ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / της Επιτροπής για καθορισμό των κοινών κανόνων αέρος και των επιχειρησιακών διατάξεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες αεροναυτιλίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2096/2005, (ΕΚ) αριθ. 1794/2006, (ΕΚ) αριθ. 730/2006, (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 και (ΕΕ) αριθ. 255/2010 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / της Επιτροπής για καθορισμό των κοινών κανόνων αέρος και των επιχειρησιακών διατάξεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες αεροναυτιλίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2096/2005, (ΕΚ) αριθ. 1794/2006, (ΕΚ) αριθ. 730/2006, (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 και (ΕΕ) αριθ. 255/2010 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό αριθ. 1070/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 549/2004, (ΕΚ) αριθ. 550/2004, (ΕΚ) αριθ. 551/2004 και (ΕΚ) αριθ. 552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας (εφεξής καλούμενος ο «κανονισμόςπλαίσιο») ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 5 και 8, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό αριθ. 1070/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 549/2004, (ΕΚ) αριθ. 550/2004, (ΕΚ) αριθ. 551/2004 και (ΕΚ) αριθ. 552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας (εφεξής καλούμενος ο «κανονισμός για τον εναέριο χώρο») ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 4, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1108/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (εφεξής καλούμενος ο «βασικός κανονισμός του EASA»), και ιδίως τα άρθρα 8 και 8β, 1 2 ΕΕ L 300 της , σ. 34. ΕΕ L 300 της , σ. 34. EL 2 EL

4 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. /... της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί: «παρατήρηση από αεροσκάφος» είναι η αξιολόγηση ενός ή περισσοτέρων μετεωρολογικών φαινομένων από αεροσκάφος σε πτήση «εναέρια μετεωρολογική ενημέρωση» είναι η ενημέρωση που εκδίδει κέντρο μετεωρολογικής επαγρύπνησης σχετικά με την εμφάνιση ή την αναμενόμενη εμφάνιση καθορισμένων καιρικών φαινομένων κατά τη διαδρομή τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια χαμηλών πτητικών λειτουργιών αεροσκαφών και δεν συμπεριλαμβάνονταν στην πρόβλεψη που εκδόθηκε για χαμηλές πτήσεις στη σχετική περιοχή πληροφοριών πτήσεων ή σε τμήμα αυτής της περιοχής «αναφορά πτήσης» είναι η αναφορά από αεροσκάφος σε πτήση η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη θέση καθώς και τις επιχειρησιακές ή/και μετεωρολογικές αναφορές «οδηγία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας» είναι οι οδηγίες που εκδίδονται από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας προκειμένου ένας χειριστής να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια «αυτόματη υπηρεσία πληροφοριών τερματικού (ATIS)» σημαίνει την αυτόματη παροχή, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο ή συγκεκριμένου μέρους του, επίκαιρων πληροφοριών ρουτίνας στα αεροσκάφη που αφικνούνται και αναχωρούν: α. «αυτόματη υπηρεσία πληροφοριών τερματικού μέσω ζεύξης δεδομένων (D-ATIS)» είναι η παροχή ATIS μέσω ζεύξης δεδομένων β. «φωνητική αυτόματη υπηρεσία πληροφοριών τερματικού (Voice-ATIS)» είναι η παροχή ATIS μέσω διαρκών και επαναλαμβανόμενων φωνητικών εκπομπών. «όριο άδειας» είναι το σημείο στο οποίο χορηγείται σε ένα αεροσκάφος άδεια ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας «άδεια συνέχειας» είναι η άδεια που χορηγείται σε αεροσκάφος από μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας η οποία δεν είναι η τρέχουσα αρχή ελέγχου του συγκεκριμένου αεροσκάφους «νέφος επιχειρησιακής σπουδαιότητας» είναι ένα νέφος με ύψος βάσης νεφών κάτω των m (5 000 ft) ή κάτω από το υψηλότερο ελάχιστο απόλυτο ύψος τομέα, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, ή σωρειτομελανίας ή πυργοειδής σωρείτης σε οποιοδήποτε ύψος «πρόβλεψη» είναι η δήλωση αναμενόμενων μετεωρολογικών συνθηκών για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή περίοδο και για μια συγκεκριμένη περιοχή ή ένα συγκεκριμένο τμήμα του εναέριου χώρου «ζώνη υποχρεωτικής χρήσης ασύρματου (RMZ)» είναι ένας εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων εντός του οποίου είναι υποχρεωτική η μεταφορά και λειτουργία εξοπλισμού ασυρμάτου «υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης» είναι η υπηρεσία που παρέχει πληροφορίες καθοδήγησης ή στοιχεία θέσης για την αποτελεσματική και ασφαλή πτήση των αεροσκαφών με την υποστήριξη ενός ή περισσότερων βοηθημάτων ραδιοπλοήγησης EL 3 EL

5 «οριζόντια ορατότητα επί του διαδρόμου (RVR)» είναι το πεδίο πάνω από το οποίο ο χειριστής αεροσκάφους στον κεντρικό άξονα του διαδρόμου μπορεί να δει τις σημάνσεις επιφανείας του διαδρόμου ή τα φώτα που απεικονίζουν το διάδρομο ή προσδιορίζουν τον κεντρικό του άξονα «πληροφορίες SIGMET» είναι οι πληροφορίες που εκδίδει κέντρο μετεωρολογικής επαγρύπνησης σχετικά με την εμφάνιση ή την αναμενόμενη εμφάνιση καθορισμένων καιρικών φαινομένων κατά τη διαδρομή τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της πτήσης των αεροσκαφών «αεροσκάφος εκτός πορείας» είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει παρεκκλίνει σημαντικά από τη σχεδιαζόμενη πορεία του ή αναφέρει ότι έχει χαθεί «συμβουλή αποφυγής κυκλοφορίας» είναι η συμβουλή που παρέχει μια μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας όπου καθορίζει ελιγμούς προκειμένου να συνδράμει έναν χειριστή στην αποφυγή πρόσκρουσης «πληροφορίες για την κυκλοφορία» είναι πληροφορίες που εκδίδει μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ώστε να προειδοποιήσει το χειριστή για άλλη εναέρια κυκλοφορία που είναι γνωστή ή έχει παρατηρηθεί και ενδεχομένως να βρίσκεται κοντά στη θέση ή τη σχεδιαζόμενη πορεία πτήσης και να τον συνδράμει στην αποφυγή πρόσκρουσης «σημείο μεταβίβασης ελέγχου» είναι ένα καθορισμένο σημείο κατά μήκος του ίχνους πτήσης ενός αεροσκάφους όπου η ευθύνη για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο αεροσκάφος μεταβιβάζεται από μια μονάδα ελέγχου ή θέση ελέγχου στην επόμενη «μεταβατικό επίπεδο» είναι το χαμηλότερο επίπεδο πτήσης διαθέσιμο προς χρήση επάνω από το μεταβατικό απόλυτο ύψος «ζώνη υποχρεωτικής χρήσης αναμεταδότη (ΤMZ)» είναι ένας εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων εντός του οποίου είναι υποχρεωτική η μεταφορά και λειτουργία αναμεταδοτών που αναφέρουν την πίεση και το απόλυτο ύψος «αεροσκάφος άγνωστης ταυτότητας» είναι το αεροσκάφος που έχει παρατηρηθεί ή έχει αναφερθεί ότι πετά σε συγκεκριμένη περιοχή αλλά του οποίου η ταυτότητα δεν έχει προσδιοριστεί.» 2. Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / εισάγεται ένα μέρος Β σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [XX/XX/XX]. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλες, [ ] Για την Επιτροπή [ ] Ο Πρόεδρος EL 4 EL

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μέρος Β Απαιτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες στην αεροναυτιλία Κεφάλαιο 1 Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας 1.1 Γενικά Στόχοι των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας Οι στόχοι των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας είναι: α) η πρόληψη συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών β) η πρόληψη συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών στην περιοχή ελιγμών και εμποδίων σε αυτήν την περιοχή γ) η επίσπευση και διατήρηση της τακτικής ροής εναέριας κυκλοφορίας δ) η παροχή συμβουλών και πληροφόρησης χρήσιμης για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση πτήσεων ε) η κοινοποίηση προς κατάλληλους φορείς αεροσκαφών που χρήζουν βοήθεια έρευνας και διάσωσης και η συνδρομή αυτών των φορέων ως απαιτείται Συντονισμός μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης και των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας Κατά την υλοποίηση των στόχων τους, οι μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών συνεπεία των υποχρεώσεών τους, όπως καθορίζονται στους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αεροπορικές δραστηριότητες, και, αν απαιτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, διαθέτουν στους τελευταίους ή στους διορισμένους αντιπροσώπους τους τις πληροφορίες που τυχόν είναι διαθέσιμες ώστε να συνδράμουν τους φορείς εκμετάλλευσης ή τους διορισμένους αντιπροσώπους τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους Όταν απαιτείται από κάποιον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, τα μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων των αναφορών θέσης) που λαμβάνονται από τις μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και σχετίζονται με την πτητική λειτουργία του αεροσκάφους για την οποία ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχει υπηρεσία επιχειρησιακού ελέγχου, θα διατίθενται, στο μέτρο του δυνατού, άμεσα στο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ή σε διορισμένο αντιπρόσωπό του ακολουθώντας τις τοπικά συμφωνηθείσες διαδικασίες Ώρα στις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας Πριν από την τροχοδρόμηση αεροσκάφους για απογείωση, οι πύργοι ελέγχου του αεροδρομίου παρέχουν στον χειριστή τη σωστή ώρα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί να λάβει ο χειριστής την ώρα από άλλες πηγές. Επιπλέον, οι μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν στα αεροσκάφη τη σωστή ώρα, εφόσον ζητηθεί. Οι έλεγχοι ώρας παρέχονται στο πλησιέστερο ήμισυ του λεπτού Ταξινόμηση εναέριου χώρου Τα κράτη μέλη καθορίζουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, εναέριο χώρο σύμφωνα με την ακόλουθη ταξινόμηση εναέριου χώρου και σύμφωνα με το προσάρτημα 4: Κατηγορία A. Επιτρέπονται μόνο πτήσεις με όργανα. Σε όλες τις πτήσεις παρέχεται υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και όλες οι πτήσεις διαχωρίζονται μεταξύ τους. Απαιτούνται EL 5 EL

7 συνεχείς φωνητικές επικοινωνίες αέρα-εδάφους για όλες τις πτήσεις. Όλες οι πτήσεις υπόκεινται σε άδεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Κατηγορία B. Επιτρέπονται πτήσεις με όργανα και πτήσεις εξ όψεως. Σε όλες τις πτήσεις παρέχεται υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και όλες οι πτήσεις διαχωρίζονται μεταξύ τους. Απαιτούνται συνεχείς φωνητικές επικοινωνίες αέρα-εδάφους για όλες τις πτήσεις. Όλες οι πτήσεις υπόκεινται σε άδεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Κατηγορία Γ. Επιτρέπονται πτήσεις με όργανα και πτήσεις εξ όψεως. Σε όλες τις πτήσεις παρέχεται υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και οι πτήσεις με όργανα διαχωρίζονται από άλλες πτήσεις με όργανα και από τις πτήσεις εξ όψεως. Οι πτήσεις εξ όψεως διαχωρίζονται από τις πτήσεις με όργανα και λαμβάνουν πληροφορίες για την κυκλοφορία σε σχέση με άλλες πτήσεις εξ όψεως καθώς και συμβουλή αποφυγής κυκλοφορίας, εάν ζητηθεί. Απαιτούνται συνεχείς φωνητικές επικοινωνίες αέρα-εδάφους για όλες τις πτήσεις. Για πτήσεις εξ όψεως ισχύει περιορισμός ταχύτητας 250 κόμβων ενδεικνυόμενης ταχύτητας αέρα (IAS) κάτω των m ( ft) πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας. Όλες οι πτήσεις υπόκεινται σε άδεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Κατηγορία Δ. Επιτρέπονται πτήσεις με όργανα και πτήσεις εξ όψεως και σε όλες τις πτήσεις παρέχεται υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι πτήσεις με όργανα διαχωρίζονται από άλλες πτήσεις με όργανα, λαμβάνουν πληροφορίες για την κυκλοφορία σε σχέση με πτήσεις εξ όψεως και συμβουλή αποφυγής κυκλοφορίας, εάν ζητηθεί. Οι πτήσεις εξ όψεως λαμβάνουν πληροφορίες για την κυκλοφορία σε σχέση με άλλες πτήσεις καθώς και συμβουλή αποφυγής κυκλοφορίας, εάν ζητηθεί. Για όλες τις πτήσεις απαιτούνται συνεχείς φωνητικές επικοινωνίες αέρα-εδάφους και για όλες τις πτήσεις κάτω των m ( ft) πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας ισχύει περιορισμός ταχύτητας 250 κόμβων ενδεικνυόμενης ταχύτητας αέρα. Όλες οι πτήσεις υπόκεινται σε άδεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Κατηγορία Ε. Επιτρέπονται πτήσεις με όργανα και πτήσεις εξ όψεως. Στις πτήσεις με όργανα παρέχεται υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και οι εν λόγω πτήσεις διαχωρίζονται από άλλες πτήσεις με όργανα. Όλες οι πτήσεις λαμβάνουν πληροφορίες για την κυκλοφορία, στο βαθμό του εφικτού. Απαιτούνται συνεχείς φωνητικές επικοινωνίες αέρα-εδάφους για όλες τις πτήσεις με όργανα. Για όλες τις πτήσεις κάτω των m ( ft) πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας ισχύει περιορισμός ταχύτητας 250 κόμβων ενδεικνυόμενης ταχύτητας αέρα. Όλες οι πτήσεις με όργανα υπόκεινται σε άδεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η κατηγορία Ε δεν χρησιμοποιείται για ζώνες ελέγχου. Κατηγορία ΣΤ. Επιτρέπονται πτήσεις με όργανα και πτήσεις εξ όψεως. Όλες οι συμμετέχουσες πτήσεις με όργανα λαμβάνουν υπηρεσία συμβουλών για την εναέρια κυκλοφορία και όλες οι πτήσεις λαμβάνουν υπηρεσία πληροφοριών πτήσης, εάν ζητηθεί. Απαιτούνται συνεχείς φωνητικές επικοινωνίες αέρα-εδάφους για όλες τις πτήσεις με όργανα που συμμετέχουν στην υπηρεσία συμβουλών και όλες οι πτήσεις με όργανα είναι σε θέση να έχουν φωνητικές επικοινωνίες αέρα-εδάφους. Για όλες τις πτήσεις κάτω των m ( ft) πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας ισχύει περιορισμός ταχύτητας 250 κόμβων ενδεικνυόμενης ταχύτητας αέρα. Δεν απαιτείται άδεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Κατηγορία Ζ. Επιτρέπονται πτήσεις με όργανα και πτήσεις εξ όψεως και λαμβάνουν πληροφορίες πτήσης, εάν ζητηθεί. Όλες οι πτήσεις με όργανα είναι σε θέση να έχουν φωνητικές επικοινωνίες αέρα-εδάφους. Για όλες τις πτήσεις κάτω των m ( ft) πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας ισχύει περιορισμός ταχύτητας 250 κόμβων ενδεικνυόμενης ταχύτητας αέρα. Δεν απαιτείται άδεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Η εφαρμογή της κατηγορίας ΣΤ θεωρείται προσωρινό μέτρο έως ότου είναι δυνατή η αντικατάστασή της από εναλλακτική ταξινόμηση. EL 6 EL

8 1.3 Απαιτήσεις για επικοινωνίες και αναμεταδότη δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης Ζώνη υποχρεωτικής χρήσης ασύρματου (RMZ) Οι πτήσεις εξ όψεως που εκτελούνται σε μέρη εναέριου χώρου της κατηγορίας Ε, ΣΤ ή Ζ και οι πτήσεις με όργανα που εκτελούνται σε μέρη του εναέριου χώρου της κατηγορίας ΣΤ ή Ζ που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνη υποχρεωτικής χρήσης ασύρματου (RMZ) από την αρμόδια αρχή, διατηρούν διαρκή φωνητική επικοινωνία αέρα-εδάφους και έχουν αμφίδρομη επικοινωνία, εάν είναι αναγκαίο, στον κατάλληλο δίαυλο επικοινωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από εναλλακτικές διατάξεις της αρμόδιας αρχής για το συγκεκριμένο εναέριο χώρο Πριν από την είσοδο σε ζώνη υποχρεωτικής χρήσης ασύρματου, οι χειριστές πραγματοποιούν στον κατάλληλο δίαυλο επικοινωνίας αρχική κλήση με την ονομασία του καλούμενου σταθμού, το σήμα της κλήσης, τον τύπο του αεροσκάφους, τη θέση, το επίπεδο, το σκοπό της πτήσης και άλλες πληροφορίες που ορίζει η αρμόδια αρχή Ζώνη υποχρεωτικής χρήσης αναμεταδότη (ΤMZ) Σε όλες τις πτήσεις που πραγματοποιούνται σε εναέριο χώρο που έχει χαρακτηριστεί από την αρμόδια αρχή ως ζώνη υποχρεωτικής χρήσης αναμεταδότη (TMZ) μεταφέρονται και χρησιμοποιούνται αναμεταδότες δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης που μπορούν να λειτουργούν στις καταστάσεις λειτουργίας A και C ή στην κατάσταση λειτουργίας S, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από εναλλακτικές διατάξεις της αρμόδιας αρχής για το συγκεκριμένο εναέριο χώρο Οι εναέριοι χώροι που χαρακτηρίζονται ως ζώνη υποχρεωτικής χρήσης ασύρματου ή/και ως ζώνη υποχρεωτικής χρήσης αναμεταδότη κοινοποιούνται δεόντως στις εκδόσεις αεροναυτικών πληροφοριών. 1.4 Εξυπηρέτηση αεροσκάφους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Στην περίπτωση που είναι γνωστό ή πιστεύεται ότι ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που υφίσταται έκνομες ενέργειες, οι μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν στο αεροσκάφος μέγιστη προσοχή, βοήθεια και προτεραιότητα έναντι άλλων αεροσκαφών, σύμφωνα με την αναγκαιότητα που υφίσταται δεδομένων των περιστάσεων Στην περίπτωση που υφίσταται περιστατικό έκνομων ενεργειών με αεροσκάφος ή υποψία ενός τέτοιου περιστατικού, οι μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ανταποκρίνονται αμέσως στα αιτήματα του αεροσκάφους. Εξακολουθούν να μεταδίδονται πληροφορίες σχετικές με την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης και λαμβάνονται οι αναγκαίες ενέργειες για την επιτάχυνση της διεξαγωγής όλων των φάσεων της πτήσης, ιδίως της ασφαλούς προσγείωσης του αεροσκάφους Στην περίπτωση που υφίσταται περιστατικό έκνομων ενεργειών με αεροσκάφος ή υποψία ενός τέτοιου περιστατικού, οι μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ενημερώνουν άμεσα, σύμφωνα με τις τοπικά συμφωνηθείσες διαδικασίες, την κατάλληλη αρχή που έχει ορίσει το κράτος και ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες με τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροσκάφους ή τον διορισμένο αντιπρόσωπό του. 1.5 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά την πτήση Αεροσκάφος εκτός πορείας ή αεροσκάφος άγνωστης ταυτότητας Μόλις στην αντίληψη μονάδας υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας υποπέσει αεροσκάφος εκτός πορείας ή αεροσκάφος άγνωστης ταυτότητας, αυτή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα όπως περιγράφεται στις παραγράφους και προκειμένου να συνδράμει το αεροσκάφος και να διασφαλίσει την πτήση του. EL 7 EL

9 Εάν δεν είναι γνωστή η θέση του αεροσκάφους, η μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας: α) επιχειρεί την εδραίωση αμφίδρομης επικοινωνίας με το αεροσκάφος, εκτός εάν υπάρχει ήδη αμφίδρομη επικοινωνία β) χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο για τον προσδιορισμό της θέσης του γ) ενημερώνει άλλες μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή των οποίων μπορεί να εισέλθει ή έχει εισέλθει το εκτός πορείας αεροσκάφος, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να έχουν επηρεάσει την πλοήγηση του αεροσκάφους στις δεδομένες περιστάσεις δ) ενημερώνει, σύμφωνα με τις τοπικά συμφωνηθείσες διαδικασίες, τις κατάλληλες στρατιωτικές μονάδες και τους παρέχει το σχετικό σχέδιο πτήσης καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με το αεροσκάφος εκτός πορείας ε) ζητά από τις μονάδες που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) καθώς και από άλλα αεροσκάφη εν πτήσει κάθε συνδρομή για την εδραίωση επικοινωνίας με το αεροσκάφος και τον προσδιορισμό της θέσης του Οι απαιτήσεις στα στοιχεία δ) και ε) ισχύουν επίσης για τις μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που ενημερώνονται σύμφωνα με το στοιχείο γ) Όταν προσδιοριστεί η θέση του αεροσκάφους, η μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας: α) ενημερώνει το αεροσκάφος σχετικά με τη θέση του και τις διορθωτικές ενέργειες που θα ληφθούν. Αυτή η ενημέρωση παρέχεται αμέσως όταν η μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας γνωρίζει την ύπαρξη ενδεχόμενου αναχαίτισης ή άλλου κινδύνου για την ασφάλεια του αεροσκάφους και β) παρέχει, αν είναι αναγκαίο, σε άλλες μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και κατάλληλες στρατιωτικές μονάδες σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το αεροσκάφος εκτός πορείας και με την ενημέρωση που παρείχε στο εν λόγω αεροσκάφος Μόλις υποπέσει στην αντίληψη μονάδας υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αεροσκάφος άγνωστης ταυτότητας στην περιοχή της, καταβάλει προσπάθεια να προσδιορίσει την ταυτότητα του αεροσκάφους όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ή όταν απαιτείται από τις κατάλληλες στρατιωτικές αρχές σύμφωνα με τις τοπικά συμφωνηθείσες διαδικασίες. Προς το σκοπό αυτό, η μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας λαμβάνει από τα ακόλουθα μέτρα εκείνα που είναι κατάλληλα δεδομένων των περιστάσεων: α) επιχειρεί την εδραίωση αμφίδρομης επικοινωνίας με το αεροσκάφος β) υποβάλλει ερώτημα σε άλλες μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσης σχετικά με την πτήση και ζητά τη συνδρομή τους για την εδραίωση αμφίδρομης επικοινωνίας με το αεροσκάφος γ) υποβάλλει ερώτημα σε μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που εξυπηρετούν παρακείμενες περιοχές πληροφοριών πτήσης σχετικά με την πτήση και ζητά τη συνδρομή τους για την εδραίωση αμφίδρομης επικοινωνίας με το αεροσκάφος δ) επιχειρεί να λάβει πληροφορίες από άλλα αεροσκάφη στην περιοχή Η μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ενημερώνει, εάν είναι αναγκαίο, την κατάλληλη στρατιωτική μονάδα μόλις προσδιοριστεί η ταυτότητα του αεροσκάφους Στην περίπτωση αεροσκάφους εκτός πορείας ή αεροσκάφους άγνωστης ταυτότητας, λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να υφίσταται έκνομες ενέργειες. Εάν η μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας θεωρεί ότι το αεροσκάφος εκτός πορείας ή το αεροσκάφος άγνωστης ταυτότητας ενδέχεται να υφίσταται έκνομες ενέργειες, ενημερώνεται αμέσως η κατάλληλη αρχή που έχει οριστεί από το κράτος, σύμφωνα με τις τοπικά συμφωνηθείσες διαδικασίες. EL 8 EL

10 1.5.2 Αναχαίτιση πολιτικού αεροσκάφους Μόλις μια μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ενημερωθεί ότι ένα αεροσκάφος αναχαιτίζεται στην περιοχή ευθύνης της, λαμβάνει από τα ακόλουθα μέτρα εκείνα που είναι κατάλληλα δεδομένων των περιστάσεων: α) επιχειρεί την εδραίωση αμφίδρομης επικοινωνίας με το αναχαιτιζόμενο αεροσκάφος με τη χρήση κάθε διαθέσιμου μέσου, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας ασύρματου έκτακτης ανάγκης των 121,5 MHz, εκτός εάν υπάρχει ήδη αμφίδρομη επικοινωνία β) ενημερώσει το χειριστή του αναχαιτιζόμενου αεροσκάφους σχετικά με την αναχαίτιση γ) επικοινωνεί με τη μονάδα ελέγχου αναχαιτίσεων διατηρώντας αμφίδρομη επικοινωνία με το αναχαιτίζον αεροσκάφος και παρέχοντάς του διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος δ) διαβιβάζει μηνύματα μεταξύ του αναχαιτίζοντος αεροσκάφους ή της μονάδας ελέγχου αναχαιτίσεως και του αναχαιτιζόμενου αεροσκάφους, εάν είναι αναγκαίο ε) λαμβάνει, σε στενό συντονισμό με τη μονάδα ελέγχου αναχαιτίσεων, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του αναχαιτιζόμενου αεροσκάφους στ) ενημερώνει τις μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που εξυπηρετούν παρακείμενες περιοχές πληροφοριών πτήσης εάν φαίνεται ότι το αεροσκάφος έχει παρεκκλίνει από την πορεία του από τις εν λόγω παρακείμενες περιοχές πληροφοριών πτήσης Μόλις μια μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ενημερωθεί ότι ένα αεροσκάφος αναχαιτίζεται εκτός της περιοχή ευθύνης της, λαμβάνει από τα ακόλουθα μέτρα εκείνα που είναι κατάλληλα δεδομένων των περιστάσεων: α) ενημερώνει η μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που εξυπηρετεί τον εναέριο χώρο όπου λαμβάνει χώρα η αναχαίτιση, παρέχοντας στην εν λόγω μονάδα διαθέσιμες πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αναγνώριση του αεροσκάφους και ζητώντας από αυτήν να δράσει σύμφωνα με την παράγραφο β) διαβιβάζει μηνύματα μεταξύ του αναχαιτιζόμενου αεροσκάφους και της κατάλληλης μονάδας υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, τη μονάδα ελέγχου αναχαιτίσεων ή το αναιχαιτίζον αεροσκάφος. 2.1 Εφαρμογή Κεφάλαιο 2 Υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παρέχεται: α) σε όλες τις πτήσεις με όργανα στις κατηγορίες εναέριου χώρου Α, Β, Γ, Δ και Ε β) σε όλες τις πτήσεις εξ όψεως στις κατηγορίες εναέριου χώρου Β, Γ και Δ γ) σε όλες τις ειδικές πτήσεις εξ όψεως δ) σε όλη την κυκλοφορία αεροδρομίου σε ελεγχόμενα αεροδρόμια. 2.2 Παροχή υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Προκειμένου να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μια μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας: EL 9 EL

11 α) λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σκοπούμενη κίνηση κάθε αεροσκάφους, ή παραλλαγές αυτής, καθώς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική πρόοδο κάθε αεροσκάφους β) προσδιορίζει με βάση τις ληφθείσες πληροφορίες τις σχετικές θέσεις των γνωστών αεροσκαφών μεταξύ τους γ) εκδίδει άδειες και πληροφορίες για την πρόληψη της σύγκρουσης μεταξύ των αεροσκαφών που έχει στον έλεγχό της και την επιτάχυνση και διατήρηση τακτικής ροής κυκλοφορίας δ) συντονίζει τις άδειες, εάν είναι αναγκαίο, με άλλες μονάδες: 1) οποτεδήποτε ένα αεροσκάφος μπορεί σε αντίθετη περίπτωση να έρθει σε σύγκρουση με την κυκλοφορία που τελεί υπό τον έλεγχο αυτών των άλλων μονάδων 2) πριν από τη μεταβίβαση του ελέγχου ενός αεροσκάφους στις εν λόγω άλλες μονάδες Στις άδειες που εκδίδονται από τις μονάδες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παρέχεται διαχωρισμός: α) μεταξύ όλων των πτήσεων στις κατηγορίες εναέριου χώρου Α και Β β) μεταξύ όλων των πτήσεων με όργανα στις κατηγορίες εναέριου χώρου Γ, Δ και Ε γ) μεταξύ των πτήσεων με όργανα και των πτήσεων εξ όψεως στην κατηγορία εναέριου χώρου Γ δ) μεταξύ πτήσεων με όργανα και ειδικών πτήσεων εξ όψεως ε) μεταξύ ειδικών πτήσεων εξ όψεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την αρμόδια αρχή εκτός της περίπτωσης όπου, εάν ζητηθεί από το χειριστή ενός αεροσκάφους και συμφωνηθεί από το χειριστή του άλλου αεροσκάφους και εάν ορίζεται από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις του στοιχείου β) ανωτέρω στις κατηγορίες εναέριου χώρου Δ και Ε, μπορεί να δοθεί άδεια σε μια πτήση εφόσον διατηρεί το δικό της διαχωρισμό για συγκεκριμένο τμήμα της πτήσης κάτω των m ( ft) κατά την άνοδο ή την κάθοδο, την ημέρα σε μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης εξ όψεως Πλην των περιπτώσεων όπου μπορεί να εφαρμοστεί μείωση των ελάχιστων διαχωρισμού σε εγγύτητα αεροδρομίων, διαχωρισμός από μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας λαμβάνεται για τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: α) κάθετο διαχωρισμό που λαμβάνεται μέσω της ανάθεσης διαφορετικών επιπέδων επιλεγομένων από τον πίνακα επιπέδων πλεύσης στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, αλλά ο συσχετισμός επιπέδων με το ίχνος όπως εκεί ορίζεται δεν ισχύει όταν ορίζεται διαφορετικά σε κατάλληλες εκδόσεις αεροναυτικών πληροφοριών ή σε άδειες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το ελάχιστο κάθετου διαχωρισμού είναι ονομαστικό 300 m (1 000 ft) έως και επίπεδο πτήσης 410 και ονομαστικό 600 m (2 000 ft) επάνω από αυτό το επίπεδο; β) οριζόντιο διαχωρισμό που λαμβάνεται παρέχοντας: 1) διαμήκη διαχωρισμό, διατηρώντας ένα διάστημα μεταξύ αεροσκαφών που πετούν στα ίδια, συγκλίνοντα ή υπήνεμα ίχνη, εκφραζόμενο σε χρόνο ή απόσταση ή 2) πλευρικό διαχωρισμό, διατηρώντας αεροσκάφη σε διαφορετικές πορείες ή σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. EL 10 EL

12 2.3 Ελάχιστα διαχωρισμού Η επιλογή των ελάχιστων διαχωρισμού προς εφαρμογή εντός συγκεκριμένου τμήματος εναέριου χώρου πραγματοποιείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας που είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και εγκρίνεται από τη σχετική αρμόδια αρχή Για κυκλοφορία που θα περάσει από έναν εναέριο χώρο σε γειτονικό εναέριο χώρο και για πορείες εγγύτερες στο κοινό όριο των γειτονικών εναέριων χώρων από τα ελάχιστα διαχωρισμού που ισχύουν για τις δεδομένες περιστάσεις, η επιλογή των ελάχιστων διαχωρισμού πραγματοποιείται σε διαβούλευση μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε γειτονικό εναέριο χώρο Λεπτομέρειες των επιλεγμένων ελάχιστων διαχωρισμού και των περιοχών εφαρμογής τους γνωστοποιούνται: α) στις σχετικές μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και β) σε χειριστές και φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών μέσω εκδόσεων αεροναυτικών υπηρεσιών, όπου ο διαχωρισμός βασίζεται στη χρήση από τα αεροσκάφη συγκεκριμένων βοηθημάτων αεροναυτιλίας ή συγκεκριμένων τεχνικών αεροναυτιλίας. 2.4 Άδειες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Οι άδειες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας βασίζονται μόνο στις απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Περιεχόμενα των αδειών Στις άδειες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αναφέρονται: α) η ταυτότητα του αεροσκάφους όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο πτήσης β) το όριο της άδειας γ) πορεία πτήσης δ) το (τα) επίπεδο(-α) πτήσης για ολόκληρη την πορεία ή μέρος της και αλλαγές των επιπέδων, εάν απαιτούνται ε) κάθε αναγκαία οδηγία ή πληροφορία σχετικά με άλλα θέματα όπως οι ελιγμοί προσέγγισης ή αναχώρησης, οι επικοινωνίες και ο χρόνος λήξης της άδειας Άδειες για διηχητική πτήση Η άδεια ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που σχετίζεται με τη διηχητική φάση επιτάχυνσης υπερηχητικής πτήσης επεκτείνεται τουλάχιστον έως το τέλος της συγκεκριμένης φάσης Στην άδεια ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που σχετίζεται με την επιβράδυνση και κάθοδο ενός αεροσκάφους από υπερηχητική πλεύση σε υποηχητική πτήση επιχειρείται πρόνοια για απρόσκοπτη κάθοδο κατά τη διηχητική φάση Επανάληψη για επιβεβαίωση ορθής λήψης αδειών και πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια Το πλήρωμα πτήσης επαναλαμβάνει στον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, για επιβεβαίωση ορθής λήψης, τμήματα σχετικά με την ασφάλεια των αδειών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και οδηγίες που μεταδίδονται φωνητικά. Για τα ακόλουθα στοιχεία πραγματοποιείται πάντα επανάληψη για επιβεβαίωση ορθής λήψης: α) άδειες πορείας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας β) άδειες και οδηγίες για την είσοδο σε κάθε διάδρομο, την προσγείωση σε αυτόν, την απογείωση από αυτόν, την μη παρείσφρηση σε αυτόν, τη διάσχισή του, την τροχοδρόμηση σε αυτόν και την τροχοδρόμηση σε αυτόν με φορά αντίθετη των προσαπογειώσεων και EL 11 EL

13 γ) χρησιμοποιούμενος διάδρομος, ρυθμίσεις υψόμετρου, κωδικοί δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης, πρόσφατα καθορισμένοι δίαυλοι επικοινωνίας, οδηγίες επιπέδου, οδηγίες πορείας και ταχύτητας και δ) επίπεδα μετάβασης, αν εκδίδονται από τον ελεγκτή ή περιέχονται στις εκπομπές του αυτόματου συστήματος πληροφοριών τερματικού Άλλες άδειες ή οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων αδειών υπό όρους και οδηγιών τροχοδρόμησης, επαναλαμβάνονται για επιβεβαίωση ορθής λήψης ή επιβεβαιώνεται η λήψη τους κατά τρόπο ώστε να είναι σαφές ότι κατανοήθηκαν και θα τηρηθούν Ο ελεγκτής ακούει την επανάληψη για επιβεβαίωση ορθής λήψης για να εξακριβώσει ότι το πλήρωμα πτήσης επιβεβαίωσε ορθά τη λήψη της άδειας ή της οδηγίας και λαμβάνει αμέσως μέτρα για τη διόρθωση τυχόν διαφορών που αποκαλύπτονται από την επανάληψη για επιβεβαίωση ορθής λήψης Η φωνητική επανάληψη για επιβεβαίωση ορθής λήψης μηνυμάτων επικοινωνιών ζεύξης δεδομένων ελεγκτή χειριστή δεν είναι απαραίτητη εκτός εάν το ορίζει ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας Συντονισμός αδειών Πραγματοποιείται συντονισμός μιας άδειας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για την κάλυψη ολόκληρης της διαδρομής ενός αεροσκάφους ή συγκεκριμένου τμήματος αυτής, όπως περιγράφεται στις παραγράφους έως Χορηγείται άδεια σε αεροσκάφος για ολόκληρη τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο της πρώτης σκοπούμενης προσγείωσης: α) όταν πριν την αναχώρηση είναι δυνατός ο συντονισμός της άδειας μεταξύ όλων των μονάδων υπό τον έλεγχο των οποίων θα βρεθεί το αεροσκάφος ή β) όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα υπάρξει προηγούμενος συντονισμός μεταξύ των μονάδων υπό τον έλεγχο των οποίων θα περάσει στη συνέχεια το αεροσκάφος Όταν δεν έχει επιτευχθεί συντονισμός σύμφωνα με την παράγραφο ή δεν αναμένεται, το αεροσκάφος λαμβάνει άδεια μόνο έως το σημείο όπου είναι εύλογα διασφαλισμένος ο συντονισμός. Πριν την άφιξή του σε αυτό το σημείο ή όταν βρίσκεται σε αυτό το σημείο, το αεροσκάφος λαμβάνει περαιτέρω άδεια, ενώ εκδίδονται οδηγίες κράτησης κατά περίπτωση Όταν δοθεί οδηγία από τη μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, το αεροσκάφος επικοινωνεί με μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας συνέχειας προκειμένου να λάβει άδεια συνέχειας πριν από το σημείο μεταβίβασης ελέγχου Τα αεροσκάφη διατηρούν την αναγκαία αμφίδρομη επικοινωνία με την τρέχουσα μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ενώ λαμβάνουν άδεια συνέχειας Όταν εκδίδεται άδεια ως άδεια συνέχειας αυτή πρέπει να μπορεί να αναγνωριστεί σαφώς ως τέτοια από το χειριστή Εκτός εάν υπόκεινται σε συντονισμό, οι άδειες συνέχειας δεν επηρεάζουν τα αρχικά χαρακτηριστικά πτήσης του αεροσκάφους σε οποιονδήποτε εναέριο χώρο, εκτός εκείνων της μονάδας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση της άδειας συνέχειας Όταν ένα αεροσκάφος σκοπεύει να αναχωρήσει από ένα αεροδρόμιο εντός περιοχής ελέγχου για να εισέλθει σε άλλη περιοχή ελέγχου εντός διαστήματος τριάντα λεπτών, ή εντός της χρονικής περιόδου που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των σχετικών κέντρων ελέγχου περιοχής, ο συντονισμός με το επόμενο κέντρο ελέγχου περιοχής πραγματοποιείται πριν από την έκδοση της άδειας αναχώρησης. EL 12 EL

14 Όταν ένα αεροσκάφος σκοπεύει να αναχωρήσει από μια περιοχή ελέγχου για πτήση εκτός ελεγχόμενου εναέριου χώρου, και στη συνέχεια θα εισέλθει ξανά στην ίδια ή άλλη περιοχή ελέγχου, μπορεί να εκδοθεί άδεια από το σημείο αναχώρησης προς το αεροδρόμιο της πρώτης σκοπούμενης προσγείωσης. Η εν λόγω άδεια ή οι αναθεωρήσεις της ισχύουν μόνο για τα τμήματα της πτήσης που πραγματοποιούνται εντός ελεγχόμενου εναέριου χώρου. 2.5 Έλεγχος προσώπων και οχημάτων σε αεροδρόμια Η κυκλοφορία προσώπων ή οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων αεροσκαφών, στην περιοχή ελιγμών ενός αεροδρομίου ελέγχεται από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου, εάν είναι αναγκαίο, για την αποφυγή κινδύνων σε αυτά ή στα αεροσκάφη που προσγειώνονται, τροχοδρομούν ή απογειώνονται Υπό συνθήκες όπου ακολουθούνται διαδικασίες χαμηλής ορατότητας: α) τα πρόσωπα που εργάζονται και τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή ελιγμών ενός αεροδρομίου περιορίζονται στο απαραίτητο ελάχιστο, και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις για την προστασία ευαίσθητης(-ων) περιοχής(-ών) συστημάτων ενόργανης προσέγγισης (ILS)/συστημάτων προσέγγισης με μικροκύματα (MLS) όταν βρίσκονται σε εξέλιξη λειτουργίες οργάνων ακριβείας κατηγορίας ΙΙ ή κατηγορίας III β) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.5.3, ο ελάχιστος διαχωρισμός μεταξύ οχημάτων και αεροσκαφών που τροχοδρομούν καθορίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα βοηθήματα γ) όταν μικτές λειτουργίες οργάνων ακριβείας κατηγορίας ΙΙ ή κατηγορίας ΙΙΙ ILS και MLS εκτελούνται διαρκώς στον ίδιο διάδρομο, προστατεύονται οι πιο περιοριστικές κρίσιμες και ευαίσθητες περιοχές ILS ή MLS Στα οχήματα έκτακτης ανάγκης που σπεύδουν να συνδράμουν ένα αεροσκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο δίνεται προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης κυκλοφορίας κίνησης στο έδαφος Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.5.3, τα οχήματα που βρίσκονται στην περιοχή ελιγμών πρέπει να συμμορφώνονται με τους εξής κανόνες: α) τα οχήματα και τα οχήματα που ρυμουλκούν αεροσκάφη δίνουν προτεραιότητα στα αεροσκάφη που προσγειώνονται, απογειώνονται ή τροχοδρομούν β) τα οχήματα δίνουν προτεραιότητα σε άλλα οχήματα που ρυμουλκούν αεροσκάφη γ) τα οχήματα δίνουν προτεραιότητα σε άλλα οχήματα σύμφωνα με τις οδηγίες της μονάδας υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας δ) με την επιφύλαξη των διατάξεων των στοιχείων α), β) και γ), τα οχήματα και τα οχήματα που ρυμουλκούν αεροσκάφη συμμορφώνονται προς τις οδηγίες που εκδίδει ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου. 2.6 Ειδικές πτήσεις εξ όψεως σε ζώνες ελέγχου Μπορεί να δοθεί εξουσιοδότηση για ειδικές πτήσεις εξ όψεως εντός ζώνης ελέγχου με βάση άδεια ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Εκτός εάν επιτρέπεται από την αρμόδια αρχή για ελικόπτερα σε ειδικές περιπτώσεις όπως είναι ιατρικές πτήσεις, αποστολές αναζήτησης και διάσωσης και πυρόσβεση, ισχύουν οι ακόλουθες επιπρόσθετες προϋποθέσεις: α) από το χειριστή: i) εκτός των νεφών και με ορατότητα της επιφάνειας EL 13 EL

15 ii) ορατότητα πτήσης τουλάχιστον m ή, για ελικόπτερα, τουλάχιστον 800 m iii) σε ταχύτητα 140 κόμβων ενδεικνυόμενης ταχύτητας αέρα ή μικρότερης πρέπει να υπάρχει επαρκής δυνατότητα παρατήρησης της άλλης κυκλοφορίας και τυχόν εμποδίων εγκαίρως για την αποφυγή σύγκρουσης και β) από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας: i) μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται από την αρμόδια αρχή ii) ορατότητα εδάφους τουλάχιστον m ή, για ελικόπτερα, τουλάχιστον 800 m iii) 3.1 Εφαρμογή η οροφή δεν είναι κάτω των 180 m (600 ft). Κεφάλαιο 3 Υπηρεσία πληροφοριών πτήσης Η υπηρεσία πληροφοριών πτήσης παρέχεται από τις κατάλληλες μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας προς όλα τα αεροσκάφη τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από τις πληροφορίες και τα οποία: α) λαμβάνουν υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή β) είναι άλλως γνωστά στις σχετικές μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας Η λήψη υπηρεσίας πληροφοριών πτήσης δεν απαλλάσσει τον κυβερνήτη του αεροσκάφους από τυχόν ευθύνες και εκείνος λαμβάνει την οριστική απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή του σχεδίου πτήσης Όταν οι μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν τόσο υπηρεσία πληροφοριών πτήσης όσο και υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η παροχή της τελευταίας θα έχει προτεραιότητα έναντι της παροχής της υπηρεσίας πληροφοριών πτήσης όταν αυτό απαιτείται από την παροχή υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. 3.2 Πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας πληροφοριών πτήσης Η υπηρεσία πληροφοριών πτήσης περιλαμβάνει την παροχή σχετικών: α) πληροφοριών SIGMET και εναέριας μετεωρολογικής ενημέρωσης β) πληροφοριών που αφορούν ηφαιστειακή δραστηριότητα προ της έκρηξης, ηφαιστειακές εκρήξεις και νέφη ηφαιστειακής τέφρας γ) πληροφοριών που αφορούν την απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα ραδιενεργών υλικών ή τοξικών χημικών δ) πληροφοριών που αφορούν αλλαγές στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης ε) πληροφοριών που αφορούν αλλαγές στην κατάσταση αεροδρομίων και σχετικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των περιοχών κίνησης του αεροδρομίου όταν αυτές επηρεάζονται από χιόνι, πάγο, ή μεγάλο βάθος νερού στ) πληροφοριών που αφορούν μη επανδρωμένα ελεύθερα αερόστατα και κάθε άλλης πληροφορίας που πιθανώς να επηρεάζει την ασφάλεια. EL 14 EL

16 3.2.2 Η υπηρεσία πληροφοριών πτήσης που παρέχεται σε πτήσεις, επιπλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο 3.2.1, περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με: α) τις καιρικές συνθήκες που αναφέρονται στα δελτία ή τις προγνώσεις καιρού για τα αεροδρόμια αναχώρησης, προορισμού και εναλλαγής β) κινδύνους σύγκρουσης, για αεροσκάφη που πετούν στις κατηγορίες εναέριου χώρου Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ γ) για πτήσεις επάνω από περιοχές νερού, στο βαθμό που είναι εφικτό και όταν ζητηθεί από τον χειριστή, κάθε διαθέσιμη πληροφορία όπως είναι το σήμα κλήσης ασυρμάτου, η θέση, το πραγματικό ίχνος, η ταχύτητα κ.λπ. πλοίων επιφανείας στην περιοχή Η υπηρεσία πληροφοριών πτήσης που παρέχεται σε πτήσεις εξ όψεως περιλαμβάνει, επιπλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο 3.2.1, την παροχή διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας και τις καιρικές συνθήκες στη διαδρομή της πτήσης που ενδέχεται να καταστήσουν την πτήση εξ όψεως ανέφικτη. 3.3 Αυτόματη υπηρεσία πληροφοριών τερματικού (ATIS) Χρήση των μηνυμάτων του ATIS σε μεταδόσεις κατευθυνόμενου αιτήματος/απάντησης Όταν ζητηθεί από χειριστή, το (τα) κατάλληλο(-α) μήνυμα (μηνύματα) μεταδίδεται(-ονται) από την κατάλληλη μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας Όταν παρέχεται φωνητική ATIS ή/και D-ATIS: α) τα αεροσκάφη επιβεβαιώνουν τη λήψη των πληροφοριών κατά την εδραίωση επικοινωνίας με τη μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που παρέχει υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου ή την υπηρεσία πληροφοριών πτήσης αεροδρομίου (AFIS), ανάλογα με την περίπτωση και β) όταν απαντά σε αεροσκάφος που επιβεβαιώνει τη λήψη μηνύματος ATIS ή, στην περίπτωση αφικνούμενου αεροσκάφους, κατά τη χρονική στιγμή που ορίζει η αρμόδια αρχή, η κατάλληλη μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας παρέχει στο αεροσκάφος την τρέχουσα ρύθμιση υψόμετρου Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μια ενημερωμένη ATIS, τη λήψη των οποίων έχει επιβεβαιώσει το σχετικό αεροσκάφος, δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται σε κατευθυνόμενη μετάδοση προς το αεροσκάφος, πλην της ρύθμισης του υψόμετρου, η οποία παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο Αν ένα αεροσκάφος επιβεβαιώσει τη λήψη ATIS που δεν είναι πλέον ενημερωμένη, μεταδίδεται στο αεροσκάφος χωρίς καθυστέρηση κάθε στοιχείο των πληροφοριών που χρειάζεται ενημέρωση ATIS για αφικνούμενα και αναχωρούντα αεροσκάφη Τα μηνύματα ATIS που περιέχουν τόσο πληροφορίες άφιξης όσο και πληροφορίες αναχώρησης πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία πληροφοριών με τη σειρά που αυτά παρατίθενται: α) ονομασία αεροδρομίου β) ενδείκτης άφιξης ή/και αναχώρησης γ) τύπος σύμβασης, εάν η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω D-ATIS δ) αναγνωριστικό ε) ώρα παρατήρησης, κατά περίπτωση στ) τύπος προσέγγισης (προσεγγίσεων) που αναμένονται EL 15 EL

17 ζ) χρησιμοποιούμενος(-οι) διάδρομος(-οι) κατάσταση συστήματος ανάσχεσης, εάν υπάρχει, που αποτελεί πιθανό κίνδυνο η) σημαντικές συνθήκες της επιφάνειας του διαδρόμου και, κατά περίπτωση, δράση πέδησης θ) καθυστέρηση κράτησης, κατά περίπτωση ι) επίπεδο μετάβασης, κατά περίπτωση ια) ιβ) άλλες βασικές επιχειρησιακές πληροφορίες κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών διακυμάνσεων και, αν είναι διαθέσιμοι αισθητήρες ανέμου επιφάνειας που σχετίζονται συγκεκριμένα με τα χρησιμοποιούμενα τμήματα του (των) διαδρόμου(-ων) και τις πληροφορίες που απαιτούν οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ένδειξη του διαδρόμου και του τμήματος του διαδρόμου που αφορούν οι πληροφορίες ιγ) ορατότητα και, κατά περίπτωση, οριζόντια ορατότητα επί του διαδρόμου ( 3 ) ιδ) τρέχοντα καιρικά φαινόμενα ( * ) ιε) νέφος κάτω των m (5 000 ft) ή κάτω από το υψηλότερο ελάχιστο απόλυτο ύψος τομέα, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο σωρειτομελανίας εάν ο ουρανός είναι σκοτεινός, κάθετη ορατότητα όταν είναι διαθέσιμη ( * ) ιστ) θερμοκρασία αέρα ιζ) ιη) ιθ) θερμοκρασία σημείου δρόσου ρύθμιση (ρυθμίσεις) υψόμετρου κάθε διαθέσιμη πληροφορία για σημαντικά μετεωρολογικά φαινόμενα στις περιοχές προσέγγισης και ανόδου, συμπεριλαμβανομένης της διάτμησης ανέμου, και πληροφορίες σχετικά με πρόσφατα καιρικά φαινόμενα επιχειρησιακής σπουδαιότητας κ) πρόγνωση τάσεων, όταν είναι διαθέσιμη και κα) ειδικές οδηγίες ATIS ATIS για αφικνούμενα αεροσκάφη Τα μηνύματα ATIS που περιέχουν μόνο πληροφορίες άφιξης πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία πληροφοριών με τη σειρά που αυτά παρατίθενται: α) ονομασία αεροδρομίου β) ενδείκτης άφιξης γ) τύπος σύμβασης, εάν η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω D-ATIS δ) κωδικός αναγνώρισης ε) ώρα παρατήρησης, κατά περίπτωση στ) τύπος προσέγγισης (προσεγγίσεων) που αναμένονται ζ) κύριος(-οι) διάδρομος(-οι) προσγείωσης κατάσταση συστήματος ανάσχεσης, εάν υπάρχει, που αποτελεί πιθανό κίνδυνο η) σημαντικές συνθήκες της επιφάνειας του διαδρόμου και, κατά περίπτωση, δράση πέδησης 3 )Αυτά τα στοιχεία αντικαθίστανται από τον όρο «CAVOK» όταν κατά τη στιγμή της παρατήρησης εμφανίζονται παράλληλα οι ακόλουθες συνθήκες: α) ορατότητα, 10 km ή άνω, και δεν αναφέρεται η χαμηλότερη ορατότητα β) δεν υπάρχουν νέφη επιχειρησιακής σπουδαιότητας και γ) δεν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα σημαντικά για την αεροπορία. EL 16 EL

18 θ) καθυστέρηση κράτησης, κατά περίπτωση ι) επίπεδο μετάβασης, κατά περίπτωση ια) ιβ) άλλες βασικές επιχειρησιακές πληροφορίες κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών διακυμάνσεων και, αν είναι διαθέσιμοι αισθητήρες ανέμου επιφάνειας που σχετίζονται συγκεκριμένα με τα χρησιμοποιούμενα τμήματα του (των) διαδρόμου(-ων) και τις πληροφορίες που απαιτούν οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ένδειξη του διαδρόμου και του τμήματος του διαδρόμου που αφορούν οι πληροφορίες ιγ) ορατότητα και, κατά περίπτωση, οριζόντια ορατότητα επί του διαδρόμου ( * ) ιδ) τρέχοντα καιρικά φαινόμενα ( 4 ) ιε) νέφος κάτω των m (5 000 ft) ή κάτω από το υψηλότερο ελάχιστο απόλυτο ύψος τομέα, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο σωρειτομελανίας εάν ο ουρανός είναι σκοτεινός, κάθετη ορατότητα όταν είναι διαθέσιμη ( * ) ιστ) θερμοκρασία αέρα ιζ) ιη) ιθ) θερμοκρασία σημείου δρόσου ρύθμιση (ρυθμίσεις) υψόμετρου κάθε διαθέσιμη πληροφορία για σημαντικά μετεωρολογικά φαινόμενα στην περιοχή προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της διάτμησης ανέμου, και πληροφορίες σχετικά με πρόσφατα καιρικά φαινόμενα επιχειρησιακής σπουδαιότητας κ) πρόγνωση τάσεων, όταν είναι διαθέσιμη και κα) ειδικές οδηγίες ATIS ATIS για αναχωρούντα αεροσκάφη Τα μηνύματα ATIS που περιέχουν μόνο πληροφορίες αναχώρησης πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία πληροφοριών με τη σειρά που αυτά παρατίθενται: α) ονομασία αεροδρομίου β) ενδείκτης αναχώρησης γ) τύπος σύμβασης, εάν η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω D-ATIS δ) κωδικός αναγνώρισης ε) ώρα παρατήρησης, κατά περίπτωση στ) διάδρομος(-οι) που θα χρησιμοποιηθεί(-ούν) για την απογείωση κατάσταση συστήματος ανάσχεσης, εάν υπάρχει, που αποτελεί πιθανό κίνδυνο ζ) σημαντικές συνθήκες της επιφάνειας του (των) διαδρόμου(-ων) που θα χρησιμοποιηθεί(- ούν) για απογείωση και, κατά περίπτωση, δράση πέδησης η) καθυστέρηση αναχώρησης, κατά περίπτωση θ) επίπεδο μετάβασης, κατά περίπτωση ι) άλλες βασικές επιχειρησιακές πληροφορίες 4 )Αυτά τα στοιχεία αντικαθίστανται από τον όρο «CAVOK» όταν κατά τη στιγμή της παρατήρησης εμφανίζονται παράλληλα οι ακόλουθες συνθήκες: α) ορατότητα, 10 km ή άνω, και δεν αναφέρεται η χαμηλότερη ορατότητα β) δεν υπάρχουν νέφη επιχειρησιακής σπουδαιότητας και γ) δεν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα σημαντικά για την αεροπορία. EL 17 EL

19 ια) κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών διακυμάνσεων και, αν είναι διαθέσιμοι αισθητήρες ανέμου επιφάνειας που σχετίζονται συγκεκριμένα με τα χρησιμοποιούμενα τμήματα του (των) διαδρόμου(-ων) και τις πληροφορίες που απαιτούν οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ένδειξη του διαδρόμου και του τμήματος του διαδρόμου που αφορούν οι πληροφορίες ιβ) ορατότητα και, κατά περίπτωση, οριζόντια ορατότητα επί του διαδρόμου ( * ) ιγ) τρέχοντα καιρικά φαινόμενα ( 5 ) ιδ) ιε) νέφος κάτω των m (5 000 ft) ή κάτω από το υψηλότερο ελάχιστο απόλυτο ύψος τομέα, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο σωρειτομελανίας εάν ο ουρανός είναι σκοτεινός, κάθετη ορατότητα όταν είναι διαθέσιμη ( * ) θερμοκρασία αέρα ιστ) θερμοκρασία σημείου δρόσου ιζ) ιη) ιθ) ρύθμιση (ρυθμίσεις) υψόμετρου κάθε διαθέσιμη πληροφορία για σημαντικά μετεωρολογικά φαινόμενα στην περιοχή ανόδου, συμπεριλαμβανομένης της διάτμησης ανέμου πρόγνωση τάσεων, όταν είναι διαθέσιμη και κ) ειδικές οδηγίες ATIS. 4.1 Εφαρμογή Κεφάλαιο 4 Υπηρεσία συναγερμού Η υπηρεσία συναγερμού παρέχεται από τις μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας: α) για όλα τα αεροσκάφη στα οποία παρέχεται υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας β) στο βαθμό του εφικτού, σε όλα τα άλλα αεροσκάφη που έχουν υποβάλει σχέδιο πτήσης ή άλλως είναι γνωστά στις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και γ) σε κάθε αεροσκάφος που είναι γνωστό ή πιστεύεται ότι υφίσταται έκνομες ενέργειες. 4.2 Πληροφορίες προς αεροσκάφος που πετά κοντά σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Όταν μια μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας διαπιστώσει ότι ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκτός ως προβλέπεται στην παράγραφο 4.2.2, τα άλλα αεροσκάφη που είναι γνωστό ότι βρίσκονται κοντά στο σχετικό αεροσκάφος ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν για τη φύση της έκτακτης ανάγκης Όταν μια μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας γνωρίζει ή πιστεύει ότι ένα αεροσκάφος υφίσταται έκνομες ενέργειες, δεν γίνεται καμία αναφορά στη φύση της έκτακτης ανάγκης στις επικοινωνίες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αέρα-εδάφους, εκτός εάν έχει προηγηθεί αναφορά σε αυτήν στις επικοινωνίες από το σχετικό αεροσκάφος και είναι βέβαιο ότι η εν λόγω αναφορά δεν θα επιδεινώσει την κατάσταση. 5 )Αυτά τα στοιχεία αντικαθίστανται από τον όρο «CAVOK» όταν κατά τη στιγμή της παρατήρησης εμφανίζονται παράλληλα οι ακόλουθες συνθήκες: α) ορατότητα, 10 km ή άνω, και δεν αναφέρεται η χαμηλότερη ορατότητα β) δεν υπάρχουν νέφη επιχειρησιακής σπουδαιότητας και γ) δεν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα σημαντικά για την αεροπορία. EL 18 EL

20 Κεφάλαιο 5 Υπηρεσίες σχετικές με τη μετεωρολογία Παρατηρήσεις από αεροσκάφος και αναφορές μέσω φωνητικών επικοινωνιών 5.1 Τύποι παρατηρήσεων από αεροσκάφος Οι ακόλουθες παρατηρήσεις από αεροσκάφος πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης της πτήσης: α) ειδικές παρατηρήσεις από αεροσκάφος και β) άλλες έκτακτες παρατηρήσεις από αεροσκάφος. 5.2 Ειδικές παρατηρήσεις από αεροσκάφος Ειδικές παρατηρήσεις πραγματοποιούνται και αναφέρονται από όλα τα αεροσκάφη οποτεδήποτε απαντώνται ή παρατηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: α) μέτριες ή έντονες αναταράξεις ή β) μέτριος ή έντονος παγετός ή γ) έντονα τεράστιο κύμα ή δ) καταιγίδες, χωρίς χάλαζα, που είναι σκοτεινές, ενσωματωμένες, εκτεταμένες ή σε μέτωπα λαίλαπας ή ε) καταιγίδες, με χάλαζα, που είναι σκοτεινές, ενσωματωμένες, εκτεταμένες ή σε μέτωπα λαίλαπας ή στ) σφοδρή καταιγίδα σκόνης ή σφοδρή αμμοθύελλα ή ζ) νέφος ηφαιστειακής τέφρας ή η) ηφαιστειακή δραστηριότητα προ της έκρηξης ή ηφαιστειακή έκρηξη Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν, κατά περίπτωση, τις άλλες συνθήκες που αναφέρονται από όλα τα αεροσκάφη όταν απαντώνται ή παρατηρούνται. 5.3 Άλλες έκτακτες παρατηρήσεις από αεροσκάφος Όταν απαντώνται άλλες μετεωρολογικές συνθήκες, οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.1, π.χ. διάτμηση ανέμου, και οι οποίες κατά την άποψη του κυβερνήτη ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια ή να επηρεάσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα πτητικών λειτουργιών άλλων αεροσκαφών, ο κυβερνήτης ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν την κατάλληλη μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. 5.4 Αναφορά παρατηρήσεων από αεροσκάφος μέσω φωνητικής επικοινωνίας Οι παρατηρήσεις από αεροσκάφος αναφέρονται κατά τη διάρκεια της πτήσης τη στιγμή που πραγματοποιούνται ή το συντομότερο δυνατόν μετά από αυτή τη στιγμή Οι παρατηρήσεις από αεροσκάφος αναφέρονται ως αναφορές πτήσης και συμμορφώνονται προς τις τεχνικές προδιαγραφές του προσαρτήματος Ανταλλαγή αναφορών πτήσης Οι μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μεταδίδουν, το συντομότερο δυνατόν, ειδικές και έκτακτες αναφορές πτήσης προς: α) άλλα σχετικά αεροσκάφη EL 19 EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισμό των απαιτήσεων και των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τα αεροδρόμια σύμφωνα με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I του τροποποιητικού κανονισμού για τις πτητικές λειτουργίες. Τροποποιήσεις του παραρτήματος IV - Μέρος CAT (S, B)

Παράρτημα I του τροποποιητικού κανονισμού για τις πτητικές λειτουργίες. Τροποποιήσεις του παραρτήματος IV - Μέρος CAT (S, B) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 3 Σεπτεμβρίου 2012 Παράρτημα I του τροποποιητικού κανονισμού για τις πτητικές λειτουργίες Τροποποιήσεις του παραρτήματος IV - Μέρος CAT (S, B) R.F010-02 Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 1 Γνώμη αριθ. 1/ Απριλίου 2008 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προσάρτημα 1 Γνώμη αριθ. 1/ Απριλίου 2008 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ I Περιγραφή των βασικών απαιτήσεων 1 Εισαγωγή 1. Όπως περιγράφηκε ήδη στο κυρίως κείμενο της γνώμης, ο Βασικός Κανονισμός ορίζει ότι ένα από τα καθήκοντα του Οργανισμού είναι να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ: 2012-06 RMT.0416 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)) ΚΑΙ RMT.0417 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)) 10/06/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

της 14ης Νοεμβρίου 2011

της 14ης Νοεμβρίου 2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 14 Νοεμβρίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 14ης Νοεμβρίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλους - (α) «Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι διαδικασίες επικοινωνιών πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον Τόμο II του Παραρτήματος 10 Αεροναυτικές Τηλεπικοινωνίες, και οι ΕΕΚ, πιλότοι και χειριστές ραδιοτηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση AIP VOLUME1 COM 0-5 BROADCASTING SERVICE Γενικά Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση µετεωρολογικά broadcasts VOLMET µετεωρολογικά transmissions SIGMET AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R2042 EL 17.11.2011 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της EE.: L 295, 12.11.2010, σ. 35. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 C(2016) 5709 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.9.2016 για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 16 Απριλίου 2011 Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 6208 Κ.Α.Π. 621/2002 Αρ. 3662,13.12.2002 Αριθμός 621 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED MONILITY ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, ΧΧΧ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την εποπτεία της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.6.2015 L 157/21 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 224(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 8: Μοντελοποίηση με Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3 9.9.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC)

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ 2011-16 RMT.0199 ΚΑΙ RMT.0198 (FCL.008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων καταστάσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων καταστάσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων καταστάσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση... 4 2 η Άσκηση... 6 3 η Άσκηση... 8 4 η Άσκηση... 10 5 η Άσκηση... 12 Χρηματοδότηση... 13 Σημείωμα Αναφοράς... 14 Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. 2.64 6ωρο ή λιγότερο 1.17

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. 2.64 6ωρο ή λιγότερο 1.17 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 00 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ SYNOP.7 µήνας/μσ ωρο Mεµονωµένες παράµετροι.7 µήνας/παράµετρο/μσ διαθέσιµες παρατηρήσεις ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ( ) ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.6

Διαβάστε περισσότερα