Κανονισµός Λειτουργίας Προγράµµατος. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Λειτουργίας Προγράµµατος. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Κανονισµός Λειτουργίας Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσµοθετηµένο υποχρεωτικό τµήµα των προγραµµάτων σπουδών όλων των Τµηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης µε µεγάλη σπουδαιότητα καθώς φέρνει σε άµεση επαφή τους φοιτητές µε τον εργασιακό χώρο συνδέοντας την εκπαίδευση µε τους παραγωγικούς φορείς. Η Πρακτική Άσκηση συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελµατικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστηµα της χώρας, καθώς και στη δηµιουργία ενός δίαυλου αµφίδροµης µεταβίβασης των πληροφοριών µεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και των παραγωγικών φορέων. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας µε την πράξη. Η εφαρµογή της αποκτηµένης γνώσης στην αγορά εργασίας µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των τελειόφοιτων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εµπειριών µπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελµατικό προσανατολισµό των φοιτητών, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να µην έχουν ορίσει τους επαγγελµατικούς τους στόχους. Τα τελευταία χρόνια, µε χρηµατοδότηση µέσω των προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, το ΤΕΙ Κρήτης υλοποίησε σειρά έργων υποστήριξης και αναβάθµισης της Πρακτικής Άσκησης Τµηµάτων του. Ειδικότερα από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ενισχύθηκε αρχικά η Πρακτική Άσκηση επτά (7) Τµηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης (Β Φάση, διάρκεια υλοποίησης ) και στη συνέχεια 12 Τµηµάτων του (Γ Φάση, διάρκεια υλοποίησης ). Μέχρι σήµερα την ευθύνη για το σχεδιασµό των προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των φοιτητών είχε το κάθε Τµήµα το οποίο, εφαρµόζοντας την κείµενη νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, υλοποιούσε αυτοδύναµα την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης υλοποιείται ως επιµέρους Πράξη της οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας ( ΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Κρήτης, µε κεντρικό συντονισµό και υποστήριξη των Τµηµάτων από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης που οργανώθηκε και λειτουργεί για πρώτη φορά στο Ίδρυµά µας. Το ΓΠΑ ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται σε άµεση αµφίδροµη επικοινωνία και συνεργασία µε τα Τµήµατα και τα εµπλεκόµενα όργανά τους µέσω των Επιστηµονικών Υπευθύνων των Τµηµάτων που συµµετέχουν στο έργο του ΕΠΕ ΒΜ. Όλες οι δραστηριότητες του ΓΠΑ που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση των Τµηµάτων συντονίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΣΕΠΑ). Στις αρµοδιότητες του ΓΠΑ ΤΕΙ Κρήτης περιλαµβάνονται: Ο συντονισµός σε επίπεδο σχεδιασµού και υλοποίησης των προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης των Τµηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Η διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της Πράξης, σε συνεργασία µε το ΑΣΤΑ και την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης. 2

3 Ο σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων κεντρικής υποστήριξης και ανάδειξης της Πρακτικής Άσκησης στο ΤΕΙ Κρήτης. Το ΓΠΑ εξυπηρετεί σε Ιδρυµατικό επίπεδο όλα τα Τµήµατα του ΤΕΙ Κρήτης που συµµετέχουν στο έργο. Οι ανάγκες των Παραρτηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίζονται από τα τοπικά Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Τµηµάτων στα Χανιά, το Ρέθυµνο, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σητεία και την Ιεράπετρα. Οι δραστηριότητες των περιφερειακών γραφείων συντονίζονται από δύο συντονιστές που ορίζει το Συµβούλιο του ΤΕΙ, για τη υτική Κρήτη (Παραρτήµατα Χανίων και Ρεθύµνου) και την Ανατολική Κρήτη (Παραρτήµατα Αγίου Νικολάου, Σητείας και Ιεράπετρας), αντίστοιχα. ΣΚΟΠΟΣ Το έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης έχει ως βασική επιδίωξη την ποιοτική αναβάθµιση της Πρακτικής Άσκησης, τη βελτίωση της οργάνωσής της µε κεντρικό συντονισµό για όλα τα Τµήµατα του ΤΕΙ Κρήτης που συµµετέχουν στο έργο, τη δηµιουργία κεντρικού µηχανισµού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων υποδοχής φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση καθώς και την ανάπτυξη µηχανισµού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης. Μέσω του δράσεων του έργου και του προτεινόµενου πλαισίου κινήτρων προς τους εµπλεκόµενους επιδιώκεται επίσης η αύξηση των συµµετεχόντων φοιτητών, όσο και η προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής φοιτητών. Το έργο θα συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελµατικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές µας κατά την διάρκεια των σπουδών τους µε τελικό στόχο την ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης στο παραγωγικό σύστηµα της χώρας. ΣΤΟΧΟΙ Ειδικότεροι στόχοι του έργου της Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης είναι: Η απόκτηση µιας πρώτης εµπειρίας σχετικής µε το επάγγελµα, η εξοικείωση των φοιτητών µε το εργασιακό περιβάλλον ή/και η επαγγελµατική ένταξη στο χώρο που πραγµατοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση. Η ουσιαστικότερη αφοµοίωση της επιστηµονικής γνώσης µέσα από τη διαδικασία της ποιοτικότερης επαγγελµατικής επιστηµονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουµένων φοιτητών και η ανάπτυξη επαγγελµατικής συνείδησης. Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δηµιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελµατικής επινοητικότητας των ασκουµένων. Η δηµιουργία ενός δίαυλου αµφίδροµης µεταβίβασης πληροφοριών µεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία µεταξύ των δύο σηµαντικών αυτών θεσµών ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας. 3

4 Η ανάπτυξη µηχανισµού για την ενσωµάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριµένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Το έργο της Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή άλλων προσωπικών δεδοµένων. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάρκεια - Προϋποθέσεις Η Πρακτική Άσκηση έχει εξάµηνη διάρκεια. Πραγµατοποιείται µετά το τέλος του εβδόµου εξαµήνου σπουδών. ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία τουλάχιστον τα 2/3 των υποχρεωτικών µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών και τα µαθήµατα ειδικότητας του Τµήµατός τους. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Επίβλεψη των Ασκούµενων Φοιτητών Τα θέµατα της Πρακτικής Άσκησης κάθε Τµήµατος συντονίζονται από πενταµελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης στην οποία συµµετέχουν τρία µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που τοποθετούνται από το Τµήµα και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών, που ορίζονται από το σύλλογο φοιτητών. Η επιτροπή µεριµνά: Για την αναζήτηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση. Για την κατανοµή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Για τον ορισµό επόπτη εκπαιδευτικού και επιβλέποντα από τον φορέα. Για όλα τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης κάθε φοιτητής επιβλέπεται από δύο υπευθύνους, τον επόπτη εκπαιδευτικό, τον οποίο ορίζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος και τον επιβλέποντα από το φορέα απασχόλησης (εργασιακός υπεύθυνος), τον οποίο προτείνει η διοίκηση του φορέα απασχόλησης και εγκρίνει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Ο επόπτης εκπαιδευτικός είναι µέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος και εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν την Πρακτική Άσκηση των Τµηµάτων και επιπλέον µε τις διαδικασίες του έργου του ΓΠΑ ΤΕΙ Κρήτης. Ο εργασιακός υπεύθυνος είναι στέλεχος του φορέα απασχόλησης µε πτυχίο συναφούς ειδικότητας και µε επαρκή εµπειρία στον εργασιακό χώρο. Έχει την ευθύνη της καθοδήγησης 4

5 και επίβλεψης του ασκούµενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο σύµφωνα µε τις διαδικασίες του έργου του ΓΠΑ. Τοποθέτηση Φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Γενικά η Πρακτική Άσκηση του ΓΠΑ πραγµατοποιείται σε τρεις περιόδους, στο τέλος των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, µε ηµεροµηνίες έναρξης την 1 η Μαρτίου, 1 η Ιουλίου και 1 η Οκτωβρίου κάθε έτους, αντίστοιχα. Τα συνεργαζόµενα Τµήµατα, ανάλογα µε τις επιµέρους ιδιαιτερότητες, έχουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης των ηµεροµηνιών έναρξης των περιόδων Πρακτικής, µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων τους. Αιτήσεις των φοιτητών για τοποθέτηση σε θέση Πρακτικής Άσκησης υποβάλλονται το αργότερο έως τις 15 του προηγούµενου από την έναρξη µήνα. Ο φοιτητής που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης, υποβάλλει έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση στο Τµήµα του, µε την οποία δηλώνει έναν έως τρεις φορείς που έχει επιλέξει από τις βάσεις δεδοµένων του ΓΠΑ. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος τοποθετεί τους φοιτητές που πληρούν και τις προϋποθέσεις του Τµήµατος στις θέσεις πρακτικής και ορίζει για κάθε φοιτητή τον επόπτη εκπαιδευτικό και τον επιβλέποντα από τον φορέα απασχόλησης. Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι επιχειρήσεις στις οποίες επιθυµούν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος αφού αξιολογήσει την καταλληλότητα της επιχείρησης τοποθετεί τον φοιτητή στη θέση. Για την επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις µε αυξηµένη ζήτηση, χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα γενικά κριτήρια: Η εντοπιότητα. Οι στόχοι και τα ενδιαφέροντα του φοιτητή. Το σύνολο των διδακτικών µονάδων που έχει συγκεντρώσει. Τυχόν προσωπική συνέντευξη από τον συνεργαζόµενο φορέα. Ο γενικός µέσος όρος της βαθµολογίας και ο µέσος όρος συναφών µαθηµάτων. Τυχόν υποτροφίες και βραβεία που έχει πάρει. Η καλή γνώση ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ. Η οικονοµική κατάσταση του φοιτητή. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης κάθε Τµήµατος εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά ανάλογα µε την πολιτική και τις επιµέρους ανάγκες του Τµήµατος. 5

6 Το Πρακτικό τοποθέτησης φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης του ΓΠΑ αναρτάται στη συνέχεια στο δικτυακό τόπο και στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου. ΦΟΙΤΗΤΕΣ Βασικές Υποχρεώσεις και ικαιώµατα των Ασκούµενων Φοιτητών Οι φοιτητές αµέσως µετά την ένταξή τους στο πρόγραµµα πρέπει να προσέλθουν στο ΓΠΑ για την παραλαβή όλων των απαραίτητων εντύπων προς συµπλήρωση από το φορέα και την επιστροφή των συµπληρωµένων εντύπων. Ο ασκούµενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισµούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει για το προσωπικό του φορέα απασχόλησης. Οφείλει να προσέρχεται ανελλιπώς στον χώρο εργασίας, να ακολουθεί το κανονικό ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης και να συµµετέχει ενεργά στην εκτέλεση των εργασιών που του έχουν ανατεθεί. Για οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιαστεί στο χώρο εργασίας οι ασκούµενοι φοιτητές οφείλουν να ενηµερώσουν άµεσα τόσο τον επόπτη, όσο και το ΓΠΑ ζητώντας συνδροµή για την επίλυσή του. Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρός λόγος για διακοπή της πρακτικής άσκησης, οφείλουν να προσκοµίσουν στο ΓΠΑ έγκαιρα το συµπληρωµένο από το φορέα έντυπο µη ολοκλήρωσης. Ο φοιτητής επανατοποθετείται σε επόµενη περίοδο για τη συµπλήρωση του υπολοίπου χρόνου της Πρακτικής Άσκησης. Για αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισµών του εργασιακού χώρου, ενηµερώνεται σχετικά το ΓΠΑ και το Τµήµα, µέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωσή του. Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούµενου διακόπτεται η Πρακτική Άσκηση και τότε ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το επόµενο εξάµηνο τη διαδικασία τοποθέτησης σε νέα θέση, για τη συµπλήρωση του υπολοίπου χρόνου της Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης εκτός από την αποζηµίωση και την ασφάλισή τους κατά επαγγελµατικού κινδύνου δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωµα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής µορφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Νόµου 1351/83. Κάθε ασκούµενος φοιτητής υποχρεούται να συµπληρώνει ειδικό έντυπο-ηµερολόγιο, το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο καταγράφει την καθηµερινή απασχόλησή του και περιγράφει συνοπτικά τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας στις οποίες συµµετείχε. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ελέγχεται και υπογράφεται σε εβδοµαδιαία βάση από τον εργασιακό υπεύθυνο. Κατά τη διάρκεια της εξάµηνης Πρακτικής Άσκησης ο ασκούµενος φοιτητής µπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει δικαιολογηµένα για 5 εργάσιµες ηµέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θεωρούνται και υπογράφονται από 6

7 τον επόπτη εκπαιδευτικό. Σε ειδικές περιπτώσεις, που ο ασκούµενος φοιτητής χρειαστεί να απουσιάσει επιπλέον των 5 ηµερών για οποιοδήποτε σοβαρό προσωπικό λόγο, πρέπει να αναπληρώσει τις εργάσιµες ηµέρες απουσίας αµέσως µετά τη λήξη του εξαµήνου. Εκτός των παραπάνω, στους πρακτικά ασκούµενους φοιτητές παρέχονται διευκολύνσεις που ισχύουν γενικά για τους εργαζόµενους φοιτητές των ΤΕΙ, σύµφωνα µε το Π 483/84 (ΦΕΚ 173/τ. Α'). Με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, ο φοιτητής οφείλει να συντάξει και παραδώσει την Τελική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΓΠΑ, στην οποία παρουσιάζει εκτενώς τον απολογισµό της Πρακτικής Άσκησης µε ανάλυση των εµπειριών, περιγραφή του προγράµµατος και των δραστηριοτήτων στις οποίες συµµετείχε, παρατηρήσεις και προτάσεις για την Πρακτική Άσκηση. Επίσης, συµπληρώνει και παραδίδει το εµπιστευτικό ειδικό ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του προγράµµατος από τον φοιτητή στο οποίο αξιολογεί το αντικείµενο απασχόλησης, την καταλληλότητα του φορέα, τον υπεύθυνο επόπτη εκπαιδευτικό, τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος κ.λπ. Το ειδικό Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης από το φοιτητή είναι εµπιστευτικό και παραδίδεται χωρίς να κοινοποιείται στον επόπτη ή στον φορέα. Η προσκόµιση των παραπάνω εντύπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αµοιβής του τελευταίου µήνα. Τέλος, ο φοιτητής υποχρεούται να συµµετέχει στις εκδηλώσεις παρουσίασης των αποτελεσµάτων της εξάσκησης και των εµπειριών που απεκόµισε από τη διαδικασία όποτε του ζητηθεί. Αποζηµίωση Ασκούµενων Φοιτητών Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις η Πρακτική Άσκηση είναι αµειβόµενη. Η αποζηµίωση καταβάλλεται ακέραια και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του ηµοσίου ή φόρους. Οι πρακτικά ασκούµενοι φοιτητές δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα ούτε επίδοµα κανονικής άδειας. Ανάλογα µε τη θέση Πρακτικής Άσκησης η αποζηµίωση των ασκουµένων έχει ως ακολούθως: Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του βασικού ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε µηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Ο ΟΑΕ επιχορηγεί την επιχείρηση σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης. Για τον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης ο εργοδότης ενηµερώνεται από τον ΟΑΕ της περιοχής του. Στις θεσµοθετηµένες θέσεις του ηµόσιου, ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα και στους ΟΤΑ η µηνιαία αποζηµίωση ανέρχεται στο ποσό των 176,06 και καταβάλλεται από το φορέα απασχόλησης ή το Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Σηµειώνεται ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν επιχορηγούνται από τον ΟΑΕ. Οι φοιτητές που εντάσσονται στο πρόγραµµα ΕΠΕ ΒΜ για την πραγµατοποίηση της Πρακτικής Άσκησης αποζηµιώνονται ανάλογα µε τη θέση ως εξής: 7

8 Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης ανέρχεται στο ποσό των 340 ευρώ από τον φορέα απασχόλησης και 340 ευρώ από το πρόγραµµα ΕΠΕ ΒΜ (συνολική µηνιαία αποζηµίωση 680,00 ευρώ). Στις θεσµοθετηµένες θέσεις του ηµόσιου, ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα και των ΟΤΑ οι φοιτητές, πέραν της συµµετοχής του φορέα, επιδοτούνται µε το ποσό των 224,00 µηνιαίως (συνολική µηνιαία αποζηµίωση 400,00 ευρώ). Στις µη θεσµοθετηµένες θέσεις του ηµόσιου, ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα και των ΟΤΑ οι φοιτητές επιδοτούνται από το πρόγραµµα µε το ποσό των 400,00 µηνιαίως (συνολική µηνιαία αποζηµίωση 400,00 ευρώ). Οι φοιτητές που πραγµατοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδοτούνται από το πρόγραµµα µε το ποσό των 600,00 µηνιαίως. Για τους φοιτητές που στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΠΕ ΒΜ ασκούνται σε πόλεις εκτός της έδρας του Ιδρύµατος ή του τόπου µόνιµης κατοικίας ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτονται τα έξοδα της µετακίνησης από και προς τον τόπο άσκησης για µια φορά και για αποστάσεις πάνω από 50 km. Ασφάλιση κατά την Πρακτική Άσκηση Στους φοιτητές των Τ.Ε.Ι. παρέχεται ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές ασφαλίζονται επιπλέον στο ΙΚΑ έναντι επαγγελµατικού κινδύνου. Η ασφαλιστική εισφορά στο ΙΚΑ ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαµορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Σε περίπτωση τοποθέτησης φοιτητών σε µη θεσµοθετηµένες θέσεις του ηµόσιου, ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, ΟΤΑ ή θέση του εξωτερικού, η ασφάλιση των φοιτητών καλύπτεται από το πρόγραµµα ΕΠΕ ΒΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η Πρακτική Άσκηση πραγµατοποιείται σε επιλεγµένους φορείς του ηµόσιου ή Ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιούνται σε γνωστικά αντικείµενα συναφή µε τον επιστηµονικό προσανατολισµό κάθε Τµήµατος. Το ΓΠΑ µεριµνά για την εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Ιδρύµατος, σε άµεση συνεργασία µε τα Τµήµατα και τις συνεργαζόµενες επιµέρους πράξεις του ΑΣΤΑ ΤΕΙ Κρήτης για την αποφυγή επικαλύψεων και την εξοικονόµηση πόρων. Το σχέδιο δράσης του ΓΠΑ ΤΕΙ Κρήτης περιλαµβάνει τον εντοπισµό δυνητικών συνεργατών και την ευαισθητοποίησή τους για συµµετοχή µέσω διαρκών ενεργειών πληροφόρησης για το πρόγραµµα. Οι δραστηριότητες εξασφάλισης νέων συνεργασιών συντονίζονται από το ΓΠΑ 8

9 και υλοποιούνται από οµάδα έργου στην οποία συµµετέχουν στελέχη του Γραφείου και το προσωπικό των Τµηµάτων. Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων και των οργανισµών εκδηλώνεται µε την συµπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρµας στο δικτυακό τόπο του ΓΠΑ ή έντυπης αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα. Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων από τα στελέχη του ΓΠΑ, ενηµερώνεται για την πρόταση συνεργασίας το αντίστοιχο Τµήµα και εφόσον την εγκρίνει, τα στοιχεία των επιλεγµένων φορέων καταχωρούνται στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων του ΓΠΑ ΤΕΙ Κρήτης και προβάλλονται προς τους φοιτητές µέσω διαδικτύου, ανακοινώσεων αλλά και περιοδικών ενηµερωτικών εκδόσεων. Τα κριτήρια αξιολόγησης των φορέων που συµµετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης είναι: Αντικείµενο απασχόλησης συναφές µε αυτό των Τµηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Ικανό εύρος µε δυναµική παρουσία στην αγορά εργασίας, ανάλογα µε το αντικείµενο. Επάρκεια υποδοµής καθώς και επάρκεια και καταλληλότητα της στελέχωσης σε επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό. Σαφήνεια στην περιγραφή της θέσης και του αντικειµένου απασχόλησης, ώστε να αποδεικνύεται ότι εξυπηρετεί τον σκοπό και τους στόχους του προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης. Σαφής δέσµευση στην αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης ότι θα ανταποκριθούν θετικά στην χρηµατοδότηση του ασκούµενου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. υνατότητα / προοπτική προσφοράς µόνιµης ή µερικής απασχόλησης του ασκούµενου µετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης. Οι φορείς που έχουν απασχολήσει ήδη φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης για Πρακτική Άσκηση θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: Ικανοποιητική προηγούµενη συνεργασία µε τον επόπτη εκπαιδευτικό και το ΓΠΑ. Αποτελεσµατικότητα εσωτερικού µηχανισµού παρακολούθησης και ελέγχου της πρακτικής άσκησης και διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναµικού. Έγκαιρη συµπλήρωση και αποστολή στο ΓΠΑ όλων των εγγράφων που ζητούνται (έντυπο έναρξης, υπογραφή σύµβασης, ερωτηµατολόγια αξιολόγησης κ.λπ.). Θετική ανταπόκριση στην καταβολή της προβλεπόµενης αµοιβής του ασκούµενου. Τυχόν απασχόληση φοιτητή που εξασκήθηκε στην επιχείρηση, µετά το τέλος της περιόδου πρακτικής άσκησης. Βασικές Υποχρεώσεις του Φορέα Απασχόλησης 9

10 Υπογράφει σε 4 αντίγραφα την Ειδική Σύµβαση Εργασίας του φοιτητή µε ειδικούς όρους συµµετοχής στο πρόγραµµα. Προσδιορίζει το ωράριο εργασίας του ασκούµενου το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το νόµιµο ηµερησίως και το κοινοποιεί στο ΓΠΑ. Έχει την υποχρέωση να συµβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουµένων. Αναθέτει καθήκοντα σε διάφορους τοµείς σχετικούς µε το αντικείµενο σπουδών του ασκούµενου και φροντίζει για την τήρηση του αντικειµένου της άσκησης, όπως δηλώθηκε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος του φορέα για συµµετοχή στο πρόγραµµα. Ορίζει τον υπεύθυνο επίβλεψης, ο οποίος είναι απόφοιτος ΑΕΙ, συναφούς ειδικότητας µε αυτή των ασκούµενων και µε επαρκή εµπειρία στον εργασιακό χώρο. Φροντίζει για την έγκαιρη κοινοποίηση των στοιχείων του υπεύθυνου επίβλεψης στο ΓΠΑ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής του υπεύθυνου επίβλεψης. Ο επιβλέπων από το φορέα απασχόλησης: Μέριµνα για το σαφή καθορισµό των αντικειµένων απασχόλησης του ασκούµενου φοιτητή και συµπληρώνει τη σχετική φόρµα σε συνεργασία µε τον επόπτη εκπαιδευτικό. Επιβλέπει την πορεία εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης και την επίδοση των ασκούµενων. Συνεργάζεται µε τον επόπτη εκπαιδευτικό, για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των φοιτητών, µε βάση τις δυνατότητες του φορέα. Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση του φορέα για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούµενων. Ελέγχει και θεωρεί το ηµερολόγιο εργασιών στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή. Συµπληρώνει και αποστέλλει στο ΓΠΑ, στο τέλος κάθε µήνα, την µηνιαία βεβαίωση πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Συντάσσει το Έντυπο Επίβλεψης και Επίδοσης Ασκούµενου το οποίο περιλαµβάνει ενότητες µε επαρκή στοιχεία σχετικά µε την πρόοδο, συνέπεια, απόδοση και τη γενικότερη παρουσία του ασκούµενου στο χώρο εξάσκησης. Συµπληρώνει το ειδικό Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης του Προγράµµατος στο οποίο θα αξιολογεί την προετοιµασία, την ενηµέρωση και το ενδιαφέρον των φοιτητών, τους επόπτες, την οργάνωση και συνέπεια του Προγράµµατος κ.λπ. Το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης είναι εµπιστευτικό και παραδίδεται σε κλειστό φάκελο στον φοιτητή για να το προσκοµίσει στο ΓΠΑ ή αποστέλλεται ταχυδροµικά. Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραµµές το πρόγραµµα απασχόλησης των ασκουµένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα 10

11 από απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Τµήµατος, να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριµένο εργασιακό χώρο. Το ΓΠΑ µεριµνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους φοιτητές που διέκοψαν την άσκηση. Στη νέα θέση πραγµατοποιείται Πρακτική Άσκηση µόνο για το διάστηµα που υπολείπεται των έξι µηνών. Σε περίπτωση απασχόλησης φοιτητών ΑµεΑ ή φοιτητών προερχόµενων από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες το πρόγραµµα καταβάλλει προς τους επιβλέποντες από το φορέα απασχόλησης συµβολική αµοιβή. ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ Επόπτες εκπαιδευτικοί δύνανται να είναι όλα τα µέλη εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε Τµήµατος. Κάθε ακαδηµαϊκό έτος γίνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου εποπτών Πρακτικής Άσκησης ανά Τµήµα. Οι φοιτητές κατανέµονται στα µέλη ΕΠ από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατός τους, ανάλογα µε τα γνωστικά αντικείµενα. Για την επίβλεψη των ασκούµενων φοιτητών, το πρόγραµµα καταβάλλει προς τους επόπτες εκπαιδευτικούς τη συµβολική αµοιβή των 25 ευρώ µηνιαίως ανά φοιτητή µε µέγιστη δυνατή αποζηµίωση 600 ευρώ το µήνα. Η αποζηµίωση καταβάλλεται στο τέλος της εξάσκησης, µετά την υποβολή στο ΓΠΑ των εντύπων επίβλεψης και αξιολόγησης του φοιτητή και του προγράµµατος. Βασικές Υποχρεώσεις του Επόπτη Εκπαιδευτικού Ενηµερώνεται εγκαίρως από τα στελέχη του ΓΠΑ για το έργο, τους φοιτητές που επιβλέπει και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Καθορίζει τις εργασίες της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία µε τον εργασιακό υπεύθυνο και συνυπογράφει τη σχετική φόρµα. Παρακολουθεί το βαθµό ανταπόκρισης του φορέα και του φοιτητή στις υποχρεώσεις τους µε τακτική προσωπική επικοινωνία (επισκέψεις στους χώρους άσκησης, τηλεφωνικά, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ.). Συνεργάζεται µε το φοιτητή και µε τον εργασιακό υπεύθυνο για την καλύτερη εκπαίδευση του φοιτητή και την επίλυση τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν σε συνεργασία µε το ΓΠΑ. Ελέγχει και θεωρεί το ηµερολόγιο εργασιών στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή. 11

12 Συντάσσει ενδιάµεση έκθεση προόδου και µε την ολοκλήρωση της εξάµηνης εξάσκησης τελικό Έντυπο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΓΠΑ ΤΕΙ Κρήτης. Συµπληρώνει το ειδικό ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του προγράµµατος. Το Έντυπο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή από τον επόπτη περιλαµβάνει ενότητες όπου περιγράφονται µε ακρίβεια το είδος των εργασιών που απασχολήθηκε ο ασκούµενος, οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξε, οι επιδόσεις του, οι τυχόν ελλείψεις που παρουσίασε, προτάσεις για τη βελτίωσή του, τα πιθανά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν και πως αυτά αντιµετωπίστηκαν. Επίσης περιλαµβάνει ενότητες για αξιολόγηση της ανταπόκρισης του φορέα στις υποχρεώσεις του και για διατύπωση προτάσεων βελτίωση της διαδικασίας εξάσκησης. Στο έντυπο αυτό ο επόπτης πρέπει να περιγράφει µε ακρίβεια τα στοιχεία των εκάστοτε επαφών που είχε µε το φοιτητή και τον επιβλέποντα του φορέα (ηµεροµηνία, τρόπος επικοινωνίας, αντικείµενο συζήτησης κ.λπ.). Στο ειδικό ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του προγράµµατος οι επόπτες εκπαιδευτικοί θα αξιολογούν το ενδιαφέρον των φοιτητών για το πρόγραµµα, την καταλληλότητα και την ανταπόκριση του φορέα, τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος κ.λπ. Το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του προγράµµατος είναι εµπιστευτικό και παραδίδεται σε κλειστό φάκελο στο ΓΠΑ χωρίς να κοινοποιείται στον φοιτητή ή στο φορέα. Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης του Φοιτητή Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία συνεκτιµά: Την αξιολόγηση από το στέλεχος του φορέα και τον υπεύθυνο επόπτη. Την πληρότητα της συµπλήρωσης του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης. Την Τελική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης, από άποψη αρτιότητας και ποιότητας. Η Επιτροπή αποφασίζει και προτείνει στον Προϊστάµενο του Τµήµατος για την αποδοχή ή την απόρριψη της Πρακτικής Άσκησης. 12

13 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται σε άµεση αµφίδροµη επικοινωνία και συνεργασία µε τα Τµήµατα που συµµετέχουν στο έργο του ΕΠΕ ΒΜ, µέσω των Επιστηµονικών Υπευθύνων των Τµηµάτων. Το κεντρικό ΓΠΑ λειτουργεί στο Ηράκλειο, έδρα του ΤΕΙ Κρήτης και εξυπηρετεί όλα τα Τµήµατα του ΤΕΙ Κρήτης που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Για τις ανάγκες των Παραρτηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης λειτουργούν τοπικά Γραφεία ΠΑ στα Χανιά, το Ρέθυµνο, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σητεία και την Ιεράπετρα, τα οποία εξυπηρετούν το έργο. Οι δραστηριότητες των περιφερειακών γραφείων συντονίζονται από δύο συντονιστές που ορίζει το Συµβούλιο του ΤΕΙ, για τη υτική Κρήτη (Παραρτήµατα Χανίων και Ρεθύµνου) και την Ανατολική Κρήτη (Παραρτήµατα Αγίου Νικολάου, Σητείας και Ιεράπετρας), αντίστοιχα. Το ΓΠΑ ΤΕΙ Κρήτης λειτουργεί όλες τις εργάσιµες ηµέρες, για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόµενων φοιτητών, εργοδοτών, εποπτών κ.λπ. Ασκεί τη συνολική γραµµατειακή και οικονοµική διαχείριση σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ερευνών και την παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου του έργου. Υποστηρίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης (ΣΕΠΑ) για το συντονισµό σε επίπεδο σχεδιασµού και υλοποίησης των προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης των Τµηµάτων. Την ευθύνη της συνολικής λειτουργίας του ΓΠΑ έχει ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ο οποίος είναι υπόλογος έναντι του ΑΣΤΑ, του Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης. Βασικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του ΓΠΑ ΤΕΙ Κρήτης Η επιστηµονική, διαχειριστική και διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Πράξης της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κρήτης. Η σύνταξη των Ετήσιων Σχεδίων ράσης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης που περιλαµβάνουν τον απολογισµό των εργασιών και τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του επόµενου έτους. Η διάχυση πληροφοριών σχετικών µε την Πρακτική Άσκηση προς τα Τµήµατα. Η συνεχής λειτουργία, όλες τις εργάσιµες ηµέρες, για την άµεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση των φοιτητών, των εποπτών και των φορέων απασχόλησης για γενικά θέµατα Πρακτικής Άσκησης και τη διαρκή τους ενηµέρωση µε όλα τα διαθέσιµα µέσα (ενηµερωτικά φυλλάδια, άλλου είδους έντυπα, ηλεκτρονικά µηνύµατα, τηλεφωνικές συνοµιλίες, αλληλογραφία, ιστοσελίδα κ.λπ.). 13

14 Η εµπρόθεσµη παραλαβή και διαχείριση του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που σχετίζεται µε την υλοποίηση του έργου. Η συγκέντρωση και καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστηµα όλων των διαθέσιµων στοιχείων και η διαρκής ενηµέρωση του δικτυακού τόπου του ΓΠΑ. Η διαρκής συνεργασία και δικτύωση µε το Γραφείο ιασύνδεσης, τη Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας και το ΑΣΤΑ του ΤΕΙ Κρήτης για συντονισµό δράσεων και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος. Στις αρµοδιότητες του ΓΠΑ ανήκουν επίσης οι ακόλουθες κεντρικές δράσεις: Η ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακού υποσυστήµατος και δικτυακού τόπου. Η οργάνωση πλαισίου συνεργασίας µε τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης άλλων ΤΕΙ ή/και Πανεπιστηµίων, µε στόχο την ανάπτυξη κοινών εργαλείων και την υποβοήθηση της Πρακτικής Άσκησης εκτός του τόπου έδρας του ιδρύµατος ή/και του τόπου διαµονής του φοιτητή. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση δράσεων για την αναβάθµιση και επέκταση των συνεργασιών µε φορείς υποδοχής φοιτητών. Η δικτύωση µε κλαδικά όργανα επαγγελµατικών φορέων και ενώσεις αποφοίτων. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών επίβλεψης των φοιτητών. Η υλοποίηση προγραµµάτων διεπιστηµονικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Η ανάπτυξη προγράµµατος συµβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών για θέµατα Πρακτικής Άσκησης. Η ανάπτυξη δράσεων για την υποστήριξη φοιτητών ΑµεΑ και φοιτητών από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Η ανάπτυξη συστήµατος διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης των Τµηµάτων και του συνολικού έργου. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θεσµικό και Νοµικό πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης Το ισχύον θεσµικό και νοµικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας περιλαµβάνει τα εξής: Άρθρο 24 του Ν.1404/83 - Καθιέρωση της Πρακτικής Άσκησης ως µέρος του διδακτικού έργου. Π.. 174/85 (Φ.Ε.Κ.59/τ.Α / ) - Εισαγωγή του Πλαισίου της Οργάνωσης, Εποπτείας και Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. Εγκύκλιος Ε5/332/ και Ε5/1387/ Καθορισµός Έναρξης και Περιόδων Πρακτικής Άσκησης. Y.A (Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας ) της 9/ Καθορισµός ικαιολογητικών για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων από τον ΟΑΕ για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ. Εγκύκλιοι E5/3196/ , E5/4942/ , E5/776/ , E5/2857/ και E5/3934/ (ΦΕΚ 693/τ.A/ ( ιευκρινίσεις - Επισηµάνσεις σε Θέµατα Εφαρµογής της Πρακτικής Άσκησης), Ε5/1303/86 (Φ.Ε.Κ. 168/τ.Β/ ) και Ε5/347/ (Καθορισµός και Υπολογισµός Ασφαλιστικής Κάλυψης Ασκούµενων) (σχετικές και οι Εγκύκλιοι Α24/375/ και Α24/370/5/ περί ασφάλισης κατά του κινδύνου ατυχήµατος). Ε5/5059/ και Ε5/5456/ περί του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης. Άρθρο 12 του Ν.1351/83 και άρθρο 71 του Ν.1566/85-Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α - Καθιέρωση Αποζηµίωσης των Ασκούµενων Φοιτητών). Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 183/τ.Β/ και Φ.Ε.Κ. 456/τ.Β/ ) - Καθορισµός της Αποζηµίωσης των ασκουµένων στο ηµόσιο Τοµέα (Ε5/8711/ και Ε5/4967/ διευκρινίσεις επί της αποζηµίωσης). Ε5/3260/ αποζηµίωσης φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας. ΚΥΑγ6α/2123/ Προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας των ΚΠΑ των ΣΕΥΠ των ΤΕΙ. ιευκολύνσεις που παρέχονται στους εργαζόµενους φοιτητές Μεταξύ των διευκολύνσεων που ισχύουν γενικά για τους εργαζόµενους φοιτητές των Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε το Π 483/84 (ΦΕΚ 173/τ. Α'), περιλαµβάνονται και οι παρακάτω που αφορούν και τους φοιτητές της Πρακτικής Άσκησης: 1. Η χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ηµέρες των εξετάσεων ή για τη συµµετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η 15

16 παρουσία του φοιτητή στη Σχολή του. Ο δικαιούχος φοιτητής µπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας µέχρι 10 φορές το χρόνο. 2. Η απαλλαγή από την νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η εξεταστική περίοδος. 3. Η αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συµπίπτει µε τις ώρες των εξετάσεων. 4. Η υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζόµενου φοιτητή στο τµήµα ή τη θέση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει την πρακτική άσκησή του στο επάγγελµα για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση. Για την παροχή των παραπάνω διευκολύνσεων πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 1. Να υποβάλλει αίτηση στον εργοδότη του για συγκεκριµένη διευκόλυνση ο εργαζόµενος φοιτητής στην οποία θα αναφέρει το λόγο που τη ζητά τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες και ειδικά για τις διευκολύνσεις των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 έξι (6) ηµέρες νωρίτερα. 2. Να έχει προσκοµίσει ο δικαιούχος φοιτητής µαζί µε την πρώτη του αίτηση για παροχή διευκόλυνσης, πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο προκύπτει: Το Τµήµα και η Σχολή που φοιτά, Η ηµεροµηνία αρχικής εγγραφής του Η προβλεπόµενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών Το έτος ή εξάµηνο που φοιτά ο φοιτητής 3. Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον εργαζόµενο φοιτητή χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός υποχρεούται να προσκοµίσει στον εργοδότη του µέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της Σχολής του από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιµοποιήθηκε για τον σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απουσία από την υπηρεσία του αδικαιολόγητη, εκτός και αν η µη χρησιµοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε οφείλεται σε αποδεδειγµένη ανώτερη βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή ασκήσεων, οπότε σ' αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη Σχολή στο φοιτητή. Η ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων διακόπτουν αυτόµατα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης. Οδηγίες για τη συµπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης Κάθε ασκούµενος φοιτητής τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο καταγράφει την καθηµερινή του δραστηριότητα και περιγράφει συνοπτικά τις εργασίες στις οποίες συµµετείχε. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ελέγχεται και υπογράφεται σε εβδοµαδιαία βάση από τον εργασιακό υπεύθυνο. 16

17 Για την αποδοχή της Πρακτικής Άσκησης πρέπει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης που καταθέτει ο φοιτητής να είναι καθαρογραµµένο και σωστά συµπληρωµένο. Βιβλία µε ελλιπή στοιχεία θα επιστρέφονται στους φοιτητές για συµπλήρωση. Ο ασκούµενος φοιτητής πρέπει να συµπληρώνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 1. Την ενότητα µε τα στοιχεία του φοιτητή και του φορέα απασχόλησης. 2. Στην αριστερή σελίδα του εβδοµαδιαίου φύλλου Πρακτικής Άσκησης: τα πεδία αριθµός φύλλου (αύξων αριθµός) και εβδοµάδα από... (ηµεροµηνία) έως... (ηµεροµηνία) (συµπληρώνονται και στη δεξιά σελίδα). µια µικρή περίληψη των καθηµερινών εργασιών που εκτελέστηκαν. τα πεδία ηµεροµηνία συµπλήρωσης (που αντιστοιχεί στην τελευταία ηµέρα της τρέχουσας εβδοµάδας) και υπογραφή. 3. Στην ενότητα «Γενικότερες σηµειώσεις-παρατηρήσεις ασκούµενου για τις εργασιακές εµπειρίες»: µια µικρή έκθεση για τις εµπειρίες του από την εξάµηνη εξάσκηση. τα πεδία ηµεροµηνία συµπλήρωσης και υπογραφή. Προαιρετικά στο εβδοµαδιαίο φύλλο Πρακτικής Άσκησης (δεξιά σελίδα) ο ασκούµενος φοιτητής συµπληρώνει τα πεδία «σηµειώσεις-παρατηρήσεις» µε την υπογραφή και την ηµεροµηνία. Ο εργασιακός υπεύθυνος συµπληρώνει: 1. Στα εβδοµαδιαία φύλλα Πρακτικής Άσκησης: τσεκάρει µε Χ τα πεδία που αντιστοιχούν στις ικανότητες του ασκούµενου τη συγκεκριµένη εβδοµάδα. το πεδίο «Παρατηρήσεις» µόνο στην περίπτωση που ο χαρακτηρισµός είναι «εξαιρετικά» ή «ανεπαρκώς», διαφορετικά αφήνει κενό αυτόν τον χώρο. τα πεδία ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, ηµεροµηνία συµπλήρωσης και υπογραφή. 2. Στην ενότητα «Γενικότερες σηµειώσεις-παρατηρήσεις του επόπτη από το φορέα απασχόλησης»: συντάσσει µικρή έκθεση µε γενικές παρατηρήσεις για την επίδοσή του φοιτητή κατά τη διάρκεια της εξάµηνης άσκησης. τα πεδία ηµεροµηνία συµπλήρωσης και υπογραφή. 17

18 Οδηγίες για τη σύνταξη της Τελικής Έκθεσης Πρακτικής Άσκησης Στο τέλος της εξάµηνης εξάσκησης κάθε φοιτητής οφείλει να παραδώσει µια συνοπτική τεχνική Τελική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης. Η έκθεση αυτή πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 5 δακτυλογραφηµένων σελίδων και να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Απολογισµός της Πρακτικής Άσκησης Στην ενότητα αυτή ο φοιτητής δίδει µια περιεκτική περιγραφή της Πρακτικής Άσκησης και αναλύει τις εµπειρίες του. Ενδεικτικά, η ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει: 1) Σύντοµη περιγραφή του φορέα, των δραστηριοτήτων του, των εργασιών στις οποίες δραστηριοποιείται. 2) Σύντοµη περιγραφή των εργασιών που ανατέθηκαν στον φοιτητή, και πως η απασχόλησή του εντάχθηκε µέσα στις ευρύτερες δραστηριότητες του φορέα. 3) Προβλήµατα που αντιµετώπισε σε σχέση µε τις εργασίες που του ανατέθηκαν, και πώς τα αντιµετώπισε. 4) Τι έµαθε για τον συγκεκριµένο φορέα που απασχολήθηκε (σε σχέση µε τις εργασίες που του ανατέθηκαν αλλά και ευρύτερα). 5) Αν διέγνωσε κάποια προβλήµατα στο συγκεκριµένο φορέα. Αν ναι τι θα πρότεινε για την επίλυσή τους. 6) Σε σχέση µε αυτά που έχει διδαχθεί, τι παραπάνω έµαθε από την Πρακτική Άσκηση; (π.χ. εµπέδωση θεωρητικών εννοιών, διαφορές από την «θεωρία στην πράξη» κλπ). ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Απολογισµός συµµετοχής σε συγκεκριµένο πρόγραµµα του φορέα Η ενότητα αυτή αφορά µόνο τους φοιτητές που τους ανατέθηκε ή συµµετείχαν µε συγκεκριµένο ρόλο και ευθύνες σε πρόγραµµα (project) του φορέα: 1) Σύντοµη περιγραφή του προγράµµατος (στόχοι, χρονοδιαγράµµατα, αναµενόµενα αποτελέσµατα, µεθοδολογία). 2) Ποια ήταν ακριβώς η εµπλοκή του φοιτητή (ρόλοι, υπευθυνότητες) στο συγκεκριµένο έργο. 3) Τι προβλήµατα συνάντησε κατά την εµπλοκή του, και πως τα αντιµετώπισε. 4) Τι ακριβώς έµαθε από την εµπλοκή του στο συγκεκριµένο έργο (γνώσεις και εµπειρίες που απέκτησε). 5) Να επισυναφθούν τυχόν παραδοτέα του προγράµµατος (π.χ. γραπτές εκθέσεις, δηµοσιεύσεις) στα οποία είχε σηµαντική συνεισφορά ο φοιτητής. 18

19 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Παρατηρήσεις και προτάσεις για την Πρακτική Άσκηση Σε αυτή την τελευταία ενότητα ο φοιτητής εκθέτει οποιαδήποτε επιπλέον σχόλια και παρατηρήσεις έχει για την Πρακτική Άσκηση. Ενδεικτικά, η ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1) Γενικά, ποιες είναι οι εντυπώσεις του από το συγκεκριµένο φορέα (συµπεριφορά προς τον φοιτητή, βοήθεια, κτλ). 2) Συνολικά, το αποτέλεσµα της Πρακτικής Άσκησης και τη χρησιµότητα της διαδικασίας. Επίσης, προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµού. ικαιολογητικά για επιδότηση από το Πρόγραµµα του ΓΠΑ Οι φοιτητές που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα πρέπει να προσκοµίσουν, άµεσα µετά την τοποθέτηση, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Αριθµό Μητρώου ΙΚΑ 2. Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 3. Φωτοαντίγραφο της 1 ης σελίδας τραπεζικού λογαριασµού Εθνικής Τράπεζας 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας. Επιπλέον, οι ασκούµενοι φοιτητές οφείλουν να προσκοµίζουν µε τη λήξη κάθε µήνα Πρακτικής Άσκησης βεβαίωση πραγµατοποίησης της εξάσκησης, υπογεγραµµένη από τον φορέα απασχόλησης. ΚΑΤΑΚΛΕΙ Α Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα του ΓΠΑ ΤΕΙ Κρήτης στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράµµατος, είναι αυστηρά προσωπικά, δεν γνωστοποιούνται και δεν χρησιµοποιούνται από τρίτους. Το παρόν κείµενο µαζί µε τα Παραρτήµατα αποτελεί τον ενιαίο Κανονισµό Λειτουργίας του προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κρήτης. Ο Κανονισµός εγκρίνεται από τη ΣΕΠΑ και το Συµβούλιο ΤΕΙ και κοινοποιείται σε όλους τους εµπλεκόµενους στο πρόγραµµα. Αντικαθιστά οποιοδήποτε άλλο κείµενο ή απόφαση που αφορά τις υποχρεώσεις τα δικαιώµατα και τις διαδικασίες αξιολόγησης των εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης. 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γενικές Ρυθμίσεις: Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. {Π.Δ.174/85,

Διαβάστε περισσότερα

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Τα πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας με την υποστήριξη μιας νέας δομής ενηµέρωση Στο ΤΕΙ Κρήτης οργανώθηκε και λειτουργεί, ως επιμέρους συνεργαζόμενη πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Β18. Κανονισµός Λειτουργίας και Αξιολόγησης Προγράµµατος. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Β18. Κανονισµός Λειτουργίας και Αξιολόγησης Προγράµµατος. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Β18. Κανονισµός Λειτουργίας και Αξιολόγησης Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 208 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Oι τελειόφοιτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ο.Α.Ε.. 3 2.1 Θεσµικό Πλαίσιο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση 2007-2013. Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ι.Α. Ρουσιάς Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πειραιά»

Διαβάστε περισσότερα

(45 στον ιδιωτικό και 5 στο δηµόσιο τοµέα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: Σύνολο=66 φοιτητές. Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας: Σύνολο=68 φοιτητές

(45 στον ιδιωτικό και 5 στο δηµόσιο τοµέα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: Σύνολο=66 φοιτητές. Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας: Σύνολο=68 φοιτητές ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ MIS 299970 1. Κατανοµή αρµοδιοτήτων µε ΑΣΤΑ Υπάρχει άµεσος συντονισµός και συνέργεια των επιµέρους δράσεων κάτω από την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο

Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο Τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4 Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 45500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Περιεχόμενα 1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;... 2 2. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;... 2 3. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβραάμ Χα, Καθηγητής (από 2009) Διοικητική - Γραμματειακή υποστήριξη: Σταυρούλα Κωστούλα (BS.c.,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Διαδικασίες Π.Α 5 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α 10 Οδηγοί Π.Α 16 Επιστημονικός Υπεύθυνος 17 Επόπτης Τμήματος 20 Επιβλέπων Φορέα 23 Ασκούμενος Σπουδαστής 26 Διαγράμματα Ενεργειών 29 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απευθύνεται σε : Φοιτητές που Ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Σύνταξη Θεόδωρος Τσιρίκογλου Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Σε μια περίοδο ευρύτερων αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤO «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» ΓΕΝΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤO «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» ΓΕΝΙΚΑ Hmeromhn;ia... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠ.Π.Ε.Θ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ -1-2017 Αρ.Πρωτ:.. ΕΠΑΛ Ταχ. Δ/νση:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εγχειρίδιο υλοποίησης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εγχειρίδιο υλοποίησης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εγχειρίδιο υλοποίησης Σύνταξη: Ευτυχία Ναθαναήλ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Βόλος, Απρίλιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 7/0/207 Α.Π.:2/327 ιεύθυνση: Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού Ταχ. /νση: Νέα Αγορά, γραφείο 45, Ρόδος 8500 Πληροφορίες: Κυπριώτης Σ. ηµήτρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» 1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση; Η Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, 54 124, Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 99 71 36, Φαξ: +30 2310 99 70 67 e-mail: praktiki@auth.gr URL: http://www.dasta.auth.gr Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Τμηματικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κωνσταντίνος Στεργίου kstergiou@uowm.gr Κοζάνη, Δευτέρα 16

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2010 Σεπτέμβριος 2013

Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2010 Σεπτέμβριος 2013 Πράξη «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Δικαιούχος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓ ΩΝ Τ Μ ΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ Τηλ: +30 26210 20888 E-mail: mme@teipat.gr Fax: +30 26210 20889 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014 Η Πρακτική Άσκηση 2 Η Πρακτική Άσκηση είναι ένα καθοριστικό βήμα στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στον οδηγό σπουδών του Τμήματός Μηχανολόγων Μηχανικών θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α1Α9-ΤΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α Α: 4Α1Α9-ΤΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. 3 ο χλµ Ξάνθης Καβάλας - Ξάνθη Τηλ. 2541440955 Φαξ 2541083007 Αρ. Πρωτ.3372 Εύλαλο, 02-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 805/6-6-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299959 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα