ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ιούνιος 1997 ΤΟΜΟΣ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Ποσοτική Ερευνα διεξήχθη από τη ιεύθυνση Ερευνών Αγοράς της ICAP A.E., για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η λήψη των συνεντεύξεων που έγινε µε προσωπική επαφή, άρχισε στις 1 και τελείωσε στις 30 Ιουνίου 1997, ενώ απασχολήθηκαν 13 συνεντευκτές και ένας επιθεωρητής. Αντίγραφο Αριθµός : 98

2 MANAGER REPORT 99

3 MANAGER REPORT Το συνολικό δείγµα για την έρευνα αυτή ήταν 865 ερωτώµενοι από τους οποίους 73% ήταν προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Στο σύνολο του δείγµατος το 79% χρησιµοποιεί την βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης παρατηρούνται στους µεταπτυχιακούς φοιτητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε γενικές γραµµές σε άτοµα άνω των 25 ετών. Τα χαµηλότερα ποσοστά χρήσης παρατηρούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές. Μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος.ε.ο.π.σ. ανέφεραν ότι χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη σε ποσοστό υψηλότερο του γενικού µέσου όρου. Το 32% των ερωτώµενων ανέφερε ότι χρησιµοποιεί και κάποια άλλη βιβλιοθήκη, το ποσοστό αυτό για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εξωτερικούς χρήστες είναι 39%, 59% και 80% αντίστοιχα. Από τους 183 ερωτώµενους που δεν χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, το 41% δεν συνηθίζει να πηγαίνει σε βιβλιοθήκες και το 26% χρησιµοποιεί την προσωπική του βιβλιοθήκη. Από όσους χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας το 46% το κάνει για λόγους που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική διαδικασία, το 39% για λόγους που σχετίζονται µ ε έρευνα, το 21% για ανάγνωση δικών τους βιβλίων και το 14% για γενικότερους προσωπικούς µορφωτικούς και ενηµερωτικούς λόγους. Από τους χρήστες της βιβλιοθήκης µόλις το 2% είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από αυτήν, ενώ λίγο ικανοποιηµένοι είναι το 23%. Ετσι το ποσοστό των ικανοποιηµένων φτάνει το 75% (πολύ ικανοποιηµένοι 65%, πάρα πολύ ικανοποιηµένοι 10%). Το 44% των χρηστών πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη 1 µε 2 φορές την εβδοµάδα. Το 26% πηγαίνει 2 µε 3 φορές το µήνα και το 15% 1 φορά το µήνα. Ετσι το 85% κάνει βαριά χρήση και µόνο το 15% πηγαίνει πιο σπάνια από 1 φορά το µήνα. Σύµφωνα µε την άποψη της πλειοψηφίας το πιο εξυπηρετικό ωράριο της βιβλιοθήκης θα ήταν : 08:00 έως 20:00 τις καθηµερινές και 08:00 έως 19:00 τα Σαββατοκύριακα. Ενας στους τέσσερις πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι κλειστή το Σάββατο, ενώ οι µισοί πιστεύουν το ίδιο και για τις Κυριακές. Η πλειοψηφία του 53% συµφωνεί στο ότι η βιβλιοθήκη θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες και σε χρήστες που δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστηµίου. Η πλειοψηφία του 59% διαφωνεί στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική αυξηµένη χρέωση για υπηρεσίες που παρέχονται σε εξωτερικούς χρήστες. Το 21% των ερωτώµενων δεν χρησιµοποιεί ποτέ ξενόγλωσσο υλικό για την κάλυψη των πληροφοριακών του αναγκών. Το 29% ανέφερε ότι χρησιµοποιεί σπάνια και το 11% όχι συχνά. Συχνά κάνει χρήση ξενόγλωσσου υλικού το 11%, πολύ συχνά το 13% και σχεδόν αποκλειστικά το 11%. Οσον αφορά τις γλώσσες που χρησιµοποιούνται για µελέτη το 98% ανέφερε τα Αγγλικά, ενώ Γαλλικά και Γερµανικά αναφέρθηκαν από το 15% αντίστοιχα. Οσον αφορά τα είδη υλικού που θα τους ενδιέφερε να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης, βιβλία και περιοδικά είναι πρώτα σε σειρά σπουδαιότητος, ενώ εξίσου ψηλά είναι τα διδακτικά εγχειρίδια, οι εφηµερίδες, τα στατιστικά δεδοµένα και οι διδακτορικές διατριβές. 100

4 Σε ηλεκτρονική µορφή και όχι σε έντυπη θα προτιµούσαν τα στατιστικά δεδοµένα το 59% των ερωτώµενων. Ακολουθούν τα περιοδικά (43%), οι βιβλιογραφίες/ευρετήρια (38%) και οι εφηµερίδες (37%). Οσον αφορά άλλες µορφές υλικού που θα ήθελαν να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης, τα πολυµέσα είναι πρώτα µε µεγάλη διαφορά. Το 82% των ερωτώµενων θα ενδιαφερόταν να περιλαµβάνει η βιβλιοθήκη υλικό που να καλύπτει γενικότερες µορφωτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες τους. Αυτό είναι πιο έντονο µεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών, του διοικητικού προσωπικού και όσον δεν είναι ικανοποιηµένοι από την µέχρι τώρα χρήση της βιβλιοθήκης. Από αυτό το 82% του συνόλου, το 62% πιστεύει ότι η βιβλιοθήκη θα πρέπει να περιλαµβάνει υλικό από τον τοµέα της λογοτεχνίας. Ακολουθούν οι τοµείς των κοινωνικών θεµάτων, της ιστορίας/αρχαιολογίας και του κινηµατογράφου/θεάτρου. Η πλειοψηφία του 60% διαφωνεί µε την τοποθέτηση του βιβλίου σε κλειστό βιβλιοστάσιο που δεν είναι προσιτό στους χρήστες. Επίσης το 57% διαφωνεί γενικά µε τον περιορισµό του χώρου του αναγνωστηρίου. Αντίθετα το 87% θεωρεί αρκετά σηµαντική την δυνατότητα εξωτερικού δανεισµού βιβλίου και κυρίως οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και γενικότερα όσοι ασχολούνται µε την έρευνα. Σχεδόν οι µισοί από τους ερωτώµενους στο δείγµα (49%) προτιµούν να κάνουν έρευνα για το αντικείµενο που τους ενδιαφέρει στη βιβλιοθήκη µε τη βοήθεια ειδικού βιβλιοθηκονόµου. Το 34% θα προτιµούσε να κάνει κάτι τέτοιο µόνο του, ενώ το 17% προτιµά να υποβάλει το ερώτηµα και να αναλαµβάνει ο βιβλιοθηκονόµος την ολοκλήρωση της έρευνας. Το 88% θεωρεί χρήσιµη την καθιέρωση από το προσωπικό της βιβλιοθήκης τακτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης στη χρήση της. Η συντριπτική πλειοψηφία του 77% πιστεύει πως µια τέτοια εκπαίδευση θα πρέπει να καθιερωθεί στα πλαίσια σεµιναρίων επαναλαµβανόµενα τακτικά και µε προαιρετική παρακολούθηση. Οσον αφορά τους τοµείς που θα πρέπει να καλύπτουν αυτά τα προγράµµατα εκπαίδευσης, σπουδαιότερος κρίνεται η χρήση του Internet και των cd-rom. Αναφορικά µε τη σπουδαιότητα υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχει κατά προτεραιότητα η βιβλιοθήκη, οι τρεις πρώτες σε σειρά είναι η πρόσβαση στο Internet µέσω των σταθµών εργασίας της βιβλιοθήκης, ο διαδανεισµός βιβλίων και φωτοτυπηµένων τεκµηρίων και η πρόσβαση από απόσταση µέσω Internet. Παρόλα αυτά το 82% των ερωτώµενων δεν φαίνονται διατεθειµένοι να επιβαρυνθούν µε µια µικρή επιπλέον χρέωση για κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές και για τη χρήση του σχετικού εξοπλισµού. Αναφορικά µε τους τοµείς της υλικοτεχνικής υποδοµής της βιβλιοθήκης, το 73% ανέφερε ότι θα πρέπει να δωθεί προτεραιότητα στα φωτοτυπικά µηχανήµατα. Το 63% ανέφερε τις θέσεις εργασίας Η/Υ για πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων της βιβλιοθήκης και το 62% ανέφερε τους εκτυπωτές. 101

5 EYΡΗΜΑΤΑ 102

6 ΕΥΡΗΜΑΤΑ Για την έρευνα αυτήν ρωτήθηκαν συνολικά 865 άτοµα που σχετίζονται άµεσα µε το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Το 73% αυτών ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, το 8% µεταπτυχιακοί φοιτητές, το 11% ανήκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό, το 3% στο διοικητικό προσωπικό και το 6% ήταν εξωτερικοί χρήστες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου. Η έκθεση αυτή αποτελεί µια περίληψη των σπουδαιότερων ευρηµάτων που προκύπτουν από την µελέτη των στατιστικών πινάκων, όπου τα αποτελέσµατα διασταυρώνονται κατά φύλο, ηλικία, κατηγορία ερωτώµενου, βαθµός χρήσης της βιβλιοθήκης, κύριος λόγος χρήσης της, βαθµός ικανοποίησης από την βιβλιοθήκη και ειδικά για την µεγάλη πλειοψηφία των προπτυχιακών, το τµήµα στο οποίο ανήκουν. Τα ευρήµατα χωρίζονται σε δέκα µεγάλες ενότητες σύµφωνα µε το περιεχόµενο των αντίστοιχων ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου και των πληροφοριών που απορρέουν από αυτές. Συντοµογραφίες Στο κείµενο θα γίνει χρήση των παρακάτω συντοµογραφιών : Κατηγορία ερωτώµενου ΠΦ Προπτυχιακοί φοιτητές ΜΦ Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΕΠ Εκπαιδευτικό προσωπικό Π ιοικητικό προσωπικό ΕΧ Εξωτερικοί χρήστες Τµήµα (προπτυχιακοί φοιτητές) Εφ. Πλ. Εφηρµοσµένη Πληροφορική ΕΟΠΣ ιεθνών Ευρωπαικών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών Λογ. Χρ. Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική Ο Ε Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων Οικ. Οικονοµικό Α. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Χρησιµοποιείτε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ; Από το σύνολο των ερωτώµενων, το 79% είναι χρήστες (τακτικοί ή όχι) της Βιβλιοθήκης. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα αυξηµένο στις περιπτώσεις των ΜΦ (96%), του ΕΠ (93%) και των ερωτώµενων µε ηλικία 25 ετών και πάνω (90%). Χαµηλότερο είναι στις περιπτώσεις των ΠΦ (73%) και ιδιαίτερα µεταξύ αυτών που ανήκουν στα τµήµατα Εφ.Πλ. (65%), Λογ.Χρ. (74%) και Οικ. (68%). Σε όλες τις άλλες κατηγορίες ερωτώµενων τα ποσοστά χρήσης είναι κοντά στο γενικό ποσοστό του 79%. Χρησιµοποιείτε κάποια άλλη Βιβλιοθήκη ; Το 32% των ερωτώµενων ανέφερε ότι χρησιµοποιεί και κάποια άλλη βιβλιοθήκη. Υψηλότερα ποσοστά χρήσης άλλης βιβλιοθήκης εµφανίζονται στις περιπτώσεις των : ΜΦ (39%), ΕΠ (59%), ΕΧ (80%), όσων κάνουν ήδη βαριά χρήση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (40%), όσοι χρησιµοποιούν την Βιβλιοθήκη κυρίως για έρευνα (45%), προσωπική ενηµέρωση (38%) ή για ανάγνωση δικών τους βιβλίων (42%), καθώς επίσης και 103

7 οι ΠΦ του Τµήµατος ΕΟΠΣ (47%), όσοι είναι λίγο ή πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (38%) και οι ηλικίες των (39%) και 25 ετών και πάνω (47%). Χαµηλότερα ποσοστά χρήσης άλλης βιβλιοθήκης εµφανίζουν οι : ΠΦ (24%), Π (22%), όσοι ήδη κάνουν ελαφρά ή και καθόλου χρήση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (23% και 14% αντίστοιχα), οι ηλικίες έως 20 ετών (21%) και οι ΠΦ των Τµηµάτων Εφ.Πλ. (20%), Λογ.Χρ. (19%), Ο Ε (23%) και Οικ. (17%). Ποιές άλλες βιβλιοθήκες χρησιµοποιείτε ; Από το 32% του συνολικού δείγµατος που ανέφερε ότι χρησιµοποιεί (και) κάποια άλλη βιβλιοθήκη (278 ερωτώµενοι), το 59% ανέφερε την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., το 27% την Κεντρική ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, το 11% την Βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου Πνευµατικού Κέντρου, το 9% τη Βιβλιοθήκη ιεθνούς Ευρωπαικού και Οικονοµικού ικαίου και το 5% την Βιβλιοθήκη του Μαθηµατικού Τµήµατος του Α.Π.Θ. Αλλες Βιβλιοθήκες αναφέρθηκαν κατά 33% περίπου. Κατά µέσον όρο κάθε δύο ερωτώµενοι ανέφεραν τρείς περίπου βιβλιοθήκες. Β. ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ Για ποιούς λόγους δεν χρησιµοποιείτε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ; Η ερώτηση αυτή απευθυνόταν στους 183 ερωτώµενους που ανέφεραν ότι δεν χρησιµοποιούν καθόλου την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (21% στο συνολικό δείγµα). Το 41% αυτών ανέφερε ότι δεν συνηθίζει να χρησιµοποιεί βιβλιοθήκες γενικά. Οσοι ισχυρίστηκαν κάτι τέτοιο είναι περισσότερο άντρες παρά γυναίκες (46% έναντι 35%), είναι ερωτώµενοι έως 20 ετών (51%) και ανήκουν στα Τµήµατα ΕΟΠΣ και Ο Ε (53% και 67% αντίστοιχα). Αντίθετα αυτό δεν αναφέρθηκε καθόλου από ΜΦ και ΕΠ. Το 26% ανέφερε ότι χρησιµοποιεί την προσωπική του βιβλιοθήκη. Αυτή η αναφορά έγινε κατά 43% από το ΕΠ, κατά 51% από άτοµα έως 20 ετών και κατά 50% και 37% αντίστοιχα από ΠΦ των Τµηµάτων Λογ.Χρ. και Οικ. Το 10% ανέφερε ότι προτιµά να χρησιµοποιεί περισσότερο άλλες πηγές πληροφόρησης, το 7% δεν εξυπηρετείται από το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, το 4% ανέφερε ότι η χρήση της Βιβλιοθήκης δεν απαιτείται για τις σπουδές ή το διδακτικό τους έργο, ενώ διάφορες άλλες αναφορές έγιναν από το 16%. Γ. ΧΡΗΣΤΕΣ Για ποιούς λόγους χρησιµοποιείτε συνήθως τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ; 104

8 Από το 79% του δείγµατος που χρησιµοποιούν την Βιβλιοθήκη του Πανεπι-στηµίου Μακεδονίας, το 46% ανέφερε ότι το κάνει για λόγους που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Το 39% ανέφερε ότι το κάνει για λόγους που σχετίζονται µε Ερευνα, ενώ το 14% για γενικότερους προσωπικούς ενηµερω-τικούς και µορφωτικούς λόγους και το 21% για ανάγνωση δικών τους βιβλίων. Λόγους που σχετίζονται µε εκπαιδευτική διαδικασία ανέφεραν κυρίως ΠΦ (53%), ΕΠ (57%), ΠΦ των Ο Ε (54%) και Οικ. (70%), άτοµα πάρα πολύ ικανοποιηµένα από την Βιβλιοθήκη (61%) και οι ηλικίες µέχρι 20 ετών (54%). Λόγους που σχετίζονται µε την Ερευνα ανέφεραν πιό συχνά σε σχέση µε άλλους ΜΦ (85%) και ΕΠ (88%), άτοµα 25 ετών και άνω (74%) και οι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης (47%). Προσωπική ενηµέρωση και µόρφωση ανέφεραν κυρίως µέλη του Π (94%), άτοµα 25 ετών και άνω (20%), οι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης (27%) και οι ΠΦ του Ο Ε (21%). Τέλος, πηγαίνουν για να διαβάσουν δικά τους βιβλία κυρίως οι ΕΧ (71%), άτοµα έως 21 ετών (31%), όσοι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από την χρήση της οι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης και οι ΠΦ των Τµηµάτων Λογ.Χρ. (42%) και Οικ. (30%). Σε γενικές γραµµές πόσο ικανοποιηµένος είστε από τις συναλλαγές σας µε τη βιβλιοθήκη ; Από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης καθόλου ικανοποιηµένοι είναι µόλις το 2% και λίγο ικανοποιηµένοι το 23%.Αντίθετα πολύ ικανοποιηµένοι είναι δύο στους τρείς χρήστες σχεδόν (65%) και πάρα πολύ το 10%. Ο µέσος βαθµός ικανο-ποίησης σε µία κλίµακα από το 1 (καθόλου ικανοποιηµένος) έως το 4 (πάρα πολύ ικανοποιηµένος) είναι 2,83 µε υψηλότερους µ έσους (πιό ικανοποιηµένοι) να εµφανίζονται στις περιπτώσεις των ΜΦ (2,97), ΕΠ (3,07), Π (3,44), όσων πηγαίνουν εκεί για προσωπική ενηµέρωση (2,94) και όσων είναι πάνω από 25 ετών (3,05). Αντίθετα χαµηλότεροι µέσοι (λιγότερο ικανοποιηµένοι) εµφανί-ζονται στις περιπτώσεις των ΕΧ (2,51), όσων πηγαίνουν εκεί για ανάγνωση δικών τους βιβλίων (2,66), ερωτώµενων µε µ ικρότερη ηλικία και ΠΦ των Τµηµάτων ΕΟΠΣ (2,64) και Λογ.Χρ. (2,63). Πόσο συχνά θα λέγατε ότι χρησιµοποιείτε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ; Το 44% των ερωτώµενων - χρηστών πηγαίνουν στην Βιβλιοθήκη µία µε δύο φορές την εβδοµάδα, ενώ το 26% πηγαίνει εκεί δύο µε τρείς φορές το µήνα. Μία φορά το µήνα πηγαίνει το 15%. Ετσι αν χαρακτηρίσουµε σαν βαριά χρή-ση µια συχνότητα επίσκεψης τουλάχιστον µία φορά το µήνα τότε το 85% των χρηστών είναι ήδη βαριοί χρήστες. Ελαφριά χρήση κάνει το υπόλοιπο 15%. Στους βαρύτερους χρήστες συγκαταλέγονται : ΜΦ και ΕΠ µε ποσοστό χρήσης τουλάχιστον µία φορά το µήνα 91% και 93% αντίστοιχα, όσοι πηγαίνουν εκεί για λόγους Ερευνας (89%), όσοι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι (91%) και όσοι είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την Βιβλιοθήκη (94%), καθώς και οι ηλικίες άνω των 25 ετών (90%). Στους ελαφρύτερους χρήστες συγκαταλέγονται : Π (72%), ΠΦ του Τµήµατος Εφ.Πλ. (73%) και άτοµα µέχρι 20 ετών (81%). Για ποιό λόγο κυρίως χρησιµοποιήσατε τη βιβλιοθήκη τον τελευταίο µήνα ; Από εκείνους τους ερωτώµενους που χρησιµοποίησαν την Βιβλιοθήκη τον τελευταίο µήνα (85% επί των χρηστών), το 50% πήγε για διάβασµα στο αναγνωστήριο. Το 15% ανέφερε ότι πήγε για εσωτερικό δανεισµό βιβλίων, το 13% για χρήση περιοδικών, το 7% για εξωτερικό δανεισµό και το 5% για αναζήτηση πρωτογενών στοιχείων από στατιστικές πηγές. Το διάβασµα στο αναγνωστήριο αναφέρθηκε συχνότερα από ΠΦ (66%), ΕΧ (88%), όσους πηγαίνουν απλά για ανάγνωση δικών τους βιβλίων (82%), ΠΦ των Τµηµάτων Λογ.Χρ. (72%), 105

9 Ο Ε (62%) και Οικ. (87%), άτοµα που δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένα από την Βιβλιοθήκη (90%), καθώς και άτοµα έως 20 (76%) και 21 ετών (70%). Για εσωτερικό δανεισµό πήγαν συχνότερα σε σχέση µε άλλους άτοµα που ασχολούνται µε την Ερευνα (23%), ΠΦ των Εφ.Πλ. (25%) και ΕΟΠΣ (34%), καθώς και άτοµα ετών (20%). Για χρήση περιοδικών πήγαν συχνότερα σε σχέση µε άλλους οι ΜΦ (28%) και µέλη του ΕΠ (46%), όσοι ασχολούνται µε Ερευνα (27%) και ερωτώµενοι άνω των 25 ετών (35%). Τον εξωτερικό δανεισµό ανέφεραν συχνότερα οι ΜΦ (41%) και οι ηλικίες άνω των 25 ετών (22%).. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΤΟΧΟΙ Ποιό θα ήταν το πιο εξυπηρετικό για σας ωράριο της βιβλιοθήκης ; Οι απαντήσεις που ξεχωρίζουν στις ερωτήσεις αυτές που απευθύνονται στο σύνολο των ερωτώµενων του δείγµατος και αφορούν το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καθηµερινά, το Σάββατο και την Κυριακή είναι : Καθηµερινά : Από 08:00 (67%) έως 20:00 (34%) ή 22:00 (22%) Σάββατο : Από 08:00 (40%) έως πριν τις 19:00 (41%) - Κλειστά (25%) Κυριακή : Από 08:00 (24%) έως πριν τις 19:00 (24%) - Κλειστά (52%) Αυτές οι ώρες αναφέρονται µε τα υψηλότερα ποσοστά από όλες σχεδόν τις κατηγορίες ερωτώµενων. Οι όποιες διαφορές είναι ποσοτικές (στα ποσοστά) και όχι ποιοτικές (στις ώρες αυτές καθαυτές). Ποιός πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο κύριος στόχος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου ; Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων (87%) συµφωνεί ότι η Βιβλιοθήκη θα πρέπει να υποστηρίζει εξίσου το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό έργο του Πανεπιστηµίου. Μόνον το 10% και 4% αντίστοιχα ανέφεραν ότι θα πρέπει να υποστηρίζει κύρια το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό έργο. Σε ποιό βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τα παρακάτω : Η βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει υπηρεσίες και σε χρήστες που δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστηµίου. Πάνω από τους µισούς ερωτώµενοι (53%) συµφωνούν µε αυτήν την φράση, ενώ ένα επιπλέον 14% συµφωνεί απόλυτα. Το 21% διαφωνεί και το 13% διαφωνεί απόλυτα. Γενικά συµφωνεί το 67% και διαφωνεί το 33%. Σε µία κλίµακα από το 1 έως το 4, όπου το 1 σηµαίνει διαφωνώ απόλυτα και το 4 συµφωνώ απ όλυτα, ο µέσος όρος είναι στο 2,68 (η πλειοψηφία συµφων εί). Παρατήρηση των µέσων όρων κατά κατηγορία ε ρωτώµενων δείχνει ότι περισσότερο (σε σχέση µε τον µέσο όρο του δείγµατος) συµ φωνούν όλοι πλην των ΠΦ, όσοι κάνουν βαριά χρήση της Βιβλιοθήκης, όσοι τη ν χρησιµοποιούν για έρευνα και προσωπική ενηµέρωση, όσοι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από αυτή και οι ηλικίες άνω των 23 ετών. Περισσότερο διαφωνούν οι ΠΦ, οι ελ αφροί χρήστες, όσοι την χρησιµοποιούν κυρίως για εκπαίδευση και οι ηλικίες έως 21 ετών. Σε ποιό βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τα παρακάτω : Πρέπει να υπάρχει ειδική αυξηµένη χρέωση για υπηρεσίες που παρέχονται σε εξωτερικούς χρήστες. Η πλειοψηφία του 44% διαφωνεί µε την φράση αυτή, ενώ ένα επιπλέον 16% διαφωνεί απ όλυτα. Το 32% συµφωνεί και το 9% συµφωνεί απόλυτα. Γενικά συµφωνεί το 41% και διαφωνεί το 59%. Στην ίδια κλίµακα βαθµολογίας, ο µέσος όρο ς για αυτήν την ερώτηση είναι 2, 34 (η πλειοψηφία δια φωνεί). Κυρίως διαφωνούν οι γυναίκες, οι ΕΧ, όσοι πηγαίνουν στην Βιβλιοθήκη για ανάγνωση δικών τους βιβλίων, όσοι δεν είναι καθόλ ου ικανοποιηµένοι µε την χρήση της, οι ηλικίες ετών και οι ΠΦ στα Τµήµατα ΕΟΠΣ και Λογ.Χρ. Εκεί όπου η 106

10 πλειοψηφία συµ φωνεί, αντίθετα µε το σύνολο του δείγµατος είναι στις περιπτώσεις τω ν ΜΦ, ΕΠ και Π, καθώς και όσοι είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης. Ε. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΥΛΙΚΟ Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε ξενόγλωσσο υλικό για την κάλυψη των πληροφοριακών σας αναγκών ; Το 21% δεν χρησιµοποιεί ποτέ ξενόγλωσσο υλικό για την κάλυψη των πληρο-φοριακών του αναγκών. Το 29% ανέφερε ότι χρησιµοποιεί σπάνια και το 11% ότι χρησιµοποιεί, αλλά όχι συχνά. Συχνά κάνει χρήση ξενόγλωσσου υλικού το 11%, ενώ πολύ συχνά και σχεδόν αποκλειστικά το 13% και 11% αντίστοιχα. Σε µία κλίµακα βαθµολόγησης όπου το ποτέ αντιστοιχεί στο 0 και το σχεδόν αποκλειστικά στο 5, ο µέσος όρος χρήσης ξενόγλωσσου υλικού είναι στο 2,03 (όχι συχνά). Παρατήρηση των µέσων όρων κατά κατηγορία φανερώνει ότι πο-λύ συχνή και σχεδόν αποκλειστική χρήση ξενόγλωσσου υλικού παρατηρείται κυρίως στους ΜΦ και το ΕΠ, ενώ πολύ συχνή χρήση σε άτοµα άνω των 25 ετών και όσους χρησιµοποιούν την Βιβλιοθήκη κυρίως για Ερευνα. Αντίθετα τα χαµηλότερα ποσοστά συχνής χρήσης ξενόγλωσσου υλικού παρατηρούνται µεταξύ των ΠΦ του Τµήµατος Οικ., όσων δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από τη χρήση της Βιβλιοθήκης, των ηλικιών έως 21 ετών, του Π και των ΠΦ. Ποιά/ποιές από τις παρακάτω γλώσσες µ πορείτε να χρησιµοποιήσετε, για να µελετήσετε υλικό που καλύπτει τις ανάγκες σας ; Τα Αγγλικά αναφέρθηκαν κατά 98% από το σύνολο ακολουθούµενα µε µεγάλη διαφορά από τα Γαλλικά και τα Γερµανικά (15%). Το 8% ανέφερε τα Ιταλικά και το 1% τα Ισπανικά, τα Ρωσικά και διάφορες άλλες γλώσσες. ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Αριθµώντας κατά σειρά σπουδαιότητας από το 1 έως το 13, πείτε µου παρακαλώ ποιά από αυτά τα είδη υλικού θα σας ενδιέφερε να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης ; Στον πίνακα που ακολουθεί παρου σιάζονται τα είδη υλικού που αναφέρονται στην ερώτηση και που ενδιαφέρει τους ερωτώµενους να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης, σε φθίνουσα σειρά κατάταξης, έτσι όπως προκύπτει µε βάση τον µέσο όρο κατάταξης από 1 έως 13. ΕΙ Η ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Βιβλία 1 2,56 Περιοδικά 2 4,56 ιδακτικά Εγχειρίδια 3 6,03 Εφηµερίδες 4 6,03 Στατιστικά εδοµένα 5 6,38 ιδακτορικές ιατριβές 6 6,84 Εγκυκλοπαίδειες 7 7,07 Πτυχιακές Εργασίες 8 Κυβερνητικές Εκδόσεις 9 7,69 Βιβλιογραφίες 10 8,17 Αρχειακό Υλικό 11 8,69 Πρακτικά Συνεδρίων 12 8,85 Τεχνικές Εκθέσεις 13 10,16 7,36 107

11 Τα βιβλία και τα περιοδικά είναι καθαρά πρώτο και δεύτερο αντίστοιχα σε σειρά σπουδαιότητας, όσον αφορά την ανάγκη να συµπεριλαµβάνονται στην συλλογή µιας βιβλιοθήκης. Τα διδακτικά εγχειρίδια και οι εφηµερίδες καταλαµβάνουν την τρίτη και τέταρτη θέση µε ελάχιστη διαφορά µεταξύ τους, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν τα στατιστικά δεδοµένα. Οι διδακτορικές διατριβές, οι εγκυκλοπαίδειες, οι πτυχιακές εργασίες, οι κυβερνητικές εκδόσεις και οι βιβλιογραφίες καταλαµβάνουν τις θέσεις έξι έως δέκα µε σχεδόν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους, ενώ αρχειακό υλικό, πρακτικά συνεδρίων και τεχνικές εκθέσεις καταλαµβάνουν τις τρείς τελευταίες θέσεις σε σειρά σπουδαιότητας. Για ποιά από αυτά τα είδη υλικού θα προτιµούσατε την ηλεκτρονική από την έντυπη µορφή υλικού ; Στην ερώτηση αυτή που τέθηκε στο σύνολο των ερωτώµενων, κάθε ένας ανέφερε κατά µέσο όρο τέσσερα είδη υλικού. Πρώτο και µε διαφορά αναφέρθηκαν τα στατιστικά δεδοµένα από το 59% των ερωτώµενων. Ακολουθούν µε διαφορά τα περιοδικά, οι βιβλιογραφίες/ευρετήρια περιοδικών και οι εφηµερίδες που αναφέρθηκαν από το 43%, 38% και 37% αντίστοιχα. Αυτά τα είδη συµπληρώνουν την πρώτη τετράδα και ακολουθούν το αρχειακό υλικό (31%), τα βιβλία και οι κυβερνητικές εκδόσεις (30%), οι εγκυκλοπαίδειες /λεξικά (27%), οι πτυχιακές εργασίες (25%)και οι διδακτορικές διατριβές (24%). Με ποσοστά κάτω του 20% αναφέρθηκαν τα πρακτικά συνεδρίων (19%), τα διδακτικά εγχειρίδια (16%) και οι τεχνικές εκθέσεις (15%). Το 3% δεν εξέφρασε καµία προτίµηση. Αριθµώντας από το 1 έως το 5 κατά σειρά σπουδαιότητας, πείτε µου παρακαλώ ποιές άλλες µ ορφές υλικού θα θέλατε να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης ; Σηµάδι των καιρών µας, τα πολυµέσα δεν θα µπορούσαν παρά να καταλάβουν καθαρά την πρώτη θέση σε σειρά σπουδαιότητας εναλλακτικών µορφών υλικού. Τελικά είναι γεγονός ότι οι προτιµήσεις των σηµερινών νέων τείνουν προς τις πιό ολοκληρωµένες µορφές πληροφόρησης αφού τα πολυµέσα συνδυάζουν κίνηση, εικόνα, ήχο και ανθρώπινη παρεµβολή. Είναι φυσικό να ακολουθούν οι βιντεοκασέτες που συνδυάζουν εικόνα, κίνηση και ήχο. Με την εικόνα να προηγείται σταθερά έναντι του ήχου ακολουθούν τα σλάιντς (µόνο εικόνα) και οι µικροφόρµες, ενώ οι κασέτες (µόνον ήχος) είναι στην τελευταία θέση. ΕΙ Η ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Πολυµέσα 1 2,39 Βιντεοκασέτες 2 2,62 Σλάιντς 3 2,93 Μικροφόρµες 4 3,32 Κασέτες 5 3,64 Θα σας ενδιέφερε να περιλαµβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης υλικό που να καλύπτει γενικότερες µορφωτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες ; Το 82% των ερωτώµενων στο δείγµα θα ενδιαφερόταν να περιλαµβάνει η Βιβλιοθήκη υλικό που να καλύπτει γενικότερες µορφωτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες. Υψηλότερα ποσοστά ενδιαφεροµένων εµφανίζονται µεταξύ των γυναικών (87%), των ΠΦ (86%), του Π (87%), των ΠΦ των Τµηµάτων Ο Ε (92%) και Οικ. (89%), όσων είναι λίγο ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης (87%) και των ηλικιών των 21 (86%), 22 (88%) και ετών (90%). Αντίθετα τα χαµηλότερα ποσοστά ενδιαφεροµένων εµφανίζονται µεταξύ των ΜΦ (74%), του ΕΠ (65%) και των ΕΧ (73%), όσων κάνουν ελαφρά χρήση της Βιβλιοθήκης (76%), των ΠΦ 108

12 του Τµήµατος Λογ.Χρ. (76%), όσων είναι καθόλου (64%) και πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης (71%) και των ηλικιών άνω των 25 ετών (69%). Παρακαλώ πείτε µου από τους τοµείς που θα σας διαβάσω, από ποιούς θα πρέπει να περιλαµβάνει υλικό η βιβλιοθήκη ; Από τους 709 ερωτώµενους που απάντησαν θετικά στην προηγούµενη ερώτηση (82% στο συνολικό δείγµα) το 62% πιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη θα πρέπει να περιλαµβάνει υλικό από τον τοµέα της λογοτεχνίας. Την πρώτη τετράδα κλείνουν οι τοµείς των κοινωνικών θεµάτων (49%), της ιστορίας/ αρχαιολογίας (48%) και του κινηµατογράφου/θεάτρου (48%). Ακολουθούν η µουσική (44%), η γεωγραφία/τουρισµός (40%), ο αθλητισµός (38%), οι καλές τέχνες (33%) και η φιλοσοφία/θρησκεία (31%). Το 3% ανέφερε διάφορους άλλους τοµείς, ενώ κατά µέσον όρο κάθε ερωτώµενος ανέφερε τέσσερις τοµείς. Ζ. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Συµφωνείτε µε την τοποθέτηση των βιβλίων σε κλειστό βιβλιοστάσιο που δεν είναι προσιτό στους χρήστες ; Στην πλειοψηφία τους (60%) οι ερωτώµενοι στο δείγµα διαφωνούν µε την προοπτική που αναφέρεται στην ερώτηση. Συµφωνεί το 38%, ενώ το 2% δεν γνώριζε να απαντήσει. Οι περιπτώσεις όπου η πλειοψηφία συµφωνεί, αντίθετα µε το σύνολο είναι αυτές του Π (70%), όσων είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης (52%) και των ΠΦ των Τµηµάτων της Λογ.Χρ. (54%) και των Οικ. (54%). Αυτοί που διαφωνούν έντονα είναι στην πλειοψηφία τους ερωτώµενοι από το ΕΠ (µόλις το 26% συµφωνεί), ελαφροί χρήστες (30%), όσοι ασχολούνται κυρίως µε Ερευνα (32%) και ΠΦ των Τµηµάτων Εφ.Πλ. (28%) και Ο Ε (22%). Αν ο χώρος του αναγνωστηρίου περιοριζόταν, ώστε τα βιβλία να είναι άµεσα προσιτά στο κοινό που χρησιµοποιεί τη βιβλιοθήκη, µε παράλληλη δυνατότητα δανεισµού, πόσο θα συµφωνούσατε ή θα διαφωνούσατε µε µια τέτοια κίνηση περιορισµού του αναγνωστηρίου ; Το 21% διαφωνεί απόλυτα µε µια τέτοια κίνηση από τη µεριά της Βιβλιοθήκης. Ενα επιπλέον 36% διαφωνεί. Συµφωνεί το 33% και συµφωνεί απόλυτα το 10%. Ετσι οι διαφωνούντες φτάνουν το 57% και αυτοί που συµφωνούν το 43%. Σε µία κλίµακα από το 1 έως το 4, όπου το 1 σηµαίνει διαφωνώ απόλυτα και το 4 συµφωνώ απόλυτα, ο µέσος όρος είναι στο 2,33 (η πλειοψηφία διαφωνεί). Παρατήρηση των µέσων όρων κατά κατηγορία ερωτώµενων δείχνει ότι περισσότερο (σε σχέση µε τον µέσο όρο του δείγµατος) συµφωνούν, µάλιστα κατά ελαφρά πλειοψηφία, οι κατηγορίες Π, ελαφρών και όχι χρηστών και οι ΠΦ των Τµηµάτων Εφ.Πλ., Ο Ε και Οικ. Περισσότερο διαφωνούν οι κατηγορίες των ΕΧ, όσων κάνουν βαριά χρήση της Βιβλιοθήκης, όσων πηγαίνουν εκεί κυρίως 109

13 για ανάγνωση δικών τους βιβλίων, όσων είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης και οι ΠΦ των ΕΟΠΣ και Λογ.Χρ. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη δυνατότητα να δανείζεστε εσείς βιβλία για χρήση έξω από το χώρο της βιβλιοθήκης (εξωτερικός δανεισµός) ; Μόλις το 3% των ερωτώµενων θεωρούν καθόλου σηµαντική τη δυνατότητα του εξωτερικού δανεισµού, ενώ µόνο το 10% την θεωρεί λίγο σηµαντική. Αντίθετα, το 32% τη θεωρεί σηµαντική και το 55% πολύ σηµαντική. Αν και δεν τίθεται θέµα για τις προτιµήσεις των ερωτώµενων, περισσότερο σηµαντικός θεωρείται ο εξωτερικός δανεισµός από τους ΜΦ, το ΕΠ, όσους ασχολούνται κυρίως µε Ερευνα, όσους είναι πολύ και πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την Βιβλιοθήκη, όσους είναι άνω των 25 ετών και τους ΠΦ στα Τµήµατα Ο Ε και Οικ. Οχι σηµαντικός θεωρείται κατά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε το πενιχρό 13% του συνόλου, από τους ΕΧ, τους µη χρήστες της Βιβλιοθήκης, όσους πηγαίνουν απλά για ανάγνωση δικών τους βιβλίων, τους µη ικανοποιηµένους από την χρήση της Βιβλιοθήκης και τους ΠΦ των Τµηµάτων Εφ.Πλ. και Λογ.Χρ. Η. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Προτιµάτε να κάνετε την έρευνα για το αντικείµενο που σας ενδιαφέρει στη βιβλιοθήκη ; Σχεδόν οι µισοί από τους ερωτώµενους στο δείγµα (49%) προτιµούν να κάνουν έρευνα για το αντικείµενο που τους ενδιαφέρει στη Βιβλιοθήκη µε τη βοήθεια ειδικού βιβλιοθηκονόµου. Ενας στους τρεις (34%) θα προτιµούσε να κάνει κάτι τέτοιο µόνος/η του, ενώ το 17% προτιµά να υποβάλλει το ερώτηµα και να αναλαµβάνει ο βιβλιοθηκονόµος την ολοκλήρωση της έρευνας. Η απάντηση µόνος/η δόθηκε κατά πλειοψηφία από ΕΧ (45%), όσους πηγαίνουν στην Βιβλιοθήκη κυρίως για να διαβάσουν δικά τους βιβλία (48%), όσους δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από την χρήση της (64%) και τους ΠΦ του Τµήµατος ΕΟΠΣ (48%). 110

14 Την βοήθεια του βιβλιοθηκονόµου προτιµούν κατά πλειοψηφία όλες οι άλλες κατηγορίες ερωτώµενων και κυρίως οι ΜΦ (63%), όσοι πηγαίνουν στην Βιβλιοθήκη κυρίως για προσωπική ενηµέρωση (55%) και οι ΠΦ του Οικ. Τµήµατος. Οσοι θα προτιµούσαν να αναλαµβάνει ο βιβλιοθηκονόµος την έρευνα ύστερα από την υποβολή του ερωτήµατος από τον ενδιαφερόµενο, αν και µειοψηφία σχεδόν παντού, ήταν αναλογικά περισσότεροι στις κατηγορίες του Π (26%) και των ΠΦ του Τµήµατος Εφ.Πλ. (33%). Πιστεύετε ότι θα σας ήταν χρήσιµη η καθιέρωση, από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, τακτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιο-θήκης των πληροφοριακών πηγών και των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης; Το 88% των ερωτώµ ενων θεωρούν κάτι τέτοιο χρήσιµο, οπότε δεν τίθεται θέµα για τις προτιµήσεις των ερωτώ µενων. Μόνον οι ΕΧ και οι ΠΦ των Τµηµάτων Εφ.Πλ., ΕΟΠΣ και Λογ.Χρ. θεωρούν χρήσιµη την εκπαίδευση αυτή σε ποσοστό χαµηλότερο (80% - 82%). Σε ποιά βάση πιστεύετε ότι θα έπρεπε να καθιερωθούν αυτά τα προγράµµατα για τους φοιτητές ; Μόλις το 4% των ερωτώµενων ανέφερε ότι τα προγράµµατα εκπαίδευ σης στη χρήση της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να καθιερωθούν στη βάση υποχρεωτικού µαθήµα τος στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών. Το 14% ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει στη βάσ η προαιρετικού µ αθήµατος στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών. Η συντριπτική πλειοψ ηφία του 77% πιστεύει πως θα ήταν καλύτερο να καθιερωθούν στα πλαίσια σεµιναρίων επαναλαµβανό-µενα τακτικά µε προαιρετική παρακολούθηση. Τέλος, το 5% δεν γνώριζε να απαντήσει. Α ριθµώντας από το 1 έως το 5 κατά σειρά προτεραιότητας, πείτε µου παρακαλώ ποιούς από τους ακόλουθους τοµείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να καλύπτουν τα προγράµµ ατα εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφικής εκπαίδευσης ; Πρώτο και µε διαφορά το Internet είναι σύµφωνο µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σηµερινών νέων ακολουθούµενο από τα CD-ROM τον σύγχρονο και αποτελ εσµατικό τρόπο αποθήκευσης δεδοµένων. Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο κατάλογος, δηλαδή ο παραδοσιακός τρόπος προσπέλασης αρχείων. Βιβλιογραφίες και πηγές κλείνουν την σειρά προτίµησης στους τοµείς εκπαίδευσης στη χρήση της Βιβλιοθήκης. Internet ΕΙ Η ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 2,28 CD-ROM 2 2,41 Κατάλογο 3 2,46 Βιβλιογραφίες 4 3,89 Πηγές 5 3,92 111

15 Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµώντας από το 1 έως το 10, πείτε µου παρακαλώ από τις υπηρεσίες αυτές ποιές πιστεύετε ότι πρέπει να παρέχει κατά προτεραιότητα η βιβλιοθήκη ; ύο διαφορετικές υπηρεσίες καταλαµβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Η πρόσβαση στο Internet αντικατοπτρίζει τη βασική ανάγκη εκσυγχρονισµού της Βιβλιοθήκης και ο διαδανεισµός βιβλίων και φωτοτυπηµένων τεκµηρίων µια βασική πρακτική ανάγκη. Την τριάδα κλείνει η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη µέσω Internet από απόσταση. ΕΙ Η ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Πρόσβαση στο Internet µέσω των σταθµών 1 3,56 εργασίας της βιβλιοθήκης - ιαδανεισµός βιβλίων και φωτοτυπηµένων 2 3,73 τεκµηρίων - Πρόσβαση από απόσταση µέσω Internet 3 4,23 - Υπηρεσίες τρέχουσας ενηµέρωσης 4 5,12 - Πρόσβαση µέσα από το αυτοµατοποιηµένο 5 5,52 σύστηµα της βιβλιοθήκης σε δεδοµένα κειµένου, εικόνας και ήχου από άλλες βάσεις δεδοµένων που διαθέτει η ίδια η βιβλιοθήκη ή άλλοι φορείς - Σύνταξη βιβλιογραφιών πάνω σε ειδικά θέµατα - υνατότητα υποβολής πληροφοριακών 6 7 5,52 6,02 ερωτήσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου - Προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή συµπληρωµαυποχρεωτικών και τικών σηµειώσεων προαιρετικών βιβλιογραφιών υποδειγµάτων τέστ 8 6,63 κλπ που ετοιµάζει ο καθηγητής για το µάθηµα - υνατότητα υποβολής προτάσεων για αγορά υλικού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 9 6,92 - ιενέργεια εκδηλώσεων / εκθέσεων 10 7,47 Πόσο διατεθειµένος/η θα ήσασταν να επιβαρυνθείτε µε µια µικρή χρέωση για κάποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες και για τη χρήση του σχετικού εξοπλισµού, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ; Η πλειοψηφία των ερωτώµενων δεν φαίνονται διατεθειµένοι να επιβαρυνθούν για κάποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες αφού το 42% λέει ότι δεν θα ήταν καθόλου διατεθειµένο και το 40% λίγο διατεθειµένο. Μόνο το 15% θα ήταν αρκετά διατεθειµένο και µόλις το 3% πολύ διατεθειµένο. Σε µια κλίµακα βαθµολογίας από το 1 (καθόλου) έως το 4 (πολύ) ο µέσος όρος είναι στο 1,78 (καθόλου έως λίγο διατεθειµένοι). Υψηλότερα ποσοστά ερωτώµενων που είναι κάπως πιό διατεθειµένοι να επιβαρυνθούν συναντώνται εκεί όπου οι µέσοι όροι είναι υψηλότεροι. Σε αυτές τις κατηγορίες συγκαταλέγονται οι ΜΦ και το ΕΠ, οι ΠΦ στο Τµήµα της Εφ.Πλ., όσοι είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την χρήση της Βιβλιοθήκης και οι ηλικίες 25 ετών και πάνω. Οι πλέον αρνητικοί είναι οι ΕΧ, οι ΠΦ των ΕΟΠΣ, Λογ.Χρ. και Ο Ε, καθώς και όσοι είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιηµένοι από τη χρήση της Βιβλιοθήκης. Σε ποιούς από αυτούς τους τοµείς της υλικοτεχνικής υποδοµής της βιβλιοθήκης πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ; 112

16 Το σύνολο των ερωτώµενων ανέφερε κατά µέσο όρο πέντε µε έξι τοµείς στους οποίους κατά τη γνώµη τους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Η πρώτη τριάδα περιλαµβάνει τα φωτοτυπικά µηχανήµατα που συγκέντρωσε το 73% των αναφορών, τις θέσεις εργασίας (Η/Υ) για πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων της Βιβλιοθήκης (63%) και τους εκτυπωτές (62%). Ακολουθούν σε αναφορές οι αίθουσες για οµαδικές εργασίες (47%), οι περισσότερες θέσεις αναγνωστηρίου (43%), η λειτουργική επίπλωση (39%), τα µηχανήµατα προβολής οπτικοακουστικών µέσων (37%), η θέρµανση και ο κλιµατισµός του χώρου (36%), οι ατοµικές θέσεις µελέτης (33%), τα µηχανήµατα ανάγνωσης µικροφίλµ (31%), η καλαισθησία του χώρου (23%), ο φωτισµός του χώρου (23%), η µικροφωνική εγκατάσταση (19%), τα συστήµατα πυρασφάλειας (15%) και το αντικλεπτικό σύστ ηµα (11%). Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ Φύλο : Η αναλογία αντρών γυναικών στο συνολικό δείγµα ήταν 49% - 51%. Ηλικία : Εως 19 χρονών (11%), 20 χρονών (19%), 21 (19%), 22 (17%), (12%), (7%), 30 χρονών και πάνω (16%). Προπτυχιακοί φοιτητές Αποτελούσαν το 73% του συνολικού δείγµατος (628). Το 14% ανήκαν στο Τµήµα Εφ.Πλ., το 14% στο ΕΟΠΣ, το 13% στο Λογ.Χρ., το 32% στο Ο Ε και το 27% στο Τµήµα Οικ. Η κατανοµή κατά εξάµηνο ήταν : Β - 24%, - 26%, ΣΤ - 26% και Η - 24%. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Αποτελούσαν το 8% στο δείγµα (70). Το 80% αυτών ήταν επιπέδου master, το 14% ήταν υποψήφιοι διδάκτορες και το 6% ήταν ΕΜΥ. Από τους 56 µεταπτυχιακούς επιπέδου master, το 30% ανήκαν στο Τµήµα Εφ.Πλ., το 50% στο Ο Ε και το 20% στο Τµήµα Οικ. Η κατανοµή τους κατά εξάµηνο ήταν : Α - 29%, Β - 38%, Γ - 5%, - 29%. ιδακτικό προσωπικό Αποτελούσε το 11% στο συνολικό δείγµα (93). Η κατανοµή τους κατά Τµήµα ήταν : Εφ.Πλ. - 22%, ΕΟΠΣ - 10%, Λογ.Χρ. - 12%, Ο Ε - 20%, Οικ. - 28%, χωρίς απάντηση - 9%. Η κατανοµή κατά βαθµίδα ήταν : καθηγητές (17%), αναπληρωτές (11%), επίκουροι (30%), λέκτορες (17%), µέλη ΕΕΠ (9%), Βοηθοί (2%), άλλο (7%). ιοικητικό προσωπικό 113

17 Αποτελούσαν το 3% στο δείγµα ( 23). Το 78% ήταν πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, το 9% τεχνολογικής και το 13% δευτεροβάθµιας. Το 56% ανήκαν σε υπηρεσία άλλη από τα πέντε βασικά Τµήµατα. Εξωτερικοί χρήστες Αποτελούσαν το 6% του συνολικού δείγµατος (51). Το 78% αυτών ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, ενώ εκτός των άλλων συµπεριλαµβάνονταν και λίγοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές. 114

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Top Mage Advertising Έρευνα για βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 3.3 3.3.β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product MARKETING RESEARCH SERVICES Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για Evaluation of a new product Αύγουστος 200 0304prs (KM/MK) Περιεχόμενα TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ APPENDIX 2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών Εισαγωγή Η φόρµα υποβολής αποτελείται από πέντε (5) οµάδες δεδοµένων: 1. Προσωπικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ακαδ. Έτος: 2009 2010 Πρόγραµµα Σπουδών: ΕΟ Θεµατική Ενότητα ΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) Η κάθε ΓΕ, περιλαµβανοµένων των διαγραµµάτων, εισαγωγής-επιλόγου και των

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ Εισαγωγή Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µια έντονη µελέτη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των θεµάτων που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής. Μεταπτυχιακών Εργασιών

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής. Μεταπτυχιακών Εργασιών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής Μεταπτυχιακών Εργασιών Εισαγωγή Η φόρµα υποβολής αποτελείται από πέντε (5) οµάδες δεδοµένων: 1. Προσωπικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έτος Ίδρυσης: 98 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Λήξη µαθηµάτων σχολικού έτους 2010 2011 στις 10 Μαΐου 2011 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

1. Λήξη µαθηµάτων σχολικού έτους 2010 2011 στις 10 Μαΐου 2011 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 1. Λήξη µαθηµάτων σχολικού έτους 2010 2011 στις 10 Μαΐου 2011 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Μαρτίου ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται το πρόγραµµα: α) των εισιτηρίων εξετάσεων των αποφοίτων Β κύκλου ηµερήσιων ΤΕΕ, κατόχων πτυχίου ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Σπουδών, Σητεία, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 1012 Υ/MΓΥ 2 2 - Υ 400Ε -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 4. ΧΡΗΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα