Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 GSM-2+2 -sv ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το GSM-2+2-sv επιτρέπει τον ασύρµατο έλεγχο συσκευών (τηλεειδοποίηση και τηλεχειρισµό), µέσω οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου. Ο έλεγχος γίνεται µέσω µηνυµάτων SMS ή αναπάντητης κλήσης (χωρίς χρέωση). ιατίθεται σε δύο εκδόσεις 12 και 24 V DC Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αγοράσετε το "2+2-sv". Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για να ενηµερωθείτε για τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες του είτε το λειτουργήσετε ως αυτόνοµη συσκευή είτε ως εξάρτηµα µιας µεγαλύτερης εγκατάστασης.

2 ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Έχει αυστηρά Απαραίτητη η χρήση του κωδικού. SET καθορισµένη θέση Εισαγωγή SET στο SMS. (βλέπε παραµέτρων το παράδειγµα που λειτουργίας ακολουθεί) P=1234 Ν= ή Ν1= Ν2= Ν3= Password Κωδικός phone Number 1 Αριθµός τηλεφώνου 1ου χρήστη phone Number 2 Αριθµός τηλεφώνου 2ου χρήστη phone Number 3 Αριθµός τηλεφώνου 3ου χρήστη 4 λατινικοί χαρακτήρες (αριθµοί ή γράµµατα). Αναγράφεται στην αρχή του SMS. 10 ή 13 ή 14 χαρακτήρες ( ή ή ) Γίνεται διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων. Για τους καταχωρηµένους αριθµούς η χρήση του είναι προαιρετική ( εν ισχύει αν χρησιµο-ποιούνται οι εντολές SET ή MACRO). Εργοστασιακή ρύθµιση: 1234 Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος αριθµός τηλεφώνου, αντίστοιχα, στους οποίους αποστέλλεται µήνυµα SMS, µετά την ενεργοποίηση των εισόδων ή την απόκλιση της θερµοκρασίας. Σε αυτούς τους αριθµούς παρέχεται επίσης, η δυνατότητα διαχείρισης της συσκευής µέσω αναπάντητης κλήσης. Ν=OFF ή Ν1=OFF Ν2=OFF N3=OFF Α=KARAISKAKI 67 Απενεργοποίη ση του 1ου, 2ου και 3ου αριθµού τηλεφώνου Address - ιεύθυνση Μέχρι 30 λατινικούς χαρακτήρες (επιτρέπονται και κενοί χαρακτήρες) Εφόσον απενεργοποιηθεί ένας αριθµός τηλεφώνου, δεν αποστέλλεται σε αυτόν ενηµερωτικό SMS, και δεν παρέχεται πλέον, η δυνατότητα τηλεχειρισµού µε αναπάντητη κλήση Η διεύθυνση χρησιµοποιείται για την αναγνώριση της εκάστοτε συσκευής.

3 ΙΝ1=BLABH- ANTLIAS ΙΝ2=SYNAGERM OS Κ1=GENNHTRIA K2=FOTISMOS Ονοµασία εισόδων Ονοµασία εξόδων Μέχρι 18 λατινικούς χαρακτήρες (χωρίς κενούς χαρακτήρες) Μετά την καταχώρηση των ονοµάτων, µπορείτε να χρησιµοποιείτε τα ονόµατα αυτά ή τα πρωτότυπα (GENNHTRIA=ON ή Κ1=ON) * Κωδικός επαναφοράς εργοστασιακ ών ρυθµίσεων Έχει αυστηρά καθο-ρισµένη θέση στο SMS (στην αρχή του, χωρίς κενούς χαρακτήρες) και δεν µπορεί να αλλαχτεί από τον χρήστη (βλέπε το παράδειγµα που ακολουθεί). Ο κωδικός αυτός αναγράφεται σε ετικέτα, πάνω στην συσκευή, και πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σηµείο. Είναι ο µόνος τρόπος να εξακολουθήσετε να χρησιµοποιείτε την συσκευή, σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό P που έχετε ορίσει. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟ SMS ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 1234 set P=abcd Αρχικά εισάγουµε τον κωδικό και την εντολή set, ώστε να Ν= µας δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης των παραµέτρων Ν2= Α=KARAISKAKI 67 λειτουργίας (Απαραίτητα και τα δύο). Ακολουθούν οι αλλαγές των παραµέτρων. ΙΝ1=BLABH-ANTLIAS Κ1=GENNHTRIA * Επαναφέρει τον κωδικό P στην αρχική του τιµή 1234, διαγράφει τους αριθµούς τηλεφώνου N, Ν2, Ν3, την διεύθυνση A καθώς και τις ονοµασίες των εισόδων και των εξόδων, θέτει την εντολή MACRO: K1=NOT (αντιστροφή της κατάστασης του Κ1 σε αναπάντητη κλήση), θέτει Τmin=OFF, Tmax=OFF, RC=SMS, IN1=PE 0sec και IN2=PE 0sec SET Μας αποστέλλει µήνυµα µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις

4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κ1=ΟΝ Οπλισµός ρελέ Κ1 Οµοίως και για το Κ1=OFF Αφοπλισµός ρελέ Κ1 Κ2 Κ1=ΝΟΤ Αντιστροφή κατάστασης ρελέ Κ1.(π.χ. αν είναι οπλισµένο, θα αφοπλιστεί) Κ1=ON 3sec Κ1=OFF 130sec Κ1=NOT 12min Το ρελέ Κ1 θα οπλίσει για 3 δευτ. και έπειτα θα αφοπλιστεί Το ρελέ Κ1 θα αφοπλιστεί για 130 δευτ. και έπειτα θα οπλίσει Το ρελέ Κ1 θα αλλάξει κατάσταση για 12 λεπτά και έπειτα θα επανέλθει στην προηγούµενή του κατάσταση Τιµή χρόνου ρύθµισης σε δευτερόλεπτα και λεπτά (χωρίς κενό χαρακτήρα ανάµεσά τους): Ελάχιστη: 1 Μέγιστη : 999 (Ελάχιστος χρόνος 1 δευτ., και µέγιστος 999 λεπτά) K2=OΝ K2=OFF K2=ΝΟΤ K2=OΝ 16min K2=OFF 230sec ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕ ΝΟ SMS 1234 K2=OFF 230sec Κ1=ΝΟΤ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αρχικά εισάγουµε τον κωδικό (µπορεί να παραλειφθεί αν το νούµερο του τηλεφώνου από το οποίο στέλνουµε το SMS, είναι το ίδιο µε αυτό που έχουµε ορίσει στην παράµετρο Ν= ). Έπειτα αφοπλίζουµε το Κ2 για 230 δευτ. και αλλάζουµε κατάσταση στο Κ1 (µόνιµα) Μας αποστέλλει µήνυµα µε τις τρέχουσες καταστάσεις, των εισόδων και των ρελέ. Αν ο αριθµός τηλεφώνου, από τον οποίο αποστέλλεται το µήνυµα, είναι ένας εκ των Ν1, Ν2, Ν3, ακόµα και ο κωδικός µπορεί να παραληφθεί (κενό µήνυµα). ΑΛΛΑΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η MACRO Μακροεντολή. Η εντολή δεν µπορεί Η ενέργεια αυτή να χρησιµοποιηθεί σε πραγµατοποιείτ συνδυασµό µε άλλες. αι κατά την Έχει αυστηρά καθορισµένη αναπάντητη θέση στο κλήση, ενός εκ SMS των Ν1,Ν2,Ν3 MACRO ANTLIA (3) Ότι ακολουθεί την εντολή αυτή, µέχρι το τέλος του SMS, αποτελεί την µακροεντολή που εκτελείται µε µία αναπάντητη κλήση (βλέπε παράδειγµα) Ειδική µακροεντολή. Η λειτουργία της, περιγρά-φεται σε παράδειγµα που ακολουθεί.

5 Tmin=-5 (2) Ορισµός ελάχιστης θερµοκρασίας Tmax=2 Ορισµός 5 (2) µέγιστης θερµοκρασίας Tmin=O FF Tmax=O FF RC=OFF RC=SM S RC=CA (3) LL IN1=PE (1) IN1=NE IN1=CS ΙΝ1=OF F ΙΝ1=10s ec (1) IN1=5mi n Απενεργοποίησ η του άνω και του κάτω ορίου της θερµοκρασίας Report at incoming Call Αναφορά σε εισερχόµενη κλήση Ορισµός τρόπου ενεργοποίησης εισόδου -PE: Positive Edge (θετικός παλµός) -NE: Negative Edge (αρνητικός παλµός) -CS: Change State (αλλαγή κατάστασης) Απενεργοποίησ η της εισόδου Εισαγωγή καθυστέρησης ενεργοποίησης εισόδου Ελάχιστη θερµοκρασία -30 o C και µέγιστη 70 o C Κατά την απόκλιση της θερµοκρασίας, εκτός των ορίων αυτών, αποστέλλεται µήνυµα SMS (στους αριθµούς Ν1,Ν2,Ν3). Ένα δεύτερο SMS αποστέλλεται όταν η θερµοκρασία επανέλθει εντός των ορίων. Για την αποτροπή συνεχόµενων µηνυµάτων SMS, υπάρχει µία υστέρηση 2 o C. Η τρέχουσα θερµοκρασία περιλαµβάνεται στο απεσταλµένο SMS µόνο αν έχει οριστεί µέγιστη ή ελάχιστη θερµοκρασία. Σε περίπτωση που η συσκευή θα δεχθεί αναπάντητη κλήση (από έναν εκ των τριών αριθµών N1, Ν2, Ν3 ), εκτελείται η προγραµµατισµένη ενέργεια, χωρίς να έχουµε κάποια περαιτέρω ενηµέρωση. Σηµειώνουµε, το γεγονός ότι η συσκευή πραγµατοποίησε απόρριψη της κλήσης, σηµαίνει Οµοίως, σε περίπτωση που η συσκευή θα δεχθεί αναπάντητη κλήση, η συσκευή αποστέλλει ενηµερωτικό SMS. Οµοίως, σε περίπτωση που η συσκευή θα δεχθεί αναπάντητη κλήση, η συσκευή πραγµατοποιεί αναπάντητη κλήση στον καλούντα. -Θετικός παλµός : Η είσοδος ενεργοποιείται µόλις δεχτεί τάση. -Αρνητικός παλµός : Η είσοδος ενεργοποιείται µόλις η τάση γίνει µηδέν. -Αλλαγή κατάστασης : Η είσοδος ενεργοποιείται και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Οµοίως για το IN2. Η είσοδος ενεργοποιείται µετά το πέρας, της καθυστέρησης αυτής. (Σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης της εισόδου, κατά την διάρκεια αυτή, ο χρόνος µηδενίζεται, και η είσοδος δεν ενεργοποιείται.) Οµοίως για το IN2.

6 (1) εν µπορούµε ταυτόχρονα να ορίσουµε το όνοµα της εισόδου και τον τρόπο ενεργοποίησης αυτής. Ο σωστός τρόπος είναι: 1234 SET ΙΝ1=BLABH-ANTLIAS IN1=CS 5min Την πρώτη φορά το IN1 ονοµάζεται BLABH-ANTLIAS και την δεύτερη, ορίζουµε να µας ενηµερώνει η συσκευή κάθε φορά που θα αλλάζει κατάσταση η είσοδος, και εφόσον η βλάβη παραµείνει για 5 λεπτά. (2) Τα πρώτα λίγα λεπτά της λειτουργίας, η συσκευή είναι πιθανόν να διαβάζει λάθος την θερµοκρασία ( o C). Αυτό είναι απολύτως φυσικό και απαραίτητο, για την περαιτέρω σωστή ένδειξη της θερµοκρασίας. (3) Οι εντολές αυτές είναι διαθέσιµες για τις συσκευές που κατασκευάστηκαν µετά την 01/02/2008. Οι ειδικές παράµετροι λειτουργίας δεν εµφανίζονται στο SMS που λαµβάνουµε ως αναφορά, παρά µόνον εάν τις έχουµε συµπεριλάβει στο απεσταλµένο (από εµάς) SMS. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟ SMS 1234 set Ν= RC=OFF Τmin=5 ΙΝ1=BLABH- ANTLIAS IN2=CS 3min ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αρχικά εισάγουµε τον κωδικό και την εντολή set, ώστε να µας δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης των παραµέτρων λειτουργίας (Απαραίτητα και τα δύο). Ακολουθούν οι αλλαγές των παραµέτρων MACRO Κάθε φορά που θα πραγµατοποιούµε κλήση από έναν εκ των K1=ON 20sec Ν1,Ν2,Ν3 αριθµών, η συσκευή απορρίπτει την κλήση (µας κλείνει K2=NOT το τηλέφωνο) και οπλίζει το Κ1 για 20 δευτερόλεπτα, ενώ το Κ2 αλλάζει κατάσταση MACRO Μας αποστέλλει µήνυµα µε την τρέχουσα µακροεντολή 1234 MACRO - Κατά την αναπάντητη κλήση, δεν εκτελείται καµία εντολή και µας αποστέλλεται ενηµερωτικό µήνυµα, εφόσον αυτό έχει επιλεγεί, µε την εντολή RC MACRO ANTLIA ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ SMS KARAISKAKI 61 >IN1=ON IN2=ON K1=ON K2=OFF > Κατά την αναπάντητη κλήση, ενεργοποιούνται για δύο δευτερόλεπτα περίπου, εναλλάξ τα δύο ρελέ. Ήτοι, κατά την πρώτη κλήση ενεργοποιείται το Κ1 για 2 δευτ., κατά την δευτέρα, το Κ2 για 2 δευτ. κ.ο.κ. Η εντολή αυτή είναι ιδανική για συστήµατα αντλιών. Τα Κ1, Κ2 συνδέονται στα κοµβία Εκκίνηση και Στάση της αντλίας. Μέσω αναπάντητων κλήσεων, είναι δυνατή η χρήση και των δύο κουµπιών. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Το σύµβολο > µπροστά από την είσοδο 1 (ΙΝ1), µας ενηµερώνει ότι ο λόγος αποστολής του τρέχοντος µηνύµατος είναι η είσοδος 1 και όχι η είσοδος 2 (η οποία είχε ενεργοποιηθεί κάποια προηγούµενη χρονική στιγµή). Το σύµβολο > το οποίο έπεται του Κ2=OFF, µας ενηµερώνει ότι στην είσοδο 2 µετρά κάποια χρονοκαθυστέρηση (την οποία προφανώς έχουµε ενεργοποιήσει µε κάποιο προηγούµενο SMS), οπότε ξέρουµε ότι µετά το πέρας της καθυστέρησης αυτής, το ρελέ Κ2 θα αλλάξει κατάσταση.

7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Όταν πραγµατοποιούµε κλήση στην συσκευή και ο αριθµός του τηλεφώνου, από το οποίο πραγµατοποιείται η κλήση, είναι ο ίδιος µε έναν εκ των αποθηκευµένων στην συσκευή (Ν1, Ν2, Ν3), τότε η συσκευή απορρίπτει την κλήση (µας κλείνει το τηλέφωνο) και εκτελεί την ενέργεια που έχουµε ορίσει µε την εντολή MACRO. Η προκαθορισµένη ενέργεια είναι η αλλαγή κατάστασης του ρελέ Κ1. Ως γενικοί κανόνες, για την σύνταξη των SMS, ισχύουν τα ακόλουθα: - οι εντολές και γενικά όλες οι λέξεις χωρίζονται µε ένα κενό διάστηµα. - απαγορεύονται οι κενοί χαρακτήρες εκατέρωθεν του =. - ο µέγιστος αριθµός χαρακτήρων ανά SMS είναι 160. Η συσκευή αναγνωρίζει µόνο λατινικούς χαρακτήρες. Από τον κατάλογο των επιλογών του τηλεφώνου σας επιλέξτε Γλώσσα εισαγωγής: ΑΓΓΛΙΚΑ. ιευκρίνηση: Σε µερικά κινητά τηλέφωνα ο Ελληνικός χαρακτήρας Ε είναι διαφορετικός του λατινικού Ε, αν και απεικονίζονται το ίδιο. Όλες οι εντολές µπορούν να γραφούν µε πεζά ή κεφαλαία γράµµατα. Όταν στέλνουµε SMS από ένα εκ των κινητών τα οποία είναι καταχωρηµένα στην µνήµη της συσκευής (Ν1, Ν2, Ν3) δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή κωδικού για εκτέλεση κάποιας ενέργειας. Αντίθετα είναι πάντα απαραίτητη σε περίπτωση αλλαγής των παραµέτρων λειτουργίας. Πριν τοποθετήσετε την κάρτα στην συσκευή, τοποθετήστε την σε ένα κινητό τηλέφωνο, ακυρώστε την αίτηση εισαγωγής κωδικού (PIN) κατά την εκκίνηση και επιβεβαιώστε ότι υπάρχει διαθέσιµο δίκτυο. Όταν ανάβει συνεχώς το LED STATUS στην πρόσοψη της συσκευής, αυτή είναι έτοιµη προς χρήση. Αντίθετα αν αναβοσβήνει περιµένουµε. Αν µετά από µερικά λεπτά δεν έχει αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία, ανατρέχουµε στην ενότητα Αντιµετώπιση προβληµάτων στο εγχειρίδιο χρήσης. Η χρήση προπληρωµένων καρτών (καρτοκινητής τηλεφωνίας) σας προστατεύει από τυχόν αλόγιστες χρεώσεις (π.χ. αν η κάρτα κλαπεί), αλλά προϋποθέτει την ανανέωση της κάρτας κατά διαστήµατα. Η ανανέωση δύναται να πραγµατοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους και δεν είναι απαραίτητη η χρήση της ίδιας της κάρτας. Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε την αντίστοιχη εταιρία. Το GSM 2+2 συνεχίζει να δέχεται και να εκτελεί εντολές, ακόµα και αν η προπληρωµένη κάρτα δεν έχει µονάδες. εν µπορεί όµως να σας αποστείλει µήνυµα επιβεβαίωσης. Συνιστάται να έχετε ενεργοποιηµένη την αναφορά παράδοσης στο κινητό σας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε περίπτωση που το δίκτυο καθυστερήσει την αποστολή του µηνύµατος. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικής χρήσεως ιαχείριση Αντλίας Η βλάβη αντλίας και η γενική βλάβη, έχουν συνδεθεί µε δύο διαφορετικές συνδεσµολογίες, αναλόγως µε το εάν χρησιµοποιούν (-) ή (+) για την σηµατοδοσία.

8 Η εντολή εκκίνησης συνδέεται παράλληλα, µε το υπάρχων κουµπί, ενώ η εντολή στάσης σε σειρά. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΛΑΒΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ εν ανάβει η λυχνία "STATUS" εν υπάρχει τροφοδοσία Η τροφοδοσία έχει συνδεθεί µε λάθος πολικότητα εν υπάρχει κάρτα SIM Συνδέστε την τροφοδοσία Αντιστρέψτε την πολικότητα της τροφοδοσίας Εισάγετε την κάρτα SIM Η λυχνία "STATUS" αναβοσβήνει για χρόνο µεγαλύτερο του ενός λεπτού Η κάρτα SIM έχει προστασία κωδικού (PIN) εν έχει συνδεθεί η κεραία (εάν η συσκευή διαθέτει υποδοχή εξωτερικής κεραίας) Τοποθετήστε την κάρτα στο κινητό σας και απενεργοποιείστε την αίτηση κωδικού (PIN) Συνδέστε την κεραία Η συσκευή σας απαντά µε "Wrong password' Η συσκευή δεν αποστέλλει SMS και / ή δεν εκτελεί αναπάντητη κλήση Έχει πρόβληµα το δίκτυο Είναι λανθασµένος ο κωδικός που αποστείλατε και ο αριθµός του αποστολέα δεν είναι ένας εκ των Ν1, Ν2, Ν3 Η κάρτα δεν έχει µονάδες (εάν χρησιµοποιείται κάποια καρτοκινητή) Η κάρτα δεν έχει ενεργο-ποιηθεί (εάν τοποθετήσατε καινούργια κάρτα) Περιµένετε να αποκατασταθεί το δίκτυο Στείλτε τον σωστό κωδικό ή επαναφέρετε την συσκευή στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, οπότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον κωδικό Ανανεώστε την κάρτα σας Τοποθετήστε την κάρτα στο κινητό σας και εκτελέστε µία κλήση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

9 ΕΓΓΥΗΣΗ: Η παρούσα συσκευή καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από φυσιολογική φθορά ή κακή χρήση του προϊόντος. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και εγκατάστασης, που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν φέρουµε καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες ή φθορές και δεν ισχύει κανενός είδους εγγύηση ή τεχνική κάλυψη. Κανόνες ασφαλείας Το "2+2" κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα πρότυπα EN και EN και µε την οδηγία 99/5/EC για τις συσκευές τηλεπικοινωνιών και ασύρµατης επικοινωνίας όπως αυτή περιγράφεται στην οδηγία 89/836/EEC. Όταν χρησιµοποιείτε συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο ηλεκτρικής παροχής θα πρέπει να λαµβάνετε υπόψη σας τις παρακάτω οδηγίες: VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 και VDE Η εγκατάσταση του "2+2-sv" πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνίτη. Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή µε ρεύµα πριν ολοκληρώσετε την τοποθέτηση και συνδεσµολογία της. Πριν από οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή βεβαιωθείτε ότι αυτή έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία. Η συσκευή περιέχει εξαρτήµατα ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισµό. Χρησιµοποιείτε πάντα τα κατάλληλα εργαλεία και µην πιάνετε µε γυµνά χέρια τα εξαρτήµατα της. Όλα τα καλώδια που συνδέονται στη συσκευή πρέπει να ελέγχονται για την αρτιότητα τους. Εάν εντοπίσετε φθορά, αποσυνδέστε τη συσκευή µέχρι να τα αντικαταστήσετε. Αν συνδέετε εξωτερικά εξαρτήµατα ή άλλες µονάδες στη συσκευή, συµβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης αυτών για τη σύνδεση τους. Με τις συσκευές που χρησιµοποιούν το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, αποφεύγετε να χειρίζεστε κρίσιµες πληροφορίες διότι ο φόρτος και η ποιότητα του δικτύου µεταβάλλονται και σε ορισµένες περιπτώσεις, ίσως να µην έχουµε σωστή και έγκαιρη µετάδοση της πληροφορίας.

10 Υποστηριζόµενα δίκτυα Ισχύς εκποµπής RF Τάση τροφοδοσίας Τυπικό ρεύµα λειτουργίας Μέγιστο ρεύµα αιχµής ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) Μέγιστη συνεχής τάση εισόδου Μέγιστη τάση αιχµής στην είσοδο Τάση υψηλής στάθµης εισόδου Τάση χαµηλής στάθµης εισόδου Μέγιστο ρεύµα εξόδων Θερµοκρασία λειτουργίας Θερµοκρασία αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Tri-Band 900 / 1800 / 1900 MHz Class 4 (2 900 MHz) Class 1 ( & 1900 MHz) V DC (έκδοση 12V DC) ή V DC (έκδοση 24V DC) 30 ma 500 ma 70 x 90 x 58 χιλ. 36 V DC/AC 60 V DC Μέγιστη σχετική υγρασία 92% > 8 V DC < 2 V DC V AC -20 έως +60 ο C -40 έως +65 ο C ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε χιλιοστά)

GSM-2+2 -sv SET MACRO). phone Number 1. +306912345678 ή Ν3=+306912345678. phone Number 2. (6912345678 ή 00306912345678) phone Number 3 1/9

GSM-2+2 -sv SET MACRO). phone Number 1. +306912345678 ή Ν3=+306912345678. phone Number 2. (6912345678 ή 00306912345678) phone Number 3 1/9 GSM-2+2 -sv ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το GSM-2+2-sv επιτρέπει τον ασύρµατο έλεγχο συσκευών (τηλεειδοποίηση και τηλεχειρισµό), µέσω οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου. Ο έλεγχος γίνεται µέσω µηνυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

GSM-2+2 PICO GSM-2+2 PICO

GSM-2+2 PICO  GSM-2+2 PICO GSM-2+2 PICO ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το GSM-2+2 PICO επιτρέπει τον ασύρµατο έλεγχο συσκευών (τηλεειδοποίηση και τηλεχειρισµό), µέσω οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου. Ο έλεγχος γίνεται µέσω

Διαβάστε περισσότερα

GSM2+2plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GSM2+2plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM2+2plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το GSM 2+2 -plus επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο συσκευών (τηλεειδοποίηση και τηλεχειρισμό), μέσω οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου. Ο έλεγχος γίνεται μέσω μηνυμάτων SMS

Διαβάστε περισσότερα

GSM 2+2 -plus SET. phone Number 1. Ν= ή Ν1= ( ή ή )

GSM 2+2 -plus SET. phone Number 1. Ν= ή Ν1= ( ή ή ) GSM 2+2 -plus ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το GSM 2+2 -plus επιτρέπει τον ασύρµατο έλεγχο συσκευών (τηλεειδοποίηση και τηλεχειρισµό), µέσω οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου. Ο έλεγχος γίνεται µέσω µηνυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

KOS. ελέγχεται) και µε τι κωδικό µπορούµε να το παραµετροποιούµε, να το ελέγχουµε αλλά και να

KOS. ελέγχεται) και µε τι κωδικό µπορούµε να το παραµετροποιούµε, να το ελέγχουµε αλλά και να KOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το KOS επιτρέπει τον ασύρµατο έλεγχο συσκευών (τηλεχειρισµός, τηλεειδοποίηση), µε τη χρήση οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου. Ο έλεγχος γίνεται µέσω µηνυµάτων ή αναπάντητης

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 1. Γενικά Είναι ένα σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας πολλών σηµείων και τηλεειδοποίησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

GSM INTD Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909

GSM INTD Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909 GSM INTD0909 Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909 Σελ. 2 Γενική Περιγραφή Σελ. 3 Σύνδεση & Ενεργοποίηση Σελ. 4 Επεξηγήσεις LED s Σελ. 5 Σχέδιο Συνδεσμολογίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση GSM Τερµατικό Κινητής Τηλεφωνίας µε τηλεχειρισµό µέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB Οδηγίες χρήστη Menu Προγραμματισμός GSM και λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΤΟ ΦΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

IXION S-PRO SIGMA Technologies 6 προγραμματισμένα κινητά τηλέφωνα

IXION S-PRO SIGMA Technologies 6 προγραμματισμένα κινητά τηλέφωνα Το IXION G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων προς Κέντρα Λήψης σημάτων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS. Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη, απομακρυσμένου χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Κωδικός προϊόντος: DYL 7M3 Basic Kit1 Τιμή με φπα: 249.00 Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο Συναγερμός που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να καλέσει και να στείλει μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 2000E v1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χαρακτηριστικά έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας έξοδος τρανζίστορ για ένδειξη Κατάστασης πληκτρολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επισημάνσεις........2 Συντήρηση........2 Γενικά........3 Γενικά χαρακτηριστικά.......3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.........4 Οδηγίες Εγκατάστασης....... 4 Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων.............5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Copyright 2010 InviBit ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Copyright 2010 InviBit ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή μέρους ή όλου του εγχειριδίου χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της InviBit Τα λογότυπα, τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24 240V AC/DC ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 24 240V AC/DC, 50/60Hz ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ: 0.1sec 999hrs ΕΞΟΔΟΣ: 8Α, 240V AC / 24V DC ΠΡΟΤΥΠΑ: IEC 61000,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

INTD0909. GSM Gateway voice / data. Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. GSM Gateway INTD0909 voice / data

INTD0909. GSM Gateway voice / data.  Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. GSM Gateway INTD0909 voice / data Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης GSM Gateway INTD0909 voice / data GSM Gateway voice / data Σελίδα 2 Γενική - Προδιαγραφές Σελίδα 3 Καλωδίωση - Σύνδεση Σελίδα 4 Quick-Start Εγκατάσταση Σελίδα 5 Ενδείξεις LED

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DOORADO Site: www.doorado.eu Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 Διεύθ: Παπαθανασίου 5 19600 Μάνδρα Αττικής E-mail: doorado@gmail.com ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και Προγραµµατισµός της συσκευής Τηλεµετρίας STD32

Περιγραφή και Προγραµµατισµός της συσκευής Τηλεµετρίας STD32 Περιγραφή και Προγραµµατισµός της συσκευής Τηλεµετρίας STD32 GPScom Technologies Συστήµατα & εφαρµογές Τηλεµατικής Κορίνθου 7 Παύλου Ζάννα, Θεσσαλονίκη 54453 Τηλ.: 2310 94 44 33, Fax: 2310 95 16 89 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CL4-GSM Controller SW button - Αλλάζει την κατάσταση του Relay SW1, SW2, SW3, SW4 SET button - Πιέζοντας αυτό μπορούμε χειροκίνητα να εισάγουμε τον αριθμό του Master. STA button - Ενδεικτικό κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία

Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία υποστηρίζουν πρωτόκολλο SIA IP. Συνδέεται στο Bus των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης...2 2. Κωδικός PIN...2 3. Εγκατάσταση...2 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ...3 5. Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ...3 6.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ενεργοποιητής

Οδηγίες χρήσης. Ενεργοποιητής Οδηγίες χρήσης Ενεργοποιητής 1289 00 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή συσκευής... 3 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις... 4 Επαφές σύνδεσης... 8 Συναρμολόγηση... 9 Ρύθμιση του είδους λειτουργίας... 10 Εναλλαγή είδους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS

AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Περιγραφή Το Autoguard-P AGER GPS είναι µια συσκευή η οποία µας ειδοποιεί µε SMS ή µε κλήση στο κινητό ή το σταθερό τηλέφωνό µας, εάν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Συναγερμού 1

Σύστημα Συναγερμού 1 1 Σύστημα Συναγερμού GSM/SMS/RFID Σύστημα Συναγερμού 2 Χαρακτηριστικά ARM + Auror CPU Υποστηρίζει 10 τηλεχειριστήρια, 50 ασύρματους αισθητήρες και 50 RFID tags Ενσωματωμένος συνδυασμός 1.000.000 κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP Περιγραφή Η συσκευή ALU-AP διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Προγραμματίζεται σε MASTER ή SLAVE λειτουργία. 2. Συνδέεται σε δίκτυο RS485 με άλλες συσκευές με δυο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων INTD1001 Key lock Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Πληροφορίες ασφαλείας Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας προσεκτικά. Σύνδεση του τηλεφώνου Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο που περιλαµβάνεται µε µία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Γενικά Ο χρονοπρογραµµατιζόµενος ελεγκτής θέρµανσης CHS ελέγχει την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος και ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και τον προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 Πλήρης Οπλισµός Συστήµατος 1) Πατήστε τον κωδικό σας και µια φορά το πλήκτρο [ΟΝ] (Κωδικός + ΟΝ). Οπλισµός Ενός Μόνο Υποσυστήµατος: Με τα βελάκια δεξιά-αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1).

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1). AYTONOMO ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ SL1000 1000B v1.2 Βοηθητική Έξοδος (AUX output επαφές AUX/- στην ηλεκτρονική πλακέτα του πληκτρολογίου) Πρόκειται για µία έξοδο τύπου τρανζίστορ ανοικτού συλλέκτη, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα