ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. III. IV. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια «EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» (απορρυπαντικά, χαρτικά, σάκοι απορριμμάτων, υγρά πλυντηρίων πιάτων, χημικό καθαρισμού κάδων κ.α.) για την ευπρεπή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Οργανισμού Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου. Η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα καλύψει τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και των ανωτέρω Νομικών του Προσώπων για το διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης έως και 31/12/2015. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α /93) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά υποομάδα ειδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις υποοομάδες ειδών (Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Ε1, και ΣΤ1 ) για το σύνολο όμως των ζητούμενων ειδών της κάθε υποομάδας. Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ειδών της κάθε υποομάδας και για όλη τη ζητούμενη ποσότητα αυτών, όπως αυτά αναλύονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Προσφορά για μέρος των ειδών μιας υποομάδας, ή για μέρος της ποσότητας αυτών, δεν θα γίνεται δεκτή. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.23% (10.222,84 ευρώ) σύνολο ,00 ευρώ. Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε η μελέτη είναι τιμές εμπορίου. 1 ο ΤΜΗΜΑ --- ΔΗΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α1 -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ προϋπ/σμού 2.661,31 ΟΜΑΔΑ Β1 -- ΧΑΡΤΙΚΑ προϋπ/σμού 8.703,84 ΟΜΑΔΑ Γ1 -- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπ/σμού 4.065,65 ΟΜΑΔΑ Δ1 -- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπ/σμού 5.646,50 ΟΜΑΔΑ Ε1 -- ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓ/ΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ προϋπ/σμού 1.188,00 ΟΜΑΔΑ ΣΤ1 -- ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπ/σμού 3.500,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,30 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,18 ΣΥΝΟΛΟ ,48 Φ.Π.Α. 23 % 5.926,52 ΣΥΝΟΛΟ 1 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ,00 Η δαπάνη για τo 1ο ΤΜΗΜΑ θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του Προϋπολογισμού του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης οικονομικού έτους 2015, από την υπογραφή της συμβάσεως έως 31/12/2015.

3 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ( ) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.979, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σάκοι απορριμμάτων) 1.200, Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 5.745, Υγρά καθαριστικά επαγγελματικών πλυντηρίων 1.461, Προμήθεια Χημικού Υλικού ( απολυμαντικό, χημικό κ.λ.π) 4.305,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ,32 2 ο ΤΜΗΜΑ --- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α2 --- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ προϋπ/σμού 3.107,01 ΟΜΑΔΑ Β2--- ΧΑΡΤΙΚΑ προϋπ/σμού 3.529,05 ΟΜΑΔΑ Γ2 --- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπ/σμού 4.258,25 ΟΜΑΔΑ Δ2 -- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπ/σμού 1.213,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,31 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,45 ΣΥΝΟΛΟ ,76 Φ.Π.Α. 23 % 2.785,24 ΣΥΝΟΛΟ 2 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ,00 Η δαπάνη για τo 2 ο ΤΜΗΜΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους ο ΤΜΗΜΑ --- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α3 --- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ προϋπ/σμού 2.001,10 ΟΜΑΔΑ Β3--- ΧΑΡΤΙΚΑ προϋπ/σμού 1.214,24 ΟΜΑΔΑ Γ3 --- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπ/σμού 1.911,06 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.126,40 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,68 ΣΥΝΟΛΟ 5.130,08 Φ.Π.Α. 23 % 1.179,92 ΣΥΝΟΛΟ 3 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6.310,00 Η δαπάνη για τo 3 ο ΤΜΗΜΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους ο ΤΜΗΜΑ --- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ' ΟΜΑΔΑ Α4 --- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ προϋπ/σμού 343,70 ΟΜΑΔΑ Β4--- ΧΑΡΤΙΚΑ προϋπ/σμού 375,00 ΟΜΑΔΑ Γ4 --- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπ/σμού 378,55 ΟΜΑΔΑ Δ4 -- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπ/σμού 342,00

4 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.439,25 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,59 ΣΥΝΟΛΟ 1.439,84 Φ.Π.Α. 23 % 331,16 ΣΥΝΟΛΟ 4 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.771,00 Η δαπάνη για τo 4 ο ΤΜΗΜΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αθλητικού Οργανισμού έτους ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Η συντάκτης ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΟΝΑΚΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τα είδη των ομάδων (Α ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ, (Β ) ΧΑΡΤΙΚΑ και (Γ ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού την εμπορική ονομασία των προϊόντων που προσφέρουν, καθώς και την ονομασία της εταιρείας παραγωγής των προϊόντων, στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς της υπηρεσίας. Ολα τα προς προμήθεια είδη των ανωτέρων ομάδων αυτών θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή τους, αναγνωρισμένης μάρκας, και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές : Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτού να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές. Όλα τα είδη των ομάδων (Α ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ και (Β ) ΧΑΡΤΙΚΑ θα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας). Για τα είδη που ταξινομούνται ως «καλλυντικά» ( δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνα ) ειδικά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα : ΟΔΗΓΙΑ 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35 /EEC και ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΔΥΓ3(α)ΓΠ132979, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/ ) Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/ και L 168/ αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του. KYA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/ ). Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν). Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/ ) K.Y.A. 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/ ) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ. Ακόμα για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω: Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.

6 Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος. Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό. Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών. Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση μακριά από παιδιά, το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90% Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο. Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. Για τα είδη της ομάδας Δ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού την ονομασία της εταιρείας παραγωγής των προϊόντων που προσφέρουν στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς της υπηρεσίας. Θα είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στην τεχνική περιγραφή. Για τα είδη της ομάδας Ε ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού την εμπορική ονομασία των προϊόντων που προσφέρουν, καθώς και την ονομασία της εταιρείας παραγωγής στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς της υπηρεσίας. Θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή τους και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές : Ολα τα είδη θα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας) και θα διαθέτουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΚ και 93/112/ΕΚ. Ολα τα είδη πρέπει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να είναι καταχωρημένα στα μητρώα βιομηχανικών προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση μακριά από παιδιά,το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Επίσης αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Τα προαναφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να έχουν ταξινομηθεί και επισημανθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους, με ευθύνη του υπεύθυνου για τη διάθεσή τους στην αγορά, και στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. Για τα είδη της ομάδας ΣΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική προσφορά τους τα παρακάτω : (α) Κατασκευαστής, χώρα προέλευσης, εμπορική ονομασία προϊόντος, (β) Τεχνικό φυλλάδιο που περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του υγρού καθώς και ο τρόπος χρήσης (ειδικότερα οι συνιστώμενες δοσολογίες), (γ) Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (material safety data sheet), (δ) Αναφορά για τη Συσκευασία στην οποία δύναται να παραδοθεί

7 (ε) Πιστοποίηση συμμόρφωσης με το διεθνή πρότυπο σειράς ISO 9001 για παραγωγή χημικών προϊόντων, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. (στ) Θα πρέπει να έχει έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Το υπό προμήθεια υγρό θα αποτελείται από ειδική χημική σύνθεση (με κατάλληλες τασιενεργές ουσίες, απολυμαντικά και αρωματικά πρόσθετα), πλήρως υδατοδιαλυτή και βιοδιασπώμενη, χαμηλού αφρισμού που ενδείκνυται για τον καθαρισμό και την απόσμηση κάδων με χρήση ειδικών καδοπλυντηρίων οχημάτων. Το υπό προμήθεια υγρό θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενή βάση) στη συμπύκνωση που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή. Το υγρό θα πρέπει να είναι συμβατό με το φάσμα σκληρότητας νερού,θα πρέπει να είναι ικανό να απομακρύνει και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες των κάδων με την διαδικασία πλύσης που χρησιμοποιείται από τα καδοπλυντήρια οχήματα του Δήμου. Επιπροσθέτως δε, θα έχει ικανοποιητικές βακτηριδοκτόνες και μυκητοκτόνες ικανότητες καθώς και ισχυρή αποσμητική δράση με ευχάριστο άρωμα ικανής διάρκειας. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι οικονομικό στη χρήση (κατανάλωση) κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων περιοδικής πλύσης των κάδων έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την καθαριστική και αποσμητική ικανότητα σε περιορισμένη δοσολογία, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη του ποσοστού των 0,5%, ήτοι στο μέγιστο πέντε μέρη υγρού στα χίλια μέρη νερού. Το υγρό θα μπορεί να εφαρμόζεται δια του καταποντισμού, ψεκασμού, κονιοποίησης ή βουρτσίσματος. Θα πρέπει να παρέχει την καθαριστική δράση τόσο με κρύο όσο με ζεστό νερό σε θερμοκρασία έως 80ºC. Θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (από -5ºC έως 40ºC) χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του. Θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, άφλεκτο μη τοξικό και ασφαλές για το προσωπικό στην συνιστώμενη δοσολογία χρήσεως. Θα μπορεί να διατεθεί από τον προμηθευτή σε συσκευασίες δοχείων χωρητικότητας τουλάχιστον 20 lit και ή δυνατόν χωρ. 200 lit περίπου. Ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα ληφθούν υπόψιν στην αξιολόγηση είναι η συνιστώμενη αραίωση (που επηρεάζει την κατανάλωση του υλικού) και η απόδοση του καθαρισμού (ικανότητα απομάκρυνσης ρύπων, αποτελεσματικότητα απολύμανσης και απόσμησης). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές θα έχουν διαφοροποιημένες συνιστώμενες αραιώσεις για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος καθαρισμού τότε η κάθε προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο (lit) θα αναμορφωθεί σύμφωνα με την συνιστώμενη αραίωση, δηλαδή θα ληφθεί υπόψιν η προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο (lit) πολλαπλασιαζόμενη με την αναγκαία ποσότητα υλικού για ένα (1) κυβικό μέτρο νερού σύμφωνα με την συνιστώμενη αραίωση. Το ph του υγρού θα είναι ουδέτερο (7,5 έως 8,5) προκειμένου να μην προκαλεί φαινόμενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες, ούτε και στις μηχανολογικές διατάξεις των καδοπλυντηρίων ή των πιεστικών μηχανημάτων (λάστιχα, τσιμούχες, αντλίες, κλπ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8 ΟΜΑΔΑ Α' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ Α/ Α ΕΙΔΟΣ 1 Aπορρυπαντικό W.C. 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL 3 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 4 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε κάψουλες 5 Απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων 6 Αφρόλουτρο βρεφών 7 Κρέμα καθαρισμού τύπου ζιφ 8 Καθαριστικό σπρέι φούρνου 9 Λαμπρυντικό για πλυντήριο πιάτων ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. των 750 ml. του 1 lt. του 1 κιλού συσκευασί α με 30 κάψουλες. του 1 κιλού. των 750 ml. των 750 ml των 500 ml των 500 ml ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ παχύρευστο υγρό απορρυπαντικό με επιφανειοδραστικές ουσίες χαμηλού αφρισμού, για τον καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας, να καθαρίζει σε βάθος τη λεκάνη, χαρίζοντάς της άρωμα που διαρκεί, ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζει τα μικρόβια, τα άλατα, τη θαμπάδα και το πουρί,να απλώνεται εύκολα στο εσωτερικό της λεκάνης με ειδικού στομίου πλαστικό μπουκάλι των 750ml,. Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο, Φυματιοκτόνο, Ιοκτόνο, Απολυμαντικό ελεύθερο αλδεϋδών σε υγρή μορφή για την απολύμανση και ταυτόχρονο καθαρισμό επιφανειών, κατάλληλο για απολύμανση και καθαρισμό με το χέρι (σφουγγάρισμα) σε κατάλληλη αραίωση (0,2-0,4 %) ευχάριστης οσμής, χαμηλού αφρισμού, συμβατό στις μεταλλικές επιφάνειες. Σε μπουκάλι του 1 lt Ειδικό Αλάτι 99,9% καθαρό, σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα, όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα, που θα καταστρέψουν τη συσκευή αποσκλήρυνσης. Σε συσκευασία του 1 κιλού Να διαλύεται εύκολα με σύνθεση με διεισδυτικές μαλακτικές ουσίες που να απομακρύνει και τους πιο επίμονους λεκέδες χαρίζοντας καθαριότητα και αστραφτερή λάμψη. Με αρωματικές ουσίες, να μην προκαλεί φθορές στο πλυντήριο και στα σκεύη σκόνη που να διαλύεται εύκολα με σύνθεση με διεισδυτικές μαλακτικές ουσίες που να απομακρύνει και τους πιο επίμονους λεκέδες χαρίζοντας καθαριότητα και αστραφτερή λάμψη. Με αρωματικές ουσίες, να μην προκαλεί φθορές στο πλυντήριο και στα σκεύη σε συσκευασία 1κιλού, τύπου calgonite υδατικό παχύρρευστο διάλυμα σε διάφορα χρώματα, αρωματικό, να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH, με αγνά συστατικά και ήπια δράση, καθαρίζει απαλά το δέρμα, μπουκάλι των 750ml,. Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, παχύρρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς κόκκους και σάπωνες. Αντίστοιχο του ζιφ, μπουκάλι των 750ml,. σε συσκευασία των 500ml, υγρό με επιφανειοδραστικές ουσίες κατάλληλο για την απομάκρυνση των λιπων από το φούρνο χωρίς να προκαλεί φθορές. σε συσκευασία των 500m, υγρό με επιφανειοδραστικές ουσίες κατάλληλο για την απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμμάτων απορρυπαντικού από τα σκεύη κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Αντίστοιχο calgonite

9 10 Λευκαντικό ρούχων (σκόνη). των 50 γρ. 11 Μαλακτικό ρούχων. των 2 lt 12 Πολυκαθαριστικό υγρό αντίστοιχο swaz.των 4 lt 13 Σαμπουάν παιδικό.των 750 ml 14 Σκόνες αποφρακτικές 15 Σκόνες πλυντηρίου ρούχων 16 Σπρέι για άλατα Αντίστοιχο viakal 17 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 18 Υγρό καθαρισμού δαπέδου.των 110 γραμ..των 6 kg.των 500 ml.των 4lt.του 1 lt Πολυκαθαριστικό σε σκόνη για δύσκολους λεκέδες, με ενεργό οξυγόνο για να λευκαίνει και να αφαιρεί ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες, από τους 30c για όλα τα υφάσματα και τις επιφάνειες που πλένονται. Σε φακελάκια των 50 γρ. για μια πλύση Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον. Να συσκευάζεται σε ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς, να προσφέρει απαλότητα στα ρούχα Συσκευασία των 4 lt. Βιοδιασπώμενο υγρό γενικού καθαρισμού, συμπυκνωμένο, μη τοξικό και μη καυστικό. Χρησιμοποιείται διαλυμένο με νερό για όλες τις επιφάνειες που πλένονται (τοίχοι πόρτες ψυγεία πλυντήρια ταπετσαρίες πλαστικά καθίσματα μεταλλικά έπιπλα βάρκες κ.ά.), στο σφουγγάρισμα, για καθαρισμό χαλιών και μοκετών. Αδιάλυτο καθαρίζει είδη υγιεινής, φούρνους, σχάρες, ψησταριές, σκεύη κουζίνας κ.α. Διαλύει λάδια και γράσα λάδια γράσα, μολύβι, πινάκων, μετάλλων και για τον καθαρισμό των θρανίων. υδατικό παχύρρευστο διάλυμα σε διάφορα χρώματα, αρωματικό, να είναι υποαλλεργικό με ουδέτρο PH, με αγνά συστατικά και ήπια δράση, καθαρίζει απαλά τα μαλλιά, μπουκάλι των 750ml. Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα, που αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες, νιπτήρες κ.λ.π. και απομακρύνει τη δυσοσμία. Σε συσκευασία των 110 γραμ. απορρυπαντικό πλυντηρίου σε σκόνη που να διαλύεται εύκολα και πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να είναι συσκευασμένο σε100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη συσκευασίες, να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά και στους 30C (δοσολογία γρ./κιλό στεγνού ιματισμού) Σε συσκευασία των 6 kg. υγρό σπρέι για την απομάκρυνση δύσκολων λεκέδων, υπολειμμάτων σάπωνος και αλάτων, να περιέχει οξύ και διάφορες επιφανειοδραστικές ουσίες. Αντίστοιχο viakal, σε συσκευασία των 500 ml. Υγρό καθαρισμού δαπέδου. Να περιέχει επιφανειοδραστκές ουσίες και σάπωνες, κατάλληλο για οικιακή χρήση, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, να μην απενεργοποιούνται από την σκληρότητα του νερού, αντίστοιχο του Άζαξ, σε συσκευασία των 4 λίτρων. Να είναι παχύρρευστο, αρωματικό, χαμηλού αφρισμού, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, να μην απενεργοποιούνται από την σκληρότητα του νερού. Με επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες. Αντίστοιχο του Άζαξ, σε συσκευασία του 1 lt.

10 19 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 20 Υγρό καθαρισμού χαλιών 21 Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 22 Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 4 lit 23 Υγρό σαπούνι πιάτων 24 Υγρό σαπούνι πιάτων 25 Υγρό καθαρισμού σε σπρέι 26 Χλωρίνη λεμόνι συσκ. 27 Χλωρίνη παχύρευστη.του 1 lt. των 500 ml..του 1 lt. των 4 lt.των 750 ml.των 4 lt.των 750 ml.των 2 lt.των 1250 ml 28 Αφαιρετικό γκράφιτι των 500 ml Να περιέχει επιφανειοδραστικά, να περιέχει οργανικό διαλύτη, και η ειδική σύνθεσή του να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα, σε συσκευασία 1 lt.θα πρέπει να είναι διαφανές, η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. απορρυπαντικό για τον καθαρισμό χαλιών με το χέρι. Διαλύεται σε νερό σε αναλογία 1 προς 9 νερό, με λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό οξυγόνο, τασιενεργές ουσίες και άρωμα. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα και δεν αφήνει υπολείμματα, καθαρίζει σε βάθος, σε συσκευασία των 500 ml. Υγρό καθαρισμού χεριών 1lt με γλυκερίνη & βεταϊνη Να έχει ουδέτερο ΡΗ 6-7 Υγρό καθαρισμού χεριών 4lt με γλυκερίνη και βεταϊνη. Να έχει ουδέτερο ΡΗ 6-7 Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες. Να έχει ουδέτερο ΡΗ 6-7,συσκευασία των 750 ml Υγρό καθαρισμού πιάτων - Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες. Να έχει ουδέτερο ΡΗ 6-7, συσκευασία των 4 λίτρων Υγρό καθαρισμού σε σπρέι για δύσκολους λεκέδες Αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή, σε συσκευασία των 2 λίτρων και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Aρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή, σε συσκευασία των 1250 ml και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Antigraffiti spray 500 ml ισχυρό αφαιρετικό γκράφιτι σε μορφή σπρέι που δεν επηρεάζει το χρώμα των επιφανειών, ειδικό προϊόν για την απομάκρυνση όλων των χρωμάτων γκράφιτι, μελάνης, καρμπόν, μαρκαδόρου και υπολειμμάτων κόλλας που δεν επηρεάζει επιφάνειες από μάρμαρο, μέταλλο, πλαστικό, τζάμι,ξύλο, πλέξιγκλάς, να εφαρμόζεται με ψεκασμό ή σφουγγάρι, να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και ασφαλείας και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11 29 Αφαιρετικό γκράφιτι Τεμ των 4 lt Antigraffiti ισχυρό αφαιρετικό γκράφιτι που δεν επηρεάζει το χρώμα των επιφανειών, ειδικό προϊόν για την απομάκρυνση όλων των χρωμάτων γκράφιτι, μελάνης, καρμπόν, μαρκαδόρου και υπολειμμάτων κόλλας που δεν επηρεάζει επιφάνειες από μάρμαρο, μέταλλο, πλαστικό, τζάμι,ξύλο, πλέξιγκλάς σε οικονομική συσκευασία των 4 λίτρων, να εφαρμόζεται με ψεκασμό ή σφουγγάρι να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες. 30 Υγρό μοσχοσάπουνου χεριών Τεμ των 500 ml Υγρό σαπούνι, κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, ουδέτερου ph 6-7, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά γλυκερίνη και βεταϊνη. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη των 500ml με αντλία. ΟΜΑΔΑ Β' ΧΑΡΤΙΚΑ Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Χαρτί ρολό.1 kg κουζίνας 2 Χαρτί υγείας πακέτο των 12 ρολών 3 Χαρτί υγείας πακέτο των 40 ρολών 4 Χαρτί υγείας πακέτο επαγγελματικό των 12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό ρολό των 1000 γρ. έκαστο Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία των 12 ρολών, των 150 γρ. έκαστο Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία των 40 ρολών, των 150 γρ. έκαστο Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία των 12 ρολών, των 450 γρ. έκαστο ρολών 5 Χαρτοβάμβακαs.5 kg Χαρτοβάμβακας σε συσκευασίες 5kg, 40εκ. Χ 60εκ. λευκός, απορροφητικός, απαλός και ανθεκτικός στη χρήση. Από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, από άριστης ποιότητας υλικά, να φέρει σήμανση CE. 6 Χαρτομάντηλα επιτραπέζια κουτί των 130 γρ. 7 Χαρτοπετσέτες πακέτο των 130 γρ. 8 Χειροπετσέτες, ZIK - ZAK 9 Χειροπετσέτες, ρολό πακέτο ρολό 500 γρ. Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία των 90 διπλών φύλλων διαστάσεων 21 Χ 22 εκ., βάρος χαρτιού ανά κουτί 130 γρ. Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Διαστάσεων 28Χ30 (μονόφυλλα) σε λευκή απόχρωση, βάρος χαρτιού ανά κουτί 130 γρ. 100 άχια χαρτοπετσέτες ανά κουτί Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό (ζικ ζακ ) σε συσκευασία πακέτου που περιέχει ( 20 κουτιά των 200. έκαστο 230 gr.) Χειροπετσέτα συσκευής σε ρολό 500 gr -Λευκασμένος χημικός και μηχανικός πολτός απορροφητικός από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία

12 ρολού. ΟΜΑΔΑ Γ' --- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Α/ Α ΕΙΔΟΣ 1 Aqua forte διαβρωτικό με άρωμα ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.των 450ml 2 Αλουμινόχαρτο ρολό των 30 m 3 Ανταλλακτικά πανιά σιδερώστρας 4 Ανταλλακτικό επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 5 Ανταλλακτικό σκούπας 6 Ανταλλακτικό σκούπας με τρίχα οικιακής χρήσης 7 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας οικιακής χρήσης 8 Ανταλλακτικό σκούπας με σκληρή τρίχα 9 Αποσμητικό χώρου σε σπρει 10 Ανταλλακτικό κοντάρι για φαράσι δρόμου... ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15%,διαβρωτικό, περιέχει υδροχλωρικό οξύ λευκαίνει και καθαρίζει μάρμαρα νεροχύτες πλακάκια νιπτήρες λουτρά κλπ. Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμα από το φως και τις οσμές. Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται και να μην τσακίζει, να χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές ματ και γυαλιστερή. Σιδερόπανο βάτα ενισχυμένο, 140χ50εκ, με λάστιχο ή σχοινάκι για να δένεται στην σιδερώστρα. Με κορδόνια ραφτή ακρυλική 400 γρ. Με τρίχα από συνθετικό υλικό για να συγκρατούν τα σωματίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α ποιότητας. Υλικό βάσης: Πλαστικό από πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο. Στη σκούπα πρέπει να εφαρμόζει χέρι (σκουπόξυλο) βιδωτού τύπου στο κυρτό σημείο της βάσης. Ανταλλακτικό σκούπας με τρίχα οικιακής χρήσης Με τρίχα από συνθετικό υλικό για να συγκρατούν τα σωματίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α ποιότητας. Υλικό βάσης: Πλαστικό από πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο. Στη σκούπα πρέπει να εφαρμόζει χέρι (σκουπόξυλο) βιδωτού τύπου στο κυρτό σημείο της βάσης. Ανταλλακτικό σκούπας με σκληρή τρίχα για εξωτερικό χώρο.. των Αποσμητικό χώρου σε σπρέι. των 300 ml 300 ml αποσμητικό χώρου σε σπρέι 300 ml, να μην περιέχει CFCs, να μην περιέχει αλλεργιογόνα.. μεταλλικό 0,60 μ. 11 Απλώστρα. Απλώστρα αλουμινίου Τρίφυλλη, διαστάσεων Μ Χ Π Χ Υ 180Χ56Χ100, αντοχής 20 κιλών μεγίστου βάρους, συνολικού μήκους 18 μέτρων 12 Βαμβάκι Βαμβάκι - Λευκό 70 γρ., απορροφητικό, υδρόφιλο, απαλό, παρασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία 13 Βούρτσες χαλιών από πλαστικό. Βούρτσες χαλιών από πλαστικό. Στο κυρτό σημείο της βάσης να μπορεί να εφαρμόζει κοντάρι βιδωτού τύπου

13 14 Γάντια διαφανή μιας χρήσεως κουτί των 100. Από πλαστικό διαφανές συσκευασία των 100. μιας χρήσεως σε 15 Γάντια λάτεξ κουτί των Γάντια πλαστικά το ζεύγος 17 Γάντια φούρνου το ζεύγος 18 Γκαζάκι - φιάλη τύπου ελ γκρέκο 19 Γκαζάκι Φιάλη απλή Από λάτεξ σε συσκευασία 100. Α ποιότητας ζεύγος Από πλαστικό ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, κατάλληλα για ανθεκτική χρήση σε βαρέως τύπου εργασίες (χώροι κουζίνας και λουτρών), μέγεθος 7,5-8. ζεύγος Γάντια φούρνου βαμβακερά επενδυμένα μεγάλα, μονοκόμματα να αντέχουν μέχρι τους 200ο C,..των 450gr.των 190 γρ. 20 Δοχείο απορριμμάτων μπάνιου με πεταλ ποδιού. 21 Εντομοκτόνο.των 400 ml 22 Θήκη για χειροπετσέτες 23 Κάδοι σκουπιδιών για τις τάξεις 24 Κάδοι απορ/των με καπάκι allé -retour 25 Καλαμάκια πλαστικά σπαστά.. Φιαλίδιο υγραερίου 450 gr. Με σύστημα σύνδεσης που να ενσωματώνει μια βαλβίδα υψηλής ασφαλείας στο φιαλίδιο, επιτρέποντας έτσι την εύκολη αποσύνδεση και επανασύνδεση του φιαλιδίου από τις συσκευές ακόμα και όταν αυτό δεν είναι άδειο. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 και είναι πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ Φιαλίδιο υγραερίου 190 gr. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 και είναι πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ Δοχείο απορριμμάτων μπάνιου πλαστικό 6 λίτρων με πεντάλ και εσωτερικό κουβά Οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο από χλωροφθοράναθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας Συσκευή για χειροπετσέτα ZigZag από Πλαστικό. Με δυνατότητα ευέλικτου ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου Ύψος :440mm Πλάτος :330mm Βάθος : 130 mm Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 18 λίτρων, κυλινδρικός με διάμετρο 30 εκ. και ύψος 35 εκ.. Κατασκευασμένος από πρωτογενή ενισχυμένο πλαστικό, ανθεκτικός στα αλκαλικά και όξινα απορρίμματα. Τα υλικά της κατασκευής του να διευκολύνουν τον καθαρισμό και την απολύμανση του.. Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 60 λίτρων. Κατασκευασμένος από πρωτογενή ενισχυμένο πλαστικό, ανθεκτικός στα αλκαλικά και όξινα πακέτο των 1000 απορρίμματα. Άνοιγμα από επάνω.να κλείνει ερμητικά χωρίς να αναδύονται οσμές. Τα υλικά της κατασκευής του να διευκολύνουν τον καθαρισμό και την απολύμανση του Καλαμάκια σπαστά από (πολυεστέρα) PET, διαμέτρου 5 χιλ. μήκους 25 εκ., κατάλληλο για τρόφιμα, μιας χρήσης, μη τοξικά. Πακέτο 1000 αχίων.

14 26 Καπάκια για λεκάνες 27 Κατσαριδοκτόνο σπρέϊ.των 400 ml Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, διαφόρων μεγεθών ώστε να ταιριάζει σε διάφορους τύπους λεκάνης. Τα εξαρτήματα του να είναι κατασκευασμένα από συμπαγή πλαστικό και οι βίδες να είναι ορειχάλκινες χρωμιωμένες, για να μην οξειδώνονται από το νερό. οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο από χλωροφθοράναθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας 28 Κοντάρι μεταλλικό Ηλεκτροστατικά βαμμένα για να μην σκουριάζουν, με βίδα στο τελείωμά του για εφαρμογή σε ανταλλακτικό σκούπας ή σφουγγαρίστρας 1,20 έως 1,50 μ. 29 Κουβάς απορριμμάτων με πετάλ ποδιού 30 Κουβας σφουγγαρίσματος 31 Κουβας επαγγελματικός 32 Κουταλάκια γλυκού πλαστικά Από ανθεκτικό πλαστικό με καπάκι εργονομικής λειτουργίας που ανοίγει με πεντάλ και εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 50 L. 13 lt 25 lt πακέτο των Λαδόχαρτο.ρολό των 10 μέτρων 34 Μεμβράνη ζελοφάν.ρολό των 30 μέτρων 35 Μωρομάντηλα μιας χρήσης.των 72 φύλλων Πλαστικός κουβάς 13 λίτρων με χείλος, πλαστικό χερούλι και με ενσωματωμένο αφαιρούμενο εξάρτημα αποστράγγισης υγρών. Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας, χωρητικότητας 25 λίτρων πλήρης με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό. κουταλάκια γλυκού πλαστικά μιας χρήσης 14mm, πακ Αντικολλητικό Χαρτί Ψησίματος, να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 200οC). 10 μέτρα Χ 38 εκατοστά.προστατεύει τα φαγητά καθώς δεν κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο, χάρη στην ειδική αντικολλητική του σύνθεση. Να είναι χαρτί υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα και έξω από το ψυγείο. Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και εφαρμόζει σε όλα τα σκεύη, να είναι κατάλληλη για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., ακόμη και σε 100% αμιγές λίπος, να είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες έως -30 C. 30 μέτρα Χ 38 εκατοστά υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα για να μην προκαλεί ερεθισμούς σε συσκευασία των 72 φύλλων 36 Ξεσκονόπανα Νο 3 Τα ξεσκονόπανα θα είναι από καλής ποιότητας υλικό, σύνθεσης 50% βισκόζη και 50% άλλες συνθετικές ύλες. 37 Ξεσκονιστήρι σετ σετ αποτελούμενο από πλαστικό ξεσκονιστήρι με εργολαβική λαβή και 5. ανταλλακτικά πανάκια από απαλές ίνες ( αντίστοιχο swiffer) 38 Ανταλλακτικά πανάκια για ξεσκονιστήρι πακέτο των 20. ανταλλακτικά πανάκια από απαλές ίνες ( αντίστοιχο swiffer) για ξεσκονιστήρι

15 39 οινόπνευμα καθαρό συσκ. των 430 ml αλκοολούχα λοσιόν σε συσκευασία 430 ml, 93 Ο αλκοολικών βαθμών 40 Οινόπνευμα μπλε των συσκευασία 430 ml, 93 Ο αλκοολικών βαθμών 430 ml 41 Παρκετέζα Μήκους 60εκ., κατάλληλη για σκούπισμα καθώς οι ίνες της μαγνητίζουν την σκόνη με μεταλλικό τελάρο παρκετέζας με αναδιπλωμένα μεταλλικά μέρη και κοντάρι αλουμινίου 130εκ με τρύπα. Πλένεται στο χέρι ή στο πλυντήριο. 42 Πιάτα μεσαία πλαστικά συσκ των 20 Πλαστικό πιάτο από PP στρογγυλό Νο.2 φρούτου 21cm, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά Πακέτο 25 αχίων 43 Πιρούνια πλαστικά συσκ των 10 πιρούνια από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, μιας χρήσης, μη τοξικά 16,5mm, πακέτο των Ποτήρια πλαστικά νερού 400 ml από πολυεστέρα 45 Ποτήρια φελιζόλ μεσαίο μέγεθος 46 Ποτήρια φελιζόλ μικρό μέγεθος 47 Πετσέτα απορροφ. Νο 3 48 Σκουπάκι πλαστικό & θήκη wc ΣΕΤ συσκ των 50 Ποτήρια πλαστικά νερού μεγάλα συσκ. 50 τμχ. ποτήρια από (πολυεστέρα) PET, 400ml, κατάλληλο για τρόφιμα, μιας χρήσης, μη τοξικά. Πακέτο 50 αχίων Ποτήρια φελιζόλ μεσαίο μέγεθος πακέτο των 20. ποτήρια διογκωμένης πολυστερίνης (φελιζόλ) περιεκτικότητας 12 οz, μιας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά. Πακέτο 20 αχίων Ποτήρια φελιζόλ μικρό μέγεθος. πακέτο των 25 ποτήρια διογκωμένης πολυστερίνης (φελιζόλ) περιεκτικότητας 8οz κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά. Πακέτο 25 αχίων ΤΥΠΟΥ WETTEX, σπογγοπετσέτες από αναγεννημένη κυτταρίνη, με πρώτη ύλη το ξύλο. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι απορροφητικές και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον πάχους, τουλάχιστον 3χιλ. συσκ των 20 συσκ των 25 Πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου πλαστικό, κλειστό. Σε λευκό χρώμα με λαβή. Διαστάσεις Φ15x40 εκατ. 49 Σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες απλές 50 Σακούλες ηλ. Σκούπας AEG/AAM Χ5 51 Σακούλες τροφίμων μεσαίες 52 Σακούλες τροφίμων μεγάλες 53 Σκούπες χόρτινες Μ/Κ πακέτο των 5 αχίων πακέτο των 5 αχίων πακέτο των 20. πακέτο ρολό των 25. συσκευασία 5 αχίων, από συνθετικό υλικό, αδιαπέραστο συσκευασία 5 αχίων, από συνθετικό υλικό, αδιαπέραστο Μεσαίο, 28 Χ 33 εκατοστά, 4 λίτρων με 20 σακούλες. Ιδανικά για τη συντήρηση των τροφίμων στο ψυγείο αλλά και στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες μέχρι -25 C. Κατάλληλα για τη μεταφορά τροφίμων, υψηλής αντοχής και δε σκίζονται εύκολα, από υλικό κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Γίγας, 42 Χ 48 εκατοστά, 10 λίτρων με 25 σακούλες/ ρολό. Ιδανικά για τη συντήρηση των τροφίμων στο ψυγείο αλλά και στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες μέχρι -25 C. Κατάλληλα για τη μεταφορά τροφίμων, υψηλής αντοχής και δε σκίζονται εύκολα, από υλικό κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Σκούπα χόρτινη 6 ραφών με κοντάρι, ενισχυμένη 1000γρ.

16 54 Σφουγγαράκια για πιάτα μεγάλο μέγεθος με δύο επιφάνειες (μαλακή και σκληρή συρμάτινη ) 55 Συσκευές για γκάζι καμινέτο για φιάλες γκαζιού 190 gr με ρουμπινέτο υψηλής ποιότητας κατασκευής. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 και είναι πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ Συσκευή γκαζάκι τύπου ελ γκρέκο 57 Σφουγγαράκια άσπρα (γόμες) 58 Σφουγγαράκια νικέλινα αντίστοιχο nanas 59 Σφουγγαρίστρα super. Με σύστημα σύνδεσης που να εξασφαλίζει ευκολότερο και πιο σίγουρο χειρισμό. Να μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί από το φιαλίδιο, ακόμα και όταν το φιαλίδιο δεν είναι άδειο. Το άναμμα να γίνεται εύκολα και αυτόματα με κουμπί πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης και η φλόγα να μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ειδικής βαλβίδας. Κατανάλωση υγραερίου: 108γρ./ώρα (1,5 kw) Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 και είναι πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ Σφουγγαράκια λευκά για τοίχους και θρανία, για σβήσιμο λεκέδων, μαγική γόμα που σβήνει τα σημάδια μόνο με νερό. Νικέλινα για κατσαρόλες αντίστοιχο nanas ΤΥΠΟΥ vileda βιδωτή super γίγας, επαγγελματική από αναγεννημένη κυτταρίνη, με πρώτη ύλη το ξύλο. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι απορροφητικές και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον 60 Σφουγγαρίστρα τύπου wettex Α ποιότητας από αναγεννημένη κυτταρίνη, με πρώτη ύλη το ξύλο. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι απορροφητικές και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον 61 Τζαμοκαθαριστής Καθαριστής τζαμιών σετ Βρεκτήρας - σετ υαλοκαθαριστήρας - κοντάρι. Bρεκτήρας με ανταλλακτικό γουνάκι 45εκ μεγάλης αντοχής, να πλένεται στο χέρι ή στο πλυντήριο Υαλοκαθαριστήρας, πλάτους 45 εκατοστών. Ανοξείδωτη ράγα 45εκ με υψηλής απόδοσης λάστιχο μεγάλης αντοχής, ελαφρά πουδραρισμένο όταν συσκευάζεται για να μην ξεραίνεται. Πτυσσόμενο κοντάρι τριών επεκτάσεων 3 Χ 90, συνολικού μήκους 270εκ κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο γαι να μη σκουριάζει, να μη λυγίζει και με ανταλλακτικά μέρη. 62 Φαράσι δρόμου πλαστικό με χερούλι ορθοστατικό 63 Ξύστρα πατώματος Ξύστρα για πάτωμα, τοίχους, ψησταριές κλπ. Μήκος 10εκ. 64 Ξύστρα Τζαμιών Ξύστρα για τζάμια. 65 Σκουπάκι πλαστικό τουαλέτας & θήκη wc ΣΕΤ Πιγκαλ πλήρες κλειστό - Πλαστικό με βουρτσάκι και βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι.

17 66 Απορροφητικές πετσέτες ρολό 1,5 μ τύπου βέτεξ πετσέτα απορροφητική κουζίνας τύπου wettex, σε συσκευασία ρολού, για να κόβεται στο μέγεθος που εξυπηρετεί. Μήκος 1,5 μ. Σε διάφορα χρώματα Οι σπογγοπετσέτες να βασίζονται στην πρώτη ύλη που είναι το ξύλο από το οποίο κερδίζετε η κυτταρίνη, η οποία μετατρέπεται με μία χημική διαδικασία σε αναγεννημένη κυτταρίνη. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. να είναι απορροφητικές και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε το περιβάλλον. 67 Πετσέτα microfibra Πανί μικροϊνών microfibra για κάθε χρήση 40Χ40 εκ Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι, συσκευασία 2 αχίων. 68 Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική Πρέσα 69 Σετ σφουγγαρίσματος απλό (κάδος+κοντάρι+ σφουγγαρίστρα) Ανθεκτική πλαστική πρέσα, ελαφριά και αθόρυβη στην λειτουργία της. Όλα τα μέρη της είναι από πλαστικό ή αλουμίνιο και δεν σκουριάζουν. Προσαρμόζεται σε κουβά 25 λίτρων. Αποτελείται από σιαγόνα πρέσας, γρανάζι στρογγυλό πρέσας σετ (2τμχ.) άξονας πρέσας, γρανάζι κάθετο πρέσας σετ (2τμχ), ελατήριο πρέσας. σετ κουβάς με στίφτη, κοντάρι και σφουγγαρίστρα απλή τύπου vettex. ΟΜΑΔΑ Δ' --- ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Σάκοι απορ/των κιλό Οξοβιοδιασπώμεν οι 0,90x1,10 2 Σάκοι απορ/των πλαστικοί 0,90x1,10 3 Σάκοι απορ/των πλαστικοί 0,65x 0,90 4 Σάκοι απορ/των 0,90x1,10 κιλό κιλό ρολό των 20. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σάκοι απορ/των 0,90x1,10, Ανά κιλό, με πιέτα, χρώματος μαύρου, οξοβιοδιασπώμενοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής και διαστάσεων 90 Χ 110 cm 8-10 άχια ανά κιλό με πιέτα. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής και διαστάσεων 65 Χ 90 cm, άχια ανά κιλό με πιέτα. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής και διαστάσεων 0, 90 Χ 1,10 cm, πάχος μικρά με πιέτα.

18 5 Σάκοι απορ/των 0,75X1,30 6 Σακούλες (τσάντες πλαστικές) 7 Σακούλες απορριμμάτων Μικρές 8 Σακούλες απορριμμάτων κήπου γίγας ρολό των 20. κιλό ρολό των 20. πακέτο των 10. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής και διαστάσεων 0, 75 Χ 1,30 cm, πάχος με πιέτα. Σακούλες από ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης, τύπου φανέλα 0,26Χ0,40 cm, πάχος 15 μικρά. Ποιότητα πολυαιθυλενίου LDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης, σακούλα χαρτοδοχείου 65 Χ 85 εκ. Σε ρολό 20. Πάχος μικρά. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE, πολύ υψηλής αντοχής για απορρίμματα κήπου, διαστάσεων 0, 90 Χ 1,10 cm, πάχος μικρά με πιέτα. ΟΜΑΔΑ Ε -- ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. 1 ΥΓΡΟ πλυντηρίου συσκ. πιάτων 22,20 Kg. ποτηριών κ.λ.π. σκευών μαγειρείου 2 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ λαμπρυντικού πλυντηρίου πιάτων συσκ. 19,20 Kg. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το υγρό πλυντηρίου πιάτων ποτηριών κ.λ.π. σκευών μαγειρείου θα είναι για επαγγελματική χρήση. Με μικρή ποσότητα να δίνει πλούσιο αφρό απομακρύνοντας όλους τους δύσκολους ρύπους (ξεραμένα λίπη, δυσάρεστες οσμές χαρίζοντας λάμψη και δίχως στίγματα στα σκεύη. Να είναι επαγγελματικό προϊόν υψηλής απόδοσης. Τα αποτελέσματα να είναι άριστα, να δίνει λάμψει αστραφτερή καθαριότητα στα σκεύη δίχως άλατα, στίγματα και θαμπάδες. ΟΜΑΔΑ ΣΤ --- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α/Α Είδος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΔΩΝ ΛΙΤΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

19 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 18/9/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΟΝΑΚΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια «EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» (απορρυπαντικά, χαρτικά, σάκοι απορριμμάτων, υγρά πλυντηρίων πιάτων, χημικό καθαρισμού κάδων κ.α.) για την ευπρεπή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.23% (10.222,84 ευρώ) σύνολο ,00 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Του Ν.2286/ (ΦΕΚ 19Α) 3. Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών Περί (ΕΚΠΟΤΑ) που ισχύει μέχρι έκδοσης νεώτερης απόφασης (όπως φαίνεται στο άρθρο 10 του Ν2286/95). 4. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικά την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ - N.3463/06, σύμφωνα με την οποία «οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/ )». 5. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3/2013 έγγραφο Περιφέρειας με αριθ. πρωτ / περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χορηγητών- προμηθευτών. 6. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική διαχείριση και Ευθύνη», και του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 7. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α. ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του N.3861/ΦΕΚ 112Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν.2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών». 10. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30Α ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279Α ) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005». 11. Την υπ αριθ. 3/ απόφαση με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού άρθρο 46 παρ.3 και την υπ αριθ. 423/ απόφαση παραλαβής άρθρο 28 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α αντίστοιχα. ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

21 Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής κατά την εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους, βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, εκτός από το Φ.Π.Α. το οποίο βαρύνει το Δήμο. Οι κρατήσεις διενεργούνται στο καθαρό ποσό της οφειλής (δηλ. εκτός ΦΠΑ). ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Μετά την έγκριση του αποτελέσματος, έκαστος μειοδότης που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, για την προμήθεια της οποίας ανακηρύχθηκε ανάδοχος, ( Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης, Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, Αθλητικός Οργανισμός). Σύμφωνα με το νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ( 5 ) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης. 2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 25 της Υ.Α /93 (ΕΚΠΟΤΑ). 3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, την οποία με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο εκπρόσωπο. 4. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, θα είναι άριστης ποιότητας και ότι αυτά ανταποκρίνονται πλήρως για τη χρήση που προορίζονται. 5. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31/12/ Η χρονική της διάρκεια μπορεί να παραταθεί για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, με τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. 7. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση και απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 8. Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 6.1. ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού των προσφερομένων ειδών της προσφοράς του αναδόχου, χωρίς να υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή

22 υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 3. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την παραγγελία προμήθειας, σε χρονικό διάστημα εντός πέντε (5) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών καθαριότητας. 2. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας (ή της αντικατασταθείσας ποσότητας) πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες (5) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) και έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παρακρατείτε από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή καταπίπτει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 3. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το συγκεκριμένο κώλυμα. Σε αυτή τη περίπτωση αφενός δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον ανάδοχο και αφετέρου ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 4. Η παραγγελία θα γίνεται τμηματικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, και από κάθε σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολ. Επιτροπής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) με πλήρη περιγραφή των ειδών. Ως προς την συσκευασία και την περιγραφή των ειδών θα δίδεται βάσει αυτών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 5. Η παραγγελία μπορεί να στέλνεται προς τον προμηθευτή με FAX ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 6. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά, οφείλει να ενημερώσει τις υπηρεσίες του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, - και την Α Πρωτοβάθμια Σχολ. Επιτροπή,και Β Δευτεροβάθμια Σχολ. Επιτροπή εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας ώστε να μην φέρει ευθύνη από την μη προσκόμισή του. ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η παραλαβή γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Ειδικότερα η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σταδιακά από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Η συνολική ποσότητα εκάστου είδους δύναται να αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου εντός των ορίων του προϋπολογισμού. Το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογράφεται από τη αρμόδια επιτροπή παραλαβής με την υποβολή του σχετικού τιμολογίου από τον προμηθευτή. 2. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και του Αθλητικού Οργανισμού, κατά την παραλαβή των ειδών, επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας και να προβαίνει σε μακροσκοπικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων προϊόντων για να διαπιστωθεί η καλή τους κατάσταση. 3. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ : 01/12/2016 Αρ. Πρωτ : 9804 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν. 20/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ Αριθμός Πιστοποιητικού 91215 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Το παρόν πιστοποιητικό απονέμεται στον Οργανισμό: Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης 23/03/2012 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Μ. : Π 5 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.865,23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. (23%): ,09

Φ.Π.Α. (23%): ,09 Αριθ. Μελέτης 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά) Γεράνι 31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 1 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :15.787,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού». Αριθ. Μελέτης: 07/2016 Μ Ε Λ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μ.Μ ΠοσότηταΤιµή Σύνολο 1 1. ήµος Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.164,38 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003379934 2015-11-26

15PROC003379934 2015-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 26-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37404/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2373350256 50258 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,65 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,65 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 158.484,65 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη, 13/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 866 Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργυρούπολη 7/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργυρούπολη 7/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργυρούπολη 7/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 36363 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 317/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 10/03/2015 Αριθ. Αποφ:06/2015 Αριθ. Πρωτ: 2248/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΣΟΥ 12.598,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (15.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΣΟΥ 12.598,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (15. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ /03/0 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:06 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 66/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 66/15 ΑΡ. ΜΕΛ. 66/15 ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠ. : 47.388,89 Φ. Π. Α.23%:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/07/2015 Αριθμ. πρωτ.: 53277 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 220/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 04-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1854/Τ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προς - ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα