Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Αιγίου Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Αιγίου 2007-2010 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης..."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης Συνοπτική περιγραφή της περιοχής του ήµου Αιγίου Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός Τοπική οικονοµία και απασχόληση Αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιοχής Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του ήµου και εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός Τοπική οικονοµία και απασχόληση Εποπτική Σύνοψη Περιγραφή των υπηρεσιών του ήµου και των Νοµικών προσώπων του Οργάνωση και Συνεργασίες ραστηριότητες & ιαδικασίες Ανθρώπινο δυναµικό & Υλικοτεχνική υποδοµή Οικονοµικά Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων εσωτερικής ανάπτυξης Οργάνωση και συνεργασίες ραστηριότητες και διαδικασίες Ανθρώπινο δυναµικό & Υλικοτεχνική υποδοµή Οικονοµικά i

2 Κεφάλαιο 2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες Το όραµα και οι αρχές του ήµου Η στρατηγική του ήµου Συνοπτική περιγραφή των γενικών στόχων και των πολιτικών δράσης Οι άξονες & τα µέτρα του προγράµµατος ii

3 Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασµός Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης 1.1. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής του ήµου Αιγίου Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση Έκταση και Πληθυσµός. Το Αίγιο, µε πληθυσµό κατοίκους είναι η δεύτερη σε µέγεθος πόλη της Αχαΐας µετά την πρωτεύουσα του νοµού, την Πάτρα. Το Αίγιο βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου. Ο σηµερινός διευρυµένος δήµος Αιγίου αποτελείται από την πόλη του Αιγίου και 13 ακόµα οικισµούς (σχέδιο Καποδίστριας), καλύπτει δε συνολική έκταση στρ. µε συνολικό πληθυσµό (απογραφή 2001) κατοίκους. Τι σηµαίνει: Το συγκεκριµένο µέγεθος κατατάσσει το Αίγιο στις µικροµεσαίες πόλεις της Ελλάδος. Σε όλες τις περιπτώσεις ταξινόµησης των Ελληνικών Αστικών Κέντρων 2, (είτε δηλ., περιληφθούν οι «πόλεις» των δύο µεγάλων µητροπολιτικών κέντρων, είτε όχι,) το Αίγιο κατατάσσεται στην οµάδα µε την µικρότερη πληθυσµιακή δυναµική. Έχει δε παρατηρηθεί (Πετράκος κ.α, 1997 και 2005) ότι το αναπτυξιακό πρότυπο του ελληνικού χώρου ευνοεί την ταχύτερη πληθυσµιακή µεγέθυνση των πόλεων δορυφόρων των δυο µεγάλων αστικών κέντρων - της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε τους Πετράκο, Μαρκάκη (1997), άλλοι παράγοντες µεγέθυνσης περιλαµβάνουν τους υψηλούς ρυθµούς πληθυσµιακής αύξησης κατά το παρελθόν, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού, τη γεωγραφική θέση (εγγύτητα σε µεγάλα µητροπολιτικά κέντρα) και τη θέση στην ιεραρχία των αστικών κέντρων (παρατηρείται υστέρηση στις µεσαίες πόλεις). Αντιθέτως η παραγωγική διάρθρωση τους, οι υποδοµές, και η θέση στους παραδοσιακούς παραγωγικούς άξονες ανάπτυξης δεν αποτελεί ικανή συνθήκη µεγέθυνσης. Ως εκ τούτου, το Αίγιο θα αντιµετωπίσει αυξηµένες δυσκολίες να ξεπεράσει την σηµερινή του θέση στην ιεραρχία των ελληνικών αστικών κέντρων στηριζόµενο αποκλειστικά στο υφιστάµενο τοπικό δυναµικό. Αντιθέτως, θα πρέπει να αξιοποιήσει τις συµπληρωµατικότητες µε την Πάτρα και τις προβλεπόµενες από τον Περιφερειακό και Εθνικό σχεδιασµό εισροές. 1 Πραγµατικός πληθυσµός κατά ΕΣΥΕ, Ο επίσιµος ορισµός των Αστικών Κέντρων περιλαµβάνει µόνο τις πόλεις µε πληθυσµό άνω των κατοίκων 2

4 Αριθµός και ονοµασία Τοπικών ιαµερισµάτων - Έδρα του ΟΤΑ Το Αίγιο µετά τη συγχώνευση µε το «Σχέδιο Καποδίστριας» απαρτίζεται από την πόλη του Αιγίου και 13 ακόµα Τοπικά ιαµερίσµατα που αντιστοιχούν σε 13 πρώην κοινότητες και αρκετούς οικισµούς. Πίνακας 1: Τοπικά ιαµερίσµατα του ΟΤΑ Τοπικό ιαµέρισµα Χαρακτήρας Πληθυσµός Έκταση (Ha) Πυκνότητα Αίγιο* Πεδινός ,9 11,01 Βαλιµήτικα Πεδινός ,62 άφνες Ηµιορεινός ,6 0,64 ιγελιώτικα Πεδινός ,5 2,18 Κουλούρα* Πεδινός ,18 Κούµαρης Πεδινός ,53 Κουνινά* Ορεινός ,5 0,36 Μαυρίκι* Ορεινός ,8 0,26 Μελίσσια* Ορεινός ,3 0,22 Παρασκευή Ορεινός ,3 0,20 Πτέρη* Ορεινός ,2 0,19 Σελινούντας* Πεδινός ,69 Τέµενη* Πεδινός ,5 2,86 Χατζή Πεδινός ,5 0,18 Σύνολο ,1 1,84 (*): Χαρακτηρισµένα πυρόπληκτα Όπως άµεσα αναγνωρίζεται, η έδρα του ΟΤΑ φιλοξενεί το 76,4% του πληθυσµού. Στις πεδινές περιοχές, που περιλαµβάνουν και την πόλη του Αιγίου, διαµένει σχεδόν το 90% των κατοίκων του ήµου, ενώ στις ορεινές, που καλύπτουν το 70% της εδαφικής έκτασης του ήµου, µόλις το 10,4%. Οκτώ από τα παραπάνω τοπικά διαµερίσµατα εντάχθηκαν στον κατάλογο των µειονεκτικών ορεινών / γεωργικών περιοχών της Ε.Ε., εκ των οποίων τα δύο δεν πληρούσαν το κριτήριο του υψοµέτρου, αλλά εντάχθηκαν λόγω της συνολικά µειονεκτικής τους θέσης. Κατά την έννοια του Άρθρου 3, 3, 4 και 5 της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ(όπως τροποποιήθηκε), ως µειονεκτικές περιοχές χαρακτηρίζονται: 3. Οι ορεινές περιοχές αποτελούνται από τοπικές διοικητικές µονάδες που χαρακτηρίζονται από ένα σηµαντικό περιορισµό των δυνατοτήτων χρησιµοποιήσεως της γης και µία σηµαντική αύξηση στο κόστος εργασίας, που οφείλεται: - είτε στην ύπαρξη, λόγω υψοµέτρου, πολύ δυσχερών κλιµατικών συνθηκών, µε αποτέλεσµα να επιβραχύνεται σηµαντικά η βλαστική περίοδος, (ελάχιστο υψόµετρο 800 µέτρων) 3

5 - είτε, σε χαµηλότερο υψόµετρο, στις απότοµες κλίσεις, στο µεγαλύτερο τµήµα της εν λόγω περιοχής, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση µηχανηµάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρών ειδικών εξαρτηµάτων, (κλίση τουλάχιστον 20%) - είτε στο συνδυασµό των δύο αυτών παραγόντων όταν το µειονέκτηµα που προκύπτει από το καθένα, λαµβανόµενο χωριστά είναι µικρότερης σηµασίας. (ελάχιστο υψόµετρο 600 µέτρων και συγχρόνως κλίση τουλάχιστον 16 %). Στην περίπτωση αυτή, το µειονέκτηµα που προκύπτει από το συνδυασµό αυτό πρέπει να είναι ισοδύναµο µε εκείνο που προκαλείται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις δύο πρώτες περιπτώσεις. 4. Οι µειονεκτικές περιοχές που απειλούνται µε αποπληθυσµό και στις οποίες η διατήρηση της υπαίθρου είναι αναγκαία, αποτελούνται από γεωργικές περιοχές, που είναι οµοιογενείς από άποψη φυσικών συνθηκών φυσικής παραγωγής και που πρέπει ταυτόχρονα να παρουσιάζουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) περιορισµένης παραγωγικότητας έδαφος, απρόσφορο για καλλιέργεια ή εντατικοποίηση, µε περιορισµένες δυνατότητες που µπορούν να βελτιωθούν µόνο µε υπερβολικό κόστος και κυρίως κατάλληλης για εντατική κτηνοτροφία (επίπεδο αποδόσεως που δεν ξεπερνά το 80 % του εθνικού µέσου όρου και επιπλέον µια αναλογία πτωχών βοσκοτόπων τουλάχιστον 30 % της ωφέλιµης γεωργικής επιφάνειας) β) λόγω αυτής της χαµηλής παραγωγικότητας του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελέσµατα, που είναι αισθητά κατώτερα από το µέσο όρο σε ό,τι αφορά τους κυρίους δείκτες, που χαρακτηρίζουν την οικονοµική κατάσταση στη γεωργία (εισόδηµα εκµεταλλεύσεως κατά µονάδα εργασίας που δεν υπερβαίνει το 80 % του εθνικού µέσου όρου). γ) µικρή πυκνότητα ή τάση για µείωση του πληθυσµού, που εξαρτάται πρωταρχικά από τη γεωργική δραστηριότητα, η επιταχυνόµενη µείωση του οποίου θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα της περιοχής και τη συνεχή της κατοίκηση. (πυκνότητα πληθυσµού ανά χµ2 όχι περισσότερο από 30 κατοίκους ή ετήσια µείωση πληθυσµού τουλάχιστον 2% και επί πλέον το ποσοστό του ενεργού πληθυσµού στη γεωργία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 50 % του συνόλου του ενεργού πληθυσµού). 5. ύνανται να εξοµοιωθούν µε τις µειονεκτικές περιοχές, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, οι περιοχές µικρής εκτάσεως, που επηρεάζονται από ειδικά µειονεκτήµατα και στις οποίες η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητος είναι απαραίτητη για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της υπαίθρου και το τουριστικό τους δυναµικό καθώς και για την παράκτιο προστασία. Η συνολική έκταση τέτοιων περιοχών δεν δύναται να υπερβαίνει σε ένα Κράτος µέλος, το 2,5% της εκτάσεως του. Τι σηµαίνει: Το παραπάνω συνεπάγεται αυξηµένες δυσκολίες για την ηµοτική Αρχή, αφού η όποια προσπάθεια τροχιοδρόµησης του ΟΤΑ σε πορεία ανάπτυξης θα πρέπει να εστιάσει ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές, ως προς τα χαρακτηριστικά τους ζώνες, και κατ επέκταση µε διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τις κατευθύνσεις αλλά και τα µέσα πολιτικής. Αναπόφευκτα, µε δεδοµένο το πεπερασµένο των χρηµατοδοτικών πόρων και το τεχνικό δυναµικό του ήµου, η συνολικότερη στρατηγική οφείλει να είναι ιδιαίτερα και προσεκτικά στοχευµένη. 4

6 Ο δυϊσµός αυτός, αν και δεν αποτελεί αποκλειστικότητα του Αιγίου, είναι σχετικά ασυνήθιστος στο Ελληνικό διοικητικό σύστηµα: Με δείγµα τους 228 µεγαλύτερους ΟΤΑ της χώρας (πληθυσµός άνω των κατοίκων), µόνο οι 148 διαθέτουν στο έδαφος τους ένα Αστικό Κέντρο3. Από αυτούς, µόλις 19 συγκεντρώνουν ταυτόχρονα, τουλάχιστον το 20% του πληθυσµού τους στα µη αστικά τοπικά διαµερίσµατα, µε το Αίγιο να κατατάσσεται δέκατο πέµπτο στη σχετική λίστα. Στην πραγµατικότητα, η χωροθέτηση των αστικών κέντρων δεν ακολουθεί τυχαία διασπορά στον Ελληνικό χώρο, αλλά συγκεντρώνονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής και την Θεσσαλονίκη. Ενενήντα τέσσερα από τα παραπάνω 148 Αστικά Κέντρα αποτελούν ΟΤΑ που δεν περιλαµβάνουν καθόλου εξωαστικό πληθυσµό. Η αναγκαιότητα διαφοροποίησης της στρατηγικής µεταξύ των διαφορετικών χωρικών τύπων αναγνωρίζεται και από το επίσηµο εθνικό κείµενο Γενικό Σχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 4 (2008) το οποίο αναφέρει: Ως προς τη µορφή της χωρικής ανάπτυξης, διαπιστώνονται εµφανώς έντονες τάσεις αστικής εξάπλωσης, κυρίως γύρω από τα δυναµικά αστικά κέντρα, στις παράκτιες περιοχές αλλά και στη λοιπή επικράτεια, ιδιαίτερα κατά µήκος των οδικών αξόνων. Η αστική ανάπτυξη στις πιο πάνω περιοχές ενθαρρύνεται αφενός από τη διαθεσιµότητα των κεφαλαίων και τη βελτίωση της προσβασιµότητας και αφετέρου από την κερδοσκοπία στη γη και την έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου στις χρήσεις γης. Εκτιµάται, πάντως, ότι η εν λόγω αστική διάχυση έρχεται σε αντίθεση µε τα πρότυπα της αειφόρου και της συµπαγούς πόλης, καθότι αυξάνει το κόστος των υποδοµών, την κυκλοφορία και την κατανάλωση ενέργειας, ενώ επιπλέον υποβαθµίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος. Οι ορεινές, [ ] περιοχές της χώρας, παρά τα χωροταξικά τους πλεονεκτήµατα και γενικά την πληθώρα µοναδικών τουριστικών και άλλων παραγωγικών πόρων που διαθέτουν, εµφανίζουν ποικιλία προβληµάτων που οφείλονται κατά περίπτωση: στα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία δηµιουργούν προβλήµατα στην προσπελασιµότητα και, κατ επέκταση, στην επικοινωνία (όπως η έλλειψη ικανοποιητικού οδικού δικτύου στις ορεινές περιοχές, η βελτίωση του οποίου απαιτεί σηµαντικά έργα υποδοµών), στην έλλειψη ενδοχώρας και κρίσιµης µάζας σε πλείστες περιοχές, γεγονός που συχνά συνεπάγεται υποβαθµισµένες αλλά και, µε µεγάλο συγκριτικά κόστος παροχής και διατήρησης, υπηρεσίες και υποδοµές, ενίοτε δε στο πρότυπο ανάπτυξης που επιφέρει αλλοιώσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. Τα παραπάνω προβλήµατα εκτιµάται ότι είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν µε την κατάλληλη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτουν οι ενότητες αυτές, αλλά και µε ενέργειες άρσης των φραγµών που δηµιουργεί το ορεινό ανάγλυφο (τεχνολογικές κ.ά.), 3 πόλη µεγαλύτερη των κατοίκων 4 Εφεξής ΓΣΧΣΑΑ 5

7 Εκτιµάται ότι οι ορεινοί όγκοι [..] συνιστούν γεωγραφικές, οικονοµικές και κοινωνικές ενότητες, το ανάγλυφο, το κλίµα, το φυσικό περιβάλλον και η πολιτισµική κληρονοµιά των οποίων απαιτούν τον προσδιορισµό και την εφαρµογή µιας εξειδικευµένης αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιτικής. Σύµφωνα µε µελέτες περίπτωσης (Κυρίτσης, Ταµπάκης), διαπιστώθηκε συγκράτηση ή και αύξηση ακόµη του πληθυσµού των ορεινών µειονεκτικών οικισµών, στις περιπτώσεις όπου δόθηκε στους κατοίκους δυνατότητα απασχόλησης διαφορετική από την παραδοσιακή γεωργία, όπως η µεταποίηση (π.χ. παραδοσιακά προϊόντα) και οι υπηρεσίες (π.χ. αγροτουρισµός). Παρουσιάζεται ακόµη σταθεροποίηση του παιδικού πληθυσµού σε ποσοστό προσεγγιστικά ίδιο µε εκείνο της υπόλοιπης περιοχής. 1. Αίγιο Παρουσίαση των τοπικών διαµερισµάτων Το Αίγιο είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Αχαΐας και πρωτεύουσα της επαρχίας Αιγιαλείας. Χάρτης 1: Τοπικά διαµερίσµατα ανά υψοµετρικό χαρακτήρα Το Αίγιο είναι από τις αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Εκατοντάδες ευρήµατα στην περιοχή πιστοποιούν την ύπαρξη οικισµών λίγο νωρίτερα από την Μεσολιθική Εποχή. Η πόλη του Αιγίου είναι κτισµένη κύρια σε κροκαλοπαγή λόφο σε ύψος 60 µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, ΒΑ τού βουνού Χιονίστρα (κλάδου τού Παναχαϊκού), µε ελαφρά αµφιθεατρική κλίση. Η γεωγραφική της θέση προσδιορίζεται ανάµεσα στις εκβολές των ποταµών Σελινούντα και Μεγανίτη (κοινώς Γαϊδουροπνίχτη). Η πόλη είναι κτισµένη αµφιθεατρικά και απλώνεται σε τρία επίπεδα: α' την παραλιακή ζώνη (κάτω πόλη), β' Γαλαξιδιώτικα ή περιοχή Αγ. Ανδρέα (µέση πόλη), γ' την άνω πόλη όπου βρίσκεται και το ιστορικό κέντρο και ο συνοικισµός. Στην επάνω πόλη εκτείνεται το µεγαλύτερο µέρος του αστικού ιστού καθώς και στον παραλιακό συνοικισµό, που είναι µία στενή λωρίδα εδάφους εκτεινόµενη από την θέση Μυρτιά µέχρι του Αγίου Νικολάου. 6

8 Οι βαθµίδες αυτές βρίσκονται σχεδόν στη µέση της νεότατης προσχωσιγενούς πεδιάδας του Αιγίου, η όποία προσχώνεται συνέχεια από τους καταρρακτώδεις χείµαρρους Μεγανίτη, Σελινούντα, Κερυνίτη και Βουραϊκό. Οι τοµείς ειδικού ενδιαφέροντος των τουριστών είναι το παλαιό τµήµα της πόλης (µε στοιχεία της χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα) και η παραλία από το σιδηροδροµικό σταθµό (που παρέχει ένα παράδειγµα της αρχιτεκτονικής σιδηροδρόµων των αρχών του 20ου αιώνα) ως την εκκλησία της Παναγίας της Τρυπητής, και των παλαιών σταφιδαποθηκών αλλά και του παλαιού εργοστασίου χαρτοποιίας (που παρέχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής από την αρχή του προηγούµενου αιώνα, και που τώρα στεγάζει τµήµατα της σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Πάτρας). Το Αίγιο παρουσιάζει περιφερειακά της πόλης σηµαντική οικιστική επέκταση κυρίως στις περιοχές Κουλούρα (τοπικό ιαµέρισµα) νότια του κέντρου, Μυρτιά (δυτικά), Σταφιδάλωνα (ανατολικά), και στην περιοχή Βουλωµένο, νοτιότερα της περιοχής Κουλούρα και πέρα από το όριο της νέας Εθνικής Οδού. Η πόλη του Αιγίου διαθέτει Γ.Π.Σ θεσµοθετηµένο µε το ΦΕΚ 804/ / το οποίο τελεί υπό αναθεώρηση (εκπόνηση 2002) 2. Βαλιµήτικα Το οµώνυµο παραλιακό χωριό, έδρα του τοπικού διαµερίσµατος, απέχει από το Αίγιο 6 χιλιόµετρα προς τα ανατολικά. Η ονοµασία του χωριού προέρχεται από ένα άλλο χωριό, τη Βαλιµή (ορεινό δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Ακράτας), του οποίου οι κάτοικοι κατά τους χειµερινούς µήνες κατέβαιναν είτε για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών ή για το πιο ήπιο κλίµα της περιοχής. Στα όρια των Βαλιµήτικων περιλαµβάνονται οι οικισµοί Πετρόπουλου, Πύργου Ασηµάκαινας και Λιβάδια. ιαθέτει δύο παραλίες, εκατέρωθεν του ποταµού Σελινούντα ο οποίος διασχίζει την ανατολική πλευρά του χωριού σε µια παραλιακή ζώνη που εκτείνεται σε µήκος 7 χιλιοµέτρων. Η µία παραλία είναι κοµµάτι της ευρύτερης παραλίας Νικολαίικων Ριζοµύλου - Ελίκης (δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου ιακοπτού). Τα Βαλιµήτικα υπήρξαν επί πολλά χρόνια αξιόλογος τουριστικός προορισµός, αλλά µετά το σεισµό που έπληξε την περιοχή το 1995 (και την κατάρρευση του Ξενοδοχείου Ελίκη που ήταν κτισµένο εντός των ορίων του) το τουριστικό ρεύµα εξασθένησε. Παρ' όλ' αυτά εξακολουθεί και είναι ένα από τα ελκυστικότερα παραθεριστικά χωριά της Αιγιαλείας µε πολύ καλή τουριστική υποδοµή. Είναι ένα από τα ελάχιστα δηµοτικά διαµερίσµατα της περιοχής (µαζί µε την Κουνινά) που έχουν Σχέδιο Πόλης (από το 1929), που όµως δεν έχει αξιοποιηθεί καθώς η ανάπτυξη του χωριού υπήρξε βραδεία. Τα τελευταία δύο χρόνια µε τη διάνοιξη νέων οδών και την πεζοδρόµηση τα Βαλιµήτικα έχουν αρχίσει και πάλι να αναπτύσσονται. 3. άφνες Στα όριά του περιλαµβάνεται ο οικισµός Άγιος Ηλίας. Βρίσκεται στα νότια µετά τα χωριά Κούµαρη και Χατζή 4. ιγελιώτικα Πρώην κοινότητα και νυν Τοπικό ιαµέρισµα του δήµου Αιγίου. Ο αρχικός οικισµός της περιοχής πρέπει να έγινε γύρω στις αρχές του 20 ου αιώνα. Πρώτοι οικιστές ήταν οι κάτοικοι της ίγελας (σηµερινός οικισµός του δηµοτικού διαµερίσµατος Πλατανιώτισσας του δήµου Καλαβρύτων) οι 7

9 οποίοι είχαν στην ευρύτερη περιοχή καλλιέργειες σταφίδας και λεµονιών και κατέβαιναν στην αρχή για τις καλλιέργειές τους και µε το χρόνο για παραθερισµό ή µόνιµη κατοικία. Ο οικισµός αρχικά και µέχρι το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου ανήκε διοικητικά στην διπλανή κοινότητα Τέµενη. Το 1946 έγινε κοινότητα µε το Ν.. 107/ Με το «Σχέδιο Καποδίστριας» (1997) έγιναν δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Αιγίου. Τα ιγελιώτικα διαθέτουν µια µεγάλη ακτογραµµή, βραβευµένη µε «Γαλάζια Σηµαία» το 2005 και το Κουλούρα Πρώην κοινότητα και σηµερινή έδρα τοπικού διαµερίσµατος του Αιγίου Το όνοµα της περιοχής προέρχεται από το µεγάλο πηγάδι («Κουλούρα») που διέθετε η περιοχή προς ύδρευση των γύρω περιοχών. Η Κουλούρα είναι ακριβώς επάνω στη διαδροµή προς το Μοναστήρι των Ταξιαρχών και τα χωριά Μαυρίκι και Μελίσσια. Είναι µια ταχέως αναπτυσσόµενη περιοχή του διευρυµένου δήµου Αιγίου ιδιαίτερα προς την δυτική της πλευρά όπου υπάρχει ο οικισµός Μεσσηνέζη Το τοπικό διαµέρισµα περιλαµβάνεται στο υπό αναθεώρηση Γ.Π.Σ του ήµου Αιγίου (2002) 6. Κούµαρης Τοπικό ιαµέρισµα του ήµου Αιγίου µε 210 κατοίκους, εφαπτόµενο του Ν ορίου του ιαµερίσµατος Αιγίου. Ιδρύθηκε το 1880 από Λαπαναγίτες Καλαβρύτων. Εκεί απέκτησαν µεγάλες εκτάσεις από τον τσιφλικά ιοµήδη Πολυχρονιάδη και καλλιέργησαν σταφίδες, πληρώνοντάς του για αρκετά χρόνια το γνωστό «νόβελο». Σηµείο αναφοράς ο αρχαιολογικός χώρος «Αρχαϊκός ναός Τραπεζάς». 7. Κουνινά Η Κουνινά είναι από τα πιο παλιά και ιστορικά χωριά της περιοχής. Αναφέρεται ως κατοικηµένος τόπος από το 1692 όταν και έγινε η Ενετική Απογραφή. Την εποχή εκείνη δόθηκε η σηµερινή ονοµασία στην περιοχή από το σλαβικό Kyhdi-hafiu το οποίο στα ελληνικά µεταφράζεται Κούνιανάνι. Η φράση αυτή χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει το σαθρό και επικίνδυνο έδαφος της περιοχής το οποίο ανάγκασε τους κατοίκους να µετακινηθούν δύο φορές: µία µετά το σεισµό της 14ης Μαΐου 1748 και άλλη µία µετά τους διαδοχικούς σεισµούς του 1953 και του Η σχετική απόφαση για µεταφορά του χωριού Κουνινά είχε παρθεί αµέσως µετά τον πόλεµο (υπουργική απόφαση / ) αλλά η εφαρµογή της αναβαλλόταν διαρκώς λόγω του µεγάλου κόστους για απαλλοτριώσεις και αποζηµιώσεις των κατοίκων. Η αρχική θέση του χωριού ήταν ανάµεσα στο Λάκκωµα, την Καρίτσα και το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής ενώ η κατοπινή (και σηµερινή) θέση ονοµαζόταν από τους παλιούς «Βαρελά». Κατά την Ενετοκρατία υπαγόταν διοικητικά στην Βοστίτσα (δηλ. το Αίγιο). Αν και οι Ενετοί εισήγαν την καλλιέργεια της σταφίδας, εν τούτοις αρχικά η Κουνινά θεωρήθηκε γι αυτούς σχεδόν άγονη περιοχή. Έτσι, προκρίθηκε η καλλιέργεια κάποιων ποικιλιών σταφυλιού («βολίτσες» ή «γριµανιώτες», η δεύτερη ονοµασία πιθανώς να προέρχεται από τον αρµοστή της Αιγιαλείας επί Ενετοκρατίας, Φραγκίσκο Γριµάνη) καθώς και η καλλιέργεια βαµβακιού (εξ ου και η παλαιότερη ονοµασία «Βαµβακιές» της περιοχής νοτιοανατολικά του χωριού). 8

10 Με την απελευθέρωση το 1833 η Κουνινά µαζί µε την Παρασκευή και το Κακοχώρι (σηµερινές άφνες) θα αποτελέσουν τον δήµο Μεγανίτιδος. Λίγο αργότερα η Κουνινά θα γίνει κοινότητα. Τα έτη 1870 και 1871 η Κουνινά θα ταλαιπωρηθεί από επιδηµία ευλογιάς και η ανάπτυξή της θα καθυστερήσει. Την ίδια περίπου εποχή θα ενσωµατωθεί στο δήµο Αιγίου. Το 1907 θα εµφανιστούν καθιζήσεις και κλίσεις των σπιτιών από τις πολλές βροχές και θα γίνουν οι πρώτες συζητήσεις για µεταφορά του χωριού. Το 1915 ιδρύεται ο σταφιδικός συνεταιρισµός µε πρώτο πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Λυριντζή. Κατά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο επιδηµία γρίπης θα κτυπήσει τον πληθυσµό ενώ το 1921 και το 1922 θα γίνει νέα καθίζηση του εδάφους και το 1923 θα συζητηθεί για πρώτη φορά η µεταφορά του χωριού στη θέση «Βαρελά». Η σταφίδα θα γίνει το µοναδικό σχεδόν καλλιεργήσιµο προϊόν της περιοχής και µάλιστα µε τόση επιτυχία ώστε ο συνεταιρισµός της Κουνινάς θα ανοίξει γραφεία στο Λονδίνο το Παρ όλ αυτά, η οικονοµική κρίση που θα προκύψει µεταξύ των ετών 1929 και 1936 θα οδηγήσει µέχρι και σε επέµβαση του στρατού µετά την καταστροφή των γραφείων του ΑΣΟ στο Αίγιο από Κουνινιώτες. Νέες καθιζήσεις πριν τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο θα οδηγήσουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το χωριό, το οποίο θα επανακατοικηθεί µετά το 1946 και θα µεταφερθεί στη σηµερινή του θέση το Ο πληθυσµός της Κουνινάς ανέρχεται σε 672 κατοίκους (απογραφή του 2001) στους οποίους περιλαµβάνονται εκείνοι των οικισµών Αγίας Άννας, Πελεκίστρας και Πετροβουνίου και η Μονή Πεπελενίτσας. O οικισµός διαθέτει εγκεκριµένο Σχέδιο Πόλης. 8. Μαυρίκι Έδρα του Τοπικού ιαµερίσµατος είναι το Κάτω Μαυρίκι, στην δυτική πλαγιά της κοιλάδας του ποταµού Σελινούντα, 3 χιλιόµετρα από τις εκβολές του και σε υψόµετρο 250 µέτρων. Παλαιότερα ονοµαζόταν Βόβοδα αλλά µετονοµάστηκε σε αντιδιαστολή προς το Άνω Μαυρίκι που παλαιότερα ήταν το κεφαλοχώρι της περιοχής και οι κάτοικοι του οποίου µετακόµισαν µαζικά προς τη Βόβοδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Αριθµεί 504 κατοίκους (απογραφή του 2001) συµπεριλαµβανοµένων των κατοίκων του Αγίου Ιωάννη και του Άνω Μαυρικίου. Το 1961 και 1962 το χωριό βρέθηκε τυχαία στο επίκεντρο του επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Ο Perry Baylor, αµερικάνος κοινωνικός ανθρωπολόγος επιλέγει το Μαυρίκι για να πραγµατοποιήσει επιτόπια έρευνα. Παραµένει στο χωριό ένα χρόνο και καταγράφει σχεδόν όλα τα ανθρωπολογικά δεδοµένα του χωριού. Η εργασία αυτή είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα και εντάσσονταν σε µία ευρύτερη έρευνα για την µελέτη των αγροτικών κοινωνιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και το µετασχηµατισµό αυτών. ηµοσιεύει στο Πανεπιστήµιο του ένα µεγάλο έργο, σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ερευνά του, καθώς επίσης και διάφορα άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά. Το έργο του είναι αδηµοσίευτο στα ελληνικά. Το δηµοτικό διαµέρισµα περιλαµβάνει επίσης το Άνω Μαυρίκι (14 κάτοικοι) και τον Άγιο Ιωάννη (ή Αγιάννης, 12 κάτοικοι) που είναι όµως εγκαταλειµµένα και βρίσκονται σε δύσβατη περιοχή. Με το «Σχέδιο Καποδίστριας» (1997) έγιναν δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Αιγίου. Σήµερα το Άνω Μαυρίκι είναι έρηµο καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς από τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή τον Αύγουστο του Μελίσσια Στα όριά του περιλαµβάνονται τα χωριά Λάκκα και Πυργάκι και η Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών. Έχει χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτο τ.δ. από τις πυρκαγιές του

11 10. Παρασκευή Από τα παλιά κεφαλοχώρια της περιοχής, βρίσκεται 15 χλµ νοτιοδυτικά του Αιγίου σε υψόµετρο 620 µέτρων, µεταξύ των βουνών Αη-Λιάς και Χιονίστρα, δίπλα στον ποταµό Μεγανίτη. Από το 1998 είναι έδρα του οµώνυµου ηµοτικού ιαµερίσµατος του ήµου Αιγίου. 11. Πτέρη Η Φτέρη βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του όρους Κλωκού ή Κερύνεια (1800µ. Υψόµετρο). Περιλαµβάνει εκτός από την Κάτω Πτέρη (που είναι το κεντρικό χωριό) και τα Άγιος Ανδρέας, Άγιος Παντελεήµων, Αχλαδιά, Πτέρη (έδρα του διαµερίσµατος) και Μπουφούσκια. Απέναντι από τη Φτέρη είναι το βουνό Ρούσκιο όπου βρίσκεται βωµός της θεάς Αρτέµιδος, ενώ στην πλαγιά του υπάρχουν ερείπια αρχαίου ναού. Κοντά βρίσκεται µια λίµνη που ονοµάζεται σήµερα «Λαφόλιµνη» όπου κατά την µυθολογία ο Ηρακλής συνέλαβε την «Κερυνίτην έλαφον». Πλησίον της Φτέρης βρισκόταν η αρχαία πόλη Κερύνεια από όπου έλκει τη δεύτερή του ονοµασία ο Κλωκός. Στα νεώτερα χρόνια η Φτέρη µετά τον πόλεµο αναδείχτηκε σε εξέχον τουριστικό θέρετρο λόγω του πολύ καλού κλίµατός της το οποίο προτιµούσαν αρκετοί ασθενείς για την θεραπεία τους. Παρ' όλ' αυτά η ανάπτυξη άργησε πάρα πολύ, καθώς η αστυφιλία έπληξε και τη Φτέρη η οποία σήµερα προσπαθεί να επιβιώσει. Εµπόδιο σε αυτή την προσπάθεια στέκονται και οι µεγάλες καταστροφές των πυρκαγιών του 2007 οι οποίες κατέστρεψαν το δάσος της Φτέρης από άκρη σε άκρη. Οι προσπάθειες για αναδάσωσή του έχουν ήδη ξεκινήσει από τον πολύ δραστήριο Φιλοδασικό Σύλλογο Φτέρης, ο οποίος άλλωστε είχε συνδράµει στις απαρχές της ιδρύσεώς του και για την αναδάσωσή του µετά την καταστροφή του από το κάψιµο των Ιταλών και των Γερµανών. 12. Σελινούντας Οµώνυµο ηµοτικό ιαµέρισµα του ήµου Αιγίου ευρισκόµενου στα νότια της πόλης του Αιγίου, µετά τον ποταµό Σελινούντα, στο δρόµο που οδηγεί προς τους οικισµούς Αχλαδιά, Πυργάκι, Μπουφούσκια, Σέλισσα, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Παντελεήµων και το χωριό Πτέρη. Η παλαιά ονοµασία του οικισµού ήταν Κρόκοβα (λέξη που σηµαίνει «Κρακοβία») και µε αυτό το όνοµα αναφέρεται στο κτηµατολόγιο των Ενετών το έτος Οι περισσότεροι κάτοικοι του οικισµού κατάγονται από τα χωριά των Καλαβρύτων. Είναι µια από τις ταχέως αναπτυσσόµενες περιοχές του διευρυµένου δήµου Αιγίου, λόγω της εγγύτητάς της προς το κέντρο της πόλης, αλλά και της θέσης της. 13. Τέµενη Παραλιακό χωριό µε πληθυσµό 1137 κατοίκους (απογραφή του 2001), έδρα οµώνυµου δηµοτικού διαµερίσµατος του δήµου Αιγίου. Απέχει από την πόλη περίπου 5 χιλιόµετρα και είναι ως επί το πλείστον παραθεριστικό. Η Τέµενη αναφέρεται στο Ενετικό Κτηµατολόγιο της Βοστίτσας (1700) ως ένας από τους οικισµούς της περιοχής. Επί χρόνια το χωριό ταλαιπωρούνταν από πληµµύρες λόγω της υπερχείλισης του ποταµού Σελινούντα που ρέει στα ανατολικά του. Τα πρώτα έργα που έγιναν τη δεκαετία του 1930 ήταν αυτά που κράτησαν τους κατοίκους στην περιοχή. Οι περισσότεροι σηµερινοί κάτοικοι του χωριού έχουν ρίζες είτε στα χωριά των Καλαβρύτων, ή στα χωριά της Ακράτας. 10

12 14. Χατζής Μικρό ορεινό χωριό της Αιγιαλείας µε 63 µόνιµους κατοίκους (απογραφή 2001), έδρα οµώνυµου δηµοτικού διαµερίσµατος του δήµου Αιγίου. Βρίσκεται ανάµεσα στα χωριά Κούµαρη και άφνες. Ιστορικό συνένωσης Η σηµερινή διάρθρωση του ΟΤΑ προέκυψε από τις συνενώσεις προϋφιστάµενων ήµων και Κοινοτήτων στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε το Πρόγραµµα Ι. Καποδίστριας Ν. 2539/97. Με το συγκεκριµένο Πρόγραµµα επιχειρήθηκε να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της πολυδιάσπασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχε προκύψει µε τις προσπάθειες ιοικητικής Οργάνωσης του παρελθόντος. Ειδικότερα αναφερόµαστε: α) Στις ασχεδίαστες και εθελοντικές συνενώσεις και τους αναπτυξιακούς συνδέσµους του Ν. 1416/1984. β) Στις σχεδιασµένες αλλά εθελοντικές συνενώσεις του Ν. 1622/1986, και γ) Στις προτάσεις των Συµβουλίων περιοχής του Ν. 2218/1994. Με το Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ο ήµος Αιγίου, συνενώθηκε µε τις 13 µέχρι τότε Κοινότητες και σηµερινά τοπικά διαµερίσµατα. Η θέση και ο ρόλος της περιοχής στο Νοµό και την Περιφέρεια Υπερτοπική χωροταξική θέση Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Αχαΐα (όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός χώρος) είναι έξω από τους υφιστάµενους άξονες και κέντρα ανάπτυξης ευρωπαϊκής εµβέλειας. Ωστόσο, η υτική Ελλάδα (και αυτό ισχύει και για την Αχαΐα) δεν ανήκει στις ελληνικές περιφέρειες που αντιµετωπίζουν τις δυσµενέστερες προοπτικές περιθωριοποίησης µε διεθνή κριτήρια. Μια βασική διάσταση, αιτία και αποτέλεσµα ταυτόχρονα, των παραπάνω, είναι η γεωγραφική περιφερειακότητα του Αχαϊκού (και ελληνικού) χώρου σε σχέση µε την ΕΕ. Η επαφή µε την υπόλοιπη ΕΕ είναι δύσκολη έως προβληµατική, ενώ οι σχέσεις µε τις εκτός ΕΕ όµορες µεγάλες γεωπολιτικές και γεωοικονοµικές ενότητες (Μεσόγειος, Βαλκάνια) δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Εικόνα 1: Βαθµός προσπελασιµότητας του Ευρωπαϊκού χώρου, multimodal,

13 Τα χαρακτηριστικά αυτά σηµαίνουν ότι οι υπερτοπικές υποδοµές µεταφορών και επικοινωνιών έχουν κρίσιµη σηµασία για τις µελλοντικές εξελίξεις, ιδίως από τη στιγµή που το επίπεδο ανάπτυξής τους είναι χαµηλό, σε σύγκριση µε σχεδόν το σύνολο της ΕΕ25 (ενδεικτικά, ο δείκτης προσπελασιµότητας του Αχαϊκού χώρου στην ΕΕ27 κινείται στο επίπεδο του µε µ.ο. της ΕΕ=100, δείκτη >180 στο τρίγωνο Λονδίνο Παρίσι - Βρυξέλλες και ακόµα και σε περιοχές της Νότιας Ιταλίας ή της Βουλγαρίας (EPSON 2004, Εικόνα 1). Γεωγραφικά, το Αίγιο βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου στο νοµό Αχαΐας, επαρχεία Αιγιαλείας. Γεωγραφικά βρίσκεται σε 38ο 15' βόρειο πλάτος και 19ο 45,30' ανατολικό µήκος από τον µεσηµβρινό του Παρισιού. Το Αίγιο κατέχει κεντροβαρική θέση επί του οδικού άξονα Ε65 και του θαλάσσιου δίαυλου που συνδέει δύο περιοχές της χώρας µε ιδιαίτερα υψηλή κίνηση τουριστικών σκαφών, του Σαρωνικού κόλπου και των Ιονίων Νήσων. Εικόνα 2: Η θέση του ΟΤΑ στον Νοµό Αχαΐας Ως προαναφέρθηκε, όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός χώρος είναι έξω από τους µείζονες άξονες ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου. Από την άλλη πλευρά, βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση του ελληνικού χώρου καθώς διασχίζεται από τον κύριο µεταπολεµικό εθνικό άξονα ανάπτυξης Πάτρας - Αθήνας-Θεσσαλονίκης. (Ανατολικός χερσαίος άξονας ή Άξονας «S») Ακόµα, σε µικρή απόσταση από τον ΟΤΑ βρίσκεται ο υπό ανάδυση δυτικός άξονας ανάπτυξης της χώρας (από τον Νοµό Αχαΐας έως τον Νοµό Ιωαννίνων) ο οποίος προβλέπεται να ενισχυθεί σηµαντικά µε την κατασκευή της Ιόνιας οδού. Στο πλαίσιο αυτό το Αίγιο έχει στρατηγική θέση, αφού βρίσκεται επί του άξονα S και παράλληλα σε επαφή µε τη θάλασσα. Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα και την Πάτρα, το Αίγιο βρίσκεται σε θέση που επιτρέπει την ύπαρξη συµπληρωµατικοτήτων µε τις δύο µητροπόλεις. Πίνακας 2: Χιλιοµετρικές αποστάσεις κυριότερων πόλεων από το Αίγιο Πάτρα Αίγιο Κόρινθος Αθήνα Τρίπολη Θεσσαλονίκη 40 (km) Η χωροθέτηση επί του παραδοσιακού (ώριµου) Άξονα «S», όπως δείχνουν οι Πετράκος κ.α (1997) δεν έχει αποδειχθεί ως ικανή συνθήκη περαιτέρω ανάπτυξης, ωστόσο, τα πλεονεκτήµατα της ως σηµείο εκκίνησης σε σχέση µε την εκτός άξονα χωροθέτηση δύσκολα µπορούν να αµφισβητηθούν. Ενδεχόµενα, η γειτνίαση µε τον νέο δυτικό άξονα να αποδειχθεί περισσότερο επωφελής για το Αίγιο, εφόσον τα φαινόµενα που συνόδευσαν την ανάδυση του παραδοσιακού Άξονα S επαναληφθούν και στις τρέχουσες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις του στο Αίγιο είναι πρακτικά αδύνατο να προεκτιµηθούν καθώς σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσουν, πέρα από τη «νέα οικονοµία», το σύνολο των κρατικών παρεµβάσεων: το είδος, η καταλληλότητα και η πληρότητα της στρατηγικής και φυσικά ο χρόνος και ο βαθµός υλοποίησης της. 12

14 Σε σχέση µε την Αθήνα, το Αίγιο έχει το πλεονέκτηµα να εκπληρώνει τις αναµενόµενες συµπληρωµατικότητες χωρίς να υφίσταται την άµεση επιρροή της, και εκτείνοντας την ακτίνα εξυπηρετήσεων του σε σηµαντική απόσταση προς τα ανατολικά. Η εγγύτητα µε την Πάτρα ωστόσο είναι τέτοια, που δεν του επιτρέπει να την ανταγωνιστεί σε εξυπηρετήσεις Νοµαρχιακού επίπέδου, και συνεπώς καλείται να υποστηρίξει τις όποιες συµπληρωµατικότητες µπορούν να προκύψουν. Οι «Χάρτης 5» από το σχέδιο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΥΠΕΧΩ Ε 2008) και «Χάρτης A.2» από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 5 (ΥΠΕΧΩ Ε, 2003) που επισυνάπτονται καθιστούν σαφή τα δεδοµένα της θέσης του Αιγίου σε υπερτοπικό χωροταξικό επίπεδο. 5 εφεξής ΠΠΧΣΑΑ 13

15 14

16 15

17 Λειτουργικές σχέσεις και εξαρτήσεις µε αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής Σύµφωνα µε τα θεσµοθετηµένα πολεοδοµικά σταθερότυπα (ΥΠΕΧΩ Ε, 2004), τα οικιστικά κέντρα ιεραρχούνται σε πέντε επίπεδα, µε βάση κριτήρια πληθυσµιακά και κυρίως ποιοτικά. Τα ποιοτικά κριτήρια αναφέρονται: (1) στο βαθµό πληρότητας σε κοινωνική και διοικητική υποδοµή για τον κάθε οικισµό, (2) στη θέση τους στο χωρικό σύστηµα, καθώς και (3) σε γενικότερη εκτίµηση της φυσιογνωµίας τους, στη βάση και των δεικτών των ρυθµών ανάπτυξής τους. Τα επίπεδα στα οποία εντάσσονται οι οικισµοί είναι τα εξής: Οικισµοί ή οικιστικά κέντρα 5 ου επιπέδου (απλά χωριά): Πρόκειται για µικρού πληθυσµιακού µεγέθους οικισµούς ή συνοικισµούς που περιλαµβάνουν κυρίως κατοικίες καθώς και οικισµούς πιο σύνθετους που εξυπηρετούν µικρό αριθµό γειτονικών οικισµών λόγω µιας λειτουργίας. Οικιστικό κέντρο 4 ου επιπέδου (κεφαλοχώρι) Εξυπηρετούµενος πληθυσµός κάτοικοι περίπου. Οικιστικό κέντρο 3 ου επιπέδου (κωµόπολη) µε µέσο εξυπηρετούµενο πληθυσµό κατ. περίπου. Οικιστικό κέντρο 2 ου επιπέδου (νοµαρχιακό κέντρο) µε µέσο εξυπηρετούµενο πληθυσµό κατ. περίπου. Οικιστικό κέντρο 1 ου επιπέδου (περιφερειακό κέντρο) µε µέσο εξυπηρετούµενο πληθυσµό κατ. περίπου. Οι οικισµοί στην συνέχεια εντάσσονται σε οικιστικές ενότητες, µε κοινά χαρακτηριστικά και ανάγκες, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη χωροταξική οργάνωση εξυπηρετήσεων, µε στόχο την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων. Οι λειτουργίες που περιέχονται σε κάθε επίπεδο παρουσιάζονται επιλεκτικά στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 3:Επίπεδα οικισµών και λειτουργίες που περιέχουν Γενικές κατηγορίες Εκπαίδευση Υγεία Πρόνοια Αθλητισµός Λειτουργίες Επίπεδα Οικισµών Ειδικές Κατηγορίες 5 ο 4 ο 3 ο 2 ο 1 ο Νηπιαγωγείο ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Βρεφονηπιακός σταθµός ΚΑΠΗ Ανοιχτοί χώροι Πυρήνας Α Πυρήνας Β Βιβλιοθήκη κέντρο νεότητας, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Πολιτισµικά ιοίκηση Ταχυδροµείο 16

18 Γενικές κατηγορίες Λειτουργίες Επίπεδα Οικισµών Ειδικές Κατηγορίες 5 ο 4 ο 3 ο 2 ο 1 ο Αστυνοµικό Τµήµα Πυροσβεστική Υπηρεσία ηµοτικές Υπηρεσίες Τηλεφωνείο Υποκατάστηµα Τράπεζας Γραφείο ΕΗ Πρωτοδικείο Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Ειδικά Σχολεία.Ο.Υ ΑΕΙ Η πόλη του Αιγίου αναγνωρίζεται ως οικιστικό κέντρο 2 ου επιπέδου, κυρίως λόγω των χωροθετηµένων σε αυτή λειτουργιών. Οικιστικά κέντρα 3 ου και 4 ου επιπέδου δεν υπάρχουν και δεν προβλέπεται να αναπτυχθούν στα όρια του ΟΤΑ. Οι υπόλοιποι οικισµοί του ΟΤΑ (5 ου επιπέδου), καλύπτονται για τις λειτουργίες των επιπέδων 3 και 4 από το Αίγιο. Περιφερειακά Κέντρα στην ευρύτερη περιοχή συνιστούν οι Πάτρα και Τρίπολη, µε το Αίγιο να εξυπηρετείται λόγω εγγύτητας από την πρώτη. Αντίστοιχα, εκτός ορίων ΟΤΑ, το Αίγιο εξυπηρετεί τα κέντρα 3 ου επιπέδου Ακράτας, Καλαβρύτων. Λόγω της θέσης του ανάµεσα στα σηµαντικά αστικά κέντρα των Αθηνών και της Πάτρας και πάνω στον οδικό άξονα που τα συνδέει (ΠΑΘΕ), δεν είναι εφικτό να υπερβεί αυτή τη ακτίνα επιρροής κέντρων 3 ου επιπέδου. Οι λειτουργίες που περιλαµβάνει σήµερα η έδρα του ΟΤΑ είναι τουλάχιστον οι εξής: Υγεία-Πρόνοια: Γενικό Νοσοκοµείο Αιγίου, παιδικοί σταθµοί (4), ΙΚΑ Εκπαίδευση: 4 Γυµνάσια, 2 Λύκεια, 1 ειδικό σχολείο, 2 τµήµατα ΤΕΙ, 1 Ι.Ε.Κ/Τ.Ε.Ε Πολιτιστικά: ηµοτικό Θέατρο, Ωδείο, Πινακοθήκη, ηµοτική Βιβλιοθήκη, Μουσείο Αρχαιοτήτων, Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο. Αθλητισµός: Εθνικό Στάδιο Αιγίου, Εθνικό Κλειστό Γυµναστήριο, Σκακιστικό Αθλητικός Όµιλος, Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Όµιλος. Λοιπές υπηρεσίες: ΟΤΕ, ΕΗ, ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης ( ΕΥΑ), ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης ( ΕΠΑΑ) ΕΛΤΑ, ΟΑΕ,.Ο.Υ, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας, Πταισµατοδικείο, Αυτοτελές Γραφείο Υπηρεσίας Επιµελητών του ικαστηρίου Ανηλίκων, Λιµεναρχείο, Λιµενικό Ταµείο, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τελωνείο, Υποθηκοφυλακείο, Αστυνοµικό τµήµα, Αστυνοµικό τµήµα Ασφάλειας, Αστυνοµικό τµήµα Τροχαίας, Υποθηκοφυλακείο, Ν.Ε.Λ.Ε. Αιγίου, Γραφείο ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων ( ΕΣΕ), Πολεοδοµία, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕ Υπηρεσίες Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης: Αγρονοµία, Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, Υπηρεσία Συγκοινωνιών και Μεταφορών. 17

19 Πίνακας 4: Οικιστική Οργάνωση του ΟΤΑ και αλληλεξαρτήσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α ΝΟΜΟΣ Αχαΐας ΗΜΟΣ Αιγίου 1ο επίπεδο Πάτρα ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 2ο επίπεδο Αίγιο 3ο επίπεδο Ακράτα Καλάβρυτα 4ο επίπεδο ιακοπτό Αιγίρα 5ο επίπεδο ΠΛΗΘΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (Oικισµοί 4ου, 5ου επιπέδου) ΟΙΚΙΣΜΟΙ 1ου, 2ου, 3ου επιπέδου - Αστικοί Οικισµοί ΑΣΤΙΚΟΙ 2 2 Αίγιο 1 1 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΙ ( ) Βαλιµήτικα 1 Πετρόπουλο 1 Πύργος Ασηµάκαινας 1 Λιβάδια 1 Άγιος Ηλίας 1 άφνες 1 ιγελιώτικα 1 Κουλούρα 1 Κούµαρης 1 Κουνινά 1 Αγία Άννα 1 Πελεκίστρα 1 Πετροβούνι 1 Άγιος Ιωάννης 1 Άνω Μαυρίκι 1 Κάτω Μαυρίκι 1 Μελίσσια 1 Λάκκα 1 Πυργάκι 1 Παρασκευή 1 Κάτω Πτέρη 1 Άγιος Ανδρέας 1 Άγ. Παντελεήµων 1 Αχλαδιά 1 Πτέρη 1 Μπουφούσκια 1 Σελινούντας 1 Τέµενη 1 Χατζή 1 Σύνολα ΟΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ 18

20 Επικουρικά µπορεί να ληφθεί υπόψη για το ρόλο των οικιστικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής, οι ρόλοι που προδιαγράφονται για αυτά από το ΠΠΧΣΑΑ (ΥΠΕΧΩ Ε, 2003): Πίνακας 5: ιάρθρωση και Ιεράρχηση Αστικού ικτύου, κατά ΠΠΧΣΑΑ Πάτρα Κέντρο 1 ου επιπέδου [ ] Αίγιο Εξαρτηµένα κέντρα 2 ου επιπέδου [ ] Ρίο Εξαρτηµένα κέντρα 3 ου επιπέδου Κ. Αχαΐα Χαλανδρίτσα Σταυροδρόµι Ακράτα Καλάβρυτα Κλειτορία Εξαρτηµένα κέντρα 4 ου επιπέδου Παραλία Οβρία Βραχναίικά Άνω Αχαΐα Μετόχι Σαγαίικα Λεόντιο Καλέντζι ιακοπτό Ροδοδάφνη Λαµπίρι Αιγίρα Ψωφίς άφνη Πίνακας 6: Προωθητικές ραστηριότητες Αστικών Κέντρων Αστικά Κέντρα Ευρύτερη περιοχή Πατρών (Πάτρα, Ρίο, Αντίρριο, Κ. Αχαΐα) Αναπτυξιακός ρόλος Εθνικός Πόλος Ανάπτυξης Πύλη κόµβος ιευρωπαϊκών ικτύων Κέντρο 1 ου επιπέδου Αναπτυξιακές Υποδοµές ΠΑΘΕ Ζεύξη Ρίου Αντίρριου Σιδηροδροµικό ίκτυο Προαστιακός Σιδηρόδροµος (µελέτη βιωσιµότητας Νέος Λιµένας Πανεπιστήµιο ΤΕΙ Νοσοκοµείο ΒΕΠΕ ιεθνές συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο Τεχνολογικό Πάρκο Προωθητικές ραστηριότητες Τριτογενής τοµέας Ανώτατη εκπαίδευση. Ανάπτυξη έρευνας & καινοτοµίας Υπηρεσίες Υγείας Εµπορευµατικό ιαµετακοµιστικό κέντρο σε συµπληρωµατικό ρόλο µε τον Αστακό ιοίκηση Συνεδριακός τουρισµός Μεταποίηση Αίγιο Κέντρο Νοµαρχιακής Ανάπτυξης 2 ου επιπέδου σε συµπληρωµατικό ρόλο µε την Πάτρα [ ] Λιµένας ΠΑΘΕ Σιδηροδροµικό ίκτυο Προαστιακός Σιδηρόδροµος (µελέτη βιωσιµότητας ΤΕΙ Νοσοκοµείο Εµπόριο Ανώτατη εκπαίδευση Υπηρεσίες Υγείας ιοίκηση Μεταποίηση 19

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, )

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, 21.06.2010) Το πρόγραμμα (κατασκευής και βελτίωσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού»

ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Ζωή Παπασιώπη, Πολιτικός Μηχ., DEA Mgnt. Sc., Προϊσταµένη Τοµέα Υποστήριξης της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.:

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------- ------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός «Το Έργο της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (ΛΣΕΠ) του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ μετά την παράδοση σε κυκλοφορία των νέων αυτοκινητοδρόμων» Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. Τα Φάρσαλα είναι έδρα Δήμου και πρωτεύουσα την ομώνυμης επαρχίας. Ανήκει διοικητικά στο νομό Λάρισας. Σήμερα είναι μια σύγχρονη και δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3.1 Χωροταξική διάρθρωση Οικιστική δομή Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ενταγμένος στα νότια του Νομού Τρικάλων, εγγύς των ορίων με το Νομό Καρδίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» O Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες βίωσε την απαξίωση για λογούς που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τσακαρέστος Ιωάννης Προϊστάμενος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδας 1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. Ι. Σύσταση: Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΙΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαµάτα 17-07-2009 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση: Πολυβίου 6 Ταχ. Κώδικας: 24 100 Τηλ.: 2721363451 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Οι πόλεις δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, αλλά όσο αυξάνεται ο πληθυσμός των πόλεων τόσο μειώνεται ο αριθμός τους. Οι οικισμοί βρίσκονται σε συνεχείς σχέσεις αλληλεξάρτησης, οι οποίες μεταβάλλονται με το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Σιδηροδρομική Γραμμή Πάτρα Πύργος (Ολυμπία και Κατάκολο) Καλαμάτα Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία- Κατάκολο και Πύργος-Κυπαρισσία-

Διαβάστε περισσότερα

σταδιακής ανάπτυξης της εξωστρέφειας της Π Ε

σταδιακής ανάπτυξης της εξωστρέφειας της Π Ε 2.3.5 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας ανάπτυξη και διοικητική διάρθρωση Οι ειδικότερες κατευθύνσεις του θεσµοθετηµένου

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Aθήνα 13.11.2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Aθήνα 13.11.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Aθήνα 13.11.2015 Τηλ: 210. 52.83.494 Fax: 210. 52.83.491 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επίσκεψη του Δ/νοντος Συμβούλου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. κου Θάνου Βούρδα στα έργα της Πελοποννήσου και συμμετοχή στην έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στην Αμαλιάδα Ηλείας

Νέο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στην Αμαλιάδα Ηλείας Νέο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στην Αμαλιάδα Ηλείας Σύντομη παρουσίαση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων Σύμφωνα με το υπ αριθμ. 94/5-6-2013 Προεδρικό Διάταγμα το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι μεγάλες λόγω της πλουσιότατης πολιτιστικής κληρονομιάς την οποία και προσπαθούμε να αναδείξο

Οι δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι μεγάλες λόγω της πλουσιότατης πολιτιστικής κληρονομιάς την οποία και προσπαθούμε να αναδείξο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε. Νήσων είναι μεγάλη σε έκταση (συνολικά 860 τ.χλμ), αλλά μη συμπαγής και απομακρυσμένη. Ξεκινάει από την Σαλαμίνα και καταλήγει στα Αντικύθηρα. Με εκτεταμένο ανάγλυφο, προβληματικό οδικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τοπικό πρόγραμμα Leader Η ΑΝΦΛΩ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκλήρωσε επιτυχώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας.

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών. ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Εντεταλμένη διδασκαλίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης. Περίληψη Οι συνεχείς πληθυσμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω:

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω: ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ.χμ.): Γεωγραφικός Χαρακτήρας: Σύνολο κατοίκων και Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Σύνολο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Έτος 1999: Απόφαση για δημοπράτηση των Έργων κατασκευής των Μεγάλων Οδικών Αξόνων με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 9 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ελλάδα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 9 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ελλάδα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 9 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ελλάδα Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα