Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.2 - Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00"

Transcript

1 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00

2 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 2 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Αντικείμενο της Μελέτης Όρια εκπομπής θορύβου Παγκόσμια Τράπεζα Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Εθνικά όρια θορύβου στην Ελλάδα Προδιαγραφές του Έργου Περίληψη 7 2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 8 3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 9 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Τοπική κατάσταση, Σημεία ευαίσθητων αποδεκτών Προτεινόμενος Σταθμός Συμπίεσης Αερίου 11 5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Μεθοδολογία Μετεωρολογικές συνθήκες που ελήφθησαν υπόψη 13 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 15 7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 21 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 23 ΓΛΩΣΣΑΡΙ 24 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 25

3 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 3 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η εταιρεία ΤΑΡ προτίθεται να κατασκευάσει τον Διαδριατικό Αγωγό ΤΑΡ για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής διά μέσου Ελλάδας, Αλβανίας και διασχίζοντας την Αδριατική θάλασσα προς τη νότια Ιταλία. Ο αγωγός TAP θα έχει αρχική δυναμικότητα 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (BCM) ανά έτος. Για την παροχή αυτής της δυναμικότητας αερίου απαιτείται μεταξύ άλλων και ένας σταθμός συμπίεσης στην βόρειο-ανατολική Ελλάδα, κοντά στα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Σχεδιάζεται να διευρυνθεί η αρχική δυναμικότητα, σε επόμενο στάδιο, σε συνολική δυναμικότητα 20BCM ανά έτος. Στην τεχνική εταιρεία Genet & Partner ανατέθηκε από την Ε.ΟΝ New Build & Technology να διεξάγει μία μελέτη θορύβου για τον προτεινόμενο σταθμό συμπίεσης GCS00 στην περιοχή του Ελληνικού τμήματος του ποταμού Έβρου, κοντά στα Ελληνο-τουρκικά σύνορα. Η μελέτη αυτή θα αποτελεί μέρος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιοχή και επομένως είναι βασισμένη στην πρώτη φάση των 10BCM ανά έτος καθώς και στη μελλοντική τελική δυναμικότητα μεταφοράς αερίου των 20BCM ανά έτος. Σε αυτή την έκθεση, όλα τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου του θορύβου για τον προτεινόμενο σταθμό συμπίεσης GCS00 θα οριστούν έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με διάφορα όρια θορύβου που αναλύονται αργότερα στην παράγραφο Αντικείμενο της Μελέτης Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναγνωρίσει τις εναλλακτικές δυνατότητες αντιμετώπισης του θορύβου στην επιλογή και το σχεδιασμό της εγκατάστασης ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα θορύβου. Ως πρώτο βήμα πρέπει να ετοιμαστεί μια προκαταρκτική εκτίμηση για την εκπομπή θορύβου και τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης. Παρακάτω αναλύονται οι κύριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εκτίμησης των επιπτώσεων από το θόρυβο.

4 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 4 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Αξιολόγηση των στοιχείων που δόθηκαν από την E.ON New Build & Technology GbH περιλαμβανομένων των Δεδομένων Θέσης & Δεδομένων Χρήσης, γενικών κατόψεων εγκαταστάσεων και τοπογραφικών δεδομένων. Εκτίμηση των επιπέδων εκπομπής θορύβου (επίπεδα ισχύος θορύβου) του εξοπλισμού που σχετίζεται με την προτεινόμενη λειτουργία. Ανάπτυξη ενός ακουστικού μοντέλου για τον προτεινόμενο σταθμό συμπίεσης και την γύρω περιοχή για κάθε φάση της κατασκευής. Υπολογισμός των επιπέδων θορύβου σε ευαίσθητους αποδέκτες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πρόβλεψης θορύβου που περιγράφεται στο ISO 9613 «Ακουστική - Εξασθένηση του ήχου κατά τη διάδοση σε εξωτερικούς χώρους Μέρος 2: Γενική μέθοδος υπολογισμού» για τις μετεωρολογικές συνθήκες που παρέχονται από την ΕΝΤ. Το ακουστικό μοντέλο θα εξετάζει μόνο συνεχείς και ασυνεχείς πηγές θορύβου κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του σταθμού. Οι ακόλουθες πηγές θορύβου αποκλείονται από τη μοντελοποίηση και τον καθορισμό του προβλεπόμενου επιπέδου θορύβου: Οι εκπομπές θορύβου κατά την κατασκευή, την προετοιμασία της έναρξης λειτουργίας και την έναρξη λειτουργίας Οι δραστηριότητες συντήρησης όπως ο θόρυβος από την κίνηση των οχημάτων, τις κινήσεις των γερανών κτλ. 1.3 Όρια εκπομπής θορύβου Επί του παρόντος δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον για την ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου σταθμού συμπίεσης. Ως εκ τούτου αναφέρονται πιο κάτω διάφορα κριτήρια, που προκύπτουν από διεθνή πρότυπα.

5 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 5 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: Παγκόσμια Τράπεζα Στο «Εγχειρίδιο Πρόληψης της Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Προστασίας» (Pollution Prevention and Abateent Handbook) που εκδόθηκε από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο του 1999 (μόνιμη ηλεκτρονική διεύθυνση: ορίζονται τα όρια θορύβου που προβλέπονται για τις νέες εγκαταστάσεις που χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα, τα οποία συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας). Επιπλέον, αναφέρεται στο εγχειρίδιο ότι μια αύξηση έως 3 πάνω από τα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου στους αποδέκτες εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας, θεωρείται αποδεκτή. Πίνακας 1 Αποδέκτης Όρια θορύβου της Παγκόσμιας Τράπεζας, μέγιστα L Aeq σε (A) Ημέρα (07:00 22:00) Νύχτα (22:00 07:00) Κατοικίες, ιδρύματα, εκπαίδευση Βιομηχανία, εμπορικές χρήσεις Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Στο έγγραφο του ΠΟΥ «Κατευθυντήριες γραμμές για το θόρυβο στην Κοινότητα» (Guideline for Counity Noie), παρέχονται κατευθυντήριες οριακές τιμές για το θόρυβο στην κοινότητα σε διάφορα συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Επίπεδα θορύβου χαμηλότερα από τα όρια, θεωρούνται απαραίτητα για την ελαχιστοποίηση τυχόν προσωρινής ή μακροχρόνιας επιδείνωσης της σωματικής, ψυχολογικής ή κοινωνικής λειτουργικότητας που συνδέεται με την έκθεση σε θόρυβο. Οι τιμές αποτελούν τη βάση πολλών διεθνών πολιτικών για τα όρια θορύβου στο περιβάλλον και συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακας. Πίνακας 2 Τιμές κατευθυντήριων οδηγιών του ΠΟΥ Συγκεκριμένο Περιβάλλον Κρίσιμες Επιπτώσεις στην Υγεία L Aeq (A) L Aax (A) Εξωτερικό περιβάλλον Σοβαρή ενόχληση, κατά τη διάρκεια της ημέρας και το απόγευμα Μέτρια ενόχληση, κατά τη διάρκεια της ημέρας και το απόγευμα Εσωτερικά υπνοδωμάτια Ενόχληση ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας Εξωτερικά υπνοδωμάτια Ενόχληση ύπνου με ανοικτό παράθυρο (εξωτερικές τιμές) Σχολείο, εξωτερικός χώρος Ενόχληση (εξωτερική πηγή) 55

6 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 6 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Συγκεκριμένο Περιβάλλον Κρίσιμες Επιπτώσεις στην Υγεία L Aeq (A) L Aax (A) παιχνιδιού Βιομηχανία, εμπορικές χρήσεις, μαγαζιά και περιοχές με κυκλοφοριακή κίνηση, εσωτερικά και εξωτερικά Προβλήματα ακοής Εθνικά όρια θορύβου στην Ελλάδα Το βασικό νομικό πλαίσιο παρέχεται από το άρθρο14 του Νόμου Προστασίας του Περιβάλλοντος του 1985 και το Προεδρικό Διάταγμα 1180/1981. Τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο έγγραφο όρια θορύβου εφαρμόζονται στα όρια μιας περιοχής, σύμφωνα με τη χρήση της (αστική, ημι-αστική, βιομηχανική, μικτή). Τα όρια αυτών, που είναι προσανατολισμένα προς την πηγή εκπομπής είναι σχετικά. Τα όρια θορύβου αυτής της οδηγίας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και αντιστοιχούν με τα όρια θορύβου που καθορίζονται από τον ΠΟΥ: Πίνακας 3 Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΠΔ 1180/1981, Πίνακας 1) Α/Α Περιγραφή περιοχής Ανώτατο όριο θορύβου σε (A) 1 Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές 70 2 Περιοχές όπου το επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό 3 Περιοχές όπου επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο Περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 Πηγή: Werner Genet und Partner Ingenieurgeellchaft bh Σε περιπτώσεις όπου η περιοχή εκπομπής θορύβου συνορεύει με κατοικία, το όριο θορύβου είναι 45 (A), μετρούμενο μπροστά από μια ανοιχτή πόρτα ή ένα ανοικτό παράθυρο Προδιαγραφές του Έργου Μέχρι νεωτέρας, τα όρια θορύβου σε αυτό το έργο θα οριστούν σε LAeq 65 (A) στην περίφραξη του σταθμού, μετρούμενα ως ωριαία μέση στάθμη θορύβου.

7 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 7 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: Περίληψη Το «Κριτήριο των 3(A)» που απαιτείται από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η πιο αυστηρή απαίτηση σχετικά με το θόρυβο (βλ. επίσης την παράγραφο 1.3.1). Κατά συνέπεια, οι μέγιστες επιπτώσεις από θόρυβο που εκπέμπονται από τον προτεινόμενο σταθμό συμπίεσης δεν θα πρέπει να αυξήσουν το επίπεδο θορύβου άνω των 3(A) στην πλησιέστερο αποδέκτη εκτός των εγκαταστάσεων.

8 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 8 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Επισκόπηση Προδιαγραφών για το θόρυβο Έγγραφο : CAL00-ENT-000-A-TSA-0001, Rev.: 01 Εγχειρίδιο Έργου Μέρος12 Έλεγχος εγγράφων Έγγραφο : CAL00 ENT-000-B-TPA-0012, Rev.: 0D Εγχειρίδιο Έργου Μέρος 16 Τεχνικό Εγχειρίδιο Έγγραφο : CAL00-ENT-000-B-TPA-0016, Rev.: 0C Κάτοψη σταθμού GCS00 Σταθμός Συμπίεσης Αερίου στους Κήπους GCS00-ENT-000-Q-DQA-0007, Rev.06

9 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 9 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ DIN EN «Ακουστική Κτιρίων - Εκτίμηση της ακουστικής απόδοσης των κτιρίων από την απόδοση των προϊόντων» Μέρος 4: «Μετάδοση του ήχου από τον εσωτερικό χώρο προς τον έξωτερικό», Ημερομηνία έκδοσης: VDI 3733 «Θόρυβος σε αγωγούς» Ημερομηνία έκδοσης: VDI 3734 Μέρος 1 «Χαρακτηριστικές τιμές εκπομπής θορύβου τεχνητών πηγών ήχου, αερόψυκτα» Ημερομηνία έκδοσης: DIN ISO 9613 Μέρος 2 Ακουστική «Εξασθένηση του ήχου κατά τη διάρκεια της μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους» Μέρος 2: «Γενική Μέθοδος Υπολογισμού» Ημερομηνία έκδοσης:

10 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 10 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 4.1 Τοπική κατάσταση, Σημεία ευαίσθητων αποδεκτών Η θέση του Σταθμού Συμπίεσης προτείνεται να είναι στην περιοχή του ποταμού Έβρου, στην Ελλάδα. Η τοπική κατάσταση φαίνεται στην κάτωθι αεροφωτογραφία. Σχήμα 4-1 Εναέρια όψη προτεινόμενου σταθμού στην θέση GCS00 και παρακείμενων κοινοτήτων. Θυμάρια Ταύρη Πέπλος Πηγή: Werner Genet und Partner Ingenieurgeellchaft bh Η περιοχή είναι κυρίως αγροτική. Οι πιο κοντινές κατοικίες στην τοποθεσία είναι οικισμοί βόρειοανατολικά του Πέπλου. Η μικρότερη απόσταση μεταξύ του προτεινόμενου σταθμού συμπίεσης και οικισμών είναι προς τον Πέπλο, σε απόσταση περίπου 1650 από το γεωμετρικό κέντρο του σταθμού.

11 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 11 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Πίνακας 4 Σημείο ευαίσθητου αποδέκτη Ευαίσθητοι αποδέκτες θορύβου 1 Θυμαριά πλησιέστερες παρυφές του χωριού 2 Ταύρη πλησιέστερες παρυφές του χωριού 3 Πέπλος πλησιέστερες παρυφές του χωριού 4 Κήποι πλησιέστερες παρυφές του χωριού 5 Περίφραξη σταθμού Δυτικά του σταθμού 6 Περίφραξη σταθμού Νότια του σταθμού 7 Περίφραξη σταθμού Ανατολικά του σταθμού Πηγή: Werner Genet und Partner Ingenieurgeellchaft bh Απόσταση / Διεύθυνση περίπου 2650, δυτικά-νοτιοδυτικά περίπου 2900, δυτικά περίπου 1650, νότια-νοτιοανατολικά περίπου 2250, νότια-νοτιοανατολικά περίπου 200, βορειοδυτικά περίπου 200, νοτιοδυτικά περίπου 200, νοτιοανατολικά 4.2 Προτεινόμενος Σταθμός Συμπίεσης Αερίου Για την τελική δυναμικότητα μεταφοράς 20 δισεκατομμυρίων κυβικά μέτρα ετησίως, θα εγκατασταθούν έξι αεριοστρόβιλοι, έκαστος με ισχύ 15MW, εκ των οποίων πέντε μονάδες θα είναι σε λειτουργία ταυτόχρονα σε πλήρη ισχύ. Μία μονάδα συμπίεσης προορίζεται για εφεδρεία. Κάθε μονάδα συμπίεσης αερίου περιλαμβάνει ένα συμπιεστή φυσικού αερίου με τον κινητήρα του και θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό κτίριο συμπίεσης. Τα κτίρια συμπίεσης θα είναι συμπαγείς κατασκευές (τοίχοι από μπετόν ή τοίχοι από τούβλα) με ηχομονωτικές πόρτες και συστήματα εξαερισμού. Ο εξοπλισμός φιλτραρίσματος του εισερχόμενου αέρα καύσης, οι αγωγοί καυσαερίων και οι καμινάδες θα τοποθετηθούν εξωτερικά,, δίπλα στο κτίριο συμπίεσης. Οι κινητήρες θα είναι εξοπλισμένοι με πρόσθετο περίβλημα. Δύο ψύκτες αερίου, καθένας εξοπλισμένος με 10 ανεμιστήρες χαμηλού θορύβου και ένα ψύκτη ανακύκλωσης με τέσσερις ανεμιστήρες θα τοποθετηθούν στα βόρεια των κτιρίων συμπίεσης. Ο χώρος μεταξύ των κτιρίων συμπίεσης και των ψυκτών αερίου προορίζεται για σωληνώσεις. Οι σωληνώσεις που βρίσκονται πάνω από το έδαφος, πρέπει να είναι εξοπλισμένες με ηχομονωτική επίστρωση.

12 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 12 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Δεδομένου ότι η αρχική χωρητικότητα του αγωγού θα είναι 10BCM κατ έτος, η πρώτη φάση κατασκευής περιλαμβάνει μόνον μέρος των ανωτέρω εγκαταστάσεων που αφορούν την περίπτωση των 20BCM κατ έτος. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι τρεις μονάδες συμπίεσης, ένας ψύκτης αερίου, ένα συγκρότημα καυσίμου αερίου και μια γεννήτρια. Επιπλέον θα υπάρχουν τρεις μετρητικοί σταθμοί και τρεις μονάδες φίλτρων. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη οι υπέργειες σωληνώσεις, η διαφορετική λειτουργία (για τα 20BCM) και το κτίριο διοίκησης. Λόγω της φιλοσοφίας λειτουργίας δύο μονάδες σε λειτουργία και μία σε εφεδρεία, δύο μονάδες συμπίεσης αερίου πρέπει να ληφθούν υπ όψη κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας. Για να εξασφαλιστεί η ικανότητα μεταφοράς 20BCM κατ έτος, θα είναι απαραίτητη η επέκταση του αρχικού σταθμού συμπίεσης. Έτσι προβλέπεται η εγκατάσταση τριών ακόμη μονάδων συμπίεσης αερίου και των σχετικών σωληνώσεων κατά την δεύτερη φάση κατασκευής.

13 Σελίδα 13 από 25 Area Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser. Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS S-TRS-0001 Αναθ.: 00 5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 5.1 Μεθοδολογία Προκειμένου να καθοριστεί η ένταση της εκπομπής θορύβου που προκαλείται από την προτεινόμενη θέση, αναπτύχθηκε ένα τρισδιάστατο υπολογιστικό μοντέλο θορύβου. Το μοντέλο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό πρόβλεψης SoundPLAN Έκδοση 7.1, σε συνδυασμό με τοπογραφικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν σε ψηφιακή μορφή. Οι σημαντικές πηγές θορύβου τοποθετήθηκαν στο μοντέλο στις θέσεις που ορίζονται από τις παρεχόμενες οριζοντιογραφίες. Οι προβλέψεις θορύβου έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO Η μέθοδος περιλαμβάνει την επίδραση γεωμετρικής απόκλισης, την απορρόφηση από το έδαφος, την απορρόφηση από την ατμόσφαιρα (σύμφωνα με το πρότυπο ISO9613-1), την εξασθένηση λόγω ηχοφραγμάτων και τις μετεωρολογικές συνθήκες. Για την εκτίμηση θορύβου του σχεδιαζόμενου σταθμού συμπίεσης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ηχητικής ισχύος από το Κεφάλαιο 6, θεωρώντας το σενάριο κανονικής λειτουργίας χωριστά για κάθε φάση ανάπτυξης. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO (Πίνακας 5), η ακρίβεια του μοντέλου είναι της τάξης των ± Μετεωρολογικές συνθήκες που ελήφθησαν υπόψη Το μοντέλο θορύβου είναι βασισμένο στις ακόλουθες μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες χρειάζεται να επαληθευτούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού / μελέτης: Πίνακας 5 Μετεωρολογικές συνθήκες που ελήφθησαν υπόψη στο μοντέλο θορύβου Θερμοκρασία ( C) Σχετική υγρασία (%) Βαρομετρική πίεση (hpa) Ταχύτητα και Διεύθυνση Ανέμου / Βορειοανατολικά Ο συντελεστής C et γενικά λαμβάνεται ίσος με μηδέν. Θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει βλάστηση στο μοντέλο θορύβου. Το έδαφος κάτω από τις πηγές θορύβου μοντελοποιήθηκε ως πλήρως

14 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 14 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 ανακλαστικό (απορρόφηση εδάφους μηδέν). Έξω από τον προτεινόμενο σταθμό συμπίεσης το έδαφος θεωρήθηκε ως περιοχή για αγροτική χρήση με συντελεστή απορρόφησης εδάφους ίσο με 0,85.

15 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 15 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Τα επόμενα παρουσιάζουν τα επίπεδα ισχύος ήχου στην πηγή που αφορούν τον κύριο εξοπλισμό εκπομπής θορύβου στην προτεινόμενη τοποθεσία: Πίνακας 6 Προδιαγραφές θορύβου Έξοδος καμινάδας καυσαερίων ανά μονάδα, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της καμινάδας L WA 86(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σιγαστήρας εξάτμισης με αλληλοκαλυπτόμενα ελάσματα διαχωρισμού Αγωγοί καυσαερίων εκτός του κτιρίου συμπίεσης, ανά μονάδα L WA 85(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Ηχομονωτική επικάλυψη Διάταξη φίλτρων, εισαγωγή αέρα καύσης, ανά μονάδα L WA 78(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σιγαστήρας εξάτμισης με αλληλεπικαλυπτόμενα ελάσματα διαχωρισμού Αγωγός εισαγωγής αέρα εκτός του κτιρίου συμπίεσης, ανά μονάδα L WA 78(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Ηχομονωτική επικάλυψη Εισαγωγή εξαερισμού του χώρου τουρμπίνας, ανά μονάδα L WA 76(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σιγαστήρας εισαγωγής Εξαγωγή εξαερισμού του χώρου τουρμπίνας, ανά μονάδα L WA 76(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σιγαστήρας εξαγωγής Ψύκτης λαδιού εκτός του κτιρίου συμπίεσης, ανά μονάδα L WA 90(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Εξαγωγή διαχωριστή αιωρήματος λαδιού, ανά μονάδα L WA 78(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Μονάδα συμπίεσης αερίου μέσα στο κτίριο συμπίεσης για μια μονάδα L WA 110(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή (κλειστό σύστημα αεριοστροβίλου) 100 ηχομονωτική επικάλυψη των αγωγών αερίου μέσα στο κτίριο συμπίεσης.

16 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 16 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Προκύπτον επίπεδο πίεσης του ήχου μέσα στο κτίριο, κατά μέσο όρο: L pa περίπου 94(A) Κτίριο Συμπίεσης Τοίχοι R w 48 Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σκυρόδεμα ή τούβλα, 280kg/² Στέγη R w 45 Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σκυρόδεμα, 210kg/², συν θερμική μόνωση Πλαίσιο ανακούφισης των αερίων της έκρηξης, εμβαδού περίπου 200 2, ως μέρος της στέγης και των τοίχων κάθε κτιρίου συμπίεσης R w 16 Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Πόρτες, επί τόπου R w 30 Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Εισαγωγή εξαερισμού κτιρίου, ανά άνοιγμα (θεωρούνται τέσσερις ανά κτίριο) L WA 67(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σιγαστήρες εισαγωγής αέρα με αλληλεπικαλυπτόμενα ελάσματα διαχωρισμού Εξαγωγή εξαερισμού στη στέγη, ανά μονάδα (θεωρούνται τέσσερις ανά κτίριο) L WA 84(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Ψύκτης αερίου με 10 ανεμιστήρες, ανά ψύκτη (λαμβάνονται υπόψη δύο ψύκτες) L WA 91(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Ένας εφεδρικός ψύκτης με 4 ανεμιστήρες L WA 87(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Θόρυβος από τη ροή του αερίου μέσα στους ψύκτες, ανά ψύκτη (ίδιο για τους δύο ψύκτες αερίου και τον εφεδρικό) L WA 91(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου:

17 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 17 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού. Ψύκτης αερίου, κατακόρυφες σωληνώσεις, εισαγωγή L WA 77(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 100 ηχομονωτική επικάλυψη. Κεντρικός αγωγός παροχής του ψύκτη αερίου, πλευρά εκροής, πάνω από το έδαφος L WA 76(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 200 ηχομονωτική επικάλυψη. Ψύκτης αερίου, κατακόρυφες σωληνώσεις, εξαγωγή L WA 74(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 100 ηχομονωτική επικάλυψη. Φίλτρο εισόδου του σταθμού, ανά μονάδα (θεωρούνται συνολικά τέσσερα φίλτρα) L WA 75(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, κανονικά δεν απαιτείται κάτι. Τρέχοντα μέτρα, ανά μονάδα L WA 87(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 100 ηχομονωτική επικάλυψη. Εξωτερικές σωληνώσεις συμπιεστή, πλευρά αναρρόφησης του συμπιεστή, ανά μονάδα L WA 78(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 200 ηχομονωτική επικάλυψη. Εξωτερικές σωληνώσεις συμπιεστή, πλευρά κατάθλιψης του συμπιεστή, ανά μονάδα L WA 80(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 200 ηχομονωτική επικάλυψη. Βάνα ανακύκλωσης, ανά μονάδα L WA 85(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα θα γίνει εγκιβωτισμός της βάνας.

18 Σελίδα 18 από 25 Area Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser. Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Κεντρικός αγωγός παροχής, πλευρά αναρρόφησης L WA 66(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού. Κεντρικός αγωγός παροχής, πλευρά εκροής, πάνω από το έδαφος L WA 68(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 200 ηχομονωτική επικάλυψη. Συμπιεστής αέρα, ανά μονάδα Εισαγωγή αέρα Έξοδος εξαερισμού του δωματίου L WA 65(A) L WA 66(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Μέσα στο κτίριο βοηθητικών παροχών. Σιγαστήρες στην είσοδο και την έξοδο. Λεβητοστάσιο (Θέρμανση) Καμινάδα Εξαερισμός δωματίου, εισαγωγή αέρα Εξαερισμός δωματίου, εξαγωγή L WA 76(A) L WA 70(A) L WA 70(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Μέσα στο κτίριο βοηθητικών παροχών. πιθανότατα σιγαστήρες στην είσοδο και την έξοδο Συστήματα fuel ga kid I και II Επιφάνειες του κτιρίου (τοίχοι, στέγη, πόρτα) Εξαερισμός δωματίου, εισαγωγή αέρα Εξαερισμός δωματίου, εξαγωγή L WA 64(A) L WA 66(A) L WA 66(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Στιβαρή ή ελαφρά κατασκευή, τοίχοι και στέγη Πόρτα R w 37 R w 30 Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας I και II (με αέριο) Επιφάνειες του κτιρίου (τοίχοι, στέγη, πόρτα) Άνοιγμα καμινάδας Εξαερισμός δωματίου, είσοδος Εξαερισμός δωματίου, έξοδος L WA 74(A) L WA 88(A) L WA 74(A) L WA 74(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Στιβαρή ή ελαφρά κατασκευή, τοίχοι και στέγη Πόρτα R w 37 R w 30 Συστήματα κύριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας I και II (ντίζελ) Επιφάνειες (τοίχοι, στέγη, πόρτα) Μέσο επίπεδο ήχου σε απόσταση 1 από όλες τις επιφάνειες Άνοιγμα καμινάδας L pa 85(A) L WA 88(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου:

19 Σελίδα 19 από 25 Area Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser. Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Το επίπεδο πίεσης του ήχου να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή, Η γεννήτρια πρέπει να εγκατασταθεί σε μονωτικό δοχείο Παραγωγή ενέργειας έκτακτης ανάγκης I και II (ντίζελ) Επιφάνειες του κτιρίου (τοίχοι, στέγη, πόρτα) Άνοιγμα καμινάδας Εξαερισμός δωματίου, είσοδος Εξαερισμός δωματίου, έξοδος Είσοδος ψύξης του αέρα L WA 78(A) L WA 88(A) L WA 80(A) L WA 70(A) L WA 81(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Στιβαρή ή ελαφρά κατασκευή, τοίχοι και στέγη Πόρτα R w 36 R w 30 Κτίριο Διοίκησης, Ηλεκτρολογικό Κτίριο, Εργαστήριο / Αποθήκη Θεωρείται ότι τα επίπεδα πίεσης ήχου εντός αυτών των κτιρίων δεν είναι συνήθως υψηλότερα από L pa = 85(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου:: Στιβαρή ή ελαφριά κατασκευή κτιρίου, τοίχοι και στέγη Πόρτες Ανοίγματα εξαερισμού (εάν είναι απαραίτητα) Εξωτερικές μονάδες air condition (θεωρούνται ότι είναι 6) R w 37 R w 30 L wa 75(A) L wa 85(A) Προαιρετικό (αντί ενός συμπιεστή αερίου κινούμενου με αεριοστρόβιλο): Αεριοστρόβιλος Συνδυασμένου Κύκλου με συμπιεστή αερίου, εγκατεστημένος σε στιβαρό κτίριο Μέση πίεση ήχου εντός του χώρου του αεριοστροβίλου L pa 96(A) Τέσσερις γεννήτριες ατμού ανάκτησης θερμότητας L WA 94(A) / unit Ένας ψύκτης συμπύκνωσης L WA 93(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου:: Στιβαρή ή ελαφρά κατασκευή κτιρίου, τοίχοι και στέγη Μεγάλες πόρτες Μικρές πόρτες Ανοίγματα εξαερισμού, εισαγωγή αέρα Ανοίγματα εξαερισμού, εξαγωγή αέρα R w 48 R w 30 R w 25 L wa 75(A) L wa 84(A) Πρόσθετες παρατηρήσεις: Όλα τα οριζόμενα επίπεδα θορύβου πρέπει να είναι καθαρά από τονικά χαρακτηριστικά. Ένα τονικό χαρακτηριστικό μπορεί να υπάρχει αν η διαφορά των επιπέδων πίεσης δύο ήχων διαφοράς 1/3 οκτάβας, είναι 5 ή μεγαλύτερη.

20 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 20 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Θόρυβος με τονικό χαρακτηριστικό μπορεί να παραχθεί από τους συμπιεστές αερίου λόγω της συχνότητας περιστροφής των λεπίδων τους. Το θέμα αυτό πρέπει να εξετασθεί κατά την φάση λεπτομερούς σχεδιασμού για την λήψη περαιτέρω αποφάσεων. Τονικά χαρακτηριστικά θορύβου είναι ιδιαιτέρως ανεπιθύμητα στις βάνες αντεπιστροφής (Non Return Valve, NRV) ή στα διαφράγματα των φίλτρων. Οι δευτερογενείς θόρυβοι είναι δυνατό να μην ληφθούν υπ όψη υπό κανονική λειτουργία. Εντούτοις το σύστημα εξαερισμού αερίου καυσίμου το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα μετά το σταμάτημα της μονάδας συμπίεσης, πρέπει να ελεγχθεί ότι έχει επίπεδο ισχύος ήχου μικρότερο των L WA =100(A). Λόγω της μέγιστης προτεραιότητας περιβαλλοντολογικών και θεμάτων ασφαλείας, η ηχορύπανση κατά την διάρκεια καταστάσεων επειγούσης ανάγκης είναι δυνατό να μην ληφθεί υπ όψη στα πλαίσια μιας Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων. Εντούτοις για λόγους αποτίμησης της κρισιμότητας του σχεδιασμού, οι εκπομπές θορύβου των γεννητριών εκτάκτου ανάγκης ελήφθησαν επίσης υπ όψη από την παρούσα μελέτη. Κατά την θεώρηση αυτή ελήφθησαν υπ όψη στοιχεία δοκιμών ρουτίνας των γεννητριών ντίζελ.

21 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 21 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ Τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις έχουν προβλεφθεί με την εφαρμογή του λογισμικού πρόβλεψης SoundPlan 7.1, όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 5.1 ανωτέρω. Το λογισμικό αυτό είναι ευρέως αναγνωρισμένο και αποδεκτό για την ακρίβεια και την εγκυρότητά του. Τα προβλεπόμενα επίπεδα θορύβου για κάθε δέκτη, βάσει των στοιχείων του μοντέλου που περιγράφηκε στην παράγραφο 6, δίνονται περιληπτικά στους Πίνακας 7 και Πίνακας 8 κατωτέρω. Πίνακας 7 Μετρήσεις θορύβου λειτουργίας εγκαταστάσεων με ευαίσθητους δέκτες (φάση κατασκευής Ι) Αριθμός Σημείου Ευαίσθητος αποδέκτης Αρχική ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Πρόσθετη ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Συνολική ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Αύξηση έντασης θορύβου σε (A) 1 Θυμαριά 29,4 20,6 29,9 0,5 2 Ταβρί 29,4 21,4 30,0 0,6 3 Πέπλος 29,4 25,7 30,9 1,5 4 Κήποι 29,4 18,7 29,8 0,4 5 Περίφραξη σταθμού στα δυτικά 59,2 6 Περίφραξη σταθμού στα νότια 54,8 7 Περίφραξη σταθμού στα ανατολικά 50,8 Πίνακας 8 Μετρήσεις θορύβου λειτουργίας εγκαταστάσεων με ευαίσθητους δέκτες (φάση κατασκευής ΙΙ) Αριθμός Σημείου Ευαίσθητος αποδέκτης Αρχική ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Πρόσθετη ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Συνολική ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Αύξηση έντασης θορύβου σε (A) 1 Θυμαριά 29,9 19,3 30,3 0,4 2 Ταβρί 30,0 20,1 30,5 0,4 3 Πέπλος 30,9 25,6 32,1 1,1 4 Κήποι 29,8 19,9 30,2 0,4 5 Περίφραξη σταθμού στα δυτικά 59,2 53,1 60,2 6 Περίφραξη σταθμού στα νότια 54,8 54,4 57,6 7 Περίφραξη σταθμού στα ανατολικά 50,8 53,4 55,3

22 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 22 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Από τον προηγούμενο πίνακα φαίνεται ότι τα επίπεδα θορύβου είναι κατά 13(A) χαμηλότερα του ορίου των 45(A) που προτείνεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ελληνική νομοθεσία για επίπεδα εξωτερικού θορύβου σε κατοικημένες περιοχές κατά την διάρκεια της νύχτας. Επιπλέον τα προβλεπόμενα επίπεδα θορύβου στην περίφραξη του σταθμού, είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Η συνεισφορά κάθε επιμέρους πηγής θορύβου στο συνολικό επίπεδο έντασης του ήχου που προκύπτει στους ευαίσθητους αποδέκτες, μπορεί να εξαχθεί από τα αριθμητικά γραφήματα στο Συνημμένο 3. Το διάγραμμα θορύβου για το μοντελοποιημένο σενάριο φαίνεται στο Συνημμένο 4. Για τον υπολογισμό της συνολικής τελικής στάθμης θορύβου στον πλησιέστερο αποδέκτη για κάθε φάση κατασκευής, έγιναν μετρήσεις από την Genet & Partner στις 30 Νοεμβρίου Όπως φαίνεται στους ανωτέρω πίνακες, τα προβλεπόμενα πρόσθετα επίπεδα θορύβου σε κάθε αποδέκτη είναι χαμηλότερα από τα αρχικά επίπεδα θορύβου. Από αυτό συνάγεται ότι η προβλεπόμενη αύξηση θορύβου στην προτεινόμενη τοποθεσία είναι εντός του εύρους των 3(A) για κάθε φάση κατασκευής. Η μέθοδος προσέγγισης λαμβάνει υπ όψη ότι η λειτουργία του συμπιεστή κατά την αρχική φάση θα συνεισφέρει στα επίπεδα θορύβου που λαμβάνονται υπ όψη κατά την φάση ΙΙ.

23 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 23 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πρόκειται να κατασκευαστεί σταθμός συμπιεστών φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Έβρου, κοντά στα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο τελικός σταθμός συμπίεσης θα ανεγερθεί σε δύο φάσεις κατασκευής όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2. Η πρώτη θα περιλαμβάνει 2+1 μονάδες συμπίεσης και η δεύτερη τρεις μονάδες, η κάθε μία με τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό. Προκειμένου να προβλεφθούν οι επιπτώσεις θορύβου του σταθμού στην γύρω περιοχή, εκπονήθηκε τρισδιάστατο μοντέλο θορύβου. Τα αποτελέσματα πρόβλεψης της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι τα επίπεδα θορύβου που δέχονται οι πλησιέστερες κατοικίες στα χωριά Θυμαριά, Ταύρη, Πέπλος και Κήποι κατά την κατάσταση πλήρους λειτουργίας κάθε φάσης κατασκευής του προτεινόμενου σταθμού στην θέση GCS00, φαίνονται να υπακούουν τις οδηγίες της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας καθ όλη την διάρκεια του 24- ώρου. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου θορύβου που ορίστηκαν στη Ενότητα 6. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει 25 σελίδες και 4 Παραρτήματα. Genet und Partner Ingenieurgeellchaft bh Ludwighafen/Rhein, March 7 th 2013 Scherer/ Dr. Hunann

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Παράρτημα 6.1 Μελέτη Ελέγχου Θορύβου στη Θέση Κήποι (νέα θέση)

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Παράρτημα 6.1 Μελέτη Ελέγχου Θορύβου στη Θέση Κήποι (νέα θέση) Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Παράρτημα 6.1 Μελέτη Ελέγχου Θορύβου στη Θέση Κήποι (νέα θέση) Τίτλος Έργου: Τίτλος Εγγράφου: E.ON Technologie GbH EXERGIA S.A. ιαδριατικός Αγωγός Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP σταθμό GCS01 Εναλλακτική Θέση D Area Comp. Σελίδα 2 από 13 System Disc. Doc.- Type Ser. No.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS00 - ΕναλλακτικήΘέσηΑκαιΒ

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS00 - ΕναλλακτικήΘέσηΑκαιΒ Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS00 - ΕναλλακτικήΘέσηΑκαιΒ Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής και Διαγράμματα Ροής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ COMPRESSOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT EXCHANGER ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ SEPARATOR ΞΕΣΤΡΟΠΑΓΙΔΑ PIG TRAP ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GAS FLOW MEASURMENT ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 5539/16 ENER 12 ENV 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 Ιανουαρίου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ GASIFICATION TECHNOLOGY COMPANY 2ο χλμ. Προς Β ΚΤΕΟ-οδός ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ τηλ: 2310699524, Διεύθυνση πωλήσεων: 6987106186 http://www.gasification-technology.gr, www.αεριοποιηση.gr info@gasification-technology.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Νέα Μοντέλα Τοίχου! E2VI Eτοιμοπαράδοτα 10/04 Eτοιμοπαράδοτα Β2VΙ ++ Hμικεντρικές Μονάδες Ντουλάπες εμφανούς τύπου ON/OFF & Όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Φορέας του έργου: VOLTERRA Α.Ε. Έργο: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «XAΛΚΟΔΟΝΙΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ UTBS AIR HANDLING UNITS Η σειρά UTBS είναι ιδανική για τοποθέτηση σε ψευδοροφές και χώρους με χαμηλό ύψος κρέμασης. Προφίλ αλουμινίου Πλαστικές γωνίες Κάσωμα τύπου sandwich

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΩΣ Α/Κ Κ1» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/ΕΚ & ΤΗΝ ΚΥΑ 13586/724/ΦΕΚ Β 384/28.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 30 Αυγούστου 2001 PE 304.678/35-46 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 35-46 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 304.678)

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 Κανονισμός Διαδικασία υποβολής μελετών Τι είναι Εσωτερική Εγκατάσταση Ο μετρητής αερίου και συγκεκριμένα, η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιακόπτης απουσίας ψυκτικού νερού Περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας συµπιεστή Ψυκτικό υγρό ιακόπτης solenoid ΕάνΤ τότε το υγρό του solinoedεξατµίζεται και Ανανέβει η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες.

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Σελίδα 1 από 23 Π.Δ. ΤΗΣ 27.9/7.11.1985 (ΦΕΚ 631 Δ ) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Άρθρο 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου DOKOGEN Έκθεση συμπιεστών Atmos, 1945 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τρείς γενιές της οικογένειας Cancar Γεννήτρια ατμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions 01 τεύχος Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Πρόκειται για κτιριακό οργανισμό, o οποίος θα στεγάσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιομάζα ονομαστικής ισχύος 1MW, ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός Βιομηχανικής περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Σελίδα 2 από 12 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 2.1 Επισκόπηση του Έργου TAP 3 2.1.1 Αιτιολόγηση του Έργου 3 2.1.2 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 03 τεύχος Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic Εισαγωγή ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ MULTI

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Installationsplan / Installation plan PM 1421 G

Installationsplan / Installation plan PM 1421 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Piano di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 5: Συμπαραγωγή (Cogeneration CHP) Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΘΕΜΑ Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 11-12-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχανικός Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα