ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ / 127. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 / 127. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ / 127

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΉΣΙΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΈΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ...6 Γενικές Πληροφορίες...6 Ιστορική Αναδρομή...7 A. Αγορά Βιοτεχνικών Κτιρίων στα Ιωάννινα...8 B. Αντικείμενο Εργασιών Προϊόντα- Παραγωγικές Εγκαταστάσεις...9 Δίκτυο Διανομής...11 Ακίνητη περιουσία - Παραγωγικές εγκαταστάσεις Εξοπλισμός...12 Εγγυήσεις...14 Μετοχικό Κεφάλαιο...15 Μέτοχοι...20 Διοίκηση - Διεύθυνση της εταιρείας...21 Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. σε άλλες εταιρείες ή σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών...23 Οργανόγραμμα...27 Απασχολούμενο Προσωπικό...28 Πρόσθετα Στοιχεία Χρηματοοικονομοκής Πληροφόρησης ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ...30 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ...38 ΓΕΝΙΚΑ...38 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ...40 Συνοπτικα Οικονομικα Μεγεθη...40 Α. Της ΕΤΕΜ Α.Ε Στοιχεία Αποτελεσμάτων Στοιχεία Ισολογισμού Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Χρήσεων Μερισματική Πολιτική Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων Ταμειακές Ροές Β. Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία...47 Στοιχεία Αποτελεσμάτων- Ισολογισμού ΧΡΗΣΗ Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές Διεταιρικές Συναλλαγές Αποτελέσματα βάσει αναμόρφωσης ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Εταιρείες που ενοποιούνται...57 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άλλες Συγγενείς Εταιρείες...67 Εταιρείες που συμμετέχουν στην ΕΤΕΜ Α.Ε...75 Διάγραμμα και θέση της ΕΤΕΜ Α.Ε. με τις Εταιρείες του Ομίλου / 127

3 Στόχοι και Προοπτικές της Εταιρίας...78 Παράρτημα / 127

4 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα επιτρέψουν στους επενδυτές και στους συμβούλους τους να εκτιμήσουν σωστά την περιουσία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της εταιρείας "ΕΤΕΜ Α.Ε." (η "Εταιρεία"). Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Β κτίριο Αθήνα, (αρμόδιοι ο κ. Μάρκος Καλλέργης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Παναγής Στρατιώτης, Οικονομικός Διευθυντής) τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της αποφάσεως 5/204/ σε συνδιασμό με την απόφαση 1/319/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Μάρκος Καλλέργης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Λεωφόρος Κηφισίας 115, Αθήνα, τηλ Ο κ. Παναγής Στρατιώτης, Οικονομικός Διευθυντής, Λεωφόρος Κηφισίας 115, Αθήνα, τηλ Οι παραπάνω βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόμενο του Ετήσιου Δελτίου. γ. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή, δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Τον ετήσιο τακτικό έλεγχο των χρήσεων 2001 και 2002 έχει διενεργήσει ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Ιωάννης-Φίλιππος Χριστοδουλίδης και των χρήσεων 2003 και 2004 ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Γεώργιος Αληφαντής, αμφότεροι της Εταιρείας Εrnst & Young Ελλάς, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., 11 ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής. (Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.ΕΛ και αντίστοιχα). Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτημα, κάτω από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος της ΕΤΕΜ Α.Ε. έγινε το 1998 και αφορούσε τις χρήσεις Αντικείμενο του ελέγχου αποτέλεσαν τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας (ΚΒΣ) οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος, οι δηλώσεις ΦΠΑ κλπ. Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις αυτές είναι οριστικός, τα δε αποτελέσματά του κρίθηκαν ακριβή ειλικρινά και οριστικά. Από τον παραπάνω φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους δρχ. ( ,99 ) και επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους δρχ. (1.565,18 ). Το σύνολο των παραπάνω φόρων έχει λογιστικοποιηθεί κατά τη χρήση 1998 και εμφανίζεται στη διανομή της χρήσης αυτής. 4 4 / 127

5 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Η Εταιρεία εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών τον Ιούνιο του Οι μετοχές της είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. Η τιμή της μετοχής στις 31/12/2004 διαμορφώθηκε στα 2,03 ανά μετοχή και η συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας ανήλθε σε 60.9 εκ περίπου. Τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της μετοχής της εταιρείας στο Χ.Α.Α. κατά το έτος 2004, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΕΜ Α.Ε. Κλείσιμο Ογκος Αξία Συναλλαγων Ιανουάριος 2, Φεβρουάριος 2, Μάρτιος 2, Απρίλιος 2, Μάιος 2, Ιούνιος 2, Ιούλιος 1, Αύγουστος 1, Σεπτέμβριος 2, Οκτώβριος 1, Νοέμβριος 2, Δεκέμβριος 2, ,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% etem ΔΜ ΓΔ -10,00% -15,00% -20,00% 5 5 / 127

6 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Η ΕΤΕΜ Α.Ε. Εταιρεία Ελαφρών Μετάλλων ιδρύθηκε το 1971 με την μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και το 1976 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία. Έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Β κτίριο Αθήνα, ενώ τα γραφεία της είναι στη Μαγούλα Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 1. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 7777/06/Β/86/17. Η διάρκεια της έχει ορισθεί για 50 έτη από τη μετατροπή της, και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρχιτεκτονικού και βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου και στην παραγωγή σύνθετων πάνελ (ETALBOND) και περιλαμβάνεται στον κλάδο Παραγωγή Αλουμινίου σύμφωνα με την κατάταξη της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ. 91) O σκοπός της Εταιρείας, ο οποίος δεν έχει μεταβληθεί κατά την τελευταία τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι: α. Η παραγωγή και κατεργασία πάσης φύσεως ελαφρών μετάλλων και δη η κατασκευή πάσης μορφής προϊόντων από αλουμίνιο, καθώς και κάθε συναφούς προς το σκοπό της Εταιρείας εμπορικής ή μη δραστηριότητας και β. Η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. Η ΕΤΕΜ Α.Ε., μέλος του βιομηχανικού ομίλου εταιρειών ΒΙΟΧΑΛΚΟ, έπειτα από μια σειρά σημαντικών επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάφερε να διευρύνει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα και τη γκάμα των προϊόντων της, στοιχεία που την κατέστησαν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παραγωγής προφίλ αλουμινίου στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει λάβει τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεών της. 6 6 / 127

7 Ιστορική Αναδρομή Οι κυριότεροι χρονικοί σταθμοί στην πορεία της Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: 1971 Ίδρυση με την νομική μορφή της Ε.Π.Ε Μετατροπή της Εταιρίας σε Α. Ε Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου 1983 Εγκατάσταση της μεγαλύτερης σε ωστική ικανότητα πρέσας των Βαλκανίων διελάσεως 2.750τόνων Είσοδος πρωτοποριακά στην αγορά με νέες καταχωρημένες σειρές (συστήματα) Αλουμινίου αρχιτεκτονικής εφαρμογής ΣΕΙΡΕΣ Ε Ίδρυση εργοστασίου χυτηρίου αλουμινίου στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας Εγκατάσταση γραμμής μηχανημάτων κατεργασίας ράβδων αλουμινίου από σκληρά κράματα Αντικατάσταση με εκσυγχρονισμό των παρελκόμενων μηχανημάτων των δύο γραμμών διελάσεως. (Τράπεζες ψύξεων, κλίβανοι γηράνσεως, κλίβανοι προθερμάνσεως Α ύλης και μητρών) 1994 Είσοδος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1995 A. Εγκατάσταση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας γραμμής μηχανημάτων παραγωγής συνθέτων φύλλων Αλουμινίου - Πολυαιθυλενίου με την κατοχυρωμένη εμπορική ονομασία ALUPAN καταρχήν και εκ των υστέρων ETALBOND. B. Ανάληψη επιχειρηματικού σχεδίου Ν. 2234, αρ. 23α πενταετούς διάρκειας με στόχο την έναρξη της παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ύψους εκ. δραχμών (3.774 χιλ ) Στροφή προς βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας Λήψη πιστοποίησης για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά EN-ISO Α. Εναρξη υλοποίησης Επενδυτικού σχεδίου Ν.2601/98. Β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και καταβολή μετρητών. Γ. Ιδρυση της Εταιρίας STEELMET S.A. ( U) στη Σόφια Βουλγαρίας με συμμετοχή της ΕΤΕΜ Α.Ε. με ποσοστό 33,32%. 7 7 / 127

8 Α. Έναρξη παραγωγικής διαδικασίας της θυγατρικής της ΕΤΕΜ στη Σόφια Βουλγαρίας STEELMET S.A. ( U) Β. Ιδρυση των Εταιρειών ΕΛ.ΚΕ.ΜΕ Α.Ε. και ΕΚ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε με συμμετοχή της ΕΤΕΜ Α.Ε. με ποσοστό 7,5% και 14,3% αντίστοιχα Α. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και καταβολή μετρητών. Β. Ανάληψη του συνόλου της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας από την ίδια την ΕΤΕΜ Α.Ε Ίδρυση της εταιρίας INNOVAL SA με σκοπό την επεξεργασία προϊόντων αλουμινίου και την ανάληψη διαφόρων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 2002 Α. Ολοκλήρωση της μεταφοράς των γραμμών παραγωγής ETALBOND στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας και επέκτασης των χυτηρίων με την λειτουργία νέων γραμών χύτευσης κραμάτων αλουμινίου. Β. Απόκτηση του 51% της Ιταλικής εμπορικής εταιρίας ALUBUILD S.R.L. Γ. Απόκτηση του 20% της Ρουμάνικης εμπορικής εταιρίας STEELMET ROMANIA S.A. Δ. Ανέγερση νέων γραφείων και δημιουργία εκθεσιακού κέντρου στην Μαγούλα Α. Έγκατάσταση νέου λειτουργικού συστήματος (SAP). Έναρξη λειτουργίας 01/01/2004. Β. Ολοκλήρωση εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας της νέας πρέσσας παραγωγικής δυναμικότητας τόννων A. Αγορά Βιοτεχνικών Κτιρίων στα Ιωάννινα Β. Νέα γραμμή παραγωγής ETALBOND (KUHNE) Γ. Εγκατάσταση κινητών αποθηκών Δ. Συγκρότημα ισιωτικής ράβδων Ε. Γραμμή χημικής προεργασίας Η/Β 8 8 / 127

9 B. Αντικείμενο Εργασιών Προϊόντα- Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Η ΕΤΕΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρχιτεκτονικού και βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου, και μικροπροφίλ που χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη σε άλλες βιομηχανίες. Τα τελευταία έξι χρόνια παράγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό το σύνθετο φύλλο αλουμινίου ETALBOND, για εσωτερικές και εξωτερικές επικαλύψεις επιφανειών. Τα προϊόντα της ΕΤΕΜ Α.Ε. χωρίζονται στις παρακάτω τρεις βασικές κατηγορίες: Αρχιτεκτονικά προφίλ & συστήματα αλουμινίου Ράβδοι & Βιομηχανικά προφίλ και μικροπροφίλ αλουμινίου ETALBOND Τα αρχιτεκτονικά προφίλ χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή αλουμινένιων κουφωμάτων. Τα κουφώματα αλουμινίου είναι ευρύτατα αναγνωρισμένα ως τα καλύτερα χάρις: στα μηχανικά τους χαρακτηριστικά, στη στεγανότητά τους σε αέρα και νερό, στις ευκολίες συναρμολόγησης και συντήρησης και τέλος στην αισθητική τους και κατέχουν περίπου 85% της αγοράς, ενώ τα ξύλινα και τα πλαστικά κουφώματα μοιράζονται το υπόλοιπο 15%. Οι συνεχώς αυξανόμενες βιομηχανικές εφαρμογές του αλουμινίου αποτελούν ένα αντίβαρο στα προβλήματα αστάθειας της αγοράς του αρχιτεκτονικού προφίλ. Πρώτη η ΕΤΕΜ από τις ελληνικές εταιρίες διελάσεως ακολούθησε αυτό το νέο δρόμο με την παραγωγή βιομηχανικού προφίλ, γεγονός που της απέφερε ιδιαίτερη πείρα στον τομέα των ειδικών προϊόντων. Σήμερα, το μέγεθός της, το επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει επιτύχει και η ποιότητα των προϊόντων της, της επιτρέπουν να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις πολύ μεγαλύτερες εταιρίες του εξωτερικού και της δίνουν τη δυνατότητα να επεκταθεί περαιτέρω στον τομέα του βιομηχανικού προφίλ. Ταυτόχρονα με τη στροφή προς τα βιομηχανικά προϊόντα, ο αρχιτεκτονικός τομέας εμπλουτίστηκε με τα μεταλλικά σύνθετα φύλλα, τύπου σάντουϊτς, etalbond-αλουμίνιο, copperbond-χαλκός, inoxbondανοξείδωτο τα οποία βρίσκουν χρήση: στην επένδυση κτιρίων, σαν εσωτερικά χωρίσματα, στην κατασκευή πινακίδων κ.α. Το σύνθετο πάνελ θεωρείται προϊόν υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, με αποτέλεσμα να έχει υψηλό περιθώριο κέρδους. Η εφαρμογή του σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα, όπου αντικαθιστά με επιτυχία το μάρμαρο, τον γρανίτη και τα κοινά φύλλα αλουμινίου, προωθεί την πιο διαδεδομένη χρήση του και βελτιώνει την εικόνα της εταιρίας. Η σύγκριση με τα ανταγωνιστικά του προϊόντα, το φέρνει σε πλεονεκτική θέση, αφού η ανωτερότητά του είναι ξεκάθαρη: μικρό βάρος, μηχανικά χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα του κοινού φύλλου αλουμινίου, εξαιρετικά εύκολη διαμόρφωση σε σύνθετα σχήματα, ευκολία στην εγκατάσταση και τον καθαρισμό, θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και τέλος, ασυναγώνιστη αισθητική. Από το 1997 η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ-ISO 9001/ Η πιστοποίηση έχει γίνει από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) ο οποίος έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό IQNET. Ως γνωστόν, η τιμή του αλουμινίου καθορίζεται διεθνώς από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Το αλουμίνιο διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων διεθνώς, κυριότερο των 9 9 / 127

10 οποίων είναι αυτό του Λονδίνου (London Metals Exchange). Η εταιρία χρησιμοποιώντας προγράμματα hedging περιορίζει τους κινδύνους από τις απότομες και σημαντικές μεταβολές της τιμής του αλουμινίου. Ανάλογα δε της περίπτωσης, τέτοιες μεταβολές μπορούν να αποτελέσουν πηγή κέρδους ή διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την τιμή διάθεσης των προϊόντων της. Ο σημερινός εξοπλισμός της ΕΤΕΜ αποτελείται από: Α. Εργοστάσιο εγκατεστημένο στη βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων (55 χλμ. Από την Αθήνα) αποτελούμενο από : α. Δύο γραμμές χύτευσης αλουμινίου (φούρνοι) τόνων αλουμινίου / έτος. β. Μία μονάδα κάθετης ημισυνεχούς χύτευσης σε μορφή μπιγιέτας ή πλάκας. γ. Μία μηχανή fil-machine Properzi παραγωγικής ικανότητας τόνων/έτος. δ. Δύο μονάδες παραγωγής συνθέτων panels αλουμινίου ETALBOND συνολικής παραγωγικής δυνατότητας m 2 /έτος. Κατά τη διάρκεια του 2005 θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση τρίτης γραμμής ETALBOND παραγωγικής δυνατότητας m 2 /έτος Στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Οινόφυτα πραγματοποιείται η χύτευση πλακών και scrap αλουμινίου για την παραγωγή μπιγιετών, οι οποίες προωθούνται στη συνέχεια στο εργοστάσιο της Μαγούλας. Β. Εργοστάσιο Διελάσεως Αλουμινίου, εγκατεστημένο στη βιομηχανική ζώνη της Ελευσίνας (26 χλμ. Από την Αθήνα) αποτελούμενο από : α. Τρείς πλήρεις γραμμές διελάσεως (ισχύος τόνων, τόνων & τόνων) και παραγωγική ικανότητα τόνων/έτος. β. Μία γραμμή ψυχρής εξέλασης για παραγωγή μπαρών από κράμμα υψηλής αντοχής (παραγωγικής ικανότητας τόνων/έτος) γ. Μία μονάδα Κάθετης Ηλεκτροστατικής Βαφής με παραγωγική δυνατότητα τόνων/έτος. Το εργοστάσιο της Μαγούλας αποτελούσε μέχρι την χρήση 2001 την βασική παραγωγική μονάδα της ΕΤΕΜ, στην οποία παράγονταν όλα τα προϊόντα της. Εντός του 2002 μέρος της παραγωγής (δύο γραμμές Etalbond) μεταφέρθηκε στην εγκατάσταση του Αγίου Θωμά Βοιωτίας. Επισημαίνεται ότι ο βαθμός απασχόλησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 70% περίπου. Οι πωλήσεις της Εταιρείας (σε τόνους) τα προηγούμενα τρία χρόνια ανά κατηγορία προϊόντος εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: (στοιχεία σε τόνους) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ETALBOND ΣΥΝΟΛΟ / 127

11 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις της εταιρείας ανά κατηγορία προϊόντων για τις χρήσεις (στοιχεία σε χιλ. ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ETALBOND ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Η κατανομή των πωλήσεων της ΕΤΕΜ Α.Ε. παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: (στοιχεία σε χιλ. ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δίκτυο Διανομής Από το έτος 2000 και μετά οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς καλύπτονται απ ευθείας από την ΕΤΕΜ χωρίς την μεσολάβηση της ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. Ταυτόχρονα, πρότυπα κέντρα διανομής άμεσα ελεγχόμενα από την ΕΤΕΜ και ειδικής μορφής συνεργασίες με τους κατά τόπους εμπόρους θα βελτιώσουν τους χρόνους παράδοσης και την ποιότητα των υπηρεσιών που η εταιρία παρέχει στον τελικό καταναλωτή. Το δίκτυο διανομής της ΕΤΕΜ εξυπηρετεί περισσότερες από μικρού και μεσαίου μεγέθους μονάδες κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Παρέχει συνεχή τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της, προσφέρει μια σειρά από ποιοτικές υπηρεσίες και εξασφαλίζει την άμεση παράδοση των προϊόντων της. Τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά την χαρακτηρίζουν σαν μια από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες μονάδες διέλασης στην Ελλάδα. Η προώθηση των προϊόντων της εταιρείας στις ξένες αγορές γίνεται απευθείας από το τμήμα εξαγωγών της εταιρίας ή μέσω αντιπροσώπων με τους οποίους συνεργάζεται. Από τις εξαγωγές της ΕΤΕΜ το 60% περίπου έχει σαν αγορά προορισμού, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Τσεχία) και το υπόλοιπο 40% σε Τρίτες Χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουμανία,, Γιουγκοσλαβία,, Η.Α.Ε., Λίβανος, Ισραήλ, ΗΠΑ κ.α.) / 127

12 Ακίνητη περιουσία - Παραγωγικές εγκαταστάσεις Εξοπλισμός α. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης ευρίσκονται επί συνολικής εκτάσεως τ.μ. στην κοινότητα Μαγούλας του Νομού Αττικής. Η αξία κτήσης αυτών μετά τις αναπροσαρμογές βάσει των ν.2665/88 και ν.2065/92, ανέρχεται στο ποσόν των ,74. Το σύνολο των εγκαταστάσεων κτιρίων συνολικής επιφάνειας τ.μ. και τεχνικών έργων, έχουν αξία που μετά και την αναπροσαρμογή βάσει του ν.2065/92 ανέρχεται στα ,60. β. Υποκατάστημα της επιχείρησης, Χυτήριο Αλουμινίου, ευρίσκεται εγκατεστημένο επί γηπέδων συνολικού εμβαδού τ.μ. στην Θέση Μαδαρό της κοινότητας Αγίου Θωμά του νομού Βοιωτίας. Η αξία αυτών μετά τις αναπροσαρμογές των ν.2665/88 και ν.2065/92, ανέρχεται στο ποσόν των Η δε αξία των εγκαταστάσεων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας τ.μ. και των τεχνικών έργων, μετά και τις αναπροσαρμογές βάσει του ν.2065/92, ανέρχεται στο ποσόν των ,62. γ. Επίσης Υποκατάστημα, όπου λειτουργεί το Εμπορικό τμήμα Βορείου Ελλάδας, είναι εγκατεστημένο επί οικοπέδου τ.μ. στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης Αθηνών στη θέση Καλοχώρι μετά αποθηκών τ.μ. και γραφείων 252 τ.μ., συνολικής αξίας ,78. δ. Γήπεδο τ.μ. στη θέση Σκάλα της περιφέρειας Πύλη Θηβών με βιομηχανοστάσιο τ.μ. συνολικής αξίας ,50, μετά και την αναπροσαρμογή του ν.2065/92. ε. Οικόπεδο 471 τ.μ. μετά ισογείου ημιτελούς οικίας 65 τ.μ. και υπογείου 55 τ.μ. στον οικισμό Πυργάκι της πρώην κοινότητας Μελισσίων Αιγιαλείας αξίας κτήσεως ,39, μετά και την αναπροσαρμογή του ν.2065/92. στ. Γήπεδο 9.916,68 τ.μ. στη θέση Ραψίστα Ανατολής νομού Ιωαννίνων με Βιομηχανοστάσιο τ.μ. συνολικής αξίας Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι μεταβολές των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) της εταιρίας για την χρήση 2004: ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΤΟΥΣ 2004 ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων της εταιρείας για τη χρήση 2004: / 127

13 ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2003 ΑΓΟΡΕΣ 2004 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2004 ΑΝΑΠΡ/ΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2004 ΒΙΟΜ/ΣΙΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΛΟΙΠΑ Ασώματες ακινητοποιήσεις ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. ΟΙΚΟΠΕΔΑ , , , , ,56 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ , , , , ,77 3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , , , ,49 4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , , ,89 5. ΕΠΙΠΛΑ - ΜΗΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ , , , ,60 6. ΑΚΙΝΗΤ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.& ΠΡΟΚΑΤ , , , ,38 0, ,41 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,04 0,00 0,00 0, ,72 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2003 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2004 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2004 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡ/ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2004 Ασώματες ακινητοποιήσεις ,92 0, ,02 0, ,94 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ , , , ,35 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , , ,33 3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , , ,46 4. ΕΠΙΠΛΑ - ΜΗΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ,87 5, , ,28 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , / 127

14 Εγγυήσεις Στις 31/12/2004 η εταιρεία είχε λάβει εγγυητικές επιστολές ύψους ,08 Οι εγγυητικές επιστολές της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. αφορούν ατελή εισαγωγή Α υλών. Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. εγγυάται για λογαριασμό της ΕΤΕΜ ότι θα καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της ατελούς εισαγωγής αλουμινίου. Η ανάλυση των εγγυητικών επιστολών που είχε λάβει η εταιρεία την 31/12/04 έχει ως εξής : Ποσά σε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,88 ΕΛΒΑΛ ΑΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,88 Επίσης η Εταιρεία είχε δώσει την 31/12/2004, εγγυητική επιστολή υπέρ της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ποσού ,00 με την οποία εγγυάται για λογαριασμό της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε ότι θα καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της ατελούς εισαγωγής αλουμινίου. Η ΕΤΕΜ Α.Ε. καλύπτεται από πιθανούς κινδύνους με ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία καλύπτουν όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της και τον μηχανολογικό της εξοπλισμό / 127

15 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,29 σε 0,31, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Ιουνίου 2002, ανέρχεται σε ,10 και διαιρείται σε κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 η κάθε μία. Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει ως εξής: 1. Τα αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασή της σε δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δρχ ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (29,35 ) η κάθε μια. 2. Με την από 16/10/1976 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τέσσερα εκατομμύρια ( ) δρχ. ( ) με την έκδοση 400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (29,35 ) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Δραχμές ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ, (29,35 ) η κάθε μία (ΦΕΚ 2815/1976). 3. Με την από 25/11/1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων Ν. 1249/82 κατά δέκα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. ( ) και διπλασιασμού της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από δρχ σε δρχ (58,69 ) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Δραχμές ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ (58,69 ) η κάθε μία. (ΦΕΚ 4675/1982) 4. Με την από 27/6/1984 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τριάντα οχτώ εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ ( ) με την έκδοση 1940 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε μία. (ΦΕΚ 2919/1884) 5. Με την από 25/4/1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά σαράντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) Δραχμές ( ) με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε μία και τιμή έκδοσης δρχ (88,04 ) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Δραχμές ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε μία. (ΦΕΚ 3052/1986) 6. Με την από 30/12/1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά είκοσι εκατομμύρια ( ) Δραχμές ( ) με την έκδοση / 127

16 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε μία και τιμή έκδοσης (88,04 ) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε μία. (ΦΕΚ 776/1988) 7. Με την από 8/10/1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες ( ) Δραχμές ( ) με την έκδοση 240 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο ονομαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) και τιμής έκδοσης δρχ. (88,04 ) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε Δραχμές ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε μία.(φεκ 1073/1991) 8. Με την από 31/10/1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες ( ) Δραχμές ( ) με την έκδοση 240 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο ονομαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) και τιμής έκδοσης δρχ. (88,04 ) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε μία. (ΦΕΚ 2416/ ) 9. Με την από 30/6/1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού βάσει του Ν. 1731/87 κατά εβδομήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες ( ) Δραχμές ( ) δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές (58,69 ) σε δραχμές (88,04 ) προς κάλυψη κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας Ν. 1731/87. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (88,04 ) η κάθε μία. (ΦΕΚ 532/ ) 10. Με την από 6/11/1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τρία εκατομμύρια ( ) Δραχμές (8.804 ) με την έκδοση 100 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (88,04 ) η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε και η μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεμόμενο σε μετοχές εκ των οποίων οι είναι κοινές ανώνυμες μετοχές, ενώ οι υπόλοιπες είναι κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (88,04 ) η κάθε μία.(φεκ 67/ ) 11. Με την από 14/12/1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) Δραχμές ( ) με την έκδοση 580 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (88,04 ) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ ( ) κατανεμόμενο σε μετοχές, εκ των οποίων οι είναι κοινές ανώνυμες ενώ οι υπόλοιπες είναι κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ, (88,04 ) η κάθε μία. (ΦΕΚ 67/ ) 12. Με την από 28/6/1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας (Ν. 2065/922 αρ. 23) και λόγω προσθήκης υπολοίπου Ν. 1731/87 ΚΕΦ. Β. αναπροσαρμογής αξίας παγίου μηχανολογικού / 127

17 εξοπλισμού κατά εκατόν τριάντα οχτώ εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) Δραχμές ( ) με την έκδοση νέων μετοχών εκ των οποίων οι είναι κοινές ονομαστικές ενώ οι υπόλοιπες είναι κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας δρχ. (88,04 ) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεμόμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ (88,04 ) η κάθε μία εκ των οποίων οι είναι κοινές ονομαστικές, ενώ οι υπόλοιπες είναι κοινές ανώνυμες μετοχές (ΦΕΚ 19337/1993) 13. Με την από 3/1/1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της Εταιρείας από δρχ (88,04 ) σε δρχ. 150 (0,44 ) ανά μετοχή. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεμόμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 150 δρχ. (0,44 ) η κάθε μία εκ των οποίων οι είναι κοινές ονομαστικές, ενώ οι υπόλοιπες είναι κοινές ανώνυμες μετοχές. (ΦΕΚ 541/1994) 14. Με την από 28/2/1994 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκαν τα εξής: α) Η μετατροπή όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ανώνυμες μετοχές. β) Η εισαγωγή των μετόχων στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. γ) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ ( ) με έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών υπέρ το άρτιο ονομαστικής αξίας δρχ. 150 (0,44 ) και με τιμή διάθεσης δρχ (7,04 ) η κάθε μία. δ) Η παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης έτσι ώστε οι νέες μετοχές να διατεθούν με δημόσια εγγραφή στο επενδυτικό κοινό. Έτσι μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 150 δρχ (0,44 ) η κάθε μία. (ΦΕΚ.1307/1994) 15. Με την από 2/6/1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε ομόφωνα η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ ( ). Η αύξηση αυτή έγινε ως ακολούθως: α) Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων συνολικού ποσού δρχ. ( ) και την έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 150 δρχ. (0,44 ) η κάθε μία σε αναλογία 20 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους. β) Με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού δρχ. ( ) και την έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 150 δρχ. (0,44 ) και τιμής διάθεσης δρχ. (7,34 ) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διατέθηκαν με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 3 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές (πριν από τη διανομή των δωρεάν μετοχών) / 127

18 Μετά από την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 150 δρχ. (0,44 ) η κάθε μία. 16. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή τους στις 26 Ιανουαρίου 2000 και 7 Μαρτίου 2000 αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής: α) Την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 150 σε δρχ (0,44 ) 100 (0,29 ). β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσού δρχ. ( ) και εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών ποσού δρχ. ( ). γ) Την έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. (0,29 ) η κάθε μία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία νέα μετοχή ανά μία παλαιά. δ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών και τιμής διάθεσης 1000 δρχ. (2,93 ) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 8 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές (πριν από τη διανομή των δωρεάν μετοχών). Έτσι μετά από την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ 150 (0,44 ) σε δρχ 100 (0,29 ) και την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίστηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας την 26η Ιανουαρίου 2000 και την 7η Μαρτίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. ( ) κατανεμόμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών (0,29 ) η κάθε μία. 17. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή τους στις 18 Ιουνίου 2002 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: α) Την μετατροπή σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000 του μετοχικού κεφαλαίου και την ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ, ως κατωτέρω : (Μετοχικό Κεφάλαιο ,45 και ονομαστική αξία μετοχής 0,2935 ) β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,65 με κεφαλαιοποίηση : 1) Αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 χρήσεως 2000, ποσού ,89 2) Μέρος Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού άρθρ.22 παρ.4 Ν.1828/89 χρήσης 1996, ποσού ,76 και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,31. Έτσι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας την 18 Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,10 και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 εκάστη / 127

19 Ο σχηματισμός του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( ) Ποσά σε Δρχ. Ημερ/νία ΦΕΚ Τρόπος Αύξησης Αριθμός Νέων Μετοχών Ονομ/κη Αξία Μετοχής Τιμή Έκδοσης Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Συνολικός Αριθμός Μετοχών Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου Άρχικο Κεφάλαιο Γ.Σ. 16/10/ /1976 Γ.Σ. 25/11/ /1982 Γ Σ 25/11/ /1982 Γ Σ 27/6/ /1984 Γ.Σ. 25/4/ /1986 Γ.Σ. 30/12/ /1988 Γ.Σ. 8/10/ /1991 Γ.Σ. 31/10/ /1992 Γ.Σ 30/6/ /1992 Καταβολή Μετρητών ,35 29, , ,42 Καταβολή Μετρητών ,35 29, , ,24 Κεφαλ/ποιηση Αποθεματικών ,35 29, , ,47 Διπλασιασμός Ονομαστικής Αξίας Μετοχής ,69 58, ,47 Καταβολή Μετρητών ,69 58, , ,94 Καταβολή Μετρητών ,69 88, , ,18 Καταβολή Μετρητών ,69 88, , ,23 Καταβολή Μετρητών ,69 88, , ,81 Καταβολή Μετρητών ,69 88, , ,38 Κεφαλ/ποιηση Αποθεματικών 88, , ,07 Γ.Σ 30/6/ /1993 Γ.Σ. 6/11/ /1993 Γ.Σ. 14/12/ /1993 Γ.Σ 28/6/ /1993 Γ.Σ 3/1/ /1994 Γ.Σ. 28/2/ /1994 Αύξηση Ονομαστικής Αξίας ,04 88, ,07 Καταβολή Μετρητών ,04 88, , ,18 Καταβολή Μετρητών ,04 88, , ,01 Κεφαλ\ποιηση Αποθεματικών ,04 88, , ,75 split 200 νέες μετοχές ανά μία παλαιά , ,75 Καταβολή Μετρητών ,44 7, , ,18 Κεφαλ/ποιηση Αποθεματικών και Αναπροσαρμογή Παγίων , , ,55 Καταβολή Μετρητών ,44 7, , ,70 Γ.Σ. 2/6/1998 Γ.Σ. 2/6/1998 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 0, ,70 ΑΥΞΗΣΗ 26/1/2000 & 7/3/2000 split , ,70 Κεφαλ/ποιηση Αποθεματικών , , ,60 Καταβολή Μετρητών , , ,45 Γ.Σ. Κεφαλ/ποίηση 18/6/2002 Αποθεματικών 0, , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ , , / 127

20 Μέτοχοι Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας στις 31/12/2004 διαμορφώνεται ως εξής: Ονοματεπώνυμο μετόχου Αριθμός Μετοχών (%) ΕΛΒΑΛ Α.Ε % Λοιποί Μέτοχοι ,11% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Σημείωση: Δεν υπάρχουν άλλοι μέτοχοι που να γνωρίζει η Εταιρεία ότι κατέχουν άνω του 10% του μετοχικού της κεφαλαίου / 127

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2004 1

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2004 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2004 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7/04/2006 Agenda I. Επισκόπηση II. Προφίλ Ομίλου III. Οικονομικά Στοιχεία IV. Στόχοι Ομίλου Επισκόπηση Ποσοστά Συμμετοχής & Αριθ. Μετοχών ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε....64,13% Λοιποί Μέτοχοι...35,87%

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 3 Γενικές Πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2014 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 3 Γενικές Πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr

1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr .. 1 31 2008 1). 2). 3) 4). 5). 6) 10.3401/2005 1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr 2 .. «..» /. 1 31 2008, 3556/2007 2008.,, &,..,..,,.., STEELMET S.A. Plovdiv AM 115252741 U,, STEELMET S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ... 2005 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.26 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 26 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 3 Γενικές Πληροφορίες... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 5 Μαΐου, 2008 Agenda Επισκόπηση Ανάλυση Πωλήσεων Οικονομική Ανάλυση Στρατηγικοί Στόχοι Εξέλιξη Μετοχής 1 Επισκόπηση Ανάλυση Πωλήσεων Οικονομική Ανάλυση Στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα