Aξιοποίηση πλατφόρμας elearning για ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων μεταξύ δημοτικών σχολείων σε Κύπρο και Ελλάδα στο μάθημα της Γλώσσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aξιοποίηση πλατφόρμας elearning για ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων μεταξύ δημοτικών σχολείων σε Κύπρο και Ελλάδα στο μάθημα της Γλώσσας"

Transcript

1 Aξιοποίηση πλατφόρμας elearning για ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων μεταξύ δημοτικών σχολείων σε Κύπρο και Ελλάδα στο μάθημα της Γλώσσας Α. Τριανταφυλλίδης 1, Α. Κοφτερός 2 1 Δάσκαλος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων, 2 Δάσκαλος, M.A. Ανάπτυξη Προγραμμάτων & Διδασκαλία του Πανεπιστημίου Κύπρου Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης, Περίληψη Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μάθησης. Τα υπουργεία παιδείας Κύπρου και Ελλάδας προωθούν προγράμματα ένταξης των υπολογιστών ως μέσο μάθησης στα σχολεία. Μέσα από τη δημιουργία μαθημάτων στη Γλώσσα (Ε και Στ δημοτικού) κάτω από περιβάλλον Moodle, καταφέραμε να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές δύο σχολείων (Δημοτικό Δασούπολης, Κύπρος και 2 ο Δημοτικό Καλυβίων, Ελλάδα) οι οποίοι αντάλλαζαν απόψεις και συνεργάζονταν στην πορεία των μαθημάτων. Ακόμη, επιτύχαμε την εργασία των μαθητών ακόμη και από το σπίτι, τη δημιουργία σχέσεων φιλίας μεταξύ των μαθητών μέσω διαδικτύου, καθώς και την επικοινωνία σύγχρονη και ασύγχρονη- με τον εκπαιδευτικό ακόμη και εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου. Οι μαθητές επίσης ανάπτυξαν σημαντικές δεξιότητες πληροφορικής. Λέξεις κλειδιά: Μoodle, σύχγρονη και ασύγχρονη επικοινωνία. Abstract Information and communication technologies can have a substantial impact on the learning process. Ministries of education in both Greece and Cyprus aknowledge this fact, and are establishing computer labs in public schools to promote their use as learning tools. Through the development and deployment of Language lessons (Fifth & Sixth grade) under the Moodle Learning Management System, we managed to bring together students from two remote schools (Dasoupolis Primary School, Cyprus and 2nd Kalybia Primary School, Greece). These students were using communication tools to share views and collaborate during lessons. Moreover, students were connecting to Moodle from home to work on the content, and they developed friendships with children from the other school involved. Also, students had synchronous and asynchronous communication with their teachers throughout the day, even after school hours. As a result of their involvement in this work, they also developed significant computer using skills. Keywords: Moodle, synchronous and asynchronous communication

2 548 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής 1. Εισαγωγή Η έρευνα στο χώρο της πληροφορικής στην εκπαίδευση έχει δείξει πως η αξιοποίηση των υπολογιστών και ειδικότερα δραστηριοτήτων με πολυμεσικές δραστηριότητες, μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα (Herrington & Oliver 1999) καθώς και βελτίωση των κινήτρων για μάθηση (Sivin-Kachala & Bialo 2000). Λαμβάνοντας τα αποτελέσματα των ερευνών σε αυτό τον τομέα, τόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, όσο και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν συνεχώς την υποδομή πληροφορικής στα δημόσια σχολεία. Η εμφάνιση τεχνολογιών όπως τα λογισμικά επικοινωνίας τύπου MSN/ Yahoo Messenger, Skype κτλ, επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία με ήχο και εικόνα. Επίσης, ασύγχρονες μέθοδοι επικοινωνίας όπως τα forum επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες μέσα από περιβάλλοντα τηλεμάθησης (Love & Isles, 2006). Για να εκμεταλλευτούμε, τόσο τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο τεχνικός εξοπλισμός των σχολείων μας, όσο και τα λογισμικά διαχείρισης μάθησης (Moodle), δημιουργήθηκε ο ιστοχώρος Mathisis.org (http://www.mathisis.org). 2. Μεθοδολογία 2.1 Το εργαλείο Moodle Το Μoodle επιλέγηκε ως πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης επειδή είναι Ανοικτό/Ελεύθερο Λογισμικό το οποίο δεν προϋποθέτει κόστος (άδειες χρήσης, κτλ), μπορεί να τροποποιηθεί ελεύθερα, είναι εξελληνισμένο, υπάρχουν οδηγίες χρήσης και διαχείρισης που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και ήδη χρησιμοποιείται τόσο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Το Moodle, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, είναι ένα Κοινωνικό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης, βασιζόμενο στις θεωρίες του Κοινωνικού Εποικοδομητισμού. Μέσα από τα εργαλεία που προσφέρει, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει σχετικά εύκολα περιβάλλοντα στα οποία οι μαθητές μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο (chat, instant messaging) ή με ασύγχρονες μεθόδους ( , forum). 2.2 Μεθοδολογία Έρευνας Η παρέμβαση έγινε στο 2 ο Δημοτικό Καλυβίων Αττικής (Ελλάδα) και στο Δημοτικό Δασούπολης (Λευκωσία, Κύπρος). Και τα δύο δημοτικά σχολεία διαθέτουν εργαστήρια με αναλογία 1 υπολογιστή ανά δύο μαθητές, projector και διαδραστικό πίνακα, καθώς και ευρυζωνική σύνδεση (1Mb) στο διαδίκτυο. Το μάθημα που επιλέγηκε ήταν η Γλώσσα, μια και τόσο τα βιβλία όσο και το Αναλυτικό Πρόγραμμα

3 Εισηγήσεις Ενεργών Εκπαιδευτικών και Νέων Ερευνητών 549 είναι κοινά και για τις δύο χώρες. Επίσης επιλέγηκε η Στ Δημοτικού και στις δύο περιπτώσεις, ενώ σε ορισμένα μαθήματα υπήρχε και συμμετοχή μαθητών της Ε τάξης. Από την Στ τάξη του Δημοτικού Δασούπολης (τμήμα Στ2, 21 μαθητές), οι 18 έχουν υπολογιστή και οι 14 πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι. Από αυτούς, οι 8 είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως λογισμικά σύγχρονης επικοινωνίας (MSN Messenger). Από τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Καλυβίων, συγκεκριμένα της ΣΤ τάξης, σε σύνολο 22 μαθητών, οι 17 έχουν υπολογιστή και από αυτούς 11 έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λογισμικά σύγχρονης επικοινωνίας (msn messenger) είχαν χρησιμοποιήσει 4 μαθητές ενώ 2 μαθητές είχαν προηγούμενη εμπειρία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανείς από τους μαθητές των δύο σχολείων δεν είχε προηγουμένως εργαστεί σε LMS όπως το Moodle, ούτε είχαν ποτέ την εμπειρία των Forums. Για τον κάθε μαθητή δημιουργήθηκε λογαριασμός στο Moodle. Το Moodle καταγράφει σε βάση δεδομένων τις ενέργειες του μαθητή (π.χ. είσοδος σε μάθημα, εργασίες, βαθμολογίες κ.α.). Τόσο μέσα από τα εργαλεία επικοινωνίας του Moodle (Chat, forum, κ.α.) οι μαθητές, αλλά και οι γονείς τους, μπορούσαν να επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή με τον εκπαιδευτικό. Ακόμη, οι γονείς μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να συνδεθούν με το λογαριασμό του παιδιού τους ώστε να παρατηρήσουν την πορεία εργασίας τους (Σχεδιάγραμμα 1). Σχεδιάγραμμα 1:Το μοντέλο του διαδικτυακού σχολείου όπως χρησιμοποιήθηκε Ένα από τα πλεονεκτήματα του Moodle είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες αλλά και η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης της μάθησης (Kareal & Klema, 2006). Ως εκπαιδευτικοί, για να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του Moodle, δημιουργήσαμε μαθήματα με τα οποία εργάζονταν οι μαθητές σε ομάδες των δύο ατόμων. Θεωρούμε σημαντική την εργασία των μαθητών σε μικρές ομάδες, μια και η καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων είναι υπό έμφαση στόχος του Αναλυτικού Προγράμματος και των δύο χωρών, οι συνθήκες (αριθμός υπολογιστών) το επιβάλλουν, και το διαδικτυακό περιβάλλον επιτρέπει και ενισχύει την αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα (Harasim, 1990). Εξαιτίας της (αργής) ταχύτητας πληκτρολόγησης των μαθητών, ερωτήσεις διερεύνησης δίδονταν υπό μορφή φύλλου εργασίας ώστε να κολληθούν στο τετράδιο

4 550 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής και να απαντηθούν από τους μαθητές. Επειδή τα περισσότερα κείμενα που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν απευθύνονται στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών (Ε και Στ Δημοτικού), σε αρκετές περιπτώσεις ξαναγράφαμε τα κείμενα απλοποιώντας τα. Για την απλοποίηση βασιστήκαμε στα τεστ Flesch/Kincaid τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο καταλληλότητας των σχολείων στις ΗΠΑ. Το κάθε μάθημα είναι χωρισμένο σε θέματα. Το κάθε θέμα έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη πτυχή του μαθήματος, η οποία περιλαμβάνει τόσο επιμέρους γνωστικούς στόχους (π.χ. επίθετα) όσο και στόχους πληροφορικής (π.χ. αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Στην αρχή του μαθήματος αναγράφεται μια μικρή περίληψη, καθώς και οι προοργανωτές του μαθήματος (στόχοι). Mέσα από το κάθε forum που δημιουργήθηκε, οι μαθητές μπορούσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους για συγκεκριμένα θέματα (π.χ. να αναφέρουν τις διατροφικές τους συνήθειες). Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε θέμα προς συζήτηση (π.χ. να συγκρίνουν εικόνες με παιδιά υπέρβαρα σε δυτικές χώρες και παιδιά σε χώρες που μαστίζονται από την πείνα). Οι απαντήσεις και απόψεις των μαθητών έπρεπε να είναι σύντομες ώστε να μπορέσουν να εργαστούν ακόμη και μαθητές που δεν έχουν ταχύτητα στην πληκτρολόγηση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός λειτουργούσε ως συντονιστής της όλης διαδικασίας. Οι μαθητές εργάζονταν με τις πηγές τους, και ζητούσαν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού όταν υπήρχε κάποιο πρόβλημα (π.χ. δεν άνοιγε σύνδεσμος). Ο εκπαιδευτικός σε καμία περίπτωση δεν έδινε απαντήσεις στις ερωτήσεις που έπρεπε να απαντήσουν οι μαθητές, αλλά τους καθοδηγούσε ως προς το που μπορεί να είναι (πηγή) η απάντηση. Στο τέλος του μαθήματος ακολουθούσε μια ανασκόπηση του περιεχομένου, και οι μαθητές διάβαζαν ή έλεγαν προφορικά τις απαντήσεις τους. Μικρές εργασίες τύπου project δίδονταν στο τέλος του μαθήματος (προαιρετικά). Τις εργασίες αυτές μπορούσαν όσοι μαθητές ήθελαν να τις στείλουν το απόγευμα στο δάσκαλο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. H αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) για επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού που λαμβάνει στο πρόγραμμα και εκπαιδευόμενου, αποτελεί μια μέθοδο προσωπικής επαφής εύκολα προσβάσιμη, και θεωρείται οικεία σε άτομα με βασικές δεξιότητες υπολογιστή (Marbach-Ad., & Sokolove, P., 2002). Επίσης, ενθαρρύναμε τους μαθητές να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους, τόσο στο Mathisis όσο και στο MSN/Yahoo Messenger για επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό ακόμη και μετά το μάθημα. Όπως φάνηκε μέσα από την παρακολούθηση του χρόνου εισόδου των μαθητών στο σύστημα, καθημερινά από το Δημοτικό Δασούπολης συνδέονταν πέραν των μισών μαθητών τουλάχιστο για μισή ώρα κάθε μέρα σε αναζήτηση άλλων μαθητών ή για εργασία με το υλικό που δημιουργήθηκε στην τάξη. Επίσης, μέσα από τους λογαριασμούς MSN και τη χρήση του λογισμικού MSN Messenger, οι μαθητές επικοινωνούσαν με τον εκπαιδευτικό εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου,

5 Εισηγήσεις Ενεργών Εκπαιδευτικών και Νέων Ερευνητών 551 κυρίως για επίλυση αποριών που αφορούσαν την κατ οίκον εργασία. Κάτι παρόμοιο καταγράφτηκε και για το Δημοτικό Καλυβίων. 3. Παρατηρήσεις Οι παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν αφορούν κυρίως τη διδασκαλία και τις αντιδράσεις που προέκυπταν από αυτήν. Η εισαγωγή της πλατφόρμας Moodle στην εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο συμμετοχής σε όλους τους εμπλεκόμενους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς. Τόσο οι μαθητές όσο και αρκετοί γονείς προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα στο νέο περιβάλλον με αποτέλεσμα να γίνεται χρήση του και από το σπίτι για μια μερίδα μαθητών. Όλοι οι μαθητές, είτε εργάζονταν από το σπίτι είτε από το σχολείο, ανέπτυξαν επικοινωνία μέσω των forum και chat με μαθητές του άλλου Σχολείου. Η δυνατότητα επικοινωνίας με το δάσκαλο όλο το 24ωρο, ακόμη και στις αργίες, επέτρεψε σε μαθητές να λύνουν απορίες που αφορούσαν την κατ οίκον εργασία. Ακόμη, μαθητές που απουσίαζαν από το σχολείο για λόγους υγείας, έλυσαν απορίες και εργάστηκαν στο περιεχόμενο του μαθήματος που είχαν χάσει με τη βοήθεια του δασκάλου μέσω MSN Messenger. Άρχισαν να αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες, τόσο σε επίπεδο χρήσης υπολογιστών όσο και σε μαθησιακό, μετά από ένα τρίμηνο εφαρμογής, μέσα από τη συμμετοχή τους σε τηλεκπαιδεύσεις (προφορικός λόγος) σε forum (γραπτός λόγος, έκφραση, επιχειρηματολογία), εκπόνηση εργασιών (συγγραφή κειμένου, αποθήκευση, αποστολή), επεξεργασία και αναζήτηση πληροφορίας (σύνδεση με ιστοσελίδες) καθώς και βασικές δεξιότητες χρήσης διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογισμικών επικοινωνίας (Skype, msn messenger). Στην πορεία εργασίας παρατηρήθηκαν και ορισμένα προβλήματα ή και ανησυχίες. Συχνά (μια δυο φορές την εβδομάδα) δεν υπήρχε σύνδεση για περίοδο μιας ώρας ή και περισσότερο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει είσοδος των μαθητών στο Moodle (το πρόβλημα παρουσιαζόταν στη σύνδεση του σχολείου με το διαδίκτυο). Ορισμένοι γονείς, επίσης, εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις ως προς το χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση μιας διδακτικής ενότητας με τη χρήση του υπολογιστή. Συγκεκριμένα, μέσα από δειγματικό μάθημα που διενεργήθηκε στους γονείς της Στ τάξης του Δημοτικού Δασούπολης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (θέμα: Μικρασιατική Καταστροφή), 6 από τους 21 γονείς εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για τη δυνατότητα κάλυψης του όγκου της διδακτέας ύλης όταν το μάθημα γίνεται μέσω υπολογιστή με διερευνητική και συνεργατική μέθοδο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο δείγμα είναι καταρχήν περιορισμένο και όχι αντιπροσωπευτικό. Τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκά προκατειλημμένα ως προς τους υπολογιστές καθώς οι μαθητές των αντιστοίχων τάξεων που συμμετείχαν τους χρησιμοποιούν συστηματικά και σε ημερήσια βάση στα πλαίσια της μεικτής μάθησης. Χρειάζεται επιπλέον έρευνα με σκοπό τη μείωση του στατιστικού σφάλματος καθώς και τη συμμετοχή ίσως και μικρότερων τάξεων στο δείγμα.

6 552 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής Επίσης, σημαντικός είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ο οποίος μέσα από ένα τέτοιο μοντέλο- αλλάζει ριζικά, και απαιτείται επιμόρφωσή του στη χρήση εργαλείων όπως το Moodle αλλά και δεξιοτήτων που θα του επιτρέψουν να δημιουργήσει το δικό του υλικό που θα απευθύνεται στην τάξη του. Βιβλιογραφία Bruner, J. S. (1996). The culture of education. Cambridge, MA7 Harvard University Press. Grabinger, R. S., & Dunlap, J. C. (2000). Rich environments for active learning: a definition. In D. Squires, G. Conole, & G. Jacobs (Eds.), The changing face of learning technology ( pp ). Cardiff: University of Wales Press. Harasim, L. (1990). Online education: an environment for collaboration and intellectual amplification. In L. Harasim (Ed.), Online education: perspectives on a new environment ( pp ). New York: Praeger Press. Kareal, F., & Klema, J. (2006). Adaptivity in e-learning. Current Developments in Technology-Assisted Education, 2, Love, K. & Isles, M. (2006). Welcome to the online discussion group : Towards a diagnostic framework for teachers. Australian Journal of Language and Literacy. 29(3) Marbach-Ad., & Sokolove, P., (2002). The use of and in-class writing to facilitate student-instructor interaction in large-enrollment traditional and active learning classes. Journal of Science Education and Technology, 11(2), McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: a definition and theory. Journal of Community Psychology, 14(1), Oliver, R., Omari, A., & Herrington, J. (1998). Exploring student interactions in collaborative World Wide Web computer-based learning environments. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 7 (2 3), Oliver, R., & Herrington, J. (2000). Using situated learning as a design strategy for Web-based learning. In: B. Abbey (Ed.), Instructional and cognitive impacts of Web-based education ( pp ). Hershey, PA: Idea Publishing Group. Scott, J., & Johnson, T. (2005). Bowling alone but Online Together: Social Capital in E- Communities. Journal of the Community Development Society, 36(1) Shale, D., & Garrison, D. R. (1990). Education and communication. In: D. Garrison, & D. Shale (Eds.), Education at a distance: from issues to practice ( pp ). Malabar, FL: Robert E. Krieger. Vygotsky, L. (1978). Mind in Society : The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Κονδύλης, Πεππές, Σιάχος, Φειδάκης, :χρήση Thin client στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, πρακτικά 4ου συνεδρίου για τις ΤΠΕ, Σύρος Β τόμος σελ. 530 Ιωαννίδης Γ.Σ., Γαρυφαλλίδου Δ.Μ. & Σπηλιωτοπούλου- Παπαντωνίου Β (2005): Τα Streaming media στην εκπαίδευση και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία και στη μάθηση, Socrates-Minerva, e-stream.

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Τα σχολεία του τόπου μας έχουν τη δυνατότητα, τα τελευταία χρόνια, να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη «Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη Χ. Αποστολούμη 1, Μ. Καραβελάκη-Καπλάνη 2, Ε. Γρηγοριάδης 3 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Σοφία Αγγέλαινα, Αθανάσιος Τζιμογιάννης sangelaina@gmail.com, ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο ια βίου µάθηση, Νέες Τεχνολογίες και ιαδικτυακή Επιµόρφωση από απόσταση : Αντιλήψεις συµµετεχόντων στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π. Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής,.Π.Θ., Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 791 Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Καρασαββίδης Ηλίας Δρ., Δάσκαλος -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):811-822 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση Α. Σωτηριάδου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 MSc, Γυμνάσιο Προαστίου

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού

Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού Π. Τσιωτάκης, Α. Τζιμογιάννης Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογίων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογίων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογίων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων Παναγιώτης Τσιωτάκης, Δημήτριος Ρούσσινος, Αθανάσιος Τζιμογιάννης ptsiotakis@uop.gr;

Διαβάστε περισσότερα