Βιομετρία. Σ. Καλαμπαλίκης, Η. Νάκος, Α. Διάφας, Β. Καραμπατάκης. Περίληψη. Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιομετρία. Σ. Καλαμπαλίκης, Η. Νάκος, Α. Διάφας, Β. Καραμπατάκης. Περίληψη. Εισαγωγή"

Transcript

1 Σ. Καλαμπαλίκης, Η. Νάκος, Α. Διάφας, Β. Καραμπατάκης Περίληψη Η Βιομετρία στην Οφθαλμολογία είναι απαραίτητη κυρίως ως προεγχειρητικός έλεγχος σε καταρρακτικούς ασθενείς για τη μέτρηση του αξονικού μήκους του οφθαλμού και τον έλεγχο του ενδοφακού που θα αντικαταστήσει το φακό. Δίνει όμως και περαιτέρω πληροφορίες για τις διαστάσεις των δομών εντός του οφθαλμού. Στηρίζεται στις τεχνικές της μετάδοσης, ανάκλασης και απορρόφησης του ήχου ή του φωτός στα διάφορα μέσα. Η ανάπτυξη νέων τεχνικών συνεχίζεται με στόχο την απόλυτη ακρίβεια και την επίτευξη του διαθλαστικού στόχου που τίθεται. Λέξεις κλειδιά: βιομετρία, αξονικό μήκος, IOL-Master, A-scan υπέρηχος, κερατομετρία. Εισαγωγή Ως βιομετρία ορίζεται η τεχνική υπολογισμού των σχετικών παραμέτρων του οφθαλμού με κύριο στόχο τον υπολογισμό της διοπτρικής ισχύος του ενδοφακού πριν την επέμβαση καταρράκτη. H συνολική διαθλαστική ισχύς του εμμετρωπικού οφθαλμού είναι περίπου 60 διοπτρίες. Ο κερατοειδής παρέχει περίπου 40 διοπτρίες, ενώ ο κρυσταλλοειδής φακός 20. Κατά την επέμβαση καταρράκτη ο καταρρακτικός φακός αντικαθίσταται από τον ενδοφακό. Με τη βιομετρία υπολογίζεται το αξονικό μήκος του οφθαλμού και συνυπολογίζοντας τα κερατομετρικά δεδομένα διενεργείται ο υπολογισμός της διοπτρικής ισχύος του ενδοφακού. (εικ.1) Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας Α.Π.Θ. Corresponding author: S. Kalampalikis Εικόνα 1: Αποτελέσματα βιομετρίας με την προτεινόμενη διοπτρική ισχύ του ενδοφακού ανάλογα με τη σταθερά. 8

2 Οι 2 βασικές κατηγορίες βιομετρίας είναι 1) η ακουστική βιομετρία (υπερηχογραφική, Α-scan) και 2) η νεότερη οπτική βιομετρία (IOL Master, Biograph). 1 Η Α-υπερηχογραφία (Α-scan) στηρίζεται στο προσδιορισµό των οπτικών αξονικών παραµέτρων µέσω του χρόνου ο οποίος απαιτείται, για να επιστρέψει ένα υπερηχητικό κύµα µετά από την ανάκλασή του σε κάποια οφθαλµική δοµή. Η οπτική βιομετρία συνοχής βασίζεται σε δεδομένα που αφορούν τη σχετική ταχύτητα µε την οποία το φως ταξιδεύει διαµέσου των διαφορετικών οφθαλµικών δομών, προκειµένου να υπολογιστούν οι γεωµετρικές αποστάσεις. H δυνατότητα διερεύνησης των ανατομικών στοιχείων του βολβού και του κόγχου, ανεξάρτητα από τη διαφάνεια ή μη των επιμέρους ανατομικών δομών, και ο ανώδυνος χαρακτήρας της μεθόδου συνετέλεσε στην ανάπτυξη της υπερηχογραφίας στην οφθαλμολογία. Εκτός αυτού του κύριου σκοπού, η βιομετρία ως μέθοδος μελέτης του αξονικού μήκους σχετίζεται και με άλλα συμπεράσματα. Καθίσταται σημαντική η διενέργειά της, σε περιπτώσεις όπως η υψηλή μυωπία, η φθίση του βολβού, το συγγενές γλαύκωμα, η μικροφθαλμία και η υπερπλασία του πρωτογενούς υαλοειδούς. Έπειτα από στατιστικές καταγραφές των μέσων όρων των αξονικών μηκών ανά ηλικία θα μπορεί να πιθανολογηθεί τυχόν μελλοντική ανάπτυξη διαθλαστικής διαταραχής. 2 Επίσης παρατηρείται συχέτιση του αξονικού μήκους και του χρόνου δημιουργίας καταρράκτη, όπου σε μεγαλύτερα αξονικά μήκη οφθαλμών δημιουργούνται καταρράκτες σε μικρότερη ηλικία. 3 Α-υπερηχογραφία Αναφορικά με την A-υπερηχογραφία (A-scan), οι υπέρηχοι είναι ακουστικά κύματα που παράγονται από την ταλάντωση σωματιδίων μέσα σε ένα μέσο με τη μορφή κύματος. Έχουν συχνότητα μεγαλύτερη των 20 Khz (δηλαδή κύκλοι ανά δευτερόλεπτο), τα οποία και δε γίνονται αντιληπτά από το ανθρώπινο αυτί. Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται στην Οφθαλμολογία είναι συνήθως της τάξης των 8-10 Mhz διότι έτσι επιτυγχάνεται συγκεκριμένο βάθος διείσδυσης στον οφθαλμό και ικανοποιητική ανάλυση των µικρών σε διαστάσεις οφθαλµικών δοµών. 4 Οι πολύ υψηλές αυτές συχνότητες παράγουν βραχέα μήκη κυμάτων μικρότερα των 2 mm. Η ταχύτητα μετάδοσης των υπερήχων (ν) εξαρτάται από την ελαστικότητα και τη πυκνότητα του μέσου μέσα στο οποίο κινείται το κύμα. Στη βιοµετρία υπερήχων ο ήχος διαδίδεται µέσω: α) του κερατοειδούς, β) του υδατοειδούς υγρού, γ) του φακού, δ) του υαλοειδούς, ε) του αµφιβληστροειδούς, στ) του χοριοειδούς και ζ) του σκληρού. Λόγω της διαφορετικής σύστασης των παραπάνω δοµών, τα υπερηχητικά κύµατα µεταβάλλουν συνεχώς την ταχύτητά τους κατά τη διάδοσή τους εντός του οφθαλµού. Η ταχύτητα μετάδοσης στο υδατοειδές είναι 1532 m/sec, στον κρυσταλλοειδή φακό 1640 m/sec ενώ στον καταρρακτικό 1629 m/sec. 5 Γνωρίζοντας την ταχύτητα των υπερήχων σε κάθε µέσο και µετρώντας το χρόνο από τη στιγµή που ο υπέρηχος ξεκινά από τον κερατοειδή µέχρις ότου η ανάκλασή του επιστρέψει πίσω, η συσκευή A-scan είναι σε θέση να προσδιορίσει µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια την απόσταση από το σηµείο ανάκλασης µέσω της σχέσης: απόσταση = (ταχύτητα x χρόνος)/2, αφού αναφερόμαστε στη διπλάσια απόσταση. Η ένταση (I) του υπερήχου είναι το ποσόν της ενέργειας που διέρχεται δια μέσου μιας επιφάνειας στη μονάδα του χρόνου και μετριέται σε decibel (db). Το ηχητικό σήμα υφίσταται αλλοιώσεις κατά την πορεία του διαμέσω των οφθαλμικών ιστών. Η ελάττωση αυτή της ενέργειας, διαπιστώνεται μέσω της σχετικής μείωσης των επαρμάτων και οφείλεται τόσο στην ανάκλαση που υφίσταται το ηχητικό σήμα κατά την είσοδο και έξοδο σε διαφορετικό ηχητικό μέσο όσο και στην απορρόφηση του. Ο βαθμός της απορρόφησης είναι διαφορετικός σε κάθε πάθηση και αποτελεί ουσιαστικό διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο. 5 Οι βασικές υπερηχογραφικές εξεταστικές μέθοδοι είναι τρεις: η A-υπερηχογραφία, η B-υπερηχογραφία και η βιομετρία. Η A αποτελεί μονοδιάστατη απεικόνιση επαρμάτων, η B αποτελεί δισδιάστατη απεικονιστική μέθοδο, ενώ η βιομετρία αποτελεί Α-υπερηχογραφία καταμέτρησης του αξονικού μήκους του βολβού και των ενδιάμεσων ενδοφθάλμιων μορφωμάτων. 5 Η Α-υπερηχογραφία (amplitude modulation, διαμόρφωση ως προς το μέγεθος) είναι μονοδιάστατη μέθοδος (η δέσμη των υπερήχων εκπέμπεται σ έναν άξονα). Οι υπέρηχοι που ανακλώνται από τα διάφορα μέσα του οφθαλμού εμφανίζονται ως κάθετα επάρματα στην ισοηλεκτρική γραμμή. Το ύψος των επαρμάτων είναι ανάλογο με την ένταση των ανακλώμενων υπερήχων. Η απόσταση μεταξύ των επαρμάτων αντιστοιχεί στο χρόνο που χρειάζονται οι υπέρηχοι για να διανύσουν το διάστημα μεταξύ των διαχωριστικών επιφανειών του οφθαλμού. Επειδή η ταχύτητα μετάδοσης των υπερήχων στα διάφορα στοιχεία του οφθαλμού είναι γνωστή, μπορεί να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ των επαρμάτων, άρα και τα ενδοβολβικά ή ενδοκογχικά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Για το λόγο αυτό η Α- μέθοδος έχει ένδειξη εφαρμογής στη βιομετρία και στην ποιοτική υπερηχογραφία. 5 Αν και δίνει πληροφο- 9

3 Panoptis Volume 26 Issue 1 June 2014 ρίες σε μία διάσταση, υπερτερεί της Β σ ό,τι αφορά την κίνηση, την αιματική ροή και την εκτίμηση της υφής (ποιοτική Α-υπερηχογραφία). Οι λήψεις είναι είτε διασκληρικές είτε διακερατοειδικές. Η διακερατοειδική ομοιάζει με τη βιομετρία. Η Α-υπερηχογραφία (Α-scan) με διακερατοειδική λήψη παρουσιάζει το ίδιο γράφημα που παρουσιάζεται στη βιομετρία. Ξεκινά από το αρχικό έπαρμα της εξόδου του υπερήχου από το στυλεό του που είναι μη αξιολογήσιμο. Έπειτα διαγράφεται το έπαρμα του κερατοειδούς ύψους ιδίου με το έπαρμα εξόδου (100%), η πρόσθια επιφάνεια του φακού, όπου παρατηρείται επίσης μεγάλο επάρμα και μετά η οπίσθια επιφάνεια του φακού, που και αυτή έχει επάρμα 100%. Το υαλοειδές που ακολουθεί, δεν έχει καθόλου ή ελάχιστο έπαρμα γιατί είναι ομοιογενές και δεν έχει ανακλαστικές επιφάνειες. Τέλος απεικονίζεται ο αμφιβληστροειδής, με περίπου 100% έπαρμα και ο σκληρός πάλι με πλήρες έπαρμα καταλήγοντας στο κόγχο με πολλαπλά επάρματα σε φθίνουσα πορεία που αντιστοιχούν σε λίπος και στα αγγεία. (εικ.2) Η Α-υπερηχογραφία έχει χαρακτηριστικά ποιοτικά και κινητικά. Η ποιοτική Α-υπερηχογραφία καθορίζει το μέγεθος και τα υπερηχητικά χαρακτηριστικά των ιστών του οφθαλμού, προκειμένου να καθοριστεί το είδος τους. Τα κινητικά χαρακτηριστικά περιγράφουν την αγγειοβρίθεια (χαμηλά επάρματα που τρεμοπαίζουν υποδηλώνουν αιματική ροή, όταν ο οφθαλμός είναι ακίνητος). Οι αυξομειώσεις των επαρμάτων σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο με κίνηση του οφθαλμού, δηλώνουν κινητικότητα της βλάβης. Η Β-υπερηχογραφία (brightness modulation, διαμόρφωση ως προς τη φωτεινότητα), είναι δισδιάστατη μέθοδος, δηλαδή η δέσμη των υπερήχων εκπέμπεται σε ένα επίπεδο του οφθαλμού. Οι υπέρηχοι που ανακλώνται απεικονίζονται με τη μορφή φωτεινών κηλίδων, των οποίων η φωτεινότητα, η πυκνότητα και η διάταξη εξαρτάται από την ένταση και τον τρόπο ανάκλασης των υπερήχων. Η διάταξη των φωτεινών κηλίδων κατά το επίπεδο εκπομπής επιτρέπει την ανατομική απεικόνιση του εξεταζόμενου οφθαλμού. Για το λόγο αυτό η Β-μέθοδος μπορεί να δώσει τοπογραφικές πληροφορίες. 5 Άλλη εφαρμογή των υπερήχων στην Οφθαλμολογία αποτελούν οι συνεχείς υπέρηχοι, που βασιζόμενοι στο φαινόμενο Doppler ελέγχουν την αιματική ροή. Οι συνεχώς εκπεμπόμενοι υπέρηχοι ανακλώνται από τα κινούμενα ερυθρά αιμοσφαίρια μέσα στα αγγεία με συχνότητα ανάλογη με τη ταχύτητα ροής του αίματος, η οποία γίνεται γνωστή με ακουστικό σήμα. Ωστόσο στη μέτρηση της αιματικής ροής με τη μέθοδο Doppler πλέον χρησιμοποιείται η ακτινοβολία laser αντί για τους υπέρηχους.1 Εικόνα 3: Βιομετρία a-scan (επαφής) Εικόνα 2: Γραφήματα ακουστικής βιομετρίας C: κερατοειδής, L1: πρόσθια επιφάνεια φακού, L2: οπίσθια επιφάνεια φακού, R: αμφιβληστροειδής. Η κύρια μορφή A-scan απαιτεί την επαφή (contact) του οφθαλµού με το στυλεό, ο οποίος αποτελεί την πηγή των υπερήχων. Μετά την ενστάλλαξη σταγόνων τοπικού αναισθητικού τοποθετείται η κεφαλή του στυ- 10

4 λεού της βιομετρίας στο κέντρο του κερατοειδούς ενώ ο ασθενής προσηλώνει ευθεία εμπρός και μακριά (εικ.3). Μία ακόμα λειτουργία της βιομετρίας με υπερήχους είναι και ο προσδιορισμός του πάχους του κερατοειδούς, (παχυμετρία), ιδαίτερα χρήσιμη παράμετρος στην διαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς. 5 Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, η A-scan υπερηχογραφία επαφής αποτελούσε τη πλέον διαδεδομένη βιομετρία. Βέβαια η A-scan επαφής κρίνεται ίσως λιγότερο ακριβής σε σύγκριση με την ονομαζόμενη βιομετρία εμβύθισης στο να καθορίζει το αξονικό μήκος. Η βιομετρία εμβύθισης, αποτελεί επίσης Α-υπερηχογραφία και γίνεται με λουτρό ύδατος, απαιτεί όμως τεχνική με μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης. Βιομετρία οπτικής συνοχής Η βιομετρία οπτικής συνοχής με κύριο εκπρόσωπο το IOL Master, προσδιορίζει, το αξονικό µήκος του οφθαλµού με μεγάλη ακρίβεια χρησιµοποιώντας την τεχνική της συµβολοµετρίας µερικής συνοχής (Partial Coherence Interferometry ή PCI). Η µεθόδος της συµβολοµετρίας µερικής συνοχής, είναι βασισµένη στο συµβολόµετρο Michelson, επινόηση του ομώνυμου Αµερικανού φυσικού ( ). Η εξέταση πραγματοποιείται χωρίς να έρθει σε επαφή με τον κερατοειδή του ασθενούς (non contact) (εικ. 4). Μετράει το αξονικό µήκος του οφθαλµού µε ακρίβεια της τάξεως των ±0.01 mm σε κλίµακα µέτρησης mm. Αρχικά, το διοδικό laser (LD) της συσκευής παράγει μία δέσμη υπέρυθρου φωτός µήκους κύµατος λ = 780 nm, η οποία µέσω ενός ηµιανακλαστικού κατόπτρου (διαιρέτης δέσµης) αρχικά διαιρείται στα δύο. Αφού χωριστεί σε δύο οµοαξονικές ακτίνες από το διαχωριστή δέσµης, το φως ανακλάται µέσα στον οφθαλµό από δύο κάτοπτρα. Και οι δύο οµοαξονικές ακτίνες εισέρχονται στον οφθαλµό, µε αποτέλεσµα να έχουµε ανακλάσεις τόσο στην επιφάνεια του κερατοειδούς, όσο και στο µελάγχρουν επιθήλιο του αµφιβληστροειδούς. Tα δύο µέρη ακολουθούν τη δική τους διαδροµή, ώσπου κάποια στιγµή ενώνονται. Έτσι παράγονται εικόνες συµβολής (συµβολοµετρία µερικής συνοχής), οι οποίες ανιχνεύονται από κατάλληλη συσκευή (ανιχνευτής). Η διαφορά των συχνοτήτων µεταξύ των ομοαξονικών ακτίνων που εξέρχονται από τον οφθαλµό, με βάση το μήκος κύματος και τον αριθμό των κροσσών συμβολής που συλλέγονται από τον ανιχνευτή, καθιστούν εφικτό τον ακριβή υπολογισμό των βιομετρικών αποστάσεων. 4 Η βιομετρία οπτικής συνοχής, εκτός από το αξονικό μήκος, χρησιμοποιείται επίσης για κερατομετρικές μετρήσεις και μετρήσεις του βάθους του πρόσθιου θαλάμου, χρησιµοποιώντας οπτική παχυµετρία, το μήκος του κερατοειδή και την περιγραφή ανώµαλων επιφανειών. Μπορεί να υπολογίσει τη δύναμη του ενδοφακού χρησιμοποιώντας διάφορες φόρμουλες. Οι μετρήσεις της έχουν μεγάλη επαναληψιμότητα και δεν απαιτούν παρόμοια δεξιότητα με τη βιομετρία επαφής. Με αυτή τη μέθοδο είναι εφικτό να μετρηθούν εύκολα και βολβοί με σιλικόνη, αφού προσαρμοστούν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Για τον τελικό προσδιορισµό του αξονικού µήκους του οφθαλµού, χρειάζεται η λήψη πέντε έγκυρων µετρήσεων από τις οποίες υπολογίζεται η µέση τιµή, με την προϋπόθεση ότι δε διαφέρουν µεταξύ τους πάνω από 0.1 mm. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αποκλίνουσες µετρήσεις θα πρέπει να επαναληφθούν, ώστε να υπολογιστεί ακριβέστερα το αξονικό µήκος.(εικ.5) Εικόνα 4: Οπτική βιομετρία συνοχής Εικόνα 5: Αποτελέσματα βιομετρίας οπτικής συνοχής για την εύρεση της διοπτρικής ισχύος του ενδοφακού. 11

5 Panoptis Volume 26 Issue 1 June 2014 Το βάθος του προσθίου θαλάµου, που προσδιορίζεται από την οπτική βιομετρία συνοχής, ορίζεται ως η απόσταση που µετράται παράλληλα προς τον οπτικό άξονα, με όρια την οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς και την πρόσθια επιφάνεια του κρυσταλλοειδή φακού πίσω από την κόρη. Ο προσδιορισµός του βάθους του προσθίου θαλάµου συντελεί στην αύξηση της ακρίβειας του προσδιορισµού της δύναµης του ενδοφακού σε µια εγχείρηση καταρράκτη. Επιπλέον, έρευνες αποκαλύπτουν συσχέτιση βαθύτερου προσθίου θαλάμου με τον οπίσθιο υποκαψικό καταρράκτη. 6 Παρόν Μέλλον Κατά καιρούς παρουσιάζονται νέα μηχανήματα, που χρησιμοποιούν τις γνωστές τεχνικές και μετρούν νέες παραμέτρους όπως το πάχος του φακού, την κορική απόσταση και την εκκεντρότητα του οπτικού άξονα. 7 Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) είναι τεχνική που έχει εισβάλλει στην Οφθαλμολογία τα τελευταία 20 χρόνια γνωρίζοντας μεγάλη ανάπτυξη. Τα τελευταία μηχανήματα φέρουν υψηλότατη διακριτική ικανότητα και μπορούν να μετρήσουν αποστάσεις με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. Μέχρι τώρα δεν έχουν διαδοθεί πρωτόκολλα ανάλυσης του αξονικού μήκους. Μετριούνται όμως αναλυτικά αποστάσεις μικρότερες όπως το μήκος του προσθίου θαλάμου, το πάχος του κερατοειδούς χωρίς ακόμα αυτόματο τρόπο, οπότε είναι εξαρτώμενες από τον ερευνητή. Οι μετρώμενες αποστάσεις ελέγχονται ελάχιστα μεγαλύτερες, συγκρινόμενες με τις γνωστές υπάρχουσες μεθόδους. 7 Φόρμουλες Βιομετρίας Πολυάριθμες φόρμουλες έχουν αναπτυχθεί που χρησιμοποιούν την κερατομετρία και το αξονικό μήκος για να υπολογίσουν την διοπτρική ισχύ του ενδοφακού (IOL). Πολλές φορές η επιλογή τους εξαρτάται από την αμετρωπία του ασθενούς. Ορισμένοι τύποι ενσωματώνουν πρόσθετες παραμέτρους όπως το βάθος προσθίου θαλάμου για να βελτιστοποιήσουν την ακρίβεια της πρόβλεψης. H πιο συχνά χρησιμοποιούμενη φόρμουλα βιομετρίας είναι η SRK-T. Η SRK-Τ και η Holladay 1 χρησιμοποιούνται συνήθως για οφθαλμούς με αξονικό μήκος μεγαλύτερο από 22,0 mm και εώς 26,0 mm. Σε μεγάλες μυωπίες με αυξημένα αξονικά μήκη συνιστώνται η Holladay 2, Haigis και η SRK-Τ. 3,8 Σε υπερμετρωπικούς οφθαλμούς αξονικού μήκους κάτω του 21,5mm ειδικοί τύποι όπως ο Hoffer Q θεωρούνται ανώτεροι. 8,9,10 Τί πρέπει να προσέχουμε κατά τη βιομετρία Λάθος στη μέτρηση του αξονικού μήκους κατά 100μm ή 0,1mm οδηγεί σε διαφορά 0,28 διοπτριών, και λάθος 330μm ή 0,33mm σε απόκλιση 1 διοπτρίας. Τα λάθη μπορούν να γίνουν σε πολλές φάσεις της διαδικασίας της βιομετρίας. Tέτοιες είναι η εκτέλεση της κερατομετρίας και της βιομετρίας, η επιλογή του τρόπου βιομετρίας, του τύπου της φόρμουλας, ο προσδιορισμός και η αναγνώριση των δεδομένων και τα διεγχειρητικά συμβάματα. 11 Σ ότι αφορά την κερατομετρία, στο κερατόμετρο Javal, πολλές φορές είναι δύσκολη η μέτρηση λόγω ανεπαρκούς ρύθμισης (καλιμπράρισμα) και αστάθειας της δακρυικής στοιβάδας. Το αυτόματο διαθλασίμετρο από την άλλη απαιτεί συνεργασία του ασθενή. Η κερατοτοπογραφία, ενώ είναι η καλύτερη μέθοδος, απαιτεί περισσότερο χρόνο και είναι περισσότερο δαπανηρή. Η εκτέλεση της βιομετρίας έχει χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το αποτέλεσμα. Ο άξονας του υπερήχου πρέπει να συμβαδίζει με τον οπτικό άξονα προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ακρίβεια. Η κακή θέση του εξεταστή σε σχέση με τον εξεταζόμενο, η ελλιπής αναισθησία, η ανεπαρκής ενυδάτωση του κερατοειδή, η αυξημένη πίεση που ασκεί ο στυλεός στον κερατοειδή επηρεάζουν τη τελική έκβαση. Επίσης πολλές φορές δεν γίνονται 10 ανεξάρτητες μετρήσεις, ενώ και ο στυλεός δεν απομακρύνεται από τον κερατοειδή μετά από κάθε μέτρηση όπως πρέπει να γίνεται κανονικά. Έτσι επηρεάζεται η ανεξαρτησία των μετρήσεων. 11 Οι ασθενείς που φορούν φακούς επαφής δε θα έχουν αξιόπιστα αποτελέσματα αν δε τους αφαιρούν τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν τη βιομετρία, αν είναι μαλακοί, και 3 εβδομάδες πριν, αν είναι σκληροί. 9 Στα βιομετρικά δεδομένα και τα επιμέρους επαρμάτα, έχει σημασία η τυπική απόκλιση (standard deviation, SD). Επιβάλλεται η πλήρης ανάγνωση και των 10 μετρήσεων, έτσι ώστε να διαγράψουμε μετρήσεις με επάρματα σε μη σωστή θέση, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι το έπαρμα του αμφιβληστροειδή. Η τυπική απόκλιση μπορεί να επισημάνει λάθη στις επιμέρους μετρήσεις όταν οι τιμές SD είναι μεγαλύτερες από 0.15mm και δηλώνει πιθανότητα λάθους >0.50 διοπτρίας. Αν λοιπόν η SD είναι μεγαλύτερη του 0.15, τότε ελέγχουμε όλες τις μετρήσεις που απέχουν πλέον του μέσου εύρους και τις επαναλαμβάνουμε. Πρέπει να ελέγχουμε όλες τις μετρήσεις ξεχωριστά και να κοιτάμε εάν τα 4 επάρματα έχουν ύψος περίπου 100%. Ελέγχουμε το απόκομμα του υπολογισμού του ενδοφακού και θέτουμε σωστές παραμέτρους σε ότι αφορά το ποιος οφθαλμός, ποια φόρμουλα βιομετρίας, ποιο είδος φακού, ποια σταθερά ενδοφακού και ποιο το επιδιωκόμενο βιομετρικό απο- 12

6 τέλεσμα. Κάνουμε διεξοδική συζήτηση με τον ασθενή προεγχειρητικά και ρύθμιζουμε τα αποτελέσματα στον επιθυμητό στόχο δηλαδή στο επιδιωκόμενο σφαιρικό ισοδύναμο. Μερικές φορές κάποιος βαθμός αμετρωπίας είναι επιθυμητός και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο ζωής του ασθενή και την κατάσταση του άλλου οφθαλμού. Διεγχειρητικά, λάθος ένθεση του ενδοφακού είναι καίριας σημασίας για το αποτέλεσμα. Η προσθιοπίσθια απόσταση του σάκου είναι 0,50mm. Ενδεχόμενη τοποθέτηση του ενδοφακού στην ακτινωτή αύλακα (sulcus) υποδηλώνει ένθεση του κατά 0.25mm μακρύτερα από τον αμφιβληστροειδή. Αν τοποθετηθεί εκεί ο προεπιλεγμένος ενδοφακός θα παρατηρηθεί μυωπική απόκλιση 0.75 διοπτριών. Ανάστροφη ένθεση του ενδοφακού με κλίση 10 προκαλεί πρόσθια μετατόπιση κατά 0.50mm σε σχέση με τον αμφιβληστροειδή και μυωπική απόκλιση 1.5 διοπτριών. 11 Κάποιοι ενδοφακοί είναι επίπεδοι, δηλαδή έχουν γωνία μηδέν μοιρών μεταξύ σώματος (optic) και ποδιών (haptics) και δε μεταβάλλεται η διοπτρική τους ισχύς αν τοποθετηθούν ανάποδα. Άρα η σωστή βιομετρία είναι πολυπαραγοντική διαδικασία. Οποιοδήποτε λάθος και μη σωστή εκτέλεση των παραμέτρων που χρειάζονται, οδηγούν σε αποκλίσεις αμετρωπίας οι οποίες αλλοιώνουν το χειρουργικό αποτέλεσμα του ιατρού. 6 Σύγκριση βιομετριών Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βιομετρία συνοχής εξαρτάται λιγότερο στην εφαρμογή της από το χρήστη σε αντίθεση με τη βιομετρία υπερήχων. Η βιομετρία συνοχής χαρακτηρίζεται από ευκολία, ταχύτητα χρήσης και ασφαλή αποτελέσματα σε πυκνούς καταρράκτες ή σε ύπαρξη ελαίου σιλικόνης. Από την άλλη, η βιομετρία υπερήχων ενδείκνυται όταν ο ασθενής δεν μπορεί να καθηλώσει το βλέμμα του σωστά και συνεπακόλουθα δε μπορεί να μετρηθεί σε βιομετρία συνοχής και σε έντονους οπίσθιους υποκαψικούς καταρράκτες. 7 Σε µια έρευνα σύγκρισης της επαναληψιµότητας των µετρήσεων του αξονικού µήκους µε οπτική βιομετρία συνοχής σε σχέση µε βιομετρία υπερήχων σε παιδιά, βρέθηκε ότι οι µετρήσεις µε το IOL Master είχαν καλύτερη επαναληψιµότητα (95% όρια συµφωνίας από έως mm) σε σύγκριση µε τη βιομετρία υπερήχων (95% όρια συµφωνίας από έως mm), όπως και για τις µετρήσεις βάθους πρόσθιου θαλάµου ( έως mm βιομετρία συνοχής, έως mm Α-Scan). 12 Το εκτεταμένο εύρος τιμών στη βιομετρία υπερήχων μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστή χρήση της τυπικής απόκλισης (SD). Μία σύγκριση της βιομετρίας επαφής και της βιομετρίας εμβύθισης, δείχνει ότι οι διαφορές των μετρήσεων μεταξύ τους κυμαίνονται από 0,14 έως και 0,36 mm (0,25-1 διοπτρία). Συγκριτικά με τη βιομετρία εμβύθισης και την οπτική βιομετρία συνοχής, η βιομετρία εμβύθισης είναι ιδανική σε πολύ σκληρούς πυρήνες. Από την άλλη, η οπτική βιομετρία συνοχής πλεονεκτεί σε υποψία οπίσθιου κολοβώματος, γιατί προσδιορίζει σίγουρα την ωχρά κηλίδα. Γενικά κρίνεται ακριβέστερο το αποτέλεσμα με τη βιομετρία εμβύθισης, με υποστήριξη και από την οπτική βιομετρία συνοχής. Επειδή η βιομετρία οπτικής συνοχής είναι όργανο µη επαφής, το IOL Master χρήσιµεύει για τη µέτρηση του αξονικού µήκους σε νεαρά άτοµα, κυρίως παιδιά 4. Ο λόγος που οι δύο µέθοδοι δίνουν διαφορετικές µέσες τιµές και έχουν διαφορετική επαναληψιµότητα, οφείλεται στο ότι οι δύο συσκευές λειτουργούν βάσει διαφορετικών αρχών. Οι µετρήσεις µε την οπτική βιομετρία συνοχής βασίζονται σε υποθέσεις που αφορούν τη σχετική ταχύτητα µε την οποία το φως ταξιδεύει διαµέσου διαφορετικών οφθαλµικών µέσων (π.χ. οι δείκτες διάθλασης για διαφορετικά οπτικά µέσα), προκειµένου να υπολογιστούν γεωµετρικές αποστάσεις. Ενώ για τις µετρήσεις µε το A-Scan το όργανο υπολογίζει αποστάσεις βάσει του χρόνου επιστροφής της ηχούς του υπερηχητικού κύµατος και άρα στηρίζεται σε υποθέσεις σχετικά µε την ταχύτητα των υπερήχων σε διαφορετικά µέσα. Επίσης, η τεχνική υπερήχων µετρά το αξονικό µήκος από τον κερατοειδή µέχρι την έσω αφοριστική µεµβράνη, ενώ το συµβολοµετρικό σήµα από τη βιομετρία συνοχής ανακλάται από το µελάχρουν επιθήλιο του αµφιβληστροειδούς. Αναµένεται λοιπόν η βιομετρία συνοχής να µετρά µεγαλύτερο αξονικό µήκος σε σχέση µε την ακουστική µέθοδο. 13 Ο κατασκευαστής έχει ενσωµατώσει µια αυτόµατη ρύθµιση για την απόσταση µεταξύ της έσω αφοριστικής µεµβράνης και του µελαγχρόου επιθηλίου. Τέλος, στη βιοµετρία A-scan, η επιπέδωση του κερατοειδούς που λαµβάνει χώρα, όταν ο στυλεός αγγίζει την επιφάνειά του, θα µπορούσε να οδηγήσει πιθανώς σε µικρότερα αξονικά µήκη σε σχέση µε τις αντίστοιχες µετρήσεις µέσω του IOL Master. Έλεγχος µετρήσεων του IOL Master σε σχέση µε το A-Scan σε ενήλικες εξεταζόµενους, έδειξε µικρές µέσες διαφορές µεταξύ των δύο τεχνικών όσον αφορά τον προσδιορισµό του αξονικού µήκους (απόκλιση 0,02 mm) και το βάθος του πρόσθιου θαλάµου (0,06 mm) 14 μεγαλύτερο για τη βιομετρία συνοχής, ενώ σε άλλη έρευνα η βιομετρία συνοχής είχε τιμές κατά µέσο όρο µεγαλύτερες σε σχέση µε το Α-scan κατά 0.14 mm για το αξονικό µήκος και 0.09 mm για το βάθος του πρόσθιου θαλάµου. 12 Το γεγονός αυτό είναι πολύ πιθανόν να οφει- 13

7 Panoptis Volume 26 Issue 1 June 2014 λέται, στη δύναµη που ασκείται στον κερατοειδή κατά την εφαρμογή επαφής του ακουστικού υπερήχου. Οι διαφορές µεταξύ των δύο µεθόδων θεωρούνται κλινικά µη σηµαντικές, αν αναλογιστούµε τον πρακτικό κανόνα που αναφέρει πως µια αλλαγή στο αξονικό µήκος κατά 1 mm επιφέρει µια αλλαγή 3D περίπου στη διαθλαστική δύναµη του ενδοφακού. Biometry S. Kalampalikis, E. Nakos, Α. Diafas, V. Karampatakis Laboratory of Experimental Ophthalmology, Aristotle University of Thessaloniki Abstract Biometry in Ophthalmology is required primarily as a preoperative control of cataract patients for measuring the axial length of the eye and of the intraocular lens. In addition it provides further information on the dimensions of the structures within the eye. Biometry is based on fundamentals of transmission, reflection and absorption of sound or of light in different media. The development of new techniques aims to absolute accuracy and achievement of optimal postoperative refraction. Key words: Biometry, axial length, IOL-Master, A-scan ultrasound, keratometry. Βιβλιογραφία 1. Haigis W, Lege B, Miller N, Schneider B. Comparison of immersion ultrasound biometry and partial coherence interferometry for intraocular lens calculation according to Haigis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2000; 238(9): Cegarra MJ, Casanova Izquierdo J, Hernández Gil de Tejada T, Sanchis-Gimeno JA, Alonso L. Consolidating the anatomical relationship between ocular axial length and spherical equivalent refraction. European Journal of anatomy 2001; 5(3): Tuft SJ, Bunce C. Axial length and age at cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2004; 30(5): Τσερεβελάκης Γ. Οφθαλµο-βιοµετρικός έλεγχος σε παιδιά-µέλη αθλητικών οµάδων ποδοσφαίρου Στάγκος Ν. Κλινική Οφθαλμολογία 2002; 4: Wong TY, Foster PJ, Johnson GJ, Seah SK. Refractive errors, axial ocular dimensions, and age-related cataracts: the Tanjong Pagar survey. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44(4): Mylonas G, Sacu S, Buehl W, Ritter M, Georgopoulos M, Schmidt-Erfurth U. Performance of three biometry devices in patients with different grades of age-related cataract. Acta Ophthalmol 2011; 89(3):e Aristodemou P, Knox Cartwright NE, Sparrow JM, Johnston RL. Formula choice: Hoffer Q, Holladay 1, or SRK/T and refractive outcomes in 8108 eyes after cataract surgery with biometry by partial coherence interferometry. J Cataract Refract Surg 2011; 37(1): Kanski JJ, Bowling B. Clinical Ophtalmology a systematic approach, El-Nafees R, Moawad A, Kishk H, Gaafar W. Intraocular lens power calculation in patients with high axial myopia before cataract surgery. Saudi J Ophthalmol 2010; 24(3): Astbury N. Balasubramanya Ramamurthy. How to avoid mistakes in biometry. Community Eye Health 2006; 19(60): Carkeet A, Saw SM, Gazzard G, Tang W, Tan DT. Repeatability of IOLMaster biometry in children. Optom Vis Sci 2004; 81(11): Goyal R, North RV, Morgan JE. Comparison of laser interferometry and ultrasound A-scan in the measurement of axial length. Acta Ophthalmol Scand 2003; 81(4): Santodomingo-Rubido J, Mallen EAH, Gilmartin B, Wolffsohn JS. A new non-contact optical device for ocular biometry. Br J Ophthalmol 2002; 86(4):

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Kαταρράκτης www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο καταρράκτης; Ο καταρράκτης είναι η σταδιακή θόλωση του κρυσταλλοειδούς φυσικού φακού του ματιού που βρίσκεται πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές επεμβάσεις

Διαθλαστικές επεμβάσεις Διαθλαστικές επεμβάσεις www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο «διαθλαστική χειρουργική»; Τι πετυχαίνουν οι διαθλαστικές επεμβάσεις; Με τον όρο διαθλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Bιτρεκτομή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι η βιτρεκτομή (υαλοειδεκτομή); Βιτρεκτομή είναι ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης κατά την οποία αφαιρείται το υαλοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ.

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Κλειώ Χατζηστεφάνου Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ Στοιχεία οπτικής Ορισμός: Ως πρίσμα ορίζεται τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. ιάταξη κατασκευής ολογράµµατος ανάκλασης. ΕΜΠ. Εργαστήριο ολογραφίας

Εικόνα 1. ιάταξη κατασκευής ολογράµµατος ανάκλασης. ΕΜΠ. Εργαστήριο ολογραφίας Ο Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ο Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ο όρος ολογραφία, προέρχεται από τις λέξεις «όλος» και «γραφή», είναι δε ένα είδος απεικόνισης που επιτρέπει την τρισδιάστατη αναπαραγωγή της εικόνας ενός αντικειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ί ς ό ς ά 3ο Επιστηµονικό Καλοκαιρινό Διαδραστικό Διεταιρικό Συµπόσιο NAVARINO DUNES 23 26 Ιουνίου 2011 ί ά Medical ultrasound βασίστηκε σε αρχές sonar που αναπτυχθήκαν στο World War

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Δημ. Καρδούλας M.Sc, Ph.D Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης Ευρωκλινική Αθηνών Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές Αρχές Φυσικής Οργανολογία των Υπερήχων Αιμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Amplitude Mode, A - Mode

Amplitude Mode, A - Mode US TPA Amplitude Mode, A - Mode 1. Κεφαλή Υπερήχων, 2. Εκπεμπόμενη δέσμη, 3. Ηχοανακλαστικές επιφάνειες, 4. Επιστρεφόμενη Ηχώ 5. Απεικόνιση Αφετηρία για την εξέλιξη... Βασικές αρχές: Απεικόνιση ως peaks

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση =0.0 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,0 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές φωτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ΟΠΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 2 Ασκήσεις... 3 ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 4 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 4 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 4 Ασκήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Οφθαλµο-βιοµετρικός έλεγχος σε παιδιά-µέλη αθλητικών οµάδων ποδοσφαίρου» Γεώργιος Ι. Τσερεβελάκης Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Ηχος: Μια μηχανική διαταραχή η οποία προκαλείται από μια πηγή και διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα σε ένα ελαστικό μέσο. Μια περιοδική ταλάντωση των μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη

Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη Georgios Chatzilaou, MD2 Anastasios John Kanellopoulos, MD1,2 Costas H. Karabatsas, MD, Dmed, FEBO, MRCOphth, FRCS Ed2 1: New

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ LASER http://www.physics.upatras.gr/laserlab LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Πέτρος Περσεφόνης

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: Το πρόβλημα Ένας φίλος σας βρήκε ένα μικρό, πολύ όμορφο τεμάχιο διαφανούς στερεού και ζητά τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Κεφάλαιο 4 ο Γ Λυκείου Doppler

Θεωρία Κεφάλαιο 4 ο Γ Λυκείου Doppler Θεωρία Κεφάλαιο 4 ο Γ Λυκείου Doppler Φαινόμενο Doppler Η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής δεν είναι ίδια με αυτήν που εκπέμπει μία πηγή όταν ο παρατηρητής και η πηγή βρίσκονται σε σχετική κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Στοιχεία ανατομίας Στιβάδες κερατοειδούς : 1. Επιθήλιο, μη κερατινοποιημένο κυλινδρικό, πάχους 50μm. 2. Στιβάδα Bowman

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Ένταση Roentgen (1895): Παρατήρησε ότι όταν ταχέα ηλεκτρόνια πέσουν σε υλικό στόχο παράγεται ακτινοβολία, που ονομάστηκε ακτίνες Χ, με τις εξής ιδιότητες: Ευθύγραμμη διάδοση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία

Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία τόξουαερίου (Xenon Arc) µε την οποία προκάλεσε φωτοπηκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation)

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Το γλαύκωµα είναι µια οµάδα οφθαλµικών ασθενειών που προξενουν προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο, στο σηµείο όπου εκείνο αφήνει το µάτι για να µεταφέρει τις οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s.

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s. 1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s. Να βρεθεί το μήκος κύματος. 2. Σε ένα σημείο του Ειρηνικού ωκεανού σχηματίζονται κύματα με μήκος κύματος 1 m και

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Οι παράγοντες επικινδυνότητας για τη δημιουργία γλαυκώματος είναι: Το Γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προξενεί προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ (Εισαγωγή)

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ (Εισαγωγή) ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ (Εισαγωγή) ΑΣΚΗΣΗ : Η μετατόπιση κύματος που κινείται προς αρνητική -κατεύθυνση είναι D( (5,cm)in(5,5 7, όπου το είναι σε m και το σε. Να υπολογίσετε (α) τη συχνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν:

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α: ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι οι υποδοχείς και ποιος είναι ο ρόλος τους; 2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία ασθενούς για εγχείρηση καταρράκτη

Προετοιμασία ασθενούς για εγχείρηση καταρράκτη Α. Διάφας, Δ. Αλμαλιώτης, Σ. Καλαμπαλίκης, Β. Καραμπατάκης Περίληψη Κύρια ένδειξη για την εγχείρηση του είναι η μείωση της οπτικής οξύτητας του ασθενούς. Η θεραπεία του είναι η χειρουργική αφαίρεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΤΟ ΦΩΣ,( ΚΕΦ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ και ΚΕΦ.3 Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την σωστή πρόταση χωρίς να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.. Οι Huygens

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Γενικές Αρχές Απεικόνισης 2 Κ. Χατζημιχαήλ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Καλώς ήλθατε..δεν ξεχνώ Ιατρική Απεικόνιση-Υπερηχογραφία Υπέρηχοι Για τη διάδοση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2012 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Γ Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2012 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Γ Λυκείου Γ Λυκείου Θεωρητικό Μέρος 10 Μαρτίου 2012 ω Θέμα 1ο Α. Ένα βαρίδι με μάζα m προσαρμόζεται σε ελατήριο με φυσικό μήκος L 0 και σταθερά k. Το σύστημα περιστρέφεται και διαγράφει οριζόντιο κύκλο με γωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Χ. Καλογερόπουλος 1, Λ. Ραζής 2, Δ. Καλογερόπουλος 1 Περίληψη Στο παρόν άρθρο ενημέρωσης επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Η Αρχή της Σχετικότητας του Einstein.

Κεφάλαιο 2 : Η Αρχή της Σχετικότητας του Einstein. Κεφάλαιο : Η Αρχή της Σχετικότητας του Einstein..1 Ο απόλυτος χώρος και ο αιθέρας. Ας υποθέσουμε ότι ένας παρατηρητής μετρά την ταχύτητα ενός φωτεινού σήματος και την βρίσκει ίση με 10 m/se. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 1 2 Ισχύς που «καταναλώνει» μια ηλεκτρική_συσκευή Pηλ = V. I Ισχύς που Προσφέρεται σε αντιστάτη Χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 1.1. Γενικά 1.2. Αρχή λειτουργίας 1.3. Μέτρηση πάχους εξαρτημάτων 1.4. Εντοπισμός ελαττωμάτων 1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18 Συνέντευξη με τον κ. Γιώργο Τερζή, Οφθαλμίατρος Με την πάροδο του χρόνου είναι αλήθεια ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλοίωση της όρασης μας. Μία από τις πιο συχνές παθήσεις των ματιών είναι ο καταρράκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Ηλεκτρισμός 6 η. Ηλεκτρόνια κινούμενα με ταχύτητα 0 m / sec εισέρχονται σε χώρο μαγνητικού πεδίου όπου διαγράφουν κυκλική τροχιά ακτίνας 0.0m. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα. Δημήτρης Παπάζογλου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οπτική και κύματα. Δημήτρης Παπάζογλου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materal.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Θεωρία πινάκων Διάνυσμα ακτίνας Παραξονική προσέγγιση ta διάνυσμα ακτίνας y αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ 1.. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Στη διάθλαση όταν το φως διέρχεται από ένα οπτικά πυκνότερο υλικό σε ένα οπτικά αραιότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/0/1 ΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/9/2013 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθμού - Καλαμάτα τηλ.: & 96390

ΘΕΜΑ 1 ο. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθμού - Καλαμάτα τηλ.: & 96390 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31 Mας εξηγεί ο Νίκος Γ. Τσιούμας, MD χειρουργός οφθαλμίατρος, εξειδικευμένος στο γλαύκωμα, στη μικροχειρουργική του καταρράκτη και τη διαθλαστική χειρουργική με laser Η αλματώδης εξέλιξη στα laser και στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα ΦΥΣ 131 - Διαλ.38 1 Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα Τα ηχητικά κύματα χρειάζονται ένα μέσο για να μεταδοθούν π.χ. αέρας Δεν υπάρχει ήχος στο κενό Ηχητικές συχνότητες 20Ηz 20ΚΗz Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

LASER ιαθλαστική Χειρουργική

LASER ιαθλαστική Χειρουργική LASER ιαθλαστική Χειρουργική Γκορέζης Σπύρος, MD Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου Όρασης Ηπείρου info@epirusvisioncenter.gr Οι διαθλαστικές ανωµαλίες αποτελούσαν και αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ Δρ. Βουλγαράκη Χαριτίνη ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Μέθοδος των Υπερήχων 3 1.1. Φυσική των Υπερήχων 3 1.2. Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Υπερηχογραφία: Φυσικές αρχές και οργανολογία

Ιατρική Υπερηχογραφία: Φυσικές αρχές και οργανολογία Ιατρική Υπερηχογραφία: Φυσικές αρχές και οργανολογία Περίληψη Ιστορία Τρόπος διάδοσης ήχων, Ηχητικό φάσµα Εξασθένηση των υπερήχων Πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο Πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι Σχεδιασµός µεταλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρηχοι Παραγωγή και ανίχνευση Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο Κυματικά φαινόμενα Μηχανισμοί στη βιολογική επίδραση Ιατρικές Εφαρμογές Θεραπευτικές και

Υπέρηχοι Παραγωγή και ανίχνευση Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο Κυματικά φαινόμενα Μηχανισμοί στη βιολογική επίδραση Ιατρικές Εφαρμογές Θεραπευτικές και Υπέρηχοι Παραγωγή και ανίχνευση Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο Κυματικά φαινόμενα Μηχανισμοί στη βιολογική επίδραση Ιατρικές Εφαρμογές Θεραπευτικές και διαγνωστικές εφαρμογές Διαθερμία Οριακές τιμές ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα 7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα Εισαγωγή ορισμοί Φύση του φωτός Πηγές φωτός Δείκτης διάθλασης Ανάκλαση Δημιουργία ειδώλων από κάτοπτρα Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/katsiki Ηφύσητουφωτός

Διαβάστε περισσότερα

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 12 Οπτικοί κυματοδηγοί

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 12 Οπτικοί κυματοδηγοί 4 Hsiu. Ha Ανάκλαση και μετάδοση του φωτός σε μια διηλεκτρική επαφή HMY 333 Φωτονική Διάλεξη Οπτικοί κυματοδηγοί i i i r i si c si v c hp://www.e.readig.ac.u/clouds/awell/ c 3 Γωνία πρόσπτωσης < κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα - 5 Οπτική Συμβολομετρία με HeNe Laser

Πείραμα - 5 Οπτική Συμβολομετρία με HeNe Laser Πείραμα - 5 Οπτική Συμβολομετρία με HeNe Laser Οπτική Συμβολομετρία με HeNe Laser 1 Οπτική Συμβολομετρία με HeNe Laser 1.1 Αρχή της άσκησης Σκοπός αυτής της άσκησης είναι εξοικείωση των φοιτητών με την

Διαβάστε περισσότερα