Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.2 - Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00"

Transcript

1 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00

2 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 2 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Αντικείμενο της Μελέτης Όρια εκπομπής θορύβου Παγκόσμια Τράπεζα Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Εθνικά όρια θορύβου στην Ελλάδα Προδιαγραφές του Έργου Περίληψη 7 2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 8 3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 9 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Τοπική κατάσταση, Σημεία ευαίσθητων αποδεκτών Προτεινόμενος Σταθμός Συμπίεσης Αερίου 11 5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Μεθοδολογία Μετεωρολογικές συνθήκες που ελήφθησαν υπόψη 13 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 15 7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 21 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 23 ΓΛΩΣΣΑΡΙ 24 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 25

3 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 3 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η εταιρεία ΤΑΡ προτίθεται να κατασκευάσει τον Διαδριατικό Αγωγό ΤΑΡ για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής διά μέσου Ελλάδας, Αλβανίας και διασχίζοντας την Αδριατική θάλασσα προς τη νότια Ιταλία. Ο αγωγός TAP θα έχει αρχική δυναμικότητα 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (BCM) ανά έτος. Για την παροχή αυτής της δυναμικότητας αερίου απαιτείται μεταξύ άλλων και ένας σταθμός συμπίεσης στην βόρειο-ανατολική Ελλάδα, κοντά στα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Σχεδιάζεται να διευρυνθεί η αρχική δυναμικότητα, σε επόμενο στάδιο, σε συνολική δυναμικότητα 20BCM ανά έτος. Στην τεχνική εταιρεία Genet & Partner ανατέθηκε από την Ε.ΟΝ New Build & Technology να διεξάγει μία μελέτη θορύβου για τον προτεινόμενο σταθμό συμπίεσης GCS00 στην περιοχή του Ελληνικού τμήματος του ποταμού Έβρου, κοντά στα Ελληνο-τουρκικά σύνορα. Η μελέτη αυτή θα αποτελεί μέρος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιοχή και επομένως είναι βασισμένη στην πρώτη φάση των 10BCM ανά έτος καθώς και στη μελλοντική τελική δυναμικότητα μεταφοράς αερίου των 20BCM ανά έτος. Σε αυτή την έκθεση, όλα τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου του θορύβου για τον προτεινόμενο σταθμό συμπίεσης GCS00 θα οριστούν έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με διάφορα όρια θορύβου που αναλύονται αργότερα στην παράγραφο Αντικείμενο της Μελέτης Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναγνωρίσει τις εναλλακτικές δυνατότητες αντιμετώπισης του θορύβου στην επιλογή και το σχεδιασμό της εγκατάστασης ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα θορύβου. Ως πρώτο βήμα πρέπει να ετοιμαστεί μια προκαταρκτική εκτίμηση για την εκπομπή θορύβου και τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης. Παρακάτω αναλύονται οι κύριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εκτίμησης των επιπτώσεων από το θόρυβο.

4 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 4 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Αξιολόγηση των στοιχείων που δόθηκαν από την E.ON New Build & Technology GbH περιλαμβανομένων των Δεδομένων Θέσης & Δεδομένων Χρήσης, γενικών κατόψεων εγκαταστάσεων και τοπογραφικών δεδομένων. Εκτίμηση των επιπέδων εκπομπής θορύβου (επίπεδα ισχύος θορύβου) του εξοπλισμού που σχετίζεται με την προτεινόμενη λειτουργία. Ανάπτυξη ενός ακουστικού μοντέλου για τον προτεινόμενο σταθμό συμπίεσης και την γύρω περιοχή για κάθε φάση της κατασκευής. Υπολογισμός των επιπέδων θορύβου σε ευαίσθητους αποδέκτες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πρόβλεψης θορύβου που περιγράφεται στο ISO 9613 «Ακουστική - Εξασθένηση του ήχου κατά τη διάδοση σε εξωτερικούς χώρους Μέρος 2: Γενική μέθοδος υπολογισμού» για τις μετεωρολογικές συνθήκες που παρέχονται από την ΕΝΤ. Το ακουστικό μοντέλο θα εξετάζει μόνο συνεχείς και ασυνεχείς πηγές θορύβου κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του σταθμού. Οι ακόλουθες πηγές θορύβου αποκλείονται από τη μοντελοποίηση και τον καθορισμό του προβλεπόμενου επιπέδου θορύβου: Οι εκπομπές θορύβου κατά την κατασκευή, την προετοιμασία της έναρξης λειτουργίας και την έναρξη λειτουργίας Οι δραστηριότητες συντήρησης όπως ο θόρυβος από την κίνηση των οχημάτων, τις κινήσεις των γερανών κτλ. 1.3 Όρια εκπομπής θορύβου Επί του παρόντος δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον για την ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου σταθμού συμπίεσης. Ως εκ τούτου αναφέρονται πιο κάτω διάφορα κριτήρια, που προκύπτουν από διεθνή πρότυπα.

5 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 5 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: Παγκόσμια Τράπεζα Στο «Εγχειρίδιο Πρόληψης της Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Προστασίας» (Pollution Prevention and Abateent Handbook) που εκδόθηκε από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο του 1999 (μόνιμη ηλεκτρονική διεύθυνση: ορίζονται τα όρια θορύβου που προβλέπονται για τις νέες εγκαταστάσεις που χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα, τα οποία συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας). Επιπλέον, αναφέρεται στο εγχειρίδιο ότι μια αύξηση έως 3 πάνω από τα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου στους αποδέκτες εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας, θεωρείται αποδεκτή. Πίνακας 1 Αποδέκτης Όρια θορύβου της Παγκόσμιας Τράπεζας, μέγιστα L Aeq σε (A) Ημέρα (07:00 22:00) Νύχτα (22:00 07:00) Κατοικίες, ιδρύματα, εκπαίδευση Βιομηχανία, εμπορικές χρήσεις Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Στο έγγραφο του ΠΟΥ «Κατευθυντήριες γραμμές για το θόρυβο στην Κοινότητα» (Guideline for Counity Noie), παρέχονται κατευθυντήριες οριακές τιμές για το θόρυβο στην κοινότητα σε διάφορα συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Επίπεδα θορύβου χαμηλότερα από τα όρια, θεωρούνται απαραίτητα για την ελαχιστοποίηση τυχόν προσωρινής ή μακροχρόνιας επιδείνωσης της σωματικής, ψυχολογικής ή κοινωνικής λειτουργικότητας που συνδέεται με την έκθεση σε θόρυβο. Οι τιμές αποτελούν τη βάση πολλών διεθνών πολιτικών για τα όρια θορύβου στο περιβάλλον και συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακας. Πίνακας 2 Τιμές κατευθυντήριων οδηγιών του ΠΟΥ Συγκεκριμένο Περιβάλλον Κρίσιμες Επιπτώσεις στην Υγεία L Aeq (A) L Aax (A) Εξωτερικό περιβάλλον Σοβαρή ενόχληση, κατά τη διάρκεια της ημέρας και το απόγευμα Μέτρια ενόχληση, κατά τη διάρκεια της ημέρας και το απόγευμα Εσωτερικά υπνοδωμάτια Ενόχληση ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας Εξωτερικά υπνοδωμάτια Ενόχληση ύπνου με ανοικτό παράθυρο (εξωτερικές τιμές) Σχολείο, εξωτερικός χώρος Ενόχληση (εξωτερική πηγή) 55

6 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 6 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Συγκεκριμένο Περιβάλλον Κρίσιμες Επιπτώσεις στην Υγεία L Aeq (A) L Aax (A) παιχνιδιού Βιομηχανία, εμπορικές χρήσεις, μαγαζιά και περιοχές με κυκλοφοριακή κίνηση, εσωτερικά και εξωτερικά Προβλήματα ακοής Εθνικά όρια θορύβου στην Ελλάδα Το βασικό νομικό πλαίσιο παρέχεται από το άρθρο14 του Νόμου Προστασίας του Περιβάλλοντος του 1985 και το Προεδρικό Διάταγμα 1180/1981. Τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο έγγραφο όρια θορύβου εφαρμόζονται στα όρια μιας περιοχής, σύμφωνα με τη χρήση της (αστική, ημι-αστική, βιομηχανική, μικτή). Τα όρια αυτών, που είναι προσανατολισμένα προς την πηγή εκπομπής είναι σχετικά. Τα όρια θορύβου αυτής της οδηγίας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και αντιστοιχούν με τα όρια θορύβου που καθορίζονται από τον ΠΟΥ: Πίνακας 3 Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΠΔ 1180/1981, Πίνακας 1) Α/Α Περιγραφή περιοχής Ανώτατο όριο θορύβου σε (A) 1 Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές 70 2 Περιοχές όπου το επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό 3 Περιοχές όπου επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο Περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 Πηγή: Werner Genet und Partner Ingenieurgeellchaft bh Σε περιπτώσεις όπου η περιοχή εκπομπής θορύβου συνορεύει με κατοικία, το όριο θορύβου είναι 45 (A), μετρούμενο μπροστά από μια ανοιχτή πόρτα ή ένα ανοικτό παράθυρο Προδιαγραφές του Έργου Μέχρι νεωτέρας, τα όρια θορύβου σε αυτό το έργο θα οριστούν σε LAeq 65 (A) στην περίφραξη του σταθμού, μετρούμενα ως ωριαία μέση στάθμη θορύβου.

7 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 7 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: Περίληψη Το «Κριτήριο των 3(A)» που απαιτείται από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η πιο αυστηρή απαίτηση σχετικά με το θόρυβο (βλ. επίσης την παράγραφο 1.3.1). Κατά συνέπεια, οι μέγιστες επιπτώσεις από θόρυβο που εκπέμπονται από τον προτεινόμενο σταθμό συμπίεσης δεν θα πρέπει να αυξήσουν το επίπεδο θορύβου άνω των 3(A) στην πλησιέστερο αποδέκτη εκτός των εγκαταστάσεων.

8 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 8 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Επισκόπηση Προδιαγραφών για το θόρυβο Έγγραφο : CAL00-ENT-000-A-TSA-0001, Rev.: 01 Εγχειρίδιο Έργου Μέρος12 Έλεγχος εγγράφων Έγγραφο : CAL00 ENT-000-B-TPA-0012, Rev.: 0D Εγχειρίδιο Έργου Μέρος 16 Τεχνικό Εγχειρίδιο Έγγραφο : CAL00-ENT-000-B-TPA-0016, Rev.: 0C Κάτοψη σταθμού GCS00 Σταθμός Συμπίεσης Αερίου στους Κήπους GCS00-ENT-000-Q-DQA-0007, Rev.06

9 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Cop. Σελίδα 9 από 25 Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ DIN EN «Ακουστική Κτιρίων - Εκτίμηση της ακουστικής απόδοσης των κτιρίων από την απόδοση των προϊόντων» Μέρος 4: «Μετάδοση του ήχου από τον εσωτερικό χώρο προς τον έξωτερικό», Ημερομηνία έκδοσης: VDI 3733 «Θόρυβος σε αγωγούς» Ημερομηνία έκδοσης: VDI 3734 Μέρος 1 «Χαρακτηριστικές τιμές εκπομπής θορύβου τεχνητών πηγών ήχου, αερόψυκτα» Ημερομηνία έκδοσης: DIN ISO 9613 Μέρος 2 Ακουστική «Εξασθένηση του ήχου κατά τη διάρκεια της μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους» Μέρος 2: «Γενική Μέθοδος Υπολογισμού» Ημερομηνία έκδοσης:

10 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 10 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 4.1 Τοπική κατάσταση, Σημεία ευαίσθητων αποδεκτών Η θέση του Σταθμού Συμπίεσης προτείνεται να είναι στην περιοχή του ποταμού Έβρου, στην Ελλάδα. Η τοπική κατάσταση φαίνεται στην κάτωθι αεροφωτογραφία. Σχήμα 4-1 Εναέρια όψη προτεινόμενου σταθμού στην θέση GCS00 και παρακείμενων κοινοτήτων. Θυμάρια Ταύρη Πέπλος Πηγή: Werner Genet und Partner Ingenieurgeellchaft bh Η περιοχή είναι κυρίως αγροτική. Οι πιο κοντινές κατοικίες στην τοποθεσία είναι οικισμοί βόρειοανατολικά του Πέπλου. Η μικρότερη απόσταση μεταξύ του προτεινόμενου σταθμού συμπίεσης και οικισμών είναι προς τον Πέπλο, σε απόσταση περίπου 1650 από το γεωμετρικό κέντρο του σταθμού.

11 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 11 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Πίνακας 4 Σημείο ευαίσθητου αποδέκτη Ευαίσθητοι αποδέκτες θορύβου 1 Θυμαριά πλησιέστερες παρυφές του χωριού 2 Ταύρη πλησιέστερες παρυφές του χωριού 3 Πέπλος πλησιέστερες παρυφές του χωριού 4 Κήποι πλησιέστερες παρυφές του χωριού 5 Περίφραξη σταθμού Δυτικά του σταθμού 6 Περίφραξη σταθμού Νότια του σταθμού 7 Περίφραξη σταθμού Ανατολικά του σταθμού Πηγή: Werner Genet und Partner Ingenieurgeellchaft bh Απόσταση / Διεύθυνση περίπου 2650, δυτικά-νοτιοδυτικά περίπου 2900, δυτικά περίπου 1650, νότια-νοτιοανατολικά περίπου 2250, νότια-νοτιοανατολικά περίπου 200, βορειοδυτικά περίπου 200, νοτιοδυτικά περίπου 200, νοτιοανατολικά 4.2 Προτεινόμενος Σταθμός Συμπίεσης Αερίου Για την τελική δυναμικότητα μεταφοράς 20 δισεκατομμυρίων κυβικά μέτρα ετησίως, θα εγκατασταθούν έξι αεριοστρόβιλοι, έκαστος με ισχύ 15MW, εκ των οποίων πέντε μονάδες θα είναι σε λειτουργία ταυτόχρονα σε πλήρη ισχύ. Μία μονάδα συμπίεσης προορίζεται για εφεδρεία. Κάθε μονάδα συμπίεσης αερίου περιλαμβάνει ένα συμπιεστή φυσικού αερίου με τον κινητήρα του και θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό κτίριο συμπίεσης. Τα κτίρια συμπίεσης θα είναι συμπαγείς κατασκευές (τοίχοι από μπετόν ή τοίχοι από τούβλα) με ηχομονωτικές πόρτες και συστήματα εξαερισμού. Ο εξοπλισμός φιλτραρίσματος του εισερχόμενου αέρα καύσης, οι αγωγοί καυσαερίων και οι καμινάδες θα τοποθετηθούν εξωτερικά,, δίπλα στο κτίριο συμπίεσης. Οι κινητήρες θα είναι εξοπλισμένοι με πρόσθετο περίβλημα. Δύο ψύκτες αερίου, καθένας εξοπλισμένος με 10 ανεμιστήρες χαμηλού θορύβου και ένα ψύκτη ανακύκλωσης με τέσσερις ανεμιστήρες θα τοποθετηθούν στα βόρεια των κτιρίων συμπίεσης. Ο χώρος μεταξύ των κτιρίων συμπίεσης και των ψυκτών αερίου προορίζεται για σωληνώσεις. Οι σωληνώσεις που βρίσκονται πάνω από το έδαφος, πρέπει να είναι εξοπλισμένες με ηχομονωτική επίστρωση.

12 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 12 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Δεδομένου ότι η αρχική χωρητικότητα του αγωγού θα είναι 10BCM κατ έτος, η πρώτη φάση κατασκευής περιλαμβάνει μόνον μέρος των ανωτέρω εγκαταστάσεων που αφορούν την περίπτωση των 20BCM κατ έτος. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι τρεις μονάδες συμπίεσης, ένας ψύκτης αερίου, ένα συγκρότημα καυσίμου αερίου και μια γεννήτρια. Επιπλέον θα υπάρχουν τρεις μετρητικοί σταθμοί και τρεις μονάδες φίλτρων. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη οι υπέργειες σωληνώσεις, η διαφορετική λειτουργία (για τα 20BCM) και το κτίριο διοίκησης. Λόγω της φιλοσοφίας λειτουργίας δύο μονάδες σε λειτουργία και μία σε εφεδρεία, δύο μονάδες συμπίεσης αερίου πρέπει να ληφθούν υπ όψη κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας. Για να εξασφαλιστεί η ικανότητα μεταφοράς 20BCM κατ έτος, θα είναι απαραίτητη η επέκταση του αρχικού σταθμού συμπίεσης. Έτσι προβλέπεται η εγκατάσταση τριών ακόμη μονάδων συμπίεσης αερίου και των σχετικών σωληνώσεων κατά την δεύτερη φάση κατασκευής.

13 Σελίδα 13 από 25 Area Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser. Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS S-TRS-0001 Αναθ.: 00 5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 5.1 Μεθοδολογία Προκειμένου να καθοριστεί η ένταση της εκπομπής θορύβου που προκαλείται από την προτεινόμενη θέση, αναπτύχθηκε ένα τρισδιάστατο υπολογιστικό μοντέλο θορύβου. Το μοντέλο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό πρόβλεψης SoundPLAN Έκδοση 7.1, σε συνδυασμό με τοπογραφικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν σε ψηφιακή μορφή. Οι σημαντικές πηγές θορύβου τοποθετήθηκαν στο μοντέλο στις θέσεις που ορίζονται από τις παρεχόμενες οριζοντιογραφίες. Οι προβλέψεις θορύβου έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO Η μέθοδος περιλαμβάνει την επίδραση γεωμετρικής απόκλισης, την απορρόφηση από το έδαφος, την απορρόφηση από την ατμόσφαιρα (σύμφωνα με το πρότυπο ISO9613-1), την εξασθένηση λόγω ηχοφραγμάτων και τις μετεωρολογικές συνθήκες. Για την εκτίμηση θορύβου του σχεδιαζόμενου σταθμού συμπίεσης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ηχητικής ισχύος από το Κεφάλαιο 6, θεωρώντας το σενάριο κανονικής λειτουργίας χωριστά για κάθε φάση ανάπτυξης. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO (Πίνακας 5), η ακρίβεια του μοντέλου είναι της τάξης των ± Μετεωρολογικές συνθήκες που ελήφθησαν υπόψη Το μοντέλο θορύβου είναι βασισμένο στις ακόλουθες μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες χρειάζεται να επαληθευτούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού / μελέτης: Πίνακας 5 Μετεωρολογικές συνθήκες που ελήφθησαν υπόψη στο μοντέλο θορύβου Θερμοκρασία ( C) Σχετική υγρασία (%) Βαρομετρική πίεση (hpa) Ταχύτητα και Διεύθυνση Ανέμου / Βορειοανατολικά Ο συντελεστής C et γενικά λαμβάνεται ίσος με μηδέν. Θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει βλάστηση στο μοντέλο θορύβου. Το έδαφος κάτω από τις πηγές θορύβου μοντελοποιήθηκε ως πλήρως

14 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 14 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 ανακλαστικό (απορρόφηση εδάφους μηδέν). Έξω από τον προτεινόμενο σταθμό συμπίεσης το έδαφος θεωρήθηκε ως περιοχή για αγροτική χρήση με συντελεστή απορρόφησης εδάφους ίσο με 0,85.

15 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 15 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Τα επόμενα παρουσιάζουν τα επίπεδα ισχύος ήχου στην πηγή που αφορούν τον κύριο εξοπλισμό εκπομπής θορύβου στην προτεινόμενη τοποθεσία: Πίνακας 6 Προδιαγραφές θορύβου Έξοδος καμινάδας καυσαερίων ανά μονάδα, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της καμινάδας L WA 86(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σιγαστήρας εξάτμισης με αλληλοκαλυπτόμενα ελάσματα διαχωρισμού Αγωγοί καυσαερίων εκτός του κτιρίου συμπίεσης, ανά μονάδα L WA 85(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Ηχομονωτική επικάλυψη Διάταξη φίλτρων, εισαγωγή αέρα καύσης, ανά μονάδα L WA 78(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σιγαστήρας εξάτμισης με αλληλεπικαλυπτόμενα ελάσματα διαχωρισμού Αγωγός εισαγωγής αέρα εκτός του κτιρίου συμπίεσης, ανά μονάδα L WA 78(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Ηχομονωτική επικάλυψη Εισαγωγή εξαερισμού του χώρου τουρμπίνας, ανά μονάδα L WA 76(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σιγαστήρας εισαγωγής Εξαγωγή εξαερισμού του χώρου τουρμπίνας, ανά μονάδα L WA 76(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σιγαστήρας εξαγωγής Ψύκτης λαδιού εκτός του κτιρίου συμπίεσης, ανά μονάδα L WA 90(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Εξαγωγή διαχωριστή αιωρήματος λαδιού, ανά μονάδα L WA 78(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Μονάδα συμπίεσης αερίου μέσα στο κτίριο συμπίεσης για μια μονάδα L WA 110(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή (κλειστό σύστημα αεριοστροβίλου) 100 ηχομονωτική επικάλυψη των αγωγών αερίου μέσα στο κτίριο συμπίεσης.

16 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 16 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Προκύπτον επίπεδο πίεσης του ήχου μέσα στο κτίριο, κατά μέσο όρο: L pa περίπου 94(A) Κτίριο Συμπίεσης Τοίχοι R w 48 Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σκυρόδεμα ή τούβλα, 280kg/² Στέγη R w 45 Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σκυρόδεμα, 210kg/², συν θερμική μόνωση Πλαίσιο ανακούφισης των αερίων της έκρηξης, εμβαδού περίπου 200 2, ως μέρος της στέγης και των τοίχων κάθε κτιρίου συμπίεσης R w 16 Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Πόρτες, επί τόπου R w 30 Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Εισαγωγή εξαερισμού κτιρίου, ανά άνοιγμα (θεωρούνται τέσσερις ανά κτίριο) L WA 67(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Σιγαστήρες εισαγωγής αέρα με αλληλεπικαλυπτόμενα ελάσματα διαχωρισμού Εξαγωγή εξαερισμού στη στέγη, ανά μονάδα (θεωρούνται τέσσερις ανά κτίριο) L WA 84(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Ψύκτης αερίου με 10 ανεμιστήρες, ανά ψύκτη (λαμβάνονται υπόψη δύο ψύκτες) L WA 91(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Ένας εφεδρικός ψύκτης με 4 ανεμιστήρες L WA 87(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή Θόρυβος από τη ροή του αερίου μέσα στους ψύκτες, ανά ψύκτη (ίδιο για τους δύο ψύκτες αερίου και τον εφεδρικό) L WA 91(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου:

17 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 17 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού. Ψύκτης αερίου, κατακόρυφες σωληνώσεις, εισαγωγή L WA 77(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 100 ηχομονωτική επικάλυψη. Κεντρικός αγωγός παροχής του ψύκτη αερίου, πλευρά εκροής, πάνω από το έδαφος L WA 76(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 200 ηχομονωτική επικάλυψη. Ψύκτης αερίου, κατακόρυφες σωληνώσεις, εξαγωγή L WA 74(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 100 ηχομονωτική επικάλυψη. Φίλτρο εισόδου του σταθμού, ανά μονάδα (θεωρούνται συνολικά τέσσερα φίλτρα) L WA 75(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, κανονικά δεν απαιτείται κάτι. Τρέχοντα μέτρα, ανά μονάδα L WA 87(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 100 ηχομονωτική επικάλυψη. Εξωτερικές σωληνώσεις συμπιεστή, πλευρά αναρρόφησης του συμπιεστή, ανά μονάδα L WA 78(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 200 ηχομονωτική επικάλυψη. Εξωτερικές σωληνώσεις συμπιεστή, πλευρά κατάθλιψης του συμπιεστή, ανά μονάδα L WA 80(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 200 ηχομονωτική επικάλυψη. Βάνα ανακύκλωσης, ανά μονάδα L WA 85(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα θα γίνει εγκιβωτισμός της βάνας.

18 Σελίδα 18 από 25 Area Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser. Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Κεντρικός αγωγός παροχής, πλευρά αναρρόφησης L WA 66(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού. Κεντρικός αγωγός παροχής, πλευρά εκροής, πάνω από το έδαφος L WA 68(A) / Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Να οριστούν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού, πιθανότατα 200 ηχομονωτική επικάλυψη. Συμπιεστής αέρα, ανά μονάδα Εισαγωγή αέρα Έξοδος εξαερισμού του δωματίου L WA 65(A) L WA 66(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Μέσα στο κτίριο βοηθητικών παροχών. Σιγαστήρες στην είσοδο και την έξοδο. Λεβητοστάσιο (Θέρμανση) Καμινάδα Εξαερισμός δωματίου, εισαγωγή αέρα Εξαερισμός δωματίου, εξαγωγή L WA 76(A) L WA 70(A) L WA 70(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Μέσα στο κτίριο βοηθητικών παροχών. πιθανότατα σιγαστήρες στην είσοδο και την έξοδο Συστήματα fuel ga kid I και II Επιφάνειες του κτιρίου (τοίχοι, στέγη, πόρτα) Εξαερισμός δωματίου, εισαγωγή αέρα Εξαερισμός δωματίου, εξαγωγή L WA 64(A) L WA 66(A) L WA 66(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Στιβαρή ή ελαφρά κατασκευή, τοίχοι και στέγη Πόρτα R w 37 R w 30 Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας I και II (με αέριο) Επιφάνειες του κτιρίου (τοίχοι, στέγη, πόρτα) Άνοιγμα καμινάδας Εξαερισμός δωματίου, είσοδος Εξαερισμός δωματίου, έξοδος L WA 74(A) L WA 88(A) L WA 74(A) L WA 74(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Στιβαρή ή ελαφρά κατασκευή, τοίχοι και στέγη Πόρτα R w 37 R w 30 Συστήματα κύριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας I και II (ντίζελ) Επιφάνειες (τοίχοι, στέγη, πόρτα) Μέσο επίπεδο ήχου σε απόσταση 1 από όλες τις επιφάνειες Άνοιγμα καμινάδας L pa 85(A) L WA 88(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου:

19 Σελίδα 19 από 25 Area Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser. Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Το επίπεδο πίεσης του ήχου να εξασφαλιστεί από τον προμηθευτή, Η γεννήτρια πρέπει να εγκατασταθεί σε μονωτικό δοχείο Παραγωγή ενέργειας έκτακτης ανάγκης I και II (ντίζελ) Επιφάνειες του κτιρίου (τοίχοι, στέγη, πόρτα) Άνοιγμα καμινάδας Εξαερισμός δωματίου, είσοδος Εξαερισμός δωματίου, έξοδος Είσοδος ψύξης του αέρα L WA 78(A) L WA 88(A) L WA 80(A) L WA 70(A) L WA 81(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου: Στιβαρή ή ελαφρά κατασκευή, τοίχοι και στέγη Πόρτα R w 36 R w 30 Κτίριο Διοίκησης, Ηλεκτρολογικό Κτίριο, Εργαστήριο / Αποθήκη Θεωρείται ότι τα επίπεδα πίεσης ήχου εντός αυτών των κτιρίων δεν είναι συνήθως υψηλότερα από L pa = 85(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου:: Στιβαρή ή ελαφριά κατασκευή κτιρίου, τοίχοι και στέγη Πόρτες Ανοίγματα εξαερισμού (εάν είναι απαραίτητα) Εξωτερικές μονάδες air condition (θεωρούνται ότι είναι 6) R w 37 R w 30 L wa 75(A) L wa 85(A) Προαιρετικό (αντί ενός συμπιεστή αερίου κινούμενου με αεριοστρόβιλο): Αεριοστρόβιλος Συνδυασμένου Κύκλου με συμπιεστή αερίου, εγκατεστημένος σε στιβαρό κτίριο Μέση πίεση ήχου εντός του χώρου του αεριοστροβίλου L pa 96(A) Τέσσερις γεννήτριες ατμού ανάκτησης θερμότητας L WA 94(A) / unit Ένας ψύκτης συμπύκνωσης L WA 93(A) Μέτρα Ελέγχου Θορύβου:: Στιβαρή ή ελαφρά κατασκευή κτιρίου, τοίχοι και στέγη Μεγάλες πόρτες Μικρές πόρτες Ανοίγματα εξαερισμού, εισαγωγή αέρα Ανοίγματα εξαερισμού, εξαγωγή αέρα R w 48 R w 30 R w 25 L wa 75(A) L wa 84(A) Πρόσθετες παρατηρήσεις: Όλα τα οριζόμενα επίπεδα θορύβου πρέπει να είναι καθαρά από τονικά χαρακτηριστικά. Ένα τονικό χαρακτηριστικό μπορεί να υπάρχει αν η διαφορά των επιπέδων πίεσης δύο ήχων διαφοράς 1/3 οκτάβας, είναι 5 ή μεγαλύτερη.

20 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 20 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Θόρυβος με τονικό χαρακτηριστικό μπορεί να παραχθεί από τους συμπιεστές αερίου λόγω της συχνότητας περιστροφής των λεπίδων τους. Το θέμα αυτό πρέπει να εξετασθεί κατά την φάση λεπτομερούς σχεδιασμού για την λήψη περαιτέρω αποφάσεων. Τονικά χαρακτηριστικά θορύβου είναι ιδιαιτέρως ανεπιθύμητα στις βάνες αντεπιστροφής (Non Return Valve, NRV) ή στα διαφράγματα των φίλτρων. Οι δευτερογενείς θόρυβοι είναι δυνατό να μην ληφθούν υπ όψη υπό κανονική λειτουργία. Εντούτοις το σύστημα εξαερισμού αερίου καυσίμου το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα μετά το σταμάτημα της μονάδας συμπίεσης, πρέπει να ελεγχθεί ότι έχει επίπεδο ισχύος ήχου μικρότερο των L WA =100(A). Λόγω της μέγιστης προτεραιότητας περιβαλλοντολογικών και θεμάτων ασφαλείας, η ηχορύπανση κατά την διάρκεια καταστάσεων επειγούσης ανάγκης είναι δυνατό να μην ληφθεί υπ όψη στα πλαίσια μιας Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων. Εντούτοις για λόγους αποτίμησης της κρισιμότητας του σχεδιασμού, οι εκπομπές θορύβου των γεννητριών εκτάκτου ανάγκης ελήφθησαν επίσης υπ όψη από την παρούσα μελέτη. Κατά την θεώρηση αυτή ελήφθησαν υπ όψη στοιχεία δοκιμών ρουτίνας των γεννητριών ντίζελ.

21 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 21 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ Τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις έχουν προβλεφθεί με την εφαρμογή του λογισμικού πρόβλεψης SoundPlan 7.1, όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 5.1 ανωτέρω. Το λογισμικό αυτό είναι ευρέως αναγνωρισμένο και αποδεκτό για την ακρίβεια και την εγκυρότητά του. Τα προβλεπόμενα επίπεδα θορύβου για κάθε δέκτη, βάσει των στοιχείων του μοντέλου που περιγράφηκε στην παράγραφο 6, δίνονται περιληπτικά στους Πίνακας 7 και Πίνακας 8 κατωτέρω. Πίνακας 7 Μετρήσεις θορύβου λειτουργίας εγκαταστάσεων με ευαίσθητους δέκτες (φάση κατασκευής Ι) Αριθμός Σημείου Ευαίσθητος αποδέκτης Αρχική ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Πρόσθετη ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Συνολική ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Αύξηση έντασης θορύβου σε (A) 1 Θυμαριά 29,4 20,6 29,9 0,5 2 Ταβρί 29,4 21,4 30,0 0,6 3 Πέπλος 29,4 25,7 30,9 1,5 4 Κήποι 29,4 18,7 29,8 0,4 5 Περίφραξη σταθμού στα δυτικά 59,2 6 Περίφραξη σταθμού στα νότια 54,8 7 Περίφραξη σταθμού στα ανατολικά 50,8 Πίνακας 8 Μετρήσεις θορύβου λειτουργίας εγκαταστάσεων με ευαίσθητους δέκτες (φάση κατασκευής ΙΙ) Αριθμός Σημείου Ευαίσθητος αποδέκτης Αρχική ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Πρόσθετη ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Συνολική ένταση θορύβου κατά την νύκτα σε (A) Αύξηση έντασης θορύβου σε (A) 1 Θυμαριά 29,9 19,3 30,3 0,4 2 Ταβρί 30,0 20,1 30,5 0,4 3 Πέπλος 30,9 25,6 32,1 1,1 4 Κήποι 29,8 19,9 30,2 0,4 5 Περίφραξη σταθμού στα δυτικά 59,2 53,1 60,2 6 Περίφραξη σταθμού στα νότια 54,8 54,4 57,6 7 Περίφραξη σταθμού στα ανατολικά 50,8 53,4 55,3

22 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 22 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 Από τον προηγούμενο πίνακα φαίνεται ότι τα επίπεδα θορύβου είναι κατά 13(A) χαμηλότερα του ορίου των 45(A) που προτείνεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ελληνική νομοθεσία για επίπεδα εξωτερικού θορύβου σε κατοικημένες περιοχές κατά την διάρκεια της νύχτας. Επιπλέον τα προβλεπόμενα επίπεδα θορύβου στην περίφραξη του σταθμού, είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Η συνεισφορά κάθε επιμέρους πηγής θορύβου στο συνολικό επίπεδο έντασης του ήχου που προκύπτει στους ευαίσθητους αποδέκτες, μπορεί να εξαχθεί από τα αριθμητικά γραφήματα στο Συνημμένο 3. Το διάγραμμα θορύβου για το μοντελοποιημένο σενάριο φαίνεται στο Συνημμένο 4. Για τον υπολογισμό της συνολικής τελικής στάθμης θορύβου στον πλησιέστερο αποδέκτη για κάθε φάση κατασκευής, έγιναν μετρήσεις από την Genet & Partner στις 30 Νοεμβρίου Όπως φαίνεται στους ανωτέρω πίνακες, τα προβλεπόμενα πρόσθετα επίπεδα θορύβου σε κάθε αποδέκτη είναι χαμηλότερα από τα αρχικά επίπεδα θορύβου. Από αυτό συνάγεται ότι η προβλεπόμενη αύξηση θορύβου στην προτεινόμενη τοποθεσία είναι εντός του εύρους των 3(A) για κάθε φάση κατασκευής. Η μέθοδος προσέγγισης λαμβάνει υπ όψη ότι η λειτουργία του συμπιεστή κατά την αρχική φάση θα συνεισφέρει στα επίπεδα θορύβου που λαμβάνονται υπ όψη κατά την φάση ΙΙ.

23 Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 Area Σελίδα 23 από 25 Cop. Syte Dic. Doc.- Type Ser S-TRS-0001 Αναθ.: 00 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πρόκειται να κατασκευαστεί σταθμός συμπιεστών φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Έβρου, κοντά στα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο τελικός σταθμός συμπίεσης θα ανεγερθεί σε δύο φάσεις κατασκευής όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2. Η πρώτη θα περιλαμβάνει 2+1 μονάδες συμπίεσης και η δεύτερη τρεις μονάδες, η κάθε μία με τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό. Προκειμένου να προβλεφθούν οι επιπτώσεις θορύβου του σταθμού στην γύρω περιοχή, εκπονήθηκε τρισδιάστατο μοντέλο θορύβου. Τα αποτελέσματα πρόβλεψης της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι τα επίπεδα θορύβου που δέχονται οι πλησιέστερες κατοικίες στα χωριά Θυμαριά, Ταύρη, Πέπλος και Κήποι κατά την κατάσταση πλήρους λειτουργίας κάθε φάσης κατασκευής του προτεινόμενου σταθμού στην θέση GCS00, φαίνονται να υπακούουν τις οδηγίες της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας καθ όλη την διάρκεια του 24- ώρου. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου θορύβου που ορίστηκαν στη Ενότητα 6. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει 25 σελίδες και 4 Παραρτήματα. Genet und Partner Ingenieurgeellchaft bh Ludwighafen/Rhein, March 7 th 2013 Scherer/ Dr. Hunann

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 5 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤ ΕΈΛΟΥ 9

Περιεχόµενα 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 5 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤ ΕΈΛΟΥ 9 Σελίδα 2 από 27 συστη. Σειρ. Περιεχόµενα 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 5 2.1 Ελληνικό πρότυπο ποιότητας αέρα 5 2.2 Συνθήκες ποιότητας ατµοσφαιρικού αέρα στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «βενζίνη»: κάθε παράγωγο πετρελαίου, µε ή χωρίς πρόσθετα, µε πίεση ατµών

Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «βενζίνη»: κάθε παράγωγο πετρελαίου, µε ή χωρίς πρόσθετα, µε πίεση ατµών Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής εκεµβρίου 1994 για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 εκέμβριος 2010 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 3 1.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα