ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ β ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ2.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2.1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός του προγράµµατος διαχείρισης της συλλογής 2. Η αναγκαιότητα της Γραπτής Πολιτικής ιαχείρισης Συλλογής και κοινό στο οποίο απευθύνεται 3. Ιστορία του Πανεπιστηµίου και του κοινού της βιβλιοθήκης 4. Σύντοµη επισκόπηση της βιβλιοθήκης και των συλλογών της Α. Ιστορία της βιβλιοθήκης Β. Ιστορία της συλλογής Γ. Ευρύτερες θεµατικές περιοχές κάλυψης. Τοποθεσίες συλλογής Ε. Επιµέρους συλλογές στο χώρο της βιβλιοθήκης 5. Συνεργατικές συµφωνίες 6. Πρόσβαση / Πρόσκτηση 7. Ηθικές και νοµικές αρχές για την πνευµατική ελευθερία, λογοκρισία, και πνευµατικά δικαιώµατα ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Χρονολογική κάλυψη και αναδροµικές προσκτήσεις 2. ιαδικασίες επιλογής υλικού 3. οµή και καταµερισµός του προϋπολογισµού για την απόκτηση υλικού 4. Μορφές υλικού Α. Υλικό που συλλέγει η βιβλιοθήκη Β. Υλικό που δε συλλέγει η βιβλιοθήκη 5. Γλώσσες και µεταφράσεις 6. Πολλαπλά αντίτυπα 7. ωρεές 8. Πολιτικές επιθεώρησης της συλλογής Α. Αντικατάσταση Β. Συντήρηση-Βιβλιοδεσία-Απόσυρση 2

3 ΙΙΙ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 1. Πληροφοριακά έργα 2. Συλλογή κρατηµένου υλικού 3. Κλαδικές µελέτες 4. Μορφωτική και ψυχαγωγική συλλογή IV. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 1. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 2. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης 3. Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών 4. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 5. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 6. Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 7. Τµήµα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 8. Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης V. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΜΕΘΟ ΟΣ CONSPECTUS) VI. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ VII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Επίπεδα συλλογής 2. Κωδικοί γλωσσών 3. Πνευµατικά δικαιώµατα και πνευµατική ελευθερία 4. Ανάλυση αναγκών των χρηστών της βιβλιοθήκης (managerial report) 5. Ανάλυση µαθηµάτων (Παρουσίαση σύµφωνα µε τον ταξινοµικό αριθµό) 6. Ανάλυση µαθηµάτων (Παρουσίαση σύµφωνα µε τις θεµατικές επικεφαλίδες) 7. Ανάλυση µαθηµάτων (Παρουσίαση σύµφωνα µε τους τίτλους των µαθηµάτων) VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 3

4 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Πρωταρχικός στόχος της βιβλιοθήκης είναι να στηρίξει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο αποκτώντας και κάνοντας διαθέσιµες τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης. Η βιβλιοθήκη θα προσπαθήσει να καλύψει εν µέρει και τις ερευνητικές ανάγκες του διδακτικού προσωπικού κυρίως µέσω της παροχής πρόσβασης σε υπηρεσίες πληροφόρησης (online βάσεις δεδοµένων, υπηρεσίες παράδοσης τεκµηρίων). ευτερευόντως η βιβλιοθήκη στοχεύει στη συλλογή και διατήρηση όλου του σηµαντικού υλικού που σχετίζεται µε την ιστορία και ανάπτυξη του πανεπιστηµίου, καθώς επίσης και την απόκτηση υλικού που αφορά τα γενικότερα µορφωτικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα των χρηστών της. 2. H ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η πολιτική διαχείρισης και ανάπτυξης της συλλογής έχει σαν σκοπό : 1. Να οργανώσει και να κατευθύνει τη διαδικασία πρόσκτησης υλικού και πρόσβασης σε υλικό και δεδοµένα 2. Να συγκροτήσει οργανωµένη και ισόρροπη συλλογή µε βάση το αποκτηθέν υλικό 3. Να διαχειρίζεται την ανάπτυξη και τη συντήρηση της συλλογής αυτής Η διαδικασία διαχείρισης υλικού είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που επηρεάζεται από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Ως εξωτερικοί παράγοντες θεωρούνται η εκρηκτική αύξηση της εκδοτικής παραγωγής, οι πιθανές οικονοµικές πιέσεις στον προϋπολογισµό της βιβλιοθήκης, ο πολλαπλασιασµός των εναλλακτικών µη έντυπων µορφών υλικού. Ως εσωτερικοί παράγοντες θεωρούνται η εµπλοκή στη διαδικασία διαχείρισης υλικού πολλών προσώπων, του διδακτικού προσωπικού και του προσωπικού της βιβλιοθήκης. 4

5 Μια γραπτή πολιτική διαχείρισης υλικού περιγράφει ξεκάθαρα τους στόχους της βιβλιοθήκης σε σχέση µε την ανάπτυξη των συλλογών της και στη παροχή πρόσβασης σε εξωτερικές πηγές πληροφόρησης είτε µέσω διαδανεισµού είτε άλλων ηλεκτρονικών µέσων µετάδοσης. Μια πολιτική αποτελεί εργαλείο µέτρησης του βαθµού στον οποίο αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται. Επιπρόσθετα εξαιτίας θεµάτων που σχετίζονται µε τον προϋπολογισµό, η εµφάνιση στην Ελλάδα της συνεργασίας µεταξύ των βιβλιοθηκών και της συµµετοχής της βιβλιοθήκης σε δίκτυα παροχής υπηρεσιών κάνουν επιτακτικότερη την ανάγκη καταγραφής του τρόπου διαχείρισης και ανάπτυξης της συλλογής µε τυποποιηµένους τρόπους. Η γραπτή πολιτική διαχείρισης του υλικού απευθύνεται κυρίως στο προσωπικό της βιβλιοθήκης και στο υπόλοιπο προσωπικό του πανεπιστηµίου που εµπλέκεται στη διαδικασία επιλογής υλικού. Επιπλέον : α) διευκολύνει την ενηµέρωση των χρηστών για τον τρόπο επιλογής και διαχείρισης του υλικού, β) αποτελεί ένα βοηθητικό τεκµήριο για την ανάπτυξη συνεργασιών µε άλλες βιβλιοθήκες. 3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών ιδρύθηκε ως πανεπιστήµιο στις 10 Απριλίου 1990 όπου µε το Ν.. 147/1990 η Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης µετονοµάσθηκε σε Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών. Παλαιότερα λειτουργούσε ως σχολή. Ιδρύθηκε το 1948 ως Ανωτέρα Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης άρχισε όµως να λειτουργεί πρώτη φορά το ακαδ. έτος Το 1958 η σχολή µετονοµάσθηκε σε Ανωτάτη Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης και έγινε ισότιµη προς τις αντίστοιχες πανεπιστηµιακές σχολές, η δε φοίτηση από τριετής έγινε τετραετής. Το 1966 η σχολή µετονοµάσθηκε σε Ανώτατη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και µετατράπηκε σε Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου. Από το ακαδηµαϊκό έτος 1971/72 οι σπουδές στην ΑΒΣΘ διαχωρίζονται στα τµήµατα Οικονοµικών 5

6 Επιστηµών και Επιστηµών ιοικήσεως Επιχειρήσεων και απονέµονται πτυχία και διδακτορικά διπλώµατα Οικονοµικών Επιστηµών και Επιστηµών ιοικήσεως Επιχειρήσεων. Το 1985 έγινε η κατάτµηση σε δύο τµήµατα : α)τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών και β) Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων το καθένα από τα οποία χορηγεί ενιαίο πτυχίο. Με την ίδρυση του Πανεπιστηµίου το 1990 έχουµε την ίδρυση τριών νέων τµηµάτων : α) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, β) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής και γ) Εφαρµοσµένης Πληροφορικής. Το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων µετονοµάσθηκε σε Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ το Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών σε Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών. Το 1993 ιδρύθηκε το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ το 1996 ιδρύονται δύο νέα τµήµατα : α) Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και β) Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης. Επίσης ιδρύθηκαν τρία ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών : 1. Στην "Οικονοµική Επιστήµη" από τα τµήµατα : Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, και Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής. Το πρόγραµµα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Στη " ιοίκηση Επιχειρήσεων" από τα τµήµατα : Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, και Οικονοµικών Επιστηµών. Το πρόγραµµα άρχισε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του Στις "Νέες Τεχνολογίες στις ιοικητικές και τις Κοινωνικές Επιστήµες" από τα τµήµατα : Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών. Το πρόγραµµα άρχισε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 1995, ενώ από το 1999 µετονοµάσθηκε σε "Πληροφοριακά Συστήµατα". Ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών είναι περίπου8.500 από τους οποίους οι περίπου είναι ενεργοί. Το διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό αποτελείται από 104 µέλη και 25 βοηθούς Επιστηµονικούς 6

7 Συνεργάτες και ΕΜΥ. Επίσης, υπάρχουν 35 άτοµα που αποτελούν το Ειδικό και ιοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστηµίου, ο αριθµός των διοικητικών υπαλλήλων µονίµων και µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ανέρχεται σε 38 άτοµα. Τα παραπάνω άτοµα αποτελούν την κύρια οµάδα χρηστών της βιβλιοθήκης των οποίων τις πληροφοριακές ανάγκες η Βιβλιοθήκη στοχεύει πρωταρχικά να καλύψει. Επιπλέον η Βιβλιοθήκη παρέχει ελεύθερα πρόσβαση στο υλικό και στις υπηρεσίες σε φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και ερευνητές άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων καθώς και στο ευρύτερο κοινό της πόλης της Θεσσαλονίκης. 4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΏΝ ΤΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1962 άρχισε όµως να λειτουργεί ως δανειστική για τους καθηγητές από το Στεγάστηκε αρχικά σ ένα δωµάτιο στην Λ. Νίκης 45. Ύστερα από αρκετές µετακοµίσεις, το 1990 η συλλογή της βιβλιοθήκης µεταφέρθηκε από την Τσιµισκή 45 στο τωρινό χώρο του πανεπιστηµίου. Σήµερα η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών στεγάζεται στον ηµιόροφο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου και καλύπτει χώρο τ.µ περίπου. Η σηµαντική εξέλιξη στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού της βιβλιοθήκης παρατηρείται τα τελευταία 3 χρόνια µε την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισµός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών», το οποίο εκτελείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Τεχνολογική υποδοµή : Μέχρι το 1991 η βιβλιοθήκη διέθετε ένα προσωπικό υπολογιστή εφοδιασµένο µε µηχάνηµα ανάγνωσης οπτικών δίσκων (cd-rom reader) και ένα επιτραπέζιο φωτοτυπικό µηχάνηµα. 7

8 Το 1992 προχώρησε στην αγορά ενός κεντρικού υπολογιστή (server) µε δέκα τερµατικά για την εγκατάσταση του ολοκληρωµένου προγράµµατος αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών «Πτολεµαίος ΙΙ» καθώς και στην αγορά συστήµατος ασφάλειας και προστασίας από κλοπές. Το 1996 η βιβλιοθήκη διαθέτει, πέραν των προαναφερθέντων, 14 προσωπικούς υπολογιστές, 2 κεντρικούς υπολογιστές (servers) που εξυπηρετούν το δίκτυο cd-rom και το πρόγραµµα αυτοµατοποίησης της βιβλιοθήκης της βιβλιοθήκης, 28 cd-rom readers συνδεδεµένα µε ειδικό κεντρικό υπολογιστή για το δίκτυο cd-rom, 2 επιδαπέδια φωτοτυπικά µηχανήµατα, ένα εκ των οποίων είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα ανάγνωσης µαγνητικών καρτών για την αυτόµατη χρέωση των χρηστών και µηχάνηµα πώλησης µαγνητικών καρτών. Το 1999 η βιβλιοθήκη έχει αποκτήσει 2 επιπλέον servers για δίκτυο cdrom, 40 επιπλέον προσωπικούς υπολογιστές µε δυνατότητα υποστήριξης εφαρµογής πολυµέσων, ειδικό µηχάνηµα οπτικής σάρωσης βιβλίων και δεµένων τόµων (scanners), σύστηµα αυτόµατου δανεισµού, 4 επιπλέον επιδαπέδια φωτοτυπικά µηχανήµατα και δηµιουργία συστήµατος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης για την ψηφιοποίηση και προσφορά στο τοπικό δίκτυο έντυπων σήµερα πηγών πληροφόρησης (ευρετήρια ελληνικών οικονοµικών περιοδικών, σηµειώσεις µαθηµάτων κλπ.) Προσωπικό : Το 1991 η βιβλιοθήκη ήταν στελεχωµένη µε 4 µόνιµους υπαλλήλους και 1 συµβαασιούχο που εκτελούσε χρέη γραµµατέα. Από τους µόνιµους υπαλλήλους ο ένας ήταν πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και τελειόφοιτος Βιβλιοθηκονοµίας, ένας ήταν απόφοιτος µέσης εκπαίδευσης και οι άλλοι δύο απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης. Το 1996 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης απαρτιζόταν από 7 µόνιµους υπαλλήλους και 4 συµβασιούχους. Από αυτούς 2 ήταν βιβλιοθηκονόµοι πανεπιστηµιακής εκπάιδευσης, 1 πληροφορικός πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 1 διοικητικός υπάλληλος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 4 βιβλιοθηκονόµοι τεχνολογικής εκπαίδευσης, 2 απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης και 1 απόφοιτος στοιχειώδους εκπαίδευσης. 8

9 Για τις ανάγκες του έργου Εκσυγχρονισµός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στη διάρκεια της τριετίας απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη 12 ακόµη βιβλιοθηκονόµοι, 2 πληροφορικοί και 1 λογιστής. Μηχανογράφηση-Αυτοµατισµός : To 1992 το υλικό της βιβλιοθήκης ήταν προσβάσιµο µέσω του δηµόσιου λεξικογραφικού (ονοµάτων, τίτλων, θεµάτων) καταλόγου και του έντυπου καταλόγου περιοδικών. Ο κατάλογος αυτός περιελάµβανε αναγραφές για το 1/3 περίπου του συνολικού αριθµού των βιβλίων. Η βιβλιοθήκη διέθετε επίσης 3 βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων σε cd-rom προσβάσιµες από το µοναδικό προσωπικό υπολογιστή της βιβλιοθήκης. Το 1996 έχουν εισαχθεί στη βιβλιογραφική βάση της βιβλιοθήκης, που διαχειρίζεται το ολοκληρωµένο πακέτο αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών «Πτολεµαίος ΙΙ», αναγραφές για περίπου βιβλία και 1000 περίπου αναγραφές για το σύνολο των περιοδικών. Οι αναγραφές αυτές εµφανίζονται στον online κατάλογο της βιβλιοθήκης, που είναι προσβάσιµος από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεµένο µε το τοπικό δίκτυο του Πανεπιστηµίου, αλλά και από οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή µέσω του διεθνούς διαδικτύου Internet. Έχει αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία παραγγελιών, λογιστικής παρακολούθησης και παρακολούθησης των συνδροµών των περιοδικών. Με τη δηµιουργία τοπικού δικτύου cd-rom οι βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων είναι προσβάσιµες από οποιοδήποτε σηµείο του Πανεπιστηµίου όλο το 24ωρο. Το 1999 έχουν ενταχθεί περίπου εγγραφές στη βιβλιογραφική βάση, έχει αποκτηθεί νέο σύστηµα αυτοµατοποίησης που τηρεί υψηλές προδιαγραφές σε γραφικό περιβάλλον και έχει αναπτυχθεί πλήρως ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Επίσης έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ένα ενοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης τοπικών και αποµακρυσµένων πηγών πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή, υλοποιώντας την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Υπηρεσίες προς τους χρήστες : Το 1991 η µόνη ουσιαστική υπηρεσία που προσέφερε η Βιβλιοθήκη ήταν ο εσωτερικός δανεισµός του υλικού της. 9

10 Το 1995 η βιβλιοθήκη συνδέεται µε τον διαθέτη ΕΡΜΗ του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης για την παραγγελία και αποστολή άρθρων και περιοδικών, καθώς επίσης παρέχει και την υπηρεσία παραγγελίας άρθρων περιοδικών που δεν βρίσκονται στην Ελλάδα από τη British Library. Το 1996 η βιβλιοθήκη επιτρέπει τον εξωτερικό δανεισµό του υλικού της σε µέλη ΕΠ του Πανεπιστηµίου και στους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού και διεθνούς δανεισµού µεταξύ των βιβλιοθηκών και προσφέρονται σποραδικά υπηρεσίες βιβλιογραφικής υποστήριξης και εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιοθήκης. Από το 1997 η βιβλιοθήκη συνδέεται µε τη τράπεζα επιχειρηµατικών πληροφοριών ICAP DATABANK παρέχοντας on-line στοιχεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το 1999 έχει ολοκληρωθεί η αναδιαµόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης, µε σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση των χρηστών στη συλλογή της βιβλιοθήκης και την έµφαση στις υπηρεσίες προς τους χρήστες (υπηρεσίες πληροφόρησης και κυκλοφορίας του υλικού της). Επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του υλικού της µε εξωτερικό δανεισµό σε όλες τις κατηγορίες των χρηστών και παρέχονται συστηµατικά νέες υπηρεσίες πληροφόρησης (βιβλιογραφικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιοθήκης, τεκµηρίωσης και βιβλιογραφικής υποστήριξης, τρέχουσας ενηµέρωσης για το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου κ.α.). Β. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Η βιβλιοθήκη και η συλλογή της ακολούθησε την ιστορική πορεία του πανεπιστηµίου και των προγραµµάτων σπουδών που αυτό προσφέρει. Αρχικά τα προσκτηθέντα τεκµήρια καταγράφονταν στο βιβλίο εισαγωγής µε αύξοντα αριθµό, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία απόκτησής τους. Με την πάροδο του χρόνου η βιβλιοθήκη προχώρησε σε κάποια στοιχειώδη και άτυπη καταγραφή του υλικού της δηµιουργώντας δελτιοκατάλογο. Οι προσκτήσεις µέχρι τη δεκαετία του 80 γίνονταν αποκλειστικά µε βάση παραγγελίες του διδακτικού προσωπικού του πανεπιστηµίου. Οι παραγγελίες 10

11 αυτές είχαν προσωπικό χαρακτήρα και το υλικό κατέληγε στις προσωπικές βιβλιοθήκες των διδασκόντων. Στη βιβλιοθήκη φυλάσονταν σε κλειστό βιβλιοστάσιο κυρίως εγχειρίδια (textbooks) και σηµειώσεις που διανέµονταν δωρεάν στους φοιτητές και κατατίθονταν σε 5 αντίτυπα δωρεάν στη βιβλιοθήκη, καθώς και βιβλία που είχαν επιστραφεί από καθηγητές που είχαν αποχωρήσει ή αντιµετώπιζαν πρόβληµα εξεύρεσης χώρου στις προσωπικές τους βιβλιοθήκες. Ο τρόπος αυτός προσκτήσεων υλικού δε συνέβαλε στη δηµιουργία µιας συγκροτηµένης συλλογής. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 µε τη διάδοση της βιβλιοθηκονοµικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την επαφή που είχε µ αυτήν τµήµα του προσωπικού της βιβλιοθήκης, αρχίζει δειλά η διαχείριση ενός πολύ µικρού ποσοστού του προϋπολογισµού από το προσωπικό της βιβλιοθήκης µε σκοπό την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών κυρίως των προπτυχιακών φοιτητών. Το 1985 έχουµε µια σηµαντική αύξηση του προϋπολογισµού της βιβλιοθήκης δρχ. έναντι των δρχ της προηγούµενης χρονιάς για αγορά βιβλίων και περιοδικών. Επίσης την ίδια χρονιά άρχισε η επεξεργασία του υλικού σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα. Καθιερώνεται το δεκαδικό ταξινοµικό σύστηµα του Dewey, καθιερώνεται σύστηµα θεµατικής ευρετηρίασης και δηµιουργείται νέος τοπογραφικός δελτιοκατάλογος. Το 1987 η βιβλιοθήκη αγοράζει τις πρώτες βιβλιογραφικές βάσεις LC bibliographic, Ulrich. Το 1993 η βιβλιοθήκη αποφασίζει να αλλάξει το σύστηµα ταξινόµησης του υλικού της και καθιερώνει το ταξινοµικό σύστηµα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ενώ παράλληλα ακολουθεί τις θεµατικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου για τη θεµατική ευρετηρίαση. Γι αυτό το λόγο δηµιουργείται νέος τοπογραφικός δελτιοκατάλογος µε βάση το νέο ταξινιµικό σύστηµα της βιβλιοθήκης. Από το Σεπτέµβριο του 1996, αρχίζει µια νέα εποχή για την βιβλιοθήκη, µε την έναρξη του έργου "Εκσυγχρονισµός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών" το οποίο εκτελείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και χρηµατοδοτείται µε 11

12 540 εκατοµµύρια από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Ειδικότερα για ενίσχυση της συλλογής χρηµατοδοτείται επιπλέον του τακτικού προϋπολογισµού µε 160,07 εκατοµµύρια δρχ. για αγορά έντυπου υλικού και µε 59,18 εκατοµµύρια για αγορά ηλεκτρονικού υλικού. Το 1996 παρατηρείται µια εκρηκτική αύξηση του τακτικού προϋπολογισµού της βιβλιοθήκης σε δρχ. για αγορά περιοδικών και για αγορά βιβλίων και επίσης δίνονται δρχ. για αγορά βιβλίων και δρχ. για ηλεκτρονικό υλικό από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Μέχρι αυτή τη στιγµή η συλλογή της βιβλιοθήκης ανέρχεται σε τίτλους βιβλίων, σε 800 περίπου τρέχουσες συνδροµές τίτλων περιοδικών και σε 20 βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων σε cd-rom Θεσµοθετείται νέος κανονισµός κυκλοφορίας του υλικού µε βάση τον οποίο επιστρέφουν τα βιβλία από τα γραφεία των καθηγητών, οριοθετείται ως ανώτατο όριο δανειζοµένων βιβλίων για τα µέλη του διδακτικού προσωπικού τα 40 τεκµήρια και χρονικό όριο αυτό του ενός χρόνου. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης συµµετέχει πλέον ενεργά στη διαδικασία επιλογής του υλικού της. Η επιλογή αυτή γίνεται µέσα από έγκυρες βιβλιογραφικές πηγές (π.χ. βιβλιοκριτικές από επιστηµονικά περιοδικά ή από βιβλιοθηκονοµικά περιοδικά) και µε στόχο την ανάπτυξη µιας συγκροτηµένης συλλογής που θα υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του πανεπιστηµίου. Η συλλογή της βιβλιοθήκης, µέχρι σήµερα, περιλαµβάνει γύρω στους τόµους βιβλίων, τίτλους επιστηµονικών περιοδικών από τους οποίους οι 260 είναι µοναδικές συνδροµές στον ελληνικό χώρο, και 50 βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων. Το 25% του υλικού είναι στην ελληνική γλώσσα το 70% στην αγγλική και το 5% σε άλλες γλώσσες κυρίως γερµανική και γαλλική. Ο αποθηκευτικός χώρος της βιβλιοθήκης επαρκεί για τόµους βιβλίων και 1000 περίπου τρέχουσες συνδροµές περιοδικών για τα επόµενα πέντε χρόνια. Η συλλογή θα πρέπει να διατηρηθεί σ αυτά τα µεγέθη µέσω της τακτικής επιθεώρησης της συλλογής και την απόσυρση του υλικού. (Βλέπε το κεφάλαιο «Πολιτικές Επιθεώρησης της Συλλογής») Τέλος στα πλαίσια του ίδιου έργου συντάσσεται για πρώτη φορά ο παρόν Κανονισµός Ανάπτυξης και ιαχείρισης Υλικού. 12

13 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ Βιβλία Περιοδικά & Ηλ. Υλικό ΣΥΝΟΛΟ 13

14 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 1990 Βιβλία Περιοδικά & Ηλ. Υλικό ΣΥΝΟΛΟ 14

15 Γ. ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Οι κύριες θεµατικές περιοχές που έχει σαν στόχο να καλύπτει σήµερα η συλλογή είναι οι ακόλουθες : Οικονοµικές και κοινωνικές επιστήµες Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων Λογιστική και χρηµατοοικονοµική Πληροφορική και επιστήµη των ηλεκτρονικών υπολογιστών Στατιστική Εφαρµοσµένα µαθηµατικά ίκαιο(αστικό και εµπορικό) Παιδαγωγική και ειδική παιδαγωγική Ψυχολογία Πολιτικές επιστήµες ιεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις και ευρωπαϊκή ένωση Ιστορία Φιλοσοφία Μουσική Λογοτεχνία και γλωσσολογία Λόγω της δηµιουργίας δύο νέων τµηµάτων : Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στη θεµατική κάλυψη τους. Ιστορικά η θεµατική κάλυψη της συλλογής ακολούθησε το πρόγραµµα σπουδών του πανεπιστηµίου, έτσι θέµατα στα οποία η βιβλιοθήκη παλαιότερα έδινε έµφαση όπως χηµεία, διάφοροι βιοµηχανικοί κλάδοι π.χ. υφαντουργία, σήµερα δεν αποτελούν θεµατικές περιοχές κάλυψης της συλλογής. 15

16 . ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Η βιβλιοθήκη από την ίδρυσή της είχε κεντρικό χαρακτήρα (µια βιβλιοθήκη για όλα τα τµήµατα) τον οποίο διατηρεί µέχρι σήµερα. Λόγω της ιδιαιτερότητας του Τµήµατος των Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης και του Τµήµατος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών εξετάζεται η πιθανότητα δηµιουργίας τµηµατικών βιβλιοθηκών που θα υπάγονται διοικητικά και οργανωτικά στην υπάρχουσα κεντρική. Το µεγαλύτερο µέρος της συλλογής των τεκµηρίων βρίσκεται στο χώρο της βιβλιοθήκης. Μικρές συλλογές τεκµηρίων βρίσκονται σε τοποθεσίες εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης,αλλά µέσα στα κτίρια του πανεπιστηµίου µε µεγαλύτερη αυτή του self-access (Εργαστήριο αγγλικής γλώσσας) που µπορεί να έχει µέχρι 700 τεκµήρια και µικρότερες αυτές των εργαστηρίων πληροφορικής, έως 40 τεκµήρια, που συνήθως περιλαµβάνουν εγχειρίδια λογισµικού που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια αυτά. Ε. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Κύρια συλλογή. Η συλλογή αυτή περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των βιβλίων τα οποία είναι ταξιθετηµένα σύµφωνα µε το ταξινοµικό σύστηµα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Dewey / Dewey πληροφοριακά. Η συλλογή αυτή περιλαµβάνει έναν µικρό αριθµό βιβλίων τα οποία είναι ταξιθετηµένα σύµφωνα µε το δεκαδικό σύστηµα του Dewey και είναι βιβλία που εισήχθησαν στη βιβλιοθήκη µέχρι το 1993 οπότε και υιοθετήθηκε το ταξινοµικό σύστηµα της LC. Στόχος είναι η συλλογή αυτή να ενσωµατωθεί στην κύρια συλλογή µε το τέλος του προγράµµατος αναδροµικής επεξεργασίας του υλικού. Πληροφοριακά βιβλία Συλλογή κρατηµένων βιβλίων Κλαδικές µελέτες Σειρές επιστηµονικών εργασιών Οπτικοακουστικό υλικό Περιοδικά (δεµένα/τρέχοντα) 16

17 Έντυπες στατιστικές πηγές Συλλογή βιβλιοθηκονοµίας ιδακτορικές διατριβές ιπλωµατικές εργασίες Πτυχιακές εργασίες Φυλλάδια /Φυλλάδια References 5. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Η βιβλιοθήκη επιδιώκει σταθερά τη συνεργασία µε τις άλλες ακαδηµαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες. Από το 1995 είναι ενεργό και δραστήριο µέλος του Ε ΕΤΒ (Εθνικό ίκτυο Επιστηµονικών Βιβλιοθηκών) και λαµβάνει σοβαρά υπόψη της τη συµµετοχή της στο δίκτυο στις αποφάσεις που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της συλλογής των περιοδικών της. Πάγια πολιτική της βιβλιοθήκης είναι να µην κάνει δεκτές προτάσεις για νέες συνδροµές σε περιοδικά που ήδη έχουν βιβλιοθήκες που συνεργάζονται στο ίκτυο καθώς επίσης να µην διακόπτει µοναδικές συνδροµές στον ελληνικό χώρο. Επίσης συµµετέχει ενεργά στη προσπάθεια θεσµοθέτησης κοινοπραξίας των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών (Β ΚΠΣ) που έχει σαν βασικούς στόχους τη δηµιουργία συλλογικού καταλόγου και τη συνεργατική ανάπτυξη των συλλογών των περιοδικών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην από κοινού πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (βιβλιογραφικές βάσεις, βάσεις πλήρους κειµένου, ηλεκτρονικών περιοδικών κ.λ.π). Τέλος η βιβλιοθήκη έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες και σκοπεύει να εντείνει στο µέλλον τις προσπάθειές της για τη σύναψη ειδικών συµφωνιών µε άλλες βιβλιοθήκες σε τοπικό (περιοχή Θεσσαλονίκης) και εθνικό επίπεδο. 17

18 6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ Με τη φθίνουσα δυνατότητα της βιβλιοθήκης να αποκτά έστω και ένα µικρό ποσοστό από την παγκόσµια πληροφόρηση, η διαχείριση της πρόσβασης αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα. Η ενσωµάτωση της πρόσβασης ως µέρος της πολιτικής διαχείρισης της συλλογής είναι µια σύγχρονη ανάγκη και παρέχει µερικά αποφασιστικά πλεονεκτήµατα στη βιβλιοθήκη ως προµηθευτή πληροφόρησης. Πρώτα, οι πρόοδοι σε ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήµατα δίνουν τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να παρέχουν γνώση από ένα ευρύτατο αριθµό πληροφοριών διαθέσιµα για χρήση. Καθώς η βιβλιοθήκη δεν µπορεί να συντηρήσει όλο το υλικό που σχετίζεται µε τις ανάγκες των χρηστών της στη συλλογή της, µπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύτατο αριθµό πληροφοριών διαθέσιµο για χρήση σε άλλες συλλογές. Αυτό το είδος πρόσβασης απαιτεί τη συµµετοχή της βιβλιοθήκης σε προγράµµατα συνεργατικής ανάπτυξης των συλλογών, κοινή χρήση πηγών πληροφόρησης και συστήµατα παράδοσης τεκµηρίων. Η τάση είναι προς τη διαθεσιµότητα της πληροφόρησης µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Όταν ξεκαθαριστεί ότι η πρόσβαση ανάλογα µε τη ζήτηση είναι περισσότερο οικονοµική σε όρους αποθηκευτικού χώρου, αναµενόµενης χρήσης και κόστους, αυτή η δυνατότητα µπορεί να ενισχύσει την ικανότητα της βιβλιοθήκης να επεκτείνει την βάση των διαθέσιµων πληροφοριών στους κύριους χρήστες της. Η πρόσβαση όµως σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης απαιτεί και νέους τρόπους θεώρησης της διαχείρισης της συλλογής εξαιτίας της συνθετότητά τους, των απαιτήσεων σε εξοπλισµό, του κόστους, και των νοµικών ζητηµάτων που προκύπτουν (θέµατα προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησίας κλπ.). Στόχος της ΒΠΜ είναι ένας λογικός συνδιασµός παραδοσιακών συλλογών και πρόσβασης σε υλικό το οποίο δεν µπορεί να αποκτηθεί. 7. ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ, ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 18

19 Η βιβλιοθήκη µε βάση τα άρθρα 14 και 16 1 του συντάγµατος αναγνωρίζει ότι η ελευθερία διάδοσης των ιδεών και η πλήρης ελευθερία έκφρασης είναι θεµελιώδεις αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι συλλογές θα είναι διαθέσιµες σ όλους τους χρήστες της βιβλιοθήκης. Οι συλλογές θα πρέπει να προσφέρουν το ευρύτερο δυνατό φάσµα απόψεων ανεξάρτητα από τη δηµοτικότητα των τεκµηρίων ή προσωπικές απόψεις, ή το φύλο, την πολιτική φιλοσοφία, θρησκεία, εθνική καταγωγή των δηµιουργών. Η επιλογή ή η διατήρηση του υλικού δε θα γίνεται µε κριτήριο την οπτική γωνία, την χρήση της γλώσσας, ή τον τρόπο που κάποιος συγγραφέας πραγµατεύεται τα επιστηµονικά, θρησκευτικά, φυλετικά, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά, ή οικονοµικά θέµατα. Όπου υπάρχει αµφισβήτηση ή διαφωνία που αφορά την αλήθεια συγκεκριµένων ιδεών, θεµάτων, ή πεποιθήσεων η βιβλιοθήκη θα επιχειρεί να εξασφαλίζει µια ευρεία επιλογή υλικού περικλείοντας τις σπουδαιότερες απόψεις. Η Βιβλιοθήκη συντάσεται πλήρως µε τις διατάξεις της ιεθνής Σύµβασης Βέρνης (Παρισιού) και τον εθνικό νόµο 2121/93 για τα πνευµατικά δικαιώµατα. Ειδικότερα η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει ένθερµα τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης της Βέρνης καθώς και τα άρθρα 18 και 21 του Ν.2121/93 που καθιερώνουν περιορισµούς στην εξουσία αναπαραγωγής και επιτρέπουν την αναπαραγωγή για σκοπούς διδακτικούς και ερευνητικούς, εφόσον είναι σύµφωνη µε τα χρηστά ήθη και δεν εµποδίζει την κανονική εκµετάλλευση. Η Βιβλιοθήκη θα προστατεύει το δικαίωµα του κάθε χρήστη στη µυστικότητα σε σχέση µε την πληροφόρηση που ερεύνησε, απέκτησε, καθώς και το υλικό που συµβουλεύτηκε, δανείστηκε, ή παρέλαβε. Κάθε πληροφορία που αφορά τους χρήστες της βιβλιοθήκης και έχει αποθηκευτεί στα αρχεία της βιβλιοθήκης (έντυπα ή ηλεκτρονικά) θεωρείται αυστηρά εµπιστευτική και θα χρησιµοποιείται µόνο για σκοπούς που θα σχετίζονται µε την εξυπηρέτηση των ίδιων των χρηστών. 1 Βλέπε παράρτηµα : 3. Πνευµατικά ικαιώµατα και πνευµατική ελευθερία 19

20 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ Η βιβλιοθήκη θα αποκτά κυρίως τρέχον υλικό και υλικό που κυκλοφορεί στο εµπόριο. Αναδροµικές προσκτήσεις και υλικό εκτός κυκλοφορίας θα αποκτάται στις θεµατικές ενότητες που έχει οριστεί ερευνητικό συλλεκτικό επίπεδο ή ιστορική χρονολογική κάλυψη. 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Την τελική ευθύνη για την επιλογή υλικού της βιβλιοθήκης έχουν οι βιβλιοθηκονόµοι-βιβλιογράφοι που εργάζονται στο πληροφοριακό Τµήµα Υπηρεσιών προς τους χρήστες. Οι βιβλιοθηκονόµοι είναι σε θέση µέσα από τα βιβλιογραφικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους όπως οι βιβλιογραφίες και αµερόληπτες και αντικειµενικές βιβλιοκριτικές, και όχι µέσα από δελτία εµπορικών εκδοτικών καταλόγων, να παρακολουθούν την ποιότητα και την ισόρροπη ανάπτυξη των θεµατικών περιοχών και να επιθεωρούν την επιλογή και αγορά του υλικού σ όλες τις θεµατικές περιοχές. Επίσης και κυρίως για τα ελληνικά βιβλία θα επιδιωχθεί συνεργασία µε προµηθευτές µε στόχο την αποστολή στην βιβλιοθήκη όλων των νέων εκδόσεων που αφορούν όλες της υψηλής έµφασης θεµατικές περιοχές για την εξ' αυτοψίας εξέταση και επιλογή του υλικού (approval plan). Ειδικότερα οι βιβλιοθηκονόµοι θα χρησιµοποιούν έγκυρα γενικά και θεµατικά βιβλιογραφικά εργαλεία - πηγές βιβλιοκριτικών που θα χρησιµοποιούνται ως οδηγοί για την επιλογή υλικού: Choice (το πιο έγκυρο περιοδικό βιβλιοκριτικών για υλικό που αφορά ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκδίδεται από την ALA (American Library Association) 2 2 Η βιβλιοθήκη έχει συνδροµή στην έντυπη µορφή του υλικού από το 1995 και από το 1999 ξεκίνησε η συνδροµή στο αντίστοιχο cd-rom το οποίο περιλαµβάνει όλες τις βιβλιοκριτικές παλαιοτέρων ετών και τις πρόσφατες. Με την τοποθέτησή του στο τοπικό δίκτυο cd-rom του πανεπιστηµίου θα είναι προσβάσιµοι από οποιοδήποτε υπολογιστή που βρίσκεται στο κτίριο του πανεπιστηµίου. 20

21 ιαβάζω (Το σηµαντικό περιοδικό µε βιβλιοκριτικές για την ελληνική εκδοτική παραγωγή) Βιβλιοκριτικές που δηµοσιεύονται σε ειδικά ένθετα του γενικού ηµερήσιου τύπου (π.χ. βιβλία στην εφηµερίδα «Το βήµα») Βιβλιοκριτικές που δηµοσιεύονται σε ειδικές εφηµερίδες και ειδικά περιοδικά π.χ. Ναυτεµπορική, Οικονοµικός Ταχυδρόµος) Ειδικές βιβλιογραφίες και κατάλογοι συλλογών-πυρήνων για ειδικές θεµατικές περιοχές (Harvard Business Core Collection, Basic Music Library) Ειδικοί οδηγοί στη γραµµατεία συγκεκριµένων επιστηµονικών περιοχών Λίστες αναγνωστέων βιβλίων που περιλαµβάνονται στους οδηγούς σπουδών φηµισµένων πανεπιστηµίων σε συγκεκριµένες επιστηµονικές περιοχές Η βιβλιοθήκη συλλέγει υλικό µε σκοπό να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες και δεν µπορεί να ξοδεύει τους πόρους της για την εξυπηρέτηση µεµονοµένων ατοµικών αναγκών οποιουδήποτε χρήστη. Για την επιλογή υλικού θα ακολουθούνται τα παρακάτω γενικά κριτήρια επιλογής : Σχετικότητα µε τον σκοπό, το πρόγραµµα σπουδών, τα προγράµµατα έρευνας και τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών Αισθητικά κριτήρια : λογοτεχνική, καλλιτεχνική ή κοινωνική αξία Παρουσίαση (έκφραση, σαφήνεια) Ζήτηση και συχνότητα αιτήσεων διαδανεισµού για υλικό στο ίδιο ή παρόµοιο θέµα Ειδικά χαρακτηριστικά : α)λεπτοµερές, επιµεληµένο και µε λογική διάταξη ευρετήριο, β)βιβλιογραφία, γ)παραποµπές, δ)εικονογράφηση Συµφωνία περιεχοµένου µε µορφή Υπάρχουσα κάλυψη στη συλλογή του ίδιου ή παρόµοιου θέµατος Κύρος και αξιοπιστία του συγγραφέα, συλλογικού οργάνου, και / ή εκδότη Επικαιρότητα και διάρκεια της αξίας της πληροφόρησης Φυσική ή τεχνική ποιότητα : α)χαρτί, τυπογραφική επιµέλεια, σχέδια, β)φυσικό µέγεθος, γ)βιβλιοδεσία, δ)αντοχή Κόστος / σχετικό κόστος του υλικού σε σχέση µε τον προϋπολογισµό και άλλο διαθέσιµο υλικό 21

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 3.3 3.3.β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2013-2016) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 1 Αποστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως απαραίτητη μονάδα στην επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Για τις Ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 Α. Πολιτική περιεχομένου... 4 Β. Πολιτική Πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ιούνιος 1997 ΤΟΜΟΣ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 Αριθμ. πρωτ. 1668, Πράξη 39/29-09-2016/ΙΕΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού

Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού Μαρία Ρήγκου Δρ Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτριος Σταυρινούδης Δρ Πανεπιστημίου Πατρών Τόμος Β Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική.

ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΙΙ. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας Περιεχόμενα Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου... 3 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις.

Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις. Στην συνάντηση των Εκπροσώπων ΑΕΙ και ΤΕΙ για την καθιέρωση των δεικτών αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων στις 27-04- 2001, παρουσιάστηκαν οι δύο εισηγήσεις της οµάδας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Νέα εποχή σηματοδοτείται για τις ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι οποίες, ακολουθώντας το διεθνές κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης στους χώρους της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012

ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 Το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης προκηρύσσει το 12 ο πρόγραµµα χορηγιών σε µέλη του Συνδέσµου Υποτρόφων

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ 20 Μαρτίου 2015, 11.00-13.00, στα πλαίσια του μαθήματος 4ου εξαμήνου ΛΟΧΡΗ «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», διδάσκουσα κα Γαλανάκη Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών Το ΒΗΠΣ 90 (Βιβλιοθηκονομικό Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα) είναι ένα πρόγραμμα κομπιούτερ το

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηχομόνωση Ηχοπροστασία

Ηχομόνωση Ηχοπροστασία Ηχομόνωση Ηχοπροστασία ΤΟΜΟΣ A Δημήτρης Σκαρλάτος Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Εισαγωγή στις Μεθόδους Ηχομόνωσης και Ηχοπροστασίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Φωτισμού και Σύνδεση με την Παραγωγή

Τεχνολογία Φωτισμού και Σύνδεση με την Παραγωγή Τεχνολογία Φωτισμού και Σύνδεση με την Παραγωγή ΤΟΜΟΣ Β Δρ. Λάμπρος Δούλος Κωνσταντίνος Μπουρούσης Σχεδιασμός Έργων Φωτισμού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα