Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010

2 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε τις συμβολομετρικές διατάξεις α)του κατόπτρου του Lloyd β) του συμβολομέτρου του Νεύτωνα γ) του συμβολομέτρου Michelson και πως με τις διατάξεις αυτές μετράμε το μ.κ. μιας ακτινοβολίας. Να μπορείτε να εξηγήσετε πώς μέσω του συμβολομέτρου του Μichelson, ελέγχουμε τη σχέση, μεταξύ του εύρους συχνοτήτων μιας πηγής (Δν) (ή μιας γραμμής) και του χρόνου εκπομπής των κυματοσυρμών της (Δt) και κατ επέκταση του μήκους των κυματοσυμών, δηλαδή του μήκους συμφωνίας l c =c Δt.

3 Εισαγωγή Φυσικά Φαινόμενα & Εφαρμογές Συμβολής Φαινόμενα στην καθημερινή μας εμπειρία Εφαρμογές υψηλής ακρίβειας Ολογραφία Συμβολομετρία

4 Εισαγωγή Φως + Φως = ; Πώς γίνεται να προσθέτουμε δύο όμοια πράγματα και να εξαφανίζονται; Γίνεται να προσθέσουμε κουκιά και να εξαφανιστούν ; Γίνεται να προσθέσουμε φως με φως και να εξαφανιστεί ; Τι είναι αυτό που όταν προστίθεται μας δίνει 1+1=0 αλλά λίγο μετά μας δίνει 1+1=4; + =

5 Mία σημειακή πηγή Δύο σημειακές πηγές ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Εισαγωγή Εμφανίζεται όταν συναντώνται δύο κύματα Συμβολή του Φωτός Συμβολή Δέσμης Ηλεκτρονίων Συμβολή Ηχητικών Κυμάτων Απαιτείται Συμφωνία Κυμάτων Εξαρτάται από τη Φάση = το εσωτερικό ρολόϊ του κύματος Μέτρο ηλεκτρικού πεδίου = το μέγεθος του κύματος Γραμμική Επαλληλία = προσθέτουμε πεδία, όχι εντάσεις

6 Εισαγωγή Χρειάζονται τουλάχιστο δύο πηγές... Mία σημειακή πηγή Δύο σημειακές πηγές Τρείς σημειακές πηγές

7 Σωματίδια Ευθύγραμμη διάδοση ΚΑΙ μετά από το εμπόδιο Πάντοτε μη μηδενική αλληλεπίδραση Αθροίζονται εντάσεις Εισαγωγή Όταν συναντάς εμπόδια... Κύματα Διάδοση προς όλες τις κατευθύνσεις μετά από εμπόδιο. Αρχή Huygens Στο πέτασμα αθροίζονται Ηλεκτρικά Πεδία Λόγω φάσης έχουμε και «Θετική» αλλά «Αρνητική» άθροιση Έτσι εμφανίζονται φωτεινοί και κροσσοί. σκοτεινοί και

8 Εισαγωγή Ηλεκτρικό πεδίο & Φωτεινή Ένταση Κυματική Αναπαράσταση του Φωτός, Ηλεκτρικό Πεδίο Ε = Ε 0 cos(ωt-k.r + Φ 1 ) Πλάτος, Συχνότητα, Κατάσταση Πόλωσης, Αρχική Φάση Φάση: Φ = (ωt-k.r + Φ 1 ) Χωρική και Χρονική Συμφωνία Διαφορά Φάσης: Δφ = (k -k 1 ).r + (Φ 1 -Φ ) Ένταση κύματος Ι 1 = <Ε 1 > Ε 1 / Συνιστώμενο κύμα: προκύπτει από άθροισμα των πεδίων σε κάθε σημείο & χρόνο Αρχή της Γραμμικής Επαλληλίας Ε = Ε 1 + Ε Ε = Ε 1 + Ε Ένταση συνιστώμενου κύματος I I1 I I1I cos Παράγοντας Συμβολής, διακύμανση έντασης I I 1 cos

9 Εισαγωγή Αλληλεπίδραση Φωτεινών Κυμάτων Μη κάθετα επίπεδα πόλωσης Διαφορετικό Πλάτος Διαφορετικό Μήκος Κύματος Μεταβαλλόμενη Φάση Σε κάθε σημείο προστίθενται τα πεδία Πλάτος και σχετική Φάση των πεδίων επηρεάζουν τη συνιστώσα

10 Εισαγωγή Ενισχυτική Συμβολή

11 Εισαγωγή Καταστροφική Συμβολή

12 Εισαγωγή Εξίσωση Συμβολής Ένταση : I c o E E * I I1 I I1I cos a cos Ορθογώνιες Πολώσεις Δεν συμβάλλουν! I I 1 I Παράλληλες Πολώσεις Παράγοντας Συμβολής I I1 I I1I I I 1 cos cos

13 Εισαγωγή Συμφωνία Κυμάτων Συμφωνία Εκφράζει πόσο συγχρονισμένο είναι ένα κύμα σε σχέση με ένα άλλο. Mπορεί να επιτευχθεί με διαχωρισμό δέσμης από μια πηγή. Μήκος Συμφωνίας Εκφράζει πόσο μπορούμε να περπατήσουμε και να εξακολουθούμε να έχουμε συμφωνία. Ì Þêï ò Óõì öùí ßáò z L coh ct coh 1/ v

14 Εισαγωγή Συμφωνία Κυμάτων Συμφωνία Εκφράζει πόσο συγχρονισμένο είναι ένα κύμα σε σχέση με ένα άλλο. Mπορεί να επιτευχθεί με διαχωρισμό δέσμης από μια πηγή. Χρόνος Συμφωνίας Εκφράζει πόσο χρόνο εκπομπής μπορούμε να περιμένουμε και να εξακολουθούμε να έχουμε συμφωνία. ñüí ï ò Óõì öùí ßáò t 1 T T 0 sin T dtcost cos T T coh

15 Βαθμός Συμφωνίας Εισαγωγή Συμφωνία Κυμάτων 1 T cos1t cost TA dtcos1t cost T 0 Συγκρίνουμε το ηλεκτρικό πεδίο σε μια χρονική στιγμή t με το πεδίο σε μια στιγμή λίγο αρχότερα, t +τ. Χωρική και Χρονική Συμφωνία: Χρονική Συμφωνία - Χωρική Ασυμφωνία Χωρική Συμφωνία; Χρονική Ασυμφωνία Χρονική και Χωρική Ασυμφωνία

16 Εισαγωγή Γενική Λύση Προβλήματος Συμβολής Σε κάθε σημείο παρατήρησης γίνεται γραμμική άθροιση ηλεκτρικών πεδίων από τις δύο πηγές Βρίσκουμε τη διαφορά οπτικού δρόμου Γεωμετρική διαφορά ο.δ. = m x λ Διαφορά φάσης = m x π

17 Πειραματικό Μέρος Πείραμα 1: Πείραμα : Πείραμα 3: Πείραμα 4: Μέτρηση μ.κ. ακτινοβολίας Laser (Lloyd) Μέτρηση της πράσινης γραμμής του Hg (Νewton) Μέτρηση μ.κ. ακτινοβολίας Laser (Michelson) Μέτρηση του μήκους χρονικής συμφωνίας του λευκού φωτός (Michelson)

18 Πείραμα 1 Διάταξη Young Σύμφωνη ακτινοβολία Ίδια πηγή Διαχωρισμός διαδρομής Αρχή Huygens Δευτερεύοντα σημεία εκπομπής Καταστροφική συμβολή Απόδειξη κυματικής φύσης Διαφορά Οπτικού Δρόμου λ Διαφορά Φάσης π Θετική συμβολή

19 Πείραμα 1 Διάταξη Young Διαφορά Οπτικού Δρόμου Φωτεινοί Κροσσοί Διαφορά Οπτ. Δρόμου ακ. πολλαπλάσιο Μήκους Κύματος d sin m S 1 r 1 m : 0, 1, τάξη συμβολής P d θ S r S 1 d θ θ r 1 r sin x D Δx Διαφορά Oπτικού Δρόμου d sin S x D D m d

20 Πείραμα 1 Young Επίδραση Μήκους Κύματος Απόσταση κροσσών: x D d Μικρότερο λ, πυκνότεροι κροσσοί

21 Πείραμα 1 Young Επίδραση Απόστασης Σχισμών Απόσταση κροσσών: x D d Μικρότερο d, πυκνότεροι κροσσοί Πείραμα Lloyd Μεταβάλλουμε την απόσταση πηγών d, μετράμε αλλαγή πυκνότητας κροσσών. Η σταθερά αναλογίας είναι λ D. Μετράμε το D & υπολογίζουμε το λ.

22 Πείραμα 1 Κάτοπτρο Lloyd Δημιουργεί δύο πηγές από μία o o Πραγματική και Φαινόμενη πηγή Μπορούμε να αλλάξουμε την απόσταση διαχωρισμού των πηγών. Οι πηγές είναι σύμφωνες o Διαίρεση πλάτους Οι πηγές θα συμβάλλουν o o Θεωρία πειράματος Young Βαθμός συμφωνίας πηγών εξαρτάται από το βαθμό συμφωνίας της αρχικής πηγής. ÐçãÞ d þñï ò Óõì âï ëþò Öáéí üì åí ç ÐçãÞ ÊÜôï ðôñï Lloyd

23 Πείραμα 1 Πειραματική Διάταξη Lloyd Απεικόνιση σημειακών πηγών o Σκοπός ο υπολογισμός των αποστάσεων Πηγών-πετάσματος D Διαχωρισμού σημειακών πηγών d Laser Κάτοπτρο Lloyd d Φακός f = 00 mm Πέτασμα d' S S' Υπολογίζουμε S, D, d D = S + S' Πρωτογενείς Μετρήσεις

24 Πείραμα 1 Πειραματική διάταξη

25 Πείραμα 1 Επεξεργασία Μετρήσεων Απόσταση Φακού- Πετάσματος Απόσταση Φακού-Πηγών Απόσταση Πηγών- Πετάσματος f 0 cm S' S D 1 S 1 S ` 1 f S S' f S' f D S S' d ' d S S' d' d Απόσταση Ειδώλων Πηγών Διαχωρισμός Σημειακών Πηγών

26 Πείραμα 1 Πειραματική Διάταξη Lloyd Μέτρηση αποστάσεων κροσσών συμβολής για κάθε διάταξη κηλίδων ξεχωριστά Σκοπός ο υπολογισμός του μήκους κύματος ακτινοβολίας Μετράμε απόσταση Ν ισαπέχοντων μεγίστων ή ελαχίστων Δx(N) για διάφορα Ν Εξάγουμε Μ.Ο. Δx (& σφάλμα) για κάθε διάταξη κηλίδων ξεχωριστά Laser Κάτοπτρο Lloyd d Πέτασμα Δx' Ν Φωτεινών D Πρωτογενής Μέτρηση

27 Δχ (cm) ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Πείραμα 1 Επεξεργασία Μετρήσεων D 1 x D d d y = ax + b 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,00 0,100 0,000 y = 0,03x + 0,034 1/d (cm -1 ) κλίση α=λd υπολογίζουμε λ

28 Πειραματικό Μέρος Πείραμα 1: Πείραμα : Πείραμα 3: Πείραμα 4: Μέτρηση μ.κ. ακτινοβολίας Laser (Lloyd) Μέτρηση της πράσινης γραμμής του Hg (Νewton) Μέτρηση μ.κ. ακτινοβολίας Laser (Michelson) Μέτρηση του μήκους χρονικής συμφωνίας του λευκού φωτός (Michelson)

29 Πείραμα Συμβολή από λεπτά πλακίδια Διαφορά Οπτικού Δρόμου = n 0 x(aδ) nx(aβ+βγ) θ Α Δ Γ 1 n 0 n Διαφορά Φάσης : a n n0 4nd cos δ Β Ε d n n0 4nd cos Ζ θ 1' ' Μέγιστο : Διαφορά Φάσης: άρτιο πολλαπλάσιο π Ελάχιστο : Διαφορά Φάσης: περιττό Πολλαπλάσιο π m m 1

30 Πείραμα Συμβολή από λεπτά πλακίδια Πάχος Πλακιδίου Γωνία 4nd cos Μήκος Κύματος 4nd cos m nd cos m m : 0, 1, τάξη συμβολής

31 ρ, τ = συντελεστές ανάκλασης & διάθλασης από γυαλί στον αέρα 0 E e i 0 E 0 3 E e i E 0 0 E e i i n i i i n i i i t e E e e e E E e E e E e E E Πολλαπλή Συμβολή από λεπτά πλακίδια Πείραμα

32 Πείραμα Πολλαπλή Συμβολή από λεπτά πλακίδια E 0t 1 t E0 1 r e i I T 1 I 0 F sin F 4r 1 r

33 Ακτίνα Καμπυλότητας 1 1, cos 4 n d Rd d R R r R r d 4 1) ( m R r ) ( m R r Μέγιστο (Φωτεινοί Κροσσοί) : Διαφορά Φάσης άρτιο πολλαπλάσιο π Ελάχιστο (Σκοτεινοί Κροσσοί) : Διαφορά Φάσης περιττό πολλαπλάσιο π m 0,1,... Δακτύλιοι του Νεύτωνα Πείραμα

34 Πείραμα Δακτύλιοι του Νεύτωνα Μεταβολή με το μήκος κύματος r R (m 1) r mr.m = τάξη συμβολής

35 Πείραμα Δακτύλιοι του Νεύτωνα Μεταβολή με την ακτίνα καμπυλότητας r R (m 1) r mr R= ακτίνα καμπυλότητας

36 Πείραμα Πειραματική Διαδικασία z Συνθήκη σκοτεινών κροσσών r r m mr ( m 0,1,,...) z Οι κροσσοί ΔΕΝ ισαπέχουν r mn ( m n) R r mn r m ( N) R z Σκοπός η μέτρηση Μήκους Κύματος Hg y y y Από φωτογράφηση δακτυλίων Na μετράμε ακτίνες Newton για αυξανόμενες τάξεις συμβολής r m, m = 1,, όσο επιτρέπει η φωτογραφημένη διάταξη. Είναι γνωστό λ Na = μm Ετοιμάζουμε στήλη r m (Να) x Σχεδιάζουμε γράφημα r m vs. ΔΝ x Υπολογίζουμε την κλίση με ευθεία ελαχίστων τετραγώνων x Από την κλίση υπολογίζουμε την Ακτίνα Καμπυλότητας R = κλίση/λ Na

37 Πείραμα Πειραματική Διάταξη

38 r (N+ΔN)-r (N) ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Πείραμα Ανάλυση Μετρήσεων r ( n) R m y = x Υπολογίζουμε Ακτίνα Καμπυλότητας R = κλίση/λ Na λ Na = μm Παράδειγμα Υπολογισμού ΔΝ Μέσος όρος τιμών από πολλαπλές μετρήσεις. Τάξη Ακτίνα (mm) (Ακτίνα) mm Συμβολής m r m + σ(r m ) r m + σ(r m )

39 Πείραμα Ανάλυση Μετρήσεων Με γνωστό το R r mn r m ( n) R Σκοπός η μέτρηση Μήκους Κύματος Hg Από φωτογράφηση δακτυλίων Hg μετράμε ακτίνες Newton για αυξανόμενες τάξεις συμβολής r m, m = 1,, όσο επιτρέπει η φωτογραφημένη διάταξη. Έχουμε υπολογίσει το R από τους δακτύλιους Νa Ετοιμάζουμε στήλη r m (Ηg) Σχεδιάζουμε γράφημα r m vs. ΔΝ Υπολογίζουμε την κλίση (= λr) με ευθεία ελαχίστων τετραγώνων Από την κλίση υπολογίζουμε το μήκος κύματος λ Ηg = κλίση/ R

40 Πειραματικό Μέρος Πείραμα 1: Πείραμα : Πείραμα 3: Πείραμα 4: Μέτρηση μ.κ. ακτινοβολίας Laser (Lloyd) Μέτρηση της πράσινης γραμμής του Hg (Νewton) Μέτρηση μ.κ. ακτινοβολίας Laser (Michelson) Μέτρηση του μήκους χρονικής συμφωνίας του λευκού φωτός (Michelson)

41 Πείραμα 3 Συμβολόμετρο Michelson Αρχική Δέσμη Διαδρομή Α Επαλληλία Κάτοπτρο που μπορούμε να μετατοπίσουμε Διαδρομή Β Ποιες είναι οι δύο συμβάλλουσες δέσμες ; Ποια είναι η διαφορά οπτικού δρόμου ανάμεσά τους ; Πώς μεταβάλλουμε τη διαφορά οπτικού δρόμου ;

42 Πείραμα 3 Συμβολόμετρο Michelson Τρόπος αλλαγής οπτικού δρόμου ( d d )cos 1 Μέγιστα: όταν η διαφορά οπτικού δρόμου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο λ Παράλληλα κάτοπτρα Κάτοπτρα σε κλίση

43 Πείραμα 3 Μετατόπιση Κροσσών

44 Πείραμα 3 Πείραμα Michelson Σκοπός ο υπολογισμός του μήκους κύματος ακτινοβολίας Μετατοπίζουμε παράλληλα το ένα κάτοπτρο Μετράμε τον αριθμό (Ν-N ) κροσσών που εμφανίζονται Μετράμε τη μετατόπιση του κατόπτρου (d -d ) ( d ) ( d N N ) d d ) ( N N ( ) Γραμμική Σχέση. Κλίση = λ/

45 Πείραμα 3 Πειραματική Διάταξη

46 ( d d ) ( N N ) y = ax + b Αρχική Ένδειξη Tελική Ένδειξη d - d Αριθμός Κροσσών (mm) (mm) (mm) ΔΝ Πείραμα 3 Επεξεργασία Μετρήσεων Παράδειγμα Υπολογισμού D - D' (mm) y = x Aριθμός Κροσσών ΔΝ Υπολογίζουμε την κλίση με ευθεία Ελαχίστων τετραγώνων και Υπολογίζουμε Μήκος Κύματος κλίση a=λ/ υπολογίζουμε λ = κλίση

47 Πειραματικό Μέρος Πείραμα 1: Πείραμα : Πείραμα 3: Πείραμα 4: Μέτρηση μ.κ. ακτινοβολίας Laser (Lloyd) Μέτρηση της πράσινης γραμμής του Hg (Νewton) Μέτρηση μ.κ. ακτινοβολίας Laser (Michelson) Μέτρηση του μήκους χρονικής συμφωνίας του λευκού φωτός (Michelson)

48 Πείραμα 4 Μήκος Συμφωνίας Λευκού Φωτός Σκοπός η μέτρηση Μήκους Συμφωνίας Λευκού Φωτός Για να εμφανιστούν κροσσοί πρέπει η μετατόπιση του κατόπτρου να μην υπερβαίνει το μήκος συμφωνίας της πηγής Βρίσκουμε κροσσούς (με παράλληλα πλακίδια) με πηγή αερίου Hg Βρίσκουμε κροσσούς (με παράλληλα πλακίδια) με πηγή λευκού φωτός Υπολογίζουμε τη μετατόπιση του κατόπτρου Δλ ώστε να εξαφανιστούν οι κροσσοί Τάξη μεγέθους μήκους συμφωνίας : l c

49 Πείραμα 4 Πειραματική Διάταξη

50 Πείραμα 4 Λήψη μετρήσεων

51 Πείραμα 4 Υπάρχει Αιθέρας; Αρχική Υπόθεση ότι το φως, ως κύμα απαιτεί κάποιο μέσο για τη διάδοσή του, τον αιθέρα. Πείραμα Michelson-Morley (1887) Έλεγχος ύπαρξης αιθέρα (επηρεάζει το σύστημα αναφοράς) Ανάλογο με βάρκα στο ποτάμι. Μετράμε ταχύτητα του φωτός σχετικά με την κίνηση της Γης (// and ) με συμβολόμετρο. Αποτέλεσμα: Δεν υπάρχει αιθέρας Δεν ανιχνεύθηκε μετατόπιση κροσσών συμβολής Ένδειξη ότι η ταχύτητα του φωτός δεν εξαρτάται από τη διεύθυνση διάδοσης.

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα ΦΥΣ 131 - Διαλ.38 1 Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα Τα ηχητικά κύματα χρειάζονται ένα μέσο για να μεταδοθούν π.χ. αέρας Δεν υπάρχει ήχος στο κενό Ηχητικές συχνότητες 20Ηz 20ΚΗz Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Η συμβολή και η περίθλαση του φωτός, όταν περνά λεπτή σχισμή ή μικρή

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα