Μ Ε Λ Ε Τ Η 1054/ 2017

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η 1054/ 2017"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1054/ 2017 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,08 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΠΛ. ΗΛΕ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ05 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1054/2017 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη αυτή συντάχθηκε έπειτα από εντολή Δημάρχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ που απαιτούνται για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου και των Νομικών του Προσώπων. Στις (ΦΕΚ Α 240) δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κυρωθείσα με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ), η οποία στο άρθρο 4 αυτής προβλέπει ότι: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για προμήθειες α) τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται». Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Α 18) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014 «Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήμων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση». Συνεπώς ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των νομικών του προσώπων. Οι ανάγκες με Φ.Π.Α. συνοψίζονται σε αυτές του: α) Νομικού προσώπου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, προϋπολογισμού ,60. β) Δήμου Παγγαίου 1. για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων Νέας Περάμου για το έτος 2018, προϋπολογισμού , για τις λοιπές ανάγκες του, προϋπολογισμού ,44 γ) Νομικού προσώπου «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.109,80 δ) Νομικού προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού ,88 ε) Νομικού προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού ,00 Η προμήθεια θα διεξαχθεί με τις διαδικασίες του ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η προμήθεια αφορά τα εξής τμήματα: 1

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΧΑΡΤΙΚΑ 3 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,08 (με Φ.Π.Α.). Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης της παρούσας μελέτης. Ελευθερούπολη, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2

4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγγγελματική διχάλα τεμ. 40 3,50 140,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ. 0 2,00 0,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ. 20 1,50 30,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ ,00 500,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 3 4,00 12,00 6 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ. 15 2,00 30,00 7 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ. 10 4,00 40,00 8 Σκούπα βούρτσα τεμ. 20 1,65 33,00 9 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ. 10 1,80 18,00 10 Φαράσι με λάστιχο τεμ. 0 0,80 0,00 11 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 0 2,30 0,00 12 Φαράσι χερούλι τεμ. 10 2,50 25,00 13 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ. 30 1,50 45,00 14 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ ,00 300,00 15 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ. 0 1,40 0,00 16 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ. 80 3,00 240,00 17 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ. 0 0,80 0,00 18 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ. 60 3,50 210,00 19 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ ,00 400,00 20 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ ,00 800,00 21 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ. 35 3,50 122,50 22 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ. 0 2,00 0,00 23 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ. 0 2,50 0,00 24 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ. 0 7,00 0,00 25 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 26 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ ,00 600,00 27 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ. 0 2,30 0,00 28 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ. 5 2,00 10,00 29 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ. 4 3,50 14,00 30 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ ,30 42,00 31 Σύρμα ψιλό τεμ. 30 0,30 9,00 32 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ. 30 2,50 75,00 33 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ. 50 0,30 15,00 34 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 50 7,00 350,00 35 Γυαλιστικό - εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 25 7,00 175,00 36 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6-7 kg περίπου τεμ ,00 600,00 37 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 40 5,00 200,00 38 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 20 4,00 80,00 39 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 20 2,00 40,00 40 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 15 3,80 57,00 41 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ ,00 120,00 42 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ. 60 8,30 498,00 43 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ. 80 2,00 160,00 44 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ. 15 6,00 90,00 45 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 10 7,50 75,00 46 Μάπα - παρκετέζα τεμ. 0 6,15 0,00 47 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ. 60 1,00 60,00 48 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 12 2,20 26,40 49 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ. 5 2,00 10,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

5 50 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 4 2,50 10,00 51 Απολυμαντικό - πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ ,00 560,00 52 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ. 10 7,00 70,00 53 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 10 5,50 55,00 54 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ. 40 1,50 60,00 55 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ. 20 1,00 20,00 56 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 10 1,60 16,00 57 Καθαριστικό-απολυμαντικό-χημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ. 0 47,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.042,90 ΦΠΑ 24% 1.690,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.733,20 ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ , ,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ 80 4,50 360,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ 30 2,00 60,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ 0 1,60 0,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ 0 12,00 0,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ 50 12,00 600,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 120 2,00 240,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ 650 1,00 650,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ 0 12,00 0,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 0 2,80 0,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ ,00 375, χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.335,00 ΦΠΑ 24% 1.040,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.375,40 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ. 40 5,00 200,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 10 1,85 18,50 3 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ ,00 600,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ ,80 160,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ ,70 105,00 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας - αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ κιλά τεμ , ,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ. 30 4,00 120,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ , ,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 0 2,00 0,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ. 30 0,75 22,50 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ. 25 2,80 70,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ. 15 4,00 60,00 13 Λαδόκολλα - Αντικολλητικό 8-10 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ. 25 1,50 37,50 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 10 3,60 36,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 30 3,00 90,00 16 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ ,50 350,00 17 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 4,00 0,00 18 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 100 0,60 60,00 19 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 100 0,50 50,00 20 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ. 50 1,70 85,00

6 21 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ. 20 0,30 6,00 22 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 23 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 24 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ. 2 1,20 2,40 ΣΥΝΟΛΟ 6.472,90 ΦΠΑ 24% 1.553,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.026, ΣΑΚΟΥΛΕΣ Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά 160 2,00 320,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά 120 2,00 240, Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με κορδόνι συσκ. 10 τεμ. τεμ ,50 180,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ ,40 140,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ. 20 0,50 10,00 ΣΥΝΟΛΟ 890,00 ΦΠΑ 24% 213,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.103,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,80 Φ.Π.Α. 24% 4.497,80 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ,60

7

8 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγγγελματική διχάλα τεμ. 0 3,50 0,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ. 0 2,00 0,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ. 0 1,50 0,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ ,00 0,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 0 4,00 0,00 6 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ. 0 2,00 0,00 7 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ. 0 4,00 0,00 8 Σκούπα βούρτσα τεμ. 0 1,65 0,00 9 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ. 0 1,80 0,00 10 Φαράσι με λάστιχο τεμ. 0 0,80 0,00 11 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 0 2,30 0,00 12 Φαράσι χερούλι τεμ. 0 2,50 0,00 13 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ. 0 1,50 0,00 14 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ. 0 1,00 0,00 15 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ. 0 1,40 0,00 16 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ. 0 3,00 0,00 17 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ. 0 0,80 0,00 18 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ. 0 3,50 0,00 19 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ. 0 2,00 0,00 20 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ. 0 1,00 0,00 21 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ. 0 3,50 0,00 22 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ. 0 2,00 0,00 23 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ. 0 2,50 0,00 24 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ. 0 7,00 0,00 25 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 26 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ. 5 4,00 20,00 27 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ. 0 2,30 0,00 28 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ. 0 2,00 0,00 29 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ. 0 3,50 0,00 30 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ. 0 0,30 0,00 31 Σύρμα ψιλό τεμ. 0 0,30 0,00 32 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ. 0 2,50 0,00 33 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ. 0 0,30 0,00 34 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 7,00 0,00 35 Γυαλιστικό - εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 7,00 0,00 36 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6-7 kg περίπου τεμ. 0 10,00 0,00 37 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 5,00 0,00 38 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 4,00 0,00 39 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 40 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 0 3,80 0,00 41 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ. 0 10,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 42 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ. 0 8,30 0,00 43 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ. 0 2,00 0,00 44 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ. 0 6,00 0,00 45 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 0 7,50 0,00 46 Μάπα - παρκετέζα τεμ. 0 6,15 0,00 47 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ. 0 1,00 0,00 48 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 0 2,20 0,00 49 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ. 0 2,00 0,00

9 50 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 0 2,50 0,00 51 Απολυμαντικό - πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ. 0 28,00 0,00 52 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ. 0 7,00 0,00 53 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 0 5,50 0,00 54 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ. 0 1,50 0,00 55 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ. 0 1,00 0,00 56 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 0 1,60 0,00 57 Καθαριστικό-απολυμαντικό-χημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ. 0 47,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 20,00 ΦΠΑ 24% 4,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24,80 ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ 0 10,00 0,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ 0 4,50 0,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ 0 2,00 0,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ 0 1,60 0,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ 0 12,00 0,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ 0 12,00 0,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 10 2,00 20,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ 0 1,00 0,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ 10 12,00 120,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 0 2,80 0,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ. 0 15,00 0, χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ. 0 15,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 140,00 ΦΠΑ 24% 33,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 173,60 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ. 0 5,00 0,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 0 1,85 0,00 3 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ. 0 1,00 0,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ ,80 80,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ ,70 70,00 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας - αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ κιλά τεμ. 0 30,00 0,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ. 0 4,00 0,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ. 0 13,00 0,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 0 2,00 0,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ. 0 0,75 0,00 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ. 0 2,80 0,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ. 0 4,00 0,00 13 Λαδόκολλα - Αντικολλητικό 8-10 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ. 0 1,50 0,00 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 0 3,60 0,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 50 3,00 150,00 16 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 50 3,50 175,00 17 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 4,00 0,00 18 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,60 0,00 19 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,50 0,00 20 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ ,70 170,00

10 21 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ ,30 45,00 22 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ ,30 45,00 23 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 24 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ. 0 1,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 735,00 ΦΠΑ 24% 176,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 911, ΣΑΚΟΥΛΕΣ Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά 0 2,00 0,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά 0 2,00 0, Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με κορδόνι συσκ. 10 τεμ. τεμ. 0 1,50 0,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ. 0 1,40 0,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ. 0 0,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 ΦΠΑ 24% 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 895,00 Φ.Π.Α. 24% 214,80 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Π ,80

11 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγγγελματική διχάλα τεμ. 10 3,50 35,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ. 60 2,00 120,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ. 60 1,50 90,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ ,00 0,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 10 4,00 40,00 6 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ. 30 2,00 60,00 7 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ. 30 4,00 120,00 8 Σκούπα βούρτσα τεμ. 30 1,65 49,50 9 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ. 20 1,80 36,00 10 Φαράσι με λάστιχο τεμ. 15 0,80 12,00 11 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 10 2,30 23,00 12 Φαράσι χερούλι τεμ. 0 2,50 0,00 13 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ ,50 750,00 14 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ ,00 300,00 15 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ ,40 182,00 16 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ ,00 540,00 17 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ. 40 0,80 32,00 18 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ. 0 3,50 0,00 19 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ ,00 200,00 20 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ. 60 1,00 60,00 21 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ. 50 3,50 175,00 22 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ. 60 2,00 120,00 23 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ. 0 2,50 0,00 24 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ ,00 700,00 25 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 26 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ. 50 4,00 200,00 27 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ. 0 2,30 0,00 28 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ. 0 2,00 0,00 29 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ. 30 3,50 105,00 30 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ. 50 0,30 15,00 31 Σύρμα ψιλό τεμ. 50 0,30 15,00 32 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ. 50 2,50 125,00 33 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ ,30 30,00 34 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 7,00 0,00 35 Γυαλιστικό - εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 7,00 0,00 36 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6-7 kg περίπου τεμ. 0 10,00 0,00 37 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 5,00 0,00 38 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 4,00 0,00 39 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 40 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 0 3,80 0,00 41 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ. 0 10,00 0,00 42 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ. 0 8,30 0,00 43 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ. 20 2,00 40,00 44 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ. 20 6,00 120,00 45 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 15 7,50 112,50 46 Μάπα - παρκετέζα τεμ. 0 6,15 0,00 47 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ. 0 1,00 0,00 48 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 0 2,20 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

12 49 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ. 0 2,00 0,00 50 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 0 2,50 0,00 51 Απολυμαντικό - πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ. 0 28,00 0,00 52 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ. 0 7,00 0,00 53 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 0 5,50 0,00 54 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ. 0 1,50 0,00 55 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ. 0 1,00 0,00 56 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 0 1,60 0,00 57 Καθαριστικό-απολυμαντικό-χημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ. 0 47,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.407,00 ΦΠΑ 24% 1.057,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.464,68 ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ , ,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ 250 4, ,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ 200 2,00 400,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ 250 1,60 400,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ 0 12,00 0,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ , ,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 0 2,00 0,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ 0 1,00 0,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ 0 12,00 0,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 0 2,80 0,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ. 0 15,00 0, χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ. 0 15,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.625,00 ΦΠΑ 24% 1.350,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.975,00 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ. 0 5,00 0,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 0 1,85 0,00 3 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ ,00 100,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 0,80 0,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ. 0 0,70 0,00 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας - αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ. 0 30, τεμ κιλά 0,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ. 0 4,00 0,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) τεμ. 0 13,00 σε κυβώτιο των 150 τμχ. 0,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 0 2,00 0,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ. 0 0,75 0,00 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ. 0 2,80 0,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ. 30 4,00 120,00 13 Λαδόκολλα - Αντικολλητικό 8-10 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ. 0 1,50 0,00 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 0 3,60 0,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ. 3,00 τεμ 0,00 16 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ. 0 3,50 τεμ 0,00 17 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ. 0 4,00 τεμ 0,00 18 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,60 0,00 19 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,50 0,00

13 20 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ. 0 1,70 0,00 21 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ. 0 0,30 0,00 22 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 23 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 24 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ. 0 1,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 220,00 ΦΠΑ 24% 52,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 272,80 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 4 1 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά 0 2,00 0,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά 0 2,00 0,00 3 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με τεμ ,50 300,00 4 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ ,40 210,00 5 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ ,50 300,00 ΣΥΝΟΛΟ 810,00 ΦΠΑ 24% 194,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.004,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 Φ.Π.Α. 24% 2.654,88 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ,88

14 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγγγελματική διχάλα τεμ. 0 3,50 0,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ. 20 2,00 40,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ. 20 1,50 30,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ ,00 0,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 0 4,00 0,00 6 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ. 20 2,00 40,00 7 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ. 20 4,00 80,00 8 Σκούπα βούρτσα τεμ. 10 1,65 16,50 9 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ. 10 1,80 18,00 10 Φαράσι με λάστιχο τεμ. 15 0,80 12,00 11 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 10 2,30 23,00 12 Φαράσι χερούλι τεμ. 0 2,50 0,00 13 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ ,50 600,00 14 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ ,00 200,00 15 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ ,40 210,00 16 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ ,00 450,00 17 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ. 0 0,80 0,00 18 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ. 0 3,50 0,00 19 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ ,00 200,00 20 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ. 40 1,00 40,00 21 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ. 40 3,50 140,00 22 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ. 30 2,00 60,00 23 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ. 0 2,50 0,00 24 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ. 60 7,00 420,00 25 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 26 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ. 30 4,00 120,00 27 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ. 0 2,30 0,00 28 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ. 0 2,00 0,00 29 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ. 20 3,50 70,00 30 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ. 30 0,30 9,00 31 Σύρμα ψιλό τεμ. 30 0,30 9,00 32 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ. 30 2,50 75,00 33 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ ,30 30,00 34 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 7,00 0,00 35 Γυαλιστικό - εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 7,00 0,00 36 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6-7 kg περίπου τεμ. 0 10,00 0,00 37 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 5,00 0,00 38 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 4,00 0,00 39 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 40 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 0 3,80 0,00 41 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ. 0 10,00 0,00 42 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ. 0 8,30 0,00 43 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ. 20 2,00 40,00 44 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ. 0 6,00 0,00 45 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 15 7,50 112,50 46 Μάπα - παρκετέζα τεμ. 0 6,15 0,00 47 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ. 0 1,00 0,00 48 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 0 2,20 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

15 49 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ. 0 2,00 0,00 50 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 0 2,50 0,00 51 Απολυμαντικό - πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ. 0 28,00 0,00 52 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ. 0 7,00 0,00 53 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 0 5,50 0,00 54 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ. 0 1,50 0,00 55 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ. 0 1,00 0,00 56 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 0 1,60 0,00 57 Καθαριστικό-απολυμαντικό-χημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ. 0 47,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.045,00 ΦΠΑ 24% 730,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.775,80 ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ , ,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ 200 4,50 900,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ 150 2,00 300,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ 200 1,60 320,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ 0 12,00 0,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ , ,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 0 2,00 0,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ 0 1,00 0,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ 0 12,00 0,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 0 2,80 0,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ. 0 15,00 0, χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ. 0 15,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.720,00 ΦΠΑ 24% 1.372,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.092,80 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ. 0 5,00 0,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 0 1,85 0,00 3 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ. 0 1,00 0,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 0,80 0,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ. 0 0,70 0,00 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας - αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ κιλά τεμ. 0 30,00 0,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ. 0 4,00 0,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ. 0 13,00 0,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 0 2,00 0,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ. 0 0,75 0,00 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ. 0 2,80 0,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ. 20 4,00 80,00 13 Λαδόκολλα - Αντικολλητικό 8-10 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ. 0 1,50 0,00 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 0 3,60 0,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 3,00 0,00 16 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 3,50 0,00 17 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 4,00 0,00 18 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,60 0,00 19 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,50 0,00

16 20 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ. 0 1,70 0,00 21 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ. 0 0,30 0,00 22 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 23 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 24 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ. 0 1,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 80,00 ΦΠΑ 24% 19,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99,20 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 4 1 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά 0 2,00 0,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά 0 2,00 0,00 3 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με τεμ ,50 300,00 4 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ ,40 280,00 5 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ ,50 250,00 ΣΥΝΟΛΟ 830,00 ΦΠΑ 24% 199,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.029,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 Φ.Π.Α. 24% 2.322,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ,00

17 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγγγελματική διχάλα τεμ. 40 3,50 140, , ,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ. 40 2,00 80, , ,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ. 30 1,50 45, , ,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ ,00 300, , ,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 20 4,00 80, , ,00 6 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ. 65 2,00 130, , ,00 7 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ. 30 4,00 120, , ,00 8 Σκούπα βούρτσα τεμ. 10 1,65 16,50 0 0, ,50 9 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ. 45 1,80 81, , ,00 10 Φαράσι με λάστιχο τεμ. 40 0,80 32, , ,00 11 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 20 2,30 46, , ,00 12 Φαράσι χερούλι τεμ. 50 2,50 125, , ,00 13 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ ,50 690, , ,00 14 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ ,00 245, , ,00 15 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ ,40 400, , ,00 16 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ ,00 720, , ,00 17 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ ,80 232, , ,00 18 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ ,50 507, , ,00 19 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ ,00 380, , ,00 20 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ ,00 390, , ,00 21 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ , , , ,00 22 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ ,00 510, , ,00 23 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ. 50 2,50 125,00 0 0, ,00 24 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ ,00 910, , ,00 25 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ ,00 400,00 0 0, ,00 26 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ ,00 820, , ,00 27 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ ,30 816, , ,00 28 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ. 55 2,00 110, , ,00 29 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ. 60 3,50 210, , ,00 30 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ ,30 159, , ,00 31 Σύρμα ψιλό τεμ ,30 150,00 0 0, ,00 32 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ ,50 425, , ,00 33 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ ,30 87, , ,00 34 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ ,00 700,00 0 0, ,00 35 Γυαλιστικό - εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ ,00 700,00 0 0, ,00 36 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6-7 kg περίπου τεμ. 0 10,00 0,00 0 0,00 0 0,00 37 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 5,00 0,00 0 0,00 0 0,00 38 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 4,00 0,00 0 0,00 0 0,00 39 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 0 0,00 0 0,00 40 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 2 3,80 7,60 0 0,00 2 7,60 41 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ. 0 10,00 0,00 0 0,00 0 0,00 42 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ. 10 8,30 83,00 0 0, ,00 43 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ ,00 200,00 0 0, ,00 44 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ. 0 6,00 0,00 0 0,00 0 0,00 45 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 15 7,50 112, , ,00 46 Μάπα - παρκετέζα τεμ. 20 6,15 123,00 0 0, ,00 47 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ ,00 100,00 0 0, ,00 48 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 10 2,20 22,00 0 0, ,00 49 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ. 50 2,00 100,00 0 0, ,00 50 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 5 2,50 12,50 0 0, ,50 51 Απολυμαντικό - πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ. 6 28,00 168,00 0 0, ,00 52 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ. 50 7,00 350,00 0 0, ,00 53 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 0 5,50 0,00 0 0,00 0 0,00 54 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ. 0 1,50 0,00 0 0,00 0 0,00 55 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ. 0 1,00 0,00 0 0,00 0 0,00 56 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 0 1,60 0,00 0 0,00 0 0,00 57 Καθαριστικό-απολυμαντικό-χημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ ,00 799, ,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 ΦΠΑ 24% 3.421, , ,58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,18 ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ , , , ,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ 590 4, , , ,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ 805 2, , , ,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ 890 1, , , ,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ , , , ,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ , , , ,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 100 2,00 200,00 0 0, ,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ 0 1,00 0,00 0 0,00 0 0,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ , ,00 0 0, ,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 5 2,80 14,00 0 0, ,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ. 0 15,00 0,00 0 0,00 0 0, χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ. 0 15,00 0,00 0 0,00 0 0,00

18 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 24% 4.565, , ,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,28 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ. 25 5,00 125,00 0 0, ,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 0 1,85 0,00 0 0,00 0 0,00 3 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ. 5 1,00 5,00 0 0,00 5 5,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ. 5 0,80 4,00 0 0,00 5 4,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ. 5 0,70 3,50 0 0,00 5 3,50 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας - αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ κιλά τεμ. 0 30,00 0,00 0 0,00 0 0,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ. 25 4,00 100,00 0 0, ,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ. 0 13,00 0,00 0 0,00 0 0,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 250 2,00 500,00 0 0, ,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ. 50 0,75 37,50 0 0, ,50 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ. 65 2,80 182, , ,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ. 65 4,00 260, , ,00 13 Λαδόκολλα - Αντικολλητικό 8-10 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ. 50 1,50 75,00 0 0, ,00 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 10 3,60 36, ,00 0 0,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 3,00 0,00 0 0,00 0 0,00 16 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 3,50 0,00 0 0,00 0 0,00 17 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 4,00 0,00 0 0,00 0 0,00 18 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 5 0,60 3,00 0 0,00 5 3,00 19 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 5 0,50 2,50 0 0,00 5 2,50 20 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ. 20 1,70 34,00 0 0, ,00 21 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ. 20 0,30 6,00 0 0, ,00 22 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ. 20 0,30 6,00 0 0, ,00 23 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 20 0,30 6,00 0 0, ,00 24 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ. 20 1,20 24,00 0 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.409,50 206, ,50 ΦΠΑ 24% 338,28 49,44 288,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.747,78 255, , ΣΑΚΟΥΛΕΣ Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά , , , ,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά , , , ,00 3 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με τεμ ,50 300,00 0 0, , Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ ,40 252, , ,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ ,50 205, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 24% 5.893, ,12 412,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α , , ,10 Φ.Π.Α. 24% , , ,26 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , , ,36

19 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγγγελματική διχάλα τεμ. 90 3,50 315,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ ,00 240,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ ,50 195,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ ,00 800,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 33 4,00 132,00 6 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ ,00 260,00 7 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ. 90 4,00 360,00 8 Σκούπα βούρτσα τεμ. 70 1,65 115,50 9 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ. 85 1,80 153,00 10 Φαράσι με λάστιχο τεμ. 70 0,80 56,00 11 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 40 2,30 92,00 12 Φαράσι χερούλι τεμ. 60 2,50 150,00 13 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ , ,00 14 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ , ,00 15 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ ,40 792,40 16 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ , ,00 17 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ ,80 264,00 18 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ ,50 717,50 19 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ , ,00 20 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ , ,00 21 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ , ,50 22 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ ,00 690,00 23 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ. 50 2,50 125,00 24 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ , ,00 25 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ ,00 400,00 26 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ , ,00 27 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ ,30 816,50 28 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ. 60 2,00 120,00 29 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ ,50 399,00 30 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ ,30 225,00 31 Σύρμα ψιλό τεμ ,30 183,00 32 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ ,50 700,00 33 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ ,30 162,00 34 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ , ,00 35 Γυαλιστικό - εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ ,00 875,00 36 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6-7 kg περίπου τεμ ,00 600,00 37 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 40 5,00 200,00 38 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 20 4,00 80,00 39 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 20 2,00 40,00 40 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 17 3,80 64,60 41 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ ,00 120,00 42 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ. 70 8,30 581,00 43 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ ,00 440,00 44 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ. 35 6,00 210,00 45 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 55 7,50 412,50 46 Μάπα - παρκετέζα τεμ. 20 6,15 123,00 47 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ ,00 160,00 48 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 22 2,20 48,40 49 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ. 55 2,00 110,00 50 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 9 2,50 22,50 51 Απολυμαντικό - πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ ,00 728,00 52 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ. 60 7,00 420,00 53 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 10 5,50 55,00 54 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ. 40 1,50 60,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

20 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 55 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ. 20 1,00 20,00 56 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 10 1,60 16,00 57 Καθαριστικό-απολυμαντικό-χημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ ,00 799,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΦΠΑ 24% 6.904,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,30 ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ , ,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ , ,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ , ,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ , ,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ , ,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ , ,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 230 2,00 460,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ 650 1,00 650,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ , ,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 5 2,80 14,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ ,00 375, χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 24% 8.362,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,32 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ. 65 5,00 325,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 10 1,85 18,50 3 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ ,00 705,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ ,80 244,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ ,70 178,50 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας - αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ κιλά τεμ , ,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ. 55 4,00 220,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ , ,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 250 2,00 500,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ. 80 0,75 60,00 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ. 90 2,80 252,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ ,00 520,00 13 Λαδόκολλα - Αντικολλητικό 8-10 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ. 75 1,50 112,50 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 20 3,60 72,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 80 3,00 240, Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ ,50 525,00 τεμ. 0 4,00 0,00 18 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 105 0,60 63,00 19 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 105 0,50 52,50 20 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ ,70 289,00 21 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ ,30 57,00 22 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ ,30 51,00 23 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 20 0,30 6,00 24 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ. 22 1,20 26,40

21 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ 8.917,40 ΦΠΑ 24% 2.140,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΣΑΚΟΥΛΕΣ Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά , ,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά , , Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με κορδόνι συσκ. 10 τεμ. τεμ , ,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ ,40 882,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ ,50 765,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 24% 6.500,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,80 Φ.Π.Α. 24% ,28 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ,08 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1054/2017 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Τα υπό προμήθεια είδη για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου και των Νομικών του Προσώπων πρέπει να εκπληρώνουν ή υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί με την παρούσα μελέτη. Συγκεκριμένα : 1. Τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να πληρούν τον ΕΚ 1935/2004, τον ΕΚ 2023/2006 όπως τροποποιήθηκε με τον ΕΕ 282/2008, τον ΕΕ 10/2011, τις οδηγίες 2007/42/ΕΚ, 93/11/ΕΟΚ, τον Κανονισμό ΕΚ 1895/2005 και τον Κ.Τ.Π. (άρθρα 9, «Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα». Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. 2. Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 3. Τα απορρυπαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες βλαπτικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 4. Τα καθαριστικά να φέρουν σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Θα φέρουν υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κοινοτικός και Εθνικός νόμος, σήμανση επικινδυνότητας, προφυλάξεις, τρόπο προστασίας, αριθμό καταχώρησης, αριθμό ειδικής άδειας Γ.Χ.Κ. ή Ε.Ο.Φ., ISO για όσα από αυτά προβλέπεται) οδηγίες χρήσης, ιδιότητες κ.λ.π. 6. Τα είδη χάρτου θα είναι πρωτογενή Α ποιότητας, υψηλής λευκότητας, πυκνότητας και συνεκτικότητας. 7. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των ειδών. Επίσης οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλιπούς βάρους, χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα πρέπει να αντικατασταθούν. 8. Ο οικονομικός φορέας πρέπει να κατέχει πιστοποιητικά για την καλή ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών της. Οι ελάχιστες προδιαγραφές αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Α/Α Είδος Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγγγελματική διχάλα Μεγάλης αντοχής, υπεραπορροφητική, 400 γρ. να αντέχει σε οποιοδήποτε απορρυπαντικό και σε καυτό νερό. 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex Μεγάλης αντοχής, υπεραπορροφητική, να αντέχει σε οποιοδήποτε απορρυπαντικό και σε καυτό νερό. 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα Μεγάλης αντοχής, υπεραπορροφητική, 220 γρ., να αντέχει σε οποιοδήποτε απορρυπαντικό και σε καυτό νερό. 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος Επαγγελματικός κουβάς τροχήλατος (με δύο

23 κουβάδες πλαστικούς) στίφτη και κοντάρι με μεταλλικό σκελετό. Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας, χωρητικότητας 25 λίτρων πλήρης με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη Πλαστικός με αποσπώμενο στίφτη, ανθεκτικός στρόγγυλος ή τετράγωνος 6 Σκούπα εσωτερικών χώρων Με πλαστική μεγάλη τρίχα 7 Σκούπα εξωτερικών δρόμων Από χόρτο Α ποιότητας 6 ραφών, με κοντάρι ενισχυμένη 1000 γραμμαρίων 8 Σκούπα βούρτσα Με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας από πλαστικό υψηλής αντοχής. 9 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου Διαστάσεων 1.2μ μ.,με ή χωρίς πάσο 10 Φαράσι με λάστιχο Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του με εργονομικό βραχίονα 11 Φαράσι μεταλλικό Χωρίς κοντάρι με εργονομικό βραχίονα 12 Φαράσι χερούλι Από πλαστικό υλικό με εργονομικό βραχίονα 13 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt Περιέχει λιγότερο από 5% μη ιονικά λευκαντικές ουσίες και άρωμα λεμόνι, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 4,4%. Σε πράσινη συσκευασία. Περιέχει λιγότερο από 5% μη ιονικά λευκαντικές ουσίες και άρωμα λεμόνι, λευκαντικό και 14 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή, να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 15 Υγρό καθαρισμού 750 ml Διαλυμένο 1/100, σε διάφορα αρώματα για καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα, κατάλληλο για καθημερινή χρήση χωρίς ξέβγαλμα, και να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 16 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. Διαλυμένο 1/100, σε διάφορα αρώματα για καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα, κατάλληλο για καθημερινή χρήση χωρίς ξέβγαλμα, να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15% και να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 17 Υγρό πιάτων 500 ml 15-30% ανιονικά τασιενεργά και λιγότερα από 5% μη ιονικά, να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων. 18 Υγρό πιάτων 4 lt % ανιονικά τασιενεργά και λιγότερα από5% μη ιονικά 19 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml Περιέχει ανιόντα τασιενεργά λιγότερα του 5% Να περιέχει επιφανειοδραστικά, να περιέχει οργανικό διαλύτη, και η ειδική σύνθεσή του να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα, η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 20 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας Σφουγγάρια με σύρμα διάστασης 5x8 εκατοστά απορροφητικά μεγάλης αντοχής 21 Κρεμοσάπουνο 4 lt Θα είναι με ουδέτερου PH 6-7 και θα περιέχει λανολίνη και βεταΐνη, 5 έως 15% ανιονικά τασιενεργά και λιγότερα από 5% μη ιονικά τασιενεργά με άρωμα και βιοδιασπασιμότητα πάνω από 90%. 22 Κρεμοσάπουνο 1 lt Θα είναι με ουδέτερου PH 6-7 και θα περιέχει λανολίνη και βεταΐνη, 5 έως 15% ανιονικά τασιενεργά και λιγότερα από 5% μη ιονικά τασιενεργά με άρωμα και βιοδιασπασιμότητα πάνω από 90%. 23 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. Υψηλής απορροφητικότητας 24 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. Υψηλής απορροφητικότητας

24 25 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. Υψηλής απορροφητικότητας 26 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex Κατάλληλα για αντιμετώπιση χημικών ουσιών και μικροοργανισμών. 27 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο Κατάλληλα για αντιμετώπιση χημικών ουσιών και μικροοργανισμών. Γάντια καθαρισμού γενικής χρήσης αρίστης 28 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι ποιότητος, αντιαλλεργικά, μη τοξικά, ανθεκτικά, από φυσικό ελαστικό. 29 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) Πιγκάλ τουαλέτας με λαβή και με βάση στήριξης κλειστό από πάνω 30 Συρμάτινοι σπόγγοι Ανοξείδωτοι 31 Σύρμα ψιλό Για τρίψιμο 32 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml Περιέχει λιγότερο από 5% τασιενεργά και άρωμα, να διαλύει άμεσα άλατα - πουρί και υπολείμματα σαπουνιού που επεικάθονται στα είδη υγιεινής και να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 33 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος αρίστης ποιότητας για την καθαριότητα και λεύκανση wc, νεροχυτών, νιπτήρων κλπ. 34 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt Ειδικό υγρό για χρήση σε επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Υγρό λαμπρυντικό βοηθητικό ξεπλύματος με 35 Γυαλιστικό - εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt επιφανειοδραστικές ουσίες κατάλληλο για την απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμμάτων απορρυπαντικού από τα σκεύη Απορρυπαντικό πλυντηρίου σε σκόνη που να διαλύεται εύκολα και πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα 36 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6-7 kg περίπου ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά.να είναι συσκευασμένο σε100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη συσκευασίες, να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά και στους 30 C (δοσολογία γρ./κιλό στεγνού ιματισμού) 37 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt Για ευαίσθητα ρούχα. Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον. Να συσκευάζεται σε ειδικά μελετημένες 38 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς, να προσφέρει απαλότητα στα ρούχα. Πολυκαθαριστικό σε σκόνη για δύσκολους 39 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. λεκέδες, με ενεργό οξυγόνο για να λευκαίνει και να αφαιρεί ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες, από τους 30 C για όλα τα υφάσματα και τις επιφάνειες που πλένονται. 40 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά Ειδικό Αλάτι καθαρό, σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα, όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα, που θα καταστρέψουν τη συσκευή αποσκλήρυνσης. 41 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. Υγρό αφαλατικό για επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων από φωσφορικό και νιτρικό οξύ. Από αναγεννημένη κυτταρίνη, με πρώτη ύλη το ξύλο. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες 42 βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 απορροφητικές και να μην αποτελούν κίνδυνο για κιλό την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον πάχους, τουλάχιστον 3χιλιοστά. Σε ρολό με χωρισμένα κομμάτια μήκους 14 περίπου μ. το ρολό Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, παχύρρευστο, 43 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς κόκκους και σάπωνες 44 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt Απορρυπαντικό για τον καθαρισμό χαλιών με το

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 475.920,87. (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:.

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου Θερµαϊκού,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ 10-6635 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος Ταχ. Κωδ. : 35015 Τηλ. : 22343-50324/312 FAX : 22340-48785

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 15 15,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OMAΔΑ Α' ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΟΠΑΠ ΟΠΚΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Αρ.πρωτ. 29603/16-11-2016 ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Στοιχεία Προσφέροντος ΟΝ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ε ΡΑ: ΤΑΧ. ΝΣΗ: Τ.Κ.: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ΠΡΟΣ Την αρµόδια Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης: 17/2019 Προμήθεια: Ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑ : 60-6634.001 Α/Α 1 2 3 4 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WETTEX ΝΟ 3 MEDIUM 26X20 WETTEX ΝΟ 5 MAXI 26X32 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (150 ΜΕΤΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.: «Προµήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Τρικκαίων και των Νοµικών του Προσώπων, έτους 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ήµου Τρικκαίων, 2. Αστική Ανάπτυξη Α.Ε., 3. Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα υλικά και η περιγραφή των υλικών υπάρχει στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα υλικά και η περιγραφή των υλικών υπάρχει στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Τα προμηθευόμενα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α. Μ. : 1/2019 «& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.284,10 ΦΠΑ 7.748,18 ΓΕΝΙΚΟ 40.032,28 ΚΑ : 10-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 06 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.228,44 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ : 01/12/2016 Αρ. Πρωτ : 9804 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ : "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) Αριθ. Μελέτης 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.139,76 Φ.Π.Α. 23%: 8.988,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2018) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.841,35 Φ.Π.Α. 24%: 11.001,92

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης :01/2017 Αρ.Πρωτ.:11024/27-07-2017 ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ 30-10-2018 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7572 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Κεραμίδα Κυράτσω Τηλ. 2462351123 Fax:2462351146 Θέμα: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ: 3209/4-3-207 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Μουζακίου, έτους 2017, ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 03-10 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29651 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: ,

ΤΗΛ.: , Α Α:63ΦΧΩΚΦ-31Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 8-4-2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6698 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ: ΒΑΣΙΛ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EKTAKTH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.650,00 ΕΥΡΩ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά στην έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 24 /2011 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών ειδών. καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριµµάτων.

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών ειδών. καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριµµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 24 /2011 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. Εγνατία & 3 ης Σεπτεμβρίου 54636, Θεσσαλονίκη --------------------------------------- Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. (23%): ,09

Φ.Π.Α. (23%): ,09 Αριθ. Μελέτης 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 9/07/09 Αριθ. Πρωτ.: 79/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Καθαρισμού & Λοιπών Καθαριστικών Ειδών» Αρ. Πρωτ. : 77/ΧΕΝΙΑ/ 13-03-2017 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ..81/2016 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 174 / 11-11-2016 ΚΕΔΗΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 174/11-11-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκαβηττού 1 Ταχ. Κώδικας : 106 72. Αθήνα Τηλέφωνο : 2103613562 Email : promithies@redcross.gr Αθήνα, 26.11.18 Α.Π. 6963 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 1 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :15.787,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/19-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά) Γεράνι 31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α.

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Α.Π. 209 ENHMEΡΩΣΗ Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου Θερµαϊκού,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,03 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,03 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ: Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗ > ΓΕΝΙΚΑ > ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μ.Μ ΠοσότηταΤιµή Σύνολο 1 1. ήµος Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α CPV

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ρολό χαρτί κουζίνας μεγάλο κιλών 2 Χαρτί υγείας ΧΑΡΤΟΜΑΝΤHΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Χαρτοπετσέτες εστιατορίου (συσκ.000) Χειροπετσέτες συσκευών WC 00 τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 259 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 1/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 259 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 1/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 259 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 1/2012 Ταχ. Δ/νση : Χ. Λυσσαρίδη & Βιζυηνού γωνία,σίνδος 57400 Πληροφορίες: Βαλαβάνη Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 04-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1854/Τ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προς - ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 6/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 2242022044, Φάξ:2242022024 e-mail: deasko@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/18 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ Ταχ. Δ/νση: Άγιος Ελευθέριος, έναντι νέου Δημοτικού Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα