατικό ATHENS2 Μ Α Β Ν Με µόνωση 5 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 3 εκ. στις θερµογέφυρες και 7 εκ. στη σκεπή Με βελτιωµένους διπλούς Υαλοπίνακες Με διπλούς Υαλοπίνακες Σηµερινή Κατάσταση Ψύξη (kwh/m2) Κλιµατικό ATHENS2 Με µόνωση 13εκ ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 5εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Μ Α Β Ν Με µόνωση 13 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 10 εκ. στις θερµογέφυρες και 15 εκ. στη σκεπή Με µόνωση 5 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 3 εκ. στις θερµογέφυρες και 7 εκ. στη σκεπή Με βελτιωµένους διπλούς Υαλοπίνακες Με διπλούς Υαλοπίνακες Σηµερινή Κατάσταση

18 Στο Σχήµα 7 εµφανίζονται τα ανάλογα αποτελέσµατα µε την ηµι-σταθερή µέθοδο του Προτύπου και κλιµατικά ATHENS2. Σχήµα 7. Ενεργειακή Κατανάλωση ανά µ 2 στα 16 διαµερίσµατα Σίφνου και Σµύρνης Ηµισταθερή Μέθοδος Προτύπου Κλιµατικά ATHENS2 Θέρµανση (kwh/m2) Κλιµατικό ATHENS2 Με µόνωση 13εκ ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 5εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 10 εκ. στις θερµογέφυρες και 15 εκ. στη σκεπή Με µόνωση 5 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 3 εκ. στις θερµογέφυρες και 7 εκ. στη σκεπή Μ Α Β Ν Με βελτιωµένους διπλούς Υαλοπίνακες Με διπλούς Υαλοπίνακες Σηµερινή Κατάσταση Ψύξη (kwh/m2) Κλιµατικό ATHENS2 Με µόνωση 13εκ ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 5εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Μ Α Β Ν Με µόνωση 13 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 10 εκ. στις θερµογέφυρες και 15 εκ. στη σκεπή Με µόνωση 5 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 3 εκ. στις θερµογέφυρες και 7 εκ. στη σκεπή Με βελτιωµένους διπλούς Υαλοπίνακες Με διπλούς Υαλοπίνακες Σηµερινή Κατάσταση

19 Από το παραπάνω σχήµα τα συµπεράσµατα είναι όµοια όσον αφορά την περίοδο θέρµανσης δηλ. ο συνδυασµός διπλών υαλοπινάκων και βελτιωµένης µόνωσης έχει σαν αποτέλεσµα µείωση των αναγκών θέρµανσης κατά %. Έναντι αυτού οι ανάγκες για δροσισµό που είναι σχετικά µειωµένες σε σχέση µε το άλλο κλιµατικό αρχείο πάλι δίδει διαφορετικά συµπεράσµατα µε τις δύο µεθόδους περίπου 25% µε τον TRNSYS αλλά µόνο 15 % βελτίωση µε την ηµι-σταθερά µέθοδο. Στο Σχήµα 8 εµφανίζονται τα ανάλογα αποτελέσµατα µε την απλοποιηµένη ωριαία µέθοδο µε τα κλιµατικά του ATHENS HELLENIKON. Από το Σχήµα 8 τα συµπεράσµατα είναι όµοια όσον αφορά την περίοδο θέρµανσης δηλ. ο συνδυασµός διπλών υαλοπινάκων και βελτιωµένης µόνωσης έχει σαν αποτέλεσµα µείωση των αναγκών θέρµανσης κατά 75 %. Έναντι αυτού πολύ µικρή επιρροή (κάτω του 15%) έχουν τα µέτρα στις ανάγκες δροσισµού που επηρεάζονται αρνητικά από την βελτίωση της µόνωσης τον Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο (σε αντίθεση µε την µικρή βελτίωση που δείχνει το TRNSYS). Στο Σχήµα 9 εµφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα µε την ωριαία µέθοδο µε τα κλιµατικά ATHENS2. τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια και το αποτέλσµα της βελτιωµένης µόνωσης (και σε πολλές περιπτώσεις των 6 µέτρων) είναι αρνητικό. Αυτό δείχνει µία αδυναµία της απλουστευµένης ωριαίας µεθόδου, αλλά φυσικά δεν πρέπει να αγοείαι πως κατά την διάρκεια του καλοκαιριού οι κυριότερες µέθοδοι εξοικονόµησης ενέργειας είναι ο κυρίως ο σκιασµός και κατά δεύτερον ο νυκτερινός δροσισµός.

20 Σχήµα 8. Ενεργειακή Κατανάλωση ανά µ 2 στα 16 διαµερίσµατα Απλουστευµένη Ωριαία Μέθοδος Προτύπου Κλιµατικά ATHENS HELLENIKON Με µόνωση 13εκ ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 5εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 10 εκ. στις θερµογέφυρες και 15 εκ. στη σκεπή Θέρµανση (kwh/m2) Κλιµατικό ATHENS HELLENIKON Μ Α Β Ν Με µόνωση 5 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 3 εκ. στις θερµογέφυρες και 7 εκ. στη σκεπή Με βελτιωµένους διπλούς Υαλοπίνακες Με διπλούς Υαλοπίνακες Σηµερινή Κατάσταση Ψύξη (kwh/m2) Κλιµατικό ATHENS HELLENIKON Με µόνωση 13εκ ΚΑΙ βελτιωµένους διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 13εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Με µόνωση 5εκ. ΚΑΙ διπλούς υαλοπίνακες Μ Α Β Ν Με µόνωση 13 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 10 εκ. στις θερµογέφυρες και 15 εκ. στη σκεπή Με µόνωση 5 εκ. POLYSTYRENEστους εξωτερικούς τοίχους, 3 εκ. στις θερµογέφυρες και 7 εκ. στη σκεπή Με βελτιωµένους διπλούς Υαλοπίνακες Με διπλούς Υαλοπίνακες Σηµερινή Κατάσταση

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕ ΣΧΕ ΟΝ ΜΗ ΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Building Green 2012 Δόμηση Ενέργεια - Περιβάλλον Πράσινη Γειτονιά, η Ελληνική Πιλοτική Εφαρμογή «Καινοτόμες Πράσινη Γειτονιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάλλαξη τυπικών αστικών κυττάρων σε περιοχές σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Tο παράδειγμα της Πράσινης Γειτονιάς στην Αγία Βαρβάρα

Μετάλλαξη τυπικών αστικών κυττάρων σε περιοχές σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Tο παράδειγμα της Πράσινης Γειτονιάς στην Αγία Βαρβάρα Μετάλλαξη τυπικών αστικών κυττάρων σε περιοχές σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Tο παράδειγμα της Πράσινης Γειτονιάς στην Αγία Βαρβάρα Κατερίνα Σφακιανάκη, Τμήμα Εφαρμογών Αναπτυξιακών Έργων, ΚΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα 2Τ141. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ. 10-06-2014 Εξοικονόμηση ενέργειας ηλιασμός φυσικός αερισμός φυσικός φωτισμός Παθητικά ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ2: ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 5/2009 1/32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του κτιρίου... 5 2.1 2.2 Κτιριακό κέλυφος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μ. Καράγιωργας, Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος, BONAIR ΕΠΕ Κ. Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΑΝ ΡΑ - Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ)

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΑΝ ΡΑ - Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ) ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΑΝ ΡΑ - Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ) Νικόλαος Π. Βαλής & συνεργάτες Αρχιτέκτων Μηχανικός, dplg (UPA Νο 5) Ευρυτανίας 18 Αθήνα 115 23, τηλ. 010 6911641,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση συστημάτων θερμομόνωσης σε κατοικία στο Πόρτο Ράφτη Αττικής.

Αξιολόγηση συστημάτων θερμομόνωσης σε κατοικία στο Πόρτο Ράφτη Αττικής. Αξιολόγηση συστημάτων θερμομόνωσης σε κατοικία στο Πόρτο Ράφτη Αττικής. Λ. ΜΠΕΗΣ και Μ. ΑΜΠΑΤΖΗ SUSTAINABLE ARCHITECTURE ADVISORS HELLAS (SAA-H) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

add planning ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

add planning ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ THERMAL ANALYSIS Οι βασικές διαστάσεις και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ενός κτιρίου σε συνδυασμό με τα κατάλληλα κλιματικά δεδομένα της υπό μελέτης περιοχής, μας επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 16 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011», Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2011 Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης Ε. Αλούκος 1, Θ. Γιαννακόπουλος 1, Ε. Αμοιραλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ:ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ:ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ:ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα: Βιοκλιματική κατοικία, σε τρία επίπεδα, συνολικού εμβαδού 200-300 τετραγωνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα