Ε Έκδοση 1 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/ / Απόφαση του Διευθυντή Γραμμής 1

2 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Πίνακας Μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων, αντικαταστάσεων κλπ. Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, καταργεί όλες τις προηγούμενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται. Κωδικός Έκδοση / Ημερομηνία Αρ. Σελίδων Ε Παρατηρήσεις

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χημική σύσταση Μικροδομή Απανθράκωση Καθαρότητα από οξείδια Θειώδεις αποτυπώσεις Σκληρότητα Εφελκυσμός ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BLOOMS (ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΑ) ΕΥΘΥΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗ Γενικά Σήμανση αναγνώρισης Σήμανση εν θερμώ Σήμανση εν ψυχρώ Άλλες σημάνσεις ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ, ΒΑΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Γενικά Διάκενα θερμικής διαδικασίας, προεξέχοντα σημεία και αρμοί Άλλες ενδείξεις (cold marks) Επιφανειακές αλλαγές μικροδομής Διερεύνηση και αντιμετώπιση επιφανειακών ατελειών Αυτόματος έλεγχος πέλματος ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Διατομή Ευθυγράμμιση, επιπεδότητα επιφάνειας και στρεβλότητα Τομές και διατρήσεις οπών ΙΧΝΑΡΙΑ (ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΕΓΧΟΙ

4 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ... 26

5 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και θέτει τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις του Ελληνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου για την προμήθεια σιδηροτροχιών με βάρος > 46 kg/m. Για τα έργα και προμήθειες που εκτελεί η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., όπου στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται η ΕΔΙΣΥ Α.Ε., νοείται και η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Για την ΕΛΟΤ ΕΝ ισχύει η εκάστοτε τελευταία έκδοση.

6 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή κάνει αναφορά στα παρακάτω ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία ισχύουν ταυτόχρονα με την παρούσα: EN Σιδηροτροχιές με βάρος μεγαλύτερο ή ίσο από 46 kg/m EN EN Μεταλλικά υλικά Δοκιμές εφελκυσμού Μέρος Ι: Μέθοδοι δοκιμών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος Απαιτήσεις παράδοσης χαλύβδινων στοιχείων EN EN ISO Χημική ανάλυση σιδηρούχων υλικών Προσδιορισμός οξυγόνου σε χάλυβα και σίδηρο Μέρος Ι: Δειγματο- Μεταλλικά υλικά Έλεγχος σκληρότητας κατά Brinell ISO 1099:1975 ISO 4968:1979 BS :1988 DIN 50602:1985 ASTM Μεταλλικά υλικά Έλεγχος κόπωσης αξονικής φόρτισης Χάλυβας Μακρογραφικός έλεγχος περιεκτικότητας θείου Μέθοδος προσδιορισμού του ρυθμού εξέλιξης των ρωγμών λόγω κόπωσης των μεταλλικών υλικών Μικροσκοπικός έλεγχος χάλυβα με χρήση διαγραμμάτων για τον προσδιορισμό των μη μεταλλικών συστατι- Πρότυπη μέθοδος δοκιμής σκληρότητας θραύσης σε επίπεδη παραμόρφωση για μεταλλικά υλικά.

7 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 3. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε Ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε. προσδιορίζει, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή σιδηροτροχιών (σύμφωνα με την 4 της Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ ): 1. Διατομή σιδηροτροχιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας Προδιαγραφής, 2. Μηχανικά Χαρακτηριστικά Σιδηροτροχιάς, Κατηγορία σκληρότητας χάλυβα σιδηροτροχιάς, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρούσας Προδιαγραφής, Χημική σύσταση και μηχανικές ιδιότητες, σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παρούσας, 3. Κατηγορία διατομών Χ ή Υ, σύμφωνα με τον Πίνακα 6 ( ) της παρούσας, 4. Κατηγορία ευθύτητας «Α» ή «Β», σύμφωνα με τον πίνακα 7 ( ) της παρούσας, 5. Μήκη σιδηροτροχιάς, σύμφωνα με την και τον πίνακα 10 της ΕΛΟΤ ΕΝ , 6. Σιδηροτροχιές με διάτρηση στα άκρα η χωρίς διάτρηση, θέση και διαστάσεις των οπών όπου απαιτείται 7. Δυνατότητα σιδηροτροχιάς να δεχθεί αμφιδέτες, Ειδικές επεξεργασίες σε περίπτωση αμφιδετών, Ανοχές για τις οπές αμφίδεσης σε περίπτωση αμφιδετών, 8. Απαιτήσεις κωδικών χρωματισμού ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ Σκληρότητα χάλυβα Πίνακας 1. Εύρος τιμών σκληρότητας για τις διάφορες κατηγορίες χάλυβα. Εύρος Κατηγορία σκληρότητας Περιγραφή Σήμανση (HBW) R Άνθρακας μαγγάνιο (δίχως θερμική επεξεργασία) Χωρίς σήμανση R Άνθρακας μαγγάνιο (δίχως θερμική επεξεργασία) R R260Mn R320Cr Άνθρακας μαγγάνιο (δίχως θερμική επεξεργασία) Άνθρακας μαγγάνιο (δίχως θερμική επεξεργασία) Μείγμα (1% χρώμιο) (δίχως θερμική επεξεργασία) R350HT Άνθρακας μαγγάνιο (με θερμική επεξεργασία) R350LHT τα Χαμηλής περιεκτικότητας μείγμα- (με θερμική επεξεργασία)

8 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Προδιαγράφονται επτά κατηγορίες χάλυβα, για καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί ένα εύρος τιμών σκληρότητας σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα 1. Σημ: Η ταξινόμηση βασίζεται στη σκληρότητα και όχι στην εφελκυστική αντοχή Χημική σύσταση και μηχανικές ιδιότητες Χημική σύσταση ( και πίνακας 5 α του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ) Η υγρή χημική σύσταση θα πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε θερμική επεξεργασία. Η υγρή και στερεή χημική σύσταση θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Πίνακα 5.α του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ με βάση τον οποίο συντάχθηκε ο Πίνακας 2 της παρούσας προδιαγραφής που δίνει τη χημική σύσταση και τις μηχανικές ιδιότητες για τις διάφορες κατηγορίες χάλυβα της σιδηροτροχιάς. Κατηγορία δείγματος χάλυβα Πίνακας 2: Χημική σύσταση / Μηχανικές ιδιότητες σιδηροτροχιάς C Si Mn P max % μάζας Επιφάνεια κύλισης Cr Al max 10-4 % ppm μέγιστο μάζας V N max max O H Ελάχιστη Rm min επιμήκυνση γραμμή Κεντρική MPaΑ (%) R200 Υγρό 0,40/0,600,15/0,580,70/1,20 0,035 Στερεό 0,38/0,620,13/0,600,65/1,25 0,040 0,008/0,035 0,008/0,040 0,15 max 0,15 max 0,004 0,030 0,009 0,004 0,030 0, ,0 3, /240 R220 Υγρό 0,50/0,600,20/0,601,00/1,25 0,025 Στερεό 0,50/0,600,20/0,601,00/1,25 0,025 0,008/0,025 0,008/0,025 0,15 max 0,15 max 0,004 0,030 0,008 0,004 0,030 0, ,0 3, /260 R260 Υγρό 0,62/0,800,15/0,580,70/1,20 0,025 Στερεό 0,60/0,820,13/0,600,65/1,25 0,030 0,008/0,025 0,008/0,025 0,15 max 0,15 max 0,004 0,030 0,009 0,004 0,030 0, ,5 2, /300 R260 Υγρό 0,55/0,750,15/0,601,30/1,70 0,025 0,008/0,025 0,15 max 0,004 0,030 0, ,5 Mn Στερεό 0,53/0,770,13/0,621,25/1,75 0,030 0,008/0,025 0,15 max 0,004 0,030 0, , /300 R320 Υγρό 0,60/0,800,50/1,100,80/1,20 0,020 0,008/0,025 0,80/1,20 0,004 0,18 0, ,5 Cr Στερεό 0,58/0,820,48/1,120,75/1,25 0,025 0,008/0,025 0,75/1,25 0,004 0,20 0, , /360 R350 Υγρό 0,72/0,800,15/0,580,70/1,20 0,020 0,008/0,025 0,15 max 0,004 0,030 0, ,5 HT Στερεό 0,70/0,820,13/0,600,65/1,25 0,025 0,008/0,025 0,15 max 0,004 0,030 0, , /390 R350 Υγρό 0,72/0,800,15/0,580,70/1,20 0,020 0,008/0,025 0,30 max 0,004 0,030 0, ,5 LHT Στερεό 0,70/0,820,13/0,600,65/1,25 0,025 0,008/0,025 0,30 max 0,004 0,030 0, , /390 Α. Περιεκτικότητα σε υδρογόνο (παρ πίνακας 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ) Οι θερμικές επεξεργασίες θα πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την περιεκτικότητα σε υδρογόνο σύμφωνα με τον πίνακα 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ με βάση τον οποίο συντάχθηκε ο Πίνακας 3 της παρούσας προδιαγραφής : Χύτευση Πίνακας 3: Περιεκτικότητα υδρογόνου των θερμικών επεξεργασιών Περιεκτικότητα υδρογόνου 10-4 % (ppm) Κατηγορία χάλυβα R200, R220 Ομάδα 1 3,0 2,5 Ομάδα 2 > 3,0 > 2,5 Λοιπές κατηγορίες χάλυβα

9 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Β. Περιεκτικότητα σε οξυγόνο ( , πίνακας 4 και εικόνα 4 του προτύπου Ε- ΛΟΤ ΕΝ ) Ο συντελεστής περιεκτικότητας σε οξυγόνο θα προσδιορισθεί στον υγρό χάλυβα, ακολουθώντας στερεοποίηση του δείγματος ή από τη στερεά κατάσταση της κεφαλής ό- πως φαίνεται στο Σχήμα 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και με τη συχνότητα που φαίνεται στον Πίνακα 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Για παραγγελίες που ξεπερνούν τους 5000 τόνους, τουλάχιστον 95% των θερμικών επεξεργασιών θα πρέπει να έχουν μια συνολική περιεκτικότητα οξυγόνου μικρότερη από 20 ppm. Όχι περισσότερο από 5% των θερμικών επεξεργασιών θα έχουν συνολική περιεκτικότητα οξυγόνου μέχρι 30 ppm. Θερμικές εξεργασίες με συνολική περιεκτικότητα οξυγόνου μεγαλύτερη από 30 ppm θα απορριφθούν Μικροδομή Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην πίνακας 4, εικόνα 5, 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Απανθράκωση Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην πίνακας 4, εικόνα 7, 8 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Καθαρότητα από οξείδια Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην DIN πίνακας 4, εικόνα 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Θειώδεις αποτυπώσεις Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ISO 4968 παράρτημα D πίνακας 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Σκληρότητα Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην πίνακας 4, 7 εικόνα 10 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Δοκιμές σκληρότητας κατά Brinell θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με την Προδιαγραφή ISO και με την συχνότητα που φαίνεται στον Πίνακα 4 της παρούσας προδιαγραφής. Το εύρος σκληρότητας καθορίζεται στον πίνακα 1 της παρούσας Εφελκυσμός Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην πίνακας 4, 5α του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Για την ποιότητα χάλυβα R200, R220, R260, R260Mn και R320Cr, η αντοχή σε εφελκυσμό και η επιμήκυνση θα προκύψουν από εξισώσεις γραμμικών παλινδρομήσεων όπως περιγράφεται στην του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Αν ένας κατασκευαστής βρίσκεται προσωρινά εκτός προδιαγραφών ή αν περιορισμένες ποσότητες της παραγωγής δεν επιτρέπουν αξιολόγηση, οι δοκιμές εφελκυσμού θα είναι μία ανά θερμική επεξεργασία.

10 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Οι τιμές από τις εξισώσεις γραμμικών παλινδρομήσεων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από τις τιμές του Πίνακα 2 της παρούσας. Για τις κατηγορίες χάλυβα R350HT και R350LHT, οι δοκιμές εφελκυσμού θα πρέπει να εκτελεστούν στην συχνότητα που φαίνεται στο πίνακα 4 της παρούσας. Τα δοκίμια της σιδηροτροχιάς θα πρέπει να ληφθούν όπως στην εικόνα 5 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές του Πίνακα 2 της παρούσας ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Έλεγχος παραγωγής εργοστασίου Οι σιδηροτροχιές πρέπει να παραχθούν σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ε- λέγχου παραγωγής, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας της γραμμής. Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδεικνύουν διαρκώς ότι συμμορφώνονται, περιλαμβανομένης της απαραίτητης τεκμηρίωσης, με το απαιτούμενο σύστημα ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες ΤΠΔ. Ειδικότερα ο προμηθευτής πρέπει να αποδεικνύει ότι: η κατασκευή της σιδηροτροχιάς έχει γίνει σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ , 7.1 έως 7.3. ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας ISO Blooms (Τμήματα χάλυβα) Ο χάλυβας θα είναι μη θερμικά επεξεργασμένος και η εφαρμοζόμενη μέθοδος καμινείας θα είναι σύμφωνη με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ παρ.7.2 Για την κατασκευή σιδηροτροχιών πρέπει να χρησιμοποιούνται τεμάχια ημικατεργασμένου χάλυβα, που προέρχονται από χάλυβα οξυγόνου η χάλυβα υψικαμίνου με ηλεκτρικό τόξο συνεχούς χύτευσης και επεξεργασία εν κενώ (πρέπει να αποφεύγονται συγκεντρώσεις υδρογόνου), Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει διαδικασία για την αποτελεσματική απομάκρυνση ανωμαλιών κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της διατομής. Το εμβαδόν διατομής της σιδηροτροχιάς δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/9 του τμήματος χάλυβα (bloom) από το οποίο προέρχεται η σιδηροτροχιά Ευθύτητα σιδηροτροχιάς. Η ευθυγράμμιση της σιδηροτροχιάς θα γίνεται ως προς τους άξονες xx και yy. Αποκλίσεις στα άκρα ή τοπικές αποκλίσεις της σιδηροτροχιάς επιτρέπεται να διορθωθούν με χρήση πίεσης Σήμανση Γενικά Η σήμανση της σιδηροτροχιάς θα γίνει σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ-ΕΝ , 7.4.

11 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Επιπλέον, σε κάθε σιδηροτροχιά θα τίθεται σήμα του αγοραστή (ΕΔΙΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ) με Ελληνικούς χαρακτήρες, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην διακήρυξη. Όλες οι ανωτέρω σημάνσεις θα απέχουν 1m από τα άκρα των σιδηροτροχιών Σήμανση αναγνώρισης Η σήμανση της σιδηροτροχιάς θα είναι ανάγλυφη, στην μια πλευρά και στο μέσον του κορμού της σιδηροτροχιάς, θα επαναλαμβάνεται κατ ελάχιστον κάθε 4 μέτρα, το δε σήμα θα πρέπει να έχει ύψος mm. Η σήμανση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: i. τον κατασκευαστή, ii. την κατηγορία χάλυβα (βλ. Πίνακα 1), iii. τα τελευταία δυο ψηφία του έτους κατασκευής (π.χ. 07 για το έτος 2007), iv. τον τύπο διατομής της σιδηροτροχιάς (βλ. Παράρτημα Α) Π.χ. σήμα «κατασκευαστής Ε1», σημαίνει: «διατομή σιδηροτροχιάς 60 Ε1, που κατασκευάσθηκε το 1996 από το εργοστάσιο κατασκευαστής και περιέχει άνθρακα και μαγγάνιο (δίχως θερμική επεξεργασία) με σκληρότητα 260 HBW» Σήμανση εν θερμώ Επιπρόσθετα της παραπάνω σήμανσης, κάθε σιδηροτροχιά πρέπει να φέρει σύστημα αρίθμησης ή αλφαβητικής κωδικοποίησης, τοποθετούμενο εν θερμώ στη μη σημασμένη ως προηγουμένως πλευρά του κορμού της σιδηροτροχιάς. Η σήμανση αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά 5m, κι αν αυτό δεν είναι εφικτό, στο πέρας της σιδηροτροχιάς. Τα σήματα και τα γράμματα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν ύψος τουλάχιστον 16mm (Σχήμα 1), να έχουν πάχος μεταξύ 1mm και 1,5mm και να είναι γραμμένα λοξά. Το βάθος των σημάτων πρέπει να είναι μεταξύ 1mm και 1,5mm και να τοποθετούνται στο μέσον του κορμού της σιδηροτροχιάς. Το σύστημα σήμανσης πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: a. σειρά καλουπιού προέλευσης, b. αριθμό σειράς και θέση του τμήματος χάλυβα (bloom) από το οποίο προέρχεται η σιδηροτροχιά, c. θέση σιδηροτροχιάς στο συγκεκριμένο τμήμα χάλυβα (bloom). Σχήμα 1. Τύπος γραμμάτων και αριθμών για σήμανση της σιδηροτροχιάς Σήμανση εν ψυχρώ

12 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Σήμανση εν ψυχρώ θα χρησιμοποιείται στη διατομή κοπής και στο κεντρικό μέρος της κεφαλής της σιδηροτροχιάς κατ απαίτηση της ΕΔΙΣΥ Άλλες σημάνσεις Σιδηροτροχιές κατηγορίας ευθύτητας Α ( βλ. 3.1 της παρούσας), πρέπει να φέρουν πράσινη σήμανση. Η κατηγορία ποιότητας χάλυβα μπορεί επίσης να ταυτοποιηθεί με την χρήση κάποιου χρώματος, που προσδιορίζεται από την ΕΔΙΣΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ Διατομή σιδηροτροχιάς, βάρος Οι διατομές σιδηροτροχιάς, οι διαστάσεις, οι ιδιότητες και η μάζα ανά μέτρο μήκους δίνονται στο Παράρτημα Α της παρούσας Προδιαγραφής. Οι ανοχές που μπορεί να γίνουν αποδεκτές όσον αφορά στις γεωμετρικές διαστάσεις των διαφόρων διατομών δίνονται στον πίνακα 6 ( ) της παρούσας προδιαγραφής Οι γραμμικές μάζες (kg/m) έχουν υπολογισθεί βάσει της πυκνότητας χάλυβα 7850 Kg/m Μήκος σιδηροτροχιάς Οι σιδηροτροχιές θα παραδίδονται σε μήκη των 18m, 36m, 54m ή μεγαλύτερα (πολλαπλάσια των 18 m), ή διαφορετικά όπως ορίζεται στην διακήρυξη, εφόσον εξασφαλίζεται η μεταφορά και εκφόρτωσή τους. Επιτρέπεται σε ποσοστό έως 2% της συνολικής ποσότητας η προμήθεια αποτμημάτων.

13 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 4. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1. ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο προμηθευτής πρέπει να αποδεικνύει ότι οι προσφερόμενες σιδηροτροχιές ανταποκρίνονται στις δοκιμές ελέγχου ποιότητας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ , και στις εκάστοτε ισχύουσες ΤΠΔ Διαδικασίες δοκιμών Ο κατασκευαστής θα περιγράψει στην προσφορά του κάθε διαδικασία αργής ψύξης του τμήματος χάλυβα (bloom) ή ισοθερμικής αντιμετώπισης που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με της απαιτήσεις της παραγράφου του ΕΛΟΤ ΕΝ (Δοκιμές αποδοχής) Όλες οι δοκιμές ελέγχου ποιότητας πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 1 φορά ανά 5 έτη ή κατόπιν κάποιας ουσιώδους αλλαγής στη διαδικασία παραγωγής για όλες τις ποιότητες, με την εξαίρεση της παραγράφου του ΕΛΟΤ ΕΝ , όπου η αποδοχή βασίζεται σε εξισώσεις γραμμικών παλινδρομήσεων. Οι δοκιμές που α- φορούν παραμένουσες τάσεις θα εκτελούνται ανά 2 χρόνια. Ο κατασκευαστής θα εκτελέσει δοκιμές στη διατομή 60 Ε1 ή τη βαρύτερη διατομή που παράγει. Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να είναι σύμφωνα με το κριτήριο αποδοχής των παραγράφων 8.2 έως 8.9 του ΕΛΟΤ ΕΝ Τα αποτελέσματα δοκιμών για την ποιότητα των προς προμήθεια κατηγοριών σιδηροτροχιάς θα πρέπει να παρέχονται στην περίοδο του χρόνου του διαγωνισμού. Για κατασκευαστή που δεν προμήθευσε σιδηροτροχιά προηγουμένως, δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις δοκιμές σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο του ΕΛΟΤ ΕΝ Δείγματα θα ληφθούν από παραχθείσες, ευθυγραμμισμένες σιδηροτροχιές. Αυτά δεν θα υποστούν καμία περαιτέρω μηχανική ή θερμική επεξεργασία Δοκίμια για έλεγχο σκληρότητας, κόπωσης, μέγεθος ρωγμών κόπωσης και ελέγχους κόπωσης θα ληφθούν από 3 δείγματα σιδηροτροχιάς σε απόσταση 3m τουλάχιστον από το πέρας της σιδηροτροχιάς. Οι ελεγχόμενες σιδηροτροχιές πρέπει να είναι από διαφορετικές χυτεύσεις και διαφορετικές ελάσεις (strands). Για τις παραμένουσες τάσεις ( 8.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ ) θα υπάρχουν 6 δείγματα σιδηροτροχιάς από τις οποίες θα ληφθούν και τα δοκίμια, τα οποία θα ληφθούν τουλάχιστον 3m από το πέρας της σιδηροτροχιάς. Οι δοκιμές που αναφέρονται κατωτέρω ( 4.1.2) θα πραγματοποιηθούν κατά την παραγωγή σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO Η ΕΔΙΣΥ Α.Ε. θα έχει πρόσβαση σ όλες τις καταγραφές, προσαρμογές και υπολογισμούς που είναι απαραίτητοι για τα τελικά αποτελέσματα των δοκιμών. Όλα τα αποτελέσματα των ως άνω δοκιμών κατά την παραγωγή θα γνωστοποιηθούν στον ΕΔΙΣΥ Δοκιμές - Κριτήρια καταλληλότητας Όλοι οι προς προμήθεια τύποι και διατομές σιδηροτροχιών πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και τις εκάστοτε ισχύουσες ΤΠΔ. Απαιτούνται τουλάχιστον οι εξής έλεγχοι: Ανθεκτικότητα σε κόπωση Ρυθμός μεγέθυνσης ρωγμών κόπωσης Κόπωση

14 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Παραμένουσες τάσεις στο πέλμα της σιδηροτροχιάς Διαφοροποίηση σκληρότητας στον κεντρικό άξονα της επιφάνειας κύλισης σιδηροτροχιάς που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία Αντοχή και επιμήκυνση σε εφελκυσμό Διαχωρισμός Άλλες απαιτήσεις ποιότητας σύμφωνα με την παρ.4.2 σε δείγματα όπως αυτά περιγράφονται στην της παρούσας. Ο φάκελος με όλες τις ανωτέρω δοκιμές καταλληλότητας που έχει εκτελέσει ο κατασκευαστής υποβάλλεται στην ΕΔΙΣΥ Α.Ε κατά το στάδιο κατάθεσης της προσφοράς του. ο φάκελος με τις ανωτέρω δοκιμές καταλληλότητας του προμηθευτή υποβάλλεται εφ' άπαξ μόνο, κατά το στάδιο κατάθεσης της προσφοράς του, ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρα και αξιόπιστα η τεχνική αξιολόγηση του κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και όχι κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σχετικής σύμβασης ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Όλες οι δοκιμές αποδοχής θα διεξάγονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ , Εργαστηριακές Δοκιμές Γενικά Εργαστηριακές δοκιμές θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της παραγωγής σε είδος και συχνότητες όπως στον Πίνακα 4. Τα αποτελέσματα κάθε εργαστηριακής δοκιμής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οριακές τιμές του Πίνακα 2 ( ) της παρούσας. Πρόσθετες πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τον Πίνακα 2 και άλλες δοκιμές αποδοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των έως και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Όλες οι προς προμήθεια σιδηροτροχιές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 8 και 9 του ως άνω προτύπου. Πίνακας 4: Συχνότητα δοκιμών Κατηγορίες χάλυβα Δοκιμή για R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr R350HT, R350LHT Χημική σύσταση Μία ανά θερμική επεξεργασία Μία ανά θερμική επεξεργασία Υδρογόνο Μία ανά θερμική επεξεργασία Μία ανά θερμική επεξεργασία Ολικό οξυγόνο Μία ανά σειρά παραγωγής Μία ανά σειρά παραγωγής Μικροδομή Μία ανά 1000 t για ποιότητες 260Mn και 320Cr Μία ανά 50t ή 100 t Εξανθράκωση Μία ανά 1000 t Μία ανά 500 t Καθαρότητα σε οξείδια Μία ανά σειρά παραγωγής Μία ανά σειρά παραγωγής Θειώδης συγκεντρώσεις Μία ανά 500 t Μία ανά 500 t Σκληρότητα Μία ανά θερμική επεξεργασία Μία ανά 50t ή 100 t

15 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Εφελκυσμός Μία ανά θερμική επεξεργασία Μία ανά 1000 t Δοκιμές με υπέρηχους Όλες οι σιδηροτροχιές θα πρέπει να ελέγχονται με υπερήχους και υπό συνεχή διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουν ελεγχθεί το συνολικό μήκος σιδηροτροχιάς και η επιφάνεια εγκάρσιας διατομής. Η ελάχιστη επιφάνεια της διατομής που θα εξετάζεται με υπερήχους θα πρέπει: - να είναι τουλάχιστον 70% της κεφαλής - να είναι τουλάχιστον 60% του κορμού - η επιφάνεια πέλματος που πρέπει να ελέγχεται φαίνεται στο Σχήμα 16 toy ΕΛΟΤ ΕΝ Η κεφαλή θα πρέπει να ελεγχθεί και από τις δύο πλευρές, καθώς και στην επιφάνεια κύλισης. Θα πρέπει να υπάρχει μια σιδηροτροχιά αναφοράς για κάθε διατομή σιδηροτροχιάς που ελέγχεται με υπέρηχους και οι θέσεις των τεχνητών ελαττωμάτων για την κεφαλή, τον κορμό και το πέλμα της σιδηροτροχιάς δίνονται για τη διατομή σιδηροτροχιάς 60 Ε1 στα Σχήματα 13, 14 και 15 ΕΛΟΤ ΕΝ Οι μεταβατικές σιδηροτροχιές για άλλες διατομές θα πρέπει να βασίζονται στη διαδικασία που αφορά τη σιδηροτροχιά 60 Ε1 και θα πρέπει να παρέχονται στον αγοραστή αναλυτικά σχέδια. Άλλες μέθοδοι προσαρμογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει να είναι ισοδύναμες με τις περιγραφείσες προηγουμένως. Η μεταβατική σιδηροτροχιά θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί ο εξοπλισμός με την ταχύτητα παραγωγής στο ξεκίνημα και άπαξ ανά 8h δοκιμής μιας συγκεκριμένης σιδηροτροχιάς Ποιότητα επιφάνειας Γενικά Όλες οι σιδηροτροχιές θα πρέπει να επιθεωρούνται οπτικά ή αυτόματα σε όλες τις επιφάνειές τους για επιφανειακές ατέλειες. Επιπρόσθετα, η κάτω επιφάνεια του πέλματος της σιδηροτροχιάς θα πρέπει να ελέγχεται αυτόματα σύμφωνα με την παράγραφο ΕΛΟΤ ΕΝ Όλες οι σιδηροτροχιές πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ορίσθηκαν στις παραγράφους και ΕΛΟΤ ΕΝ Αξιολόγηση και αποκατάσταση των ατελειών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την παράγραφο ΕΛΟΤ ΕΝ

16 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Διάκενα θερμικής διαδικασίας, προεξέχοντα σημεία και αρμοί Ισχύουν τα αναφερόμενα στην του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Όλα τα προεξέχοντα σημεία της επιφάνειας κύλισης ή της κάτω επιφάνειας του πέλματος της σιδηροτροχιάς πρέπει να αφαιρούνται με κατεργασία φινιρίσματος. Όλες οι προεξοχές που επηρεάζουν την συναρμογή της πλάκας αμφίδεσης σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από το άκρο της παραγόμενης σιδηροτροχιάς, πρέπει να α- φαιρούνται με κατεργασία φινιρίσματος μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή επιφάνεια διατομής. Τα διάκενα από τη θερμική διαδικασία ή οι αρμοί δεν πρέπει να έχουν βάθος που να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: - 0,35mm για την επιφάνεια κύλισης, - 0,50mm για την υπόλοιπη σιδηροτροχιά. Όσον αφορά την διαμήκη έννοια, μπορούν να υφίστανται το πολύ δύο, στα οριακά βάθη που περιγράφηκαν, για κάθε σημείο κατά μήκος της σιδηροτροχιάς, αλλά όχι περισσότερο από ένα στην επιφάνεια κύλισης. Το μέγιστο πλάτος σημείων καθοδήγησης θα πρέπει να είναι 4mm. Ο λόγος πλάτος/βάθος θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο 3: Άλλες ενδείξεις (cold marks) Ισχύουν τα αναφερόμενα στην του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Αμυχές που διαμορφώνονται εν ψυχρώ μπορούν να είναι διαμήκης ή εγκάρσιες. Τα βάθη ασυνέχειας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από: - 0.3m για την επιφάνεια κύλισης και την κάτω επιφάνεια της σιδηροτροχιάς - 0.5m για την υπόλοιπη σιδηροτροχιά Σημείωση: Eίναι δύσκολο ή αδύνατο να καταγραφούν ρωγμές κόπωσης που αρχίζουν και μεταδίδονται από την κάτω επιφάνεια του πέλματος της σιδηροτροχιάς. Ως εκ τούτου πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθούν τέτοιες ασυνέχειες στην κάτω πλευρά της σιδηροτροχιάς Επιφανειακές αλλαγές μικροδομής Ισχύουν τα αναφερόμενα στην του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Οποιαδήποτε ένδειξη επιφανειακών αλλαγών στη μικροδομή, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ή να απομακρύνεται η σιδηροτροχιά. Η περιοχή που αντιμετωπίστηκε θα πρέπει να αποδεικνύεται (ως ικανοποιητική) με τους κατάλληλους ελέγχους σκληρότητας.. Η σκληρότητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50HBW ως προς το περιβάλλον υλικό.

17 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Διερεύνηση και αντιμετώπιση επιφανειακών ατελειών Ισχύουν τα αναφερόμενα στην πίνακας 8,9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Αν το βάθος ατέλειας δεν μπορεί να μετρηθεί, θα πρέπει να ερευνηθεί και να αντιμετωπισθεί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 1. Το βάθος του διαπιστωμένου ελαττώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από: 0.35mm για την επιφάνεια κύλισης, 0.5mm για την υπόλοιπη σιδηροτροχιά. 2. Δεν θα πρέπει να υφίστανται περισσότερο από 3 ελαττώματα σ ένα μήκος 10m, ή στο συνολικό μήκος 1 ελάττωμα ανά 10m. 3. Οι ανοχές διατομής θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Πίνακα 6 και οι ανοχές επιπεδότητας σύμφωνα με τον Πίνακα 7 της παρούσας προδιαγραφής Αυτόματος έλεγχος πέλματος Ισχύουν τα αναφερόμενα στην πίνακας 11 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Θα πρέπει να ελέγχεται αυτόματα η κάτω επιφάνεια της σιδηροτροχιάς σε όλο το μήκος της. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να μπορεί να καταγράφει επιφανειακές ατέλειες με μέγεθος που δείχνεται στον Πίνακα 5. Οι μετρούμενες επιφανειακές ατέλειες θα πρέπει να έχουν ανοχές της τάξης ± 0.1mm.Είναι ανεκτό να υπάρχει απώλεια ακρίβειας καταγραφής στα ακραία 5mm. Πίνακας 5. Διαστάσεις ατελειών δοκιμής Βάθος (mm) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) 1,0 20 0,5 1,5 10 0, Έλεγχος διαστάσεων Διατομή Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 9.2 πίνακας 8 παράρτημα Α του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Οι ονομαστικές διαστάσεις της διατομής της σιδηροτροχιάς (βλ. Παράρτημα. Α) και οι πραγματικές διαστάσεις σε οποιοδήποτε σημείο της σιδηροτροχιάς δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από τις ανοχές του Πίνακα 6.

18 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Πίνακας 6. Ανοχές διαστάσεων Κατηγορίες διατομής Αριθμός σχήματος Σημεία αναφοράς (διαστάσεις σε mn) (βλ. Παράρτημα Ε του προτύπου (βλ. Σχήμα Ε.1) Χ Y ΕΛΟΤ ΕΝ ) Ύψος σιδηροτροχιάς a *Η ±0,5 +0,5 <165 mm -1,0 Ε mm ±0,6 +0,6-1,1 Διατομή κεφαλής +0,6 +0,6 *C -0,3-0,3 Ευθυγράμμιση κλάσης Α E.4 Ευθυγράμμιση κλάσης Β ±0,6 ±0,6 Πλάτος κεφαλής σιδηροτροχιάς *WH +0,6 ±0,5-0,5 Ασύμμετρη σιδηροτροχιά *As Κλίση τελειωμένων επιφανειών (με βάση 14 mm παράλληλα προς τις θεωρητικά κεκλιμένες επιφάνειες) b *IF Ύψος τελειώματος <165 mm 165 mm Πάχος κορμού *WT *HF Πλάτος πέλματος σιδηροτροχιάς *WF Πάχος πτέρνας πέλματος *TF Κωνικότητα βάσεως πέλματος a b E.5 ±1.2 ±1.2 E.6, E.7 ±0,35 ±0,35 E.8 ±0,5 ±0,5 ±0,6 ±0,6 +1,0-0,5 ±1,0 +0,75-0,5 +1,0-0,5 +1,5-1,0 +0,75-0,5 0,3 max 0,3 max E.8 E.9 E.10 E.11 Η συνολική διακύμανση ύψους σε οποιοδήποτε μήκος σιδηροτροχιάς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 1mm για σιδηροτροχιά <165 mm και 1,2 mm για σιδηροτροχιά >165 mm Η μέγιστη ανοχή αμφιδέτησης ως προς την κεφαλή και το πέλμα είναι 0.35 mm αλλά η συνολική επιτρεπόμενη ανοχή είναι ±0.35 mm.

19 Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Ευθυγράμμιση, επιπεδότητα επιφάνειας και στρεβλότητα Ο έλεγχος επιπεδότητας θα εκτελείται αυτόματα. Οι ανοχές για ευθυγράμμιση, επιπεδότητα επιφάνειας και στρεβλότητα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Πίνακα 7. Σιδηροτροχιές που απορρίπτονται επιτρέπεται να υπόκεινται σε μια επανευθυγράμμιση. Σε περίπτωση αντικρουόμενων αποτελεσμάτων της αυτόματης τεχνικής, η επιπεδότητα της σιδηροτροχιάς θα επαληθεύεται με χρήση ευθύγραμμου πέρατος(κανόνα) όπως στον Πίνακα 5. Όταν μετρώνται πλευρικές καμπυλώσεις (το ισοδύναμο δηλαδή του οριζοντιογραφικού σφάλματος), η σιδηροτροχιά πρέπει να είναι κατακόρυφη επί κατάλληλου υποστηρίγματος που επιτρέπει στη σιδηροτροχιά να συμπεριφέρεται χωρίς περιορισμούς. Αν χρησιμοποιείται άλλη τεχνική από την προηγουμένως περιγραφείσα, σε περίπτωση διαφωνίας θα χρησιμοποιείται η προηγουμένως περιγραφείσα. ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : Ευθύτητα, επιφανειακή επιπεδότητα και ανοχές στρεβλότητας Υπόμνημα: Υπόμνημα: 1. Επικάλυψη 1. V και Η. Θέση μετρήσεων επιπεδότητας 2. Σώμα 2. Η θέση του Η είναι ονομαστικά 5 10 mm κάτω 3. Συνολική σιδηροτροχιά από τη γωνία της διάταξης προς την πλευρά της κεφαλής 4. Πέρας Ε

20 Πίνακας 7 Ανοχές ευθυγράμμισης, επιπεδότητας επιφάνειας και στρεβλότητας Κατηγορία Β Κατηγορία Α d L d L ΣΩΜΑ Κατακόρυφη επιπεδότητα V Οριζόντια επιπεδότητα 0,4 mm 3 m 0,3 mm 3 m και και 0,3 mm 1 m 0,2 mm 1 m 0,6 mm 1,5 m 0,45 mm 1,5 m Πέρας Ε 1,5 m 2 m 0,5 mm 1,5 m 0,4 mm 2 m Κατακόρυφη ευθυγράμμιση και e 0,2 mm και 0,3 mm 1 m Εάν e>0, F 0,6m ΠΕΡΑΣ και e 0,2 mm Οριζόντια ευθυγράμμιση 0,7 mm 1,5 m και 0,6 mm 2 m 0,4 mm 1 m 20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίσθηκε η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Γ/01-2010 8405-03-036-240210 ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Β/02-2009) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ιούνιος, 2005 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Άρθρο Πίνακας Περιεχομένων Γ2/1 Περιγραφή 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Έγγραφα Σύμβασης 1.2 Υλικά 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα