ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ)"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τηλ. (031) ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX Fax (031) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ*

2 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Επέκταση του υπάρχοντος τοπικού δικτύου διασύνδεσης βάσεων δεδοµένων σε µορφή οπτικών δίσκων (cd-rom network). Υποστήριξη ανάπτυξης υβριδικού συστήµατος διαχείρισης και δικτύωσης βάσεων δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή και άλλων εφαρµογών της βιβλιοθήκης µε την αγορά επιπλέον σκληρών δίσκων Η/Υ. Σύστηµα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR-Optical Character Recognition). ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (Η/Υτερµατικά, εκτυπωτές) µε δυνατότητα υποστήριξης εφαρµογών πολυµέσων (multimedia). Επίπλωση βιβλιοθήκης (βιβλιοστάτες, εκθετήρια τευχών τρεχόντων περιοδικών, εκθετήρια νεοεισαχθέντων βιβλίων και εφηµερίδων) για προσαρµογή στο νέο διαµορφωµένο περιβάλλον µε ελεύθερης πρόσβασης βιβλιοστάσια για το κοινό και επίπλωση γραφείου για το προσωπικό. Εποπτικά µέσα για τη χρησιµοποίηση οπτικοακουστικού υλικού το οποίο θα χρησιµοποιηθεί κυρίως στα προγράµµατα εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιοθήκης που θα πραγµατοποιούνται στην αίθουσα διαλέξεων που προβλέπεται να δηµιουργηθεί µε την αναδιαµόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης που προβλέπεται στα πλαίσια του Εκσυγχρονισµός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών. Φωτοτυπικό µηχάνηµα για χρήση από το κοινό της βιβλιοθήκης. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε/Ε Εξοπλισµός της βιβλιοθήκης µε τα απαραίτητα εργαλεία για να υποστηριχθούν οι προβλεπόµενες στα πλαίσια του έργου Εκσυγχρονισµός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών ενέργειες. Βελτιστοποίηση των προσφεροµένων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης µέσα από την ανάλογη υλικοτεχνική υποδοµή και υποστήριξη της βιβλιογραφικής εκπαίδευσης των χρηστών. Προσφορά µεγαλύτερου αριθµού βάσεων δεδοµένων σε CD, ώστε να καλυφθούν οι αυξηµένες πληροφοριακές ανάγκες της πανεπιστηµιακής κοινότητας και διάθεση µεγαλύτερου αριθµού θέσεων εργασίας (Η/Υ) για online πρόσβαση. Απόκτηση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής για τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων ψηφιακής εικόνας για την ψηφιοποίηση έντυπου αρχειακού και εκπαιδευτικού υλικού. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επέκταση του υπάρχοντος συστήµατος δικτύωσης και διαχείρισης πολλαπλών βάσεων δεδοµένων. Θα αγορασθούν δύο (2) επιπλέον CD towers µε 14 CD-ROM drives συνολικά, για τον εµπλουτισµό της συλλογής της βιβλιοθήκης σε βάσεις δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή. Επίσης θα αγοραστούν σκληροί δίσκοι µεγάλης χωρητικότητας για την υποστήριξη ανάπτυξης υβριδικού συστήµατος διαχείρισης και δικτύωσης µεταφορτωµένων βάσεων δεδοµένων που θα συνδυαστεί µε το ήδη υπάρχον σύστηµα (CD-ROMs). Βελτίωση και προσαρµογή στο αναδιαµορφωµένο περιβάλλον της επίπλωσης της Βιβλιοθήκης. Για τα νέα ελεύθερης πρόσβασης βιβλιοστάσια-αναγνωστήρια που πρόκειται να δηµιουργηθούν µε την αναδιαµόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης και για τη συγκέντρωση του συνόλου του υλικού της συλλογής στο χώρο της βιβλιοθήκης θα αποκτηθούν καλαίσθητα, ανθεκτικά και λειτουργικά (µειωµένες διαστάσεις, επένδυση ξύλινη ή αποµίµηση ξύλου κλπ.) ράφια για την τοποθέτηση των βιβλίων, εκθετήρια περιοδικών µε ατοµικούς αποθηκευτικούς χώρους έτσι ώστε να µπορεί να εκτίθεται το πρόσφατο τεύχος κάθε περιοδικού στη µπροστινή επικλινή πτυσσόµενη επιφάνεια (ντουλάπι) κάθε χώρου και συγρόνως να αποθηκεύονται τα παλαιότερα τεύχη στο εσωτερικό του καθώς και εκθετήρια βιβλίων και περιοδικών. Συγχρόνως θα αγορασθεί µικρός αριθµός γραφείων-επίπλων για την εγκατάσταση των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων (βιβλιοθηκονόµων). Συµπλήρωση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού της Βιβλιοθήκης. Θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στο χώρο της βιβλιοθήκης εξοπλισµένες µε Η/Υ-τερµατικά που θα έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζουν εφαρµογές πολυµέσων και εκτυπωτές. Θα αποκτηθεί σύστηµα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (server scanner, cd-rom drive κλπ.) εφοδιασµένο µε το κατάλληλο λογισµικό, για τη µετατροπή και αποθήκευση σε ψηφιακή µορφή αρχειακού υλικού (για εκπαιδευτική ή/και διοικητική χρήση) σε έντυπη µορφή. Για την αντιµετώπιση της αυξηµένης ζήτησης παροχής υπηρεσιών αναπαραγωγής τµηµάτων των εντύπων τεκµηρίων που περιλαµβάνει στη συλλογή της η βιβλιοθήκη θα αποκτηθεί δεύτερο φωτοτυπικό µηχάνηµα για χρήση από το κοινό της βιβλιοθήκης. ηµιουργία υποδοµής για τη χρησιµοποίηση οπτικοακουστικών µέσων εποπτείας στα προγράµµατα εκπαίδευσης των χρηστών. Θα αποκτηθούν γραφοσκόπιο και data-show

4 που θα χρησιµοποιηθούν στα προγράµµατα εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιοθήκης. Τα προγράµµατα αυτά προβλέπεται να πραγµατοποιούνται σε ειδικό χώρο διαλέξεων που θα δηµιουργηθεί στα πλαίσια της γενικής αναδιαµόρφωσης των χώρων της βιβλιοθήκης. Ο ίδιος εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί και για την υποστήριξη του σχεδιαζόµενου τµήµατος οπτικοακουστικού υλικού.

5 ΤΙΜΗ A ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟ- ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΑ- ΚΟΣΤΟΣ / ΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗ- ΑΣ ΑΓΟΡΑΣ A ΣΗΣ (σε εκ. (σε εκ. δρχ.) δρχ.) 1 Εκθ. Τρεχ. τχ. Περιοδ. διαστ. 120Χ200Χ40 2 Βιβλιοστάτες διαστάσεων 90Χ200Χ50 43 Α/ Α/ Η/Υ Pentium 6 / Εκτυπωτές dot matrix 9 ακίδων 5 CD-ROM towers των 7 drives το καθένα 2 / / Σκληροί δίσκοι (SCSI / 18G) 2 / Η/Υ µε δυνατ. εφ. multimedia 10 / Γραφεία-έπιπλα 3 / Φωτοτυπικό µηχάνηµα 1 / Σύστ. Οπτ. Ανάγν. Χαρακτ. (server) 11 Σύστ. Οπτ. Ανάγν. Χαρακτ. (scanners) 1 / / Data-show 1 / Γραφοσκόπιο 1 / Εκθετήρια εφηµερίδων και βιβλίων 1 Β/ ΣΥΝΟΛΟ (σε εκ. δρχ.) 50

6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΚΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε/Ε Στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας λειτουργούν σήµερα 5 τµήµατα προπτυχιακών σπουδών (Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών & Πολιτικών Επιστηµών, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής) και 2 διατµηµατικά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών (Οικονοµική Επιστήµη, ιοίκηση Επιχειρήσεων). Την ακαδηµαϊκή χρονιά προβλέπεται να λειτουργήσει ένα ακόµα προπτυχιακό τµήµα (Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής) και ένα µεταπτυχιακό (Νέες τεχνολογίες στις ιοικητικές και τις Κοινωνικές Επιστήµες), ενώ έχουν ιδρυθεί και προβλέπεται να λειτουργήσουν µέχρι το 2000 δύο ακόµα τµήµατα προπτυχιακών σπουδών (Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών / Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης). Ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών είναι περίπου από τους οποίους οι περίπου είναι ενεργοί. Το ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό αποτελείται από 80 µέλη περίπου και 30 Βοηθούς, Επιστηµονικούς Συνεργάτες, Επισκέπτες Καθηγητές, Ε.Ε.Π. και ΕΜΥ. Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στον ηµιόροφο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και καταλαµβάνει συνολικά χώρο περίπου 1300 τ.µ. Ο ενιαίος χώρος της βιβλιοθήκης χωρίζεται σε αναγνωστήριο, αίθουσα καταλόγων, αίθουσα εξυπηρέτησης χρηστών και εκθετήριο τρεχόντων τευχών περιοδικών, χώρος εργασίας προσωπικού, κλειστό βιβλιοστάσιο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι λειτουργεί ως µία και ενιαία κεντρική πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη και έχει ως σταθερή πολιτική τη διατήρηση αυτού του χαρακτήρα. Η βιβλιοθήκη περιλαµβάνει µια συλλογή βιβλίων της τάξης των τόµων στην οποία προστίθενται περίπου τόµοι ετησίως, µια αξιόλογη συλλογή περιοδικών (1000 περίπου τίτλοι από τους οποίους οι 150 αποτελούν µοναδικές προσκτήσεις στον ελλαδικό χώρο) και ικανοποιητική για τα ελληνικά δεδοµένα συλλογή βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων σε οπτικούς δίσκους (10 βάσεις σε 16 cd-rom). Το εκέµβριο του 1992 η βιβλιοθήκη προχώρησε στην αγορά του ολοκληρωµένου προγράµµατος αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΙ το οποίο εγκαταστάθηκε πλήρως τον Απρίλιο του Ο υπολογιστής-server της βιβλιοθήκης είναι ένας IBM RS στον οποίο είναι σειριακά συνδεδεµένα 10 τερµατικά (VT100). Η Βιβλιοθήκη προστατεύεται µε ηλεκτρονικό αντικλεπτικό σύστηµα και οι χρήστες της αυτοεξυπηρετούνται για αναπαραγωγή άρθρων περιοδικών ή τµηµάτων βιβλίων µε ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα στο χώρο της βιβλιοθήκης το οποίο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην αυξηµένη ζήτηση µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται στις ώρες αιχµής συνωστισµός και να απαιτείται µεγάλη αναµονή. Η Βιβλιοθήκη έχει σύνδεση µε το διεθνές δίκτυο INTERNET µέσω του FORTHNET. Υπάρχουν επτά (7) ακόµα PC εκ των οποίων τα δύο διαθέτουν cd-rom drives. Από τις αρχές

7 του 1996 βρίσκεται σε εξέλιξη η δικτύωση (FDDI - ISDN) όλων των κτιρίων του Πανεπιστηµίου. Όπως προαναφέρθηκε η Βιβλιοθήκη του ΠΑ.ΜΑΚ. είναι συνδροµήτρια σε 10 βάσεις δεδοµένων (βιβλιογραφικές, αριθµητικές, πλήρους κειµένου) σε µορφή οπτικών δίσκων (cdrom). Οι βάσεις αυτές σήµερα είναι προσβάσιµες για το κοινό µέσω του υπάρχοντος τοπικού δικτύου διαχείρισης βάσεων δεδοµένων σε µορφή οπτικών δίσκων, από δύο (2) µόνο ατοµικές θέσεις εργασίας στο χώρο της εισόδου της βιβλιοθήκης. Η επέκταση των 14 CD- ROM drives που διαθέτει σήµερα το παραπάνω σύστηµα και η αύξηση των θέσεων εργασίας θα συµβάλει αφενός στην πληρέστερη και πλατύτερη παροχή πληροφόρησης και αφετέρου στην ενίσχυση της χρήσης των βάσεων δεδοµένων από περισσότερους χρήστες ταυτοχρόνα. Επιπλέον, µε την απόκτηση σκληρών δίσκων (SCSI) µεγάλης χωρητικότητας (18G) θα αναπτυχθεί υβριδικό σύστηµα διαχείρισης και δικτύωσης βάσεων δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή που θα καταστήσει δυνατή την µεταφόρτωση τέτοιων βάσεων, θα ευρύνει µορφολογικά και αριθµητικά τις προσφερόµενες υπηρεσίες online πληροφόρησης και θα ενισχύσει την δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης των χρηστών βελτιώνοντας συγχρόνως το χρόνο ανταπόκρισης και ανάκλησης πληροφοριών. Έχει διαπιστωθεί ότι, παρόλες τις αντίθετες αρχικές προβλέψεις, η άυξηση της έντυπης παραγωγής δεν έχει υποχωρήσει µε την αντίστοιχη αύξηση του όγκου των πληροφοριών σε ψηφιακή µορφή. Επίσης το έντυπο υλικό και κυρίως το βιβλίο δεν έχει χάσει τον πρωταρχικό ρόλο του στη διακίνηση της γνώσης. Θα ήταν παράδοξη η βελτίωση της προσιτότητας του υλικού µιας βιβλιοθήκης από αποµακρυσµένους χρήστες χωρίς την παράλληλη δυνατότητα φυσικής πρόσβασης στη συλλογή της. Το κλειστό βιβλιοστάσιο επιτρέπει την προσέγγιση στο υλικό της βιβλιοθήκης µόνο µέσα από υποκατάστατα (κατάλογος) µε αποτέλεσµα να περιορίζεται έτσι αρκετά ο βαθµός αξιοποίησης αυτού του υλικού Η απαγόρευση της φυσικής πρόσβασης στη συλλογή συντελεί στην λανθασµένη αντίληψη περί µουσειακού χαρακτήρα της βιβλιοθήκης και αποδυναµώνει τη χρηστική της λειτουργία. Το υλικό της µια βιβλιοθήκη οφείλει να το αντιµετωπίζει ως αναλώσιµο και να προωθεί τη χρήση του εντός και εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης. Η διευθέτηση των χώρων µιας σύγχρονης βιβλιοθήκης πρέπει να καταφέρει να ανταποκρίνεται στη µεταβατική φάση που περνάµε όσον αφορά τρόπους επικοινωνίας και διακίνησης της γνώσης. Ο χώρος της βιβλιοθήκης πρέπει να λειτουργεί ως πύλη πρόσβασης σε αποµακρυσµένες πηγές πληροφόρησης αλλά ταυτόχρονα να προβάλει τη χρήση του υλικού που φιλοξενεί. Έχει σχεδιαστεί για το 1996 η αναδιαµόρφωση του χώρου της Βιβλιοθήκης µε τη δηµιουργία δύο ανοικτής πρόσβασης βιβλιοστασίων-αναγνωστηρίων, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας εφοδιασµένων µε Η/Υ που θα µπορούν να υποστηρίζουν τη χρήση πολυµέσων (multimedia) και εκτυπωτές και την οργάνωση δανειστικού τµήµατος. Η παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρµογή του παραπάνω σχεδιασµού. Ετσι, στα πλαίσια της αναδιαµορφωµένης ανάπτυξης του τµήµατος περιοδικών και για την καλύτερη παρουσίαση των τρεχόντων τευχών των περιοδικών η βιβλιοθήκη θα

8 προµηθευτεί κατάλληλα εκθετήρια µε ατοµικούς αποθηκευτικούς χώρους για κάθε τίτλο. κατασκευασµένα έτσι ώστε να µπορεί να εκτίθεται το πρόσφατο τεύχος κάθε περιοδικού στη µπροστινή επικλινή πτυσσόµενη επιφάνεια (ντουλάπι) κάθε χώρου και συγρόνως να αποθηκεύονται τα παλαιότερα τεύχη στο εσωτερικό του. Ειδικότερα µε τη δηµιουργία ελεύθερης πρόσβασης βιβλιοστασίων-αναγνωστηρίων καθίσταται αναγκαία η προµήθεια νέων (λειτουργικότερων διαστάσεων για την εξοικονόµηση χώρου) και καλαίσθητων βιβλιοστατών που θα περιβάλλουν τις θέσεις εργασίας και ανάγνωσης. Οι υπάρχοντες µεταλλικοί ογκώδεις βιβλιοστάτες θα µεταφερθούν σε βοηθητικούς κλειστούς χώρους και θα φιλοξενήσουν τους παλαιότερους δεµένους τόµους των περιοδικών. Με τον απαραίτητο εξοπλισµό θα είναι δυνατή η ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης ψηφιακής εικόνας και η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων είτε µε αρχειακό υλικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ψηφιακή συλλογή αρχείων, πανεπιστηµιακές παραδόσεις σε ψηφιακή µορφή, είτε µε τις σελίδες περιεχοµένων των ελληνικών περιοδικών για διευκόλυνση και ενίσχυση της υπάρχουσας περιορισµένης πρόσβασης του κοινού στη συλλογή ελληνικών περιοδικών της βιβλιοθήκης λόγω έλλειψης των κατάλληλων εργαλείων έρευνας/αναζήτησης. Με τον εµπλουτισµό της συλλογής, τη δυνατότητα online αναζήτησης του υλικού της Βιβλιοθήκης, τη δηµιουργία συλλογής κρατηµένων βιβλίων και τον ελεύθερο δανεισµό για το υπόλοιπο υλικό δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την προσφορά πολλαπλών πηγών πληροφόρησης ανά γνωστικό αντικείµενο µε στόχο τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος από το «ένα σύγγραµµα» στην υποστηρικτική για το κάθε µάθηµα βιβλιογραφία. Η νέα όµως αυτή πραγµατικότητα για να αποδώσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα πρέπει να συνδυαστεί µε ένα συστηµατικό πρόγραµµα εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιοθήκης µε τα κατάλληλα εποπτικά µέσα.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης...

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης... Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2003 Αύγουστος 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥNΙΟΣ 2006 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2003... 5

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εξαντλώντας τα όρια των μοναχικών διαδρομών, ανιχνεύοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες συνεργασιών. Φίλιππος Τσιμπόγλου Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 Αθήνα, Δεκέμβριος 1993 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 4 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 1.1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα