ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη, Κτίριο Βιβλιοθήκης Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ...6 ΣΥΛΛΟΓΕΣ...6 Q1...6 Q2...6 Q3...6 Q4...6 Q5...6 Q6...7 Q7...7 Q8...7 Q9...7 Q Q Q Q Q Q Q Q Q ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...9 Q Q Q Q Q Q Q ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...9 Q Q Q Q Q Q Q ΑΠΑΝΕΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ...10 Q ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...10 Q Q Q Q Q Q Q ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ...11 Q Q ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...11 Q ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...12 Q ΑΝΕΙΣΜΟΣ...12 Q Q ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΣ...12 Q Q Q

4 Q Q Q Q Q ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΦΟΙΤΗΤΕΣ Ιδρύµατος...13 Q Q Q Q ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...14 Q Q Q Q Q Q ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...15 Q Q Q Q Q Q Q ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...16 Q Q Q Q Q Q ΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...16 Q Q Q ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...17 Q Q ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...17 Q Q ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι η κωδικοποίηση και τυποποίηση των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων που διανέµεται κάθε χρόνο από τη ΜΟΠΑΒ. Στην παρούσα µελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και προτείνονται µέθοδοι συλλογής ή υπολογισµού των απαντήσεών τους. Επίσης καταγράφεται ποιες από τις ερωτήσεις χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό συγκεκριµένων στατιστικών στοιχείων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία δίνονται στο αρχείο «Καθιερωµένοι είκτες Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών» ( Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο αποτελεί συµπληρωµατική µελέτη του παραπάνω αρχείου και γι αυτό, για την καλύτερη κατανόησή τους, προτείνεται η ταυτόχρονη µελέτη τους. 5

6 Α/Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Στατιστικό Στοιχείο 1 D1 2 D1.1 3 D1.2 4 D1.3 5 D1.4 6 D2.1 7 D2.2 8 D3 9 D4 Περιγραφή Στατιστικού Στοιχείου Συνολικός πληθυσµός Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Συνολικός πληθυσµός ιδακτικού & Ερευνητικού προσωπικού Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Συνολικός πληθυσµός Επιστηµονικών Συνεργατών και λοιπού ερευνητικού προσωπικού Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Συνολικός πληθυσµός µεταπτυχιακών φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Συνολικός αριθµός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών της Βιβλιοθήκης Συνολικός αριθµός ενεργών εγγεγραµµένων χρηστώνμελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας της Βιβλιοθήκης Αριθµός δανεισµών κατά τη διάρκεια ενός έτους Μέγεθος δανειστικής συλλογής της Βιβλιοθήκης 10 D5 Μέγεθος συλλογής της Βιβλιοθήκης Υπολογισµός Στατιστικών Στοιχείων Q55 + Q57 + Q58 Q55 Q58 Q57 Q59 Q60 Q45 Q46 Q1 + Q2 + Q4 + Q5 + Q6 11 D6 Αριθµός τεκµηρίων σε αχρηστία 12 D7 Αριθµός τρεχουσών έντυπων Συνδροµών σε τίτλους περιοδικών Q7 + Q8 13 D8 Αριθµός ηλεκτρονικών περιοδικών Q66 14 D9 Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα έτος Q2 15 D10 Ετήσιος αριθµός επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των µελών ΕΠ του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος 16 D11 17 D12 18 D13 Εικονικές επισκέψεις (visitssessions) του Web site της Βιβλιοθήκης από αποµακρυσµένους χρήστες Εικονικές προσβάσεις (accesseslogs in) κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της Βιβλιοθήκης Αριθµός τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που αποκτήθηκαν από κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια ενός έτους 19 D14 Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της Βιβλιοθήκης Q47 + Q49 20 D15 Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες Q51 + Q53 Q72 6

7 Βιβλιοθήκες 21 D16 Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς Q48 + Q50 από το Τµήµα διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης 22 D17 Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς Q52 + Q54 από το Τµήµα διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης 23 D18 Χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης µίας αίτησης διαδανεισµού χρήστη της Βιβλιοθήκης σε ηµέρες 24 D19 Αριθµός αιτήσεων διαδανεισµού των χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς κατά χρόνο διεκπεραίωσης 25 D20 Σύνολο ωρών ηµερήσιας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Q63 26 D21 Συνολικό εµβαδόν της Βιβλιοθήκης σε m 2 Q64 27 D22 ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης Q62 28 D23 ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες Q61 29 D24 Προσωπικό της Βιβλιοθήκης Q34 + Q35 + Q36 + Q37 + Q38 + Q39 + Q40 30 D25 Αριθµός Βιβλιοθηκονόµων Q34 31 D26 ιοικητικό προσωπικό Βιβλιοθήκης Q38 32 D27 Εκπαιδευόµενο προσωπικό της Βιβλιοθήκης Q43 33 D28 34 D29 35 D30 36 D31 Ετήσιο σύνολο ωρών εκπαίδευσης/επιµόρφωσης/ενηµέρωσης του προσωπικού της Βιβλιοθήκης Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών που απαντήθηκαν σωστά από το προσωπικό Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά Αριθµός χρηστών που παρακολουθούν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ενηµερωτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 37 D32 Κόστος πρόσκτησης µονογραφιών Q26 38 D33 Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων Q27 39 D34 Συνολικό κόστος πρόσκτησης Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης Q78 + Q79 40 D35 Συνολικό κόστος πρόσκτησης έντυπων πηγών Q26 + Q27 + Q28 + πληροφόρησης Q29 41 D36 απάνες Βιβλιοδεσίας Q30 42 D37 Συνολικές λειτουργικές δαπάνες Βιβλιοθήκης D35 + Q30 + Q31 43 D38 Συνολικό κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών πληροφόρησης D34 + D35 44 D39 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης D38 + Q32 45 D40 Συνολικές δαπάνες του Ιδρύµατος Q33 Q75 Q42 7

8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 1. [Q1]: Τόµοι µονογραφιών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των φυσικών µονάδων που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως το τέλος του προηγούµενου έτους από αυτό της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2002, αναφερόµαστε ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνονται πολλαπλά αντίτυπα και ειδικές συλλογές βιβλίων ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, καθώς και διδακτορικές διατριβές, οι οποίες δεν έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυµά σας. Η καταµέτρηση των τίτλων δε θα πρέπει να θεωρηθεί η ίδια µε την καταµέτρηση των τόµων. Για παράδειγµα µία εγκυκλοπαίδεια 42 τόµων θεωρείται ως ένας τίτλος, αλλά αποτελείται από 42 τόµους. Σαν εναλλακτική λύση, µία εκτίµηση του πλήθους της συλλογής µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες παραδοχές: 33 τόµοι ανά τρέχον µέτρο ραφιού 172 φυλλάδια ανά τρέχον µέτρο ραφιού Εξαιρούνται τόµοι κυβερνητικών εγγράφων και δεµένοι τόµοι περιοδικών. Εξαιρούνται διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυµά σας και τόµοι πληροφοριακού υλικού, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια και άλλα. Εξαιρούνται µικροφόρµες, χάρτες, µητυπωµένα τεκµήρια, και µηκαταλογογραφηµένα είδη. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός:τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο της Η ερώτηση Q1 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5. 2. [Q2]: Τόµοι µονογραφιών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Περιλαµβάνονται µόνο οι τόµοι που έχουν καταλογογραφηθεί, ταξινοµηθεί, και είναι έτοιµοι προς χρήση από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2002, αναφερόµαστε από την 1 η Ιανουαρίου ως την 31 εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνονται και οι δωρεές. Η ερώτηση Q2 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D5 και D9. 3. [Q3]: Τόµοι µονογραφιών που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Αναφέρεται στον αριθµό των τόµων των µονογραφιών που αγοράστηκαν από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2002, αναφερόµαστε από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνονται οι τόµοι που προπληρώθηκαν αλλά δεν ήρθαν ακόµη κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, καθώς και οι σειρές µονογραφιών και οι συνέχειες. Η ερώτηση αυτή αναφέρεται κυρίως στους τόµους µονογραφιών που αγοράστηκαν παρά στους τόµους που προστέθηκαν στη Βιβλιοθήκη ή καταλογογραφήθηκαν. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός:τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο της 4. [Q4]: Τόµοι περιοδικών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των τόµων των περιοδικών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2002, αναφερόµαστε ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνει και τους µη δεµένους τόµους που είναι πλήρεις. Επίσης οι τόµοι των περιοδικών θα πρέπει, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, να µετριούνται σαν να ήταν δεµένοι τόµοι (π.χ. 12 τεύχη από µία ετήσια σειρά θα µπορούσαν να ήταν ένας ή δύο τόµοι). Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο της Η ερώτηση Q4 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5. 5. [Q5]: Τόµοι διδακτορικών διατριβών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των διδακτορικών διατριβών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως το τέλος του προηγούµενου έτους από αυτό της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2002, αναφερόµαστε ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνει και τις διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο ίδρυµα. Περιλαµβάνει ΜΟΝΟ τον αριθµό των διδακτορικών διατριβών και ΟΧΙ τους τίτλους των µεταπτυχιακών εργασιών. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από των κατάλογο συλλογής της Βιβλιοθήκης, τις γραµµατείες των Τµηµάτων και τις ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q5 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5. 8

9 6. [Q6]: ιδακτορικές ιατριβές που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των διδακτορικών διατριβών που αποκτήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2002 αναφερόµαστε από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνει και τις διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν από το Ίδρυµα. Περιλαµβάνει ΜΟΝΟ τον αριθµό των διδακτορικών διατριβών και ΟΧΙ τους τίτλους των µεταπτυχιακών εργασιών. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από των κατάλογο συλλογής της Βιβλιοθήκης, τις γραµµατείες των Τµηµάτων και τις ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q6 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5. 7. [Q7]: Τρέχουσες συνδροµές περιοδικών εκδόσεων. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των συνδροµών και όχι των τίτλων. Να συµπεριλάβετε και τις διπλές συνδροµές. Εξαιρέστε τις µη αριθµηµένες σειρές µονογραφιών και τις εκδοτικές σειρές, τις ηλεκτρονικές σειρές και περιοδικές εκδόσεις που αποκτήθηκαν µε ανταλλαγές ή δωρεές και τις περιοδικές σειρές κυβερνητικών εγγράφων. Περιλαµβάνονται περιοδικά, εφηµερίδες, επετηρίδες, σειρές εκθέσεων και πεπραγµένων οργανισµών, σειρές από πρακτικά συνεδρίων και σειρές µονογραφιών. Περιοδική έκδοση: ηµοσίευµα, έντυπο ή µη, εµφανιζόµενο σε διαδοχικά τµήµατα, τα οποία συνήθως φέρουν αριθµητικό ή χρονολογικό προσδιορισµό διαδοχής, προκειµένου να συνεχιστεί η έκδοσή του επ αόριστον ανεξαρτήτως περιοδικότητας. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τους καταλόγους της Η ερώτηση Q7 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D7. 8. [Q8]: Τρέχουσες συνδροµές περιοδικών εκδόσεων που δεν αγοράστηκαν. Αναφέρεται στον αριθµό των περιοδικών εκδόσεων που προστέθηκαν στη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια του έτους και οι οποίες δεν αγοράστηκαν αλλά αποκτήθηκαν µε ανταλλαγές, δωρεές, κ.α.. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τους καταλόγους της Η ερώτηση Q8 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D7. 9. [Q9]: Τίτλοι εγκυκλοπαιδειών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των τίτλων των εγκυκλοπαιδειών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως την 31 η εκεµβρίου του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 10. [Q10]: Τίτλοι λεξικών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των τίτλων των λεξικών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως την 31 η εκεµβρίου του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 11. [Q11]: Τίτλοι ευρετηρίων και οδηγών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των τίτλων των ευρετηρίων και οδηγών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως την 31 η εκεµβρίου του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 12. [Q12]: Μικροφόρµες και Microfilms. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων: microfilms, microcards και microprint και µικροδελτία που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31 η εκεµβρίου του έτους της έρευνας. Συµπεριλαµβάνει όλα τα κυβερνητικά έγγραφα σε µικροφόρµες. Μικροφίλ: Φίλµ σε κύλινδρο ή ταινία µε εξαιρετικά µικρές φωτογραφίες σε γραµµική τοποθέτηση. Μικροδελτίο: Μικρή σελίδα σε σχήµα τετραγώνου που έχει µία ή περισσότερες µικροεικόνες, συνήθως τοποθετηµένες σ ένα «δικτυακό» µοντέλο µε µια επικεφαλίδα στην αρχή. Μικροφόρµες: Γενικός όρος που περιλαµβάνει τα µικροδελτία και τα µικροφίλµς. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 13. [Q13]: Κυβερνητικά έγγραφα. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων των κυβερνητικών εγγράφων σε έντυπη µορφή που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31 η εκεµβρίου του έτους της έρευνας. 9

10 Συµπεριλαµβάνει τόµους κυβερνητικών εγγράφων, στους οποίους υπάρχει πρόσβαση µέσω των καταλόγων της Βιβλιοθήκης, άσχετα από το αν αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε ξεχωριστά ράφια, τοπικά, εθνικά και διεθνή τεκµήρια, έγγραφα αγορασµένα από µία εµπορική πηγή (εάν αυτά είναι τοποθετηµένα σε ξεχωριστές συλλογές εγγράφων), περιοδικές σειρές και µονογραφίες κυβερνητικών εγγράφων. Τα τεκµήρια θα πρέπει, στο σηµείο που είναι εφικτό, να µετριούνται σαν να ήταν δεµένοι τόµοι (π.χ. 12 τεύχη από µία ετήσια σειρά θα µπορούσαν να ήταν ένας ή δύο τόµοι). Η καταµέτρηση των τίτλων και των τεκµηρίων δε θα πρέπει να θεωρηθεί η ίδια µε την καταµέτρηση των τόµων. Σαν εναλλακτική λύση µία εκτίµηση µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας τους ακόλουθους τύπους: 33 τόµοι ανά τρέχον µέτρο ραφιού 172 φυλλάδια ανά τρέχον µέτρο ραφιού Εξαιρούνται κυβερνητικά έγγραφα σε µικροφόρµες και µηέντυπες µορφές ή σε CDROMs. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 14. [Q14]: Ηλεκτρονικό υλικό. Αναφέρεται στο σύνολο του ηλεκτρονικού υλικού που υπήρχε στη Βιβλιοθήκη έως την 31 η εκεµβρίου του έτους της έρευνας. Να συµπεριλάβετε τον αριθµό των CDROMs, δισκετών που διαβάζονται από υπολογιστή, και παρόµοια αρχεία που περιλαµβάνουν πληροφοριακό υλικό ή λογισµικό έρευνας βάσει παραδειγµάτων, βάσεις δεδοµένων και εργαλεία αναφορών, τα οποία αποκτήθηκαν σε τοπικό επίπεδο ως µέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης και είναι ωστόσο διαθέσιµα στους χρήστες. Συµπεριλαµβάνονται ηλεκτρονικά βιβλία, πολυµέσα, κα. Εξαιρούνται βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της συλλογής (π.χ. ο κατάλογος της δικής σας Βιβλιοθήκης σε µηχανογραφηµένη µορφή), το λογισµικό σύστηµα της Βιβλιοθήκης σας και το λογισµικό που χρησιµοποιείται στη Βιβλιοθήκη σας από τους υπαλλήλους της. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 15. [Q15]: Χειρόγραφα. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων των χειρογράφων που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31 η εκεµβρίου του έτους της έρευνας, τα οποία έχετε µετρήσει µε τον τύπο: 1 τρέχον µέτρο ραφιού = 172 τεκµήρια. Χειρόγραφο: Πρωτότυπο έγγραφο χειρόγραφο ή δακτυλογραφηµένο. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 16. [Q16]: Χαρτογραφικό υλικό: Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων των τεκµηρίων µε συµβατική παρουσίαση σε κλίµακα των πραγµατικών ή αφηρηµένων φαινοµένων, τα οποία µπορούν να εντοπιστούν σε χώρο και χρόνο και υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31 η εκεµβρίου του έτους της έρευνας. Συµπεριλαµβάνονται δισδιάστατοι ή τρισδιάστατοι χάρτες, υδρόγειες σφαίρες, δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες, τοπογραφικά µοντέλα και ανάγλυφοι χάρτες. Εξαιρούνται άτλαντες και κάθε άλλο χαρτογραφικό υλικό σε κώδικα, οπτικοακουστική και ηλεκτρονική µορφή. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 17. [Q17]: Γραφικό υλικό: Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων των τεκµηρίων µε κύριο χαρακτηριστικό τους την εικονογραφική αναπαράσταση που δεν έχει γλωσσική, µουσική ή χαρτογραφική µορφή και υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31 η εκεµβρίου του έτους της έρευνας. Ο όρος περιλαµβάνει πρωτότυπα έργα τέχνης και ανατυπώσεις, εικόνες, φωτογραφίες, κάρτες, αφίσες, κα.. Εξαιρείται το γραφικό υλικό σε µορφή κώδικα ή µικροφόρµας, το οπτικοακουστικό υλικό και το ηλεκτρονικό υλικό. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 18. [Q18]: Οπτικοακουστικό υλικό: Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων των τεκµηρίων που δεν έχουν τη µορφή µικροφόρµας ή ηλεκτρονικού εγγράφου και τα οποία απαιτούν ειδικό εξοπλισµό προκειµένου να δει ή να ακούσει κανείς το περιεχόµενό τους και υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31 η εκεµβρίου του έτους της έρευνας. Ο όρος περιλαµβάνει ακουστικό υλικό, όπως δίσκους, κασέτες, CD ήχου, οπτικό υλικό, όπως slides διαφάνειες, καθώς και οπτικό και ακουστικό υλικό µαζί, όπως κινηµατογραφικές ταινίες, κασέτες video κα. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 10

11 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 19. [Q19]. Τακτικός προϋπολογισµός. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από τον τακτικό προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της 20. [Q20]: ηµόσιες επενδύσεις. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από τις δηµόσιες επενδύσεις του Ιδρύµατος. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της 21. [Q21]: Αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα άµεσης διαχείρισης. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα άµεσης διαχείρισης (π.χ. κάθετη δράση Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ). Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της 22. [Q22]: Αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα έµµεσης διαχείρισης. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα έµµεσης διαχείρισης, δηλαδή πιστώσεων της Βιβλιοθήκης που προέρχονται από άλλα αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα εκτός Βιβλιοθήκης (π.χ. προγράµµατα σπουδών συγγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ κτλ.). Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της 23. [Q23]: Επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από επιχορηγήσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύµατος. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της 24. [Q24]: Έσοδα από υπηρεσίες Αναφέρεται στο συνολικό ποσό εσόδων που µπορεί να έχει µία Βιβλιοθήκη υπηρεσίες, όπως φωτοτυπίες κ.α. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της 25. [Q25]: Άλλα έσοδα Αναφέρεται στο συνολικό ποσό που µπορεί να έχει µία Βιβλιοθήκη από άλλα έσοδα, όπως για παράδειγµα κάποιες δωρεές ή κάποια κληροδοτήµατα. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα βιβλία εσόδων της ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 26. [Q26]: Κόστος µονογραφιών. Αναφέρεται στο σύνολο των εξόδων για τόµους µονογραφιών που αγοράστηκαν κατά το τρέχον έτος. Συµπεριλαµβάνει και τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αγορά µονογραφιών από τους τοµείς κάθε Τµήµατος, τις ανάγκες του οποίου καλύπτει η Βιβλιοθήκη, καθώς και όλους τους τόµους που προπληρώθηκαν, αλλά δεν είχαν παραληφθεί ακόµη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Συµπεριλαµβάνονται και οι σειρές µονογραφιών. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της 11

12 Η ερώτηση Q26 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D32 και D [Q27]: Κόστος τρεχουσών περιοδικών εκδόσεων. Αναφέρεται στο σύνολο των δαπανών για την πρόσκτηση των τρεχουσών περιοδικών εκδόσεων. Εξαιρούνται οι δαπάνες για τις συνδροµές ηλεκτρονικών περιοδικών και συνδροµών βάσεων δεδοµένων) Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Η ερώτηση Q27 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D33 και D [Q28]: Κόστος άλλων τεκµηρίων Αναφέρεται στις συνολικές δαπάνες για άλλα τεκµήρια της Βιβλιοθήκης όπως για παράδειγµα χειρόγραφα, χαρτογραφικό, γραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, µικροφόρµες, κυβερνητικά έγγραφα κτλ. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Η ερώτηση Q28 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D [Q29]: ιάφορες δαπάνες Αναφέρεται στις συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης που δεν έχουν συµπεριληφθεί παραπάνω, όπως για παράδειγµα δαπάνες για βιβλιογραφικές χρήσεις, αναζήτηση βιβλιογραφίας, κ.α. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Η ερώτηση Q29 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q30]: απάνες Βιβλιοδεσίας. Αναφέρεται στις συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης για τη βιβλιοδεσία του υλικού της κατά το τρέχον έτος. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Η ερώτηση Q30 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D36 και D [Q31]: Άλλα λειτουργικά έξοδα. Αναφέρεται στις συνολικές λειτουργικές δαπάνες Βιβλιοθήκης, που αφορούν για παράδειγµα στα αναλώσιµα, το χαρτί του φωτοτυπικού κ.α. Εξαιρούνται οι δαπάνες για κτίρια, κατασκευές, έπιπλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Η ερώτηση Q31 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D [Q32]: απάνες πάγιου εξοπλισµού. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό των δαπανών του πάγιου εξοπλισµού της Βιβλιοθήκης, για κτίρια, επεκτάσεις, κατασκευές και πρόσθετες παροχές, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός:τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Η ερώτηση Q32 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D39 ΑΠΑΝΕΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 33. [Q33]: Συνολικές δαπάνες Ιδρύµατος. Αναφέρεται στο σύνολο των δαπανών του Ιδρύµατος, στο οποίο ανήκει η Βιβλιοθήκη σας, και οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Η συµπλήρωση του συγκεκριµένου ποσού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και µόνο από την Κεντρική Βιβλιοθήκη κάθε Ιδρύµατος και όχι από τις επιµέρους Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων ή τα επιµέρους Σπουδαστήρια. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός:τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από την οικονοµική υπηρεσία του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q33 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D40 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 34. [Q34]: Βιβλιοθηκονόµοι. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου και ορισµένου χρόνου απασχόλησης που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη και είναι απόφοιτοι ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ιευθυντή της Η ερώτηση Q34 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q35]: Βιβλιοθηκάριοι. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων µονίµων υπαλλήλων ή συµβασιούχων αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη για αρκετό χρονικό διάστηµα, αλλά δεν έχουν πανεπιστηµιακή ή τεχνολογική κατάρτιση στο χώρο της Βιβλιοθηκονοµίας ή της Επιστήµης της Πληροφόρησης. 12

13 Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ιευθυντή της Η ερώτηση Q35 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q36]: Συντηρητές βιβλίων. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη ως συντηρητές βιβλίων και είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ιευθυντή της Η ερώτηση Q36 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q37]: Ειδικοί πληροφορικής. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη ως ειδικοί πληροφορικής και είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε σύµβαση αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός:τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ιευθυντή της Η ερώτηση Q37 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q38]: ιοικητικό προσωπικό. Αναφέρεται στον αριθµό των υπαλλήλων υποστήριξης της Βιβλιοθήκης που δεν κατέχουν θέση βιβλιοθηκονόµου και είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ιευθυντή της Η ερώτηση Q38 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D24 και D [Q39]: Προπτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί φοιτητές. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών φοιτητών που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη και πληρώνονται είτε από κονδύλια της Βιβλιοθήκης είτε από άλλον προϋπολογισµό (ερευνητικά προγράµµατα Επιτροπή Ερευνών). Ο αριθµός των φοιτητών µερικής απασχόλησης υπολογίζεται αν προστεθούν οι ώρες απασχόλησής τους εβδοµαδιαία και διαιρεθεί κατόπιν µε τον αριθµό των ωρών που θεωρούνται από τη Βιβλιοθήκη ως πλήρη εβδοµαδιαία απασχόληση (π.χ. 35 ώρες). Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ιευθυντή της Η ερώτηση Q39 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q40]: Άλλο προσωπικό. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη µόνο µε συµβάσεις αναπτυξιακών (όπως του ΕΠΕΑΕΚ) ή άλλων ερευνητικών προγραµµάτων, π.χ. διοικητικό προσωπικό, ειδικοί πληροφορικής κτλ. Στη συγκεκριµένη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται και τα άτοµα που εργάζονται ως κλητήρες στη Βιβλιοθήκη. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ιευθυντή της Η ερώτηση Q40 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D24 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 30. [Q41]: Σεµινάρια Βιβλιοθήκης σε οµάδες για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των σεµιναρίων για τους χρήστες κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία γίνονται είτε ως µέρος των επισήµων εκπαιδευτικών σεµιναρίων της Βιβλιοθήκης είτε µέσω προγραµµατισµένων παρουσιάσεων, ενοτήτων προσανατολισµού, και περιηγήσεων στη Βιβλιοθήκη. 31. [Q42]: Συµµετέχοντες στα σεµινάρια. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που συµµετείχαν στα παραπάνω Βιβλιοθηκονοµικά Εκπαιδευτικά σεµινάρια. Εξαιρούνται οι προσωπικές ή µεµονωµένες οδηγίες χρήσης της Βιβλιοθήκης, οι οποίες θα πρέπει να µετρηθούν ως αιτήµατα πληροφόρησης. Η ερώτηση Q42 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D31 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 43. [Q43]: Εκπαιδευόµενο προσωπικό Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων µεταξύ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης που συµµετέχει ή παρακολουθεί ένα ή περισσότερα προγράµµατα και εκδηλώσεις 13

14 εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και ενηµέρωσης (σεµινάρια, συµµετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ) που διοργανώνονται είτε από τη Βιβλιοθήκη είτε από τρίτους κατά τη διάρκεια του έτους. Η ερώτηση Q43 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D27 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 44. [Q44]: Αιτήµατα πληροφόρησης Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των αιτηµάτων πληροφόρησης που γίνονται σε µία Βιβλιοθήκη µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Αίτηµα πληροφόρησης θεωρείται µία ερώτηση που περιλαµβάνει: τη γνώση, τη χρήση, τις συστάσεις, την ερµηνεία ή τις οδηγίες χρήσης για µία ή και περισσότερες πηγές πληροφόρησης. Ο όρος περιλαµβάνει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκµηρίωσης. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της ΑΝΕΙΣΜΟΣ 45. [Q45]: Αριθµός δανεισµών. Αναφέρεται στον αριθµό των αρχικών δανεισµών κατά τη διάρκεια του έτους από τη βασική συλλογή για τη συνηθισµένη χρήση (αν και όχι πάντα) εκτός Συµπεριλαµβάνονται οι δανεισµούς από οποιοδήποτε χώρο της Βιβλιοθήκης για χρήστες της (δηλ. µη συµπεριλάβετε αιτήµατα, τα οποία αναφέρονται σε µεταφορά ή επίπεδα τεχνικής διαδικασίας)στη µέτρηση λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθµός των τεκµηρίων που δανείσατε και όχι ο αριθµός των µονάδων που δανειστήκατε. Εξαιρούνται οι κρατήσεις. Η ερώτηση Q45 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q46]: Μέγεθος δανειστικής συλλογής. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό του υλικού στη συλλογή της Βιβλιοθήκης που είναι διαθέσιµο για δανεισµό σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή του έτους. Ο υπολογισµός του αριθµού πρέπει να γίνεται κοντά στο τέλος του έτους. Η ερώτηση Q46 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D4. ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 47. [Q47]: Αιτήµατα διαδανεισµού άρθρων χρηστών της Αναφέρεται στο σύνολο των αιτηµάτων των χρηστών της Βιβλιοθήκης για παραγγελία άρθρων (επιστρεφοµένων και µη). Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, φωτοτυπίες και υλικό, το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Οι ερωτήσεις Q47 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q48]: Αιτήµατα διαδανεισµού άρθρων χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των αιτηµάτων παραγγελίας για άρθρα που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για τους χρήστες της Βιβλιοθήκες µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Οι ερωτήσεις Q48 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q49]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων χρηστών της Αναφέρεται στο σύνολο των αιτηµάτων των χρηστών της Βιβλιοθήκης για παραγγελία βιβλίων (επιστρεφοµένων και µη). Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, φωτοτυπίες και υλικό, το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Οι ερωτήσεις Q49 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q50]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των αιτηµάτων παραγγελίας για βιβλία που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για τους χρήστες της Βιβλιοθήκες µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού. 14

15 Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Οι ερωτήσεις Q50 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q51]: Αιτήµατα διαδανεισµού άρθρων από άλλες Βιβλιοθήκες. Αναφέρεται στο σύνολο των συµπληρωµένων αιτηµάτων δανεισµού για άρθρα που ικανοποιήθηκε για σας από άλλες Βιβλιοθήκες ή Οργανισµούς. Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, φωτοτυπίες και υλικό το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. εν συµπεριλαµβάνονται δανεισµοί µεταξύ Βιβλιοθηκών του ιδίου Ιδρύµατος. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Οι ερωτήσεις Q51 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q52]: Αιτήµατα διαδανεισµού άρθρων από άλλες Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Αναφέρεται στο σύνολο των συµπληρωµένων αιτηµάτων δανεισµού για άρθρα που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για σας από άλλες Βιβλιοθήκες ή Οργανισµούς. Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, φωτοτυπίες και υλικό το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. εν συµπεριλαµβάνονται δανεισµοί µεταξύ Βιβλιοθηκών του ιδίου Ιδρύµατος. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Οι ερωτήσεις Q52 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q53]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες. Αναφέρεται στο σύνολο των συµπληρωµένων αιτηµάτων δανεισµού για βιβλία που ικανοποιήθηκε για σας από άλλες Βιβλιοθήκες ή Οργανισµούς. Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, φωτοτυπίες και υλικό το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. εν συµπεριλαµβάνονται δανεισµοί µεταξύ Βιβλιοθηκών του ιδίου Ιδρύµατος. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Οι ερωτήσεις Q53 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q54]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Αναφέρεται στο σύνολο των συµπληρωµένων αιτηµάτων δανεισµού για βιβλία που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για σας από άλλες Βιβλιοθήκες ή Οργανισµούς. Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, φωτοτυπίες και υλικό το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. εν συµπεριλαµβάνονται δανεισµοί µεταξύ Βιβλιοθηκών του ιδίου Ιδρύµατος. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Οι ερωτήσεις Q54 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D17 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΦΟΙΤΗΤΕΣ Ιδρύµατος 55. [Q55]: Μέλη ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Αναφέρεται στον αριθµό του ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας, όπως αυτοί εµπίπτουν σύµφωνα µ ετο νόµο πλαίσιο 1268 στις διάφορες κατηγορίες. Στο συνολικό αριθµό µελών ΕΠ να συµπεριλάβετε επίσης και τους διδάσκοντες βάσει του Π.. 407/80. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q55 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D1 και D [Q56]: Προπτυχιακοί Φοιτητές Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 57. [Q57]: Ενεργοί Προπτυχιακοί Φοιτητές. Αναφέρεται στο σύνολο των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Ως ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές θεωρούνται οι φοιτητές µε διάρκεια σπουδών µικρότερη ή ίση από το συνολικό χρόνο φοίτησής τους συν το µισό αυτού. Θεωρείστε για : 15

16 Σχολές και τµήµατα µε 4 έτη φοίτησης τη ενεργής φοίτησης Σχολές και τµήµατα µε 5 έτη φοίτησης τη ενεργής φοίτησης Σχολές και τµήµατα µε 6 έτη φοίτησης έτη ενεργής φοίτησης Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q57 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D1 και D [Q58]: Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας, ανεξάρτητα από το είδος του τίτλου που διεκδικούν, δηλ. υποψήφιοι διδάκτορες, µεταπτυχιακοί φοιτητές εγκεκριµένων µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού:το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q58 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D1 και D1.3 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 59. [Q59]: Εγγεγραµµένοι χρήστες. Αναφέρεται στον αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών της Βιβλιοθήκης σας στο αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ.) διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα, τότε η απάντηση στην ερώτηση 59 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ) Ε διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα για κάποιο χρονικό διάστηµα ΚΑΙ θεωρούνται (µε ειδική ένδειξη στο σύστηµα) ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε η απάντηση στην ερώτηση 59 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µείον τον αριθµό των ανενεργών αυτών χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι εγγεγραµµένοι χρήστες αλλά ΕΝ υπάρχει αντίστοιχη σχετική ένδειξη, τότε αναγκαστικά η απάντηση στην ερώτηση 659 θα είναι ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού:το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της Η ερώτηση Q59 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q60]: Συνολικός αριθµός ενεργών εγγεγραµµένων χρηστώνμελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας της Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών της Βιβλιοθήκης στο αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα που είναι µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη για το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Εξαιρούνται όλοι οι άλλοι εγγεγραµµένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης (π.χ. εξωτερικοί χρήστες αν αυτοί υπάρχουν. Αν η Βιβλιοθήκη δίνει δικαίωµα εγγραφής µόνο στα µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που αυτή εξυπηρετεί και δεν υπάρχουν χρήστες µε άλλη ιδιότητα, τότε η απάντηση της ερώτησης 60 θα ισούται µε την απάντηση της ερώτησης 59. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ.) διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα, τότε η απάντηση της ερώτησης 60 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό των εγγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ.) Ε διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα για κάποιο χρονικό διάστηµα ΑΛΛΑ θεωρούνται (µε ειδική ένδειξη στο σύστηµα) ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε η απάντηση στην ερώτηση 60 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα µείον τον αριθµό των ανενεργών αυτών χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι χρήστες αλλά ΕΝ υπάρχει αντίστοιχη σχετική ένδειξη, τότε αναγκαστικά η απάντηση στην ερώτηση 60 θεωρείται ότι είναι ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού:το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της Η ερώτηση Q60 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q61]: ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των Η/Υ που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη σας στους χρήστες για πρόσβαση στον OPAC, στο Internet, , για πρόσβαση σε 16

17 βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (µέσω Internet, CDROMS) κλπ για το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: Η ερώτηση Q61 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q62]: Θέσεις εργασίας για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των θέσεων που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη σας στους χρήστες για ανάγνωση ή µελέτη για το χρονικό διάστηµατου έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: Η ερώτηση Q62 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q63]: Σύνολο ωρών ηµερήσιας λειτουργίας της Αναφέρεται στο σύνολο των ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ηµερησίως π.χ. 12 ώρες ηµερησίως. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: Η ερώτηση Q63 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q64]: Συνολικό εµβαδόν της Βιβλιοθήκης σε m 2. Αναφέρεται στο συνολικό εµβαδόν όλων των χώρων της Βιβλιοθήκης σε τετραγωνικά µέτρα. Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: Η ερώτηση Q64 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 65. [Q65]: Μη τρέχοντα ηλεκτρονικά περιοδικά. Συµπεριλαµβάνεται οποιοδήποτε αρχειακό υλικό περιοδικών σε ηλεκτρονική µορφή (backfiles), περιοδικά από βάσεις δεδοµένων, όπως π.χ. JSTOR, κλπ. που διέθετε η Βιβλιοθήκη σας κατά τη διάρκεια του έτους, της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της 66. [Q66]: Τρέχουσες συνδροµές ηλεκτρονικών περιοδικών. Αναφέρεται στον αριθµό των συνδροµών, όχι των τίτλων των ηλεκτρονικών περιοδικών κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Συµπεριλαµβάνονται ηλεκτρονικά περιοδικά που έχετε και σε έντυπη µορφή. Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά περιοδικά που χρησιµοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη σας µέσω HEALLINK. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Η ερώτηση Q66 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q67]: Μη έντυπες τρέχουσες συνδροµές ηλεκτρονικών περιοδικών. Αναφέρεται στον αριθµό των συνδροµών, όχι των τίτλων των ηλεκτρονικών περιοδικών που είναι µόνο σε ηλεκτρονική µορφή κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά περιοδικά που χρησιµοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη σας µέσω HEALLINK. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της 68. [Q68]: Συνδροµές βάσεις δεδοµένων πλήρους κειµένου οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στη Βιβλιοθήκη σε µορφή CDRom. Ο αριθµός συνδροµών βάσεων δεδοµένων πλήρους κειµένου (full text), οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στη Βιβλιοθήκη σε µορφή CDRom και αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Online Βάσεις εδοµένων FULL TEXT είναι αυτές που περιέχουν το πλήρες κείµενο άρθρων ή πληροφοριακές υπηρεσίες (π.χ. η COHRANE Library), ή άλλου είδους κύρια πληροφορία (π.χ. πλήρη λεξικά ή κατάλογοι ευρεσιτεχνιών). Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της 69. [Q69]: Συνδροµές βάσεις δεδοµένων πλήρους κειµένου µε πρόσβαση µέσω Internet. Ο αριθµός συνδροµών βάσεων δεδοµένων πλήρους κειµένου που η πρόσβασή τους γίνεται µέσω Internet και αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Online Βάσεις εδοµένων FULL TEXT είναι αυτές που περιέχουν το πλήρες κείµενο άρθρων ή πληροφοριακές υπηρεσίες (π.χ. η COHRANE Library), ή άλλου είδους κύρια πληροφορία (π.χ. πλήρη λεξικά ή κατάλογοι ευρεσιτεχνιών). Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της 17

18 70. [Q70]: Συνδροµές βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στη Βιβλιοθήκη σε µορφή CDROM. Ο αριθµός συνδροµών βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στη Βιβλιοθήκη σε µορφή CDRom και αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Online Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων είναι αυτές που συνήθως περιέχουν βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλήψεις (abstracts), πίνακες περιεχοµένων (table of contents), αναφορές (citations) και λοιπή έµµεση πληροφορία. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της 71. [Q71]: Συνδροµές βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων µε πρόσβαση µέσω Internet. Ο αριθµός συνδροµών βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων που η πρόσβασή τους γίνεται µέσω Internet (κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας). Online Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων είναι αυτές που συνήθως περιέχουν βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλήψεις (abstracts), πίνακες περιεχοµένων (table of contents), αναφορές (citations) και λοιπή έµµεση πληροφορία. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 72. [Q72]: Εικονικές Επισκέψεις (visitssessions) του ιστοχώρου της Αναφέρεται στον αριθµό των εικονικών επισκέψεων του Website της Βιβλιοθήκης κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μια εικονική επίσκεψη συντελείται όταν ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ που επισκέπτεται το site της Βιβλιοθήκης ανεξάρτητα από τον αριθµό των ιστοσελίδων ή των αρχείων που εµπεριέχονται µέσα στο site και που θα επισκεφτεί. Η εικονική επίσκεψη ξεκινάει από την ώρα που ο χρήστης µπαίνει σε µια ιστοσελίδα του site και τελειώνει την ώρα που βγαίνει από αυτή (είτε γιατί µεταβαίνει σε ένα άλλο web site είτε γιατί κλείνει τον web browser). Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Η ερώτηση Q72 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q73]: Εικονικές επισκέψεις βάσεων δεδοµένων που είναι εγκαταστηµένες σε κάποιον server της Αναφέρεται στον αριθµό των επισκέψεων των βάσεων δεδοµένων κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας και οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε κάποιον server της Βιβλιοθήκης σας. Εξαιρούνται οι βάσεις δεδοµένων µέσω HEALLINK. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της 74. [Q74]: Μέσος χρόνος επίσκεψης των βάσεων δεδοµένων που είναι εγκατεστηµένες σε κάποιον server της Να αναφέρετε τη µέση χρονική διάρκεια των εικονικών επισκέψεων κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της 75. [Q75]: Ηλεκτρονικά αιτήµατα πληροφόρησης. Αναφέρεται στον αριθµό των ηλεκτρονικών αιτηµάτων πληροφόρησης κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Ως ηλεκτρονικό αίτηµα πληροφόρησης νοείται κάθε αίτηµα πληροφόρησης, το οποίο αποστέλλεται σε ηλεκτρονική µορφή, π.χ. , web form (βλ. οδηγίες ερώτησης 41 του ερωτηµατολογίου). Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Η ερώτηση Q75 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q76]: Αιτήµατα αποστολής άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (ILL) που ικανοποιήθηκαν για άλλες Βιβλιοθήκες. Αναφέρεται στον αριθµό των αιτηµάτων αποστολής άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (µέσω scanner, κλπ.) προς άλλες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης σας µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της 77. [Q77]: Αιτήµατα λήψης άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (ILL) που ικανοποιήθηκαν για τη Βιβλιοθήκη σας. Αναφέρεται στον αριθµό των αριθµό των αιτηµάτων λήψης άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (π.χ. µέσω scanner κλπ.) που ικανοποιήθηκαν από άλλες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης σας κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της 18

19 ΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 78. [Q78]: Κόστος συνδροµών ηλεκτρονικών περιοδικών. Αναφέρεται στο κόστος των συνδροµών των ηλεκτρονικών περιοδικών, που αναφέρατε στην Q66, κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης ή την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q78 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D [Q79]: Κόστος συνδροµών βάσεων δεδοµένων. Αναφέρεται στις δαπάνες που πραγµατοποίησε η Βιβλιοθήκη σας για βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων full text ή backfiles περιοδικών κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης ή την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q79 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D [Q80]: Κόστος προµήθειας λογισµικού και εξοπλισµού πληροφοριακών συστηµάτων της Οι δαπάνες που πραγµατοποίησε η Βιβλιοθήκη για την αγορά λογισµικού ή για την αγορά εξοπλισµού πληροφοριακών συστηµάτων κατά τη διάρκεια του έτους. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης ή την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 81. [Q81]: Σεµινάρια ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών που οργάνωσε η Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια του έτους. Αναφέρεται στον αριθµό των σεµιναρίων που οργανώθηκαν για τους χρήστες ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του έτους. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από το αρχείο που κρατείται από τον υπεύθυνο διεξαγωγής των σεµιναρίων. 82. [Q82]:Άτοµα που συµµετείχαν στα σεµινάρια που διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που συµµετείχαν στα εκπαιδευτικά σεµινάρια χρήσης ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από το αρχείο που κρατείται από τον υπεύθυνο διεξαγωγής των σεµιναρίων. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 83. [Q83]: Βιβλιογραφικές εγγραφές στον τοπικό OPAC της Αναφέρεται στον αριθµό των βιβλιογραφικών εγγραφών που καταχωρήθηκαν στον OPAC της Βιβλιοθήκης σας κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 84. [Q84]: Ποσοστό βιβλιογραφικών εγγραφών. Αναφέρεται στο ποσοστό ολοκλήρωσης της αναδροµικής καταλογογράφησης του OPAC της Βιβλιοθήκης, προκειµένου να δηλωθεί το ποσοστό κάλυψης της συλλογής της, καθώς και το ποσοστό του διαθέσιµου υλικού της. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 19

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Για τις Ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις.

Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις. Στην συνάντηση των Εκπροσώπων ΑΕΙ και ΤΕΙ για την καθιέρωση των δεικτών αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων στις 27-04- 2001, παρουσιάστηκαν οι δύο εισηγήσεις της οµάδας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Δήμητρα Τσάμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Ιωάννινα Περίληψη Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις μέρες μας παρέχουν ένα πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κύπρου 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Νοέµβριος 2000 ρ. Κατερίνα Συνέλλη ιευθύντρια Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Πατρών Κλωντίνη έρβου Βιβλιοθήκη Φυσικού Τµήµατος Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»  Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006 «ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» http://www.mopab.gr Διάρκεια έργου: 1/1/1 έως 31/12/26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 4511 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000 Στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής Σχεδιασμού του Τεχνικού Δελτίου του Έργου των Βιβλιοθηκών του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ ΚΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015

Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015 Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015 Σύνταξη κειμένου: Αικατερίνη Νάστα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΚΠ Ελευθερία Κοσέογλου, βιβλιοθηκονόμος ΑΠΘ με την αρωγή των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ.

ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ. ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ. 1 οµή Ε. Π. Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ Παρεµβάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Παρουσίαση Βιβλιοθήκης Παράρτηµα Σύρου Σύρος, Ιούνιος 2012 Η Βιβλιοθήκη Έτος ίδρυσης: 1984 Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Μορφή: δίκτυο βιβλιοθηκών που δραστηριοποιούνται σε 6 νησιά. Έτος ίδρυσης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 Αριθμ. πρωτ. 1668, Πράξη 39/29-09-2016/ΙΕΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ... 1 1.ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. απολογιστικά στοιχεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. απολογιστικά στοιχεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ απολογιστικά στοιχεία 2000 2001 Στις ενότητες που ακολουθούν παραθέτουµε τα πιο πρόσφατα απολογιστικά στατιστικά στοιχεία (Οκτώβριος 2001) αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ http://www.lis.upatras.gr Φεβρουάριος 2004 Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: -3 όροφοι - 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 70.000 τόμοι Έντυπα περιοδικά: 3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ... 1 1.ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ 20 Μαρτίου 2015, 11.00-13.00, στα πλαίσια του μαθήματος 4ου εξαμήνου ΛΟΧΡΗ «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», διδάσκουσα κα Γαλανάκη Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ είναι αυτοτελής και αποκεντρωµένη υπηρεσία του Πανεπιστηµίου και λειτουργεί ως ιεύθυνση στο κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2919 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ... 1 1.ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Βι.Κε.Π..) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Βι.Κε.Π..) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Βι.Κε.Π..) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006 Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π. 2006 ηµιουργία αρχείου 29/8/07 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Για τη περίοδο Σεπτεµβρίου 2005 έως Σεπτέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2018 έως 31-12-2018 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Για την χρήση όλων των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης απαιτείται η εγγραφή των χρηστών και η απόκτηση της κάρτας χρήστη. Η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη δηλώνει ότι ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ιούνιος 1997 ΤΟΜΟΣ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΠΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΠΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ Τρόπος μέτρησης υ υ Δ3.36 Δ3.39 Μέσο συνολικό πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ Μέσο συνολικό πλήθος ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ Αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου Πανεπιστημίου Κρήτης

Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου Πανεπιστημίου Κρήτης Κανονισμός Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

εικ.1 Λογαριασμός χρήστη

εικ.1 Λογαριασμός χρήστη ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ» ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Το συνεργατικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Sierra της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου εμπλουτίστηκε με τη νέα υπηρεσία «Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Ωράριο Λειτουργίας Μέλη Βιβλιοθήκης Συλλογή Βιβλιοθήκης Δικαιώματα Δανεισμού Δια-δανεισμός Συμβατικό υλικό (Βιβλία-Οπτικοακουστικό υλικό) Ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (.Π.Θ.) ΚΑΘ. Κ. Κ. ΡΕΜΕΛΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΤΟΥΡΑΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (.Π.Θ.) ΚΑΘ. Κ. Κ. ΡΕΜΕΛΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΤΟΥΡΑΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός της Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αποτελείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση επιστηµονικού, ηλεκτρονικού περιοδικού µε τη χρήση του Λογισµικού Open Journal System

Οργάνωση επιστηµονικού, ηλεκτρονικού περιοδικού µε τη χρήση του Λογισµικού Open Journal System ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Οργάνωση επιστηµονικού, ηλεκτρονικού περιοδικού µε τη χρήση του Λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

κατανοµή του προϋπολογισµού για την προµήθεια υλικού

κατανοµή του προϋπολογισµού για την προµήθεια υλικού 1 Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 1 κατανοµή του προϋπολογισµού για την προµήθεια υλικού 5 Κατανοµή του προϋπολογισµού για την προµήθεια υλικού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012

ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 Το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης προκηρύσσει το 12 ο πρόγραµµα χορηγιών σε µέλη του Συνδέσµου Υποτρόφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ . ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς Μάϊος 2001. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο Πανεπιστήµιο Πειραιά λειτουργεί η βιβλιοθήκη, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών της ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2016 Άρθρο 1. Λειτουργία, Αποστολή, Στόχοι, Ορισμοί και Γενικές Διατάξεις 1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα