1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ."

Transcript

1 2013, 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

3 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. 1.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ To Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) αποτελεί Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών. Ιδρύθηκε με το Ν. 4328/1929, ο οποίος συνένωσε γύρω από τα «παρά τοις Τελωνίου» Χημεία όλα τα εργαστήρια που λειτουργούσαν στον δημόσιο τομέα την εποχή εκείνη. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε μια ισχυρή επιστημονική μονάδα, που εξελίχθηκε σε κορμό του συστήματος ελέγχου προϊόντων στη χώρα μας. Αποστολή του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) είναι η παροχή προς τις δημόσιες αρχές και τους πολίτες τεχνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με τελικό σκοπό: τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, μέσω της συνδρομής και της τεχνικής υποστήριξης των Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών ή και αυτοτελώς την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών την επιστημονική υποστήριξη των δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών αρχών και Υπηρεσιών τη στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς. την αξιοποίηση και προώθηση των Ελληνικών προϊόντων επ ωφελεία της εθνικής οικονομίας. την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας την παροχή του εθνικού υποβάθρου της χημικής μετρολογίας 1.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Γ.Χ.Κ. δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα : Εισηγείται τη λήψη νομοθετικών μέτρων Συμμετέχει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Εκδίδει διοικητικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας κατά λόγον αρμοδιότητας Πραγματοποιεί εργαστηριακές εξετάσεις διαφόρων προϊόντων και ιδίως στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης των προϊόντων προς τη νομοθεσία και εκδίδει τις σχετικές γνωματεύσεις. Προβαίνει σε επιθεωρήσεις χώρων παρασκευής ή διάθεσης προϊόντων Πραγματοποιεί δειγματοληψίες Εκδίδει άδειες λειτουργίας εργοστασίων Παρέχει γνωμοδοτήσεις Πραγματοποιεί ερευνητικές εργασίες Μελετά τα ελληνικά προϊόντα, ώστε να συμβάλλει στην προώθησή τους Διοργανώνει προγράμματα ενημέρωσης για θέματα της αρμοδιότητάς του Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο Γ.Χ.Κ. καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων και αντικειμένων, όπως : τα ενεργειακά χημικά προϊόντα, τα παράγωγα αυτών και τα συναφή χημικά προϊόντα τα τρόφιμα, μεταποιημένα ή μη, τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, η αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, ο οίνος και τα αμπελοοινικά προϊόντα, ο ζύθος τα ποτά με αλκοόλη εν γένει, 1

4 το ξίδι, τα νερά, οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα, ο καπνός και τα προϊόντα αυτού, οι χημικές ουσίες, τα μίγματά τους και τα αντικείμενα στα οποία περιέχονται αυτές, τα νανοϋλικά και τα υλικά νέας τεχνολογίας, οι πρώτες ύλες εν γένει και τα βιομηχανικά προϊόντα, οι ναρκωτικές, οι ψυχότροπες και οι πρόδρομες ουσίες αυτών, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα πολυμερή και τα πλαστικά, τα προϊόντα χάρτου και δέρματος, τα πολύτιμα μέταλλα και τα τεχνουργήματα εξ' αυτών, τα κεραμικά είδη, τα παιχνίδια, τα δείγματα περιβάλλοντος και απόβλητα, Η δράση του Γενικού Χημείου του Κράτους διέπεται από αρχές λειτουργίας που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των συνταγματικών απαιτήσεων που τίθενται για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, το Γ.Χ.Κ. τηρεί τις αρχές της νομιμότητας, του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας του διοικουμένου, της εμπιστευτικότητας και της αριστείας. Κατά την επιτέλεση του έργου του, το Γ.Χ.Κ. συνεργάζεται με : Άλλες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών (Τελωνεία, Σ.Δ.Ο.Ε. κ.λπ.) Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών Φορείς εργαστηριακού ελέγχου άλλων χωρών Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού Επιστημονικούς συλλόγους Στο Γ.Χ.Κ. λειτουργεί ως ιδία Αρχή το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.), του οποίου οι αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό των Οικονομικών και εκτελούνται εντός μηνός από την υποβολή τους προς αυτόν. Το Α.Χ.Σ. είναι ένα επιστημονικό εννεαμελές συμβούλιο και περιλαμβάνει ένα νομικό Σύμβουλο, δύο καθηγητές Χημείας ΑΕΙ, τέσσερις χημικούς, Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων του Γ.Χ.Κ. και δύο χημικούς ή χημικούς μηχανικούς που υποδεικνύονται από την Ένωση Ελλήνων Χημικών. Με το έργο του συμβάλλει στην προστασία των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας. 1.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Οργάνωση του Γ.Χ.Κ. Η δομή με την οποία λειτούργησε το Γ.Χ.Κ. έως και σήμερα περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις περιφερειακές Υπηρεσίες. Η Κεντρική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους αποτελείται από επτά (7) Διευθύνσεις : Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων Διεύθυνση Τροφίμων 2

5 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Πετροχημικών Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνων και Ζύθου Διεύθυνση Χημικοτεχνική Δασμολογίου. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., που αποκαλούνται Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.), ανέρχονται σε σαράντα οκτώ (48). Από αυτές, τριάντα επτά (37) λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, ένδεκα (11) σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος και μία (1) σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου Νέα Οργανωτική δομή Από 21/10/2013, σύμφωνα με την Δ6Α ΕΞ2013 ( ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΔΕ «Μετονομασία, συγχώνευση, ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης Διευθύνσεων Γενικών Διευθύνσεων της ΓΓΔΕ του Υπ. Οικονομικών», η έως τότε Διεύθυνση Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης (Δ34) του Γ.Χ.Κ. μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ34) ενώ ταυτόχρονα ανακαθορίστηκαν η εσωτερική της διάρθρωση και οι αρμοδιότητές της (βλ και παρ. 14.1). Επισημαίνεται ότι με την Δ6Α ΕΞ2014 ( ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΔΕ «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της ΓΓΔΕ του Υπ. Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», αλλάζει το οργανόγραμμα όλων των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ και επέρχονται θεμελιώδεις αλλαγές στη δομή του Γ.Χ.Κ. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Γ.Χ.Κ. με τη διάρθρωση αυτή θα καθοριστεί με νέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΔΕ Στελέχωση του Γ.Χ.Κ. Αυτό που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό του Γ.Χ.Κ. είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευσή του. Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζεται η κατανομή του προσωπικού ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης. Στο Γ.Χ.Κ. υπηρετούν 402 υπάλληλοι (στοιχεία 31/12/2013). Επισημαίνεται η διαρκής μείωση του αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων του Γ.Χ.Κ., όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που παρατίθενται στις εκθέσεις πεπραγμένων των προηγούμενων ετών: 544 (στοιχεία 2010), 454 (2011), 452 (2012). Πίνακας 1.1: Κατανομή του προσωπικού του Γ.Χ.Κ. ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Αριθμός Υπαλλήλων Ποσοστό Διδακτορικό & Μεταπτυχιακό 67 17% Διδακτορικό 98 24% Ε.Σ.Δ.Δ. & Μεταπτυχιακό 7 2% Ε.Σ.Δ.Δ. 11 3% Μεταπτυχιακό 33 8% Πτυχίο Α.Ε.Ι % Πτυχίο Τ.Ε.Ι. 17 4% Απολυτήριο Λυκείου 42 10% Απολυτήριο Γυμνασίου 8 2% 402 3

6 1.3.4 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Γ.Χ.Κ. διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, ο οποίος, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την κατάρτιση του προσωπικού, διευκολύνει την εκτέλεση μεγάλου εύρους εργαστηριακών εξετάσεων, αλλά και την επίλυση σύνθετων επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν εκτάκτως. Ο εξειδικευμένος επιστημονικός εξοπλισμός του, υποστηρίζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές όπως: αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real timepcr), επαγωγικό συζευγμένο πλάσμα με φασματομετρία μάζας (ICP MS), υγρή χρωματογραφία με διαδοχική φασματομετρία μάζας (LC MS/MS), αέρια χρωματογραφία με φασματομετρία μάζας παγίδας ιόντων (GC IT/MS) κ.α. 4

7 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 Το 2013 υπήρξε, όπως και τα προηγούμενα, έτος μεγάλων αλλαγών με βαθιές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, αλλά και έτος προπαρασκευής ακόμη μεγαλύτερων τομών, οι συνέπειες των οποίων θα διαγνωσθούν τα επόμενα χρόνια. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και με αλλαγές σε επί μέρους τομείς που επηρεάζουν ιδιαίτερα μία τεχνική / εργαστηριακή υπηρεσία (νέες απαιτήσεις στη διαδικασία εκτέλεσης των προμηθειών του δημοσίου, μείωση του ανθρώπινου δυναμικού), το Γ.Χ.Κ. ανέπτυξε σημαντικές δραστηριότητες σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του. 2.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Το νομοθετικό έργο του Γ.Χ.Κ. συναρτάται με τις αρμοδιότητες που έχει ανά τομέα και περιγράφεται συνήθως από τη σχετική ειδική νομοθεσία. Το έργο αυτό, σε ότι αφορά το 2013 παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 2.1. Πίνακας 2.1: Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού έργου του Γ.Χ.Κ. κατά το 2013 Νόμοι (Εισηγήσεις) Εισηγήσεις ΥΑ / ΚΥΑ Εκδοθείσες Εισηγήσεις προς ΑΧΣ για κανονικότητα & ασφάλεια δειγμάτων. Εγκύκλιοι (Εκδοθείσες) Υποστήριξη τελωνειακών αρχών 5 Τομέας Αλκοόλης & Ποτών με Αλκοόλη Τομέας Τροφίμων Τομέας Νερού & Ελέγχου Περιβάλλοντος Τομέας Πετροχημικών Τομέας Ελέγχου Χημ. Ουσιών, Μειγμάτων & Προϊόντων Τομέας Πρώτων Υλών & Βιομηχ. Προϊόντων Οργανωτικά θέματα 3 Οι εγκύκλιοι του πίνακα είναι συνήθως ερμηνευτικές και αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. 2.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ Κατά το 2013 εξετάστηκαν δείγματα προϊόντων και υλικών, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία. Το πλήθος των εξετασθέντων δειγμάτων του κατωτέρω πίνακα έχει εξαχθεί από το ΟΠΣ-Γ.Χ.Κ., η δε κατανομή ανά είδος δείγματος ακολουθεί την αρχιτεκτονική του ΟΠΣ (στοιχεία με βάση το πρώτο επίπεδο υλικού). 5

8 Η ακριβής κατανομή των εξετασθέντων δειγμάτων καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν το ποσοστό των μη συμμορφούμενων καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία παρατίθενται στα κεφάλαια που ακολουθούν. Πίνακας 2.2: Εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων (εκτός δειγμάτων ναρκωτικών) κατά το 2013 Είδος δειγμάτων Αριθμός Τρόφιμα Αλκοόλη & Ποτά με Αλκοόλη Νερά Πόσιμα Πετροχημικά Χημικές Ουσίες & Βιομηχανικά Προϊόντα Υλικά σε Επαφή με Τρόφιμα 412 Δείγματα Περιβάλλοντος 307 Νερά Επιφανειακά, Θαλασσών, Παράκτια κ.ά. 950 Σύνολο Παράλληλα, στο πλαίσιο της τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης προς τις Τελωνειακές Υπηρεσίες κατά την εισαγωγή, εξαγωγή, και τελειοποίηση των εμπορευμάτων εξετάστηκαν τελωνειακά δείγματα και εκδόθηκαν Δελτία Χημικής Ανάλυσης καθώς και 489 πιστοποιητικά εξαγωγής, πιστοποιητικά ελεύθερης κυκλοφορίας και βεβαιώσεις συμμόρφωσης. (βλ. κεφ. 3) Εκτός από τα παραπάνω, οι υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. εξέτασαν κατά το δείγματα ναρκωτικών ουσιών, στο πλαίσιο της υποστήριξης των διωκτικών Αρχών (βλ. κεφ. 10). 2.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ Τομέας Αλκοόλης & Ποτών με Αλκοόλη: σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το σχέδιο επισήμου ελέγχου στους τομείς αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, οίνου και ζύθου (Περιλαμβάνονταν έλεγχοι και επιθεωρήσεις σε χώρους παραγωγής και εμπορίας, σε φορολογικές αποθήκες, καθώς και τελωνειακοί έλεγχοι και έλεγχοι στην αγορά, σε συνδυασμό με δειγματοληψίες και εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων (πίνακας 4.2)). Κατά το 2013 καταγράφηκαν εργασίες στον τομέα της αλκοόλης (πίνακας 4.4). Τομέας Πετροχημικών: πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον τομέα των καυσίμων (πίνακας 7.4). Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Παρακολούθησης Ποιότητας Καυσίμων σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι δειγμάτων βενζινών και πετρελαίων που διατίθενται στην Ελληνική αγορά (παρ ). Καταρτίστηκε και εκτελέστηκε το ετήσιο πρόγραμμα τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων VOCs και πραγματοποιήθηκαν 43 επιθεωρήσεις (πίνακας 7.6).Τέλος, κατά το 2013 διενεργήθηκαν 16 έλεγχοι κατά τους οποίους πιστοποιήθηκε η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων χημικών ναυτιλίας οι οποίοι ήδη ασκούν το επάγγελμα. Τομέας Ελέγχου Χημ. Ουσιών, Μειγμάτων & Προϊόντων: Στο πλαίσιο της εποπτείας για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί χημικών ουσιών, πραγματοποιήθηκαν 101 επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος επιθεωρήσεων χημικών προϊόντων, 130 επιθεωρήσεις για τον 6

9 έλεγχο συμμόρφωσης μετά από τελωνειακό έλεγχο και έλεγχοι κατά την εισαγωγή από τις Χ.Υ. εισόδου. Οι μη συμμορφώσεις που παρατηρήθηκαν αφορούν σε Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), καταχώριση ουσιών, ταξινόμηση - επισήμανση - συσκευασία και σε μη καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων. Τέλος, κατά το 2013 διεξήχθησαν συνολικά 3 επιθεωρήσεις Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π.). Τομέας Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων: καταρτίστηκε πρόγραμμα επιθεωρήσεων για καθαριστικά προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική κυρίως χρήση σε αλλά και σε επιχειρήσεις παραγωγής ή και εμπορίας απορρυπαντικών ναυτιλιακού εξοπλισμού, επιχειρήσεις συστημάτων καθαρισμού και πολυκαταστήματα. Πραγματοποιήθηκαν 162 επιθεωρήσεις, και αξιολογήθηκαν 587 προϊόντα με υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης (παρ 9.2.2). 2.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την καλύτερη οργάνωση του έργου του και την εξοικονόμηση πόρων, το Γ.Χ.Κ. : συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης της νέας οργανωτικής δομής, εισηγήθηκε τις αρμοδιότητες των νέων οργανικών μονάδων και συνέταξε περιγράμματα θέσης για όλους τους υπαλλήλους του ΓΧΚ. πραγματοποίησε τρία εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) εφάρμοσε για τρίτη συνεχή φορά το σύστημα διοίκησης με στόχους, όπως αυτό προβλέπεται στο ν / ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Γ.Χ.Κ. αξίζει να αναφερθούν τα ακόλουθα: Συνεχίστηκε ο συντονισμός της δράσης Ποιότητα της ομάδας των Τελωνειακών Εργαστηρίων των κρατών-μελών της Ε.Ε., που λειτουργεί στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος Τελωνεία 2013 Διοργανώθηκαν από το Γ.Χ.Κ., ως εργαστήριο υψηλής επιστημονικής στάθμης, δέκα τέσσερα διεργαστηριακά σχήματα, με μεγάλη απήχηση σε ελληνικά ιδιωτικά εργαστήρια, βιομηχανικές μονάδες, δημόσιους φορείς, όπως επίσης και σε εργαστήρια/ινστιτούτα του εξωτερικού από πολλές χώρες και μία διεργαστηριακή αλληλοσύγκριση στη διακρίβωση και τον έλεγχο επίδοσης φασματοφωτομέτρων υπεριώδους-ορατού. Διαχειρίστηκε με επιτυχία η διατροφική κρίση παρουσίας κρέατος αλόγου σε προϊόντα κρέατος. Με σκοπό την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των απαιτήσεων του ν. 4072/2012, το 2013 πραγματοποιήθηκε μελέτη και υποβλήθηκε πόρισμα προς την πολιτική ηγεσία αναφορικά με την προσθήκη ιχνηθετών νέας τεχνολογίας στα καύσιμα για την πάταξη της λαθρεμπορίας Συνεχίστηκε η υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων της χώρας Εκπρόσωποι του Γ.Χ.Κ. συμμετείχαν στην επεξεργασία κανονιστικών ρυθμίσεων και τεχνικών θεμάτων σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη συζήτηση θεμάτων σε διεθνείς οργανισμούς, προάγοντας τις ελληνικές θέσεις. Πιο αναλυτικά οι δραστηριότητες του Γ.Χ.Κ. κατά το έτος 2013 παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν. 7

10 3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Το Γ.Χ.Κ. παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη προς τις Τελωνειακές Υπηρεσίες κατά την εισαγωγή, εξαγωγή, και τελειοποίηση των εμπορευμάτων. Η υποστήριξη που παρέχεται από το Γ.Χ.Κ. αφορά στην περιγραφή των προϊόντων με σκοπό την ορθή δασμολογική κατάταξή τους από τις Τελωνειακές Αρχές και στην εφαρμογή της νομοθεσίας που απορρέει από την κατάταξη αυτή, όπως εφαρμογή Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θέματα απαγορεύσεων και περιορισμών, επιβολή φορολογίας και εφαρμογή εμπορικών κοινοτικών μέτρων. Επιπλέον, κατά την τελωνειακή διαδικασία γίνονται έλεγχοι για την ασφάλεια των προϊόντων, την πάταξη της απάτης και την προστασία του περιβάλλοντος. Η υποστήριξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς δράσης του Γ.Χ.Κ., τόσο από πλευράς όγκου εργασίας, όσο και από την άποψη της κρισιμότητας του έργου που επιτελείται. 3.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Χ.Υ. Για την υποστήριξη των Τελωνειακών Αρχών και των X.Y., πραγματοποιήθηκαν, από τη Διεύθυνση Χημικοτεχνική Δασμολογίου, μεταξύ άλλων, οι εξής δράσεις: Αποστολή 5 εγκυκλίων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη προϊόντων και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τις Χ.Υ. κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων Παροχή τεχνικής συνδρομής σε 12 περιπτώσεις για έκδοση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών. Συντονισμός ετησίου προγράμματος εργαστηριακών ελέγχων με δασμοφορολογικό ενδιαφέρον σε ορισμένα Κεφάλαια του Δασμολογίου. Βελτίωση της εφαρμογής του ΟΠΣ του Γ.Χ.Κ. για τα τελωνειακά δείγματα. Εφαρμογή συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Χ.Υ. κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. 3.2 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ Κατά το έτος 2013 εστάλησαν στις Χ.Υ. από τις Τελωνειακές Αρχές δείγματα για έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης και εκδόθηκαν Δελτία Χημικής Ανάλυσης. Από το σύνολο των δειγμάτων, το 95,2% ( δείγματα) αφορά συναλλαγές με τρίτες χώρες, ενώ το 4,8% (2.614 δείγματα) δείγματα στο πλαίσιο ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των δειγμάτων αυτών ως προς το είδος τους. Πίνακας 3.1 Κεφάλαια Δασμολογίου Αριθμός δειγμάτων για τα οποία εκδόθηκε ΔΧΑ Ποσοστό % επί των συνολικών τελωνειακών δειγμάτων (Τρόφιμα, Καπνός) ,5% (Λοιπά Κεφάλαια ) ,5% Σε σύγκριση με το 2012, ο αριθμός των δειγμάτων εμφανίζει μείωση κατά 11,4%. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των δειγμάτων των Κεφαλαίων (τρόφιμα, καπνός) παρουσιάζει μικρή αύξηση ( το 2013, έναντι το 2012), ενώ αντίθετα υπάρχει σημαντική μείωση των δειγμάτων των υπολοίπων Κεφαλαίων ( το 2013 έναντι το 2012). 8

11 Ο αριθμός και το είδος των δειγμάτων που απεστάλησαν στις υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. το 2013 είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων, όπως: Μείωση των εισαγωγών λόγω της οικονομικής κρίσης Εφαρμογή της ηλεκτρονικής διασάφησης Εφαρμογή διαφορετικού συστήματος για την επιλογή των δειγμάτων που αποστέλλονται για εξέταση σε τρόφιμα εξαγωγής Αύξηση ορισμένων ελέγχων που σχετίζονται με τον έλεγχο συμμόρφωσης εισαγομένων εμπορευμάτων ως προς τη νομοθεσία Τρόφιμα και καπνός Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η κατανομή των εξετασθέντων δειγμάτων στα αντίστοιχα Τμήματα Ι έως ΙV του Δασμολογίου. Πίνακας 3.2 ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦ. ΑΡ. ΔΕΙΓ. ΠΟΣΟΣΤΟ Ι ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,4% ΙΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,9% ΙΙΙ IV ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ,6% ,6% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ : Τμ. Ι. Τμ. ΙΙ. Τα δείγματα είναι σχεδόν αποκλειστικά τυριά εξαγωγής. Παρατηρείται μείωση του αριθμού των δειγμάτων, κυρίως λόγω εφαρμογής διαφορετικού συστήματος για την επιλογή των δειγμάτων κατά την εξαγωγή. Στην κατηγορία αυτή, αυξημένες αριθμητικά εμφανίζονται οι εισαγωγές των εμπορευμάτων των Κεφαλαίων 7 και 8 (λαχανικά, καρποί και φρούτα), που κατά κύριο λόγο αφορούν σε καθεστώτα τελειοποίησης (ενεργητική τελειοποίηση ζάχαρης αφ ενός και παθητική τελειοποίηση καρπών, κυρίως ελιών). Παρατηρείται αύξηση σε σχέση με το Τμ. ΙΙΙ. Πρόκειται κατά 95% για δείγματα εξαγωγής και κατά 5% για δείγματα εισαγωγής. Ο αριθμός των δειγμάτων δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση σε σχέση με αυτόν για το Παρατηρείται, όμως διαφοροποίηση του είδους των δειγμάτων, δεδομένου ότι το 57% των συνολικών δειγμάτων του Τμήματος IV αφορά στην εξαγωγή μιγμάτων λιπαρών υλών που αποστέλλονται για εξέταση στο Γ.Χ.Κ. για φορολογικούς σκοπούς. Αντίθετα, ο αριθμός των δειγμάτων ελαιολάδου εξαγωγής είναι μειωμένος. Τμ. ΙV. Αντιστοιχούν στο 1/3 των συνολικών τελωνειακών δειγμάτων. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων, που αφορούν τόσο συναλλαγές με τρίτες χώρες όσο και διακίνηση προϊόντων στην εσωτερική αγορά για είσπραξη ειδικών 9

12 φόρων κατανάλωσης (αλκοόλη και προϊόντα με αλκοόλη, καπνικά). Μεταξύ των προϊόντων που χαρακτηρίζονται από αυξημένο αριθμό δειγμάτων είναι: αλκοόλη, αλκοολούχα ποτά, οίνος, ζύθος κομπόστες, μαρμελάδες, χυμοί, άλλα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά. παρασκευάσματα διατροφής, η πλειονότητα των οποίων αφορά εμπορεύματα εισαγωγής. άλευρα και προϊόντα με βάση τα δημητριακά, κυρίως εισαγωγής Χημικά προϊόντα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η κατανομή των εξετασθέντων δειγμάτων στα αντίστοιχα Τμήματα V έως XXI του Δασμολογίου. Πίνακας 3.3 ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦ. ΑΡ. ΔΕΙΓ. ΠΟΣΟΣΤΟ V ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ,9% VI ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ,8% VII ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓ ,6% VIII ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ,3% IX ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ, ΦΕΛΛΟΣ-ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ,1% X ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ ,8% XI ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ,5% XII ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΟΜΠΡΕΛΛΕΣ ,8% XIII-XIV ΠΕΤΡΕΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ,7% XV ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ,1% XVI-XXI ΛΟΙΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (μηχανήματα, ηλεκτρονικά κλπ) ,8% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ : Τμ. V. Η πλειοψηφία των δειγμάτων (88%) είναι προϊόντα του Κεφαλαίου 27 (καύσιμα, ορυκτά λάδια κλπ) και αφορά εισαγωγές, εξαγωγές και διακίνηση προϊόντων σχετική με ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τμ. VI. Το 93% των δειγμάτων αυτών αφορά προϊόντα εισαγωγών. Αυξημένα είναι τα δείγματα των χημικών βιομηχανιών, τα ανόργανα και τα οργανικά προϊόντα. Τμ. VII. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εισαγωγές των προϊόντων του Κεφαλαίου 39 (πλαστικές ύλες), καθώς και οι εξαγωγές προϊόντων του ιδίου Κεφαλαίου, που κατά κύριο λόγο αποτελούν προϊόντα ενεργητικής τελειοποίησης. Τμ. VIII.Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για δείγματα εισαγωγής 10

13 Τμ. IX. Αφορά αποκλειστικά εμπορεύματα εισαγωγής και περιλαμβάνει κυρίως pellets, ξυλοκάρβουνα και ξυλεία. Σε αρκετά από τα προϊόντα αυτά για έλεγχο συμμόρφωσης της ασφάλειας όσον αφορά την εκλυόμενη φορμαλδεΰδη. Τμ. X. Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για εμπορεύματα χαρτιού εισαγωγής Τμ. XI. Από αριθμητική άποψη, αποτελούν μία από τις κυριότερες κατηγορίες τελωνειακών δειγμάτων, με μείωση, όμως, συγκριτικά με το Το 70% αφορά συναλλαγές στα πλαίσια της παθητικής τελειοποίησης. Τμ. XII. Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για υποδήματα εισαγωγής Τμ. XV. Πρόκειται για εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αποτελούν προϊόντα ενεργητικής τελειοποίησης Τμ. XVI-XXI.Περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες προϊόντων: (α) έπιπλα για έλεγχο συμμόρφωσης της ασφάλειας όσον αφορά την εκλυόμενη φορμαλδεΰδη (β) διάφορα εξαρτήματα μηχανημάτων και συσκευών που εξάγονται ως προϊόντα ενεργητικής τελειοποίησης (γ) ηλεκτρικοί συσσωρευτές που εξάγονται σε τρίτες χώρες. Σε ποσοστό 93,0% τα δείγματα που εστάλησαν στις Χ.Υ. από τις Τελωνειακές Αρχές κατά την εισαγωγή αφορούσαν αιτήματα για δασμολογική περιγραφή. Σημειώνεται, όμως, ότι 7,0% επί των συνολικών δειγμάτων εισαγωγής δεν αναφέρονταν σε αίτημα δασμολογικής περιγραφής, αλλά στην εξέταση των δειγμάτων στα πλαίσια εφαρμογής άλλων πολιτικών. Δείγματα εστάλησαν από τις τελωνειακές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για ναρκωτικές ή ψυχότροπες ουσίες. Δείγματα ξυλείας και επίπλων εστάλησαν από τις τελωνειακές αρχές στα πλαίσια εφαρμογής της υπουργικής απόφασης για την ασφάλεια των προϊόντων αυτών, όσον αφορά την εκλυόμενη φορμαλδεΰδη. Η εισαγωγή των προϊόντων αυτών έγινε κατά κύριο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα. Πέραν των εργαστηριακών εξετάσεων για τη δασμολογική περιγραφή τους διενεργήθηκαν επιπροσθέτως οι ακόλουθοι έλεγχοι σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων: 1. Σε εισαγόμενα προϊόντα των Κεφαλαίων σχετικά με: Τη συμμόρφωση ως προς τους Κανονισμούς REACH και CLP Επισήμανση απορρυπαντικών και καθαριστικών για να τεθούν σε κυκλοφορία. Εργαστηριακούς ελέγχους στα πλαίσια της γενικής ασφάλειας προϊόντων Ελέγχους ενεργειακών προϊόντων, προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά. 2. Στα είδη που υπάγονται στο Παράρτημα XVII του REACH Περιεκτικότητα κοσμημάτων σε νικέλιο Συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου σε τσιμέντα Αζωχρωστκές σε ενδύματα Συγκέντρωση φθαλικών εστέρων σε παιχνίδια και είδη βρεφικής φροντίδας Συγκέντρωση καδμίου σε πλαστικά 3. Στο πλαίσιο του Καν (ΕΚ) 1005/2009 για τις ενώσεις που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και του Καν (ΕΚ) 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ελέγχθηκαν δείγματα εισαγομένων ουσιών και παρασκευασμάτων για επιβεβαίωση σύνθεσης. 4. Εκδόθηκαν βεβαιώσεις κατά την εξαγωγή χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων όσον αφορά στη μη υπαγωγή των παραπάνω προϊόντων σε Κανονισμούς σχετικούς με απαγορεύσεις κατά την εξαγωγή (πρόδρομες ουσίες, ουσίες που βλάπτουν τη στιβάδα του όζοντος, ουσίες του Καν (ΕΚ) 649/2012. Τέλος, στο ελεγκτικό και εργαστηριακό έργο των υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. περιλαμβάνονται: Η έκδοση 489 πιστοποιητικών εξαγωγής, πιστοποιητικών ελεύθερης κυκλοφορίας και βεβαιώσεων συμμόρφωσης. 11

14 Η συμμετοχή υπαλλήλων του Γ.Χ.Κ. σε δειγματοληψίες και επιτόπιους ελέγχους για την εξακρίβωση της ταυτότητας των προϊόντων, σε 64 επιτροπές σχετικές με καθεστώτα τελειοποίησης και σε 25 επιτροπές για επιβεβαίωση συνταγών Παράνομα και Λαθραία Τσιγάρα Το θέμα των παραποιημένων προϊόντων και ιδιαίτερα των τσιγάρων έχει πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα, η διακίνηση παραποιημένων τσιγάρων συνεχώς αυξάνεται. Από την άλλη μεριά, οι αυξήσεις στην τιμή των τσιγάρων εξαιτίας της αύξησης του ΕΦΚ, έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στη λαθραία διακίνηση καπνικών προϊόντων την τελευταία διετία η οποία έχει πάρει πια μεγάλες διαστάσεις. Οι επιπτώσεις της παραποίησης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων περιλαμβάνουν: Στέρηση δημοσίων εσόδων δεδομένου ότι η παραποίηση συνεπάγεται λαθραία διακίνηση και παραεμπόριο. Ανάπτυξη και εύκολη οικονομική στήριξη εγκληματικών οργανώσεων. Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία άγνωστης έκτασης. Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτος ανταγωνισμός, διαφθορά ή/και πιθανή παραπλάνηση του καταναλωτή. Για τους παραπάνω λόγους, η Υπηρεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (OLAF) έχει συνάψει συμφωνίες με τις μεγαλύτερες παγκόσμιες καπνοβιομηχανίες, σύμφωνα με τις οποίες οι εταιρείες υποχρεούνται να καταβάλλουν όλους τους σχετικούς δασμούς και φόρους για όλα τα γνήσια προϊόντα τους που κατάσχονται ως λαθραία. Έτσι, η διάκριση γνησίων και παραποιημένων τσιγάρων έχει ιδιαίτερη σημασία για τα Δημόσια Έσοδα. Ο έλεγχος των κατασχεμένων τσιγάρων γίνεται στη Χ.Υ. Σερρών που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία. Με χρήση ποικίλων εξετάσεων, δίνεται αξιόπιστη εκτίμηση σχετικά με τη γνησιότητα ή μη των κατασχεμένων εξαιτίας λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων, ώστε να υλοποιούνται οι συμφωνίες της OLAF όπως περιγράφονται παραπάνω. Η Χ.Υ. Σερρών παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες στο ΣΔΟΕ, την Αστυνομία, τα Τελωνεία και τις Χ.Υ. όλης της χώρας. Το 2013 εξετάστηκαν 390 δείγματα, εκ των οποίων τα 299 ήταν γνήσια, τα 18 παραποιημένα και τα 299 μη σύμφωνα (μόνο) ως προς την επισήμανση. Σημειώνεται ότι όλα τα παραποιημένα ήταν επίσης μη σύμφωνα και ως προς την επισήμανση. Τα υπόλοιπα 72 δείγματα ήταν κυρίως λαθραίος καπνός για κάπνισμα και για στριφτά τσιγάρα. 3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΛΩΝΕΙΑ 2013» Το πρόγραμμα «ΤΕΛΩΝΕΙΑ 2013» θεσπίστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την Απόφαση 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι ένα πολυετές σχέδιο δράσης για τα τελωνεία στην Ε.Ε., που αποσκοπεί στη στήριξη και συμπλήρωση των δράσεων της Τελωνειακής πολιτικής της Κοινότητας. Ο συντονισμός όσον αφορά τα χημικά εργαστήρια των Κρατών-Μελών που υποστηρίζουν τα Τελωνεία γίνεται από την Ομάδα των Τελωνειακών Εργαστηρίων (Group of European Customs Laboratories coordination group-gcl). Το Γ.Χ.Κ. συμμετέχει στις δραστηριότητες του προγράμματος. 12

15 3.3.1 Δραστηριότητες της Ομάδας των Τελωνειακών Εργαστηρίων Δράση 1: Βάση δεδομένων εργαστηριακών μεθόδων ILIADe Το Γ.Χ.Κ. έχει καταχωρήσει στην ILIADe εργαστηριακές μεθόδους για λίπη και έλαια ζωικά ή φυτικά, προϊόντα της διάσπασης αυτών, λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα, κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης και για χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι, καθώς και για ορισμένες μεθόδους άλλων Κεφαλαίων. To 2012 η βάση δεδομένων μεταφέρθηκε από την Ιταλική Τελωνειακή Διοίκηση, στην οποία ήταν εγκατεστημένη, στον ιστοχώρο της DG TAXUD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά το 2013, οι δραστηριότητες της ομάδας εργασίας επικεντρώθηκαν κυρίως σε τεχνικά θέματα λειτουργίας της βάσης και στις δυνατότητες πρόσβασης των διαφόρων επιπέδων χρηστών Δράση 2: Διεργαστηριακές συγκρίσεις και επικύρωση μεθόδων Οι διεργαστηριακές εξετάσεις της Δράσης 2 διακρίνονται σε: Διεργαστηριακές συγκρίσεις με σκοπό την επιλογή κατάλληλης μεθόδου ή με σκοπό την επικύρωση ήδη χρησιμοποιουμένων μεθόδων. Διεργαστηριακές δοκιμές ικανότητας, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο για τα εργαστήρια που υποστηρίζουν τις τελωνειακές αρχές. Οι δραστηριότητες του 2013 συνοψίζονται ως εξής: Διεργαστηριακή εξέταση σε φύκια με σκοπό την αξιολόγηση της θερμικής επεξεργασίας των προϊόντων με στόχο τη διάκριση φυκιών της ΔΚ 1212 από αυτή των επεξεργασμένων φυκιών (ψημένων) των ΔΚ 2008 and Διεργαστηριακή δοκιμή ικανότητας σχετικά με τον Πίνακα Meursing. Διεργαστηριακή δοκιμή ικανότητας σε βιοκαύσιμα Διεργαστηριακή δοκιμή ικανότητας σχετική με τη ζάχαρη και τα προϊόντα ζάχαρης Διεργαστηριακή εξέταση σε δείγματα σπόρων και καρπών με σκοπό την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων προηγούμενων εξετάσεων ( ) με ιδιαίτερη έμφαση στην δραστικότητα των ενζύμων και τα αποτελέσματα βιομηχανικής επεξεργασίας στην ενζυμική δραστικότητα. Διάκριση φρούτων συντηρημένων με ζάχαρη από φρούτα συντηρημένα με αφυδάτωση μετά από όσμωση (αντίστοιχες ΔΚ 2006 και 2008) Διεργαστηριακή δοκιμή ικανότητας σχετικά με τον προσδιορισμό του ιχνηθέτη Solvent Yellow 124 με HPLC Σχεδιασμός και διοργάνωση διεργαστηριακής δοκιμής σε δείγματα αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και άλλων προϊόντων με αλκοόλη Σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες αυτές συμμετείχαν εργαστήρια του Γ.Χ.Κ., είτε στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, είτε στις συσκέψεις για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων Δράση 3: Ποιότητα Η δράση αυτή συντονίζεται από την Ελλάδα (Γ.Χ.Κ.). Το 2013 οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν ως εξής: Συνέχιση της σύνταξης του εγχειριδίου δειγματοληψίας κατά την τελωνειακή διαδικασία (SAMANCTA). Η σύνταξη αυτή γίνεται από ολιγομελή ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχει υπάλληλος του Γ.Χ.Κ.. Κατά το 2013: 13