«Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας και καλή πλοήγηση! : Μελέτη ιστοσελίδων των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας και καλή πλοήγηση! : Μελέτη ιστοσελίδων των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων»"

Transcript

1 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας και καλή πλοήγηση! : Μελέτη ιστοσελίδων των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων» Κώστας Δ. Ντίνας 1, Λίνα Π. Βαλσαμίδου 2 1 Αν. καθηγητής Γλωσσολογίας - Ελληνικής γλώσσας και διδακτικής της, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 2 Παιδαγωγός, M.Δ.Ε. Παιδαγωγικής, Πολιτισμικές σπουδές και Νέες Τεχνολογίες, Μ.Δ.Ε. Φύλο, εκπαίδευση & εργασία στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Διαδίκτυο αποτελεί πολύ σημαντική τεχνολογική καινοτομία του 20 ού αιώνα στον τομέα της επικοινωνίας. Η χρήση του από τους εκπαιδευτικούς έχει αξιολογηθεί θετικά από τους ερευνητές, διότι παρέχει οφέλη τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και στους μαθητές. Ωστόσο η παρουσία των ιστοσελίδων των ελληνικών δημόσιων νηπιαγωγείων παραμένει μικρή. Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσης στην οποία αναζητούμε και καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά των υπαρχουσών ιστοσελίδων των νηπιαγωγείων ως προς το θεματικό και πολυμεσικό περιεχόμενο, ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την ταυτότητα του δημιουργού, ενώ παράλληλα διερευνούμε τους ιστοτόπους ως προς την υπερίσχυση του λεκτικού ή εικονιστικού κειμένου θέλοντας να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για εννοούμενη χρήση του από ενηλίκους ή παιδιά νηπιαγωγείου. Στα συμπεράσματα συγκαταλέγεται και η διαπίστωση πως οι περισσότερες ιστοσελίδες περιέχουν ενότητες για τις δραστηριότητες και τα μαθήματα, ενώ ως προς το πολυμεσικό περιεχόμενο οι περισσότερες περιέχουν στατικές εικόνες. Διαφαίνεται ακόμη ότι οι πιθανοί αποδέκτες είναι οι ενήλικοι, μια που οι ιστοσελίδες στη συντριπτική τους πλειοψηφία στηρίζονται στο λεκτικό/φραστικό κείμενο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ελληνικά δημόσια νηπιαγωγεία, ιστοσελίδες, χαρακτηριστικά ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διαδίκτυο αποτελεί πολύ σημαντική τεχνολογική καινοτομία του 20 ού αιώνα στον τομέα της επικοινωνίας. Συνιστά επικοινωνιακή επανάσταση, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας επικοινωνίας με βάση [423]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» τους Η/Υ (Καϊτατζή-Γουϊτλοκ, 2003). Αποτελεί ουσιαστική πηγή πληροφορίας, γνώσης και επικοινωνίας ενώ από την εμφάνισή του μέχρι σήμερα δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη καμία από τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, κάθε νέα τεχνολογική μεταβολή προκαλεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας και ζωής των ανθρώπων (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Αναμφισβήτητα, οι Νέες Τεχνολογίες με την διείσδυσή τους σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την εκπαίδευση, μέσω της οποίας έχουν συμβάλει σημαντικά στη διδασκαλία των μαθημάτων σε κάθε βαθμίδα (Atkinson, 1968 Suppes & Morningstar, 1968 Frear & Hirschbuhl, 1999 Kapa, 1999 Mioduser et al, 2000), αλλά και έχουν αλλάξει τον τρόπο πρόσβασης, ανάκτησης και επεξεργασίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Livingstone & Bober, 2005). Πολλές φορές οι τεχνολογικές μεταβολές δημιουργούν μια σύγκρουση με το εκπαιδευτικό προσωπικό (Kelly et al, 1985), αφού μεταξύ των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την εισαγωγή οποιασδήποτε αλλαγής στα εκπαιδευτικά συστήματα υπογραμμίζεται κατ αρχήν ο παράγοντας της ετοιμότητας του εκπαιδευτικού να υιοθετήσει και να εφαρμόσει την καινοτομία στη μαθησιακή διαδικασία (Fullan, 1991 Brummelhuis, 1995 Galligan, 1995 Robinson 1997). Από έρευνες διαπιστώνεται μια αδυναμία των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες (Fisher, 1991 Byard, 1995 Makrakis, 1997 Dawes, 1999) λόγω αρνητικών στάσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών ή της ελλιπούς εκπαίδευσής τους (Stein, 2005), των ελλείψεων σε τεχνική υποστήριξη και σε λογισμικά κατάλληλα για την κάθε τάξη (Pelgrum, 2001 Jimoyiannis & Komis, 2007 Kalogiannakis & Papadakis, 2007), της ανεπαρκούς πρόσβασης στο διαδίκτυο (Kalogiannakis, 2004), της έλλειψης γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ως προς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ή της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού για τη στήριξη των εκπαιδευτικών (Cuban, 2001 Law, Pelgrum & Plomp, 2008). Παράλληλα, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες θεωρείται απαραίτητη για την απόκτηση δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να τις χρησιμοποιήσουν στη διδακτική διαδικασία (Clements, 1999 Haugland, 2000 Williams, et al, 2000 Κυνηγός, 2002 Βαλσαμίδου κ.α., 2008). Η χρήση του διαδικτύου από εκπαιδευτικούς αξιολογήθηκε θετικά από πολλούς ερευνητές, διότι αναγνωρίζουν ότι (Κελεσίδης, 2001): Ως προς τους μαθητές: προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας-συνεργασίας (Honey & Henriguez, 1993 Gordin et al, 1996), βελτιώνει τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους (Reed, 1996), παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες αυξάνοντας τις ερευνητικές και αναλυτικές τους δεξιότητες (Honey & Henriguez, 1993), δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν δικά τους κείμενα εύκολα και γρήγορα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη [424]

3 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ βελτίωση της ποιότητας των γραπτών τους (Cohen & Riel, 1989 Perrone et al, 1996). Ως προς τους εκπαιδευτικούς: παρέχει πολλές εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επικοινωνούν με συναδέλφους τους και με άλλους ειδικούς στο χώρο τους από όλο τον κόσμο (Honey & Henriguez, 1993), διευκολύνει την πρόσβαση σε μουσεία, βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και άλλες άτυπες πηγές γνώσεις, προσφέρει νέες δυνατότητες ανεύρεσης επιπλέον πληροφοριών, σχεδίων μαθημάτων (Koszalka et al, 1999) και εναλλακτικών διδακτικών στρατηγικών (Page, 1999). Όπως σημειώνει ο Ζαράνης (2005:626), στην Ελλάδα το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες είναι σημαντικό, όμως είναι αναγκαίο το πρόγραμμα επιμόρφωσης να παρέχει συνεχή υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς με την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των ΤΠΕ, με απώτερο στόχο την αλλαγή των καθημερινών διδακτικών τους πρακτικών. Κι αυτό γιατί η εκμάθηση και μόνο της χρήσης του Η/Υ δεν επιτυγχάνει την αποτελεσματική ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Smylie, 1988 Cuban, 2001). Επισημαίνεται επίσης (Ζαράνης, 2005:626) ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες στην Ελλάδα (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2000) έγινε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» κατά τα έτη , οπότε η διδακτέα ύλη περιελάμβανε τις βασικές γνώσεις για χειρισμό των υπολογιστών (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Explorer), αλλά όχι την ενότητα: κατασκευή ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Αναφέρεται (Ζαράνης, 2005:626) ότι τόσο η κατασκευή ιστοσελίδας όσο και η συντήρησή της προϋποθέτουν: ύπαρξη υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο, σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και βασικές γνώσεις από τη Νηπιαγωγό χειρισμού του υπολογιστή. Υπογραμμίζεται τέλος (Ζαράνης, 2005:627) ότι το σύνολο των Δημόσιων Νηπιαγωγείων στην Ελλάδα είναι 5647 και από αυτά μόνο τα 26 έχουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δηλ. ένα ποσοστό 0,46% του συνόλου των Νηπιαγωγείων, ενώ σε ό,τι αφορά στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία, σε σύνολο 5897 σχολείων τα 1306 έχουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ποσοστό 22,15%. Η χρήση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο μπορεί να ωφελήσει και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς: Μαθητές Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τα παιδιά μπορούν να δημοσιεύουν τις εργασίες τους, να συνεργάζονται με παιδιά άλλων νηπιαγωγείων σε όλη τη γη σε κοινά σχέδια εργασίας, να έρχονται σε επαφή με επιστήμονες και επαγγελματίες, με τόπους και μέρη, δραστηριότητες που αποτελούν πηγή [425]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» αυξημένου ενδιαφέροντος και αιτία ενεργητικής συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2003: 156). Εκπαιδευτικοί Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις για εκδηλώσεις, εργασίες, εκπαιδευτικό υλικό, να αναρτούν ανακοινώσεις μέσα από τις σελίδες του νηπιαγωγείου για πραγματοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων, να διακινούν υπηρεσιακή αλληλογραφία, με αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση για τις νέες εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ, να αποκτούν εκπαιδευτικό λογισμικό μέσα από κατάλληλες ιστοσελίδες (Ζαράνης, 2005: 629). Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένες τις παραπάνω θεωρητικές και εμπειρικές διερευνήσεις θελήσαμε να προχωρήσουμε σε μια πρώτη ανάλυση του περιεχομένου και των χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων. ΜΕΘΟΔΟΣ Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η μελέτη περίπτωσης (case study), όπου χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (content analysis) (Berelson, 1952 Krippendorff, 1980 Weber, 1990β Palmquist, 1990) ως προς το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, με μονάδα ανάλυσης το θέμα. Προέκυψαν οι εξής θεματικές κατηγορίες για τον ιστότοπο του κάθε νηπιαγωγείου: 1. Πληροφορίες/ενότητα για το σχολείο 2. Πληροφορίες/ενότητα για τον τόπο/περιοχή 3. Πληροφορίες/ενότητα για το εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου 4. Πληροφορίες/ενότητα για τις δραστηριότητες/μαθήματα 5. Πληροφορίες/ενότητα για τις επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους 6. Πληροφορίες/ενότητα για τις εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου 7. Ενότητα ή θέματα που απευθύνονται σε γονείς 8. Ενότητα με παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά 9. Ενότητα με εκπαιδευτικό υλικό ή που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 10. Έγγραφα νηπιαγωγείου/εκπαιδευτικά έγγραφα 11. Ψυχαγωγικές, πληροφοριακές στήλες Ως προς τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων προέκυψαν οι ακόλουθες θεματικές και επιμέρους κατηγορίες για τον ιστότοπο του κάθε νηπιαγωγείου: Α. Πολυμεσικό περιεχόμενο 1. Στατική Εικόνα 2. Υπερσύνδεσμοι 3. Κινούμενη Εικόνα-animated gif 4. Ήχος 5. Βίντεο 6. Μενού με εικόνες 7. Power point 8. Εμφάνιση σλάιντς-slideshow [426]

5 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Επικοινωνία 2. Πληροφορίες για τελευταία ενημέρωση 3. Μετρητής επισκέψεων 4. Γλώσσα (δεύτερη γλώσσα) 5. Χάρτης περιοχής 6. Στατιστικά 7. Βιβλίο επισκεπτών 8. Καιρός-θερμοκρασία Γ. Φιλοξενία ιστοσελίδας 1. Φιλοξενία στον ιστοχώρο του δημοτικού σχολείου Δ. Ταυτότητα Δημιουργού 1. Δημιουργός Στη συνέχεια οι ιστοσελίδες κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το είδος κειμένου (για την έννοια του κειμένου πβ. Barthes, 1988 Fairclough, 1995 Lavoinne, 2004) λεκτικό ή εικονιστικό αφού καταμετρήθηκαν τα κείμενα της κεντρικής σελίδας των ιστοτόπων, ώστε να διαπιστωθεί η υπερίσχυση του είδους κειμένου προκειμένου να υπο-νοηθούν οι πιθανοί χρήστες ή αποδέκτες. Η καταμέτρηση στηρίχθηκε σε 2 άξονες: (α) κείμενα με πληροφορίες 1. λεκτικά κείμενα ή/και φραστικοί τίτλοι 2. εικονιστικά κείμενα και εικόνες με λεζάντα ή τίτλο (β) γέφυρες ενοτήτων-υπερσύνδεσμοι 1. λεκτικά κείμενα ή/και φραστικοί τίτλοι 2. εικονιστικά κείμενα & εικόνες με λεζάντα ή τίτλο. ΔΕΙΓΜΑ Δείγμα αποτέλεσαν 22 ιστοσελίδες δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων, οι οποίες εντοπίστηκαν με τη χρήση γνωστών "μηχανών αναζήτησης" και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά τον Δεκέμβριο 2009-Ιανουάριο Περιοριστήκαμε στις συγκεκριμένες 22 σε σύνολο 36 δικτυακών τόπων που εντοπίσαμε, διότι 8 ιστοσελίδες είτε περιέχουν μόνο αρχική σελίδα, είτε αναφέρονται αποκλειστικά σε κάποιο πρόγραμμα όπως περιβαλλοντικό ή ευρωπαϊκό (συνεργασία με ευρωπαίους εταίρους) και 6 είναι blogsημερολόγια με χρονική αναφορά δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο, κάτι που δεν ενδιέφερε την παρούσα εργασία. [427]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» A/A Ονομασία Νηπιαγωγείου Ιστοσελίδα 1 1 ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών Μεσσηνίας 2 2 ο Νηπιαγωγείο Βόλου ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου Κρήτης 11 ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου Κρήτης 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Χανίων Κρήτης 6 Νηπιαγωγείο Τερπνής Σερρών /Θ Νηπιαγωγείο Δρεπάνου Πάτρας 8 Νηπιαγωγείο Κερίου Ζακύνθου 9 Νηπιαγωγείο Λακώνων Κέρκυρας Νηπιαγωγείο Λουτροχωρίου Πέλλας 1/Θ Νηπιαγωγείο Δροσοπηγής Φλώρινας ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Φιλώτα Φλώρινας 23 ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου Θεσσαλονίκης 10 ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης ο Νηπιαγωγείο Δράμας ο Νηπιαγωγείο Βέροιας Ημαθίας ο Νηπιαγωγείο Νάουσας Ημαθίας ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου Βοιωτίας 2 ο και 3 ο Νηπιαγωγείο Καλυθιών Ρόδου Πίνακας 1: Οι ιστοσελίδες ελληνικών δημόσιων νηπιαγωγείων του δείγματος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ [428]

7 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η καταγραφή των θεματικών που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες μάς οδήγησε στη διαμόρφωση του πίνακα 2, όπου φαίνεται ότι στο συντριπτικό ποσοστό τους (95,4%) οι ιστοσελίδες περιέχουν πληροφορίες ή ενότητα για τις δραστηριότητες/μαθήματα του νηπιαγωγείου, με τις κυριότερες αναφορές να εστιάζουν στα προγράμματα του νηπιαγωγείου και στις εργασίες των μαθητών. Το 72,7% περιέχει είτε ενότητα/πληροφορίες για τον τόπο, το χωριό, την πόλη που εδρεύει το σχολείο, είτε ενότητα με πληροφορίες για το σχολείο, τις τάξεις και τους χώρους. Το 68,1% των ιστοσελίδων περιέχει πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου, το 54,5% πληροφορίες για τις επισκέψεις του νηπιαγωγείου σε εξωτερικούς χώρους, το 50% περιέχει πληροφορίες ή ενότητα για τις εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου με τις αναφορές να εστιάζουν στη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων ή ημερίδων. Το 27,2% των ιστοσελίδων περιέχει ενότητα με παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά και ως επί το πλείστον αφορούν ξενόγλωσσες σελίδες, το ίδιο ποσοστό περιέχει ψυχαγωγικές πληροφοριακές στήλες που αφορούν στον καιρό, σε συνταγές, σε βιβλία ή σε γιορτές και ημερολόγιο και επίσης το ίδιο ποσοστό περιέχει ενότητα ή θέματα που αφορούν και απευθύνονται σε γονείς, με κυριότερα αυτά της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της ιατρικής π.χ. νέα γρίπη και ερωτηματολόγια ή δημοσκοπήσεις. Τέλος, το 18,1% περιέχει ενότητα με εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και αναφέρεται σε σχέδια εργασίας, σε συμβουλές για κατασκευές και σε υλικά για εικαστικές δημιουργίες, ενώ το ίδιο ποσοστό περιέχει έγγραφα νηπιαγωγείου, τον Οδηγό Νηπιαγωγού, το ΔΕΠΠΣ, την εκπαιδευτική νομοθεσία. Α/Α 1 Θεματικές ν (σε σύνολο 22) % Πληροφορίες/ενότητα για τις δραστηριότητες/ μαθήματα 21 95,45 2 Πληροφορίες/ενότητα για τον τόπο/περιοχή 16 72,72 3 Πληροφορίες/ενότητα για το σχολείο 16 72, Πληροφορίες/ενότητα για το εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου 15 68,18 Πληροφορίες/ενότητα για τις επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους 12 54,54 Πληροφορίες/ενότητα για τις εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου Ενότητα με παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά 6 27,27 8 Ψυχαγωγικές, πληροφοριακές στήλες 6 27,27 9 Ενότητα ή θέματα που απευθύνονται σε γονείς 6 27,27 Ενότητα με εκπαιδευτικό υλικό /που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 4 18,18 11 Έγγραφα νηπιαγωγείου/εκπαιδευτικά έγγραφα 4 18,18 [429]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Πίνακας 2: Θεματικές των ιστοσελίδων ελληνικών δημόσιων νηπιαγωγείων Η καταγραφή των χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων μας οδήγησε στη δημιουργία του πίνακα 3, όπου συνάγεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ιστοσελίδων ως προς το πολυμεσικό περιεχόμενο (95,4%) περιέχει στατική εικόνα/φωτογραφίες και σχέδια. Στο 63,6% των ιστοσελίδων συναντούμε συνδέσμους που αφορούν σε μηχανές αναζήτησης, σχολεία στο διαδίκτυο και εκπαιδευτικούς ιστοτόπους. Το 31,8% των ιστοσελίδων περιέχει κινούμενη εικόνα, το 18,1% εμπεριέχει ήχο με το άνοιγμα της ιστοσελίδας και το ίδιο ποσοστό περιέχει βίντεο. Σε ποσοστό 9,09% οι ιστοσελίδες περιλαμβάνουν μενού με εικόνες και Power point, ενώ σε ποσοστό 4,5% εμπεριέχουν προβολή σλάιντς. Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το 86,3% των ιστοσελίδων περιέχει στοιχεία επικοινωνίας, το 22,7% πληροφορίες για την τελευταία ενημέρωση και το 18,1% εμπεριέχει μετρητή επισκέψεων. Το 13,6% διαθέτει και δεύτερη γλώσσα, συγκεκριμένα δύο ιστοσελίδες προσφέρονται και στην αγγλική γλώσσα ενώ μία και στη γαλλική. Σε ποσοστό 9,09% οι ιστοσελίδες περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, μενού με εικόνες, χάρτη περιοχής και βιβλίο επισκεπτών όπου δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να γράψουν το μήνυμά τους. Σε ποσοστό 4,5% οι ιστοσελίδες παρέχουν στοιχεία καιρού ή θερμοκρασίας. Ως προς τη φιλοξενία της ιστοσελίδας, το 4,5% φιλοξενείται στον ιστότοπο γειτονικού δημοτικού σχολείου, ενώ ως προς την ταυτότητα του δημιουργού στοιχεία παρέχουν το 59% των ιστοσελίδων: αναλυτικά καταγράφουμε 4 ιστοσελίδες που δημιουργούνται από εκπαιδευτικό του νηπιαγωγείου (νηπιαγωγό), 3 από σχεδιαστικό-προγραμματιστικό γραφείο, 5 από άνδρες εκ των οποίων αναφέρεται ότι σε μία περίπτωση ο σχεδιαστής είναι εκπαιδευτικός δημοτικού σχολείου και σε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης, ενώ σε 1 ιστοσελίδα αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός ανήκει σε γυναίκα όχι όμως από το εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου. Θεματικές Πολυμεσικό περιεχόμενο Παρεχόμενες Υπηρεσίες Χαρακτηριστικά ν (σε σύνολο 22) % Στατική Εικόνα 21 95,45 Υπερσύνδεσμοι 14 63,63 Κινούμενη Εικόνα-animated gif 7 31,81 Ήχος 4 18,18 Βίντεο 4 18,18 Μενού με εικόνες 2 9,09.ppt -Power point 2 9,09 Εμφάνιση σλάιντς-slideshow 1 4,54 Επικοινωνία 19 86,36 Πληροφορίες για τελευταία ενημέρωση 5 22,72 Μετρητής επισκέψεων 4 18,18 [430]

9 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Φιλοξενία ιστοσελίδας Γλώσσα (δεύτερη γλώσσα) 3 13,63 Χάρτης περιοχής 2 9,09 Στατιστικά 2 9,09 Βιβλίο επισκεπτών 2 9,09 Καιρός-θερμοκρασία 1 4,54 Φιλοξενία στον ιστοχώρο του δημοτικού σχολείου 1 4,54 Ταυτότητα Δημιουργού Δημιουργός 13 59,09 Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων ελληνικών δημόσιων νηπιαγωγείων Ως προς τον άξονα Υπερίσχυση κειμένου παρατηρούμε (βλ. πίνακα 4) ότι υπερισχύει το λεκτικό κείμενο σε ποσοστό 68% και έπεται το εικονιστικό σε ποσοστό κοντά στο 32%. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι ιστοσελίδες στηρίζονται στο γραπτό κείμενο, το οποίο είτε είναι το κεντρικό είτε αποτελεί γέφυρα ως υπερσύνδεσμος ανάμεσα στις ενότητες της ιστοσελίδας. Άξονας Υπερίσχυση κειμένου Είδος κειμένου ν (σε σύνολο 22) % Λεκτικό 15 68,18 Εικονιστικό 7 31,82 Πίνακας 4: Καταγραφή ως προς τον άξονα: υπερίσχυση είδους κειμένου Η αναλυτική καταμέτρηση των ειδών των κειμένων της πρώτης σελίδας των ιστοσελίδων των νηπιαγωγείων μάς οδήγησε στη δημιουργία των πινάκων 5 και 6, η ανάγνωση των οποίων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συνήθης και προσφιλής τακτική των υπευθύνων των ιστοσελίδων είναι η χρησιμοποίηση λεκτικών κειμένων είτε ως κεντρική πληροφορία/ενημέρωση είτε ως γέφυρα που οδηγεί στις επιμέρους ενότητες της ιστοσελίδας: πρώτη σελίδα Είδος κειμένων ν % Λεκτικά κείμενα ,29 Εικονιστικά κείμενα 70 20,71 Σύνολο Πίνακας 5: Καταμέτρηση συνολικών κειμένων της πρώτης σελίδας πρώτη σελίδα κείμενο με πληροφορίες λεκτικά κείμενα ή/και φραστικοί τίτλοι 20 εικονιστικά κείμενα & με λεζάντα ή τίτλο 51 γέφυρα ενοτήτων- λεκτικά κείμενα ή/και 248 [431]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» υπερσύνδεσμοι φραστικοί τίτλοι εικονιστικά κείμενα & με λεζάντα ή τίτλο 19 Πίνακας 6: Αναλυτική καταμέτρηση των κειμένων της πρώτης σελίδας Κατά συνέπεια, η ύπαρξη περισσότερων λεκτικών κειμένων, η καθολική επικράτηση των λεκτικών κειμένων στις γέφυρες-υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε ενότητες αλλά και η ύπαρξη λέξεων και όχι εικόνων στο μενού της συντριπτικής πλειοψηφίας των ιστοσελίδων των ελληνικών νηπιαγωγείων, μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι αυτές απευθύνονται κυρίως σε ενηλίκους, τους οποίους θεωρούν και ως πιθανούς αποδέκτες/χρήστες, και όχι σε παιδιά νηπιαγωγείου, τα οποία μη γνωρίζοντας γραφή και ανάγνωση δε θα μπορούσαν αυτόνομα να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητές τους που έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του διαδικτύου. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι ιστοσελίδες των ελληνικών δημόσιων νηπιαγωγείων είναι αριθμητικά ελάχιστες σε σχέση με το σύνολο των δημόσιων νηπιαγωγείων της χώρας. Αυτές που εντοπίσαμε εμπεριέχουν αναμενόμενες ενότητες ως προς τις θεματικές κατηγορίες και κυρίως ενότητες με τις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, τις εργασίες των μικρών μαθητών, καθώς και στοιχεία για τον τόπο που βρίσκεται το νηπιαγωγείο αλλά και για το ίδιο το νηπιαγωγείο. Ως προς τα χαρακτηριστικά πολυμεσικό περιεχόμενο & παρεχόμενες υπηρεσίες συναντούμε μια ευρεία ποικιλία, αν και εμφανώς υπερέχουν αριθμητικά οι ιστοσελίδες που εμπεριέχουν στατική εικόνα-φωτογραφία, στοιχεία επικοινωνίας και συνδέσμους σε εκπαιδευτικούς κυρίως ιστοτόπους. Παράλληλα, γίνεται φανερό, τόσο από την ανάλυση στον άξονα είδος κειμένων όσο και από την ύπαρξη φραστικών κειμένων στο μενού των ιστοσελίδων, ότι η διαχείρισή τους αφορά σε ενήλικες, μια που αυτές στηρίζονται κυρίως στο λεκτικό κείμενο, είτε ως βασικό στοιχείο είτε ως γέφυρα ανάμεσα στις ενότητες της κάθε σελίδας. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι είναι θετικό το γεγονός της ύπαρξης ιστοσελίδων ελληνικών δημόσιων νηπιαγωγείων, έστω και αν ο αριθμός τους είναι ακόμη μικρός, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου/σχεδιαστές των εν λόγω ιστοσελίδων αγγίζουν αριθμητικά περίπου το 1/3 των σχεδιαστών στο σύνολό τους. Επίσης ως προς το φύλο των σχεδιαστών/δημιουργών, όπου αναφέρεται το όνομα, διαπιστώνουμε ότι είναι αριθμητικά ίση η ενασχόληση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια της μη ύπαρξης σχολικών ιστοσελίδων νηπιαγωγείων σε ικανοποιητικό βαθμό, τα προβλήματα ως προς την κατασκευή-συντήρηση του συγκεκριμένου επικοινωνιακού-πολυτροπικού προϊόντος και οι ανασταλτικοί παράγοντες που προκύπτουν. [432]

11 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Πέραν αυτών γίνεται φανερή η δυσκολία της δημιουργίας σχολικής ιστοσελίδας νηπιαγωγείου, μια που θα πρέπει να επιλύσει ζητήματα όπως είναι η μη ικανότητα ανάγνωσης των μικρών μαθητών εάν αυτοί αποτελούν μέρος των αποδεκτών ή χρηστών του ιστοτόπου, ο χρόνος που απαιτείται να αφιερωθεί από τους/τις νηπιαγωγούς μέσα στο διδακτικό τους ωράριο ή εκτός αυτού, αλλά και η ουσιαστική επιμόρφωσή τους σε θέματα Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εμπειρική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν και αναστέλλουν πρακτικές ή πρωτοβουλίες διαμόρφωσης και συντήρησης σχολικών ιστοσελίδων νηπιαγωγείων, μια διερεύνηση που θα πρέπει να επικεντρωθεί στoυς/στις νηπιαγωγούς που ήδη επιμορφώθηκαν στις Νέες Τεχνολογίες. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γιάννη Σαλονικίδη για τη βοήθειά του ως προς την αναζήτηση των σχολικών ιστοσελίδων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Atkinson, R. (1968), Computerized instruction and the learning process, American Psychologist, 23, Barthes, R. (1988), «Εικόνα-Μουσική-Κείμενο», (Γ. Βέλτσος Πρό-λογος, Γ. Σπανός μετ.), Αθήνα: Πλέθρον 3. Berelson, Β. (1952), Content Analysis in Communication Research, Glencoe, Illinois: Free Press 4. Brummelhuis, A. C. A. ten (1995), Models of Educational Change, The Introduction of Computers in Dutch Secondary Education, Enschede: Universiteit Twente (thesis) 5. Byard, M. (1995), IT under school-based policies for initial teacher training, Journal of Computer Assisted learning, 11, Clements, D. H. (1999), Effective use of computers with young children, In J. V. Copley (ed.), Mathematics in the Early Years. Reston, , VA: National Council of Teachers of Mathematics 7. Cohen, M., & Riel, M. (1989), The Effects of distant audiences on students writing. American Educational Research Journal, 26(2), Cuban, L. (2001), Oversold and underused. Computers in the classroom, Cambridge: Harvard University Press 9. Dawes, L. (1999), First connections: teachers and the National Grid for Learning, Computers and Education, 33(4), Fairclough, N. (1995), Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, London: Longman 11. Fisher, M. (1991), Computerphobia in adult learners, Computer Education, 12, [433]

12 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 12. Frear, V. & Hirschbuhl, J. (1999), Does interactive multimedia promote achievement and higher level thinking skills for today s science student? British Journal of Educational Technology, 30(4) Fullan, M. G. (1991), The new meaning of educational change, London: Gassell 14. Galligan, J. (1995), Computers and pedagogy, Paper presented too the Australian Computers in Education Conference, Perth, Western Australia, Available in: REFS/galligan.htm (22/11/09) 15. Gordin, D., Gomez, L., Pea, R. & Fishman, B. (1996), Using the World Wide Web to Build Learning Communities in K-12, Journal of Computer- Mediated Communication, 2(3), Available in: (27/11/2009) 16. Haugland, S. W. (2000), Computers and Young Children, ERIC Digest, ED Honey, M., & Henriguez, A. (1993), Telecommunications andk-12 Education: Findings from a National Survey, NY: Center for Technology in Education, Bank Street College of Education 18. Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2007), Examining teachers beliefs about ICT in education: implications of a teacher preparation programme, Teacher Development, 11(2), Kalogiannakis, M. & Papadakis, St. (2007), The dual form of further education of educators in ICT: technological and pedagogical training, In C. Constantinou, Z. Zacharias & M. Papaevripidou, Proceedings of the 8th International Conference On Computer Based Learning in Science, , Heraklion Crete: CBLIS 20. Kalogiannakis, M. (2004), Ré seaux pé dagogiques et communauté s virtuelles: de nouvelles perspectives pour les enseignants, Paris: L Harmattan 21. Kapa, E. (1999), Problem solving, planning ability and starting process with Logo, Journal of Computer Assisted Learning, 15(1), Kelly, A., Baldry, A., Edwards, S., Emery, J., Levin, C., Smith, S., & Wills, M. (1985), Τraditionalists and Trendies: Teachers Attitudes to Educational Issues. British Educational Research Journal, 11 (2), Koszalka, T., Breman, J. & Moore, M. (1999), Sharing lesson plans over the World Wide Web: Important components, Education and Information Technologies, 4(2), Krippendorff, K. (1980), Content Analysis: An introduction to its methology, USA: Sage Publications 25. Lavoine, Y. (2004), «Η γλώσσα των μέσων ενημέρωσης», (Π. Πολίτης μετ.), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Α.Π.Θ [434]

13 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26. Law, N., Pelgrum, J. & Plomp, T. (2008), Pedagogy and ICT use in schools around the world. Findings from the IEA SITES 2006 study, CERC Studies in comparative education, The Springer: University of Hong Kong and Dordrecht 27. Livingstone, S., & Bober, M. (2005), UK children go online: Final report of key project findings, Available in: go online/ UKCGOfinalReport.pdf 28. Makrakis, V. (1997), Perceived Relevance of IT courses to prospective teachers professional needs: the case of Greece, Journal of Information Technology in Teacher Education, 6, (2), Mioduser, D., Tur-Kaspa, H. & Leitner, I. (2000), The learning value of computer-based instruction of early reading skills, Journal of Computer Assisted Learning, 16(1), Page, M. (1999), Perils and Promises: Using the Internet in American Education, Information Technology in Childhood Education, Palmquist, M. (1990), The lexicon of the classroom: language and learning in writing classrooms, Doctoral Dissertation, Carnegie Mellon University 32. Pelgrum, W. (2001), Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assessment, Computers & Education, 37, Perrone, C., Repenning, A., Spencer, S. & Ambach, J., (1996), Computers in the Classroom: Moving from Tool to Medium, Journal of Computer- Mediated Communication, 2(3), Available in: 34. Reed, M. (1996), Assessing the impact of computer-based writing instruction, Journal of Research on Computing in Education, 28(4), Robinson, B. (1997), Getting ready to change: the place of change theory in the information technology education of teachers, In D. Passey & B. Samways (eds), Information technology. Supporting change through teacher education, London: Chapman & Hall 36. Smylie, M. A. (1988), The Enhancement Function of Stuff Development: Organizational and Psychological Antecedents to Individual Teacher Change, American Educational Research Journal, 25, Stein, G. (2005), How has the increase in availability of digital resources affected standards in teaching and learning? UK: Canterbury Christ Church University College (Summary Report) 38. Suppes, P. & Morningstar, M. (1968), Computer-assisted instruction, Science, 166, Weber R. (1990β), Basic Content Analysis, Newbury Park: Sage [435]

14 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 40. Williams D., Coles L., Wilson K., Richardson A. & Tuson J. (2000), Teachers and ICT: current use and future needs, British Journal of Educational Technology, 31(4), Βαλσαμίδου, Λ., Μαρσέλου, Β., Μπούκουρα, Κ. & Πλιάσα, Σ. (2008), Μαθήματα Νέων Τεχνολογιών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων. Στο Ε. Κολτσάκης, & Ι. Σαλονικίδης, (Επιμ.), Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Ημαθίας, τ. Α, Νάουσα, Ζαράνης, N. (2005), Εκπαίδευση για κατασκευή ιστοσελίδας Νηπιαγωγείου, Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτών για τις ΤΠΕ, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος, 1, Καϊτατζή Γουϊτλοκ, Σ. (2003), «Η επικράτεια των πληροφοριών», Αθήνα: Κριτική 44. Κελεσίδης, Ευ. (2001), Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας: από τη σχολική τάξη στον κυβερνοχώρο, Virtual School, The sciences of Education Online, 2(2-3), Διαθέσιμο στο: 45. Κυνηγός Χ. (2002), Νέες πρακτικές με νέα εργαλεία στην τάξη: Κατάρτιση επιμορφωτών για τη δημιουργία κοινοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο σχολείο, Στο Χ. Κυνηγός & Ε. Δημαράκη (επιμ.), Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα: Παιδαγωγική αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, 27-53, Αθήνα: Καστανιώτης 46. Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β. & Ντίνας, Κ. (2003), «Η πληροφοριακήεπικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Το παράδειγμα της γλώσσας», Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός 47. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2001), «Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική προσέγγιση» (τόμος Α ), Αθήνα [436]

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 626 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ζαράνης Νικόλας Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστηµίου Κρήτης nzaranis@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 577 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ζαράνης Νικόλαος Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομίδης Βασίλειος Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4 Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β Επιπέδου Β. Κόμης 1, Χ. Τσουράπη 2, Κ. Λαβίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 829 ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αθανάσιος Τζιµογιάννης Τµήµα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και Προθέσεις Νηπιαγωγών Σχετικά με την Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση

Απόψεις και Προθέσεις Νηπιαγωγών Σχετικά με την Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση 53. 07 p 3 6 9_378 9/1/08 7:29 PM Page 371 - e - Απόψεις και Προθέσεις Νηπιαγωγών Σχετικά με την Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασίλης Γιαλαμάς, Κλεοπάτρα Νικολοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Σάββατο, 21 Μαΐου 2016, 09:00-16:00 Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» «Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» Ε. Πεσματζόγλου 1, Α. Παπαδοπούλου 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περίληψη

Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περίληψη Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δημοσθένης Μαδεμτζίδης ΜΔΕ Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 tenis.gr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ελιγκάς Γραµµένος καθηγητής Μαθηµατικών στη Β/βάθµια Εκπ/ση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 31

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδες! Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική. Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ

Εφημερίδες! Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική. Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ Εφημερίδες! Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 593 Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 Π. Κυνηγός. Καραγεώργος Α. Βαβουράκη Κ. Γαβρίλης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπ. Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Email: anasta@cyearn.pi.ac.cy Ευρωπαϊκά έργα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα.

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα. Σοφία Αυγητίδου Βιογραφικό σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, 53 100 Φλώρινα. Τηλ. 96796790

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ, 2 Οκτωβρίου 2010 Getting Prepared for the New School Β. Δενδρινού, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί και ΤΠΕ: διευκολυντές και εμπόδια στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών στη σχολική τάξη

Εκπαιδευτικοί και ΤΠΕ: διευκολυντές και εμπόδια στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών στη σχολική τάξη 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 585 Εκπαιδευτικοί και ΤΠΕ: διευκολυντές και εμπόδια στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών στη σχολική τάξη Κ. Μπίκος1, Μ. Τζιφόπουλος2 1Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας και επικοινωνιών: Η περίπτωση των προγραµµάτων εισαγωγικής

πληροφορίας και επικοινωνιών: Η περίπτωση των προγραµµάτων εισαγωγικής Φιλοθέη Κολίτση «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» ραστηριότητα για την ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις δύο πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς Βαγγελάτος Αριστείδης 1, Αγγελόπουλος Παναγιώτης 2, Μεϊντάνης Σωτήρης 2 vagelat@cti.gr, angelopoulos@minedu.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στυλιανή Στρούβαλη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στυλιανή Στρούβαλη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανή Στρούβαλη e-mail: stellastrouv@primedu.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2014-σήμερα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδική Αγωγή Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική, κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ ιεύθυνση: Βενιζέλου 106, 67 100, Ξάνθη Τηλ. 0541/20339 Fax 0541/ 71210 e-mail: mammari@pme.duth.gr Σπουδές 1990-91: Preparatory Course University of Reading, Berkshire,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 35) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π876_9-12-2011 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ http://b-epipedo2.cti.gr/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Το έργο Το Έργο Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 395 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στόχος της Επιμόρφωσης Ο στόχος της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία [Βιβλιογραφίες-Ηλεκτρονικές πηγές] Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία Διδασκαλία-Εκπαίδευση Γενικές ηλεκτρονικές πηγές - Γενικές ηλεκτρονικές πηγές - ΑΕ Πολιτισμός - Αρχαιογλωσσία - Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης» Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη». Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 117 Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 213-0291616, 6942440449 : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο machairag@yahoo.gr Εκπαίδευση και κατάρτιση 2003-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης μέσα από τις ΤΠΕ. Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης μέσα από τις ΤΠΕ. Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης μέσα από τις ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εισαγωγή How is technology transforming education -

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα