Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Οδηγός Εγγράφων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Οδηγός Εγγράφων"

Transcript

1

2 Έργου: Σελίδα 2 από 49 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΧΑΡΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4 3 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 10 4 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ 16 5 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ , Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή , Κεφάλαιο 2 Αιτιολόγηση Έργου , Κεφάλαιο 3 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο , Κεφάλαιο 4 Περιγραφή Έργου , Κεφάλαιο 5 - Προσέγγιση και Μεθοδολογία της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων Κεφάλαιο 6 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Φυσικού, Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κεφάλαιο 7 Διαβούλευση με Ενδιαφερόμενα Μέρη Κεφάλαιο 8 Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης 41 6 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΠΚΕ 44

3 Έργου: Σελίδα 3 από 49 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα ακόλουθα βοηθητικά υλικά για να καθοδηγήσει και να βοηθήσει στην ανάγνωση της Μελέτης των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) για το Ελληνικό τμήμα του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP): Ένα χάρτη εγγράφων που παρέχει οπτική αναπαράσταση της δομής τεκμηρίωσης της ΜΠΚΕ (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων αναφοράς) Έναν κατάλογο με τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται σε όλη την τεκμηρίωση της ΜΠΚΕ Ένα λεξιλόγιο των τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται σε όλη την τεκμηρίωση της ΜΠΚΕ Έναν πλήρη κατάλογο της βιβλιογραφίας, των πηγών δεδομένων και των ιστοσελίδων που χρησιμοποιήθηκαν ως αναφορές ή ως υπόβαθρο πληροφοριών κατά την διάρκεια εκπόνησης της ΜΠΚΕ και Μία επισκόπηση της ομάδας της ΜΠΚΕ.

4 Έργου: Σελίδα 4 από 49 2 ΧΑΡΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΤΑΡ Χάρτης Εγγράφων που συμπεριλαμβάνει Αναφορές Εγγράφων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων Κεφάλαιο 0 Κεφάλαιο 1 Μη Τεχνική Περίληψη GPL00-ASP-642-Y-TAE-0047 Εισαγωγή GPL00-ASP-642-Y-TAE-0049 Κεφάλαιο 2 Αιτιολόγηση Έργου GPL00-ASP-642-Y-TAE-0050 Παράρτημα 1 Παράρτημα 1.1 Παράρτημα 1.2 Συμπληρωματικές Πληροφορίες για την Ανάπτυξη του Έργου GPL00-ASP-642-Y-TAE-0050_at01 Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων GPL00-ASP-642-Y-TAE-0050_at02 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών Οδεύσεων του ΤΑΡ Κεφάλαιο 3 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο GPL00-ASP-642-Y-TAE-0051 Παράρτημα 2 Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο GPL00-ASP-642-Y-TAE-0051_at01 Κεφάλαιο 4 Περιγραφή Έργου GPL00-ASP-642-Y-TAE-0052 Παράρτημα 3 Παράρτημα 3.1 Παράρτημα 3.2 Παράρτημα 3.3 Παράρτημα 3.4 Παράρτημα3.5 Παράρτημα 3.6 Χάρτες και Διαγράμματα Έργου GPL00-ASP-642-Y-TAE-0093 Εποπτικός Χάρτης του ΤΑΡ GPL00-ASP-642-Y-TAE-0052_at01 Χάρτης Όδευσης του Έργου ΤΑΡ στην Ελλάδα GPL00-ASP-642-Y-TAE-0052_at02 Λεπτομερής Χάρτης Όδευσης του Έργου ΤΑΡ GPL00-ASP-642-Y-TAE-0052_at03 - Δυτικό Τμήμα Λεπτομερής Χάρτης Όδευσης του Έργου ΤΑΡ GPL00-ERM-642-Y-TAE-0012_at03 - Ανατολικό Τμήμα Λεπτομερής Χάρτης Όδευσης του Έργου ΤΑΡ GPL00-ASP-642-Y-TAE-0052_at04 Τεχνικά Σχέδια, Δραστηριότητες Κατασκευής GPL00-ASP-642-Y-TAE-0052_at05 Τεχνικά Σχέδια Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής GPL00-ASP-642-Y-TAE-0052_at06 Τεχνικά Σχέδια Ζώνη Εργασίας, Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις GPL00-ASP-642-Y-TAE-0052_at07

5 Σελίδα 5 από 49 Έργου: Κεφάλαιο 5 Προσέγγιση και Μεθοδολογία της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων GPL00-ASP-642-Y-TAE-0053 Παράρτημα 5 Προσέγγιση και Μεθοδολογία της ΜΠΚΕ Κριτήρια Εκτίμησης & Αξιολόγησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0053_at01 Κεφάλαιο 6 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Φυσικού, Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054 Παράρτημα 4 Παράρτημα 4.1 Παράρτημα 4.2 Παράρτημα 4.3 Παράρτημα 4.4 Παράρτημα 4.5 Παράρτημα 4.6 Χάρτες Υφιστάμενης Κατάστασης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at01 Οικότοποι και Προστατευόμενες Περιοχές GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at10 - Αντολικό Τμήμα Οικότοποι και Προστατευόμενες Περιοχές GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at02 - Δυτικό Τμήμα Οικότοποι και Προστατευόμενες Περιοχές GPL00-ERM-642-Y-TAE-0015_at01 Τοπίο GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at11 - Ανατολικό Τμήμα Τοπίο GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at03 - Δυτικό Τμήμα Τοπίο GPL00-ERM-642-Y-TAE-0015_at02 Έδαφος και Νερό GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at12 - Ανατολικό Τμήμα Έδαφος και Νερό GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at04 - Δυτικό Τμήμα Έδαφος και Νερό GPL00-ERM-642-Y-TAE-0015_at03 Διοικητική Δομή GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at13 - Ανατολικό Τμήμα Διοικητική Δομή GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at05 - Δυτικό Τμήμα Διοικητική Δομή GPL00-ERM-642-Y-TAE-0015_at04 Υπηρεσίες Υγείας GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at14 - Ανατολικό Τμήμα Υπηρεσίες Υγείας GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at06 - Δυτικό Τμήμα Υπηρεσίες Υγείας GPL00-ERM-642-Y-TAE-0015_at05 Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at15 - Ανατολικό Τμήμα Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at07 - Δυτικό Τμήμα Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον GPL00-ERM-642-Y-TAE-0015_at06

6 Έργου: Σελίδα 6 από 49 Παράρτημα 4.7 Παράρτημα 4.8 Παράρτημα 6 Παράρτημα 6.1 Παράρτημα 6.2 Παράρτημα 6.3 Παράρτημα 6.4 Παράρτημα 6.5 Παράρτημα Παράρτημα Πολιτιστική Κληρονομιά GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at16 - Ανατολικό Τμήμα Πολιτιστική Κληρονομιά GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at08 - Δυτικό Τμήμα Πολιτιστική Κληρονομιά GPL00-ERM-642-Y-TAE-0015_at07 Γεωλογία GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at17 - Ανατολικό Τμήμα Γεωλογία GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054_at09 - Δυτικό Τμήμα Γεωλογία GPL00-ERM-642-Y-TAE-0015_at08 Συμπληρωματικές Περιβαλλοντικές Πληροφορίες και Μελέτες Πεδίου GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070 Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at02 Δυσκολίες και περιορισμοί κατά τη Συλλογή Δεδομένων Υφιστάμενης Κατάστασης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at03 Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση του Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at04 Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at05 Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση του Βιοτικού Περιβάλλοντος GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at06 Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και ΒλάστησηςGPL00- ASP-642-Y-TAE-0070_at07 - Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0061_at06 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ERM-642-Y-TAE-0014_at06 Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για Αρκούδα GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at08 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για Αρκούδα GPL00-ERM-642-Y-TAE-0014_at07

7 Έργου: Σελίδα 7 από 49 Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για τον λύκο GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at09 - Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για τον λύκο GPL00-ASP-642-Y-TAE-0061_at08 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για τον λύκο GPL00-ERM-642-Y-TAE-0014_at08 Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at10 - Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για τον Λαγόγυρο GPL00-ASP-642-Y-TAE-0061_at09 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για τον Λαγόγυρο GPL00-ERM-642-Y-TAE-0014_at09 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at11 - Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα GPL00-ASP-642-Y-TAE-0061_at10 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα GPL00-ERM-642-Y-TAE-0014_at10 Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Ερπετοπανίδας GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at12 - Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ερπετοπανίδα GPL00-ASP-642-Y-TAE-0061_at11 - Δυτικό Τμήμα Herpetofauna Baseline Study GPL00-ERM-642-Y-TAE-0014_at11 Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at13 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0061_at12 - Δυτικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης GPL00-ERM-642-Y-TAE-0014_at12 Εργαστηριακή Έκθεση Διατόμων GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at14 - Ανατολικό Τμήμα Εργαστηριακή Έκθεση Διατόμων GPL00-ASP-642-Y-TAE-0061_at13 - Δυτικό Τμήμα Εργαστηριακή Έκθεση Διατόμων GPL00-ERM-642-Y-TAE-0014_at13 Μελέτη για το Τσακάλι GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at22 - Ανατολικό Τμήμα Μελέτη για το Τσακάλι GPL00-ASP-642-Y-TAE-0061_at07

8 Έργου: Σελίδα 8 από 49 Παράρτημα 6.6 Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Υποστηρικτικό υλικό για τη περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at15 Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at16 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτων GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at17 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Εδάφους GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at18 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Τοπίου GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at19 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at20 Μελέτη Περιβαλλοντικού Θορύβου GPL00-ASP-642-Y-TAE-0070_at21 Κεφάλαιο 7 Διαβούλευση με Ενδιαφερόμενα Μέρη GPL00-ASP-642-Y-TAE-0055 Παράρτημα 7 Στοιχεία Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη GPL00-ASP-642-Y-TAE-0055_at01 Κεφάλαιο 8 Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0056 Παράρτημα 8 Παράρτημα 8.1 Παράρτημα 8.2 Παράρτημα 8.3 Παράρτημα 8.4 Παράρτημα 8.5 Παράρτημα 8.6 Παράρτημα 8.7 Παράρτημα 8.8 Παράρτημα 8.9 Στοιχεία Εκτίμησης και Αξιολόγησης Επιπτώσεων GPL00-ASP-642-Y-TAE-0056_at01 Μοντέλα Διασποράς Αέριων Ρύπων GPL00-ASP-642-Y-TAE-0071 Μελέτη Ελέγχου Θορύβου του GCS00 GCS00-WGP-000-S-TRS-0001 Μελέτη Ελέγχου Θορύβου του GCS01 GCS01-WGP-000-S-TRS-0001 Έδαφος και Υπεδάφη GPL00-ASP-642-Y-TAE-0080 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0073 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0106 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR GPL00-ASP-642-Y-TAE-0088 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR GPL00-ASP-642-Y-TAE-0076 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR

9 Έργου: Σελίδα 9 από 49 Παράρτημα 8.10 Παράρτημα 8.11 Παράρτημα 8.12 GPL00-ASP-642-Y-TAE-0074 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR και GR GPL00-ASP-642-Y-TAE-0075 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για τις GR και GR GPL00-ERM-642-Y-TAE-0001-at09 Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα GAL00-EAL-642-Y-TAE-0002 Κεφάλαιο 9 Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Πολιτιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση GPL00-ASP-642-Y-TAE-0057 Κεφάλαιο 10 Συμπεράσματα GPL00-ASP-642-Y-TAE-0095 Παράρτημα 9 Επίσημη Αλληλογραφία με τις Αρχές GPL00-ASP-642-Y-TAE-0107

10 Σελίδα 10 από 49 Έργου: 3 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ Ακρωνύμιο Περιγραφή C Βαθμοί Κελσίου AC AHAP ALARP API ΑΕ ΑΕΠ ΑΕΠ ΑΕΠΟ ΑΜΣΘ ΑΠΠ Εναλλασσόμενο ρεύμα Περιοχή υψηλής αρχαιολογικής πιθανότητας Όσο χαμηλότερα είναι εύλογα εφικτό Ινστιτούτο Πετρελαίου Αμερικής Απαιτήσεις Επίδοσης Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Πάνω από το επίπεδο της Θάλασσας Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν BACI Barg bcm bcm/yr BREF BV(S) ΒΔΕΜ ΒΔΤ ΒΙΠΕ Πριν - Μετά - Έλεγχος - Επίπτωση Bar gauge (μονάδα μέτρησης μανομετρικής πίεσης) Δισεκατομμύρια Κυβικά Μέτρα Δισεκατομμύρια Κυβικά Μέτρα κατ' έτος Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ Βαλβιδοστάσιο Βάση δεδομένων ενδιαφερόμενων μερών Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές Βιομηχανική Περιοχή CBO CCC CCW CH CLO cm CO CO2 CORD CORINE CR CS ΓΟΑΕ ΓΣΠ Κοινωνικοί Σύλλογοι Κύριο Κέντρο Ελέγχου Αριστερόστροφα Πολιτιστική Κληρονομιά Υπεύθυνος επαφών με την κοινότητα Εκατοστά Μονοξείδιο του Άνθρακα Διοξείδιο του Άνθρακα Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Συντονισμός Πληροφοριών για το Περιβάλλον (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) Κρισίμως κινδυνεύων Σταθμός συμπίεσης Γενική Οργάνωση Αγγειοβελτιβτικών Έγγειων Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών db Decibel

11 Έργου: Σελίδα 11 από 49 Ακρωνύμιο dba DC DCVG DIN DO DSTU ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΝΤ ΔΟΕ ΔΠΕ Περιγραφή Decibel στάθμισης Α Συνεχές ρεύμα Μεταβολή τάσης συνεχούς ρεύματος Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης Διαλυμένο οξυγόνο Κύρια Τυπολογική Μονάδα Εδάφους Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων E&S E.ON Περιβάλλον και Ασφάλεια Μέτοχος του TAP EASEE ECoW EEA EEMUA EN ENT EPC ERM ERP ESD EU LCPD EE ΕΚ ΕΚΕ ΕΚΠΑΑ ΕΜΑΣ ΕΜΥ ΕΟΑ ΕΟΚ ΕΠΕ ΕΣΑΑ ΕΣΠΑ EΣY ΕΥΠΕ ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Απλοποίησης της Ανταλλαγής Ενέργειας Περιβαλλοντικός Επόπτης Εργασιών Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Ένωση Χρηστών Τεχνικού Εξοπλισμού και Υλικών Ευρωπαϊκά Πρότυπα E.ON New Build & Technology (θυγατρική της E.ON) Σχεδιασμός, Προμήθεια και Κατασκευή Environmental Resources Management Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτου Ανάγκης Σύστημα έκτακτης απενεργοποίησης Ευρωπαϊκή Ένωση Οδηγία για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Κοινότητα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Ειδική Οικλογική Αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εθνική Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Εθνικό Σύστημα Υγείας Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. GCS00 Θέση Σταθμού Συμπίεσης 00

12 Σελίδα 12 από 49 Έργου: Ακρωνύμιο Περιγραφή GCS01 Θέση Σταθμού Συμπίεσης 01 GHG GLAC GPS GWB Αέρια του θερμοκηπίου Φυλλάδιο Οδηγιών για τις Αποζημειώσεις και τη Ζώνη Δουλείας Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Όγκος υπογείων υδάτων ha HGA HR HRIA εκτάρια ( τετραγωνικά μέτρα) Συμφωνία Υποδοχής Ανθρώπινο δυναμικό Εκτίμηση Επιπτώσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ICH ICP ICSS IEK IEMA IFC IFI IGA ΙPPC IUCN ΙΓME Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά Σχέδιο Συνέχειας Άρδευσης Σύστημα ελέγχου και ασφάλειας Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Εκτίμησης Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Διακρατική Συμφωνία Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης Διεθνής Ενωση για τη Διατήρηση της Φύσης Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών J&B Jack and Bore (μέθοδος διάνοιξης) K km km 2 ΚΥΑ Κέλβιν (μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας) χιλιόμετρο (χλμ) τετραγωνικό χιλιόμετρο Κοινή Υπουργική Απόφαση LCC LCD LCDT LDS LEA LNG LPD LRF LRP LTC Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ανάπτυξη Τοπικού Περιεχομένου Ομάδα Ανάπτυξης Τοπικού Περιεχομένου Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροών Απόκτηση Γης και Δικαιωμάτων Διέλευσης Υγροποιημένο φυσικό αέριο Υπηρεσία Μεγάλων Έργων (Υπουργείο Πολιτισμού) Πλαίσιο αποκατάστασης μέσων διαβίωσης Σχέδιο αποκατάστασης μέσων διαβίωσης Μακροχρόνια σύμβαση m μέτρο (μ)

13 Σελίδα 13 από 49 Έργου: Ακρωνύμιο m.a.s.l. m.b.g.l. m 2 m 3 /sec mg/l mg/nm 3 mm MW MΠΚΕ μg/m 3 ΜΑΠ ΜΚΔ ΜΚΟ MT Περιγραφή Μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας Μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας τετραγωνικό μέτρο κυβικό μέτρο ανά δευτερόλεπτο χιλιοστόγραμμο/λίτρο χιλιοστόγραμμο ανά κανονικό κυβικό μέτρο χιλιοστόμετρο Mεγαβάτ Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων μικρογραμμάριο ανά κυβικό μέτρο Μέσα Ατομικής Προστασίας Μη καταστροφική δοκιμή Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Μέση τάση Natura 2000 NO 2 NO x Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διοξείδιο του αζώτου Οξείδια του αζώτου OOPEC OAEΔ ΟΗΕ ΟΚΔ ΟΟΣΑ OΣE Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Οριζόντια Κατευθυνόμενη Διάτρηση Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος PE PIMS PM PPP PPS PRT PS ΠΓΔΜ ΠΔ ΠΕΔ ΠΕΠ ΠΚΕ ΠΟΕ ΠΟΥ ΠΠΕ Πολυαιθυλένιο Σύστημα Διαχείρισης Ακεραιότητας Αγωγού Αιωρούμενα Σωματίδια Σχέδιο Πρόληψης Ρύπανσης Ζώνη Προστασίας Αγωγού Τερματικός σταθμός παραλαβής αγωγού Πρότυπα Επίδοσης Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Προεδρικό Διάταγμα Περιοχές ενδιαφέροντος διατήρησης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Επενδύσεις Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

14 Σελίδα 14 από 49 Έργου: Ακρωνύμιο Περιγραφή ΠΠΠΑ Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων QRA Ποσοτική Εκτίμηση Επικινδυνότητας RDF RHA RoW RSF Λειτουργία Επιλογής Πόρων Περιφερειακή μονάδα υγείας Ζώνη Εργασίας Λειτουργία Επιλογής Μέσων ΡAE Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας SBR SCADA SCS Sm 3 /h SO 2 SO x ΣΑΕ ΣΔΑ ΣΔΒ ΣΔΕΜ ΣΔΚ ΣΔΠΚ ΣΔΤ ΣΔΥΑΛ ΣΔΧΟ ΣΕΑ ΣΕΔΙ ΣΜΝ ΣΠΑΔ ΣΠΚΔ ΣΠΚΔ ΣΠΚΔΠ ΣΠΠ Σύμβαση Espoo Αντιδραστήρας διαλείποντος λειτουργίας Σύστημα εποπτικού ελέγχου και λήψης δεδομένων Σύστημα Ελέγχου Σταθμού Κανονικά κυβικά μέτρα την ώρα Διοξείδιο του θείου Οξείδια του θείου Σχέδιο Αποκατάστασης Εργοταξίων Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Σχέδιο Διαχείρισης/ Δράσεις Βιοποικιλότητας Σχέδιο Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη Σχέδιο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σχέδιο Διαχείρισης Τοπίου Σχέδιο Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά τη Λειτουργία Σχέδιο Διαχείρισης Χημικών Ουσιών Σχέδιο Εγκατάλειψης Αγωγού Σχέδιο Ελέγχου Διάβρωσης και Ιζημάτων Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Σχέδιο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Διαρροών Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Επίπεδο t t/yr TAP TAP AG TSP Τόνος Τόνος ανά έτος Διαδριατικός Αγωγός Κοινοπραξία Διαδριατικού Αγωγού Πάροχος τεχνικών υπηρεσιών

15 Σελίδα 15 από 49 Έργου: Ακρωνύμιο TSS ΤΕΑΕ ΤΙΦΚ ΤΚΣ Περιγραφή Ολικά Αιωρούμενα Στερεά Τοπικός Οργανισμός Ανάκτησης Εδαφών Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Τοποθεσία Κοινοτικής Σημασίας UMP Σχέδιο Διαχείρισης Υποδομής κ Παροχών Κοινής Ωφέλειας UNECE UNEP Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών WBG WFD Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα ΥΑΠ ΥΑΠ ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΥΚΑ Y/Η Υγιεινή, Ασφάλεια και Περιβάλλον Υγιεινή, Ασφάλεια και Περιβάλλον Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υδροηλεκτρικό ΦΑ Φυσικό Αέριο ΧΘ Χιλιομετρική Θέση ΖΕΠ ΖΟΕ Ζώνη Ειδικής Προστασίας Ζώνη Οπτικής Επιρροής

16 Έργου: Σελίδα 16 από 49 4 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ Αδρανή: Περιστροφική διάτρηση: Σταθμός Βαλβιδοστασίου: Εκσκαφείς με κάδο: Αρχή Ομαδοποίησης: Άξονας Ξέστρα καθαρισμού: Ευρεία κατηγορία χονδρόκοκκων υλικών που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, η οποία περιλαμβάνει την άμμο, το χαλίκι, το γαρμπίλι, τα σκύρα, το ανακυκλωμένο σκυρόδεμα και τα γεωσυνθετικά αδρανή. Τα αδρανή αποτελούν συστατικά σύνθετων υλικών όπως το σκυρόδεμα και το ασφαλτικό σκυρόδεμα. Τα αδρανή χρησιμεύουν ως μέσο ενίσχυσης για την αύξηση της αντοχής όλου του συνθετικού υλικού. Η περιστροφική διάτρηση (Auger boring) είναι τεχνική δημιουργίας οριζόντιων διατρημάτων μέσα στο έδαφος, από ένα κινητήριο άξονα προς έναν άξονα παραλαβής, μέσω περιστροφικής κοπτικής κεφαλής. Με την πρόοδο της διάτρησης, το έδαφος διανοίγεται και το πλεονάζον χώμα ωθείται προς τα πίσω στον κινητήριο άξονα με την περιστροφή των ελικοειδών πτερυγίων εντός του χαλύβδινου περιβλήματος. Είναι κοινή πρακτική να γίνεται ταυτόχρονα ώθηση του χαλύβδινου περιβλήματος κατά τη διάτρηση. Η περίπτωση να αφεθεί η διάτρηση χωρίς περίβλημα θα πρέπει να περιορίζεται σε εδαφικές συνθήκες με επαρκή χρόνο ανόρθωσης και όταν τα διατρήματα είναι κοντά και μικρής διαμέτρου. Η περιστροφική διάτρηση αποτελεί ασφαλή μέθοδο τοποθέτησης αγωγών και σωλήνων για την διέλευση καλωδίων με την υποστήριξη του εδάφους κατά τη διάτρηση. Βαλβίδα για την απομόνωση του αγωγού σε διακριτά τμήματα. Οι Σταθμοί Βαλβιδοστασίων (ή Βαλβιδοστάσια) είναι το πρώτο μέτρο ασφαλείας για τους αγωγούς. Με αυτές τις βαλβίδες ο διαχειριστής μπορεί να απομονώσει οποιοδήποτε τμήμα της γραμμής για εργασίες συντήρησης ή να απομονώσει κάποια αστοχία ή διαρροή. Στο έργο του ΤΑΡ, βαλβιδοστάσια θα εγκατασταθούν κάθε 24 km περίπου και καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 600 m 2. Μηχανικός εκσκαφέας με σκαπτικό μηχανισμό ο οποίος περιλαμβάνει μία σειρά κάδων που κινούνται μέσω μιας συνεχούς αλυσίδας. Οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές προτείνουν οι νέες υποδομές (όπως οι αγωγοί) να συνδυάζονται με υπάρχουσες, κατά το μέγιστο δυνατό. Σκοπός είναι η μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσω της ελαχιστοποίησης των περιοχών όπου εφαρμόζονται περιορισμοί στις χρήσεις γης και κατακερματισμός του φυσικού περιβάλλοντος. Μια γραμμή που χωρίζει σε δύο ίσα μέρη μια περιοχή. Επί του παρόντος, όλοι οι άξονες που αναφέρονται στο κείμενο είναι προκαταρκτικοί.. Τα ξέστρα καθαρισμού (ή γουρουνάκια) χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συντήρησης στους αγωγούς όπως απομάκρυνση σκόνης, υγρών και ξήρανση. Αυτές οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την παύση της ροής του προϊόντος στον αγωγό. Το ξέστρο εισέρχεται από μια ξεστροπαγίδα (pig launcher) ένα χωνοειδές τμήμα του αγωγού. Η ξεστροπαγίδα κλείνει και το ξέστρο κινείται με την βοήθεια της πίεσης του αγωγού, κατά μήκος του αγωγού μέχρι να φτάσει στην ξεστροπαγίδα υποδοχής (receiving station). Υπάρχουν αρκετοί τύποι ξέστρων ανάλογα με τις εργασίες που αυτά εκτελούν: Ξέστρα Αφρού ή με Βούρτσα (Foam or Brush pigs). Η διαδικασία καθαρισμού του αγωγού με χρήση ξέστρων είναι γνωστή ως pigging ή swabbing

17 Έργου: Σελίδα 17 από 49 Βόθρος: Κώδικας Συμπεριφοράς: Θέση σε λειτουργία: Σταθμός Συμπίεσης Τερματισμός Λειτουργίας: Αποστράγγιση υδάτων Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ): Συνθήκη Espoo: Ο βόθρος είναι μία δεξαμενή διατήρησης ή κλειστή δεξαμενή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόρριψη ούρων και κοπράνων και γενικά κάθε είδους λυμάτων. Παραδοσιακά, ο βόθρος ήταν ένας κατακόρυφος θάλαμος θαμμένος στο έδαφος. Κώδικας που ετοιμάστηκε από τον ΤΑΡ και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή συμπεριφορά και διασφάλιση της ακεραιότητας κατά τις εργασίες του ΤΑΡ Είναι η διαδικασία διασφάλισης ότι όλα τα συστήματα και στοιχεία ενός αγωγού, κτιρίου ή βιομηχανικής εγκατάστασης είναι σχεδιασμένα, εγκατεστημένα, δοκιμασμένα, λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας του φορέα του έργου ή του τελικού πελάτη. Ο Σταθμός Συμπίεσης (CS) είναι μια εγκατάσταση που υποστηρίζει τη μεταφορά φυσικού αερίου από μια θέση σε άλλη διατηρώντας ή αυξάνοντας την πίεση του αερίου. Ένας Σταθμός Συμπίεσης αποτελείται κυρίως από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας (διαχωριστές φίλτρου), μέτρησης, συμπίεσης και ψύξης αερίου. Είναι η διαδικασία παροπλισμού των εγκαταστάσεων του έργου και η αποκατάσταση της περιοχής επιρροής αυτού. Η αποστράγγιση υδάτων είναι η αφαίρεση των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων από ένα εργοτάξιο (στην περίπτωση αυτή, την τάφρο) για να είναι δυνατή η κατασκευή "σε ξηρές συνθήκες" (και όχι σε υγρές συνθήκες. Το νερό κατά κανόνα αφαιρείται χρησιμοποιώντας πηγάδια και μηχανικές αντλίες ή, εάν είναι εφικτό, με φρέατα απορροής ή σιφώνια τα οποία μεταφέρουν το νερό σε χαμηλότερα βάθη. Το πηγάδι αποτελείται από μια αντλία, εύκαμπτο σωλήνα και κατακόρυφη σωλήνωση. Η είσοδος της αντλίας βρίσκεται στον πυθμένα της σωλήνωσης. Γίνεται απάντληση του νερού από τον εύκαμπτο σωλήνα, το οποίο εξέρχεται από τη σωλήνωση και διοχετεύεται σε κατάλληλη θέση. Μια αναλυτική διαδικασία με σκοπό την αναγνώριση, περιγραφή και εκτίμηση με κατάλληλο τρόπο των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων ενός έργου στις ακόλουθες παραμέτρους: (α) άνθρωπο, πανίδα και χλωρίδα, (β) έδαφος, νερό, αέρα, κλίμα και τοπίο, (γ) υλικά αγαθά και πολιτιστική κληρονομιά, και (δ) τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραπάνω παραμέτρων. Ο σκοπός της εκτίμησης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι λήπτες αποφάσεων έχουν λάβει υπόψη τους όλες τις επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον προτού λάβουν την τελική απόφαση για ένα έργο. Οι στόχοι της ΜΠΚΕ περιλαμβάνουν: (α) τη βοήθεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων ως αποδεκτές, (β) τον σχεδιασμό/ εφαρμογή κατάλληλων μέτρων παρακολούθησης, αντιμετώπισης ή διαχείρισης, (γ) την πρόταση εναλλακτικών, και (δ) την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μια περιεκτική έκθεση. Ως διασυνοριακό έργο, ο TAP υπόκειται σε διεθνείς συνθήκες και την εθνική νομοθεσία καθεμίας από τις χώρες από τις οποίες διέρχεται. Προτού ξεκινήσει η κατασκευή, θα πραγματοποιηθούν Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) οι οποίες θα καλύψουν το σύνολο της διαδρομής του αγωγού. Σε διεθνές επίπεδο, η Συνθήκη Espoo προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών-μερών όσον αφορά την εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού. Περιγράφει επίσης τη γενική υποχρέωση των Κρατών να ειδοποιούν και να διαβουλεύονται μεταξύ τους αναφορικά με όλα τα σημαντικά εν λόγω έργα που πιθανώς να έχουν σημαντικές διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

18 Έργου: Σελίδα 18 από 49 Φλύσχης: Γαλαρία Δέντρων: Πλάκα διαμέτρησης: Μηχανισμός Υποβολής Παραπόνων: Οριζόντια Κατευθυνόμενη Διάτρηση (HDD): Υδραυλικοί εκσκαφείς: Υδραυλική δοκιμή: Μεγάλου πάχους, εκτενές ίζημα που αποτελείται κυρίως από ψαμμίτη, το οποίο σχηματίζεται σε γεωσύγκλινο. Το γεωσύγκλινο είναι ουσιαστικά μία μεγάλη γραμμική λεκάνη βάθυνσης κατά μήκος ηπειρωτικού ορίου, το οποίο παραμορφώνεται και κατόπιν αναδύεται κατά τμήματα ως ορεινός όγκος. Γαλαρία δέντρων είναι ένας δασικός σχηματισμός σε μορφή διαδρόμου. Παρουσιάζεται σε τοπία που έχουν πολύ λίγα δένδρα όπως χορτολιβαδικές εκτάσεις ή αγροτικές περιοχής, ή κατά μήκος ποταμών και υγροβιοτόπων. Ένα ειδικό εργαλείο από ανθρακούχο χάλυβα σε ακριβείς διαστάσεις, εγκατεστημένο στα ξέστρα για τον καθαρισμό και διαμέτρηση του εσωτερικού τμήματος του αγωγού Η διαδικασία του TAP για την αντιμετώπιση των παραπόνων και των ανησυχιών των ενδιαφερόμενων μερών, χρησιμοποιώντας μια κατανοητή και διαφανή διαδικασία, πολιτιστικά κατάλληλη και άμεσα προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς κάποιο κόστος ή αντάλλαγμα. Η κατευθυνόμενη διάτρηση, συνήθως αναφερόμενη ως οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση ή HDD, είναι μία κατευθυνόμενη μέθοδος εγκατάστασης υπόγειων αγωγών, δικτύων και καλωδίων χωρίς τη διάνοιξη τάφρου εντός μίας προκαθορισμένης διαδρομής, χρησιμοποιώντας κατάλληλες επιφανειακές διατάξεις διάτρησης, με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στην γύρω περιοχή. Οι διατρητικές διατάξεις αποτελούνται από μια συνεχόμενη χαλύβδινη σειρά στελεχών που αποτελούν τον οδηγό διάτρησης. Η κατευθυνόμενη διάτρηση χρησιμοποιείται όταν δεν είναι σκόπιμη η διάνοιξη τάφρου ή η εκσκαφή. Είναι κατάλληλη για μια ποικιλία εδαφολογικών συνθηκών και εργασιών συμπεριλαμβανομένων διασταυρώσεων δρόμων και ποταμών. Έχει εφαρμοστεί σε έργα με μήκος εγκατάστασης μέχρι και m και με διάμετρο μέχρι 56 (1200 mm) για μικρότερα τμήματα. Οι σωλήνες μπορούν να είναι κατασκευασμένοι από υλικά όπως PVC, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, χυτοσίδηρο καθώς χάλυβα, εφόσον μπορούν να τραβηχτούν από την διανοιχθείσα οπή. Η κατευθυνόμενη διάτρηση δεν ενδείκνυται αν υπάρχουν κενά στο βράχο ή ατελές βραχώδες υπέδαφος. Το καλύτερο υλικό είναι ο συμπαγής βράχος ή ιζηματογενή εδάφη. Κροκαλοπαγή εδάφη δεν συνίστανται. Οι υδραυλικοί εκσκαφείς είναι εκσκαφείς υψηλής απόδοσης, ιδιαίτερα χρήσιμοι σε περιορισμένης έκτασης εργοταξιακούς χώρους όπου δεν ενδείκνυται ο συμβατικός εξοπλισμός. Χρησιμοποιούνται στην οδοποιία και την εγκατάσταση αγωγών αλλά και στην εξόρυξη πετρωμάτων στα μεταλλεία διαμαντιού και χρυσού. Όλες οι κινήσεις και λειτουργίες ενός υδραυλικού εκσκαφέα επιτυγχάνονται μέσω υδραυλικού υγρού (συνήθως λαδιού), με υδραυλικούς κυλίνδρους και κινητήρες (σε σύγκριση με τους εκσκαφείς που χρησιμοποιούν συρματόσχοινα). Υδραυλική δοκιμή είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος δοκιμής της αντοχής και ακεραιότητας ενός αγωγού ελέγχοντας για τυχόν διαρροές (π.χ. από αστοχίες στις συγκολλήσεις ή ρωγμές στον αγωγό) πριν την έναρξη της λειτουργίας. Η δοκιμή περιλαμβάνει διοχέτευση νερού στον αγωγό σε συγκεκριμένη πίεση για να ελεγχθεί ότι ο αγωγός δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά και δεν θα υπάρξουν διαρροές κατά τη λειτουργία.

19 Έργου: Σελίδα 19 από 49 Jack and Bore (μέθοδος διάνοιξης): masl: Μικροτούνελ: Μη καταστροφικές δοκιμές: Natura 2000: Γουρουνάκι: Ζώνη προστασίας αγωγού (PPS): Στοίβαγμα αγωγών: Χώρος Η Jack and Bore (J&B) είναι μια μέθοδος εγκατάστασης αγωγού (συμβουλευθείτε επίσης τον όρο "Διάτρηση πιλοτικής οπής"). Είναι μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων που αποτελείται από μια προσωρινή πλατφόρμα σφύρας και έναν προκαταρκτικό οδηγό ευθυγράμμισης σε ένα φρεάτιο εισόδου, στο επιθυμητό ύψος. Ο σωλήνας στη συνέχεια κρούεται κατά μήκος του οδηγού ευθυγράμμισης με ταυτόχρονη εκσκαφή του εδάφους, η οποία επιτυγχάνεται με μια περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής στην πρόσθια άκρη του αγωγού. Το προϊόν εκσκαφής επιστρέφει στο φρεάτιο εισόδου μέσω ενός ελικοειδούς κοχλία που περιστρέφεται μέσα στο σωλήνα. Η τεχνική αυτή συνήθως παρέχει περιορισμένες δυνατότητες κατεύθυνσης και περιορισμένη υποστήριξη στο μέτωπο εργασιών. Μέτρα επάνω από τη στάθμη της θάλασσας, σε αντίθεση με τη μονάδα magl που αντιστοιχεί σε μέτρα επάνω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Μικροσήραγγα είναι μια τεχνική εκσκαφής που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μικρών τούνελ μέσω ειδικής τηλεκατευθυνόμενης μηχανής (microtunnel boring machine (MTBM)). Στις περισσότερες εφαρμογές της τεχνικής αυτής, ο αγωγός εισέρχεται από μια είσοδο και ωθείται από την μηχανή. Αυτή η διαδικασία συνήθως αποκαλείται ώθηση αγωγού (pipe jacking). Καθώς η μηχανή προχωράει, τόσο επεκτείνεται η σήραγγα. Με τον τρόπο αυτό η ταχύτητα της προόδου της μηχανής ελέγχεται από την ταχύτητα με την οποία ο αγωγός εισέρχεται στην είσοδο. Για την μείωση της τριβής που δημιουργείται μεταξύ του αγωγού και της σήραγγας, χρησιμοποιείται διάνοιξη σε μεγαλύτερο εύρος έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μικρό διάκενο μεταξύ της εσωτερικής επιφάνειας του τούνελ και της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού, με την ταυτόχρονη έγχυση ενός διατρητικού υγρού, συνήθως μπεντονίτης. Μη καταστροφικές δοκιμές (ΜΚΔ) είναι μια μεγάλη ομάδα τεχνικών ανάλυσης που χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς επιστήμης και βιομηχανικές εφαρμογές για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενός υλικού, στοιχείου ή συστήματος χωρίς να προκληθεί βλάβη σε αυτό. Οι ΜΚΔ δεν αλλοιώνουν το υποκείμενο που εξετάζεται. Συνήθεις ΜΚΔ μέθοδοι περιλαμβάνουν υπέρηχους, μαγνητικά σωματίδια, διεισδυτικά υγρά, ραδιογραφίες, και ηλεκτρική δοκιμή με δινορεύματα. Οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συσκευή Ελέγχου Αγωγού (Pipeline Inspection Gauge - PIG) είναι μια συσκευή που οδηγείται εντός του αγωγού μέσω της πίεσης ή προϊόντος του αγωγού, και χρησιμοποιείται για εσωτερικό καθαρισμό των αγωγών και παρακολούθηση της κατάστασης αυτών. Θα δημιουργηθεί μόνιμη Ζώνη Προστασίας του Αγωγού (PPS) με πλάτος 8 μέτρων (δηλ. 4 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού. Θα επιτρέπεται η καλλιέργεια ετήσιων φυτών και το όργωμα μέχρι μέγιστο βάθος 30 εκ., αλλά δεν θα επιτρέπεται η καλλιέργεια φυτών με βαθύ ριζικό σύστημα όπως αμπέλια, οπωροφόρα δένδρα ή άλλοι θάμνοι ή δένδρα. Αντίστοιχα δεν θα επιτρέπονται κατοικίες και κατασκευές. Η Ζώνη Προστασίας του Αγωγού θα εξασφαλίζει επίσης πρόσβαση για την επιθεώρησή του και τη συντήρησή του οποιαδήποτε στιγμή. Στοίβαγμα σημαίνει την τοποθέτηση πολλών αγωγών μαζί. Το στοίβαγμα καθίσταται ως μια μονάδα όταν οι κυλινδρικοί σωλήνες γίνονται ένα συμπαγές τεμάχιο το οποίο μπορεί να παραληφθεί και να μετακινηθεί με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος, αποφεύγοντας την μεμονωμένη μετακίνηση σωλήνων, με αποτέλεσμα τη μείωση του απαιτούμενου χώρου και την αύξηση της ευελιξίας. Η περιοχή που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των αγωγών

20 Έργου: Σελίδα 20 από 49 Αποθήκευσης Σωλήνων: πριν την μεταφορά στη ζώνη εργασίας. Πρωτεύοντες ανάδοχοι: Συμμετοχή του Κοινού: Τερματική Εγκατάσταση: Ζώνη Εργασίας : Βελτιστοποίηση Όδευσης: Ζώνη ασφαλείας (εσωτερική): Ζώνη ασφαλείας (διευρυμένη): SCADA: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε απευθείας συμβατική σχέση με τον πελάτη ή ιδιοκτήτη του έργου. Ο πρωτεύων ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή - είτε ο ίδιος ή μέσω υπεργολαβίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα - του συνόλου των υπηρεσιών που απαιτούνται για το έργο. Αναφέρεται στη συνεργασία του κοινού με τις δημόσιες αρχές με σκοπό την λήψη της βέλτιστης απόφασης και βέλτιστης χάραξης πολιτικής. Ο Τερματικός Σταθμός του Αγωγού (ΤΣΑ) και το τερματικό σημείο του αγωγού, αποτελούν την σύνδεση με το Ιταλικό εθνικό δίκτυο. Η κύρια λειτουργία του ΤΣΑ είναι να ελέγχει την πίεση και τη θερμοκρασία του αερίου ώστε να πληρεί τις απαιτήσεις του δικτύου και να μετρά τη ροή για την πληρότητα των δημοσιονομικών απαιτήσεων. Μια στενή, ανεμπόδιστη ζώνη γης, συγκεκριμένου πλάτους, ακριβώς πάνω από τον αγωγό και περιμετρικά των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, όπου έχουν χορηγηθεί ορισμένα νομικά δικαιώματα του ιδιοκτήτη της γης στον φορέα του έργου. Η συμφωνία της ζώνης εργασίας μεταξύ του φορέα του έργου και του ιδιοκτήτη της έκτασης, αναφέρεται επίσης και ως ζώνη δουλείας. Οι ζώνες εργασίας και δουλείας παρέχουν ένα μόνιμο, οριοθετημένο, δικαίωμα επί της έκτασης στον φορέα του έργου που του επιτρέπει να λειτουργεί, ελέγχει, επιβλέπει, επισκευάζει, συντηρεί και προστατεύει έναν ή περισσότερους αγωγούς σε ιδιοκτησία τρίτου. Μπορεί να διακριθεί σε: (α) Προσωρινή ζώνη εργασίας η οποία είναι μια ζώνη τυπικού πλάτους 38 m που επιτρέπει την κατασκευή του αγωγού. Πρόσθετος χώρος συνήθως απαιτείται σε διασταυρώσεις με δρόμους ή ποταμούς ή σε δυσμενείς εδαφικές συνθήκες. (β) Μόνιμη ζώνη προστασίας του αγωγού που είναι συνήθως πιο στενή (8 m για το έργο ΤΑΡ) και επιτρέπει την πρόσβαση για έλεγχο, συντήρηση, επισκευή και προστασία του αγωγού. Ο φορέας του έργου θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης στη ζώνη αυτή κάθε στιγμή. Η διαδικασία εξεύρεσης και εξέτασης της πιθανής όδευσης του αγωγού και πιθανών εναλλακτικών. Η δημιουργία νέων κατασκευών από τρίτους θα περιορίζεται σε μία «εσωτερική» ζώνη ασφαλείας 40 m (δηλ. 20 m από κάθε πλευρά του άξονα του αγωγού) κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Παρόλα αυτά θα είναι δυνατή η ανακατασκευή θερμοκηπίων ή αρδευτικών αντλιοστασίων στη ζώνη αυτή, μετά την κατασκευή του αγωγού. Σύμφωνα με τον No Δ3/A/οικ ΠΕ /3/2012 Τεχνικός Κανονισμός: Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση Λειτουργίας μεγαλύτερη των 16 bar" το έργο πρέπει να λάβει υπ όψιν του τη δημιουργία νέων συγκροτημάτων κατοικιών και/ή βιομηχανικών υποδομών που εμπίπτουν μέσα σε ζώνη 400 m (δηλ. 200m εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού). Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο μιας διαδικασίας. Η διαδικασία μπορεί να είναι βιομηχανική, υποδομής ή άλλης εγκατάστασης.

Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα

Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα Page 2 of 186 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 12 0.1 Εισαγωγή 12 0.2 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας GCS00 Κήποι Οδηγός Εγγράφων

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας GCS00 Κήποι Οδηγός Εγγράφων Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας GCS00 Κήποι Σελίδα 2 από 13 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 3 2 Χάρτης Εγγράφων 4 3 Ακρωνύμια 5 4 Λεξιλόγιο όρων 8 5 Παραπομπές 11 5.1 Έγγραφα ΜΠΚΕ 11 5.2 Ενότητα 5 Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Σελίδα 2 από 4 Περιεχόμενα 9 Συμπεράσματα 3 Σελίδα 3 από 4 9 Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ περιγράφει μια σειρά από αλλαγές στην όδευση του αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Σελίδα vi ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Σελίδα 2 από 12 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 2.1 Επισκόπηση του Έργου TAP 3 2.1.1 Αιτιολόγηση του Έργου 3 2.1.2 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα έργου: Σελίδα 2 από 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 10.1 Εισαγωγή 3 10.2 Η διαδικασία της ΜΠΚΕ και τα Πρότυπα Εφαρμογής 4 10.3 Κύρια αποτελέσματα 7 10.3.1 Αποτελέσματα σχετικά με το Φυσικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi. Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders

Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi. Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders Project Title: Document Title: Trans Adriatic Pipeline TAP Second ESIA Amendment Annex 3 Correspondence with

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Κατανόηση και Επισκόπηση του Έργου 3 1.1.1 Υπόβαθρο του Έργου 4 1.1.2 Θέση του Έργου 4 1.1.3 Περιγραφή της Υποδομής και Σχετικές Υπηρεσίες 5 1.2 Φορέας του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08.06.2011 ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1 1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Πολιτιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Πολιτιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση Κεφάλαιο 9 - Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διαδιατικός Αγωγός TAP Σελίδα 2 από 79 GPL00-ASP-642-Y-TAE-0057 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 9 Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Πολιτιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 9: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Έργων. Γεώργιος Μίντσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 9: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Έργων. Γεώργιος Μίντσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία IΙ Ενότητα 9: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Έργων Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Μια πρώτη προσέγγιση για την περίπτωση του Χρυσαετού στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας Βόλβης Σιδηρόπουλος, Λ., Navarrette, E., Αλιβιζάτος, Χ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών Υλικών Καθηγητής Αγιουτάντης Ζαχαρίας Επιστημονικός υπεύθυνος Έργου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Σελίδα 2 από 5 Περιεχόμενα 1 Νομοθετικό και Κανονιστικό 3 1.1 1.2 1.3 Εισαγωγή 3 Θεσμικό για τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ 3 Αλλαγές στο Θεσμικό μετά την Υποβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά ακολουθεί την πορεία της περιβαλλοντικής προστασίας και τα ενεργειακά κόστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο έργου: Σελίδα 2 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 3.1 Εισαγωγή 3 3.2 Διεθνείς απαιτήσεις 3 3.3 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 3.3.1 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση υπεδάφους: Εξοικείωση με πηγές ρύπανσης & ρύπους

Ρύπανση υπεδάφους: Εξοικείωση με πηγές ρύπανσης & ρύπους Ρύπανση υπεδάφους: Εξοικείωση με πηγές ρύπανσης & ρύπους 1 Πηγές ρύπανσης υπεδάφους Απόθεση (discharge) αποβλήτων ενέσεις αποβλήτων σε (βαθιά) φρέατα (deep well injection): περιορίστηκαν σημαντικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ENPI-Project MED-ALGAE

ENPI-Project MED-ALGAE ENPI-Project MED-ALGAE Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Δρ Πολύκαρπος Πολυκάρπου Το Έργο MED-ALGAE Το Έργο Medalgae, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI «Θαλάσσια Λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία

Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία 13 Απριλίου 2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο TAP ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας δασικών εκτάσεων, τόπων φυσικού κάλλους ή άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων. Η αποκοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα