«Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» Βασικές Αρχές Στελέχωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» Βασικές Αρχές Στελέχωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού"

Transcript

1 «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» 2008

2 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή.σ.2 Ορισμός του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.»..σ.2 Επαλήθευση της Εγκυρότητας των Προτάσεων.σ.2 Ι. Προτεινόμενο Οργανόγραμμα και Αποστολές Τμημάτων.σ.4 1. Διεύθυνση Ασφάλειας..σ.4 2. Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων....σ.6 3. Διεύθυνση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων... σ.8 4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών σ.10 Προσάρτημα 1 (Οργανόγραμμα).. σ.12 ΙΙ. Προτεινόμενος Προϋπολογισμός..σ.13 Α. Μισθοδοσία.σ.13 Β. Λειτουργικά Έξοδα. σ.15 Γ. Έξοδα που σχετίζονται με την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών.σ.18 Δ. Συνολικός Προϋπολογισμός.σ.19 Προσάρτημα 2 (Πίνακας Μισθοδοσίας)..σ.20 Προσάρτημα 3 (Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων)..σ.21 Προσάρτημα 4 (Πίνακας Εξόδων Εξωτερικών Συνεργατών).σ.22 Προσάρτημα 5 (Πίνακας Συνολικού Προϋπολογισμού)..σ.23 Προσάρτημα 6 (Συγκεντρωτικός Πίνακας Εσόδων Εξόδων).σ.24 ΙΙΙ. Πηγές...σ.25

3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται προτάσεις αναφορικά με την οργανωτική δομή του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.», καθώς και οι προϋποθέσεις στις οποίες θεμελιώνονται. Οι πτυχές που εξετάζονται αφορούν οργανωτικά θέματα και θέματα προϋπολογισμού. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.» Ο οργανισμός (εφεξής «ο Οργανισμός») είναι μία ανώνυμη εταιρεία ειδικού (μη κερδοσκοπικού) σκοπού με τριπλή υπόσταση. Πιο συγκεκριμένα, το είναι ο οργανισμός που ιδρύεται για να λειτουργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (εφεξής «ΕΒΕ») και την Εθνική Λυρική Σκηνή (εφεξής «ΕΛΣ»), μέσω της σύναψης και εφαρμογής σχετικών Συμφωνητικών Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Οι διατάξεις αυτών των συμφωνητικών αναφέρονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέρος έναντι του αντισυμβαλλόμενού του, κυρίως όσον αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση των χώρων και του κινητού/ακίνητου εξοπλισμού του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», την ασφάλεια, τη μηχανοργάνωση, κ.ο.κ. Σε δεύτερο επίπεδο, ο Οργανισμός αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία του «Πάρκου Σταύρος Νιάρχος» (αλλιώς, «Πάρκου»), ως βασικού πυλώνα του τρισδιάστατου «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Τέλος, ο Οργανισμός λειτουργεί ως το όχημα που επιδιώκει την ενοποίηση των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της «ΕΒΕ», της «ΕΛΣ» και του «Πάρκου Σταύρος Νιάρχος» σε έναν ενιαίο πόλο έλξης. Στο πλαίσιο της εν λόγω λειτουργίας του, ο Οργανισμός συντονίζει τη δράση των τριών επιμέρους οργανισμών, διευκολύνοντας την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους και συμβάλλοντας στην ανάδειξη του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» σε έναν ενιαίο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προορισμό. Η παρούσα έκθεση εξετάζει τον Οργανισμό υπό αυτό το τριπλό πρίσμα, ενώ όλες οι εισηγήσεις αναφορικά με την οργάνωσή του βασίζονται σε αυτή την αφετηρία. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Παρά την ενδελεχή μελέτη των πηγών στις οποίες βασίστηκε η παρούσα έκθεση και την προσεκτική προσαρμογή των δεδομένων στην ελληνική πραγματικότητα, είναι απαραίτητο, πριν από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, να εκπονηθεί ένα πλήρως επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), καθώς και σχέδιο στελέχωσης αυτού. Ως εκ τούτου, σε μεταγενέστερο στάδιο, πρόκειται να ζητηθεί από αναγνωρισμένη εταιρεία συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων να εκπονήσει σχετικά σχέδια και να παράσχει την εμπειρογνωμοσύνη της στο έργο. Εκτιμάται πως οι παραπάνω διαδικασίες θα

4 3 έχουν ολοκληρωθεί έξι (6) μήνες πριν από την παράδοση του Οργανισμού στο Ελληνικό Δημόσιο.

5 4 Ι. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Η οργανωτική δομή του Οργανισμού προβλέπει προσωπικό περίπου 69 ατόμων με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, καθώς και την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών (περίπου 70 άτομα) για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, συντήρησης εγκαταστάσεων, πρασίνου και τεχνικής υποστήριξης (βλ. Προσάρτημα 1). Τη διοίκηση του οργανισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ ο Γενικός Διευθυντής έχει το συνολικό έλεγχο των τεσσάρων διευθύνσεων του Οργανισμού. Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από έναν (1) Εκτελεστικό Βοηθό. Οι τέσσερις διευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: 1. Διεύθυνση Ασφάλειας 2. Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων 3. Διεύθυνση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός είναι δομημένος ως εξής: 1. Διεύθυνση Ασφάλειας (3 άτομα μόνιμο προσωπικό + 27 εξωτερικοί συνεργάτες ) Αποστολή: Η Διεύθυνση Ασφάλειας (ΔΑ) είναι αρμόδια για την ασφάλεια του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», τη διατήρηση της τάξης στο συγκρότημα και την προάσπιση του δικαιώματος στην ασφάλεια όλων των επισκεπτών και των εργαζομένων. Η ΔΑ στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες. Το σύνολο του προσωπικού διενεργεί περιπολίες, φρουρεί τα σημεία εισόδου και εξόδου, ελέγχει την είσοδο και την έξοδο της «ΕΒΕ» και της «ΕΛΣ», αλλά δεν δύναται να προβεί σε κατασταλτικές ενέργειες σε περίπτωση όχλησης/παράνομων πράξεων εντός των εγκαταστάσεων του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Όταν σημειώνονται τέτοια συμβάντα, η ΔΑ υποχρεούται να ειδοποιεί τις Αρχές (τοπικό αστυνομικό τμήμα, πυροσβεστική κτλ.), διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων έναντι της εκάστοτε απειλής, έως την άφιξη των Αρχών. Στελέχωση: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ένας (1) διευθυντής ασφάλειας, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από δύο (2) βοηθούς. Η διεύθυνση στελεχώνεται επίσης με εξωτερικούς συνεργάτες (27), που αναλαμβάνουν τη φύλαξη των κύριων εισόδων/εξόδων του Πάρκου και των εισόδων/εξόδων του κτιρίου, καθώς επίσης στελεχώνουν το Κέντρο Ελέγχου και διενεργούν τις περιπολίες. Ο εν λόγω

6 5 αριθμός δύναται να αυξηθεί κατά περίπτωση (επί παραδείγματι, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»).

7 6 2. Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων (37 άτομα μόνιμο προσωπικό + 43 εξωτερικοί συνεργάτες) Αποστολή: Η Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων (ΔΣΤΥΕ) είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση πρασίνου, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και για τα συστήματα μηχανοργάνωσης του Οργανισμού. Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου (ΤΣΥΠ) είναι αρμόδιο για τη συντήρηση του πρασίνου και των εξωτερικών χώρων, για τους διακοσμητικούς κήπους, την άρδευση, τη διαχείριση των υδάτινων σωμάτων και του εδάφους, τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών που αναπτύσσονται στη χλωρίδα του Πάρκου, τη φροντίδα των φυτών εσωτερικού χώρου. Αναθέτει εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, όταν αυτό απαιτείται και ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες. Το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων (ΤΣΕ) αναλαμβάνει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Πιο συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού στο «Πάρκο Σταύρος Νιάρχος» και, όσον αφορά την «ΕΒΕ» και την «ΕΛΣ», είναι υπεύθυνο για τη βασική κτιριακή υποδομή, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Συμφωνητικά Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Αναλαμβάνει καθήκοντα επιστασίας και υποστήριξης σε περιπτώσεις ζημιών/δυσλειτουργιών στους χώρους των εγκαταστάσεων και, συγκεκριμένα, στα ηλεκτρολογικά και υδραυλικά συστήματα και τα συστήματα HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός). Το ΤΣΕ αναθέτει εργασίες σε εξωτερικούς, εξειδικευμένους, συνεργάτες για την επισκευή και συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης (ΤΜ) διαχειρίζεται την τεχνολογική υποδομή του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», συμπεριλαμβανομένου του τοπικού και απομακρυσμένου δικτύου, του ενεργού εξοπλισμού και του λογισμικού. Όπως και το ΤΣΕ, το ΤΜ διαχειρίζεται απευθείας την τεχνολογική υποδομή του Πάρκου, αλλά παράλληλα είναι υπεύθυνο για την τεχνολογική υποδομή της «ΕΒΕ» και της «ΕΛΣ», σύμφωνα με τα Συμφωνητικά Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Στελέχωση: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ένας (1) διευθυντής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. Η διεύθυνση περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα: Συντήρησης Πρασίνου, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Μηχανοργάνωσης. α) Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου είναι ένας (1) διευθυντής συντήρησης πρασίνου, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό συντήρησης πρασίνου, καθώς και από έναν (1) βοηθό για διοικητικά ζητήματα.

8 7 Επίσης, το τμήμα περιλαμβάνει έναν (1) επιστάτη χώρων πρασίνου, τέσσερις (4) εργάτες χώρων πρασίνου, έναν (1) επιστάτη διακοσμητικών κήπων, πέντε (5) εργάτες διακοσμητικών κήπων, έναν (1) επόπτη φυτών εσωτερικών χώρων, δύο (2) εργάτες φυτών εσωτερικών χώρων και δύο (2) εργάτες άρδευσης. Επίσης, ένας (1) δενδροκόμος, ένας (1) γεωπόνος και ένας (1) ειδικός φυτοπροστασίας συνεργάζονται με τον Οργανισμό, όποτε αυτό απαιτείται. β) Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων είναι ένας (1) διευθυντής Συντήρησης Εγκαταστάσεων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. Επίσης, το τμήμα περιλαμβάνει έναν (1) επόπτη, δύο (2) ηλεκτρολόγους, δύο (2) υδραυλικούς, έναν (1) τεχνικό HVAC και τέσσερα (4) άτομα τεχνικό προσωπικό. Επίσης, 40 άτομα προσωπικό καθαριότητας απασχολούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες. γ) Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανοργάνωσης είναι ένας (1) Διευθυντής Μηχανοργάνωσης. Επίσης, το τμήμα περιλαμβάνει έναν (1) υπεύθυνο Συστημάτων, έναν (1) μηχανικό Οπτικοακουστικών Μέσων/Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) και, τέλος, έναν (1) ειδικό Ανάπτυξης Ιστού.

9 8 3. Διεύθυνση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων (13 άτομα) Αποστολή: Η Διεύθυνση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων (ΔΙΠΕ) είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, τις Δημόσιες Σχέσεις, τη Διοργάνωση Εκδηλώσεων, την Ανάπτυξη και Προβολή του Οργανισμού, καθώς για και την Εξεύρεση Πόρων. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων (ΤΕΨΥΠ) είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Εκτός από τη διοργάνωση των δικών του προγραμμάτων, το ΤΕΨΥΠ αναλαμβάνει την επικοινωνία με άλλους οργανισμούς και προτείνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», ενώ εποπτεύει και την υλοποίησή τους. Επιπλέον, το ΤΕΨΥΠ συνεργάζεται με την «ΕΒΕ» και την «ΕΛΣ» για με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων με τη συμμετοχή ενός εκ των δύο ή και των δύο στους χώρους του «Πάρκου Σταύρος Νιάρχος» (π.χ. διοργάνωση παράστασης της «ΕΛΣ» ή προγράμματος της «ΕΒΕ» στο Πάρκο, και αντίστροφα). Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων (ΤΔΗΣ) είναι υπεύθυνο για την επικοινωνιακή προβολή του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», καθώς και για το συντονισμό και την κατάρτιση των εθελοντών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον οργανισμό. Το ΤΔΗΣ είναι επιφορτισμένο με την προώθηση της δημόσιας εικόνας του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», μέσω της ανάπτυξης καλών σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, της αξιοποίησης του διαδικτυακού τόπου, της σήμανσης του Πάρκου, κτλ. Το Τμήμα Εκδηλώσεων (ΤΕ) είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και για το συντονισμό και την εποπτεία εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τρίτους. Επίσης, το ΤΕ αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων και το στολισμό του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» κατά τις εορταστικές περιόδους του έτους. Το Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής (ΤΑΠ) είναι υπεύθυνο για την προώθηση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και για τη διαφήμιση και την προώθηση αυτού στο ευρύ κοινό. Το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων (ΤΕΠ) είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση χορηγιών και δωρεών με στόχο την υποστήριξη του έργου του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και τη συνδρομή στους τομείς της ανάπτυξης και της προώθησης αυτού. Επίσης, επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στην προσέλκυση νέων μελών.

10 9 Στελέχωση: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ένας (1) διευθυντής Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) τμήματα: Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, Δημοσίων Σχέσεων, Εκδηλώσεων, Ανάπτυξης και Προβολής, καθώς και Εξεύρεσης Πόρων. α) Το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων διοικείται από δύο (2) υπεύθυνους Εκπαίδευσης & Ψυχαγωγίας, που επικουρούνται στο έργο τους από έναν (1) βοηθό. β) Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων είναι ένας (1) διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. γ) Προϊστάμενος του Τμήματος Εκδηλώσεων είναι ένας (1) διευθυντής Εκδηλώσεων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. δ) Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης και Προβολής είναι ένας (1) διευθυντής Ανάπτυξης και Προβολής, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. ε) Προϊστάμενος του Τμήματος Εξεύρεσης Πόρων είναι ένας (1) διευθυντής Εξεύρεσης Πόρων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό.

11 10 4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (14 άτομα) Αποστολή: Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΔΥ) περιλαμβάνει το Λογιστήριο, τα Τμήματα Νομικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τις Υπηρεσίες Επισκεπτών. Το Λογιστήριο χαράσσει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις, συντονίζει τους λογιστικούς ελέγχους, συντάσσει εσωτερικές εκθέσεις, διενεργεί ελέγχους και διαχειρίζεται τις πληρωμές του μόνιμου προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών. Το Νομικό Τμήμα (ΝΤ) χειρίζεται τις συμβάσεις του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών (φορείς εκμετάλλευσης πωλητηρίου, πάρκινγκ, κέντρων εστίασης) και όλα τα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τον Οργανισμό. Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΤΑΔ) υποστηρίζει τον Οργανισμό στους τομείς της στελέχωσης, της οργανωτικής ανάπτυξης, της κατάρτισης του προσωπικού, της αξιολόγησης απόδοσης, της διαμόρφωσης της μισθοδοσίας και των επιδομάτων. Το Τηλεφωνικό Κέντρο (ΤΚ) χειρίζεται τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Το Ιατρικό Κέντρο (ΙΚ) παρέχει πρώτες βοήθειες σε επισκέπτες και εργαζομένους του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και είναι υπεύθυνο για τη διακομιδή των ασθενών σε νοσοκομειακό ίδρυμα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το Τμήμα Μεταφορών (ΤΜ) αναλαμβάνει με ίδια οχήματα την εσωτερική μετακίνηση των επισκεπτών του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», κυρίως συνδέοντας τις εισόδους και το πάρκινγκ με το κτιριακό συγκρότημα. Στελέχωση: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ένας (1) διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. Η Διεύθυνση περιλαμβάνει έξι (6) τμήματα: Λογιστήριο, Νομικό Τμήμα, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τηλεφωνικό Κέντρο, Ιατρικό Κέντρο και Τμήμα Μεταφορών. α) Το Λογιστήριο διαθέτει τρεις (3) υπαλλήλους: έναν προϊστάμενο και δύο βοηθούς. β) Το Νομικό Τμήμα στελεχώνεται από έναν (1) υπάλληλο.

12 11 γ) Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στελεχώνεται από έναν (1) υπάλληλο. δ) Το Τηλεφωνικό Κέντρο στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους. ε) Το Ιατρικό Κέντρο στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους. στ) Το Τμήμα Μεταφορών διαθέτει τρεις (3) οδηγούς.

13 Διοικητικό Συμβούλιο ΚΠΙΣΝ 12 Προσάρτημα 1 Γενικός Διευθυντής ΚΠΙΣΝ (1) Εκτελεστικός Βοηθός (1) Διευθυντής Ασφάλειας (1) Ασφάλεια ΚΠΙΣΝ Βοηθοί (2) Εξωτερικοί συνεργάτες (27) * Σύνολο: 3 Διευθυντής Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων (1) Συντήρηση Πρασίνου Συντήρηση Εγκαταστάσεων Μηχανοργάνωση Βοηθός (1) Διευθυντής Συντήρησης Πρασίνου (1) Βοηθός Συντήρησης Πρασίνου (1) Βοηθός για διοικητικά ζητήματα (1) Επιστάτης χώρων πρασίνου (1) Εργάτες χώρων πρασίνου (4) Επιστάτης διακοσμητικών κήπων (1) Εργάτες διακοσμητικών κήπων (5) Επόπτης φυτών εσωτερικών χώρων (1) Εργάτες φυτών εσωτερικών χώρων (2) Εργάτες άρδευσης (2) Δενδροκόμος (1) * Γεωπόνος (1) * Ειδικός Φυτοπροστασίας (1) * Διευθυντής Συντήρησης Εγκαταστάσεων (1) Βοηθός (1) Επόπτης (1) Ηλεκτρολόγοι (2) Υδραυλικοί (2) Τεχνικός HVAC (1) Τεχνικό προσωπικό (4) Εξωτερικοί συνεργάτες (40) * Διευθυντής Μηχανοργάνωσης (1) Υπεύθυνος Συστημάτων (1) Υποστήριξη Χρηστών Helpdesk/ Ο/Α Μέσα (1) Ανάπτυξη Ιστού (1) Σύνολο: 37 Διευθυντής Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων (1) Εκπαιδευτικά & Ψυχαγωγικά Προγράμματα Δημόσιες Σχέσεις Εκδηλώσεις Ανάπτυξη και Προβολή Εξεύρεση πόρων Βοηθός (1) Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Εκπαίδευσης & Ψυχαγωγίας (2) * εξωτερικοί συνεργάτες (περίπου 70 άτομα, που δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό εργαζομένων). Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών (1) Λογιστήριο Νομικό Τμήμα Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσίες Επισκεπτών Βοηθός (1) Λογιστήριο (3) Νομικό Τμήμα (1) Διαχείριση Ανθρώπινου Βοηθός Προγραμμάτων (1) Δυναμικού (1) Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων (1) Τηλ/κο Κέντρο (2) Βοηθός Δημοσίων Σχέσεων (1) Ιατρικό Κέντρο (2) Διευθυντής Εκδηλώσεων (1) Τμήμα Μεταφορών (3) Βοηθός Ειδικών Εκδηλώσεων (1) Σύνολο: 14 Διευθυντής Ανάπτυξης και Προβολής (1) Βοηθός Ανάπτυξης και Προβολής (1) Διευθυντής Εξεύρεσης Πόρων (1) Βοηθός Εξεύρεσης Πόρων (1) Σύνολο: 13 Συνολικός αριθμός εργαζομένων: 69

14 13 ΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Οργανισμού περιλαμβάνει τη μισθοδοσία, τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα που συνδέονται με την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών. Ο συνολικός προϋπολογισμός υπολογίζεται, σε τιμές έτους 2008, σε περίπου Ευρώ. Αυτό είναι το ακαθάριστο ετήσιο ποσό που προκύπτει από το συνυπολογισμό των εξόδων στις τρεις παραπάνω κατηγορίες, και για τα οποία ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση. Α. Μισθοδοσία Υποθέσεις: Όσον αφορά τη μισθοδοσία, η θεμελιώδης υπόθεση είναι πως παρεμφερείς θέσεις εργασίας έχουν παρεμφερείς απολαβές. Οι μισθοί του προσωπικού του Οργανισμού όπως περιγράφονται στη συνέχεια, εκτιμήθηκαν με βάση τις τρέχουσες τάσεις και συνθήκες και αποτελούν ενδεικτικά ποσά και όχι ακριβείς υπολογισμούς. Με την έναρξη καταβολής των μισθών, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός για τα έτη που θα έχουν μεσολαβήσει έως την έναρξη λειτουργίας του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», ώστε να καθοριστούν τα τελικά ποσά. Δεδομένου ότι οι εν λόγω αμοιβές αποτελούν μισθούς Δημόσιου Τομέα, καθώς ο Οργανισμός θα τελεί υπό κρατική διαχείριση, έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτοί να αντιστοιχούν σε τιμές στις οποίες να μπορεί να ανταπεξέλθει το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη αξία του έργου και, κατά συνέπεια, του προσωπικού που θα στελεχώσει τον οργανισμό. Τα ποσά αντιστοιχούν σε καθαρές μηνιαίες αποδοχές δεν περιλαμβάνουν μπόνους ή άλλα επιδόματα ή παροχές (π.χ. υγειονομική περίθαλψη). Στο παράρτημα Πίνακας μισθοδοσίας, χρησιμοποιήθηκαν τα μικτά ετήσια ποσά. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, το παρόν έγγραφο αναλύει τα ποσά ανά τμήμα και διεύθυνση σε καθαρά ποσά, σε ετήσια βάση. Μισθοδοσία: Η Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού, που απασχολεί ένα διευθυντή και ένα βοηθό, εκτιμάται ότι δαπανά για σκοπούς μισθοδοσίας Ευρώ ετησίως. Η Διεύθυνση Ασφάλειας, που απασχολεί ένα διευθυντή και δύο βοηθούς εκτιμάται ότι δαπανά Ευρώ ετησίως.

15 14 Η Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων, που απασχολεί ένα διευθυντή, ένα βοηθό, καθώς και το προσωπικό των επιμέρους τμημάτων λαμβάνει περίπου Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, που απασχολεί ένα διευθυντή, δύο βοηθούς, επιστάτη και εργάτες χώρων πρασίνου, επιστάτη και εργάτες διακοσμητικών κήπων, επόπτη και εργάτες φυτών εσωτερικών χώρων, καθώς και δύο εργάτες άρδευσης, λαμβάνει περίπου Ευρώ. Το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων, που απασχολεί ένα διευθυντή, ένα βοηθό, έναν επόπτη, δύο ηλεκτρολόγους, δύο υδραυλικούς, έναν τεχνικό HVAC και τέσσερα άτομα τεχνικό προσωπικό απορροφά περίπου Ευρώ, ετησίως. Τέλος, το Τμήμα Μηχανοργάνωσης, που απασχολεί ένα διευθυντή, έναν υπεύθυνο συστημάτων, ένα μηχανικό οπτικοακουστικών μέσων/ Υπεύθυνο για την υποστήριξη τελικών χρηστών, και έναν ειδικό ανάπτυξης ιστού δαπανά περίπου Ευρώ. Η Διεύθυνση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων, που απασχολεί ένα διευθυντή, ένα βοηθό, καθώς και το προσωπικό των επιμέρους τμημάτων δαπανά για σκοπούς μισθοδοσίας περίπου Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, που απασχολεί δύο υπεύθυνους και ένα βοηθό, απορροφά περίπου Ευρώ. Τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων, Εκδηλώσεων, Ανάπτυξης και Προβολής, και Εξεύρεσης Πόρων, κάθε ένα από τα οποία απασχολεί ένα διευθυντή και ένα βοηθό, λαμβάνουν έκαστο Ευρώ ετησίως. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, που απασχολεί ένα διευθυντή, ένα βοηθό, προσωπικό Λογιστηρίου, Νομικού Τμήματος, Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, προσωπικό Τηλεφωνικού Κέντρου, Ιατρικού Κέντρου και Τμήματος Μεταφορών εκτιμάται ότι δαπανά σε μισθοδοσία Ευρώ ετησίως. Συνολικά, οι μισθοί του προσωπικού του Οργανισμού αναμένεται πως ανέρχονται σε περίπου Ευρώ (καθαρό ποσό) σε ετήσια βάση (περί τα Ευρώ, μικτά, βλ. Προσάρτημα 2).

16 15 Β. Λειτουργικά έξοδα Υποθέσεις: Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού, τα κόστη που παρατίθενται ακολούθως βασίζονται σε μια σειρά υποθέσεων και συνιστούν εκτιμήσεις, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια ο προϋπολογισμός των επιμέρους τμημάτων στην παρούσα φάση σχεδιασμού. Έξοδα: Συνολικά, εκτιμάται ότι όλες οι διευθύνσεις έχουν ορισμένα πάγια μηνιαία έξοδα για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών τους, π.χ. γραφική ύλη, τηλέφωνο κτλ. Αυτά τα έξοδα εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 100 Ευρώ κατά κεφαλήν μηνιαίως (1.200 Ευρώ κατά κεφαλήν ετησίως, ήτοι Ευρώ συνολικά), κατά προσέγγιση. Εκτός αυτού, εκτιμάται ότι τα τμήματα Λογιστηρίου, Νομικών Υποθέσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και το Τηλεφωνικό Κέντρο, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, αλλά και η Διεύθυνση Ασφάλειας, έχουν ελάχιστα έως μηδενικά πρόσθετα λειτουργικά έξοδα. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, στη Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων εκτιμάται γύρω στα Ευρώ. Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, τα κύρια λειτουργικά έξοδα συνδέονται με την κατανάλωση νερού σε καθημερινή βάση για την άρδευση των φυτών. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με στοιχεία που παρασχέθηκαν από ειδικούς στη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, απαιτούνται καθημερινά 800 κυβικά μέτρα νερό για την άρδευση των φυτών, στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτός ο αριθμός μειώνεται σε 400 κυβικά μέτρα την περίοδο της άνοιξης και του φθινοπώρου και σχεδόν μηδενίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες. Κατά συνέπεια, απαιτούνται κατά μέσο όρο 400 κυβικά μέτρα νερό την ημέρα, προκειμένου το Πάρκο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση από άποψη άρδευσης. Εφόσον το νερό που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της άρδευσης προέρχεται από εγκαταστάσεις συλλογής νερού και από γεωτρήσεις, εκτιμάται ότι απαιτούνται αντλίες διαμέτρου 14 εκατοστών για την άρδευση των φυτών. Στην περίπτωση αυτή, η άντληση του νερού στοιχίζει περίπου 150 Ευρώ την ημέρα, δηλαδή συνολικά Ευρώ ετησίως. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης των αντλιών, που εκτιμάται σε περίπου Ευρώ ετησίως. Εναλλακτικές πηγές άρδευσης στην παρούσα φάση σχεδιασμού συνιστούν η χρήση ανακυκλούμενου ύδατος, η αξιοποίηση της μεθόδου της αφαλάτωσης και η παροχή νερού από το Δήμο Καλλιθέας. Το κόστος των προαναφερθέντων μεθόδων δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί υπό τις ισχύουσες συνθήκες, καθώς δεν έχουν εκπονηθεί ακόμη οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

17 16 Το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι έχει λειτουργικά έξοδα ύψους Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως). 1 Ομοίως, ο προϋπολογισμός του Τμήματος Μηχανοργάνωσης εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως). 2 Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο παραπάνω τμήματα, μαζί με τη Διεύθυνση Ασφάλειας, συγκαταλέγονται σε αυτά που προσπορίζουν έσοδα στον Οργανισμό. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα τμήματα αυτά στην «ΕΒΕ» και την «ΕΛΣ», σύμφωνα με τα αντίστοιχα Συμφωνητικά Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός της Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου Ευρώ ετησίως. 3 Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των τμημάτων σε αυτή τη διεύθυνση και των συνεργασιών που εξ ορισμού αναπτύσσονται μεταξύ τους, κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα εσωτερικής ανακατανομής των κονδυλίων, ούτως ώστε ο ανά τμήμα προϋπολογισμός να τροποποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων έχει προτεινόμενο προϋπολογισμό ύψους Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ σε ετήσια βάση), ενώ εκτιμάται ότι σχεδιάζει και υλοποιεί 15 τουλάχιστον προγράμματα μηνιαίως, κάθε ένα από τα οποία επαναλαμβάνεται εύλογο αριθμό φορών εντός του διαστήματος αυτού. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τα αναλώσιμα που σχετίζονται με την υλοποίηση των εκάστοτε προγραμμάτων. Τα λειτουργικά έξοδα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως) και δαπανώνται κυρίως για την παραγωγή λογοτυπημένων αξεσουάρ για τους εθελοντές (π.χ. ειδικές στολές) και για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του γραφείου δημοσίων σχέσεων (επιδίωξη καλών σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς που σχετίζονται με το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»). Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Τμήματος Εκδηλώσεων, ύψους Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως) καλύπτει τις εσωτερικές εκδηλώσεις και τον εποχιακό στολισμό του Πάρκου (π.χ. χριστουγεννιάτικος διάκοσμος). 1 Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο δεδομένο ότι η οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που θα φιλοξενούν τα γραφεία του Οργανισμού θα εκτείνονται σε τετραγωνικά μέτρα. Το μηνιαίο κόστος συντήρησης εγκαταστάσεων αυτής της έκτασης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης, της καθαριότητας κτλ., υπολογίζονται στα ευρώ ετησίως. 2 Η εκτίμηση βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη αντίστοιχων Τμημάτων Μηχανοργάνωσης, με ανάλογο αριθμό χρηστών. 3 Η εκτίμηση βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη ανάλογων οργανισμών, όπως τοπικές βιβλιοθήκες και μουσεία, που διεξάγουν ανάλογα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα σε μηνιαία βάση.

18 17 Ο προϋπολογισμός του Τμήματος Ανάπτυξης και Προβολής εκτιμάται ότι ανέρχεται σε Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως) και καλύπτει τον σχεδιασμό της διαφημιστικής προβολής του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Τέλος, το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων έχει προτεινόμενο προϋπολογισμό Ευρώ μηνιαίως κατά προσέγγιση ( Ευρώ ετησίως), ποσό που δαπανάται κυρίως για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την εξεύρεση πόρων (σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα) και την προσέλκυση νέων μελών, για την παραγωγή καρτών μέλους και συναφούς υλικού. Το εν λόγω τμήμα συγκαταλέγεται στα τμήματα που, διαμέσου των βασικών δραστηριοτήτων τους, προσπορίζουν έσοδα στον Οργανισμό. Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων εκτιμάται γύρω στις Ευρώ ετησίως. Συγκεκριμένα, το Ιατρικό Κέντρο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως), ο οποίος καλύπτει κυρίως την ανάγκη για προμήθεια εξοπλισμού πρώτων βοηθειών. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Τμήματος Μεταφορών ανέρχεται σε Ευρώ μηνιαίως ανά όχημα και περιλαμβάνει κόστος συντήρησης, ασφάλισης και καυσίμων για 3 οχήματα ( Ευρώ ετησίως συνολικά). Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου Ευρώ σε ετήσια βάση (βλ. Προσάρτημα 3).

19 18 Γ. Έξοδα που σχετίζονται με την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών Υποθέσεις: Ο Οργανισμός απασχολεί επιπλέον εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Τα έξοδα που αναλύονται στη συνέχεια συνιστούν εκτιμήσεις, καθώς δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των απασχολούμενων εξωτερικών συνεργατών, αλλά ούτε και το ύψος της αμοιβής τους. Έξοδα: Καταρχήν, η Διεύθυνση Ασφάλειας αναθέτει τον κύριο όγκο του έργου της σε εξωτερικούς συνεργάτες, για τη διενέργεια των περιπολιών και τη φρούρηση των σημείων εισόδουεξόδου τόσο του συγκροτήματος, όσο και των επιμέρους κτιρίων. Τα έξοδα αυτά ανέρχονται σε περίπου Ευρώ κατά κεφαλήν σε ετήσια βάση, συνεπώς, κατά προσέγγιση, Ευρώ ετησίως. Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου στη Διεύθυνση Λειτουργίας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων απασχολεί ένα δενδροκόμο, ένα γεωπόνο και έναν ειδικό φυτοπροστασίας, ως εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες. Σε καθέναν από αυτούς καταβάλλεται αμοιβή περί τα 65 Ευρώ ανά επίσκεψη, σύμφωνα με τις αγοραίες τιμές. Για τις υπηρεσίες ενός έτους, το ποσό που καταβάλλεται και στους τρεις προαναφερθέντες ειδικούς ανέρχεται σε Ευρώ. Επιπλέον, εκτιμάται πως το υλικό και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους εξωτερικούς συνεργάτες του Τμήματος αγγίζει περίπου τα Ευρώ ετησίως. Το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων απασχολεί 40 άτομα προσωπικό καθαριότητας, ως εξωτερικούς συνεργάτες. Το συνολικό ποσό που δαπανάται ετησίως για τις υπηρεσίες τους υπολογίζεται σε περίπου Ευρώ. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων έχει προτεινόμενο προϋπολογισμό Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως) και καλύπτει τις αμοιβές των εξωτερικών συνεργατών στους οποίους ανατίθεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ποικίλων προγραμμάτων. Τα έξοδα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως) και αφορούν στη σύναψη συμφωνίας με εταιρεία δημοσίων σχέσεων για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε θέματα επικοινωνίας. Τέλος, εκτιμάται πως τα Τμήματα Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Μηχανοργάνωσης αναθέτουν τον κύριο όγκο εργασίας τους σε εξωτερικούς συνεργάτες (παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων και μηχανοργάνωσης, αντίστοιχα, τόσο προς την «ΕΒΕ» και την «ΕΛΣ», όσο και για την υποστήριξη του έργου του Οργανισμού και της λειτουργίας του «Πάρκου Σταύρος Νιάρχος»). Στην παρούσα φάση σχεδιασμού είναι, όμως, αδύνατο να υπολογιστεί ο όγκος της εργασίας που ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά και το κόστος αυτής της συνεργασίας. Συνολικά, τα έξοδα που σχετίζονται με την απασχόληση των εξωτερικών συνεργατών του Οργανισμού αναμένεται ότι ανέρχονται σε Ευρώ σε ετήσια βάση (βλ. Προσάρτημα 4).

20 19 Δ. Συνολικός Προϋπολογισμός Με βάση τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω, το σύνολο των ετήσιων εξόδων για τον Οργανισμό υπολογίζεται ως το άθροισμα της μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού, των ανά τμήμα και διεύθυνση λειτουργικών εξόδων και των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών. Το ποσό αυτό υπολογίζεται, σε τιμές 2008, σε Ευρώ (βλ. Προσάρτημα 5) και αντικατοπτρίζει τα ετήσια έξοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Οργανισμού. Τα τελευταία συνίστανται στο άθροισμα μισθοδοσίας, λειτουργικών εξόδων και αμοιβών εξωτερικών συνεργατών ( Ευρώ) και στα ανά τμήμα πάγια έξοδα ( Ευρώ). Στο Προσάρτημα 6, τέλος, συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των ετήσιων ενδεικτικών εξόδων για τον Οργανισμό, καθώς και οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων, δεδομένης της αδυναμίας να καθορισθούν αυτά καθεαυτά τα έσοδα στην παρούσα φάση σχεδιασμού του έργου. Ως πηγές εσόδων νοούνται τα Συμφωνητικά Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην παροχή υπηρεσιών των ποικίλων τμημάτων του Οργανισμού προς την «ΕΒΕ» και την «ΕΛΣ» (Διεύθυνση Ασφάλειας, Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Τμήμα Μηχανοργάνωσης), το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων, εξ ορισμού, καθώς και η λειτουργία Πωλητηρίου, Κέντρων Εστίασης και Πάρκινγκ εντός του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Βασικές αρχές στελέχωσης και λειτουργίας 22/12/2008 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή σελ. 2 Διαδικασία διερεύνησης σελ. 2 Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών»

ΣΥΜΒΑΣΗ στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών» ΣΥΜΒΑΣΗ στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ : 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 2. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Μελέτη επιδράσεων: Συνοπτική έκθεση Φεβρουάριος 2016

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Μελέτη επιδράσεων: Συνοπτική έκθεση Φεβρουάριος 2016 Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Μελέτη επιδράσεων: Συνοπτική έκθεση Φεβρουάριος 2016 Ιστορικό Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Αντικείμενο μελέτης/μεθοδολογία

Ιστορικό. Αντικείμενο μελέτης/μεθοδολογία -1 - Αξιολόγηση επίδρασης και Επιχειρηματικό Σχέδιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Αξιολόγηση επίδρασης ΚΠΙΣΝ Συνοπτική έκθεση Φεβρουάριος 2011 Ιστορικό Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζεται η Δομή, η οποία παρέχει πληροφόρηση σε ωφελούμενα άτομα, σχετικά με τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ Παρουσίαση στην Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου 22 Φεβρουαρίου 2016 1 Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ: Εισαγωγή Η πρώτη μελέτη επιδράσεων του ΚΠΙΣΝ έγινε από την εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.31 08:36:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨ57ΟΛΨΦ-ΑΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 10/12/2014 ΝΟΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Αριθ.Πρωτ:636 14SYMV002038609 2014-05-09 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον 'Άγιο Ευστράτιο, σήμερα, 11/04/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εθνική Λυρική Σκηνή. Βασικές αρχές στελέχωσης και λειτουργίας

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εθνική Λυρική Σκηνή. Βασικές αρχές στελέχωσης και λειτουργίας Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Εθνική Λυρική Σκηνή Βασικές αρχές στελέχωσης και λειτουργίας 22/12/2008 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή σελ. 2 Διαδικασία διερεύνησης σελ. 2 Λειτουργική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΙΣΝ Γίνοµαι Μέλος του ΚΠΙΣΝ, ανήκω στην οικογένειά του, υποστηρίζω τις δράσεις του!

ΚΠΙΣΝ Γίνοµαι Μέλος του ΚΠΙΣΝ, ανήκω στην οικογένειά του, υποστηρίζω τις δράσεις του! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ΚΠΙΣΝ Γίνοµαι Μέλος του ΚΠΙΣΝ, ανήκω στην οικογένειά του, υποστηρίζω τις δράσεις του! ΙΣΝ / Γιώργης Γερόλυμπος SNFCC.org/members Γιατί να γίνω Μέλος του ΚΠΙΣΝ; Εξυπηρέτηση Μελών του ΚΠΙΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Σύστημα λήψης αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας. Εσωτερικός Κανονισμός. Λήψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22 ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΥΡΩ ΕΚΡΟΕΣ ΕΥΡΩ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δωρεές 23.000,00 Αμοιβές Προσωπικού (μετά εργοδοτικών εισφορών) 120.000,00 Αμοιβές τρίτων (Λογιστήφοροτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών Κτιριακές

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Σεπτέμβριος 2016 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Στ.. σήμερα /../2011 και μεταξύ των : Α) της Εταιρείας με την επωνυμία «MASTER

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Πληροφορίες: Ελ. Πουλακάκη Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 30(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4286 Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 713 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.): ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 31/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 592.019,35 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα την. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο, εν προκειμένω, από τον Υπουργό κ. Πάνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι Σ.Υ.Δ. είναι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που λειτουργούν ως Οικοτροφείο παρέχοντας σε άτομα με νοητική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών», Δράση 1.4.α/13 : «Σταυροδρόμια Τέχνης» που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική Ενίσχυση, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας προς όφελος της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ζίχνη 4/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. 14851 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV002067052 2014-05-23 Στην Νέα Ζίχνη σήμερα 4/11/2013 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Απρίλιος 2014 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 4: Λεξικό δεδομένων, Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα