ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ιούνιος 1997 ΤΟΜΟΣ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Ποσοτική Ερευνα διεξήχθη από τη ιεύθυνση Ερευνών Αγοράς της ICAP A.E., για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η λήψη των συνεντεύξεων που έγινε µε προσωπική επαφή, άρχισε στις 1 και τελείωσε στις 30 Ιουνίου 1997, ενώ απασχολήθηκαν 13 συνεντευκτές και ένας επιθεωρητής. Αντίγραφο Αριθµός : 98

2 MANAGER REPORT 99

3 MANAGER REPORT Το συνολικό δείγµα για την έρευνα αυτή ήταν 865 ερωτώµενοι από τους οποίους 73% ήταν προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Στο σύνολο του δείγµατος το 79% χρησιµοποιεί την βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης παρατηρούνται στους µεταπτυχιακούς φοιτητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε γενικές γραµµές σε άτοµα άνω των 25 ετών. Τα χαµηλότερα ποσοστά χρήσης παρατηρούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές. Μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος.ε.ο.π.σ. ανέφεραν ότι χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη σε ποσοστό υψηλότερο του γενικού µέσου όρου. Το 32% των ερωτώµενων ανέφερε ότι χρησιµοποιεί και κάποια άλλη βιβλιοθήκη, το ποσοστό αυτό για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εξωτερικούς χρήστες είναι 39%, 59% και 80% αντίστοιχα. Από τους 183 ερωτώµενους που δεν χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, το 41% δεν συνηθίζει να πηγαίνει σε βιβλιοθήκες και το 26% χρησιµοποιεί την προσωπική του βιβλιοθήκη. Από όσους χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας το 46% το κάνει για λόγους που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική διαδικασία, το 39% για λόγους που σχετίζονται µ ε έρευνα, το 21% για ανάγνωση δικών τους βιβλίων και το 14% για γενικότερους προσωπικούς µορφωτικούς και ενηµερωτικούς λόγους. Από τους χρήστες της βιβλιοθήκης µόλις το 2% είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από αυτήν, ενώ λίγο ικανοποιηµένοι είναι το 23%. Ετσι το ποσοστό των ικανοποιηµένων φτάνει το 75% (πολύ ικανοποιηµένοι 65%, πάρα πολύ ικανοποιηµένοι 10%). Το 44% των χρηστών πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη 1 µε 2 φορές την εβδοµάδα. Το 26% πηγαίνει 2 µε 3 φορές το µήνα και το 15% 1 φορά το µήνα. Ετσι το 85% κάνει βαριά χρήση και µόνο το 15% πηγαίνει πιο σπάνια από 1 φορά το µήνα. Σύµφωνα µε την άποψη της πλειοψηφίας το πιο εξυπηρετικό ωράριο της βιβλιοθήκης θα ήταν : 08:00 έως 20:00 τις καθηµερινές και 08:00 έως 19:00 τα Σαββατοκύριακα. Ενας στους τέσσερις πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι κλειστή το Σάββατο, ενώ οι µισοί πιστεύουν το ίδιο και για τις Κυριακές. Η πλειοψηφία του 53% συµφωνεί στο ότι η βιβλιοθήκη θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες και σε χρήστες που δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστηµίου. Η πλειοψηφία του 59% διαφωνεί στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική αυξηµένη χρέωση για υπηρεσίες που παρέχονται σε εξωτερικούς χρήστες. Το 21% των ερωτώµενων δεν χρησιµοποιεί ποτέ ξενόγλωσσο υλικό για την κάλυψη των πληροφοριακών του αναγκών. Το 29% ανέφερε ότι χρησιµοποιεί σπάνια και το 11% όχι συχνά. Συχνά κάνει χρήση ξενόγλωσσου υλικού το 11%, πολύ συχνά το 13% και σχεδόν αποκλειστικά το 11%. Οσον αφορά τις γλώσσες που χρησιµοποιούνται για µελέτη το 98% ανέφερε τα Αγγλικά, ενώ Γαλλικά και Γερµανικά αναφέρθηκαν από το 15% αντίστοιχα. Οσον αφορά τα είδη υλικού που θα τους ενδιέφερε να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης, βιβλία και περιοδικά είναι πρώτα σε σειρά σπουδαιότητος, ενώ εξίσου ψηλά είναι τα διδακτικά εγχειρίδια, οι εφηµερίδες, τα στατιστικά δεδοµένα και οι διδακτορικές διατριβές. 100

4 Σε ηλεκτρονική µορφή και όχι σε έντυπη θα προτιµούσαν τα στατιστικά δεδοµένα το 59% των ερωτώµενων. Ακολουθούν τα περιοδικά (43%), οι βιβλιογραφίες/ευρετήρια (38%) και οι εφηµερίδες (37%). Οσον αφορά άλλες µορφές υλικού που θα ήθελαν να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης, τα πολυµέσα είναι πρώτα µε µεγάλη διαφορά. Το 82% των ερωτώµενων θα ενδιαφερόταν να περιλαµβάνει η βιβλιοθήκη υλικό που να καλύπτει γενικότερες µορφωτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες τους. Αυτό είναι πιο έντονο µεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών, του διοικητικού προσωπικού και όσον δεν είναι ικανοποιηµένοι από την µέχρι τώρα χρήση της βιβλιοθήκης. Από αυτό το 82% του συνόλου, το 62% πιστεύει ότι η βιβλιοθήκη θα πρέπει να περιλαµβάνει υλικό από τον τοµέα της λογοτεχνίας. Ακολουθούν οι τοµείς των κοινωνικών θεµάτων, της ιστορίας/αρχαιολογίας και του κινηµατογράφου/θεάτρου. Η πλειοψηφία του 60% διαφωνεί µε την τοποθέτηση του βιβλίου σε κλειστό βιβλιοστάσιο που δεν είναι προσιτό στους χρήστες. Επίσης το 57% διαφωνεί γενικά µε τον περιορισµό του χώρου του αναγνωστηρίου. Αντίθετα το 87% θεωρεί αρκετά σηµαντική την δυνατότητα εξωτερικού δανεισµού βιβλίου και κυρίως οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και γενικότερα όσοι ασχολούνται µε την έρευνα. Σχεδόν οι µισοί από τους ερωτώµενους στο δείγµα (49%) προτιµούν να κάνουν έρευνα για το αντικείµενο που τους ενδιαφέρει στη βιβλιοθήκη µε τη βοήθεια ειδικού βιβλιοθηκονόµου. Το 34% θα προτιµούσε να κάνει κάτι τέτοιο µόνο του, ενώ το 17% προτιµά να υποβάλει το ερώτηµα και να αναλαµβάνει ο βιβλιοθηκονόµος την ολοκλήρωση της έρευνας. Το 88% θεωρεί χρήσιµη την καθιέρωση από το προσωπικό της βιβλιοθήκης τακτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης στη χρήση της. Η συντριπτική πλειοψηφία του 77% πιστεύει πως µια τέτοια εκπαίδευση θα πρέπει να καθιερωθεί στα πλαίσια σεµιναρίων επαναλαµβανόµενα τακτικά και µε προαιρετική παρακολούθηση. Οσον αφορά τους τοµείς που θα πρέπει να καλύπτουν αυτά τα προγράµµατα εκπαίδευσης, σπουδαιότερος κρίνεται η χρήση του Internet και των cd-rom. Αναφορικά µε τη σπουδαιότητα υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχει κατά προτεραιότητα η βιβλιοθήκη, οι τρεις πρώτες σε σειρά είναι η πρόσβαση στο Internet µέσω των σταθµών εργασίας της βιβλιοθήκης, ο διαδανεισµός βιβλίων και φωτοτυπηµένων τεκµηρίων και η πρόσβαση από απόσταση µέσω Internet. Παρόλα αυτά το 82% των ερωτώµενων δεν φαίνονται διατεθειµένοι να επιβαρυνθούν µε µια µικρή επιπλέον χρέωση για κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές και για τη χρήση του σχετικού εξοπλισµού. Αναφορικά µε τους τοµείς της υλικοτεχνικής υποδοµής της βιβλιοθήκης, το 73% ανέφερε ότι θα πρέπει να δωθεί προτεραιότητα στα φωτοτυπικά µηχανήµατα. Το 63% ανέφερε τις θέσεις εργασίας Η/Υ για πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων της βιβλιοθήκης και το 62% ανέφερε τους εκτυπωτές. 101

5 EYΡΗΜΑΤΑ 102

6 ΕΥΡΗΜΑΤΑ Για την έρευνα αυτήν ρωτήθηκαν συνολικά 865 άτοµα που σχετίζονται άµεσα µε το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Το 73% αυτών ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, το 8% µεταπτυχιακοί φοιτητές, το 11% ανήκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό, το 3% στο διοικητικό προσωπικό και το 6% ήταν εξωτερικοί χρήστες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου. Η έκθεση αυτή αποτελεί µια περίληψη των σπουδαιότερων ευρηµάτων που προκύπτουν από την µελέτη των στατιστικών πινάκων, όπου τα αποτελέσµατα διασταυρώνονται κατά φύλο, ηλικία, κατηγορία ερωτώµενου, βαθµός χρήσης της βιβλιοθήκης, κύριος λόγος χρήσης της, βαθµός ικανοποίησης από την βιβλιοθήκη και ειδικά για την µεγάλη πλειοψηφία των προπτυχιακών, το τµήµα στο οποίο ανήκουν. Τα ευρήµατα χωρίζονται σε δέκα µεγάλες ενότητες σύµφωνα µε το περιεχόµενο των αντίστοιχων ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου και των πληροφοριών που απορρέουν από αυτές. Συντοµογραφίες Στο κείµενο θα γίνει χρήση των παρακάτω συντοµογραφιών : Κατηγορία ερωτώµενου ΠΦ Προπτυχιακοί φοιτητές ΜΦ Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΕΠ Εκπαιδευτικό προσωπικό Π ιοικητικό προσωπικό ΕΧ Εξωτερικοί χρήστες Τµήµα (προπτυχιακοί φοιτητές) Εφ. Πλ. Εφηρµοσµένη Πληροφορική ΕΟΠΣ ιεθνών Ευρωπαικών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών Λογ. Χρ. Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική Ο Ε Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων Οικ. Οικονοµικό Α. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Χρησιµοποιείτε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ; Από το σύνολο των ερωτώµενων, το 79% είναι χρήστες (τακτικοί ή όχι) της Βιβλιοθήκης. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα αυξηµένο στις περιπτώσεις των ΜΦ (96%), του ΕΠ (93%) και των ερωτώµενων µε ηλικία 25 ετών και πάνω (90%). Χαµηλότερο είναι στις περιπτώσεις των ΠΦ (73%) και ιδιαίτερα µεταξύ αυτών που ανήκουν στα τµήµατα Εφ.Πλ. (65%), Λογ.Χρ. (74%) και Οικ. (68%). Σε όλες τις άλλες κατηγορίες ερωτώµενων τα ποσοστά χρήσης είναι κοντά στο γενικό ποσοστό του 79%. Χρησιµοποιείτε κάποια άλλη Βιβλιοθήκη ; Το 32% των ερωτώµενων ανέφερε ότι χρησιµοποιεί και κάποια άλλη βιβλιοθήκη. Υψηλότερα ποσοστά χρήσης άλλης βιβλιοθήκης εµφανίζονται στις περιπτώσεις των : ΜΦ (39%), ΕΠ (59%), ΕΧ (80%), όσων κάνουν ήδη βαριά χρήση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (40%), όσοι χρησιµοποιούν την Βιβλιοθήκη κυρίως για έρευνα (45%), προσωπική ενηµέρωση (38%) ή για ανάγνωση δικών τους βιβλίων (42%), καθώς επίσης και 103

7 οι ΠΦ του Τµήµατος ΕΟΠΣ (47%), όσοι είναι λίγο ή πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (38%) και οι ηλικίες των (39%) και 25 ετών και πάνω (47%). Χαµηλότερα ποσοστά χρήσης άλλης βιβλιοθήκης εµφανίζουν οι : ΠΦ (24%), Π (22%), όσοι ήδη κάνουν ελαφρά ή και καθόλου χρήση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (23% και 14% αντίστοιχα), οι ηλικίες έως 20 ετών (21%) και οι ΠΦ των Τµηµάτων Εφ.Πλ. (20%), Λογ.Χρ. (19%), Ο Ε (23%) και Οικ. (17%). Ποιές άλλες βιβλιοθήκες χρησιµοποιείτε ; Από το 32% του συνολικού δείγµατος που ανέφερε ότι χρησιµοποιεί (και) κάποια άλλη βιβλιοθήκη (278 ερωτώµενοι), το 59% ανέφερε την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., το 27% την Κεντρική ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, το 11% την Βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου Πνευµατικού Κέντρου, το 9% τη Βιβλιοθήκη ιεθνούς Ευρωπαικού και Οικονοµικού ικαίου και το 5% την Βιβλιοθήκη του Μαθηµατικού Τµήµατος του Α.Π.Θ. Αλλες Βιβλιοθήκες αναφέρθηκαν κατά 33% περίπου. Κατά µέσον όρο κάθε δύο ερωτώµενοι ανέφεραν τρείς περίπου βιβλιοθήκες. Β. ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ Για ποιούς λόγους δεν χρησιµοποιείτε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ; Η ερώτηση αυτή απευθυνόταν στους 183 ερωτώµενους που ανέφεραν ότι δεν χρησιµοποιούν καθόλου την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (21% στο συνολικό δείγµα). Το 41% αυτών ανέφερε ότι δεν συνηθίζει να χρησιµοποιεί βιβλιοθήκες γενικά. Οσοι ισχυρίστηκαν κάτι τέτοιο είναι περισσότερο άντρες παρά γυναίκες (46% έναντι 35%), είναι ερωτώµενοι έως 20 ετών (51%) και ανήκουν στα Τµήµατα ΕΟΠΣ και Ο Ε (53% και 67% αντίστοιχα). Αντίθετα αυτό δεν αναφέρθηκε καθόλου από ΜΦ και ΕΠ. Το 26% ανέφερε ότι χρησιµοποιεί την προσωπική του βιβλιοθήκη. Αυτή η αναφορά έγινε κατά 43% από το ΕΠ, κατά 51% από άτοµα έως 20 ετών και κατά 50% και 37% αντίστοιχα από ΠΦ των Τµηµάτων Λογ.Χρ. και Οικ. Το 10% ανέφερε ότι προτιµά να χρησιµοποιεί περισσότερο άλλες πηγές πληροφόρησης, το 7% δεν εξυπηρετείται από το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, το 4% ανέφερε ότι η χρήση της Βιβλιοθήκης δεν απαιτείται για τις σπουδές ή το διδακτικό τους έργο, ενώ διάφορες άλλες αναφορές έγιναν από το 16%. Γ. ΧΡΗΣΤΕΣ Για ποιούς λόγους χρησιµοποιείτε συνήθως τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ; 104

8 Από το 79% του δείγµατος που χρησιµοποιούν την Βιβλιοθήκη του Πανεπι-στηµίου Μακεδονίας, το 46% ανέφερε ότι το κάνει για λόγους που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Το 39% ανέφερε ότι το κάνει για λόγους που σχετίζονται µε Ερευνα, ενώ το 14% για γενικότερους προσωπικούς ενηµερω-τικούς και µορφωτικούς λόγους και το 21% για ανάγνωση δικών τους βιβλίων. Λόγους που σχετίζονται µε εκπαιδευτική διαδικασία ανέφεραν κυρίως ΠΦ (53%), ΕΠ (57%), ΠΦ των Ο Ε (54%) και Οικ. (70%), άτοµα πάρα πολύ ικανοποιηµένα από την Βιβλιοθήκη (61%) και οι ηλικίες µέχρι 20 ετών (54%). Λόγους που σχετίζονται µε την Ερευνα ανέφεραν πιό συχνά σε σχέση µε άλλους ΜΦ (85%) και ΕΠ (88%), άτοµα 25 ετών και άνω (74%) και οι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης (47%). Προσωπική ενηµέρωση και µόρφωση ανέφεραν κυρίως µέλη του Π (94%), άτοµα 25 ετών και άνω (20%), οι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης (27%) και οι ΠΦ του Ο Ε (21%). Τέλος, πηγαίνουν για να διαβάσουν δικά τους βιβλία κυρίως οι ΕΧ (71%), άτοµα έως 21 ετών (31%), όσοι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από την χρήση της οι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης και οι ΠΦ των Τµηµάτων Λογ.Χρ. (42%) και Οικ. (30%). Σε γενικές γραµµές πόσο ικανοποιηµένος είστε από τις συναλλαγές σας µε τη βιβλιοθήκη ; Από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης καθόλου ικανοποιηµένοι είναι µόλις το 2% και λίγο ικανοποιηµένοι το 23%.Αντίθετα πολύ ικανοποιηµένοι είναι δύο στους τρείς χρήστες σχεδόν (65%) και πάρα πολύ το 10%. Ο µέσος βαθµός ικανο-ποίησης σε µία κλίµακα από το 1 (καθόλου ικανοποιηµένος) έως το 4 (πάρα πολύ ικανοποιηµένος) είναι 2,83 µε υψηλότερους µ έσους (πιό ικανοποιηµένοι) να εµφανίζονται στις περιπτώσεις των ΜΦ (2,97), ΕΠ (3,07), Π (3,44), όσων πηγαίνουν εκεί για προσωπική ενηµέρωση (2,94) και όσων είναι πάνω από 25 ετών (3,05). Αντίθετα χαµηλότεροι µέσοι (λιγότερο ικανοποιηµένοι) εµφανί-ζονται στις περιπτώσεις των ΕΧ (2,51), όσων πηγαίνουν εκεί για ανάγνωση δικών τους βιβλίων (2,66), ερωτώµενων µε µ ικρότερη ηλικία και ΠΦ των Τµηµάτων ΕΟΠΣ (2,64) και Λογ.Χρ. (2,63). Πόσο συχνά θα λέγατε ότι χρησιµοποιείτε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ; Το 44% των ερωτώµενων - χρηστών πηγαίνουν στην Βιβλιοθήκη µία µε δύο φορές την εβδοµάδα, ενώ το 26% πηγαίνει εκεί δύο µε τρείς φορές το µήνα. Μία φορά το µήνα πηγαίνει το 15%. Ετσι αν χαρακτηρίσουµε σαν βαριά χρή-ση µια συχνότητα επίσκεψης τουλάχιστον µία φορά το µήνα τότε το 85% των χρηστών είναι ήδη βαριοί χρήστες. Ελαφριά χρήση κάνει το υπόλοιπο 15%. Στους βαρύτερους χρήστες συγκαταλέγονται : ΜΦ και ΕΠ µε ποσοστό χρήσης τουλάχιστον µία φορά το µήνα 91% και 93% αντίστοιχα, όσοι πηγαίνουν εκεί για λόγους Ερευνας (89%), όσοι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι (91%) και όσοι είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την Βιβλιοθήκη (94%), καθώς και οι ηλικίες άνω των 25 ετών (90%). Στους ελαφρύτερους χρήστες συγκαταλέγονται : Π (72%), ΠΦ του Τµήµατος Εφ.Πλ. (73%) και άτοµα µέχρι 20 ετών (81%). Για ποιό λόγο κυρίως χρησιµοποιήσατε τη βιβλιοθήκη τον τελευταίο µήνα ; Από εκείνους τους ερωτώµενους που χρησιµοποίησαν την Βιβλιοθήκη τον τελευταίο µήνα (85% επί των χρηστών), το 50% πήγε για διάβασµα στο αναγνωστήριο. Το 15% ανέφερε ότι πήγε για εσωτερικό δανεισµό βιβλίων, το 13% για χρήση περιοδικών, το 7% για εξωτερικό δανεισµό και το 5% για αναζήτηση πρωτογενών στοιχείων από στατιστικές πηγές. Το διάβασµα στο αναγνωστήριο αναφέρθηκε συχνότερα από ΠΦ (66%), ΕΧ (88%), όσους πηγαίνουν απλά για ανάγνωση δικών τους βιβλίων (82%), ΠΦ των Τµηµάτων Λογ.Χρ. (72%), 105

9 Ο Ε (62%) και Οικ. (87%), άτοµα που δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένα από την Βιβλιοθήκη (90%), καθώς και άτοµα έως 20 (76%) και 21 ετών (70%). Για εσωτερικό δανεισµό πήγαν συχνότερα σε σχέση µε άλλους άτοµα που ασχολούνται µε την Ερευνα (23%), ΠΦ των Εφ.Πλ. (25%) και ΕΟΠΣ (34%), καθώς και άτοµα ετών (20%). Για χρήση περιοδικών πήγαν συχνότερα σε σχέση µε άλλους οι ΜΦ (28%) και µέλη του ΕΠ (46%), όσοι ασχολούνται µε Ερευνα (27%) και ερωτώµενοι άνω των 25 ετών (35%). Τον εξωτερικό δανεισµό ανέφεραν συχνότερα οι ΜΦ (41%) και οι ηλικίες άνω των 25 ετών (22%).. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΤΟΧΟΙ Ποιό θα ήταν το πιο εξυπηρετικό για σας ωράριο της βιβλιοθήκης ; Οι απαντήσεις που ξεχωρίζουν στις ερωτήσεις αυτές που απευθύνονται στο σύνολο των ερωτώµενων του δείγµατος και αφορούν το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καθηµερινά, το Σάββατο και την Κυριακή είναι : Καθηµερινά : Από 08:00 (67%) έως 20:00 (34%) ή 22:00 (22%) Σάββατο : Από 08:00 (40%) έως πριν τις 19:00 (41%) - Κλειστά (25%) Κυριακή : Από 08:00 (24%) έως πριν τις 19:00 (24%) - Κλειστά (52%) Αυτές οι ώρες αναφέρονται µε τα υψηλότερα ποσοστά από όλες σχεδόν τις κατηγορίες ερωτώµενων. Οι όποιες διαφορές είναι ποσοτικές (στα ποσοστά) και όχι ποιοτικές (στις ώρες αυτές καθαυτές). Ποιός πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο κύριος στόχος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου ; Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων (87%) συµφωνεί ότι η Βιβλιοθήκη θα πρέπει να υποστηρίζει εξίσου το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό έργο του Πανεπιστηµίου. Μόνον το 10% και 4% αντίστοιχα ανέφεραν ότι θα πρέπει να υποστηρίζει κύρια το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό έργο. Σε ποιό βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τα παρακάτω : Η βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει υπηρεσίες και σε χρήστες που δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστηµίου. Πάνω από τους µισούς ερωτώµενοι (53%) συµφωνούν µε αυτήν την φράση, ενώ ένα επιπλέον 14% συµφωνεί απόλυτα. Το 21% διαφωνεί και το 13% διαφωνεί απόλυτα. Γενικά συµφωνεί το 67% και διαφωνεί το 33%. Σε µία κλίµακα από το 1 έως το 4, όπου το 1 σηµαίνει διαφωνώ απόλυτα και το 4 συµφωνώ απ όλυτα, ο µέσος όρος είναι στο 2,68 (η πλειοψηφία συµφων εί). Παρατήρηση των µέσων όρων κατά κατηγορία ε ρωτώµενων δείχνει ότι περισσότερο (σε σχέση µε τον µέσο όρο του δείγµατος) συµ φωνούν όλοι πλην των ΠΦ, όσοι κάνουν βαριά χρήση της Βιβλιοθήκης, όσοι τη ν χρησιµοποιούν για έρευνα και προσωπική ενηµέρωση, όσοι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από αυτή και οι ηλικίες άνω των 23 ετών. Περισσότερο διαφωνούν οι ΠΦ, οι ελ αφροί χρήστες, όσοι την χρησιµοποιούν κυρίως για εκπαίδευση και οι ηλικίες έως 21 ετών. Σε ποιό βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τα παρακάτω : Πρέπει να υπάρχει ειδική αυξηµένη χρέωση για υπηρεσίες που παρέχονται σε εξωτερικούς χρήστες. Η πλειοψηφία του 44% διαφωνεί µε την φράση αυτή, ενώ ένα επιπλέον 16% διαφωνεί απ όλυτα. Το 32% συµφωνεί και το 9% συµφωνεί απόλυτα. Γενικά συµφωνεί το 41% και διαφωνεί το 59%. Στην ίδια κλίµακα βαθµολογίας, ο µέσος όρο ς για αυτήν την ερώτηση είναι 2, 34 (η πλειοψηφία δια φωνεί). Κυρίως διαφωνούν οι γυναίκες, οι ΕΧ, όσοι πηγαίνουν στην Βιβλιοθήκη για ανάγνωση δικών τους βιβλίων, όσοι δεν είναι καθόλ ου ικανοποιηµένοι µε την χρήση της, οι ηλικίες ετών και οι ΠΦ στα Τµήµατα ΕΟΠΣ και Λογ.Χρ. Εκεί όπου η 106

10 πλειοψηφία συµ φωνεί, αντίθετα µε το σύνολο του δείγµατος είναι στις περιπτώσεις τω ν ΜΦ, ΕΠ και Π, καθώς και όσοι είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης. Ε. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΥΛΙΚΟ Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε ξενόγλωσσο υλικό για την κάλυψη των πληροφοριακών σας αναγκών ; Το 21% δεν χρησιµοποιεί ποτέ ξενόγλωσσο υλικό για την κάλυψη των πληρο-φοριακών του αναγκών. Το 29% ανέφερε ότι χρησιµοποιεί σπάνια και το 11% ότι χρησιµοποιεί, αλλά όχι συχνά. Συχνά κάνει χρήση ξενόγλωσσου υλικού το 11%, ενώ πολύ συχνά και σχεδόν αποκλειστικά το 13% και 11% αντίστοιχα. Σε µία κλίµακα βαθµολόγησης όπου το ποτέ αντιστοιχεί στο 0 και το σχεδόν αποκλειστικά στο 5, ο µέσος όρος χρήσης ξενόγλωσσου υλικού είναι στο 2,03 (όχι συχνά). Παρατήρηση των µέσων όρων κατά κατηγορία φανερώνει ότι πο-λύ συχνή και σχεδόν αποκλειστική χρήση ξενόγλωσσου υλικού παρατηρείται κυρίως στους ΜΦ και το ΕΠ, ενώ πολύ συχνή χρήση σε άτοµα άνω των 25 ετών και όσους χρησιµοποιούν την Βιβλιοθήκη κυρίως για Ερευνα. Αντίθετα τα χαµηλότερα ποσοστά συχνής χρήσης ξενόγλωσσου υλικού παρατηρούνται µεταξύ των ΠΦ του Τµήµατος Οικ., όσων δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από τη χρήση της Βιβλιοθήκης, των ηλικιών έως 21 ετών, του Π και των ΠΦ. Ποιά/ποιές από τις παρακάτω γλώσσες µ πορείτε να χρησιµοποιήσετε, για να µελετήσετε υλικό που καλύπτει τις ανάγκες σας ; Τα Αγγλικά αναφέρθηκαν κατά 98% από το σύνολο ακολουθούµενα µε µεγάλη διαφορά από τα Γαλλικά και τα Γερµανικά (15%). Το 8% ανέφερε τα Ιταλικά και το 1% τα Ισπανικά, τα Ρωσικά και διάφορες άλλες γλώσσες. ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Αριθµώντας κατά σειρά σπουδαιότητας από το 1 έως το 13, πείτε µου παρακαλώ ποιά από αυτά τα είδη υλικού θα σας ενδιέφερε να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης ; Στον πίνακα που ακολουθεί παρου σιάζονται τα είδη υλικού που αναφέρονται στην ερώτηση και που ενδιαφέρει τους ερωτώµενους να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης, σε φθίνουσα σειρά κατάταξης, έτσι όπως προκύπτει µε βάση τον µέσο όρο κατάταξης από 1 έως 13. ΕΙ Η ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Βιβλία 1 2,56 Περιοδικά 2 4,56 ιδακτικά Εγχειρίδια 3 6,03 Εφηµερίδες 4 6,03 Στατιστικά εδοµένα 5 6,38 ιδακτορικές ιατριβές 6 6,84 Εγκυκλοπαίδειες 7 7,07 Πτυχιακές Εργασίες 8 Κυβερνητικές Εκδόσεις 9 7,69 Βιβλιογραφίες 10 8,17 Αρχειακό Υλικό 11 8,69 Πρακτικά Συνεδρίων 12 8,85 Τεχνικές Εκθέσεις 13 10,16 7,36 107

11 Τα βιβλία και τα περιοδικά είναι καθαρά πρώτο και δεύτερο αντίστοιχα σε σειρά σπουδαιότητας, όσον αφορά την ανάγκη να συµπεριλαµβάνονται στην συλλογή µιας βιβλιοθήκης. Τα διδακτικά εγχειρίδια και οι εφηµερίδες καταλαµβάνουν την τρίτη και τέταρτη θέση µε ελάχιστη διαφορά µεταξύ τους, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν τα στατιστικά δεδοµένα. Οι διδακτορικές διατριβές, οι εγκυκλοπαίδειες, οι πτυχιακές εργασίες, οι κυβερνητικές εκδόσεις και οι βιβλιογραφίες καταλαµβάνουν τις θέσεις έξι έως δέκα µε σχεδόν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους, ενώ αρχειακό υλικό, πρακτικά συνεδρίων και τεχνικές εκθέσεις καταλαµβάνουν τις τρείς τελευταίες θέσεις σε σειρά σπουδαιότητας. Για ποιά από αυτά τα είδη υλικού θα προτιµούσατε την ηλεκτρονική από την έντυπη µορφή υλικού ; Στην ερώτηση αυτή που τέθηκε στο σύνολο των ερωτώµενων, κάθε ένας ανέφερε κατά µέσο όρο τέσσερα είδη υλικού. Πρώτο και µε διαφορά αναφέρθηκαν τα στατιστικά δεδοµένα από το 59% των ερωτώµενων. Ακολουθούν µε διαφορά τα περιοδικά, οι βιβλιογραφίες/ευρετήρια περιοδικών και οι εφηµερίδες που αναφέρθηκαν από το 43%, 38% και 37% αντίστοιχα. Αυτά τα είδη συµπληρώνουν την πρώτη τετράδα και ακολουθούν το αρχειακό υλικό (31%), τα βιβλία και οι κυβερνητικές εκδόσεις (30%), οι εγκυκλοπαίδειες /λεξικά (27%), οι πτυχιακές εργασίες (25%)και οι διδακτορικές διατριβές (24%). Με ποσοστά κάτω του 20% αναφέρθηκαν τα πρακτικά συνεδρίων (19%), τα διδακτικά εγχειρίδια (16%) και οι τεχνικές εκθέσεις (15%). Το 3% δεν εξέφρασε καµία προτίµηση. Αριθµώντας από το 1 έως το 5 κατά σειρά σπουδαιότητας, πείτε µου παρακαλώ ποιές άλλες µ ορφές υλικού θα θέλατε να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης ; Σηµάδι των καιρών µας, τα πολυµέσα δεν θα µπορούσαν παρά να καταλάβουν καθαρά την πρώτη θέση σε σειρά σπουδαιότητας εναλλακτικών µορφών υλικού. Τελικά είναι γεγονός ότι οι προτιµήσεις των σηµερινών νέων τείνουν προς τις πιό ολοκληρωµένες µορφές πληροφόρησης αφού τα πολυµέσα συνδυάζουν κίνηση, εικόνα, ήχο και ανθρώπινη παρεµβολή. Είναι φυσικό να ακολουθούν οι βιντεοκασέτες που συνδυάζουν εικόνα, κίνηση και ήχο. Με την εικόνα να προηγείται σταθερά έναντι του ήχου ακολουθούν τα σλάιντς (µόνο εικόνα) και οι µικροφόρµες, ενώ οι κασέτες (µόνον ήχος) είναι στην τελευταία θέση. ΕΙ Η ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Πολυµέσα 1 2,39 Βιντεοκασέτες 2 2,62 Σλάιντς 3 2,93 Μικροφόρµες 4 3,32 Κασέτες 5 3,64 Θα σας ενδιέφερε να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης υλικό που να καλύπτει γενικότερες µορφωτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες ; Το 82% των ερωτώµενων στο δείγµα θα ενδιαφερόταν να περιλαµβάνει η Βιβλιοθήκη υλικό που να καλύπτει γενικότερες µορφωτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες. Υψηλότερα ποσοστά ενδιαφεροµένων εµφανίζονται µεταξύ των γυναικών (87%), των ΠΦ (86%), του Π (87%), των ΠΦ των Τµηµάτων Ο Ε (92%) και Οικ. (89%), όσων είναι λίγο ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης (87%) και των ηλικιών των 21 (86%), 22 (88%) και ετών (90%). Αντίθετα τα χαµηλότερα ποσοστά ενδιαφεροµένων εµφανίζονται µεταξύ των ΜΦ (74%), του ΕΠ (65%) και των ΕΧ (73%), όσων κάνουν ελαφρά χρήση της Βιβλιοθήκης (76%), των ΠΦ 108

12 του Τµήµατος Λογ.Χρ. (76%), όσων είναι καθόλου (64%) και πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης (71%) και των ηλικιών άνω των 25 ετών (69%). Παρακαλώ πείτε µου από τους τοµείς που θα σας διαβάσω, από ποιούς θα πρέπει να περιλαµβάνει υλικό η βιβλιοθήκη ; Από τους 709 ερωτώµενους που απάντησαν θετικά στην προηγούµενη ερώτηση (82% στο συνολικό δείγµα) το 62% πιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη θα πρέπει να περιλαµβάνει υλικό από τον τοµέα της λογοτεχνίας. Την πρώτη τετράδα κλείνουν οι τοµείς των κοινωνικών θεµάτων (49%), της ιστορίας/ αρχαιολογίας (48%) και του κινηµατογράφου/θεάτρου (48%). Ακολουθούν η µουσική (44%), η γεωγραφία/τουρισµός (40%), ο αθλητισµός (38%), οι καλές τέχνες (33%) και η φιλοσοφία/θρησκεία (31%). Το 3% ανέφερε διάφορους άλλους τοµείς, ενώ κατά µέσον όρο κάθε ερωτώµενος ανέφερε τέσσερις τοµείς. Ζ. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Συµφωνείτε µε την τοποθέτηση των βιβλίων σε κλειστό βιβλιοστάσιο που δεν είναι προσιτό στους χρήστες ; Στην πλειοψηφία τους (60%) οι ερωτώµενοι στο δείγµα διαφωνούν µε την προοπτική που αναφέρεται στην ερώτηση. Συµφωνεί το 38%, ενώ το 2% δεν γνώριζε να απαντήσει. Οι περιπτώσεις όπου η πλειοψηφία συµφωνεί, αντίθετα µε το σύνολο είναι αυτές του Π (70%), όσων είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης (52%) και των ΠΦ των Τµηµάτων της Λογ.Χρ. (54%) και των Οικ. (54%). Αυτοί που διαφωνούν έντονα είναι στην πλειοψηφία τους ερωτώµενοι από το ΕΠ (µόλις το 26% συµφωνεί), ελαφροί χρήστες (30%), όσοι ασχολούνται κυρίως µε Ερευνα (32%) και ΠΦ των Τµηµάτων Εφ.Πλ. (28%) και Ο Ε (22%). Αν ο χώρος του αναγνωστηρίου περιοριζόταν, ώστε τα βιβλία να είναι άµεσα προσιτά στο κοινό που χρησιµοποιεί τη βιβλιοθήκη, µε παράλληλη δυνατότητα δανεισµού, πόσο θα συµφωνούσατε ή θα διαφωνούσατε µε µια τέτοια κίνηση περιορισµού του αναγνωστηρίου ; Το 21% διαφωνεί απόλυτα µε µια τέτοια κίνηση από τη µεριά της Βιβλιοθήκης. Ενα επιπλέον 36% διαφωνεί. Συµφωνεί το 33% και συµφωνεί απόλυτα το 10%. Ετσι οι διαφωνούντες φτάνουν το 57% και αυτοί που συµφωνούν το 43%. Σε µία κλίµακα από το 1 έως το 4, όπου το 1 σηµαίνει διαφωνώ απόλυτα και το 4 συµφωνώ απόλυτα, ο µέσος όρος είναι στο 2,33 (η πλειοψηφία διαφωνεί). Παρατήρηση των µέσων όρων κατά κατηγορία ερωτώµενων δείχνει ότι περισσότερο (σε σχέση µε τον µέσο όρο του δείγµατος) συµφωνούν, µάλιστα κατά ελαφρά πλειοψηφία, οι κατηγορίες Π, ελαφρών και όχι χρηστών και οι ΠΦ των Τµηµάτων Εφ.Πλ., Ο Ε και Οικ. Περισσότερο διαφωνούν οι κατηγορίες των ΕΧ, όσων κάνουν βαριά χρήση της Βιβλιοθήκης, όσων πηγαίνουν εκεί κυρίως 109

13 για ανάγνωση δικών τους βιβλίων, όσων είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης και οι ΠΦ των ΕΟΠΣ και Λογ.Χρ. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη δυνατότητα να δανείζεστε εσείς βιβλία για χρήση έξω από το χώρο της βιβλιοθήκης (εξωτερικός δανεισµός) ; Μόλις το 3% των ερωτώµενων θεωρούν καθόλου σηµαντική τη δυνατότητα του εξωτερικού δανεισµού, ενώ µόνο το 10% την θεωρεί λίγο σηµαντική. Αντίθετα, το 32% τη θεωρεί σηµαντική και το 55% πολύ σηµαντική. Αν και δεν τίθεται θέµα για τις προτιµήσεις των ερωτώµενων, περισσότερο σηµαντικός θεωρείται ο εξωτερικός δανεισµός από τους ΜΦ, το ΕΠ, όσους ασχολούνται κυρίως µε Ερευνα, όσους είναι πολύ και πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την Βιβλιοθήκη, όσους είναι άνω των 25 ετών και τους ΠΦ στα Τµήµατα Ο Ε και Οικ. Οχι σηµαντικός θεωρείται κατά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε το πενιχρό 13% του συνόλου, από τους ΕΧ, τους µη χρήστες της Βιβλιοθήκης, όσους πηγαίνουν απλά για ανάγνωση δικών τους βιβλίων, τους µη ικανοποιηµένους από την χρήση της Βιβλιοθήκης και τους ΠΦ των Τµηµάτων Εφ.Πλ. και Λογ.Χρ. Η. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Προτιµάτε να κάνετε την έρευνα για το αντικείµενο που σας ενδιαφέρει στη βιβλιοθήκη ; Σχεδόν οι µισοί από τους ερωτώµενους στο δείγµα (49%) προτιµούν να κάνουν έρευνα για το αντικείµενο που τους ενδιαφέρει στη Βιβλιοθήκη µε τη βοήθεια ειδικού βιβλιοθηκονόµου. Ενας στους τρεις (34%) θα προτιµούσε να κάνει κάτι τέτοιο µόνος/η του, ενώ το 17% προτιµά να υποβάλλει το ερώτηµα και να αναλαµβάνει ο βιβλιοθηκονόµος την ολοκλήρωση της έρευνας. Η απάντηση µόνος/η δόθηκε κατά πλειοψηφία από ΕΧ (45%), όσους πηγαίνουν στην Βιβλιοθήκη κυρίως για να διαβάσουν δικά τους βιβλία (48%), όσους δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από την χρήση της (64%) και τους ΠΦ του Τµήµατος ΕΟΠΣ (48%). 110

14 Την βοήθεια του βιβλιοθηκονόµου προτιµούν κατά πλειοψηφία όλες οι άλλες κατηγορίες ερωτώµενων και κυρίως οι ΜΦ (63%), όσοι πηγαίνουν στην Βιβλιοθήκη κυρίως για προσωπική ενηµέρωση (55%) και οι ΠΦ του Οικ. Τµήµατος. Οσοι θα προτιµούσαν να αναλαµβάνει ο βιβλιοθηκονόµος την έρευνα ύστερα από την υποβολή του ερωτήµατος από τον ενδιαφερόµενο, αν και µειοψηφία σχεδόν παντού, ήταν αναλογικά περισσότεροι στις κατηγορίες του Π (26%) και των ΠΦ του Τµήµατος Εφ.Πλ. (33%). Πιστεύετε ότι θα σας ήταν χρήσιµη η καθιέρωση, από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, τακτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιο-θήκης των πληροφοριακών πηγών και των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης; Το 88% των ερωτώµ ενων θεωρούν κάτι τέτοιο χρήσιµο, οπότε δεν τίθεται θέµα για τις προτιµήσεις των ερωτώ µενων. Μόνον οι ΕΧ και οι ΠΦ των Τµηµάτων Εφ.Πλ., ΕΟΠΣ και Λογ.Χρ. θεωρούν χρήσιµη την εκπαίδευση αυτή σε ποσοστό χαµηλότερο (80% - 82%). Σε ποιά βάση πιστεύετε ότι θα έπρεπε να καθιερωθούν αυτά τα προγράµµατα για τους φοιτητές ; Μόλις το 4% των ερωτώµενων ανέφερε ότι τα προγράµµατα εκπαίδευ σης στη χρήση της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να καθιερωθούν στη βάση υποχρεωτικού µαθήµα τος στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών. Το 14% ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει στη βάσ η προαιρετικού µ αθήµατος στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών. Η συντριπτική πλειοψ ηφία του 77% πιστεύει πως θα ήταν καλύτερο να καθιερωθούν στα πλαίσια σεµιναρίων επαναλαµβανό-µενα τακτικά µε προαιρετική παρακολούθηση. Τέλος, το 5% δεν γνώριζε να απαντήσει. Α ριθµώντας από το 1 έως το 5 κατά σειρά προτεραιότητας, πείτε µου παρακαλώ ποιούς από τους ακόλουθους τοµείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να καλύπτουν τα προγράµµ ατα εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφικής εκπαίδευσης ; Πρώτο και µε διαφορά το Internet είναι σύµφωνο µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σηµερινών νέων ακολουθούµενο από τα CD-ROM τον σύγχρονο και αποτελ εσµατικό τρόπο αποθήκευσης δεδοµένων. Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο κατάλογος, δηλαδή ο παραδοσιακός τρόπος προσπέλασης αρχείων. Βιβλιογραφίες και πηγές κλείνουν την σειρά προτίµησης στους τοµείς εκπαίδευσης στη χρήση της Βιβλιοθήκης. Internet ΕΙ Η ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 2,28 CD-ROM 2 2,41 Κατάλογο 3 2,46 Βιβλιογραφίες 4 3,89 Πηγές 5 3,92 111

15 Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµώντας από το 1 έως το 10, πείτε µου παρακαλώ από τις υπηρεσίες αυτές ποιές πιστεύετε ότι πρέπει να παρέχει κατά προτεραιότητα η βιβλιοθήκη ; ύο διαφορετικές υπηρεσίες καταλαµβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Η πρόσβαση στο Internet αντικατοπτρίζει τη βασική ανάγκη εκσυγχρονισµού της Βιβλιοθήκης και ο διαδανεισµός βιβλίων και φωτοτυπηµένων τεκµηρίων µια βασική πρακτική ανάγκη. Την τριάδα κλείνει η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη µέσω Internet από απόσταση. ΕΙ Η ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Πρόσβαση στο Internet µέσω των σταθµών 1 3,56 εργασίας της βιβλιοθήκης - ιαδανεισµός βιβλίων και φωτοτυπηµένων 2 3,73 τεκµηρίων - Πρόσβαση από απόσταση µέσω Internet 3 4,23 - Υπηρεσίες τρέχουσας ενηµέρωσης 4 5,12 - Πρόσβαση µέσα από το αυτοµατοποιηµένο 5 5,52 σύστηµα της βιβλιοθήκης σε δεδοµένα κειµένου, εικόνας και ήχου από άλλες βάσεις δεδοµένων που διαθέτει η ίδια η βιβλιοθήκη ή άλλοι φορείς - Σύνταξη βιβλιογραφιών πάνω σε ειδικά θέµατα - υνατότητα υποβολής πληροφοριακών 6 7 5,52 6,02 ερωτήσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου - Προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή συµπληρωµαυποχρεωτικών και τικών σηµειώσεων προαιρετικών βιβλιογραφιών υποδειγµάτων τέστ 8 6,63 κλπ που ετοιµάζει ο καθηγητής για το µάθηµα - υνατότητα υποβολής προτάσεων για αγορά υλικού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 9 6,92 - ιενέργεια εκδηλώσεων / εκθέσεων 10 7,47 Πόσο διατεθειµένος/η θα ήσασταν να επιβαρυνθείτε µε µια µικρή χρέωση για κάποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες και για τη χρήση του σχετικού εξοπλισµού, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ; Η πλειοψηφία των ερωτώµενων δεν φαίνονται διατεθειµένοι να επιβαρυνθούν για κάποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες αφού το 42% λέει ότι δεν θα ήταν καθόλου διατεθειµένο και το 40% λίγο διατεθειµένο. Μόνο το 15% θα ήταν αρκετά διατεθειµένο και µόλις το 3% πολύ διατεθειµένο. Σε µια κλίµακα βαθµολογίας από το 1 (καθόλου) έως το 4 (πολύ) ο µέσος όρος είναι στο 1,78 (καθόλου έως λίγο διατεθειµένοι). Υψηλότερα ποσοστά ερωτώµενων που είναι κάπως πιό διατεθειµένοι να επιβαρυνθούν συναντώνται εκεί όπου οι µέσοι όροι είναι υψηλότεροι. Σε αυτές τις κατηγορίες συγκαταλέγονται οι ΜΦ και το ΕΠ, οι ΠΦ στο Τµήµα της Εφ.Πλ., όσοι είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης και οι ηλικίες 25 ετών και πάνω. Οι πλέον αρνητικοί είναι οι ΕΧ, οι ΠΦ των ΕΟΠΣ, Λογ.Χρ. και Ο Ε, καθώς και όσοι είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιηµένοι από τη χρήση της Βιβλιοθήκης. Σε ποιούς από αυτούς τους τοµείς της υλικοτεχνικής υποδοµής της βιβλιοθήκης πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ; 112

16 Το σύνολο των ερωτώµενων ανέφερε κατά µέσο όρο πέντε µε έξι τοµείς στους οποίους κατά τη γνώµη τους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Η πρώτη τριάδα περιλαµβάνει τα φωτοτυπικά µηχανήµατα που συγκέντρωσε το 73% των αναφορών, τις θέσεις εργασίας (Η/Υ) για πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων της Βιβλιοθήκης (63%) και τους εκτυπωτές (62%). Ακολουθούν σε αναφορές οι αίθουσες για οµαδικές εργασίες (47%), οι περισσότερες θέσεις αναγνωστηρίου (43%), η λειτουργική επίπλωση (39%), τα µηχανήµατα προβολής οπτικοακουστικών µέσων (37%), η θέρµανση και ο κλιµατισµός του χώρου (36%), οι ατοµικές θέσεις µελέτης (33%), τα µηχανήµατα ανάγνωσης µικροφίλµ (31%), η καλαισθησία του χώρου (23%), ο φωτισµός του χώρου (23%), η µικροφωνική εγκατάσταση (19%), τα συστήµατα πυρασφάλειας (15%) και το αντικλεπτικό σύστ ηµα (11%). Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ Φύλο : Η αναλογία αντρών γυναικών στο συνολικό δείγµα ήταν 49% - 51%. Ηλικία : Εως 19 χρονών (11%), 20 χρονών (19%), 21 (19%), 22 (17%), (12%), (7%), 30 χρονών και πάνω (16%). Προπτυχιακοί φοιτητές Αποτελούσαν το 73% του συνολικού δείγµατος (628). Το 14% ανήκαν στο Τµήµα Εφ.Πλ., το 14% στο ΕΟΠΣ, το 13% στο Λογ.Χρ., το 32% στο Ο Ε και το 27% στο Τµήµα Οικ. Η κατανοµή κατά εξάµηνο ήταν : Β - 24%, - 26%, ΣΤ - 26% και Η - 24%. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Αποτελούσαν το 8% στο δείγµα (70). Το 80% αυτών ήταν επιπέδου master, το 14% ήταν υποψήφιοι διδάκτορες και το 6% ήταν ΕΜΥ. Από τους 56 µεταπτυχιακούς επιπέδου master, το 30% ανήκαν στο Τµήµα Εφ.Πλ., το 50% στο Ο Ε και το 20% στο Τµήµα Οικ. Η κατανοµή τους κατά εξάµηνο ήταν : Α - 29%, Β - 38%, Γ - 5%, - 29%. ιδακτικό προσωπικό Αποτελούσε το 11% στο συνολικό δείγµα (93). Η κατανοµή τους κατά Τµήµα ήταν : Εφ.Πλ. - 22%, ΕΟΠΣ - 10%, Λογ.Χρ. - 12%, Ο Ε - 20%, Οικ. - 28%, χωρίς απάντηση - 9%. Η κατανοµή κατά βαθµίδα ήταν : καθηγητές (17%), αναπληρωτές (11%), επίκουροι (30%), λέκτορες (17%), µέλη ΕΕΠ (9%), Βοηθοί (2%), άλλο (7%). ιοικητικό προσωπικό 113

17 Αποτελούσαν το 3% στο δείγµα ( 23). Το 78% ήταν πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, το 9% τεχνολογικής και το 13% δευτεροβάθµιας. Το 56% ανήκαν σε υπηρεσία άλλη από τα πέντε βασικά Τµήµατα. Εξωτερικοί χρήστες Αποτελούσαν το 6% του συνολικού δείγµατος (51). Το 78% αυτών ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, ενώ εκτός των άλλων συµπεριλαµβάνονταν και λίγοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές. 114

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Top Mage Advertising Έρευνα για βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ Ποιότητα βιβλιοθήκης (1) Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Για τις Ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 3.3 3.3.β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξώφυλλο. Οιαντιλήψειςτωνμαθητώντωντελευταίωντάξεωντου ημοτικούσχολείου για το «θείο» Ομαδική Εργασία των: Α. Ποταμίτη (ΑΜ 3242)

Εξώφυλλο. Οιαντιλήψειςτωνμαθητώντωντελευταίωντάξεωντου ημοτικούσχολείου για το «θείο» Ομαδική Εργασία των: Α. Ποταμίτη (ΑΜ 3242) Εξώφυλλο ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Οιαντιλήψειςτωνμαθητώντωντελευταίωντάξεωντου ημοτικούσχολείου

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νομός: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Αγγελική Γιαννοπούλου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, agianop@upatras.gr Ο σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Η συµπληρωµένη αίτηση, που πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα παρακάτω επίσηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Αναβάθμιση & Διεύρυνση των πληροφοριακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» ΗΜΕΡΙΔΑ: Οι ελληνικές ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτηµατολόγιο σε Προέδρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων

Α. Ερωτηµατολόγιο σε Προέδρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 255 Α. Ερωτηµατολόγιο σε Προέδρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων 256 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑ ΕΑΣ Υπ. ιδάκτωρ Λογιστικής στο τµήµα Ο Ε του ΠΑ.ΠΕΙ. Επιβλέπων: Ι. ΠΑΓΓΕΙΟΣ Πειραιάς, ΠΡΟΣ τους Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Ωράριο Λειτουργίας Μέλη Βιβλιοθήκης Συλλογή Βιβλιοθήκης Δικαιώματα Δανεισμού Δια δανεισμός Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων Ιδρυματικό Αποθετήριο Ετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1. Σκοπός Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ http://www.lis.upatras.gr Φεβρουάριος 2004 Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: -3 όροφοι - 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 70.000 τόμοι Έντυπα περιοδικά: 3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας τις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ: Πρώτα αποτελέσματα Μαργαρίτα Χατζηλία hatzilia@admin.teithe.gr Δώρα Πλακωτάρη dora@admin.teithe.gr Μανώλης Γαρουφάλλου mgarou@libd.teithe.gr Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα