Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014

2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισαγωγή Εξεταζόμενου στο Περιβάλλον Το Περιβάλλον του Λογισμικού Πιστοποίησης Λειτουργίες του Λογισμικού Πιστοποίησης Δημιουργία αρχείου Ελευθέρου Θέματος Βοηθητικές Λειτουργίες Εφαρμογής ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 2/16

3 Οδηγίες για την ενημέρωση των πιστοποιούμενων εκπαιδευτικών 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1.1 Η εξέταση Οι ερωτήσεις στις οποίες καλείται να απαντήσει ο εκπαιδευτικός, που θα συμμετάσχει στη διαδικασία της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν άμεση συνάφεια με τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ , η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό πιστοποιείται η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων όπως αυτές προκύπτουν από τον πίνακα στόχων του προγράμματος επιμόρφωσης. Τα είδη των ερωτήσεων Απλές Ερωτήσεις, Σύνθετες Ερωτήσεις Ανάπτυξη Ελεύθερου Θέματος Ο όρος «Ελεύθερο θέμα» χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο για την απόδοση του θέματος που αφορά στο μη αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης και σχετίζεται με την ελεύθερη ανάπτυξη ενός θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος. Μέσω της εκφώνησης του θέματος που θα δοθεί στον υποψήφιο θα παρέχεται η απαραίτητη καθοδήγηση με τη μορφή πλαισίου συγγραφής με συγκεκριμένα σημεία, ερωτήματα κλπ. προς διαπραγμάτευση. Τόσο οι Απλές όσο και οι σύνθετες ερωτήσεις αποτελούνται από: Ερωτήματα σωστού λάθους, μίας επιλογής από πολλές, πολλαπλής επιλογής, Για την ανάπτυξη του Ελεύθερου Θέματος ο εξεταζόμενος χρησιμοποιεί το λογισμικό Microsoft Word. Βοηθητικό Υλικό κατά τη διάρκεια της εξέτασης Κατά την εξέταση (τόσο στο αυτοματοποιημένο όσο και στο μη αυτοματοποιημένο μέρος) δεν θα επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού, σε έντυπη (βιβλία, σημειώσεις κλπ) ή ηλεκτρονική μορφή (δισκέττες, CD, memory stick κλπ), με εξαίρεση τα βιβλία που σχετίζονται άμεσα με τα σχολικά μαθήματα (σχολικό βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή, ΑΠΣ), τα οποία θα διατεθούν στους εξεταζόμενους σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υπεύθυνοι του ΚΕΠΙΣ, πριν την έναρξη της εξέτασης, θα ενημερώσουν τους εξεταζόμενους για τον τρόπο πρόσβασης στα ηλεκτρονικά βιβλία και ΑΠΣ. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 3/16

4 Τα βιβλία διατίθενται ανά εκπαιδευτικό κλάδο συνοδευόμενα από το σύνολο των ΑΠΣ. Εν γένει, τα βιβλία διατίθενται σε συμπιεσμένη μορφή (.zip) αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα αρχεία.pdf π.χ. ανά ενότητα, όπως και στο σχετικό ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία». Δείγματα των βιβλίων και των ΑΠΣ που θα διατεθούν μπορεί ο εξεταζόμενος να βρει εδώ (http://ebooks.edu.gr). Συνεπώς, κατά την διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.. Επίσης, κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης δεν θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και πλοήγησης στο διαδίκτυο. Τέλος, τα εκπαιδευτικά λογισμικά στα οποία επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι διαθέσιμα στους σταθμούς εργασίας των κέντρων πιστοποίησης. Τα γενικά χαρακτηριστικά της εξέτασης Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου λογισμικού. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 4:00 (4 ώρες). Δεν διατίθεται δυνατότητα ενδιάμεσης διακοπής του χρόνου εξέτασης για την αντιμετώπιση περίπτωσης ανάγκης εξεταζόμενου. Ο χρόνος εξέτασης μετριέται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη του δεν δίδεται παράταση για την ολοκλήρωση τυχόν ερωτήσεων που εκκρεμεί η απάντησή τους από τον εξεταζόμενο. Ο αριθμός των ερωτήσεων ενός test είναι: 12 Σύνθετες 24 Απλές 1 Ερώτηση Ελεύθερου Θέματος Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις. Κατά την αξιολόγηση των ερωτημάτων (σύνθετων και απλών) εξετάζεται μόνο η ορθότητα του αποτελέσματος. Η ανάπτυξη του ελεύθερου θέματος θα γίνει σε MS Word. Το παραγόμενο αρχείο ο εξεταζόμενος πρέπει να το μετατρέψει σε pdf και να το επισυνάψει στις απαντήσεις του. Όταν τελειώνει η εξέταση λόγω λήξης του χρόνου εξέτασης o χρήστης δεν έχει δυνατότητα για επισύναψη του ελεύθερου θέματος. Εάν το λογισμικό εξέτασης παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα ή διαπιστωθεί ότι δεν συμπεριφέρεται «ομαλά» (δεν ανταποκρίνεται στις ενέργειες του εξεταζόμενου) ο υπολογιστής ή συμβεί διακοπή ρεύματος, τότε ο εξεταζόμενος οφείλει άμεσα να σταματήσει κάθε ενέργεια και να ενημερώσει τον/ τους επιτηρητή/ τες. Η πρόσβαση στα σχολικά βιβλία και ΑΠΣ τα οποία μπορούν οι εξεταζόμενοι να χρησιμοποιήσουν κατά την ώρα της εξέτασης, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο που εξηγείται στον εξεταζόμενο από τους υπεύθυνους των ΚΕΠΙΣ. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 4/16

5 Ειδικές Οδηγίες για τους εξεταζόμενους Βεβαιωθείτε ότι σας έχει αποδοθεί εκφώνηση ελεύθερου θέματος, πριν ξεκινήσετε να απαντάτε στα ερωτήματα. Επικεντρώστε την προσοχή σας στη διατύπωση των ερωτήσεων και απαντήστε σε ό,τι ακριβώς ζητείται. Ο χρόνος εξέτασης είναι καθορισμένος και θα πρέπει να μην τον σπαταλάτε σε ερωτήσεις του τεστ που σας δυσκολεύουν ιδιαίτερα, διότι στο τέλος ίσως να μην είναι αρκετός για να προσπελάσετε όλες τις ερωτήσεις συμπεριλαμβανομένου και του ελεύθερου θέματος. Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε την απάντηση μιας ερώτησης πριν ενεργοποιήσετε την επιλογή «Καταχώριση Απάντησης». Μετά την ενεργοποίηση της επιλογής «Καταχώριση Απάντησης» υφίσταται η δυνατότητα επιστροφής στην ερώτηση. Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε μία ήδη καταχωρισμένη απάντηση από την επιλογή «Ακύρωση Απάντησης». Έχετε το δικαίωμα να παρακάμψετε την απάντηση σε ένα ερώτημα διατηρώντας τη δυνατότητα να επανέλθετε αργότερα σε αυτό. Έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε την απάντηση μίας ήδη καταχωρισμένης ερώτησης. Αποθηκεύετε συχνά στο σκληρό δίσκο το κείμενο του ελεύθερου θέματος κατά τη συγγραφή του. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μετατρέψει και επισυνάψει το αρχείου PDF του ελεύθερου θέματος μέσω της επιλογής «Αρχείο Ελεύθερου Θέματος». Προσοχή: Η επιλογή του πλήκτρου «Τέλος Εξέτασης» ολοκληρώνει τη διαδικασία και παύει κάθε δυνατότητα προσπέλασης του test. Η αποχώρηση του εξεταζόμενου Ο εξεταζόμενος μπορεί να αποχωρήσει με τη λήξη του χρόνου εξέτασης ή νωρίτερα αν θεωρεί ότι ολοκλήρωσε την εξέταση. Κατά την αποχώρηση: Λαμβάνει το έντυπο Π14α (Βεβαίωση Συμμετοχής) υπογεγραμμένο από τον Επόπτη του ΚΕΠΙΣ και τον Επιτηρητή, Παραδίδει το έντυπο Π6α (Αίτηση Συμμετοχής) υπογεγραμμένο Ο εξεταζόμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον τεχνικό του ΚεΠις να δει και να ελέγξει τα περιεχόμενα του αρχείου τύπου Acrobat.pdf που επεσύναψε στο Αρχείο Απαντήσεών του. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 5/16

6 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος εργασίας μέσω του οποίου υλοποιείται η πιστοποίηση εκπαιδευτικών. 2.1 Εισαγωγή Εξεταζόμενου στο Περιβάλλον Με την ενεργοποίηση του λογισμικού πιστοποίησης (TiBiCert-Engine) από τον εξεταζόμενο εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη εισαγωγής στοιχείων: Ο εξεταζόμενος εισάγει τον αριθμό αίτησής του. Εικόνα 1: Η οθόνη εισαγωγής στοιχείων του εξεταζόμενου ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 6/16

7 Αν ο αριθμός αίτησης που πληκτρολογείται από τον εξεταζόμενο είναι σωστός, μετά την ενεργοποίηση της επιλογής «Αποδοχή» θα εμφανιστεί το ονοματεπώνυμό του. Εμφάνιση στοιχείων εξεταζόμενου. Πεδία εισαγωγής Κωδικού Τεστ. Εικόνα 2: Η οθόνη εισαγωγής στοιχείων μετά την καταχώριση του αριθμού αίτησης από τον εξεταζόμενο Η εισαγωγή ολοκληρώνεται με την πληκτρολόγηση του μοναδικού κωδικού από τον εξεταζόμενο στο αντίστοιχο πεδίο. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 7/16

8 2.2 Το Περιβάλλον του Λογισμικού Πιστοποίησης Το περιβάλλον χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές, όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο: Επιφάνεια Επισκόπησης Εκφώνησης Γραμμή Διαχείρισης Επιφάνεια Επισκόπησης Πιθανών Απαντήσεων Επιφάνεια Επιλογής Ερωτήσεων Εικόνα 3: Το περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού πιστοποίησης Η επιφάνεια «Επιλογής Ερωτήσεων». Στην περιοχή αυτή ο εξεταζόμενος επιλέγει (με αριστερό κλικ του ποντικιού του) την ερώτηση που επιθυμεί να επεξεργαστεί, ενώ για τις ήδη απαντημένες ερωτήσεις εμφανίζεται σχετική ένδειξη δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Η επιφάνεια «Επισκόπησης Εκφώνησης». Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται η εκφώνηση της επιλεγμένης ερώτησης καθώς και ένδειξη για το είδος της ερώτησης πχ. «επιλέξτε μια από τις προτεινόμενες απαντήσεις» Η επιφάνεια «Επισκόπησης Πιθανών Απαντήσεων». Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται οι πιθανές απαντήσεις για την επιλεγμένη ερώτηση. Η Γραμμή Διαχείρισης: περιλαμβάνει τις ακόλουθες εντολές ελέγχου «Καταχώριση Απάντησης» καταχωρεί όποια απάντηση έχει επιλέξει ο εξεταζόμενος. «Ακύρωση Απάντηση» ακυρώνει μία ήδη καταχωρισμένη απάντηση «Αρχείο Ελευθέρου Θέματος» μέσω του οποίου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να επισυνάψει το αρχείο του ελευθέρου θέματος στις απαντήσεις του είτε να δει το κείμενο που έχει ήδη επισυνάψει. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 8/16

9 «Τέλος Εξέτασης» ολοκληρώνει την εξέταση και παύει κάθε δυνατότητα επανέναρξης του τεστ. 2.3 Λειτουργίες του Λογισμικού Πιστοποίησης Καταχώριση Απάντησης Αρχικά ο εξεταζόμενος επιλέγει την ερώτηση από την επιφάνεια επιλογής ερωτήσεων. Η επιλογή πραγματοποιείται με αριστερό κλικ του ποντικιού. Εικόνα 4: Επιλογή Ερώτησης Στη συνέχεια και ανάλογα τον τύπο της ερώτησης επιλέγει την / τις απάντηση / απαντήσεις που θεωρεί σωστή / σωστές. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 9/16

10 Εικόνα 5: Επιλογή Απάντησης Η καταχώριση της απάντησης ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «Καταχώριση Απάντησης» που βρίσκεται στην επάνω περιοχή της επιφάνειας εργασίας. Με την καταχώριση της απάντησης εκτός από την ένδειξη δίπλα στον αριθμό της ερώτησης αυξάνει και ο αριθμός των απαντημένων ερωτήσεων δίπλα στον τίτλο της ομάδας ερωτήσεων (πχ στην ομάδα «Σύνθετες Ερωτήσεις»). Εικόνα 6: Εμφάνιση του μετρητή απαντήσεων Ως βοηθητική λειτουργία της εφαρμογής είναι η απενεργοποίηση του πλήκτρου «Καταχώριση Απάντησης» όταν έχει ήδη απαντηθεί το σύνολο των ερωτήσεων που επιτρέπεται από τους κανόνες εξέτασης. Επεξεργασία Καταχωρισμένης Απάντησης ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 10/16

11 Η καταχώριση μιας απάντησης δεν συνεπάγεται ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της εκ νέου. Δηλαδή ο εξεταζόμενος έχει τη δυνατότητα, είτε να ακυρώσει την καταχώριση είτε να μεταβάλει τις απαντήσεις που έχει ήδη καταχωρίσει, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Εικόνα 7: Δυνατότητα Ακύρωσης Καταχωρισμένης Απάντησης Εικόνα 8: Δυνατότητα Μεταβολής των Απαντήσεων σε Καταχωρισμένη Ερώτηση Μετά την τροποποίηση της απάντησης σε μία ερώτηση ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει εκ νέου το πλήκτρο «Καταχώριση Απάντησης». ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 11/16

12 2.4 Δημιουργία αρχείου Ελευθέρου Θέματος Επισκόπηση Ελεύθερου Θέματος Για να δει ο εξεταζόμενος το Ελεύθερο Θέμα που του έχει κληρωθεί πρέπει να κάνει κλικ στο πλήκτρο «Ελεύθερο Θέμα» και να επιλέξει το μενού «Εκφώνηση Ελεύθερου Θέματος». Το αρχείο κειμένου που θα εμφανιστεί περιέχει: Την εκφώνηση του ελεύθερου θέματος και Το πλαίσιο συγγραφής του ελευθέρου θέματος Συγγραφή Ελεύθερου Θέματος Η συγγραφή του Ελεύθερου Θέματος θα γίνει με τη χρήση του λογισμικού Microsoft Word. Ο εξεταζόμενος πρέπει να χρησιμοποιήσει το ήδη ανοιγμένο αρχείο κειμένου για να γράψει την απάντησή του (στο τμήμα «Απάντηση Ελεύθερου Θέματος»). Προσοχή!! Στην απάντησή δεν πρέπει να εμφανίζεται κανένα προσωπικό στοιχείο του εξεταζόμενου διαφορετικά η απάντησή θα ακυρώνεται και το ελεύθερο θέμα δεν λαμβάνεται υπόψη στη τελική βαθμολόγηση. Προσοχή!! Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να Αποθηκεύει συχνά τo αρχείο του ελεύθερου θέματος. Ο μηχανισμός ανάκτησης που διαθέτει το λογισμικό εξέτασης ισχύει μόνο για το αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης. Επισύναψη Ελεύθερου Θέματος Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής του ελεύθερου κειμένου στο MS Word, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μετατρέψει το αρχείο κειμένου MS Word (*.doc) σε Acrobat PDF. Αυτό γίνεται, ζητώντας από το MS Word να τυπώσει το κείμενο στον εγκατεστημένο PDF printer (CutePDF Writer). ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 12/16

13 Εικόνα 9: Εκτύπωση του αρχείου κειμένου στο PDF Printer Κατά την εκτύπωση θα ζητηθεί από το χρήστη να εισάγει ένα όνομα για το αρχείο PDF καθώς και τοποθεσία για την αποθήκευσή του. Ο χρήστης δύναται να δηλώσει όποιο όνομα αρχείου τον εξυπηρετεί ή και ακόμα να αφήσει το προτεινόμενο όνομα αρχείου που θα του εμφανιστεί. Ως τοποθεσία αποθήκευσης προτείνεται ο φάκελος c:\πιστοποιηση Εικόνα 10: Εισαγωγή του ονόματος αρχείου για το παραχθέν PDF Επισύναψη του αρχείου Ελευθέρου Θέματος στο αρχείο Απαντήσεων Μετά την παραγωγή και αποθήκευση του αρχείου PDF, ο χρήστης πρέπει να επισυνάψει το αρχείο αυτό στο αρχείο απαντήσεων της εφαρμογής πιστοποίησης TiBiCert. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 13/16

14 Συνεπώς, ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Ελεύθερο Θέμα» και στο αναδυόμενο μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγει «Επισύναψη Αρχείου». Εικόνα 11: Επισύναψη του αρχείου Ελευθέρου Θέματος Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου μέσω του οποίου ο χρήστης καλείται να επιλέξει το PDF αρχείο στο οποίο έχει υποθηκεύσει Ελεύθερο Θέμα. Εικόνα 12: Επισύναψη του αρχείου Ελευθέρου Θέματος Μετά την επισύναψη του αρχείου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει το περιεχόμενο του αρχείου όποια στιγμή το επιθυμεί, επιλέγοντας «Επισκόπηση Αρχείου» από το αναδυόμενο μενού επιλογών του πλήκτρου «Ελεύθερο Θέμα». Σημ. 1 η : Η επιλογή «Επισκόπηση Αρχείου» είναι ενεργή μόνο όταν ο χρήστης έχει επισυνάψει το αρχείο τουλάχιστον μία φορά. Σημ. 2 η : Από τη στιγμή που ο χρήστης έχει επισυνάψει ένα αρχείο αυτό δεν μπορεί να διαγραφεί. Δύναται όμως να αντικατασταθεί με νέο αρχείο, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία επισύναψης. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 14/16

15 Προσοχή!!: Όταν τελειώνει η εξέταση είτε αυτόματα (λόγω λήξης του χρόνου εξέτασης) η εφαρμογή ΔΕΝ δίνει τη δυνατότητα για επισύναψη του Ελεύθερου Θέματος αν αυτό δεν έχει γίνει ήδη. 2.5 Βοηθητικές Λειτουργίες Εφαρμογής Για την ευκολότερη επισκόπηση της εκφώνησης μιας ερώτησης ο εξεταζόμενος έχει τη δυνατότητα αυξομείωσης του μεγέθους της περιοχής επισκόπησής της με αντίστοιχη αυξομείωση της περιοχής των απαντήσεων. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 15/16

16

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Εγχειρίδιο Χρήσης. Νεοελληνική Γλώσσα. Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα. Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή.

Οδηγός Εγκατάστασης. Εγχειρίδιο Χρήσης. Νεοελληνική Γλώσσα. Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα. Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή. Οδηγός Εγκατάστασης Εγχειρίδιο Χρήσης Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή Τάξεις-Βαθμίδα Α-Γ Γυμνασίου Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Θεματική Ενότητα: Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Εκπαιδευτικό Αντικείμενο: xx ΠΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα