ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Πληροφορικής"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ ΑΣΚΗΣΗ 3 Υλοποίηση Παιχνιδιού Δόλιας «Κρεµάλας» µε Δυναµική Δέσµευση Μνήµης Διδάσκων: Δηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Υπεύθυνος Άσκησης: Πύρρος Μπράτσκας Ηµεροµηνία Ανάθεσης: Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015 Ηµεροµηνία Παράδοσης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015 στις 10:30 π.µ. (15 ηµέρες) (ο κώδικας να υποβληθεί σε zip µέσω του Moodle και εκτυπωµένη στο εργαστήριο) Ι. Στόχος Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούµε µε γραµµικές δοµές δεδοµένων και δυναµική δέσµευση µνήµης. Το θέµα της άσκησης είναι η υλοποίηση ενός προγράµµατος δόλιας κρεµάλας το οποίο δεν χρησιµοποιεί τους συµβατικούς και γνωστούς κανόνες του παιχνιδιού. Η άσκηση αποτελείται από πολλαπλά µέρη. Οι λειτουργίες του προγράµµατος και το αναµενόµενο αποτέλεσµα περιγράφονται αναλυτικότερα στην συνέχεια. Για την υλοποίηση της εργασίας αυτής θα πρέπει, πέρα από την χρήση συναρτήσεων και τεχνικών δοµηµένου προγραµµατισµού, να χρησιµοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Διάσπαση του προγράµµατος σε πολλαπλά αρχεία.c και.h µε χρήση generic makefile. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το πρόγραµµα µπορεί να αποτελείται από µερικά αντικείµενα και αρχεία κεφαλίδας (.c και.h) µαζί µε ένα βασικό αρχείο εκκίνησης as3.c. 2. Ανάπτυξη του προγράµµατος σε eclipse CDT IDE (να συµπεριλάβετε το.project αρχείο µαζί µε το συµπιεσµένο πηγαίο σας κώδικα). Το πρόγραµµα πρέπει να µεταγλωττίζεται τόσο µέσω του eclipse όσο και µέσω της γραµµής εντολής µε χρήση του makefile. Κάθε αντικείµενο πρέπει να συµπεριλαµβάνει τον σχετικό οδηγό χρήσης (driver functions, δείτε διάλεξη 12) και θα πρέπει να έχετε σχόλια και οδηγό σχολίων µε χρήση του doxygen. ΙΙ. Περιγραφή Δεν είναι εύκολο να γράψει κανείς προγράµµατα που υλοποιούν παιχνίδια. Όταν εµείς οι άνθρωποι παίζουµε παιχνίδια, βασιζόµαστε στην εµπειρία του παρελθόντος, προσαρµοζόµαστε στις στρατηγικές των αντιπάλων µας, και µαθαίνουµε από τα λάθη µας. Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) από την άλλη πλευρά, ακολουθούν τυφλά ένα προκαθορισµένο αλγόριθµο που (ενδεχοµένως) τους αναγκάζει να ενεργήσουν έξυπνα. Σε κάποιες περιπτώσεις παιχνιδιών, όπως στο σκάκι, οι υπολογιστές έχουν επικρατήσει των ανθρώπων. Τα προγράµµατα που τρέχουν τέτοιοι Η/Υ βασίζονται σε εκατοντάδες χρόνια ανθρώπινης εµπειρίας, στη χρήση προηγµένων αλγόριθµων, καθώς επίσης και στην τεχνητή νοηµοσύνη. Ενώ υπάρχουν πολλές βιώσιµες στρατηγικές για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών τεχνικών βάση των οποίων λειτουργεί ο υπολογιστής κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, υπάρχει µια εναλλακτική προσέγγιση που στηρίζεται στη δολίευση. Το ερώτηµα που τίθεται είναι: γιατί να περάσετε πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας να «διδάξετε» σε ένα υπολογιστή όλες τις στρατηγικές, όταν µπορείτε απλά να γράψετε ένα πρόγραµµα που παίζει µε δόλο και κερδίζει επιδέξια κάθε φορά; Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνετε σε αυτήν την εργασία. Πρέπει να γράψετε ένα πρόγραµµα που θα παραβλέπει κάποιους κανόνες του παιχνιδιού Κρεµάλα, κάνοντας τον υπολογιστή υπερπαίκτη, δηλαδή να κερδίζει τον ανθρώπινο αντίπαλό του συνεχώς αλλά όχι πάντα. Σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωµένοι µε το παιχνίδι Hangman (Κρεµάλα) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), οι κανόνες του έχουν ως εξής:

2 1. Ο Η/Υ επιλέγει µια µυστική λέξη από ένα προκαθορισµένο και συµφωνηµένο µε τον παίκτη λεξικό, και στη συνέχεια, τυπώνει µια σειρά από παύλες ίση µε το µήκος µιας λέξης, στον παίκτη. Παράλληλα ενηµερώνει το χρήστη για τον αριθµό των προσπαθειών που έχει στη διάθεση του για να µαντέψει τη µυστική λέξη (ίσως αυτό να συµφωνείται πριν την εκκίνηση του παιχνιδιού µεταξύ του Η/Υ και του παίκτη). 2. Ο παίκτης ξεκινά να µαντεύει ένα-ένα τα γράµµατα µε στόχο να βρει τη λέξη που επέλεξε ο Η/Υ. Κάθε φορά που µαντεύει σωστά ένα γράµµα που περιέχεται στην µυστική λέξη, ο Η/Υ αποκαλύπτει κάθε εµφάνιση του εν λόγω γράµµατος αφαιρώντας την (τις) αντίστοιχη (αντίστοιχες) παύλα (παύλες). Σε αντίθετη περίπτωση, η εικασία θεωρείται λάθος και µειώνεται κατά ένα ο αριθµός των εναποµενουσών προσπαθειών. 3. Το παιχνίδι τελειώνει είτε όταν όλα τα γράµµατα της λέξης έχουν αποκαλυφθεί ή όταν η παίκτης έχει τελειώσει όλες τις προσπάθειες του. Σηµαντικό για το παιχνίδι είναι το γεγονός, ότι σε ένα συµβατικό παιχνίδι κρεµάλας ο Η/Υ έχει προεπιλεγµένη µια συγκεκριµένη λέξη και δεν αλλάζει την λέξη αυτή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος. Από την άλλη στην εργασία αυτή, ο Η/Υ έχει την ευχέρεια να επιλέγει κατά την εκτέλεση οποιαδήποτε από τις λέξεις του λεξικού και η προσπάθεια του χρήστη θα πρέπει να είναι ο περιορισµός των επιλογών του Η/Υ έτσι ώστε να τον νικήσει. Ας δούµε τώρα ένα παράδειγµα για να αντιληφθούµε την λογική υλοποίησης. Ας υποθέσουµε ότι ο παίκτης προσπαθεί να µαντέψει τη (µη-επιλεγµένη) λέξη του Η/Υ, και αποκαλύπτοντας γράµµατα, αναγκάζει τον Η/Υ να φτάσει στο παρακάτω σηµείο (µε µια τελευταία προσπάθεια για τον παίκτη): D O _ B L E Υπάρχουν µόνο δύο λέξεις στο λεξικό του UNIX (/usr/share/dict/words) που ταιριάζουν µε αυτό το µοτίβο: "DOABLE" και "DOUBLE". Εάν ο Η/Υ παίζει τίµια, τότε o παίκτης έχει 50% πιθανότητες να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, αν πρόκειται να µαντέψει το «Α» ή το «U», σαν το γράµµα που λείπει. Ωστόσο, αν ο Η/Υ τον εξαπατά και στην πραγµατικότητα δεν έχει διαλέξει κάποια από τις δυο λέξεις, τότε δεν υπάρχει κανένας πιθανός τρόπος ο παίκτης να κερδίσει αυτό το παιχνίδι αφού ο Η/Υ µπορεί να ισχυριστεί ότι είχε διαλέξει την άλλη λέξη, λέγοντας ότι η εικασία είναι λανθασµένη (και εφόσον έµεινε µόνο 1 προσπάθεια στον παίκτη). Έτσι, ο παίκτης θα χάσει το παιχνίδι. Δηλαδή, αν έχει µαντέψει ότι η λέξη είναι "DOABLE", ο Η/Υ µπορεί να προσποιείται ότι είχε διαλέξει από την αρχή την λέξη "DOUBLE", ή αντίστροφα. Ας περιγράψουµε αυτή την τεχνική (της δολίευσης) µε ένα παράδειγµα. Ας υποθέσουµε ότι παίζετε το παιχνίδι Hangman, και είναι η σειρά του Η/Υ να επιλέξει µια λέξη, η οποία θεωρούµε ότι είναι µήκους τεσσάρων χαρακτήρων. Αντί να διαλέξει µια συγκεκριµένη µυστική λέξη, ο Η/Υ δηµιουργεί µια λίστα µε κάθε λέξη ενός λεξικού που έχει τέσσερα γράµµατα. Για να µπορέσουµε να εξηγήσουµε καλυτέρα το παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι ένα δοσµένο λεξικό έχει µόνο λίγες λέξεις µε τέσσερα γράµµατα, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: ALLY BETA COOL DEAL ELSE FLEW GOOD HOPE IBEX Τώρα, ας υποθέσουµε ότι ο παίκτης µαντεύει το γράµµα «Ε». Θα πρέπει τώρα ο Η/Υ να πει στον παίκτη ποια γράµµατα της λέξης που έχει "διαλέξει" είναι «Ε». Φυσικά, δεν έχει διαλέξει µια λέξη, και έτσι έχει πολλαπλές επιλογές για το πού θα αποκαλύψει τα «Ε». Παρακάτω φαίνεται η παραπάνω λίστα λέξεων, µε το «Ε» υπογραµµισµένο στην κάθε λέξη: ALLY BETA COOL DEAL ELSE FLEW GOOD HOPE IBEX Όπως θα παρατηρήσετε, κάθε λέξη στο λεξικό (ή σε µια λίστα λέξεων), εµπίπτει σε µία από τα πέντε σύνολα λέξεων:, το οποίο περιλαµβάνει τις λέξεις ALLY, COOL και GOOD _ Ε, το οποίο περιλαµβάνει τη λέξη HOPE E _, το οποίο περιλαµβάνει τις λέξεις FLEW και IBEX 2/10

3 _ Ε, το οποίο περιλαµβάνει τις λέξεις BETA και DEAL Ε Ε, το οποίο περιλαµβάνει τη λέξη ELSE Δεδοµένου ότι τα γράµµατα που αποκαλύπτει ο Η/Υ πρέπει να αντιστοιχούν σε κάποια λέξη στη λίστα λέξεών του, ο Η/Υ µπορεί να επιλέξει να αποκαλύψει οποιοδήποτε από τα παραπάνω πέντε σύνολα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιλέξει ποιο σύνολο να αποκαλύψει - ίσως θέλει να πάει τον αντίπαλό του (τον παίκτη) προς ένα µικρότερο σύνολο µε πιο σπάνιες λέξεις, ή προς ένα µεγαλύτερο σύνολο µε την ελπίδα της διατήρησης περισσότερων επιλογών του. Για αυτήν την εργασία, θα υιοθετήσουµε την τελευταία προσέγγιση και θα επιλέξουµε πάντα το µεγαλύτερο από τα υπόλοιπα σύνολα λέξεων. Για το παράδειγµα µας, αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει ο Η/Υ να επιλέξει το σύνολο. Αυτό µειώνει λίστα των λέξεών του σε: ALLY COOL GOOD και από τη στιγµή που δεν υπάρχει το γράµµα «Ε», θα πει στον αντίπαλό του ότι η εικασία του ήταν λάθος. Ας δούµε µερικά ακόµη παραδείγµατα υλοποίησης αυτής της στρατηγικής. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το σύνολο τριών λέξεων, αν ο παίκτης µαντέψει το γράµµα «O», τότε θα σπάσει η λίστα (το σύνολο) λέξεων σε δύο υπο-σύνολα: _ Ο Ο _, το οποίο περιλαµβάνει τις λέξεις COOL και GOOD, το οποίο περιλαµβάνει τη λέξη ALLY To πρώτο από αυτά τα σύνολα είναι µεγαλύτερο από το δεύτερο, και έτσι ο Η/Υ µπορεί να το επιλέξει, αποκαλύπτοντας δύο «O» στην λέξη και µειώνοντας τη λίστα του σε: COOL και GOOD, δηλαδή: _ Ο Ο _, το οποίο περιλαµβάνει τις λέξεις COOL και GOOD Τι θα συµβεί αν ο παίκτης στη συνέχεια µαντεύει ένα γράµµα που δεν εµφανίζεται πουθενά στη λίστα λέξεων του Η/Υ; Για παράδειγµα, τι θα συµβεί εάν ο παίκτης µαντεύει τώρα «Τ»; Μετά το διαχωρισµό των δυο λέξεων σε σύνολα, παρατηρούµε ότι υπάρχει µόνο ένα σύνολο λέξεων, είναι τετριµµένα το µεγαλύτερο, και επιλέγοντάς το, θα διατηρηθεί η λίστα λέξεων που ήδη είχε, δηλαδή COOL και GOOD _ Ο Ο _, το οποίο περιλαµβάνει τις λέξεις COOL και GOOD Τέλος, υπάρχουν δύο πιθανά αποτελέσµατα αυτού του παιχνιδιού. Κατ 'αρχάς, ο παίκτης µπορεί να είναι αρκετά έξυπνος για να χωρίσει τη λίστα λέξεων προς µία λέξη και τελικά να µαντέψει αυτή τη λέξη. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να λάβει συγχαρητήρια - αυτό είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγµα λαµβάνοντας υπόψη την δολοπλοκία του Η/Υ! Δεύτερον, και κατά πολύ η συνηθέστερη περίπτωση, ο παίκτης θα χαθεί εντελώς και θα ξεµείνει από εικασίες (λόγω µπλεξίµατος) ή από προσπάθειες (λόγω λανθασµένων επιλογών). Όταν συµβαίνει αυτό, ο Η/Υ µπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε λέξη θέλει από τη λίστα του και να πει ότι είναι η λέξη που είχε επιλέξει καθ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η οµορφιά αυτής της στρατηγικής είναι ότι ο παίκτης δεν θα έχει καµία δυνατότητα να γνωρίζει ότι ο Η/Υ παρακάµπτει εικασίες κάθε φορά - αυτό µοιάζει απλά µε την περίπτωση που ο Η/Υ διάλεξε µια ασυνήθιστη λέξη και την κράτησε µέχρι τέλους παιχνιδιού. J ΙΙI. Ζητούµενα Άσκησης Ζητούµενο αυτής της άσκησης είναι η κατασκευή ενός προγράµµατος στη γλώσσα προγραµµατισµού C, το οποίο να υλοποιεί το παιχνίδι που περιγράφεται στις ενότητες Ι-ΙΙ αυτής της εκφώνησης. Το πρόγραµµα σας πρέπει να υλοποιεί τον παρακάτω αλγόριθµο: 1. Διαβάζει το αρχείο που αντιπροσωπεύει το λεξικό. Στην πρώτη γραµµή του αρχείου υπάρχει ένας ακέραιος που προσδιορίζει το µήκος των λέξεων αυτού του αρχείου. 3/10

4 2. Ζητά από το χρήστη να εισάγει έναν αριθµό προσπαθειών, ο οποίος πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθµός µεγαλύτερος από το µηδέν. Μην ανησυχείτε για το αν δοθεί ένας µεγάλος αριθµός προσπαθειών, καθώς επιλέγοντας περισσότερες από 26 προσπάθειες (όσα τα γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου) δεν κερδίζει κάτι ο αντίπαλός σας! 3. Το πρόγραµµα να εµφανίζει ένα µήνυµα που παρουσιάζει τον αριθµό των λέξεων (από τη λίστα λέξεων) που έχουν τους συγκεκριµένους χαρακτήρες που έχει µαντέψει σωστά ο παίκτης. 4. Παίξτε το παιχνίδι όπως περιγράφεται παρακάτω: a. Εκτυπώστε πόσες προσπάθειες έµειναν στον παίκτη, και τη λέξη που πρέπει να µαντέψει η οποία να συµπεριλαµβάνει τα γράµµατα που ο παίκτης έχει µαντέψει σωστά και τις γραµµές ( _ ). Εάν ο χρήστης επιλέξει να εµφανιστεί το µήνυµα του βήµατος 3, τότε να εµφανίζει και αυτό το µήνυµα. b. Προτρέπει το χρήστη να εισάγει (µαντέψει) ένα γράµµα, ζητώντας από τον χρήστη να εισάγει ένα γράµµα το οποίο δεν έχει δώσει προηγουµένως. Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος είναι ακριβώς ένας χαρακτήρας και ότι είναι ένα γράµµα της αλφαβήτου. Εναλλακτικά να δίνεται µήνυµα λάθους και ο παίχτης να προσπαθεί ξανά. c. Αφότου ο παίχτης µαντέψει ένα γράµµα: i. το πρόγραµµα χωρίζει τις λέξεις που πήρε από το λεξικό σε σύνολα λέξεων. ii. Βρίσκει και διαλέγει το πιο µεγάλο σύνολο λέξεων, αφαιρει όλες τις άλλες λέξεις από την λίστα λέξεων που δεν βρίσκονται σε αυτό το σύνολο, και αναφέρει τη θέση των γραµµάτων (εάν υπάρχουν) προς το χρήστη. Αν το σύνολο που διάλεξε δεν περιέχει καµία λέξη που να έχει τον εισαγόµενο χαρακτήρα, να αφαιρέσει ένα από τις προσπάθειες του παίκτη. d. Αν ο παίκτης έχει ξεµείνει από προσπάθειες, το πρόγραµµα να επιλέξει µια λέξη από τη λίστα λέξεων και να εµφανιστεί ως η λέξη που ο υπολογιστής "επέλεξε" από την αρχή. e. Αν ο παίκτης µαντέψει σωστά όλη τη λέξη, να εµφανιστεί ένα µήνυµα. Το πρόγραµµα που θα γράψετε διατηρεί µια µεγάλη ψευδαίσθηση: προσποιείται ότι παίζει ένα παιχνίδι κρεµάλας, αλλά, αντίθετα, κάνει κάτι άλλο στο παρασκήνιο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε το πρόγραµµά σας να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αν οι παίκτες πρέπει να περιµένουν τρία ή περισσότερα δευτερόλεπτα µετά την είσοδό ενός χαρακτήρα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο παίχτης θα υποπτευθεί ότι κάτι πηγαίνει στραβά. IV. Θέµατα Υλοποίησης Για αυτήν την εργασία θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε γραµµικές δοµές δεδοµένων όπως πίνακες κατακερµατισµού και λίστες. Η δοµή µπορεί να είναι η ακόλουθη: typedef struct node_s{ char *name; struct node_s *next; } NODE; typedef struct list_s{ NODE* head; int size; } LIST; typedef struct { LIST **slot; }HASHTABLE; 4/10

5 Κατά τον χωρισµό των λέξεων σε σύνολα, οι λέξεις θα µπουν στην δοµή HASHTABLE. Για το παράδειγµα που δώσαµε πιο πάνω στην εν πτητα ΙΙ η δοµή αυτή αναπαριστάνεται στο παρακάτω σχήµα: ALLY COOL GOOD HOPE FLEW IBEX BETA DEAL ELSE Εικόνα 1. Γραµµική Δοµή Δεδοµένων για επίλυση του προβλήµατος διαχωρισµού σε σύνολα λέξεων Κάθε φορά που δηµιουργείτε σύνολα λέξεων, αυτά πρέπει να αποθηκεύονται σε µια δοµή όπως στο παραπάνω σχήµα. Επειδή το λεξικό, άρα και τα σύνολα λέξεων, µπορεί να αποτελείται από πολλές λέξεις, φροντίστε να διαχειριστείτε ορθά την µνήµη. Η δοµή δεδοµένων που παρουσιάζεται στην Εικόνα 1, είναι µια δοµή δεδοµένων αποτελούµενη από ένα δυναµικά δεσµευόµενο πίνακα του οποίου τα στοιχεία είναι δείκτες σε λίστες. Για την δηµιουργία της δοµής αυτής χρησιµοποιείστε και µια συνάρτηση κατακερµατισµού, hash function, που να µετατρέπει αποτελεσµατικά ένα κλειδί (π.χ. λέξεις) στις σχετικές µε αυτόν τιµές. Στην εργασία µας, η συνάρτηση hash θα χρησιµοποιείται για να χωριστούν οι λέξεις του λεξικού σε σύνολα λέξεων. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να βρείτε ένα τρόπο για την µετατροπή µιας λέξης σε ένα ακέραιο αριθµό που θα αντιπροσωπεύει µια θέση στον πίνακα (τη θέση της λίστας στην οποία ανήκει η λέξη). Μετά πρέπει να εισάγετε τη λέξη στην λίστα που αντιστοιχεί σε αυτήν τη θέση του πίνακα. Επίσης, οι ακόλουθες συµβουλές και τεχνάσµατα µπορούν να σας φανούν χρήσιµα: Η θέση ενός γράµµατος σε µια λέξη είναι τόσο σηµαντική όσο είναι και το πλήθος αυτού του γράµµατος στην λέξη. Κατά τον υπολογισµό των συνόλων των λέξεων, δεν αρκεί να µετρήσετε πόσες φορές ένα συγκεκριµένο γράµµα εµφανίζεται σε µια λέξη, αλλά πρέπει επίσης, να λάβετε υπόψη και τις θέσεις του γράµµατος στην λέξη. Για παράδειγµα, οι λέξεις "BEER" και "HERE" θα βρίσκονται σε δύο διαφορετικά σύνολα, παρόλο που και οι δύο έχουν δύο Ε. Βεβαιωθείτε ότι η αναπαράσταση των συνόλων λέξεων είναι σωστή ως προς την παραπάνω διάκριση. Προσέξτε να µην απαριθµούνται ρητά τα σύνολα λέξεων. Αν επεξεργάζεστε λέξεις µήκους n, τότε υπάρχουν 2 n πιθανά σύνολα λέξεων για κάθε γράµµα. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις οικογένειες δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα στην αγγλική γλώσσα. Για παράδειγµα, δεν υπάρχουν αγγλικές λέξεις που περιέχουν τρία συνεχόµενα U, και δεν υπάρχει λέξη που ταιριάζει µε το µοτίβο E _ E E _ Ε Ε E. Αντί να δηµιουργήσετε κάθε σύνολο λέξεων κάθε φορά που ο χρήστης εισάγει ένα χαρακτήρα, δείτε αν µπορείτε να δηµιουργήσετε σύνολα λέξεων µόνο για τις λέξεις που εµφανίζονται στην πραγµατικότητα στη λίστα λέξεων. 5/10

6 V. Γενικές Οδηγίες Το πρόγραµµα σας θα πρέπει να συµβαδίζει µε το πρότυπο ISO C, να περιλαµβάνει εύστοχα και περιεκτικά σχόλια, να έχει καλή στοίχιση και το όνοµα κάθε µεταβλητής, σταθεράς, ή συνάρτησης να είναι ενδεικτικό του ρόλου της. Να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό τεκµηρίωσης doxygen έτσι ώστε να µπορούµε να µετατρέψουµε τα σχόλια του προγράµµατός σας σε HTML αρχεία και να τα δούµε µε ένα browser. Η συστηµατική αντιµετώπιση της λύσης ενός προβλήµατος περιλαµβάνει στο παρόν στάδιο τη διάσπαση του προβλήµατος σε µικρότερα ανεξάρτητα προβλήµατα που κατά κανόνα κωδικοποιούµε σε ξεχωριστές συναρτήσεις. Για αυτό τον λόγο σας καλούµε να κάνετε χρήση συναρτήσεων και άλλων τεχνικών δοµηµένου προγραµµατισµού που διδαχτήκατε στο ΕΠΛ131. Επίσης, σας θυµίζουµε ότι κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος σας αυτό θα πρέπει να δίνει τα κατάλληλα µηνύµατα σε περίπτωση λάθους. Τέλος το πρόγραµµα σας θα πρέπει να µεταγλωττίζεται στις µηχανές του εργαστηρίου. Παρακαλώ όπως µελετηθούν ξανά οι κανόνες υποβολής εργασιών όπως αυτοί ορίζονται στο συµβόλαιο του µαθήµατος. Επίσης να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήµατα όταν υποβάλετε την άσκηση σας στο Moodle: 1. Δηµιουργείστε ένα κατάλογο µε το όνοµά σας π.χ., PyrrosBratskas/ χωρίς να αφήνετε κενά στο όνοµα του καταλόγου. 2. Βάλτε µέσα στον κατάλογο αυτό όλα τα αρχεία της εργασίας (κώδικας, doxygen configuration file, README.dox) που πρέπει να υποβάλετε. 3. Συµπιέστε (zip) τον κατάλογο (και όχι τα αρχεία ξεχωριστά) χρησιµοποιώντας την εντολή zip c PyrrosBratskas.zip PyrrosBratskas/* 4. Βεβαιωθείτε ότι κάνατε σωστά τα τρία προηγούµενα βήµατα 5. Ανεβάστε στο Moodle το συµπιεσµένο αρχείο π.χ., PyrrosBratskas.zip VI. Κριτήρια αξιολόγησης Υλοποίηση Δυναµικών Δοµών Δεδοµένων του Παιχνιδιού 30 Χωρισµός Λέξεων σε Σύνολα Λέξεων 30 Βαθµός Δυσκολίας Παιχνιδιού 20 Διαχωρισµός Προγράµµατος σε Πολλαπλά Αρχεία µε Makefile 10 Γενική εικόνα (ευανάγνωστος κώδικας, σχολιασµός, κλπ.) 10 ΣΥΝΟΛΟ 100 VIΙ. Παράδειγµα εκτέλεσης Παράδειγµα 1: $./hangman toyexample.txt *** Welcome to (Evil) Hangman *** *** You are going to play against the computer *** How many total guesses? 100 6/10 $ cat toyexample.txt 4 ALLY BETA COOL DEAL ELSE FLEW GOOD HOPE IBEX

7 Number of Guesses: 100 Guess a letter: E E not in secret word Words possible: 3 Number of Guesses: 99 Guess a letter: O Words possible: 2 Progress: _OO_ Number of Guesses: 99 Guess a letter: G G not in secret word Words possible: 1 Progress: _OO_ Number of Guesses: 98 Guess a letter: C Words possible: 1 Progress: COO_ Number of Guesses: 98 Guess a letter: L Congratulations, you win the game The secret word is: COOL Παράδειγµα 2: $./hangman length4test.txt *** Welcome to (Evil) Hangman *** *** You are going to play against the computer *** How many total guesses? 8 Number of Guesses: 8 Guess a letter: e e not in secret word Words possible: 13 Number of Guesses: 7 7/10 $ cat length4test.txt 4 acer ache achy acid acis acta acts actu acyl adad adai adam adar adat adaw elsa else emil emim flew flex feat feck feed feel

8 Guess a letter: a Number of Guesses: 7 Guess a letter: h h not in secret word Words possible: 5 Number of Guesses: 6 Guess a letter: t t not in secret word Words possible: 3 Number of Guesses: 5 Guess a letter: c Words possible: 3 Number of Guesses: 5 Guess a letter: a Letter a was given before Words possible: 3 Number of Guesses: 5 Guess a letter: d d not in secret word Words possible: 2 Number of Guesses: 4 Guess a letter: i i not in secret word Words possible: 1 Number of Guesses: 3 Guess a letter: y Words possible: 1 Progress: acy_ Number of Guesses: 3 Guess a letter: l Congratulations, you win the game 8/10

9 The secret word is: acyl Παράδειγµα 3: $./hangman length4test.txt *** Welcome to (Evil) Hangman *** *** You are going to play against the computer *** How many total guesses? 7 Number of Guesses: 7 Guess a letter: e e not in secret word Words possible: 13 Number of Guesses: 6 Guess a letter: a Number of Guesses: 6 Guess a letter: w w not in secret word Number of Guesses: 5 Guess a letter: q q not in secret word Number of Guesses: 4 Guess a letter: c Number of Guesses: 4 Guess a letter: j j not in secret word Number of Guesses: 3 9/10

10 Guess a letter: k k not in secret word Number of Guesses: 2 Guess a letter: l l not in secret word Words possible: 5 Number of Guesses: 1 Guess a letter: b b not in secret word You run out of guesses. You lost The secret word was: achy Καλή Επιτυχία! 10/10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ Άσκηση 5: Οµαδική Ανάπτυξη Σπονδυλωτού Προγράµµατος για Χαµηλού Επιπέδου Αλληλεπίδραση µε Εξοµοιωτή Παιχνιδιών Atari Διδάσκων: Δηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Microworlds Pro Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ. 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς

Microworlds Pro Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ. 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Microworlds Pro 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς Σ χ ο λ ι κ ό έ τ ο ς 2 0 1 5-2 0 1 6 Ε π ι μ έ λ ε ι α : Δ η μ ή τ ρ η ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/10/2015 Ημερομηνία Παράδοσης: 19/10/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος αυτής της εργασίας είναι η χρησιμοποίηση δομών ελέγχου και βρόγχων. ιαβάστε προσεχτικά το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή

1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή 1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή 1.1 bits, Bytes και words. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σαν ψηφιακές ηλεκτρομηχανές που είναι, αυτό που μπορούν σαφώς ν' αντιληφθούν είναι το αν περνά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΠΙΡΙΜΠΑΣ) Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ. ΣΓΑΡΜΠΑΣ ΠΑΤΡΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μερικές χρήσιμες οδηγίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μερικές χρήσιμες οδηγίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μερικές χρήσιμες οδηγίες Ιωάννινα-Κοζάνη, Ιανουάριος 2008. Α. Στάδια Ανάπτυξης Γενικά, διακρίνουμε τη φάση της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Για το κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Β Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java:

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java: JAVA TUTORIAL ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Η Java προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στον κόσμο του Internet. Όλοι μιλούν γι αυτήν. Όλοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Υπολογιστικά Μαθηματικά Και Πληροφορική» Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Στην Εκπαίδευση» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ Σημειώσεις Διδασκαλίας Θεμιστοκλής Ν. Παναγιωτόπουλος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Δρ. Γ. Αναστασάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (WEB COMPONENTS)

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (WEB COMPONENTS) Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (WEB COMPONENTS) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατης Σταµατιαδης

Σταµατης Σταµατιαδης Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σηµειώσεις ιαλέξεων Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@iesl.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python > > > p r i n t ( ' H e l l o, W o r l d! ') ii Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python Ν ι κ ό λ α ο ς Α. Α γ γ ε λ ι δ ά κ η ς Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση δένδρων απόφασης

Κωδικοποίηση δένδρων απόφασης 1 Εισαγωγή στον προγραµµατισµό: Κωδικοποίηση δένδρων απόφασης 1.1 Καλά νέα (A) Παλαιότερα, πριν από την εµφάνιση των υπολογιστών,η διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούσε την εκτέλεσή της από εµάς τους ίδιους.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Πρόγραμμα Προσομοίωσης για Εκμάθηση Office 2007 Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραµµατισµού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή στην C Βασικά στοιχεία 24 Απριλίου 2015 Το σηµερινό

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Microsoft Small Basic Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η Small Basic και ο Προγραμματισμός Ο Προγραμματισμός των υπολογιστών (computers) ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε. ΖΑΧΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σημειώσεις ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σημειώσεις αυτές παρουσιάζεται περιληπτικά η ύλη που καλύπτεται στο μάθημα Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

κεφαλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 175 Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

κεφαλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 175 Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ κεφαλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 175 Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Προγραμματισμός Κεφαλαιο 1 Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βραχνός Ε., Κουρέτας Ι., Μακρυγιάννης Π., Παραδείση Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα