Η ΕΤΑΙΡΙΑ. Η IN.MAINT. παρέχει υπηρεσίες σε μια σειρά σημαντικών ομίλων και επιχειρήσεων με δυναμική παρουσία στο χώρο τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΤΑΙΡΙΑ. Η IN.MAINT. παρέχει υπηρεσίες σε μια σειρά σημαντικών ομίλων και επιχειρήσεων με δυναμική παρουσία στο χώρο τους."

Transcript

1

2 Η ΕΤΑΙΡΙΑ H ΙΝ.ΜΑΙΝΤ. είναι εξειδικευμένη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης μεγάλων κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Η IN.MAINT. είναι εταιρία του ομίλου INTRACOM. Αξιοποιώντας την εμπειρία του ομίλου και επενδύοντας σε τεχνογνωσία, επιστημονικό προσωπικό και κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό προσφέρει σήμερα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις πιο σύγχρονες και πολύπλοκες εγκαταστάσεις. Η IN.MAINT. παρέχει υπηρεσίες σε μια σειρά σημαντικών ομίλων και επιχειρήσεων με δυναμική παρουσία στο χώρο τους.

3 ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η IN.MAINT. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης στους παρακάτω τομείς: Κτιριακές / Βιομηχανικές εγκαταστάσεις Καλύπτει το σύνολο των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός συγκροτήματος καθώς επίσης τους περιβάλλοντες χώρους και το πράσινο. Αθλητικά κέντρα Γήπεδα - Στάδια Προσφέρονται υπηρεσίες σε όλες τις επιμέρους εγκαταστάσεις ενός αθλητικού κέντρου. Επίσης περιλαμβάνονται εξειδικευμένες υποδομές όπως, σύστημα ελέγχου πρόσβασης θεατών (turnstiles), ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων (screbards), πισίνα SPA - σάουνα, φωτισμός αγωνιστικού χώρου, χώροι προθέρμανσης και προπόνησης αθλητών, χλοοτάπητας κ.ά.

4 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις-δίκτυα Αφορά στο σύνολο του εξοπλισμού μιας σύγχρονης εγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρονται υποσταθμοί Μέσης Τάσης, εγκαταστάσεις ψύξης, θέρμανσης, αερισμού, φωτισμού, κίνησης, συστήματα και δίκτυα ασθενών ρευμάτων, BMS, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, δίκτυα οπτικών ινών κ.ά. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις όπως, αμφιθέατρα, εξειδικευμένοι βιομηχανικοί εξοπλισμοί, Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, μονάδες αφαλάτωσης, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, κ.ά.

5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στις υπηρεσίες που παρέχει η IN.MAINT. περιλαμβάνονται: Προληπτική συντήρηση Η προληπτική συντήρηση συνίσταται στην διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ρυθμίσεων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς, οδηγίες και πρότυπα λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Στόχος της προληπτικής συντήρησης είναι η διασφάλιση της καλής, απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, η μείωση του κόστους λειτουργίας της, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος. Επιδιορθωτική συντήρηση Η επιδιορθωτική συντήρηση αποσκοπεί στην αποκατάσταση βλαβών που συνήθως εμφανίζονται αιφνιδίως και προκαλούν την ολική ή μερική ακινησία ή την υποβάθμιση λειτουργίας του εξοπλισμού. Στα πλαίσια της επιδιορθωτικής συντήρησης παρέχεται η δυνατότητα 24ωρης υποστήριξης της εγκατάστασης μέσω βλαβοληπτικού κέντρου και συστήματος BMS.

6 Επιβελτιωτική συντήρηση Η επιβελτιωτική συντήρηση αφορά στη μετασκευή ή αναβάθμιση της εγκατάστασης και επιτυγχάνεται με την προσθήκη, επέκταση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, υλικών, εξοπλισμών η και ολόκληρης της εγκατάστασης. Στόχος της επιβελτιωτικής συντήρησης είναι ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης, η προσαρμογή της σε νεώτερους κανονισμούς λειτουργίας η επιχειρησιακές ανάγκες, η μείωση του κόστους λειτουργίας και η διασφάλιση ανταλλακτικών. ιαχείριση λειτουργίας κτιριακών συγκροτημάτων Αφορά το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την λειτουργία ενός σύγχρονου κτιριακού, βιομηχανικού, αθλητικού συγκροτήματος και περιλαμβάνει εκτός από την συντήρηση των εγκαταστάσεων υπηρεσίες όπως: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων, περιβάλλοντος χώρου και πρασίνου. Λειτουργία εγκαταστάσεων ψύξης / θέρμανσης, κίνησης, Φωτισμού. Τηλεπίβλεψη εγκαταστάσεων. Τροφοδοσία καυσίμων. Καθαρισμός και αποκομιδή απορριμμάτων.

7 1. Οργανωτική δομή τεχνικής διαχείρισης Έργου Αριθμός προσωπικού : Ν άτομα. Οργανωτική δομή και ιεραρχία : Όλοι οι συντηρητές αναφέρουν στον μηχανικό επικεφαλής (prject manager) καθ'όλο το 24ωρο. Προσόντα προσωπικού : Ηλεκτροτεχνίτες, Ψυκτικοί, Υδραυλικοί, όλοι απόφοιτοι τεχνικών σχολών/ Λυκείων. Αρμοδιότητες : Κάθε τεχνικός έκαστης ειδικότητας επιτελεί τα καθήκοντα του βάση της τέχνης και επιστήμης για εργασίες συντήρησης μηχανημάτων/ εξοπλισμού. Σε περίπτωση γεγονότος/ συμβάν εκτός συντήρησης υπάρχει άμεση επικοινωνία για ενημέρωση και λήψη οδηγιών από τον αρμόδιο prject manager. Εκπαίδευση : Κατά την παραλαβή του κτιρίου για την εκκίνηση των υπηρεσιών συντήρησης θα υλοποιηθεί πλήρης εκπαίδευση και εξοικείωση των διεργασιών και χρήση του εξοπλισμού από εκπροσώπους της κατασκευαστικής εταιρίας. ιαθεσιμότητα : Μέσω του 24ωρου τηλεφωνικού κέντρου θα ειδοποιούνται οι αρμόδιοι τεχνικοί και φορείς 24ώρες και 365 μέρες ανά έτος, εφόσον δεν παρευρίσκονται στο έργο. Υπεύθυνος Συντήρησης Έμπειρος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Ο υπεύθυνος συντήρησης οφείλει να παρακολουθεί και να συντονίζει το πρόγραμμα της τακτικής συντήρησης, να αναφέρεται απ ευθείας στον εκάστοτε υπεύθυνο και να καθορίζει σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τις προτεραιότητες και τις ανάγκες επέμβασης. Οι επισκέψεις του μηχανικού θα γίνονται μία φορά τον μήνα και όταν απαιτείται. Αρμοδιότητες: Παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης. Οργανώνει και προετοιμάζει τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης σε συνεργασία με τον εκάστοτε υπεύθυνο. Οργανώνει και προετοιμάζει τις εργασίες και τις επεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών ή εκτάκτων αναγκών συντήρησης, από το μόνιμο προσωπικό της ΙΝ.ΜΑΙΝΤ. Οργανώνει και προετοιμάζει τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης, εκτάκτων βλαβών ή εκτάκτων αναγκών συντήρησης από εξωτερικά εξουσιοδοτημένα των προμηθευτών συνεργεία. Καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της προληπτικής συντήρησης. Ελέγχει την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης (ISO) της ΙΝ.ΜΑΙΝΤ

8 Καταγράφει τους ελέγχους της προληπτικής συντήρησης και τις ενέργειες για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών σε συγκεκριμένα έντυπα (επιθεώρησης βλαβών). Ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών. Στο τέλος κάθε μήνα θα παραδίδει στη αρμόδια υπηρεσία τεχνική έκθεση (status reprt) με τις εργασίες προληπτικής και κατασταλτικής (επιδιορθωτικής) συντήρησης που έχουν πραγματοποιηθεί και τις πρόσθετες ανάγκες βελτίωσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι Έμπειροι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι τεχνίτες θα απασχολούνται στην προληπτική συντήρηση και εκτάκτως για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αρμοδιότητες: Τακτική συντήρηση του κτιρίου (αλλαγές λαμπτήρων, επισκευές, έλεγχοι πινάκων και πεδίων, αντικαταστάσεις εξαρτημάτων κλπ.) Θα εκτελεί τις τακτικές εργασίες συντήρησης των ηλ. Πινάκων, πεδίων και του υποσταθμού. Θα επισκευάζει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μετά από βλάβη ή έκτακτα προβλήματα. Έλεγχος στάθμης δεξαμενής πετρελαίου. Θα ενημερώνει τον υπεύθυνο συντήρησης για την ανάγκη υποστήριξης του κτιρίου από επιπρόσθετο προσωπικό στις εργασίες προληπτικής συντήρησης και της αντιμετώπισης εκτάκτων βλαβών. Θα παρακολουθεί και θα χειρίζεται το Β.Μ.S., το σύστημα πυρανίχνευσης και τους αυτοματισμούς των ειδικών συστημάτων (ACCESS CONTROL,CCTV κλπ.). Θα καταγραφεί τους ελέγχους και τα συμβάντα στην λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου, τις έκτακτες βλάβες και την αντιμετώπιση τους και θα ενημερώνει τον υπεύθυνο συντήρησης. Υδραυλικοί Τεχνίτες Έμπειροι υδραυλικοί τεχνίτες θα απασχολούνται στην προληπτική συντήρηση και εκτάκτως για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Αρμοδιότητες: Θα εκτελεί την τακτική προληπτική συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των δικτύων θέρμανσης, κλιματισμού, ομβρίων κλπ. Θα επισκευάζει τα είδη κρουνοποιίας και τους υδραυλικούς υποδοχείς (λεκάνες, νεροχύτες, νιπτήρες κλπ.)

9 Θα ελέγχει την λειτουργία των πιεστικών συστημάτων Θα προβαίνει σε εργασίες απόφραξης των δικτύων αποχέτευσης (όμβριαλύματα) Θα συντηρεί τις βάνες και τα εξαρτήματα (αντικαταστάσεις παρεμβυσμάτων και λίπανση) Θα ελέγχει και θα συντηρεί τις αντλίες και τους κυκλοφορητές Θα ασχολείται με τον καθαρισμό των φρεατίων αποχέτευσης λυμάτων, ομβρίων υδάτων κλπ. Θα ασχολείται με την κατασταλτική (επιδιορθωτική) συντήρηση των εκτάκτων βλαβών σε πρώτο στάδιο μέχρι την άφιξη των εξειδικευμένων συνεργείων και πιθανά να απαιτηθεί. Θα ενημερώνει τον υπεύθυνο συντήρησης και τον μόνιμο συντηρητή για τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης και της αντιμετώπισης των εκτάκτων βλαβών. Τεχνίτες Κλιματισμού Έμπειροι τεχνίτες κλιματισμού θα απασχολούνται στην προληπτική συντήρηση και εκτάκτως για την αντιμετώπιση βλαβών. Αρμοδιότητες: Θα ελέγχει και θα εκτελεί τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων κλιματισμού και θα προβαίνει στις απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες για την κατασταλτική (επιδιορθωτική) συντήρηση στην αντιμετώπιση των εκτάκτων βλαβών. Θα εκτελεί την προληπτική συντήρηση (καθαρισμός, λίπανση κλπ.) των fan cils units, Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων, ανεμιστήρων του κτιρίου κλπ. Θα προβαίνει στον καθαρισμό (απλό και χημικό) των φίλτρων αέρα των fan cils units, Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων κλπ. του κτιρίου. Θα εκτελεί τον έλεγχο και τις ρυθμίσεις (εξαερώσεις- ρύθμιση πιέσεων κλπ) των δικτύων κλιματισμού. Θα ελέγχει και θα ρυθμίζει την λειτουργία των ηλεκτροβανών, χειριστηρίων και των αισθητηρίων ελέγχου θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας κλπ. των μηχανημάτων κλιματισμού. Θα ελέγχει την λειτουργία των ψυκτών (πιέσεις, θερμοκρασίες κλπ.) Θα ασχολείται με την κατασταλτική (επιδιορθωτική) συντήρηση των εκτάκτων βλαβών. Θα ενημερώνει τον υπεύθυνο συντήρησης και τον μόνιμο συντηρητή για τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης και της αντιμετώπισης εκτάκτων βλαβών.

10 Κεντρική Υποστήριξη Συντήρησης - Επισκευής Εγκαταστάσεων Επιπλέον του ανωτέρω τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού η εταιρεία μας θα υποστηρίζει την λειτουργία, τις ανάγκες σε προληπτική και κατασταλτική (επιδιορθωτική) συντήρηση με το ακόλουθο προσωπικό: Εργοδηγό συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (υπεύθυνος ομάδας συντηρητών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων). Πολιτικό μηχανικό και εργοδηγό οικοδομικών εργασιών (υπεύθυνοι ομάδας συντηρητών οικοδομικών εργασιών). Ανά εξάμηνο θα πραγματοποιούν επιθεώρηση συντήρησης οικοδομικών και θα υποβάλλουν σχετική έκθεση για αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης θα συνεργάζονται με τον εργοδότη για τον προγραμματισμό και την επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης ζημιών. Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων εξειδικευμένοι συντηρητές (συντήρηση λεβήτων, κλιματισμού, συστημάτων ασφαλείας συναγερμού, πυρανίχνευσης κλπ.) (σύμφωνα με το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και εκτάκτως). 2. ιαχείριση Υπεργολάβων 2.1.α Υπηρεσίες ιαχειριστή Ο ιαχειριστής θα αναλάβει την ευθύνη καλής λειτουργίας του εξοπλισμού του κτιρίου που έχει να κάνει με την καθημερινή και ευχάριστη χρήση των επιμέρους τμημάτων των. Εξοπλισμός που δεν αναφέρεται στην 2.1.β θα συντηρείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ιακήρυξης και του κατασκευαστή. 2.1.β Υπηρεσίες Υπεργολάβων Εξοπλισμός που τελεί υπό το καθεστώς του μόνιμου και μη αποσπώμενου από το κτήριο θα συντηρείται από τον τεχνικό αντιπρόσωπο του μηχανήματος/ εξοπλισμού στην Ελλάδα ή ανάλογης πιστοποιημένης τεχνικής εξειδίκευσης συνεργάτη της εταιρείας συντήρησης. Συγκεκριμένα αλλά όχι περιοριστικά : Ψύκτες, Σύστημα Θέρμανσης, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Γεννήτρια), Υποσταθμός (συμπεριλαμβανομένων των Μετασχηματιστών και της Μέσης Τάσης) και Πυροσβεστικό Συγκρότημα.

11 3. Κέντρο Υποστήριξης 3.1 Οργάνωση Κέντρου υποστήριξης Το κέντρο υποστήριξης έχει έδρα την Αθήνα και είναι στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας συντήρησης. Οι χρήστες έκαστου τμήματος του. θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το κέντρο υποστήριξης με τις ακόλουθες διαδικασίες : Α) Από ευτέρα έως Παρασκευή σε Ώρες γραφείου (09:00-17:00) Τηλεφωνικά στο Με λειτουργία τηλεμοιότυπου (fax) στο Β) Υπόλοιπες ώρες (17:00-09:00) και Σ/Κ. Τηλεφωνικά στα κινητά νούμερα που θα σας δοθούν αναλόγως με το είδος της εγκατάστασης που έχει βλάβη Με λειτουργία τηλεμοιότυπου (fax) στο το οποίο όμως θα αναγνωστεί στις 09:00 της επόμενης εργάσιμης μέρας. Σε περίπτωση Μη διαθεσιμότητας Χώρου ή/και Υστέρηση Απόδοσης Υπηρεσιών αυτό θα σημειώνεται στον ειδικό χώρο παρατηρήσεων του δελτίου επίσκεψης της εταιρείας συντήρησης ως ΣΥΜΒΑΝ Μη διαθεσιμότητας Χώρου ή/και ΣΥΜΒΑΝ Υστέρηση Απόδοσης Υπηρεσιών. Επίσης θα σημειώνεται : α) η ημερομηνία. β) το τμήμα της. που έλαβε μέρος το περιστατικό. γ) η ώρα εκκίνησης του περιστατικού. δ) Το άτομο που δήλωσε το περιστατικό. ε) Μια σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή του περιστατικού. Ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρχει ενημέρωση για την διεκπεραίωση και καταγραφή των διαδικασιών και για την διασφάλιση ότι τα περιστατικά αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν συντομότερα θα γίνεται από τον μηχανικό επικεφαλής (prject manager) της εταιρείας συντήρησης προς τους χρήστες της. στους ακόλουθους (αλλά όχι δεσμευτικούς) τρόπους : α) Τηλεφωνική επικοινωνία με τα άτομα που θα υποδειχθούν σαν αρμόδια από την.. β) Με χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε διεύθυνση που θα υποδειχθεί από την..

12 γ) Με αποστολή τηλεμοιότυπου (fax) υπό την μορφή της τεχνική έκθεσης σε αριθμό που θα υποδειχθεί από την Kαταγγελίες Οι αναφορές/ καταγγελίες από τους χρήστες και τα μέλη της. θα μπορούν να καταχωρούνται όπως αναφέρεται στην επικοινωνία με το Κέντρο Υποστήριξης άνωθεν.

13

14 Τομείς Εμπειρίας Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Η/Μ) Δημόσιος Τομέας Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών Στάδια Αγωνιστικών Εκδηλώσεων Νοσοκομεία Τράπεζες Ξενοδοχεία Συγκροτήματα Κατοικιών

15 INTRACOM TELECOM (ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ) 19,7 χλμ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου Παιανία 19002, Αττική Συγκρότημα κτιρίων,που αποτελείται από 8 κτίρια Α1,Α2,Α3,Α5,Α6,Α7,B1 & B3. Συνολικής έκτασης τ.μ. (γραφεία, εργαστήρια παραγωγής τυποποιημένων ηλεκτρονικών συστημάτων και 450 τ.μ. Data Center ) Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 9 ατόμων οικοδομικές εργασίες. τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : 5 Υποσταθμούς (7 Μ/Σ 13 Π.Μ.Τ.) 6 Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη 14 Ψυκτικά Μηχανήματα 12 UPS 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

16 INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS 21 χλμ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου Παιανία 19002, Αττική Συγκρότημα κτιρίων,που αποτελείται από 4 κτίρια Γ1, Γ2, Γ4, Γ5. Συνολικής έκτασης τ.μ. (γραφεία και εργαστήρια με αντικείμενο την σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή αμυντικών επικοινωνιακών συστημάτων, συσκευών κρυπτογράφησης, συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων, radars, προσομοιωτών, και συστημάτων ελέγχου και δοκιμών, αποθήκες υλικών και 80 τ.μ. Data Center) Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 6 ατόμων οικοδομικές εργασίες. τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : 3 Υποσταθμούς (4 Μ/Σ 8 Π.Μ.Τ.) 3 Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη 8 Ψυκτικά Μηχανήματα 6 UPS 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

17 HELLAS ON LINE Αδριανείου 2 & Παπαδά, TK , Αθήνα Κεντρικό κτίριο της hl 6 ορόφων και 2 υπογείων. Συνολικού εμβαδού τ.μ. (γραφεία και 400 τ.μ. Data Center). Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 2 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : 1 Υποσταθμός (2 Μ/Σ 4 Π.Μ.Τ.). 4 Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγοι. 11 Ψυκτικά Μηχανήματα. 5 UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

18 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (INTRACOM S.A. HOLDINGS) 19 χλμ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου Παιανία 19002, Αττική Συγκρότημα κτιρίων,που αποτελείται από 2 κτίρια B5 & B7. Συνολικής έκτασης τ.μ. (Δραστηριότητες στους τομείς των Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Συστημάτων Πληροφορικής για Τράπεζες, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα και Μεγάλες Επιχειρήσεις, Αμυντικών Ηλεκτρονικών, Παροχής Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας και Ευρυζωνικών Συνδέσεων, και των Κατασκευών) και 100 τ.μ. Data Center. Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 6 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : 2 Υποσταθμούς (2 Μ/Σ 2 Π.Μ.Τ.). 2 Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. 3 Ψυκτικά Μηχανήματα. 4 UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

19 T/K WIND (WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Λ. Κηφισίας Μαρούσι T/K της WIND ΕΛΛΑΣ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια (συνολικά 10 κτίρια). Συνολικής έκτασης τ.μ. και 2000 τ.μ. Data Center. Οι υπηρεσίες, όπου παρέχει είναι οι εξής: α. υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, β. υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, γ. ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες VIP, δ. υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, και ε. υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου) Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 9 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Υποσταθμούς ( Μ/Σ Π.Μ.Τ.). Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. Ψυκτικά Μηχανήματα. UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

20 VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ (Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών) Τζαβέλλα , Χαλάνδρι Κτίρια & καταστήματα της VODAFONE ΕΛΛΑΣ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Συνολικής έκτασης τ.μ. και 2300 τ.μ. Data Center. Οι υπηρεσίες, όπου παρέχει είναι οι εξής: α. υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, β. ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες VIP, γ. υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, και δ. υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου) ε. υπηρεσίες Vdafne για το Σπιτι / Vdafne για το Γραφείο Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 6 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Υποσταθμούς ( Μ/Σ Π.Μ.Τ.). Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. Ψυκτικά Μηχανήματα. UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

21 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α.Ε. (Γεώργιος Καραϊσκάκης Ε.Ο.Ε.) Καραόλη Δημητρίου & Σοφιανοπούλου ,Νέο Φάληρο Συνολικής έκτασης τ.μ. Διαστάσεις συνολικού αγωνιστικού χώρου τ.μ. Kαταστήματα έκτασης 6500m², 2 VIP εστιατόρια 1000m² κάτω από τις σουίτες (ύψος m.), VIP Lunge bar, Champins Club, 11 αναψυκτήρια, cafe, εστιατόρια, φούρνος, κατάστημα δίσκων, mini market, 24 μονάδες υγειινής (και για άτομα με ειδικές ανάγκες), γυμναστήριο Carlli Health Club, Μουσείο Ολυμπιακού, Olympiaks stre, γραφεία, τράπεζα, βοηθητικοί χώροι, χρήση και για εξωαγωνιστικές δραστηριότητες (συναυλίες), 2500 θέσεις πάρκινγκ Περιλαμβάνει : αριθμημένες θέσεις (VVIP, VIP, απλές), συμπεριλαμβανομένων των 39 VIP σουϊτών χωρητικότητας 472 θέσεων με προεξέχον μπαλκόνι, 200 θέσεις για δημοσιογράφους, 130 θέσεων αίθουσα Τύπου, 4 αποδυτήρια, 34 θύρες 88 περιστροφικές είσοδοι και εκδοτήρια εισιτηρίων με ενσωματωμένο ανιχνευτή μετάλλων, 20 κλιμακοστάσια, κυκλικές ράμπες και ασανσέρ, είσοδος με ηλεκτρονικό τρόπο Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 5 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Υποσταθμούς ( Μ/Σ Π.Μ.Τ.). Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. Ψυκτικά Μηχανήματα. UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

22 ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. (ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) Αγ. Ιωάννης Ρέντη Συνολικής έκτασης τ.μ. Διαστάσεις συνολικού αγωνιστικού χώρου τ.μ. Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 2 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Υποσταθμούς ( Μ/Σ Π.Μ.Τ.). Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. Ψυκτικά Μηχανήματα. UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

23 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ) 1 χλμ Λεωφόρος Καλυβίων Αναβύσσου Καλύβια, Αττική Συγκρότημα κτιρίων, που αποτελείται από 2 κτίρια. Συνολικής έκτασης τ.μ. Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 3 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : 1 Υποσταθμούς (1 Μ/Σ 1 Π.Μ.Τ.). 1 Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. 2 Ψυκτικά Μηχανήματα. 1 UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

24 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΕΛΠΙΣ» (Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αθηνών) ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11522, Αθήνα Συγκρότημα κτιρίων, που αποτελείται από 2 κτίρια. Συνολικής έκτασης τ.μ. Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 1 ατόμου. (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Υποσταθμούς (1 Μ/Σ 1 Π.Μ.Τ.). Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. Ψυκτικά Μηχανήματα. UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

25 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80, 11528, Αθήνα Συγκρότημα κτιρίων, που αποτελείται από 2 κτίρια. Συνολικού εμβαδού τ.μ. Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 2 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Υποσταθμούς (1 Μ/Σ 1 Π.Μ.Τ.). Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. Ψυκτικά Μηχανήματα. UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

26 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47, 10676, ΑΘΗΝΑ Συγκρότημα κτιρίων, που αποτελείται από 5 κτίρια. Συνολικού εμβαδού τ.μ. Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 22 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Υποσταθμούς (1 Μ/Σ 1 Π.Μ.Τ.). Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. Ψυκτικά Μηχανήματα. UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

27 ΚΤΙΡΙΑ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «CITIBANK» Κτίρια & καταστήματα της CITIBANK σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Συνολικά 7 κτίρια και 87 καταστήματα Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 2 ατόμων και με συνεργάτες πανελλαδικά. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Υποσταθμούς ( Μ/Σ Π.Μ.Τ.). Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. Ψυκτικά Μηχανήματα. UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

28 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ» Καταστήματα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Συνολικά 62 καταστήματα. Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 1 ατόμου και με συνεργάτες πανελλαδικά. Τεχνική υποστήριξη, οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

29 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ROYAL BANK OF SCOTLAND» Ένα κατάστημα της Ryal Bank f Sctland στον Πειραιά. Συνολικού εμβαδού 400 τ.μ. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών, υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Ψυκτικά Μηχανήματα. UPS, Αυτόματες πόρτες εισόδου. 24 ωρη κάλυψη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

30 ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «MORGAN STANLEY» Πανεπιστημίου 35, Αθήνα Ένα κτίριο της Mrgan Stanley στην Αθήνα. Συνολικού εμβαδού 350 τ.μ. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών, υδραυλικών, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Ψυκτικά Μηχανήματα. Αυτόματες πόρτες εισόδου. 24 ωρη κάλυψη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

31 ΟΕΕΚ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία Συνολικού εμβαδού τ.μ. Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 2 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών (Χαμηλή και Μέση Τάση), υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : Υποσταθμούς ( Μ/Σ Π.Μ.Τ.). Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη. Ψυκτικά Μηχανήματα. UPS. 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

32 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (Οργανωμένη Παραλία πλάζ) Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη Αττικής Συνολικού εμβαδού τ.μ. Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 1 ατόμου (καλοκαιρινή περίοδος). οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών, υδραυλικών, πυρόσβεσης, Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : ίκτυο Ύδρευσης. ίκτυο Αποχέτευσης, Ομβρίων. Σύστημα Κλιματισμού & Θέρμασης 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

33 ΗΛΙΔΑ (ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) Αμαρισίας & Αρτέμιδος 36-38, Μαρούσι Συγκρότημα 30 Πολυκατοικιών Σύνολο 245 Διαμερισμάτων Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 3 ατόμων. οικοδομικές εργασίες, τεχνική συντήρηση θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού, ηλεκτρικών, υδραυλικών, πυρόσβεσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πυρανίχνευσης & συναγερμών. ιαχείριση Συμβολαίων βοηθητικών υπηρεσιών. Κυριότερος Συντηρούμενος Εξοπλισμός : 30 Λέβητες - Καυστήρες 1 Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος. 45 Γκαραζόπορτες 24 ωρη κάλυψη, αποθήκη, Help Desk, πρόσθετες εργασίες

34 Τομείς Εμπειρίας Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Πράσινο) Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας

35 Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, Συντήρησης χλοοταπήτων και χώρων πρασίνου του Κεντρικού Λιμένα του ΟΛΠ ΑΕ και στον Επιβατικό Σταθμό Πύλης Ε5 (έναντι οδού Κόνωνος). Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 4 ατόμων. Συντήρηση των χλοοταπήτων. Συντήρηση των χώρων πρασίνου (δένδρα-θάμνοι κ.λ.π.). Συντήρηση των φυτών των διάσπαρτων ζαρντινιερών. Συντήρηση των φυτών εσωτερικού χώρου του αιθρίου. Συντήρηση αρδευτικού συστήματος. Φυτοπροστασία Κυριότερος Συντηρούμενος Χώρος : Ακτή Βασιλειάδη Ακτή Ηετίωνα Ακτή Κονδύλη Ακτή Καλλιμασιώτη Ακτή Τζελέπη Ακτή Ποσειδώνος Ακτή Μιαούλη Ακτή Ξαβερίου

36 INTRACOM TELECOM (ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ) 19,7 χλμ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου Παιανία 19002, Αττική Συντήρησης χλοοταπήτων και χώρων πρασίνου Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 2 ατόμων. Συντήρηση των χλοοταπήτων. Συντήρηση των χώρων πρασίνου (δένδρα-θάμνοι κ.λ.π.). Συντήρηση των φυτών των διάσπαρτων ζαρντινιερών. Συντήρηση των φυτών εσωτερικού χώρου του αιθρίου. Συντήρηση αρδευτικού συστήματος. Φυτοπροστασία Κυριότερος Συντηρούμενος Χώρος :

37 INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS 21 χλμ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου Παιανία 19002, Αττική Συντήρησης χλοοταπήτων και χώρων πρασίνου Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 2 ατόμων. Συντήρηση των χλοοταπήτων. Συντήρηση των χώρων πρασίνου (δένδρα-θάμνοι κ.λ.π.). Συντήρηση των φυτών των διάσπαρτων ζαρντινιερών. Συντήρηση των φυτών εσωτερικού χώρου του αιθρίου. Συντήρηση αρδευτικού συστήματος. Φυτοπροστασία Κυριότερος Συντηρούμενος Χώρος :

38 INTRACOM S.A. HOLDINGS (ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) 19 χλμ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου Παιανία 19002, Αττική Συντήρησης χλοοταπήτων και χώρων πρασίνου Κάλυψη από μόνιμο προσωπικό 2 ατόμων. Συντήρηση των χλοοταπήτων. Συντήρηση των χώρων πρασίνου (δένδρα-θάμνοι κ.λ.π.). Συντήρηση των φυτών των διάσπαρτων ζαρντινιερών. Συντήρηση των φυτών εσωτερικού χώρου του αιθρίου. Συντήρηση αρδευτικού συστήματος. Φυτοπροστασία Κυριότερος Συντηρούμενος Χώρος :

39 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ HOLDINGS (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ). S.C. JOHNSON A.E. (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ SC JOHNSON). CΑRΟUΖΟΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ). ΙΩΝΙΚΗ ΑΤΕΚΕ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) C.P.I A.E. (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ CPI ΣΤΗΝ ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ 1 ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ) CARDEL A.E (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) SIEMENS (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ SIEMENS) PFIZER HELLAS A.E. (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ PFIZER HELLAS) HEWLETT PACKARD (ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ HEWLETT PACKARD ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ) ALFA LAVAL (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ALFA LAVAL ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ)

40 AΦΟΙ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΙ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΙ ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ 6ο ΚΑΙ 7ο ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ) ΟΙΚΙΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΕΧΑΓΙΑ 34, ΦΙΛΟΘΕΗ, Κ. ΚΑΡΑΤΖΑ). ΟΙΚΙΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΖΕΡΒΟΥ 30, Π. ΨΥΧΙΚΟ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 11).

Η ελαχιστοποίηση του κόστους των παραγωγικών απωλειών που περιλαμβάνει:

Η ελαχιστοποίηση του κόστους των παραγωγικών απωλειών που περιλαμβάνει: 30.6.2010 Αξιότιμοι κύριοι, H IN.MAINT (μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Intracom) είναι μία εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών με έδρα το Κορωπί Αττικής, η οποία ιδρύθηκε από την ανάγκη υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

1 01 Εταιρικό προφίλ

1 01 Εταιρικό προφίλ Εταιρικό προφίλ 1 Εταιρικό προφίλ Μήνυμα Προέδρου σελ.4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 3 Όμιλος INTRACOM HOLDINGS σελ. 6 INTRAKAT σελ. 10 Δραστηριότητες σελ. 14. Έργα υποδομών σελ. 16. Οικoδομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής

Διαβάστε περισσότερα

We Make Things Work Together

We Make Things Work Together We Make Things Work Together Η εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες μηχανικούς, σχεδιαστές, διοικητικό προσωπικό και συνεργάτες που συνδυάζουν τις τεχνικές τους γνώσεις με τις τοπικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ημ/νία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 4704 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr

Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr Ημ/νία Εφαρμογής: 03-05-2007 Σελίδα: 1 από 25 Εγχειρίδιο Ποιότητας Πίνακας Διανομής (Ο Πίνακας Διανομής συμπληρώνεται μόνο στο πρωτότυπο του παρόντος που αρχειοθετεί ο Υ.Δ.Π.) Αποδέκτης Αντίγραφο Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Προϋπολογισμός 110.000,00 ΚΑ:0879 Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει: 1. Συντήρηση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 1 Ετήσιο Δελτίο 2007 2 Ετήσιο Δελτίο 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα