Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η"

Transcript

1 ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Μυκόνου που προτείνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΑΦΝΗ, προέκυψε με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε από το Ε.Μ.Π. και το Δ.Ι.Π.Ε. στην οποία αποτυπωνόταν η παρούσα κατάσταση του νησιού, οι τάσεις, τα προβλήματα και οι προκαταρκτικές προτάσεις. Ο σχεδιασμός των δράσεων που προτείνονται για την ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Αειφορία της Μυκόνου για την επόμενη τετραετία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1η Δράση: Παράδοση, παραλαβή και λειτουργία του ΧΥΤΑ 2η Δράση: Απόφαση πιλοτικού προγράμματος αεροποίησης απορρυμάτων. 3η Δράση: Αποκατάσταση του υπάρχοντος ΧΑΔΑ 4η Δράση: Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας του συνόλου του νησιού 5η Δράση: Πρόγραμμα ανακύκλωσης Ενημέρωσης των πολιτών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1η Δράση: Παραλαβή επέκτασης Β φάσης του Βιολογικού καθαρισμού 2η δράση: Δίκτυα αποχέτευσης (νέα ή υπό κατασκευή) 3η Δράση: Μελέτη για την αξιοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων του βιολογικού καθαρισμού 4η Δράση: Επέκταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης 5η Δράση: Πρόγραμμα ενημέρωσης για την εξοικονόμηση νερού 6η Δράση: Παραλαβή μελέτης υδάτινων πόρων και αξιολόγησή της ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1η Δράση: Αγροτική Κτηνοτροφική ανάπτυξη των νήσων Ρήνειας και Δήλου. 2η Δράση: Πρόγραμμα επαναφοράς και ενίσχυσης επανακαλλιέργειας 3

4 παραδοσιακών αγροτικών ειδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1η Δράση: Δημιουργία προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής 2η Δράση: Μελέτη υφιστάμενης και τοπογραφικής καταγραφής και οριοθέτησης ποταμοχειμμάρων Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης. Ειδικότερα όσο αφορά το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και τις υποχρεώσεις που έχουμε ως μέλος του Δικτύου, προτείνουμε να αξιολογηθούμε στις ακόλουθες Δράσεις: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ. Α) Αγροτική κτηνοτροφική ανάπτυξη της νήσου Ρήνιας και Δήλου. Β) Πρόγραμμα επαναφοράς και ενίσχυσης επανακαλλιέργειας παραδοσιακών αγροτικών ειδών. 2. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ. 3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΟΧΕΙΜΑΡΩΝ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. Ακολουθεί περιγραφή των δράσεων. 4

5 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ. Στα πλαίσια της ενίσχυσης και ανάπτυξης του παραδοσιακού πρωτογενή τομέα προτείνονται δύο μικρού μεγέθους ενέργειες: 1. Μελέτη σχεδιασμός αγροτικής κτηνοτροφικής ανάπτυξης της νήσου Ρήνιας και της Δήλου. 2. Πρόγραμμα επαναφοράς και ενίσχυσης επανακαλλιέγειας παραδοσιακών αγροτικών ειδών. Α) Αγροτική κτηνοτροφική ανάπτυξη της νήσου Ρήνιας και Δήλου. Στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη της νήσου Ρήνιας και της Δήλου και την στήριξη των παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας, έχει προγραμματιστεί η Ανάθεση, υλοποίηση και παραλαβή προμελέτης εμπειρογνωμοσύνης, η οποία θα εξετάζει τα ακόλουθα: Αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών και πιστοποίηση των προϊόντων. Δημιουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων περιορισμένου μεγέθους χωρίς την αλλοίωση του τοπίου. Αξιοποίηση των παραγόμενων λιπασμάτων από τα επεξεργασμένα βιοστερεά του ΒΙΟ.ΚΑ. Διερεύνηση τρόπου μεταφοράς νερού για άρδευση από την επεξεργασμένη εκροή του ΒΙΟ.ΚΑ. Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης παραδοσιακών μορφών αγροτουρισμού πάνω στα νησιά. Διερεύνηση χρηματοδότησης κύριας μελέτης και υλοποίησης του έργου. Προϋπολογισμός Η εμπειρογνωμοσύνη προμελέτη θα γίνει με απευθείας ανάθεσης από τον Δήμο και το κόστος υπολογίζεται στις ευρώ. Χρονοδιάγραμμα Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2008 θα έχει παραληφθεί η εμπειρογνωμοσύνη προμελέτη. 5

6 Παρακολούθηση του έργου Ο Δήμος θα κρατήσει πλήρη φάκελο έργου, με τις αποφάσεις ανάθεσης, τις συμβάσεις, και την παραλαβή των παραδοτέων, κλπ. Β) Πρόγραμμα επαναφοράς και ενίσχυσης επανακαλλιέργειας παραδοσιακών αγροτικών ειδών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: Αγορά και διάθεση δενδρυλλίων ελιάς και ριζών αμπέλου. Όπως κάθε χρόνο ο Δήμος θα προβεί σε αγορά και διάθεση δενδριλίων ελιάς των ποικιλιών καλαμών, αμθίσσης και ισπανικής και ριζών αμπέλου των ποικιλιών παριανό, κουντούρα, ποταμίσι ( μαύρο και άσπρο ) και ξερομάχαιρο. Μαζί με τα φυτά οι δικαιούχοι θα προμηθευτούν ενημερωτικά φυλλάδια. Ειδικός γεωπόνος θα ενημερώσει όπως κάθε χρόνο τους καλλιεργητές σχετικά με την λίπανση, τα φυτοφάρμακα κτλ.. Επίσης θα επισκεφτεί κάποιες καλλιέργειες. Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης των αγροτών. Προϋπολογισμός Η προμήθεια των δενδρυλλίων και των ριζών θα γίνει με διαγωνισμό και υπολογίζεται να φτάσει τα ευρώ ενώ το κόστος ενημέρωσης των καλλιεργητών δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα ευρώ. Χρονοδιάγραμμα Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος της άνοιξης του 2009 θα έχει ολοκληρωθεί η δράση. Παρακολούθηση του έργου Ο Δήμος θα κρατήσει πλήρη φάκελο έργου, με τον διαγωνισμό την απόφαση ανάθεσης, τις συμβάσεις προμήθειας, την παραλαβή και την διάθεση των δενδρυλλίων και των ριζών, φωτογραφικό υλικό κλπ. 6

7 2. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου αποφάσισε την τοποθέτηση πιλοτικής μονάδας θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων της Μυκόνου, με την μέθοδο της αεριοποίησης, με την τεχνική πλάσματος στον ευρύτερο χώρο του ΧΥΤΑ. Η μέθοδος στηρίζεται στην αεριοποίηση των αποβλήτων με ελεγχόμενες συνθήκες λειτουργίας και παρουσία αερίου σε μορφή πλάσματος, δηλαδή ένα ποσοστό των ατόμων ή μορίων του είναι μερικά ή ολικά ιονισμένο. Το πλάσμα δημιουργείται όταν ηλεκτρικό ρεύμα περάσει μέσα στο αέριο με χρήση συσκευής φλόγας πλάσματος. Το παραγόμενο θερμικό πλάσμα χαρακτηρίζεται από υψηλή κινητική ενέργεια και χημική δραστηριότητα, οπότε έχουμε ταχεία ανάπτυξη και ολοκλήρωση των χημικών αντιδράσεων διάσπασης του οργανικού φορτίου των αποβλήτων. Υπό την επίδραση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών το οργανικό τμήμα των αποβλήτων αεριοποιείται και χρησιμοποιείται για καύσιμο. Κάποια άλλα απαέρια εκπλένονται και τα υγρά πλέον απόβλητα ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, ενώ τα τελικά αέρια έχουν χαμηλές τιμές ρύπανσης. Το δε ανόργανο τμήμα, μετατρέπεται σε σταθερό αδρανές υαλώδες προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κατασκευαστικό υλικό. Το σύστημα που θα εγκατασταθεί στην Μύκονο σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτούργησε στα πλαίσια Κοινοτικού Ερευνητικού Προγράμματος του ΕΜΠ και θα διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας με πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, ώστε τα αποτελέσματα να αποτελέσουν βάση δεδομένων για τον σχεδιασμό μεγαλύτερης μονάδας, που να καλύπτει τις ανάγκες της Μυκόνου. 1 η Φάση: Μεταφορά και εγκατάσταση της πιλοτικής μονάδας στην Μύκονο. 2 η Φάση: Πλήρη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας. Θα χρησιμοποιηθούν απορρίμματα διαφορετικής σύστασης και άλλα ρεύματα αποβλήτων με συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση των παραγόμενων προϊόντων και απαερίων. 3 η Φάση: Βελτιστοποίηση λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας. Δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών για την χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και εγκατάσταση της μονάδας, για τις ανάγκες του νησιού. Χρονοδιάγραμμα. Το πιλοτικό έργο θα έχει συνολική διάρκεια 6 μήνες και θα υλοποιηθεί, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα, με ημερομηνία έναρξης κάπου μέσα στο καλοκαίρι του

8 Δράση/Μήνες Δράση 1 Χ Δράση 2 Χ Χ Χ Χ Χ Δράση 3 Χ Χ Χρηματοδότηση: Ο προϋπολογισμός υλοποίησης του πιλοτικού έργου εκτιμάται σε ,00 ευρώ. Παρακολούθηση του έργου Σε συνεργασία με το ΕΜΠ θα κρατηθεί πλήρες φάκελος/ αρχείο, της εγκατάστασης και λειτουργίας της πιλοτικής Μονάδας (συμπεριλαμβανομένου φωτογραφικού υλικού κλπ.) 8

9 3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ. Η ΔΕ.Υ.Α.Μ. έχει παραλάβει προκαταρκτική μελέτη για την επεξεργασία των παραγόμενων βιοστερεών από τον ΒΙΟ.ΚΑ Μυκόνου. Σ αυτήν αναφέρονται διάφοροι τρόποι επεξεργασίας και διάθεσή των. Τα βιοστερεά της Μυκόνου διακρίνονται από την μικρή ποσότητα βαρέων μετάλλων, γιατί προέρχονται από αμιγή αστικά λύματα χωρίς ιδιαίτερα βιομηχανικά απόβλητα. Προκειμένου να μελετηθούν οι διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά πρώτον η διάθεση στη γεωργία, μιας και οι συνθήκες είναι κατάλληλες ( φτωχά εδάφη, βιοστερεά εύκολα εκμεταλλεύσιμα, λόγω ελάχιστων βαρεών μετάλλων). Είναι λοιπόν ανάγκη πριν παρθεί οποιαδήποτε απόφαση για τον τρόπο επεξεργασίας των βιοστερεών Μυκόνου, να οργανωθεί μια ημερίδα ενημέρωσης των αγροτών και των φορέων τους από γεωπόνους και επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ήδη πειραματισθεί εφαρμόζοντας βιοστερεά σε διάφορες καλλιέργειες, ώστε να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα των, δεδομένων ότι η διαδικασία διάθεσης όπως ορίζουν οι νόμοι είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικοί στην Ευρώπη. 1 η Φάση: Οργάνωση ημερίδας από τον Δήμο Μυκόνου με συμμετοχή γεωπόνων, εκπροσώπους του Υπουργείου γεωργίας και ειδικών επιστημόνων. 2 η Φάση: Αξιοποίηση της προκαταρκτικής μελέτης με την εμπειρία της ημερίδας και απόφαση για την οριστική παραλαβή μελέτης. Χρονοδιάγραμμα Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία οργάνωσης της ημερίδας, υπολογίζεται όμως ότι θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του Από τα αποτελέσματα της ημερίδας θα εξαρτηθεί η πορεία και τα έργα που θα υλοποιηθούν για την αξιοποίηση της μελέτης. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Η ημερίδα θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο και την ΔΕ.Υ.Α.Μ.. Υπολογίζεται ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα ευρώ, ενώ το κόστος για τα έργα αξιοποίησης δεν έχει υπολογιστεί ακόμα, καθότι δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί ποια θα είναι τα έργα αυτά, σε κάθε περίπτωση ο Δήμος και η ΔΕ.Υ.Α.Μ. θα χρηματοδοτήσει τα έργα αυτά. Παρακολούθηση του έργου Ο Δήμος θα κρατήσει πλήρη φάκελο έργου, με τα πρακτικά της ημερίδας, τις αποφάσεις, τις συμβάσεις, την παραλαβή των παραδοτέων, κλπ. 9

10 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Ο Δήμος Μυκόνου αποφάσισε να υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει ειδικούς παραγωγούς (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, κτλ.), με συλλογή δύο ρευμάτων υλικών συσκευασίας (γυαλί και πλαστικό). Η δεύτερη φάση θα ακολουθήσει μετά την αξιολόγηση του προγράμματος της 1 ης φάσης και θα αφορά σε όλους τους κατοίκους και περισσότερα υλικά συσκευασίας. Επίσης στο στάδιο υπογραφής σύμβασης είναι ο Δήμος Μυκόνου με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» κατά την οποία ο Δήμος αναλαμβάνει την συγκέντρωσή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και λαμπτήρων αερίου σε ειδικό κάδο και η εταιρεία θα τα συλλέγει και θα τα ανακυκλώνει. Ο Δήμος συνεργάζεται με ιδιώτες εργολάβους που συγκεντρώνουν προς ανακύκλωση λίπη και έλαια από εστιατόρια και συνεργεία αυτοκινήτων, μπαταρίες μέσω του ΑΦΗΣ, μπαταρίες αυτοκινήτων και ελαστικά αυτοκινήτων. Στόχος μας είναι οι συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων των ανωτέρω υλικών και επεξεργασία τους. Χρονοδιάγραμμα Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2008 θα έχουν μπει σε πιλοτική εφαρμογή όλα τα προτεινόμενα προγράμματα ανακύκλωσης Χρηματοδότηση Ο Δήμος με δικά του έξοδα αναλαμβάνει να διευκολύνει στην αποκομιδή και συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υποπροϊόντων, ενώ ο πρόσθετος εξοπλισμός (ειδικοί κάδοι, κονταίνερς κ.λ.π) θα παραχωρηθεί από τα Συστήματα ανακύκλωσης βάσει των συμβάσεων που υπογράφονται. Παρακολούθηση του έργου Ο Δήμος θα κρατήσει πλήρη φάκελο έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα Συμφωνητικά με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα παραστατικά για την προμήθεια του εξοπλισμού για την οργάνωση του προγράμματος ανακύκλωσης, καθώς και αρχείο με τις μετρούμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων που παραδίδονται στα αντίστοιχα Συστήματα. 10

11 5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΟΧΕΙΜΑΡΩΝ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. Οι ποταμοχείμαροι που διατρέχουν την Μυκονιάτικη ύπαιθρο έχουν υποστεί μεγάλες πιέσεις από μπαζώματα, παράνομες κατασκευές ανοικοδομήσεις και εναποθέσεις σκουπιδιών. Αναγνωρίζοντας την φυσική αξία των οικοσυστημάτων αυτών, και τον ρόλο που παίζουν από υδρογεωλογικής άποψης στα αποθέματα νερού του νησιού είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διατηρηθούν να οριοθετούν και να προστατευθούν από οποιαδήποτε παρέμβαση. Για το λόγω αυτό ο Δήμος θα προβεί στην ανάθεση εμπειρογνωμοσύνης για την προστασία αποκατάσταση και διάνοιξη των ποταμοχειμάρων η οποία θα αποτελείτε από τις ακόλουθες φάσεις: 1 η Φάση: Ανάθεση για φωτογραφική αποτύπωση των ποταμοχειμάρων, ώστε να διερευνηθούν οι περιπτώσεις που έχουν υποστεί έμφραξη από φυσική ή ανθρωπογενή αιτία στην ύπαιθρο της Μυκόνου. 2 η Φάση: Ανάθεση και παραλαβή μελέτης όπου θα υποδεικνύονται οι προβληματικές περιοχές. 3 η Φάση: Διερεύνηση νομικής διαδικασίας ώστε το κόστος κάθε μελέτης και αποκατάστασης να επιβαρύνει τους παραβάτες. Προϋπολογισμός Εξετάζεται το κατά πόσο οι φάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν από μία ή δύο διαφορετικές αναθέσεις. Και στις δύο περιπτώσεις το κόστος θα ξεπερνάει το ποσό της απευθείας ανάθεσης που δικαιούται να αναθέσει ο Δήμος και υπολογίζεται συνολικά να μην ξεπεράσει τις ευρώ. Χρονοδιάγραμμα Υπολογίζεται ότι μέχρι τα μέσα του 2009 θα έχουν υλοποιηθεί στο σύνολο το έργο αυτό. Παρακολούθηση του έργου Ο Δήμος θα κρατήσει πλήρη φάκελο έργου, με τις αποφάσεις ανάθεσης, τις συμβάσεις, την παραλαβή των παραδοτέων, κλπ. 11

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων» ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των ηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα