ΓΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ * ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ρ.χρ..σολοµωνίδης 1, Καθ.Χ.Ψαραύτης 2, Γ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ * ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ρ.χρ..σολοµωνίδης 1, Καθ.Χ.Ψαραύτης 2, Γ.Κ."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ * ρ.χρ..σολοµωνίδης 1, Καθ.Χ.Ψαραύτης 2, Γ.Κ.Παπαγεωρίου 1 MSc, ρ.μηχ.α.ι.ρογκάν 1, ρ.α..τουµαζής 3, Α.Μ.Μπουτάτης 1 MSc 1. Ρογκάν & Συνεργάτες Α.Ε., Βαλέττα 9, Ζωγράφος 2. ΕΜΠ, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 3. ιον. Τουµαζής & Συνεργάτες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Αρχή Λιµένων Κύπρου (ΑΛΚ) ανέθεσε στο Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε. (ΡΣ) την «Εκπόνηση Γενικού Ρυθµιστικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιµένα Βασιλικού» (ΓΡΣ). Όραµα της ΑΛΚ είναι η ανάδειξη του Νέου Λιµένα Βασιλικού (ΝΛΒ) προ του Ενεργειακού Κέντρου (ΕΚ) Κύπρου ως βασικού βιοµηχανικού λιµένα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Κύπρου σε υγρά και στερεά χύδην φορτία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα οχληρά κι επικίνδυνα φορτία καθώς και οι οχληρές λιµενικές δραστηριότητες. Σε Α Φάση διερευνήθηκε η υφιστάµενη κατάσταση και δυναµική που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και το πλαίσιο λειτουργίας του υφιστάµενου λιµένα Τσιµεντοποιϊας Βασιλικού (ΛΤΒ) και των λιµένων Λάρνακας και Λεµεσού καθώς επίσης και το ευρύτερο κοινωνικό οικονοµικό πλαίσιο λειτουργίας των λιµένων, ενώ κατεγράφησαν και τα αιτήµατα των Πιθανών Χρηστών/Παραχωρησιούχων (ΠΧΠ) του Νέου Λιµένα. Σε Β Φάση διενεργήθηκαν οι προβλέψεις µελλοντικής εξελίξεως της κινήσεως του ΝΛΒ για τα έτη στόχος 2015, 2025 και ιαµορφώθηκαν 3 σχετικά σενάρια προβλέψεων: Απαισιόδοξο, Βασικό και Αισιόδοξο. Στη φάση αυτή, στις προβλέψεις περιελήφθη και η διακίνηση υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) που στη συνέχεια, αποφασίσθηκε να εξυπηρετηθούν στο λιµένα του Ενεργειακού Κέντρου, εκτός περιοχής µελέτης του Master Plan. Στην Γ Φάση, µετά από σειρά υπηρεσιακών διεργασιών η ΑΛΚ έδωσε οδηγίες για διαφοροποίηση του αρχικού σχεδίου και επιλογή του 3 ου Αισιόδοξου Σεναρίου, προβλέποντας οι λιµενικές εγκαταστάσεις του Τερµατικού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΤΥΦΑ) της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ) και οι αντίστοιχες πετρελαιοειδών του ΕΚ να τεθούν εκτός Λιµενολεκάνης ενώ θα διατηρηθεί ο ΛΤΒ ως έχει. Επί τη βάση του νέου σχεδιασµού εξειδικεύθηκαν οι προβλέψεις κινήσεως του ΝΛΒ της Β φάσεως. Βάσει των ανωτέρω εκπονήθηκε το Σχέδιο Αναπτύξεως του Λιµένα (Master Plan), το Επενδυτικό Σχέδιο και το Σχέδιο ράσης. * Επισηµαίνεται ότι η εργασία αυτή είναι προϊόν µελέτης, τ αποτελέσµατα της οποίας δεν δεσµεύουν την ΑΛΚ.

2 MASTER PLAN OF VASSILIKOS PORT, CYPRUS Dr.C.D. Solomonidis 1, Prof.H.Psaraftis 2, G.K.Papageorgiou 1 (MSc), Dr.IngA.J.Rogan 1, Dr.A.D.Toumazis 3, A.M.Boutatis 1 (MSc) 1. Rogan Associates S.A., 9 Valetta Str., Athens, Greece 2. NTUA, School of Naval Architecture and Marine Engineering 3. Dion. Toumazis & Partners ABSTRACT Cyprus Ports Authority (CPA) assigned the execution of the Master Plan of Vassilikos Port to the Greek Design Office Rogan Associates S.A. The vision of the CPA is that the New Vassilikos Port (NVP) will become the main industrial port serving the Island s imports of liquid and dry bulk cargoes, including hazardous dirty and dangerous goods, as well as intrusive port activities. During Phase A of the study, an investigation of the existing situation and potential was carried out, which determined the characteristics and the operational framework of the existing Vassilikos Cement Factory Port, and the Ports of Larnaca and Limassol, as well as the wider socioeconomic operational framework of the Ports. The requirements of the Potential Users Concessionaires (PUCs) were also recorded, based on their Expressions of Interest. During Phase B, three (3) forecasting scenarios were evaluated for the future cargo flows through the NVP, in the coming 25 years: the pessimistic, the basic and the optimistic one, taking into account the forecasted development rates of the economy, commerce etc, the rationale according to which an increase / reduction of the traffic is expected, the development plans etc. For each forecasted scenario of cargo flows, the corresponding main infrastructure was designed at a conceptual level, and after performing a multicriteria analysis, the basic scenario was proposed for implementation. During Phase C, following a series of meetings at a highest Administration level, CPA instructed the Consultant to implement a differentiation in relation to the initial Plan, opting for the 3 rd Optimistic Scenario, and foreseeing the creation of a Liquefied Natural Gas Terminal (LNGT), including the design of port installations, independent of all other design plans. Following the above, the Electricity Authority of Cyprus (EAC) would proceed to the materialization of its own proposals for the Natural Gas and would take the Oil Products away from the Harbour Basin of the NVP, which would thus, result in these installations not falling within the scope of the present study. Based on the above decisions, the Master Plan of the Port, the Investment Plan and the Implementation Plan were carried out. It is noted that this work, which reports the results of a study carried out by the Consultant, does not bind the CPA, by any means.

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Λιµένων Κύπρου (ΑΛΚ) ανέθεσε στο Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε. (ΡΣ) την «Εκπόνηση Γενικού Ρυθµιστικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιµένα Βασιλικού» (ΓΡΣ). Όραµα της ΑΛΚ είναι η ανάδειξη του Νέου Λιµένα Βασιλικού (ΝΛΒ) προ του Ενεργειακού Κέντρου (ΕΚ) Κύπρου ως βασικού βιοµηχανικού λιµένα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Κύπρου σε υγρά και στερεά χύδην φορτία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα οχληρά κι επικίνδυνα φορτία καθώς και οι οχληρές λιµενικές δραστηριότητες. Το ΓΡΣ εκπονήθηκε σε τρεις (3) Φάσεις: (α) Α Φάση : Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάµενης καταστάσεως (β) Β Φάση: Προβλέψεις µελλοντικής καταστάσεως, µε σενάρια προβλέψεων για τα επόµενα 25 χρόνια (µέχρι το 2033) (γ) Γ Φάση: Σχέδιο χωροθετήσεως και διαστασιολογήσεως (Master Plan), µε την τελική Έκθεση Επενδυτικού Σχεδίου και του Σχεδίου Εφαρµογής 2. Α ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Σε Α Φάση διερευνήθηκε η υφιστάµενη κατάσταση και δυναµική που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και το πλαίσιο λειτουργίας του υφιστάµενου λιµένα Τσιµεντοποιϊας Βασιλικού (ΛΤΒ) και των λιµένων Λάρνακας και Λεµεσού καθώς επίσης και το ευρύτερο κοινωνικό οικονοµικό πλαίσιο λειτουργίας των λιµένων, ενώ κατεγράφησαν και τα αιτήµατα των Πιθανών Χρηστών/Παραχωρησιούχων (ΠΧΠ) του Νέου Λιµένα. Αναλυτικότερα, και όσον αφορά στις υφιστάµενες υποδοµές, καταγράφηκαν τα ακόλουθα: H «Tσιµεντοποιία Βασιλικού ηµόσια Εταιρεία Λτδ», κατασκεύασε και λειτουργεί τον υφιστάµενο Λιµένα Βασιλικού (από τούδε ΛΒ), ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας και σε ορισµένες περιπτώσεις φορτία τρίτων, µετά από άδεια της ΑΛΚ. Ο ΛΒ προστατεύεται από δύο (2) µώλους, ενώ διαθέτει και δύο κρηπιδώµατα, το βόρειο µε µήκος 360m και βάθος θάλασσας -9m και το δυτικό µε 125m/ -9 αντίστοιχα. υτικά του ΛΒ, σε απόσταση 600m, βρίσκεται ο Λιµενίσκος που χρησιµοποιεί η κατασκευαστική Εταιρεία ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ, για τον ελλιµενισµό και συντήρηση των πλωτών µέσων και του λοιπού εξοπλισµού της, για τις ανά την υφήλιο δραστηριότητές της. υτικά του Λιµενίσκου της ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ ευρίσκεται ο Ατµοηλεκτρικός Σταθµός (ΑΗΣ) Βασιλικού που ανήκει στην Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ). Ο ΑΗΣ-ΑΗΚ εισάγει τα υγρά καύσιµα για την παραγωγή ενέργειας, µέσω πετρελαιοφόρων δεξαµενόπλοιων (tankers), τα οποία προσδένουν σ ένα πλωτό µονοναύδετο (Single Point Mooring-SPM), της ιδιοκτησίας του. Στην δυτική πλευρά του Κόλπου Βασιλικού βρίσκεται η ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» του Π.Ν. της ηµοκρατίας της Κύπρου, ενώ ανατολικά του Λιµένα Βασιλικού εκβάλει ο Ποταµός Βασιλικός, ενώ πάνω στην ανατολική ακτή του Κόλπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις της «British East Mediterranean Relay Station» (BEMRS). εν υπάρχουν µόνιµα εγκατεστηµένοι γερανοί ή άλλα φορτοεκφορτωτικά µηχανήµατα. Όσον αφορά στις υφιστάµενες παραχωρήσεις, σηµειώνεται ότι η συµφωνία µε την Τσιµεντοποιία ισχύει µέχρι την , ενώ εκείνη µε την Αρχιρόδον ανανεώνεται σε

4 ετήσια βάση. Άλλες παραχωρήσεις χρήσεως χερσαίων χώρων από τη ΑΛΚ αφορούν σε µονάδες που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε παραγωγή θερµοµονωτικών blocks, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διάθεση/εξυπηρέτηση/αποθήκευση πετρελαιοειδών, υγρής ασφάλτου, θειικού οξέος, δηµητριακών, υποστήριξη ιχθυοκαλλιέργειας ενώ κάποιος χώρος θα πρέπει να διατεθεί σε µονάδα/ες εξυπηρετήσεως/χειρισµού Τσιµέντου. Γίνονται επίσης αποθέσεις προϊόντων διαλύσεως-αποξηλώσεως πλοίων (scrap). Υπάρχει ιδιαίτερα ικανοποιητική πρόσβαση στην περιοχή του ΝΛΒ, αφού εξυπηρετείται µέσω του Κόµβου Ε από τον αυτοκινητόδροµο Α1 που συνδέει την ΛΕΜΕΣΟ µε την ΛΕΥΚΩΣΙΑ και µε τον αυτοκινητόδροµο Α5, µε την ΛΑΡΝΑΚΑ, ενώ ανατολικά του ΑΗΣ/ΑΗΚ και βορείως της Αρχιρόδον αναπτύσσεται το Ενεργειακό Κέντρο (ΕΚ) της Κύπρου. Έγινε καταγραφή των υφισταµένων µελετών των παράκτιων και λιµενικών έργων, µε βασική την µελέτη που εκπονήθηκε από την Kellog (3/2006), για λογαριασµό του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, των συγκοινωνιακών έργων, καθώς και των υφιστάµενων Περιβαλλοντικών Μελετών. Είχε ήδη ληφθεί θετική γνωµοδότηση από την Περιβαλλοντική Αρχή για την κατασκευή αποβάθρας µε γεφύρωµα επί πασσάλων, για την οποία ο Σύµβουλος εισηγήθηκε στην ΑΛΚ την απόρριψη της, γιατί η υλοποίηση της αφενός θα υπονόµευε οποιαδήποτε άλλη ανάπτυξη λιµένα εξωτερικά και δυτικά του υφιστάµενου ΛΒ, ενώ οι προτεινόµενες θέσεις παραβολής θα ήταν εκτεθειµένες στους κυµατισµούς, πράγµα ανεπιθύµητο κατά την φορτοεκφόρτωση φυσικού υγροποιηµένου αερίου (LNG). Τα είδη φορτίων που διακινούνται από τον ΛΒ είναι : ζωοτροφές, σιτηρά, κάρβουνο, περλίτης, τσιµέντο, πεντονίτης, σκύρα, παλιοσίδερα (scrap iron), κλίνκερ και πετρελαιοειδή, καθώς και µικρές ποσότητες συµβατικού φορτίου. Το συνολικό δυναµικό των κρηπίδων του ΛΒ (στερεά χύδην φορτία) υπολογίστηκε κατά την Α Φάση της µελέτης, συντηρητικά, σε t/year (φόρτωση και εκφόρτωση), θεωρώντας µια µέση απόδοση του υφιστάµενου Η/Μ εξοπλισµού και λειτουργία µε 2 βάρδιες /24ωρο και 260ηµ/έτος. Το µεταφορικό έργο του ΛΒ, για την περίοδο , δίδεται στον Πίνακα 1 Πίνακας 1: Μεταφορικό έργο ΛΒ κατά την περίοδο ΕΤΗ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Κατάπλοι πλοίων (Νο) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (t) Στερεά χύδην φορτία Πετρελαιοειδή Αλλά φορτία (εκτός πετρελαιοειδών) Σύνολα εισαγωγών ΕΞΑΓΩΓΕΣ (t) Στερεά χύδην φορτία Πετρελαιοειδή Άλλα φορτία (εκτός πετρελ.) Σύνολα Εξαγωγών Σύνολα Εισαγωγών και Εξαγωγών

5 Βάσει της καταγραφής και της αναλύσεως των Στοιχείων Θαλασσίων Μεταφορών διαπιστώθηκε µια έντονη ανοδική τάση στις εισαγωγές και µια πτωτική τάση στις εξαγωγές, µε την συνολική κίνηση να εµφανίζει γενικά ανοδική τάση. Η Ελλάδα και η Ισπανία φαίνεται να είναι οι κυριότερες χώρες προελεύσεως φορτίων προς την Κύπρο, ενώ η Αίγυπτος και το Ισραήλ είναι στην ίδια τάξη µεγέθους, µε τον Λίβανο και την Συρία να ακολουθούν. Κυριότερες χώρες προορισµού είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Συρία. Αν ο Νέος Λιµένας Βασιλικού αναλάβει σηµαντικό µέρος της κινήσεως φορτίων που διακινούνται σήµερα στην Λάρνακα και στην Λεµεσό θ αυξηθούν στο πολλαπλάσιο οι αφίξεις των πλοίων και θ απαιτηθούν διαφορετικές υποδοµές από τις σηµερινές. Η εκτίµηση αυτή επαναπροσδιορίστηκε στη Β Φάση της µελέτης και οριστικοποιήθηκε στη Γ Φάση. Εξετάστηκε επίσης το µακροοικονοµικό πλαίσιο, εντός του οποίου λειτουργεί ο Λιµένας Βασιλικού, το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: α) Η οικονοµία της Κύπρου αναπτύσσεται µε σχετικά υψηλούς ρυθµούς, ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ανατολικής Μεσογείου, όπου το κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας είναι το δεύτερο µεγαλύτερο, µετά από αυτό της Ιταλίας. Παράλληλα, ο πληθωρισµός στην Κύπρο κινείται σε συγκρατηµένα επίπεδα. β) Οι σηµαντικότερες και πιο δυναµικές οικονοµικές δραστηριότητες στην Κύπρο είναι αυτές του τριτογενή τοµέα. Αντίθετα, σε πτωτική τάση ευρίσκεται η βιοµηχανική δραστηριότητα και ο αγροτικός τοµέας. γ) Σηµαντικές ποσότητες προϊόντων απαραίτητων στην Κύπρο εισάγονται δια θαλάσσης. Οι εξαγωγές Κυπριακών προϊόντων ευρίσκονται σε πτωτική τάση, µε σηµαντικότερες και πιο δυναµικές τις εξαγωγές τσιµέντου, παλιοσίδερου (scrap iron), µπεντονίτη, γύψου, φυσικής άµµου κ.α. ενώ επανεξάγονται και σηµαντικές ποσότητες πετρελαιοειδών. Έγινε ανάλυση της Οικονοµικής ιαχειρίσεως του ΛΒ από την οποία προέκυψε ότι η λειτουργία των τριών Λιµένων Βασιλικού, Λάρνακας και Λεµεσού είναι πλεονασµατική για την ΑΛΚ, ενώ η σηµαντικότερη πηγή εσόδων είναι τα γενικά δικαιώµατα επί εισαγοµένωνεξαγοµένων εµπορευµάτων και τα µισθώµατα από τις παραχωρήσεις (άδειες-royalties). Τέλος έγινε ανάλυση του σηµερινού Πολιτικού Πλαισίου, στο οποίο κυριαρχεί η παράνοµη κατοχή µεγάλου τµήµατος της Νήσου και διαπιστώθηκαν οι ευκαιρίες που δηµιουργούνται για τον Νέο Λιµένα Βασιλικού, µε την προοπτική επανένωσης της Κύπρου. Με βάση όλα τα ανωτέρω έγινε ανάλυση υνατοτήτων (ισχυρών σηµείων) Αδυναµιών Ευκαιριών και Κινδύνων του Λιµένα Βασιλικού (SWOT Analysis). Κατά την καταγραφή στοιχείων των Κυπριακών ανταγωνιστικών λιµένων διαπιστώθηκε ότι δεν θα υπάρξει ανταγωνισµός µεταξύ τους, µε πρόσθετη εξασφάλιση από το γεγονός ότι, οι ρόλοι και οι εξειδικεύσεις κάθε λιµένα καθορίζονται από την ΑΛΚ. Σε διεθνή κλίµακα εξετάσθηκαν κυρίως οι Λιµένες του µυχού της Ανατολικής Μεσογείου. Η γεωγραφική γειτνίαση µε τους λιµένες της Τουρκίας, Λιβάνου, Ισραήλ και Αιγύπτου προσφέρεται για την δηµιουργία συνθηκών λιµενικού ανταγωνισµού. Ο λιµενικός όµως ανταγωνισµός δηµιουργείται όταν ο εκάστοτε λιµένας λειτουργεί ως «λιµένας µεταφορτώσεως» (hub) χαρακτηριστικό που γενικά δεν παρουσιάζεται στους λιµένες της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό διαµορφώνονται συγκριτικά πλεονεκτήµατα και περιορισµοί για τους Κυπριακούς λιµένες, όσον αφορά στην διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα δηµιουργείται από τη θέση της Κύπρου, ενισχυόµενο από την αναπτυξιακή της δυναµική. Αντίθετα περιορισµούς δηµιουργεί το Τουρκικό Εµπάργκο στους Κυπριακούς Λιµένες. Με βάση τον στόχο της συγκεντρώσεως της διακινήσεως χύδην και οχληρών φορτίων στον Λιµένα Βασιλικού και τις αιτήσεις ΠΧΠ που υποβλήθηκαν στην ΑΛΚ και

6 προωθήθηκαν στον Σύµβουλο προέκυψε στην Α Φάση της µελέτης ότι, στον Νέο Λιµένα Βασιλικού είναι δυνατόν να χωροθετηθούν οι ακόλουθες Χρήσεις Λιµένος (ΧΛ): α) Πολυχρηστικός(οι) σταθµός(οι) για διακίνηση ξηρού χύδην φορτίου, β) σταθµός υγρών χύδην φορτίων (π.χ. θειικού οξέος), γ) σταθµό (οι) ναυπηγοεπισκευής και συντηρήσεως πλοίων και πλωτών µέσων, δ) σταθµός(οι) ελλιµενισµού θαλάσσιου εξοπλισµού, τόσο ιδιωτών όσο και της ΑΛΚ περιλαµβανοµένων και σκαφών εξυπηρετήσεως των εργασιών εξορύξεως πετρελαιοειδών, ε) σταθµός(οι) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στ) σταθµός(οι) εισαγωγής και αποθήκευσης σιτηρών, ζ) εγκαταστάσεις της λιµενικής αστυνοµίας και η) ιχθυόσκαλα. 3. Β ΦΑΣΗ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2033 Σε Β Φάση διενεργήθηκαν οι προβλέψεις µελλοντικής εξελίξεως της κινήσεως του ΝΛΒ για τα έτη στόχος 2015, 2025 και ιερευνήθηκαν όλες οι δόκιµες στατιστικές µέθοδοι. Επιλέχθηκε η µέθοδος των χρονοσειρών (time series) που προσδιόρισε τους πλέον ικανοποιητικούς συντελεστές, µε συµπληρώσεις για ορισµένα προϊόντα µέσω συσχετίσεως µε την αναµενόµενη εξέλιξη των µακροοικονοµικών µεγεθών. Για την εκτίµηση των προβλέψεων συνυπολογίστηκαν σηµαντικοί παράγοντες όπως: (α) Ο Νέος Λιµένας Βασιλικού αναµένεται ν αποσπάσει σηµαντικό µερίδιο φορτίων που µέχρι τούδε εξυπηρετούντο από την Λάρνακα και τη Λεµεσό, (β) Πολλές από τις υπόκατηγορίες φορτίων στο Βασιλικό έχουν καταγραφεί µε περιστασιακή κίνηση, ενώ άλλες υποκατηγορίες έχουν µηδενική κίνηση για όσα έτη είναι διαθέσιµα γ)ανεξάρτητα από το τι συνέβη στο παρελθόν, ελήφθησαν υπόψη οι καταγεγραµµένες απόψεις των παραχωρησιούχων του Βασιλικού και άλλων ΠΧΠ. Μερικές από τις προβλεπόµενες αυτές δραστηριότητες ήταν νέες, τουλάχιστο για τον Λιµένα Βασιλικού (δ) Μεταξύ άλλων, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ΠΧΠ να κατασκευάσουν Επισκευαστικές Μονάδες Πλοίων, Μονάδα παροχής υπηρεσιών ρυµουλκήσεως (tugboats) και τροφοδοσίας (supply boats),και Αποθήκη Σιτηρών. Οι προβλέψεις αρχικά διαµορφώθηκαν για το σύνολο των Κυπριακών λιµένων (ως επί το πλείστον, Λεµεσού, Λάρνακας και Βασιλικού) και εν συνεχεία στον ΝΛΒ αποδόθηκε η κίνηση τσιµέντου και άλλων χύδην οχληρών προϊόντων, σύµφωνα µε τη σχετική πολιτική της ΑΛΚ για τη συγκέντρωση εκεί του συνόλου της κινήσεως των προϊόντων αυτών. ιαµορφώθηκαν 3 σχετικά σενάρια προβλέψεων: Απαισιόδοξο, Βασικό και Αισιόδοξο. Στη φάση αυτή, στις προβλέψεις περιελήφθη και η διακίνηση υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) που στη συνέχεια, αποφασίσθηκε να εξυπηρετηθούν στο λιµένα του Ενεργειακού Κέντρου, εκτός περιοχής µελέτης του Master Plan. Στον Πίνακα 2 δίνονται συγκεντρωτικά οι προβλέψεις για το σύνολο των εισαγωγών/εξαγωγών για το Βασικό Σενάριο. Κατά τον σχεδιασµό, σε επίπεδο Γενικής Συλλήψεως-Σχεδιασµού (Conceptual Design) των βασικών υποδοµών που αντιστοιχούν στην κάλυψη των προβλέψεων κινήσεων φορτίων/πλοίων, για τα τρία (3) εξετασθέντα Σενάρια, έγινε η προσπάθεια να οµαδοποιηθούν οι διάφορες οµοειδείς δραστηριότητες, ενώ ακολουθήθηκαν ορισµένες βασικές αρχές, όπως ότι ο ΝΛΒ αναπτύσσεται προ της χερσαίας λιµενικής ζώνης της ΑΛΚ και λειτουργεί 365 ηµέρες τον χρόνο, ανεξαρτήτως κυµατικών συνθηκών ανοικτού πελάγους, το µέγιστο πλοίο σχεδιασµού είναι τύπου Panamax, η διάµετρος των κύκλων

7 Πίνακας 2: Σύνοψη προβλέψεων για σύνολο εισαγωγών και εξαγωγών (βασικό σενάριο) Μετρικοί τόννοι ΈΤΟΣ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ+ΕΞΑΓΩΓΕΣ 1. ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΥ ΗΝ 1a. Xωρίς εξαγωγές τσιµέντου ( ) b. Eξαγωγές τσιµέντου 0 (0) Σύνολα ( ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η (εξαιρούνται καύσιµα πλοίων) 2a. Για Ενεργειακές χρήσεις ( ) b. Για την υπόλοιπη οικονοµία ( )* Σύνολα ( ) ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΛΟΙΩΝ 0 (63.375) LNG 0 (0) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ (49.466) Κίνηση δεκαετίας (µεταξύ και µτ/ετος) 6. ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (συµβατικό) ( ) Κίνηση δεκαετίας (µεταξύ µτ/ετος ) ελιγµών να εξυπηρετεί ακόµη και πλοία παλαιάς τεχνολογίας, ενώ διατηρείται ελεύθερη θαλάσσια ζώνη πλάτους 50m, προ των κρηπίδων, εκτός του κύκλου ελιγµών κλπ. Η κατά φάσεις ανάπτυξη σέβεται τις ήδη εγκατεστηµένες λιµενικές λειτουργίες και παραχωρήσεις, καλύπτει τα αιτήµατα των διαφόρων ΠΧΠ, ενώ κάθε Σενάριο προκύπτει από το προηγούµενο, ξεκινώντας από το Απαισιόδοξο και φθάνοντας στο Αισιόδοξο. Τα υλικά επιχώσεων εξισώνονται, κατά το δυνατό, µε τον όγκο των απαιτούµενων βυθοκορήσεων. Από πλευράς αριθµού αφίξεων πλοίων, βασική παράµετρος είναι το µέσο µέγεθος του πλοίου και η πιθανή εξέλιξη του στο µέλλον. Έτσι ολοκληρώθηκε η χωροθέτηση επτά (7) Χρήσεων Λιµένος (ΧΛ), η διαστασιολόγηση των λιµενικών έργων και µετά από πολυκριτηριακή αξιολόγηση προτάθηκε, κατ αρχάς, η υλοποίηση του Βασικού Σεναρίου. Στον Πίνακα 3 δίνονται τα βασικά µεγέθη (ενδεικτικές παράµετροι) των λιµενικών υποδοµών που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα 3 σενάρια. δεν κατέστη δυνατή η διαφοροποίηση µεταξύ 2 α και 2 b για το 2008 µε βάση τα στοιχεία της Kellogg. Mερίδιο καυσίµων πλοίων που λογίζονται στο Βασιλικό ( = (σύνολο καυσίµων 2008) x 33%, ποσοστό Βασιλικού).

8 Πίνακας 3: Ενδεικτικές παράµετροι Σεναρίων Αναπτύξεως του Νέου Βασιλικού ΑΙΣΙΟ ΟΞΟ ΒΑΣΙΚΟ ΑΠΑΙΣΙΟ ΟΞΟ Συνολικό εµβαδό λιµενολεκάνης m m m 2 Πλάτος Εισόδου 250 m 250 m 250 m Συνολικό µήκος εξωτερικών έργων m m m Μήκη κρηπίδων µε βάθος θάλασσας κάτω από το CD: -15 m -14 m -12 m -11 m -9 m -6 m m m m m 155 m 411 m m 608 m m 823 m 155 m 411 m m 400 m m 408 m 104 m 411 m Συνολικό µήκος κρηπίδων m m m Συνολική επιφάνεια χερσαίων χώρων δι επιχώσεων m m m 2 Προεκτίµηση όγκου επιχώσεων m m m 3 Προεκτίµηση Συνολικού όγκου βυθοκορήσεων m m m 3 Στο Σχέδιο 1 δίνεται η Γενική ιάταξη έργων για το Αισιόδοξο Σενάριο. Σχέδιο 1: Γενική ιάταξη έργων για το Αισιόδοξο Σενάριο

9 4. Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ (MASTER PLAN), ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ Στην Γ Φάση, µετά από σειρά υπηρεσιακών διεργασιών η ΑΛΚ έδωσε οδηγίες για διαφοροποίηση του αρχικού σχεδίου και επιλογή του 3 ου Αισιόδοξου Σεναρίου, προβλέποντας οι λιµενικές εγκαταστάσεις του Τερµατικού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΤΥΦΑ) της ΑΗΚ και οι αντίστοιχες πετρελαιοειδών του ΕΚ να τεθούν εκτός Λιµενολεκάνης ενώ θα διατηρηθεί ο ΛΤΒ ως έχει. Επί τη βάση του νέου σχεδιασµού εξειδικεύθηκαν οι προβλέψεις κινήσεως του ΝΛΒ της Β Φάσεως. Στο νέο υπό µελέτη λιµένα θα συγκεντρωθεί η διακίνηση σιτηρών, ζωοτροφών, λιπασµάτων, παλαιοσίδηρου και άλλων χύδην φορτίων που, χωρίς την κατασκευή του νέου λιµένα, θα συνέχιζαν να διακινούνται στους λιµένες Λάρνακας και Λεµεσού. 4.1 ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΙΜΕΝΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Για την εύρυθµη λειτουργία του Λιµενικού Συµπλέγµατος Βασιλικού προτάθηκε η εξασφάλιση τριών (3) διακριτών διαύλων ναυσιπλοΐας µε κατάλληλη σήµανση. Οι ίαυλοι θα εξυπηρετούν απρόσκοπτα αφενός τον υφιστάµενο ΛΒ και αφετέρου τους δύο µελλοντικούς, δηλαδή τον ΝΛΒ και την Ιχθυόσκαλα. Η είσοδος του νέου λιµένα έχει προσανατολισµό προς τα Α-ΝΑ και άνοιγµα 250m περίπου, προσφέροντας πλήρη προστασία από όλους τους καιρούς. Ως µέγιστο πλοίο σχεδιασµού, θεωρείται το πλοίο τύπου Panamax. Θεωρήθηκε κύκλος ελιγµών µε διάµετρο D=800m και βάθος θάλασσας 14m. Τα εξωτερικά έργα του νέου Λιµένα Βασιλικού αποτελούνται από ένα νέο προσήνεµο µώλο, συνολικού µήκους 2.440m, και ένα νέο υπήνεµο µώλο συνολικού µήκους 1055m. Ο νέος υπήνεµος µώλος του λιµένα, δηµιουργείται εκτός του υφισταµένου Λιµένα Βασιλικού, στην ρίζα περίπου του προσήνεµου µώλου µε κατεύθυνση από Β προς Ν. Τα κρηπιδώµατα κατασκευάζονται µε επιχώσεις µπροστά από το θαλάσσιο µέτωπο της χερσαίας λιµενικής ζώνης της ΑΛΚ, περιλαµβανοµένης και της ζώνης που έχει παραχωρηθεί. Η συνολική έκταση των νέων χερσαίων χώρων του λιµένα είναι περίπου m2. Το συνολικό µήκος κρηπίδων ανέρχεται σε 5.055m. Ο ΝΛΒ (βλ.σχέδιο 2) θα εξυπηρετεί τις ακόλουθες δραστηριότητες: Χρήση Λιµένος Α (ΧΛ-Α): τις δραστηριότητες που αφορούν σε συντήρηση επισκευή πλοίων και πλωτών µέσων. Προβλέπονται δύο τέτοιες εγκαταστάσεις. Χρήση Λιµένος Β (ΧΛ-Β):τις χερσαίες εγκαταστάσεις διακινήσεως και αποθηκεύσεως ξηρών χύδην φορτίων (dry bulk cargoes) και των αναγκαίων λιµενικών εγκαταστάσεων για τις φορτοεκφορτώσεις των πλοίων Χρήση Λιµένος C (ΧΛ-C): αναπτύσσεται στον βορειοανατολικό µυχό του Νέου Λιµένα Βασιλικού σε επαφή µε τον υφιστάµενο προσήνεµο µώλο του Λιµένα Τσιµεντοποιίας Βασιλικού. Εξυπηρετεί επίσης τις ανάγκες του Υπουργείου ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως, και τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χρήση Λιµένος D (ΧΛ-D): η Ιχθυόσκαλα. Θα διαθέτει χερσαίες εγκαταστάσεις για την εµπορία των αλιευτικών προϊόντων και χώρο ελλιµενισµού µεγάλων σκαφών. Θα εξυπηρετούνται επίσης οι ανάγκες σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο για τις δραστηριότητες των µονάδων Υδατοκαλλιέργειας στην θαλάσσια περιοχή Βασιλικού.

10 Χρήση Λιµένος Ε (ΧΛ-Ε): την διακίνηση υγρών χύδην φορτίων, πλην πετρελαιοειδών, καθώς και άλλων οχληρών-επικίνδυνων φορτίων. Επιπλέον στο κρηπίδωµα αυτό θα γίνεται η πετρέλευση των πλοίων που θα χρησιµοποιούν τον Λιµένα Βασιλικού. Επί της ΧΛ-Ε, χωροθετείται και η κατασκευή µιας Αποθήκης Επικίνδυνων Φορτίων. Χρήση Λιµένος F (ΧΛ-F): Χωροθετείται εντός της νοτιοδυτικής γωνίας του προσήνεµου µώλου, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δραστηριοτήτων εξορύξεως υδρογονανθράκων ανοικτά των νοτίων ακτών της Κύπρου. Χρήση Λιµένος G (ΧΛ-G): Αποτελεί την καρδιά του Νέου Λιµένα Βασιλικού. Αναπτύσσεται µεταξύ της Περιφερειακής Οδού Β και της Εσωτερικής Περιµετρικής Ζώνης Κυκλοφορίας οχηµάτων Πυροσβέσεως, Ασφαλείας, Συντηρήσεως Α Βοηθειών και λειτουργίας του Λιµένα, σε επαφή µε την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ του Νέου Λιµένα. Σχέδιο 2: Σχέδιο χρήσεων και καταλήψεως Νέου Λιµένα Βασιλικού Σ αυτή την περιοχή σε επαφή µε την Κεντρική Πύλη του ΝΛΒ, χωροθετήθηκαν τα κτίρια των ιοικητικών και άλλων Υπηρεσιών, µε ελικοδρόµιο, parking κλπ. Στις διάφορες ΧΛ προβλέπονται Λιµενικές Αποθήκες, χώροι parking, οδικοί άξονες κυκλοφορίας οχηµάτων διαφόρων χρήσεων κλπ. Η δυναµικότητα και η χωρητικότητα του Νέου Λιµένα Βασιλικού, στην πλήρη ανάπτυξή του, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει, αφενός την ζήτηση του επιλεγέντος αισιόδοξου Σεναρίου, το έτος Στόχο 2033 και, αφετέρου τις προβλέψεις χρήσεων προς παραχώρηση για χρήση Λιµενικών Εγκαταστάσεων των διαφόρων ΠΧΠ. Επιπλέον, για την

11 ιακίνηση Ξηρών Χύδην Φορτίων (Πολυχρηστικό Σταθµό: ΧΛ-Β), υπολογίστηκε το απαιτούµενο µήκος κρηπιδώµατος για τα ενδιάµεσα έτη / στόχους 2015 και Σύµφωνα µε αυτή την βασική θεώρηση, και µία σειρά από εύλογες παραδοχές καταλήψεως των κρηπίδων, υπολογίστηκε το υναµικό κρηπίδας σε t/year περίπου, και ο είκτης Παραγωγικότητας ανά µέτρο µήκους (m.l.) κρηπίδας σε t/m.l./year περίπου. Με το δυναµικό αυτό της κρηπίδας καλύπτεται το σύνολο του διακινούµενου χύδην φορτίου (εισαγωγές-εξαγωγές) που θα εκτρέπεται από τους λιµένες Λάρνακας και Λεµεσού για το έτος στόχο Για την Χωρητικότητα του Νέου Λιµένα Βασιλικού, έγινε έλεγχος για κάθε µία Χρήση Λιµένος χωριστά, και σε κάθε περίπτωση προκύπτει ότι το προσφερόµενο συνολικό µήκος κρηπίδων επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων, για τα έτη στόχους 2015, 2025, Οι βασικές αρχές οργανώσεως της κατά Φάσεις υλοποιήσεως των έργων/ παρεµβάσεων, είναι οι ακόλουθες: α) Ολοκλήρωση στην Α Φάση των παρεµβάσεων της Κοινόχρηστης / Κοινωφελούς Υποδοµής και Εγκαταστάσεων. β) Χρονική κλιµάκωση, σε τρείς (3) Φάσεις των παρεµβάσεων για την δηµιουργία Υποδοµής και Εγκαταστάσεων για την Εξυπηρέτηση Χύδην, Γενικού και Οχληρού Φορτίου, έτσι ώστε η υποδοµή που ολοκληρώνεται σε κάθε Φάση να επαρκεί για την κάλυψη της αντίστοιχης κινήσεως, και γ) χρονική κλιµάκωση, σε τρείς (3) Φάσεις των παρεµβάσεων για την δηµιουργία υποδοµής και εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν κατ αρχάς προσδιοριστεί, µε βάση τις πιθανότητες προσελκύσεως των ΠΧΠ. Η εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον έγινε σύµφωνα µε την Κυπριακή Νοµοθεσία (Νόµος 140/Ι/2005 «Περί της εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον») και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Εξετάστηκαν οι επιπτώσεις κατά την φάση Κατασκευής αλλά και κατά την φάση λειτουργίας. Σηµειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της δηµιουργίας του ΝΛΒ αποτελεί µια σηµαντική Πολιτική απόφαση, από την οποία θα υπάρξει σηµαντικό όφελος για την Κυπριακή ηµοκρατία, όφελος το οποίο δεν αποτιµάται µόνο µε µετρήσιµα οικονοµικά στοιχεία, αλλά και µε ποιοτικά, τα οποία σχετίζονται µε την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Λάρνακας και της Λεµεσού. 4.2 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Βάσει της προαναφερθείσας αναλύσεως και του κόστους και χρονοδιαγράµµατος εκταµιεύσεως των επενδύσεων που προσδιορίσθηκε σχετικά, διενεργήθηκε πλήρης χρηµατοοικονοµική και κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που περιελάµβανε (επί πλέον του κόστους) εκτιµήσεις εσόδων και δαπανών συντηρήσεως-λειτουργίας των φορέων διαχειρίσεως του λιµένα, καθώς και κοινωνικοοικονοµικά οφέλη (π.χ. εξοικονόµηση χρόνου λειτουργίας πλοίων, αύξηση εσόδων από τουρισµό και διακίνηση Ε/Κ στους λιµένες Λάρνακας και Λεµεσού, λόγω της απελευθερώσεως εκεί λιµενικής υποδοµής ως αποτέλεσµα της εκτροπής φορτίων στο ΝΛΒ κλπ.). Η χρηµατοοικονοµική και κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και σύνθεση κάλυψε δύο διακεκριµένα σενάρια. Και στα δύο σενάρια, τα πάγια του (α) ανωτέρω χρηµατοδοτούνται µε δηµόσιους πόρους, µε το ηµόσιο να αναλαµβάνει τη συντήρηση-λειτουργία τους και να εισπράττει τα έσοδα από τα σχετικά τέλη (επί πλοίων, φορτίων, αποθηκεύσεων κλπ.).επίσης και στα δύο σενάρια, το κόστος συντηρήσεως-λειτουργίας των παγίων του (β) καλύπτεται από τους ΠΧΠ.

12 Τα δύο Σενάρια διαφοροποιούνται ως προς τη χρηµατοδότηση της κατασκευήςεξοπλισµού των παγίων του (β): Στο Σενάριο 1 το κόστος αυτό καλύπτεται από το δηµόσιο και στους φορείς παραχωρείται η χρήση, έναντι µισθώµατος. Στο Σενάριο 2, το κόστος αυτό καλύπτεται από ΠΧΠ, οι οποίοι θα παρέχουν στην ΑΛΚ µίσθωµα χαµηλότερο από εκείνο του Σεναρίου 1. Για κάθε ένα από τα ως άνω δύο Σενάρια διενεργήθηκε χρηµατοοικονοµική ανάλυση και υπολογίσθηκαν οι ταµειακές ροές για κάθε εµπλεκόµενο φορέα και συνολικά και υπολογίσθηκαν οι σχετικοί δείκτες αποδοτικότητας και βιωσιµότητας των επενδύσεων, καθώς και το έλλειµµα χρηµατοδοτήσεως (κατά των Ε.Ε) και το πιθανό µέγιστο ποσοστό Κοινοτικής Επιχορηγήσεως (ΕΣΠΑ). Υπολογίσθηκαν επίσης οι κοινωνικοοικονοµικές εισροές και οι σχετικοί δείκτες κοινωνικοοικονοµικής αποδοτικότητας του συνόλου της επενδύσεως και διενεργήθηκε ανάλυση ευαισθησίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΦΑΣΗ Γ Εισηγητές: Δρ. Χρήστος Σολομωνίδης, Λιμενολόγος Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία. Εξωτερικά λιμενικά έργα

Γενικά στοιχεία. Εξωτερικά λιμενικά έργα Γενικά στοιχεία Έχει ήδη δρομολογηθεί η σύνδεση του λιμανιού με την Εγνατία με οδό, ενώ εντός του 2015 ολοκληρώθηκε και η σύνδεση του προβλήτα Ε/Κ με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Παράλληλα, υπάρχει ήδη πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε.

Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε. Ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων ΥΦΑ- Αδειοδοτικές Διαδικασίες Αντώνιος Μπουτάτης Πολιτικός Μηχανικός (Ε.Μ.Π.) M.Eng. (M.I.T.) Εταίρος, Τεχνικός Διευθυντής Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης Πύλη για τα Βαλκάνια και την ΝΑ Ευρώπη. Ανήκει στο Κεντρικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Η ενδοχώρα του λιμένα Rijeka Croatia

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΦΑΣΗ Γ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΦΑΣΗ Γ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΓΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣΣ ΧΡΗΣΗΣΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Η μελέτη ανατέθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST ΑΘΗΝΑ 15 Μαΐου 2015 Τα λιμάνια είναι μηχανές ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η συμβολή της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη Σάββας Σισμάνης Δρ., Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Μελετών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μορφολογία Εδάφους/ Πυθµένα Στάθµη Επιφάνειας της Θάλασσας Περιβαλλοντικές Συνθήκες Άνεµος Κύµατα Ρεύµατα Εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά Σεισµολογικά χαρακτηριστικά Χρήση του έργου Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα

Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα 6 ο Φόρουμ Ενέργειας Πάτρα, 03-04 Φεβρουαρίου 2017 Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα Γεώργιος Πολυχρονίου Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2013 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 6551772 (+30) 210

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Έβρου ΟΤΑ: ήµος Ορεστιάδας 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Ορεστιάδας στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON MED II: το όχημα για το πράσινο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας. ΥΦΑ στη Ναυτιλία: Προοπτικές Ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα

POSEIDON MED II: το όχημα για το πράσινο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας. ΥΦΑ στη Ναυτιλία: Προοπτικές Ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα POSEIDON MED II: το όχημα για το πράσινο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας Μαρία Φωτιάδου Διευθύντρια Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ. ΥΦΑ στη Ναυτιλία: Προοπτικές Ανάπτυξης στη

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην εποχή του ΥΦΑ

Ο ρόλος του Ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην εποχή του ΥΦΑ POSEIDON MED II LNG Bunkering Project Μαρία Θεοδωρίδου Poseidon Med II Project Management Team Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων ΔΕΠΑ ΑΕ. Ο ρόλος του Ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην εποχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 24 /12/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 2592

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 24 /12/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 2592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία 2014

Στατιστικά Στοιχεία 2014 Στατιστικά Στοιχεία 2014 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΠΛΟΙΑ Αφίξεις πλοίων Έτος Εξωτερικού Εσωτερικού Σύνολο Κ.Ο.Χ. Κ.Κ.Χ. 2004 1.782 1.157 2.939 24.015.606 11.548.955 2005 1.775 1.235 3.010 24.913.106

Διαβάστε περισσότερα

Επανασχεδιασμός μεικτού λιμένα Αλεξανδρούπολης

Επανασχεδιασμός μεικτού λιμένα Αλεξανδρούπολης Επανασχεδιασμός μεικτού λιμένα Αλεξανδρούπολης Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων 9 ο Εξάμηνο Παρουσίαση προόδου εργασίας Δεκέμβριος 2016 Επιβλέποντες: Β. Τσουκαλά, Β. Αφεντούλης, Δ. Μαλλιούρη Επανασχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 6-2 0 2 6 Οι τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια. Η εμπειρία από την περίπτωση του Κρατικού Αερολιμένα της Σαντορίνης

Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια. Η εμπειρία από την περίπτωση του Κρατικού Αερολιμένα της Σαντορίνης Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια. Η εμπειρία από την περίπτωση του Κρατικού Αερολιμένα της Σαντορίνης e-mail: sambra@.unipi.gr Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 6551772 (+30) 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος... ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κανονισμός REACH για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Χρηματοδότησης του Έργου. Ημερίδα 26 Σεπτεμβρίου, 2009

Παράγοντες Χρηματοδότησης του Έργου. Ημερίδα 26 Σεπτεμβρίου, 2009 Παράγοντες Χρηματοδότησης του Έργου Ημερίδα 26 Σεπτεμβρίου, 2009 Επισκόπηση Το προτεινόμενο έργο διπλής ζεύξης του Μαλιακού κόλπου αποτελεί έργο υποδομής μεγάλης κλίμακας με 3 ουσιαστικά εναλλακτικές λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 Στο +28,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας

Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας O ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας Κύπρος Κυπριανίδης Μέλος ΡΑΕΚ Λεμεσός, 9 Μαρτίου 2006 1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» στο Μέτρο 3.3 στο Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» στο Μέτρο 3.3 στο Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαµάτα 17-07-2009 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση: Πολυβίου 6 Ταχ. Κώδικας: 24 100 Τηλ.: 2721363451 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση λιµενων Στρατηγικο εργαλειο Εργαλειο για την ανταγωνιστικοτητα Αντικειµενο επιστηµονικης αναλυσης Αντικειµενο διαµορφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση έργων στα πλαίσια. Φιλοξενίας στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιώς για την ανάπτυξη και. κροουαζιεροπλοίων

Αξιοποίηση έργων στα πλαίσια. Φιλοξενίας στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιώς για την ανάπτυξη και. κροουαζιεροπλοίων Αξιοποίηση έργων στα πλαίσια του προγράμματος Ολυμπιακής Φιλοξενίας στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιώς για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Τerminal κροουαζιεροπλοίων Ιωάννης Θεοχάρης Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία O Λιμένας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος του κεντρικού δικτύου των Λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει στρατηγική θέση τόσο στο δίκτυο θαλασσίων μεταφορών των χωρών της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ;

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; Κωδικός: ΠΕ-Β-3-0 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ / ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΕ-ΤΗ/ΝΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΘΕΜΑ: «ΝΕΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΠΡΕΒΕΖΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΓΟΣ Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, 6948-756580, FAX : 2810-338126 e-mail: lirintzakis@portheraklion.gr Ηράκλειο, 5-12-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ MONA Α Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα Πληροφορίες : ηµήτριος Χαλαυτής Τηλ. 2131501153

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υλοποίηση δράσεων και µέτρων για την προώθηση του Ενεργειακού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα